İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye"

Transkript

1 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 15/10/2015 tarih ve 574 sayılı kararı, 14/01/2016 tarih ve 14 sayılı kararı, 2016 yılı gelir tarifesi olarak oybirliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye

2 İçindekiler : Giriş ( Belediye Meclisi karar, tarih ve sayıları) Sayfa Çevre ve Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 1-14 İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 78 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı 86 Zabıta Dairesi Başkanlığı 86 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 86 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 86

3 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I.İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI GELİRLERİ A)RUHSAT HARÇLARI Harç B.K.K. 2005/8730 Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı 1 Adet 13, İşyeri Açma İzin Harcı (her türlü İşyeri İçin beher m2 'sinden) 2 Harç 2464 S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE 25 m2'ye kadar Harç Harç Harç 2464 S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE 2464 S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE 2464 S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE m² arası m² arası m² arası m² Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıncaya kadar 2013 yılı Belediyemiz Meclis Kararı uygulanacaktır Harç 2464 S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE 501 m²'den yukarı Not:1) 464 Sayılı kanunun 84. maddesinin değiştirilmesi hakkında çıkarılan 5281 sayılı kanunun 26. maddesi uyarınca bu miktar, hiçbir surette m² ye isabet eden tutarı geçemez. 2) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü tarafından tarih ve 131/2-426 sayılı yazısında belirtilen 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden tahsil edilmektedir. 1

4 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B)ÜCRETLER 1) GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN ALINACAK ÜCRETLER TESİS İZİNLERİNDE ALINACAK ÜCRETLER 3 Faaliyet Konusu esas olmak üzere; Akaryakıt ve Otogaz İstasyonları ile Akaryakıt, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG ), Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG), Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Dolum ve Depolama, Madeni Yağ, Parlayıcı ve Patlayıcı Madde ve Kimyevi Madde tesislerinden ve Liman ve İskelelerden; Tesis Kurma İzni ve / veya İlave Tesis İzni İçin ( Avan Proje Üzerinden ) 2464 s.k. 97.md m² ye kadar 1 m² için ( Açık-Kapalı ) m² 18% 10, s.k. 97.md m² ve fazlasından 1 m² için m² 18% 3, s.k. 97.md. Tadilat tesis izinlerinde tadilat edilen kısmın beher m2 için m² 18% 3, Diğer İşyerlerinden 2464 s.k. 97.md. Yeni verilecek tesis izinlerinde avan projede belirtilen toplam inşaat alanının beher m² si için m² 18% 1, s.k. 97.md. İlave tesis izinlerinde ilave kısmın beher m² için m² 18% 1, s.k. 97.md. Tadilat tesis izinlerinde tadilat edilen kısmın beher m² için m² 18% 1, s.k. 97.md. Suret tasdiklerinde beher evrak ve yazışmalar için 4 Adet 18% 3, s.k. 97.md. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Basılı Evrak Bedeli Adet 18% 100, Not: 3) İmar Yasası ve Yönetmeliğine uygun olmak koşulu ile tesis izni alınmadan inşaatına başlanan GSM lerden normal tesis kurma İzni ücreti %100 zamlı alınacaktır. 4) Buradaki " suret tasdik ücreti", 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanunu'nun 79. maddesinde sözü geçen "kayıt ve suret harcı"ndan farklı olup, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından verilecek izinler için istenen belgelerin "Aslı Görülmüştür"kaşeli suretleri için alınmaktadır. 2

5 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Esnasında Makine-Elektrik Proje Onay İşlemlerinde Alınacak ler 5 Elektrik motorları ve jeneratörleri s.k. 97.md. 0-5 Hp ye kadar 5 Hp dahil Hp 18% 73, s.k. 97.md. 5 Hp den fazla her bir ilave Hp için Hp 18% 4, Punta kaynak makinesi, kaynak Transformatörleri ve jeneratörleri ile İndüksiyon ocakları ve Redresörleri 2464 s.k. 97.md. Beher cihaz için 5 KVA' ya kadar Kva 18% 51, s.k. 97.md. 5 Kw'dan fazla her bir ilave KVA için Kva 18% 4, Elektrik rezistanslı Cihazlar, Otoklav 2464 s.k. 97.md. Kapasitesi 5 KVA' ya kadar Kva 18% 66, s.k. 97.md. 5 KVA 'dan fazla her bir ilave KVA için Kva 18% 4, Paratoner tesisatı için 2464 s.k. 97.md. Her türlü paratoner tesisatlarından Adet 18% 146, Elektrik tesisatı için 2464 s.k. 97.md. Her müstakil birim için Adet 18% 213, Yangın Tesisatı için 2464 s.k. 97.md. Her müstakil yangın ihbar alarm tesisatlarından Adet 18% 146, s.k. 97.md. Yangına müdahale sistemi için Adet 18% 146, Not: 5) Bu maddede geçen bu ler ruhsatlandırma işlemi esnasında bir defaya mahsus olarak alınır. 6) Elektrik üretim tesisleri için TL üzerindeki meblağlar dikkate alınmaz. 3

6 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Akaryakıt, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı(LPG), Sıvıştırılmış Doğal Gaz(LNG), Her nevi Petrol Türevleri ve Kimyevi madde ile Her Nevi Yağ Tankları ( Beher tank başına ) 2464 s.k. 97.md. Depo hacmi 10 m³ e kadar olanlardan Adet 18% 539, s.k. 97.md. Depo hacmi 10, m³ arası olanlardan Adet 18% 1.245, s.k. 97.md. Depo hacmi 100, m³ arası olanlardan Adet 18% 2.660, s.k. 97.md. Depo hacmi 1000, m³ arası olanlardan Adet 18% 7.800, s.k. 97.md. Depo hacmi 5000, m³ arası olanlardan Adet 18% , s.k. 97.md. Depo hacmi 10000, 1 m³ ve üzeri olanlardan Adet 18% , Diğer Depolama Tankları ( Beher tank başına ) s.k. 97.md. Depo hacmi 10 m³ e kadar olanlardan Adet 18% 180, s.k. 97.md. Depo hacmi 10, m³ arası olanlardan Adet 18% 265, s.k. 97.md. Depo hacmi 100, m³ arası olanlardan Adet 18% 440, s.k. 97.md. Depo hacmi 1000, m³ arası olanlardan Adet 18% 875, s.k. 97.md. Depo hacmi 5000, m³ arası olanlardan Adet 18% 1.775, s.k. 97.md. Depo hacmi 10000, 1 m³ ve üzeri olanlardan Adet 18% 2.660, Not: 7) Enerji santrallerinde "Diğer Depolama Tankları" maddesi uygulanır. 4

