SOLİTER PULMONER NODÜL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOLİTER PULMONER NODÜL"

Transkript

1 SOLİTER PULMONER NODÜL Dr. Sebahat Akoğlu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD

2 Tanım 3 cm.den küçük üçük, tek, normal akciğer dokusuyla çevrili, adenopati ya da atelektazi ile ilişkisi olmayan nodül.

3 Her 1000 akciğer grafisinin 1-2 sinde 1 SPN saptanmakta. %90 rastlantısal. sal. Malignite prevalansı hasta popülasyonuna göre değişir ir (%5-70).

4 SPN Ayırıcı Tanısı Malign TümörlerT Bronş Ca Karsinoid tm Pulmoner lenfoma Plazmositoma Soliter metastazlar Benign TümörlerT Hamartom Adenom Lipom İnfeksiyöz z granülomlar Tüberküloz Histoplazmoz Koksidioidomikoz Mycetoma Askaris Ekinokok kisti Dirofilariazis Noninfeksiyöz z granülomlar Romatoid artrit Wegener granülomatozu Sarkoidoz Parafinnoma Diğer Organize pnömoni Abse Silikozis Fibrozis Hematom Pseudotümör Sferik pnömoni Pulmoner infarkt AVM Bronkojenik kist Amiloidoma

5 ***Birincil amaç,, malign nodüllerin ayırt edilmesidir ve bu yapılırken de gereksiz cerrahiden hastayı korumak gerekir!

6 Risk Faktörleri Yaş (45y üstü,, yaş arttıkça a risk artıyor. 35y altında çok nadir.) Sigara öyküsü (özellikle skuam zellikle skuamöz z ve küçük üçük k hücreli h Ca) Nodül çapı (> 3cm: %80-99, <2 cmm:%20-66) Malignite öyk yküsü (Metastaz ya da ikinci primer. Özellikle kolon, meme, böbrek, b brek, baş-boyun boyun adenoca, sarkom ve melanom metastazları)

7 Nodülün n malignite olasılığı ığını değerlendirmede erlendirmede ilk basamakta yapılmas lması gerekenler; Epidemiyolojik risk faktörleri Nodülün şekli Lokalizasyonu Kalsifikasyon paterni Büyüme hızıh * DEĞERLEND ERLENDİRİLMELİDİR!

8 Fishman s Pulmonary Diseases and Disorders

9 Fishman s Pulmonary Diseases and Disorders

10 Eski grafilerin elde edilmesi çok önemli. 2 yıldy ldır r büyümeyen b bir SPN büyük b olasılıkla benigndir ve ileri inceleme gerektirmez. Büyüme hızı: h gün:maligng <30 gün: g Enfeksiyon >500 gün: g Benign neoplazi

11 Riskin Değerlendirilmesi erlendirilmesi Birçok matematiksel modeller geliştirilmi tirilmiştir. tir. (Bayesian, nöral n network, ) Oldukça a kompleks! Bununla birlikte, malignite olasılığı ığının hesaplanması uygulanacak stratejiyi belirlemede kilit noktayı oluşturur.

12 Düşük k Risk Çapın n 1.5 cm.den küçük üçük k olması,* 45y altı Sigara öyküsü olmaması ya da 7 yıldan y uzun süredir s bırakmb rakmış Nodülün n radyografide düzgd zgün n görünümde g olması *8mm altındaki nodüllerde malignite olasılığı ığı %0,2-0,9 0,9

13 Orta Dereceli Risk cm arası nodül y arası Günde 20 ye kadar sigara içiyor i iyor olması ya da son 7 yıl y l içinde i inde sigara içmii miş olması Nodül l kenarında nda lobülasyonlar lasyonlar

14 Yüksek Risk 2.3 cm ve üstü* 60y üstü Günde 20 den fazla sigara içiyor i iyor olması Malignite öyküsü Korona radiata ya da spiküler görünüm. g *20 mm üzerindeki nodüllerin %50 si malign

15

16

17 Bronkoskopi Tanısal değeri eri sınırls rlıdır r (%36-68) 68) Semptom varlığı (Öksürük, k, hemoptizi, lokalize wheezing) 2 cm.den büyük b k nodül Akciğerin 2/3 içi kısmında yer alan nodül Bronchus sign varlığı (%60-90) BT görülebilen endobronşial tm varlığı (%79-98) 98)!Bronkoskopinin tanısal değerini erini artırır. r.

18 Bronchus Sign

19

20

21

22 ACCP Önerileri-1 Tipik benign kalsifikasyon içeren i nodüllere ileri inceleme gerekli değil Belirgin büyüme b saptanan nodüllerde mutlaka doku tanısı gerekli Şüpheli nodül l ince kesit BT ile değerlendirilmeli erlendirilmeli Şüpheli nodüllere, deneyimli merkezlerde dinamik BT incelemesi yapılmal lmalı Chest 2007;

23 ACCP Önerileri-2 pca %5-60 olan şüpheli, en az 8-10mm 8 nodüllere FDG-PET yapılmal lmalı Hastanın n tercihi sorulmalı Bronkoskopi ya da TTİA; Klinikle radyoloji uyumsuzsa, Spesifik tedavi gerektiren benign bir hastalık düşünülüyorsa, Hasta cerrahi öncesi malignite tanısının n konmasını istiyorsa Yapılmal lmalı!

24 ACCP Önerileri-3 Cerrahi girişim; im; pca>%60 PET+ Hasta tanısal cerrahi istiyorsa Yapılmal lmalı

25 Olgu-1 45y kadın n hasta. Sigara, meslek öyküsü yok. Akciğer grafisinde tesadüfen saptanan nodül 4 yıl y önceki akc. gr normal

26

27 pca: %88

28 Bronkoskopi: Normal. Sitolojik inceleme, ARB negatif TTİİ İİA:Kazeifikasyon nekrozu içermeyen i epiteloid granülom

29 Tbc tedavisi başland landı. Daha sonra kültk ltürde M. intracellulare ürediği öğrenildi. Tedavi değiştirildi. 6 ay sonra nodül boyutlarında küçük üçülme gözlendi. g

30 Olgu-2 60y erkek 30 pk/yıl l sigara öyküsü Ani bayılma ile acil servise başvuru. Toraks BT, eko: Sağ ana pulmoner arterde trombüs. Tedavi sonrası kontrol BT de SPN saptanıyor.

31

32 pca:%89

33 Dinamik BT PET CT pca:%2 Benign nodülle uyumlu Kontrol BT lerde nodülün n küçük üçüldüğü gözlendi.

34

35 Olgu-3 71y, erkek 40pk-yıl l sigara Öksürük, k, balgam, ND KOAH bulguları + Toraks HRCT: Solda kalp önünde nde 1,3 cm nodül.

36 pca:%99

37 pca:%35

38 3 ay sonra

39 Olgu-4 71y, k Sigara öyküsü yok 1 yıl y önce renal cell ca op.

40 pca:%56

41

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

Soliter Pulmoner Nodüle Yaklaşım

Soliter Pulmoner Nodüle Yaklaşım Ş. Mustafa Demiröz, Muhammet Sayan, A. Said Çil Giriş Soliter pulmoner nodül (SPN), 3cm çaplı, kenarlarının en az üçte ikisi akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde lenf nodu, atelektazi ve postobstrüktif

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİGER KANSERLİ OLGULARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI VE KLİNİK SEMPTOMLAR İLE METASTAZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİGER KANSERLİ OLGULARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI VE KLİNİK SEMPTOMLAR İLE METASTAZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPASA GÖGÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİ EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ VIII. GÖGÜS HASTALIKLARI KLİNİGİ Şef. Dr. Armağan HAZAR İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİGER KANSERLİ

Detaylı

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ Dr.Aslıhan ÇETELER UZMANLIK

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı

Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı Semra BİLAÇEROĞLU*, Güngör ŞAHİN*, Ziya KUMCUOĞLU**, Hüdaver ALPER***, Emel ÇELİKTEN*, Kunter PERİM* * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

Micronodular Metastasis in Lung Cancer

Micronodular Metastasis in Lung Cancer Case Report (Olgu Sunumu) Göğüs Hast Yoğun Bak Derg 2014;1(1):35-40 DOI : 10.15197/sabad.4.1.07 J Chest Dis Crit Care Med 2014;1(1):35-40 Micronodular Metastasis in Lung Cancer Durdu Mehmet Yavşan, Gülseren

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Poster Sunumları AKCİĞER PATOLOJİSİ P00 A spicular pulmonary mass mimicking a secondary metastatic lesion Arjana Hamdi Sina, Dafina Pali Todri, Hasan Sulejman Hafizi

Detaylı

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA MALONDİALDEHİT (MDA) ve TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE (TAOK) DÜZEYİ ÖLÇÜMÜ İLE OKSİDAN-ANTİOKSİDAN DENGENİN ARAŞTIRILMASI

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA MALONDİALDEHİT (MDA) ve TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE (TAOK) DÜZEYİ ÖLÇÜMÜ İLE OKSİDAN-ANTİOKSİDAN DENGENİN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ UZ. DR. ARMAĞAN HAZAR AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA MALONDİALDEHİT (MDA) ve TOTAL ANTİOKSİDAN

Detaylı

Toraks içi kalsifikasyonlar

Toraks içi kalsifikasyonlar Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:351-357 TORAKS RADYOLOJ S DE ERLEND RME: RES MLERLE R KONU Toraks içi kalsifikasyonlar Meltem Gülsün, Adeviye Göko lu, Macit Ar yürek M. Gülsün (E), A. Göko lu,

Detaylı

TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ

TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ Hazırlayan: Prof.Dr.Ayşenur Memiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Memede tanı yöntemleri ve tanı basamakları: Meme hastalıklarına

Detaylı

Mediastinal Kitleler. Akın Yıldızhan, Orhan Yücel

Mediastinal Kitleler. Akın Yıldızhan, Orhan Yücel Akın Yıldızhan, Orhan Yücel Giriş Mediasten anatomisi; Toraksda iki plevral kese arasında kalan geniş, median boşluğa mediastinum adı verilir. Mediastinum önde sternum, arkada columna vertebralis, üstte

Detaylı

BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM

BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı çok geniş bir hastalıklar spektrumunun tanısı ve tedavisi konusunda detaylı bir bilgi sahibi olmayı gerektirir. Boyunda kitle ile başvuran hastalara

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

SARKOİDOZ Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

SARKOİDOZ Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı SARKOİDOZ Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sarkoidoz nedeni bilinmeyen, sistemik granülomatöz bir hastalıktır. En çok tutulan yapılar toraks

Detaylı

Kemik tümörleri ve tümör benzeri lezyonları, sıklıkla tanı ve tedavi güçlüğüyle

Kemik tümörleri ve tümör benzeri lezyonları, sıklıkla tanı ve tedavi güçlüğüyle DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:124-131 Kemi in tümör ve tümör benzeri lezyonlar na yaklafl m Mehmet Ayvaz 1, M. Cemalettin Aksoy 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve

Detaylı

METASTAZA VE LOKAL BASIYA BAĞLI PROBLEMLERDE RADYOTERAPİ

METASTAZA VE LOKAL BASIYA BAĞLI PROBLEMLERDE RADYOTERAPİ METASTAZA VE LOKAL BASIYA BAĞLI PROBLEMLERDE RADYOTERAPİ Dr. Deniz Yalman Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A. D. Kanserli olguların n %25-50 50 si Histolojik tanı Beklenen yaşam

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları Dursun TATAR, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR ÖZET Daha önce yapılan birçok çalışmada, cilt metastazlarının

Detaylı

GÖĞÜS HASTALIKLARI MODÜL 4: TORASİK TÜMÖRLER

GÖĞÜS HASTALIKLARI MODÜL 4: TORASİK TÜMÖRLER GÖĞÜS HASTALIKLARI MODÜL 4: TORASİK TÜMÖRLER TORASİK TÜMÖRLER Dr. Ülkü Yılmaz Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Torasik kavite içerdiği organların çeşitliliği

Detaylı

İntraoküler neoplazmlar Uvea tümörleri

İntraoküler neoplazmlar Uvea tümörleri GÖZ TÜMÖRLERİ-1 İntraoküler tümörler -Uveal tümörler -Retinal tümörler -RPE tümörleri Göz kapağı tümörleri Konjonktiva tümörleri Orbital tümörler Metastatik tümörler Terminoloji Tümör:Lokalize şisme veya

Detaylı

Malign Melanomda Cerrahi Tedavi. Dr. Yağmur mur AYDIN İstanbul Plastik, Rekonstrüktif ktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Malign Melanomda Cerrahi Tedavi. Dr. Yağmur mur AYDIN İstanbul Plastik, Rekonstrüktif ktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Malign Melanomda Cerrahi Tedavi Dr. Yağmur mur AYDIN İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Malign Melanom Epidermisin bazal

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

SARKOİDOZ HASTALARINDA TAM KAN QUANTİFERON-TB GOLD (IN TUBE) TESTİ SONUÇLARININ TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SARKOİDOZ HASTALARINDA TAM KAN QUANTİFERON-TB GOLD (IN TUBE) TESTİ SONUÇLARININ TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 5. KLİNİK ŞEF. DR. EMEL ÇAĞLAR SARKOİDOZ HASTALARINDA TAM KAN QUANTİFERON-TB GOLD (IN TUBE) TESTİ SONUÇLARININ

Detaylı

AKCİĞER KİTLELERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİNDE DÜŞÜK DOZ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ROLÜ

AKCİĞER KİTLELERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİNDE DÜŞÜK DOZ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ROLÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hüseyin ÖZDEMİR AKCİĞER KİTLELERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİNDE DÜŞÜK DOZ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ROLÜ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

PLEVRAL EFFÜZYON. Dr. Refik Ülkü Dicle Ünv. Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi

PLEVRAL EFFÜZYON. Dr. Refik Ülkü Dicle Ünv. Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi PLEVRAL EFFÜZYON Dr. Refik Ülkü Dicle Ünv. Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi PLEVRAL SIVI Plevral sıvının salınımı ve emilimi arasındaki dengenin bozulması sonucu oluşur. PS pariyetal plevradan olduğu kadar

Detaylı