ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık Kalp ve Damar Cerrahisi Hacettepe Üniversitesi Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : - Profesörlük Tarihi : - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: 6.1. Yüksek Lisans Tezleri : Doktora : - 7. Yayınlar: 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities): Tezcaner T, Yorgancıoğlu C, Moldibi O, Çatav Z, Erbay B, Zorlutuna İY. Coronary bypass surgery in a renal transplant patient. Int Urol Nephrol 1996; 28: Tezcaner T, Çatav Z, Yorgancıoğlu C, Moldibi O, Süzer K, Zorlutuna İY. Coronary artery bypass surgery without cardiopulmonary bypass. Cardiovasc Surg 1998; 6:

2 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: Tezcaner T, Yorgancıoğlu C, Çatav Z, Moldibi O, Tokmakoğlu H, Süzer K, Zorlutuna Y. Coronary artery bypass grafting without cardiopulmonary bypass. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2000; 8: Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: Sungur C, Moldibi O, Yorgancıoğlu C, Tezcaner T, Çatav Z, Zorlutuna Y. Value of N-Acetyl Beta-D-Glucosaminidase (NAG) and Beta-2 microglobulin in the prediction of acute renal failure after open heart surgery. XXXIInd Congress of the European Renal Association June, ATHENS. Kongre Özet Kitapcığı Sayfa: Tezcaner T, Çatav Z, Yorgancıoğlu C, Moldibi O, Süzer K, Zorlutuna Y. Coronary artery bypass surgery without cardiopulmonary bypass. 45th International Congress, The European Society for Cardiovascular Surgery Sep, VENICE. Kongre Özet Kitapcığı Kutsal A, Moldibi O, Aydın H, Ulusan V, Koç M, Orun UA, Öcal B. Four cases of cor triatriatum treated by surgical resection. 57th International Congress, The European Society for Cardiovascular Surgery April, BARCELONA. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: Hatipoğlu A, Aytaçoğlu B, Tezcaner T, Moldibi O, Çatav Z, Yorgancıoğlu C, Ayvaz T, Günay İ, Zorlutuna Y, Süzer K. Pulmoner tipik karsinoid tümörler I: Terminoloji hakkında yeni görüşler, klinik ve histopatolojik özellikler. Acta Oncologica Turcica 1995; 28: Hatipoğlu A, Aytaçoğlu B, Tezcaner T, Moldibi O, Çatav Z, Yorgancıoğlu C, Ayvaz T, Günay İ, Zorlutuna Y, Süzer K. Pulmoner tipik karsinoid tümörler II: Tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler. Acta Oncologica Turcica 1995; 28: Hatipoğlu A, Aytaçoğlu B, Çatav Z, Tezcaner T, Ayvaz T, Moldibi O, Yorgancıoğlu C. Bronşiyal gland orijinli malign tümörler I: Adenoid kistik karsinom. Acta Oncologica Turcica 1995; 28: Hatipoğlu A, Aytaçoğlu B, Çatav Z, Tezcaner T, Ayvaz T, Moldibi O, Yorgancıoğlu C. Bronşiyal gland orijinli malign tümörler II: Mukoepidermoid karsinom. Acta Oncologica Turcica 1995; 28: Yorgancıoğlu C, Tezcaner T, Çatav Z, Moldibi O, Zorlutuna Y. Emniyet kemerine bağlı sternum kırıkları. A Numune Hast Tıp Dergisi 1996; 36: Tezcaner T, Yorgancıoğlu C, Moldibi O, Çatav Z, Zorlutuna Y. Renal transplantasyonlu bir hastada koroner bypass operasyonu. TNDT Dergisi 1996; 3:

3 Tezcaner T, Yorgancıoğlu C, Çatav Z, Moldibi O, Ayvaz T, Süzer K, Zorlutuna İY. İnternal torasik arterin topikal vazodilatasyonunda papaverin-nitroprussid karşılaştırması. GKDC Dergisi 1997; 5: Tezcaner T, Moldibi O, Yorgancıoğlu C, Çatav Z, Zorlutuna İY. Pituiter adenomlu bir hastada koroner bypass ile birlikte aort kapağı cerrahisi : Olgu sunumu. GKDC Dergisi 1997; 5: Tezcaner T, Çatav Z, Yorgancıoğlu C, Moldibi O, Aytaçoğlu B, Tokmakoğlu H, Süzer K. Aort koarktasyonu ile birlikte koroner arter hastalığının tek seansta kombine tedavisi. GKDC Dergisi 1997; 5: Tezcaner T, Yorgancıoğlu C, Çatav Z, Moldibi O, Zorlutuna Y. Koroner bypass operasyonundan sonra hipertiroidiye bağlı yüksek debili kalp yetmezliği: Olgu sunumu. GKDC Dergisi 1998; 6: Tezcaner T, Yorgancıoğlu C, Çatav Z, Tokmakoğlu H, Moldibi O, Aytaçoğlu B, Süzer K, Zorlutuna Y. Koroner bypass cerrahisinde internal torasik arterin sequential kullanımı. GKDC Dergisi 1998; 6: Tezcaner T, Yorgancıoğlu C, Çatav Z, Moldibi O, Tokmakoğlu H, Süzer K, Zorlutuna Y. Kompleks koroner revaskülarizasyon: Endarterektomi, patch plasti ve jump bypass. GKDC Dergisi 1998; 6: Tokmakoğlu H, Tezcaner T, Yorgancıoğlu C, Çatav Z, Moldibi O, Süzer K, Zorlutuna Y. Koroner bypass cerrahisi sonrası görülen atrial fibrilasyonu önlemede digoxin + metoprolol proflaksisi. GKDC Dergisi 1998; 6: Yorgancıoğlu C, Tezcaner T, Tokmakoğlu H, Çatav Z, Moldibi O, Süzer K, Zorlutuna Y. İleri yaş grubunda koroner bypass deneyimi. GKDC Dergisi 1999; 7: Yorgancıoğlu C, Çatav Z, Tezcaner T, Moldibi O, Zorlutuna Y. Coronary - pulmonary artery fistula and obstructive coronary artery disease in two brothers. Marmara Med J 1999; 12: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: Sungur C, Yorgancıoğlu C, Moldibi O, Tezcaner T, Çatav Z, Zorlutuna Y, Süzer K, Günay İ, Süzer K, Hatipoğlu A. Açık kalp cerrahisinin renal tübüler toksisitesinin prediktörleri ve erken tanısı. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Ekim, Turban Oteli, SAMSUN. Kongre Özet Kitapcığı Sayfa: Tezcaner T, Moldibi O, Yorgancıoğlu C, Çatav Z, Ayvaz T, Süzer K, Zorlutuna Y. İnternal torasik arterin topikal vazodilatasyonunda papaverin-nitroprussid karşılaştırması. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Eylül, İSTANBUL. Kongre Özet Kitapcığı No: Yorgancıoğlu C, Çatav Z, Moldibi O, Tezcaner T, Zorlutuna Y. İki kardeşte koroner-pulmoner arter fistülü : Ailesel? Tesadüfi? Ulusal Kardiyoloji Kongresi Eylül, İSTANBUL. Kongre Özet Kitapcığı No:

4 Yorgancıoğlu C, Tezcaner T, Çatav Z, Moldibi O, Süzer K, Zorlutuna Y. Mini-torakotomi ile koroner bypass yeterince güvenli mi? IV. Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 29 Ekim - 1 Kasım, MARMARİS. GKDC Dergisi 1996 Özel Sayı, Kongre Özetleri. Sayfa: Yorgancıoğlu C, Tezcaner T, Tokmakoğlu H, Çatav Z, Moldibi O, Süzer K, Zorlutuna Y. İleri yaş grubunda koroner bypass deneyimi. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Ekim, Belek, ANTALYA. Kongre Özet Kitapcığı Sayfa: Çatav Z, Tezcaner T, Moldibi O, Yorgancıoğlu C, Süzer K, Günay İ, Zorlutuna Y. Ascendan aort anevrizmaları. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Ekim, Belek, ANTALYA. Kongre Özet Kitapcığı Sayfa: Moldibi O, Sürer S, Kutsal A. Çocuklarda juguler flebektaziler. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi Kasım, ANTALYA. Kongre Özet Kitapcığı Kutsal A, Koç M, Bolat A, Sürer S, Moldibi O, Ulusan V, Şenocak F, Öcal B. New scoring system in congenital cardiac curgery and first year outcomes of Dr. Sami Ulus Children s Hospital Cardiovascular Surgery Clinic. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi Eylül, Bodrum, MUĞLA. Kongre Özet Kitapcığı Tezcaner T, Moldibi O, İkizler C. Miksoma rekürensini taklit eden sol atrial trombuslu bir olgunun cerrahi tedavisi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım, ANTALYA. Kongre Özet Kitapcığı Sayfa: Moldibi O, Tezcaner T, İkizler C. Koroner arter hastalığı ile birlikte brakiosefalik arter darlığının aynı seansta cerrahi tedavisi: Olgu sunumu. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım, ANTALYA. Kongre Özet Kitapcığı Sayfa: Diğer Yayınlar: - 8. Projeler: - 9. İdari Görevler: Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler: Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği Türk Tabipleri Birliği Ankara Tabip Odası 11. Ödüller: - 4

5 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Tıp Fakültesi 3.Sınıf Klinik Bilimlere Giriş ders programı: Periferik vasküler hastalıklarda fizik muayene Tıp Fakültesi 5.Sınıf: Periferik arter hastalıkları ve cerrahi tedavileri Tıp Fakültesi 5.Sınıf: Venöz sistem hastalıkları ve cerrahi tedavileri Tıp Fakültesi 5.Sınıf: Lenfatik sistem hastalıkları ve cerrahi tedavileri Tıp Fakültesi 5.Sınıf: Yoğun Bakım Ünitesinde monitörizasyon Tıp Fakültesi 5.Sınıf: Yaşam destek cihazları Tıp Fakültesi 5.Sınıf: Vasküler muayene esasları Tıp Fakültesi 5.Sınıf: Klinik vizit ve hastaya yaklaşım 5

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Tufan Şener 2. Doğum Tarihi: 21.03.1969 3. Unvanı: Operatör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 Y.

Detaylı

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239.

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239. 1. Adı Soyadı: Eyüp Hazan 2. Doğum Tarihi: 19/05/1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982

Detaylı

Prof. Dr. Özge Köner (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Özge Köner (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Özge Köner (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-Anesteziyoloji-Reanimasyon Yan Dal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMiş ve ESERLER listesi

ÖZGEÇMiş ve ESERLER listesi ÖZGEÇMiş ve ESERLER listesi Adı Soyadı: MEHMET EZELSOY Doğum Tarihi: 27 Kasım 1982 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi istanbul Bilim Üniversitesi 2000-2007 Doktora/

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: İlhan Mavioğlu Doğum Tarihi: 01 Ocak 1966 KPYDS: İngilizce 85 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Hacettepe Üniversitesi (İngilizce)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feza Nurözler Doğum Tarihi: 2 Haziran 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- )

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- ) 1. Adı Soyadı: Hüseyin Cem Alhan 2. Doğum Tarihi: 21 Eylül 1961 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Üniversite EK-4 ÖZGEÇMİŞ Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Asistan Dr.. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Tamer AKSOY Adres: Postane Mah. Rauf Orbay cad. Bilginoğlu sok. No: 21 34940 Tuzla/İSTANBUL TEL: 0 532 7172237 / 0 216 5820380 e-mail: tamermd@hotmail.com Kişisel bilgiler:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alis KOSTANOĞLU 2. Doğum Tarihi: 21 Mart 1973 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Fizyoterapist 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

Prof. Dr. Sina Ercan (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Sina Ercan (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Sina Ercan (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Ankara 1992-1997

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Ankara 1992-1997 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fisun Yüzer Doğum Tarihi: 1964 Ünvanı: Doçent Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce (İleri Düzey) Mail: fisunyuzer@hotmail.com Eğitim Durumu: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tıp Fakültesi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yener Yörük Doğum Tarihi: 25 Mayıs 963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ADI SOYADI: Hülya Nilgün GÜRSES 2. DOĞUM TARİHİ ve YERİ: 27 Kasım 1951, Ankara 3. UNVANI: Profesör 4. ÖĞRENİM DURUMU: Lise: TED Ankara Koleji, 1969. Derece Alan Üniversite

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri 2007-2011 Hastalıkları Hemşireliği) Enstitüsü Mesleki Deneyimleri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri 2007-2011 Hastalıkları Hemşireliği) Enstitüsü Mesleki Deneyimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nazan KILIÇ AKÇA 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 16.06.1977/Kayseri/Tomarza 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor Yabancı Dili: İngilizce 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi "Lordozun Postür ile İlişkisi_Egzersizin Etkileri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Prof Dr Kamuran Yücel, 1989

Yüksek Lisans Tezi Lordozun Postür ile İlişkisi_Egzersizin Etkileri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Prof Dr Kamuran Yücel, 1989 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hamiyet Yüce E-mail: hyuce@hotmail.com 2. Doğum Tarihi: 12.01.1956 GSM: +90 542 3444626 3. Unvanı: Fizyoterapist 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç.Dr Acıbadem Hastanesi İstanbul 2007-6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

ÖZGEÇMİŞ. Doç.Dr Acıbadem Hastanesi İstanbul 2007-6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 1. Adı Soyadı: Arda Saygılı 2. Doğum Tarihi: 15 Mart 1963 3. Ünvanı: Doçent Doktor ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Dicle Üniversitesi 1990 Y. Lisans Çocuk Sağlığı

Detaylı

resim 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

resim 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif Hikmet SÜER 2. Doğum Tarihi: 09-01-1946 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1971 Y. Lisans Anesteziyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniversitesi 1976-1982

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan. Doğum Tarihi: 09.02.1978. Yabancı Dil: İngilizce. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan. Doğum Tarihi: 09.02.1978. Yabancı Dil: İngilizce. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan Doğum Tarihi: 09.02.1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Y. Lisans Hemşirelik Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans-Y. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans-Y. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: C. Naci Öner 2. Doğum Tarihi: 03.02.1970 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans-Y. Lisans İstanbul Üniversitesi İstanbul 1993 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1986

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1986 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zuhal KUNDURACILAR Doğum Tarihi: 11 Ekim1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ULUSAL YAYINLAR: 1. Güler, M., Güler, M. Güler, M. Güler, M. Güler, M., Güler, M., M Güler, Güler, M., Güler, M., 10. Güler, M., 11. Güler, M.

ULUSAL YAYINLAR: 1. Güler, M., Güler, M. Güler, M. Güler, M. Güler, M., Güler, M., M Güler, Güler, M., Güler, M., 10. Güler, M., 11. Güler, M. ULUSAL YAYINLAR: 1. Güler, M., İpek, G.,Oğuş, T., Kırali, K., Kutlu, S.T., Işık, Ö.,Yakut, C. Aritmi ile Seyreden Sol Ventrikül Anevrizmasını Taklit Eden Kardiyak Kist Hidatik Olgusu Türkiye Klinikleri,

Detaylı

Doç. Dr. Murat BAYAZIT

Doç. Dr. Murat BAYAZIT Doç. Dr. Murat BAYAZIT Doğum Tarihi : 1956 Doğum Yeri : Ankara Lisans : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1979) Uzmanlık Eğitimi : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. (1986) Doçentlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ZÜMRÜT TUBA DEMİRÖZÜ Doğum Tarihi : 14.05.19743 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı