ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşegül KARALEZLİ Doğum Tarihi: 28 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983 Tıpta Uzmanlık Göğüs Hastalıkları ve tüberküloz T.C S.B. Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1993 Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) Tüberküloz Plörezi Tanısında Gamma İnterferonun Rolü Adenozindeaminazla Karşılaştırılması Tez Danışmanı: Dr. Perihan Uğur (Klinik şefi) Görevler: Görev Unvanı Araştırma Görevlisi Başasistan Uzman Doktor Uzman Doktor Uzman Doktor Görev Yeri Yıl T.C S.B. Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi T.C S.B. Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Osmaniye Devlet hastanesi T.C S.B. Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 Yönetilen Doktora Tezleri: 1 Sarkoidozda Kemik tutulumu Değerlendirilmesinde Konvansiyonel Metod İle Manyetik Rezonans Görüntülemenin Karşılaştırılması 2 Yüksek Riskli Venöz Tromboemboli Hastalarında TrombolitikTedavinin Etkinliğinin Çok Kesitli Toraks Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi Sorumlu araştırmacı Prof. Dr. H. Canan HASANOĞLU ve araştırmacılar Uzm. Dr. Ayşegül KARALEZLİ, Uzm. Dr. İsmet TAŞ, Uzm. Dr. Özgür TOSUN ve Dr. Ebru Şengül PARLAK Sorumlu Araştırmacı: Uzm. Dr. Ayşegül KARALEZLİ ve araştırmacılar Dr. Gökhan AYKUN ve Prof. Dr. Canan HASANOĞLU Tarih: Karar No: Tarih: Karar No: Projeler: (2008/2009, 2009/2010 ve 2010/2011 eğitim dönemi) Pulmoner Tromboemboli ve Pnömonide CRP Düzeyinin Karşılaştırılması Venöz Pulmoner tromboemboli hastalarında oksidatif stres Venöz Tromboemboli li Hastalarımızda Gen Mutasyonlarının Dağılımı Statin Tedavisi Alan ve Almayan KOAH lı Hastalarda Peroksanaz/Aril Esteraz Düzeylerinin Karşılaştırılması. Pulmoner Tromboembolide EKG Değişiklikleri Sorumlu araştırmacı Uz. Dr. Ayşegül KARALEZLİ ve araştırmacılar Dr. Elif BABAOĞLU, Uz. Dr. Ayşegül ŞENTÜRK ve Prof. Dr. H.Canan HASANOĞLU Sorumlu araştırmacı Uz. Dr. Habibe HEZER ve araştırmacılar Prof. Dr. Hatice Canan HASANOĞLU, Uz. Dr. Ayşegül KARALEZLİ, Prof. Dr. Özcan EREL Sorumlu araştırmacı Dr. Ebru ŞEREF PARLAK ve araştırmacılar Uz. Dr. Ayşegül KARALEZLİ, Uz. Dr. Ayşegül ŞENTÜRK, Prof. Dr. H. Canan HASANOĞLU, Uz. Dr. Gülay GÜLEÇ CEYLAN Sorumlu araştırmacı: Uz. Dr. Hatice KILIÇve araştırmacılar Prof. Dr. H. Canan HASANOĞLU Dr. Elif BABAOĞLU Uz. Dr. Ayşegül KARALEZLİ Prof. Dr. Özcan EREL Dr. Semra IŞIKOĞLU Sorumlu Araştırmacı: Uz. Dr. Emine ARGÜDER ve araştırmacılar Prof. Dr. Canan HASANOĞLU ve Uz. Dr. Ayşegül KARALEZLİ Tarih : Karar No Tarih : Karar No Tarih : Karar No Tarih: Karar No: Tarih: Karar No:

3 6 İçilen Sigara Miktarı, Nikotin Bağımlılık Skoru ve CO Düzeyi İlişkisi 7 Sigara Bırakma Başarısının Etkileyen Faktörler Nelerdir? 8 Sigara Bıraktırma Polikliniğine Başvuran Hastalarda Nöropsikiyatrik Anket Skorları Sonuçlarının Sigara Bırakma Oranlarına Olan Etkisi SorumluAraştırmacı:Uz.Dr.Ayşegül KARALEZLİ ve araştırmacılar Prof. Dr.H. Canan HASANOĞLU, Uzm. Dr. Mükremin ER, Dr. Elif BABAOĞLU Sorumlu Araştırmacı: Uz.Dr.Ayşegül KARALEZLİ ve araştırmacılar: Prof. Dr.H. Canan HASANOĞLU, Uz.Dr. Emine ARGÜDER,Uz.Dr. Habibe HEZER, Uz.Dr. Hatice KILIÇ,Uz. Dr.Mükremin ER SorumluAraştırmacı:Uz.Dr.Ayşegül KARALEZLİ ve araştırmacılar:uz.dr. Habibe HEZER, Uz.Dr. Hatice KILIÇ, Uz.Dr.Mükremin ER, Uz.Dr.Emine ARGÜDER,Prof.Dr.H.Canan HASANOĞLU Karar no: Karar no: Karar no: Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 1- Türk Toraks Derneği 2- Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği: Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı İç Anadolu Bölgesi Yönetim Kurulu üyeliği 3-TAKD (Türk Akciğer Kanseri Derneği).(Başvuru yapıldı, onay bekleniyordu.2011/594 sayı ile üyelik kabulü oldu. Ankara bölgesinde Bilimsel komite üyesi olarak görev yapmakta) 4-Uyku Derneği Son iki yılda verdiği lisansüstü düzeyde dersler: Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim Programında Anlatılan Dersler Eğitim Dönemi Ders Tarihi Dersin Adı Ders Saati Öğrenci Sayısı Toksik Gaz ve Aeresol ile Oluşan Akciğer Hastalıkları Solunum Fizyolojisi Solunum Fonksiyon Testleri Toplum kökenli pnömoniler Gebelik ve akciğerler Solunum Fonksiyon Testleri Solunum Fizyolojisi

4 Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Düzenlediği Acil Bakım Hemşireliği Kursunda Eğiticilik Görevi( 2006yılından beri devam etmektedir) Ders Tarihi Konu Süre Öğrenci Sayısı Solunum Sistemi acilleri 3 saat Solunum Sistemi acilleri 3 saat Solunum Sistemi acilleri 3 saat 20 Aile Hekimliği Asistanları Eğitim Seminerleri Eğitim Dönemi Ders Tarihi Dersin Adı Ders Saati Öğrenci Sayısı PA akciğer grafisinin değerlendirilmesi Toplum Kaynaklı Pnömoniler Aile hekimliği Uzmanları GARD Eğitim Kursları(Kronik Havayolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Eğitim Programı) Eğitim Dönemi Tarih Konu Ders saati Öğrenci sayısı Temmuz KOAH ve astım Eylül KOAH ve astım Ekim KOAH ve astım Kasım KOAH ve astım Aralık KOAH ve astım Atatürk Eğitim ve araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetiçi Eğitimi(Katılan toplam 275 ebe/hemşire /sağlık memuru) Tarih Konu Saat Sigara bağımlılığı ve hasta eğitiminde sağlık personelinin rolü Sigara bağımlılığı ve hasta eğitiminde sağlık personelinin rolü Sigara bağımlılığı ve hasta eğitiminde sağlık personelinin rolü Sigara bağımlılığı ve hasta eğitiminde sağlık personelinin rolü

