TEKSTİL BANKASI A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKSTİL BANKASI A.Ş."

Transkript

1 TEKSTİL BANKASI A.Ş YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : Bankanın Ticaret Unvanı : Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Maslak Mah. Dereboyu/2 Cad. No: Sarıyer- İstanbul Genel Müdürlük Telefonu : Genel Müdürlük Faks Numarası : İnternet Sitesi Adresi : Elektronik posta :

2 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE KONSOLİDE SORUMLULUK BEYANI Bankamız ın 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara döneme ait konsolide finansal tabloları ve konsolide faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide ara dönem finansal tablolar ve konsolide faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide ara dönem finansal tablolar, Bankamız ın, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve konsolide faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Bankamız ın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır. Saygılarımızla, Akgün TÜRER Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Başkanı İ.Sencan DEREBEYOĞLU Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi H.Çim GÜZELAYDINLI Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden AKDEMİR Mali İşler Grubu Genel Müdür Yardımcısı

3 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2015 yılına, düşen petrol fiyatları ile Avrupa Merkez Bankası nın tahvil alım programını devlet tahvillerini de içerecek şekilde genişletmesi ve ABD Merkez Bankası Fed in yol haritasının biraz daha netleştirdiği beklentileri ile olumlu bir havada başlanmıştır. Ancak sonrasında doların değer kazancının hızlanması ile gelişmekte olan ülkeler için daha olumsuz bir hava hakim olmuştur. Diğer taraftan Türkiye özelinde büyümeye ilişkin göstergeler de zayıflamıştır. Aynı zamanda enflasyonun öngörüldüğü hızda yavaşlayamaması ve genel seçimlerin doğurduğu belirsizlik, faizlerin Şubat ayından itibaren yükselmesine ve TL nin değer kaybına neden olmuştur. Bu durumda Merkez Bankası nın faiz indirebileceği beklentileri de ertelenmiştir. Bankacılık sektöründe kredi mevduat spreadleri daralmış, kredi talebinin de gerilemesi ile rekabet artmıştır. Güçlü bir sermaye yapısına sahip olan Tekstilbank finansal piyasalardaki hızlı yön değişikliklerini yakından takip ederken, risk yönetimine verdiği azami önem ile ilk çeyrekte de temkinli bir politika izlemiştir. Müşteriler ile yakın ilişkiler sürdürülmüş, esnek bir likidite politikası izlenmiştir. Haziran ayında seçimlerin sona ermesinin ardından yeni ekonomi yönetimi ve öncelikli politikaların netleşmesi, sonrasında ise Fed in son dönemde Haziran ayından Eylül ayına kaymış olan ılımlı bir faiz artırımına ilişkin beklentilerin ne ölçüde gerçekleşeceğinin görülmesine kadar hem içeride hem de dışarıda belirsiz ve dalgalı bir havanın hakim olabileceği görülmektedir. Böyle bir ortamda her türlü yeni gelişmenin ve trend değişikliklerinin yakından takip edilerek sağduyu ile analiz edilmesinin büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Saygılarımla, Akgün TÜRER Yönetim Kurulu Başkanı

4 Genel Müdür ün Mesajı 2015 yılının ilk çeyreğinde, global piyasalara baktığımızda FED in olası faiz artırımını gerçekleştirmemesi ve faiz arttırım öngörülerinin Haziran 2015 üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Avrupa Merkez Bankası nın geniş kapsamlı varlık alım politikaları küresel likitide koşullarını olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca düşük petrol fiyatları da cari açık ve enflasyon üzerinde olumlu etkide bulunmuştur. Büyümenin geçmişe göre daha yavaş olacağı beklentisi ve karlılık üzerindeki devam eden baskı, Bankacılık Sektörünü bekleyen riskler arasında görülmektedir. Ancak sermaye rasyolarının sektörde yüksek olması ve döviz likitide riskinin yönetilebilir seviyelerini koruması sektörün güçlü yönleridir. Bankamız da, dengeli bilanço yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı ile bankacılığın tüm gereklerini yerine getirmeye devam etmektedir. Tekstil Bankası 2015 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda 3,295 milyon TL aktif büyüklüğüne ulaşmıştır. Konsolide kredilerin 2,590 milyon TL ile toplam aktifler içinde payı %79 olarak gerçekleşmiştir. Müşteri mevduatları Tekstil Bankası nın ana fonlanma kaynağı olmaya devam etmiş, konsolide bazda 2,242 milyon TL ile toplam konsolide aktifler içindeki payı %68 olarak gerçekleşmiştir. Bankamızın 2015 yılı Mart sonu itibariyle konsolide net zararı 4.8 milyon TL, konsolide özkaynakları 615 milyon TL, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise %19.49 olarak gerçekleşmiştir. Bu koşullar altında bankamız, güçlü sermaye yapısı ile potansiyelini en iyi biçimde kullanarak müşterilerine en iyi hizmeti sunma ve hissedarlarına değer yaratma hedefi doğrultusunda gayretlerini sürdürecektir. Saygılarımla, H. Çim GÜZELAYDINLI Genel Müdür

5 Genel Bilgiler Tekstilbank, 1986 yılında kurulmuştur. GSD Holding, 2007 yılından itibaren %75.5 lik pay ile Tekstilbank ın en büyük ortağı konumundadır. Banka nın diğer hisseleri halka açık olarak İMKB'de işlem görmektedir. GSD Holding kökleri 1986 yılına uzanan GSD Grubu şirketlerinin faaliyetlerini yönetmek, koordine etmek ve tüm organizasyon sathında ortak bir kurumsal kültür oluşturmak amacıyla 1996 yılında holdingleşti. Bugün çatısı altında Türkiye nin önde gelen finansal kurumlarını barındıran GSD Holding in 31 Aralık 2014 itibariyle konsolide aktifleri 4,1 milyar TL ye, konsolide özvarlıkları ise 639 milyon TL ye ulaştı. Tekstil Bankası, faaliyetlerini İstanbul'daki Genel Müdürlüğü ve yurt çapındaki 44 şubesi aracılığı ile sürdürmektedir. Bankacılık hizmetlerini şubelerin dışında, Bireysel ve Kurumsal İnternet Şubeleri ile de sunmaktadır. Bankacılık dışı sermaye piyasası ve yatırım hizmetleri ise, Banka'nın %99.9 oranında ortak olduğu Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilmektedir. Tekstil Bankası Almanya da bir dış temsilciliği ve çok sayıdaki yurtdışı muhabir banka ilişkisi ile müşterilerin dış işlemlere yönelik taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Diğer taraftan Bankamız tarafından 2 Nisan 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) özetle, Bankamızın ana hissedarı GSD Holding A.Ş. tarafından 02/04/2015 tarihi itibariyle aşağıdaki özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz'in Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50'lik payının, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'e satışı işlemine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onay verilmiştir. 29 Nisan 2014 tarihli hisse alım satım sözleşmesinde öngörülen olağan prosedürlerin tamamlanmasını takiben işlem kapanışı gerçekleştirilecektir. Ayrıca Bankamız tarafından 28 Nisan 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nda özetle satış işlemine ilişkin olarak mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin istifasının onaylanması ve yerlerine yeni üyelerin seçilmesi için 22 Mayıs 2015 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çağrısı yapılmıştır. Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bankamızın 31 Mart 2015 tarihli ortaklık yapısı aşağıda verilmiştir. Ortaklık Unvanı Ortaklık Tutarı (TL) Payı (%) GSD Holding A.Ş.(*) 317,101, Halka Açık 102,898, Genel Toplam 420,000, (*) Banka nın Nitelikli Paya Sahip Tüzel Kişi ortağı GSD Holding A.Ş. dir. Tekstil Bankası nın ortaklık yapısı içerisinde pay defteri kayıtlarına göre Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının payları bulunmamaktadır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 379 maddesi kapsamında Bankamızın iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

6 Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Dönem içinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler İsim Görev Akgün TÜRER Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Başkanı İ.Sencan DEREBEYOĞLU Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi İ. Sühan ÖZKAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anna GÖZÜBÜYÜKOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sedat ÖZKANLI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi H. Çim GÜZELAYDINLI Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür ve Yardımcıları ve Bankadaki Sorumlulukları İsim Görev H. Çim GÜZELAYDINLI Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayperi G. URAS (*) Bilgi Teknolojileri ve Operasyonlar Grubu Gülden AKDEMİR Mali İşler Grubu D.Halit DÖVER Dış İlişkiler Grubu Bozok EVRENOSOĞLU Krediler Tahsis Grubu Hüseyin H. İMECE Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Grubu Başbuğ Y. SAMANCIOĞLU Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının güncel listesi ve özgeçmiş bilgilerine adresindeki Hakkımızda başlığı altında yer alan Kurumsal Yönetim den ulaşılması mümkündür. (*)30 Nisan 2015 tarihi itibariyle Bankamızdaki görevinden ayrılmıştır. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Tekstil Bankası nın iştiraki bulunmamaktadır. Şirket Bağlı Ortaklıklar Faaliyet Konusu Payı % Finans Sektörü Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Borsa Aracılık Hizmetleri Konsolide Seçilmiş Finansal Göstergeler Finansal Büyüklükler (Milyon TL) % Toplam Aktifler 3,664 3,295-10% Mevduat (*) 2,342 2,242-4% Krediler 2,813 2,590-8% Özkaynak % Kar/(Zarar) Finansal Rasyolar % % Aktif Karlılığı % Özkaynak Karlılığı % Sermaye Yeterlilik Oranı % Krediler/Toplam Aktifler % Mevduat/Toplam Aktifler % Takipteki Kredi Oranı %

7 Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler (Konsolide): Bin TL MART Toplam Aktifler 3,503,111 3,684,449 3,854,254 3,664,377 3,295,033 Toplam Mevduat 2,456,383 2,656,509 2,521,794 2,342,233 2,241,868 Toplam Krediler 2,510,475 2,669,118 2,832,164 2,812,918 2,590,400 Özkaynaklar 517, , , , ,968 Kar/(Zarar) 24,626 26,058 45,316 12,760-4,816 (*) Bankalar mevduatı hariçtir. Banka nın Sektördeki Konumunun Değerlendirmesi (*) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) açıklamış olduğu Günlük Bankacılık Sektör Raporları ndaki veriler (Aralık 2014 ve Mart 2015 tarihleri itibariyle) karşılaştırarak Bankamızın sektördeki konumuna baktığımızda; - Sektörün TCMB ve nakit değerlerinin %9.2 azaldığı bu dönemde bankamızın nakit değerlerinin %12.9 arttığı, - Sektörün toplam menkul değerlerinin %3.5 arttığı bu dönemde bankamızın menkul değerlerinin %41.4 azaldığı, - Sektörün kredilerinin %6.6 büyüdüğü bu dönemde bankamız kredilerinin %8.3 azaldığı, - Sektörün toplam brüt takipteki kredi alacaklarının %6.4 arttığı bu dönemde bankamız takipteki kredi alacaklarının %0.2 arttığı, - Sektörün toplam mevduatının %6.0 büyüdüğü bu dönemde bankamızın mevduatının %10.6 küçüldüğü, (bankalar mevduatı dahildir) - Sektörün toplam gayrinakdi kredilerinin %6.5 büyüdüğü bu dönemde bankamızın gayrinakdi kredilerinin %2.5 azaldığı görülmektedir. Milyon TL Değişim Oranları Tekstilbank Sektör Tekstilbank Sektör Tekstilbank Sektör Nakit Değerler ve TCMB , , % -9.2% Bankalara Plasmanlar , , % 17.0% Menkul Değerler Portföyü , , % 3.5% Krediler 2,751 1,250,255 2,522 1,332, % 6.6% Krediler (takip dahil) 2,799 1,259,876 2,562 1,343, % 6.6% Takipteki Alacaklar (Brüt) , , % 6.4% Takipteki Alac.Özel Karş , , % 4.6% Mevduat ve Fon Toplamı 2,509 1,120,471 2,243 1,187, % 6.0% Gayrinakdi Krediler , , % 6.5% Toplam Aktifler 3,656 1,935,460 3,285 2,073, % 7.1% Not: Veriler BDDK'nın 20/04/2015 tarihli günlük raporlarından alınmıştır. Sektörün Aktif toplamı Şubat 2015 tarihlidir. Sektör Karşılaştırması Değişim Oranları Tekstilbank Sektör Tekstilbank Sektör Tekstilbank Sektör Toplam Krediler/Toplam Aktif 75% 65% 77% 64% 2.0% -0.5% Toplam Mevduat/Toplam Pasif 69% 58% 68% 57% -0.5% -1.0% Menkul Değerler/Toplam Aktif 6% 16% 4% 15% -34.8% -3.4% Takipteki Krediler Oranı 5% 3% 6% 3% 8.7% -0.2% Likid Değerler/Toplam Aktif 14% 6% 14% 6% 3.1% -3.8% Gayrinakdi Krediler/Toplam Nakit Krediler 30% 30% 32% 30% 6.5% -0.1% *değerlendirmeler solo bazda verilmiştir.

8 Banka nın Mali Durumu Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Açıklamalar 2015 Mart itibariyle Tekstil Bankası nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre; - Konsolide aktif büyüklüğü yaklaşık 3,3 milyar TL ye ulaşmıştır. - Toplam konsolide kredileri yaklaşık 2,6 milyar TL ye ulaşırken bilanço içerisindeki payı %79 seviyesinde gerçekleşmiştir. - Toplam konsolide mevduatı 2,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. - Konsolide mevduatımızın (bankalar mevduatı hariç) konsolide toplam aktifteki payı %68 dir yılı ilk 3 aylık konsolide net dönem zararı 4,8 milyon TL gerçekleşmiştir. - Konsolide aktif karlılığı 2014 sonu %0.3 iken bu dönem -%0.6, konsolide özkaynak karlılığı 2014 yıl sonu %2.1 den bu dönem -%3.1 seviyesine gelmiştir. - Konsolide sermaye yeterlilik oranı %19.49 olarak gerçekleşmiştir. Bankanın Kredi Notları ve İlgili Açıklamalar tarihinde, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Tekstil Bankası A.Ş. nin görünüm notunu durağan dan pozitif izleme ye almıştır. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Uzun vadeli yabancı para ve Türk Lirası cinsinden kredi notu B+ Ulusal uzun vadeli kredi notu A(tur) Kısa vadeli yabancı para ve Türk Lirası cinsinden kredi notu B Finansal Kapasite Notu b+ Destek notu 5 Görünüm Pozitif İzleme Tekstil Bankası nın Dahil Olduğu Risk Grubu İle Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler Banka nın dahil olduğu risk grubu ile olan ilişkileri Bankacılık Kanunu na uygun olarak, normal banka-müşteri ilişkisi çerçevesinde ve piyasa koşulları dahilinde her türlü bankacılık işlemlerini kapsamaktadır. Söz konusu işlemlerle ilgili ayrıntılı açıklamalar 31 Mart 2015 tarihi itibariyle hazırlanan Kamuya Açıklanacak Konsolide Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu nun beşinci bölümünün V no lu dipnotunda yer almaktadır. Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikaları Rapor dönemi itibariyle herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler Bankamız tarafından sonu itibarı ile muhtelif kurumlara toplam 1, TL bağışta bulunulmuştur.

9 Bağış Yapılan Kurum (tam rakam) Tutar (TL) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 1, Türk Eğitim Vakfı Toplam 1, Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Tekstil Bankası A.Ş. nin İMKB ye yapılan tüm özel durum açıklamalarına, tarihinde sona eren üç aylık hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları ile Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu na ve Tekstil Bankası faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için raporlara adresindeki Hakkımızda başlığı altında yer alan Faaliyet Sonuçları ile Yatırımcı İlişkileri nden ulaşılması mümkündür.

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015-30.06.2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Maslak Mah. Dereboyu/2

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2012 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012-31.03.2012 Bankanın Ticaret Unvanı : Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Maslak

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2011 YILI II. DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011-30.06.2011 Bankanın Ticaret Unvanı : Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Büyükdere

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu

TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010-31.12.2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Büyükdere Caddesi No: 63 34398 Maslak-Đstanbul

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

GSD HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 2014 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GSD HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 2014 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU GSD HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 2014 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO A) KISACA GSD HOLDİNG A.Ş.... 1 B) VİZYON VE MİSYON... 2 C) STRATEJİ, ETİK KURALLAR VE DEĞERLER...

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İçindekiler Birinci bölüm Genel bilgiler I. Hesap ine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Haziran 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye ve

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU AKBANK T.A. Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARAA DÖNEM FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2015 yılı ilk çeyreğinde uluslararası piyasalarda öne çıkan tema, dolardaki

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2014 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş.

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İçindekiler Birinci bölüm Genel bilgiler I. Hesap ine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2014 / II.

Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2014 / II. Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2014 / II. İletişim 1 Rapor dönemi : 1 Ocak 2014 30 Haziran 2014 Banka nın ticaret ünvanı Banka nın yönetim merkezinin adresi : Burgan Bank A.Ş. : Esentepe Mahallesi,

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 18 Olağan Genel Kurul Gündemi 19 Özet Yönetim Kurulu Raporu 21 Denetçiler Raporu 22 2011 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 23 Yıllık Faaliyet Raporu

Detaylı

Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2014 / I.

Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2014 / I. Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2014 / I. İletişim 1 Rapor dönemi : 1 Ocak 2014 31 Mart 2014 Banka nın ticaret ünvanı Banka nın yönetim merkezinin adresi : Burgan Bank A.Ş. : Esentepe Mahallesi, Büyükdere

Detaylı

Tekstil Bankası Anonim Şirketi

Tekstil Bankası Anonim Şirketi Tekstil Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Rapor dönemi : 1 Ocak 2015 31 Mart 2015. : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No: 209 34394 Şişli / İstanbul

Rapor dönemi : 1 Ocak 2015 31 Mart 2015. : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No: 209 34394 Şişli / İstanbul İletişim 1 Rapor dönemi : 1 Ocak 2015 31 Mart 2015 Banka nın ticaret ünvanı Banka nın yönetim merkezinin adresi : Burgan Bank A.Ş. : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No: 209 34394 Şişli

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Özet

Denizbank Anonim Şirketi Özet İşbu Özet henüz Kurul ca onaylanmamıştır. Denizbank Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.. /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU ING Bank A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İçindekiler Birinci bölüm Genel bilgiler I. Hesap ine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler

Detaylı

ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. 2012/III.Dönem

ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. 2012/III.Dönem ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 2012/III.Dönem 1 İLETİŞİM Rapor dönemi : 1 Ocak 2012 30 Eylül 2012 Banka nın ticaret ünvanı : Eurobank Tekfen A.Ş. Banka nın yönetim merkezinin adresi : Esentepe Mahallesi, Büyükdere

Detaylı

2014 EYLÜL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2014 EYLÜL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2014 EYLÜL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇERİK BÖLÜM SAYFA NO VAKIFBANK HAKKINDA 3 VAKIFBANK IN ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ 4 ÜST YÖNETİM 5 BAŞLICA FİNANSAL

Detaylı