EXPO NEDİR? EXPO LARIN AMACI TÜRKİYE NİN İLK EXPO SU, EXPO 2016 ANTALYA EXPO 2016 ANTALYA ALANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EXPO NEDİR? EXPO LARIN AMACI TÜRKİYE NİN İLK EXPO SU, EXPO 2016 ANTALYA EXPO 2016 ANTALYA ALANI"

Transkript

1

2 EXPO NEDİR? Latince kökenli Exposition sözcüğünün kısaltması olan EXPO, Uluslararası Sergi ya da Dünya Sergisi olarak adlandırılmaktadır. 19. yüzyılın ortalarından beri düzenlenen ve ülkeler arasındaki iletişime, diyaloğa, barışa katkısı olan, kültür, tarih ve eğitim alanında, ülkelerin daha iyi bir dünya kurmak üzere oluşturdukları projeleri sergileyen uluslararası etkinliklerdir. EXPO lar Olimpiyatlar ve Futbol Dünya Kupası ndan sonra dünyada ekonomik ve kültürel etki yaratan üçüncü en büyük uluslararası organizasyonlardır. EXPO LARIN AMACI EXPO ların temel amacı; teknoloji, yenilikler ve çevreyle uyum gibi evrensel konulara odaklanarak ülkelerin kültürel miraslarını ve beklentilerini harmonize etmektir. TÜRKİYE NİN İLK EXPO SU, EXPO 2016 ANTALYA EXPO 2016 Antalya, 1851 yılından beri düzenlenen EXPO tarihinde Türkiye nin ev sahipliği yaptığı ilk EXPO olma özelliğini taşımaktadır. EXPO 2016 Antalya barışın, güzelliğin, dostluğun, doğanın simgesi çiçek ile masumiyetin ve gelecek nesillerin simgesi çocuğu bir araya getirerek Çiçek ve Çocuk teması ile tüm dünyayı kucaklamaktadır. Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya sloganı ve Çiçek ve Çocuk teması ile düzenlenecek olan Botanik Sergisi nin etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanunu 10 Kasım 2012 tarihli Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. EXPO 2016 Antalya 23 Nisan - 30 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. EXPO 2016 Antalya, A1 kategorisinde (uzun süreli uluslararası sergi) düzenlenecek olup 6 ay ziyarete açık kalacaktır. 100 ülke ve 30 uluslararası kuruluşun katılmasının öngörüldüğü EXPO 2016 Antalya ya, yerli ve yabancı 8 milyon ziyaretçi beklenmektedir. EXPO 2016 Antalya nın sembol çiçeği olarak Şakayık seçilmiştir. EXPO 2016 ANTALYA ALANI EXPO 2016 Antalya, Antalya-Alanya kara yolunun 18. km sinde, Aksu ilçesi sınırları içerisindeki dekarlık alanda gerçekleştirilecektir. 3

3 ANADOLU BİTKİLERİ EXPO DA ETNOBOTANİK YARIŞMASININ AMAÇLARI NELERDİR? 1. Anadolu coğrafyasında yetişen bitkilerin özelliklerini ve yerel isimlerini eski kuşakların tecrübeye dayalı bilgilerinden yararlanarak derlemek, 2. Öğrencilerin, sivil toplum kuruluşlarının biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarına katılımlarını teşvik etmek, 3. Kırsal kesimde yaşayan insanlarda, sahip oldukları biyolojik değerlerin önemli olduğu, bu değerlerin korunması ve bu değerlere sahip çıkılması gerektiği konularında farkındalık yaratmak, 4. Öğrencilerde girişimcilik ve bireysel yaratıcılığın gelişimine katkıda bulunmak, 5. Öğrencilerin bilimsel çalışma ve araştırma yöntemlerini kullanmalarını sağlayarak bilime bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini desteklemek, 6. Genç ve yaşlı kuşaklar arasındaki iletişimin gelişmesine katkıda bulunmak, 7. Genç kuşakların, yaşadıkları coğrafyadaki biyolojik değerlerin farkına varmalarını sağlamak. ANADOLU BİTKİLERİ EXPO DA ETNOBOTANİK YARIŞMASININ KONUSU NEDİR? Yarışmanın konusu Anadolu coğrafyasında yetişen ve yüzyıllardır yararlanılan bitkiler hakkında kırsal kesimde yaşayan eski kuşakların sahip oldukları tecrübeye dayalı bilgilerin derlenmesi ve bu bitkilerin kurutulmuş örneklerinden oluşan koleksiyonların hazırlanması dır. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 1. Yarışmaya Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okullarının 9, 10. ve 11. sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilir. 2. Okullar yarışmaya; Bulundukları yöredeki bitki çeşitlerinin kullanım şekilleriyle ilgili derlenen bilgiler, Bitkilerin kurutulmasıyla hazırlanan bitki koleksiyonları, Bitkiler ile bitkilerin yetiştikleri yaşam alanlarının fotoğrafları, Bitkiler kullanılarak yapılan malzemelerin fotoğraflarından oluşan proje ile katılacaklardır. 3. Yarışma için hazırlanacak koleksiyonlar en çok 20 (yirmi) çeşit bitkiden oluşabilir. 4. Her okul yarışmaya yalnız bir proje ile katılabilir. Projeyi bir öğrenci hazırlayabileceği gibi iki öğrenci birlikte de hazırlayabilir. 5. Yarışmaya katılacak öğrenci/öğrenciler projelerini bir biyoloji öğretmenin rehberliğinde hazırlayacaklardır. 6. Okullar yarışmaya yalnız kendi yörelerindeki (Yöreden kastedilen okulun bağlı olduğu il sınırlarıdır.) bitkilerle katılabilir. 7. Başvurular 15 Mart 2015 tarihine kadar danışman öğretmenler tarafından web adresinden yapılacaktır. 8. Başvuru işlemini gerçekleştiren okullar yarışma kılavuzundaki açıklamalar doğrultusunda projelerini 1 Ekim 2015 tarihine kadar tamamlamalıdırlar. 4 5

4 DEĞERLENDİRMEDE ESAS ALINACAK KRİTERLER Farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden oluşan jüri, yarışma başvuru koşullarına uygun olarak gönderilen projeleri aşağıda belirtilen kriterleri dikkate alarak değerlendireceklerdir: 1. Bitki örneklerinin herbaryum kurallarına uygun kurutulması, Yarışma kılavuzundaki Bitkilerin Hangi Kısımlarını Örnek Alarak Kurutmalısınız?, Topladığınız Bitki Örneklerini Nasıl Kurutmalısınız? başlıklarında belirtilen kuralların (Bilgi için bkz. syf ) uygulanma sonuçları bu kriterle değerlendirilecektir. 2. Bitkilerin kullanım şekliyle ilgili derlenen bilgilerin ayrıntılı oluşu, Etnobotanik Bilgi Formu 2 de ki Kullanım Şekli ile ilgili derlemeler (Bilgi için bkz. syf.16), bu kriterle değerlendirilecektir. 3. Bitki türleri ile ilgili sunulan metinlerin botanik bilimi dışındaki anlatım çeşitliliği, EBF 2 de yer alan Kullanım Şekli ile ilgili bilgiler dışındaki derlemeler bu kriterle değerlendirilecektir. 4. Bitkilerle ilgili bilgilerin derlendiği kaynak kişilerin sayısı, Bitkilerle ilgili derlenen bilgilerin başka kaynak kişilerce de desteklenmesi bu kriterle değerlendirilecektir. 5. Arazi çalışmalarında çekilen, bitki örnekleri ve bitki örneklerinin toplandıkları habitat/arazilere ilişkin fotoğrafların niteliği, 6. Bitkiler kullanılarak oluşturulan (sepet, iplik, tespih, oyuncak, süs eşyası vb.) malzemelerin nitelikli fotoğraflarla belgelendirilebilir olması, ÖDÜLLER Yarışmada yedi coğrafi bölge esas alınmış olup yarışmacılar kendi yörelerinin dâhil olduğu coğrafi bölgeler içinde değerlendirilecektir. Ödüller her bölgede 1, 2. ve 3. dereceye giren projelere verilecektir. Yarışmada her coğrafi bölgenin: -Birincisine TL -İkincisine TL -Üçüncüsüne TL -Danışman öğretmenlere ise dizüstü bilgisayar verilecektir. Dereceye giren projeleri hazırlayan öğrenci ve danışman öğretmenler üç gün süreyle Antalya da misafir edilerek Antalya nın çeşitli yerlerini kapsayan gezilere katılacaklardır. Bir okuldan iki öğrencinin birlikte projeyi hazırlaması ve bu projenin dereceye girmesi durumunda, ödül iki öğrenci arasında paylaştırılacaktır. Antalya gezisine ise her iki öğrenci birlikte katılacaktır. Öğrencilerin yarışmada dereceye girip girmemelerine bakılmaksızın gönderecekleri iyi kurutulmuş bitki örnekleri, öğrenci ve kaynak kişilerin isimleri ile EXPO 2016 Alanı nda sergilenecektir. Öğrenci ve öğretmenlere verilecek ödüller, ulaşım, konaklama ve gezilerle ilgili giderler EXPO 2016 Antalya Ajansı ve Özel Bilfen Liseleri tarafından karşılanacaktır. YARIŞMA TAKVİMİ 1. Yarışmanın okullara duyurulması: Şubat Son Başvuru Tarihi: 15 Mart Başvuru işlemlerini gerçekleştiren okulların proje teslim tarihi: 3-10 Ekim Jürinin projeleri değerlendirme süreci: Ekim Kasım Yarışmada dereceye girenlerin duyurulması: Aralık 2015 * Dereceye giren okulların isimleri EXPO 2016 Antalya Ajansı ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün web sayfaları ile web sayfasından açıklanacaktır. 6. Ödül töreni: Şubat / Mart 2016 ANADOLU BİTKİLERİ EXPO DA ETNOBOTANİK YARIŞMASINA NASIL KATILACAKSINIZ? Okulunuzun bulunduğu yörede hangi bitkilerin hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanıldıklarını öğrenmek ister misiniz? Yanıtınız evet ise ve bu konuda bilinenlere katkıda bulunmak isterseniz ilkbahar, yaz ve sonbahar boyunca yörenizde yetişen bitkilerle ilgili bilgileri derlemeniz, fotoğraflarını çekmeniz ve bu bitkilerden alacağınız örnekleri kurutarak bir bitki koleksiyonu hazırlamanız yeterli olacaktır. Yarışmaya katılmak için hazırlamanız gereken projenin neleri kapsadığını ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini öğrenmek için elinizdeki yarışma kılavuzu veya www. anadolubitkileriexpoda.org web sayfasındaki yarışma ile ilgili tüm açıklamaları dikkatle okumalısınız. HANGİ BİTKİLERLE YARIŞMAYA KATILABİLİRSİNİZ? Anadolu Bitkileri EXPO da bir etnobotanik yarışmasıdır. Grekçe halk anlamına gelen ethnos ile bitki anlamına gelen botanikos sözcüklerinden oluşan etnobotanik, bitki-insan ilişkisinden doğan bitkilerin kullanılışları ile ilgili botanik kültürünü inceler. Bu yarışma Anadolu insanının doğada kendiliğinden yetişen bitkilerden yararlanma şekilleriyle ilgili bilgilerin derlenmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle yetiştirilen bitkiler (Örneğin buğday, arpa, biber, domates, lahana, maydanoz, elma gibi.) yarışmanın kapsamı dışındadır. Yarışmaya yörenizde kendiliğinden yetişen ve çeşitli amaçlarla yararlanılan bitkiler (Hastalık tedavisinde, beslenme, yün boyama örme işleri ve halat yapımında; mutfak eşyası, inşaat malzemesi, oyuncak malzemesi üretiminde; oyunlarda, bazı inanışlar gereği çeşitli törenlerde ki kullanımda vb.) ile katılabilirsiniz. 6 7

5 ÇALIŞMAYA NASIL BAŞLAMALISINIZ? İlk olarak yarışmanın bütün aşamalarında size rehberlik edecek danışman öğretmeninizle kitapçıktaki açıklamalar doğrultusunda hazırlayacağınız projeyle ilgili ilgili bir plan yapmalısınız. Daha sonra yörenizde yetişen bitkiler hakkında size bilgi aktarabilecek, tercihen bu bitkileri bizzat kullanmış kişileri bulmalısınız. Bu yarışma tamamen insanların tecrübeye dayalı bilgilerini derlemeyi amaçladığından toplayacağınız bitkilerle ilgili bilgileri verecek kişiler kendi yörenizden olmalıdır. Hangi hastalığa hangi bitkiler iyi gelir, hangi bitkilerden hangi süs eşyası yapılır? sorusundan değil, Yöremizde hangi bitkileri hangi amaçlarla kullanıyoruz? sorusundan yola çıkarak size bilgi aktarabilecek kişi veya kişilerle görüşüp bu özellikteki bitkileri belirlemeye çalışınız. Belirlediğiniz bitkilerin hangi mevsimlerde geliştiklerini, çiçeklerini ne zaman oluşturduklarını öğrenerek not alınız. Çiçekli bitkiler grubundan kurutmak üzere alacağınız örneklerin çiçekli olması gerektiğinden aldığınız notlar hangi bitkileri hangi mevsimde ve nereden toplayacağınız konusunda size yardımcı olacaktır. Belirlediğiniz bitkilerin özellikleri ve yararlanma şekilleri ile ilgili bilgileri derlerken Etnobotanik Bilgi Formu 2 de istenen (Bilgi için bkz. syf. 16) bilgiler olmasına dikkat ediniz. Bu konularda görüşeceğiniz kaynak kişilere EBF 2 de istenen bilgileri almaya yönelik sorular sorarak edineceğiniz bilgileri not alınız. Aynı bitki hakkında değişik bilgiler olabileceğini düşünerek farklı kişilerle de görüşünüz. Özellikle kullanılma amacı ve kullanım şekline ait bölümlerde size bilgi veren kişilerin kullandığı sözcükleri değiştirmeden yazmaya özen gösteriniz. BİTKİ ÖRNEKLERİNİ TOPLAMADAN ÖNCE NELER YAPMALISINIZ? 1. Bilgilerini derlediğiniz bitkilerin bir listesini oluşturarak kaynak kişilerden edindiğiniz bilgiler doğrultusunda hangi bitkileri ne zaman nereden toplayabileceğinizi belirleyiniz. 2. web sayfasından Form ve Belgeler linkini tıklayarak Bakanlık Bitki Toplama İzin Belgesinin bir çıktısını alınız. * Yasalar gereği doğadan bitki toplayabilme izne bağlıdır. Bu nedenle bu yarışma kapsamında bitki toplanabilmesine ilişkin izin başvurusu, EXPO 2016 Antalya Ajansı tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne yapılacak ve izinle ilgili belge ve açıklamalar www. anadolubitkileriexpoda.org web sayfasında yer alacaktır. 3. web sayfasından Form ve Belgeler linkini tıklayarak Öğrenci Bitki Toplama İzin Belgesi nin çıktısı alınarak danışman öğretmen tarafından öğrenciler adına doldurulup okul yönetimine onaylatılmalıdır. 4. Yarışmaya katılacak öğrenciler, danışman öğretmenleriyle bir ön çalışma yaparak bitkilerin toprak altı ve toprak üstü kısımlarının hangi yapılardan oluştuğunu ayrıca otsu ve odunsu bitkilerin hangi kısımlarının örnek alınarak kurutulması gerektiğini öğrenmelidirler. 9

6 ARAZİYE ÇIKARKEN YANINIZDA NELERİ BULUNDURMALISINIZ? 1. Bitkileri toplarken orman muhafaza memurları istediğinde göstermek üzere Bakanlık Bitki Toplama İzin Belgesi, okulunuzun adınıza onayladığı Öğrenci Bitki Toplama İzin Belgesi ve kimlik kartınızı, 2. Bitkilere ait yapıların (dal, yaprak, gövde, çiçek gibi) kesilmesi, taşınması ve korunması için bahçe bıçağı veya budama makası, bahçıvan eldiveni, poşet, 3. Bitki örneklerinin kurutulması işlemlerinde kullanılmak üzere kurutma presi, gazete kâğıtları, 4. Bitkilerin ve arazinin fotoğraflarını çekmek üzere kamera veya cep telefonu, 5. Arazi ve bitkilerle ilgili bilgiler ve gözlemlerinizi not almak için not defteri ve kalem yanınızda bulunmalıdır. BİTKİ ÖRNEKLERİNİ TOPLARKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ? 1. Bitki örneklerini toplamak için yağışsız ve güneşli bir havayı tercih etmelisiniz. Uygun olmayan hava koşullarında toplanan bitki örneklerini korumak güçtür. 2. Araziye çıkarken arazide rahat hareket etmenizi sağlayacak uygun kıyafetler giymelisiniz. 3. Güvenlik açısından girilmesi sakıncalı ve yasak olan alanlardan bitki örnekleri toplamamalısınız. Araziden bitki toplama izni bu alanları kapsamamaktadır. 4. Bitkileri, bitkilerle ilgili bilgileri aktaracak kaynak kişi veya kişilerle ve mümkünse ailenizden biriyle birlikte uygun dönemlerde (örneğin, çiçekli bitkileri çiçekli oldukları dönemlerde) toplamalısınız. 5. Bitki örneklerinin kurutulması sırasında bozulmalar oluşabilir. Bu nedenle bitkinin kurutulacak kısımlarından birden fazla (2-3) örnek alınmalıdır. Topladığınız bitkiler ender olarak bulunan bitkiler olabilir. Bu durum bitkilerin sayısının azalmasına neden olabileceğinden özenli olmalısınız. 6. Toplanan bitki örneklerinde hastalık veya böceklerin neden olduğu bozulmalar olmamalıdır. 7. Bitkileri toplarken dikkatli olmalı, bilmediğiniz ve tanımadığınız bitkileri yememelisiniz. Bitkileri toplarken bahçıvan eldivenlerini kesinlikle kullanmalısınız. Bu, güvenliğiniz için gerekli olup bitkilerin dikenlerinden, zararlı olabilecek salgı maddelerinin derinize bulaşmasından sizi koruyacaktır. Bu konu oldukça önemlidir. Çünkü aşırı duyarlı yapıya sahipseniz bitkilerin neden olabileceği sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Ayrıca polen alerjisi olan öğrenciler için araziden bitki toplama sakıncalı olabilir. 8. Alacağınız bitki örneği odunsu bir bitkiye (ağaç, çalı) ait olabilir. Bu durumda boyunuzun ulaşabileceği mesafelerdeki dallardan veya yere düşmüş ancak bozulmamış örneklerden bir kaç tane almalısınız. BİTKİLERİN HANGİ KISIMLARINI ÖRNEK ALARAK KURUTMALISINIZ? 1. Kurutacağınız bitki, odunsu bitki (çalı veya ağaç) grubundan ise yapraklı ve çiçekli bir dal, 2. Otsu bitki grubundan ise yapraklı ve çiçekli bir otsu gövde parçası, 3. Çiçeksiz bitki grubu ise toprak üstü kısmının tamamı, 4. Soğanlı bitki grubundan ise toprak üstü kısmının tamamı alınmalıdır. 10

7 TOPLADIĞINIZ BİTKİ ÖRNEKLERİNİ NASIL KURUTMALISINIZ? Toplanan bitki örneklerinin jüri tarafından tanımlanabilmesi yani bilimsel adlarının saptanabilmesi, kurallara uygun şekilde kurutulmuş olmalarına bağlıdır. Bitki örneklerinin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki kurallara uyulması gerekir: Kurutma işleminde bitki örneği (çiçek, yaprak, gövde veya dal) birbirinden ayrılmadan bir bütün olarak gazete kâğıtlarının arasına koyularak kurutulmalıdır. Aynı bitkiden 2 veya 3 örnek alındıysa aynı gazete kâğıdı arasında birlikte kurutulmalıdır. Kurutma işlemleri sırasında bitkilerin karıştırılmasını önlemek için Etnobotanik Başvuru Formu 2 deki bitki çeşidinin numarası bitkilerin aralarına koyuldukları gazetelerin kenarlarına yazılmalıdır. Su emmeyen parlak dergi sayfaları kurutma işleminde kullanılmamalıdır. Bitki örneğinin boyutları gazete kâğıtlarının arasına sığmayacak büyüklükte ise bitki örneği, V, W, M, N veya U harfi şeklinde kıvrılarak koyulabilir. Bitki örnekleri gazete kâğıtları arasına yerleştirilirken yaprak ve çiçeklerin üst üste gelmemelerine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde üst üste gelen kısımların kurutulması zorlaşır ve küflenme oluşabilir. Bu nedenle bitki örnekleri gazete kâğıtları arasına yerleştirilirken elle düzeltilmelidir (Görsel 1). Bitki örneklerini içeren kurutma presi (Görsel 5), hava geçişine izin verecek şekilde dik olarak ve olabildiğince sıcak, havadar, kuru, rüzgârlı bir ortama (güneşli, sobalı, radyatörlü bir ortam veya balkon, çardak altı gibi) yerleştirilmelidir. Kurutma sürecinde, preste ıslanan gazete kâğıtları günde en az bir kere değiştirilmelidir. Bu işlem yapılırken bitki örnek numaralarının gazete kâğıtlarının köşesine yeniden yazılması unutulmamalıdır. Etli yapraklar içeren bitki örneklerinin kurutulması çok daha uzun sürer. Bu tür bitki örneklerinin küflenmesini önlemek için etli kısımlarından boyuna keserek kurutmak gerekir. İyi kurutulmamış bitki örneklerinin kolay küfleneceği, bunun da tanımlanmalarını olanaksız hâle getireceği hatta diğer örnekleri de küflendirebileceği unutulmamalıdır. Kurutma işleminin bitip bitmediği, bitki örneğinin kuru ve sert olması ve kaldırıldığında eğilip bükülmemesiyle anlaşılabilir (Görsel 6). Kurutulan bitki örneklerinin değerlendirilebilmesi için Görsel 7, 8 ve 9 da gösterilen nitelikte olması gerekir. Bitki örnekleri Görsel 10 daki gibi dolap veya benzeri ortamlarda gönderilme tarihine kadar kurallara uygun şekilde korunmalıdır. Bitkileri toplarken fotoğraflarını çekmeyi unutmayınız. Çekeceğiniz fotoğraflar; bitkilerin yaprak, çiçek ve gövdesini ayrı ayrı ve hepsini birden kapsayacak şekilde olmalıdır. Ayrıca topladığınız bitkilerden çeşitli malzemeler (sepet, iplik, tespih, oyuncak ve süs eşyası vb.) yapılıyorsa malzemelerin de fotoğraflarını çekmelisiniz. Fotoğraflar projenizin jüri tarafından değerlendirilmesi ve yarışma sonuçlandıktan sonra sergide kullanılabimesi bakımından nitelikli olmalıdır. Projenizin her aşamasını (bitkileri toplama, kurutma presi hazırlama, kaynak kişilerle bitkiler hakkında görüşmeler yapma vb.) kapsayan video kayıtları da yapabilirsiniz. Videolar yarışma sonunda düzenlenecek ödül töreninin sunumunda kullanılacaktır. Bitki çeşitlerinin sayısı 20 ye ulaştığında gazete kâğıtları Görsel 2, 3 ve 4 te gösterildiği gibi pres tahtaları arasına yerleştirilip kalın ip veya pantolon kemerleri ile sıkılarak kurutma presi hazırlanmalıdır. Tahta presin Görsel 2 deki gibi olması, bitki örneklerindeki suyun buharlaşmasını kolaylaştırması bakımından tercih edilmelidir. Ancak delikli mukavva veya benzeri malzemeler de aynı işi görebilir. Görsel 5 Görsel 6 Görsel 7 Görsel 2 Görsel 3 Görsel 4 Görsel 8 Görsel 9 Görsel

8 BİTKİLERLE İLGİLİ DOLDURDUĞUNUZ EBF, FOTOĞRAF VE VİDEOLARI CD YE NASIL YÜKLEMELİSİNİZ? web sayfasındaki Form ve Belgeler linkinden Etnobotanik Bilgi Formlarını (EBF) bilgisayarınıza indirerek ihtiyacınız oranında çoğaltıp aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda CD ye yükleyebilirsiniz. EBF 1 de yer alan okul, öğrenci, danışman öğretmen ve kaynak kişilerle ilgili istenen bilgileri doldurunuz. Kaynak kişi sayısı birden fazla ise kaynak kişi ile ilgili bölümü yeterli sayıda çoğaltıp doldurarak her birine ayrı bir numara veriniz. Daha sonra doldurduğunuz formların tümünü EBF 1 ismiyle oluşturacağınız bir klasör içine koyunuz. EBF 2 formunu kuruttuğunuz bitki çeşidi sayısı kadar çoğaltarak her bitki çeşidi için ayrı ayrı doldurunuz. Daha sonra üzerinde bitkinin örnek numarası ve isminin (örneğin, 5 Isırgan Otu ) yazılı olduğu klasörler oluşturarak içlerine üzerinde ismi yazılı olan bitkiyle ilgili EBF 2 formunu ve fotoğrafları koyunuz. Bu işlemler tamamladıktan sonra; EBF 1 klasörü, her bir bitki çeşiti için oluşturulan klasörler ve videoları CD ye yükleyerek üzerine okulunuzun adını, bağlı olduğu il ve ilçeyi yazınız. BİTKİ KOLEKSİYONU VE GÖRSELLERİ NASIL GÖNDERMELİSİNİZ? 1. Kuruttuğunuz her bir bitki örneğiyle ilgili doldurduğunuz EBF 2 lerin birer çıktısını alınız. Kurutulmuş bitki örneklerini EBF 2 de numarası yazılı olan çıktısı üzerine, bükülüp kırılmasını önleyecek şekilde koyarak gazete kâğıtlarının arasına yerleştiriniz (Görsel 11-12). Bitkilerle ilgili değerlendirmeler EBF 2 deki bilgilere bakılarak yapılacağından karışıklık olmamasına özen gösteriniz. Aynı işlemi bütün bitki örnekleri için tekrarlayınız. Gazete kâğıtlarının alt ve üst kısmına destek oluşturması amacıyla biraz daha büyük boyutta mukavva koyup bağlayarak paketinizi hazırlayınız. Paketleme işleminde hava almayan naylon ambalajlar kullanmayınız. Görsel 11 Görsel Hazırladığınız paketi bir koli içine yerleştirdikten sonra üzerine büyük bir zarf içinde (Belgeler Zarfı); Okul, öğrenci, öğretmen ve kaynak kişilerle ilgili doldurulan EBF 1 lerin çıktılarını, Yarışma İçin Başvuru Sahibinin Beyanı nı, Okul müdürünün EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliğine hitaben, danışman öğretmen ve öğrenci isimlerine de belirterek yarışmaya katıldıklarını ifade eden onaylı yazısını, Çalışmalarla ilgili EBF 1, EBF 2 ve görsellerin yüklendiği CD yi koyunuz. 3. Hazırladığınız koliyi 3-10 Ekim 2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen adreste olacak şekilde kargoyla gönderiniz (PTT nin koli kutularının kullanılması durumunda ayrıca mukavva kullanılmasına gerek yoktur.) Ekim 2015 tarihlerden önce veya sonra gönderilecek bitki örnekleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 4. Taşınma sırasında bitkilerde oluşabilecek zararın en aza indirilmesi bakımından paketlerinizin kırılacak eşya uyarısı ile taşınması tercih edilmelidir. Bitki Örneklerinin Gönderileceği Adres: Özel Bilfen Antalya Fen ve Anadolu Liseleri, Çağlayan Mahallesi, Sokak, Numara 38, Posta kodu: Muratpaşa / Antalya ETNOBOTANİK BİLGİ FORMLARINI (EBF) NASIL DOLDURMALISINIZ? Etnobotanik Bilgi Formu iki bölümden oluşmaktadır. EBF 1 okul, öğrenci, danışman öğretmen ve kaynak kişi/kişilerle, EBF 2 ise bitkilerle ilgili bilgilerin doldurulacağı formlardır. ETNOBOTANİK BİLGİ FORMU 1 (EBF 1) OKUL: Yarışmaya katılan okulun adı, bulunduğu il, ilçe belirtilerek telefon ve faks numarası ile açık adres bu kısma yazılmalıdır. DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Danışman öğretmenin (Danışman öğretmen, yarışmaya katılan öğrenciye projeyi hazırlama sürecinde rehberlik eden öğretmendir.) adı ve soyadı, branşı ve iletişim bilgileri bu kısma yazılmalıdır. YARIŞMAYA KATILAN ÖĞRENCİ/ÖĞRENCİLER: Yarışmaya bir öğrencinin katılması durumunda yalnız 1.Öğrencinin adı ve soyadı, okul numarası ve sınıfı yazılmalı 2. Öğrenci kısmı boş bırakılmalıdır. İki öğrenci yarışmaya katılıyorsa hem 1. hem de 2. Öğrenci ile ilgili bilgiler yazılmalıdır. KAYNAK KİŞİ: Kaynak kişi / kişilerle (Kaynak kişi, bitkilerle ilgili bilgileri veren kişi veya kişilerdir.) ilgili istenen bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bitki çeşitlerinin tümü için aynı kişinin bilgilerinden yararlanıldıysa Kaynak Kişi Formu nun bir kez doldurulması yeterli olacaktır. Eğer farklı kişilerden yararlanıldıysa Kaynak Kişi Formu her kaynak kişi için ayrı ayrı doldurulmalı ve Kaynak Kişi No kısmına ayrı bir numara verilmelidir. Kaynak kişilerin hangi bitkiler hakkında bilgi verdiği, Hakkında Bilgi Verdiği Bitki Çeşitlerinin Numarası kısmına mutlaka yazılmalıdır

9 ETNOBOTANİK BİLGİ FORMU 2 (EBF 2) BİTKİ ÇEŞİDİNİN; Numarası: Bitki örneğine kurutma aşamasında verilen numaradır. Toplanan her bitki çeşidine ayrı bir numara verilmeli ve ayrı bir EBF 2 doldurmalıdır. Yöresel ismi/isimleri: Bitkinin yöresel ismi, kullanıldığı yörede bitkiye verilen isim demektir. Bazen bitkinin ismi ile kullanılan kısmının ismi farklı olabilir. Bu durumda her iki isim de belirtilmelidir. Toplandığı tarih: Bu kısımda bitkilerin doğadan toplandığı tarihler yazılmalıdır. Yetiştiği yer: Bitki çeşidinin yetiştiği il, ilçe, köy yazıldıktan sonra yöre hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Örneğin: X yaylasında, Y vadisinde, Z ırmağının kenarında gibi olmalıdır. Hangi yöreden geldiği belli olmayan semt pazarı kaynaklı bitki örnekleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Kullanım amacı: Bitkinin tamamı veya bitkinin herhangi bir kısmı, o yörede hangi amaç veya amaçlarla (Beslenme, yün boyama hastalık tedavisi; mutfak eşyası, inşaat malzemesi, oyuncak malzemesi üretimi; örme işlerinde, halat yapımında, oyunlarda, bazı inanışlar gereği çeşitli törenlerde vb.) kullanılıyorsa belirtilmelidir. Yararlanılan kısımları: Bitki çeşitlerinin yararlanılan kısımları (bitkinin tümü, toprak üstü kısımları, kök, gövde, dal, yaprak, çiçek, meyve, tohum vb.) farklı olabilir. Bitkinin hangi kısım ya da kısımları kullanılıyorsa o kısım veya kısımların adı yazılmalıdır. Yararlanma şekli: Bitkilerin taze mi, kurutulduktan sonra mı yoksa her iki şekilde de mi kullanıldığı yazılmalıdır. Kullanım şekli: Bu bölüme bitki çeşidinin kullanıma uygun hâle nasıl getirildiği yazılmalıdır. Örneğin: Bir avuç ıhlamur çiçeği (Miktar muhakkak belirtilmelidir.), bir cezve dolusu kaynar suya koyulur, 5 dakika bekletildikten sonra süzülür ve soğuk algınlığında sabah akşam içilir. şeklinde olmalıdır. Gıda ve tedavi dışında ki amaçlarla kullanılan bitkilerin de nasıl kullanıldıkları ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Örneğin: A çeşidi kabağın içi boşaltılıp kurutulduktan ve şu işlemler yapıldıktan sonra lamba veya süs eşyası yapılır. gibi olmalıdır. Bitki çeşidi birden çok amaçla kullanılıyorsa diğer kullanım şekilleri de yazılmalıdır. Hakkında bilgi veren kaynak kişi / kişilerin isimleri: Bitkiyle ilgili bilgi veren kaynak kişi veya kişilerin isimleri buraya yazılmalıdır. Bitkiyle ilgili bilimsel yayın olup olmadığı: Yöredeki bitki çeşitleriyle ilgili yapılmış bilimsel yayın varsa (kitap, makale, dergi vb.) bu bölümde belirtilmelidir. Bu yayınlar bir bitki için yapılmışsa istenen bilgiler yalnız hakkında yayın yapılan bitkinin EBF 2 sinde belirtilmelidir. Yayın, yöredeki bitkilerin genelini kapsayan nitelikte ise istenen bilgileri bir numaralı bitki örneğinin EBF 2 sinde belirtmeniz yeterlidir. Ek bilgiler: Bitkiye ait veya eklenmek istenen diğer bilgiler (örneğin varsa bitki adının kaynağı, bitki hakkında veya bitkinin kullanılışıyla ilgili bilinen bir öykü, masal vb.) bu bölümde belirtilmelidir. Başarılar Dileriz. 16

10 ETNOBOTANİK BİLGİ FORMU 1 (EBF 1) ETNOBOTANİK BİLGİ FORMU 2 (EBF 2) OKULUN: Adı İli, İlçesi Telefon Numarası Faks Numarası Açık Adresi DANIŞMAN ÖĞRETMENİN: Adı Soyadı Telefon Numarası Elektronik Posta Adresi Branşı ÖĞRENCİ / ÖĞRENCİLERİN: 1. Öğrencinin Adı-Soyadı Numarası ve Sınıfı 2. Öğrencinin Adı-Soyadı Numarası ve Sınıfı Bu form web sayfasındaki Form ve Belgeler linkinden indirilerek doldurulduktan sonra üzerinde EBF 1 yazılı olan klasör içinde CD ye yüklenecektir. Ayrıca bir çıktısı alınarak Belgeler Zarfı içinde bitki örnekleri ile birlikte gönderilecektir. KAYNAK KİŞİNİN: Kaynak Kişi No Adı ve Soyadı Yaşı Yaşadığı Yer İl / İlçe / Köy Hakkında Bilgi Verdiği Bitki Çeşitlerinin Numarası BİTKİ ÇEŞİDİNİN: Numarası Yöresel İsmi veya İsimleri Toplandığı Tarihler Yetiştiği Yer (İl, İlçe, Köy, Yöre) Kullanım Amacı Yararlanılan Kısımları (Kök, Gövde, Dal, Yaprak, Çiçek, Meyve, Tohum, Toprak Üstü Kısımları, Tüm Bitki) Yararlanılma Şekli (kuru, taze) Kullanım Şekli Hakkında Bilgi Veren Kaynak Kişi/Kişilerin İsimleri BİTKİYLE İLGİLİ YAYIN: Yazarı Başlığı Makale, Dergi, Kitap Yayımlandığı Yıl Ek Bilgiler Bu form web sayfasındaki Form ve Belgeler linkinden indirilerek bilgisayar ortamında her bitki çeşidi için ayrı ayrı doldurulup üzerinde bitki çeşidinin isim ve numarasının yazılı olduğu klasör içine koyularak CD ye yüklenecektir. Ayrıca projeler gönderileceği zaman birer çıktıları alınarak ait oldukları bitki örnekleriyle birlikte gazete kâğıtlarının arasına koyulacaktır. Bu form web sayfasındaki Form ve Belgeler linkinden indirilerek doldurulduktan sonra üzerinde EBF 1 yazılı olan klasör içinde CD ye yüklenecektir. Ayrıca bir çıktısı alınarak Belgeler Zarfı içinde bitki örnekleri ile birlikte gönderilecektir

11 YARIŞMACI ÖĞRENCİ BELGESİ Anadolu Bitkileri EXPO da etnobotanik yarışması kapsamında öğrencilerin doğadan bitki toplayabilmeleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nün verdiği izin doğrultusunda okulumuz adına araziden bitki örneği toplayacak öğrencilerimizle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Bu belge yukarıda isimleri geçen kurumların verdiği izin belgesi ile birlikte güvenlik birimlerine gösterilmek zorundadır. Bu belge yarışma dışında başka amaçlarla kullanılamaz. OKULUN: Adı İli, İlçesi Telefon Numarası Açık Adresi ÖĞRENCİ ÖĞRENCİLERİN: 1.Öğrencinin Adı-Soyadı Numarası ve Sınıfı 2.Öğrencinin Adı -Soyadı Numarası ve Sınıfı... /... / Lisesi Müdürü Bu form web sayfasındaki Form ve Belgeler linkinden indirilerek dolduruldup okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra kullanılmak üzere öğrencilere verilecektir. 21

12 YARIŞMA İÇİN BAŞVURU SAHİBİ/SAHİPLERİNİN BEYANI Başvuru sahibi adına imza yetkisine haiz aşağıda imzası bulunan tarafından temsil edilen ve işbu yarışma kapsamında her bir başvuru sahibini temsil yetkisine haiz başvuru sahibi olarak: - Başvuruya yeterlik ve başvuru niteliğine haiz olduğunu, - Başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan yükümlülüklerini yerine getireceğini ve yarışma başvuru koşullarına uyduğunu, - Yarışma kapsamında sunulan tüm içeriğin herhangi bir telif hakkı talep etmeden EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği tarafından kullanılabileceğini beyan ediyor ve bu beyannamede verilen bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum. Başvuru sahibi adına: YARIŞMAYA KATILAN: Okulun Adı İli, İlçesi 1. Öğrencinin Adı ve Soyadı Sınıfı ve Numarası İmza 2. Öğrencinin Adı ve Soyadı Sınıfı ve Numarası İmza Danışman Öğretmenin Adı ve Soyadı İmza... /... / Lisesi Müdürü Bu form web sayfasındaki Form ve Belgeler linkinden indirilerek doldurulup imzalandıktan ve okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra Belgeler Zarfı içinde bitki örnekleri ile birlikte gönderilecektir. 22

13

KÜLTÜR MİRASI DİVRİĞİ KONULU ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

KÜLTÜR MİRASI DİVRİĞİ KONULU ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ KÜLTÜR MİRASI DİVRİĞİ KONULU ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN AMACI: İlçe merkezi ve köylerinde bulunan tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımı, korunması, gelecek nesillere aktarılması,

Detaylı

EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN AMACI: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi nin genel amaç ve temel

Detaylı

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÖNSÖZ Değerli Öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesi

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİR FİKRİM VAR LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR FİKRİM VAR PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA KILAVUZU 1 KAYSERİ 2014 İçindekiler 1. BÖLÜM...3 1. ÇALIŞMANIN

Detaylı

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ İNSAN HAKLARINDA FARKINDALIK KONULU İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİM OKULLARI ARASI AFİŞ YARIŞMASI

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ İNSAN HAKLARINDA FARKINDALIK KONULU İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİM OKULLARI ARASI AFİŞ YARIŞMASI 10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ İNSAN HAKLARINDA FARKINDALIK KONULU İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİM OKULLARI ARASI AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAME Sakarya Valiliği tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında

Detaylı

TRAFİK OLİMPİYATLARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

TRAFİK OLİMPİYATLARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ TRAFİK OLİMPİYATLARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. Yarışmanın Konusu ve Amacı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü,

Detaylı

Düzce Belediyesi En Güzel Lale Yarışması Katılım Formu

Düzce Belediyesi En Güzel Lale Yarışması Katılım Formu Düzce Belediyesi En Güzel Lale Yarışması Katılım Formu Katılımcı Bilgileri Seçici Kurul Rumuz : Fatih ÖZÇELİK Adı Soyadı : Lütfü ŞİMŞEK Adresi : Nurullah ÇELEBİ Posta Kodu : Ömer BAŞER Telefon : Özel ÇELİK

Detaylı

GELECEĞİN REKLAMCILARINDAN AFİŞLER KONULU SERBEST AFİŞ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

GELECEĞİN REKLAMCILARINDAN AFİŞLER KONULU SERBEST AFİŞ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ GELECEĞİN REKLAMCILARINDAN AFİŞLER KONULU SERBEST AFİŞ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ Kurum i Primemall Alışveriş Merkezi Osmangazi Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. 33.Sok No:71 http://www.primemallgaziantep.com.tr/anasayfa

Detaylı

AB ÜRÜN TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AB ÜRÜN TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ AB ÜRÜN TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Konu Avrupa Birliği gençlik sloganı olan Bizim Avrupamız, Bizim Geleceğimiz konusunda promosyon ürünü tasarımı yapılması. Türü Promosyon ürün tasarımı yarışması Amacı

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 38314872-604-E.6859445 02.07.2015 Konu: 2.EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 38314872-604-E.6859445 02.07.2015 Konu: 2.EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 38314872-604-E.6859445 02.07.2015 Konu: 2.EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : 04/06/2015 tarihli ve 37805372-310-E.5756268

Detaylı

Yarışma ile ilgili tüm detaylara www.egitimbirsen.org adresinden ulaşılabilecektir.

Yarışma ile ilgili tüm detaylara www.egitimbirsen.org adresinden ulaşılabilecektir. Eğitim-Bir-Sen Örgütlenme Temalı 2. Kısa Film Yarışması Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Örgütlenme Temalı 2. Kısa Film Yarışması na başvurular 15 Eylül 2015 tarihinde başlayacaktır. Sendikamız

Detaylı

TRAFİK OLİMPİYATLARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

TRAFİK OLİMPİYATLARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ TRAFİK OLİMPİYATLARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. Yarışmanın Konusu ve Amacı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü,

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 52867812/821.05/12605697 08/12/2015 Konu: 2. RESFEBE Yarışması

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 52867812/821.05/12605697 08/12/2015 Konu: 2. RESFEBE Yarışması T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 52867812/821.05/12605697 08/12/2015 Konu: 2. RESFEBE Yarışması MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) İlgi : Kütahya

Detaylı

Detaylı bilgiler için buraya tıklayın

Detaylı bilgiler için buraya tıklayın Detaylı bilgiler için buraya tıklayın SANATÇILARA SUNDUKLARIMIZ Uluslararası Açılım: Büyük ödül, Paris teki Cité Internationale des Arts da, 3 Temmuz 2015 ve 27 Ağustos 2015 tarihleri arasında bir sanatçı

Detaylı

T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) AB ÖYKÜ YARIŞMASI AB BİLGİ AĞI 2010

T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) AB ÖYKÜ YARIŞMASI AB BİLGİ AĞI 2010 T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) AB ÖYKÜ YARIŞMASI AB BİLGİ AĞI 2010 öykü konumuz ne? Genç yazarlarımız öykülerinde Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği

Detaylı

DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU. www.degerleradasi.org

DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU. www.degerleradasi.org DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU www.degerleradasi.org 1 YARIŞMANIN AMACI Öğrencilerimizde ve toplumda ahlakî değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME Yarışmanın Adı Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 109b-7e90-32c2-8212-0611 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 109b-7e90-32c2-8212-0611 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 109b-7e90-32c2-8212-0611 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI. Yarışmanın Adı : Fotoğraflarla Değişen Gebze

GEBZE BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI. Yarışmanın Adı : Fotoğraflarla Değişen Gebze GEBZE BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI Yarışmanın Adı : Fotoğraflarla Değişen Gebze Yarışmanın Amacı : Gebze nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile kentin turistik değerlerini fotoğraf sanatıyla

Detaylı

3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME

3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME 3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME AMAC Bu Sene 3.sünü gerçekleştirdiğimiz, «Merter Moda Tasarımcılar Yarışması» Üniversitelerin Moda ve Tekstil bölümünde

Detaylı

Yarışma Adı/Teması : Tarihi Yerleri İle İzmit

Yarışma Adı/Teması : Tarihi Yerleri İle İzmit 2. ART NICOMEDIA ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışma Adı/Teması : Tarihi Yerleri İle İzmit 1 - KONU VE AMAÇ: Fotoğraf yarışmasının amacı; Amatör veya profesyonel fotoğrafçıların, kendi pencerelerinden

Detaylı

ANTALYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ANTALYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANTALYAA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ MUCİ İTLERİNİ ARIYOR PROJE YARIŞMASI Mart 2015 PROJE ADI : KEPEZ MUCİTLERİNİ ARIYOR PROJE YARIŞMASI PROJENİN AMACI : Ortaokul öğrencilerinin

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu.

Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu. AMAÇ Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu. 1994 yılında Rabat ta (Fas) kurulan UMAR, Akdeniz çevresinde bulunan ülkelerdeki

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM MATERYAL VE

ÖZEL EĞİTİM MATERYAL VE ÖZEL EĞİTİM MATERYAL VE ETKİNLİK YARIŞMASI YARIŞMA KILAVUZU 1. YARIŞMANIN AMACI Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere sunulan özel eğitim hizmetlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmiş materyal

Detaylı

EBA DENEY ORTAOKUL & LİSE II. EBA FEN DENEYLERİ (FEN BİLİMLERİ, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ) VİDEO YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

EBA DENEY ORTAOKUL & LİSE II. EBA FEN DENEYLERİ (FEN BİLİMLERİ, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ) VİDEO YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ EBA DENEY ORTAOKUL & LİSE II. EBA FEN DENEYLERİ (FEN BİLİMLERİ, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ) VİDEO YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 1. PROJENİN AMAÇLARI: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükellef odaklı hizmet anlayışı ile vergi bilincinin arttırılması ve vergide

Detaylı

ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME

ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME Yarışmanın Amacı Seramik sektörü alanında tasarımın önemini vurgulamak Genç tasarımcıları desteklemek ve seramik sektörüne teşvik edip, başarılı tasarımları ödüllendirmektir.

Detaylı

T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : /821/ Konu: Trafikte Genç Fikirler Yarışması.

T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : /821/ Konu: Trafikte Genç Fikirler Yarışması. T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 33136620/821/4185603 13.04.2016 Konu: Trafikte Genç Fikirler Yarışması. DAĞITIM YERLERİNE İlgi : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12.04.2016 tarihli

Detaylı

KUŞAKLAR BULUŞUYOR KÖYDEN KENTE BAKIŞ KENTTEN KÖYE GİDİŞ İNCELEME, ARAŞTIRMA ve BELGELEME YARIŞMA ŞARTNAMESİ

KUŞAKLAR BULUŞUYOR KÖYDEN KENTE BAKIŞ KENTTEN KÖYE GİDİŞ İNCELEME, ARAŞTIRMA ve BELGELEME YARIŞMA ŞARTNAMESİ KUŞAKLAR BULUŞUYOR KÖYDEN KENTE BAKIŞ KENTTEN KÖYE GİDİŞ İNCELEME, ARAŞTIRMA ve BELGELEME YARIŞMA ŞARTNAMESİ Kurum i Yarışma Yürütme Kurulu Gençlik ve Spor Bakanlığı (Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel

Detaylı

T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI YAHYA AKEL FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI YAHYA AKEL FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI YAHYA AKEL FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN-2012 1 MERSİN YAHYA AKEL FEN LİSESİ 2. FEN BİLİMLERİ OLİMPİYATI UYGULAMA KILAVUZU KONU: Mersin geneli İlköğretim okulları 8. sınıflar

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ YARIŞMANIN ADI: Genç Kalemler Öykü Yarışması GİRİŞ Gençlerin kültür ve sanat bilincini, sadece popüler olandan yola çıkarak değil, kendi

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 15 Temmuz ve Şehitler EBA RESİM YARIŞMASI YÖNERGESİ

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 15 Temmuz ve Şehitler EBA RESİM YARIŞMASI YÖNERGESİ Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 15 Temmuz ve Şehitler EBA RESİM YARIŞMASI YÖNERGESİ YARIŞMANIN KONUSU: 15 Temmuz ve Şehitler Ülkemizde yaşanan hain darbe girişiminin

Detaylı

BİLİM HERKESİ BİRLEŞTİRİR RESİM YARIŞMASI

BİLİM HERKESİ BİRLEŞTİRİR RESİM YARIŞMASI BİLİM HERKESİ BİRLEŞTİRİR RESİM YARIŞMASI 2016, İZMİR YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN AMACI: AB Ufuk 2020 Marie Sklodowska Curie Programı kapsamında fon almaya hak kazanan Bilim Herkesi Birleştirir projesi;

Detaylı

İnovasyon Yarışması Şartnamesi

İnovasyon Yarışması Şartnamesi İnovasyon Yarışması Şartnamesi (TİM, İOSB ve BAŞAKŞEHİR İNOVASYON ve TEKNOLOJİ MERKEZİ İŞBİRLİĞİ İLE) 1- ORGANİZASYON İnovasyon Yarışması; * Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) * Başakşehir Belediyesi *Başakşehir

Detaylı

FRİGYA KÜLTÜREL MİRASINI KORUMA VE KALKINMA BİRLİĞİ FRİG VADİLERİ 3. FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

FRİGYA KÜLTÜREL MİRASINI KORUMA VE KALKINMA BİRLİĞİ FRİG VADİLERİ 3. FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN AMACI: FRİGYA KÜLTÜREL MİRASINI KORUMA VE KALKINMA BİRLİĞİ FRİG VADİLERİ 3. FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Friglerin hüküm sürmüş olduğu, günümüzde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya il sınırlarında

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 2017 BİSİKLET YILI SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 2017 BİSİKLET YILI SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ GİRİŞ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 2017 BİSİKLET YILI SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Lüleburgaz Belediyesi, bisikleti bir yaşam şekli haline getirmek ve kentlilerin hayatında yer etmesini sağlamak amacıyla hem fiziksel

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

ÖZEL MEF LİSESİ LİSELER ARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÖZEL MEF LİSESİ LİSELER ARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 727 22/12/2014 ÖZEL MEF LİSESİ LİSELER ARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM / KURULUŞ YARIŞMANIN KONUSU YARIŞMANIN TEMEL AMACI YARIŞMANIN AMACI YARIŞMANIN DAYANAĞI TÜRÜ HEDEF

Detaylı

DIŞ MEKÂN BİTKİ YETİŞTİRİCİSİ

DIŞ MEKÂN BİTKİ YETİŞTİRİCİSİ TANIM Dış mekân bitki yetiştiricisi; ziraat mühendisinin hazırladığı plan dahilinde dış mekân bitkilerinin üretimi, dikimi, bakımı ve kültürel işlemlerinin yapan kişidir. A- GÖREVLER - Tohumdan fide/fidan

Detaylı

EXPO 2016 ANTALYA KASIM 2013

EXPO 2016 ANTALYA KASIM 2013 EXPO 2016 ANTALYA KASIM 2013 4 5 6 1 2 3 EXPO LAR EXPO LARIN FAYDALARI EXPO 2016 ANTALYA EVRENSEL BOTANİK SERGİSİ BİTKİLENDİRME ÇALIŞMALARI AJANS FAALİYETLERİ EXPO LAR EXPO 2016 ANTALYA EXPO Nedir? Dünya

Detaylı

2014-1 MÜDÜRLÜK GÖREV SÜRESİNİN AYNI KURUMDA UZATILMASI İŞLEMLERİ BAŞVURU KILAVUZU

2014-1 MÜDÜRLÜK GÖREV SÜRESİNİN AYNI KURUMDA UZATILMASI İŞLEMLERİ BAŞVURU KILAVUZU T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 25/08/2014 2014-1 MÜDÜRLÜK GÖREV SÜRESİNİN AYNI KURUMDA UZATILMASI İŞLEMLERİ BAŞVURU KILAVUZU A. İLGİLİ MEVZUAT a) 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

Safranbolu Belediyesi 15. Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması

Safranbolu Belediyesi 15. Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması Safranbolu Belediyesi 15. Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması Konu: Kültürel Miras ve Korumacılık tır. Yan Tema: Ustaya Saygı dır. Yarışmanın Amacı: Tüm Dünyanın ortak sorumluluğunda olan somut miras

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 19. ÖĞRENCİ BAHAR ŞENLİKLERİ ÖDÜLLÜ ERCİYES TEKNOPARK BİLİMSEL FİKİRLER VE PROJELER YARIŞMASI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 19. ÖĞRENCİ BAHAR ŞENLİKLERİ ÖDÜLLÜ ERCİYES TEKNOPARK BİLİMSEL FİKİRLER VE PROJELER YARIŞMASI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 19. ÖĞRENCİ BAHAR ŞENLİKLERİ ÖDÜLLÜ ERCİYES TEKNOPARK BİLİMSEL FİKİRLER VE PROJELER YARIŞMASI Yarışma Şartnamesi 1. KONU Bilimsel Fikirler ve Projeler Yarışması 2. YARIŞMANIN

Detaylı

SINAV UYGULAMA KURALLARI SINAV ÖNCESİ

SINAV UYGULAMA KURALLARI SINAV ÖNCESİ SINAV UYGULAMA KURALLARI 1- Sınav 15 Kasım 2008 tarihinde saat 10:00 da Adana, Balıkesir, Batman, Bolu, Düzce, Hatay, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak sınav

Detaylı

İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN OKULLARI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTANBUL İLİ ORTAOKUL VE LİSELER ARASI MEDDAH-TEK KİŞİLİK GÖSTERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN OKULLARI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTANBUL İLİ ORTAOKUL VE LİSELER ARASI MEDDAH-TEK KİŞİLİK GÖSTERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN OKULLARI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTANBUL İLİ ORTAOKUL VE LİSELER ARASI MEDDAH-TEK KİŞİLİK GÖSTERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN ADI: GELENEKTEN GELECEĞE BEN MEDDAH Geleneksel

Detaylı

GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR. Fotoğraf YARIŞMA ŞARTNAMESİ FAALİYET TAKVİMİ

GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR. Fotoğraf YARIŞMA ŞARTNAMESİ FAALİYET TAKVİMİ GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR Fotoğraf YARIŞMANIN ADI: GİRESUN UN EVLERİ YARIŞMANIN TÜRÜ: Fotoğraf YARIŞMANIN KONUSU: Geleneksel Giresun un Evlerini Fotoğraflamak. YARIŞMANIN AMACI: Giresun un doğal güzelliklerine

Detaylı

SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU

SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İyi fikirler sınırları yok eder. 1.Giriş SPOR A.Ş., 2014 yılı içinde Kurumun İçin Proje Üret Farkın Olsun sloganı ile bir proje yarışması düzenledi.

Detaylı

TÜSİAD BU GENÇLİKTE İŞ VAR! YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TÜSİAD BU GENÇLİKTE İŞ VAR! YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TÜSİAD BU GENÇLİKTE İŞ VAR! YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İş bu şartname ile TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması ( Yarışma ) sına ilişkin kapsam, amaç, katılım koşulları, ön eleme ve sonrasında finalistlerin

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL DENİZLİ OKULLARI VE DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ RESİM YARIŞMASI

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL DENİZLİ OKULLARI VE DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ RESİM YARIŞMASI ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL DENİZLİ OKULLARI VE DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ RESİM YARIŞMASI İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DEĞİŞİMİ Geleceğin teknolojileri benimle şekilleniyor

Detaylı

XII. FEN BİLİMLERİ ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

XII. FEN BİLİMLERİ ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ XII. FEN BİLİMLERİ ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM / KURULUŞ YARIŞMANIN KONUSU YARIŞMANIN AMACI TÜRÜ HEDEF KİTLE YARIŞMA TAKVİMİ MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Fen Bilimleri

Detaylı

2015 GENÇ FOTOĞRAFÇILAR ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU

2015 GENÇ FOTOĞRAFÇILAR ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU 2015 GENÇ FOTOĞRAFÇILAR ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU Program Bilgisi: Genç Fotoğrafçılar Ödülü, Türkiye'de Fotoğraf veya Görsel Sanatlar dallarında lisans eğitimi gören öğrencileri teşvik etmek ve desteklemek amacı

Detaylı

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI 2 EKLER; EK A: DESTEK BAŞVURU FORMU (WORD FORMATINDA) EK B: BÜTÇE (EXCEL FORMATINDA B1-B2-B3) EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE EK D: PROJEDE YER ALAN KİLİT PERSONELİN

Detaylı

YÖNERGE VE ŞARTNAMESİ

YÖNERGE VE ŞARTNAMESİ T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFETLER VE KORUNMA KONU BAŞLIKLI AFİŞ YARIŞMASI LİSE (9,10,11,12 NCİ SINIFLARA) YARINLARIMIZ İÇİN DEPREM SİGORTASI NASIL TEŞVİK EDİLMELİ? KONU BAŞLIKLI

Detaylı

Proje çalışması ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler matematik ve fen bilimleri

Proje çalışması ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler matematik ve fen bilimleri GENEL BİLGİLER Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ilgiyi-katılımı artırarak ülke genelinde yaygınlaştırmak

Detaylı

Güzelbahçe Belediyesi Deniz Festivali Kapsamında Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Sergisi

Güzelbahçe Belediyesi Deniz Festivali Kapsamında Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Sergisi Güzelbahçe Belediyesi Deniz Festivali Kapsamında Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Sergisi Güzelbahçe Belediyesi Güzelbahçe Yaygın Eğitimi Güçlendirme Geliştirme ve Musiki Derneği EFSA İşbirliği ile Güzelbahçe

Detaylı

-Öğrencilere Türk dilini sevdirerek, dilimizdeki yozlaşmaların önüne geçilmesini sağlamak,

-Öğrencilere Türk dilini sevdirerek, dilimizdeki yozlaşmaların önüne geçilmesini sağlamak, YARIŞMANIN AMACI -Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ETG.0.65.01.00-604.99-6400 Konu : ThinkQuest Eğitim Portalı Proje Yarışması. 06/04/2009 Bakanlığımız ile Oracle Eğitim Vakfı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ I. PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 1. Profesörlük başvurularında adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulun

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SLOGAN YARIŞMASI YÖNERGESİ 2016

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SLOGAN YARIŞMASI YÖNERGESİ 2016 SLOGAN YARIŞMASI YÖNERGESİ 2016 İçindekiler Genel Bilgiler.. 1 Yarışma Kuralları ve Değerlendirmeler. 2 Yarışmanın Süreci ve Yapısı... 4 Esere Ait Haklar. 5 Yarışma Dışı Bırakılacak Eserler. 6 GENEL BİLGİLER

Detaylı

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden,

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden, 2012-2013 Akademik Yılı 2. Dönem Başvuru Duyurusu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Ortak Konulu (Transversal) Program içinde yer alan "Genel ve Mesleki Eğitim Yönetici ve Uzmanlarının Çalışma Ziyaretleri"

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. adresinden 98e5-096a-39c4-b4cf-d849 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  adresinden 98e5-096a-39c4-b4cf-d849 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 98e5-096a-39c4-b4cf-d849 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ IOS ve ANDROİD TABANLI UYGULAMA, OYUN VE İNTERAKTİF KİTAP YARIŞMASI

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ IOS ve ANDROİD TABANLI UYGULAMA, OYUN VE İNTERAKTİF KİTAP YARIŞMASI KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ IOS ve ANDROİD TABANLI UYGULAMA, OYUN VE İNTERAKTİF KİTAP YARIŞMASI 1. KONU: Hazırlanacak çalışmalar, trafik güvenliği ile ilgili doğru bilgi ve tutumları konu edecektir. 2. AMAÇ:

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, genç kuşaklara yaratıcı yazarlığı ve edebi çeviriyi

Detaylı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ web uygulamaları Üyelik Koşulları; TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ

Detaylı

İSTANBUL MİNYATÜR BAHÇE TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI YARIŞMA KOŞULLARI

İSTANBUL MİNYATÜR BAHÇE TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI YARIŞMA KOŞULLARI İSTANBUL MİNYATÜR BAHÇE TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2015 YARIŞMA KOŞULLARI YARIŞMA KOŞULLARI 1. Düzenleyen Yarışma, İ.Ü Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş, TMMOB Peyzaj

Detaylı

İTÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 3. AR-GE FİKİRLERİ YARIŞMASI ŞARTNAME

İTÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 3. AR-GE FİKİRLERİ YARIŞMASI ŞARTNAME 2016-2017 İTÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 3. AR-GE FİKİRLERİ YARIŞMASI ŞARTNAME YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU: İTÜ GMK AR-GE Fikirleri Yarışmasının temel amacı Türkiye de eğitim gören tüm gıda mühendisliği lisans

Detaylı

NAKİPOĞLU EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VAKFI

NAKİPOĞLU EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VAKFI NAKİPOĞLU EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VAKFI Vakfımız, sivil toplum kuruluşlarının ana görevlerinden olan sosyal hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla kurulmuştur.ülkemizin kalkınmasının tek gerçek

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü DÖRT MEVSİMDE MERAM FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü DÖRT MEVSİMDE MERAM FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1 T.C. MERAM BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü DÖRT MEVSİMDE MERAM FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1 - KONU VE AMAÇ Fotoğraf yarışmasının konusu Dört Mevsimde Meram olarak belirlenmiş olup, amacı

Detaylı

Ek-1: 5. Türkiye Değer Ödülleri Şartnamesi YARIŞMA ŞARTNAMESİ TEMA DEĞER: SORUMLULUK

Ek-1: 5. Türkiye Değer Ödülleri Şartnamesi YARIŞMA ŞARTNAMESİ TEMA DEĞER: SORUMLULUK Ek-1: 5. Türkiye Değer Ödülleri Şartnamesi 2015-2016 YARIŞMA ŞARTNAMESİ TEMA DEĞER: SORUMLULUK İÇİNDEKİLER TEMEL BİLGİLER...3 Amaç, Dayanak, Kapsam, Konu, Katılım Şartları...3 Yarışma Kategorileri, Dereceye

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 1. AMAÇ Bütün bilim dallarının ve akademik branşların temelini oluşturan matematik alanında daha ileri çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip gençlerin

Detaylı

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011)

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) 2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) Kurumumuzca hazırlanan ve 07.01.2011 tarihli, 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü

Detaylı

Halil~'~~'tEL. M'dür ~ Şub ~(~ıürü. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Halil~'~~'tEL. M'dür ~ Şub ~(~ıürü. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü T.C SINCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bölüm: Temel Eğitim 2- Sayı : 34203882-821.01/ ::> ~,O tl./09/2013 Konu : Afiş,Şiir Kompozisyon Yarışması L~ "-'So TÜM ilkokul VE ORTAOKUL MÜDÜRLÜKLERINE

Detaylı

www.baykusodulleri.org.tr

www.baykusodulleri.org.tr TAKVİM Başvurular Başlar Proje teslim süresi sona erer. 2 KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? TÜAD Tüzel Üyesi Araştırma Şirketleri, araştırmayı birlikte gerçekleştirdiği TÜAD Tüzel Üyesi Ana Veri Toplama Şirketi

Detaylı

YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA DERNEĞİ ULUSAL MAKALE YARIŞMASI TANITIM DÖKÜMANI

YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA DERNEĞİ ULUSAL MAKALE YARIŞMASI TANITIM DÖKÜMANI YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA DERNEĞİ ULUSAL MAKALE YARIŞMASI TANITIM DÖKÜMANI İçindekiler 1. GİRİŞ...2 1.1 AMAÇ...2 1.2 KAPSAM...2 2. BAŞVURU SÜRECİ...3 3. YARIŞMA KONULARI...4 4. BAŞVURU İÇİN YAPILMASI

Detaylı

2. ÜNSAL TÜLBENTÇİ MATEMATİK YARIŞMASI (2. ÜTMY 2013) ŞARTNAMESİ

2. ÜNSAL TÜLBENTÇİ MATEMATİK YARIŞMASI (2. ÜTMY 2013) ŞARTNAMESİ 2. ÜNSAL TÜLBENTÇİ MATEMATİK YARIŞMASI (2. ÜTMY 2013) ŞARTNAMESİ Yarışmayı Düzenleyen Kurum/Kuruluş Karabük Safranbolu Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yarışmanın Konusu Madde 1: T.C. ve KKTC dahilindeki ortaokulların

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ 3. ATIK MALZEME PROJE YARIŞMASI 2014-2015

GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ 3. ATIK MALZEME PROJE YARIŞMASI 2014-2015 GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ 3. ATIK MALZEME PROJE YARIŞMASI 2014-2015 YARIŞMANIN ADI: GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu nun düzenlediği 3. Atık Malzeme Proje Yarışması YARIŞMANIN

Detaylı

KOLİN HOTEL ÇANAKKALE MASTER CHEF YEMEK YARIŞMASI ÇANAKKALE KOLİN HOTEL 2. MASTER CHEF YEMEK YARIŞMASI

KOLİN HOTEL ÇANAKKALE MASTER CHEF YEMEK YARIŞMASI ÇANAKKALE KOLİN HOTEL 2. MASTER CHEF YEMEK YARIŞMASI KOLİN HOTEL ÇANAKKALE MASTER CHEF YEMEK YARIŞMASI ÇANAKKALE KOLİN HOTEL 2. MASTER CHEF YEMEK YARIŞMASI Kurallar: 1. TÜM BAŞVURULAR: www.kolinhotel.com web adresinden, KOLİN Hotel Halkla İlişkiler Müdürlüğünden,

Detaylı

TEMA KATEGORİ YARIŞMANIN AMACI

TEMA KATEGORİ YARIŞMANIN AMACI TEMA Yarışmamızın teması olarak belirlenmiştir. Yarışmacılardan, Antalya ve yöresinin sahip olduğu tarihsel tüm zenginliklerin, el sanatlarının ve kültür birikimini özgün yorumlar ile mücevher ve takıya

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene6a5-456a-318d-91e2-645e kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene6a5-456a-318d-91e2-645e kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene6a5-456a-318d-91e2-645e kodu ile teyit edilebilir. 131 Aralık 2015 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilikler ve

Detaylı

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YEMEKTE DENGE RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÖNSÖZ Değerli Öğretmenlerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesi nin

Detaylı

8. ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASI KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

8. ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASI KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 8. ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASI KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ AMAÇ Türk ve Alman üniversitelerinde sinema eğitimi almakta olan gençlerin, yaratıcılıklarını teşvik ederek öğrenimini gördükleri

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

JAPONCA VE JAPON KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI BURSU (NİKKENSEİ) BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ

JAPONCA VE JAPON KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI BURSU (NİKKENSEİ) BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ JAPONCA VE JAPON KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI BURSU (NİKKENSEİ) BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ NOTLAR 1- Tüm açıklamaları lütfen dikkatle okuyunuz. 2- Aşağıdaki durumlarda başvuru dosyanız kabul edilmeyecektir:

Detaylı

VODAFONE FREEZONE 17. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI

VODAFONE FREEZONE 17. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI 1 VODAFONE FREEZONE 17. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI BAŞVURU FORMU (15 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR-LÜTFEN FAKSLAMAYINIZ) 2 Başvuru formu, illere göre farklılık gösteren aşağıda belirtilen tarihlerde,

Detaylı

TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONU: 2. AMAÇ: Çocuklara yönelik hazırlanan animasyon ve çizgi filmler aşağıda belirtilen konu veya konular çerçevesinde hazırlanacaktır: TBMM

Detaylı

Proje Ön Kayıt Formuna www.serka.org.tr Ajans internet adresinde sol altta bulunan kutuya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Proje Ön Kayıt Formuna www.serka.org.tr Ajans internet adresinde sol altta bulunan kutuya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 2011 YILI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-2 (TRA2-11-İGMD002) VE ÖRNEK KOMBİNE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TRA2-11-TRM001) ÖN BAŞVURUDA İZLENMESİ GEREKEN

Detaylı

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KISA (SPOT) METRAJLI FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KISA (SPOT) METRAJLI FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONU: KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KISA (SPOT) METRAJLI FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yol kullanıcılarında trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik kısa film hazırlanmasıdır. Hazırlanacak filmlerde işlenebilecek

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü 1 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KONUSU: İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik

Detaylı

GİRNE ÜNİVERSİTESİ VAKFI MAVİ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

GİRNE ÜNİVERSİTESİ VAKFI MAVİ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ GİRNE ÜNİVERSİTESİ VAKFI MAVİ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN ADI: MAVİ Fotoğraf Yarışması YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI: MAVİ Fotoğraf Yarışmasının amacı, uçsuz bucaksız gökyüzünden derin engin

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi

T.C BURSA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi T.C BURSA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi TAŞRA TEŞKİLATINDA EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI DIŞI DİĞER HİZMET SINIFLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

Detaylı

MUĞLA EĞİTİMİNDE BİLGE HAREKETİ ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJESİ

MUĞLA EĞİTİMİNDE BİLGE HAREKETİ ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJESİ T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü MUĞLA EĞİTİMİNDE BİLGE HAREKETİ ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJESİ PROJE ADI: ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ: Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

KSÜ Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı

KSÜ Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı KSÜ Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı FLORA ÇALIŞMALARINDA İZLENECEK YÖNTEMLER VE UYGULANACAK KURALLAR Yrd. Doç. Dr. Alper UZUN Yrd. Doç. Dr. Seyran PALABAŞ UZUN - 2014 - S a y f a 1 1. GİRİŞ

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ YENİLİKÇİ PROJELER YARIŞMASI PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ YENİLİKÇİ PROJELER YARIŞMASI PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ YENİLİKÇİ PROJELER YARIŞMASI PLANI 2015 İÇİNDEKİLER A) ORGANİZASYON B) YARIŞMANIN KONUSU C) YARIŞMANIN AMACI D) BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

ŞARTNAME DEĞERLENDİRME SEÇİCİ KURUL ÖDÜLLER

ŞARTNAME DEĞERLENDİRME SEÇİCİ KURUL ÖDÜLLER ŞARTNAME DEĞERLENDİRME Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri ne başvuru amacıyla ve gerekli başvuru standartlarına uygun olarak gönderilen projelerin değerlendirilmesi; kendi alanlarında uzman, mesleki

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME

ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME Konu: Üniversitede Engelli Olmak, Dezavantaj yaşayan üniversite öğrencilerinin öğrenim

Detaylı

BANA AB Yİ ANLAT KISA ÖYKÜ YARIŞMASI YÖNERGESİ. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi

BANA AB Yİ ANLAT KISA ÖYKÜ YARIŞMASI YÖNERGESİ. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi BANA AB Yİ ANLAT KISA ÖYKÜ YARIŞMASI YÖNERGESİ Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi ÖĞRENCİLER AB Yİ ÖĞRENİYOR: ORTAK DEĞERLER, TEMEL HAKLAR VE POLİTİKALAR TEKNİK YARDIM PROJESİ TR2011/0136.06-01/001 KISA

Detaylı

KOZA GENÇ MODA TASARIMCILARI YARIŞMASI 2016 YILI ŞARTNAMESİ

KOZA GENÇ MODA TASARIMCILARI YARIŞMASI 2016 YILI ŞARTNAMESİ KOZA GENÇ MODA TASARIMCILARI YARIŞMASI 2016 YILI ŞARTNAMESİ Geleneksel İHKİB Genç Moda Tasarımcıları Yarışması KOZA, genç yeteneklerini arıyor. Bu sene 24.sü düzenlenecek KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması,

Detaylı