TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE"

Transkript

1 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE Turkish SÖZLEŞMESİ Experience Ümit Bayram KUTLU Genel Müdür Yardımcısı 25 Haziran 2014, ANKARA

2 SUNUM PLANI 1. Dünyada Tütün Üretimi ve Kullanımı 2. Türkiye Tütün Üretimi ve Dış Ticareti 3. Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi 4. Yürütülen Faaliyetler

3

4 «Tütün Ürünü: tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, ham madde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeyi tanımlamaktadır.»

5 Dünyada Tütün Üretimi ve Kullanımı Dünyada ilk defa Amerika kıtasında kullanılan tütün, 1518 yılında İspanya da üretilerek, yaygınlaşmıştır. Önceleri dini törenlerde tütsü olarak kullanılan bitki, sonraları şifa verici bir ilaç iken, keyif verici madde olarak dünyaya yayılmıştır. Değişik tüketim şekilleri bulunmakla birlikte en yaygın kullanımı sigara şeklindedir. Ülkelerin tütünden elde edecekleri yüksek geliri fark etmeleri ile tütün üretimi ve kullanımı teşvik edilmiştir. Günümüzde tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinde katma değeri en yüksek ürünler arasında yer almaktadır.

6 Dünyada Tütün Üretimi ve Kullanımı Tütün kullanımı önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Dünya da tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yılda 6 milyon kişi ölmektedir. Ülkemizde bu sayı yılda 100 bin kişidir ve tüm ölümlerin %23 ü tütüne bağlı hastalıklar sebebiyledir. Dünyada 15 yaş üzeri nüfusta 1.2 milyar kişi (her üç erişkinden biri) tütün kullanmaktadır. Ülkemizde ise 15 yaş üzeri 16 milyon kişi tütün kullanmaktadır. Ülkemizde ilk yasal düzenleme 1996 yılında olup, 2004 yılında, DSÖ tarafından belirlenen Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi TBMM de kabul edilmiştir.

7 Dünya Tütün Üretimi Sıra Ülkeler Üretim (ton) Üretim Payı (%) 1 Çin Hindistan Brezilya ABD Endonezya Malavi Arjantin Tanzanya ,6 9 Zimbabve ,5 10 Pakistan ,3 11 Bangladeş ,1 12 İtalya Kore Türkiye Dünyada toplam 7,5 milyon ton tütün üretimi gerçekleşmiştir. (FAO, 2012)

8 Türkiye Tütün Üretimi Yıllar Üretici Sayısı Ekilen Alan (ha) Üretim (ton) Verim (Kg/ha) Kaynak:TÜİK Ülkemiz ekim alanı ile dünyada 8 inci sırada yer almaktadır.

9 Türkiye Tütün Üretimi Tütün ülkemiz için önemli bir tarım ürünü ve aile çiftçiliği, Dünya üretimi sıralamasında ilk 10 da, ihracatta ise 6 ncı, Son 10 yılda Oryantal tip tütün üretimi ve ihracatında 1 inci sıradayız, (Oryantal tipde rakip ülkeler; Bulgaristan 40 bin ton, Yunanistan 20 bin ton, Sırbistan 10 bin ton), Ortalama işletme büyüklüğü 1,5 ha, verim 700 kg/ha, Üretimin %47 si sözleşmeli üretim (54 firma aracılığı ile), Bitkisel üretim değeri yaklaşık 550 Milyon Dolar, Katma değer oluşumu 16,5 Milyar Dolar (2013 TAPDK), 130,6 milyar adet sigara üretimi, 92 milyar adet iç tüketim, 49 ülkeye 400 Milyon Dolarlık (36,7 milyar adet sigara) ihracatı,

10 Türkiye Tütün Dış Ticareti Yıl İthalat Miktarı (ton) İthalat Değeri (Bin $) İhracat Miktarı (ton) İhracat Değeri (Bin $) * Kaynak:TÜİK, (*) 2014 İlk 4 Ay

11 Türkiye de Tütün Tüketimi ( ) Kaynak: Global Adult Tobacco Survey (MOH, TSI, WHO) 11

12 Türkiye de Yıllar Göre Sigara Tüketimi 115 milyar adet (1999) 90 milyar adet (2013) 2,5 milyar adet (1925) Kaynak:TAPDK ve TEKEL

13 Türkiye de Tütünle Mücadele Süreci 2003 yılında, İsviçre nin Cenevre şehrinde Dünya Sağlık Örgütü üye ülkeleri arasındaki 168 ülke tarafından imzalanan ve ülkemizde 2004 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile tütün ürünleri ile mücadele başlamıştır Türkiye, Sözleşmeyi ilk imzalayan ve uygulamaya geçen ülkeler arasındadır.

14 Türkiye de Tütünle Mücadele Süreci Ocak Mayıs Temmuz 2009 TKÇS 21 Mayıs 2003 de DSÖ tarafından belirlendi., 28 Nisan 2004 tarihinde TBMM de kabul edilerek yürürlüğe girmesi Ulusal Tütün Kontrol Programı FCTC Art 5.1 Tütün Kontrol Daire Başkanlığı İllerde Tütün Kontrol Komiteleri Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı FCTC Art 5.2 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun FCTC Sigarasız Alan Kampanyası; medya, kamuoyu oluşturma, bilgilendirme, eğitim çalışmaları vb FCTC Art 12 Kamuya açık kapalı tüm alanlarda tütün ürünleri tüketiminin önlenmesi FCTC Art 8

15 Türkiye de Tütünle Mücadele Süreci 1 Mayıs Ekim Temmuz Ocak Haziran Resimli Sağlık Uyarıları FCTC Art Sigara Bırakma Hattı FCTC Art 14 -Marka Paylaşımı Yasağı -Resimli Uyarı (en az 65%) FCTC Art 13 Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretinin Önlenmesine Yönelik Uluslararası Protokol FCTC Art 15 Tütün Ürünleri Benzerleri ve Her Çeşit Nargile vb Ürünlerinin Tütün Kapsamında Değerlendirilmesi Vergilerin artırılması FCTC Art 6

16 Türkiye de Tütünle Mücadele Süreci Tütünle mücadele kapsamında bugüne kadar; 15 Yaş Üzeri Nüfusun Sigara içme oranı 2006 yılında %33,4 iken bu oran 2012 yılı için %27,1 e gerilemiştir yılına göre yaklaşık 2 milyon 200 bin kişi sigarayı bırakmıştır. Kapalı alanlarda sigara dumanına pasif maruziyet %60 ve yasak olmamasına rağmen evlerde sigara içenlerin oranı %35 azalmıştır. Tütünle Mücadelede DSÖ nün belirlediği kriterlere göre ülkemiz dünyada başarılı ilk 4 ülke arasında yer almaktadır.

17 Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi AMAÇ, REHBER İLKELER VE GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER İşbu Sözleşme'nin ve protokollerinin amacı, tütün kullanımı ve tütün dumanına maruz kalmanın yaygınlığını sürekli ve özlü bir şekilde azaltmak için, tarafların ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde uygulayacakları bir tütün kontrol önlemleri çerçevesi sağlamak suretiyle, mevcut ve gelecek nesilleri, tütün tüketimi ve tütün dumanına maruz kalmanın yıkıcı sağlık, sosyal, çevresel ve ekonomik sonuçlarından korumaktır.

18 Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi «Madde 17- Ekonomik açıdan uygun alternatif faaliyetler için destek sağlanması» Taraflar, gerekirse, birbirleriyle ve uluslararası ve bölgesel uzmanlık kuruluşlarıyla işbirliği içinde, tütün işçileri ve yetiştiricileri, eğer varsa bireysel satıcılar için ekonomik olarak varlıklarını sürdürebilecekleri alternatifler geliştireceklerdir.

19 Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi «Madde 18- Taraflar, Sözleşme'nin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, kendi topraklarında tütün yetiştirilmesi ve imalatı bakımından çevrenin ve çevreyle ilgili insan sağlığının korunmasına gerekli dikkati göstermeyi kabul ederler.» 1-Çevre Koruma; - Gübreleme, - İlaçlama, - Sulama, - Vegetasyon Dönemi, - Toprak koruma, - Kurutma sistemleri 2-İnsan Sağlığı; -Tütünle Temas, -Rezidü

20 Ulusal Tütün Programının Hedefleri I. Tütün üretiminin ve üreticilerin kayıt altına alınması, II. III. IV. Tütün üretiminden vazgeçen üreticilere alternatif ürünlerin tanıtılması ve teşvik edilmesi, Yaprak tütün işletmelerinde çalışanlara yeni iş temini ve gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi, Ürünün yetiştirildiği ve işlendiği kırsal alanda, çevrenin ve insan sağlığının korunmasına dair tedbirlerin alınması, V. Bunlarla birlikte sosyal ve ekonomik altyapının geliştirilmesine finansal destek sağlanması.

21 Alternatif Ürün Programı 2001 yılında başlayan Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) kapsamında fındık ve tütüne ayrı bir yer verilmiştir. 4 bileşenden oluşan Projede; Doğrudan Gelir Desteği, Ürünlerde Taban Fiyat ve Müdahale Alımında Vazgeçilmesi, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Yeniden Yapılanması, Alternatif Ürün Programlarının Uygulanması, Alternatif Ürün Projesi yılları arasında yürütülmüştür. Alternatif ürünlerin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 11 il de yapılmıştır.

22 Alternatif Ürün Programı Tütün üretiminden vazgeçen üreticiler 3 yıllık dönemde her yıl için 800 Dolar/ha destekleme yapılmıştır. Alternatif ürün olarak hububat, baklagil, yem bitkileri, yağlı tohumlular, meyve ve sebze ve organik ürün önerilmiştir. Ayrıca TEKEL in özelleşmesi ile tütün üretimi yapılan illerde yılları arasında Bakanlığımızca 2 nci kez Alternatif Ürün Programı uygulamaya konmuştur. Tütün üretiminden vazgeçerek yeni ürünlere geçenlere 3 yıl boyunca yılda TL/ha destekleme yapılmıştır. «Alternatif Ürün Programlarında toplamda üretici, yeni ürünlere geçiş yapmış ve 23.7 milyon Dolar ödenmiştir.»

23 Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Projesi (ÇATAK) ÇATAK 2006 yılından itibaren ülkemizde uygulamaya konan, tarım ve çevre ilişkili ilk projedir. Çeşitli nedenlerle toprak yapısının ve su kalitesinin değiştiği gözlenen ve tedbir alınmadığı takdirde yakın gelecekte çevre açısından olumsuz etkilere sahip olabilecek hassas bölgelerde uygulanmaktadır. Toprak ve su kalitesinin korunması, Doğal kaynakların sürdürülebilirliği, Erozyonun önlenmesi, Tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir. 3 Kategoride destekleme yapılmaktadır; Minimum işlemeli tarım (30 TL/da) Toprak su kalitesinin korunması (60 TL/da) Çevre dostu tarım teknikleri (135 TL/da)

24 Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Projesi (ÇATAK) yılları arasında 30 İl de 70 bin ha alanda uygulanmıştır yılında 13 İl daha programa dahil edilmektedir. Toplamda üreticiye 65 milyon TL lik destekleme yapılmıştır

25 TKÇS ve Ulusal Tütün Programı Değerlendirme I. TKÇS nin uygulanmasında ülkemiz Anahtar Ülke rolündedir. II. 17 ve 18 inci Maddelerde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Tütün üretiminin yasaklanması veya kısıtlanması söz konusu değildir. Sadece üretim teşviklerinden kaçınılacaktır. III. Alternatif Ürün Proje deneyimimiz diğer ülkelere aktarılmış ve DSÖ tarafından hazırlanan programa katkı sağlanmıştır. IV. 18 inci Maddenin uygulanmasında çevre duyarlılığında ÇATAK Projesi deneyimi ve diğer program ve faaliyetleri herhangi bir problem bulunmamaktadır. V. Nihai program Ekim 2014 de DSÖ Genel Kurulun da görüşmeye açılacaktır.

26 Teşekkürler

27 Yıllar Üretici Sayısı Ekilen Alan (ha) Üretim (ton) Verim (Kg/ha) Ülkemiz ekim alanı ile dünyada 8 inci sıradadır. Dünyada ortalama verim 1740 kg/ha dır.

28 İller Ekilen Alan (da) Üretim (ton) Verim (Kg/ha) Ortadoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Batı Marmara Ege Doğu Marmara Akdeniz Batı Karadeniz Doğu Karadeniz

29 Yıl İthalat Miktarı (ton) İthalat Değeri (Bin $) İhracat Miktarı (ton) İhracat Değeri (Bin $) *

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (Hekimler İçin) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (HEKİMLER İÇİN) 2010 Tütün Bağımlılığı İle

Detaylı

Türkiye de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi

Türkiye de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi Türkiye de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi Ayda Yürekli Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre H Murat Elibol Maliye Bakanlığı, Ankara Altan Çabuk Çukurova Üniversitesi, Adana Sinan Fikret

Detaylı

KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI. Dünyada Mevcut Durum

KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI. Dünyada Mevcut Durum KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI Dünyada Mevcut Durum Kanser beraberinde taşıdığı fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra sosyal, maddi ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalıktır. Dünya genelinde de kanser

Detaylı

Tarama Raporu TÜRKİYE

Tarama Raporu TÜRKİYE 07 Eylül 2006 Tarama Raporu TÜRKİYE 11. Fasıl: Tarım ve Kırsal Kalkınma Tarama toplantılarının tarihleri: Tanıtıcı toplantı : 5/12/2005-8/12/2005 Ayrıntılı toplantı: 23/01/2006-26/01/2006 Türkiye: Fasıl

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2.SEKTÖRÜN DURUMU 2.1.Çay Üretiminin Dünya Ekonomisindeki Yeri 2.1.1.Dünya Çay Ticareti 2.2.Türkiye de Çayın Ekonomideki Yeri ve Gelişimi 2.2.1.Çaykur

Detaylı

KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006

KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 KANUN TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi

Detaylı

25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006. Amaç

25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006. Amaç 25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi

Detaylı

Tütün Kontrolü Uygulaması

Tütün Kontrolü Uygulaması Tütün Kontrolü Uygulaması Madde 8: Tütün dumanı etkileniminden korunma DSÖ Avrupa Bölgesinde DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Uygulama Örnekleri Türkiye nin Öyküsü 1 DSÖ Avrupa Bölge Ofisi nin yayınlarıyla

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK ARALIK 2011 2 SERKA IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSI IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK

Detaylı

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 www.ulusalsutkonseyi.org.tr DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 Üyesidir 2 3 DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ HAZIRLAYANLAR Dr.

Detaylı

ULUSAL UYGULAMA PLANI

ULUSAL UYGULAMA PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE (KOK LAR) İLİŞKİN STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ İÇİN ULUSAL UYGULAMA PLANI Proje No. GF/TUR/03/008 Prof. Dr. Altan Acara Ulusal Proje Koordinatörü

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ SONUÇ RAPORU

AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI AYDIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı