T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım, kalorifer tesisat, yangın tesisat, sığınak havalandırma, elektrik tesisat projeleri ile zemin etüdü raporları birbirleri uyumlu olmalı ve yapı, bu projelere uygun olarak inşa edilmelidir. Projeler Müelliflerce hazırlanırken ve Yapı Denetim Personeli tarafından kontrol edilirken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. 1. Yapı Ruhsatına Esas Projelerde Asansörle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Ortak Hususlar 1.1) T.C. Çerkezköy Belediyesi sınırları içerisinde müsaade edilen minimum ölçülere uyulması gerekmektedir. Bu husus, Asansör Avan Proje, Mimari Proje, Statik ve ilgili diğer projelerdeki çizimlerde gösterilmeli ve hesaplamalarda dikkate alınmalıdır. Kuyu Ölçüleri: 1700 mm x 1900 mm (genişlik x derinlik) Kabin Ölçüleri: 1100 mm x 1400 mm (genişlik x derinlik) Kapı Genişliği: 900 mm Kapasite: 630 Kg. (8 Kişilik) Not: Ölçüler, TS 8237 ISO den alınmıştır. Resim 1.) Minimum Asansör Kuyu Kabin Kapı Ölçüleri Not 1: Belirtilen ölçüler asansör kuyusu için şakül toleransları dahil temiz ölçüler olup, beton kalıp hatalarından (kalıp şişmesi vb.) kaynaklanan ölçü şaşması ihtimaline karşı genişlik ve derinlik ölçülerinde +50mm ila +100mm arası tolerans verilmesi tavsiye edilir. Örneğin; beton kalıp hatalarına karşı, kuyu ölçüleri 1750mm x 2000mm (genişlik x derinlik) olarak belirlenebilir. Not 2: Karşı ağırlığın resim-1 deki gibi yanda değil de arkada tertiplenmesi durumunda kuyu derinliğine 100mm ilave edilmesi gerekmektedir. Ölçülere ayrıca şakül toleranslarının da dahil edilmesi uygun olacaktır. Örneğin; karşı ağırlığın yanda tertiplendiği durumda, şakül toleransları dahil kuyu ölçüleri 1750mm x 2100mm (genişlik x derinlik) olarak belirlenebilir. 1.2) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45. maddesinde belirtilen Zemin kotundan itibaren kat adedi 4'den fazla olan yapılar ile bodrumda iskan edilen katlarla birlikte 5 ve daha fazla katlı yapılarda bodrumdan başlayan ve giriş dahil tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur. Yapı sahibince istenirse daha az katlı yapılarda da asansör yapılır. hükmü gereği bodrum katı bulunan binalarda asansörün bodrum katına kadar indirilmesi zorunludur. Bu husus projelerde gösterilmeli hesaplamalarda dikkate alınmalıdır. 2. Mimari Projelerde Asansörle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 2.1) Mimari Projelerdeki kat planlarında asansöre ait çizim ve ölçülendirmeler (kabin ölçüleri min. 1100x1400mm, kuyu ölçüleri min. 1700x1900mm) yapılmalı, kabine ait ağırlık taşıma kapasitesi (min. 630 kg. 8 kişilik) bilgileri belirtilmelidir. Not: Asansörün hizmet vermediği çatı katı vb. katlarda asansör kabin kesiti gösterilmemelidir. ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1/31

2 2.2) Mimari projelerde asansör kuyu ve asansör makine dairesi ile ilgili kesit mutlaka gösterilmelidir. Gerekli olması durumunda mimari projelerde 2 den fazla kesit alınmalıdır. 2.3) Asansör makine dairesi ve asansör kuyusu ölçüleri (kuyu dibi derinliği, kuyu üst güvenlik boşluğu dahil) kat/durak sayısı vb. hususlara avan proje ile uyumlu olmalıdır. 2.4) Makine dairesine ulaşım için kullanılacak kapı, (varsa) kapak ve ulaşım yolları ile havalandırma menfezine ait ölçülerin belirlenmesinde madde te belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. 2.5) Asansör kuyuları tercihen, kişilerin girebileceği bir mekânın üstüne yerleştirilmemelidir. Ancak kabin, karşı ağırlık ve dengeleme ağırlığının altında (asansör kuyusu altında) girilebilecek bir mekan yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kuyunun tabanı en az 5000 N/m² hareketli yüke göre inşa edilmeli ve (a) Karşı ağırlık tamponunun veya dengeleme ağırlığının hareket sahası altındaki beton kaide, sağlam zemine kadar indirilmeli veya (b) Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında güvenlik tertibatı kullanılmalıdır. 3. Statik Projelerde Asansörle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 3.1) Kren, asansör, makine yükleri gibi özel yükler hesaplara dahil edilmelidir. 3.2) Asansör boşluğu temel içinde dikkate alınmalıdır. 3.3) Temel planlarında asansör kuyusu işlenmeli ve detayı çizilmelidir. 3.4) Asansör motor dairesi, kalıp ve donatı planları hazırlanmış olmalıdır. 3.5) Asansör kuvvet hesabında hesaplanan duvar dayanımları (bkz. madde 5.3) dikkate alınmalıdır. 3.6) Makine dairesi duvarlarının kuyu duvarlarına göre farklılık gösteren çıkmaları (bkz. resim 5.2) göz önünde bulundurulmalıdır. 3.7) Asansör kuyusunun altında kişilerin girebileceği bir mekân bulunması durumunda madde 2.5 te belirtilen şartlar sağlanmalıdır. 4. Elektrik Tesisat Projelerinde Asansörle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 4.1) Elektrik Tesisatı Projesinde gösterilen motor gücü ile Asansör Avan Projede hesaplanan motor gücü (bkz. 5.4) birbirleri ile uyumlu olmalıdır. 4.2) Asansörle ilgili motor, kuyu ve makine dairesi aydınlatması ve bunlarla ilgili anahtar ile kuyu dibi, makine dairesi, kabin üstünde bulunması gereken priz, kolon şemasında ve gerekli olanları yükleme cetvelinde gösterilerek hesaba dahil edilmelidir. 4.3) Asansör makine dairesinin gösterildiği kat planında, asansörle ilgili motor, aydınlatma, priz, anahtar vb. gösterilmelidir. Not: Asansör makine dairesine ait aydınlatma anahtarının girişe (kapıya, kapağa) yakın tesis edilmesi uygun olacaktır. 4.4) Asansörün en alt katının (yapıya göre bodrum ya da zemin kat olabilir) gösterildiği kat planında kuyu dibinde bulunması gereken aydınlatma, priz, anahtar vb. gösterilmelidir. Not: Kuyu dibinde bulunması gereken aydınlatma anahtarının girişe (kuyu dibinde başka giriş yoksa durak kapısı) yakın tesis edilmesi uygun olacaktır. ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2/31

3 4.5) Asansörün en alt katının gösterildiği kat planı hariç diğer kat planlarında da kuyu aydınlatması gösterilmelidir. 4.6) Asansör makine dairesine ulaşım için binanın merdiven sahanlığı dışında bir ulaşım yolu varsa (çatı arası vb.) bu alanların gösterildiği kat planlarında aydınlatma ve aydınlatma anahtarı gösterilmelidir. Not: Asansör makine dairesine ulaşım için kullanılan ulaşım yollarına ait aydınlatma anahtarının girişe yakın tesis edilmesi uygun olacaktır. 5. Asansör Avan Projelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Asansör Avan Projesinde; Kapak Sayfası, Trafik Hesabı, Kuvvet Hesabı, Motor Gücü Hesabı, Detay Çizimleri ve Proje Raporu bulunmalıdır. 5.1) Kapak Sayfası (Proje Antedi) 5.1.1) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45. maddesinde belirtilen Projelerin ilk paftasında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada ve parsel numaraları, arsanın alanı, var ise mevcut yapılar, yapının taşıyıcı sisteminin niteliği, kat adedi, emsal hesabına konu alanı, yapı inşaat alanı ve toplam yapı inşaat alanı, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri ve proje denetimi yapan denetçi mimar ve mühendisler ile bunlara ilişkin kuruluşlar hakkındaki bilgileri ihtiva eden bilgi tablosu bulunur. hükmü gereği projelerin kapak sayfasında (proje antedi) yukarıda belirtilen özellikler bulunmalıdır ) Asansör avan projelerinin kapak sayfasında ayrıca yukarıda belirtilenlere ek olarak; asansörün sınıfı, asansör adedi, kapasitesi, hızı, durak adedi, seyir mesafesi, motor gücü gibi bilgiler de bulunmalıdır. Not: Örnek kapak sayfası ek-1 de gösterilmiştir. 5.2) Asansör Trafik Hesabı Yapının kullanım şartları göz önünde bulundurularak, kullanılacak asansör tipi ve belirlenen asansör tipine göre gerekli asansör sayısının tespiti için ve aşağıdaki hesaplama yöntemleri ile yapılır. Asansör trafik hesabında, binada yaşayacak insan sayısına göre gerekli asansör sayısı tespit edildiğinden Mimari Proje ile ilişkilidir ) Asansörün Bir Seferi İçin Gerekli Seyir Zamanı (T R ) Asansörün bir seferi için gerekli seyir zamanı aşağıdaki formül ile hesaplanmalıdır. T R = 2. H. t v + (S + 1). t s + 2. (0,8. P). t p H : Ortalama en yüksek dönüş katı (Tablo- 3) t v : Katlar arası geçiş zamanı (s) S : Ortalama durak adedi (Tablo- 5) t s : Kabinin her duruştaki zaman kaybı (s) P : Kabin kişi adedi (Tablo- 7) t p : Kişi transfer zamanı (Tablo- 8) a) Kabinin Her Duruştaki Zaman Kaybı (t s ) t s = t a + t k + t g - t v (s) t a : Kapı açılma zamanı (s) (Tablo - 4) ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 3/31

4 t k : Kapı kapanma zamanı (s)(tablo- 4) t g : Tek katı geçme zamanı (s)(tablo- 6) Not: Proje Müellifi tarafından seçilen kapı tipinin (merkezden açılan, teleskopik, yarı otomatik) belirlenmesinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45. maddesinde belirtilen Asansör önü sahanlık genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az 1,20m, asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az 1,50m olmalıdır. hükmü göz önünde bulundurularak belirlenmelidir b) Katlar Arası Geçiş Zamanı (t v ) t v = h / V (s) V h : Kabin Hızı (m/s) : Katlar arası mesafe (m) (Asansör seyir mesafesi durak adedine bölünürse ortalama katlar arası mesafe bulunur.) 5.2.2) Gerekli Asansör Sayısının Hesabı (L) Gerekli asansör sayısı aşağıdaki formül ile hesaplanmalıdır. L = B. k / R (adet) k : Taşınacak insan yüzdesi (%)(Tablo - 9) a) Binada Bulunan Toplam İnsan Sayısının Tespiti (B) B = b + (η. b) η : Kişi artış oranı b < 200 kişi η = % 30 b 200 kişi η = % b) Binada Bulunan Sürekli İnsan Sayısı (b) b = Σ c c : Bir bağımsız bölümde sürekli bulunan insan sayısı (Tablo - 1) Not: İşhanı ve konut olarak kullanılan binalarda zemin hariç katlardaki sürekli bulunan insan sayısı hesaplanmalıdır c) 5 Dakikada Yapılan Seferde, Taşınan İnsan Sayısı (R) R = (0,8. P) / T R P : Kabin kişi adedi (Tablo- 7) 5.2.3) Müsaade Edilen En Fazla Bekleme Zamanı I eer = T R / n I eer n : Hesaplanan bekleme süresi (s) : Asansör adedi ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 4/31

5 I eer I zul şartını sağlamalıdır. Aksi halde asansör sayısı bir yukarı artırılır. I zul : Bekleme zamanı (Tablo -10) Not 1: Örnek trafik hesabı ek-1 de gösterilmiştir. Not 2: Hesaplamalarda kullanılacak tablolar ek-2 de verilmiştir. 5.3) Asansör Kuvvet Hesabı Asansör kuvvet hesabında, kuyu üst ve alt betonu ile diğer kuyu duvarlarının taşıması gereken yük hesaplandığından Statik Proje ile ilişkilidir. Bu hesaplamaların Statik Projede de dikkate alınması gerekmektedir ) Kuyu Duvarlarının Dayanımı Asansörün güvenli çalışması için kuyu duvarları yeterli mekanik dayanıma sahip olmalıdır. Duvarların iç veya dış yüzeyinin herhangi bir noktasına dikey olarak uygulanacak 300N/5cm 2 yük karşısında; a) Kalıcı bir şekilde biçim değiştirmemeli, b) 15 mm den fazla esnememelidir ) Kuyu Alt Boşluğu Tabanı Dayanımı Kuyu tabanına gelen kuvvetler hesaplanırken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. (a) Kuyu alt boşluğu tabanı, asılı kılavuz raylar hariç her kılavuz rayın altında kılavuz rayın kütlesinden kaynaklanan kuvveti ve güvenlik tertibatının çalışması anında meydana gelen kuvveti taşıyabilmelidir. (b) Kuyu alt boşluğu tabanı her bir kabin tamponunun altında, beyan yükü ile yüklü kabin kütlesinden kaynaklanan statik kuvvetin 4 katını taşıyabilmelidir. (c) Kuyu alt boşluğu tabanı her bir karşı ağırlık tamponunun veya dengeleme ağırlığının hareket sahası altında, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının kütlesinden kaynaklanan statik kuvvetin 4 katını taşıyabilmelidir. P CW = (P + q. Q) (Karşı Ağırlık Kütlesi) Q : Beyan Yükü P : Kabin Kütlesi (Kabin+İç Kapı) q : Denge Katsayısı = 0,5 (%40-%50 alınmaktadır.) M SR : Halat Kütlesi k 1 : Darbe Katsayısı (ek-3 te bulunan çizelgeler kullanılmalıdır.) olmak üzere; a) Oturtma Tip Ray Kullanılacak ise; P 1 = 4. g n. (P + Q) P 2 = 4. g n. (P + Q / 2) P 3 = 4. g n. q. P Kabin tamponunun altına gelen kuvvet için Karşı Ağırlık tamponunun altına gelen kuvvet için Dengeleme ağırlığı için ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 5/31

6 P R = (k 1. g n. (P + Q)) / (n) P K = (k 1. g n. (P + Q / 2)) / (n) Kabin kılavuz raylarına gelen kuvvetler Karşı Ağırlık Raylarına gelen kuvvetler (Güvenlik tertibatı olması durumunda hesaba katılacaktır) b) Asma Tip Ray Kullanılacak ise; P 1 = 4. g n. (P + Q) P 2 = 4. g n. (P + Q / 2) P 3 = 4. g n. q. P Kabin tamponunun altına gelen kuvvet için Karşı ağırlık tamponunun altına gelen kuvvet için Dengeleme Ağırlığı için 5.3.3) Kuyu Tavanının Dayanımı Kuyu üst boşluğu tavanı, kuyu içindeki (kabin, beyan yükü, karşı ağırlık kütlesi gibi) ve kuyu üstündeki (makine motor, makine altı sehpası, halat, 2 asansör montörü, raylar askı ise rayın kütlesi gibi) yükleri taşıyabilmelidir ) Halat Kütlesinin Hesabı 1/1 direk askıda kabin tarafındaki halat veya 1/2 Palangalı sistemde tek kola gelen halat kütlesi M SR = g SR. l SR. n SR (kg) g SR l SR n SR : Halatın 1 m sinin kütlesi (kg/m) (TS EN Asansör Halatları Standardı) : Halat uzunluğu (m) = (Durak sayısı x Kat Yüksekliği) : Halat sayısı (adet) 5.3.5) Kuyu Üstü Betonuna Etki Eden Kuvvetler (P s ) a) Oturtma tip raylarda; P s = g n. (F Makina + F Sehpa + F Montör + P + Q + M SR + (P + Q / 2)) b) Asma tip raylarda; P s = g n. (F Makina + F Sehpa + F Montör + P + Q + M SR + (P + Q / 2) + F Ray-Kabin + F Ray-Karşı Ağırlık ) Not: Örnek kuvvet hesabı ek-1 de gösterilmiştir. 5.4) Motor Gücü Hesabı (N) Asansör motor gücü hesabında, asansörde kullanılacak motor gücü tespit edildiğinden Elektrik Tesisat Proje ile ilişkilidir. Not 1: Redüktörlü veya redüktörsüz motor seçilirken imalatçı firmanın önerdiği ünite veya projeye göre hesap yapılmalıdır. N = (1 / η). (F. V / 102) ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 6/31

7 F = F 1 - F 2 (Kabin tarafı yükler toplamı Karşı ağırlık tarafındaki yükler) (kg) V : Halat Hızı (m/s) η : Makine - Motor Verimi (%) N : Güç (kw) Not 2: Bu hesap yönteminde seçilen ve kullanılan değerler binaya monte edilecek asansörlerin asgari şartlarını tespit etmektedir. Asansör firması bu şartların altına inmeden daha iyi özelliklerde asansör yapmakta serbesttir. Not 3: Tablolarda verilecek olan değerler asansörün yaklaşık özelliklerini tespit etmekte olup asansör uygulama projesi sırasında bu değerlerin altında olmayan TS değerleri kullanılacaktır. Not 4: Örnek motor gücü hesabı ek-1 de gösterilmiştir. 5.5) Asansör Detay Çizimler Asansör detay çizimleri, asansör kuyu ve makine dairesi ölçülendirmesinde Mimari Proje ile ilişkilidir ) Asansör Kuyusu Yatay Kesitleri (Kuyu Kabin Durum Planı) (Ölçek: 1/20) Asansör kuyusu, kabin, karşı ağırlık, kapı, raylar ve ölçüleri, resim-2' deki gibi gösterilmelidir. Not: Proje Müellifi tarafından seçilen ve trafik hesabında kullanılan kapı tipinin (otomatik, yarı otomatik) belirlenmesinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45. maddesinde belirtilen Asansör önü sahanlık genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az 1,20m, asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az 1,50m olmalıdır. hükmü göz önünde bulundurulmalı ve kapı tipi detay çizimlerinde mutlaka gösterilmelidir ) Asansör Kuyu Tabanına ve Raylara Gelen Kuvvetler (Ölçek: 1/20) Asansör kuyu tabanına gelen ve madde de hesaplanan P 1 ve P 2 kuvvetleri ile raylara gelen P K ve P R kuvvetleri, resim-3' teki gibi gösterilmelidir ) Asansör Kuyusu ve Makine Dairesi Yatay Düşey Kesitleri (Ölçek: 1/100) a) Kabin, karşı ağırlık, ray ve tamponlar, kat kapıları, makina dairesi yerleşimi (motor, tahrik ve saptırma kasnakları), havalandırma pencereleri ve makine dairesi kapısı ve ölçüleri önden ve yandan görünüş olarak resim-4 teki gibi gösterilmelidir. Not 1: Makine dairesinin yüksekliğinin belirlenmesinde TS EN 81-1+A3 ün maddesinde belirtilen Makina dairelerinin boyutları, cihazlarda ve özellikle elektrik aksamında kolay ve güvenlik içinde çalışılmasına imkân verecek yeterlilikte olmalıdır. Özellikle çalışma alanları üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalıdır. hükmü ve tavana monte edilecek aydınlatma ve kanca vb. ile beton kalıp hataları göz önünde bulundurularak minimum mm alınmalıdır. (Serbest yükseklik, makine-motor ve bunların monte edildiği sehpanın yerleştirildiği zemin ile tavan döşemesi arasında ölçülür.) b) Kuyu dibi derinliği, son kat yüksekliği (kuyu üst boşluğu), kat yükseklikleri, kuyu üst betonu ile makine dairesi tavanı arası mesafe, kuyu üst betonu yüksekliği, kapı ve kabin yüksekliği çizim üzerinde ölçülendirilmeli, kat isimleri (bodrum kat, zemin kat, 1.nci normal kat vb.) belirtilmelidir. ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 7/31

8 Not: Kuyu dibi derinliği, son kat yüksekliği (kuyu üst boşluğu), durak kapılarının yüksekliği ve kabin yüksekliğinin tespitinde ek-3 te bulunan çizelgeler kullanılmalıdır. Örnek: 630 kg (8 kişilik), 1 m/s hıza sahip bir asansör için minimum ölçüler, ek-3 teki çizelge-2 den h 4 (kabin yüksekliği) = 2200mm h 3 (kabin ve durak kapısı yüksekliği) (K) = 2100mm d 3 (kuyu dibi derinliği) (KD) = 1400mm (1500mm alınması tavsiye edilir.) h 1 (kuyu üst boşluğu) (Q) = 3700mm (3800mm alınması tavsiye edilir.) bulunur. Not: Kuyu dibi derinliği (d 3 ) ve kuyu üst boşluğu (h 1 ) değerleri belirlenirken beton kalıp hataları göz önünde bulundurularak +100mm tolerans verilmesi tavsiye edilir ) Makine Dairesi Yatay Kesiti (Makine Dairesi Durum Planı) (Ölçek: 1/20) a) Kapı, pencere yerleri ve ölçüleri, kapı açılma yönü, makina dairesi ölçüleri, PS kuvvetleri, resim 5.1 ve resim 5.2' deki gibi gösterilmelidir. Ayrıca motorun yerleştirileceği platform üstündeki halat delik ölçüleri ve yerleri gösterilmelidir. Not: Makine dairesi ölçülendirmesinde TS EN 81-1+A3 ün a maddesinde belirtilen Kumanda panoları ve tablolarının önünde, aşağıdaki özellikleri taşıyan serbest bir yatay alan bulunmalıdır: a) Derinlik: mahfazaların dış yüzeyinden en az 0,70m olmalıdır.... b) Hareketli parçaların bakım ve kontrolü için gerekli olan yerlerde ve elle acil durum çalışmasının gerekli olduğu durumlarda en az 0,50m x 0,60m lik bir serbest yatay alan bulunmalıdır (Madde ). hükmü ve kullanılması planlanan makine-motorsehpa ölçüleri* ile pano ölçüleri* göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır. Makine dairesi ölçüleri, standartta belirtilen kriterlere bağlı kalmak kaydıyla proje müellifinin tasarımına göre değişiklik gösterebilir. (*) Asansör makine-motor-sehpa ve pano ölçüleri; makine-motor-kaide için 1400mm x 600mm (derinlik x genişlik), pano için 200mmx600mm alınabilir. (Alınan değerler 9-10 kw gücündeki motor ve bu motora uygun panolar için firma kataloglarından alınmış yaklaşık değerlerdir.) b) Elektrikli asansörler için makine dairesinin asansör kuyusunun üstünde düzenlenmektedir. Ancak günümüz teknolojisinde binanın tasarımını göz önüne bulundurularak makine dairesi kuyu dibinde de olabilmektedir. Hidrolik asansörler için ise makine dairesi tercihen binanın aşağı kısmında kuyunun yanına veya arkasına yerleştirilmelidir. Ayrıca makine dairesi yeterince havalandırılmalıdır ) Asansör Makine Dairesi ile İlgili Diğer Hususlar Makine dairesinin ölçülerinin belirlenmesi kadar önemli bir hususta makine dairesi kapı, (varsa) kapak ve ulaşım yolları ölçülerinin belirlenmesidir. Makine dairesine ulaşım için kullanılacak kapılara ait ölçülerin belirlenmesinde TS EN 81-1+A3 ün maddesinde belirtilen Giriş kapıları en az 0,6 m genişlikte ve en az 1,8 m yükseklikte olmalıdır. Kapılar, makine dairesinin içine doğru açılmamalıdır. hükmü gereğince kapı yüksekliği çerçeve hariç minimum 180 cm, genişliği ise minimum 60 cm olarak belirlenmelidir. Not: Belirtilen ölçüler net ölçüler olduğu için kapı çerçeve/kasa payları da göz önünde bulundurularak genişlik ve yükseklik değerlerine +100mm tolerans verilmesi tavsiye edilir. Örneğin; genişlik 70 cm, ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 8/31

9 yükseklik ise 190 cm olarak alınmalıdır. Makine dairesine ulaşım için kullanılacak kapaklara ait ölçülerin belirlenmesinde TS EN 81-1+A3 ün maddesinde belirtilen Makine dairesine giriş amacıyla döşemede yapılan kapaklar, en az 0,8 m x 0,8 m lik bir serbest geçiş alanı sağlamalı ve kapak ağırlığını dengeleyen bir tertibata sahip olmalıdır. hükmü gereğince kapak genişlikleri çerçeve hariç minimum 80 cm x 80 cm olarak belirlenmelidir. Not: Belirtilen ölçüler net ölçüler olduğu için kapak çerçeve/kasa payları da göz önünde bulundurularak genişlik değerlerine +100mm tolerans verilmesi tavsiye edilir. Örneğin; genişlik değeri 90 cm x 90 cm olarak alınmalıdır. Makine dairesine ulaşım yollarına ait ölçülerin belirlenmesinde TS EN 81-1+A3 ün maddesinde belirtilen Hareket için serbest yükseklik en az 1,80 m olmalıdır. Madde de belirtilen serbest alanlara geçiş yolları en az 0,50 m genişliğinde olmalıdır. hükmü gereğince ulaşım yollarının yüksekliği minimum 180 cm, genişliği ise minimum 50 cm olarak belirlenmelidir. Not: Hareket için bu serbest yükseklik tavan kirişlerinin alt kenarı ile erişim alanının döşemesi arasında ölçülür. Makine daireleri uygun bir şekilde havalandırılmalıdır. Asansör kuyusu makine dairesi kanalıyla havalandırılacaksa asansör makine dairelerinde en az en az 0,1 m 2 olmak üzere kuyu alanının 0,025 katı kadar havalandırma menfezi bulunmalıdır. Ebatları 1700mmx1900mm olan bir asansör kuyusu için minimum 290mmx290mm ebatlarındaki havalandırma menfezi yapılması gerekmektedir. 5.6) Asansör Proje Raporu Asansör Avan Proje raporlarında minimum aşağıda belirtilen hususlar yer almalıdır. (a) tarihli ve sayılı Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ve tarihli ve sayılı Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği nde belirtilen hususlar çerçevesinde asansöre CE işaretini iliştirebilecek, AT Uygunluk Beyanı düzenleyebilecek, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip firmalarla montaj sözleşmesi yapılarak yine bu firmalar tarafından montaj yapılması sağlanmalıdır. (b) Asansörlerin projesine uygun olarak tesis edilmesi sağlanmalıdır. (c) Makine ve makara mekânlarına erişim şahıslar için güvenli olmalıdır. Bu erişim tercihen merdivenlerle sağlanmalıdır. Sabit merdiven konulmasının mümkün olmadığı durumlarda, standarttaki kuralları yerine getiren portatif dayama merdivenler kullanılabilir. (d) Makine veya makara mekânlarına erişim sağlayan herhangi bir kapıya/kapağa komşu geçiş yolları aşağıdaki şekilde olmalıdır: a) Sabit olarak tesis edilmiş aydınlatma armatürü/armatürleri ile yeterli şekilde aydınlatılabilmedir. b) Özel mekânlardan geçmeye gerek kalmadan, her zaman rahat ve güvenilir bir şekilde kullanılabilmelidir. c) Hareket için serbest yükseklik en az 180 cm, genişlik ise 50 cm olmalıdır. Hareket için bu serbest yükseklik tavan kirişlerinin alt kenarı ile erişim alanının döşemesi arasında ölçülmelidir. (e) Makine dairelerine giriş kapıları en az 60 cm genişlikte ve en az 180 cm yükseklikte olmalıdır. Kapılar, makine dairesinin içine doğru açılmamalıdır. (f) Makine dairesine giriş amacıyla döşemede yapılan kapaklar, en az 80 cm x 80 cm lik bir serbest geçiş ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 9/31

10 alanı sağlamalı ve kapak ağırlığını dengeleyen bir tertibata sahip olmalıdır. Bütün döşeme kapakları, kapalı durumda kalıcı bir şekil bozukluğu olmadan, her 20 cm x 20 cm lik alanında her biri 1000 N (yaklaşık 102 kg) olarak hesap edilen iki kişinin yükünü (yaklaşık 204 kg.) taşıyabilmelidir. Döşeme kapakları, geri çekilebilir bir merdiven tertibatı ile bağlantılı olmadıkları sürece, aşağıya doğru açılmamalıdır. Menteşeler kullanıldığı takdirde bunlar, kolayca yuvalarından çıkarılamayacak cinsten olmalıdır. Döşeme kapağı açık durumda iken, insanların düşmesine karşı tedbirler alınmalıdır (örneğin, korkuluk). (g) Giriş kapıları ve döşeme kapakları metal vb. gibi yangına dayanıklı malzemeden yapılmalı, makine dairesi içinden anahtarsız açılabilecek anahtarlı kilitlerle donatılmalıdır. (h) Makine dairesindeki farklı seviyedeki döşemeler arasında 50 cm den fazla bir yükseklik farkı varsa, korkulukları olan merdiven veya basamaklar bulunmalıdır. (i) Makine dairesi döşemesinde kanallar veya 50 cm den daha derin ve 50 cm den daha dar girintiler varsa, bunların üstü kapatılmalıdır. (j) Makine daireleri uygun bir şekilde havalandırılmalıdır. Asansör kuyusu makine dairesi kanalıyla havalandırılacaksa bu hesaba katılmalıdır. Binanın diğer bölümlerinden gelen pis havanın, makine dairesine doğrudan girmesi önlenmelidir. Bu havalandırma motorlar, kumanda cihazları ve elektrik kablolarını yeterince iyi biçimde toz, zararlı duman ve nemden koruyacak şekilde yapılmalıdır. (k) Makine dairesinde, döşeme seviyesinde en az 200 lüks şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit elektrik tesisatı bulunmalıdır. (l) Makine platformu ve makine dairesi döşemesindeki delikler kullanım amacına uygun olarak en küçük boyutta olmalıdır. Malzemelerin düşme tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçişlerinin çevresinde platform veya bitmiş döşemeden en az 5 cm yükseklikte engelleyici çıkıntılar yapılmalıdır. (m) İhtiyaca göre ağır asansör parçalarını taşımak için, makine dairesi tavanına veya taşıyıcı putrellere, bir veya birden fazla, uygun şekilde yerleştirilmiş, üzerlerine güvenli taşıma kapasiteleri yazılmış metal destekler veya taşıyıcı kancalar monte edilmelidir. (n) Asansör makine daireleri, asansörler dışında başka bir amaç için kullanılmamalıdır. Buralarda, asansörler için olanlar dışında kanal, kablo veya cihaz (elektrik-uydu anten kablosu, sıhhi tesisat borusu, havalandırma kanalı vb.) bulunmamalıdır. (o) Asansör kuyusunda, durak kapıları kapalı olsa dahi kabin tavanının ve kuyu dibi döşemesinin 1 m üstünde en az 50 lüks şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit bir aydınlatma tesisatı bulunmalıdır. Kuyu aydınlatması, kuyunun tavanı ve tabanından en çok 50 cm mesafede konulan birer adet lamba ve bunların arasına konulacak lamba(lar)dan meydana gelmelidir. (p) Kuyunun alt kısmında, tampon ve kılavuz ray kaideleri ile drenaj tertibatı dışında düzgün ve mümkün olduğu kadar yatay tabanı olan bir kuyu alt boşluğu bulunmalıdır. Kılavuz raylar, tamponlar, ara bölmeler vb. montajından sonra dahi kuyu alt boşluğuna su sızması engellenmiş olmalıdır. (r) Asansör kuyusu sadece asansöre ait olmalı, burada asansöre ait olmayan kablo, tertibatlar vb. (elektrikuydu anten kablosu, sıhhi tesisat borusu, havalandırma kanalı vb.) bulunmamalıdır. Bununla beraber kuyu içinde, buharlı ve yüksek basınçlı sıcak su ısıtma teçhizatı olmamak kaydıyla, asansör kuyusuna ait ısıtma ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 10/31

11 teçhizatı bulunabilir. Ancak ısıtma cihazlarının kumanda ve ayar tertibatı kuyu dışında yerleştirilmiş olmalıdır. (s) Asansör kuyusu ve makine dairesi, yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılmalıdır. (t) Asansör kuyusunda en az 0,1 m 2 olmak üzere kuyu alanının 0,025 katı kadar bir havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulundurulur veya kuyular basınçlandırılır. (u) Asansör kapılarının yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması, yapı yüksekliği 51,50 m den yüksek binalarda yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir. (v) Asansör sistemleri, 31/01/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) ve 18/11/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine uygun olarak imal ve tesis edilmelidir. (y) Yukarıdaki yönetmeliklerde belirtilmeyen hususlarda 19/12/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve 03/03/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ve ilgili mevzuata hükümlerine uyulmalıdır. Önemli Not 1: Bir kuyu içine birden fazla asansör tertiplenmesi durumunda yukarıda belirtilen şartlar değişiklik gösterebilir. Önemli Not 2: Yukarıda bahsedilen konularla ilgili yasal mevzuatta bir değişiklik olması durumunda güncel olan yasal mevzuat hükümleri geçerlidir. ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 11/31

12 T.C. Karşı Ağırlığın Arkada Olması Durumu Karşı Ağırlığın Yanda Olması Durumu Resim 2.) Kuyu Kabin Durum Planı (Asansör Kuyusu Yatay Kesitleri) Karşı Ağırlığın Arkada Olması Durumu Karşı Ağırlığın Yanda Olması Durumu Resim 3.) Asansör Kuyu Tabanına ve Raylara Gelen Kuvvetler ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 12/31

13 Asansör Kuyusu Düşey Kesiti - Yandan Görünüş (Karşı Ağırlık Arkada) Asansör Kuyusu Düşey Kesiti - Önden Görünüş (Karşı Ağırlık Arkada) Resim 4.) Asansör Kuyu Düşey Kesitleri ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 13/31

14 Resim 5.1) Örnek Makine Dairesi Yatay Kesiti ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 14/31

15 Asansör Makine Dairesi Düşey Kesiti - Önden Görünüş Asansör Makine Dairesi Düşey Kesiti - Yandan Görünüş (Karşı Ağırlık Yanda) (Karşı Ağırlık Yanda) Resim 5.2) Örnek Makine Dairesi Yatay Kesitleri (Asansör Makineleri Hariç) (Asansör avan projelerinde makine, kabin, karşı ağırlık detayları gösterilmelidir.) ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 15/31

16 EK - 1 ÖRNEK PROJE I ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 16/31

17 EK - 1 ÖRNEK PROJE II ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 17/31

18 EK - 1 ÖRNEK PROJE III ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 18/31

19 EK - 1 ÖRNEK PROJE IV ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 19/31

20 EK - 2 TABLOLAR - I ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 20/31

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Özel bakım binasında bulunan 3 adet 18361874/01, 18361874/02, 18361874/03 kimlik

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Yakacık Rezidans ta bulunan 5 adet 18106476/01, 18106476/02,18106476/03

Detaylı

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. ASANSÖR YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Planlama Aşamasında : - Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. - Asansör avan projesi tercihen

Detaylı

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 1.0- İŞİN KONUSU : Maltepe rezidans ta bulunan 7 adet 18362144/01, 18362144/02 18362144/03 18362144/04 18362144/05

Detaylı

İLGİLİ İDARENİN ADI ASANSÖR KİMLİK NUMARASI RAPOR NO/RAPOR REVİZYON NO PERİYODİK KONTROL TARİHİ KARTAL 18106476/01 1355166 12/10/2015 24 Haziran 2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış

Detaylı

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI GİRİŞ ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI R.Engin TURGAY Makina Mühendisi, İzmir e-posta: enginturgay@turastrade.com ÖZET Bu çalışmada, binalarda çıkabilecek yangın esnasında bir baca gibi

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI HAZIRLAMA ESASLARI R.ENGİN TURGAY Makina Mühendisi R. Engin TURGAY S.1 İÇİNDEKİLER ÖZET..3 1-ÖNEMLİ KRİTERLER...4 2-HESAPLAMA KURALLARI 5-10 2.1-HAVA

Detaylı

BOYUT TABLOLARI TANIMLAR Kabin: Kuyu üst bo Sahanlık: Makina dairesi: Kuyu alt bo Asansör kuyusu: ASANSÖR SINIFLARI Sınıf I: Sınıf II: Not -

BOYUT TABLOLARI TANIMLAR Kabin: Kuyu üst bo Sahanlık: Makina dairesi: Kuyu alt bo Asansör kuyusu: ASANSÖR SINIFLARI Sınıf I: Sınıf II: Not - BOYUT TABLOLARI Boyut tabloları asansör kuyu ebatları hakkında genel bilgi vermek içindir. Daha farklı kuyu ölçülerine de ve daha farklı tiplerde de asansör yapılmaktadır. Ancak beyan yüküne göre minimum

Detaylı

1-Proje çizimi; Görsel performans,görsel konfor, enerji sarfiyatı ve maliyet yönünden verimlilik göz önünde bulundurularak aydınlatma yapılmalıdır.

1-Proje çizimi; Görsel performans,görsel konfor, enerji sarfiyatı ve maliyet yönünden verimlilik göz önünde bulundurularak aydınlatma yapılmalıdır. Görsel performans,görsel konfor, enerji sarfiyatı ve maliyet yönünden verimlilik göz önünde bulundurularak aydınlatma yapılmalıdır. Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılacaktır. Liste

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8237 ISO 4190-1 Nisan 2004 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ BOYUTLAR - BÖLÜM 1: SINIF I, SINIF II, SINIF III ve SINIF VI ASANSÖRLERİ Lift (US: Elavator)

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Uygulamalar-1 2/38 Genel Uygulamalar-1 Bina Projesi Mimari Proje Statik-Betonarme Projesi Elektrik Tesisat Projesi Genel Uygulamalar-1

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

/ HİDROLİK ELEKTRİKLİ MONTAJ YILI 2006 KAT VE DURAK SAYISI 5 0,5 0,63 1 1,6 2 2, DİĞER ADRES

/ HİDROLİK ELEKTRİKLİ MONTAJ YILI 2006 KAT VE DURAK SAYISI 5 0,5 0,63 1 1,6 2 2, DİĞER ADRES MERKEZ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/, E-Posta:akm@mmo.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel.:0850 495 0 666, Faks: 0 232

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 30113

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 30113 PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30113 Asansörler MADDE 34- (1) Uygulama imar planına göre kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılmak, 4 ve daha

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr.

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Selahattin ÇELİK KALORİFER TESİSATI PROJESİ Öneri projesi ve raporu Ön (Avan) proje ve

Detaylı

ASANSÖRLERDE KARŞI AĞIRLIK KAYNAKLI RİSKLER

ASANSÖRLERDE KARŞI AĞIRLIK KAYNAKLI RİSKLER Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 181 ASANSÖRLERDE KARŞI AĞIRLIK KAYNAKLI RİSKLER Nafi Baran S&Q Mart Muayene ve Belgelendirme nbaran@sqmart.com ÖZET Bu çalışmada amaç, asansörlerde kullanılan

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

Ad-Soyad K J I H G F E D C B A. Öğrenci No. Yapı kullanım amacı. Yerel Zemin Sınıfı. Deprem Bölgesi. Dolgu Duvar Cinsi. Dişli Döşeme Dolgu Cinsi

Ad-Soyad K J I H G F E D C B A. Öğrenci No. Yapı kullanım amacı. Yerel Zemin Sınıfı. Deprem Bölgesi. Dolgu Duvar Cinsi. Dişli Döşeme Dolgu Cinsi EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ANABİLİM DALI 2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BETONARME II DERSİ PROJE BİNA VERİLERİ Ad-Soyad Öğrenci No K J I H G F E D C B A

Detaylı

C38SS ÇELİK ÇELİK YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

C38SS ÇELİK ÇELİK YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ C38SS ÇELİK ÇELİK YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KAPSAM Projede belirtilen yerlerde aşağıda teknik özellikleri verilen Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri kullanılacaktır. 2. GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

13. HAFTA YAPI BİLGİSİ UYGULAMALARI

13. HAFTA YAPI BİLGİSİ UYGULAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ GGY 214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZLERİ DERSİ Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN

Detaylı

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Başvurusu Asansör Tescil Belgesi Düzenlenmesi Dosya Kontrolü Eksik Yok Eksik Var Tescil Ücreti Kesilmesi Evrak Bekleniyor Proje Tadilatı Gerekli Kontrol

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

Tel: Faks: Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 07 Sayfa: 1/2

Tel: Faks: Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 07 Sayfa: 1/2 İLGİLİ İDARENİN ADI ASANSÖR KİMLİK NUMARASI RAPOR NO / RAPOR REVİZYON NO PERİYODİK KONTROL TARİHİ T.C PENDİK BELEDİYESİ 104133434/01 KİE1.705.0.AS10516 31.05.2016 24 HAZİRAN 2015 tarih ve 29396 sayılı

Detaylı

ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular

ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular ASANSÖRÜ OLUŞTURAN PARÇALAR VE İŞLEVLERİ Asansörler yüzlerce elemandan oluşmaktadır. Bu elemanların bazıları seri güvenlik elemanlarıdır;

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

/ HİDROLİK ELEKTRİKLİ MONTAJ YILI 2010 KAT VE DURAK SAYISI 8 0,5 0,63 1 1,6 2 2, DİĞER ADRES

/ HİDROLİK ELEKTRİKLİ MONTAJ YILI 2010 KAT VE DURAK SAYISI 8 0,5 0,63 1 1,6 2 2, DİĞER ADRES MERKEZ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/, E-Posta:akm@mmo.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel.:0850 495 0 666, Faks: 0 232

Detaylı

TS EN 81-2: 2002 A2: Şubat 2007

TS EN 81-2: 2002 A2: Şubat 2007 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/21 ICS: 91.140.90 TS EN 81-2: 2002 A2: Şubat 2007 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN 81-2: 1998/A2: 2004 eki esas alınarak TSE Mühendislik Hizmetleri İhtisas

Detaylı

Asansörlerde ve Yürüyen Merdivenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği. Bakım Çalışmaları

Asansörlerde ve Yürüyen Merdivenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği. Bakım Çalışmaları Asansörlerde ve Yürüyen Merdivenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Bakım Çalışmaları Önce Güvenlik İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ne göre; İş Ekipmanları güvenli olmalıdır.

Detaylı

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Başvurusu Asansör Tescil Belgesi Düzenlenmesi Dosya Kontrolü Eksik Yok Eksik Var Tescil Ücreti Kesilmesi Evrak Bekleniyor Proje Tadilatı Gerekli Kontrol

Detaylı

ASMA TAVAN ÜSTLERİNDE VE DÖŞEMELERİN ALTINDA YANGIN ALGILAMASININ GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR VE UYGULAMALARI

ASMA TAVAN ÜSTLERİNDE VE DÖŞEMELERİN ALTINDA YANGIN ALGILAMASININ GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR VE UYGULAMALARI ASMA TAVAN ÜSTLERİNDE VE DÖŞEMELERİN ALTINDA YANGIN ALGILAMASININ GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR VE UYGULAMALARI Erdal ÖZCAN erdal.ozcan@mavili.com.tr 1. GİRİŞ Günümüzde birçok binada mekanik ve elektrik tesisatlarının

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

HAREKET ENGELLİ İNSANLARIN KULLANIMI İÇİN DİKEY KALDIRMA PLATFORMLARI

HAREKET ENGELLİ İNSANLARIN KULLANIMI İÇİN DİKEY KALDIRMA PLATFORMLARI Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 39 HAREKET ENGELLİ İNSANLARIN KULLANIMI İÇİN DİKEY KALDIRMA PLATFORMLARI Ünsal Solmazoğlu Szutest unsal@szutest.com.tr ÖZET Günümüzde yaşlı ve engelli insanların

Detaylı

OTIS SINIF I, II, III ve VI ASANSÖRLERĐ ĐÇĐN STANDART KUYU VE KABĐN ÖLÇÜLERĐ

OTIS SINIF I, II, III ve VI ASANSÖRLERĐ ĐÇĐN STANDART KUYU VE KABĐN ÖLÇÜLERĐ SINIF I, II, III ve VI ASANSÖRLERĐ ĐÇĐN STANDART KUYU VE KABĐN ÖLÇÜLERĐ 06.07.2005 yükü 320 Kg 450 Kg 630 Kg 1000 Kg Kabin tipi 4 D 6 D 8 D 13 D ( b1 ) ( d1 ) 1000 1250 Kabin ebatları 1000 1400 ( h4 )

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

BACALAR HİZMET AMAÇLARINA GÖRE DÖRDE AYRILIR: 1-DUMAN VEYA ATEŞ BACALARI 2-HAVLANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR 3-ÇÖP BACALARI 4-TESİSAT BACALARI

BACALAR HİZMET AMAÇLARINA GÖRE DÖRDE AYRILIR: 1-DUMAN VEYA ATEŞ BACALARI 2-HAVLANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR 3-ÇÖP BACALARI 4-TESİSAT BACALARI BACALAR BACALAR Bacalar binalarda kirli havayı dışarı atmak, binaya temiz hava temin etmek, binada çöplerin atılması ve tesisat hatlarını döşenmesi gibi amaçlarla yapılan kanallardır. Binalarda duvarlarla

Detaylı

1 TP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aypan Bölme Duvar Sistemleri. Aypan Giydirme Duvar Sistemleri. Aypan Şaft Duvarı Sistemleri. Aypan Asma Tavan Sistemleri

1 TP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aypan Bölme Duvar Sistemleri. Aypan Giydirme Duvar Sistemleri. Aypan Şaft Duvarı Sistemleri. Aypan Asma Tavan Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aypan Bölme Duvar Sistemleri Aypan Giydirme Duvar Sistemleri Aypan Şaft Duvarı Sistemleri Aypan Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Tek Kat Aypan Duvar

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ AYDINLATMA PROJELERİ

ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ AYDINLATMA PROJELERİ ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ AYDINLATMA PROJELERİ Elektrik Tesisat Projeleri (Aydınlatma Projeleri) Bilgisayar ortamında çizilecek olan Elektrik Tesisat Projesi, Mimarı Plan esas alınarak çizilir. Gerekli olan

Detaylı

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI 15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI KONULAR 1. Küçük Bir Atölyenin Kuvvet Tesisat Projesinin Hazırlanması 2. Asma Katlı Bir İş Yerinin Aydınlatma ve Kuvvet Projesinin Hazırlanması

Detaylı

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP KONTROL KONUSU: 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerinin düşey yüklere göre statik hesabı SINAV ve KONTROL TARİHİ: 06.03.2017

Detaylı

(Aydınlatma, Priz, Zayıf Akım Sembolleri Çizimi)

(Aydınlatma, Priz, Zayıf Akım Sembolleri Çizimi) (Aydınlatma, Priz, Zayıf Akım Sembolleri Çizimi) Aydınlatma, priz, zayıf akım sembolleri. Proje Kapağı Projenin en başında projeyi oluşturan mühendis ya da mühendislik firmasınca proje ile ilgili bilgileri

Detaylı

DİŞLİSİZ MAKİNELİ MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR

DİŞLİSİZ MAKİNELİ MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR DİŞLİSİZ MAKİNELİ MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR KLEEMANN ÇÖZÜMLERİ KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ Komple Hidrolik/Mekanik makine daireli asansörler Arion Hydro MRL (Hidrolik makine dairesiz asansör) Atlas Traction

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir.

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. BÜRO VE ŞANTİYE Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. İmalat öncesi yapılacak işler İmalat öncesi yapı projeleri hazırlanır. Yapı Projeleri;

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

SINIF I, II, III ve VI ASANSÖRLERİ İÇİN STANDART KUYU VE KABİN ÖLÇÜLERİ

SINIF I, II, III ve VI ASANSÖRLERİ İÇİN STANDART KUYU VE KABİN ÖLÇÜLERİ SINIF I, II, III ve VI ASANSÖRLERİ İÇİN STANDART KUYU VE KABİN ÖLÇÜLERİ yükü Kabin tipi ( b1 ) Kabin ebatları ( d1 ) ( h4 ) 320 Kg 1000 2250 450 Kg 1000 1250 2350 630 Kg 1400 2350 Kg 1350 1400 2350 1000

Detaylı

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü.

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik alanı Bu montj kılavuzunun geçerli olduğu model: 1001, 1002

Detaylı

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri 2016-2017 Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri Adı Soyadı Öğrenci No: L K J I H G F E D C B A A Malzeme Deprem Yerel Zemin Dolgu Duvar Dişli Döşeme Dolgu Bölgesi Sınıfı Cinsi Cinsi 0,2,4,6 C30/

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

BETONARME. Çözüm 1.Adım

BETONARME. Çözüm 1.Adım Çözüm 1.Adım Çözüm 2. Adım Çözüm 3. Adım Kiriş No Çelik Çapı Bir Adet Donatı Uzunluğu (m) Donatı Adedi Kat Sayısı Aynı Tip Kiriş Sayısı Çelik Ağırlığı (kg/m) Toplam Ağırlık (kg) K1 Ø8 (ertiye) Ø14 (montaj)

Detaylı

BETONARME BİNA TASARIMI

BETONARME BİNA TASARIMI BETONARME BİNA TASARIMI (ZEMİN KAT ve 1. KAT DÖŞEMELERİN HESABI) BETONARME BİNA TASARIMI Sayfa No: 1 ZEMİN KAT TAVANI (DİŞLİ DÖŞEME): X1, X2, ile verilen ölçüleri belirleyebilmek için önce 1. kat tavanı

Detaylı

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER 1. Başvuru Dilekçesi (Firma antetli-ek_1) 2. Tapu ya da tahsis belgesi 3. Ġnşaat ruhsatı. 4. SSK Ġlişik Kesme Belgesi 5. Vergi Ġlişiği olmadığına

Detaylı

TEBLİĞ YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1) DE

TEBLİĞ YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1) DE 31 Ocak 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30672 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1)

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

1 TP 22 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aypan Bölme Duvar Sistemleri. Aypan Giydirme Duvar Sistemleri. Aypan Şaft Duvarı Sistemleri. Aypan Asma Tavan Sistemleri

1 TP 22 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aypan Bölme Duvar Sistemleri. Aypan Giydirme Duvar Sistemleri. Aypan Şaft Duvarı Sistemleri. Aypan Asma Tavan Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aypan Bölme Duvar Sistemleri Aypan Giydirme Duvar Sistemleri Aypan Şaft Duvarı Sistemleri Aypan Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Çift Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ 1. PROJE KONTROL SÜRECİ 2. RUHSAT ALIM ve ONAY SÜRECİ 3. İNŞAAT YAPIM SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Detaylı

A) Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar Yüksekte çalışma

A) Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar Yüksekte çalışma A) Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar 1 Yüksekte çalışma 1. Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma

Detaylı

TRAFİK HESABI VE AVAN PROJE ÇİZİLMESİ SEMİNERİ

TRAFİK HESABI VE AVAN PROJE ÇİZİLMESİ SEMİNERİ TRAFİK HESABI VE AVAN PROJE ÇİZİLMESİ SEMİNERİ 2. BÖLÜM AVAN PROJE ÇİZİLMESİ SUNAN SERDAR TAVASLIOĞLU ASANSÖRLERDE AVAN PROJE HAZIRLANMASI TRAFİK HESABINA UYGUN ASANSÖRÜN BELİRLENMESİ UYGUN TİP VE SINIFIN

Detaylı

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8.

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8. 1 TS EN 81-72 (İngilizce Metin) 2 TS EN ISO 25745-2 (İngilizce Metin) 3 TS EN ISO 25745-3 (İngilizce Metin) GÜNCEL ASANSÖR ve YÜR MER. / BANT STANDARTLARI - ARALIK 2015 bölüm 72:İtfayeci asansörleri Asansörler,

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

HERKES İÇİN ERİŞİM. Lazaros ASVESTOPOULOS, Nickos SPYROPOULOS. Kleemann Hellas SA lasve@kleemann.gr, nspyr@kleemann.gr

HERKES İÇİN ERİŞİM. Lazaros ASVESTOPOULOS, Nickos SPYROPOULOS. Kleemann Hellas SA lasve@kleemann.gr, nspyr@kleemann.gr Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 13 GENEL HERKES İÇİN ERİŞİM Lazaros ASVESTOPOULOS, Nickos SPYROPOULOS Kleemann Hellas SA lasve@kleemann.gr, nspyr@kleemann.gr Çeviri: Stefanos PARİZYANOS // Kleemann Asansör

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU İçindekiler Önemli Bilgiler... 2 1. Giriş...... 3 1.1. Kullanma ve Bakım Talimatı... 3 1.1.1. Kullanma Talimatı... 3 1.1.2. Bakım Talimatı...

Detaylı

Cenka ENGELLİ ASANSÖR SİSTEMLERİ. Image here

Cenka ENGELLİ ASANSÖR SİSTEMLERİ. Image here Cenka ENGELLİ ASANSÖR SİSTEMLERİ Image here Makaslı Kapasite: 400 KG Hızı: 0,5-0,15 m/sn Kat ve Durak: 2/2 Askı Tipi: Makaslı Kat Rumuzları: 0,1 Makina Dairesi: Aşağıda Seyir: max-1700 mm Sistem: Hidrolik

Detaylı

İÇ MEKAN SİSTEMLERİ GD 10. Aypan Giydirme Duvar Sistemleri. Aypan Bölme Duvar Sistemleri. Aypan Şaft Duvarı Sistemleri. Aypan Asma Tavan Sistemleri

İÇ MEKAN SİSTEMLERİ GD 10. Aypan Giydirme Duvar Sistemleri. Aypan Bölme Duvar Sistemleri. Aypan Şaft Duvarı Sistemleri. Aypan Asma Tavan Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ GD 0 Aypan Giydirme Duvar Sistemleri Aypan Bölme Duvar Sistemleri Aypan Şaft Duvarı Sistemleri Aypan Asma Tavan Sistemleri GD Giydirme Duvar 0 Yapıştırma Yapıştırma Öbeği Mevcut Duvar

Detaylı

1 CP 22 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aypan Bölme Duvar Sistemleri. Aypan Giydirme Duvar Sistemleri. Aypan Şaft Duvarı Sistemleri. Aypan Asma Tavan Sistemleri

1 CP 22 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aypan Bölme Duvar Sistemleri. Aypan Giydirme Duvar Sistemleri. Aypan Şaft Duvarı Sistemleri. Aypan Asma Tavan Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ CP Aypan Bölme Duvar Sistemleri Aypan Giydirme Duvar Sistemleri Aypan Şaft Duvarı Sistemleri Aypan Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet CP Çift Profil Çift Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

Belediyelere 3S. Asansörün periyodik kontrolünü yaptırmakla kim sorumludur? İlgili idare. Peki ilgili idare kimdir? Belediye veya İl özel idaresidir.

Belediyelere 3S. Asansörün periyodik kontrolünü yaptırmakla kim sorumludur? İlgili idare. Peki ilgili idare kimdir? Belediye veya İl özel idaresidir. Asansörün periyodik kontrolünü yaptırmakla kim sorumludur İlgili idare. Peki ilgili idare kimdir Belediye veya İl özel idaresidir. İlgili idare asansörlerin periyodik kontrolünü kime yaptırır Bakanlık

Detaylı

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ CP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet CP Çift Profil Tek Kat Aypan Tek Kat Aypan Ses

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 11.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 3. SIVA ÜSTÜ TESİSAT 3.1. DÜBELLER Dübel, plastikten yapılmış tutturma gerecine denir. Dübeller, beton ve duvar

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizim Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri Bina Kesit Çizimleri Bina Görünüş Çizimler

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I MERDİVEN

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I MERDİVEN İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALAR MERDİVEN TANM Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan, düzenli kademelerden meydana gelen sirkülasyon aracına merdiven adı verilir. Merdiven düşey sirkülasyonu

Detaylı

NAKLİYE İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRICI NİTELİKTE BİNA CEPHELERİNDE AÇIKLIK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (TEBLİĞ NO: MHG/... )

NAKLİYE İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRICI NİTELİKTE BİNA CEPHELERİNDE AÇIKLIK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (TEBLİĞ NO: MHG/... ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: NAKLİYE İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRICI NİTELİKTE BİNA CEPHELERİNDE AÇIKLIK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (TEBLİĞ NO: MHG/... ) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU

HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU İçindekiler i. Önemli Bilgiler... 2 ii. Kullanma ve Bakım Talimatı... 3 Kullanma Talimatı... 3 Bakım Talimatı... 3 1. Giriş... 4 2. Parça Tanımları...

Detaylı

Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh.

Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh. Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh. ISITMA TEKNİĞİ 1. Tarihsel gelişim 2. Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli koşullar: Isıtılan ortamın sıcaklığı ± 1 C hassasiyetle kararlı

Detaylı

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP KONTROL KONUSU: 1-1 ile B-B aks çerçevelerinin zemin kat tavanına ait sürekli kirişlerinin düşey yüklere göre statik hesabı KONTROL TARİHİ: 19.02.2019 Zemin Kat Tavanı

Detaylı

AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ

AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29124 AHŞAP VE ÖN MLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN NE DAİR TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; yapılan işin niteliği

Detaylı

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

Amada TECH Corporation

Amada TECH Corporation Biliyoruz ki, en iyi referans mutlu ve memnun müşteridir. Bir asansör satın alırken uzun süre ilişkide olacağınız, dostluklar kuracağınız bir organizasyon satın alırsınız. Bu nedenle satış sonrası servis

Detaylı

4703 Sayılı Kanun Ve Yeni Yaklaşım

4703 Sayılı Kanun Ve Yeni Yaklaşım Meslek ve Sektör Meslekler toplumun ihtiyacından doğar. Bu ihtiyaca cevap verecek kurumların oluşması zaman içinde sektörü oluşturur. İhtiyaç duyanlar ve bunu karşılayanlar bir ticaret içindedirler. Ticaretin

Detaylı

E06 DIKEY TASIMA PLATFORMU

E06 DIKEY TASIMA PLATFORMU E06 DIKEY TASIMA PLATFORMU KUYU MEVCUT ISE KATTA KILIT YUVASI VARSA; KATTA KILIT YUVASI YOKSA; KILIT YUVASI RAYLAR KARSIDA ISE; KATTA KILIT YUVASI VARSA; KATTA KILIT YUVASI YOKSA; RAYLAR YANDA ISE; STANDART

Detaylı