Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır."

Transkript

1 Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır. 1

2 Staj sürecini gösteren şemayı kontrol ederek staj işlemlerinin neresinde olduğunuzu kontrol edilmelidir. 2

3 Defterde yer alan Staj İşyerlerinin Yürütülmesiyle İlgili Kurallar mutlaka okunmalıdır. STAJ İŞYERLERİNİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ KURALLAR TÜM BÖLÜMLER 1. YIL STAJ ÇALIŞMASI (20 İŞ GÜNÜ) 2. YIL STAJ ÇALIŞMASI (20 İŞ GÜNÜ) 1. Staj çalışmaları yukarıdaki tabloda belirtilen sürelerde yaz tatilinde Akademik Takvime göre yapılır. Öğrenci isterse 1. Yıl Staj Çalışmasında = 40 iş gününü tek dönemde yapabilir. Beklemeli öğrenciler; staj çalışmaları, ders adedi durumlarına göre, program koordinatörü veya danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde, yılın herhangi bir zamanında yapabilir. 2. Öğrenci bölümüyle ilgili bir meslekte çalışıyorsa, belgelemesi halinde stajdan muaf tutulabilir. 3. Staj çalışmaları Yüksekokul Staj Yönergesinde belirtilen ve staj komisyonunun uygun göreceği resmi veya yurtiçi/yurtdışı özel sektör kuruluşlarında yapılabilir. 4. Öğrenciler staj çalışmaları süresince çalıştıkları kurumun kanun, tüzük ve usulüne uymak zorundadır. 5. Staj yapacak öğrenciler, müdürlükçe görevlendirilen elemanlar tarafından denetlenir. 6. Öğrenciler, staj çalışması süresince yaptıkları çalışmaları ve edindikleri bilgileri staj defterine işlerler. Çalışma koşullarını içeren her türlü ek aynı defter içerisinde olmalıdır. Çalışma süresi bitiminde staj defterinin her sayfası ilgili kurum/iş yeri yetkililerince onaylanır. 7. Staj defteri Staj Komisyonu ve ilgili bölüm başkanı tarafından 15 gün içerisinde incelenir ve değerlendirilir. Bu değerlendirme de kurum/işveren raporu ve denetleyici öğretim elemanı raporu dikkate alınır. Gerektiğinde öğrenci staj çalışmaları konusunda mülakata tabi tutulabilir. Staj sonuçları staj komisyonunca onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır. 8. Staj çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlayamayan öğrenciler mezun olamaz. 3

4 Defterde yer alan Staj Defterinin Hazırlanması İle İlgili Kurallar mutlaka okunmalıdır. STAJ DEFTERİNİN HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ KURALLAR 1. Staj defterinin doldurulmasında staj komisyonunca özel bir şart belirlenip, duyurulmadığı sürece tükenmez kalem kullanılarak el yazısıyla doldurulur. Ekler bilgisayar çıktısı olabilir. 2. Staj defterine günlük çalışmalar ve edinilen bilgiler gereken şema ve çizimleri de içerecek şekilde aktarılır. Çalışmalarla ilgili her türlü düzenlenen belge örnekleri deftere eklenir. Kurum/İşyeri mührü ile mühürlettirilip imzalattırılır. 3. Yarım sayfalar geçersiz olup, sayfalar temiz ve düzenli olmalıdır. Satırlarda atlama yapılarak yazılamaz. 4. Staj defterindeki raporun her sayfası bir iş günü için doldurulur. (Her sayfa 1 iş günüdür.) Defter sayfalarının alt kısmı kurum/iş yeri mührü veya kaşesiyle mühürlettirilip, stajı yöneten kişilerce varsa kaşesi ile kaşelenecek yoksa isim soy isim ve unvanı yazılarak imzalattırılacaktır. 5. Staj defterinin başlangıç kısmında çalışmaların yapıldığı kuruluş hakkında tanıtıcı bilgilere de yer verilir. 6. Staj defterinde yer alan çalışmaların konu başlıklarıyla ilgili bilgiler çizelgeye işlenir. 7. İş yeri tarafından doldurulacak olan Gizli Değerlendirme Belgesi staj bitimini takiben deftere kapalı ve mühürlü bir zarf ile eklenir. Ayrıca staj bitiminden itibaren dönem başlangıcını takip eden ikinci hafta sonuna kadar Yüksekokul Müdürlüğünde olacak şekilde hazırlanıp bölüm sekreterliğine teslim edilir. 8. Sonuç kısmı öğrenci tarafından doldurulacaktır. (Bu staj sonunda ne öğrendiği, stajın kendine ne kattığı vb elde ettiği kazanımlar sonuç olarak yazılacaktır.) 9. Hafta sonu ve tatil günlerinde çalışacak stajyerlerin bu çalışmalarına dair işyerinden onaylı bir yazı getirmeleri gerekir. 10. Staj belgelerini tamamlayan öğrenci yönetmelikteki süreye uygun olarak defterini staj komisyonuna teslim etmek zorundadır. Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında faydalı bir staj yapmanızı dileriz. 4

5 Bölümü: Tüm öğrencilerimiz için HUKUK olarak doldurulacaktır. Öğretim Türü: Öğrenim durumunuza göre 1. Öğretim veya 2. Öğretim den bir tanesinin sol tarafındaki boş kutucuğa X işareti konulmalıdır. Staj Türü: 1. Sınıf sonunda 20 iş günü staj ınızı yapacaksanız 1. Staj seçeneğinin başındaki kutucuğa, 2. Sınıf sonunda 20 iş günü staj ınızı yapacaksanız 2. Staj seçeneğinin başındaki kutucuğa X işareti konulmalıdır. Staj sürenizi birleştirerek 40 iş günü staj yapacaksanız her iki kutucuğa da kutucuğa da X işareti konulmalıdır. Ek staj yapan öğrenciler yaptıkları ek staj hangi döneme aitse ona ait kutucuğu işaretlemelidir. Programı: Adalet veya Sosyal Güvenlik olarak okuduğunuz programın adı yazılmalıdır. 5

6 Okul Kayıt Yılı: Yüksekokulumuza kayıt yaptırdığınız yıl bilgisi girilmelidir. Adı Soyadı: Stajı yapacak öğrencinin Adı Soyadı yazılmalıdır. Numarası: Stajı yapacak öğrencinin Öğrenci Numarası yazılmalıdır. Staj Başlangıç Tarihi: Staja başlayacağınız tarih yazılmalıdır. Staj Bitiş Tarihi: Stajın sona ereceği tarih yazılmalıdır. (Staj tarihleri belirlenirken resmi tatiller iş günü olarak dikkate alınmaz.) Resim kısmına mutlaka resim yapıştırılmalı, resim yapıştırılmadan ve öğrencinin bilgileri doldurulmadan Staj Danışmanına onaya götürülmemelidir. Staj danışmanının onay ve imza işlemlerinden sonra Öğrenci İşlerinden resim üzerine mühür bastırılmalıdır. İşyeri bilgileri kurum yetkilileri tarafından doldurulur. Stajın bitiminde kaç iş günü staj yapılmışsa buradaki kısma yazılır. İşyerinde staj işlemlerinizi onaylayan şirket yetkilisinin kimlik bilgileri, unvan bilgileri doldurulmalı ve mutlaka imza ve kaşe yaptırılmalıdır. 6

7 Bu kısım Yüksekokulumuz Staj Komisyonu tarafından doldurulacaktır. 7

8 Gizli Sicil Fişi İşyeri yetkilisi (Staj eğitiminizden sorumlu olan kişi veya kurum yetkilisi) tarafından doldurulacaktır. Değerlendirme tablosunda gösterilen bilgilere göre not durumunuz işaretlendikten sonra, imzalayan yetkilinin adı soyası, imzası, kaşesi, mührü basılmalıdır. GİZLİ SİCİL FİŞİ KESİNLİKLE DEFTER İÇERİSİNDEN ALINARAK VEYA FOTOKOPİ İLE ÇOĞALTILARAK DOLDURULMALIDIR. DOLDURULAN GİZLİ SİCİL FİŞİ MUTLAKA KAPALI ZARF İÇİNE KONULARAK AĞZI MÜHÜRLENMELİDİR. 8 GİZLİ SİCİL FİŞİ ÖĞRENCİYE KAPALI ŞEKİLDE ELDEN TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ OKULUMUZA POSTA İLE DE GÖNDERİLEBİLİR.

9 STAJ DEFTERİNDE YER ALAN ÇALIŞMALARIN KONU BAŞLIKLARI GÜN ÇALIŞTIĞI KONU BAŞLIĞI BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ Çalıştığı Konu Başlığı, Başlama Tarihi ve Bitiş tarihi defter içindeki yazılan staj bilgileri ile uyumlu olmalıdır. 9 Defter sayfasının Konu bölümüne yazılan bilgiler Çalıştığı Konu Başlığı kısmına yazılacaktır. Tarih kısmına da günün tarihi atılacaktır.

10 Staj yaptığınız işyeri ile ilgili tanıtıcı bilgiler yazılmalıdır. İş yeri nerededir, hangi faaliyet alanlarıyla ilgileniyor, birden fazla birimi varsa bu birimler nelerdir, personel durumu vb. genel bilgilerden bahsedilmelidir. İşyeri Yetkilisinin imzası mutlaka attırılmalıdır. İmzalayan kişinin kim olduğu mutlaka belirtilmeli, varsa kaşesi basılmalı, yoksa adı soyadı yazılmalı, bu işlem tüm sayfalarda atlanmadan yapılmalıdır. 10

11 YAZIM KURALLARI Mutlaka tükenmez kalemle ve el yazısı ile yazılmalıdır. Yarım sayfalar geçersiz olup, sayfalar temiz ve düzenli olmalıdır. Satırlarda atlama yapılarak yazılmamalıdır. Her sayfa 1 iş günü için doldurulmalı, 1 sayfaya 2 iş günü yazılmamalıdır. Konu için 1 sayfa yetmediğinde 1 iş günü için 2 sayfa kullanılabilir. Her sayfa mutlaka imzalı ve kaşeli olmalıdır. 11

12 KONU Gün içerisinde yapılan işi özetleyen konu başlığı yazılacaktır TARİH Stajın yapıldığı günün tarihi atılacaktır İÇERİK Gün içerisinde yapılan işler ve iş akışları hakkında bilgi verilecektir. Her gün için farklı bir iş ve iş akışı hakkında bilgi verilmelidir. Gözlemlemek de bir stajdır. Yazacağınız konuyu illa sizin yapmanız gerekmemektedir. Rapor içeriği staj amacına uygun olmalıdır. 12

13 Bu kısma stajdan ne öğrendiğinizi, stajın size ne kattığını, mesleğiniz hakkında staj sonrası düşüncelerinizde ne gibi değişiklikler olduğunu, görmüş olduğunuz derslerin staja etkisi ve stajda edindiğiniz bilgilerinizin eğitim hayatınıza nasıl katkıları olacağını düşünüyorsunuz vb. konular hakkında yazmalısınız. 13

14 Kontrol listesi Yüksekokul Staj Komisyonu tarafından doldurulacaktır. Ancak, defteri dolduran stajyer öğrencinin de eksikleri olup olmadığını kontrol etmeli, varsa eksikliklerini tamamladıktan sonra defterini teslim etmelidir. 14

15 STAJ DEFTERİNİZİ SÜRESİ İÇERİSİNDE STAJ KOMİSYONUNA TESLİM ETMEYİ UNUTMAYIN 15

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE DEVAM 5.

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI STAJ KOMİSYONU Arş. Gör. Meryem AKSU (Staj 1 Sorumlusu) Arş.Gör. Gamze KATIRCIOĞLU(Staj 2 Sorumlusu) Yrd.Doç. Dr. Rabia KÖKLÜ

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU İŞYERİ STAJI UYGULAMA ESASLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU İŞYERİ STAJI UYGULAMA ESASLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU İŞYERİ STAJI UYGULAMA ESASLARI Son Güncelleme Tarihi: 01.10.2014 AMAÇ VE KAPSAM: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II 1 1. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II PLANI 1.1. Uygulama Yeri: MEB e bağlı bağımsız anaokulu, ilkokullara bağlı anasınıfları ve özel anaokulları. 1.2. Uygulama Süresi:

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Form No: 5. Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Programı : Numarası : ADI : ADRESİ : TELEFON : STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN ( )

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Adnan Menderes Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ II-- EĞİİTİİM--ÖĞRETİİM VE SIINAV YÖNERGESİİ IIII-- BATII DİİLLERİİ VE EDEBİİYATLARII BÖLÜMÜ HAZIIRLIIK SIINIIFII YÖNERGESİİ IIIIII-- BÖLÜMLER ARKEEOLLOJJİ

Detaylı

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır.

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır. İ.T.Ü. UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI MADDE 1) Fakülte öğrencileri, Fakültece uygun görülecek işyerlerinde işbu esaslara uygun olarak 12 haftalık mesleki staj yapmak zorundadır. Toplam

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI GENEL ESASLAR İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI Madde 1- İTÜ Fakülteler Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca, İnşaat, Geomatik ve Çevre Mühendisliği Bölümleri öğrencileri pratik bilgi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı :. Bölümü :. Programı : Sınıfı : Numarası : STAJ DÖNEMİ :./../.-.. /.. / TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

YÖNETMELİK. e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi,

YÖNETMELİK. e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi, 23 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28034 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU Dikkat edilmesi gereken hususlar: ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU 1. Staj hareketliliği için kurumlar arasında ikili anlaşma olmasına gerek yoktur. Öğrencilerin staj yerlerini kendilerinin bulması

Detaylı

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 10/10/2011 SÜRECİN SORUMLULARI Staj Komisyonu SÜREÇ ORGANİZASYON Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,Muhasebe,Öğrenci,

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

STAJ YAPILABİLECEK İŞ YERLERİ

STAJ YAPILABİLECEK İŞ YERLERİ STAJ İŞLEMLERİ STAJ YAPILABİLECEK İŞ YERLERİ 1.Çevre mühendisliği uygulamaları konusunda birimleri olan tüm resmi daireler ( Çevre Orman, Bayındırlık, Sağlık, Çalışma, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları,

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adet Açıklama EK-1 İşyeri Staj Kabul Formu EK-2 Staj Başvuru Formu 2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 Ders

Detaylı