T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU"

Transkript

1 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERS KODU DERS ADI T P K AKTS DERS KODU DERSİN ADI T P K AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ- I BIO 102 GENEL BİYOLOJİ- II BIO 151 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI- I BIO 152 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI- II BIO 105 BİLGİSAYAR KULLANIMI BIO 104 SİSTEMATİĞİN ESASLARI KIM 105 GENEL KİMYA BIO 106 BİYOİSTATİSTİK FIZ 105 BİYOFİZİK- I KIM 106 ORGANİK KİMYA FIZ 106 BİYOFİZİK- II TD 101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - I Aİ 101 ATATÜRK İLK. VE INK. TAR.-I TD 102 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - II YD 101 YABANCI DİL- I Aİ 102 ATATÜRK İLK. VE INK. TAR.-II YD 102 YABANCI DİL- II TOPLAM TOPLAM III.YARIYIL IV.YARIYIL BIO 201 SİTOLOJİ BIO 204 HAYVAN HİSTOLOJİSİ BIO 251 SİTOLOJİ LABORATUVARI BIO 254 HAYVAN HİSTOLOJİSİ LAB BIO 203 GENEL EKOLOJİ BIO 212 OMURGALILAR BIO 205 OMURGASIZLAR BIO 262 OMURGALILAR LABORATUVARI BIO 255 OMURGASIZLAR LABORATUVARI BIO 208 MİKROBİYOLOJİ - II BIO 207 MİKROBİYOLOJİ - I BIO 258 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI - II BIO 257 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI - I BIO 210 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ BIO 209 BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ BIO 260 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ LAB BIO 259 BİTKİ A. VE MORFOLOJİSİ LAB TOPLAM TOPLAM V.YARIYIL VI.YARIYIL BIO 301 GENETİK - I BIO 302 GENETİK - II BIO 351 GENETİK LABORATUVARI -I BIO 352 GENETİK LABORATUVARI -II BIO 303 BİTKİ FİZYOLOJİSİ BIO 304 HAYVAN FİZYOLOJİSİ BIO 353 BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB BIO 354 HAYVAN FİZYOLOJİSİ LAB BIO 305 BİYOKİMYA- I BIO 306 BİYOKİMYA- II BIO 355 BİYOKİMYA LAB- I BIO 356 BİYOKİMYA LAB- II BIO 307 TOHUMSUZ BİTKİ TAKSONOMİSİ BIO 308 TOHUMLU BİTKİ TAK BIO 357 TOHUMSUZ BİTKİ TAK. LAB BIO 358 TOHUMLU BİTKİ TAK. LAB BIO 3.. SEÇMELİ BIO 3.. SEÇMELİ BIO 3.. SEÇMELİ BIO 3.. SEÇMELİ TOPLAM TOPLAM 23 30

2 VII.YARIYIL VIII.YARIYIL BIO 403 DENİZ BİYOLOJİSİ BIO 404 LİMNOLOJİ BIO 453 DENİZ BİYOLOJİSİ LAB BIO 454 LİMNOLOJİ LABORATUVARI BIO 405 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ BIO 406 BÜYÜME GELİŞME FİZYOLOJİSİ BIO 455 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ LAB BIO 456 BÜYÜME GELİŞME FİZ. LAB BIO 407 ÇEVRE BİYOLOJİSİ BIO 408 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ BIO 409 EVRİM BIO 410 BİYOCOĞRAFYA BIO 411 MOLEKÜLER BİYOLOJİ- I BIO 426 MOLEKÜLER BİYOLOJİ- II BIO 427 BİYOTEKNOLOJİ BIO 4.. SEÇMELİ BIO 4.. SEÇMELİ BIO 4.. SEÇMELİ BIO 4.. SEÇMELİ TOPLAM TOPLAM TOPLAM ORTAK DERSLER TOPLAM SEÇMELİ DERSLER TOPLAM LİSANS DERLERİ GENEL TOPLAM

3 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS LİSTESİ V- VI. YARIYIL VII- VIII. YARIYIL DERS ULUSAL DERS ADI AKTS DERS KODU DERS ADI KODU KREDİ BIO 309 AKUATİK MİKROBİYOLOJİ ULUSAL KREDİ BIO 310 TÜRKİYE BİTKİ ÖRTÜSÜ BIO 412 SU KİRLİLİĞİ BIO 313 BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ BIO 413 KARYOLOJİ BİO 314 BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİ BIO 414 GENEL TOPRAK BİLİMİ BIO 315 PLANKTON BİLGİSİ VE KÜLTÜRÜ BIO 415 BİTKİ SOSYOLOJİSİ BIO 316 VİROLOJİ BIO 416 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER BIO 317 ZOOLOJİDE LABORATUVAR BIO 417 DOĞA KORUMA TEKNİKLERİ BIO 318 ZOOCOĞRAFYA BIO 418 MİKROBİYAL HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ BIO 319 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ BIO 419 BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ BIO 320 AKUATİK EKOLOJİ BIO 420 KARŞILAŞTIRMALI ENDOKRİNOLOJİ BIO 321 ARTHROPODA BIO 421 HAYVANLARDA DAVRANIŞ VE MİMİKRİ BIO 322 BAKTERİYOLOJİ BIO 422 BİTKİ ISLAH YÖNTEMLERİ BIO 323 GENETİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BIO 423 SEKONDER METABOLİTLER AKTS BIO 424 HİDROBOTANİK BIO 425 SU EKOSİSTEMLERİNDE BİYOLOJİK İNDİKATÖRLER BIO 428 HERBARYUM TEKNİĞİ BIO 429 ENTOMOLOJİ BIO 430 MESLEKİ İNGİLİZCE BIO 431 İMMÜNOLOJİ BIO 433 EKONOMİK BİTKİLER BIO 434 DENİZEL BENTİK ÇEŞİTLİLİK BIO 436 MÜZE TEKNİĞİ

4 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı ve İçeriği BIO 101 Genel Biyoloji I Biyolojinin konusu, tarifi ve bölümleri, canlıların kimyasal içeriği, karbonhidratlar, proteinler, lipidler, nükleik asitler, metabolizma ve enerji, enzimler, hücrenin yapısı, zar yapısı, sitoplazma ve organeller, bitki ve hayvan hücresi, fotosentez, hücre solunumu, hücreler arası iletişim, hücre döngüsü, mitoz ve mayoz bölünme, bitki yapısı, büyüme ve gelişme, bitkilerde taşınım mekanizmaları, beslenme ve üreme. BIO 151 Genel Biyoloji Laboratuarı-I Mikroskobun tanıtımı, kullanımı ve bakımı, mikroskoptan şekil çizme, bitki materyallerinden kesit alma, bitki hücresinin mikroskopta incelenmesi, plastidler, nişasta taneleri, kristaller, epidermis ve parankima dokusu, tüyler, stomalar, destek doku, salgı dokusu ve kök, gövde, yaprak gibi bitki organel ve organlarının yapılarının mikroskopta incelenmesi, bir angiosperm çiçeğinin morfolojik yapısının incelenmesi BIO 102 Genel Biyoloji-II Canlıların fiziksel ve kimyasal özellikleri, hücre ve dokular, hücre metabolizması, üreme, gelişme, farklılaşma, kalıtım prensipleri, evrim kavramı, sinir, sindirim, solunum, dolaşım ve ürogenital sistem, duyu organları, hormonlar, hayvanların sınıflandırılması, protozoonlar, süngerler, sölenterler, eklembacaklılar, yassı ve yuvarlak kurtlar, annelidler, kordalılar ve omurgalıların genel karakterleri BIO 152 Genel Biyoloji Laboratuarı-II Hayvan hücresine örnek olarak yassı epitel hücresinin incelenmesi, hücre zarının seçici geçirgenlik özelliğinin tayini, hayvansal dokular: Epitel, Özbağ, Kas, Kıkırdak, Kemik, Kan ve Sinir doku. Temel organik besin maddelerinin kalitatif tayini. Kurbağada gonatları. Protozoonlara örnek olarak Paramecium. Bir hücrelilerden Paramecium da kemotaksi ve termotaksi hareketleri. Eklembacaklılardan böceklerde vücudun morfolojik yapısı. öceklerde ağız aygıtları ve ekstremiteler. Yuvarlak ve yassı kurtlara ait örneklerin incelenmesi BIO 104 Sistematiğin Esasları Sistematik nedir, biyolojiye olan katkıları nelerdir? Biyolojik anlamda tür kavramı ve tür kavramı üzerine yürütülen farklı düşünceler; takson ve taksonomik kategori kavramları; geçmişten günümüze biyoloji alanında uygulanan sınıflandırma sistemleri ve karşılaştırılması; sınıflandırma sistemlerinde kullanılan bazı taksonomik kategoriler; nümerik taksonomi, isimlendirme kuralları, sinonim ve homonim kuralları BIO 105 Bilgisayar Kullanımı Bilgisayarın tanım, tür ve kullanımının öğrenilmesi, işletim sistemleri, Windows altında çalışan bazı paket programların kullanımı BIO 106 Biyoistatistik Bu ders kapsamında ortanca, standart sapma, standart hata, kuartil, kitle ortalamasının güven sınırları, kitle ortalamasına ilişkin testler, teorik dağılımlar, gruplar arası farkın önemi, yüzdeler arası farkın önemi, Khi-Kare analizi, korelasyon, regresyon FIZ 105 Biyofizik-I Birimler, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, kuvvet, Newton yasaları, iş ve enerji, korunumlu kuvvetler, atomun yapısı, temel biyofizik kavramlar, elektromanyetik spektrum ve özellikleri, basınç, sıvıların kaldırma kuvveti ve radyoaktivite FIZ 106 Biyofizik-II

5 Işık kaynakları, ışığın yayılması, ışığın yansıması ve kırılması, mercekler, dalga hareketi, elektriksel iletkenlik, elektroliz, elektrik alan, elektriksel potansiyel, elektrik akımı, Ohm kanunu, direnç, elektrikte güç, elektromotor kuvvet, Kirchhoff kanunları, elektrik devreleri ve manyetizma KIM 105 Genel Kimya Atomun yapısı, periyodik cetvel, ana grup elementleri, kimyasal bağlar, molekül geometrisi, kimyasal denklemler ve denkleştirme yöntemleri, gazlar, asitler ve bazlar, çözeltiler, kimyasal termodinamik, kimyasal kinetik ve kimyasal denge, sulu çözeltilerde denge, elektrokimya KIM 106 Organik Kimya Organik kimyanın tanımı ve temel kavramlar, bağlanma ve izomerlik, doymuş ve doymamış hidrokarbonlar, halkalı alifatik hidrokarbonlar, aromatik bileşikler, benzen ve aromatiklik; elektrofilik aromatik substitusyon tepkimeleri; nükleofilik aromatik subsitusyon tepkimeleri, stereoizomerlik, organik halojen bileşikleri; yerdeğiştirme ve ayrılma tepkimeleri, alkoller, fenoller ve tiyoller, eter ve epoksitler, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri, aminler ve ilgili azot bileşikleri, heterohalkalı bileşikler, polimerler, lipitler ve deterjanlar, karbonhidratlar, amino asitler, peptidler ve proteinler, nükleotitler ve nükleik asitler YBD 101 Yabancı Dil-I To be: am, is, are Plurals, What is/are. To be: questions and negatives, Possessive adj. Possessive s,present Simple: Positive, questions and negatives, A/an, some, any, have got, Verbs + ing, There is/are, Adverbs of frequency, Prepositions of place. TIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk İnkılap tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılap Kavramı, Osmanlı İmparatorluğu nun Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğu nun Parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal paşa nın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a Çıkışı, Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma, Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli. TDK 101 Türk Dili-I Dilbilgisinin Bölümleri, Ses ve Ses Uyumları, Kelime Bilgisi, Yapım ve Çekim Ekleri, Kelime Çeşitleri, Filer Fiil Çekimleri, Birleşik Fiil Çekimleri. YBD 102 Yabancı Dil-II Present Continuous Tense, Can for ağabeylity, Questions with How + Adjective, Expressions of quantity, Linking words: because, so, but, although, Revision. TIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Türkiye Büyük Millet Meclisi nin İstiklal Savaşı nın Yönetimini Ele Alması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, Eğitim ve Kültür Alanında Milli Mücadele, Sosyal ve İktisadi Alanda Milli Mücadele, Mundanya dan Lozan a TDK 102 Türk Dili II Çatılarına Göre Filer, Kelime Grupları, İmla Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümle Bilgisi, Kompozisyon Türleri. BIO 201 Sitoloji Hücre ve hücre teorisi; Sitolojide kullanılan mikroskobik ve biyokimyasal metotlar; Zarlar ve zar sistemleri, çekirdek, çekirdekçik, ribozomlar, mikrotübüller; Flagella, Silia, Lizozomlar, Peroksizomlar; Mitokondri ve plastidler; Virüsler ve Prokaryotik hücreler; Alg, Mantar ve bitkilerde hücre tipleri, Hayvanlarda hücre tipleri, Hücre devri ve bölünmeleri BIO 251 Sitoloji Laboratuvarı Işık mikroskobunun kullanılması ve mikroskopta ölçme yapılması, Sitolojide kullanılan teknikler, çeşitli hücre

6 tiplerinin karşılaştırmalı olarak gösterilmesi BIO 203 Genel Ekoloji Ekolojinin konusu, tanımı, tarihi gelişimi ve ekolojide kullanılan bazı temel kavramlar; abiyotik ve biyotik ekolojik faktörler ve canlılara etkileri; birey ekolojisi; populasyon ekolojisi; populasyon dinamiği; populasyon dağılış modelleri; enerji dağıtımı: R-stratejist ve K-stratejistler; ekosistem ekolojisi; ekolojik süksesyon ve klimaks kavramı; ekosistemlerin genel özellikleri ve işlevleri, biyomlar; biyolojik çeşitlilik; ekosistemlerde madde ve enerji döngüleri; biyojeokimyasal döngü; uygulamalı ekoloji; doğa ve çevre koruma BIO 205 Omurgasızlar Protozoonların sınıflandırılmaları ve biyolojileri: Flagellata, Rhizopoda, Sporozoa ve Ciliata üyeleri; Metazoonların sınıflandırılmaları ve biyolojileri: Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nemertini, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata üyeleri ve bazı Protostomia ve Deuterostomia grupları BIO 255 Omurgasızlar Laboratuarı Protozoa dan Flagellata, Rhizopoda, Sporozoa ve Ciliata örnekleri; Metazoa dan Porifera'ya ait Demospongia örnekleri; Cnidaria ya ait Hydrozoa, Scyphozoa ve Anthozoa örnekleri; Platyhelminthes örnekleri, Nematoda örnekleri; Mollusca dan Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia ve Cephalopoda örnekleri; Annelida dan Oligochaeta, Polychaeta ve Hirudinea örnekleri; Arthropoda dan Chelicerata dan Scorpionida, Pseudoscorpionida, Acarina örnekleri; Myriapoda dan Diplopoda, Chilopoda örnekleri; Insecta örnekleri; Crustacea den Branchiopoda, Cirripedia, Copepoda, Isopoda, Amphipoda, Decapoda örnekleri; Echinodermata'dan Echinoidea, Asteroidea, Holothuroidea örnekleri BIO 207 Mikrobiyoloji- I Mikrobiyoloji tanımı ve mikroplar dünyası, protistalar, prokaryotlar, evrimsel ilişkiler, bakteriyel hücre bilimi, ökaryotik hücre yapısı, prokaryotik hücre yapısı, boyama teknikleri, üreme sırasında morfolojik değişmeler, önemli bakteri gruplan, sınıflandırmanın temelleri, önemli bakteri gruplarının tanımlanması, mikroorganizmaların beslenilmesi ve üretilmesi, beslenme ve beslenme için gerekli maddeler, üremeyi etkileyen çevresel etmenler, üretme yöntemleri, mikroorganizmaların üremesi ve ölmesi, üremenin tanımlanması ve ölçülmesi, üreme eğrisi ve dönemleri, hücrelerin logaritmik üreme döneminde tutulması, antibiyotikler ve etki mekanizmaları ve konakçıparazit ilişkilerinin incelenmesi BIO 257 Mikrobiyoloji Laboratuarı-I Mikrobiyoloji laboratuarında uyulması gereken kurallar, mikroorganizmalar hakkında genel bilgi, mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan araç ve gereçlerin tanımı, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve sterilizasyon şekilleri, mikroorganizmaların üretilmesinde kullanılan besi yerleri, besi yerlerin hazırlanması, katı besi yerleri ve yatık agar hazırlanması, sıvı besi yerleri, ekim teknikleri, katı besi yerine ekim, sıvı besi yerine ekim, saf kültür üretmek ve saf kültürlerin tanıtımında kültür özelliklerinin incelenmesi, katı besi yerlerinde kültür özellikleri, bakterilerde hareket, boyalar ve bakterileri boyama yöntemleri, Gram boyama ve mekanizması, kültürel sayım yöntemleri, antibiyotiklerin in-vitro etkileri BIO 209 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Bitki yapısı-bitki dokusunun kısımları, hücre çeperi, bitki dokularının sınıflandırılması; meristematik dokular; sürekli dokular (epidermis, parankima, iletim doku, destek doku, salgı doku), kök, gövde, yaprak, çiçek, meyva tipleri ve tohumun yapısı BIO 259 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuarı Bitki hücresinin kısımları, hücre çeperi, geçitler, stoma tipleri, destek doku, salgı doku, mantarlaşmış örtü dokulentisel, kök, gövde kesitleri, yaprak ve çiçek morfolojisi, meyve tipleri ve tohumun yapısı

7 BIO 204 Hayvan Histolojisi Mikroskopi, Dokuların preparasyonu; genel histolojik prensipler ve primer dokular; Epitelyum doku: basit Epitelyum, yalancı çok tabakalı epitelyum, çok tabakalı epitelyum, epitelde hücre yüzeyindeki özelleşmeler; Bağ ve destek doku: Doku sıvısı, hücreler arası maddeler, bazal tabaka, bağ dokusu hücreleri, öz bağ dokusu tipleri; Özelleşmiş bağ dokuları: yağ, kıkırdak, kemik, kan (eritrositler, lökositler, kan plateletleri, plazma); Kan hücrelerinin oluşumu; Kas doku: çizgili kas, kalp kası, düz kası; Sinir dokusu: nöron, refleks yayı, nöroglia, ganglionlar, sinir fibrilleri, merkezi sinir sistemi, periferal sinir sistemi BIO 254 Hayvan Histolojisi Laboratuarı Epitelyum doku (Örtü epiteli, Bez epiteli), Bağ doku (Bağ dokusu hücreleri, Bağ dokusu fibrilleri), Kıkırdak doku (Hiyalin kıkırdak, Elastik kıkırdak, Fibröz kıkırdak), Kemik doku (Kompakt kemiklerin mikroskobik yapısı, Kemik hücreleri), Kan doku (Alyuvarlar, Akyuvarlar, Agranülositler, Granülositler, Trombositler), Kas doku (Düz kasın yapısı, İskelet kasının yapısı, Kalp kasının yapısı), Sinir doku (Sinir hücreleri, Nöroglia hücreleri) BIO 212 Omurgalılar Omurgalılardan, sürüngenler, kuşlar ve memelilerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları, çeşitlilikleri, önemli türleri ve biyolojileri, ekoloji ve etolojileri, evrimleri, ticari önemleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmekte, tür ve cins düzeyinde tanımlamalar yapılmaktadır BIO 262 Omurgalılar Laboratuarı Hemikordat örnekleri ile Omurgalılar dan yuvarlak ağızlı balıklar, kıkırdaklı balıklar, kemikli balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeli örnekleri üzerinde tür ve cins düzeyinde tanımlamalar yapılmaktadır BIO 208 Mikrobiyoloji-II Bakteri genetiği, kalıtımın moleküler temeli, prokaryotik kromozom yapısı, mutasyon, bakterilerde hücreler arası aktarma ve yeni bileşim, transformasyon, transdüksiyon, yapı ve düzenleme genleri, ilaca direncin genetiği, mikrop metabolizması, küçük moleküllerin biyosentezi, düşük molekül ağırlıklı organik moleküllerin biyosentezi, feed-back inhibisyonu, büyük moleküllerin biyosentezi, bakteriyel DNA replikasyonu, RNA biyosentezi, protein biyosentezi, polipeptit zincirinin biyosentezi, biyosentez yollarının düzenlenmesi, mikroorganizmalarda enerji metabolizması, bağışıklığın temelleri, antijenler- antikorlar, immünoglobulinlerin yapılan, serolojik tepkimeler, presipitasyon, aglütinasyon, toksin-antitoksin, komplemin birleşmesi tepkimeleri ve diğer tepkimeler, alerji ve asin duyarlılığa toplu bakış, funguslar, yapılan, aktinomycetes'ler, yüzeysel funguslar, derin funguslar, mikotoksinler, viroloji, virüslerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları, üretilmeleri, virüs genetiği ve virüs etkileşimleri, mikroorganizma-kanser ilişkileri BIO 258 Mikrobiyoloji Laboratuarı-II Maya invertazinin (Sucrase) elde edilmesi ve şekerlere etkisinin gözlenmesi, Enzimin aktivitesine etki eden etmenlerin denenmesi, Ekimi yapılan bakterilerin teşhisinde kullanılan teknikler, Gram boyama mekanizması; Gram negatif barsak bakterilerinin ayrılmasında kullanılan teknikler, E. coli ve E.aerogenes'in birbirinden ayrılması, IMVIC testleri: Indol deneyi, Metil kırmızısı deneyi, Voges proskauer deneyi, Sitrate deneyi; Bakterilerin biyokimyasal aktiviteleri: Karbonhidratlann Fermantasyonu, Protein, lipit ve polisakaritlerin hidrolizi; İmmünoloji ve sereloji deneyleri: Presipitasyon, Aglutinasyon, Aglutinasyon, Kompleman bileşmesi; Fungusların morfolojileri ve kültürel karakterizasyonu; Mayaların morfolojileri; Alkolik fermantasyonu; Alglerin morfolojisi ve kültüre edilmesi; Bitkilerde bakteriyel enfeksiyonlar. BIO 210 Bitki Embriyolojisi Angiospermlerin embriyolojik özellikleri: çiçek yapısı, mikrosporang, anter çeperi ve sporogen doku, erkek gametofit, vegetatif ve generatif hücre ile spermin oluşumu, megasporang, dişi gametofit, dişi gametofit tipleri ve olgun embriyo kesesi, tozlaşma, anter açılması ve polenlerin taşanımı, avtogami ve allogami. Döllenme, polen çimlenmesi,

8 polen tüpünün tohum taslağına girişi, çifte döllenme. Embriyo, Monokotillerde embriyogeni, Dikotillerde embriyogeni. Embriyonun beslenmesinde rol oynayan besi dokular, endosperma ve tipleri, yalancı embriyo kesesi, perisperma, kalazosperma, Poliembriyoni, poliembriyoninin nedenleri ve sınıflandırılması. tohum, tohum gelişimi, tohumların sınıflandırılması ve dağılımı. Gymnospermlerin embriyolojik özellikleri: Erkek gametophyte, dişi gametofit. Tozlaşma, döllenme özellikleri, embriyo gelişimi ve besi doku. BIO 260 Bitki Embriyolojisi Laboratuarı Angiosperm çiçeğinin yapısı: Ovaryum enine kesitleri, stigma ve stilusun yapısı, plasentalanma tipleri, tohum taslağı tipleri, anter enine kesitleri, anter çeperi tabakaları ve mikrospor tetrad Embriyo: Monokotil embriyoları, Graminae embriyoları, dikotil embriyoları. Endosperma: Serbest nukleuslu, hücreli ve ara tip Endosperma,Tohum tipleri: Endosperma ve endospermasiz tohumlar, tohum kabuğu üzerindeki özel yapılar, tohum çimlenme tipleri.gymnosperm çiçeğinin yapısı: Erkek ve dişi kozalaklar, polen tanesinin yapısı, dişi gametofitin yapısı. BIO 301 Genetik-I Genetik maddenin kalıtımı; Mendel prensipleri, alleller arası ilişkiler (Dominant - resesif ilişki, çoklu alleller, kodominans, letalite), genler arası ilişkiler, cinsiyet genetiği, cinsiyetle ilişkili karakterler, genetik maddenin düzenlenmesi; linkaj ve rekombinasyon, genetik haritalama, genetik maddenin yapısı ve değişimler; kromozom sayısında değişimler (Öploidi, Anöploidi), kromozom segment sayısında değişmeler (Delesyon, Duplikasyon, Translokasyon, İnversiyon), insan genetiği ve kalıtsal hastalıklar; karyotip analizi, sendromlar, gen ekspresyonu-çevre etkileşimi BIO 351 Genetik Laboratuarı-I Mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili preparat hazırlamak ve mikroskop altında incelemek, Mendel Yasaları ve soyağacı analizleri; genetikte kullanılan istatistik yöntemleri; gen ifadesinin kalitatif ve antitatif analizi; kromozom haritalama metotları; anöploidlik ve poliploidligin incelenmesi; populason genetiği ve doğal populasyonlarda gen frekanslarının hesaplanması BIO 303 Bitki Fizyolojisi Bitkilerde su dengesi, su ve bitki hücreleri, çözünmüş maddelerin taşınması, mineral besinlerin asimilasyonu, mineral beslenme, floemde taşınım, fotosentez ve solunum BIO 353 Bitki Fizyolojisi Laboratuarı Bitkilerde kuru ağırlık, çimlenme, difüzyon ve ozmoz olaylarının incelenmesi, solunum hızının ölçülmesi, bitki pigmentlerinin ayrılması, fotosentez olayının incelenmesi, bitkilerde suyun topraktan alınması ve organlara iletilmesi BIO 305 Biyokimya-I Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi, canlıların temel özellikleri, biyomoleküllerin kökeni ve evrim, hücrelerin moleküler organizasyonu, proteinler ve biyolojik işlevleri, aminoasitler, optiksel ve kimyasal özellikleri, kimyasal tepkimeleri. nükleik asitler, yapısal ve işlevsel özellikleri, karbonhidratlar, lipitler, yapısal ve işlevsel özellikleri BIO 355 Biyokimya Laboratuarı-I Biyokimyasal analizlere giriş, deneysel biyokimyada temel teknikler, aminoasitlerin titrasyonu, tamponlar ve ph, önemli biyolojik tamponlar hazırlanması, karbonhidratlar için nitel ve nicel testler, proteinlerin çözünürlüğüne ph ve iyonik şiddetin etkisi, enzim aktivitesine etki eden etmenler, lipitlerle ilgili deneyler, Besinlerin C vitamini içeriğinin belirlenmesi BIO 307 Tohumsuz Bitki Taksonomisi Tohumsuz bitki çeşitliliği, bitkilerde üreme ve üreme tipleri, Alglerin morfolojileri, önemi ve ekonomik değeri, sistematiği, Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta,

9 Chrysophyta, Cryptophyta, Phaeophyta, Rhodophyta divizyoları, Mantarların genel özellikleri, üremeleri, yayılışları ve sistematiği, Myxomycota, Chytridiomycota, Oomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, Likenler, Karayosunları ve Eğreltiler BIO 357 Tohumsuz Bitki Taksonomisi Laboratuarı Örneklerle siyanobakteri, alg, mantar, liken ve eğreltiotu gruplarının sistematiğinin açıklanması, morfolojik çizimlerinin yapılması, genel özelliklerinin, yayılışlarının ve hayat döngülerinin öğrenilmesi BIO 302 Genetik-II Kromozom- DNA yapılarının organizasyonu, nükleik asitlerin topolojisi, bakteri genetiği, virüs genetiği, bakterilerde gen aktarımı mekanizmaları (Transformasyon, Konjugasyon, Transdüksiyon), prokaryotlarda gen haritalama, ekstrakromozomal elementler (Epizom, Plazmit, IS elementler, Transpozonlar), prokaryotlarda gen ekspresyonunun düzenlenmesi ve regülasyonu, ökaryotlarda genomun organizasyonu, kromatin yapısı, nükleozom yapısı, genin organizasyonu, satalit DNA, ökaryotlarda gen ekspresyonu, ökaryotlarda gen ekspersyonunun düzenlenmesi, genetik mühendisliği ve rekombinat DNA teknolojisi BIO 352 Genetik Laboratuarı- II DNA nın izolasyonu, konsantrasyonunun spektrofotometrik belirlenmesi, nükleik asitlerin elektroforezi, DNA nın invitro amplifikasyonu (PCR tekniği) ve Restriksiyon Fragment Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) yöntemi, RNA izolasyonu ve konsantrsyonunun spektrofotometrik belirlenmesi, RNA'nın farklı jellerde yürütülmesi, Jellerin analizi, Poimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) yöntemiyle DNA ve RNA'nın çoğaltılması, protein izolasyonu, protein konsantrasyonunun spektrofotometrik belirlenmesi, proteinlerin ayrımında kullanılan elektroforetik metodlar (SDS-PAGE ve Native- PAGE)i, proteinlerin blotlanması ve blotların incelenmesi, Southern ve Northern Blotlma teknikleri ve kullanım alanları (DNA ve RNA için) BIO 304 Hayvan Fizyolojisi Vejatatif ve Hayvansal Fonksiyonlar, Beslenme, Sindirim ve Emilim, Solunum Sistemi. Dolaşım Sistemi. Boşaltım Sistemi. Duyu Fizyolojisi. Nöronlar ve Sinir Sistemi. Kas ve diğer icra organları. Endokrin ve Neuroendokrin Fizyolojisi BIO 354 Hayvan Fizyolojisi Laboratuarı Fizyolojinin tanımı, hayvan fizyolojisi laboratuar dersinin amacı, metabolizma ve bazal metabolizma kavramlarının açıklanması. Karbonhidrat sindirimi. Yağ sindirimi. Protein sindirimi. Enzim aktivitesi üzerine sıcaklık ve ph in etkisi. Hemoliz. Kan gruplarının tayini. Solunum ve solunum faaliyetlerinin incelenmesi. Renk körlüğünün tayini. Arterial kan basıncının ölçülmesi. Decerebre ve spinal kurbağa aktivitelerinin karşılaştırmalı incelenmesi. Kurbağada refleks faaliyetlerinin ve fizyoanatomik özelliklerin incelenmesi BIO 306 Biyokimya- II Enzimler, yapısal ve işlevsel özelllikleri, metabolizma ve enerjinin kullanımı, termodinamik yasalar ve biyolojik tepkimelerde enerjinin kullanımı, biyoenerjetikler, karbon-oksijen döngüsü, azot döngüsü ve canlıların beslenme açısından birbirine bağımlılığı karbonhidrat metabolizması-sindirim ve emilimi, glikojen sentez ve yıkımı, Glikolizis, sitrik asit döngüsü pentoz fosfat yolu, elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon, lipid Metabolizması, yağ asitlerinin oksidasyonu, protein metabolizması, amino asitlerin biyosentezi ve katabolizması, nükleik asit metabolizması BIO 356 Biyokimya Laboratuarı- II Spektrofotometrenin esasları, ph metrenin esasları, protein tayin yöntemleri, kalitatif karbonhidrat tayini, aminoasitlerin kağıt kromatografisi ile ayrılmaları, besin maddelerinde organik madde tayini, Kanda toplam kolesterol tayini, idrar deneyleri BIO 308 Tohumlu Bitki Taksonomisi

10 Sistematik ve taksonominin amacı, bitkilerin isimlendirilmesi, sistematik kategoriler, açık tohumluların (Gymnospermae) özellikleri ve sınıflandırılması, açık tohumlu bitki familyalarının özellikleri ve cinslerinin tanıtımı, Kapalı tohumlu (angiospermae) bitkilerin özellikleri ve sınıflandırılması, Türkiye florasında ter alan familyaların özellikleri ve cinslerin tanıtılması BIO 358 Tohumlu Bitki Taksonomisi Laboratuarı Tohumlu bitkilerin yaprak, çiçek, meyva yapılarının tanıtımı, Gymnospermae (Coniferales), Angiospermae (dicotylodones- monocotyledones) familyalarına ait cinslerin teşhis anahtarları ile tayini BIO 403 Deniz Biyolojisi Yer yuvarı ve okyanusların genel özellikleri, okyanus ve denizlerin oluşumu ve genel özellikleri, okyanus ve denizlerin jeomorfolojik özellikleri, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, deniz ekolojisinde kullanılan temel tanımlar, denizel ortamın ekolojik bölümleri, denizel canlıların ekolojik sınıflandırılması, ekolojik faktörlerin denizel canlılar üzerine etkileri, pelajik bölgenin canlı toplulukları, bentik bölgenin canlı toplulukları, özel ekosistemler ve canlı toplulukları, denizlerin biyocoğrafyası BIO 453 Deniz Biyolojisi Laboratuarı Denizlerde su ve sediment örnekleme araçları, planktonik, nektonik ve bentik organizmaların örneklenmesinde kullanılan araç-gereç ve metotlar, fitoplankton, zooplankton, makroalg, fanerogam, makrobentik omurgasız, tunikat, kıkırdaklı ve kemikli balık örnekleri BIO 405 Hayvan Embriyolojisi Gelişme, farklılaşma, üreme organları, gametogenez, dişi üreme siklusu, yumurta, sperma, döllenme, organizasyon, BIO 455 Hayvan Embriyolojisi Laboratuarı Yumurta tipleri; Üreme organları; Cinsiyet hücreleri; Genital siklus; Segmentasyon ve segmentasyon tipleri; Amphixous, kurbağa, kanatlılar, memelilerde zigottan sonraki gelişmeler; Organ ve sistemlerin meydana gelişi; Plasenta, ikizlik; dış gebelik; Kanatlılarda kuluçka devresine ait gelişmeler BIO 407 Çevre Biyolojisi Ekolojik çevre kavramı, çevre sorunları ve çözüm yolları, Çevre korunmasında bazı yeni yaklaşımlar, çevre ekonomisi ve planlanması. BIO 409 Evrim Evrim kavramı ve gelişimi, evrimi destekleyen kanıtlar, evrimin kullandığı ham materyaller, adaptasyon, varyasyon ve modifikasyonlar, evrimi sağlayan düzenekler, izolasyon mekanizmaları, genetik sürüklenme, göçler, Lamarkizm, Darwinizm, yeni türlerin meydana gelişi, insanın evrimi BIO 411 Moleküler Biyoloji-I Hücredeki moleküler organizasyon basamaklari, organik ve anorganik biyokimyasal bilesikler, Islevsel gruplar, kovalan ve kovalan olmayan bag tipleri, Amino asitler, peptidler ve proteinler hakkinda genel bilgi, Proteinlerdeki modifikasyonlar, parçalanmalar, peptid baginin özellikleri, N ve C uç kökleri saptama yöntemleri, Proteinlerde tekrarlanan düzenli yapilar, proteinlerin biçim kazanmalari, protein mimarisindeki yapinin düzeyleri, Peptid ve proteinlerin asitik ve bazik karakterleri, pi degerinin saptanmasi, Makroiyonlar arasindaki etkilesimler, bu etkilesimlere küçük iyonlarin etkisi, iyonik güç ve poliamfolitler, Nükleik asitler, yapisal birimlerve makromoleküler yapi, DNA formlari ve özellikleri, DNA çift sarmalinin tersinir olarak çözülmesi, RNA dan yapilan genler, RNA virüslerive retrovirüsler BIO 427 Biyoteknoloji Biyoteknolojiye giriş, biyoteknoloji nedir, günümüz dünyası ve biyoteknoloji, substratlar ve biyoteknoloji, genetik ve biyoteknoloji, rekombinant DNA teknolojisi, molekular biyoteknoloji, prokaryotik ve ökaryotik organizmalar,

11 Escherchia coli ve Saccharomyces cerevisiae, DNA, RNA ve protein sentezi, bioproses ve biyoteknoloji, enzim teknolojisi, gen ekspresyonlarının manüplasyonu, rekombinat protein üretimi, direk mutagenez, protein mühendisliği, moleküler diagnosis, aşılar, antibiyotikler, transgenik bitki ve hayvanlar ve gen terapisi BIO 404 Limnoloji Limnolojinin temel kavramlarını öğrenme, suyun özellikleri, iç suların sınıflandırılması, göllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerin limnolojik olarak sınıflandırılması, akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri, akarsu sistemlerinin sınıflandırılması, tatlı su canlılarının sınıflandırılması, iç sularda enerji ve prodüktivite, iç sularda kirlenme, limnolojik araştırma araç ve yöntemleri BIO 454 Limnoloji Laboratuarı Limnolojik araştırmalarda kullanılan araç ve gereçler, arazide yapılacak ölçümler, laboratuvarda yapılacak ölçümler, limnolojik çalışma planı hazırlama, ph ölçümü, fiksatifler, klorofil-a tayini, fosfor, toplam sertlik, nitrat, nitrit, amonyak, organik madde analizi, örnek alınan alanlardan fitoplanktonun tespit ve incelemesi, zooplanktonun tespit ve incelemesi, bentik örnekleri toplama, inceleme yöntemi, yorumlama BIO 406 Büyüme Gelişme Fizyolojisi Bitkilerde büyüme ve farklılaşma kavramları, bitkisel hormonlar (Oksinler, Sitokininler, Gibberillik asit, Etilen) ve bitki büyüme ve gelişmesine etkileri, tohumdan meyvelenmeye kadar gerçekleşen gelişim olayları BIO 456 Büyüme Gelişme Fizyolojisi Laboratuarı Çeşitli faktörlerin çimlenme ve bitki büyümesi üzerine etkilerinin gözlenmesi, bitkilerde fototropizma ve jeotropizma hareketlerinin gözlenmesi BIO 408 Bitki Biyoteknolojisi Doku kültürü temel laboratuvar teknikleri, bitki doku kültürlerinin tarihi gelişimi ve uygulama alanları, bitki ıslahındaki uygulama alanları, organogenesis, somatik embriogenesis, sekonder metabolit üretimi, hastalıksız bitki üretimi, protoplast kültürü ve somatik melezleme, haploid bitki üretimi, mikro çoğaltım BIO 410 Biyocoğrafya Biyocoğrafya ve biyocoğrafik ekoller, biyocoğrafyanın veri kaynakları, karaların evrimi, biyocoğrafik bölgeler ve canlıları (Palearktik, Nearktik, Etopya, Orientalis, Avusstralya, Neotropik, Antartika). BIO 426 Moleküler Biyoloji-II DNA nın replikasyonu, polimerazlar, replikasyon çatalı, replikasyon orjini, telomer ve telomerazlar, DNA tamir mekanizmaları, rekombinasyon ve DNA nın yeniden düzenlenmeleri, prokaryotlarda transkripsiyon, ökaryot RNA polimerazları ve genel transkripsiyon faktörleri, ökaryotlarda RNA nın düzenlenmesi, repressörler, DNA metillenmesi, ribozomal ve transfer RNA'ların işlenmesi, kesilip-eklenmesi (splicing) mekanizmaları, RNA düzeltme (editing) ve yıkımı, ribozomlar, m(rna) nın organizasyonu, translasyonun başlaması, ilerlemesi ve düzenlenmesi, protein katlanmaları ve buralarda görev alan enzimler, proteinlerin kırılması, glikozilasyonu ve lipidlerin eklenmesi, proteinlerin fonksiyonlarının düzenlenmesi ve proteinlerin yıkımı SEÇMELİ DERSLER ÜÇÜNCÜ SINIF BIO 309 Akuatik Mikrobiyoloji Tarihsel gelişim, mikrobiyal evrim, sucul ortamda yaşayan mikroorganizmalar ve karşılıklı ilişkileri, sucucul ortamlarda gelişen mikroorganizmalar diğer canlılarla olan ilişkileri (bitki ve hayvan), sucul ortama kontamine olan patojen mikroorganizmalar, sucul ortama bulaşan patojenlerin neden olduğu hastalıklar, mikroorganizmaların çevre koşullarına adaptasyonları, mikroorganizma habitat tipleri, biyojeokimyasal devreler, atık arıtımında mikroorganizmaların rolü, katı atık arıtımı, ksenobiotik ve inorganik kirleticilerle mikrobiyal etkileşimler,

12 biyotransformasyon, biyoremediasyon, metallerin geri kazanımında, enerji ve biyokütle üretiminde mikroorganizmaların kullanımı ve zararlıların mikrobiyal kontrolü BIO 310 Türkiye Bitki Örtüsü Türkiye florasının özellikleri, zenginliğinin nedenleri, fitocoğrafik bölgeler, endemizm ve nedenleri, ülkemizdeki doğal bitkilerin kullanım alanları, bitki formasyonları, ülkemizdeki bitkileri koruma yöntemleri BIO 313 Bitki Büyüme Düzenleyicileri Bitki büyüme düzenleyicilerinin tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, özellikleri, uygulama şekilleri ve alanları, görevleri, avantaj ve dezavantajları ile ülkemizdeki kullanım durumu ve öneriler BIO 314 Bitki Ekofizyolojisi Bitki ekofizyolojisi tanımı, bitki gelişimini etkileyen çevresel faktörler, sıcaklık, ışık, rüzgar, toprak, biyolojik etmenler BIO 315 Plankton Bilgisi ve Kültürü Plankton kavramı, sınıflandırılması, planktonun besin zincirindeki önemi, fitoplankton ve zooplanktonun genel özellikleri ve canlı grupları, plankton örnekleme ve değerlendirme yöntemleri, plankton kültürü çalışmaları ile plankton izolasyon yöntemleri BIO 316 Viroloji Virüs tanımı ve virüsleri konumu, virüslerin yapı taşları ve organizasyonu, viral enfeksiyon safhaları (tutunma ve peretrasyon, nükleik asit replikasyonu ekipasyonunun kontrolü, viral parçacıkların montajı), lizojeni, virüs konak ilişkileri, virüs hastalıkları, immün tepki, interfeton ağı ve kemoterapi, tümor virüsleri ve kanserleşme, bakteri virüsleri, bitki virüsleri, hayvan virüsleri, HIV ve AIDS, virolojide yeni eğilimler BIO 317 Zoolojide Laboratuar Teknikleri İnceleme Yöntemleri: Canlı (Vital) İnceleme, Tespit Ederek (Postmortem) İnceleme; Genel Bilgiler, Laboratuvar Malzemeleri, Mikroskoplar, Total Preparasyon, Sitolojikl-Histolojik Preparasyon Teknikleri: Fiksasyon-Fiksatifler, Yıkama, Dehidrasyon, Şeffaflaştırma, Gömme, Trimleme, Kesit Alma (Bıçaklar- Mikrotomlar), Deparafinizasyon, Boyama (Boyalar, Boyaların Sınıflandırılması, Boyanma Mekanizması, Boyaların Kimyasal Özellikleri, Dokulara Özel Boya Prosedürleri) Empregnasyon, Sitoplazmik Yapıların Boyanması, Hücre İçindeki Makromoleküllerin Gösterilmesi, Embriolojik Teknikler, Omurgasızların Boyanmasında Bazı Önemli İpuçları, Mikroorganizmaların Gösterilmesi, Elektron Mikroskopi Yöntemleri, Doku Kültürü, (Özet olarak Otoradyografi, Kromotografi, Elektroforez). BIO 318 Zoocoğrafya Zoocoğrafyanın tarihçesi, Hayvanlarda yayılım mekanizmaları, Yayılıma ket vuran faktörler, Simbiyotik ilişkiler, Philopatri olayı, Zoocoğrafik bölgeler, Köprü teorisi, Plaka tektoniği, Permonens teorisi, Notogea nın memli ve kuş faunası, Neogea nın memeli ve kuş faunası, Arktogea nın memeli ve kuş faunası, Jeolojik çağlar, Geçmiş jeolojik şartlarda zoocoğrafik bölgelerin durumları, Tatlısu balıklarının zoocoğrafyası, Türkiye zoocoğrafyasına genel bakış, Türkiye zoocoğrafyası Kara kısmının jeolojik değişimi, Türkiye kara canlılarının zoocoğrafyası, Türkiye sürüngenlerinin zoocoğrafyası, Karadeniz in fauna tarihi, Anadolu da yakın jeolojik dönemlerin ekolojik yorumu ve fosilleri BIO 319 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi İnsan Vücuduna Giriş, Sinir Sistemi, Kas Sistemi, Sindirim Sistemi, Kan, Kalp, Kan damarları ve Dolaşım, Solunum Sistemi, Boşaltım Sistemi BIO 320 Akuatik Ekoloji Ekoloji ile ilgili kavramlar, ekosistemi oluşturan öğeler, ekosistemin işlevleri, ekolojik enerji, besin zincirleri, prodüktivite ve ölçüm yöntemleri, su kirliliği, ekosistemin sınıflandırılması, sucul ortamda madde döngüleri, tatlısu ekosistemi, iç su bitkilerinin sucul ortamdaki önemi, denizel ekosistemler ve canlıları

13 BIO 321 Arthropoda Sınıflandırılmaları ve biyolojileri: Üç temel eklem bacaklı grubunun, yani keliseratların, krustaselerin ve mandibulatların sınıflandırılması; değişik eklembacaklı gruplarının dış iskeletleri, vücut boşlukları ve dolaşım, sindirim, nöromuskular ve üreme sistemleri ile duyu organları, ayrıca bu grupların gelişim biyolojileri ile sınıflandırılmaları ele alınmaktadır BIO 322 Bakteriyoloji Bakterilerin sınıflandırılması, bakteri hücresinin genel yapısı, evrimi, fizyolojisi, ekolojisi, genetiği, üreme özellikleri, gereksinimleri, antijenik yapıları, identifikasyonlarında kullanılan klasik ve moleküler teknikler BIO 323 Genetik Mühendisliğine Giriş Genetik Mühendisliğinin tanimi ve çalışma konuları, DNA ve RNA nın yapısı, gen organizasyonu, genlerin ifadesi, DNA, RNA izolasyonu, nükleik asitlerin etiketlenmesi ve hibridlenmesi, DNA sekanslama, gen manipulasyon metotları, konakçı hücreler ve vektörler, klonlama stratejileri, rekombinantların seçimi ve analizi, genom sekanslama, insan genom projesi DÖRDÜNCÜ SINIF BIO 412 Su Kirliliği Kirleticilerin sınıflandırılması, Biyolojik pollusyon, Planktonik pollusyon, radyoaktif pollusyon, asitli maddelerin pollusyonu.denizleri kirleten kaynaklar, Gol kirlenmesi, Akarsu kirlenmesi, Pestisidler hakkında genel bilgi, gübrelemenin çevre kirlenmesine etkisi, turizmin çevreye etkisi. Su kirliliği kontrolü yönetmeliği, Su kirlenmesi ile ilgili hükümler. BIO 413 Karyoloji Hücre çekirdeği ve kromozom yapısı, kromozomların tanımlanması, kromozom yapı değişiklikleri, eşem kromozomları, kromozom bantları, kromozomlardaki hareket edebilen elementler BIO 414 Genel Toprak Bilimi Genel toprak bilimine giriş, toprak ana materyali, toprak bitki ilişkisi, toprağın oluşumu, topraklara özellik kazandıran etmenler, toprak örneklerinin alınması ve analizi, toprak sınıflandırma sistemleri BIO 415 Bitki Sosyolojisi Bitki sosyolojisinin tanımı, kapsamı, temel kavramlar, vejetasyon araştırma metodları, vejetasyonun sınıflandırılması ve vejetasyon birimlerinin isimlendirilmesi BIO 416 Moleküler Biyolojide Temel Teknikler Farklı canlı dokularından nükleik asit ve proteinlerin saflaştırılması, saflaştırmada kullanılan temel teknikler, elektroforez ve elektroforetik metodlar, DNA ve RNA blotlama (transfer) teknikleri, protein blotlama (transfer) teknikleri, rekombinant DNA teknikler, PCR ve PCR ile DNA çoğaltılması, DNA-DNA hibridizasyon teknikleri, DNA sekans analizi (Sanger yöntemi), DNA sekans analizi (Maxam-Gilbert yöntemi) BIO 417 Doğa Koruma Doğa korunmasının geçmişi ve görevleri, Canlı Toplulukları ile ilgili kavramlar, Doğa korumada evrensellik, insanlığın ekolojik sorunları, Doğanın korunması, Sürdürülebilir dünya, Ekolojik denge, Biyolojik çeģitliliğin korunması, Planlı doğa koruma, Doğa korumadaki yasalar, çevresel etki değerlendirilmesi, Doğa korumada organizasyon ve ortak geleceğimiz BIO 418 Mikrobiyal Hastalıklar ve Epidemiyoloji İnsan mikrobiyal florası, normal mikrofloranın fonksiyonu ve önemi, hastalık oluşum basamakları, infeksiyon ve toksinlerin etkisi, kişiden kişiye bulaşan hastalıklar, solunum yoluyla bulaşan, besinler yoluyla bulaşan hastalıklar, viral hastalıklar, cinsel yolla bulaşanlar, hayvanlar ve böcekler yoluyla bulaşan hastalıklar, su yoluyla bulaşan

14 hastalıklar, hastalıkların epidemiyoloji ve immünolojileri, enfeksiyon hastalıklarına karşı aşılama programlarıı ve mikrobiyolojide moleküler tanı yöntemleri BIO 419 Balıkçılık Biyolojisi Balıkçılık biyolojisi ve populasyon dinamiği ile ilgili terimler, populasyon büyüklüğü, yenilenme oranı, yaş, büyüklük ve eşey kompozisyonu, büyüme oranı ve ölüm oranı örnekleme çeşitleri; yaş tayini, yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık ilişkileri, kondisyon faktörü; gonosomatik indeks, üreme dönemi, üreme yaşı ve boyu; büyümeye ilişkin matematiksel modeller; ölüm oranı ve yaşama oranı tahmin yöntemleri; populasyon büyüklüğünü tespit metotları BIO 420 Karşılaştırmalı Endokrinoloji Endokrinolojinin tarihi ve temel metodlar, Hormon salınım ve etki mekanizmaları, Omurgasız ve omurgalı hayvanların endokrin sistemleri, Endokrin organların gelişimi, morfolojisi, histolojisi ve işleyişleri BIO 421 Hayvanlarda Davranış ve Mimikri Antipredatör davranış ekolojisi, av lokalizasyonunu daha da zorlaştırmak, kanıtları ortadan kaldırmak, avlanmayı zorlaştırmak, predatörün saldırısını püskürtmek, predatör nasıl caydırılır, savunma, predatör caydırıcılarının karşılaştırmalı analizi, vertebratların kimyasal caydırıcıları, Batesian mimikri, korunan türler ile ilişkilendirilmesi, predatörlere karşı ortaklaşa savunma, sosyallik ve alarm sinyalleri, sosyalleşme ve dikkat gelişimi, bencil sürü hipotezi, dilüsyon etkisi, Monarch kelebekleri ve mimik tipleri predatöre karşı savunma ve türler arası rekabet, simbiyotik ilişkiler BIO 422 Bitki Islah Yöntemleri Bitki ıslahının kapsamı, amacı ve tarımsal üretimde etkisi, ıslah yöntemleri bakımından bitkilerde üreme sistemleri, klasik bitki ıslah yöntemleri, moleküler işaretleyiciler, doku kültürü ve gen aktarımı gibi biyoteknolojik yöntemlerin ıslahta kullanımı BIO 423 Sekonder Metabolitler Bitkilerde sekonder metabolit üretimi, tarihçesi ve önemi, fenolik bileşikler, favonoidler, terpenler, tanenler, uçucu yağlar BIO 424 Hidrobotanik Hidrobotanik tanımı, suların sınıflandırılması, akarsular, oluşumu, kaynaklar ve dereler, akarsularda çevre etmenleri, durgun sular, göl suyunun fiziki ve kimyevi özellikleri, su bitkilerinin sucul ortamdaki önemi, su bitkilerinde ekolojik ilişkiler, sucul ve bataklık ortamlardaki çeşitli bitki grupları, sucul ortamda yabani ot sorunları, yabani otlarla mücadele yöntemleri, su bitkilerinin genel biyolojik özellikleri, üremeleri, iç su bitkilerinin sınıflandırılması deniz bitkilerinin ekolojisi, deniz bitkilerinin biyolojisi, deniz bitkilerinin sınıflandırılması BIO 425 Su Ekosistemlerinde Biyolojik İndikatörler Biyoindikatör nedir, indikatör olarak seçilen organizmalar ve özellikleri, besin zinciri, biyomastaki değişimler ve kirlilik, varlık veya yokluk kriterlerini kullanarak su kalitesinin belirlenmesi, indikatör olarak tespit edilen türler, canlıların biriktirdikleri maddelere bakılarak çevresel kontaminasyonun belirlenmesi, biyoindikatör canlılar üzerine yapılan araştırmalar, su ve sediment kalitesinin belirlenmesinde kullanılan biyoindikatör canlılar, sucul ortamların ayrılmasında çeşitli canlı gruplarının oransal miktarlarının kriter olarak kullanılması BIO 428 Herbaryum Tekniği Herbaryum (kurutulmuş bitki örnekleri koleksiyonu), bitki toplanması, bitki toplamada bilinmesi gereken bilgiler ve teknikler, gerekli olan malzemeler, presleme ve kurutma, araziden gerekli notları alma ve etiketleme, bitkilerin korunması ve saklanması için kartonlara yapıştırma, zehirleme, herbaryum dolaplarına yerleştirme (Kartoteks), bazı özel bitki gruplarının herbaryumu (sukkulent, hidrofit, açıktohumlu, suyosunları, mantarlar, likenler, eğreltiler, kara yosunları)

15 BIO 429 Entomoloji Entomoloji nedir? Arthropoda nın sınıflarını tanıtımı ve sınıflar arasındaki farklılıkların belirlenmesi, Böceklerin genel özellikleri, böcekleri diğer canlılardan üstün kılan özellikleri, Böcek morfolojisi: Baş, göğüs ve karın, bu bölümlerdeki önemli yapıların tanıtımı, organ sistemleri, üreme ve post-embriyonik gelişim, böcek ekolojisi ve böcek taksonomisi konularına değinilecektir BIO 430 Mesleki İngilizce İngilizcede kullanılan temel zamanlar, cümle yapısı ve cümle kalıpları, noun clause yapısı, relative clause yapısı, adjective clause yapısı, basit cümle yapılarının analizi, bileşik cümle yapılarının analizi, İglizice'den Türkçe'ye çeviri teknikleri, Türkçe'den İngilizce'ye çeviri teknikleri, hızlı ve doğru okuma-anlama teknikleri, gramer yapılarına uygun cümle yazma teknikleri ve biyolojiyle ilgili makale yazma teknikleri BIO 431 İmmünoloji İmmünolojinin tanımı ve immünolojinin tarihçesi, doğuştan ve kazanılmış bağışıklık, bağışıklıkta görev alan esas ve yardımcı hücreler, bağışıklıkta görev alan dokular, antijenler, immonoglubulinler, antijen-antikor ilişkileri, B lenfositlerin olgunlaşması, aktivasyonu ve farklılaşması, T lenfositlerin olgunlaşması, aktivasyonu ve farklılaşması, T hücresi reseptörleri, doku uygunluk antijenleri, sitokinler, komplemanlar, hümoral ve hücresel bağışıklık, hipersensitivite reaksiyonları, aşılar, çeşitli etkenlere karşı oluşan immün cevaplar, otoimmünite ve doku transplantasyonu BIO 433 Ekonomik Bitkiler Bitkisel ürünlerin özellikleri ve önemi, besin bitkileri, endüstri bitkileri, baharat bitkileri, uyarıcı bitkiler, tıbbi bitkiler, süs bitkileri BIO 434 Denizel Bentik Çeşitlilik Ergin dönemlerini deniz tabanında geçiren organizmaların taksonomik, ekolojik, üreme ve beslenme özellikleri, bu canlıların bentik bölgede oluşturdukları toplulukların yapıları BIO 436 Müze Tekniği Müze nedir? Türkiye de ve dünyada bilimsel müzeciliğin durumu. Arazide bilimsel bir çalışma nasıl yapılır. Arazi çalışmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar. Omurgasız ve omurgalı hayvan örneklerinin toplanması. Örneklerin etiketlenmesi ve etiket çeşitleri. Örnekler üzerinde araştırma yöntemleri. Örneklerin muhafaza edilmesi ve katalogların hazırlanması. Kolleksiyonların; amacı, önemi, değeri, bakımı, korunması, büyüklüğü ve tanıtma işlemleri. Koleksiyonların tertip ve tasnifi, revizyon ve monografik çalışmalarda kolleksiyonların önemi. Kolleksiyonların takası. Bilimsel müzecilikteki son gelişmeler.

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0 BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0 4 7,5 Seçmeli FBİ 602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MBG-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MBG-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MBG-5502 UZMANLIK

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BIO-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL BIO-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6602 TEZ HAZIRLIK

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI. KREDİSİ T U L Topl. DERSİN

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI. KREDİSİ T U L Topl. DERSİN DERSİN KODU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ T U L Topl. AKTS FBY5101 Ekonomik Değeri Olan Bitkiler FBY5103 Herbaryum Teknikleri

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ DERS KODU SM6002 SM6003 SM6006 SM6007 SM6008 SM6010 SM6011 SM6012 SM6013 SM6014 SM6015 SM6016 SM6017 SM6018 SM6019 SM6021 SM6023 SM6024 SM6025 SM6026

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ - DOKTORA DERS LİSTESİ KOD DERS ADI T U L KREDİ SUR5010 Hg ve Pb Bileşikleri Kimyası 3 0 0 3 SUR5012 Sularda Kimyasal

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (DOKTORA DERSLERİ)

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (DOKTORA DERSLERİ) BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (DOKTORA DERSLERİ) GÜZ YARIYILI BİY 601 Bitki Taksonomisinin Temel Kuralları Bu derste bitki taksonomisinin temel konuları, kuralları ve uygulamaları öğretilecek, isimlendirme ile

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II Ders Kurulu Başlangıç Tarihi:30 Kasım 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 22 Ocak 2016 Teorik Lab Toplam Biyoistatistik 16-16 28 5 33 Organik

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-2 ( 2. ) DERS KURULU (9 Kasım 2015-8 Ocak 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI Genel Toplam Ort. Yarıyıl = [28 / 4 = 7] + 3 = 10 T = 85 U = 36

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR 200 Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR I.1. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji İnsan için önemli olan birçok ürünlerin üretimi biyoteknolojinin

Detaylı

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Biyoloji Dersi Öğretim Programının temelleri üreme, kalıtım ve yaşadığımız çevre konularıyla ilgili somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

13.02.2014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-2

13.02.2014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-2 13.0.014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek- GÜZ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı * SAYISI ** 1. YARIYIL. YARIYIL BYL601 Seminer 3 10 3 10

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyoloji Lab. Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I (12 Ekim - 20 Kasım 2015) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Tıbbi Biyoloji ve Genetik 30 4X2 34 Tıbbi Biyokimya

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 )

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 ) 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak 2017-10 Mart 2017 ) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyokimya Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

22.04.2015 MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN. Döl almaşı

22.04.2015 MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN. Döl almaşı MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN Döl almaşı Angiospermlerde; Baskın döl sporofit, Gametofit indirgenmiş, Sporofit üreme yapısı olan çiçeği oluşturur. Ovaryum

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR BİYOLOJİ BÖLÜMÜ I.YARIYIL GENEL BİYOLOJİ I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENERAL BIOLOGY I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MATEMATİK 02.01.2015 11.00-12.30 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 22.01.2015 11.00-12.30

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ Öğretim Üyesi Dersin Kodu-Adı T. P. K Prof. Dr. Mustafa SÖZEN BIO 101 Genel Zooloji (BIY117 Genel Zooloji dersiyle birlikte verilecektir.)

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Dersin Kodu ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209202 Evrimin Temel İlke ve Kuramları 11.05.2015

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU BİTİRME-TELAFİ SINAV PROGRAMI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU BİTİRME-TELAFİ SINAV PROGRAMI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ II.YARIYIL GENEL BİYOLOJİ II 08.06.2015 13.30-15.00 29.06.2015 13.30-15.00 BİYOİSTATİSTİK 01.06.2015 09.00-10.30 MAT.BÖL.SEMİNER SAL.-C.ARF DERS.-D.1-D.2 22.06.2015 09.00-10.30 MAT.BÖL.SEMİNER

Detaylı

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS KURULU 3

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS KURULU 3 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM 1 KOORDİNATÖRÜ DÖNEM 1 KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL Arş. Gör. Seda ÇETİNKAYA

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Bitkisel ve Hayvansal Üretim T.C. PROGRAM: Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği I. YARIYIL 00101 Matematik I (2 0 2), Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II.

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen, Eczacılık ve Mühendislik Fakültelerinin Biyoloji, Gıda, Çevre ve Kimya ile ilgili bölümlerinden

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI Programın Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Elif YEŞİLADA : Prof. Dr. Başak KAYHAN Doç. Dr. Yılmaz ÇİĞREMİŞ Doç. Dr.Şengül YÜKSEL Doç. Dr.

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem I Koordinatör Yardımcısı Kurulun

Detaylı

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ YARIYIL TATİLİ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu III. Ders Kurulu IV. Ders Kurulu TIPLA TANIŞMA HÜCRE BİLİMİNE GİRİŞ HÜCRE METABOLİZMASI

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 1 DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU ( 19 Eylül 2016-18 Kasım 2016) 1 DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010 II. Kurul Hücre Bilimlerine Giriş ve Hücre Zarı II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP)

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL (I.GRUP) (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİLGİSAYAR II (UYG.) BİLGİSAYAR LAB.I DOÇ.DR.F.ÖZTAYPROF-DOÇ.DR.S.GEZGİNCİ.OKTAYOĞLU DOÇ.DR.OZAN

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) 10.00-12.00 09.00-11.00 11.00-13.00 (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) 10.00-12.00 09.00-11.00 11.00-13.00 (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL (I.GRUP) (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DENİZ BİYOLOJİSİ BİLGİSAYAR II (UYG.) BİLGİSAYAR LAB.I DOÇ.DR.F.ÖZTAYPROF-DOÇ.DR.S.GEZGİNCİ.OKTAYOĞLU

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Ögr.Grv. YEŞİM CEYLANTEKİN Dersin takdimi 09:30-11:20 : BEDEN

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Program Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. İ.Halil ÖZEROL :Prof. Dr. M.Sait TEKEREKOĞLU Prof. Dr. Selma AY Doç. Dr. Çiğdem KUZUCU Doç. Dr. Barış

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Bitki Doku Kültürü Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (08.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-1 ( 1. ) DERS KURULU (7 Eylül 2015-6 Kasım 2015) 1 DERS PROGRAMI

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / ve Embriyoloji Üyeler: / ve Embriyoloji / Tıbbi / Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 19 EYLÜL KASIM 2016 (7 Hafta)

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 19 EYLÜL KASIM 2016 (7 Hafta) 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 19 EYLÜL 2016-4 KASIM 2016 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ( )

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ( ) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2012 2013) İZMİR - 2012 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2012 2013)

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ SINIF DERS KURULU (HÜCRE ve DOKU BİLİMİ) 28 EYLÜL 13 KASIM 2015 Sınıf Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Hasan ERBAY Sınıf Koordinatör Yardımcısı : Yrd.Doç.Dr. Ali Ozan ÖNER Ders Kurulu Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 09.01.2017-03.03.2017 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 26 5x2 31 EMBRİYOLOJİ 12 4x2 16 FİZYOLOJİ 18 1X2 19 BİYOFİZİK

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-1 ( 1. ) DERS KURULU (7 Eylül 2015-6 Kasım 2015) 1 DERS PROGRAMI

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. SINIF (2014-2015) I.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. SINIF (2014-2015) I.SINIF I.SINIF DERSLER Tüm Dönem I Dersleri PRATİK TEORİK Pratik LAB Panel Toplamı GENEL TOPLAM Anatomi 27 40 2 42 69 Biyofizik 30 4 0 4 34 - Biyoistatistik 55 0 0 0 55 - Biyokimya 96 41 11 52 148 - Davranış

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 08.00-08.50 MYTKM 109 UNVİT 001 09.00-09.50 MYTKM 109 UNVİT 001 10.00-10.50 MYTTR 107

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016)

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 01 Şubat Pazartesi Anatomi Anatomiye Giriş ve Tarihçe

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek)

Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek) KONU 10. ÜREME VE GELİŞME I. Bitki Hücrelerinde Üreme ve Gelişme: Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek) Yöntem: Rosa sp. ve Lilium sp. tam çiçeğinden alınan enine

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Gıda maddelerinin kalite kriterleri Beslenmeyle ilgili genel bilgilerin verilmesi Gıda güvenliği Halk Sağlığı Zoonoz enfeksiyonlarla

Detaylı

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU 9 Şubat Nisan 0 Dekan : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem I Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA DERS KATALOĞU

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA DERS KATALOĞU DOKTORA DERS KATALOĞU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GDM 638 Lipid Kimyası Zorunlu DERS SAATİ: 3 Bahar Yrd. Doç. Dr. Hasan YALÇIN KREDİSİ :3 Tel:(352) 4374901 (32731), E-mail: hyalcin@erciyes.edu.tr, Web sayfası

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR

ADIM ADIM YGS LYS. 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR ADIM ADIM YGS LYS 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR GEN KLONLAMA Seçilmiş bir genin plazmit ya da bir virüs içerisine yerleştirilerek bir bakteriye aktarılması ve bakteri aracılığı ile birçok

Detaylı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı I.YARIYIL II. YARIYIL TBD 101 Botanik-I 2 2 3 5 1 TBD 102 Botanik-II 2 2 3 5 TBD

Detaylı

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS DERSLERİ)

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS DERSLERİ) BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS DERSLERİ) GÜZ YARIYILI BİY 501 Moleküler Genetik Moleküler genetik dersinin verilmesinin amacı, nüklear materyalin fonksiyon, genel moleküler yapısı ve moleküler genetik

Detaylı

Prof. Dr. İbrahim ERKUL. Yrd. Doç. Dr. Ertan Bakoğlu Dr. Harun ALAZCIOĞLU

Prof. Dr. İbrahim ERKUL. Yrd. Doç. Dr. Ertan Bakoğlu Dr. Harun ALAZCIOĞLU T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I II. DERS KURULU 24 Kasım 2013 23 Ocak 2014 (9 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Dönem I Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Süleyman

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı