T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU"

Transkript

1 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERS KODU DERS ADI T P K AKTS DERS KODU DERSİN ADI T P K AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ- I BIO 102 GENEL BİYOLOJİ- II BIO 151 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI- I BIO 152 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI- II BIO 105 BİLGİSAYAR KULLANIMI BIO 104 SİSTEMATİĞİN ESASLARI KIM 105 GENEL KİMYA BIO 106 BİYOİSTATİSTİK FIZ 105 BİYOFİZİK- I KIM 106 ORGANİK KİMYA FIZ 106 BİYOFİZİK- II TD 101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - I Aİ 101 ATATÜRK İLK. VE INK. TAR.-I TD 102 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - II YD 101 YABANCI DİL- I Aİ 102 ATATÜRK İLK. VE INK. TAR.-II YD 102 YABANCI DİL- II TOPLAM TOPLAM III.YARIYIL IV.YARIYIL BIO 201 SİTOLOJİ BIO 204 HAYVAN HİSTOLOJİSİ BIO 251 SİTOLOJİ LABORATUVARI BIO 254 HAYVAN HİSTOLOJİSİ LAB BIO 203 GENEL EKOLOJİ BIO 212 OMURGALILAR BIO 205 OMURGASIZLAR BIO 262 OMURGALILAR LABORATUVARI BIO 255 OMURGASIZLAR LABORATUVARI BIO 208 MİKROBİYOLOJİ - II BIO 207 MİKROBİYOLOJİ - I BIO 258 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI - II BIO 257 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI - I BIO 210 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ BIO 209 BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ BIO 260 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ LAB BIO 259 BİTKİ A. VE MORFOLOJİSİ LAB TOPLAM TOPLAM V.YARIYIL VI.YARIYIL BIO 301 GENETİK - I BIO 302 GENETİK - II BIO 351 GENETİK LABORATUVARI -I BIO 352 GENETİK LABORATUVARI -II BIO 303 BİTKİ FİZYOLOJİSİ BIO 304 HAYVAN FİZYOLOJİSİ BIO 353 BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB BIO 354 HAYVAN FİZYOLOJİSİ LAB BIO 305 BİYOKİMYA- I BIO 306 BİYOKİMYA- II BIO 355 BİYOKİMYA LAB- I BIO 356 BİYOKİMYA LAB- II BIO 307 TOHUMSUZ BİTKİ TAKSONOMİSİ BIO 308 TOHUMLU BİTKİ TAK BIO 357 TOHUMSUZ BİTKİ TAK. LAB BIO 358 TOHUMLU BİTKİ TAK. LAB BIO 3.. SEÇMELİ BIO 3.. SEÇMELİ BIO 3.. SEÇMELİ BIO 3.. SEÇMELİ TOPLAM TOPLAM 23 30

2 VII.YARIYIL VIII.YARIYIL BIO 403 DENİZ BİYOLOJİSİ BIO 404 LİMNOLOJİ BIO 453 DENİZ BİYOLOJİSİ LAB BIO 454 LİMNOLOJİ LABORATUVARI BIO 405 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ BIO 406 BÜYÜME GELİŞME FİZYOLOJİSİ BIO 455 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ LAB BIO 456 BÜYÜME GELİŞME FİZ. LAB BIO 407 ÇEVRE BİYOLOJİSİ BIO 408 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ BIO 409 EVRİM BIO 410 BİYOCOĞRAFYA BIO 411 MOLEKÜLER BİYOLOJİ- I BIO 426 MOLEKÜLER BİYOLOJİ- II BIO 427 BİYOTEKNOLOJİ BIO 4.. SEÇMELİ BIO 4.. SEÇMELİ BIO 4.. SEÇMELİ BIO 4.. SEÇMELİ TOPLAM TOPLAM TOPLAM ORTAK DERSLER TOPLAM SEÇMELİ DERSLER TOPLAM LİSANS DERLERİ GENEL TOPLAM

3 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS LİSTESİ V- VI. YARIYIL VII- VIII. YARIYIL DERS ULUSAL DERS ADI AKTS DERS KODU DERS ADI KODU KREDİ BIO 309 AKUATİK MİKROBİYOLOJİ ULUSAL KREDİ BIO 310 TÜRKİYE BİTKİ ÖRTÜSÜ BIO 412 SU KİRLİLİĞİ BIO 313 BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ BIO 413 KARYOLOJİ BİO 314 BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİ BIO 414 GENEL TOPRAK BİLİMİ BIO 315 PLANKTON BİLGİSİ VE KÜLTÜRÜ BIO 415 BİTKİ SOSYOLOJİSİ BIO 316 VİROLOJİ BIO 416 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER BIO 317 ZOOLOJİDE LABORATUVAR BIO 417 DOĞA KORUMA TEKNİKLERİ BIO 318 ZOOCOĞRAFYA BIO 418 MİKROBİYAL HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ BIO 319 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ BIO 419 BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ BIO 320 AKUATİK EKOLOJİ BIO 420 KARŞILAŞTIRMALI ENDOKRİNOLOJİ BIO 321 ARTHROPODA BIO 421 HAYVANLARDA DAVRANIŞ VE MİMİKRİ BIO 322 BAKTERİYOLOJİ BIO 422 BİTKİ ISLAH YÖNTEMLERİ BIO 323 GENETİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BIO 423 SEKONDER METABOLİTLER AKTS BIO 424 HİDROBOTANİK BIO 425 SU EKOSİSTEMLERİNDE BİYOLOJİK İNDİKATÖRLER BIO 428 HERBARYUM TEKNİĞİ BIO 429 ENTOMOLOJİ BIO 430 MESLEKİ İNGİLİZCE BIO 431 İMMÜNOLOJİ BIO 433 EKONOMİK BİTKİLER BIO 434 DENİZEL BENTİK ÇEŞİTLİLİK BIO 436 MÜZE TEKNİĞİ

4 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı ve İçeriği BIO 101 Genel Biyoloji I Biyolojinin konusu, tarifi ve bölümleri, canlıların kimyasal içeriği, karbonhidratlar, proteinler, lipidler, nükleik asitler, metabolizma ve enerji, enzimler, hücrenin yapısı, zar yapısı, sitoplazma ve organeller, bitki ve hayvan hücresi, fotosentez, hücre solunumu, hücreler arası iletişim, hücre döngüsü, mitoz ve mayoz bölünme, bitki yapısı, büyüme ve gelişme, bitkilerde taşınım mekanizmaları, beslenme ve üreme. BIO 151 Genel Biyoloji Laboratuarı-I Mikroskobun tanıtımı, kullanımı ve bakımı, mikroskoptan şekil çizme, bitki materyallerinden kesit alma, bitki hücresinin mikroskopta incelenmesi, plastidler, nişasta taneleri, kristaller, epidermis ve parankima dokusu, tüyler, stomalar, destek doku, salgı dokusu ve kök, gövde, yaprak gibi bitki organel ve organlarının yapılarının mikroskopta incelenmesi, bir angiosperm çiçeğinin morfolojik yapısının incelenmesi BIO 102 Genel Biyoloji-II Canlıların fiziksel ve kimyasal özellikleri, hücre ve dokular, hücre metabolizması, üreme, gelişme, farklılaşma, kalıtım prensipleri, evrim kavramı, sinir, sindirim, solunum, dolaşım ve ürogenital sistem, duyu organları, hormonlar, hayvanların sınıflandırılması, protozoonlar, süngerler, sölenterler, eklembacaklılar, yassı ve yuvarlak kurtlar, annelidler, kordalılar ve omurgalıların genel karakterleri BIO 152 Genel Biyoloji Laboratuarı-II Hayvan hücresine örnek olarak yassı epitel hücresinin incelenmesi, hücre zarının seçici geçirgenlik özelliğinin tayini, hayvansal dokular: Epitel, Özbağ, Kas, Kıkırdak, Kemik, Kan ve Sinir doku. Temel organik besin maddelerinin kalitatif tayini. Kurbağada gonatları. Protozoonlara örnek olarak Paramecium. Bir hücrelilerden Paramecium da kemotaksi ve termotaksi hareketleri. Eklembacaklılardan böceklerde vücudun morfolojik yapısı. öceklerde ağız aygıtları ve ekstremiteler. Yuvarlak ve yassı kurtlara ait örneklerin incelenmesi BIO 104 Sistematiğin Esasları Sistematik nedir, biyolojiye olan katkıları nelerdir? Biyolojik anlamda tür kavramı ve tür kavramı üzerine yürütülen farklı düşünceler; takson ve taksonomik kategori kavramları; geçmişten günümüze biyoloji alanında uygulanan sınıflandırma sistemleri ve karşılaştırılması; sınıflandırma sistemlerinde kullanılan bazı taksonomik kategoriler; nümerik taksonomi, isimlendirme kuralları, sinonim ve homonim kuralları BIO 105 Bilgisayar Kullanımı Bilgisayarın tanım, tür ve kullanımının öğrenilmesi, işletim sistemleri, Windows altında çalışan bazı paket programların kullanımı BIO 106 Biyoistatistik Bu ders kapsamında ortanca, standart sapma, standart hata, kuartil, kitle ortalamasının güven sınırları, kitle ortalamasına ilişkin testler, teorik dağılımlar, gruplar arası farkın önemi, yüzdeler arası farkın önemi, Khi-Kare analizi, korelasyon, regresyon FIZ 105 Biyofizik-I Birimler, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, kuvvet, Newton yasaları, iş ve enerji, korunumlu kuvvetler, atomun yapısı, temel biyofizik kavramlar, elektromanyetik spektrum ve özellikleri, basınç, sıvıların kaldırma kuvveti ve radyoaktivite FIZ 106 Biyofizik-II

5 Işık kaynakları, ışığın yayılması, ışığın yansıması ve kırılması, mercekler, dalga hareketi, elektriksel iletkenlik, elektroliz, elektrik alan, elektriksel potansiyel, elektrik akımı, Ohm kanunu, direnç, elektrikte güç, elektromotor kuvvet, Kirchhoff kanunları, elektrik devreleri ve manyetizma KIM 105 Genel Kimya Atomun yapısı, periyodik cetvel, ana grup elementleri, kimyasal bağlar, molekül geometrisi, kimyasal denklemler ve denkleştirme yöntemleri, gazlar, asitler ve bazlar, çözeltiler, kimyasal termodinamik, kimyasal kinetik ve kimyasal denge, sulu çözeltilerde denge, elektrokimya KIM 106 Organik Kimya Organik kimyanın tanımı ve temel kavramlar, bağlanma ve izomerlik, doymuş ve doymamış hidrokarbonlar, halkalı alifatik hidrokarbonlar, aromatik bileşikler, benzen ve aromatiklik; elektrofilik aromatik substitusyon tepkimeleri; nükleofilik aromatik subsitusyon tepkimeleri, stereoizomerlik, organik halojen bileşikleri; yerdeğiştirme ve ayrılma tepkimeleri, alkoller, fenoller ve tiyoller, eter ve epoksitler, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri, aminler ve ilgili azot bileşikleri, heterohalkalı bileşikler, polimerler, lipitler ve deterjanlar, karbonhidratlar, amino asitler, peptidler ve proteinler, nükleotitler ve nükleik asitler YBD 101 Yabancı Dil-I To be: am, is, are Plurals, What is/are. To be: questions and negatives, Possessive adj. Possessive s,present Simple: Positive, questions and negatives, A/an, some, any, have got, Verbs + ing, There is/are, Adverbs of frequency, Prepositions of place. TIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk İnkılap tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılap Kavramı, Osmanlı İmparatorluğu nun Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğu nun Parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal paşa nın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a Çıkışı, Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma, Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli. TDK 101 Türk Dili-I Dilbilgisinin Bölümleri, Ses ve Ses Uyumları, Kelime Bilgisi, Yapım ve Çekim Ekleri, Kelime Çeşitleri, Filer Fiil Çekimleri, Birleşik Fiil Çekimleri. YBD 102 Yabancı Dil-II Present Continuous Tense, Can for ağabeylity, Questions with How + Adjective, Expressions of quantity, Linking words: because, so, but, although, Revision. TIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Türkiye Büyük Millet Meclisi nin İstiklal Savaşı nın Yönetimini Ele Alması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, Eğitim ve Kültür Alanında Milli Mücadele, Sosyal ve İktisadi Alanda Milli Mücadele, Mundanya dan Lozan a TDK 102 Türk Dili II Çatılarına Göre Filer, Kelime Grupları, İmla Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümle Bilgisi, Kompozisyon Türleri. BIO 201 Sitoloji Hücre ve hücre teorisi; Sitolojide kullanılan mikroskobik ve biyokimyasal metotlar; Zarlar ve zar sistemleri, çekirdek, çekirdekçik, ribozomlar, mikrotübüller; Flagella, Silia, Lizozomlar, Peroksizomlar; Mitokondri ve plastidler; Virüsler ve Prokaryotik hücreler; Alg, Mantar ve bitkilerde hücre tipleri, Hayvanlarda hücre tipleri, Hücre devri ve bölünmeleri BIO 251 Sitoloji Laboratuvarı Işık mikroskobunun kullanılması ve mikroskopta ölçme yapılması, Sitolojide kullanılan teknikler, çeşitli hücre

6 tiplerinin karşılaştırmalı olarak gösterilmesi BIO 203 Genel Ekoloji Ekolojinin konusu, tanımı, tarihi gelişimi ve ekolojide kullanılan bazı temel kavramlar; abiyotik ve biyotik ekolojik faktörler ve canlılara etkileri; birey ekolojisi; populasyon ekolojisi; populasyon dinamiği; populasyon dağılış modelleri; enerji dağıtımı: R-stratejist ve K-stratejistler; ekosistem ekolojisi; ekolojik süksesyon ve klimaks kavramı; ekosistemlerin genel özellikleri ve işlevleri, biyomlar; biyolojik çeşitlilik; ekosistemlerde madde ve enerji döngüleri; biyojeokimyasal döngü; uygulamalı ekoloji; doğa ve çevre koruma BIO 205 Omurgasızlar Protozoonların sınıflandırılmaları ve biyolojileri: Flagellata, Rhizopoda, Sporozoa ve Ciliata üyeleri; Metazoonların sınıflandırılmaları ve biyolojileri: Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nemertini, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata üyeleri ve bazı Protostomia ve Deuterostomia grupları BIO 255 Omurgasızlar Laboratuarı Protozoa dan Flagellata, Rhizopoda, Sporozoa ve Ciliata örnekleri; Metazoa dan Porifera'ya ait Demospongia örnekleri; Cnidaria ya ait Hydrozoa, Scyphozoa ve Anthozoa örnekleri; Platyhelminthes örnekleri, Nematoda örnekleri; Mollusca dan Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia ve Cephalopoda örnekleri; Annelida dan Oligochaeta, Polychaeta ve Hirudinea örnekleri; Arthropoda dan Chelicerata dan Scorpionida, Pseudoscorpionida, Acarina örnekleri; Myriapoda dan Diplopoda, Chilopoda örnekleri; Insecta örnekleri; Crustacea den Branchiopoda, Cirripedia, Copepoda, Isopoda, Amphipoda, Decapoda örnekleri; Echinodermata'dan Echinoidea, Asteroidea, Holothuroidea örnekleri BIO 207 Mikrobiyoloji- I Mikrobiyoloji tanımı ve mikroplar dünyası, protistalar, prokaryotlar, evrimsel ilişkiler, bakteriyel hücre bilimi, ökaryotik hücre yapısı, prokaryotik hücre yapısı, boyama teknikleri, üreme sırasında morfolojik değişmeler, önemli bakteri gruplan, sınıflandırmanın temelleri, önemli bakteri gruplarının tanımlanması, mikroorganizmaların beslenilmesi ve üretilmesi, beslenme ve beslenme için gerekli maddeler, üremeyi etkileyen çevresel etmenler, üretme yöntemleri, mikroorganizmaların üremesi ve ölmesi, üremenin tanımlanması ve ölçülmesi, üreme eğrisi ve dönemleri, hücrelerin logaritmik üreme döneminde tutulması, antibiyotikler ve etki mekanizmaları ve konakçıparazit ilişkilerinin incelenmesi BIO 257 Mikrobiyoloji Laboratuarı-I Mikrobiyoloji laboratuarında uyulması gereken kurallar, mikroorganizmalar hakkında genel bilgi, mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan araç ve gereçlerin tanımı, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve sterilizasyon şekilleri, mikroorganizmaların üretilmesinde kullanılan besi yerleri, besi yerlerin hazırlanması, katı besi yerleri ve yatık agar hazırlanması, sıvı besi yerleri, ekim teknikleri, katı besi yerine ekim, sıvı besi yerine ekim, saf kültür üretmek ve saf kültürlerin tanıtımında kültür özelliklerinin incelenmesi, katı besi yerlerinde kültür özellikleri, bakterilerde hareket, boyalar ve bakterileri boyama yöntemleri, Gram boyama ve mekanizması, kültürel sayım yöntemleri, antibiyotiklerin in-vitro etkileri BIO 209 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Bitki yapısı-bitki dokusunun kısımları, hücre çeperi, bitki dokularının sınıflandırılması; meristematik dokular; sürekli dokular (epidermis, parankima, iletim doku, destek doku, salgı doku), kök, gövde, yaprak, çiçek, meyva tipleri ve tohumun yapısı BIO 259 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuarı Bitki hücresinin kısımları, hücre çeperi, geçitler, stoma tipleri, destek doku, salgı doku, mantarlaşmış örtü dokulentisel, kök, gövde kesitleri, yaprak ve çiçek morfolojisi, meyve tipleri ve tohumun yapısı

7 BIO 204 Hayvan Histolojisi Mikroskopi, Dokuların preparasyonu; genel histolojik prensipler ve primer dokular; Epitelyum doku: basit Epitelyum, yalancı çok tabakalı epitelyum, çok tabakalı epitelyum, epitelde hücre yüzeyindeki özelleşmeler; Bağ ve destek doku: Doku sıvısı, hücreler arası maddeler, bazal tabaka, bağ dokusu hücreleri, öz bağ dokusu tipleri; Özelleşmiş bağ dokuları: yağ, kıkırdak, kemik, kan (eritrositler, lökositler, kan plateletleri, plazma); Kan hücrelerinin oluşumu; Kas doku: çizgili kas, kalp kası, düz kası; Sinir dokusu: nöron, refleks yayı, nöroglia, ganglionlar, sinir fibrilleri, merkezi sinir sistemi, periferal sinir sistemi BIO 254 Hayvan Histolojisi Laboratuarı Epitelyum doku (Örtü epiteli, Bez epiteli), Bağ doku (Bağ dokusu hücreleri, Bağ dokusu fibrilleri), Kıkırdak doku (Hiyalin kıkırdak, Elastik kıkırdak, Fibröz kıkırdak), Kemik doku (Kompakt kemiklerin mikroskobik yapısı, Kemik hücreleri), Kan doku (Alyuvarlar, Akyuvarlar, Agranülositler, Granülositler, Trombositler), Kas doku (Düz kasın yapısı, İskelet kasının yapısı, Kalp kasının yapısı), Sinir doku (Sinir hücreleri, Nöroglia hücreleri) BIO 212 Omurgalılar Omurgalılardan, sürüngenler, kuşlar ve memelilerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları, çeşitlilikleri, önemli türleri ve biyolojileri, ekoloji ve etolojileri, evrimleri, ticari önemleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmekte, tür ve cins düzeyinde tanımlamalar yapılmaktadır BIO 262 Omurgalılar Laboratuarı Hemikordat örnekleri ile Omurgalılar dan yuvarlak ağızlı balıklar, kıkırdaklı balıklar, kemikli balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeli örnekleri üzerinde tür ve cins düzeyinde tanımlamalar yapılmaktadır BIO 208 Mikrobiyoloji-II Bakteri genetiği, kalıtımın moleküler temeli, prokaryotik kromozom yapısı, mutasyon, bakterilerde hücreler arası aktarma ve yeni bileşim, transformasyon, transdüksiyon, yapı ve düzenleme genleri, ilaca direncin genetiği, mikrop metabolizması, küçük moleküllerin biyosentezi, düşük molekül ağırlıklı organik moleküllerin biyosentezi, feed-back inhibisyonu, büyük moleküllerin biyosentezi, bakteriyel DNA replikasyonu, RNA biyosentezi, protein biyosentezi, polipeptit zincirinin biyosentezi, biyosentez yollarının düzenlenmesi, mikroorganizmalarda enerji metabolizması, bağışıklığın temelleri, antijenler- antikorlar, immünoglobulinlerin yapılan, serolojik tepkimeler, presipitasyon, aglütinasyon, toksin-antitoksin, komplemin birleşmesi tepkimeleri ve diğer tepkimeler, alerji ve asin duyarlılığa toplu bakış, funguslar, yapılan, aktinomycetes'ler, yüzeysel funguslar, derin funguslar, mikotoksinler, viroloji, virüslerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları, üretilmeleri, virüs genetiği ve virüs etkileşimleri, mikroorganizma-kanser ilişkileri BIO 258 Mikrobiyoloji Laboratuarı-II Maya invertazinin (Sucrase) elde edilmesi ve şekerlere etkisinin gözlenmesi, Enzimin aktivitesine etki eden etmenlerin denenmesi, Ekimi yapılan bakterilerin teşhisinde kullanılan teknikler, Gram boyama mekanizması; Gram negatif barsak bakterilerinin ayrılmasında kullanılan teknikler, E. coli ve E.aerogenes'in birbirinden ayrılması, IMVIC testleri: Indol deneyi, Metil kırmızısı deneyi, Voges proskauer deneyi, Sitrate deneyi; Bakterilerin biyokimyasal aktiviteleri: Karbonhidratlann Fermantasyonu, Protein, lipit ve polisakaritlerin hidrolizi; İmmünoloji ve sereloji deneyleri: Presipitasyon, Aglutinasyon, Aglutinasyon, Kompleman bileşmesi; Fungusların morfolojileri ve kültürel karakterizasyonu; Mayaların morfolojileri; Alkolik fermantasyonu; Alglerin morfolojisi ve kültüre edilmesi; Bitkilerde bakteriyel enfeksiyonlar. BIO 210 Bitki Embriyolojisi Angiospermlerin embriyolojik özellikleri: çiçek yapısı, mikrosporang, anter çeperi ve sporogen doku, erkek gametofit, vegetatif ve generatif hücre ile spermin oluşumu, megasporang, dişi gametofit, dişi gametofit tipleri ve olgun embriyo kesesi, tozlaşma, anter açılması ve polenlerin taşanımı, avtogami ve allogami. Döllenme, polen çimlenmesi,

8 polen tüpünün tohum taslağına girişi, çifte döllenme. Embriyo, Monokotillerde embriyogeni, Dikotillerde embriyogeni. Embriyonun beslenmesinde rol oynayan besi dokular, endosperma ve tipleri, yalancı embriyo kesesi, perisperma, kalazosperma, Poliembriyoni, poliembriyoninin nedenleri ve sınıflandırılması. tohum, tohum gelişimi, tohumların sınıflandırılması ve dağılımı. Gymnospermlerin embriyolojik özellikleri: Erkek gametophyte, dişi gametofit. Tozlaşma, döllenme özellikleri, embriyo gelişimi ve besi doku. BIO 260 Bitki Embriyolojisi Laboratuarı Angiosperm çiçeğinin yapısı: Ovaryum enine kesitleri, stigma ve stilusun yapısı, plasentalanma tipleri, tohum taslağı tipleri, anter enine kesitleri, anter çeperi tabakaları ve mikrospor tetrad Embriyo: Monokotil embriyoları, Graminae embriyoları, dikotil embriyoları. Endosperma: Serbest nukleuslu, hücreli ve ara tip Endosperma,Tohum tipleri: Endosperma ve endospermasiz tohumlar, tohum kabuğu üzerindeki özel yapılar, tohum çimlenme tipleri.gymnosperm çiçeğinin yapısı: Erkek ve dişi kozalaklar, polen tanesinin yapısı, dişi gametofitin yapısı. BIO 301 Genetik-I Genetik maddenin kalıtımı; Mendel prensipleri, alleller arası ilişkiler (Dominant - resesif ilişki, çoklu alleller, kodominans, letalite), genler arası ilişkiler, cinsiyet genetiği, cinsiyetle ilişkili karakterler, genetik maddenin düzenlenmesi; linkaj ve rekombinasyon, genetik haritalama, genetik maddenin yapısı ve değişimler; kromozom sayısında değişimler (Öploidi, Anöploidi), kromozom segment sayısında değişmeler (Delesyon, Duplikasyon, Translokasyon, İnversiyon), insan genetiği ve kalıtsal hastalıklar; karyotip analizi, sendromlar, gen ekspresyonu-çevre etkileşimi BIO 351 Genetik Laboratuarı-I Mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili preparat hazırlamak ve mikroskop altında incelemek, Mendel Yasaları ve soyağacı analizleri; genetikte kullanılan istatistik yöntemleri; gen ifadesinin kalitatif ve antitatif analizi; kromozom haritalama metotları; anöploidlik ve poliploidligin incelenmesi; populason genetiği ve doğal populasyonlarda gen frekanslarının hesaplanması BIO 303 Bitki Fizyolojisi Bitkilerde su dengesi, su ve bitki hücreleri, çözünmüş maddelerin taşınması, mineral besinlerin asimilasyonu, mineral beslenme, floemde taşınım, fotosentez ve solunum BIO 353 Bitki Fizyolojisi Laboratuarı Bitkilerde kuru ağırlık, çimlenme, difüzyon ve ozmoz olaylarının incelenmesi, solunum hızının ölçülmesi, bitki pigmentlerinin ayrılması, fotosentez olayının incelenmesi, bitkilerde suyun topraktan alınması ve organlara iletilmesi BIO 305 Biyokimya-I Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi, canlıların temel özellikleri, biyomoleküllerin kökeni ve evrim, hücrelerin moleküler organizasyonu, proteinler ve biyolojik işlevleri, aminoasitler, optiksel ve kimyasal özellikleri, kimyasal tepkimeleri. nükleik asitler, yapısal ve işlevsel özellikleri, karbonhidratlar, lipitler, yapısal ve işlevsel özellikleri BIO 355 Biyokimya Laboratuarı-I Biyokimyasal analizlere giriş, deneysel biyokimyada temel teknikler, aminoasitlerin titrasyonu, tamponlar ve ph, önemli biyolojik tamponlar hazırlanması, karbonhidratlar için nitel ve nicel testler, proteinlerin çözünürlüğüne ph ve iyonik şiddetin etkisi, enzim aktivitesine etki eden etmenler, lipitlerle ilgili deneyler, Besinlerin C vitamini içeriğinin belirlenmesi BIO 307 Tohumsuz Bitki Taksonomisi Tohumsuz bitki çeşitliliği, bitkilerde üreme ve üreme tipleri, Alglerin morfolojileri, önemi ve ekonomik değeri, sistematiği, Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta,

9 Chrysophyta, Cryptophyta, Phaeophyta, Rhodophyta divizyoları, Mantarların genel özellikleri, üremeleri, yayılışları ve sistematiği, Myxomycota, Chytridiomycota, Oomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, Likenler, Karayosunları ve Eğreltiler BIO 357 Tohumsuz Bitki Taksonomisi Laboratuarı Örneklerle siyanobakteri, alg, mantar, liken ve eğreltiotu gruplarının sistematiğinin açıklanması, morfolojik çizimlerinin yapılması, genel özelliklerinin, yayılışlarının ve hayat döngülerinin öğrenilmesi BIO 302 Genetik-II Kromozom- DNA yapılarının organizasyonu, nükleik asitlerin topolojisi, bakteri genetiği, virüs genetiği, bakterilerde gen aktarımı mekanizmaları (Transformasyon, Konjugasyon, Transdüksiyon), prokaryotlarda gen haritalama, ekstrakromozomal elementler (Epizom, Plazmit, IS elementler, Transpozonlar), prokaryotlarda gen ekspresyonunun düzenlenmesi ve regülasyonu, ökaryotlarda genomun organizasyonu, kromatin yapısı, nükleozom yapısı, genin organizasyonu, satalit DNA, ökaryotlarda gen ekspresyonu, ökaryotlarda gen ekspersyonunun düzenlenmesi, genetik mühendisliği ve rekombinat DNA teknolojisi BIO 352 Genetik Laboratuarı- II DNA nın izolasyonu, konsantrasyonunun spektrofotometrik belirlenmesi, nükleik asitlerin elektroforezi, DNA nın invitro amplifikasyonu (PCR tekniği) ve Restriksiyon Fragment Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) yöntemi, RNA izolasyonu ve konsantrsyonunun spektrofotometrik belirlenmesi, RNA'nın farklı jellerde yürütülmesi, Jellerin analizi, Poimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) yöntemiyle DNA ve RNA'nın çoğaltılması, protein izolasyonu, protein konsantrasyonunun spektrofotometrik belirlenmesi, proteinlerin ayrımında kullanılan elektroforetik metodlar (SDS-PAGE ve Native- PAGE)i, proteinlerin blotlanması ve blotların incelenmesi, Southern ve Northern Blotlma teknikleri ve kullanım alanları (DNA ve RNA için) BIO 304 Hayvan Fizyolojisi Vejatatif ve Hayvansal Fonksiyonlar, Beslenme, Sindirim ve Emilim, Solunum Sistemi. Dolaşım Sistemi. Boşaltım Sistemi. Duyu Fizyolojisi. Nöronlar ve Sinir Sistemi. Kas ve diğer icra organları. Endokrin ve Neuroendokrin Fizyolojisi BIO 354 Hayvan Fizyolojisi Laboratuarı Fizyolojinin tanımı, hayvan fizyolojisi laboratuar dersinin amacı, metabolizma ve bazal metabolizma kavramlarının açıklanması. Karbonhidrat sindirimi. Yağ sindirimi. Protein sindirimi. Enzim aktivitesi üzerine sıcaklık ve ph in etkisi. Hemoliz. Kan gruplarının tayini. Solunum ve solunum faaliyetlerinin incelenmesi. Renk körlüğünün tayini. Arterial kan basıncının ölçülmesi. Decerebre ve spinal kurbağa aktivitelerinin karşılaştırmalı incelenmesi. Kurbağada refleks faaliyetlerinin ve fizyoanatomik özelliklerin incelenmesi BIO 306 Biyokimya- II Enzimler, yapısal ve işlevsel özelllikleri, metabolizma ve enerjinin kullanımı, termodinamik yasalar ve biyolojik tepkimelerde enerjinin kullanımı, biyoenerjetikler, karbon-oksijen döngüsü, azot döngüsü ve canlıların beslenme açısından birbirine bağımlılığı karbonhidrat metabolizması-sindirim ve emilimi, glikojen sentez ve yıkımı, Glikolizis, sitrik asit döngüsü pentoz fosfat yolu, elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon, lipid Metabolizması, yağ asitlerinin oksidasyonu, protein metabolizması, amino asitlerin biyosentezi ve katabolizması, nükleik asit metabolizması BIO 356 Biyokimya Laboratuarı- II Spektrofotometrenin esasları, ph metrenin esasları, protein tayin yöntemleri, kalitatif karbonhidrat tayini, aminoasitlerin kağıt kromatografisi ile ayrılmaları, besin maddelerinde organik madde tayini, Kanda toplam kolesterol tayini, idrar deneyleri BIO 308 Tohumlu Bitki Taksonomisi

10 Sistematik ve taksonominin amacı, bitkilerin isimlendirilmesi, sistematik kategoriler, açık tohumluların (Gymnospermae) özellikleri ve sınıflandırılması, açık tohumlu bitki familyalarının özellikleri ve cinslerinin tanıtımı, Kapalı tohumlu (angiospermae) bitkilerin özellikleri ve sınıflandırılması, Türkiye florasında ter alan familyaların özellikleri ve cinslerin tanıtılması BIO 358 Tohumlu Bitki Taksonomisi Laboratuarı Tohumlu bitkilerin yaprak, çiçek, meyva yapılarının tanıtımı, Gymnospermae (Coniferales), Angiospermae (dicotylodones- monocotyledones) familyalarına ait cinslerin teşhis anahtarları ile tayini BIO 403 Deniz Biyolojisi Yer yuvarı ve okyanusların genel özellikleri, okyanus ve denizlerin oluşumu ve genel özellikleri, okyanus ve denizlerin jeomorfolojik özellikleri, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, deniz ekolojisinde kullanılan temel tanımlar, denizel ortamın ekolojik bölümleri, denizel canlıların ekolojik sınıflandırılması, ekolojik faktörlerin denizel canlılar üzerine etkileri, pelajik bölgenin canlı toplulukları, bentik bölgenin canlı toplulukları, özel ekosistemler ve canlı toplulukları, denizlerin biyocoğrafyası BIO 453 Deniz Biyolojisi Laboratuarı Denizlerde su ve sediment örnekleme araçları, planktonik, nektonik ve bentik organizmaların örneklenmesinde kullanılan araç-gereç ve metotlar, fitoplankton, zooplankton, makroalg, fanerogam, makrobentik omurgasız, tunikat, kıkırdaklı ve kemikli balık örnekleri BIO 405 Hayvan Embriyolojisi Gelişme, farklılaşma, üreme organları, gametogenez, dişi üreme siklusu, yumurta, sperma, döllenme, organizasyon, BIO 455 Hayvan Embriyolojisi Laboratuarı Yumurta tipleri; Üreme organları; Cinsiyet hücreleri; Genital siklus; Segmentasyon ve segmentasyon tipleri; Amphixous, kurbağa, kanatlılar, memelilerde zigottan sonraki gelişmeler; Organ ve sistemlerin meydana gelişi; Plasenta, ikizlik; dış gebelik; Kanatlılarda kuluçka devresine ait gelişmeler BIO 407 Çevre Biyolojisi Ekolojik çevre kavramı, çevre sorunları ve çözüm yolları, Çevre korunmasında bazı yeni yaklaşımlar, çevre ekonomisi ve planlanması. BIO 409 Evrim Evrim kavramı ve gelişimi, evrimi destekleyen kanıtlar, evrimin kullandığı ham materyaller, adaptasyon, varyasyon ve modifikasyonlar, evrimi sağlayan düzenekler, izolasyon mekanizmaları, genetik sürüklenme, göçler, Lamarkizm, Darwinizm, yeni türlerin meydana gelişi, insanın evrimi BIO 411 Moleküler Biyoloji-I Hücredeki moleküler organizasyon basamaklari, organik ve anorganik biyokimyasal bilesikler, Islevsel gruplar, kovalan ve kovalan olmayan bag tipleri, Amino asitler, peptidler ve proteinler hakkinda genel bilgi, Proteinlerdeki modifikasyonlar, parçalanmalar, peptid baginin özellikleri, N ve C uç kökleri saptama yöntemleri, Proteinlerde tekrarlanan düzenli yapilar, proteinlerin biçim kazanmalari, protein mimarisindeki yapinin düzeyleri, Peptid ve proteinlerin asitik ve bazik karakterleri, pi degerinin saptanmasi, Makroiyonlar arasindaki etkilesimler, bu etkilesimlere küçük iyonlarin etkisi, iyonik güç ve poliamfolitler, Nükleik asitler, yapisal birimlerve makromoleküler yapi, DNA formlari ve özellikleri, DNA çift sarmalinin tersinir olarak çözülmesi, RNA dan yapilan genler, RNA virüslerive retrovirüsler BIO 427 Biyoteknoloji Biyoteknolojiye giriş, biyoteknoloji nedir, günümüz dünyası ve biyoteknoloji, substratlar ve biyoteknoloji, genetik ve biyoteknoloji, rekombinant DNA teknolojisi, molekular biyoteknoloji, prokaryotik ve ökaryotik organizmalar,

11 Escherchia coli ve Saccharomyces cerevisiae, DNA, RNA ve protein sentezi, bioproses ve biyoteknoloji, enzim teknolojisi, gen ekspresyonlarının manüplasyonu, rekombinat protein üretimi, direk mutagenez, protein mühendisliği, moleküler diagnosis, aşılar, antibiyotikler, transgenik bitki ve hayvanlar ve gen terapisi BIO 404 Limnoloji Limnolojinin temel kavramlarını öğrenme, suyun özellikleri, iç suların sınıflandırılması, göllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerin limnolojik olarak sınıflandırılması, akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri, akarsu sistemlerinin sınıflandırılması, tatlı su canlılarının sınıflandırılması, iç sularda enerji ve prodüktivite, iç sularda kirlenme, limnolojik araştırma araç ve yöntemleri BIO 454 Limnoloji Laboratuarı Limnolojik araştırmalarda kullanılan araç ve gereçler, arazide yapılacak ölçümler, laboratuvarda yapılacak ölçümler, limnolojik çalışma planı hazırlama, ph ölçümü, fiksatifler, klorofil-a tayini, fosfor, toplam sertlik, nitrat, nitrit, amonyak, organik madde analizi, örnek alınan alanlardan fitoplanktonun tespit ve incelemesi, zooplanktonun tespit ve incelemesi, bentik örnekleri toplama, inceleme yöntemi, yorumlama BIO 406 Büyüme Gelişme Fizyolojisi Bitkilerde büyüme ve farklılaşma kavramları, bitkisel hormonlar (Oksinler, Sitokininler, Gibberillik asit, Etilen) ve bitki büyüme ve gelişmesine etkileri, tohumdan meyvelenmeye kadar gerçekleşen gelişim olayları BIO 456 Büyüme Gelişme Fizyolojisi Laboratuarı Çeşitli faktörlerin çimlenme ve bitki büyümesi üzerine etkilerinin gözlenmesi, bitkilerde fototropizma ve jeotropizma hareketlerinin gözlenmesi BIO 408 Bitki Biyoteknolojisi Doku kültürü temel laboratuvar teknikleri, bitki doku kültürlerinin tarihi gelişimi ve uygulama alanları, bitki ıslahındaki uygulama alanları, organogenesis, somatik embriogenesis, sekonder metabolit üretimi, hastalıksız bitki üretimi, protoplast kültürü ve somatik melezleme, haploid bitki üretimi, mikro çoğaltım BIO 410 Biyocoğrafya Biyocoğrafya ve biyocoğrafik ekoller, biyocoğrafyanın veri kaynakları, karaların evrimi, biyocoğrafik bölgeler ve canlıları (Palearktik, Nearktik, Etopya, Orientalis, Avusstralya, Neotropik, Antartika). BIO 426 Moleküler Biyoloji-II DNA nın replikasyonu, polimerazlar, replikasyon çatalı, replikasyon orjini, telomer ve telomerazlar, DNA tamir mekanizmaları, rekombinasyon ve DNA nın yeniden düzenlenmeleri, prokaryotlarda transkripsiyon, ökaryot RNA polimerazları ve genel transkripsiyon faktörleri, ökaryotlarda RNA nın düzenlenmesi, repressörler, DNA metillenmesi, ribozomal ve transfer RNA'ların işlenmesi, kesilip-eklenmesi (splicing) mekanizmaları, RNA düzeltme (editing) ve yıkımı, ribozomlar, m(rna) nın organizasyonu, translasyonun başlaması, ilerlemesi ve düzenlenmesi, protein katlanmaları ve buralarda görev alan enzimler, proteinlerin kırılması, glikozilasyonu ve lipidlerin eklenmesi, proteinlerin fonksiyonlarının düzenlenmesi ve proteinlerin yıkımı SEÇMELİ DERSLER ÜÇÜNCÜ SINIF BIO 309 Akuatik Mikrobiyoloji Tarihsel gelişim, mikrobiyal evrim, sucul ortamda yaşayan mikroorganizmalar ve karşılıklı ilişkileri, sucucul ortamlarda gelişen mikroorganizmalar diğer canlılarla olan ilişkileri (bitki ve hayvan), sucul ortama kontamine olan patojen mikroorganizmalar, sucul ortama bulaşan patojenlerin neden olduğu hastalıklar, mikroorganizmaların çevre koşullarına adaptasyonları, mikroorganizma habitat tipleri, biyojeokimyasal devreler, atık arıtımında mikroorganizmaların rolü, katı atık arıtımı, ksenobiotik ve inorganik kirleticilerle mikrobiyal etkileşimler,

12 biyotransformasyon, biyoremediasyon, metallerin geri kazanımında, enerji ve biyokütle üretiminde mikroorganizmaların kullanımı ve zararlıların mikrobiyal kontrolü BIO 310 Türkiye Bitki Örtüsü Türkiye florasının özellikleri, zenginliğinin nedenleri, fitocoğrafik bölgeler, endemizm ve nedenleri, ülkemizdeki doğal bitkilerin kullanım alanları, bitki formasyonları, ülkemizdeki bitkileri koruma yöntemleri BIO 313 Bitki Büyüme Düzenleyicileri Bitki büyüme düzenleyicilerinin tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, özellikleri, uygulama şekilleri ve alanları, görevleri, avantaj ve dezavantajları ile ülkemizdeki kullanım durumu ve öneriler BIO 314 Bitki Ekofizyolojisi Bitki ekofizyolojisi tanımı, bitki gelişimini etkileyen çevresel faktörler, sıcaklık, ışık, rüzgar, toprak, biyolojik etmenler BIO 315 Plankton Bilgisi ve Kültürü Plankton kavramı, sınıflandırılması, planktonun besin zincirindeki önemi, fitoplankton ve zooplanktonun genel özellikleri ve canlı grupları, plankton örnekleme ve değerlendirme yöntemleri, plankton kültürü çalışmaları ile plankton izolasyon yöntemleri BIO 316 Viroloji Virüs tanımı ve virüsleri konumu, virüslerin yapı taşları ve organizasyonu, viral enfeksiyon safhaları (tutunma ve peretrasyon, nükleik asit replikasyonu ekipasyonunun kontrolü, viral parçacıkların montajı), lizojeni, virüs konak ilişkileri, virüs hastalıkları, immün tepki, interfeton ağı ve kemoterapi, tümor virüsleri ve kanserleşme, bakteri virüsleri, bitki virüsleri, hayvan virüsleri, HIV ve AIDS, virolojide yeni eğilimler BIO 317 Zoolojide Laboratuar Teknikleri İnceleme Yöntemleri: Canlı (Vital) İnceleme, Tespit Ederek (Postmortem) İnceleme; Genel Bilgiler, Laboratuvar Malzemeleri, Mikroskoplar, Total Preparasyon, Sitolojikl-Histolojik Preparasyon Teknikleri: Fiksasyon-Fiksatifler, Yıkama, Dehidrasyon, Şeffaflaştırma, Gömme, Trimleme, Kesit Alma (Bıçaklar- Mikrotomlar), Deparafinizasyon, Boyama (Boyalar, Boyaların Sınıflandırılması, Boyanma Mekanizması, Boyaların Kimyasal Özellikleri, Dokulara Özel Boya Prosedürleri) Empregnasyon, Sitoplazmik Yapıların Boyanması, Hücre İçindeki Makromoleküllerin Gösterilmesi, Embriolojik Teknikler, Omurgasızların Boyanmasında Bazı Önemli İpuçları, Mikroorganizmaların Gösterilmesi, Elektron Mikroskopi Yöntemleri, Doku Kültürü, (Özet olarak Otoradyografi, Kromotografi, Elektroforez). BIO 318 Zoocoğrafya Zoocoğrafyanın tarihçesi, Hayvanlarda yayılım mekanizmaları, Yayılıma ket vuran faktörler, Simbiyotik ilişkiler, Philopatri olayı, Zoocoğrafik bölgeler, Köprü teorisi, Plaka tektoniği, Permonens teorisi, Notogea nın memli ve kuş faunası, Neogea nın memeli ve kuş faunası, Arktogea nın memeli ve kuş faunası, Jeolojik çağlar, Geçmiş jeolojik şartlarda zoocoğrafik bölgelerin durumları, Tatlısu balıklarının zoocoğrafyası, Türkiye zoocoğrafyasına genel bakış, Türkiye zoocoğrafyası Kara kısmının jeolojik değişimi, Türkiye kara canlılarının zoocoğrafyası, Türkiye sürüngenlerinin zoocoğrafyası, Karadeniz in fauna tarihi, Anadolu da yakın jeolojik dönemlerin ekolojik yorumu ve fosilleri BIO 319 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi İnsan Vücuduna Giriş, Sinir Sistemi, Kas Sistemi, Sindirim Sistemi, Kan, Kalp, Kan damarları ve Dolaşım, Solunum Sistemi, Boşaltım Sistemi BIO 320 Akuatik Ekoloji Ekoloji ile ilgili kavramlar, ekosistemi oluşturan öğeler, ekosistemin işlevleri, ekolojik enerji, besin zincirleri, prodüktivite ve ölçüm yöntemleri, su kirliliği, ekosistemin sınıflandırılması, sucul ortamda madde döngüleri, tatlısu ekosistemi, iç su bitkilerinin sucul ortamdaki önemi, denizel ekosistemler ve canlıları

13 BIO 321 Arthropoda Sınıflandırılmaları ve biyolojileri: Üç temel eklem bacaklı grubunun, yani keliseratların, krustaselerin ve mandibulatların sınıflandırılması; değişik eklembacaklı gruplarının dış iskeletleri, vücut boşlukları ve dolaşım, sindirim, nöromuskular ve üreme sistemleri ile duyu organları, ayrıca bu grupların gelişim biyolojileri ile sınıflandırılmaları ele alınmaktadır BIO 322 Bakteriyoloji Bakterilerin sınıflandırılması, bakteri hücresinin genel yapısı, evrimi, fizyolojisi, ekolojisi, genetiği, üreme özellikleri, gereksinimleri, antijenik yapıları, identifikasyonlarında kullanılan klasik ve moleküler teknikler BIO 323 Genetik Mühendisliğine Giriş Genetik Mühendisliğinin tanimi ve çalışma konuları, DNA ve RNA nın yapısı, gen organizasyonu, genlerin ifadesi, DNA, RNA izolasyonu, nükleik asitlerin etiketlenmesi ve hibridlenmesi, DNA sekanslama, gen manipulasyon metotları, konakçı hücreler ve vektörler, klonlama stratejileri, rekombinantların seçimi ve analizi, genom sekanslama, insan genom projesi DÖRDÜNCÜ SINIF BIO 412 Su Kirliliği Kirleticilerin sınıflandırılması, Biyolojik pollusyon, Planktonik pollusyon, radyoaktif pollusyon, asitli maddelerin pollusyonu.denizleri kirleten kaynaklar, Gol kirlenmesi, Akarsu kirlenmesi, Pestisidler hakkında genel bilgi, gübrelemenin çevre kirlenmesine etkisi, turizmin çevreye etkisi. Su kirliliği kontrolü yönetmeliği, Su kirlenmesi ile ilgili hükümler. BIO 413 Karyoloji Hücre çekirdeği ve kromozom yapısı, kromozomların tanımlanması, kromozom yapı değişiklikleri, eşem kromozomları, kromozom bantları, kromozomlardaki hareket edebilen elementler BIO 414 Genel Toprak Bilimi Genel toprak bilimine giriş, toprak ana materyali, toprak bitki ilişkisi, toprağın oluşumu, topraklara özellik kazandıran etmenler, toprak örneklerinin alınması ve analizi, toprak sınıflandırma sistemleri BIO 415 Bitki Sosyolojisi Bitki sosyolojisinin tanımı, kapsamı, temel kavramlar, vejetasyon araştırma metodları, vejetasyonun sınıflandırılması ve vejetasyon birimlerinin isimlendirilmesi BIO 416 Moleküler Biyolojide Temel Teknikler Farklı canlı dokularından nükleik asit ve proteinlerin saflaştırılması, saflaştırmada kullanılan temel teknikler, elektroforez ve elektroforetik metodlar, DNA ve RNA blotlama (transfer) teknikleri, protein blotlama (transfer) teknikleri, rekombinant DNA teknikler, PCR ve PCR ile DNA çoğaltılması, DNA-DNA hibridizasyon teknikleri, DNA sekans analizi (Sanger yöntemi), DNA sekans analizi (Maxam-Gilbert yöntemi) BIO 417 Doğa Koruma Doğa korunmasının geçmişi ve görevleri, Canlı Toplulukları ile ilgili kavramlar, Doğa korumada evrensellik, insanlığın ekolojik sorunları, Doğanın korunması, Sürdürülebilir dünya, Ekolojik denge, Biyolojik çeģitliliğin korunması, Planlı doğa koruma, Doğa korumadaki yasalar, çevresel etki değerlendirilmesi, Doğa korumada organizasyon ve ortak geleceğimiz BIO 418 Mikrobiyal Hastalıklar ve Epidemiyoloji İnsan mikrobiyal florası, normal mikrofloranın fonksiyonu ve önemi, hastalık oluşum basamakları, infeksiyon ve toksinlerin etkisi, kişiden kişiye bulaşan hastalıklar, solunum yoluyla bulaşan, besinler yoluyla bulaşan hastalıklar, viral hastalıklar, cinsel yolla bulaşanlar, hayvanlar ve böcekler yoluyla bulaşan hastalıklar, su yoluyla bulaşan

14 hastalıklar, hastalıkların epidemiyoloji ve immünolojileri, enfeksiyon hastalıklarına karşı aşılama programlarıı ve mikrobiyolojide moleküler tanı yöntemleri BIO 419 Balıkçılık Biyolojisi Balıkçılık biyolojisi ve populasyon dinamiği ile ilgili terimler, populasyon büyüklüğü, yenilenme oranı, yaş, büyüklük ve eşey kompozisyonu, büyüme oranı ve ölüm oranı örnekleme çeşitleri; yaş tayini, yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık ilişkileri, kondisyon faktörü; gonosomatik indeks, üreme dönemi, üreme yaşı ve boyu; büyümeye ilişkin matematiksel modeller; ölüm oranı ve yaşama oranı tahmin yöntemleri; populasyon büyüklüğünü tespit metotları BIO 420 Karşılaştırmalı Endokrinoloji Endokrinolojinin tarihi ve temel metodlar, Hormon salınım ve etki mekanizmaları, Omurgasız ve omurgalı hayvanların endokrin sistemleri, Endokrin organların gelişimi, morfolojisi, histolojisi ve işleyişleri BIO 421 Hayvanlarda Davranış ve Mimikri Antipredatör davranış ekolojisi, av lokalizasyonunu daha da zorlaştırmak, kanıtları ortadan kaldırmak, avlanmayı zorlaştırmak, predatörün saldırısını püskürtmek, predatör nasıl caydırılır, savunma, predatör caydırıcılarının karşılaştırmalı analizi, vertebratların kimyasal caydırıcıları, Batesian mimikri, korunan türler ile ilişkilendirilmesi, predatörlere karşı ortaklaşa savunma, sosyallik ve alarm sinyalleri, sosyalleşme ve dikkat gelişimi, bencil sürü hipotezi, dilüsyon etkisi, Monarch kelebekleri ve mimik tipleri predatöre karşı savunma ve türler arası rekabet, simbiyotik ilişkiler BIO 422 Bitki Islah Yöntemleri Bitki ıslahının kapsamı, amacı ve tarımsal üretimde etkisi, ıslah yöntemleri bakımından bitkilerde üreme sistemleri, klasik bitki ıslah yöntemleri, moleküler işaretleyiciler, doku kültürü ve gen aktarımı gibi biyoteknolojik yöntemlerin ıslahta kullanımı BIO 423 Sekonder Metabolitler Bitkilerde sekonder metabolit üretimi, tarihçesi ve önemi, fenolik bileşikler, favonoidler, terpenler, tanenler, uçucu yağlar BIO 424 Hidrobotanik Hidrobotanik tanımı, suların sınıflandırılması, akarsular, oluşumu, kaynaklar ve dereler, akarsularda çevre etmenleri, durgun sular, göl suyunun fiziki ve kimyevi özellikleri, su bitkilerinin sucul ortamdaki önemi, su bitkilerinde ekolojik ilişkiler, sucul ve bataklık ortamlardaki çeşitli bitki grupları, sucul ortamda yabani ot sorunları, yabani otlarla mücadele yöntemleri, su bitkilerinin genel biyolojik özellikleri, üremeleri, iç su bitkilerinin sınıflandırılması deniz bitkilerinin ekolojisi, deniz bitkilerinin biyolojisi, deniz bitkilerinin sınıflandırılması BIO 425 Su Ekosistemlerinde Biyolojik İndikatörler Biyoindikatör nedir, indikatör olarak seçilen organizmalar ve özellikleri, besin zinciri, biyomastaki değişimler ve kirlilik, varlık veya yokluk kriterlerini kullanarak su kalitesinin belirlenmesi, indikatör olarak tespit edilen türler, canlıların biriktirdikleri maddelere bakılarak çevresel kontaminasyonun belirlenmesi, biyoindikatör canlılar üzerine yapılan araştırmalar, su ve sediment kalitesinin belirlenmesinde kullanılan biyoindikatör canlılar, sucul ortamların ayrılmasında çeşitli canlı gruplarının oransal miktarlarının kriter olarak kullanılması BIO 428 Herbaryum Tekniği Herbaryum (kurutulmuş bitki örnekleri koleksiyonu), bitki toplanması, bitki toplamada bilinmesi gereken bilgiler ve teknikler, gerekli olan malzemeler, presleme ve kurutma, araziden gerekli notları alma ve etiketleme, bitkilerin korunması ve saklanması için kartonlara yapıştırma, zehirleme, herbaryum dolaplarına yerleştirme (Kartoteks), bazı özel bitki gruplarının herbaryumu (sukkulent, hidrofit, açıktohumlu, suyosunları, mantarlar, likenler, eğreltiler, kara yosunları)

15 BIO 429 Entomoloji Entomoloji nedir? Arthropoda nın sınıflarını tanıtımı ve sınıflar arasındaki farklılıkların belirlenmesi, Böceklerin genel özellikleri, böcekleri diğer canlılardan üstün kılan özellikleri, Böcek morfolojisi: Baş, göğüs ve karın, bu bölümlerdeki önemli yapıların tanıtımı, organ sistemleri, üreme ve post-embriyonik gelişim, böcek ekolojisi ve böcek taksonomisi konularına değinilecektir BIO 430 Mesleki İngilizce İngilizcede kullanılan temel zamanlar, cümle yapısı ve cümle kalıpları, noun clause yapısı, relative clause yapısı, adjective clause yapısı, basit cümle yapılarının analizi, bileşik cümle yapılarının analizi, İglizice'den Türkçe'ye çeviri teknikleri, Türkçe'den İngilizce'ye çeviri teknikleri, hızlı ve doğru okuma-anlama teknikleri, gramer yapılarına uygun cümle yazma teknikleri ve biyolojiyle ilgili makale yazma teknikleri BIO 431 İmmünoloji İmmünolojinin tanımı ve immünolojinin tarihçesi, doğuştan ve kazanılmış bağışıklık, bağışıklıkta görev alan esas ve yardımcı hücreler, bağışıklıkta görev alan dokular, antijenler, immonoglubulinler, antijen-antikor ilişkileri, B lenfositlerin olgunlaşması, aktivasyonu ve farklılaşması, T lenfositlerin olgunlaşması, aktivasyonu ve farklılaşması, T hücresi reseptörleri, doku uygunluk antijenleri, sitokinler, komplemanlar, hümoral ve hücresel bağışıklık, hipersensitivite reaksiyonları, aşılar, çeşitli etkenlere karşı oluşan immün cevaplar, otoimmünite ve doku transplantasyonu BIO 433 Ekonomik Bitkiler Bitkisel ürünlerin özellikleri ve önemi, besin bitkileri, endüstri bitkileri, baharat bitkileri, uyarıcı bitkiler, tıbbi bitkiler, süs bitkileri BIO 434 Denizel Bentik Çeşitlilik Ergin dönemlerini deniz tabanında geçiren organizmaların taksonomik, ekolojik, üreme ve beslenme özellikleri, bu canlıların bentik bölgede oluşturdukları toplulukların yapıları BIO 436 Müze Tekniği Müze nedir? Türkiye de ve dünyada bilimsel müzeciliğin durumu. Arazide bilimsel bir çalışma nasıl yapılır. Arazi çalışmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar. Omurgasız ve omurgalı hayvan örneklerinin toplanması. Örneklerin etiketlenmesi ve etiket çeşitleri. Örnekler üzerinde araştırma yöntemleri. Örneklerin muhafaza edilmesi ve katalogların hazırlanması. Kolleksiyonların; amacı, önemi, değeri, bakımı, korunması, büyüklüğü ve tanıtma işlemleri. Koleksiyonların tertip ve tasnifi, revizyon ve monografik çalışmalarda kolleksiyonların önemi. Kolleksiyonların takası. Bilimsel müzecilikteki son gelişmeler.

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: 0230502 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar

Dersin Kodu ve Adı: 0230502 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar Dersin Kodu ve Adı: 000 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II II - - 0 0 Moleküler biyolojide kullanılan teknikleri öğretmek PY., PY., PY., PY., PY. - Moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık, ilaç ve farmasötik hammaddeler ile ilgili hemen her yönü kapsayan interdisipliner bir bilim alanıdır. Kimya, biyoloji, fizik, matematik gibi temel bilimler hakkındaki bilgiler

Detaylı

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD 101 Botanik I (2 2) 3 Botanik biliminin sınıflandırılması, sitoloji (hücre bilimi), hücre organelleri, nükleus, kromozomlar, ergastik maddeler,

Detaylı

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( I. SINIF) KİM 101 Genel Kimya I 6 0 6 Atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler,

Detaylı

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI HÜCRE BİLİMLERİ I. DERS KURULU PROGRAMI (15 Eylül 2014-14 Kasım 2014) (9 Hafta) Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU AKTS Kordinatörü Doç. Dr. Emine Elçin EMRE Tel: +90 342 3601200 (Dahili: 1827) Fax: +90 342 3601032 E-mail: oruc@gantep.edu.tr

Detaylı

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR 3. Baskı Tuğba AY / Günsel BİNGÖL / M. Sinan BİNİCİ / Songül BUDAK DİLER Arzu CANSARAN / M. Kemal DEMİRAĞ / Egemen DERE / Nihal DOĞAN Bekir DOĞAN / Nuran EKİCİ

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203 3 GÜNCEL GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...............................203 Çevre Kirliliği..............................203 Erozyon...............................206 Orman Yangınları..........................206

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Prof. Dr. Levent BAT Prof. Dr. Murat SEZGİN Doç. Dr. İlhan AYDIN Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Yeşim KOÇ Yrd. Doç. Dr. Evrim SÖNMEZ Dr. Bilal AKBULUT

Detaylı

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ Biyoloji eski Yunanca da bio, hayat"; ve logos, kavrama", Hayatı kavrama anlamına gelmektedir. Doğal Bilimlerin bir bölümü olup, canlı organizmalar,

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ ŞANLIURFA-2011 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında

Detaylı

SU OMURGASIZLARI LABORATUVAR KILAVUZU

SU OMURGASIZLARI LABORATUVAR KILAVUZU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU OMURGASIZLARI LABORATUVAR KILAVUZU PROF. DR. BAYRAM ÖZTÜRK YARD. DOÇ.DR. BÜLENT TOPALOĞLU ARAŞ. GÖR. NUR EDA TOPÇU 2014-İSTANBUL İçindekiler Bölüm I: GENEL

Detaylı