KUŞAKLAR BULUŞUYOR KÖYDEN KENTE BAKIŞ KENTTEN KÖYE GİDİŞ İNCELEME, ARAŞTIRMA ve BELGELEME YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUŞAKLAR BULUŞUYOR KÖYDEN KENTE BAKIŞ KENTTEN KÖYE GİDİŞ İNCELEME, ARAŞTIRMA ve BELGELEME YARIŞMA ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 KUŞAKLAR BULUŞUYOR KÖYDEN KENTE BAKIŞ KENTTEN KÖYE GİDİŞ İNCELEME, ARAŞTIRMA ve BELGELEME YARIŞMA ŞARTNAMESİ Kurum i Yarışma Yürütme Kurulu Gençlik ve Spor Bakanlığı (Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü) Adres: Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat:4 Altındağ / ANKARA Telefon: Faks: İnternet Adresi: Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü -Genel Müdür, -Genel Müdür Yardımcıları, -Daire Başkanları. Yarışmanın Adı: KUŞAKLAR BULUŞUYOR İnceleme, Araştırma ve Belgeleme Yarışması. A.Köyden Kente Bakış B.Kentten Köye Gidiş Giriş Gençlerimiz sanatsal, kültürel, geleneksel ve tarihi değerlerimiz ile yaşanmış fakat yazılmamış hayat öyküleri hakkında kültür mirasçılarımız, yaşlıları yaşadıkları köyde veya kentte ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaretler esnasında yüz yüze görüşmelerinden elde edecekleri bilgileri, yaşlılarımızı içlerinde bulundukları çevre ile beraber gözlemleyerek veya köylerimizde yaşayan gençlerimizin kentleri ve kent yaşamlarını gözlemlemeleri sonucunda izlenimlerini paylaşarak özgün eserler meydana getirecek biçimde sunmalarını öngören bir yarışma. Süre ve Zamanlama Yarışma Duyurusu: 5 Kasım 2012 Eserlerin Teslimi İçin Son Tarih: 1 Mart 2013 Eserlerin Değerlendirilmesi: 1-25 Mart 2013 Değerlendirme Sonuçlarının Bakanlık Yarışma Yürütme Kuruluna Teslimi:29 Mart

2 Sonuçların Açıklanması: 3 Mayıs 2013 Ödül Töreni: 19 Mayıs 2013 olarak planlanmaktadır. Yarışmanın Amacı: - Köylerde yaşayan gençlerin kentleri, kent yaşamlarını ve kent kültürünü nasıl değerlendirdiklerini anlamak, - Köylerde yaşayan gençlerimizin gözünden kent yaşamının avantajlı ve dezavantajlı yönlerini açığa çıkarmak, - Kentlerde yaşayan gençlerin büyüklerini köylerde ziyaret etmelerini sağlamak, - Kentlerde yaşayan gençlerimizin tarihi, kültürel, geleneksel değerlerimizi tanımalarını, yaşatmalarını ve kayıt altına almalarını sağlamak, - Gençlerin, yaşlılarla bağlarını güçlendirmek, - Gençlerin elde ettikleri bilgileri özgün bir biçimde sunmaları sağlanarak üretkenliklerinin desteklenmesi, - Gençler tarafından Türkçe'nin doğru ve etkin biçimde kullanılmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Yarışmanın Yöntemi Bu yarışma kentlerde yaşayan gençlerimizin köylere, köylerde yaşayan gençlerimizin ise kentlere ziyaretini esas alan bir yarışmadır. Gençlerimiz yaşlıları ziyaret ederek, bu kişilerle mülakatlar yapacaklardır. Mülakatlar sırasında görüntü ya da ses kaydı alarak geleneksel değerlerimizi belgeleyeceklerdir. Köylerimizde yaşayan gençlerimiz ise kent hayatının avantajlı ve dezavantajlı yönlerini ele alıp bunların ışığında kendi eserlerini oluşturacaklardır. Yarışmacılar çalışma sırasında elde ettiği bilgileri iki farklı formatta(yazılı metin, video/ses kaydı) hazırlayıp başvuru formuyla birlikte bir zarfa koyarak 1 Mart 2013 son başvuru tarihine kadar bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine ulaştıracaklardır. Yarışmacıların hazırlayacağı eserlerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olması ve birinin yazılı, diğerinin görüntülü (video/ses kaydı) veya görsel (fotoğraf) formatta olması gerekmektedir. Yarışma Konuları - Köydeki gencin şehre bakışı, - Köy hayatının değerlendirilmesi, - Büyükleri ziyaret, - Geleneklerimiz ve göreneklerimiz, - Yöreye has tarihi bir olay, 2

3 - Yaşanmış fakat yazılmamış sıra dışı bir hayat hikâyesi, - Yöreye ait anonim eserler ( şiir, mani, türkü, hikâye, destan, efsane, deyim, atasözü vb ), - Yöreye ait kültürel ögeler ve değerler (âdet, gelenek, görenek, yemek tarifleri, şifacılar), - Son temsilcilerinden aktarılan, bir el sanatı, dokuma tekniği, motif, oya, taş işçiliği vb. Kategoriler Yarışma iki farklı kategoride yapılacak olup öğrenci olan veya olmayan bütün gençlere açıktır yaş arası (20 dâhil) gençler, yaş arası (29 dâhil) gençler. Katılım Şartları 1) Yarışmaya, yaş ve yaş arasındaki gençler yaşlarına uygun olan kategoride katılabilirler. 2) Yarışmaya bireysel olarak ya da grup halinde katılabilirler. 3) Her yarışmacı ya da grup, yarışmaya sadece bir eserle katılabilir. 4) Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir. 5) İl Seçici Kurul üyeleri ile Bakanlık Yarışma Yürütme Kurulu üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamayacaktır. 6) Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar: a) Eserler; yazılı ve görsel (fotoğraf, video/ses kaydı) iki farklı formatta hazırlanacaktır. b) Yazılı nüsha, normal sayfa (A4) boyutunda, bilgisayar veya okunaklı olmak kaydı ile el yazısıyla 5 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanarak 3 nüsha halinde teslim edilecektir. c) Yazılı nüshanın ilk sayfasına, eser adı yazılacaktır. d) Yazılı nüshanın ilk sayfanın sol üst köşesinde yarışmacı kodu yer alacaktır (Örnek: ABC123, GNC987,HRN019 vb). e) Görsel ögelerin yazılı metni destekler nitelikte net ve anlaşılır hazırlanması gerekmektedir.görüntülü ve sesli kayıtlar en fazla 20 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. f) Eserlerin özgün nitelik taşıması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak, başvuru formunun ekinde yer alan ve yarışmacı tarafından doldurup imzalanan " Doğruluk Beyanı" esastır. 3

4 İhtilaflı durumlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı sorumlu tutulamaz. g) Eserlerin ve zarfın üzerinde, katılanın ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Başvuru formunda istenen bilgiler eksiksiz olarak doldurulup imzalanacak burada yarışmacı kimlik kodu zarfın, zarftaki eserlerin ve tüm kopyalarının üzerine de yazılacaktır. h) Yarışmacı kimlik kodu katılımcı tarafından belirlenecek Türkçe karakterde büyük üç harf ve üç rakamdan oluşacaktır (Örnek: ABC123, GNC987, HRN019, vb). Yarışmanın Duyurulması Yarışma; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, gençlik merkezleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri, tüm il valilikleri ve Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitelerinde ve hizmet binalarında yarışma afişleri ve broşürleri yoluyla, yarışma web sitesi, Bakanlık web sitesinde yapılacak duyurular aracılığıyla, Facebook, Twitter, MySpace vb. sosyal medya araçları kanalıyla, Gençlik Spor Dergisinde, Yerel radyo ve TV lerde, duyurulacaktır. Başvurular Yazılı metin ve görsel ögelerin, (CD/DVD) 3 er kopyasının eksiksiz olarak doldurulup, imzalanmış Başvuru Formu ve "Doğruluk Beyanı" ile birlikte aynı zarfa konularak, 1 Mart 2013 tarihi mesai saati bitimine (18.00) kadar bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine kargo veya posta ile gönderilmesi ya da teslim makbuzu karşılığında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadan doğacak gecikmelerden İl Müdürlükleri sorumlu değildir. Başvuru Adresi "KUŞAKLAR BULUŞUYOR" İnceleme, Araştırma ve Belgeleme Yarışması Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Sorularınız için e-posta adresi: Başvuru formu ve "Doğruluk Beyanı" belgesi, internet adreslerinden temin edilebilir. 4

5 İl Seçici Kurulu Her ilde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Vali Yardımcısının başkanlığında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü veya Şube Müdürü (bir üye) İl Kültür ve Turizm Müdürü veya Müdür Yardımcısı (bir üye) İl Milli Eğitim Müdürü veya Müdür Yardımcısı ( bir üye) Edebiyat Öğretmeni (bir üye) Üniversitelerden tercihen Edebiyat veya Basın Yayın alanında çalışan akademisyen (bir üye) Yerel Basın Temsilcisi (Anadolu Ajansı veya TRT muhabiri bir üye) olmak üzere 7 üyeden oluşur. Toplantılar en az 5 üyenin katılımıyla yapılır. Eserlerde alıntı, çalıntı veya kopya olduğu tespit edilirse ödüller Bakanlık Yarışma Yürütme Kurulu kararıyla iptal edilir. Değerlendirme İl seçici kurulları her bir kategori için 6 şar eseri yarışma şartnamesine göre seçerek Bakanlık Yarışma Yürütme Kuruluna gönderir, her bir kategori için 6 şar eser yarışma şartnamesine göre değerlendirilmeye tabi tutulur. Kurul tarafından her bir il için iki ayrı kategoride ilk üç dereceye girenler ilan edilir. Değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir. 1. Özgünlük, 2. Görsellik, 3. Edebi değer, üslup, 4. Türkçe'nin doğru kullanılması, 5

6 5. Etkili ve doğru anlatım, 6. Kurgu, 7. Teknik kalite. Sonuçların Açıklanması Sonuçlar 3 Mayıs 2013 tarihinde web adreslerinde ilan edilecektir. Ödüller Her ilde her kategori için; Birinci esere: Tablet Bilgisayar İkinci esere: Bisiklet Üçüncü esere: Fotoğraf makinesi Diğer hükümler 1) Yarışmaya katılan eserlerin tüm hakkı Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olacak, eserler üzerinde yarışmacılar hak talep edemeyeceklerdir. 2) Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir. 3) Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlanmaya değer bulunan eserleri bir kısa film çalışmasında değerlendirebilecektir. 4) Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlanmaya değer bulunan eserlerden oluşan bir kitap yayımlayabilecektir. 5) Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık, film vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır. 6) Dereceye giren gençlere ödülleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek bir törenle verilecektir. 7) Dereceye giren eser sahipleri tarafından altı ay içinde alınmayan ödüllerle ilgili hiç bir hak talep edilemeyecektir. 8) Bakanlık Yarışma Yürütme Kurulu yarışma şartnamesiyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. 9) Bakanlık Yarışma Yürütme Kurulu kararları kesindir ve itiraz edilemez. 10) Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar. 6

7 KUŞAKLAR BULUŞUYOR İNCELEME, ARAŞTIRMA VE BELGELEME YARIŞMASI BAŞVURU FORMU A. YARIŞMACI KİMLİK KODU (ÖRN: AAA123) B. ESER ADI C. BAŞVURU SAHİBİNİN/SAHİPLERİNİN KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı (1): T.C. Kimlik Numarası (1): Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) (1): Adı Soyadı (2): T.C. Kimlik Numarası (2): Doğum Tarihi (2): (Gün/Ay/Yıl) Kategorisi: (15-20 yaş/ yaş) D. BAŞVURU SAHİBİNİN/SAHİPLERİNİN EĞİTİM BİLGİLERİ (Devam ettiği veya mezun olduğu okul) Okul Adı (1): Bölümü (1): Sınıfı (1): Okul Adı (2): Bölümü (2): Sınıfı (2): E. BAŞVURU SAHİBİNİN/SAHİPLERİNİN MESLEKİ BİLGİLERİ Çalıştığı Kurum (1): Mesleği (1): Kadrosu (1): Çalıştığı Kurum (2): Mesleği (2): Kadrosu (2): F. BAŞVURU SAHİBİNİN/SAHİPLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Posta Adresi (1): Ev Telefonu (1): Mail Adresi (1): Cep Telefonu (1): Posta Adresi (2): Ev Telefonu (2): Mail Adresi (2): Cep Telefonu (2): Yarışma Şartnamesini okudum ve şartnamedeki bütün koşulları kabul ediyorum. Tarih: İsim / İmza (1): İsim/İmza (2): 7

8 KUŞAKLAR BULUŞUYOR İNCELEME, ARAŞTIRMA VE BELGELEME YARIŞMASI DOĞRULUK BEYANI YARIŞMAYA KATILAN KİŞİ/KİŞİLER TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, Kuşaklar Buluşuyor İnceleme, Araştırma ve Belgeleme Yarışmasına göndermiş olduğum/olduğumuz eserin konu seçiminde, araştırmanın yapılmasında ve üretilmesinde tamamen kendi bilgi, beceri ve fikirlerimi kullandığımı, eserlerin tarafımdan üretildiğini ve dipnot vermeden hiçbir yerden alıntı yapmadığımı/yapmadığımızı beyan eder, konuyla ilgili her türlü sorumluluğun şahsıma/şahsımıza ait olduğunu kabul ederim/ederiz. Katılımcı Kodu:... Eser Adı:... Yarışmacının Adı Soyadı İmzası Yarışmacının Adı Soyadı İmzası 8

9 KUŞAKLAR BULUŞUYOR İNCELEME, ARAŞTIRMA VE BELGELEME YARIŞMASI UYGULAMA AKIŞ ŞEMASI Yarışma Duyurusunun Yapılması 5 Kasım 2012 Eserlerin Teslimi İçin Son Tarih 1 Mart 2013 Eserlerin Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilmesi 1-25 Mart 2013 Eserlerin Bakanlık Yürütme Kuruluna Teslimi 29 Mart 2013 Sonuçların Bakanlık Tarafından Açıklanması 3 Mayıs 2013 Ödül Töreni 19 Mayıs

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ YARIŞMANIN ADI: Genç Kalemler Öykü Yarışması GİRİŞ Gençlerin kültür ve sanat bilincini, sadece popüler olandan yola çıkarak değil, kendi

Detaylı

1. Anadolu Çizgi Film (Animasyon) Yarışması

1. Anadolu Çizgi Film (Animasyon) Yarışması 1. Anadolu Çizgi Film (Animasyon) Yarışması 2015 Birincisi düzenlenen yarışma, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun a istinaden 14 Temmuz

Detaylı

TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONU: 2. AMAÇ: Çocuklara yönelik hazırlanan animasyon ve çizgi filmler aşağıda belirtilen konu veya konular çerçevesinde hazırlanacaktır: TBMM

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU İzmir den yenilikçi, küresel ölçekte bilimsel değerler yaratılmasını ve yayılmasını sağlama vizyonuyla 2010 yılında kurulan

Detaylı

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi YARIŞMA ŞARTNAMESİ www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi Hayal Edin, Gerçekleştirelim Yarışması Nedir? Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği

Detaylı

AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1- KONUSU : Ahi Evran ve Ahilik düşüncesine ilişkin değerleri kapsayan halk şiiri yarışması. 2- TÜRÜ : Halk Şiiri 3- AMACI : AHİLİK KONULU

Detaylı

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: İ.Ü. SERPAM ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın

Detaylı

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın Adı / Konusu: Düzenleyen / Yarışmayı Açan: PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu) ve PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları

Detaylı

Enstitüsü. Bilgi için :

Enstitüsü. Bilgi için : Enstitüsü Bilgi için : 25 Ocak 2013 TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ LOGO TASARIM YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU Türkiye Su Enstitüsü Katılım Formu Kimlik Belgesi Zarfı Zarfın kapağı kapatılmış olmalıdır, Zarfın üzerinde

Detaylı

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Yarışmayı Açan Firma Yarışmanın Konusu Son Başvuru Tarihi Katılımcının Türü Ödüller Seçici Kurul Üyeleri Fakir Elektrikli Ev Aletleri Fakir

Detaylı

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmektedir Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi ÖĞRENCİLER AB Yİ ÖĞRENİYOR: ORTAK DEĞERLER, TEMEL

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ KURUMSAL LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU Madde 1 : Bu Şartname'nin konusu Türkiye Müteahhitler Birliği ne (Türkiye Müteahhitler Birliği kısaca TMB olarak anılacaktır.)

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMALI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. Amaç ve Tema : Dünyada ve ülkemizde büyük önemi olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ İÇİN DÜZENLENEN, ÖDÜLLÜ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ İÇİN DÜZENLENEN, ÖDÜLLÜ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ İÇİN DÜZENLENEN, ÖDÜLLÜ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ SON BAŞVURU TARİHİ : 31 ARALIK 2013 SAAT : 17:00 YARIŞMANIN TÜRÜ : Logo Tasarımı Yarışması

Detaylı

Yarışma herkese açıktır!

Yarışma herkese açıktır! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü için düzenlenen, ödüllü logo tasarımı yarışması şartnamesi SON BAŞVURU TARİHİ YARIŞMANIN TÜRÜ 12 Nisan 2011, Salı, Saat: 17:00 Logo Tasarımı Yarışması

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Akdeniz Üniversitesi ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın Konusu: Akdeniz

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

T.C. ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ T.C. ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ödüllü Logo (Logotype) tasarım yarışması 2) Düzenleyen Kurum: Çerkezköy Ticaret ve

Detaylı

ATHİB 4. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ATHİB 4. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ ATHİB 4. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN TEMASI ATHİB 4. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından dokuma kumaş

Detaylı

İzmir Kent Konseyi Ulaşım Hizmetleri ve Trafik Çalışma Grubu İzmir'de Kent ve Ulaşım Konulu Fotoğraf Yarışması Şartname

İzmir Kent Konseyi Ulaşım Hizmetleri ve Trafik Çalışma Grubu İzmir'de Kent ve Ulaşım Konulu Fotoğraf Yarışması Şartname İzmir Kent Konseyi Ulaşım Hizmetleri ve Trafik Çalışma Grubu İzmir'de Kent ve Ulaşım Konulu Fotoğraf Yarışması Şartname 1. KONU VE AMAÇ: Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent

Detaylı

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONUSU VE AMAÇ: Yarışmanın konusu, Söğütlü ilçemizin, her geçen gün gelişen kentleşme potansiyeli, tarım ve tarım sanayisindeki gücünü ve bu özelliklerinin

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü DÖRT MEVSİMDE MERAM FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü DÖRT MEVSİMDE MERAM FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1 T.C. MERAM BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü DÖRT MEVSİMDE MERAM FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1 - KONU VE AMAÇ Fotoğraf yarışmasının konusu Dört Mevsimde Meram olarak belirlenmiş olup, amacı

Detaylı

ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 1. Yarışmanın adı: ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması dır. 2. Yarışma amacı ve

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükellef odaklı hizmet anlayışı ile vergi bilincinin arttırılması ve vergide

Detaylı

KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESĐ (YENĐLENEN) A) KONU: KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KURUMSAL LOGOSUNU BELĐRLĐYOR

KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESĐ (YENĐLENEN) A) KONU: KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KURUMSAL LOGOSUNU BELĐRLĐYOR KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESĐ (YENĐLENEN) A) KONU: KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KURUMSAL LOGOSUNU BELĐRLĐYOR YARIŞMA; Kırklareli Đl Özel Đdaresi nin kurumsal logosunun, Đl Özel

Detaylı

EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN AMACI: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi nin genel amaç ve temel

Detaylı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI 2013, İstanbul 1. YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek olan Doğal Taş Tasarım Yarışması

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STAND TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STAND TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STAND TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1- Yarışmanın Konusu Yarışmanın konusu; Türkiye nin batı yakasında yer alan 6000 yıllık tarihi boyunca Traklar, Yunanlılar, Romalılar,

Detaylı

ALIŞVERİŞ, MEKAN ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ALIŞVERİŞ, MEKAN ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALIŞVERİŞ, MEKAN ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMA HAKKINDA Günümüzde alışveriş mekanları tüketim toplumlarının simgesi olan salt tüketim mekanları gibi algılanıyor.

Detaylı

TASARIMI YARIŞMASI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR. www.mehmetakif.edu.tr YARIŞMA KONUSU YARIŞMA TAKVİMİ ÖDÜL

TASARIMI YARIŞMASI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR. www.mehmetakif.edu.tr YARIŞMA KONUSU YARIŞMA TAKVİMİ ÖDÜL MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR YARIŞMA KONUSU İstiklalden İstikbale sloganıyla milletine, bayrağına, milli değerine ve bağımsızlığına sahip çıkan üniversitemiz için, hedef

Detaylı