TEMİZ ÜRETİM GENEL BİLGİLENDİRME VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMİZ ÜRETİM GENEL BİLGİLENDİRME VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI"

Transkript

1 TEMİZ ÜRETİM GENEL BİLGİLENDİRME VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

2 KAPSAM Temiz Üretim Genel Bilgilendirme oçevre Sorunları osürdürülebilir Tüketim ve Üretim Alanında Türkiye de Mevcut Durum otemiz üretim/ eko-verimlilik ovgm nin çalışmaları

3 Doğal kaynaklar 2008 yılında küresel kaynak kullanımı: % 28 Çin (% ), % 13 ABD, % 7 Hindistan 15 yüksek tüketime sahip ülke yanında Çin, ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya; küresel kaynak kullanımının % 75 ine sahiptir. En düşük ve en yüksek malzeme tüketimine sahip bölgeler arasında 11 kata varan fark bulunmaktadır. En düşük tüketime sahip 100 ülke, küresel malzeme kullanımının sadece % 1,5 ini oluşturmaktadır. Küresel enerji kullanımı: 2020 yılında 2005 yılı miktarına göre % 9 artış Küresel toprak ve okyanus yüzeyi sıcaklığı: yılları arasında ortalama 0,85 C lik artış (IPCC, 2013). Dünya nüfusu, bir Avrupalı kadar kaynak tüketseydi 2,5 gezegene ya gereksinim duyacaktık. 3

4 Enerji - İklim Değişikliği Şekil lardan günümüze atmosferik CO2 emisyonu (IPCC,2013) İMALAT SANAYİ Küresel enerji tüketimi günümüzde toplam enerji kullanımının neredeyse üçte birini oluşturmaktadır. Küresel enerji tüketimi 1971 den 2004 e kadar % 61 oranında artmıştır. Küresel CO 2 emisyonunun % 36 sını meydana getirmektedir. 4

5 Küresel Çevre Sorunları Küresel Isınma (Yüzey Isısı) Küresel Isınma (Deniz Suyu Seviyesi) Atık Üretimi 5

6 Küresel Çevre Sorunları Su Stresi Düşük stres ( %10) Düşük - orta stres (%10-20) Orta yüksek stres (%20-40) Yüksek stres (%40-80) Çok yüksek stres ( %80) 6

7 Enerji Kullanımında Türkiye de Mevcut Durum Şekil Enerjide ithalat oranı: % 73 Enerji verimliliği ve yerel yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılması konuları Türkiye deki temel politika alanları arasında yer almaktadır. Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı Kaynak: T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Stratejik Planı 7

8 8

9 Türkiye de Sanayide Tüketilen Nihai Enerjinin Sektörel Dağılımı (2012) Cam ve Cam Ürünleri 1% Gübre 2% Kimya-Petrokimya 6% Seramik 4% Kağıt 1% Şeker 2% Kaynak: Enerji Denge Tablosu, 2012, ETKB Tekstil 6% Gıda 3% Çimento 19% Demirçelik 21% Diğer Sanayi 31% Demirdışı Metaller 3% Motorlu Kara Taşıt Sanayi 1%

10 Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Yaklaşımları Sürdürülebilir kalkınma Gelecek kuşakların ihtiyaçlarından ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilmek Yeşil ekonomi Yeşil büyüme 1972 Stockholm İnsani Çevre Konferansı 1987 Brundtland Raporu 1992 Rio BM Çevre Konferansı 2000 Binyıl Kalkınma Hedefleri 2002 Johannesbourg Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi 2012 Rio BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı 10

11 Benzer Kavramlar Kirlilik önleme Atık azaltımı Temiz üretim Yeşil verimlilik Kaynak Verimli Temiz Üretim (BM Çevre Programı-UNEP) Eko-verimlilik (Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi) Kirlilik Önleme (Kanada Kirlilik Önleme Merkezi) Yeşil Verimlilik (Asya Verimlilik Teşkilatı) Atık Azaltımı (ABD Çevre Koruma Ajansı) Yeşil Büyüme (OECD, Dünya Bankası) Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim (AB, BM, OECD) 11

12 HEDEF İHTİYAÇ MEVCUT DURUM Yeşil Büyümeye Doğru Çevresel baskılar, oluşan yeni pazarlar ve kıt olan kaynaklar nedeniyle kalkınma ve ekonomik büyüme yeniden tanımlanmaya çalışılmaktadır. Geleneksel üretim yöntemleri ve çevre teknolojileri, kaynak verimliliğini sağlamada ve çevresel performansı artırmada artık yetersiz kalmaktadır. Endüstrinin yeniden yapılanması ve yeşil iş modellerinin oluşturulması için; yeni sistemler, prosesler ve teknolojilere gereksinim duyulmaktadır. (ÜRETİM) Çevre dostu ürün ve eko-etiket gibi tüketime yönelik uygulamalar geliştirilmelidir. (TÜKETİM) Sürdürülebilir tüketim ve üretim Düşük karbonlu ve kaynak verimli yeşil endüstri Yeşil büyüme 12

13 Mega-trendler ve tahminler Nüfus > 9 milyar (2050) Orta sınıf tüketici sayısı x 3 (2030) (Kaynak: WBCSD, Vision 2050) Arz sınırlı iken, doğal kaynaklara olan küresel talebin artması (dünya genelinde son 10 yılda ham madde talebinde öngörülmemiş bir artış) Tüm tahminler talepteki artışın yukarı yönlü seyretmeye devam edeceğini gösteriyor Gıda ürünlerine olan talepte %70 (2050) ve küresel gıda fiyatlarında % artış (2030) (Kaynak: FAO & Willenbroekel ve diğerleri, 2011) 13

14 Ekonominin Sürdürülebilirliği ve Arz Güvenliği 1. Kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada, kaynak yoğun üretim ve tüketim biçimleri ile sınırsız bir ekonomik büyüme mümkün müdür? 2. Arzın sınırlı olduğu bir ekonomide sürekli artan ve gelecekte de artmaya devam etmesi öngörülen - küresel kaynak talebini karşılamak mümkün müdür? 14

15 Yeşil Büyüme (OECD)-Yeşil Ekonomi (UN) 1) Doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı (enerji verimliliği, su verimliliği, malzeme verimliliği vb.) 2) Ekonomik büyümenin doğal kaynak tüketiminden ve çevre kirliliğinden ayrıştırılması (de-coupling) «Yeşil Büyümenin merkezinde ekonominin kaynak verimliliğini sağlamak vardır» (OECD, Green Growth Report) 15

16 Makro-Ekonomik Politikalar OECD: Kaynak Verimliliği Tavsiye Kararı, C(2008)40 Yeşil Büyümeye Doğru, 2011 (5 grup, 25 gösterge) Yeşil Büyüme ve Kalkınmakta Olan Ülkeler, 2012 Kaynaklar, Verimlilik ve Çevre, 2013 Avrupa Birliği: AB 2020:Kaynak Verimli Avrupa Girişimi, COM (2011)-21 Kaynak Verimli Avrupa İçin Yol Haritası, COM (2011)-571 UNEP Kaynak Verimliliği Programı Uluslararası Kaynak Paneli (IRP) 16

17 Kaynak Verimliliği OECD, EUROSTAT, Avrupa Komisyonu ve UNEP: Kaynak Verimliliği (Malzeme Verimliliği) = GSYH / YMT Kaynak Yoğunluğu (Malzeme Yoğunluğu) = 1 / Kaynak Verimliliği = YMT / GSYH GSYH: Gayrısafi Yurtiçi Hasıla YMT: Yurtiçi Malzeme Tüketimi (Domestic Material Consumption, DMC) 17

18 Kaynak Verimliliği (TR ve AB-27) [GSYH/YMT] KV TR (2000=100) KV EU27 (2000=100) Kaynak: TÜİK-EUROSTAT verileri 18

19 Sırbistan Romanya Bulgaristan Estonya Letonya Polonya Türkiye Kıbrıs Portekiz Finlandiya Litvanya Çek Cumhuriyeti İrlanda Slovenya Slovakya Norveç İsveç Avusturya Danimarka Macaristan Hırvatistan AB 27 Yunanistan Belçika İspanya Almanya Fransa İtalya Birleşik Krallık Hollanda İsviçre Lüksemburg Malta Türkiye de Kaynak Verimliliği 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Kaynak Verimliliği GSYİH (euro (SAGP)/Yerli Malzeme Kullanımı-kg) ( ) (Kaynak: Eurostat) 19

20 Ayrışma (De-coupling) «ekonomik büyüme ile doğal kaynak tüketimi ve/veya çevresel kirlilik/bozunma arasındaki bağıntının kırılması» GSYH doğal kaynak tüketimi çevresel bozunma Kaynak: UNEP International Resource Panel,

21 Ayrışma: GSYH ve Yurtiçi Malzeme Tüketimi (AB-27) AB YMT EU27 (2000=100) GSYH EU27 (2000=100) Kaynak: TÜİK-EUROSTAT verileri 21

22 Ayrışma: GSYH ve Yurtiçi Malzeme Tüketimi (TR) TÜRKİYE YMT (2000=100) REEL GSYH (2000=100) Kaynak: TÜİK-EUROSTAT verileri 22

23 Çevre Yaklaşımları PASİF Kirletme ve seyreltme DUYARLI Boru sonu arıtma 1 2 YAPICI Geri dönüşüm ve geri kazanım PROAKTİF Temiz üretim

24 ATIK, NEGATİF EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİR ÜRÜNDÜR. Atık = Girdi - Ürün Gaz emisyonları ÜRÜN GİRDİ (Hammadde, yardımcı malzemeler, su, enerji) Katı atık Sıvı atık 24

25 Çevre Konusunda Klasik Yaklaşım Arıtma ve atık bertarafı gibi atığın oluştuktan sonra kontrol edilmesini sağlayan boru sonu yöntemler uygulanmaktadır. Çevre yatırımları, kendini geri ödemeyen, üretim maliyetlerini yükselten yatırımlar olarak görülmektedir. Çevre üretim sürecinden ayrı düşünülmektedir. Çevre maliyetleri işletmenin maliyet hesaplarına katılmamaktadır.

26 Çevre Konusunda Yeni Yaklaşımlar Çevre konusu; tasarım/üretim/kullanım/hizmet süreçlerine, ürün-üretim ve teknoloji-inovasyon stratejilerine dahil olmaya başlamıştır. Hedef: Hammadde, su, enerji, vb. tüketimlerinin azaltılması Atık/atıksu, vb. miktarlarının düşürülmesi Hem üretim hem çevre maliyetlerinin düşürülmesi Çevre yatırımlarının geri dönüşlü hale gelmesi Rekabet gücünün korunması/artırılması Çevre dostu ürün sektöründe yer alınması

27 Temiz Üretim Nedir? Etkinliği artırmak, insanlar ve çevre üzerindeki riskleri azaltmak amacıyla koruyucu entegre bir çevre yaklaşımının süreçlere, ürünlere ve hizmetlere sürekli olarak uygulanması (UNEP) TEMİZ ÜRETİM KAYNAK VERİMLİLİĞİ ATIK AZALTIMI Hammadde, enerji ve doğal kaynakları daha az kullanmayı, Yeniden kullanım ve geri dönüşümü artırmayı, Daha az atık oluşturmayı ve Tehlikeli atık miktarını azaltmayı amaçlayan, GERİ DÖNÜŞÜM çevresel fayda yanında ekonomik getirileri de olan bir üretim stratejisidir. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 27

28 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme Hammadde, doğal kaynak, su ve enerji kullanımı ile atık oluşturan kaynakların ve uygun temiz üretim fırsatlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen sistematik ve planlı bir prosedürdür. TÜ DEĞERLENDİRMESİ TÜ FIRSATLARI TÜ FIRSATLARI DAHA AZ KAYNAK KULLANIMI VE ATIK DAHA AZ KAYNAK KULLANIMI VE ATIK ARTAN VERİMLİLİK İşletme NEREDE ve NEDEN kaynaklarını atık olarak kaybeder? Bu kayıplar NASIL en aza indirilir? 28

29 Temiz Üretim Araçlarına Örnekler Temiz Üretim Olanak Değerlendirme Malzeme Akışı Maliyet Muhasebesi Yaşam Döngüsü Analizi Endüstriyel Simbiyoz Karbon Ayakizi Su Ayakizi Eko-tasarım Eko-etiket Yeşil Satın Alma 29

30 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme Metodolojisi Yönetimin taahhüdünün alınması Proje takımının oluşturulması Engellerin ve çözümlerin belirlenmesi Amaçların belirlenmesi Ön değerlendirme yapılması Proses akışlarının oluşturulması (girdiler, çıktılar, atık ve emisyonlar) Olası temiz üretim fırsatlarının belirlenmesi Teknik, çevresel ve ekonomik fizibilite yapılması En iyi fırsatların belirlenmesi Temiz üretim ihtiyacının ortaya çıkması 1.Planlama ve organizasyon 2.Değerlendirme 3.Fizibilite analizi Fırsatların uygulanması İzleme ve değerlendirme Sürdürme 4.Uygulama 30

31 Temiz Üretim Fırsatlarının Belirlenmesi STANDART FİKİRLER Temiz üretim ile ilgili kılavuz ve rehber niteliğindeki kaynaklar Kontrol listeleri Sektörel özel kılavuz ve kontrol listeleri YENİ/YARATICI FİKİRLER Temiz üretim metodolojisi kapsamında sorunların belirlenmesi Beyin fırtınası yapılarak olası temiz üretim fırsatlarının belirlenmesi Benzer sektör ve işletmelerle kıyaslama yapılması 31

32 Temiz Üretim Fırsatları 1. İyi işletme uygulamaları 7. Yan ürün kullanımı TEMİZ ÜRETİM FIRSATLARI 2. Ürün değişimi 3. Hammadde ikamesi 6. Teknoloji değişimi 5. Proses optimizasyonu/ değişimi 4. Yeniden kullanım/ geri kazanım 32

33 Fizibilite Analizi TEKNİK DEĞERLENDİRME ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ürün kalitesine etkisi Verimliliğe etkisi Malzeme kullanımı Enerji kullanımı Bakım uygulamaları üzerine etkisi Güvenilirlik Rahat uygulanabilirlik Malzeme kullanımı Enerji kullanımı Havaya, suya ve toprağa olan emisyonlar Sağlık ve güvenlik Geri dönüş süresi Etkilenen diğer maliyet faktörlerinin belirlenmesi o Çevresel maliyetler o Hammadde kaybının maliyeti o Ekipmanın yatırım maliyeti o Personel maliyetleri, vb. 33

34 Örnek Uygulamalar KOBİ ler 1. Talaşlı İmalat CNC tezgahı soğutma sıvısı geri kazanımı TL % 46 atık sıvı % 24 soğutma yağı % 25 su 5 ay 2. Metal Kaplama Ters akım durulama sistemi / damlama tablaları TL % 65 su % 60 kimya sal 5 ay 3. Kaynak Kaynak regulatörü montesi TL % 42 gaz CO 2 6 ay 4. Alüminyum Profil Kaplama Banyo yüzeyi kaplama TL % 60 doğal gaz % 42 su 2 ay 5. Gıda Boru izolasyonu ve buhar vanaları yenileme TL % 26 CO TL enerji maliyeti 1,5 ay 34

35 Örnek Uygulamalar Büyük İşletmeler 1. Gıda Çözdürme ve temizleme-de suların geri kazanımı $/yıl tasarruf $ yatırım % 44,5 su kwh/yıl enerji 8,9 ton/yıl CO 2 1,6 yıl 2. İçecek Soğutma sularının geri kazanımı $/yıl tasarruf $ yatırım % 55,6 su 1 ay % 35,9 su 3. Metal İşleme Soğutma suyu geri kazanımı, Fosfatlamada optimizasyon $/yıl tasarruf $ yatırım kwh/yıl enerji 18,3 ton/yıl CO 2 7 ay %29,4 Kimyasal 4. Metal Kaplama Yağ alma, durulama, oksilan ve kurutma sistemleri $/yıl tasarruf $ yatırım 5. Kimya Hava soğutmalı yeni nesil pompalar $/yıl tasarruf $ yatırım 6. Tekstil Üretimde optimizasyon ve su yumuşatmada otomasyon $/yıl tasarruf $ yatırım % 85 tiner %100 CdO %100 NaCN 1,5 yıl m 3 /yıl su kwh/yıl enerji 71,5 ton/yıl CO 2 4 ay % 54 su %22 enerji 1 aydan az 879,6 ton/yıl CO 2 %67 Kimyasal

36 1. Sac İşleme Boyanın yeniden kullanımının sağlanması $ 2,5 ton/yıl katı atık Örnek Uygulamalar Dünyadan Örnekler % 48 hammadde 7,5 ay 2. Gıda Boru izolasyonu $ % 40 yakıt anında 3. Boya ve Kimya Makinenin çalışma saatlerinin düzenlenmesi 0 $ kwh/yıl anında 4. Sağlık Ürünleri İmalatı Yeni ambalaj tasarımı 0 $ % 24 Karton kullanımı anında Eski ambalaj Yeni ambalaj (*) Delta News Brochure, Issue 11, August

37 Örnek Uygulamalar Dünyadan Örnekler 710 t/yıl Kum tüketimi 5. Döküm Kumun yeniden kullanımının sağlanması $ 4 t/yıl Reçine yapıştırıcı 2 t/yıl Reçine sertleştirici 688 t/yıl Katı atık 22t/yıl Toz 1,7 yıl 6. İnşaat malzemeleri Girdi ikamesi $ 16,2 t/yıl Yağ %90 Su kirliliği 1,7 yıl 7. Gıda Su tasarrufu ve kirlilik yükü azaltımı ay 8. Kimya Atık su azaltılmasına yönelik süreç düzenleme %27 Atık su %25 Atık su kirlilik yükü t/yıl Temiz su %12 Temizlik sıvısı %2 Buhar %50 Çamur %60 Nötrleştirme malzemesi 10 ay 37

38 TÜ Faaliyetlerinin Gelişimi Tavandan Tabana Politika reformları Finansal mekanizmaların oluşturulması Bilgi paylaşım ağları Ortaklıkların kurulması Kapasite geliştirme Bilinç oluşturma Finansal kuruluşların dahil edilmesi Ulusal, uluslararası işbirlikleri Veri tabanlarının, TÜ ağlarının oluşturulması Ulusal, uluslararası işbirlikleri TÜM lerin kurulması TÜ kavramının tanıtılması Tabandan Tavana 38

39 Temiz Üretim Merkezleri Bilinç Artırma Teknik Destek Yaygınlaştırma TÜ MERKEZLERİ TEMEL GÖREVLER Kapasite Geliştirme Politika Tavsiyeleri Yatırım Finansmanı Kolaylaştırma UNIDO/UNEP Destekli TÜ Merkezleri - örnek statüler Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Merkezler (Kore, Çin, Fas, Mısır) Özel Statüye Sahip Merkezler (Çek Cumhuriyeti, Slovakya) STK Niteliğindeki Merkezler (Hırvatistan) Üniversite Bünyesinde Kurulan Merkezler (Macaristan) TÜ Alanında Faaliyet Gösteren Diğer Kuruluşlar (~80 kuruluş) - örnekler Almanya Malzeme Verimliliği Ajansı - DEMEA Kanada Kirlilik Önleme Merkezi Avustralya Temiz Üretimde Mükemmellik Merkezi Asya Verimlilik Teşkilatı 39

40 BÜTÜNSEL VE SEKTÖREL TEMİZ ÜRETİM YAKLAŞIMI (UNIDO) Temiz Üretim Önleyici bütünsel bir sürdürülebilirlik stratejisinin bütün üretim ve hizmet sürecine uygulanması Sektörel düzeyde İşletme seviyesinde Ürünler: Daha iyi tasarımla atık azaltımı Yeni ürünlerde atık kullanımı Üretim: Hammadde, enerji ve su tasarrufu Emisyonların kaynakta azaltılması Teknoloji alternatiflerinin geliştirilmesi Maliyetlerin ve risklerin azaltılması Hizmetler: Tasarım ve dağıtım süreçlerinde etkin çevre yönetimi Etki: Verimliliğin artması Çevresel performansın iyileştirilmesi Rekabet avantajının artması 40

41 UNIDO/UNEP Temiz Üretim Merkezleri 41

42 Türkiye de Temiz Üretim Faaliyetlerinin Gelişimi Temiz üretim ile ilgili 1998 yılından bu yana farklı kurum ve kuruluşlar tarafından ülkemizde yürütülen faaliyetler şu genel başlıklar altında toplanabilir: Konu ile ilgili projeler yürütülmesi, koordine edilmesi veya ilgili projelere katılım sağlanması Pilot uygulamalar Araştırma çalışmaları Eğitim, bilinçlendirme ve yaygınlaştırma çalışmaları Ar-Ge çalışmaları Teşvik ve proje destekleri Konu ile ilgili standartların uyumlaştırılması ve yayınlanması Akademik tez çalışmaları Yayınlar Sanayi üniversite işbirliği Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü nün kurulması 42

43 Türkiye de Temiz Üretim Alanında Sağlanan Destekler - Çevre Teknolojileri Desteği, Enerji Verimliliği Desteği Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı - Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali Destek Programı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2014 yılı Mali Destek Programı - Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı İzmir Kalkınma Ajansı - 17 Aralık Mart Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı - Temiz Üretim Mali Destek Programı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 5 Aralık Şubat Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı (TURSEFF Desteği) Avrupa Sanayi ve Kalkınma Bankası AB İklim Fonu - KOSGEB Tematik Proje Destek Programı Ankara Kalkınma Ajansı - 10 Aralık Şubat

44 Türkiye de TÜ ile İlgili Mevzuat TEMİZ ÜRETİM İLE İLGİLİ MEVZUAT Üst Politika Belgeleri Çevre Mevzuatı Enerji Verimliliği Mevzuatı Plan ve Strateji Belgeleri Bakanlıların Kuruluş Kanunları Doğrudan İlgili Mevzuat Dolaylı Mevzuat Enerji Verimliliği Kanunu Yönetmelikler Tebliğler Genelgeler EKÖK Tekstil Tebliği Çevre Kanunu Yönetmelikler Eko-Tasarım Eko-Etiketleme 44

45 Temiz Üretim ile ilgili Ulusal Strateji ve Politika Belgeleri Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ( ) 44 no lu eylem Eko-verimlilik Merkezi kurulması hedefi KOBİ Stratejisi Eylem Planı ( ) Eko-verimlilik Merkezi kurulması hedefi Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ( ) 2023 yılında Türkiye nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedefi Ulusal Su Kalitesi Yönetimi Strateji Belgesi ( ) Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak maksadıyla, kurumsal ve yasal çerçevenin çizilerek su yönetiminde teknik ve ekonomik araçlar geliştirmek Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planı ( ) Türkiye İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ( ) Enerji ile ilgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (07 Ekim 2010) Enerji ile ilgili ürünlerin tasarımında uyulması zorunlu olan şartların çerçevesini belirlemek suretiyle enerji verimliliğini, çevre koruma düzeyini ve enerji arz güvenliğini artırarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği (14 Aralık 2011) Kurulu kapasitesi 10 ton/gün üzerinde olan tekstil tesislerinde hammadde ve enerjinin etkin kullanımı ile ve temiz üretim teknolojilerinin uygulanması Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (25 Nisan 2012) Ulusal sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını teşkil eden elektrik ve buhar üretimi, çimento, demir-çelik, seramik, kireç, kağıt ve cam üretimi gibi sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi 45

46 VGM nin Temiz Üretim Alanında Yürüttüğü Faaliyetler Politika Geliştirme / Program Tasarımı ve Uygulaması Kapasite Geliştirme / Bilinçlendirme Ulusal / Uluslararası Projeler Uluslararası Üyelikler ve İşbirlikleri 46

47 Üst Plan, Program, Strateji Belgeleri Kapsamındaki Sorumluluklar 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları 1.1. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı (Bileşen 1 ve 3) Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı (Bileşen 3) BSTB Stratejik Planı Tedbir 247. Türkiye Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Haritası KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı ( ) Eylem No 2.1.3: KOBİ lere eğitim ve danışmanlık Eylem No 2.5.5: Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Eko-verimlilik Programı yürütülecektir. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ( ) Eylem Y : Temiz Üretim Merkezi Eylem US.2.2.6: Su Verimliliği Kılavuzları Eylem S : İyi Uygulamaların Paylaşılması Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ( ) Eylem 36: Verimlilik göstergeleri Eylem 43: Verimlilik politika ve stratejisi Eylem 44: Eko-verimlilik Programı, Temiz Üretim Merkezi

48 Politika Oluşturma / Program Tasarımı ve Uygulaması 10. Kalkınma Planı Üretimde Verimliliğin Artırılması Dönüşüm Programı Endüstriyel Simbiyoz Endüstriyel simbiyoz imkânlarının belirlenmesi Pilot projeler oluşturulması Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle konuya ilişkin kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi Paydaşlar arası iletişim olanaklarının geliştirilmesi Endüstriyel simbiyoz uygulamalarının çeşitlendirilip yaygınlaştırılması

49 Politika Oluşturma / Program Tasarımı ve Uygulaması 10. Kalkınma Planı Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Dönüşüm Programı 3. Bileşen: Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması VGM sorumluluğuna verilmiştir Düşük verimli AC elektrik motorlarının daha yüksek verimli olanlarıyla değiştirilmesi KOBİ lerin enerji verimliliği konusundaki eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesine yönelik mekanizmaların iyileştirilmesi Enerji verimliliği alanındaki iyi uygulama ve teknolojilerin KOBİ lerde yaygınlaştırılması

50 Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Programı KOBİler için rehber dokümanlar Mevcut En İyi Teknikler (BREF) dokümanları Panel ve sempozyumlar (Verimlilik Haftası, 5. Ulusal Verimlilik Kongresi) Bilinç Artırma & Kapasite Geliştirme Ulusal ve Uluslararası Projeler & İşbirlikleri UNDP GEF Projesi Elektrik motorların envanterinin çıkarılması Kayseri OSB Pilot Çalışması Finansal Destekler Mevzuat ve Denetim Türkiye Kalkınma Bankası KOSGEB Kalkınma Ajansları TURSEFF TÜBİTAK Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliği İthalat denetimi Piyasa denetimi ve Gözetimi (TSE Test Laboratuvarı)

51 Sanayide Kullanılan Düşük Verimli AC Elektrik Motorlarının Daha Yüksek Verimli Olanlarıyla Değiştirilmesi: Kayseri OSB Pilot Çalışması firmada enerji verimliliği etüt çalışması -Kalkınma Bankası kredileri için firma yatırım değerlendirme anketi (10 firmadan geri dönüş) Türkiye Kalkınma Bankası - 50 milyon Dolar hazır kaynak - 2 yıl geri ödemesiz, - ortalama 7 yıla yayılan (15 yıla kadar uzayabilen) geri ödeme - Geçmiş yatırımları da kredilendirme olanağı) OSB Müdürlüğü Kayseri OSB Pilot Çalışması 130 KOBİ KOSGEB - Sanayide Elektrik Motor ve Motor Sistemlerinin Dönüşümü konusunun 2015 yılı destek programları kapsamına alındı ORAN - Kredi faizleri için firmalara hibe desteği

52 Motor Dönüşümü için Finansman Modeli Çalışmaları Türkiye Kalkınma Bankası tarafından kullandırılacak kredilere ilişkin talep araştırması ve protokol hazırlıkları KOSGEB tarafından motor dönüşümü konusunda hibe ve kredi faiz desteği sağlanmasına ilişkin destek programı tasarımı çalışmaları Kalkınma Ajansları tarafından motor dönüşümüne yönelik destek programı oluşturulması çalışmaları TÜBİTAK destek programları çerçevesinde sürdürülebilir üretim teknolojileri ve elektrik motorları dönüşümünün değerlendirilmesi TURSEFF (ve diğer yatırım bankaları ve finans kuruluşları ile) destek programları konusunda finansman alternatiflerinin değerlendirilmesi

53 Sanayide Elektrik Motorlarının Dönüşümü GEF Projesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği Küresel Çevre Fonu (GEF) 6. Dönem Projenin Amacı: Türkiye de enerji verimli motorlara yapılacak olan, en az 20 milyon USD ek yatırımın hayata geçirilmesini kolaylaştırarak, yapılan gösterim projeleri ile 9075 ton CO 2 doğrudan emisyon, ton CO 2 dolaylı emisyon azalması sağlanması. Proje Faaliyetleri: Enerji verimli elektrik motorlarına ilişkin mevzuatın ve kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi Yerli motor üreticilerinin enerji verimli motor üretmeleri konusunda desteklenmesi TSE Motor Test Laboratuvarının geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılması Sanayideki elektrik motorlarının dönüşümünde kullanılacak bir finansal destek mekanizmasının geliştirilmesi Enerji verimli motorlara ilişkin farkındalığın artırılmasına ilişkin faaliyetler

54 Politika Oluşturma / Program Tasarımı ve Uygulaması Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi ( ) Amaç Sanayide hammadde, enerji ve suyun etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile elde edilebilecek potansiyel ekonomik ve çevresel faydaları; sektörler ve bölgeler düzeyinde analiz edecek bir metodoloji geliştirilerek, bu potansiyelin niceliksel olarak ortaya konması Yürütülme Biçimi VGM koordinatörlüğünde, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından Proje Hedefleri İmalat sanayinde kaynak verimliliği potansiyelinin analizi için metodoloji geliştirilmesi Hammadde, enerji ve su kullanımındaki kaynak verimliliği potansiyelinin parasal ve miktarsal olarak belirlenmesi (ulusal, sektörel ve bölgesel düzeyde) İyileştirmelerin maliyet analizi Proje Bütçesi TL 54

55 Politika Oluşturma / Program Tasarımı ve Uygulaması Çevresel Verimlilik ve Kaynak Verimliliği Göstergelerinin Yayınlanması (2015 Şubat) ( Sektörel kapsamı ve içerdiği konu başlıkları bakımından ilk niteliğinde. İmalat sanayine ait 24 alt sektörün sürdürülebilir üretim açısından gelişimini somut olarak izlemek ve değerlendirmek mümkün. A) Atık Yoğunluğu 1) Toplam atık yoğunluğu 2) Tehlikeli atık yoğunluğu B) Sera Gazı Yoğunluğu 3) CO2-e Yoğunluğu C) Su Verimliliği 4) Su verimliliği D) Atık Geri Kazanım Oranı 5) Tesis içi geri kazanım oranı 6) Tesis dışı geri kazanım oranı E) Çevresel Harcama ve İstihdam 7) Çevresel harcamaların katma değere oranı 8) Çevresel istihdam oranı 55

56 Politika Oluşturma Ulusal Temiz Üretim Merkezi Kurulması 1999 TÜBİTAK- MAM bünyesinde kurulması girişimi Mart 2011 MPM tarafından kurulması görevi 2010 TTGV bünyesinde kurulması girişimi Ağustos 2011 BSTB VGM tarafından kurulması görevi 06/04/2013 tarih ve 218 sayılı Bilim Kurulu'nun 5 nolu kararı ile; Gebze de, TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 56

57 Bilinçlendirme Faaliyetleri (2014) Eğitim - Panel BST İl Müdürlüklerinde görev yapan mühendislere yönelik Temiz Üretim konulu eğitim, Kocaeli Karadeniz Teknik Üniversitesi Temiz Üretim konferansı Verimlilik Haftası kapsamında bilinçlendirme etkinlikleri: Ulusal Temiz Üretim Merkezi ve Sanayide Eko-Verimlilik Paneli, Kocaeli Eko-Verimlilik ve İnovasyon Paneli, Balıkesir Çevre ve Temiz Üretim Paneli, Konya Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Faaliyetleri Sunumu, Ankara BST İl Müdürlükleri «Temiz Üretim Eğitimi», 37 il

58 Kapasite Geliştirme/Bilinçlendirme Sempozyumlar Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu Nisan 2013, Ankara BSTB VGM ile Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Tema: Temiz Üretim ile Sürdürülebilir Sanayiye Doğru Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu - Aralık 2014, İstanbul BSTB VGM ile Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği Tema: Sanayide Dönüşüm için Yaşam Döngüsü Analizi ve Enerji Verimliliği

59 Kapasite Geliştirme / Bilinçlendirme Temiz Üretim Bilgi Platformu

60 Kapasite Geliştirme / Bilinçlendirme Temiz Üretim Kitapçıkları 60

61 Kapasite Geliştirme / Bilinçlendirme Süreli / Süresiz Yayınlar 61

62 Kapasite Geliştirme / Bilinçlendirme 62

63 Ulusal / Uluslararası Projeler Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi ( ) AB İşletme ve Sanayi Politikası ile Çevre Müktesebatı Alanında VGM nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi (2013) T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü 63

64 Uluslararası Üyelikler ve İşbirlikleri Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) Gözlemci Üyelik (Tam üyelik için dosya hazırlanmıştır.) Yeşil Verimlilik ve Temiz Üretim Kapsamında Yürütülen Çalışmaların Takibi Yeşil Verimlilik Mükemmeliyet Merkezi vb. ilgili Projelerin Takibi Kaynak Verimli ve Temiz Üretim Küresel Ağı (RECPnet) UNIDO-UNEP Bünyesindeki Ağda Gözlemci Üyelik Temiz Üretim Faaliyetleri Kapsamında İşbirliği Olanaklarının Araştırılması Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Yaşam Döngüsü Girişimi Temiz Üretim Faaliyetleri Kapsamında İşbirliği Ortak Eğitim Programları Düzenlenmesi OECD Kaynak Verimliliği ile İlgili Komitelere Katılım

65 TÜ Alanında Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Çalışmalar HEDEF Sanayide sürdürülebilir büyümeye ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak temiz üretim uygulamalarını yaygınlaştırmak. Eylem Planları Uygulama ve İzleme Faaliyetleri Onuncu Plan Öncelikli Dönüşüm Programları Uygulama Verimlilik Stratejisi ve Ulusal Eko-verimlilik Programı ( ) Sanayi Stratejisi, KOBİ Stratejisi Projeler Sanayide Verimsiz AC Elektrik Motorlarının Değiştirilmesine Yönelik Çalışmalar ve Projeler Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi (Tamamlanma: 2016) TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile ortak projeler IPA II programı çerçevesinde, «Türkiye İmalat Sanayinde Mevcut En İyi Tekniklerin Yaygınlaştırılması Yoluyla Sürdürülebilir Üretimin Artırılması» Projesi Kalkınma Ajansları ile Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik bilinçlendirme etkinlikleri ve ortak projeler 65

66 TÜ Alanında Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Çalışmalar (2) Sürdürülebilir Üretime Yönelik Finansal Destek Mekanizmalarının Oluşturulması Bilinçlendirme ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri Verimlilik ve Sürdürülebilir Üretim Konusunda Bilinçlendirme Etkinlikleri, Sektörel Kılavuzlar ve Rehber Dokümanlar BSTB İl Müdürlüklerinin Kapasitelerinin Artırılması Sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilinçlendirme, izleme ve destekleme çalışmaları Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, mevzuat düzenlemeleri Verimlilik Haftası (27 Nisan-3 Mayıs 2015) 5. Ulusal Verimlilik Kongresi (5-6 Ekim 2015) 66

67 TEŞEKKÜRLER 67

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEMİZ ÜRETİM ALANINDAKİ FAALİYETLERİ Selin ENGİN 5 Şubat 2015, BURSA Sunum Planı Temiz Üretim Alanında Ülkemizde Mevcut Durum VGM nin Temiz Üretim Alanında

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız

İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız Özlem DURMUŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Döngüsel Ekonomi Kongresi 5-6 Ekim 2017, İstanbul Kavramsal Çerçeve Döngüsel Ekonomi:

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMİZ ÜRETİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI

VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMİZ ÜRETİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMİZ ÜRETİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI İçindekiler Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün Temiz Üretim Alanındaki Görev ve Sorumlulukları -------------------- 1 635 Sayılı KHK Türkiye

Detaylı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI

UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI RIO+20 Sonrası İş Dünyası Diyaloğu Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 19 Eylül

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları Hülya ULUSOY SUNGUR İzmir Kalkınma Ajansı 16.12.2015 İzmir İçerik İzmir Kalkınma Ajansı İzmir Kalkınma Ajansı, EBSO ve TTGV işbirliğinde yürütülen İZMİR DE

Detaylı

TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ

TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ 28 Eylul 2010 Ġstanbul TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ POLĠTĠKALAR & UYGULAMALAR Erdal ÇALIKOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Sunum Planı Enerji Kullanımında Eğilimler Enerji Yoğunluğunun Gelişimi Potansiyel Yasal

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ OSMAN KİPOĞLU 5. ULUSAL VERİMLİLİK KONGRESİ 7 EKİM 2015, ANKARA Ajanda EWE ve Enervis Hakkında Türkiye de Enerji Verimliliği Enerji Performans

Detaylı

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ Semra GÜNEN Kimya Mühendisi III. Enerji Verimliliği Kongresi

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE Dr. Mustafa ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 2. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ 2 Kasım 2010, istanbul SUNUM İÇERİĞİ İklim değişikliği AB Süreci Çevre Yönetimi AB

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması Müge ÜNAL Hasan Çağdaş KARAKAŞ Kalkınma Bakanlığı 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6 Ekim 2015 Sunum Akışı 1.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tuba SEYYAH Uzman Ortaklık Programının Amacı Gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin piyasa mekanizmalarından etkin olarak yararlanmalarını

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

OSBler için ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ Yaklaşımı

OSBler için ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ Yaklaşımı OSBler için ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ Yaklaşımı 27 Mayıs 2016 IV. OSB Zirvesi, Bursa ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ NEDİR? Endüstriyel Simbiyoz Nedir? Endüstriyel simbiyoz, tercihen birbirine yakın işletmeler arasında

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ Acaba Atığınız Kimin Hammaddesi? Yeni Nesil Çevreci Yaklaşımlar Paneli 1 Mart 2018,Bursa

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ Acaba Atığınız Kimin Hammaddesi? Yeni Nesil Çevreci Yaklaşımlar Paneli 1 Mart 2018,Bursa ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ Acaba Atığınız Kimin Hammaddesi? Yeni Nesil Çevreci Yaklaşımlar Paneli 1 Mart 2018,Bursa Endüstriyel Simbiyoz Nedir? Simbiyoz Nedir? Farklı türden canlıların, belirli koşullar altında

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

İskenderun Közfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi

İskenderun Közfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi İskenderun Közfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Merve Böğürcü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VERİMSİZ ELEKTRİK MOTORLARININ DÖNÜŞÜMÜ PROGRAMI 4 Haziran 2015, Sakarya Sunum Planı Enerji Verimliliği Alanında Ülkemizde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ VE ATIK YÖNETİMİ Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 21.10.2015 - Ankara 1 Geçmişten EKK günümüze atığa bakış açısında ve atık yönetiminde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Kapanış Etkinliği ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONFERANSI 2014 Dr. Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Amaçlı ve planlanmış bir faaliyet sonunda elde edileni nicel ya da nitel olarak tanımlayan bir gösterge. 2 Kurumsal Performansı Belli

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

İçindekiler Temiz Üretim: Küresel Çevre Sorunları İçin Önlem Almak ------------------------------------------------------- 1 Temiz Üretim: Çevreye

İçindekiler Temiz Üretim: Küresel Çevre Sorunları İçin Önlem Almak ------------------------------------------------------- 1 Temiz Üretim: Çevreye TEMİZ ÜRETİM İçindekiler Temiz Üretim: Küresel Çevre Sorunları İçin Önlem Almak ------------------------------------------------------- 1 Temiz Üretim: Çevreye Daha Duyarlı İşletmeler --------------------------------------------------------------------

Detaylı

SANAYİDE VERİMSİZ ELEKTRİK MOTORLARININ DÖNÜŞÜMÜ PROGRAMI

SANAYİDE VERİMSİZ ELEKTRİK MOTORLARININ DÖNÜŞÜMÜ PROGRAMI Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SANAYİDE VERİMSİZ ELEKTRİK MOTORLARININ DÖNÜŞÜMÜ PROGRAMI 4 Mayıs 2015 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Sunum

Detaylı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 5 Mart 2009 Kayseri 6 Mart 2009 Niğde 12 Mart 2009 Adana

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2014 Mali Verileri

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2014 Mali Verileri Büyükdere Cad. No. 141 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2014 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BURCU UZUN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ SUNUM İÇERİĞİ 1-TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2-TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 3-TEBLİĞ DEKİ MET LER 4- ÖRNEK

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN EK TABLOLAR. Ek 1. Ek 1: Ek Tablolar 3123

A.ERDAL SARGUTAN EK TABLOLAR. Ek 1. Ek 1: Ek Tablolar 3123 Ek 1: Ek Tablolar 3123 Ek 1 EK TABLOLAR Tablolar, - (129) Dünya Sağlık Örgütü: WHO Dünya Sağlık Raporu - (123) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı: UNDP İnsani Gelişme Raporu - (128) Dünya Bankası: WB

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Karbon Saydamlık Projesi Sektörel İklim Değişikliği Yaklaşımları Çalıştayı Tuğba ALTINIIŞIK DİNÇBAŞ 27 Şubat 2012 İstanbul İÇERİK Türkiye Sanayi Strateji Belgesi

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

C M Y CM MY CY CMY K TEMİZ ÜRETİM

C M Y CM MY CY CMY K TEMİZ ÜRETİM C M Y CM MY CY CMY K TEMİZ ÜRETİM İçindekiler Temiz Üretim: Küresel Çevre Sorunları İçin Önlem Almak ------------------------------------------------------- 1 Temiz Üretim: Çevreye Daha Duyarlı İşletmeler

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

Pazar AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 27 Şubat 2018

Pazar AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 27 Şubat 2018 AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 27 Şubat 2018 Pazar 2017 yılı Aralık ayında, AB ve EFTA ülkeleri toplamında ticari araç pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 4,2 azalarak 213 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

2017 YILI İLK İKİ ÇEYREK BLOK MERMER TRAVERTEN DIŞ TİCARET VERİLERİ

2017 YILI İLK İKİ ÇEYREK BLOK MERMER TRAVERTEN DIŞ TİCARET VERİLERİ 2017 YILI İLK İKİ ÇEYREK BLOK MERMER TRAVERTEN DIŞ TİCARET VERİLERİ TUTAR 1000$ 'NİN DAKİ 1.203.101 466.269 38,756% YE 'NİN TUTAR BİRİM TUTAR 1 1 Çin 755.033 399.367 62,7572% Dünya 755.033 3.857.570 196

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

Mevzuat ve Teşviklerin Değerlendirilmesi

Mevzuat ve Teşviklerin Değerlendirilmesi İZMİR DE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ Mevzuat ve Teşviklerin Değerlendirilmesi Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 23.03.2012 İzmir İZMİR DE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARININ

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Özet Rapor Haziran, 2013 İstanbul, Kadıköy, 2013 1 / 7 ÖZET RAPOR Belediye Başkanları Sözleşmesi Kadıköy Belediyesinin vizyonunun temeli İlçede yaşayanlar için daha sağlıklı bir çevre ve iyi yaşam kalitesinin

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2011-2015 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2014 te bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek 0,9 puan değerini

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 2 Ekim 2017 Pazar 2017 yılı Ağustos ayında, AB ve EFTA ülkeleri toplamında ticari araç pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 159 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Temiz Üretim: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri

Temiz Üretim: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri Temiz Üretim: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek Projesi Hitit Üniversitesi, Çorum

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ A. Naci IŞIKLI EYODER Başkan naci.isikli@gmail.com 11 Aralık 2015 ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve YÖNETİMİ DERNEĞİ (EYODER) Kuruluşu: Mayıs 2010 Amaçlar: Sinerji yaratmak

Detaylı

Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği

Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği 7. ULUSAL KIRMATAŞ SEMPOZYUMU Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği Ergin ARIOĞLU Onursal Başkan 5-6 MART 2015 Sheraton Hotel Maslak / İstanbul 1 1996 yılında TMMOB Maden Mühendisleri

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 Ulusal Emisyon Tavanlarının Belirlenmesi Ülkemizin, Ø Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CLRTAP)

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

CMY EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

CMY EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI C M Y CM MY CY CMY K EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI C M Y CM MY CY CMY K İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile

Detaylı

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016 TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. Yayın Tarihi: 18.04.2016 AVRUPA BİRLİĞİ 28 DÜNYA Tarımsal

Detaylı

AB - Türkiye: Dönüşüm Süreci ve Odalar. Güven SAK İzmir, 18 Temmuz 2005

AB - Türkiye: Dönüşüm Süreci ve Odalar. Güven SAK İzmir, 18 Temmuz 2005 AB - Türkiye: Dönüşüm Süreci ve Odalar Güven SAK İzmir, 18 Temmuz 2005 AB - Türkiye: Dönüşüm Süreci ve Odalar 2 Çerçeve Tartışmanın unsurları ne olmalı? Dönüşüm süreci Türkiye için ne ifade ediyor? Odaların

Detaylı

Hibe ve Destek Programları

Hibe ve Destek Programları Hibe ve Destek Programları Süreçler ve Fırsatlar Ocak, 2011 HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI Hibe ve destek programları büyük, orta, küçük; tüm ölçekteki işletmelerin işlerini geliştirmesi için fırsattır. HİBE

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Pazar AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 21 Mayıs 2018

Pazar AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 21 Mayıs 2018 AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 21 Mayıs 2018 Pazar 2018 yılı Mart ayında, AB ve EFTA ülkeleri toplamında ticari araç pazarı 2017 yılı aynı ayına göre yüzde 2,8 azalarak 268 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ Mevzuat ve Çimento Sektörüne Yansımalar maları 12 Haziran 2012 TÇMB Çalıştayı ANKARA 1 Sunum İçeriği Enerji Sektörüne Genel Bakış Niçin Enerji Verimliliği Gelişim ve Potansiyel

Detaylı