7 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Buhar kazanları, Buhar Jeneratörleri ve Tesisatı 2464 s.k. 97.md. Her türlü buhar jeneratörü için Adet 18% 60, s.k. 97.md. Isıtma sathı ( 0-25 m² ) kadar her kazandan Adet 18% 73, s.k. 97.md. Isıtma sathı ( 25, 1-50 m² ) kadar her kazandan Adet 18% 95, s.k. 97.md. Isıtma sathı ( 50, m² ) kadar her kazandan Adet 18% 113, s.k. 97.md. Isıtma sathı 100, 1 m² ve daha büyük olan kazanlardan Adet 18% 180, s.k. 97.md. Kızgın Yağ Kazanları (Her türlü kızgın yağ kazanları için) Adet 18% 146, s.k. 97.md. Kompresörler, Hava ve Su Tankları için (Her biri için beher adet başına) Adet 18% 146, s.k. 97.md. Soğutma-Isıtma ve Klima tesisatı 8 500kcal/h 18% 5, s.k. 97.md. Havalandırma Tesisatı (Her müstakil birim için) Adet 18% 146, İnsan Asansörleri 2464 s.k. 97.md kg arası taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 18% 100, s.k. 97.md kg arası taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 18% 146, s.k. 97.md. 451 kg ve üzeri taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 18% 165, Yük Asansörleri 2464 s.k. 97.md kg arası taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 18% 165, s.k. 97.md. 501 kg ve üzeri taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 18% 210, Not: 8) GSM lerden soğutma - ısıtma ( Merkezi Isıtma, kalorifer, Klima, Kat kaloriferi ve Proseste kullanılan ısıl güç ) tesisatlarından 500 K.cal-h ısı kaybı değeri için ( Isıtma- Soğutma ayrı ayrı ücretlendirilecektir.) 5

8 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Vinç Kreyn, Transpalet vb. Kaldırma Makineleri 2464 s.k. 97.md. Kaldırma kapasitesi ( 0-1 ) tona kadar Adet 18% 65, s.k. 97.md. Kaldırma kapasitesi( 1, 01-3 ) tona kadar Adet 18% 100, s.k. 97.md. Kaldırma kapasitesi ( 3, 01-5 ) tona kadar Adet 18% 120, s.k. 97.md. Kaldırma kapasitesi ( 5,01-10 ) tona kadar Adet 18% 165, s.k. 97.md. Kaldırma kapasitesi 10, 01 ton daha büyükler için Adet 18% 240, s.k. 97.md. Yürüyen merdivenler, Konveyör Bantlar (Beher cihaz başına) Adet 18% 280, s.k. 97.md. Liftler, Forkliftler (Beher birim başına) Adet 18% 465, Akaryakıt, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı(LPG) ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz( CNG ) Satış ve Servis İstasyonları 2464 s.k. 97.md. Beher lift başına Adet 18% 2.660, s.k. 97.md. Beher pompa ve dispanser başına Adet 18% 1.610, s.k. 97.md. Beher hava saati başına Adet 18% 170, s.k. 97.md. Beher portatif lift başına Adet 18% 1.245, s.k. 97.md. Beher açık kanal başına Adet 18% 1.245, s.k. 97.md. Beher otomatik yıkama cihazı için Adet 18% 1.245, s.k. 97.md. Beher seyyar yıkama cihazı için Adet 18% 540, s.k. 97.md. Ayrıca tabanca başına Adet 18% 540, s.k. 97.md. Beher CNG kompresörü için Adet 18% , Not: 6

9 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i LPG, O2, N, CNG, LNG vb. Sınai Gazları Üretim ve Dolum Tesisleri ile Kimyasal ve Her Nevi Yağ Depolama Tesisleri(Maktuen) s.k. 97.md. Depolama ve/veya satış yapan tesislerden Adet 18% , s.k. 97.md. Yalnız dolum yapan tesislerden Adet 18% , s.k. 97.md. Gaz üreterek dolum yapan tesislerden Adet 18% , Limanlar, İskeleler ve Rıhtımlar ( Maktuen ) s.k. 97.md metre arası uzunlukta olanlardan Adet 18% , s.k. 97.md metre arası uzunlukta olanlardan Adet 18% , s.k. 97.md metre arası uzunlukta olanlardan Adet 18% , s.k. 97.md metre arası uzunlukta olanlardan Adet 18% , s.k. 97.md. 250 metreden uzun olanlardan Adet 18% , Maden Esaslı Üretim Tesisleri( Maktuen ) s.k. 97.md. Çimento Fabrikaları Adet 18% , s.k. 97.md. Tuğla, Kiremit ve Gaz beton üretim Tesisleri ile Alçı, Kireç ve benzeri Fabrikaları Adet 18% , s.k. 97.md. Maden Ocakları Adet 18% , Asfalt, Kauçuk, Kablo ve Lastik Üretim Tesisleri( Maktuen ) s.k. 97.md. Kauçuk ve Lastik Kaplama Adet 18% 6.050, s.k. 97.md. Asfalt şantiyeleri, Asfalt ve Zift Eritme Yerleri Adet 18% , s.k. 97.md. Kablo ve Lastik Üretim Adet 18% , Not: 9) "Motor ve Techizat leri " ayrıca alınır. 7

10 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Enerji Santralleri ( Maktuen ) s.k. 97.md. Rüzgar-Biogaz Enerji Santrali Adet 18% , s.k. 97.md. Nükleer Enerji Santrali Adet 18% , s.k. 97.md. Diğer Santraller Adet 18% , Gemi Yapım ve Onarım Yerleri(Maktuen) s.k. 97.md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% 7.800, s.k. 97.md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% , s.k. 97.md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% , s.k. 97.md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% , s.k. 97.md m² ve üzeri açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% , Kömür İşleme ve Depolama Tesisleri (Maktuen) s.k. 97.md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% 1.245, s.k. 97.md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% 2.660, s.k. 97.md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% 5.325, s.k. 97.md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% 7.800, s.k. 97.md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% , s.k. 97.md m² den fazlası için Adet 18% , Not: 9) "Motor ve Techizat leri " ayrıca alınır. 8

11 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Atık Maddeleri Değerlendirme Tesisleri (Maktuen) 9 1-Evsel ve Endüstriyel Katı Atıklardan Ham ve Mamül Madde Üretim Tesisleri 2464 s.k. 97.md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% 4.840, s.k. 97.md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% 7.260, s.k. 97.md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% 9.680, s.k. 97.md m² ve üzeri açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% , Atıktan Üretilen Yakıt Hazırlama Tesisleri (RDF) 2464 s.k. 97.md. Evsel atıktan türetilmiş yakıtlar,tehlikesiz Katı Atıklardan Türetilmiş Yakıt, Geri Kazanılmış Yakıt, Kağıt ve Plastik Yakıt, Prosesle İşlenmiş Yakıt Adet 18% , Katı Atık Depolama Tesisleri 2464 s.k. 97.md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% , s.k. 97.md. ( ) m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% , s.k. 97.md m² ve üzeri açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% , Petrol, Doğalgaz ve Kimyasalları Borularla Taşıma Tesisleri (Maktuen) s.k. 97.md km arasında taşıma hattı olanlardan Adet 18% , s.k. 97.md. 15,01-20 km arasında taşıma hattı olanlardan Adet 18% , s.k. 97.md. 20,01-25 km arasında taşıma hattı olanlardan Adet 18% , s.k. 97.md. 25,01 km ve üzeri taşıma hattı olanlardan Adet 18% , Not: 9) "Motor ve Techizat leri " ayrıca alınır. 9

12 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Amonyak, Gübre ve Maya Fabrikaları ile Parlayıcı ve Patlayıcı Madde Üretim Tesisleri (Maktuen) s.k. 97.md. Amonyak Üretim ve/veya Depolama Tesisleri ve Gübre Fabrikaları Adet 18% , s.k. 97.md. Maya Fabrikaları Adet 18% , s.k. 97.md. Parlayıcı ve Patlayıcı Madde Üretim Tesisleri Adet 18% , Oto Yıkama ve Yağlama Yerleri 2464 s.k. 97.md. 300 m² ye kadar beher m² için m² 18% 5, s.k. 97.md. 301 m² ve üzeri beher m² için m² 18% 3, Oto Tamir Bakım Yerleri 2464 s.k. 97.md. 300 m² ye kadar beher m² için m² 18% 3, s.k. 97.md. 301 m² ve üzeri beher m² için m² 18% 1, ) SIHHİ MÜESSESE VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER 2464 s.k. 97.md m² ye kadar her 1 m² için (İşyeri Toplam Kullanım Alanı Açık-Kapalı ) m² 18% 3, s.k. 97.md m² ve üzeri her 1 m² için (İşyeri Toplam Kullanım Alanı Açık-Kapalı ) m² 18% 0, s.k. 97.md. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Basılı Evrak Bedeli Adet 18% 100, s.k. 97.md. Suret tasdiklerinde beher evrak ve yazışmalar için 4 Adet 18% 3, s.k. 97.md. Canlı Müzik İzni Adet 18% 2.500, s.k. 97.md. İnternet Salonu Adet 18% 1.800, s.k. 97.md. Elektronik veya Mekanik Oyun Salonu Adet 18% 1.550, Not: 9) "Motor ve Techizat leri " ayrıca alınır. 10

13 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i 2464 s.k. 97.md. Sinema, Tiyatro, Konferans/Toplantı Salonları ve Benzeri İşyerleri (Sahne ve Gösteri Sanatları Merkezleri) Adet 18% 3.600, s.k. 97.md. Hamam, Sauna, Sıhhi Banyolar ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.500, s.k. 97.md. Güzellik, Epilasyon, Masaj, Zayıflama Salonları ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 6.000, s.k. 97.md. Berber ve Kuaförler Adet 18% 1.200, s.k. 97.md. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 3.600, s.k. 97.md. Düğün Salonu Adet 18% 4.850, s.k. 97.md. Bar, Pavyon, Meyhane, İçkili Lokanta, Gazino, Diskotek, Taverna ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 4.850, s.k. 97.md. Yazıhane, Büro ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 360, s.k. 97.md. Plaj, Yüzme Havuzu, Su Sporları/Etkinlikleri Merkezleri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 7.250, s.k. 97.md. Lokal, Sosyal Tesis ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.800, s.k. 97.md. Açık ve Kapalı Film/Dizi Stüdyoları/Platoları Adet 18% , s.k. 97.md. Kahvehane, Kıraathane ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 2.100, s.k. 97.md. Kafeterya, Çay Bahçesi ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.200, s.k. 97.md. Otel, Motel, Hotel, Özel Konaklama Tesisi ve Benzeri İşyerleri Adet 18% , s.k. 97.md. Ayakta Yemek Yenilen Yerler, Yemeği Paket Satan Yerler, Fast Food, Gezici ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 600, s.k. 97.md. Büfe ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 600, s.k. 97.md. Lokanta, Izgara Salonu, Lahmacun ve Pide Fırını, Kebap Salonu ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 2.400, s.k. 97.md. Pastane, Unlu Mamüller Satış Yerleri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.400, Not: 11

14 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i 2464 s.k. 97.md. Pansiyon Adet 18% 4.300, s.k. 97.md. Tuvalet, Emanet, Depo, Ambar ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 480, s.k. 97.md. Medikal Ürünler (Ortez Protez) Satış Yerleri ve Benzer İşyerleri Adet 18% 1.800, s.k. 97.md. Elektronik ve İletişim Sarf Malzemeleri, Saatçi ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.000, s.k. 97.md. Kreş, Yuva, Gündüz Bakımevi, Özel Çoçuk Kulüpleri, Öğrenci Yurtları, Eğitim Kurumları ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 6.000, s.k. 97.md. Tıp Merkezleri, Hastaneler Adet 18% , s.k. 97.md. Muayenehane, Veteriner Kliniği ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 7.250, s.k. 97.md. Banka, Finans Kurumları ve Benzeri İşyerleri Adet 18% , s.k. 97.md. Kuyumcu, Döviz Bürosu ve Benzeri İşyerleri Adet 18% , s.k. 97.md. Tekstil Ürünleri Satış Yeri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.200, s.k. 97.md. Canlı Hayvan ve İhtiyaç Maddeleri Satış Yerleri (Pet Shop), Av Malzemeleri, Deniz Araç Gereç ve Eşyaları ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.800, s.k. 97.md. Lunapark, Elektronik ve Mekanik Eğlence Merkezleri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 9.000, s.k. 97.md. Aktar, Kozmetik Ürünler Satış Yeri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.200, s.k. 97.md. Bakkal, Market, Şarküteri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.200, s.k. 97.md. Et ve Su Ürünleri Perakende Satış Yerleri Adet 18% 1.800, s.k. 97.md. Su Ürünleri ve Yaş Meyve/ Sebze Komisyonculuğu ve Benzeri Yerler Adet 18% 1.000, s.k. 97.md. Trombolin, Şişme Oyun Grupları ve Bisiklet Kiralama Yerleri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.000, s.k. 97.md. Alışveriş Merkezleri (6585 sayılı kanunda tanımlanan işyerleri) Adet 18% , Not: 12

15 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i 2464 s.k. 97.md. Çay Ocağı ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 350, s.k. 97.md. Hediyelik Eşya,Bijuteri, El Sanatları Satış Yerleri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 300, s.k. 97.md. Simülasyon Sinema Salonları ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.000, s.k. 97.md. Sezonluk Faaliyet Gösteren Stand Tipi İşyerleri (Mısır, Pişmaniye, Dondurma, Çiğ Köfte Satış Yerleri ve Benzeri İşyerleri) Adet 18% 300, s.k. 97.md. Diğer İşyerleri Adet 18% 1.200, II.HAFTA TATİL RUHSAT GELİRLERİ(Tatil Günlerinde Çalışan Hertürlü İşyeri İçin Beher m²'sinden ) Harç Harç Harç Harç Harç 2464 S.K. 58,59,60.md 2464 S.K. 58,59,60.md 2464 S.K. 58,59,60.md 2464 S.K. 58,59,60.md 2464 S.K. 58,59,60.md 25 m²'ye kadar m² _ Bakanlar Kurulu m² arası m² _ Kararı yayınlanıncaya m² arası m² _ kadar 2013 yılı m² arası m² _ Belediyemiz Meclis Kararı m²'den yukarı m² _ uygulanacaktır NOT:10 -Ruhsatlı İşyerlerinde kapasite artırımında yalnız ilave teçhizat için ücret alınır. Onaylı eski proje ibraz edilemez ise talep edilen hizmetler için işyerindeki tüm teçhizatlara yukarıdaki hükümler gereği ücretler uygulanır. 11 -Ruhsat devirlerinde ve deneme izinlerinde ½ ücret alınır. 12 -İşyeri sahibinde değişiklik yapılmadan yalnız ünvanda değişiklik nedeni ile yapılan ruhsat yenilemelerinde ¼ ücret alınır. 13 -Yer Seçimi ve Tesis Kurma izinlerinde yönetmelikçe belirlenen 5 yılı geçmiş olan tesislerin çalışma ruhsat ve ücretleri hesaplanırken yer seçimi ve tesis kurma izni ücret bedeli cezasız tahsil edilir sayılı Büyükşehir Bekediye Kanunu'nun yürürlüğe girdiği (23/07/2004 tarih ve sayılı R.G.) tarihten önce kurulan tesislerden Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni ücret bedeli cezasız tahsil edilir. 15 -Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Ek Süre ( 2 yıl) talep edenlerden yönetmelik gereği Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni ücretinin 2/5'i ücret alınır. 16 -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının zayii olması ve/veya yenileme taleplerinde ruhsat harcı bedeli tam alınır, ayrıca ücretler taahakkuk ettirilmez. 17 -Sınıf değişikliği yapan tesislerin açılma izni harcı hesaplanırken; ücretler tam olarak uygulanır. 1 yıllık süre içerisinde sınıf değişikliği nedeni ile ruhsat almayan tesislerin ruhsat ücreti hesaplanırken yer seçimi ve tesis iznine isabet eden tutar cezalı alınacaktır. 18 -Akaryakıt satış istasyonuna usulüne uygun olarak Çalışma Ruhsatı alıp daha sonra LPG Satış istasyonu için müracaat eden firmalardan alınacak tesis izni ücreti toplam tesis alanının pompa+ dispansere orantılayarak; [ dispanser ] Alan / pompa + dispanser formülü ile hesaplama yapılacaktır. 19 -Faaliyetten men kararı verilen tesislerin Deneme İzni/İşyeri açılma va çalışma ruhsatı verilmesini müteakip açılmalarında; 1.Açılmada ruhsat ücret bedelinin % 20 si 2.Açılmada ruhsat ücret bedelinin % 40 ı şeklinde Aynı işlemin 3. veya daha fazla şekilde tekrar edilmesi halinde cezalar aynı oranda artırılarak uygulanacaktır. 20 -Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni bulunan tesislerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan devri durumunda tesis izni ücretlerinin 1/2'si, ünvan değişikliği durumunda tesis izni ücretinin 1/4'ü tahsil edilir. 13

16 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ* 2464 S.K. 97. md- Bel. Mez. Nizam S.K. 97. md- Bel. Mez. Nizam S.K. 97. md- Bel. Mez. Nizam. Dolu Mezar Yanındaki 1. Boş Mezar Adet _ 375, Dolu Mezar Yanındaki 2. Boş Mezar Adet _ 1.500, Mezar Yapım Ruhsatı Adet _ 10, ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ* Deniz Hizmetleri leri 2872 S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md. Yağ Emici Ped / Sorbent Pad (40x50 cm) Adet 18% 3, S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md. Yağ Emici Sosis / Sorbent Boom Metre 18% 60, S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md. Deniz-Petrol Bariyeri / Oil Boom Metre/Saat 18% 11, S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md. Petrol Toplama Cihazı / Oil Skimmer Saat 18% 1.025, S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md. Deniz Temizleme ve Kontrol Teknesi Saat 18% 1.485, S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md. Katı Atık Bariyer i Metre/Saat 18% 11, Not: * Dolu Mezar yanından 1 kişilik boş mezar yeri verilir. Dolusu olmayıp boş mezar yeri ile dolusunun yanından birden fazla boş mezar yeri taleplerinde, mezar satış fiyatı 4 katı uygulanır. 14

17 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i MÜDAHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye Araçları ve Motopomp Kiralama i 2464 s.k. 97.md. Merdivenli İtfaiye Aracı Kira i (Yarım saatlik) 1/2 Saat 18% 200, s.k. 97.md. Merdivenli İtfaiye Aracı Kira i (1 saatlik) Saat 18% 400, s.k. 97.md. Çok Maksatlı İtfaiye Aracı Kira i (Güvenlik Amaçlı) Saat 18% 250, s.k. 97.md. Arazözle Su Verme i Ton 18% 90, s.k. 97.md. Motopompla Su Çekme i Saat 18% 80, s.k. 97.md. Kapı Açma i (Sabah 08:00-20:00 arası) Adet 18% 75, s.k. 97.md. Kapı Açma i (Akşam 20:00-08:00 arası) Adet 18% 100, s.k. 97.md. Elektrikli Dalgıç Pompa İle Su Çekme Saat 18% 50, Not: 1) Kamu kurumları, Camiler ve Derneklerden ücret talep edilmez. (Kamu ve Belediye İktisadi Kuruluşları hariç) 2) Motopompla su çekme işi için sel ve su baskını afetlerinde ücret tahsil edilmez. 3) Acil durumlarda ve Fakirlik Belgesi olan vatandaşlardan ücret talep edilmez. 15

18 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i ÖNLEME VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Baca Temizleme i 2464 s.k. 97.md. Baca Kontrol Bandrol i Adet 18% 1, s.k. 97.md. Soba Bacası Temizleme i Adet 18% 77, s.k. 97.md. Beş Bacaya kadar Baca başına Baca Temizleme i Adet 18% 60, s.k. 97.md. Beşten fazla baca için Baca başına Baca Temizleme i Adet 18% 49, s.k. 97.md. Kat Kaloriferleri Bacası Temizleme Adet 18% 77, s.k. 97.md. Şömine Bacası Temizleme i Adet 18% 165, s.k. 97.md. Tıkalı Bacanın AçılmasI i Adet 18% 203, s.k. 97.md. Tıkalı ve Ziftli Bacanın AçılmasI i Adet 18% 236, s.k. 97.md. Ziftli Baca Temizliği i Adet 18% 165, s.k. 97.md. Şönt Baca Temizliği i Adet 18% 165, s.k. 97.md. 15 Daireye Kadar Olan Binaların Tek Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 198, s.k. 97.md. 15 Daireye Kadar Olan Binaların Çift Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 209, s.k. 97.md. 15 Daireye Kadar Olan Binaların Üç Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 220, s.k. 97.md. 15 Daireye Kadar Olan Binaların Dört Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 297, s.k. 97.md Daireli Binaların Tek Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 198, s.k. 97.md Dairesli Binaların Çift Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 220, Not: Sanayi tipi bacalar ve yağlı kanal temizleme ücreti, Kocaeli Büy.Şeh.Bel. İtf. Dai. Başk.'ndan Yetki Belgesi alan firmalar ile başvuru sahipleri arasında yapılacak pazarlığa tabidir. 16

19 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Baca Temizleme i 2464 s.k. 97.md Dairesi Binaların Üç Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 297, s.k. 97.md Daireli Binaların Dört Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 319, s.k. 97.md Daireli Binaların Tek Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 220, s.k. 97.md Daireli Binaların Çift Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 286, s.k. 97.md Daireli Binaların Üç Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 346, s.k. 97.md Daireli Binaların Dört Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 462, s.k. 97.md. 50'den çok Daireli Binaların Tek Kazan Temizleme i Adet 18% 286, s.k. 97.md. 50'den çok Daireli Binaların Çift Kazan Temizleme i Adet 18% 374, Not: Sanayi tipi bacalar ve yağlı kanal temizleme ücreti, Kocaeli Büy.Şeh.Bel. İtf. Dai. Başk.'ndan Yetki Belgesi alan firmalar ile başvuru sahipleri arasında yapılacak pazarlığa tabidir. 17

20 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i ÖNLEME VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yangın Güvenliği İnceleme ve Raporlama i 2464 s.k. 97.md. 5 ve daha fazla katlı Konutlar (5 kata kadar ücretsiz) m² 18% 0, s.k. 97.md. Konaklama, Büro, Toplanma, Eğitim, Sağlık, Kurumsal, Ticari, Besi, At ve Kanatlı hayvan yetiştirme amaçlı yapı/bina/tesisler m² 18% 0, s.k. 97.md. Limanlar (Yolcu ve yük indirme bindirme Limanları, iskele, rıhtım vb.) m² 18% 1, s.k. 97.md. Endüstriyel amaçlı bina/yapı/tesisler ( m²) m² 18% 1, s.k. 97.md. Endüstriyel amaçlı bina/yapı/tesisler ( m²) m² 18% 1, s.k. 97.md. Endüstriyel amaçlı bina/yapı/tesisler (5001 m² ve üzeri) m² 18% 1, s.k. 97.md. Depolama amaçlı bina/yapı/tesisler ( m²) m² 18% 0, s.k. 97.md. Depolama amaçlı bina/yapı/tesisler ( m²) m² 18% 0, s.k. 97.md. Depolama amaçlı bina/yapı/tesisler (5001 m² ve üzeri) m² 18% 0, Not: 1) Konaklama, Büro, Toplanma, Eğitim, Sağlık, Kurumsal, Ticari, Besi, At ve Kanatlı hayvan yetiştirme amaçlı yapı/bina/tesisler için Yangın Güvenliği İnceleme ve Raporlama i hesaplamalarında dikkate alınacak açık alanın üst sınırı m² ' dir. 2) Yangın Güvenliği İnceleme ve Raporlama i aynı yer, aynı şahıs ya da tüzel kişilik için ünvanın ve kullanım amacının değişmemesi ve makbuz ibraz etmesi halinde sadece 1(bir) kez ücret tahsil edilir. 3) Kamu Kurumları,Camiler ve Derneklerden(Dernek Merkezi, Dernek Yurtları ve Dernek Okulları) ücret talep edilmez. (Kamu ve Belediye İktisadi Kuruluşları hariç.) 4) Yalnız ünvan değişikliği nedeni ile yapılan Yangın Emniyet Raporu yenilemelerinde, makbuz ibraz edilmesi halinde Yangın Güvenliği İnceleme ve Raporlama inin ¼ 'ü oranında ücret alınır. 5) Yapı Kullanma İzin Belgesine esas raporlarda kapalı alan, İşletme Ruhasatına esas raporlarda ise kapalı ve açık alan toplamı dikkate alınarak Yangın Güvenliği İnceleme ve Raporlama ücreti hesaplanır. Ancak a, b, c, d, e ve f bentlerinde belirtilen faaliyetleri gösteren işletmelerin Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Raporlarında açık ve kapalı alan toplamı dikkate alınarak Yangın Güvenliği İnceleme ve Raporlama ücreti hesaplanır. 6) Akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonlarında ücretlendirilmeye esas tutulacak alan; ruhsat alınacak dispanser sayısı x Tapu Alanı / Toplam dispanser sayısı formülü ile hesaplanacak alana, varsa birden fazla katı olan kapalı alanların zemin kat alanı hariç, toplamı eklenerek hesaplanacaktır. 7) Birden fazla kullanım sınıfının bir arada bulunduğu ve aynı şahıs ya da tüzel kişiliye ait yapı/bina/tesislerin ana faaliyeti esas alınarak bütün alan ücretlendirilir. 8) Limanlarda açık alan üst sınırı uygulanmaz. Limanlarda, gelen malzemenin depolanması amacıyla yerüstü depolama tankları bulunması halinde ücretlendirme c,d ve e bentlerine karşılık gelen en üst seviyeden ücretlendirilir. 18

21 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Aşağıda sınıflandırılmış İşletmeler için Yangın Güvenliği inceleme ve Raporlama i 2464 s.k. 97.md. a-patlayıcı maddelerin üretim veya depolama tesisleri m² 18% 3, s.k. 97.md. b-petrol rafinerileri ve petrokimya üretim veya depolama tesisleri m² 18% 3, s.k. 97.md. c-yanıcı gaz dolum veya depolama tesisleri (LPG-LNG-CNG vb.) m² 18% 3, s.k. 97.md. d-yanıcı sıvı dolum veya depolama tesisleri (parlama noktası 93 C derecenin altındaki) m² 18% 2, s.k. 97.md. e-yanıcı sıvı dolum veya depolama tesisleri (parlama noktası 93 C derecenin üstündeki) m² 18% 2, s.k. 97.md. f-akaryakıt-lpg-cng servis ve satış istasyonu m² 18% 2, Not: 1) Konaklama, Büro, Toplanma, Eğitim, Sağlık, Kurumsal, Ticari, Besi, At ve Kanatlı hayvan yetiştirme amaçlı yapı/bina/tesisler için Yangın Güvenliği İnceleme ve Raporlama i hesaplamalarında dikkate alınacak açık alanın üst sınırı m² ' dir. 2) Yangın Güvenliği İnceleme ve Raporlama i aynı yer, aynı şahıs ya da tüzel kişilik için ünvanın ve kullanım amacının değişmemesi ve makbuz ibraz etmesi halinde sadece 1(bir) kez ücret tahsil edilir. 3) Kamu Kurumları,Camiler ve Derneklerden(Dernek Merkezi, Dernek Yurtları ve Dernek Okulları) ücret talep edilmez. (Kamu ve Belediye İktisadi Kuruluşları hariç.) 4) Yalnız ünvan değişikliği nedeni ile yapılan Yangın Emniyet Raporu yenilemelerinde, makbuz ibraz edilmesi halinde Yangın Güvenliği İnceleme ve Raporlama inin ¼ 'ü oranında ücret alınır. 5) Yapı Kullanma İzin Belgesine esas raporlarda kapalı alan, İşletme Ruhasatına esas raporlarda ise kapalı ve açık alan toplamı dikkate alınarak Yangın Güvenliği İnceleme ve Raporlama ücreti hesaplanır. Ancak a, b, c, d, e ve f bentlerinde belirtilen faaliyetleri gösteren işletmelerin Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Raporlarında açık ve kapalı alan toplamı dikkate alınarak Yangın Güvenliği İnceleme ve Raporlama ücreti hesaplanır. 6) Akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonlarında ücretlendirilmeye esas tutulacak alan; ruhsat alınacak dispanser sayısı x Tapu Alanı / Toplam dispanser sayısı formülü ile hesaplanacak alana, varsa birden fazla katı olan kapalı alanların zemin kat alanı hariç, toplamı eklenerek hesaplanacaktır. 7) Birden fazla kullanım sınıfının bir arada bulunduğu ve aynı şahıs ya da tüzel kişiliye ait yapı/bina/tesislerin ana faaliyeti esas alınarak bütün alan ücretlendirilir. 8) Limanlarda açık alan üst sınırı uygulanmaz. Limanlarda, gelen malzemenin depolanması amacıyla yerüstü depolama tankları bulunması halinde ücretlendirme c,d ve e bentlerine karşılık gelen en üst seviyeden ücretlendirilir. 19

22 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i ÖNLEME VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yangın Güvenliği Proje İnceleme i* 2464 s.k. 97.md. Konut Yapıları m² 18% 0, s.k. 97.md. Ticaret amaçlı binalar, büro binaları, toplanma amaçlı binalar m² 18% 0, s.k. 97.md. Kurumsal ve konaklama amaçlı binalar m² 18% 0, s.k. 97.md. Endüstriyel yapılar, depolama amaçlı tesisler, yüksek tehlikeli yerler m² 18% 0, İtfaiye Eğitim Merkezi (Kobitem) Tarafından Verilen Eğitim ve Belge i** 2464 s.k. 97.md. İtfaiye Eğitim Hizmetleri i - Kişi Başına (Grup 20 Kişiyi geçemez) Saat 18% 25, s.k. 97.md. İşyerlerine Tatbikata Nezaret i Adet 18% 200, s.k. 97.md. Baca Temizleme Personeli Vize i (Yıllık) Adet 18% 25, s.k. 97.md. Baca Temizleme Yetki Belgesi i Adet 18% 1.120, s.k. 97.md. BacaTemizleme Yetki Belgesi Vizesi i (Yıllık) Adet 18% 290, Paratoner Kontrol ve Ölçüm Hizmeti i 2464 s.k. 97.md. Paratoner kontrol ve ölçüm hizmeti i 18% 275, Not: *1) Yangın güvenliği proje inceleme ücreti, toplam yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanarak taslak, avan veya uygulama projesi niteliğindeki mimari veya diğer herhangi bir (elektrik, mekanik, tahliye) projesinden başvuru sırasında alınır. Projelerin herhangi birinden ve herhangi bir safhada ücret alındığına dair makbuzun ibrazı halinde, diğer projelerden ve safhalardaki incelemelerden ücret alınmaz. *2) Karışık kullanım amaçlı projelerde yapının tümü için ana kullanımına göre hesaplama yapılır. *3) Tadilat için başvurulması halinde, yapı inşaat alanı artmadığı takdirde tekrar ücret alınmaz. Yapı inşaat alanı artması durumunda sadece artan m²'nin ücreti alınır. Azalması durumunda ise geri iade yapılmaz. *4) Kamu Kurumları, Camiler ve Derneklerden (Dernek Merkezi, Dernek Yurtları ve Dernek Okulları)) ücret talep edilmez. (Kamu ve Belediye İktisadi Kuruluşları hariç.) *5) Yalnızca vaziyet planı inceleme hizmeti, ücrete tabi değildir. *6) Açık alan kullanımlı Endütriyel, depolama ve yüksek tehlikeli yapılarda fiili kullnım alanı inşaat alanı hesabına katılır. *7) Yapıların kullanım amaç sınıflandırılması için "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" esas alınacaktır. *8) Yalnız ünvan değişikliği nedeni ile yapılan Proje Raporu yenilemelerinde, makbuz ibraz edilmesi halinde Yangın Güvenliği Proje İnceleme inin ¼ 'ü oranında ücret alınır. **1) STK'lar Gönüllü İtfaiyeciler ve Belediyelerin İtfaiye Personellerinden eğitim ücreti alınmaz. **2) Yukarıdaki eğitimlerin işyerinde verilmesi halinde, ücretin %20 fazlası alınır. (Hesap sonunda çıkan küsuratlar bir üst rakama tamamlanır.) **3) İşyerlerinde Tatbikata Nezaret Hizmeti, yıl içinde eğitim verilen işyerlerine, 1/2 ücretle verilir. 20

23 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i MERKEZ HAL TESİSLERİ Kira, Devir ve Teminat Tarifesi Kira Sebze ve Mey. Tic. ve Top. Hal. Hak. Yön. 28/8. md Kira Aylık 18% 641, S. K. Dükkan Devir i* Adet 18% , S.K. K.B.B. Toptancı Halleri Hk. Yönetm. 7.Md.4/c Dükkan Takas i** Adet 18% 6.000, Teminat 5957 S. K. Teminat Yıllık _ 7.693, Kira Sebze ve Mey. Tic. ve Top. Hal. Hak. Yön. 28/8. md Kira Aylık 18% 641, S. K. Dükkan Devir i* Adet 18% , S.K. K.B.B. Toptancı Halleri Hk. Yönetm. 7.Md.4/c GEBZE HAL TESİSLERİ Kira, Devir ve Teminat Tarifesi Dükkan Takas i** Adet 18% 6.000, Teminat 5957 S. K. Teminat Yıllık _ 7.693, Not: * Birinci derece kan bağı olan akrabalardan, şirket hisse devri dahil olmak üzere "Dükkan Devir i" alınmayacaktır. ** Yukarıdaki ücret taraflardan birinden tahsil edilir. 1) Rüsum ücreti İzmit ve Gebze Hallerinde %1, diğer Hallerde %2 uygulanmaktadır. 21

24 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i BAŞİSKELE HAL TESİSLERİ Kira, Devir ve Teminat Tarifesi Kira Sebze ve Mey. Tic. ve Top. Hal. Hak. Yön. 28/8. md Kira Aylık 18% 605, S. K. Dükkan Devir i* Adet 18% 6.000, S.K. K.B.B. Toptancı Halleri Hk. Yönetm. 7.Md.4/c Dükkan Takas i** Adet 18% 1.500, Teminat 5957 S. K. Teminat Yıllık _ 7.268, Not: * Birinci derece kan bağı olan akrabalardan, şirket hisse devri dahil olmak üzere "Dükkan Devir i" alınmayacaktır. ** Yukarıdaki ücret taraflardan birinden tahsil edilir. 1) Rüsum ücreti İzmit ve Gebze Hallerinde %1, diğer Hallerde %2 uygulanmaktadır. 22

25 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i EREĞLİ HAL TESİSLERİ Kira, Devir ve Teminat Tarifesi Kira Sebze ve Mey. Tic. ve Top. Hal. Hak. Yön. 28/8. md Kira Aylık 18% 755, S. K. Dükkan Devir i* Adet 18% 6.000, S.K. K.B.B. Toptancı Halleri Hk. Yönetm. 7.Md.4/c Dükkan Takas i** Adet 18% 1.500, Teminat 5957 S. K. Teminat Yıllık _ 9.067, Not: * Birinci derece kan bağı olan akrabalardan, şirket hisse devri dahil olmak üzere "Dükkan Devir i" alınmayacaktır. ** Yukarıdaki ücret taraflardan birinden tahsil edilir. 1) Rüsum ücreti İzmit ve Gebze Hallerinde %1, diğer Hallerde %2 uygulanmaktadır. 23

26 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i İ Z M İ T ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ Yetki Belgesi Türü (A,B,D) Olanlar 100 km üstü Uluslararası ve Şehirlerarası taşımalar için 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 5, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 10, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 19, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 29, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 39, Koltuklu ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 52, Yetki Belgesi Türü (A,B,D) Olanlar-100 km ve Altı Uluslararası ve Şehirlerarası taşımalar için 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 2, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 5, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 10, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 16, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 19, Koltuklu ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 26, Not: 1 - İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminalinden; İLK KALKIŞ yapacak 45 koltuk üstü otobüslerden 100 km üstü İstanbul, Bursa ve Düzce illerine gideceklerden 40,00 TL çıkış ücreti alınacaktır. 2 - KDV Dahildir. 24

27 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i İZMİT ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ Yetki Belgesi Türü (D) Olanlar- İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 1, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 3, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 6, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 10, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 13, Koltuklu ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 18, Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan) 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 1, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 3, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 6, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 10, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 13, Koltuklu ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 18, Not: İZMİT Terminalinin diğer ücretlendirme hususları için, tarifesinin sonundaki "not" kısmına bakınız. 25

28 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i İZMİT ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ OTOPARK ÜCRET TARİFESİ Otoparka Giriş-Çıkış Yapan Taşıt Türü (OTOBÜSLER) 0-25 Dakika Saat 18% siz Saate Kadar Saat 18% 7, Saate Kadar Her Saat İçin İlave Saat 18% 1, Arası Her Saat İçin İlave Saat 18% 0, Saat Üstü Her Saat İçin İlave Saat 18% 0, Aylık Abonman i Saat 18% 100, Ticari Otomobiller (TAKSİLER) 0-25 Dakika Saat 18% siz Saate Kadar Saat 18% 3, Saate Kadar Her Saat İçin İlave Saat 18% 0, Arası Her Saat İçin İlave Saat 18% 0, Saat Üstü Her Saat İçin İlave Saat 18% 0, Aylık Abonman i Saat 18% 52, Not: İ ZMİT Terminalinin diğer ücretlendirme hususları için, tarifesinin sonundaki "not" kısmına bakınız. 26

29 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i İZMİT ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ OTOPARK ÜCRET TARİFESİ Otoparka Giriş-Çıkış Yapan Taşıt Türü - Özel Otomobiller(Resmi Dahil) 0-25 Dakika Saat 18% siz Saate Kadar Saat 18% 3, Saate Kadar Her Saat İçin İlave Saat 18% 0, Arası Her Saat İçin İlave Saat 18% 0, Saat Üstü Her Saat İçin İlave Saat 18% 0, Aylık Abonman i Saat 18% 52, Not: 1) Terminal otoparkına giren ticari taksiler aylık abonman ücreti ödemek suretiyle giriş-çıkış yapacaklardır. 2) KDV dahildir. 27

30 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i GÖLCÜK ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ Yetki Belgesi Türü (A,B,D) Olanlar 100 km üstü Uluslararası ve Şehirlerarası Taşımalar İçin 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 3, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 7, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 14, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 20, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 25, Koltuk ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 35, Yetki Belgesi Türü (A,B,D) Olanlar-100 km ve Altı Uluslararası ve Şehirlerarası Taşımalar İçin 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 1, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 3, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 7, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 11, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 14, Koltuk ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 18, Not: 28

31 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i GÖLCÜK ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ Yetki Belgesi Türü (D) Olanlar- İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 0, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 2, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 5, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 7, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 9, Koltuk ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 12, Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan) 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 0, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 2, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 5, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 7, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 9, Koltuk ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 12, Not: KDV dahidir. 29

32 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i KARAMÜRSEL ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ Yetki Belgesi Türü (A,B,D) Olanlar 100 km üstü Uluslararası ve Şehirlerarası Taşımalar İçin 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 3, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 6, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 12, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 18, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 22, Koltuk ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 30, Yetki Belgesi Türü (A,B,D) Olanlar-100 km ve Altı Uluslararası ve Şehirlerarası Taşımalar İçin 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 1, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 3, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 6, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 10, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 12, Koltuk ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 16, Not: 30

33 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i KARAMÜRSEL ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ Yetki Belgesi Türü (D) Olanlar- İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 0, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 2, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 4, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 6, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 8, Koltuk ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 11, Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan) 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 0, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 2, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 4, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 6, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 8, Koltuk ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 11, Not: KDV dahidir. 31

34 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i KANDIRA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ Yetki Belgesi Türü (A,B,D) Olanlar 100 km üstü Uluslararası ve Şehirlerarası Taşımalar İçin 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 3, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 6, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 12, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 18, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 22, Koltuk ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 28, Yetki Belgesi Türü (A,B,D) Olanlar-100 km ve Altı Uluslararası ve Şehirlerarası Taşımalar İçin 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 1, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 3, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 6, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 10, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 12, Koltuk ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 16, Not: 32

35 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i KANDIRA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ Yetki Belgesi Türü (D) Olanlar- İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 0, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 2, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 4, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 6, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 8, Koltuk ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 11, Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan) 8 Koltuk ve Altı Koltuk Sayısı 18% 0, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 2, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 4, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 10, Koltuklu Koltuk Sayısı 18% 8, Koltuk ve üzeri Koltuk Sayısı 18% 11, Not: KDV dahidir. 33

36 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i GÖLCÜK ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ OTOPARK ÜCRET TARİFESİ Otoparka Giriş-Çıkış Yapan Taşıt Türü (OTOBÜSLER) 0-25 Dakika Saat 18% siz Saate Kadar Saat 18% 7, Saate Kadar Her Saat İçin İlave Saat 18% 1, Arası Her Saat İçin İlave Saat 18% 1, Saat Üstü Her Saat İçin İlave Saat 18% 0, Aylık Abonman i Saat 18% 70, KARAMÜRSEL ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ OTOPARK ÜCRET TARİFESİ Otoparka Giriş-Çıkış Yapan Taşıt Türü (OTOBÜSLER) 0-25 Dakika Saat 18% siz Saate Kadar Saat 18% 6, Saate Kadar Her Saat İçin İlave Saat 18% 1, Arası Her Saat İçin İlave Saat 18% 0, Saat Üstü Her Saat İçin İlave Saat 18% 0, Aylık Abonman i Saat 18% 60, Not: 34

37 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i MERKEZ HAL TESİSLERİ Mal Getiren Araç Giriş i 2464 s.k.-97.md. Küçük Araçlar, Kamyonetler, Transit Araçlar vb. Adet 18% 5, s.k.-97.md. Küçük Araçlar, Kamyonetler, Transit Araçlar vb. Adet 18% 10, GEBZE HAL TESİSLERİ Mal Getiren Araç Giriş i 2464 s.k.-97.md. Küçük Araçlar, Kamyonetler, Transit Araçlar vb. Adet 18% 5, s.k.-97.md. Küçük Araçlar, Kamyonetler, Transit Araçlar vb. Adet 18% 10, BAŞİSKELE HAL TESİSLERİ Mal Getiren Araç Giriş i 2464 s.k.-97.md. Küçük Araçlar, Kamyonetler, Transit Araçlar vb. Adet 18% 5, s.k.-97.md. Küçük Araçlar, Kamyonetler, Transit Araçlar vb. Adet 18% 10, EREĞLİ HAL TESİSLERİ Mal Getiren Araç Giriş i 2464 s.k.-97.md. Küçük Araçlar, Kamyonetler, Transit Araçlar vb. Adet 18% 5, s.k.-97.md. Küçük Araçlar, Kamyonetler, Transit Araçlar vb. Adet 18% 10, Not: 35

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI maktuen 13,00 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 100 m2 'ye kadar Kullanım

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Akaryakıt, Lpg Ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları 1.1 Akaryakıt

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI 13,00 TL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 100 m2 'ye kadar Kullanım Alanı Olan İşyerlerinden

Detaylı

42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Akaryakıt / CNG / LNG / LPG Otogaz ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları 1.1 Akaryakıt Pompası adet 9,900 TL 1.2 İçe Dönük Akaryakıt Pompası adet 1,100 TL 1.3 Lpg Dispenseri adet 8,250

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Akaryakıt / CNG / LNG / LPG Otogaz ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 12/12/2013 tarih ve 769 sayılı kararı, 13/02/2014 tarih ve 99 sayılı kararı, 13/03/2014 tarih ve 165 sayılı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 12/12/2013 tarih ve 769 sayılı kararı, 13/02/2014 tarih ve 99 sayılı kararı, 13/03/2014 tarih ve 165 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 12/12/2013 tarih ve 769 sayılı kararı, 13/02/2014 tarih ve 99 sayılı kararı, 13/03/2014 tarih ve 165 sayılı kararı 2014 yılı gelir tarifesi olarak oybirliği ile

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 2 Harita Ağaç Rölöve Ücreti

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti adet 2 İlgilisince Talep Edlilen Plan Tadili Tekliflerinde İmar Parseli Üzerinden Hesaplanmak Üzere Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL. İMAR HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ İ MADDE : İMAR DURUMU ÜCRETİ ARSA(m2) 0 00 90,00 5,00 5,00 2 0 00 0,00 5,00 5,00 0 500 208,00 2,00 2,00 50m 2 den büyük,20 2,00 2,00 İmar durumu 5 temditlerinden 95,0,00,00

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 75 TL 2 Harita Ağaç Rölöve Ücreti 2.1 Ağaç Başına % 10.5 TL 3 Harita İrtifak Tesisi Ücreti 3.1 İrtifak Tesisi Ücreti % 2 4 Fotoğraf Tasdik Ücreti 4.1

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKALIĞI İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer 1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge ( ) ( ) ( ) ( ) 1. Dükkân, ticari

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1-Yapı İzni (İnşaat Ruhsatı) Aşamasındaki Projeler 1-1000 K.Cal/h Isı Kaybı Değeri İçin 2- Beher Doğalgaz Sobası İçin 2-Yapı İzni (İnşaat Ruhsatı) Aşamasındaki Projeler 1-100 M3/h Hava İçin 3-Yapı İzni

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler 1.1 Konut- Rezidans 1000

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri 1. Her türlü araç tadilat projeleri

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

Akaryakıt. İstasyonu ruhsatlandırması

Akaryakıt. İstasyonu ruhsatlandırması Akaryakıt İstasyonu ruhsatlandırması ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Akaryakıt LPG - CNG- LNG istasyonları ruhsatlandırılması Akaryakıt LPG- CNG- LNG İstasyonları, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 2014 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ Yasal Dayanak:

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri: Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Kapalı Katlı Otoparklar l.bölge (Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Kadıköy)

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Kapalı Katlı Otoparklar l.bölge (Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy,

Detaylı

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- i f e Konu: Korkuteli 402 ada 14 parsel NİP değ. w EXP02016 OH /06/2015 BAŞKANLIK

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 167 168 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÜCRET TARİFESİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÜCRET TARİFESİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÜCRET TARİFESİ SIRA NO Madde 1 2464 S.K. - 97. md. Merdivenli itfaiye aracı kira ücreti Saat 270,00 2464 S.K. - 97. md. Çok maksatlı itfaiye aracı kira ücreti Saat

Detaylı

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ 29.9.1993 tarih ve 21173 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Otopark Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2018/1-1 2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2018 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırıldı. Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Konutlara ait çevre temizlik

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri

1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri Ek 1 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri YAPI ALANI ( 1.SINIF (140 TL/ 2.SINIF (305TL/

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ NDA ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 BOGAZICI IMAR MUDURLUGU 8 1-Dosya İnceleme Ücreti 1- Dosya İnceleme Ücreti 2-Plan Tadili Tekliflerinde (İlgilisince

Detaylı

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız)

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız) GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞMASI ( KIRILIMLAR VE ÖNERİLER) ARSALAR ve TARIM ALANLARI(imarlı veya 1.GRUP BRÜT ALAN(m2) imarsız) Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, arazi, sera, özel orman

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1- Kapsam: Madde 2- Tanımlar: Madde 3- Genel Esaslar Madde 4-

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1- Kapsam: Madde 2- Tanımlar: Madde 3- Genel Esaslar Madde 4- OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR NO : 2008/266 DAİRESİ : Mal H zmetler Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 05 12 2008 KONUSU: Ücret tar fes hk. EVRAK NO : 6752 GELİŞ TARİHİ : 24 11 2008 KARARIN

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Birimi(Adet,saat, m2, m3, ton, gün vb.)

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Birimi(Adet,saat, m2, m3, ton, gün vb.) Gelirin Türü(Vergi, resim, harç, ücret) Gelirin Dayanağı T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gelirin Adı Birimi(Adet,saat, m2, m3, ton, gün vb.) GEÇİCİ ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2017/2-1 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2017 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halkbankası..,..,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halk Bankası..,..,.. Verilen

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir.

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ NİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-12/08/2014 tarihli

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

YILI GELİR TARİFESİ. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü

YILI GELİR TARİFESİ. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü YILI GELİR TARİFESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü Türü Adı Madde 1 2464 s.k. - 97. md. Merdivenli itfaiye aracı kira ücreti Saat 270,00 2464 s.k. - 97. md. Çok maksatlı

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Rev. 2 YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Cetvel PH-1 KISIM I : YAPI İÇİ ELEKTRİK PROJELERİ ( TL/ ) 0-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000-1199 1200-1399 1 Kültür ve Kongre Merkezleri

Detaylı

A GRUBU B GRUBU. * Normal konut binaları ( merkezi kaloriferli) * Büro, işhanı ve idare binaları ( 500 m² den büyük)

A GRUBU B GRUBU. * Normal konut binaları ( merkezi kaloriferli) * Büro, işhanı ve idare binaları ( 500 m² den büyük) Tesisat mühendisliği hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan ön kabuldür. Yapı alanının birim maliyetle çarpımı sonucu bulunan değerdir. Yapı yaklaşık maliyetinin hesabı için yapı grupları sınıfları

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017 İç / Doğu / 1. KONAKLAMA TESİSLERİ ODA BAŞINA A. Turizm Belgeli Tesisler 1) 5 Yıldızlı Oteller 36,91 29,53 25,84 18,45 (Tatil Köyleri,Turizm Kompleksleri, Özel Sınıf Oteller / Özel Belgeli Tesisler) 2)

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ 36 1. Kazanlar İçin Periyodik Kontrol Bedelleri 1.1. 30 m²ye kadar (30 m² dahil) kazanlar 230. 00 TL + %18 KDV 1.2. 30-50 m² (50 m² dahil) kazanlar

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 05.01.2010 / 13-1 2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2010 yılında uygulanacak Belediye Gelirleri Kanununda yer alan had ve tarifelerin belirlendiği 38 seri No lu Belediye

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2004-2005-2006-2007 YILI

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL İ 34 1. Kazanlar İçin Periyodik Kontrol Bedelleri 1.1. 30 m²ye kadar (30 m² dahil) kazanlar 230. 00 TL + %18 KDV 1.2. 30-50 m² (50 m² dahil) kazanlar 260.

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

Madde 1- Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1- Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 1993 Resmi Gazete Sayısı: 21804 29.9.1993 tarih ve 21713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark

Detaylı

Ataşehir Belediye Başkanlığı. İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Katı Atık Tarife Raporu

Ataşehir Belediye Başkanlığı. İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Katı Atık Tarife Raporu İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Katı Atık Tarife Raporu İSTANBUL ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KATI ATIK TARİFE RAPORU EK-1: Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz iii EK-2:

Detaylı

:5 ZONGULDAK-TÜRKİYE TEL: +90 372 251 11 11 FAX:

:5 ZONGULDAK-TÜRKİYE TEL: +90 372 251 11 11 FAX: ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE ZONGULDAK ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ NCE ORTAKLAŞA HAZIRLANAN ZONGULDAK BELEDİYESİ 2016 YILI KATI ATIK BEDELLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı