Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013"

Transkript

1 Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013

2 ġube Müdürlüğümüz Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Özgür YAġAR ġube Müdürü Uzm. Dr. Ferah CANKIRAN

3 Fiziki Yapımız Müdürlüğümüze bağlı Peykhane Cad. No:30 ÇemberlitaĢ / Fatih adresinde bulunan Ek hizmet bina 2 nin 2. katında faaliyet göstermektedir. ATT Yönetmeliği

4 ġube Müdürlüğümüz tarih ve 5314 sayılı Bakanlık onayı ile uygun bulunan Sağlık Bakanlığı TaĢra TeĢkilatı Kadro Standartları Yönergesi doğrultusunda, aģağıda belirtilen kuruluģlarla ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek üzere Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġubesi kurulmuģtur. ATT Yönetmeliği

5 ġube Müdürlüğümüzün TaĢra TeĢkilatı ġube Görev Tanımı 1. Ayakta teģhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluģlarının mevzuat çerçevesinde baģvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat iģlemlerini yürütmek, denetlemek, izlemek, mevzuat gereği gerekli iģlemleri yerine getirmek, 2. Tıp merkezleri bünyelerinde açılmak istenen cerrahi müdahale birimlerinin kayıtlarını tutmak, iģleyiģ ve denetim hizmetlerini yürütmek, 3. Sağlık Bakanlığı nca ruhsatlandırılmıģ özel laboratuvar ve müesseselerin açılıģ, iģleyiģ ve denetim hizmetlerini yürütmek, 4. Muayenehanelerin mevzuat gereği açılıģ, iģleyiģ, denetim ve gerekli tüm bilgilerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak, 5. Özel sağlık kuruluģları ile ilgili yapılan Ģikâyetleri değerlendirmek ve gerekli iģlemleri yapmak, 6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak, 7. Ġl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak ATT Yönetmeliği

6 TaĢra TeĢkilatı Standart Kadromuz Şube Çalışanlarımız Personelin Kadro Mevcut Sınıfı Ġ1 Ünvanı ve Niteliği Durum ġef GĠHS 3 0 Memur GĠHS 2 2 Tabip SHS 4 2 Psikolog SHS 1 0 Tıbbi Teknolog SHS 1 0 Ebe SHS 1 2 HemĢire SHS 3 5 Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter) SHS 4 1 Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) SHS 2 0 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) SHS 2 0 Sağlık Teknikeri (Toplum Sağlığı) SHS 1 0 Hizmetli YHS 7 0 VHKĠ 10 Veri GiriĢ Elemanı 15 Tekniker 1 Toplam T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, tarih ve sayılı yazısı ile Standart Kadro (PDC) yönergesi yeniden güncellenmiştir. ATT Yönetmeliği

7 ġube ÇalıĢanlarımız Adı Soyadı Ünvanı ġubedeki Görevi Özgür YAġAR Doktor Sağlık Müdür Yardımcısı Ferah CANKIRAN Uzman Doktor ġube Müdürü Ali YALÇIN Doktor ġube Doktoru Serpil SARI ÖZGEN VHKĠ Özel Kalem Gülcan HAMARAT HemĢire Tıp Merkezleri Ahu ġensoy HemĢire Tıp Merkezleri ġirin FĠLĠZ HemĢire Tıp Merkezleri Erhan SIĞIRTMAÇ Tıbbi Sekreter Tıp Merkezleri Suna MERKĠT VHKĠ Tıp Merkezleri Mustafa YUSUFOĞLU VHKĠ Tıp Merkezleri Meryem POLAT Veri GiriĢ Personeli Tıp Merkezleri Kübra UZUN Veri GiriĢ Personeli Tıp Merkezleri Aysun SANDALLI Veri GiriĢ Personeli Tıp Merkezleri Kübra YÜKSEL Veri GiriĢ Personeli Tıp Merkezleri Aylin ÜSTÜNDAĞ Veri GiriĢ Personeli Tıp Merkezleri Sinem TAN Veri GiriĢ Personeli Tıp Merkezleri

8 ġube ÇalıĢanlarımız Adı Soyadı Ünvanı ġubedeki Görevi Gözde ERGÜL Veri GiriĢ Personeli Tıp Merkezleri Asiye DEDE VHKĠ Muayenehaneler Elit DÖRTKARDEġ Veri GiriĢ Personeli Muayenehaneler NeĢe ġayġr HemĢire Poliklinik-Muayenehane Sabiha BERK HemĢire Poliklinikler AyĢe DOYURAN Tekniker Poliklinikler AyĢe ÜNLÜ Ebe Müstakil Laboratuar Mediha Çiğdem HACIFAZLIOĞLU VHKĠ Müstakil Laboratuar Sevim ASLAN VHKĠ Müstakil Laboratuar Pınar ÇAYANOĞLU Veri GiriĢ Personeli Müstakil Laboratuar Songül SAĞIRKAYA Veri GiriĢ Personeli Laboratuar AyĢe Deniz ASYA Ebe ġikayet Sezai ÇELĠK VHKĠ ġikayet Ahmet ERTEM Veri GiriĢ Personeli ġikayet Bünyamin KONUK VHKĠ Yardımcı Sağlık Suna ADIGÜZEL VHKĠ Yardımcı Sağlık

9 ġube ÇalıĢanlarımız Adı Soyadı Ünvanı ġubedeki Görevi Yunus ELALDI VHKĠ Yardımcı Sağlık Deren ÇELĠKAY Veri GiriĢ Personeli Yardımcı Sağlık ġaban KATKAT Memur Yardımcı Sağlık-ArĢiv Ġsmail GÜDÜġ Memur Yardımcı Sağlık-ArĢiv Adnan ÖZDEMĠR Veri GiriĢ Personeli Yardımcı Sağlık-ArĢiv Seda VARLIK Veri GiriĢ Personeli Evrak Kayıt-Laboratuar Elif DURMAZEL Veri GiriĢ Personeli Evrak Kayıt-ġikayet

10 ĠĢlem Yapılan Evrak Sayısı 2014 Yılı Aylık Gelen Giden Evrak Sayısı 2013 Yılı Aylık Gelen Giden Evrak Sayısı Gelen Giden Evrak Sayısı Gelen Evrak Giden Evrak ĠĢlemi Süreci Devam Eden Evrak Toplam % 218 lik Artış Düzenlenen Belge Sayısı Uygunluk Belgesi Mesul Müdür DeğiĢikliği Muayenehane Uygunluk Belgesi Personel ÇalıĢma Belgesi Cerrahi Müdahale Birimi 0 29 Muhtelif Yazılar Toplam ATT Yönetmeliği

11 ĠĢlem Yapılan Evrak Sayısı 2013 Yılına Ait Aylık Gelen Giden Evrak Sayıları Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gelen Evrak Giden Evrak Gelen Evrak Grafiği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Giden Evrak Grafiği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

12 ĠĢlem Yapılan Evrak Sayısı 2014 Yılına Ait Aylık Gelen Giden Evrak Sayıları Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gelen Evrak Giden Evrak Yılına Ait Gelen Evrak Grafiği 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yılına Ait Gelen Evrak Grafiği 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

13 ġubemizde Yapılan ĠĢlemler Ruhsatlandırma Ruhsatlarında Hizmet Verilen Dallara BranĢ Ekleme ve Çıkarma Ruhsatlarına Özel Hizmet Birimi Ekleme ve Çıkarma Ruhsatlarının Askıya Alınması Adres DeğiĢikliği Tür DeğiĢikliği Mesul Müdür DeğiĢikliği ÇalıĢma Saat DeğiĢikliği Ortak DeğiĢikliği Personel DeğiĢikliği Sahip DeğiĢikliği Kadro Devirleri Denetim ĠĢlemleri (VatandaĢ ġikayetleri, Rutin DıĢı Denetimler vs.) KuruluĢ Devri Cihaz DeğiĢikliği ATT Yönetmeliği

14 ġubemizin Görev Alanındaki Özel Sağlık KuruluĢları Tıp Merkezi (A Tipi, B Tipi, C Tipi) Poliklinik (A Tipi, B Tipi) Güzellik Merkezinden DönüĢen Poliklinikler Laboratuvar ve Müessese Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri Muayenehane Konaklama Tesislerinde Kurulacak Sağlık Tesisleri Havaalanı ve Gümrüklü Alanlardaki Sağlık Üniteleri Sandıklara Ait Sağlık Birimleri ATT Yönetmeliği

15 Tıp Merkezi (A Tipi, B Tipi) Tanım Kadro Açmaya Yetkili KiĢiler Sağlık Kurum ve KuruluĢlarının Planlanması Yer Seçimi Ön Ġzin Bina Durumu A ve B Tipi Tıp Merkezlerinde Zorunlu Tıbbi Hizmet Birimleri A ve B Tipi Tıp Merkezlerinde Fiziki ġartlar Merdiven, Koridor, Jeneratör Asansörler Isıtma, Havalandırma, Aydınlatma ve Diğer Alanlar Ruhsat BaĢvurusu ve Ruhsatname Teknik Ġnceleme Ekibi Sağlık KuruluĢlarının ÇalıĢma Usül ve Esasları Sağlık KuruluĢlarının Ġsimleri AçılmıĢ Sağlık KuruluĢlarının Durum

16 Tanım; Tıp Merkezi A Ve B Tipi Tıp Merkezi: (DeğiĢik: RG-11/7/ ) Bakanlıkça belirlenen kadrolarında en az dört klinisyen uzman bulunan, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diģ tabibi ortaklığı olan veya en az %51 hissesi tabip veya diģ tabibi ortaklığı bulunan tüzel kiģiler tarafından açılabilen özel sağlık kuruluģlarıdır. C Tipi Tıp Merkezleri: Mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diģ tabibi ortaklığı tarafından iģletilen ve ilgili Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce açılan özel sağlık kuruluģlarıdır.

17 Tıp Merkezi Kadroları Tıp Merkezi MADDE 6 (BaĢlığıyla birlikte değiģik:rg-11/7/ ) (1) Tıp merkezi kadroları, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan tabip/uzman sayısı ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve yatırım listesinde ilan edilir. (2) A ve B tipi tıp merkezleri Bakanlıkça belirlenen kadrolarında en az dört klinisyen uzmanla açılır ve faaliyete geçtikleri tarihten itibaren iki yıl içinde kadrolarını tamamlayabilirler. (3) Sağlık kuruluģlarının kadroları, Bakanlıkça Sağlık KuruluĢları Yönetim Sistemine kaydedilir. Ġlan edilecek dönemlerde verilecek yeni kadrolar bu sistemde tanımlanır ve tıp merkezlerinin hekim ayrılıģ ve baģlayıģları ile poliklinik ve muayenehanelerin açılıģ iģlemleri sistem üzerinden yürütülür. Kadro ilaveleri, planlama çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek dönemlerde tıp merkezleri ve polikliniklerin tipleri dikkate alınarak yapılır. (4) Bakanlıkça Planlama ve Ġstihdam Komisyonunun görüģü alınarak ilan edilen kadrolardan, bu kadrolar için belirlenen kriterlere uygun olmak ve A veya B tipi tıp merkezinin bildireceği kadro iptal edilmek kaydıyla, kadro tahsisi yapılabilir.

18 Açmaya ve ĠĢletmeye Yetkili KiĢiler Tıp Merkezi MADDE 16 MADDE 8-(3) Tıp merkezi iģleteni tabibin veya iģleten Ģirket ise Ģirket ortağı olan tabibin / diģ tabibinin ölümü halinde, eģi veya çocukları varsa bunlar hesabına en fazla beģ yıl; varisler arasında eģ veya çocuk yok ise, diğer mirasçılar hesabına en fazla bir yıl süreyle, mesul müdür sorumluluğu altında tıp merkezinin iģletilmesine izin verilir. Ölen tabip aynı zamanda tıp merkezinin mesul müdürü ise, en geç on beģ iģ günü içinde durum Müdürlüğe bildirilir ve 16 ncı madde hükümlerine göre iģlem yapılır.

19 Açmaya Yetkili KiĢiler Tıp Merkezi Mesul Müdür: MADDE 16.nın devamı MADDE 16 (1) (Değişik:RG-6/1/ ) Sağlık kuruluģunda genel çalıģma saatleri içerisinde bu maddede tanımlanan görevleri yapmak üzere kuruluģun kadrosunda görev yapan bir tabip/uzman mesul müdür bulunur. Mesul müdür, adına çalıģma belgesi düzenlenmesi kaydıyla, isterse sağlık kuruluģunda mesleğini icra eder. (2) (Değişik:RG-6/1/ ) KuruluĢun, genel çalıģma saatleri dıģında hizmet verdiği sürelerde ve mesul müdürün hukuken kabul edilebilir mazeret hallerinde yerine, mesul müdürün yazılı Ģekilde yetki devri yaptığı ve kuruluģun kadrosunda görev yapan bir tabibin/uzmanın bulunması zorunludur. (3) Mesul müdür, tabiplik mesleğini sadece mesul müdürlük yaptığı sağlık kuruluģunda serbest olarak yürütür; muayenehane de dahil olmak üzere, baģka bir sağlık kuruluģunda mesleğini serbest icra etmesi yasaktır. (4) Mesul müdür olarak görevlendirilecek olan tabibin aģağıdaki nitelikleri taģıması Ģarttır: a)1219 sayılı Kanun uyarınca Türkiye de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak, b)türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olmak, c)(mülga:rg-11/7/ ) ç)kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluģlarında çalıģmamak.

20 Açmaya Yetkili KiĢiler Tıp Merkezi Mesul Müdür: MADDE 16.nın devamı d) Sağlık kuruluģundaki hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak, e) Sağlık kuruluģu adına ilgili belgeleri onaylamak, f) ÇalıĢma saatleri dıģında ve mazeret hallerinde mesul müdürlük görevini yazılı Ģekilde devrettiği tabip tarafından, mesul müdürlük ile ilgili sorumlulukların düzenli ve sürekli olarak yerine getirilmiģ olup olmadığını görevine baģladığı zaman incelemek, g) Nöbet hizmetlerini düzenlemek, ğ) Bu Yönetmeliğe, tâbi olunan diğer ilgili mevzuata ve sağlık kuruluģunun iç iģleyiģi konusunda hazırlanıp çalıģanlara duyurulan düzenlemelere, ilgililer tarafından uyulmasını sağlamak ve bunun için gerekli iç denetimleri yürütmek, h) Denetimler sırasında, yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak, ı) 22/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, i) Sağlık kuruluģunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu, cihazların kalibrasyonunu temin etmek, j) Sağlık kuruluģu çalıģanlarının, iģyeri çalıģanı sağlığı açısından hepatit markeri ve bulaģıcı hastalıklar yönünden diğer gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini, yılda en az bir defa periyodik olarak yaptırmak,

21 Açmaya Yetkili KiĢiler Tıp Merkezi MADDE 16.nın devamı k) Ortaklarda meydana gelen değiģiklikleri on beģ iģ günü içinde Müdürlüğe bildirmek, l) Sağlık kuruluģunun faaliyet sahası ile ilgili diğer mevzuatta belirtilen ve kendisi tarafından yürütülmesi öngörülen görevleri yerine getirmek. Sağlık kuruluģu adına ilgili belgeleri onaylamak, f) ÇalıĢma saatleri dıģında ve mazeret hallerinde mesul müdürlük görevini yazılı Ģekilde devrettiği tabip tarafından, mesul müdürlük ile ilgili sorumlulukların düzenli ve sürekli olarak yerine getirilmiģ olup olmadığını görevine baģladığı zaman incelemek, g) Nöbet hizmetlerini düzenlemek, ğ) Bu Yönetmeliğe, tâbi olunan diğer ilgili mevzuata ve sağlık kuruluģunun iç iģleyiģi konusunda hazırlanıp çalıģanlara duyurulan düzenlemelere, ilgililer tarafından uyulmasını sağlamak ve bunun için gerekli iç denetimleri yürütmek, h) Denetimler sırasında, yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak, ı) 22/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, i) Sağlık kuruluģunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu, cihazların kalibrasyonunu temin etmek, j) Sağlık kuruluģu çalıģanlarının, iģyeri çalıģanı sağlığı açısından hepatit markeri ve bulaģıcı hastalıklar yönünden diğer gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini, yılda en az bir defa periyodik olarak yaptırmak, k) Ortaklarda meydana gelen değiģiklikleri on beģ iģ günü içinde Müdürlüğe bildirmek, l) Sağlık kuruluģunun faaliyet sahası ile ilgili diğer mevzuatta belirtilen ve kendisi tarafından yürütülmesi öngörülen görevleri yerine getirmek.

22 Sağlık Kurum ve KuruluĢlarının Planlanması Tıp Merkezi MADDE 9 (DeğiĢik:RG-11/7/ ) (1) Bakanlıkça aģağıdaki amaçlar doğrultusunda, faaliyetine ihtiyaç duyulan sağlık kurum ve kuruluģları ile bunlara ait sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımı alanlarında kamu ve özel sektörü kapsayacak Ģekilde planlama yapılır: a) Sağlık hizmetlerinin, demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli Ģekilde sunulması, b) Sağlık kurum ve kuruluģlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücü ile çağdaģ tıbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması, c) Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi iģbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluģturulması, ç) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması. (2) Bakanlıkça, planlama kapsamında lisanslandırılacak sağlık hizmetleri ve sağlık tesisleri belirlenir ve iģlemler 30/11/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.

23 Yer Seçimi Tıp Merkezi MADDE 10 (1) (DeğiĢik ibare:rg-11/7/ ) A tipi tıp merkezi binasının bulunduğu alanın, aģağıdaki Ģartlarda olması gerekir: a) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmadığının; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluģlar ile gayrisıhhi müesseselerden uzak olduğunun valilik tarafından yetkilendirilmiģ merci raporu ile tespit edilmesi, b) UlaĢım Ģartları, ulaģım noktaları açısından uygun ve ulaģılabilir olduğunun Ġl Trafik Komisyonu veya Belediye UlaĢım Koordinasyon Merkezi raporu ile belgelenmesi, c) Ġmar mevzuatında özel sağlık tesisi yapılabilecek yer olması, ç) Hasta ve hasta yakınları ile tıp merkezi çalıģanları için, 1/7/1993 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan cetvelin (8) numaralı sağlık yapıları baģlıklı kısmında belirtilen ölçüden az olmamak kaydıyla; ilgili mahalli idarenin sağlık kurum ve kuruluģları için otopark konusunda düzenlemesi var ise burada belirlenen ölçüye göre, mahalli idarenin böyle bir düzenlemesi yok ise Otopark Yönetmeliğindeki ölçüye uygun Ģekilde yeteri sayıda otopark yeri ayrılmıģ olması. 2) (Ek:RG-11/7/ ) A tipi tıp merkezlerinde otopark, binanın bulunduğu ve imar yolu duvar gibi bütünlüğü bozacak uygulamalar bulunmamak kaydıyla bitiģik parsel üzerinde de kurulabilir. B tipi tıp merkezlerinde birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri hariç diğer bentlerinde öngörülen belgeler aranır. B tipi tıp merkezlerinde, ilgili belediyece uygun görülen ve kuruluģa kolay ve güvenli ulaģım mesafesindeki bir otoparkta yer ayrılmak suretiyle otopark ihtiyacının karģılanması ve bu durumun ilgili belediyece belgelendirilmesi gerekir. Ancak, B tipi tıp merkezlerinin acil ünitesi veya poliklinik önünde acil ve poliklinik hastalarına yönelik, trafiği engellemeyecek Ģekilde en az üç adet araç bekleme alanı oluģturulur. Hasta ve hasta yakınlarının araçlarının otoparka nakli hususunda gerekli tedbirler alınarak hizmet sunulur.

24 Ön Ġzin Tıp Merkezi A Ve B Tipi Tıp Merkezlerinde Ön İzin MADDE 11 (BaĢlığıyla birlikte değiģik:rg-11/7/ ) (1) A ve B tipi tıp merkezi açılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınması Ģarttır. Ön izin için, aģağıdaki belgeler ile tam takım mimari proje, incelenmek üzere Müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir. a) A ve B tipi tıp merkezi binasının bulunduğu alanın, 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Ģartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmıģ belgeler, b) A ve B tipi tıp merkezinin hizmet birimlerinin yerleģimi ile 10 uncu maddeye göre belirlenen otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer hususların gösterildiği, projeyi hazırlayan mimarın imzasının olduğu tam takım mimari proje, 1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, 3) Cerrahi uzmanlık dalı olanlarda, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cepheleri. (2) Birinci fıkranın (b) bendinde yer alan mimari projeler, inceleme sonucunda Bakanlıkça uygun görülür ise, baģvuru sahibi tarafından imar mevzuatına uygun Ģekilde üç takım olarak hazırlanır. Üç takım olarak hazırlanan mimari projeler, A ve B tipi tıp merkezi binası inģa edilecek yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye; mücavir alan dıģında ise valilik tarafından onaylanarak Müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir. Müdürlük ve Bakanlıkça teslim alınan evraklar, dizi pusulasına göre kabul edilir.

25 Ön Ġzin Tıp Merkezi (3) Ön izin baģvurusu, bu maddede sayılan belgelerde eksiklik ve/veya bu Yönetmeliğe uygunsuzluk bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılarak ön izin belgesi düzenlenir veya ön izin baģvuru belgelerinde tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluk baģvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. (4) Ayrıca, aģağıdaki durumlarda da ön izin alınması zorunludur. a) BaĢka amaçla inģa edilmiģ binaların, A ve B tipi tıp merkezi binasına dönüģtürülmesi halinde tadilat iģlerine baģlanılmadan önce, b) Bakanlık tarafından ön izin verilmiģ mimari projenin uygulanması sırasında, bu projede bir değiģiklik yapılması durumunda, c) RuhsatlandırılmıĢ A ve B tipi tıp merkezi binasına, 9 uncu maddedeki planlamaya uygun olmak Ģartıyla ilave bina yapılmak istenmesi halinde. (5) Ön izin belgesi kuruluģ faaliyete geçinceye kadar devredilemez. (6) Bakanlıkça ruhsatlandırılmıģ tıp merkezlerinde, Bakanlığın veya Müdürlüğün izni alınmak ve binanın imar mevzuatına uygun olarak kullanımına izin verilen toplam brüt alanını değiģtirmemek kaydıyla, taģıyıcı unsuru etkilemeyen nitelikteki esaslı tadilat gerektirmeyen tadilat ve tamiratların yapılması halinde, gerektiğinde yangın ve deprem yönünden uygunluğunun da sağlanması kaydıyla Belediyeden proje onayı aranmaksızın ruhsata esas son proje üzerinde değiģiklik

26 Bina Durumu Tıp Merkezi MADDE 12 (1) (DeğiĢik:RG-11/7/ ) A tipi tıp merkezi müstakil binalarda kurulur. Ancak B tipi tıp merkezleri binanın giriģinden itibaren tüm bölümleri asansör ve merdiven kullanımı dahil bütünlük ve müstakiliyet arz eden kısmında da kurulabilir. Bu durumda, yangın kaçıģ merdivenlerine ulaģıma dair uygunluk aranır. Cerrahi uygulama yapacak tıp merkezlerinin A ve B tipi olması zorunludur. (2) Tıp merkezi binasında, hiçbir surette baģka amaca yönelik iģyeri bulunamaz ve içerisindeki bir bölüm, baģka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kiģilere kiralanamaz veya herhangi bir Ģekilde devredilemez. (3) Tıp merkezinde, hasta ve hasta yakınları ile çalıģanlara hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin gibi birimler iģletilebilir veya bunların iģletilmesi için hizmet satın alınabilir veyahut bu hizmetler baģkalarına gördürülebilir. Bu türden kısımlar, tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu yerlerde ve hizmet sunumunu engelleyecek Ģekilde kurulamaz.

27 Tıp Merkezlerinin Zorunlu Tıbbi Hizmet Birimleri Tıp Merkezi Hasta Bekleme Salonu Poliklinik Muayene Odası Ameliyathane Acil Ünitesi Gözlem Ünitesi Numune Alma Odası En Az Bir Adet Kadın-Erkek Engelli Tuvaleti

28 Tıp Merkezlerinin Zorunlu Tıbbi Hizmet Birimleri Tıp Merkezi MADDE 12/A (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) Hasta Bekleme Salonu: (Ek ibare:rg-11/7/ ) A ve B tipi Tıp merkezlerinde bulunduğu kattaki her poliklinik odası baģına en az dört metrekare alan düģecek Ģekilde bekleme salonları olmalıdır. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise geniģliği asgari üç metre olmalıdır. Bu durumda bekleme için tahsis edilmiģ bir metrelik bekleme alanı toplamı bekleme alanı hesabından düģülerek diğer bekleme alanlarının değerlendirmesi yapılır. Bekleme salonları ile bağlantılı bay-bayan tuvalet mahalli olmalıdır.

29 Tıp Merkezlerinin Zorunlu Tıbbi Hizmet Birimleri Tıp Merkezi MADDE 12/A (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) Poliklinik Muayene Odası Değişik Birinci Cümle : RG-10/3/ ) Poliklinik muayene odası: (Ek ibare:rg-11/7/ ) A ve B tipi Tıp merkezlerinde, ruhsatında kayıtlı her klinik uzmanlık dalı için ayrı oluģturulacak; 8 m 2 hekim çalışma alanı ve 8 m 2 hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 m 2 genişlikte, yeterli Ģekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır. Poliklinik muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanlık dalları dıģındaki dallarda kadrolu veya kısmi zamanlı çalıģan uzman tabiplere yeterli sayıda ve geniģlikte, yeterli Ģekilde aydınlatılan ve havalandırılan çalıģma odaları ayrılabilir. Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin bulunması gerekir. ġayet kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri merkez bünyesinde diğer polikliniklerden ayrı, bağımsız bir bölümde ve bölüm içinde hasta tuvaleti de var ise ve üroloji polikliniğinden ayrı olarak sistoskopi-ürodinami odası bulunuyor ve burada tuvalet var ise, bu polikliniklerin muayene odasında tuvalet bulunması gerekmez. Ancak içinde tuvalet-lavabo bulunan poliklinik odalarında oda içinde ayrıca el yıkama lavabosu bulunmalıdır. BranĢın gerektirdiği tetkik ve tedavi odaları (eko, endoskopi gibi) ile muayene odaları bağlantılı olabileceği gibi polikliniklere yakın mesafede ayrı da planlanabilir. Efor tek hekim ise kardiyoloji poliklinik odası ile bağlantılı olmalıdır. Poliklinik muayene odalarının kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı, oda içinde hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan tabiplerin diploma ve var ise uzmanlık belgelerinin aslı veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiģ bir örneği ile personel çalıģma belgesinin müdürlük onaylı sureti, duvarda asılı olarak bulunur. Hasta kullanımındaki tüm oda kapı genişlikleri pervaz içi ölçü en az 110 cm. olmalıdır.

30 Tıp Merkezlerinin Zorunlu Tıbbi Hizmet Birimleri Tıp Merkezi MADDE 12/A (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) Ameliyathane: Cerrahi uygulama yapacak (Ek ibare:rg-11/7/ ) A ve B tipi tıp merkezlerinde zorunludur. 1) Ameliyathanelerde yarı steril, steril ve tam steril alanlar oluģturulur. Ameliyathane giriģinde birbirine senkronize ikinci kapısı sedye transfer noktası olan ve içine hiçbir mahal açılmayan sedye transfer holü yarı steril alan olmalıdır. Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu steril alanlarında, pencere ve kapılar dıģ ortama açılmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz. 2) Steril koridorda en az bir adet ameliyat salonu, uyandırma (postoperatif) ve hazırlama (preoparatif) odası bulunur. Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunur. 3) Ameliyathane steril koridorunda el yıkama lavabosu olmalıdır. 4) Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılır. 5) Ameliyathane sterilizasyon Ģartlarını taģır ve ameliyathane salonları tam steril alanlardır. Ameliyathane salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti çıkıntılar olmaz. Ameliyathane salonlarının kullanım alanı en az otuz metrekare, kısa kenarı en az beģ metre olmalı, net kullanım alanı içinde kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaģma ile ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum olmaması gerekir. 6) Ameliyathane salonlarının taban-tavan arası net yüksekliğinin havalandırma kanalları ve hepafiltreler hariç asma tavan altı net yükseklik ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre ve ameliyathane kısmında bulunan koridor geniģliğinin en az iki metre olması gerekir. 7) Personel giyinme-soyunma odaları bay-bayan için ayrı olmak üzere içlerinde tuvalet-duģ mahalleri olan kirli koridordan girip steril koridora açılacak Ģekilde düzenlenir. Personel soyunma odaları yarı steril alanlardır. 8) Ameliyathane alanının, hepafiltreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması gerekir. 9) Ameliyathane salonlarının içinde sabit dolap olacak ise gömme ya da tavana kadar birleģtirilmiģ üzerinde toz barındırmayacak nitelikte olmalıdır. 10) (Ek:RG-11/7/ ) Merkezî sterilizasyon ünitesi: Sterilizasyon ünitesinde kirli malzeme giriģi-yıkama bölümü, ön hazırlık-paketleme bölümü ve sterilizasyon iģlemi-steril malzeme çıkıģ bölümleri olmak zorundadır. Kirli alanlar ile temiz alanlar arasında sadece malzeme geçiģi olması ve bu iki alanın çift yönlü otoklav ile bölünmesi gerekir. Tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlarda cihaz temiz bölümde bulunmak zorundadır. Sterilizasyon ünitesi hem ameliyathane steril koridoru hem de genel koridor ile bağlantılı olur. Kirli bölümüne genel koridordan giriģ-çıkıģ; temiz bölümüne de steril koridordan giriģ-çıkıģ olması gerekir.

31 Tıp Merkezlerinin Zorunlu Tıbbi Hizmet Birimleri Tıp Merkezi MADDE 12/A (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) Acil ünitesi : 21 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca kesintisiz hizmet vermek üzere ruhsatlandırılan (Ek ibare:rg-11/7/ ) A ve B tipi tıp merkezlerinde zorunludur. Acil ünitesinin; kolay ulaģılabilir, ambulans ulaģımı ile araç giriģ ve çıkısına elveriģli bir giriģinin olması gerekir. Gelen aracın tercihen yönünü değiģtirmeden çıkıģ yapabilmesi veya tek manevra ile dönüģ yaparak acil giriģinin önünü boģaltabilmesi sağlanmalıdır. Araç rampası eğimi en çok % 14 olmalıdır. Bu durumda ambulansın düz bir zeminde(sahanlıkta) durarak hasta indirmesi sağlanmalıdır. Acil ünitesi zemin katta bulunmalıdır. Ancak arazi Ģartları nedeni ile farklı katta olması durumunda yoldan yukarıdaki Ģartlara uygun giriģ alabilmelidir. Acil giriģinde hastanın araçtan üstü kapalı hava Ģartlarından etkilenmeyecek güvenilir bir Ģekilde kabulünün yapılabilmesi gerekir. Sedye transferi için uygun eğimli (en çok %8) sedye rampası olmalı ve sedyenin geçeceği zemin düz ve kaydırmaz özellikte olmalıdır. Acil ünitesi; personel ve tıbbî cihaz donanımı, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiç bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin yirmi dört saat kesintisiz sunulması sağlanacak Ģekilde yapılandırılır. Acil ünitesinde, en az bir adet muayene/müdahale odası, bir adet enjeksiyon/pansuman odası ve bir adet gözlem odası olmalıdır.

32 Tıp Merkezlerinin Zorunlu Tıbbi Hizmet Birimleri Tıp Merkezi MADDE 12/A (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) Gözlem Ünitesi: (Ek ibare:rg-11/7/ ) A ve B tipi Tıp merkezlerinde; ilgili dal uzmanının hastayı gözlem altına alarak takip edebileceği, yatak baģına en az dokuz metrekare alanı olan, en fazla sekiz gözlem yatağı bulunan, yataklar arası uygun biçimde ayrılabilen, içinde lavabosu ile hemģire istasyonu bulunan ve belirlenen asgarî tıbbî malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu hasta gözlem ünitesi olmalıdır. Gözlem ünitesinde kullanılacak hasta yataklarının, pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte olması gerekir. Gözlem odalarında hasta baģı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi bulunur.

33 Tıp Merkezlerinin Zorunlu Tıbbi Hizmet Birimleri Tıp Merkezi MADDE 12/A (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) Numune Alma Odası : Tabip tarafından istenilen tetkik ve tahliller için hastanın kan, gaita veya idrarının alınmasına uygun, poliklinik veya laboratuvarların bulunduğu katta, hijyen Ģartlarına sahip içinde lavabo ve tuvaleti olan yada bitiģiğinde lavabo ve tuvalet mahalli var ise numune verme penceresi ile bağlantılı en az bir numune/kan alma odası bulunur.

34 Tıp Merkezlerinin Fiziki ġartları Tıp Merkezi Merdiven, Koridor, Jeneratör ve Asansörler MADDE 12/B (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) (1) (Ek ibare:rg-11/7/ ) A ve B tipi Tıp merkezlerinde; a) (DeğiĢik:RG-11/7/ ) Katlar arası sedye ile hasta taģınmasına olanak sağlayacak Ģekilde merdivenin sahanlık ölçüsü en az 1,20 m. olması gerekir. Merdiven rıhtlarının özürlülerin çıkıģını zorlaģtırmayacak Ģekilde düz bir satıhla bitirilmesi, merkez giriģine özürlüler için uygun eğimli rampa yapılması zorunludur. b) Sedye ile hasta dolanımının olduğu tüm koridorlar geniģlikleri en az iki metre olur. Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek Ģekilde tutunma yerleri bulunur. Yapının taģıyıcı sistemi itibari ile kolon ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridorlardaki geniģlik iki metrenin altına düģmesi halinde, sedye trafiğinin rahat sağlanması Ģartı ile iki metre geniģlik Ģartı bu bölümlerde aranmayabilir. c) (DeğiĢik:RG-11/7/ ) Otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70 i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile ilgili mevzuatına uygun bir adet sedye asansörü bulunur. Ancak cerrahi uygulama yapmayacak tıp merkezlerinde sedye asansörü zorunlu olmayıp hastanın tekerlekli sandalye ile taģınmasını sağlayacak Ģekilde ilgili mevzuatına uygun asansör olması yeterlidir. ç) Birden fazla katı olması halinde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması da zorunludur. d) Merkez giriģinde tekerlekli sandalye ve sedye giriģi için en çok % 8 eğimli rampa oluģturulmalıdır.

35 Tıp Merkezlerinin Fiziki ġartları Tıp Merkezi Tıp Merkezlerinde Isıtma, Havalandırma, Aydınlatma Ve Diğer Alanlar MADDE 12/C (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) (1) (Ek ibare:rg-11/7/ ) A ve B tipi Tıp merkezlerinin merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur. Zeminden ısıtma yapılması uygun değildir. (Ek ibare:rg-11/7/ ) A ve B tipi Tıp merkezlerinde, bölge ve mevsim Ģartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur. (2) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir Ģekilde havalandırılır ve yeterli güneģ ıģığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır. (3) Tıbbî atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır. Tıbbî ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp mahalleri tesis edilir. (4) (Ek ibare:rg-11/7/ ) A ve B tipi Tıp merkezlerinde, hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet ve banyo kapılarının dıģa doğru açılması zorunludur. Poliklinik katında en az bir adet özürlü tuvaletinin bulunması da Ģarttır. (5) (Ek ibare:rg-11/7/ ) A ve B tipi Tıp merkezlerinde, çalıģan bütün personel için binanın durumuna ve kadrosuna göre yeteri miktarda çalıģma, dinlenme ve soyunma-giyinme yerleri ile duģ, tuvalet ve lavabo bulunması Ģarttır. 24 saat hizmet veren Acil ünitesinde Nöbet tutan tabipler için dinlenme odası olmalıdır. Hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiģ tanımlı arģiv mahalli olmalıdır.

36 Ruhsat BaĢvurusu ve Ruhsatname Tıp Merkezi MADDE 13 (1) Sağlık kuruluģu açacak kiģi, EK-1 deki belgelerin olduğu dosya ile Müdürlüğe baģvurur. Dosya, dizi pusulası ile kabul edilir. (2) Ruhsat dosyası, Müdürlük tarafından baģvuru tarihinden itibaren yedi iģ günü içinde incelenir. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilir ise, baģvuru sahibine bildirilir. Eksiklik ve/veya uygunsuzluk olmaması halinde dosya, valilik yazısı ekinde ve onbeģ iģ günü içinde Bakanlığa gönderilir. (3) Bakanlığa intikal ettirilen baģvuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinden incelenir. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk varsa bunlar tamamlatılarak, Teknik Ġnceleme Ekibine havale edilir. Sağlık kuruluģu, bu Yönetmeliğe göre incelenen ve değerlendirilen baģvuru dosyasında eksiklik bulunmaması halinde, Teknik Ġnceleme Ekibi tarafından yerinde incelenir. Sağlık kuruluģunun uygunluğuna karar verilmesi halinde yerinde inceleme raporu düzenlenerek Bakanlığa sunulur. Bu inceleme raporu ile eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilmemiģ olan sağlık kuruluģuna Bakanlıkça, EK-2'de yer alan ruhsatname; mesul müdür adına EK-3'de yer alan mesul müdürlük belgesi düzenlenir ve valiliğe gönderilir. BaĢvuru dosyasının bir örneği ile düzenlenen belgelerin kayıtları, Müdürlükte muhafaza edilir. Düzenlenen belgelerin aslı, mesul müdüre imza karģılığında verilir. (4) Sağlık kuruluģunun ruhsatlandırma iģlemleri, fiziki noksanlığı ve baģvuru belgelerinde eksiklik/uygunsuzluk bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz iģ günü içinde sonuçlandırılır.

37 Ruhsat BaĢvurusu ve Ruhsatname Tıp Merkezi (5)Sağlık kuruluģunun, Teknik Ġnceleme Ekibi tarafından incelenmesi sonucunda eksiklik/uygunsuzluk tespit edilir ise, bunların tamamlanması veya giderilmesi konusunda düzenlenen inceleme raporundaki durum, Müdürlük vasıtasıyla baģvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun giderildiğinin baģvuru sahibi tarafından, Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren üçüncü fıkra hükümleri uygulanır. (6)Sağlık kuruluģunun ruhsat iģlemleri sırasında ve/veya Teknik Ġnceleme Ekibi tarafından incelenmesi sonucunda tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluğa, baģvuru sahibinin Bakanlık nezdinde yazılı itiraz hakkı vardır. Ġtiraz dilekçesinin Bakanlık kaydına girdiği tarihten itibaren, itiraz konusunda otuz iģ günü içinde değerlendirme yapılarak sonuç ilgiliye bildirilir. (7)(Ek:RG-10/3/ ) (Değişik:RG-11/7/ ) Bakanlık, sağlık kuruluģlarının ruhsatname ve faaliyet izin belgesi iģlemlerini valiliklere devredebilir. (8)(Ek:RG-27/5/ ) (Değişik:RG-11/7/ ) A ve B tipi tıp merkezlerine ruhsat verilmesinden sonra, EK-5 te gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, kadro dıģı çalıģan tabipler de dahil olmak üzere tabiplerle yapılmıģ sözleģmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri Müdürlüğe verilir. Müdürlük tarafından personelini tamamladığı tespit edilen tıp merkezi, en geç beģ iģ günü içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça, EK-2/c de örneği gösterilen Faaliyet Ġzin Belgesi yedi iģ günü içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile özel tıp merkezi hasta kabul ve tedavisine baģlar. (9)(Ek:RG-27/5/ ) (Değişik:RG-11/7/ ) Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyet izin belgesi alarak hasta kabul ve tedavisine baģlamayan A ve B tipi tıp merkezinin ruhsatnamesinin hükmü kalmaz ve verilen ruhsatname Bakanlıkça iptal edilir.

38 Teknik Ġnceleme Ekibi Tıp Merkezi MADDE 14 (1) Sağlık kuruluģlarının ruhsatlandırılması ve faaliyetleri sırasında, bu Yönetmeliğe uygunluklarının dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunların açılmaları, denetlenmeleri, değerlendirilmeleri ve kapatılmaları ile ilgili tavsiye kararları almak üzere, Genel Müdür veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir tabip baģkanlığında Bakanlıkça Teknik Ġnceleme Ekibi/Ekipleri oluģturulur. Ekibin görevlendirilmesi bir sağlık kuruluģu ile sınırlı olabileceği gibi, belirlenen süre içinde iģlem yapılacak sağlık kuruluģlarını da kapsayabilir. Teknik Ġnceleme Ekibi; a) Sağlık kuruluģlarının hizmet alanları ile ilgili uzmanlık dallarından kamu hastanelerinde çalıģan birer uzman tabip, b) Kamuda çalıģan bir hastane yöneticisi, c) Kamuda çalıģan bir yönetici hemģire, ç) Kamuda çalıģan ve sağlık kuruluģu mimarisi konusunda tecrübesi olan bir mimar, d) (Değişik:RG-27/5/ ) Gerektiğinde, Bakanlıkta görev yapan bir hukuk müģaviri veya avukat, e) (Mülga:RG-11/7/ ) katılımı ile oluģur. (2) Teknik Ġnceleme Ekibinde yer alan üyelerin, yerinde incelenecek veya denetlenecek sağlık kuruluģu ile ticari ortaklık, ikinci dereceye kadar kan veya sıhri hısımlık, ticari anlamda rekabet iliģkisinin olmaması gerekir.

39 Poliklinik Tanım Sağlık KuruluĢu Açmaya ve ĠĢletmeye Yetkili KiĢiler Yer Seçimi Bina Durumu Polikliniklerde Bulunması Zorunlu Tıbbi Hizmet Birimleri ve Diğer Alanlar Sağlık KuruluĢlarının ÇalıĢma Usül ve Esasları Sağlık KuruluĢlarının Ġsimleri AçılmıĢ Sağlık KuruluĢlarının Durum

40 Tanım Poliklinik A tipi Poliklinik, en az iki tabip tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan; B tipi Poliklinik ise en az iki hekim tarafından müştereken işletilebilen sağlık kuruluşudur.

41 Sağlık KuruluĢu Açmaya ve ĠĢletmeye Yetkili KiĢiler Poliklinik MADDE 8 (2) ; Mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabipler tarafından müģterek halde, sadece poliklinik bünyesinde meslek icra etmek Ģartıyla açılır. (4) Poliklinik ortaklarından olan bir tabibin ölümü ve iki veya daha fazla tabibin poliklinik faaliyetlerini devam ettirmeleri halinde üçüncü fıkraya göre iģlem yapılır. Tek tabip kalması halinde, üç ay içinde tabip ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetine son verilir veya muayenehaneye dönüģtürülür. ġirket ortağı olan tabibin/diģ tabibinin ölümü halinde, eģi veya çocukları varsa bunlar hesabına en fazla beģ yıl; varisler arasında eģ veya çocuk yok ise, diğer mirasçılar hesabına en fazla bir yıl süreyle, mesul müdür sorumluluğu altında tıp merkezinin iģletilmesine izin verilir.

42 Yer Seçimi Poliklinik MADDE 10- (2) Poliklinikler,23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, sağlık hizmetinin mahiyetine uygun binalarda kurulur. Poliklinikte, hasta ve hasta yakınları ile poliklinik çalışanları için üç araçtan az olmamak üzere imar mevzuatına uygun şekilde otopark yeri ayrılması zorunludur.

43 Bina Durumu Poliklinik MADDE 12-4) A tipi Poliklinikler, ahşap olmayan ve aşağıdaki şartları taşıyan binalarda kurulur: a) Müstakil binada değil ise, mutlaka ayrı poliklinik girişi olmak zorundadır. b) Müstakil binada ise, sağlık kuruluşu kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesinin olması; müstakil binada değil ise, ilgili mevzuata göre binada poliklinik açılabilmesinin mümkün ve binanın da yapı kullanma izni belgesinin bulunması gerekir. c) Hizmet birimlerinin aynı bina içerisinde, doğrudan birbiriyle bağlantılı ve bitişik konumda olması zorunludur.

44 Polikliniklerde Bulunması Zorunlu Tıbbi Hizmet Birimleri ve Diğer Alanlar Poliklinik MADDE 12/Ç (Ek:RG-10/3/ ) (1) Polikliniklerde bulunması zorunlu asgarî tıbbi hizmet birimleri, bu birimlerin ve diğer mekânların fizik özellikleri Ģu Ģekildedir: a) (DeğiĢik:RG-3/8/ ) Hasta bekleme salonu: Kullanım alanı en az 20 metrekaredir, ikiden fazla her bir muayene odası için 5 metrekare ilave bekleme alanı oluģturulur. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise geniģliği asgari 3 metredir. Bu durumda bekleme için tahsis edilmiģ 1 metrelik bekleme alanı, toplam bekleme alanı hesabından düģülerek diğer bekleme alanlarının değerlendirmesi yapılır. Özürlülerin de kullanımına uygun Ģekilde düzenlenmiģ bay ve bayan tuvaleti bulundurulur. Tuvaletler, bekleme salonuna koridorla bağlantılıdır ve içerisinde acil çağrı sistemi bulunur. Tuvalet içerisinde el yıkama bölümü ve gerekli hijyen Ģartlarını sağlayacak malzemeler bulundurulur. b) Hasta muayene odası: Hizmet verilen her klinik uzmanlık dalı ve genel pratisyenlik için ayrı oluģturulacak; 8 m2 hekim çalıģma alanı ve 8 m2 hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 m2 geniģlikte, yeterli Ģekilde aydınlatılan ve havalandırılan hasta muayene odası ayrılır. Hasta muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanlık dalları dıģındaki dallarda (Mülga ibare:rg-27/5/ ) ( ) çalıģan uzman tabip ve tabiplere yeterli sayıda ve geniģlikte, yeterli Ģekilde aydınlatılan ve havalandırılan çalıģma odaları ayrılabilir. c) Acil muayene odası: Asgarî 16 m2 geniģlikte, acil müdahale için gerekli olan asgarî tıbbî malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu ve baģkaca bir bölüm tahsis edilmemiģ ise enjeksiyon ve pansuman iģlemlerinin de gerçekleģtirildiği, sağlık kuruluģunun giriģine yakın ve kullanıma uygun bir yerde bulunan ayrı bir oda, ç) ArĢiv birimi; Hasta ve yakınlarının dolaģım alanlarından izole edilmiģ kapalı bir bölme veya oda,

45 Polikliniklerde Bulunması Zorunlu Tıbbi Hizmet Birimleri ve Diğer Alanlar Poliklinik d) Poliklinik giriģ katta değilse, kuruluģun bulunduğu binada hastanın tekerlekli sandalye ile taģınmasını sağlayacak Ģekilde ilgili mevzuatına uygun asansör olması gerekir. Merdivenin sedye ile hasta taģınmasına olanak sağlayacak Ģekilde, merdiven ve sahanlık merdiven ve sahanlık ölçüsü en az 1,20 m. olması gerekir. Merdiven rıhtlarının özürlülerin çıkıģını zorlaģtırmayacak Ģekilde düz bir satıhla bitirilmesi, kuruluģun giriģine özürlüler için uygun eğimli rampa yapılması zorunludur. e) Yangına karģı gereken tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili merciiden belge alınması zorunludur. f) KuruluĢun giriģinde tekerlekli sandalye ve sedye giriģi için en çok % 8 eğimli rampa oluģturulur. g) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir Ģekilde havalandırılır ve yeterli güneģ ıģığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır. Merkezî veya kat kalorifer sistemi ve elektrikli ısıtma sistemi ile ısıtılır. ğ) Tıbbî atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır. Tıbbî ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp mahalleri tesis edilir. h) (Ek:RG-3/8/ ) Bebek emzirme ve bakım odası: Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının hizmet verdiği polikliniklerde, içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve bakım odası bulunması gerekir. ı) (Ek:RG-3/8/ ) Kapılar: Hasta kullanımına ait tüm kapılar sedye ve tekerlekli sandalye geçiģine uygun olacak Ģekilde en az 110 santimetre geniģliğinde olması gerekir.

46 Sağlık KuruluĢlarının ÇalıĢma Usül ve Esasları Poliklinik MADDE 22 (1) Polikliniklerin resmî çalıģma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere daha uzun süreli hizmet vermeleri ihtiyaridir. Hizmet vermek istedikleri çalıģma saatlerini, ruhsat baģvuruları sırasında Müdürlüğe bildirirler ve ruhsatnameye bu saatler yazılır. Poliklinikte çalıģma saatleri içerisinde, mesul müdür ve ortak tabip veya tabiplerden en az biri bulunur. (2) (Değişik:RG-6/1/ ) Sekiz saatten daha uzun süreli hizmet veren poliklinikte, nöbetler için mesul müdür tarafından düzenlenen EK-4/b deki çalıģma belgesi ile üstünde fotoğraflı "nöbetçi tabip" yazılı kimlik kartı bulunmak kaydıyla, kadrosunda çalıģan bir tabip nöbet tutar. Ayrıca nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır. a saatlerini, ruhsat baģvuruları sırasında Müdürlüğe bildirirler ve ruhsatnameye bu saatler yazılır. Poliklinikte çalıģma saatleri içerisinde, mesul müdür ve ortak tabip veya tabiplerden en az biri bulunur.

47 Sağlık KuruluĢlarının Ġsimleri Poliklinik MADDE 30 (1) Sağlık kuruluģunun tabelalarında, basılı ve elektronik ortam materyallerinde aynı yazı karakterinde olmak Ģartıyla "özel" ibaresinden sonra ruhsatnamesinde belirtilen kuruluģ ismi yazılır. "Özel" ibaresi, sağlık kuruluģunun isminde kullanılan yazı puntolarının 1/2' den küçük olamaz. (2) (Değişik:RG-7/4/ ) Sağlık kuruluģu isimlendirilmesinde; kiģilerin yanlıģ algılaması ve karıģıklığın önlenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve kamu sağlık kurum veya kuruluģlarının isimleri aynen veya çağrıģtıracak Ģekilde kullanılamaz. EK MADDE 1- ( DeğiĢik-R.G-11/7/2013 TARĠH VE ) a) Tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar ve müesseselerin taşınmak istenmesi halinde Bakanlığa başvurulur. Özel sağlık kuruluşları, Bakanlıkça uygun görülmesi ve izin verilmesi kaydıyla, taşınma işlemlerini iki yıl içinde tamamlar. Tıp merkezi taşınmalarında ise iki yıl içerisinde ön izin belgesi almak ve ön izin tarihinden itibaren üç yıl içerisinde ruhsatlandırılmak zorundadır. Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini askıya alabilir ve Müdürlüğe tebligat adresi bildirerek kuruluş binasını boşaltabilir. Tıp merkezleri ve poliklinikler, taşınma talebinde bulundukları takdirde A veya B tipi tıp merkezi ile A tipi poliklinik olarak ruhsatlandırılır. Ancak, il dışındaki özel sağlık kuruluşu ile birleşme/taşınma talebi halinde başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman/tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşınmaya izin verilir. b) Özel hastanenin bünyesine katılmalarda hastanenin fizik Ģartları yeterli değil ise, Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ek bina veya tadilat yapılmasına izin verilebilir. c) Cerrahi müdahale birimi bulunan tıp merkezlerine, kuruluģta kadrolu görev yapan anestezi ve reanimasyon uzmanı bulunmaması halinde kuruluģun ihtiyacı ve talebi dikkate alınarak bu uzmanlık dalında bir kadro verilebilir. ç) Bakanlıkça verilen kadrolar, kadro devri yoluyla devredilemez. Ancak kuruluģ devri ve birleģmeleri istisnadır.

48 AçılmıĢ Sağlık KuruluĢlarının Durumu Poliklinik GEÇİCİ MADDE 2 (Değişik:RG-11/7/ ) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 9/3/2000 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmeliğe göre açılarak faaliyet gösteren tıp/dal merkezleri, C tipi tıp merkezi; poliklinikler B tipi poliklinik olarak kabul edilir. Bu madde yürürlüğe girmeden önce tıp/dal merkezleri ile poliklinikler için Müdürlükçe düzenlenmiģ uygunluk belgeleri C tipi tıp merkezi ve B tipi poliklinik ruhsatnamesi ve faaliyet izin belgesi olarak kabul edilir. (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce taģınma talebi bulunan sağlık kuruluģları için, 9/3/2000 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır ve uygunluk belgesi tanzimi iģlemleri Müdürlükçe sonuçlandırılır. (3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kadrolu klinisyen uzman sayısı dördün altında olan tıp/dal merkezlerinin mevcut klinisyen kadro sayısı asgari kadro sayısı olarak kabul edilir ve bu Ģekilde faaliyetlerine devam etmelerine izin verilir.

49 AçılmıĢ Sağlık KuruluĢlarının Durumu Poliklinik (4) Tıp merkezleri 31/12/2013 tarihi bitimine kadar, uzman kadroları asgari kadronun altına düģmemek kaydı ile o il sınırları içinde baģka bir tıp merkezine veya özel hastaneye devredebilir veya tıp merkezleri kendi aralarında karģılıklı olarak uzmanlık dalı değiģimi yapabilirler. BaĢka bir ildeki özel hastane veya tıp merkezine kadro devri ve karģılıklı olarak uzmanlık dalı değiģimi Planlama ve Ġstihdam Komisyonunun görüģü alınarak Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilir. 31/12/2013 tarihinden sonra planlama kapsamındaki merkezlerin devri ile kadro devri ve değiģimi yapılamaz. Devir alınan kadrolar sebebiyle; özel hastane ön izni, ünite, birim, planlama kapsamındaki cihaz ilavesi hakkı elde edilmiģ ise, bu kadroların 31/12/2013 tarihine kadar yeniden devri halinde kuruluģ bu kadrolardan doğan haklarından vazgeçmiģ sayılır ve bu haklar düģer. (5) A veya B tipi tıp merkezi için bu Yönetmelikte öngörülen ön izin ve ruhsatlandırma Ģartlarını taģıyan ve buna iliģkin belgeleri bulunan mevcut tıp/dal merkezlerinden, Müdürlükçe gerekli belgeler ile Ģartları taģıdıkları belirlenenlere ruhsat harcı alınmaksızın Ek-2/a ve Ek-2/c ye uygun olarak A veya B tipi ruhsatnamesi ve faaliyet izin belgesi düzenlenir. (6) A tipi poliklinik için bu Yönetmelikte öngörülen ruhsatlandırma Ģartlarını taģıyan ve buna iliģkin belgeleri bulunan mevcut polikliniklerden, Müdürlükçe gerekli belgeler ile Ģartları taģıdıkları belirlenenlere ruhsat harcı alınmaksızın Ek-2/b ye uygun olarak A tipi poliklinik ruhsatnamesi düzenlenir. (7) 9/3/2000 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluģlarının denetimi, EK-6 ve EK-7/b sayılı denetim formlarına göre yürütülür.

50 AçılmıĢ Sağlık KuruluĢlarının Durumu Poliklinik (8) Mevcut tıp/dal merkezleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bünyesinde bulunan birimler ve bu madde yürürlüğe girmeden önce baģvuru yapılmıģ olan birimler ile faaliyetine devam edebilir. (9) Tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar ve müesseselerin birbirleriyle ve/veya özel hastanelerle birleģme/dönüģüm talebiyle Bakanlığa baģvuru süresi 31/12/2013 tarihi bitiminde sona erer. 31/12/2013 tarihinden sonra özel sağlık kuruluģları birleģme/dönüģüm talebinde bulunamaz. BirleĢme iģlemi tamamlanan özel sağlık kuruluģları tekrar ayrılma talebinde bulunamaz. BaĢvurusu Bakanlıkça uygun görülen özel sağlık kuruluģları, Bakanlıkça verilen izin kapsamında; birleģme/dönüģüm iģlemlerini iki yıl içinde tamamlar. Asgari dört klinisyen uzman kadrosu sağlanmak kaydı ile tıp merkezine birleģme/dönüģüm halinde ise iki yıl içerisinde ön izin belgesi alınmak ve ön izin tarihinden itibaren üç yıl içerisinde ruhsatlandırılmak zorundadır. Bu süre içerisinde sağlık kuruluģu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini askıya alabilir ve Müdürlüğe tebligat adresi bildirerek kuruluģ binasını boģaltabilir. BirleĢme/dönüĢüm suretiyle; tıp merkezi olarak faaliyet gösterecek olanlar, A veya B tipi tıp merkezi olarak, poliklinik olarak faaliyet gösterecek olanlar ise A tipi poliklinik olarak ruhsatlandırılmak zorundadır. Ancak, il dıģındaki özel sağlık kuruluģu ile birleģme talebi halinde baģvuru, Planlama ve Ġstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon baģvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluģu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman/tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. BaĢvuru uygun görülür ise Bakanlıkça birleģme/dönüģüme izin verilir.

51 AçılmıĢ Sağlık KuruluĢlarının Durumu Poliklinik (10) Tıp merkezi ve poliklinikler tek baģına veya (a) bendi kapsamındaki kuruluģlarla birleģerek özel hastaneye dönüģebilir. Özel hastaneye dönüģüm talebiyle Bakanlığa baģvuru süresi 31/12/2013 tarihi bitiminde sona erer. BaĢvuru, Planlama ve Ġstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon baģvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluģu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman/tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. BaĢvuru uygun görülür ise Bakanlıkça özel hastaneye dönüģüme izin verilir. Özel hastaneye dönüģümde, baģvuru tarihinden itibaren ön izin iģlemleri ilgili mevzuatına göre yürütülür. Bu süre içerisinde sağlık kuruluģu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya ruhsatlandırılıncaya kadar faaliyetini askıya alabilir ve Müdürlüğe tebligat adresi bildirerek kuruluģ binasını boģaltabilir. (11) Onuncu fıkra kapsamındaki kuruluģların özel hastaneye dönüģebilmeleri için kadrolu uzman sayısı, o il için Bakanlıkça izin verilecek hastane yatak sayısının asgarî 1/3 ü oranındaki sayıda olması gerekir. Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde Planlama ve Ġstihdam Komisyonu görüģü alınarak, o ilde kamu sağlık hizmetlerinin gördürülmesi için yeterli uzman bulunması halinde, özel hastaneye dönüģecek bu kuruluģlara kadrolarında bulunmayan; anestezi ve reanimasyon uzmanı, laboratuvar uzmanı ve radyoloji uzmanı kadrosu verilebilir veya kuruluģlar bu ihtiyacını 6 ncı maddeye göre kadro devralma yoluyla temin edebilir.

52 Güzellik Merkezinden DönüĢen Poliklinik Tanım Güzellik ve Estetik veya Bu Amaçla Açılan Merkezlerin ve Ünitelerin Uyumu

53 Güzellik Merkezinden DönüĢen Poliklinik Tanım 15/02/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmeliğe göre açılan, 1/1/2010 tarihinde uygunluk belgesi geçerliliği ve faaliyet süresi sona eren ve ilgili mevzuat ile belirlenen Ģartları ve standartları sağlayarak poliklinik olarak faaliyetine izin verilen sağlık kuruluģlarıdır.

54 Güzellik Merkezinden DönüĢen Poliklinik Güzellik ve Estetik veya Bu Amaçla Açılan Merkezlerin ve Ünitelerin Uyumu GEÇİCİ MADDE 4 (1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan merkezlerin ve ünitelerin uygunluk belgelerinin geçerlilik ve faaliyet süresi, 1/1/2010 tarihinde sona erer. (2) Sağlık kuruluģu statüsü sona eren ve iģleteni tabip olan müstakil merkezler, güzellik salonuna veya ilgili mevzuat ile belirlenen Ģartlar ve standartlar sağlanarak muayenehane veya polikliniğe dönüģtürülür. (3) Ġkinci fıkra uyarınca muayenehane veya poliklinik olarak faaliyet göstermesine izin verilenler ile tıp merkezi ve özel hastaneler bünyesinde ünite Ģeklinde olanların tabela, basılı ve elektronik ortam materyallerinde ve ünite isimlendirilmesinde güzellik ve/veya estetik ifadesi kullanılamaz. (4) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte sayılan tıbbî iģlemlerin tamamı, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda, estetik veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullanılmaksızın tıp mesleğini icra yetkisi sahasına göre tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması Ģeklinde yürütülür. (5) (Değişik:RG-31/12/ Mükerrer) Birinci fıkrada sözü edilen ve müstakil açılan merkezlerin iģleteni tabip değil ise bunlar iģletenin tercihine göre güzellik salonuna veya tabip mesul müdür istihdam etmek Ģartıyla polikliniğe dönüģtürülebilir. Polikliniğe dönüģme hakkı 15/2/2008 tarihi itibariyle uygunluk belgesine sahip ve bu tarih itibariyle faaliyette bulunan merkezlerin iģletenleri tarafından 1/2/2010 tarihine kadar baģvuruda bulunmak suretiyle kullanılabilir. Bu hak iģletenlerin değiģmesi ile sona erer. ġahıs Ģirketlerinde herhangi bir ortağın değiģmesi, sermaye Ģirketlerinde ise mevcut ortaklara yapılan devirler hariç olmak üzere hisse devri, bu fıkra kapsamında iģleten değiģikliği kabul edilir. (6) (Ek:RG-10/3/ ) BeĢinci fıkraya göre polikliniğe dönüģmek için Müdürlüğe baģvuru yapanlar, en geç altı ay içinde uygunluğunu sağlayıp müdürlükten poliklinik uygunluk belgesi almak zorundadırlar. Bu süre içinde tabip mesul müdürleri sorumluluğunda poliklinik olarak faaliyette bulunabilirler. Bu kuruluģlar, bina ve fiziki Ģartlar bakımından geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası (a) bendinde öngörülen uyum süresi içerisinde yürürlükten kaldırılan 9/3/2000 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilerek Müdürlükçe uygunluk belgesi düzenlenir. Altı ay sonunda uygunluğunu sağlayamayan veya Müdürlük incelemesi sonucu baģvurusu uygun bulunmayan yerlerin valilikçe faaliyetine son verilir.

55 Laboratuvar ve Müessese Laboratuvar Amaç, Kapsam, Dayanak Tıbbi Hizmet Laboratuvarları Tıbbi Laboratuvarların Planlanması ve AçılıĢı BaĢvuru ve BaĢvurunun Ġncelenmesi Ruhsatlandırma Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Mevcut Tıbbi Laboratuvarların Uyumu

56 Laboratuvar ve Müessese Laboratuvar Amaç : MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıbbi laboratuvarların planlanması, ruhsatlandırılması, açılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, denetlenmesi ve faaliyetlerine son verilmesine iliģkin usul ve esasları düzenlemek, kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını sağlamaktır. Kapsam : MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf üniversiteleri, kamu kurum/kuruluģları ile özel hukuk tüzel kiģilerine ve gerçek kiģilere ait tıbbi laboratuvarları kapsar. Dayanak: MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun 7 nci maddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

57 Laboratuvar ve Müessese Laboratuvar LABORATUVAR: 9/10/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında sağlık kurum ve kuruluģları bünyesinde veya müstakil olarak ruhsatlandırılan Laboratuvarlarıdır. Tıbbi Hizmet Laboratuvarları 3 sınıfa ayrılır. 1. Basit Hizmet Laboratuvarı: Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan kurum veya kuruluģ ile 1 nci basamak sağlık hizmeti veren halk sağlığı laboratuvarları, laboratuvar uzmanı olmadan sadece kendi hastalarına yönelik Ek-9 da belirtilen testleri yapabilen tıbbi laboratuvarlardır. 2. Kapsamlı Hizmet Laboratuvarı: Her bir ana dal için en az bir tıbbi laboratuvar uzmanı ile bir birim sorumlusunun bulunduğu ve uzmanlık alanı ile ilgili laboratuvar testlerini uygulayabilen tıbbi laboratuvardır. 3. Eğitim Hizmet Laboratuvarı: Her bir ana dal için en az iki tıbbi laboratuvar uzmanı bir tıbbi laboratuvar birim sorumlusunun bulunduğu, tıbbi laboratuvar uzmanlık alanında eğitim veren, üniversite ile eğitim ve araģtırma hastanelerinde kurulabilen tıbbi laboratuvardır.

58 Laboratuvar ve Müessese Laboratuvar Tıbbi Laboratuvarların Planlanması ve Açılışı MADDE 18 (1) Yeni açılacak olan tıbbi laboratuvarların açılmasına Bakanlıkça planlama kapsamında izin verilir. Tıbbi laboratuvar açılması ile ilgili iģ ve iģlemler Bakanlıkça yürütülür. Başvuru ve Başvurunun İncelenmesi MADDE 19 (1) TaĢınma/BirleĢme/Devir gibi nedenlerle yeniden ruhsatlandırma gerektiren durumlar ile yeni açılacak tıbbi laboratuvar için, mesul müdür tarafından ek-2 de belirtilen belgelerle birlikte müdürlüğe baģvuru yapılır. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk olmaması halinde, müdürlükçe oluģturulacak denetim ekibi tarafından tıbbi laboratuvar yerinde denetlenir. Denetimde eksiklik bulunmaması halinde, denetim raporu ve ruhsat baģvuru dosyası Bakanlığa gönderilir. a) Tıbbi laboratuvarın devrinde; devir tarihinden itibaren en geç on beģ iģ günü içinde ruhsat almak amacıyla, tıbbi laboratuvarın devri ile ilgili iģlemlerin baģlatılmasını talep eden imzalı baģvuru dilekçesi ve tıbbi laboratuvarın devir sözleģmesi ile baģvuru yapılır. Özel tıbbi laboratuvarın denetimi sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayı devralan, devredenin sorumluluklarını da almıģ sayılır. b) Tıbbi laboratuvarın bulunduğu il dıģına taģınma izni için Bakanlığa baģvurulur. BaĢvuru, Planlama ve Ġstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon baģvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde değerlendirir. BaĢvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taģınmasına izin verilir. TaĢınma baģvurusu uygun görülen tıbbi laboratuvar müdürlüğe ruhsat baģvurusunda bulunur. Tıbbi laboratuvarlar il içi taģınma baģvurusunu müdürlüğe yapar ve baģvurular müdürlük tarafından sonuçlandırılır. (2) Basit hizmet laboratuvarı açma baģvuruları, ek-7 deki Basit Hizmet Laboratuvarı BaĢvuru Formu doldurularak müdürlüğe yapılır. Müdürlük tarafından yerinde inceleme yapılır ve uygun görüldüğü takdirde ek-8 deki basit hizmet laboratuvarı faaliyet belgesi düzenlenir.

59 Laboratuvar ve Müessese Laboratuvar Ruhsatlandırma MADDE 20 (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak tıbbi laboratuvarlar için; a) Tek uzmanlık dalında tıbbi laboratuvar ruhsatı, b) Merkezi laboratuvar ruhsatı, olmak üzere Bakanlıkça iki çeģit ruhsat düzenlenir. (2) Bakanlığa intikal ettirilen ruhsat baģvuru dosyası, Genel Müdürlükçe dosya ve/veya SKYS kaydı üzerinden incelenir. (3) Genel Müdürlükçe eksiklik ve/veya uygunsuzluğu bulunmayan tıbbi laboratuvara ek-5 e göre ruhsat düzenlenir ve müdürlüğe gönderilir. (4) Bakanlık, tıbbi laboratuvarların ruhsat ve faaliyet izin belgesi iģlemlerini valiliklere devredebilir. (5) BaĢvuru dosyası ve düzenlenen belgelerin bir örneği müdürlükte muhafaza edilir. Düzenlenen ruhsatın aslı tıbbi laboratuvar mesul müdürüne imza karģılığında teslim edilir. (6) Kurum/KuruluĢ adresi içerisinde aynı uzmanlık dalında birden fazla tıbbi laboratuvar bulunması durumunda; her bir tıbbi laboratuvarın, kurum/kuruluģ adresi içerisindeki yeri/konumu belirtilerek, bu Yönetmelik hükümlerine uygun belgeler düzenlenir. Ancak tüm tıbbi laboratuvarlar için tek baģvuru yapılır. Bakanlıkça kuruma, aynı uzmanlık dalındaki tüm tıbbi laboratuvarlar için tek ruhsat düzenlenir ve ruhsattaki adreste, her tıbbi laboratuvarın yeri ve konumu belirlenir. Ancak eğitim veren kamuya ait sağlık kurum/kuruluģları için ise ayrı ruhsat düzenlenebilir. Gözetimli hizmet laboratuvar adres/adresleri ruhsata eklenir. (7) Bu Yönetmelikte tanımlanan merkezi laboratuvar içerisinde, ilgili mevzuatta öngörülen Ģartları sağlamak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde laboratuvar açma yetkisi bulunan diğer laboratuvarlar bulunabilir.

60 Laboratuvar ve Müessese Laboratuvar Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik MADDE 36 (1) 25/8/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıģtır. Mevcut Tıbbi Laboratuvarların Uyumu GEÇİCİ MADDE 1 (1) Mevcut tıbbi laboratuvarlar, 31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamak ve ruhsat almak zorundadır. Uyum süresi içerisindeki ruhsat değiģikliği gerektiren durumlarda ruhsat iģlemleri, 15/2/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkındaki Yönetmeliğe göre yürütülür. (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından belirlenmiģ olan referans hizmet laboratuvarları, 31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamak ve Test Bazında Referans Yetkili Laboratuvar Belgesini yenilemek zorundadır. Aksi halde referans olma durumları herhangi bir iģleme gerek olmaksızın iptal edilir. Yürürlük MADDE 37 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 38 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür

61 Laboratuvar ve Müessese Müessese Amaç, Kapsam, Dayanak Ruhsat BaĢvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Sağlık Kurum ve KuruluĢlarının Planlanması

62 Laboratuvar ve Müessese Müessese Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın ülke düzeyinde dengeli, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere ayakta teģhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluģlarının yapılandırılmaları, ruhsatlandırma iģlemleri, faaliyetleri ve faaliyetlerine son verilmesi, denetimleri ve diğer hususlar ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (Değişik:RG-6/1/ ) (1) (Değişik:RG-11/7/ ) Bu Yönetmelik, ayakta teģhis ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sağlık kuruluģu olarak tanımlanan A Tipi, B Tipi ve C Tipi tıp merkezlerini, A ve B tipi poliklinikleri, laboratuvar, müessese ve muayenehaneler ile bu kuruluģların iģletenlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (Değişik:RG-11/7/ ) (1) Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve ġuabatı San'atlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢlarının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

63 Laboratuvar ve Müessese Ruhsat Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Müessese 1. BaĢvuru dilekçesi, 2. Diploma örneği (Müdürlükçe onaylı olacak), 3. Uzmanlık belgesi örneği (Müdürlük onaylı olacak ve sınav tutanağı kabul edilmeyecektir), 4. T.C. kimlik numarası beyanı, 5. Ġki adet vesikalık fotoğraf, 6. Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktarlar üzerinden yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği, 7. Bildirim (müesseseler için B, laboratuvar dalları için C. Bu formlar ruhsat talep eden uzman tarafından doldurulacak.), 8. Laboratuvar dalları için ruhsat talep eden uzman tarafından hazırlanarak imzalanmıģ, laboratuvarda bulunan kimyasal maddeler, cihaz, araç ve gereçler ile yapılacak tahliller listesi, 9. Ġnceleme raporu, 10. Sağlık kuruluģunda bulunan Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Mamografi ve Sintigrafi gibi cihazların hepsi için ayrı ayrı Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) alınacak lisans belgelerinin Müdürlük onaylı örneği, 11. Faaliyette bulunulan yerin 1/100 ölçeğinde usulüne uygun çizilen krokisi, 12. Taahhütname ve ġirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri, 13. Özel hastane/tıp merkezi/poliklinik bünyesinde faaliyet gösterilecek ise o kuruluģun Bakanlık ruhsatı veya çalıģma uygunluk belgesinin örneği. (Söz konusu sağlık kuruluģunun açılma aģamasında olması halinde Sağlık Müdürlüğünün yazı ile belirtmesi yeterlidir.) 14. Ruhsat değiģikliğinde; a) Ruhsat talebinde bulunan uzman adına düzenlenmiģ,...tarih ve...sayılı yazımız ekinde gönderilen...no lu ruhsatname aslı, b) Önceden alınan ruhsatnamenin aslı kaybolmuģ ise ruhsatname aslının kaybolduğuna dair ilanın (cilt ve yaprak numarası belirtilecek Ģekilde) ulusal bir gazetede yayımlanması, yayımlanan gazetenin bir sureti ve ilgili uzmanın bu ruhsattan dolayı ileride doğacak sorumluluğu üzerine alacağına dair dilekçe.

64 Laboratuvar ve Müessese Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Planlanması Müessese Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Planlanması MADDE 9 (Değişik:RG-11/7/ ) (1) Bakanlıkça aģağıdaki amaçlar doğrultusunda, faaliyetine ihtiyaç duyulan sağlık kurum ve kuruluģları ile bunlara ait sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımı alanlarında kamu ve özel sektörü kapsayacak Ģekilde planlama yapılır: a) Sağlık hizmetlerinin, demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli Ģekilde sunulması, b) Sağlık kurum ve kuruluģlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücü ile çağdaģ tıbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması, c) Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi iģbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluģturulması, ç) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması. (2) Bakanlıkça, planlama kapsamında lisanslandırılacak sağlık hizmetleri ve sağlık tesisleri belirlenir ve iģlemler 30/11/2012tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.

65 Muayenehane Tanım Muayenehane Standardı ve Açılması Ġstenecek Belgeler

66 Muayenehane Tanım Muayenehane: (DeğiĢik:RG-25/9/ ) Muayenehane, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere müstakilen açılan, bu Yönetmelik ile belirlenen asgari Ģartları taģıyan ve bu Yönetmelikte tanımlanan tıbbi iģlemlerin yapılabildiği sağlık kuruluģudur.

67 Muayenehane Muayenehane Standardı ve Açılması MADDE 12/D (Ek:RG-3/8/ ) (1) (Değişik:RG-3/8/ ) Muayenehanelerin; hastaların, yaģlıların ve özürlü bireylerin sağlık hizmeti taleplerinin ve beklentilerinin, ulaģılabilir ve durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karģılanması amacıyla taģıyacakları Ģartlar aģağıda belirtilmiģtir. a) Muayene odası: Yeterli Ģekilde aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16 m² kullanım alanına sahip muayene odası bulunur. Muayene odasının birbiri ile bağlantılı iki oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8 m² hekim çalıģma alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı olarak düzenlenir. Hasta muayene odalarında, hasta mahremiyetinin korunması ve uygun Ģartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Ultrasonografi (USG) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve ürodinami iģlemi yapılan üroloji muayene odasının yakınında, içerisinde gerekli hijyen Ģartlarını sağlayacak malzemelerin olduğu ve hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçiģinin sağlandığı tuvalet bulunur. b) Hasta bekleme salonu: Tek hekim için en az 12 m², iki hekim için 24 m², ikiden fazla her hekim için ilave 5 m² olmak üzere kullanım alanı ayrılır. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir. c) Pansuman odası: Cerrahi uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde enfeksiyon bulaģma riskinin engellenmesi amacıyla en az 10 m² kullanım alanına sahip pansuman odası bulunur.

68 Muayenehane Muayenehane Standardı ve Açılması ç) Bebek emzirme ve bakım odası: Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 m² lik bebek emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmıģ bölüm bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz. d) ArĢiv birimi: Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve istatistikî değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi çalıģmaların güvenli bir Ģekilde yapılabileceği bir büro veya bölüm bulundurulur. e) Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde acil çağrı sistemi, el yıkama bölümü ve gerekli hijyen Ģartlarını sağlayacak malzemeler bulunan tuvalet düzenlenir. f) Muayenehanelerde yer alan giriģ, kapı, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.(2) g) Aydınlatma ve ısıtma: Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar, uygun bir Ģekilde havalandırılır ve yeterli gün ıģığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılır. Bütün alanlar kullanım saatleri boyunca C aralığında olacak Ģekilde ısıtılır/soğutulur. Muayenehane içerisinde ortama gaz ve duman verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz. ğ) Personel: Muayenehanede gerekli görülmesi halinde sağlık personeli ve sekreter istihdam edilebilir. h) Atıklar: Tıbbî atıklar ve çöpler hakkında 22/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Hasta ve çalıģan güvenliği: Muayenehanede teģhis ve tedavi edilenler ile çalıģanlar için sağlık kurum ve kuruluģlarında hasta ve çalıģan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına iliģkin mevzuata uygun tedbirler alınır. i) Acil seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. Ġlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaģılabilir bir yerde olur.

69 Muayenehane Muayenehane Standardı ve Açılması ç) Bebek emzirme ve bakım odası: Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 m² lik bebek emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmıģ bölüm bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz. d) ArĢiv birimi: Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve istatistikî değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi çalıģmaların güvenli bir Ģekilde yapılabileceği bir büro veya bölüm bulundurulur. e) Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde acil çağrı sistemi, el yıkama bölümü ve gerekli hijyen Ģartlarını sağlayacak malzemeler bulunan tuvalet düzenlenir. f) Muayenehanelerde yer alan giriģ, kapı, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.(2) g) Aydınlatma ve ısıtma: Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar, uygun bir Ģekilde havalandırılır ve yeterli gün ıģığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılır. Bütün alanlar kullanım saatleri boyunca C aralığında olacak Ģekilde ısıtılır/soğutulur. Muayenehane içerisinde ortama gaz ve duman verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz. ğ) Personel: Muayenehanede gerekli görülmesi halinde sağlık personeli ve sekreter istihdam edilebilir. h) Atıklar: Tıbbî atıklar ve çöpler hakkında 22/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Hasta ve çalıģan güvenliği: Muayenehanede teģhis ve tedavi edilenler ile çalıģanlar için sağlık kurum ve kuruluģlarında hasta ve çalıģan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına iliģkin mevzuata uygun tedbirler alınır. i) Acil seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. Ġlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaģılabilir bir yerde olur.

70 Muayenehane İstenecek Belgeler 1-Muayenehanenin açılacağı adresi, çalıģma saatlerini belirten uygunluk belgesi düzenlenmesini içeren dilekçe, fotoğraf, nüfus cüzdan sureti ve ikametgah. 2-Muayenehanenin oda esasına bütün mekanlarını ne amaçla kullanılacağını (birimleri) gösterir en az 1/100 ölçekli ve Ġlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yerine bizzat gidilerek onaylanmıģ plan örneği, 3-Muayenehane açacak tabibin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Ġlçe Toplum Sağlığı Merkezince tasdikli sureti ile iki adet vesikalık fotoğrafı, 4-Muayenehanelerde kullanılacak ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmıģ Ġlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmıģ asgari araç-gereç ve ilaç listesi, 5-Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da Ġlçe Toplum Sağlığı Merkezince onaylı sureti 6-Binanın ilgili mevzuata göre alınmıģ depreme dayanıklılık raporu ( tarihinden sonra yapılan binalardan istenmez.) 7-Binada ilgili mevzuata uygun Ģekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıltılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belge. Yapı Kullanma Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi müracaatı tarihinden sonra yapılan binalarda bina için Sadece Muayenehane içerisinde yangına karşı tedbirlerin alındığına dair belge.

71 Muayenehane İstenecek Belgeler 8-Tıbbi atıkların kontrollü yönetmeliğine göre düzenlenmiģ Ġl Çevre Orman Müdürlüğünden alınmıģ tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmıģ Belediyeden alınacak Tıbbi Atık SözleĢmesi, 9-Tabip Odası Kaydı, 10-Kira Kontratı ve Vergi Levhası (Her iki belgenin de kiģinin kendi adına düzenlenmiģ olması gerekmektedir) 11-Yönetmeliğin 12/ D Maddesinde muayenehanelerin taģıması gereken asgari tesis, fiziki Ģartlar ile ilgili, Toplum Sağlığı tarafından tespit edilen, Word Formatında oluģturulmuģ Mahal Raporu. 12-Muayenehanede Yapılacak Tıbbi ĠĢlemler Listesi. 13-Acil Seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. İlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaşılabilir bir yerde olur.

72 Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri KuruluĢ BaĢvurma ve Gerekli Belgeler Bina Durumu Bulunması Gerekli Bölümler Araç ve Gereçler Personel Durumu Mesul Müdür ve Genetik Tanı Merkezi Sorumlusu Özel Hastaneler Mevzuatının Uygulanacağı Haller Açılma Ruhsatnamesi ve Ġzin Belgesinin Ġptali Denetim ve Değerlendirme AçılıĢ Ġzni veya Ruhsat Verilebilmesi Ġçin Bulundurulması Zorunlu Araç ve Gereçler Genetik Tanı Merkezi Bilgi Formu

73 Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri Kuruluş Madde 7- Genetik tanı merkezleri; kamu kurum ve kuruluģları ile özel hukuk tüzel kiģileri ve gerçek kiģiler tarafından, bunlara ait genel ve hastaneler bünyesinde bir merkez Ģeklinde veya sadece genetik hastalıklarda prenatal ve/veya postnatal tanı uygulamak maksadıyla, müstakil olarak açılan kuruluģlardır.

74 Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri Başvurma ve Gerekli Belgeler Madde 8- Genetik tanı merkezi açacakların bir dilekçe ile mahallin en üst mülki amirliğine baģvurmaları gereklidir. Bu dilekçede, genetik tanı merkezinin açılacağı yerin adresi, binanın özellikleri ve mesul müdürün veya genetik tanı merkezi sorumlusunun ismi açıkça belirtilir. Ayrıca; a)ölçekli vaziyet planı (1/500 ölçekli, arsa üzerindeki bütün binaları gösterir), b) Planlar (1/100 ölçekli, binanın her katı için ayrı tertiplenmiģ, yerleģim ve kullanım alanlarını açıkça belirten planlar), c) Kesitler ve cepheler (1/200 ölçekli ), d) Genetik tanı merkezlerinde kullanılacak cihazları gösterir ayrıntılı bir liste (EK:1), e) Kurucu vakıf ise vakıf senedinin, Ģirket ise Ģirket sözleģmesinin aslı görülerek Genel Müdürlükçe onaylı örneği; gerçek kiģi ise T.C. Kimlik Numarası beyanı, (ESKĠ ġeklġ Kurucu gerçek kiģi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği; vakıf ise vakıf senedinin, Ģirket ise Ģirket sözleģmesinin noterden tasdikli örneği,) f) Genetik tanı merkezi mesul müdürünün uzmanlık belgesi veya doktara belgesi ile iki adet fotoğrafı, dilekçeye eklenir. (a, b, c) bendlerinde istenilen plan ve kesitler, belirtilen sıraya göre ozalite çekilerek planı çizen mimarca ve mahalli Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğünce tasdik edilerek ikiģer takım halinde hazırlanır.

75 Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri Bina Durumu Madde 9- Genetik tanı merkezleri, bu Yönetmelikte tanımlanan Bakanlık tarafından onaylanan Ģartlara haiz olan binalarda veya binanın bir bölümünde veya hastanelerde kurulur. Ancak; müstakil merkezler, ilgili mevzuata göre yapılmıģ ve kullanma izni alınmıģ binalarda kurulur. BaĢka amaçla yapılmıģ olup da, merkez açılacağı belirtilerek umumi binaya çevrilme ile ilgili olarak mahalli belediyeden izin alınmamıģ olan ve yangına karģı güvenlik önlemleri bulunmayan binalarda, merkezler açılamaz. Bu merkezlerde, muayene masası bulunan tek kiģilik muayene odaları en az 9 m² olacaktır. Katlar arası sedyeli hasta taģınmasında gerekli olduğu hallerde kullanılacak olan merdiven ve sahanlık en az net 1,3 m. geniģlikte, basamak yüksekliği cm., basamak geniģliği cm. arasında olmalıdır. Merdiven rıhtları özürlülerin çıkıģını zorlaģtırmayacak Ģekilde düz bir satıhla bitirilmeli, merkez giriģine özürlüler için uygun eğilimli rampa yapılmalıdır. Zemin dıģında iki kattan yüksek merkezlerde, yeteri kadar asansör bulunması zorunludur. Asansörün sedye ve onu kullanacak personeli alacak büyüklükte olması gerekir. Asansör birden çok ise birinin bu nitelikte olması yeterlidir. Merkezler, mutlaka kalöriferle ısıtılır ve bütün bina uygun sıcaklıkta tutulur.

76 Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri Bölümler Madde 11- Genetik tanı merkezlerinde aģağıdaki bölümlerin bulunması zorunludur: a) Hasta kabul bölümü: En az 20 m² geniģlikte ve rahat Ģekilde döģenmiģ bir hasta kabul yeri, b) Hasta muayene bölümü: Hastaların yatırılarak muayene edilecekleri özel muayene odası, c) Laboratuvarlar; 1) Sitogenetik Laboratuvarının: En az 25 m² oda ve 3 ana bölüm, Doku kültürü odası ( Laminar Flow ve CO² etüvlerin bulunduğu bölüm), Kromozom Preparasyonu için gerekli bölüm ( çeker - ocak, boyama ve bantlama), Kromozom analizi için bölüm (fotomikroskop ve karyotip için). 2) Moleküler Genetik Laboratuvarının: (Moleküler Genetik ÇalıĢmaları Yapmak Ġsteyen merkezler için) En az 25m² oda ve çalıģmalar için ayrılmıģ bölümler, DNA ekstraksiyonu, PCR veya PCR sonrası ürünlerin analizi için ayrılmıģ bölümler, Radyoaktif çalıģma yapılması planlanıyorsa kurģunlu pleksiglas malzeme ile ayrılmıģ bölüm. 3) Biyokimyasal Genetik Laboratuvarının: (Biyokimyasal Genetik ÇalıĢmaları Yapmak Ġsteyen merkezler için) En az 18 m² oda, Radyoaktif çalıģma yapılması planlanıyorsa kurģunlu pleksiglas malzeme ile ayrılmıģ bölüm. Donanımı biyokimyasal incelemeler yapabilecek Ģekilde ayrıca kararlaģtırılmalıdır. d) Tıbbi, radyoaktif ve kimyasal atık toplama yerleri, e) Görevlilerin soyunma-giyinme ve çalıģma odaları (Binanın durumuna göre, hekimler ve diğer görevlilere gerektiği kadar soyunma-giyinme ve çalıģma odaları), f) Yıkanma ve sterilizasyon bölümleri, g) Büro ve arģiv odaları, h) Malzeme odası, ı) Yeteri kadar tuvalet ve lavabo. Merkezler özel ve genel hastanelerin bünyelerinde kurulacaksa a,b,d,e,f,g,ı bentlerinde belirtilen bölümler olmayabilir

77 Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri Araç ve Gereçler Madde 12 - Genetik tanı merkezine açılıģ izni veya ruhsat verilebilmesi için (EK:1) de belirtilen araç ve gerecin bulunması Ģarttır. Bu liste her yıl Komisyonun yapacağı ilk toplantıda yeni tıbbi geliģmeler gözönünde bulundurularak değerlendirilir. Ve gerektiğinde değiģiklik yapılır. DeğiĢikliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan merkezler durumlarını altı ay içinde değiģikliğe uygun hale getirmek zorundadırlar. Elektrik Jeneratörü Madde 13- Genetik tanı merkezinde elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girebilecek ve yeterli enerjiyi üretebilecek kapasitede bir jeneratörün bulunması veya böyle bir jeneratör ile bağlantının kurulabilir olması mecburidir.

78 Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri Personel Durumu Madde 14- Genetik tanı merkezlerinde aģağıda sayılan ve niteliği belirtilen personelin bulunması gereklidir; a) Mesul Müdür: Genetik uzmanı veya Pratisyen hekim, b) Genetik Tanı Merkezi Sorumlusu: Klinik Genetik, Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik dallarında uzman veya bilim doktoru ünvanını almıģ bir tabib olması gerekir. Bu konularda uzmanlık veya bilim doktoru ünvanı olmayan, ancak bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte yurtiçi veya yurtdıģında bu konularda çalıģmaların yapıldığı bir merkezde beģ yıl veya daha fazla bir süre çalıģan ve yaptıkları çalıģmaları ve yayınlarını belgeleyen ve bu belgeleri Komisyonca onaylanmıģ kiģiler Genetik Tanı Merkezi sorumlusu olarak görevlendirilebilir. c) Moloküler çalıģmalar yapılacaksa, yurtiçi veya yurtdıģında Moleküler Genetik konusunda çalıģmaların yapıldığı bir merkezde bu konularda en az altı aylık uygulamalı bir eğitim programını tamamlamıģ ve bu çalıģmalara dair uygulama ve müfredat programını da ihtiva eden belgeyi haiz tıbbi biyoloji ve genetik uzman veya genetik uzmanı veya doktorası olan ve bu belgeleri Komisyonca onaylanmıģ bir eleman, d) Biokimya laboratuvarı olacak ise yurtiçi veya yurtdıģında Biyokimyasal Genetik konusunda çalıģmaların yapıldığı bir merkezde bu konularda en az 6 aylık uygulamalı bir eğitim programını tamamlamıģ ve bu çalıģmalara dair uygulama ve müfredat programını da ihtiva eden belgeyi haiz Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanı veya doktarası olan ve bu belgeleri Komisyonca onaylanmıģ bir eleman, e) Teknik Personel: Genetik çalıģmalarda deneyimli laboratuvar teknisyeni, f) Ġdari Personel: Merkezce belirlenecek personel. Yukarıdaki sağlık personelinin Türkiye de mesleğini icra etmeye yetkili olması ve bütün personelin yüz kızartıcı, Ģeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum olmaması Ģarttır. Personelin sertifika ve belgeleri, genetik tanı yöntemleri eğitimine iliģkin yönergeye uygun olacaktır. Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen personelde istifa, yer değiģikliği, ölüm ve benzeri sebeplerle yapılan değiģiklikler iki ay içinde Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın, Komisyonun görüģünü alarak, aday personeli incelemesinden sonra, personel değiģikliği gerçekleģtirilir. Bakanlığa bildirmeden yapılan personel değiģikliklerinde, Komisyon, merkezin izin belgesinin veya ruhsatnamesinin iptali için Bakanlığa teklifte bulunur.

79 Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri Mesul Müdür ve Genetik Tanı Merkezi Sorumlusu Madde 15- Müstakilen kurulan merkezlerin bir mesul müdürü ve genetik tanı merkezi sorumlusu; hastanelerde kurulan merkezlerin de hastane baģtabibine veya mesul müdürüne bağlı olarak çalıģan bir genetik tanı merkezi sorumlusu bulunur. Mesul müdürün 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen niteliklere haiz tam süreli çalıģan bir hekim olması gerekir. Genetik tanı merkezi sorumlusunun 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nitelikleri haiz olması gerekir. Kamu kurum ve kuruluģlarınca açılan merkezlerin mesul müdürlük görevi, bağlı bulunduğu klinik Ģefi veya ilgili bilim dalı baģkanı veya sorumlu uzmanı tarafından genetik tanı merkezi sorumlusu sıfatıyla yürütülür. Merkez mesul müdürü 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki Ģart ve niteliklere haiz ise ayrıca genetik tanı merkezi sorumlusu olmayabilir. Bu taktirde mesul müdür her iki görevi birlikte yürütür.

80 Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri Özel Hastaneler Mevzuatının Uygulanacağı Haller Madde 16- Özel hastaneler bünyesinde kurulan genetik tanı merkezleri, bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler. Yasaklar Madde 17- Bu Yönetmelik ile gösterilen vasıf ve Ģartlarda olmayarak izin belgesi veya ruhsatname alınmadan hekimler ve diğer Ģahıslar tarafından genetik tanı için özel genetik tanı merkezleri açılması veya oturdukları yerlerin bir bölümünün bu uygulamaya tahsis edilmesi yasaktır. Bu yasağa ve Yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilenlerin faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur. Cinsiyete bağlı hastalıklar dıģında cinsiyet belirleme yapılamaz. Yukarıdaki fıkralardaki yasaklara ve Bakanlığın bu konuda çıkardığı emirlere uymayanlar hakkında genel hükümlere göre takibat yapılır. Açılma Ruhsatnamesi ve İzin Belgesinin İptali Madde 18- Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan veya uygulamaları Komisyon tarafından yeterli bulunmayan merkezlerin izin belgeleri ve ruhsatnameleri, Komisyon un görüģü de alınarak, Bakanlıkça iptal edilir. Cinsiyete bağlı hastalıklar dıģında cinsiyeti belirlediği tespit edilen genetik tanı merkezlerinin ruhsatı bir daha verilmemek üzere geri alınır. Mesul müdür hiç bir merkezde bir daha mesul müdür olarak çalıģamaz. Madde 19- Genetik tanı merkezlerinde, baģvuranın bilgilendirilmiģ onay formu ile (EK:3) rızası alınmadan iģlem yapılamaz. Sonuçlar, kiģinin rızası olmadan üçüncü kiģilere bildirilemez.

81 Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri Denetim ve Değerlendirme Madde 20- Genetik tanı merkezlerinin uygulama ve uygulama sonuçları, Komisyon tarafından belirlenmiģ genetik tanı merkezi bilgi formu (EK:2) ile 3 ayda bir Bakanlığa bildirilir, değerlendirilir ve Bakanlık gerekli görürse Komisyondan merkezin yerinde incelemesini ve değerlendirme yapılmasını ister. Bakanlık, genetik tanı merkezlerinde uygulamanın her safhasında gerekli gördüğü incelemeleri yapmaya yetkilidir. Bakanlık, ihtiyaca göre değerlendirme ve izleme görevlerini yapabilmek için alt komisyonlar oluģturabilir. Genetik tanı merkezleri çalıģma Ģartları, standartları ve hizmet kalitesi, analiz ve sonuçları, kalite kontrolü bakımından yılda en az bir kez, Bakanlığın görevlendireceği uzmanlar tarafından denetlenir. Ayrıca mahalli yetkili makamlar veya Bakanlık müfettiģlerince bu Yönetmeliğe göre denetlenir. Yürürlük Madde 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

82 Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri AçılıĢ Ġzni veya Ruhsat Verilebilmesi Ġçin Bulundurulması Zorunlu Araç ve Gereçler 1- SİTOGENETİK VE DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARINDA: a) Doku Kültürü Laboratuvarı: - Laminar Flow Air (Hood), - Etüv ( En az iki tanesi % 5 CO² li, nem ve ısı ayarlı olmak üzere), - Inverted mikroskop, -Doku kültürü seti (preparat hazırlanması aģamalarında kullanılan sarf ve kimyasal maddelerin tümü). b) Sitogenetik Laboratuvarı: - Etüv ( 37 C, ayarlanabilir sıcaklıkta), - Santrifüj ( Açılabilir baģlıklı, en az 1000 rpm), - Su banyosu ( C arasında ayarlanabilir), - Soğutucu +5 C, Derin Dondurucu - 20 C (Kombine olabilir), - Hassas terazi ( 0,01 gr. tartabilen), - Standart fotoğraf ataģmanlı mikroskop, - PH metre, - Distile su cihazı, - Vortex, - Çeker ocak ve magnetik karıģtırıcı c) FISH (Floresan insitu Hibridizasyon laboratuvarı): (Bu tekniği uygulamak isteyen laboratuvarlar için) - Floresan ataģmanlı mikroskop, - Hot Plate

83 Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri AçılıĢ Ġzni veya Ruhsat Verilebilmesi Ġçin Bulundurulması Zorunlu Araç ve Gereçler 2- MOLEKÜLER GENETIK LABORATUVARINDA: - Elektroforez seti (Elektroforez tankları, güç kaynakları), - Soğutmalı Santrifüj ( rpm e kadar ), - Mikrosantrifüj (Ependorf tüpler için, rpm), - Termo Cycler, - Buz makinesi, - KarıĢtırıcı, - Spektro fotometre, - Mikro pipet seti, - UV Transuliminatör, fotoğraflı görüntüleme seti, - Hot Plate, - Su banyosu, - Soğutucu +5 C, Derin Dondurucu - 80 C (Kombine olabilir), - Hassas terazi / terazi, - Çeker ocak, - PH meter, - Isıtıcı, - Kesintisiz güç kaynağı, - Film banyo seti ( X Ray ), - Mikro dalga fırın, - Ependorf tüpleri, - Ġlgili kimyasal maddeler.

84 Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri AçılıĢ Ġzni veya Ruhsat Verilebilmesi Ġçin Bulundurulması Zorunlu Araç ve Gereçler 3- BIYOKIMYASAL GENETIK LABORATUVARINDA: - Genetik tanı yapmak için gerekli kitler ve otoanalizör, - Standart laboratuvar malzemeleri, - Spektrofotometre ( single beau / double beau ) *Laboratuvarda kullanılacak ortak araç gereçler varsa her bir bölüm için ayrı yazılmamıģtır.

85 Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri GENETİK TANI MERKEZİ BİLGİ FORMU Merkezin Adı : Mesul Müdür: Personel Sayısı: Rapor Dönemi: Ġncelenen Vaka Sayısı: Tetkiklerin Dökümü: Sonuçlar: Kullanılan Kalite Kontrol Yöntemleri: EK: 3 BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAY FORMU Doğacak olan bebeğimde ve kendimde... hastalığı olup olmadığının anlaģılması için... iģleminin yapılması gerektiği ve iģlem hakkındaki bilgiler bana anlatıldı. Bu bilgiler ıģığında... iģleminin yapılmasını onaylıyorum. Hasta Doktor

86 Konaklama Tesislerinde Kurulacak Sağlık Tesisleri Beş yüz yataktan Fazla yatağa sahip Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri bünyesinde zorunlu olarak açılan sağlık üniteleridir. Sağlık ünitesi açılması zorunlu olmayan konaklama tesislerinde işletenin talebi halinde açılan sağlık üniteleridir. Aranacak Şartlar ; EK MADDE 2 (Ek:RG-3/8/ ) (Başlığıyla birlikte değişik:rg-11/7/ ) (1) BeĢ yüz yataktan fazla yatağa sahip Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde, sağlık ünitesi kurulması zorunludur. Sağlık ünitesi açılması zorunlu olmayan konaklama tesislerinde iģleteninin talebi halinde sağlık ünitesi kurulabilir. a) Sağlık ünitesi, konaklama tesislerinde konaklayan kiģilerin ani geliģen sağlık problemlerinde ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk iģlemlerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan ünitedir. Bu üniteler, konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay eriģilebilir bir bölümde kurulur. Ayrıca bu üniteler; ilaç, malzeme, tıbbi donanım ve yapılacak tıbbi iģlemler açısından muayenehaneler için belirlenen asgari özellikleri taģır. Bu Yönetmelikte muayenehaneler için öngörülen muayene odası Ģartları sağlanır. b) Bulunduğu ilde sağlık kuruluģlarına bağlı kurulacak ünite, bu kuruluģun kadro ve kapasitesi kullanılarak planlamadan istisna olarak açılabilir. Bir sağlık kuruluģuna bağlı olarak açılmak istenmeyen ünitelerin kadroları Bakanlıkça planlama çerçevesinde belirlenir. Bağımsız olarak açılmak istenen birimler bir hekimin sorumluluğunda kurulup iģletilir. c) Konaklama tesisleri bünyesindeki sağlık ünitelerinde tam zamanlı çalıģan asgari bir sağlık personeli bulunur. Planlama kapsamında bağımsız olarak bir hekimin sorumluluğunda açılan sağlık ünitelerindeki hekimler yalnızca bu ünitenin sorumluluğunu üstlenebilir. Bir sağlık kuruluģu, kadrolu hekim sayısı kadar konaklama tesisinde sağlık ünitesi açabilir. Bu ünitelerde çalıģacak personelin isimleri ve çalıģma programları ilgili sağlık müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük tarafından bildirilen personeller için çalıģacakları birimlere göre ayrıca çalıģma belgesi düzenlenir. ÇalıĢma belgeleri sağlık ünitesinde görülecek bir yere asılır. Bu birimlerde çalıģan hekim ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla aynı zamanda iģ yeri hekimliği de yapabilir. ç) Bir sağlık kuruluģuna bağlı olarak iģletilen sağlık ünitelerinin tüm sorumluluğu bağlı olduğu sağlık kuruluģuna aittir.

87 Konaklama Tesislerinde Kurulacak Sağlık Tesisleri 2) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde sadece akut tedavisi tamamlanmıģ konaklama tesisinde konaklayan kiģilere yönelik olmak kaydıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon müessesesi veya obeziteyle mücadele, diyabet ve ayaktan kanser tedavisi gören hastalara yönelik koruyucu ve destekleyici nitelikte poliklinikler planlama kapsamında kurulabilir. Konaklama tesisinin bulunduğu ildeki özel sağlık kuruluģları kendi kadro ve kapasitesi kullanmak kaydıyla planlamadan istisna olarak konaklama tesislerinde birim olarak açılabilir. Bu birimlerin baģvuruları ilde bağlı olacağı asıl sağlık kuruluģunun mesul müdürünce müdürlüğe yapılır ve faaliyetlerinden bağlı oldukları sağlık kuruluģu sorumludur. a) Bu fıkrada kapsamındaki kuruluģ veya birimler aģağıdaki Ģekilde açılır. Bu kuruluģ veya birimler bu Yönetmelikteki müessese veya poliklinik fiziki Ģartlarını ile tıbbi donanımı taģımak ve hekim gözetimi ve kontrolünde bulunmak zorundadır. 1) Konaklama tesislerinde hizmet sunulması düģünülen sağlık hizmetleri ve kurulması talep edilen sağlık kuruluģu veya birim için, mesul müdür iģletmecinin konaklama tesisi yatırımı için Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat ettiğine dair bir belgeyle birlikte Bakanlıktan izin talep eder. 2) Bakanlık planlanma kapsamında talep edilen sağlık kuruluģunu yatak kapasitesi ve personel sayısı açısından değerlendirir. 3) Bakanlıktan alınan izin belgesi üzerine mesul müdür sağlık kuruluģunun fiziki Ģartlarını hazırladıktan sonra ilgili mevzuata göre ruhsatlandırılması için Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça sağlık kuruluģuna ruhsatname, birim için ise uygunluk belgesi düzenlendikten sonra yatırımcı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bu sağlık kuruluģlarının turizm iģletme belgesi kapasitesine alınması için baģvurur. 4) Bu kuruluģ ve birimlerin çalıģma saatleri, tesisin çalıģma programı ve saatleriyle uyumlu olarak düzenlenir. Acil durumlarda hasta nakline uygun düzenlemeler bulunması zorunludur. 5) Bu tür sağlık kuruluģları konaklama tesislerinin dıģına taģınamaz ve diğer sağlık kuruluģlarıyla birleģemez. (3) Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetlerine yönelik diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Konaklama tesislerinde halihazırda çalışan hekimler; GEÇİCİ MADDE 11 (Ek:RG-11/7/ ) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce son bir yıl içerisinde en az altı ay konaklama tesisinde çalıştığını belgeleyen fakat başka herhangi bir özel sağlık kuruluşu kadrosunda bulunmayan hekimler, bu madde kapsamında konaklama tesisi bünyesinde kurulacak sağlık kuruluşu veya sağlık ünitesinde bir defaya mahsus olmak üzere çalışabilir. Bu hekimler ilgili sağlık kuruluşuna ilave kadro hakkı vermeyip kadro dışı geçici statüdedir.

88 Havaalanı ve Gümrüklü Alanlardaki Sağlık Üniteleri Havaalanı ve gümrüklü alanlarda, uçuş güvenliği, gümrükle geçiş yapılabilen bölgelerdeki hastalar ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla, yolcu ve havaalanı personeline hizmet sunmak üzere kurulan sağlık üniteleridir. Aranacak Şartlar ; (1) Sağlık üniteleri, gümrüksüz alanda tercihen gidiģ katında, alanın her yerine en hızlı bir Ģekilde ulaģmayı sağlayacak merkezi konumda, asansör ve kat geçiģlerine yakın olmalıdır. Gümrüklü alanda ise özellikle pasaport iģleminden geçmeyecek (transit) yolcuların tıbbi iģlemlerinin yürütülmesi amacıyla yolcu muayene ve müģahedesi için bir oda oluģturulabilir. (2) Sağlık ünitelerinde yer alacak, muayene, acil müdahale ve müģahede odası gibi tıbbi bölümlerde bu Yönetmeliğe uygun Ģartlar sağlanır. Hasta kullanımına ait tüm kapılar sedye ve tekerlekli sandalye geçiģine uygun olmalı ve asansörler hasta sedyesinin rahatça sığabileceği ebatta olmalıdır. (3) Sağlık ünitelerinin fiziki özellikleri ve hizmet sunumuna yönelik diğer hususlar ile asgari kadroları her bir havalimanı ve gümrüklü alan için UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının görüģleri alınarak Bakanlıkça belirlenir. (4) Bu madde kapsamındaki ünitelerin planlamayı bozacak Ģekilde taģınma ve baģka bir kuruluģla birleģme talepleri kabul edilmez. Bu alanlardaki hizmetin sonlanması halinde sağlık ünitelerinin faaliyeti Bakanlıkça sonlandırılır

89 Havaalanı ve Gümrüklü Alanlardaki Sağlık Üniteleri Havaalanı ve gümrüklü alanlarda, uçuş güvenliği, gümrükle geçiş yapılabilen bölgelerdeki hastalar ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla, yolcu ve havaalanı personeline hizmet sunmak üzere kurulan sağlık üniteleridir. Aranacak Şartlar ; (1) Sağlık üniteleri, gümrüksüz alanda tercihen gidiģ katında, alanın her yerine en hızlı bir Ģekilde ulaģmayı sağlayacak merkezi konumda, asansör ve kat geçiģlerine yakın olmalıdır. Gümrüklü alanda ise özellikle pasaport iģleminden geçmeyecek (transit) yolcuların tıbbi iģlemlerinin yürütülmesi amacıyla yolcu muayene ve müģahedesi için bir oda oluģturulabilir. (2) Sağlık ünitelerinde yer alacak, muayene, acil müdahale ve müģahede odası gibi tıbbi bölümlerde bu Yönetmeliğe uygun Ģartlar sağlanır. Hasta kullanımına ait tüm kapılar sedye ve tekerlekli sandalye geçiģine uygun olmalı ve asansörler hasta sedyesinin rahatça sığabileceği ebatta olmalıdır. (3) Sağlık ünitelerinin fiziki özellikleri ve hizmet sunumuna yönelik diğer hususlar ile asgari kadroları her bir havalimanı ve gümrüklü alan için UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının görüģleri alınarak Bakanlıkça belirlenir. (4) Bu madde kapsamındaki ünitelerin planlamayı bozacak Ģekilde taģınma ve baģka bir kuruluģla birleģme talepleri kabul edilmez. Bu alanlardaki hizmetin sonlanması halinde sağlık ünitelerinin faaliyeti Bakanlıkça sonlandırılır

90 Özel Sağlık KuruluĢ Sayıları Kurum Türü Tıp Merkezi Dal Merkezi Askıya Alınan Tıp Merkezi Poliklinik Muayenehane Cerrahi Müdahale Birimi Eksimer Laser Cerrahi Müdahale Birimi Genetik Tanı Merkezi 'Ye Tabi Laboratuvar 'E Tabi Müessese * Tıp Merkezi C Tipi, Poliklinik B Tipi ** Patoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya *** Radyoloji, Radyoterapi, Fizik Tedavi, Nükleer Tıp * * ** ***

91 Özel Sağlık KuruluĢlarının Sağlık Personeli Sayıları Personel Sayıları Uzman Hekim Tıp Merkezi Pratisyen Hekim Yard. Sağ. Pers Uzman Hekim Poliklinik Pratisyen Hekim Yard. Sağ. Pers Uzman Hekim Muayenehane Pratisyen Hekim Yard. Sağ. Pers ye Tabi Laboratuvar Hekim Sayısı e Tabi Müessese Hekim Sayısı Genetik Tanı Merkezi Uzman Hekim Toplam

92 Özel Sağlık KuruluĢları 2013 Yılı Denetim Sayıları Denetlenmesi Gereken KuruluĢ Türü Denetlenmesi Gereken KuruluĢ Sayısı Mevzuata Bağlı Yapılması Zorunlu Yıllık Denetim Sayısı Mevzuata Bağlı Yapılması Zorunlu Rutin Toplam Denetim Sayısı (KuruluĢ Sayısı * Denetim Sayısı) Tıp Merkezi Dal Merkezi Poliklinik Muayenehane Cerrahi Müdahale Birimi Eksimer Laser Cerrahi Müdahale Birimi Genetik Tanı Merkezi ye Tabi Laboratuvar e Tabi Müessese Toplam

93 Yıllara Göre Tıp Merkezi Sayısı 2014 Yılı İlçelerdeki Tıp Merkezi Sayıları 2013 Yılı İlçelerdeki Tıp Merkezi Sayıları tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Geçici Madde 2 kapsamında, Ġlimiz deki Dal ve Tıp Merkezleri, C Tipi Tıp Merkezi olarak kabul edilmiģtir.

94 2013 Yılı Ġlçelerdeki Tıp Merkezi Sayıları Ġlçe Tıp Merkezi Sayısı Ġlçe Tıp Merkezi Sayısı Şişli 20 Büyükçekmece 5 Bağcılar 18 Kağıthane 7 Kadıköy 17 Kartal 5 Bakırköy 14 Arnavutköy 4 Beşiktaş 14 Beyoğlu 4 Sarıyer 12 Çekmeköy 4 Fatih 11 Eyüp 4 Gaziosmanpaşa 11 Zeytinburnu 4 Üsküdar 11 BaĢakĢehir 3 Ataşehir 10 Esenler 3 Esenyurt 10 Sancaktepe 3 Pendik 10 Beylikdüzü 2 Küçükçekmece 9 Sultanbeyli 2 Maltepe 9 Güngören 1 Ümraniye 9 Silivri 1 Avcılar 8 Tuzla 1 Sultangazi 8 Adalar 0 Bahçelievler 7 Çatalca 0 BayrampaĢa 5 ġile 0 Beykoz 5 Toplam 271

95 2014 Yılı Ġlçelerdeki Tıp Merkezi Sayıları Ġlçe Tıp Merkezi Sayısı Ġlçe Tıp Merkezi Sayısı Şişli 20 Büyükçekmece 5 Bağcılar 18 Kağıthane 7 Kadıköy 17 Kartal 5 Bakırköy 14 Arnavutköy 4 Beşiktaş 14 Beyoğlu 4 Sarıyer 12 Çekmeköy 4 Fatih 11 Eyüp 4 Gaziosmanpaşa 11 Zeytinburnu 4 Üsküdar 11 BaĢakĢehir 3 Ataşehir 10 Esenler 3 Esenyurt 10 Sancaktepe 3 Pendik 10 Beylikdüzü 2 Küçükçekmece 9 Sultanbeyli 2 Maltepe 9 Güngören 1 Ümraniye 9 Silivri 1 Avcılar 8 Tuzla 1 Sultangazi 8 Adalar 0 Bahçelievler 7 Çatalca 0 BayrampaĢa 5 ġile 0 Beykoz 5 Toplam 271

96 Yıllara Göre Dal Merkezi Sayısı Dal Merkezleri 2013 ten itibaren C Tipi Tıp Merkezi olarak kabul edilmiģtir

97 Yıllara Göre Poliklinik Sayısı 2014 Yılı İlçelerdeki Poliklinik Sayıları 2013 Yılı İlçelerdeki Poliklinik Sayıları Yılları arasında Poliklinik Sayısında DönüĢüm, BirleĢme ve Ġl DıĢına taģınma nedeniyle % 46 lık bir AZALMA olmuģtur

98 2013 Yılına Ait Ġlçelerin Poliklinik Sayıları Ġlçe Poliklinik Sayısı Ġlçe Poliklinik Sayısı Şişli 36 Pendik 2 Kadıköy 29 Beylikdüzü 1 Beşiktaş 29 Büyükçekmece 1 Bakırköy 17 Güngören 1 Fatih 10 Küçükçekmece 1 Üsküdar 6 Sancaktepe 1 Kağıthane 5 Tuzla 1 AtaĢehir 4 Adalar 0 BaĢakĢehir 4 Arnavutköy 0 Ümraniye 4 Avcılar 0 Bahçelievler 3 Beykoz 0 Beyoğlu 3 Çatalca 0 Zeytinburnu 3 Çekmeköy 0 Bağcılar 2 Esenler 0 BayrampaĢa 2 Sarıyer 0 Esenyurt 2 Silivri 0 Eyüp 2 Sultanbeyli 0 GaziosmanpaĢa 2 Sultangazi 0 Kartal 2 ġile 0 Maltepe 2 Toplam 175

99 2014 Yılına Ait Ġlçelerin Poliklinik Sayıları Ġlçe Poliklinik Sayısı Ġlçe Poliklinik Sayısı Şişli 36 Pendik 2 Kadıköy 29 Beylikdüzü 1 Beşiktaş 29 Büyükçekmece 1 Bakırköy 17 Güngören 1 Fatih 10 Küçükçekmece 1 Üsküdar 6 Sancaktepe 1 Kağıthane 5 Tuzla 1 AtaĢehir 4 Adalar 0 BaĢakĢehir 4 Arnavutköy 0 Ümraniye 4 Avcılar 0 Bahçelievler 3 Beykoz 0 Beyoğlu 3 Çatalca 0 Zeytinburnu 3 Çekmeköy 0 Bağcılar 2 Esenler 0 BayrampaĢa 2 Sarıyer 0 Esenyurt 2 Silivri 0 Eyüp 2 Sultanbeyli 0 GaziosmanpaĢa 2 Sultangazi 0 Kartal 2 ġile 0 Maltepe 2 Toplam 175

100 Yıllara Göre Muayenehane Sayısı 2014 Yılı İlçelerdeki Poliklinik Sayıları 2013 Yılı İlçelerdeki Poliklinik Sayıları Kamu ve Üniversite görevi olan hekimler 650 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢlarının TeĢkilat Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. maddesi kapsamında adlarına kayıtlı muayenehanelerini kapatması nedeniyle % 56 lık bir AZALMA olmuģtur

101 2013 Yılına Ait Ġlçelerin Muayenehane Sayıları Ġlçe Muayenehane Sayısı Ġlçe Muayenehane Sayısı Şişli 544 Küçükçekmece 7 Kadıköy 373 Bağcılar 6 Bakırköy 137 Sarıyer 6 Beşiktaş 94 Sultanbeyli 6 Fatih 65 Zeytinburnu 5 Bahçelievler 40 Kağıthane 4 Ataşehir 28 Beylikdüzü 3 Üsküdar 28 Çatalca 3 Beyoğlu 24 Sultangazi 3 Pendik 19 Çekmeköy 2 Maltepe 16 Esenler 2 Ümraniye 15 Silivri 2 Başakşehir 12 ġile 2 Avcılar 9 Arnavutköy 1 Eyüp 9 Beykoz 1 Kartal 9 Esenyurt 1 Büyükçekmece 8 Adalar 0 GaziosmanpaĢa 8 Sancaktepe 0 BayrampaĢa 7 Tuzla 0 Güngören 7 Toplam 1506

102 2014 Yılına Ait Ġlçelerin Muayenehane Sayıları Ġlçe Muayenehane Sayısı Ġlçe Muayenehane Sayısı Şişli 544 Küçükçekmece 7 Kadıköy 373 Bağcılar 6 Bakırköy 137 Sarıyer 6 Beşiktaş 94 Sultanbeyli 6 Fatih 65 Zeytinburnu 5 Bahçelievler 40 Kağıthane 4 Ataşehir 28 Beylikdüzü 3 Üsküdar 28 Çatalca 3 Beyoğlu 24 Sultangazi 3 Pendik 19 Çekmeköy 2 Maltepe 16 Esenler 2 Ümraniye 15 Silivri 2 Başakşehir 12 ġile 2 Avcılar 9 Arnavutköy 1 Eyüp 9 Beykoz 1 Kartal 9 Esenyurt 1 Büyükçekmece 8 Adalar 0 GaziosmanpaĢa 8 Sancaktepe 0 BayrampaĢa 7 Tuzla 0 Güngören 7 Toplam 1506

103 Yıllara Göre Cerrahi Müdahale Birimi Sayısı Yılları arasında Cerrahi Müdahale Birim Sayısında % 127 lik bir ARTIŞ olmuģtur

104 Yıllara Göre Eksimer Laser Cerrahi Müdahale Birimi Sayısı

105 Yıllara Göre Genetik Tanı Merkezi Sayısı 2014 Yılı İlçelerdeki Genetik Tanı Merkezi Sayıları 2013 Yılı İlçelerdeki Genetik Tanı Merkezi Sayıları Yılları arasında Genetik Tanı Merkezi Sayısında % 64 lük bir ARTIŞ olmuģtur

106 2013 Yılına Ait Ġlçelerin Genetik Tanı Merkezi Sayıları Ġlçe Genetik Tanı Merkezi Ġlçe Genetik Tanı Merkezi ġiģli 5 Çatalca 0 BeĢiktaĢ 3 Çekmeköy 0 Üsküdar 3 Esenler 0 Kadıköy 2 Esenyurt 0 AtaĢehir 1 Eyüp 0 Beyoğlu 1 GaziosmanpaĢa 0 Fatih 1 Güngören 0 Pendik 1 Kağıthane 0 Zeytinburnu 1 Kartal 0 Adalar 0 Küçükçekmece 0 Arnavutköy 0 Maltepe 0 Avcılar 0 Sancaktepe 0 Bağcılar 0 Sarıyer 0 Bahçelievler 0 Silivri 0 Bakırköy 0 Sultanbeyli 0 BaĢakĢehir 0 Sultangazi 0 BayrampaĢa 0 ġile 0 Beykoz 0 Tuzla 0 Beylikdüzü 0 Ümraniye 0 Büyükçekmece 0 Toplam 18

107 2014 Yılına Ait Ġlçelerin Genetik Tanı Merkezi Sayıları Ġlçe Genetik Tanı Merkezi Ġlçe Genetik Tanı Merkezi ġiģli 5 Çatalca 0 BeĢiktaĢ 3 Çekmeköy 0 Üsküdar 3 Esenler 0 Kadıköy 2 Esenyurt 0 AtaĢehir 1 Eyüp 0 Beyoğlu 1 GaziosmanpaĢa 0 Fatih 1 Güngören 0 Pendik 1 Kağıthane 0 Zeytinburnu 1 Kartal 0 Adalar 0 Küçükçekmece 0 Arnavutköy 0 Maltepe 0 Avcılar 0 Sancaktepe 0 Bağcılar 0 Sarıyer 0 Bahçelievler 0 Silivri 0 Bakırköy 0 Sultanbeyli 0 BaĢakĢehir 0 Sultangazi 0 BayrampaĢa 0 ġile 0 Beykoz 0 Tuzla 0 Beylikdüzü 0 Ümraniye 0 Büyükçekmece 0 Toplam 18

108 Yıllara Göre 992 ye Tabi Laboratuvar Sayısı 2014 Yılına Ait İlçelerin Laboratuvar Sayıları 2013 Yılına Ait İlçelerin Laboratuvar Sayıları Yılları arasında 992 ye tabi Laboratuvar Sayısında % 10 luk bir AZALMA olmuģtur Yılına ait 992 tabi Laboratuvar sayıları, özel hastaneler, ayakta teģhis ve tedavi amacıyla açılan özel sağlık kuruluģlarındaki laboratuvarların toplam sayıları alınmıģtır yılından itibaren ise sadece müstakil açılan laboratuvarların sayılarıdır.

109 2013 Yılına Ait Ġlçelerin 992 ye Tabi Laboratuvar (Biokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji) Sayıları Ġlçe Biokimya Mikrobiyoloji Patoloji Ġlçe Biokimya Mikrobiyoloji Patoloji Adalar GaziosmanpaĢa Arnavutköy Güngören AtaĢehir Kadıköy Avcılar Kağıthane Bağcılar Kartal Bahçelievler Küçükçekmece Bakırköy Maltepe BaĢakĢehir Pendik BayrampaĢa Sancaktepe BeĢiktaĢ Sarıyer Beykoz Silivri Beylikdüzü Sultanbeyli Beyoğlu Sultangazi Büyükçekmece ġile Çatalca ġiģli Çekmeköy Tuzla Esenler Ümraniye Esenyurt Üsküdar Eyüp Zeytinburnu Fatih Toplam Genel Toplam 182

110 2014 Yılına Ait Ġlçelerin 992 ye Tabi Laboratuvar (Biokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji) Sayıları Ġlçe Biokimya Mikrobiyoloji Patoloji Ġlçe Biokimya Mikrobiyoloji Patoloji Adalar GaziosmanpaĢa Arnavutköy Güngören AtaĢehir Kadıköy Avcılar Kağıthane Bağcılar Kartal Bahçelievler Küçükçekmece Bakırköy Maltepe BaĢakĢehir Pendik BayrampaĢa Sancaktepe BeĢiktaĢ Sarıyer Beykoz Silivri Beylikdüzü Sultanbeyli Beyoğlu Sultangazi Büyükçekmece ġile Çatalca ġiģli Çekmeköy Tuzla Esenler Ümraniye Esenyurt Üsküdar Eyüp Zeytinburnu Fatih Toplam Genel Toplam 182

111 Yıllara Göre 3153 e Tabi Müessese Sayısı 2014 Yılına Ait İlçelerin Müessese Sayıları 2013 Yılına Ait İlçelerin Müessese Sayıları Yılları arasında 3153 tabi Müessese Sayısında % 16 lık bir AZALMA olmuģtur Yılına ait 3153 e Tabi Müessese sayıları, özel hastaneler, ayakta teģhis ve tedavi amacıyla açılan özel sağlık kuruluģlarındaki Müesseselerin toplam sayıları alınmıģtır yılından itibaren ise sadece müstakil açılan Müesseselerin sayılarıdır.

112 2013 Yılına Ait Ġlçelerdeki 3153 e Tabi Müessese (Radyoloji,Radyoterapi,Nükleer Tıp, Fizik Tedavi) Sayıları Ġlçe Radyoloji Radyoterapi Nükleer Tıp Fizik Tedavi Ġlçe Radyoloji Radyoterapi Nükleer Tıp Fizik Tedavi Adalar GaziosmanpaĢa Arnavutköy Güngören AtaĢehir Kadıköy Avcılar Kağıthane Bağcılar Kartal Bahçelievler Küçükçekmece Bakırköy Maltepe BaĢakĢehir Pendik BayrampaĢa Sancaktepe BeĢiktaĢ Sarıyer Beykoz Silivri Beylikdüzü Sultanbeyli Beyoğlu Sultangazi Büyükçekmece ġile Çatalca ġiģli Çekmeköy Tuzla Esenler Ümraniye Esenyurt Üsküdar Eyüp Zeytinburnu Fatih Toplam Gelen Toplam 142

113 2014 Yılına Ait Ġlçelerdeki 3153 e Tabi Müessese (Radyoloji,Radyoterapi,Nükleer Tıp, Fizik Tedavi) Sayıları Ġlçe Radyoloji Radyoterapi Nükleer Tıp Fizik Tedavi Ġlçe Radyoloji Radyoterapi Nükleer Tıp Fizik Tedavi Adalar GaziosmanpaĢa Arnavutköy Güngören AtaĢehir Kadıköy Avcılar Kağıthane Bağcılar Kartal Bahçelievler Küçükçekmece Bakırköy Maltepe BaĢakĢehir Pendik BayrampaĢa Sancaktepe BeĢiktaĢ Sarıyer Beykoz Silivri Beylikdüzü Sultanbeyli Beyoğlu Sultangazi Büyükçekmece ġile Çatalca ġiģli Çekmeköy Tuzla Esenler Ümraniye Esenyurt Üsküdar Eyüp Zeytinburnu Fatih Toplam Gelen Toplam 142

114 Özel Sağlık KuruluĢlarının Yıllara Göre Sağlık Personeli Sayıları Tıp Merkezi Yüzde Oranı Uzman Hekim % 4 ArtıĢ Pratisyen Hekim % 42 lik Azalma Yard. Sağ. Pers % 6 lık Azalma Uzman Hekim % 4 lik Artış Uzman Hekim Pratisyen Hekim Yard. Sağ. Pers Pratisyen Hekim Yard. Sağ. Pers % 42 lik Azalma % 6 lık Azalma

115 Özel Sağlık KuruluĢlarının Yıllara Göre Sağlık Personeli Sayıları Poliklinik Yüzde Oranı Uzman Hekim % 25 lik Azalma Pratisyen Hekim % 21 lik Azalma Yard. Sağ. Pers % 45 lik Azalma Uzman Hekim % 25 lik Azalma Pratisyen Hekim % 21 lik Azalma Uzman Hekim Pratisyen Hekim Yard. Sağ. Pers Yard. Sağ. Pers % 45 lik Azalma

S2: Depreme dayanıklılık yönünden ilgili kurumdan alınmış belge var mı?

S2: Depreme dayanıklılık yönünden ilgili kurumdan alınmış belge var mı? EK-3 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI RUHSATA ESAS DENETİM FORMU İDARİ İŞLER S1: Ruhsata esas projede Müdürlük onayı alınmadan değişiklik yapılmış mı? ATTY 11. MADDE: (6) Bakanlıkça

Detaylı

Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013

Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013 Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013 ġube Müdürlüğümüz Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Özgür YAġAR ġube Müdürü Uzm. Dr. Ferah CANKIRAN Fiziki Yapımız Müdürlüğümüze bağlı Peykhane

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

TIP MERKEZLERİ ve İSTENECEK BELGELER

TIP MERKEZLERİ ve İSTENECEK BELGELER TIP MERKEZLERİ ve İSTENECEK BELGELER KİMLER AÇABİLİR? MADDE 8 (1) Tıp merkezi, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığında açılır. PLANLAMA

Detaylı

10 Mart 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27517 YÖNETMELİK

10 Mart 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27517 YÖNETMELİK 10 Mart 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27517 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) (2) (3) (4) Amaç

Detaylı

3-ŞUBAT-2015 TARİHLİ ESKİ YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

3-ŞUBAT-2015 TARİHLİ ESKİ YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 3-ŞUBAT-2015 TARİHLİ ESKİ YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 23-ARALIK-2016 TARİHLİ YENİ YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK

Detaylı

EK-1 ÖZEL HASTANELER RUHSATA ESAS DENETİM FORMU

EK-1 ÖZEL HASTANELER RUHSATA ESAS DENETİM FORMU EK-1 ÖZEL HASTANELER RUHSATA ESAS DENETİM FORMU ACİL ÜNİTESİ S1: Acil ünitesi; özel hastanenin ana girişinden ayrı ve kolay ulaşılabilir yerde mi? (ÖHY Madde 26- Madde 26- Acil ünitesinin; özel hastanenin

Detaylı

AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788 AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM DAVA SÜRECİ VE DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN KARARLARI

MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM DAVA SÜRECİ VE DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN KARARLARI MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM 15 Şubat 2008 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik; bu tarihten sonra da defalarca

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788

Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788 Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788 (1)(2) (3)(4) AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE

Detaylı

YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN RUHSATLANDIRMA

YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN RUHSATLANDIRMA ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ NEDİR? YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN RUHSATLANDIRMA EKLER YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜ 2-3 ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ NEDİR? Özel sağlık merkezleri kapasite ve kullanım şekillerine

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) TC SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 23590821/180 Konu : Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Hk VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) Bilindiği

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ YATIRIM SÜRECİ

ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ YATIRIM SÜRECİ ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ YATIRIM SÜRECİ 1 ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ NEDİR? YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN 2 RUHSATLANDIRMA

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YENİ ESKİ MADDE 1 3/2/2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Muayenehane standardı ve açılması MADDE 12/D (Ek:RG-3/8/2010-27661) (1) (Değişik:RG-3/8/2011-28014) Muayenehanelerin; hastaların,

Detaylı

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Bu konunun sonunda Özel Hastaneler Yönetmeliği nde ve Ayakta

Detaylı

YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29927 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin mülga 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin mülga 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. 27 Mayıs 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28305 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLGİ NOTU. : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik BİLGİ NOTU KONU : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER BÜLTEN

TAŞMAN & ŞANVER BÜLTEN TAŞMAN & ŞANVER PERŞEMBEPAZARI CADDESİ NO: 1 K: 5/402-404 KARAKÖY, 34420 İSTANBUL TEL: (0212) 292 1926 FAX: (0212) 292 1931 inbox@tslaw.org BÜLTEN 15.02.2008 tarihli Resmi Gazete de 26788 sayılı Ayakta

Detaylı

TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU KILAVUZU

TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU KILAVUZU TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU KILAVUZU Bu kılavuz, ruhsatlandırma öncesinde standardizasyonu sağlamak amacı ile denetçilere ve denetlenen tıbbi laboratuvara yol gösterici amacıyla

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120527-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120527-1.htm Page 1 of 5 27 Mayıs 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28305 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Muayenehanelerin Fiziki Koşullarına İlişkin Düzenlemeler Açılan Davalar Mahkeme Kararları Güncel Durum

Muayenehanelerin Fiziki Koşullarına İlişkin Düzenlemeler Açılan Davalar Mahkeme Kararları Güncel Durum Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik te Muayenehanelerin Fiziki Koşullarına İlişkin Düzenlemeler Açılan Davalar Mahkeme Kararları Güncel Durum 3 AĞUSTOS 2010 DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.02.2008-26788 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kaynak

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 04/02/2015-435 *BD601456842* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : 30 Ocak 2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmi Gazete de Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ Kurum: Sağlık Bakanlığı Kabul Tarihi: 27.03.2002 R.G. Tarihi: 27.03.2002 R.G. No: 24708 BĠRĠNCĠ KISIM: Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: Sayı: 25475

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: Sayı: 25475 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 28.05.2004 Sayı: 25475 MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin değişik

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Aşağıda Özel Hastaneler Yönetmeliği ile yapılan değişiklik karşılaştırılarak özetlenmiş, devamında ise her bir maddeye ilişkin değişikliklere

Detaylı

YÖNETMELİK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30015 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME 27.3.2002 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik, defalarca değişikliğe uğradı. Yönetmelik te son değişiklik

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.03.2014-28948 MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G.

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 20.09.2006 R.G. Sayısı:26295 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 15 Şubat 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26788 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 10.07.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 10.07. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 10.07.2003 Sayı: 25164 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 54567092/010.06/32742 26/09/2013 Konu : Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri GENELGE 2013/18 Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 10 uncu maddesi ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan

Detaylı

DANIŞTAY TARAFINDAN HUKUKA AYKIRILIĞI KARAR ALTINA ALINAN MADDELER

DANIŞTAY TARAFINDAN HUKUKA AYKIRILIĞI KARAR ALTINA ALINAN MADDELER AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME Bilindiği gibi 15 Şubat tarihinde bütünüyle değiştirilen Ayakta

Detaylı

Yürürlük / Açıklama (Değişik:RG- 25/08/ /1. md. Yürürlük: 25/08/2016) Madde Eski Hali Yeni Hali

Yürürlük / Açıklama (Değişik:RG- 25/08/ /1. md. Yürürlük: 25/08/2016) Madde Eski Hali Yeni Hali Dayanak Madde 3- Madde Eski Hali Yeni Hali Özel hastanelerin temel özellikleri Madde 5- Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu fıkrasının

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 13.04.2003 Sayı: 25078

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 13.04.2003 Sayı: 25078 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 13.04.2003 Sayı: 25078 MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 2

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23 Eylül 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27708 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Özel Hastaneler Hakkında Genelge Tarihi:12.05.2003 Sayısı:9460 Genelge No:2003 /49. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Hastaneler Hakkında Genelge Tarihi:12.05.2003 Sayısı:9460 Genelge No:2003 /49. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Hastaneler Hakkında Genelge Tarihi:12.05.2003 Sayısı:9460 Genelge No:2003 /49 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100005-5370/4910 KONU: Özel Hastaneler 12.05.2003

Detaylı

TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU.. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU.. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU.. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Denetim Tarihi Kurumun Bulunduğu İl Kurumun Adı Tıbbi Laboratuvarın Adı Tıbbi Laboratuvar Sahipliği Tıbbi Laboratuvarın

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24708 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ (1) (2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24708 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24708

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24708 Resmi Gazete Tarihi: 27.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24708 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

RUHSAT BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ KILAVUZU Kontrol Edilecek Hususlar. Mesul müdür imzalı EK-1 e uygun olarak doldurulan ruhsat başvuru formu

RUHSAT BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ KILAVUZU Kontrol Edilecek Hususlar. Mesul müdür imzalı EK-1 e uygun olarak doldurulan ruhsat başvuru formu RUHSAT BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ KILAVUZU Kontrol Edilecek Hususlar Açıklama 1 2 3 Mesul müdür imzalı EK-1 e uygun olarak doldurulan ruhsat başvuru formu Başvuruda belirtilen tıbbi laboratuvar sınıfının

Detaylı

Sayfa 1/83

Sayfa 1/83 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler 2017 Mart > > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar (1) (2) ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 3 AĞUSTOS TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve DEĞERLENDİRME

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 3 AĞUSTOS TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve DEĞERLENDİRME AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 3 AĞUSTOS TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve DEĞERLENDİRME Bilindiği gibi 15 Şubat tarihinde bütünüyle değiştirilen Ayakta

Detaylı

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane Ruhsatlandırma İşlemleri BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Hastanenin adını,

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24708 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sağlık Bakanlığı. Özel Hastaneler Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı. Özel Hastaneler Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği 2009 RG-22708:27.03.2002 11.03.2009 17.10.2008 23.07.2008 15.02.2008 21.10.2006 28.05.2004 03.03.2004 14.01.2004 13.04.2003 Değişiklikleriyle birlikte www.

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

Amaç. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi(ADSM): b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Amaç. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi(ADSM): b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, MEVCUT YÖNETMELİk Resmi Gazete Tarihi: 14.10.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23486 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 3 Şubat 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29256 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 3 Şubat 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29256 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 6 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETĠ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETĠ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETĠ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlığından; AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 -

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 - İlgi: 01 T.C. İlgi: 01 SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.100.TSH.150004/010/99-15882 Konu : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 10.10.2006 GENELGE 2006/104

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 77979112/ Konu : Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Bilindiği üzere Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27 Ekim 2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.02.2015; Sayısı: 29256 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlığından; AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete:3.2.2015-29256 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Değişiklikler

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Değişiklikler Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Değişiklikler Yönetmelik bir bütün olarak değişti. 15 ŞUBAT 2008- TTB VE İTO DAVA AÇTI. Yönetmeliğin 1. maddesi, 5. maddesi,

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ RUHSATLANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı Bu çalışmanın

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

( Makamın tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. )

( Makamın tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI YÖNERGESİ Tedavi Hizmetleri G.M. Tarih:26.02.2001 Sayı:1832 ( Makamın 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam Dayanak

Detaylı

EK-18. Denetim Soruları. İdari İşler

EK-18. Denetim Soruları. İdari İşler EK-18 ÜYTE MERKEZİ DENETİM FORMU Denetlenen Kurum/Kuruluşun: Adı: Adresi: Telefon: Mesul Müdürün Adı Soyadı: ÜYTE Ünite Sorumlusunun Adı Soyadı: ÜYTE Laboratuvar Sorumlusunun Adı Soyadı: Denetim Tarihi

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-3423././2011 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı 25.11.2011 * 39743.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane

Detaylı

Sağlık İşletmecileri Derneği

Sağlık İşletmecileri Derneği Yayınlanan değişiklik ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ikinci bölüm başlığındaki ile Kadro Devri ibaresi yürürlükten

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406 Sağlık Bakanlığından İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-22/05/2002

Detaylı

MUAYENEHANELERLE İLGİLİ 3 AĞUSTOS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER DE YARGIYA TAŞINDI.

MUAYENEHANELERLE İLGİLİ 3 AĞUSTOS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER DE YARGIYA TAŞINDI. MUAYENEHANELERLE İLGİLİ 3 AĞUSTOS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER DE YARGIYA TAŞINDI. Muayenehanelere ilişkin kuralları içeren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında

Detaylı

Sağlık Bakanlığı. Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik. 11.03.2009 23.07.2008 değişiklikleriyle birlikte

Sağlık Bakanlığı. Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik. 11.03.2009 23.07.2008 değişiklikleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 2008 RG-26788:15.02.2008 11.03.2009 23.07.2008 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç,

Detaylı

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406 İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406 MADDE 1 22/05/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İlk yardım Yönetmeliğinin 1 inci maddesi

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/5142/81065 26/05/2006 (300-318) ĠĢyeri KONU : Ġçkili yer bölgesi EMĠNÖNÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA-ĠSTANBUL ĠLGĠ : 2.3.2006 tarihli ve 317 sayılı yazınız. Ġlgi yazınız incelenmiģtir.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK 28 Haziran 2012 PERŞEMBE Sağlık Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 (asıl) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. MADDE 1-27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

No: 368 BİLGİ NOTU. Sayfa 1 / 23

No: 368 BİLGİ NOTU. Sayfa 1 / 23 BİLGİ NOTU KONU : Resmî Gazete nin 27 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile Özel Hastaneler Yönetmeliği nde Değişiklik Yapan Yönetmelikler

Detaylı