5 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetiçi Eğitimi (Katılan Toplam 303 ebe/hemşire /sağlık memuru) Tarih Konu Saat Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :(SCI ve SCI-expanded kapsamında) A1. Atasever, T, C. Gundogdu, G. Vural, L. O. Kapucu,, A.Karalezli ve M. Unlu, Evaluation of pentavalent Tc-99m DMSA Scintigraphy in Small Cell and Nonsmall Cell Lung Cancers, Nuklearmedizin, 36, (1997). (SCI -expanded 2000 yılına kadar indekslenmiştir). A2. Gursel, G, E. Levent, C. Ozturk ve A. Karalezli, Hospital based survey of lung cancer in Turkey,developing country,where smoking is highly prevalent, Lung Cancer, 21, (1998). (SCI) A3. Atalay, F., D. Ernam, H.C. Hasanoglu, A. Karalezli ve O. Kaplan, Pleural adenosine deaminase in the separation of transudative and exudative pleural effusions, Clin Biochem, 38, (2005). ( SCI ve SCI-expanded) A4. Karalezli, A, HC. Hasanoglu, S. Kaya, E. Babaoglu, C. Acikgoz, A. Kanbay ve D. Öztuna, Cut-off value of D-Dimer in Pulmonary thromboembolia and Pneumonia, Turk J Med Sci, 39(5), (2009) (SCI-expanded) A5. Karalezli, A. ES. Parlak A. Kanbay A. Sentürk, HC. Hasanoglu. Homocysteine and Serum Lipid Levels in Pulmonary Embolism.Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis Nov-Dec ;17(6):E DOI: / (SCI ve SCI-expanded) A6. Kılıç H, A. Karalezli, Hasanoğlu HC., Erel Ö, Ateş C. The Relationship Between Hs- CRP and Asthma Control Test In Asthmatic Patients." Allergol Immunopathol (Madr) doi: /j.aller (SCI-expanded) 5

6 SCI-expanded dışı (Index medicus, Index copernicus, pubmed, MEDLİNE vb kapsamındaki) Dergilerde Yayımlanan Makaleler A7. Kaya, S, A. Karalezli, E. Balkan, E. Cakıroglu ve H. C. Hasanoglu, Endobronchial hamartoma removed by flexible bronchoscopy via electrocauter, Tuberk Toraks, 54(3), (2006). SCI-expanded dışı dergi. A8. Karalezli, A, S. Sevgili, T. D. Ernam, A. Hasanoglu ve H.C. Hasanoglu, Pulmonary embolism in a patient with Klippel-Trenaunay Weber syndrome, Tuberk Toraks, 54(3), (2006). SCI-expanded dışı dergi. A9. Sevgili, S, H.C. Hasanoglu, A. Karalezli ve M. Er, Bronchial reversibility in the patients with bronchiectasis, Tuberk Toraks, 57(1),38 47(2009). SCI-expanded dışı dergi. A10. Hasanoglu, H.C, A. Karalezli, E. Yavuz, M. Gumus, I. Tastepe ve S. Erekul, A mass of myxofibrosarcoma in the lung, Tuberk Toraks, 59(1),73 76(2011). SCI-expanded dışı dergi. A11. Kanbay A, Hasanoğlu HC, A. Karalezli. Forgatten but an important risk factor for pulmonary embolism:ophtalmic surgery. Tuberk Toraks, 59(1), (2011).SCI-expanded dışı dergi. (Editöre Mektup) A12. Yildirim BB, A. Karalezli, Er M, Balkan E, Kandemir O, Hasanoglu HC. Endobronchial Hamartoma. Journal of Bronchology and Interventional Pulmonology.18(4), (2011). SCI-expanded dışı dergi. (A7 no.lu yayından farklı bir olgu) A13. Argüder E, Aykun G, Karalezli A, Hasanoglu HC. Bronchoesophagial fistula. Journal of Bronchology and Interventional Pulmonology. 19(1),47 49(2012). SCI-expanded dışı dergi. A14. Tanrıverdio E, A. Karalezli, Yildirim BB, Sentürk A, Hasanoglu HC. Fat embolism: A report of three cases. Eastern Journal of Medicine (Kabul tarihi 20 Aralık 2011) Başvuru sonrası Basılmak üzere Kabul Edilen Yayın A15. Argüder E, Hasanoğlu HC, A.Karalezli, H.Kılıç. Factors that increasing tendency to smoking cessation Tuberk Toraks,60 (2), (2012). SCI-expanded dışı dergi B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Alp, A., S. Sevgili, A. Karalezli ve C. Hasanoglu, Stannosis(A case report), 17h Asia Pacific Congress on Disease of the Chest, İstanbul, 29 Ağustos-1 Eylül B2. Atalay, F., D. Ernam, H. Hasanoglu ve A.Karalezli, Separation of transudative and exudative pleural effusions with pleural adenosine deaminase, 17h Asia Pacific Congress on Disease of the Chest, İstanbul, 29 Ağustos-1 Eylül

7 B3. Sevgili, S., A.Karalezli ve C.Hasanoglu, Avaibility of pain assesment form in pulmonary malignancy patients, 17h Asia Pacific Congress on Disease of the Chest, İstanbul, 29 Ağustos-1 Eylül B4. Hasanoglu, H.C., A. Karalezli, S. Soytas, S. Sevgili, B. B.Yildirim ve A.N.Tokgonul, p-anca positive Hashimato s thyroiditis with interstitial pulmonary disease, 15th European Respiratory Sociey Annual Congress, Copenhagen, Eylül B5. Hasanoglu, H.C., A. Karalezli, E. Yavuz, M. Gumus, I. Tastepe ve S. Erekul, A case of myxofibrosarcoma growth into lung, 17 th European Respiratory Sociey Annual Congress, Stockholm, Eylül B6. Kaya, S., H.C Hasanoglu, A. Karalezli ve E. Yeter, Efficiency of r-tpa therapy in major venous thromboembolism, 17 th European Respiratory Sociey Annual Congress, Stockholm, Eylül B7. Karalezli, A., E. Parlak, A. Sentürk ve H.C. Hasanoglu, Homocystein and serum-lipide levels in pulmonary embolism, 18 th European Respiratory Sociey Annual Congress, Berlin, 4-8 Ekim B8. Yildirim, B.B., A. Karalezli, S. Kaya, H.C. Hasanoglu, A.N. Tokgonul ve O. Tosun, Tracheal calcification: a change with age?, 18 th European Respiratory Sociey Annual Congress Berlin, 4-8 Ekim B9.Tanrıverdio, E, A. Karalezli, A. Şentürk, B.B. Yildirim ve H.C. Hasanoglu, Fat embolism: a report of three cases, 19th ERS Annual Congress, Vienna, eylül 2009 B10. Karalezli A, Babaoğlu E, Er M, Hasanoğlu HC. Association between amount of cigarettes, Fagöstrom Nicotine Dependence score and breath CO level. ERS 20. annual congress Barcelona, Spain september 2010 B11. Kılıç H, A. Karalezli, Hasanoğlu HC, Erel Ö, Ateş C. The role of Hs- CRP in evaluating asthma severity and asthma control. ERS 20. annual congress Barcelona, Spain september 2010 B12. Kılıç H, A. Karalezli, Hasanoğlu HC, Ateş C. The correlation between D-dimer and pneumonia severity in H1N1 patients.. ERS 20. annual congress Barcelona, Spain september 2010 B13. Eylen A, A. Karalezli, O.Kandemir, G. Aykun, HC. Hasanoglu. The value of immünohistochemical markers in differantial diagnosis of adenacarsinomas. European Respiratory Journal. 21 st Annual Congress. Amsterdam, Netherlands September B14. Arguder E, M. Er, A. Karalezli, H.C Hasanoglu, H. Çetin. Tracheal Diverticulum: A Report of Three Cases. Bronchology posters. Chest 2011 Annual Congress. Honolulu. Hawaii October B15. Karalezli A, A. Senturk, M. Er, AN. Soyturk, HC Hasanoglu. A Case of Congestive Heart Failure with Crazy-Paving Sign and Enlarged Mediastinal Lymphadenopathies. Chest 2011 Annual Congress. Honolulu. Hawaii October

8 C. Yazılan uluslararası / ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Karalezli A, Hasanoğlu HC. Hastane kaynaklı pnömoniler. Ed. Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A.Akciğer Enfeksiyonları. Solunum Sistemi ve Hastalıkları Temel Başvuru Kitabı Cilt 1 İstanbul Tıp Kitabevi 2010; C2. Özlü T, Bülbül Y, Karalezli A, Hasanoğlu HC. Toplumda gelişen pnömoniler. Ed. Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A.Akciğer Enfeksiyonları. Solunum Sistemi ve Hastalıkları Temel Başvuru Kitabı Cilt 1 İstanbul Tıp Kitabevi 2010; D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Gündoğdu, C., A. Karalezli, P.Ergün ve Y. Başkaptan, Kortikosteroidler ve Akciğer Hastalıklarında Kullanımı, Solunum Hastalıkları,4(1), (1993) D2. Gündoğdu, C., C. Öztürk, A. Karalezli ve A.Çilli, 40 Yaş Öncesi Akciğer Kanserleri, Solunum Hastalıkları, 5(2), (1994). D3. Dursun, G., A. Karalezli, C. Gündoğdu, Ö. Aksu ve P. Uğur, Akciğer Malignite Bulguları Gösteren Bir Endobronşial Kondrom Olgusu, Solunum Hastalıkları 5(2), (1994). D4. Karalezli, A., C. Gündoğdu, B. Samurkaşoğlu, G.Dursun, B.Bener ve P.Uğur,Tüberküloz plörezi Tanısında Gamma İnterferonun Rolü Adenozin Deaminaz ile Karşılaştırılması, Solunum Hastalıkları, 5(2), (1994). D5. Canayaz, L., C. Gündoğdu, G. Dursun, A. Karalezli ve P. Uğur, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları ve Bronşektazide Ig G Subgrupları ve İmmünelektroforez,Solunum Hastalıkları;5(2), (1994). D6. Gündoğdu, C., A. Karalezli, G.Dursun, L.Canayaz,B. Bener, İ.Göktay, N.Bakan ve P.Uğur, Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cyclophosphamide+Doxorubicin+Vincristine(CAV)Kombine Kemoterapisi, Solunum Hastalıkları,5(2), (1994). D7. Bener, B., A. Karalezli,Gündoğdu C,Samurkaşoğlu B ve G. Dursun, Oral ve İnhaler steroid kullanan astımlı hastalarda kemik mineral dansitesinin karşılaştırılması, Solunum Hastalıkları, 5(3), (1994). D8. Gündoğdu, C., A. Karalezli, G. Dursun, F.Mısırlı, H.Boyacı, M.Yurdakul,B.Cansu, U.Adıgüzel, S.Akbulut ve P Uğur, Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde İki Kemoterapi Kombinasyonunun Karşılaştırılması. Mitomycin, Etoposid ve Cisplatin (MVC) Kombinasyonuna karşı Mitomycin,İfosfamid ve Cisplatin(MİC), Solunum Hastalıkları 5(3), (1994). 8

9 D9. Gündoğdu, C., F. Mısırlı, A. Karalezli, G. Dursun ve M. Özkul, Pulmoner Neoplazmı Taklit Eden Bir Aktinomikozis Olgusu, Solunum Hastalıkları, 6(1), (1995) D10. Karalezli, A., C. Gündoğdu, M. Yurdakul, F.Mısırlı, G.Dursun ve M.Özkul, Genç Erişkin Çağda Tanı Konulan Bir Pulmoner Agenezi Olgusu, Solunum Hastalıkları, 6(1), (1995). D11. Gündoğdu, C., A. Karalezli, M, Ünsal ve M. Özkul, Metastatik Hastalık Düşündüren Tüberküloza Bağlı Mültipl Kemik Lezyonları, Solunum Hastalıkları,6(1), (1995). D12. Boyacı,H., C. Gündoğdu, A. Karalezli, M. Ünsal, G. Dursun ve M. Özkul, Akciğer kanserlerinde Serum Tissue Polypeptide Antigen(TPA) Düzeyinin Tanı Değeri, Solunum Hastalıkları, 7(2), (1996). D13. Ünsal, M., C. Gündoğdu, A.Karalezli, F.Mısırlı,H.Boyacı,M. Yurdakul, Ç.Çopuraslan ve G.Dursun, Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Etoposid+İfosfamid+Cisplatin(VİP) Tedavisi, Solunum Hastalıkları, 7(2), (1996). D14. Karalezli, A., M. Ünsal, Ö. Tulunay, C. Gündoğdu ve G. Dursun, Pulmoner Eozinofilik Granülom, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 16(4), (1996). D15. Karalezli,A., C. Gündoğdu, M. Ünsal ve G. Dursun, Bilateral Pulmoner Arter Anevrizmasıyla Ortaya Çıkan Behçet Hastalığı, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,17,54-57 (1997). D16. Karalezli,A., İdiopatik Pulmoner Fibrozis Tanısal Yaklaşım,Tedavi ve Takip, Solunum Hastalıkları, 8(3), (1997). D17. Karalezli,A., M. Ünsal, C.Gündoğdu, G. Dursun ve Y. Başer, Sarkoidozlu 50 Olgunun Değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,18, (1998) D18. Karalezli,A., Ç. Çopuraslan, G. Dursun, C. Gündoğdu ve Ş. Atikcan, İleri Yaşlı Kişilerde Akciğer Kanserleri, Solunum Hastalıkları,9(2), (1998). D19. Karalezli,A., M. Yurdakul ve F.Mısırlı, Mounier- Kuhn Sendromu (Trakeobronkomegali-Bir Olgu Nedeniyle),Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 19, (1999). D20. Ulubaş,B, A.Karalezli, G.Dursun ve Y.Başer, Cilt Lezyonlarıyla Seyreden Dört Sarkoidoz Olgusu, Solunum Hastalıkları, 11, (2000). D21. Güngen,A.C., F.Atalay, H.C.Hasanoğlu ve A.Karalezli, Astımlı Olgularda Konvansiyonel Tedavinin ve Erdosteinin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi, Solunum Hastalıkları, 16, (2005). D22. Sevgili,S., A.Karalezli, A.N.Tokgönül ve H.C.Hasanoğlu, Akciğer Kanseri Hastalarında Ağrı Değerlendirme Formu Kullanımının Yeri ve Önemi, Solunum Hastalıkları, 17,13-19 (2006). 9

10 D23. Karalezli A, EŞ. Parlak, M.Er, HC.Hasanoğlu.Edinsel Trakeobronkomalazi (Olgu sunumu), Solunum Hastalıkları, 17, (2006). D24. Karalezli,A., Arter Kan Gazları (Derleme), Türk Tıp Dergisi, 1, (2007). D25. Karalezli,A., A.Eylen, M.Er, S.Kaya, H.C.Hasanoğlu, M.D.Balbay ve S.Altınova, Eş zamanlı primer akciğer,böbrek ve mesane tümörleri olan bir olgu, Türk Tıp Dergisi, 1, (2007). D26. Botan,B., A.Karalezli, S.Kaya, H.C.Hasanoğlu, A.N.Tokgönül ve Ö.Tosun, Trakeal kalsifikasyon : yaşla ilişkili mi?, Türk Tıp Dergisi, 1, (2007). D27. Karalezli,A., E.Ş.Parlak ve H.C.Hasanoğlu, Varfarin tedavisine bağlı olarak gelişen kısmi meme nekrozu olgusu, Türk Tıp Dergisi, 1, (2007). D28. Karalezli,A., E.Ş.Parlak, S.Soytaş, M.Er, H.C.Hasanoğlu ve B.Çakır, Tertiary Adrenal Insufficiency in an Asthmatic Patient on Steroid Treatment, Solunum Hastalıkları, 18, (2007). D29. Parlak,E.Ş., A.Karalezli, M.Er, S.Kaya, İS.Parlak ve H.C.Hasanoğlu, Konjenital bronşiyal atrezili bir olgu, Solunum Dergisi(Türkiye Solunum Hastalıkları Derneği yayın organı ), 3, (2008). D30. Karalezli,A., H.C.Hasanoğlu, R.Aydın, M.Er, E.Ş.Parlak ve A.Kuşdemir, D-Dimer levels mostly elevated ın the postoperatıve fırst week, Türk Tıp Dergisi, 3(1), (2009). D31. Aykun,G., A.Karalezli, M.Er ve H.C.Hasanoğlu, Multiple pulmoner arter anevrizmaları ve pulmoner hipertansiyonu olan Takayasu Arteritli bir hasta: Olgu sunumu ve literatür derlemesi, Türk Tıp Dergisi, 3(1), (2009). D32. Karalezli A., S.Sevgili, A.Alp,HC. Hasanoğlu. Stannozis occured by tin plating:case report, Türk Tıp Dergisi, 3(3), (2009). D33. Er M., A Karalezli., HC.Hasanoğlu. Sigara bırakma yöntemleri. Türk Tıp Dergisi, 3(3), (2009). D34. Tanrıverdio, E., A. Karalezli, A. Şentürk, H. Çetin, H. C. Hasanoğlu. Elli yaşında tanı alan pulmoner hipoplazi olgusu, Solunum Hastalıkları, Cilt 21(1), 24 27( 2010). D35. Yıldırım, B.B., A. Karalezli, A.Şentürk ve H.C. Hasanoğlu, O.Kandemir, R.Aydın, Tüberküloz öntanılı iki Langerhans hücreli histiositozis olgusu. Solunum Dergisi(Türkiye Solunum Hastalıkları Derneği Yayın organı )( Solunum sayılı) Yayınlanmak üzere kabul edildi.(kabul tarihi ) 10

11 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Uçar,N., C.Gündoğdu, A.Karalezli, S.Çopur ve Y.Erdoğan, Plörezilerin ayırıcı tanısında Beta 2 mikroglobülinin rolü, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXIII. Ulusal Kongresi, İstanbul, E2. Gündoğdu,C., T.Atasever, A.Karalezli, M.Ünsal, G.Vural ve M.Ünlü, Primer akciğer kanserlerinde Tc-99m (V)DMSA Sintigrafisinin Değeri, TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi, İstanbul, E3. Karalezli,A., M.Ünsal, C.Gündoğdu, G.Dursun ve Y.Başer, Beş yıllık sarkoid olgularının değerlendirilmesi, Toraks derneği 1. Yıllık kongresi, Nevşehir, E4. Karalezli,A., Ç.Çopuraslan, G.Dursun, C.Gündoğdu ve Ş.Atikcan, İleri Yaşlı Kişilerde Akciğer Kanserleri, TÜSAD XXIV.kongresi,İstanbul, E5. Ulubaş,B., A.Karalezli, G.Dursun ve Y.Başer, Cilt lezyonlarıyla seyreden üç sarkoidoz olgusu, TÜSAD XXIV. Ulusal kongresi,istanbul,1997. E6. Sevgili,S., A.Karalezli ve H.C.Hasanoğlu, Akciğer Kanseri Hastalarında Ağrı Değerlendirme Formu Kullanımının Yeri ve Önemi, Toraks Derneği 7. yıllık kongresi, Antalya, E7. Kaya,S., A.Karalezli, E.Balkan, E.Çakıroğlu ve H.C. Hasanoğlu, Fleksibl fiberoptik bronkoskopla elektrokoter uygulanarak çıkarılan bir endobronşial hamartom olgusu, TÜSAD 27.Ulusal kongresi, Antalya, E8. Sevgili,S., A.Karalezli, S.Kaya ve H.C.Hasanoğlu, Stabil Bronşektazide İnflamasyonun Sistemik markerları, TÜSAD 27.Ulusal kongresi, Antalya, E9. Sevgili,S., T.Köş, A.Karalezli, M.Er ve H.C.Hasanoğlu, Sarkoidozla birlikte seyreden otoimmün tiroidit vakası, TÜSAD 27.Ulusal kongresi, Antalya, E10. Karalezli,A., S.Sevgili, E.Ş.Parlak, M.Er ve H.C.Hasanoğlu, Bronşektazili hastalarda Sinüzit Görülme Oranı, TÜSAD 27.Ulusal kongresi, Antalya, E11. Kaya, S., S.İzdeş, A.Karalezli, M.Okşar ve H.C. Hasanoğlu, Transfüzyonla ilişkili akut solunum sıkıntısı sendromu ( TRALI ), 2. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Sempozyumu, Ankara, E12. Hasanoğlu, H.C., A.Karalezli, E.Yavuz, M.Gümüş, İ.G. Taştepe ve S.Erekul, Göğüs Duvarında Miksofibrosarkomalı Bir Olgu, Toraks Derneği 9. yıllık kongresi,19-23 Nisan Antalya,

12 E13. Karalezli, A., H.C. Hasanoğlu, R. Aydın, M.Er, E.Ş. Parlak ve A.Kuşdemir, Postoperatif D-Dimer Düzey Değişiklikleri, Toraks Derneği 9. yıllık kongresi, Nisan Antalya, E14. Kaya, S., H.C. Hasanoğlu, A. Karalezli, E. Yeter ve E.Ş. Parlak, Masif Pulmoner Embolilerde r-tpa Tedavi Sonuçlarımız, Toraks Derneği 9. yıllık kongresi, Nisan Antalya, E15. Parlak, E.Ş., A. Karalezli, S. Kaya, M.Er, İ.Parlak ve H.C. Hasanoğlu, Konjenital Bronşial Atrezili Bir Olgu, Türk Toraks Derneği 9. yıllık kongresi, Nisan Antalya, E16. Karalezli, A., E.Ş. Parlak, M. Er ve H.C. Hasanoğlu, Edinsel Trakeobronkomalazi(olgu sunumu), Toraks Derneği 9. Yıllık kongresi, Nisan Antalya, E17. Kaya, S., H.C. Hasanoğlu, A. Karalezli ve A.Eylen, SLE da dalak kalsifikasyonu, TÜSAD 28. Ulusal kongresi, Eylül, Antalya,2006. E18. Kaya, S., A. Karalezli, E. Ersoy ve A. Kurt, Düşük molekül ağırlıklı heparinin nadir bir komplikasyonu: rectus hematomu ve pelvis içine kanama, TÜSAD 28. Ulusal kongresieylül,antalya,2006. E19. Karalezli, A., A. Eylen, M.Er, S. Kaya ve H.C. Hasanoğlu, Eş zamanlı primer akciğer, böbrek ve mesane tümörleri olan bir olgu, TÜSAD 28. Ulusal kongresieylül,antalya, E20. Karalezli, A., E.Ş. Parlak, H.C. Hasanoğlu ve O,Yenidünya, Warfarin tedavisine bağlı gelişen meme nekrozu olgusu, TÜSAD 28. Ulusal kongresieylül,antalya, E21.Yıldırım B, Kaya, S., A.Karalezli, H.C. Hasanoğlu, A.N. Tokgönül ve Ö. Tosun, Trakeal kalsifikasyonun bigisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi, TÜSAD 28. Ulusal Kongresi,Eylül,Antalya,2006. E22. Parlak, E.Ş, A.Karalezli, N. Tunç, E. Yavuz ve H.C. Hasanoğlu, Pulmoner tromboemboli hastalarında homosistein düzeyi ve lipit profili ilişkisi TÜSAD 29. Ulusal Kongresi, Ekim, Fethiye, E23. Er, M., E.Ş. Parlak, A.Karalezli ve H.C. Hasanoğlu, Antikoagülan tedavi altında gelişen tekrarlayan pulmoner tromboemboli. TÜSAD 29. Ulusal Kongresi, Fethiye, Ekim E24. Yavuz, E., H.C. Hasanoğlu, A. Karalezli ve M.Er, Ailesel tromboemboli, TÜSAD 29. Ulusal Kongresi,Fethiye, Ekim, E25. Kaya, S., A. Karalezli, H.C. Hasanoğlu ve E. Yeter, Major emboli tanısı ile r-tpa verilen ve verilmeyen hastaların klinik özellikleri, Türk Toraks Derneği 10. yıllık kongresi Nisan,Antalya,

13 E26. Karalezli, A., H.C. Hasanoğlu, S.Kaya, E. Babaoğlu ve C. Açıkgöz, D-dimer: pulmoner tromboemboli ve pnömoni ayırıcı tanısında eşik değer, Türk Toraks Derneği 11. yıllık kongresi,23-27 Nisan Antalya, 2008 E27. Karalezli, A., E.Parlak, A.Şentürk ve H.C. Hasanoğlu, Pulmoner tromboembolide homosistein ve lipid profil düzeyi, Türk Toraks Derneği 11. yıllık kongresi,23-27 nisan Antalya, E28. Parlak, E., A.Karalezli ve H.C. Hasanoğlu, Yarı doz rt-pa uygulaması ile sağ ventrikül disfonksiyonu düzelen pulmoner tromboemboli olgusu, Türk Toraks Derneği 11. yıllık kongresi, Antalya23-27 nisan,2008. E29. Er, M., A. Karalezli, B.B. Yıldırım ve H.C. Hasanoğlu, İntrapulmoner lipom: olgu sunumu TÜSAD 30. Yıllık kongresi,bodrum,ekim,2008. E30. Eylen, A., A. Karalezli, A. Şentürk, E. Yavuz ve H.C. Hasanoğlu, Endobronşial metastaz yapan malign melanom olgusu, TÜSAD 30. Yıllık kongresi, Bodrum Ekim, E31. Yavuz, E., A.Karalezli, A.Şentürk, H.Çetin ve H.C. Hasanoğlu, Elli yaşında tanı alan pulmoner hipoplazi olgusu, TÜSAD 30. Yıllık kongresi, Bodrum Ekim, E32. Yıldırım, B.B., A. Karalezli, A.Şentürk ve H.C. Hasanoğlu, O.Kandemir, R.Aydın, Tüberküloz öntanılı iki Langerhans hücreli histiositozis olgusu, TÜSAD 30. Yıllık kongresi, Bodrum, Ekim E33. Şentürk. A., A.Karalezli, E.Yavuz, Z.Akbulut ve H.C. Hasanoğlu, İntravezikal tedavi sonrası BCG sepsisi, TÜSAD 30. Yıllık kongresi, Bodrum, Ekim E34. Karalezli, A., E.Babaoğlu, A.Şentürk, H.C. Hasanoğlu ve D.G. Öztuna, Pulmoner tromboemboli hastalarında CRP ve Sedimentasyon düzeylerinin karşılaştırılması, TÜSAD 30. Yıllık kongresi,bodrum, Ekim E35. Aykun, G., A.Karalezli, M.Er ve H.C. Hasanoğlu, Multipl Pulmoner Arter anevrizmaları ve pulmoner hipertansiyonu olan Takayasu Arteritli Bir Hasta:Olgu sunumu, TÜSAD 30. Yıllık kongresi, Bodrum, Ekim E36. Tanrıverdio, E., A.Karalezli, A.Şentürk, B.B. Yıldırım ve H.C. Hasanoğlu, Yağ embolisi: 3 olgu nedeniyle, Türk Toraks Derneği 12. yıllık kongresi,8-12 nisan, Antalya, E37. Kanbay, A, H.C. Hasanoğlu, A.Karalezli, G.Aykun ve F.Yülek, Profilakside unutulmuş önemli olabilecek venöz tromboemboli nedeni: göz cerrahisi(5 olgu nedeniyle), Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, 8-12 nisan E38. Parlak, E.Ş., A. Karalezli, A.Şentürk, H.C. Hasanoğlu ve C.G. Güleç, Venöz tromboembolili hastalarımızda gen mutasyonlarının dağılımı, Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi,Antalya, 8-12 nisan

14 E39. Tanrıverdio, E., A. Karalezli, C.Aydın, H.C. Hasanoğlu ve B.Çakır, İntersitisiyel Akciğer Hastalığı ve Otoimmüntiroidit Birlikteliği, TÜSAD 31. Ulusal Kongresi,Çeşme,17-21 ekim E40. Tanrıverdio, E., A.Karalezli, H.Hezer, A. Onursever ve H.C. Hasanoğlu, Sarkoidozlu bir Olguda mide Tutulumu, TÜSAD 31. Ulusal Kongresi,Çeşme,17-21 ekim,2009. E41. Yıldırım, B.B., A.Karalezli, M.Er, E. Balkan, O.Kandemir ve H.C. Hasanoğlu, Endobronşial Hamartomlu Bir Olgunun Fleksibl Bronkoskopk Elektrokoter Yöntemi ile Tedavisi, TÜSAD 31. Ulusal Kongresi,Çeşme, ekim,2009. E42. Yıldırım, B.B., A.Karalezli, A.Kanbay ve H.C. Hasanoğlu, Legionella Pnömonisi:Bir Olgu Nedeni ile, TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, Çeşme17-21 ekim,, E43. Karalezli, A., B.B. Yıldırım, A.Şentürk ve H.C. Hasanoğlu, Erişkin Yaşta Tanı konulan Pulmoner Arter Gelişimsel Anomalisi, TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, Çeşme, ekim, 2009 E44.Eylen A, Er M,Karalezli A, Şentürk A, Hasanoğlu HC. Akciğer kanserinde serum CEA,CA125, CA15 3, CA19 9 Düzeylerinin tanısal değeri. Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi. İstanbul 5 9 Mayıs E45.Parlak, E.Ş., Karalezli A., H.C. Hasanoğlu, Tosun Ö, Parlak İS. Sarkoidozda kemik tutulumu değerlendirilmesinde konvansiyonel radyografi ile magnetik rezonans görüntülemenin karşılaştırılması. Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi. İstanbul 5 9 Mayıs E46.Aykun G, A. Karalezli, Er M,Babaoğlu E, H.C. Hasanoğlu. Ateş yiyenlerin pnömonisi. Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi. İstanbul 5 9 Mayıs E47. Kılıç H, Karalezli A, H.C. Hasanoğlu, Erel Ö, Öztuna D. Kronik stabil astım hastalarında serum Magnezyum düzeylerinin solunum fonksiyonları ve astım ağırlığı ile korelasyonu. Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi. İstanbul 5 9 Mayıs E48.Karalezli A, Yıldırım BB, Hasanoğlu HC, Kandemir O. Pulmoner Histoplazmozis. Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi. İstanbul 5 9 Mayıs E49. Şentürk A, Karalezli A,Eylen A, Aykun G, HC. Hasanoğlu. Semi-invaziv aspergillozis olgusu. Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi. İstanbul 5 9 Mayıs E50. Kılıç H, Karalezli A, Eylen A, H.C. Hasanoğlu. H1N1 olgularında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs hastalıklarının deneyimi. Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi. İstanbul 5 9 Mayıs E51. Kılıç H, Karalezli A, H.C. Hasanoğlu, Erel Ö, Ateş C. Hs-CRP nin astım ağırlığı ve kontrolünü değerlendirmedeki rolü. Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi. İstanbul 5 9 Mayıs

15 E52. Karalezli A, Babaoğlu E, Er M, Hasanoğlu HC. İçilen sigara miktarı, nikotin bağımlılık düzeyi ve CO düzeyi ilişkisi. Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi. İstanbul 5 9 Mayıs E53. Kılıç H, Karalezli A, H.C. Hasanoğlu, Ateş C. H1N1 olgularında D-dimer ile pnömoni şiddeti arasındaki korelasyon. Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi. İstanbul 5 9 Mayıs E54. Karaduman F, Hezer H, Şentürk A, Karalezli A, Hasanoğlu HC. Masif hemoptizi ile seyreden pulmoner tromboembolizm olgularında antitrombotik tedavi sonrası iyileşme.32. TÜSAD kongresi, Antalya Ekim E55. Kılıç H, Çulfacı F, Er M, Karalezli A, Gümüş M, Hasanoğlu HC. Nadir görülen bir arterioarteriyel ve arteriovenöz malformasyon olgusu. 32. TÜSAD kongresi, Antalya Ekim E56. Karaduman F, Kılıç H, Şentürk A, Karalezli A, Hasanoğlu HC. Mikroskopik polianjitise bağlı alveoler hemoraji(olgu sunumu) 32. TÜSAD kongresi, Antalya Ekim E57. Hezer H, Karalezli A, Karaduman F,Hasanoğlu HC. İnfluenza enfeksiyonu sonrası gelişen üç organize pnömoni olgusu. Türk Toraks Derneği 14. yıllık Kongresi. Side Antalya Nisan 2011 E58. Kılıç H, Karalezli A, Babaoğlu E, Hasanoğlu HC. Fertilite ile seyreden bir kistik fibrozis olgusu. Türk Toraks Derneği 14. yıllık Kongresi. Side Antalya Nisan 2011 E59. Kılıç H, Karalezli A, Babaoğlu E, Hasanoğlu HC. Kronik trombotik pulmoner emboli ile seyreden bir familyal adenomatöz polipozis olgusu. Türk Toraks Derneği 14. yıllık Kongresi. Side Antalya Nisan 2011 E60. Şentürk A,Karalezli A, Soytürk AN, Çetin H, Hasanoğlu HC. Endobronşial ultrason ile de görülen pulmoner arter kist hidatik olgusu. Türk Toraks Derneği 14. yıllık Kongresi. Side Antalya Nisan 2011 E61. Karalezli A, Kılıç H, Çulfacı F, Çetin H, Hasanoğlu HC. Dalakta infarktın eşlik ettiği masif bir tromboemboli olgusu.33. TUSAD KONGRESİ Çeşme Ekim 2011 E62. Yıldırım BB, A. Karalezli, Hasanoğlu HC, Kandemir O. Kısa süreli entübasyon sonrası gelişen stridorun nadir bir nedeni: Trakeal psödomembran 33. TUSAD KONGRESİ Çeşme Ekim 2011 E63. Argüder E, A. Karalezli, Kılıç H, Hasanoğlu HC. Sigarayı bırakma kararını vermede etkili olan faktörler. 33. TUSAD KONGRESİ Çeşme Ekim E64. Yıldırım BB, A. Karalezli, Kurt A Hasanoğlu HC. Pulmoner tromboemboli tanısında bilgisayarlı kesityazar-pulmoner anjio-grafi obstüksiyon indeks oranı (PABTOIO) ile Well s klinik skorlama arasındaki ilişki. 33. TUSAD KONGRESİ Çeşme Ekim

16 E65. Karalezli A, Şentürk A, Er M, Soytürk AN, Hasanoğlu HC. Mediastenal lenfadenopati ve crazy- paving görünümü ile seyreden kalp Yetmezliği olgusu. 33. TUSAD KONGRESİ Çeşme Ekim 2011 E66. Argüder E., Er M, A.Karalezli, Hasanoğlu HC, Çetin H.Trakeal divertikül: üç olgu nedeniyle. 33. TUSAD KONGRESİ Çeşme Ekim 2011 E67. Argüder E, Aykun G, A. Karalezli, Hasanoğlu HC. Bronkoözefageal fistül. 33. TUSAD KONGRESİ Çeşme Ekim 2011 E68. Karaduman FY, Şentürk A, A.Karalezli, Soytürk A, Babaoğlu E, Hasanoğlu HC. Akciğer ve akciğer dışı maligniteler ve pulmoner tromboemboli birlikteliği. 34. TUSAD KONGRESİ Çeşme Ekim 2012 Tartışmalı poster. E69. Hasanoğlu HC, Hezer H, A.Karalezli, Kılıç H, Argüder E, Şentürk A, Soytürk AN. Pulmoner tromboembolide yarı doz trombolitik tedavinin etkinliği. 34. TUSAD KONGRESİ Çeşme Ekim 2012 Tartışmalı poster. E70. Argüder E, A.Karalezli, Hezer H, Kılıç H, Er M, Hasanoğlu HC. Sigara bırakma başarısını etkileyen faktörler. 34. TUSAD KONGRESİ Çeşme Ekim 2012 Tartışmalı poster F. Diğer yayınlar : F1. Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler: 1. Kaya, S., S.İzdeş, A.Karalezli, M.Okşar ve H.C. Hasanoğlu, Transfüzyonla ilişkili akut solunum sıkıntısı sendromu ( TRALI ). Göğüs Hastalıkları Serisi 2006; 3(1): Karalezli A, Hasanoğlu HC. Toplum kökenli pnömoniler.ed.tevfik Özlü. Antibiyotikler ve Klinik kullanımları dergisi. Bilimsel Tıp Yayınevi Ankara.5 Ağustos 2010; Er M, Karalezli A, Yıldırım BB, Hasanoğlu HC. İntratorasik lipom: Olgu sunumu. Klinik Tıp Solunum Aktüel. 2010; 1(3):

17 F2. Atıf Alan Uluslararası Yayınlar: 7 uluslararası yayın atıf almıştır: 1. Gursel G, E. Levent, C. Ozturk, A. Karalezli, Hospital based survey of lung cancer in Turkey,developing country,where smoking is highly prevalent, Lung Cancer, 21, (1998) 22 kere atıf almıştır. 2. Atasever, T., C. Gundogdu, G. Vural, L.O. Kapucu,, A.Karalezli ve M. Unlu, Evaluation of pentavalent Tc-99m DMSA Scintigraphy in Small Cell and Nonsmall Cell Lung Cancers Nuklearmedizin, 36, (1997). 10 kere atıf almıştır. 3. Atalay, F., D. Ernam, H.C. Hasanoglu, A. Karalezli ve O. Kaplan, Pleural adenosine deaminase in the separation of transudative and exudative pleural effusions, Clin Biochem, 38, (2005). 6 kere atıf almıştır. 4. Karalezli, A. S. Sevgili, T. D. Ernam, A. Hasanoglu ve H.C. Hasanoglu, Pulmonary embolism in a patient with Klippel-Trenaunay Weber syndrome, Tuberk Toraks, 54(3), (2006). 7 kere atıf almıştır. 5. Kaya, S, A. Karalezli, E. Balkan, E. Cakıroglu ve H. C. Hasanoglu, Endobronchial hamartoma removed by flexible bronchoscopy via electrocauter, Tuberk Toraks, 54(3), (2006). 6 kere atıf almıştır. 6. Hasanoğlu HC, Karalezli A, Tanrıverdio E, Gümüş M, Aydın M: A mass of myxofibrosarcoma in the lung. Tuberk Toraks 2011;59: kere atıf almıştır. 7. Karalezli, A, HC. Hasanoglu, S. Kaya, E. Babaoglu, C. Acikgoz, A. Kanbay ve D. Öztuna, Cut-off value of D-Dimer in Pulmonary thromboembolia and Pneumonia, Turk J Med Sci, 39(5), (2009) 1 kere atıf almıştır. Ulusal hakemli dergide yayımlanan iki makale Uluslararası yayımlanan dergilerde atıf almıştır: 17

18 Karalezli,A., M. Yurdakul ve F.Mısırlı, Mounier- Kuhn Sendromu (Trakeobronkomegali- Bir Olgu Nedeniyle),Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 19, (1999). Karalezli,A., M. Ünsal, C.Gündoğdu, G. Dursun ve Y. Başer, Sarkoidozlu 50 Olgunun Değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,18, (1998) F3. Türk Dergilerinde Atıf Alan Ulusal Yayınlar(Bulunabilenler) Karalezli, A., C. Gündoğdu, B. Samurkaşoğlu, G.Dursun, B.Bener ve P.Uğur,Tüberküloz plörezi Tanısında Gamma İnterferonun Rolü Adenozin Deaminaz ile Karşılaştırılması, Solunum Hastalıkları, 5(2), (1994). Karalezli, A., C. Gündoğdu, M. Yurdakul, F.Mısırlı, G.Dursun ve M.Özkul, Genç Erişkin Çağda Tanı Konulan Bir Pulmoner Agenezi Olgusu, Solunum Hastalıkları, 6(1), (1995). Ulubaş,B, A.Karalezli, G.Dursun ve Y.Başer, Cilt Lezyonlarıyla Seyreden Dört Sarkoidoz Olgusu, Solunum Hastalıkları, 11, (2000). Karalezli,A., M. Ünsal, C.Gündoğdu, G. Dursun ve Y. Başer, Sarkoidozlu 50 Olgunun Değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,18, (1998) Karalezli,A., Arter Kan Gazları (Derleme), Türk Tıp Dergisi, 1, (2007). Hasanoglu, H.C, A. Karalezli, E. Yavuz, M. Gumus, I. Tastepe ve S. Erekul, A mass of myxofibrosarcoma in the lung, Tuberküloz ve Toraks, 59(1),73 76(2011). F4. Ulusal Toplantı ve Panellerde Konuşmacı ve Eğitici Olarak 1.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği İç-Anadolu şubesinin düzenlediği Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakmada Tedavi Yaklaşımları konulu PANEL(Oturum Başkanı Prof.Dr.Can Öztürk): Sigara Bırakmada Farmakolojik yaklaşımlar, (Karalezli,A.) 07 Mayıs 2009,Bilkent Ankara. 2. Kongrede Panelde Konuşmacı Türkiye solunum Araştırmaları derneğinin 31. Ulusal Kongresinde Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavisinde Yenilikler konulu PANEL(Oturum Başkanları Prof.Dr. HC. Hasanoğlu, Doç.Dr Meftun Ünsal):Hangi Tedavi ve Ne zaman?(karalezli, A.) 19 Ekim 2009,Çeşme. 3. TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Sigara Bırakma Yöntemleri Kursunda Eğiticilik: Nikotin Replasman Tedavisi Şubat 2010 İzmir 4. Kongrede Panelde Konuşmacı: Solunum 2010 TÜSAD 32. Kongresinde Sigara Bırakma Tedavilerinden Nikotin Replasman Tedavisi. 22 Ekim 2010 Antalya. 18

19 5. Kongrede Kursta Eğiticilik: Solunum 2010 TÜSAD 32. Kongresinde Sigara Bırakma Tedavilerinden Nikotin Replasman Tedavisi. 20 Ekim 2010 Antalya. 6. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği İç-Anadolu şubesinin düzenlediği Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi konulu PANEL de Sigara Bırakmada Farmakoterapi 2 Nisan 2011 Kapadokya 7. TAKD( Türk Akciğer Kanseri Derneği)Ankara Aylık toplantısında Ülkemizde Tütün Bağımlılığı başlığı altında Ülkemizde tütün bağımlılığı - Ulusal Tütün Mücadelesi ve Kısa Dönem Sonuçları- 12 Nisan 2011.Crown Plaza Ankara. 8. T.C Sağlık Bakanlığı ve Toraks Derneği işbirliği ile hazırlanan GARD (Global Alliance of Respiratory Disease) projesi kapsamında Aile Hekimlerine Eğiticilik-KOAH ve Astım. ( İlk Eğitim 9 11 Mayıs tarihleri arasında planlandı) Bu eğitim Temmuz ayından itibaren(ağustos ayı hariç) her ay iki günlük kurslar şeklinde 25 aile hekimliği uzmanına düzenli olarak verilmektedir. 9. Kongrede Kursta Eğiticilik. Solunum 2011 TÜSAD 33. Kongresinde Sigara Bırakma Tedavileri Nikotin Replasman Tedavisi. 15 Ekim 2011 Çeşme. 10. Kongrede bildiri değerlendirme kurulunda görev. 33. TÜSAD Ekim 2011 Çeşme. 11. Kongrede oturum başkanlığı görevi. 33. TÜSAD Ekim 2011 Çeşme. 12. Kongrede Kursta Eğiticilik. Solunum 2012 TÜSAD 34. Kongresinde Sigara Bırakma Tedavileri Nikotin Replasman Tedavisi. 6 Ekim 2012 Çeşme. 13. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Aile Hekimleri Eğitim Toplantılarında Sigara Bıraktırma Tedavileri 22 Eylül 2012 İstanbul 12. Anlatılan derslerin programları 19

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı:

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı: Prof. Dr. Gonca Yılmaz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Özgeçmiş Adı Soyadı: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD Doğum Tarihi: 27 Kasım 1967 Doğum Yeri: Ankara Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu E-posta: goncay31@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Gazi Üniversitesi 1989- Yrd. Doç. Radyoloji Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Gazi Üniversitesi 1989- Yrd. Doç. Radyoloji Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Banu ALICIOĞLU Doğum Tarihi: 20.04.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 1995 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Ankara Numune Hastanesi Yrd. Doç.

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Y. Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Ocak 2008 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Programının adı.. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYDAN ÇELEBİLER (Çavuşoğlu) Doğum Tarihi: 02/01/1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1988 Tıpta

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti

Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti Doğum Tarihi : 26/09/1965 Doğum Yeri : Ankara Medeni Durumu : Evli 2 Çocuklu Eğitim: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe

Detaylı

Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik. 177-182 Akut pulmoner tromboemboli sonrası gelişen kronik tromboembolik

Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik. 177-182 Akut pulmoner tromboemboli sonrası gelişen kronik tromboembolik KONU İNDEKSİ A Acil servislerde pulmoner tromboemboli ön tanısı ile gereksiz tetkik yapılması Wells skoru ve pulmoner emboli ekartasyon kriterleri ile önlenebilir mi?, 12-21 Adölesan dönemde tanı alan

Detaylı

TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 2009. Sonuç: MS002. Amaç: Bulgular: Sonuç:

TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 2009. Sonuç: MS002. Amaç: Bulgular: Sonuç: TORAKS DERNEĞİ. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 009 MS00 TÜRK HASTA POPULASYONUNDA EORTC QLQ-LC3 AKCİĞER KANSERİNE SPESİFİK YAŞAM KALİTESİ MODÜLÜNÜN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FATMA ATAMAN,

Detaylı

Derece Alan Üniversite/Kurum Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık. Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlığı

Derece Alan Üniversite/Kurum Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık. Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlığı EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Ali Tüzün, İnce İletişim Bilgileri Adres : Gastroenteroloji Kliniği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Telefon Mail : Santral/Gastroenteteroloji : dralince@gmail.com

Detaylı

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi,

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi, 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Neriman İNANÇ 2. DOĞUM TARİHİ : 04.01.1958 3. ÜNVANI : Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Y.Lisans ve Diyetetik

Detaylı

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. Solunum Aktüel YIL: 5 SAYI: 16 www.solunum.org.tr ISSN: 1309-5285 Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. 2014 yılını

Detaylı

Prof.Dr. Turan ASLAN

Prof.Dr. Turan ASLAN Prof.Dr. Turan ASLAN Doğum Tarihi: 01 Haziran 1955 Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans,Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1980 Uzmanlık Tıp İstanbul

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ

DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ Doğum Yeri ve Yılı: 1971, İzmir. Mezun olduğu lise: İzmir Atatürk Lisesi (1985-1988) Mezun olduğu üniversite: İngilizce Hazırlık (1988-1989) ve Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniversitesi 1976-1982

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1984 1993 Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1984 1993 Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülbahar Baştuğ Tel: 0532 372 2563 e.posta: baharbastug@gmail.com;bbastug@medicine.ankara.edu.tr DoğumTarihi: 11.03.1964 Ünvanı : Doç.Dr. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 2, Haziran 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 2, June 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795 2. Doğum Tarihi: 06 Nisan 1959 3. Ünvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org 24-28 Eylül 2014 Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI İÇİNDEKİLER DÜZENLEME KURULU 5 OTURUM BAŞKANI VE KONUŞMACILAR 6 KONFERANSLAR 12 PANELLER 13 UZMANA DANIŞ TOPLANTILARI 14 KURSLAR 15 BİLİMSEL

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009, Cilt 22, Sayı 2 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ISSN: 1309-9469 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Sahibi Marmara Üniversitesi Tıp

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM Prof.Dr. Faruk ÖKTEM 1. Adı Soyadı: Faruk Öktem 2. Doğum Tarihi: 08.08.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans, lisans üstü, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı