RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ"

Transkript

1 RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizim Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri Bina Kesit Çizimleri Bina Görünüş Çizimler 1 Bina Görünüş Çizimler 2 Restitüsyon Projeleri Restitüsyon Projeleri Kazandırılan Yeterlikler Bina ve yerleşimlerin röleve ölçülerini almak Rölevesi alınan bina plan, kesit, görünüş ve detayları çizmek Merdivenleri çizmek Bina planları çizmek Çatı ve detaylarını çizmek Bina kesitleri çizimi yapmak Bina ön ve arka cephe görünüşleri çizmek Bina sağ yan ve sol yan görünüşleri çizmek Restitüsyon projesi çizmek Restorasyon projesi çizmek

2 DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI DÖNEM / YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN ÖN KOŞULLARI DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ YÖNTEM VE TEKNİKLER EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS BİLGİ FORMU RÖLÖVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ RESTORASYON Ustalık 32 ders saati Restitüsyon projesi ve restorasyon projesi çizimi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, bina ve yerleşimlerin röleve ölçülerini alma, bina planları, çatı ve detayları ve bina kesitleri çizimi yapma, bina ön ve arka cephe görünüşleri, bina sağ yan ve sol yan görünüşleri çizme, restitüsyon projesi ve restorasyon projesi çizme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır Bu dersin sonunda: 1- rölöve aletlerini kullanma, kroki yapmak, fotoğraf çekme, yerleşim ölçüsü alma yerinde eleman ölçüsü almak 2- plan çizimi yapma,yerleşim kesiti çizme,yerleşim görünüşü çizme ve çizimlerde fotoğraf kullanmak 3- iki kollu sahanlıklı düz merdiven,yarım döner ve dış merdivenlerin plan kesit ve görünüşlerini çizmek 4- zemin kat,normal kat ve bodrum kat planları çizmek 5- Çatı makası ve detayları çizme,beşik çatı planı ve kesiti çizme,kırma çatı ve kesitlerini çizmek 6- en kesit çizme,boy kesit çizmek 7- ön,arka,sol yan ve sağ yan görünüşü ile vaziyet planı çizmek 8- Dönem tespiti yapma,restitüsyonu oluşturan planları çizmek 9-Rapor hazırlama ve restorasyon planlarını çizmek yeterlikleri kazandırılacaktır. Bu ders; 1-Rölöve ölçüsü 2-Rölöve bina proje çizimleri 3-Merdiven çizimleri 4-Bina planlarını 5-Çatı 6-Kesit 7-Bina görünüşlerini 8-Restitüsyon projesi 9-Restorasyon projesi Konularını içermektedir. Gösteri, anlatım, problem çözme, soru cevap, beyin fırtınası, grup çalışması, tartışma, uygulamalı gösteri, söyleşi, sohbet, gerçek yaşantı ortamlarında gözlem yapma, gezi, araştırma, görüşme, proje hazırlama, deney, uygulama vb. Ortam: Sınıf, laboratuar, işletme, vb. Donanım: Projeksiyon, bilgisayar ve donanımları vb. 1. Her faaliyet sonunda kazanılan bilgi ve beceriler ölçülür. 2. Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülür. 3. Dersin sonunda; Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve

3 ÖĞRETMEN/EĞİTİCİ İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Sınav Yönetmeliği ile Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği nin Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili maddelerine göre ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 1. Lisans eğitimi almış, alanında sektör deneyimi olan öğretmenler, 2. Gerektiğinde sektörde çalışan ustalık ve usta öğreticilik belgesi olan meslek elemanları Ders ile ilgili araştırma-gözlem ve uygulama konularında; üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları ve işletmeler ile işbirliği yapılabilir.

4 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK/ DAL : RESTORASYON DERS : RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL : BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİM 1 KODU : SÜRE : 40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Bina ön ve arka cephe görünüşü çizmek için, gerekli ortamlar, araç ve gereçler sağlanmalı, araştırma yapılacak web, kütüphane, işletmeler için yol gösterilmeli, teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci, okul içi gerekli ortam, okul dışı araştırma yapabileceği işletmeler, kütüphaneler belirtildiğinde bina cephe görünüş çizimlerini yönetmelik ve standartlara uygun yapabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1- Bina ön cephe görünüş çizimi yapabilecektir. 2- Bina arka cephe görünüş çizimi yapabilecektir. İÇERİK A- BİNA ÖN CEPHE GÖRÜNÜŞÜ ÇİZİMİ 1- Ön cephe görünüş çiziminde dikkat edilecek hususlar 2- Bina giriş merdiven görünüşleri 3- Balkon görünüş çizimleri a- Ön bakış cephe üzerinde balkon görünüşü b- Ön bakış sol yan ve sağ yan cephe balkon görünüşü 3- Kapı ve pencere görünüşleri a- Giriş kapısı b- Balkon kapısı c- Pencere 4- Döşeme ve Kiriş izleri a- Döşeme b- Kiriş 5- Çatı görünüşleri 6- Asansör makine dairesi görünüşü çizimi 6- Baca görünüşleri a- Ateş bacaları b- Havalandırma bacaları 7- Yağmur oluğu ve iniş boruları görünüşleri a- Yağmur oluğu b- Yağmur iniş borusu 8- Ön cephe görünüş kotlu ölçülendirmesi B- BİNA ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞÜ ÇİZİMİ

5 1- Arka cephe görünüş çiziminde dikkat edilecek hususlar 2- Balkon görünüşü çizmek a- Arka bakış cephe üzerinde balkon görünüşü b- Arka bakış sol yan ve sağ yan cephe balkon görünüşü 3- Kapı ve pencere görünüşleri 4- Döşeme ve Kiriş izleri 5- Çatı görünüşleri 6- Baca görünüşleri 7- Yağmur oluğu ve iniş boruları görünüşleri 8- Bina arka cephe görünüşü kotlu ölçülendirmesi

6 MESLEĞİN ADI : RESTORASYON İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 36-1 İŞLEMİN ADI: Bina ön cephe görünüş çizmek YETERLİK : BİNA GÖRÜNÜŞLERİ ÇİZMEK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Şartname,yönetmeliklere göre doğru ve eksiksiz olarak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1 Çizim kağıdını masaya bağlamak 2 Çizim alanını belirlemek 3 Zemin çizgisini çizmek 4 Subasmanı çizmek 5 Cephe hareketlerini çizmek 6 Kat yüksekliğini belirlemek 7 Bina giriş merdiveni rıht yüksekliklerini işaretlemek 8 Bina giriş merdiveni basamaklarını çizmek 9 Bina giriş merdiveni korkuluğunu çizmek 10 Cephede görünen balkon yada balkonları çizmek 11 Cephede görünen pencereleri çizmek 12 Bina giriş kapısını çizmek 13 Cephede görünen kapıları çizmek 14 Döşeme ve kiriş izlerini çizmek 15 Bina çatı saçağını çizmek 16 Çatı görünüşünü çizmek 17 Asansör makine dairesi görünüşü çizmek 18 Bacaları çizmek 19 Yağmur oluğu çizmek 20 Yağmur iniş borularını çizmek 21 Kotlu ölçülendirme yapmak 1- Ön cephe görünüş çiziminde dikkat edilecek hususlar 2- Zemin, tretuar ve subasman çizim 3- Cephe hareketleri çizim 4- Bina giriş merdiven görünüşler 5- Balkon görünüş çizimler a- Balkon ön bakış görünüş ön cephe üzerinde b- Balkon ön bakış görünüş sol yan ve sağ yan cephe üzerinde 6- Döşeme ve Kiriş izler a- Döşeme b- Kiriş 7- Kapı ve pencere görünüşler a- Giriş kapısı b- Balkon kapısı c- Pencere 8- Çatı görünüşleri 9- Asansör makine dairesi görünüşü çizim 10- Baca görünüşleri a- Ateş bacaları b- Havalandırma bacaları 11- Yağmur oluğu ve iniş boruları görünüşler 1- Çizim yapmak 2- Ölçülendirme yapmak 3- Yazı yazmak 4- Tarama yapmak 1- Hassas ve dikkatli olma 2- İş önlüğü giyme 3- Temiz ve düzenli çalışma

7 22 Cephe görünen elemanların bilgilerini yazmak 23 Tarama yapmak 24 Pafta antedini çizmek 25 Pafta temizliğini yapmak 26 Çizim kontrolünü yapmak a- Yağmur oluğu b- Yağmur iniş borusu 12- Ön cephe görünüş kotlu ölçülendirmesi 13- Cephe bilgileri 14- Tarama çizimler 15- Anted çizim NOT : İşin yapılış süresi : 8 Saat Öğrenim süresi : 18 Ders saati

8 MESLEĞİN ADI : RESTORASYON İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 36-2 İŞLEMİN ADI: Bina arka cephe görünüşü çizmek YETERLİK : BİNA GÖRÜNÜŞLERİ ÇİZMEK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Şartname, yönetmeliklere göre doğru ve eksiksiz olarak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1- Çizim kağıdını masaya bağlamak 2- Çizim alanını belirlemek 3- Zemin çizgisini çizmek 4- Subasmanı çizmek 5- Cephe hareketlerini çizmek 6- Kat yüksekliğini belirlemek 7- Cephede görünen balkon yada balkonları çizmek 8- Cephede görünen pencereleri çizmek 9- Cephede görünen kapıları çizmek 10- Döşeme ve kiriş izlerini çizmek 11- Bina çatı saçağını çizmek 12- Çatı görünüşünü çizmek 13- Asansör makine dairesi görünüşü çizmek 14- Bacaları çizmek 15- Yağmur oluğu çizmek 16- Yağmur iniş borularını çizmek 17- Kotlu ölçülendirme yapmak 18- Tarama yapmak 19- Cephe görünen elemanların bilgilerini yazmak 20- Pafta antedini çizmek 21- Pafta temizliğini yapmak 22- Çizim kontrolünü yapmak 1- Arka cephe görünüş çiziminde dikkat edilecek hususlar 2- Zemin, tretuar ve subasman çizim 3- Cephe hareketleri çizim 4- Balkon görünüşü çizmek a- Arka bakış cephe üzerinde balkon görünüşü b- Arka bakış sol yan ve sağ yan cephe balkon görünüşü 5- Döşeme ve Kiriş izleri 6- Kapı ve pencere görünüşleri 7- Çatı görünüşleri 8- Asansör makine dairesi görünüşü çizimi 9- Baca görünüşleri 10- Yağmur oluğu ve iniş boruları görünüşleri 11- Bina arka cephe görünüşü kotlu ölçülendirmesi 12- Cephe bilgiler 13- Tarama çizimler 15- Anted çizim 1- Çizim yapmak 2- Ölçülendirme yapmak 3- Yazı yazmak 4- Tarama yapmak 1- Hassas ve dikkatli olma 2- İş önlüğü giyme 3- Temiz ve düzenli olma İşin yapılış süresi : 7 Saat Öğrenim süresi : 14 Ders saati

9 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ MESLEK/ DAL : RESTORASYON DERS : RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL : BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİM 2 KODU : SÜRE : 40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Bina sağ yan ve sol yan cephe görünüşü çizmek için, gerekli ortamlar, araç ve gereçler sağlanmalı, araştırma yapılacak web, kütüphane, işletmeler için yol gösterilmeli, teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci, okul içi gerekli ortam, okul dışı araştırma yapabileceği işletmeler, kütüphaneler belirtildiğinde bina cephe görünüş çizimlerini yönetmelik ve standartlara uygun yapabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 3- Bina sağ yan cephe görünüş çizimi yapabilecektir. 4- Bina sol yan cephe görünüş çizimi yapabilecektir. 5- Vaziyet planı çizimi yapabilecektir. İÇERİK A- SAĞ YAN CEPHE GÖRÜNÜŞÜ ÇİZİMİ 1- Zemin, tretuvar ve subasman 2- Cephe hareketleri çizim 3- İç Merdiven çizim 4- Bina giriş(dış) merdiven görünüşler 5- Balkon görünüş çizimler a- Sağ yan bakış görünüş cephe üzerinde balkon b- Sağ yan bakış görünüş ön ve arka cephe üzerinde balkon 6- Döşeme ve kiriş izler a- Döşeme b- Kiriş 7- Kapı ve pencere görünüş çizimler a- Giriş kapısı b- Balkon kapısı c- Pencere d- Kapı ve pencere açılır kanat izler 8- Çatı görünüş çizimler 9- Asansör makinesi dairesi çizimler 10- Baca görünüş çizimler a- Ateş bacaları b- Havalandırma bacaları

10 11- Yağmur oluğu ve iniş boruları görünüş çizimler a- Yağmur oluğu b- Yağmur iniş borusu 12- Sağ yan cephe görünüş kotlu ölçülendirmeler 13- Tarama çizimler 14- Cephe bilgileri 15- Tarama çizimler 16- Anted çizim B- SOL YAN CEPHE GÖRÜNÜŞÜ ÇİZİMİ 1- Zemin, tretuvar ve subasman çizim 2- Cephe hareketleri çizim 3- Balkon görünüş çizimler 4- Döşeme ve Kiriş izler 5- Kapı ve pencere görünüş çizimler 6- Çatı görünüş çizimler 7- Baca görünüş çizimler 8- Yağmur oluğu ve iniş boruları görünüş çizimler 9- Kotlu ölçülendirmeler 10- Tarama çizimler 11- Cephe bilgileri 12- Tarama çizimler 13- Anted çizim C- VAZİYET PLANI ÇİZİMİ 1-Vaziyet (durum) planı a-tanımı b-özellikleri 2-Vaziyet (durum) planı yönetmelik ve şartnameler 3-Vaziyet (durum) planı çizim kuralları 4-Vaziyet (durum) planı çizim işlem basamakları 5-Vaziyet (durum) planı çizimler

11 MESLEĞİN ADI : RESTORASYON İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 37-3 İŞLEMİN ADI: Bina sağ yan cephe görünüş çizmek YETERLİK : BİNA GÖRÜNÜŞLERİ ÇİZMEK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Şartname,yönetmeliklere göre doğru ve eksiksiz olarak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1 Çizim kağıdını masaya bağlamak 2 Çizim alanını belirlemek 3 Zemin çizgisini çizmek 4 Subasmanı çizmek 5 Cephe hareketlerini çizmek 6 Kat yüksekliğini belirlemek 7 Bina giriş merdiveni rıht yüksekliklerini işaretlemek 8 Bina giriş merdiveni basamaklarını çizmek 9 Bina giriş merdiveni korkuluğunu çizmek 10 Cephede görünen balkon yada balkonları çizmek 11 Cephede görünen pencereleri çizmek 12 Bina giriş kapısını çizmek 13 Cephede görünen kapıları çizmek 14 Kapı ve pencere kanatları açılış izlerini çizmek 15 Döşeme ve kiriş izlerini çizmek 16 Bina çatı saçağını çizmek 17 Çatı görünüşünü çizmek 18 Asansör makine dairesini çizmek 19 Bacaları çizmek 20 Yağmur oluğu çizmek 21 Yağmur iniş borularını çizmek 1- Zemin, tretuvar ve subasman 2- Cephe hareketleri çizim 3- İç Merdiven çizim 4- Bina giriş(dış) merdiven görünüşler 5- Balkon görünüş çizimler a- Sağ yan bakış görünüş cephe üzerinde balkon b- Sağ yan bakış görünüş ön ve arka cephe üzerinde balkon 6- Döşeme ve kiriş izler a- Döşeme b- Kiriş 7- Kapı ve pencere görünüş çizimler a- Giriş kapısı b- Balkon kapısı c- Pencere d- Kapı ve pencere açılır kanat izler 8- Çatı görünüş çizimler 9- Asansör makinesi dairesi çizimler 10- Baca görünüş çizimler a- Ateş bacaları b- Havalandırma bacaları 11- Yağmur oluğu ve iniş boruları görünüş çizimler a- Yağmur oluğu b- Yağmur iniş borusu 12- Sağ yan cephe görünüş kotlu 1- Çizim yapmak 2- Ölçülendirme yapmak 3- Yazı yazmak 4- Tarama yapmak 5- Çizime yorumlarını aktarabilme kararını vermek 1. Hassas ve dikkatli olma 2. İş önlüğü giyme 3. Temiz ve düzenli olma

12 22 Kotlu ölçülendirme yapmak 23 Tarama yapmak 24 Cephede görünen elemanların bilgilerini yazmak 25 Pafta antedini çizmek 26 Çizimi çinilemek 27 Pafta temizliğini yapmak 28 Çizim kontrolünü yapmak ölçülendirmeler 13- Tarama çizimler 14- Cephe bilgileri 15- Tarama çizimler 16- Anted çizim NOT : İşin yapılış süresi : 5 Saat Öğrenim süresi : 10 Ders saati

13 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : RESTORASYON İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 37-4 İŞLEMİN ADI: Bina sol yan cephe görünüşü çizmek YETERLİK : BİNA GÖRÜNÜŞLERİ ÇİZMEK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Şartname, yönetmeliklere göre doğru ve eksiksiz olarak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1- Çizim kağıdını masaya bağlamak 2- Çizim alanını belirlemek 3- Zemin çizgisini çizmek 4- Subasmanı çizmek 5- Cephe hareketlerini çizmek 6- Kat yüksekliğini belirlemek 7- Cephede görünen balkon yada balkonları çizmek 8- Cephede görünen pencereleri çizmek 9- Bina giriş kapısını çizmek 10- Cephede görünen kapıları çizmek 11- Döşeme ve kiriş izlerini çizmek 12- Bina çatı saçağını çizmek 13- Çatı görünüşünü çizmek 14- Asansör makine dairesi görünüşünü çizmek 15- Bacaları çizmek 16- Yağmur oluğu çizmek 17- Yağmur iniş borularını çizmek 18- Kotlu ölçülendirme yapmak 19- Tarama yapmak 20- Cephe görünen elemanların bilgilerini yazmak 21- Pafta antedini çizmek 22- Pafta temizliğini yapmak 23- Çizim kontrolünü yapmak 1- Zemin, tretuvar ve subasman çizim 2- Cephe hareketleri çizim 3- Balkon görünüş çizimler 4- Döşeme ve Kiriş izler 5- Kapı ve pencere görünüş çizimler 6- Çatı görünüş çizimler 7- Baca görünüş çizimler 8- Yağmur oluğu ve iniş boruları görünüş çizimler 9- Kotlu ölçülendirmeler 10- Tarama çizimler 11- Cephe bilgileri 12- Tarama çizimler 13- Anted çizim 1- Çizim yapmak 2- Ölçülendirme yapmak 3- Yazı yazmak 4- Tarama yapmak 5- Çizime yorumlarını aktarabilme kararını vermek NOT : İşin yapılış süresi : 5 Saat Öğrenim süresi : 10 Ders saati 1. Hassas ve dikkatli olma 2. İş önlüğü giyme 3. Temiz ve düzenli olma

14 MESLEĞİN ADI : RESTORASYON İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 37-5 İŞLEMİN ADI: Vaziyet planı çizmek YETERLİK : BİNA GÖRÜNÜŞLERİ ÇİZMEK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Şartname, yönetmeliklere göre doğru ve eksiksiz olarak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2- Binanın yapılacağı arsa ile ilgili bilgi ve hesaplamaları yapmak 3- Binanın yapılacağı arsa ile ilgili bilgi ve hesaplamaları yazmak 1-Vaziyet (durum) planı a-tanımı b-özellikleri 2-Vaziyet (durum) planı yönetmelik ve şartnameler 1- Çizim yapmak 2- Ölçülendirme yapmak 3- Yazı yazmak 4- Tarama yapmak 5- Çizime yorumlarını 1. Hassas ve dikkatli olma 2. İş önlüğü giyme 3. Temiz ve düzenli olma 4-Binanın oturacağı arsayı çevresiyle birlikte çizmek 5-Binanın üst görünüşünü(kuş bakışı) çizmek 6- Dış drenaj ve rögar izlerini çizmek 7-Bina alanı dışında kalan yerlere çevre düzenlemesi yapmak 8- Gerekli sayıda bina boy kesitlerini çizmek 9- Kuzey yönü,hakim rüzgar ve manzara yönlerini çizmek 10- Ölçülendirme yapmak 11- Gerekli yazıları yazmak 12- Projeyi çenilemek 13- Antedi çizmek 14- Çizimin son kontrolünü yapmak 3-Vaziyet (durum) planı çizim kuralları 4-Vaziyet (durum) planı çizim işlem basamakları 5-Vaziyet (durum) planı çizimler 6- Anted çizim aktarabilme kararını vermek NOT : İşin yapılış süresi : 5 Saat Öğrenim süresi : 10 Ders saati

15 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK/ DAL : RESTORASYON DERS : RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL : BİNA KESİT ÇİZİMLERİ KODU : SÜRE : 40/32) ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Bina kesitleri çizmek için, gerekli ortamlar, araç ve gereçler sağlanmalı, araştırma yapılacak web, kütüphane, işletmeler için yol gösterilmeli, teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci, okul içi gerekli ortam, okul dışı araştırma yapabileceği işletmeler, kütüphaneler belirtildiğinde kesit ve görünüş çizimlerini standartlara uygun yapabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1- Bina enine kesit çizimi yapabilecektir. 2- Bina boyuna kesit çizimi yapabilecektir. İÇERİK A- ENİNE KESİT ÇİZİMİ 1- Kesit çizme kuralları 2- Tretuvar a- Tanımı b- Çizimi 3- İç Merdiven a- Tanımı b- Çeşitleri c- Çizimi 4- Düşey yapı elemanları a- Duvar a.1. Tanımı a.2. Çeşitleri a.3. Çizimi b- Kolon b.1. Kolon tanımı b.2. Kolon çeşitleri b.3. Kolon çizimi 5- Asansör kesiti çizimi 6- Döşeme a- Tanımı b- Çeşitleri c- Çizimi c.1- Normal döşeme c.2- Düşük döşeme

16 7- Sıva a- Tanımı b- Çeşitleri c- Çizimi 8- Pencere a- Tanımı b- Çeşitleri c- Pencere görünüş çizimi d- Pencere kesit çizimi 9- Kapı a- Tanımı b- Çeşitleri c- Kapı görünüş çizimi d- Kapı kesit çizimi 10- Temel a- Tanımı b- Çeşitleri c- Çizimi 11- Çatı a- Tanımı b- Çeşitleri c- Çizimi 12- Baca a- Tanımı b- Çeşitleri c- Çizimi 13- Yağmur oluğu ve iniş borularının çizimi 14- Ölçülendirme a- Çizgisel ölçülendirme b- Kotlu ölçülendirme 15- Yazı a- Mahal yazıları b- Kesit elemanları bilgileri 16- Tarama çizimleri B- BOYUNA KESİT ÇİZİMİ 1- Tretuvar kesiti çizimi 2- Dış Merdiven a- Tanımı b- Çeşitleri c- Çizimi 3- Pencere çizimleri 4- Kapı çizimleri 5- Düşey yapı elemanları kesiti çizimi 6- Asansör kesiti çizimi 7- Döşeme çizimleri a- Normal döşeme b- Düşük döşeme 8- Sıva çizimi 9- Temel çizimi 10- Çatı çizimi 11- Baca çizimi 12- Yağmur oluğu ve iniş borularının çizimi

17 13- Ölçülendirme a- Çizgisel ölçülendirme b- Kotlu ölçülendirme 14- Yazı a- Mahal yazıları b- Kesit elemanları bilgileri 15- Tarama çizimleri

18 MESLEĞİN ADI : RESTORASYON İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 35-1 İŞLEMİN ADI: Bina enine kesiti çizmek (Merdivenli) YETERLİK : KESİT ÇİZMEK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Şartname ve yönetmelilere göre doğru ve eksiksiz olarak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1- Kesit çizme kurallarını öğrenmek 2- Çizim kağıdını bağlamak 3- Çelik yapı kesit çizim alanını belirlemek 4- Tretuarın tanımını öğrenmek 5- Zemin çizgisini çizmek 6- Tretuarı çizmek 7- Merdivenin tanımını ve çeşitlerini öğrenmek 8- İç Merdiven çizim alanını belirlemek 9- İç Merdiven rıht yüksekliklerini belirlemek ve çizmek 10- İç Merdiven basamaklarını belirlemek ve çizmek 11- İç merdiven korkuluklarını çizmek 12- Düşey elemanları ( kolon, duvar ) çizmek 13- Kat yüksekliklerini belirlemek 14- Kat Döşemeleri( düz ve düşük döşeme) çizmek 15- Sıvaları çizmek 16- Pencereleri çizmek 17-Kapıları çizmek 18- Temel çizmek 19- Çatı çizmek 20- Baca çizmek 1- Kesit çizme kuralları 2- Tretuvar a- Tanımı b- Çizimi 3- İç Merdiven a- Tanımı b- Çeşitleri c- Çizimi 4- Düşey yapı elemanları a- Duvar a.1. Tanımı a.2. Çeşitleri a.3. Çizimi b- Kolon b.1. Kolon tanımı b.2. Kolon çeşitleri b.3. Kolon çizimi 5- Asansör kesiti çizimi 6- Döşeme a- Tanımı b- Çeşitleri c- Çizimi c.1- Normal döşeme c.2- Düşük döşeme 7- Sıva a- Tanımı b- Çeşitleri 1- Çizim yapmak 2- Ölçülendirme yapmak 3- Yazı yazmak 4- Tarama yapmak 1. Hassas ve dikkatli olma 2. İş önlüğü giyme 3. Temiz ve düzenli olma

19 21- Yağmur oluğu ve iniş borularını çizmek 22- Çizgisel ölçülendirmeleri yapmak 23- Kotlu ölçülendirmeleri yapmak 24- Yazıları yazmak 25- Taramaları yapmak NOT : İşin yapılış süresi : 9 Saat Öğrenim süresi : 18 Ders saati c- Çizimi 8- Pencere a- Tanımı b- Çeşitleri c- Pencere görünüş çizimi d- Pencere kesit çizimi 9- Kapı a- Tanımı b- Çeşitleri c- Kapı görünüş çizimi d- Kapı kesit çizimi 10- Temel a- Tanımı b- Çeşitleri c- Çizimi 11- Çatı a- Tanımı b- Çeşitleri c- Çizimi 12- Baca a- Tanımı b- Çeşitleri c- Çizimi 13- Yağmur oluğu ve iniş borularının çizimi 14- Ölçülendirme a- Çizgisel ölçülendirme b- Kotlu ölçülendirme 15- Yazı a- Mahal yazıları b- Kesit elemanları bilgileri 16- Tarama çizimleri

20 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : RESTORASYON İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 35-2 İŞLEMİN ADI: Bina boyuna kesiti çizmek ( Merdivensiz) YETERLİK : KESİT ÇİZMEK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Şartname ve yönetmelilere göre doğru ve eksiksiz olarak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1- Çizim kağıdını bağlamak 2- Çelik yapı kesit çizim alanını belirlemek 3- Zemin çizgisini çizmek 4- Tretuarı çizmek 5- Dış merdivenin tanımını ve çeşitlerini öğrenmek 6- Dış merdiveni çizmek 7- Düşey elemanları ( kolon, duvar ) çizmek 8- Kat yüksekliklerini belirlemek 9- Kat Döşemeleri çizmek 10- Sıvaları çizmek 11- Pencereleri çizmek 12-Kapıları çizmek 13- Temeli çizmek 14- Çatıyı çizmek 15- Baca çizmek 16- Yağmur oluğu ve iniş borularını çizmek 17- Çizgisel ölçülendirmeleri yapmak 18- Kotlu ölçülendirmeleri yapmak 19- Yazıları yazmak 20- Taramaları yapmak 1- Tretuvar kesiti çizimi 2- Dış Merdiven a- Tanımı b- Çeşitleri c- Çizimi 3- Pencere çizimleri 4- Kapı çizimleri 5- Düşey yapı elemanları kesiti çizimi 6- Asansör kesiti çizimi 7- Döşeme çizimleri a- Normal döşeme b- Düşük döşeme 8- Sıva çizimi 9- Temel çizimi 10- Çatı çizimi 11- Baca çizimi 12- Yağmur oluğu ve iniş borularının çizimi 13- Ölçülendirme a- Çizgisel ölçülendirme b- Kotlu ölçülendirme 14- Yazı a- Mahal yazıları b- Kesit elemanları bilgileri 15- Tarama çizimleri 1- Çizim yapmak 2- Ölçülendirme yapmak 3- Yazı yazmak 4- Tarama yapmak NOT : İşin yapılış süresi : 7 Saat Öğrenim süresi : 14 Ders saati 1. Hassas ve dikkatli olma 2. İş önlüğü giyme 3. Temiz ve düzenli olma

21 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ MESLEK/ DAL : RESTORASYON DERS : RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL : BİNA PLAN ÇİZİMLERİ KODU : SÜRE : 40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Bina kat planı çizmek için, gerekli ortamlar, araç ve gereçler sağlanmalı, araştırma yapılacak kuruluşlar için yol gösterilmeli, teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci, okul içi gerekli ortam, okul dışı araştırma yapabileceği kuruluşlar belirtildiğinde bina kat planı çizimlerini yönetmelik ve şartnamelere uygun yapabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1- Zemin kat planı çizimi yapabilecektir. 2- Normal kat planı çizimi yapabilecektir. 3- Bodrum kat planı çizimi yapabilecektir. İÇERİK A- ZEMİN KAT PLANI ÇİZİMİ 1- Yönetmelik ve Şartnameler a- İmar Yönetmeliği b- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnamesi 2- Kolon Çizimler a- Aks çizimi b- Kolon çizimi 3- Duvar ve Sıva Çizimler a- İç duvar b- Dış duvar 4- İç merdiven dengelendirme a- Rıht b- Basamak c- Çıkış Hattı d- Korkuluk e- Kesme düzlemi 5- Dış merdiven dengelendirme a- Rıht b- Basamak c- Çıkış Hattı d- Korkuluk 6- Kapı Çizimler a- İç kapı b- Dış kapı c- Topal kasa 7- Asansör çizimler 8- Pencere çizimler

22 a- Oda pencereleri b- Banyo, WC, Havalandırma pencereleri 9- Ölçülendirmeler a- İç ölçülendirme b- Dış ölçülendirme c- Kotlu ölçülendirme 10- Yazılar a- Yazı şablonları b- 2 lik yazı şablonu c- 3 lük yazı şablonu d- 5 lik yazı şablonu 11- Tefriş çizimler a- Sabit eşya mahal tefrişi a.1. Mutfak a.2. Banyo a.3. WC b- Diğer mahal tefrişleri çizimi b.1. Salon b.2. Çalışma odası b.3. Yatak odası b.4. Hol-Antre 12- Tarama çizimler a- Islak mekan taraması b- Oda taramaları B- NORMAL KAT PLANI ÇİZİMİ 1- Yönetmelik ve Şartnameler a- İmar Yönetmeliği b- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnamesi 2- Kolon Çizimler a- Aks çizimi b- Kolon çizimi 3- Duvar ve Sıva çizimler a- İç duvar b- Dış duvar 4- İç merdiven dengelendirme a- Rıht b- Basamak c- Çıkış Hattı d- Korkuluk 6- Asansör çizim 7- Kapı Çizimler a- İç kapı b- Topal kasa 8- Pencere çizimler a- Oda pencereleri b- Banyo, WC pencereleri 9- Ölçülendirmeler a- İç ölçülendirme b- Dış ölçülendirme c- Kotlu ölçülendirme 10- Yazılar a- 2 lik yazı şablonu b- 3 lük yazı şablonu

23 c- 5 lik yazı şablonu 11- Tefriş çizimler a- Sabit eşya mahal tefrişi a.1. Mutfak a.2. Banyo a.3. WC b- Diğer mahal tefrişleri çizimler b.1. Salon b.2. Çalışma odası b.3. Yatak odası b.4. Hol-Antre 12- Taramalar a- Islak mekan taraması b- Oda taramaları C- BODRUM KAT PLANI ÇİZİMİ 1- Yönetmelik ve Şartnameler a- İmar Yönetmeliği b- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnamesi 2- Kolon Çizimler a- Aks çizimi b- Kolon çizimi 3- Duvar ve Sıva çizimler a- İç duvar b- Dış duvar c- Kuranglez duvarı 4- İç merdiven dengelendirme a- Rıht b- Basamak c- Çıkış Hattı d- Korkuluk 5- Asansör çizim 6- Kapı Çizimler a- İç kapı b- Sığnak kapısı 7- Pencere çizimler a- Kömürlük pencereleri b- Banyo, WC pencereleri 8- Ölçülendirme a- İç ölçülendirme b- Dış ölçülendirme c- Kotlu ölçülendirme 9- Yazılar a- 2 lik yazı şablonu b- 3 lük yazı şablonu c- 5 lik yazı şablonu 10- Tefriş çizimler a- Sabit eşya mahal tefrişi a.1. Sığnak b.2. Su deposu b- Diğer mahal tefrişleri b.1. Kapıcı dairesi b.2. Hol-Antre 11- Tarama çizimler a- Islak mekan taraması b- Diğer mahal taramaları

24 MESLEĞİN ADI : RESTORASYON İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 33-1 İŞLEMİN ADI: Zemin kat planı çizmek YETERLİK : BİNA PLANLARI ÇİZMEK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Şartname ve yönetmeliklere göre doğru ve eksiksiz olarak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1- Zemin kat planı çizimi için ilgili yönetmelik ve şartname bilgilerini kullanmak 2- Çizim alanını belirlemek 3- Kat planı akslarını çizmek 4- Kolonları çizmek 5- Duvarları çizmek 6- Sıva çizmek 7- İç merdiven dengelendirmesi yapmak 8- Dış merdiven dengelendirmesi yapmak 9- Asansör çizmek 10- Kapı boşluklarını oluşturmak 11- Pencere boşluklarını oluşturmak 12- Kapıları çizmek 13- Pencereleri çizmek 14- Zemin kat tretuarını çizmek 15- İç ölçülendirme yapmak 16- Dış ölçülendirme yapmak 17- Kotlu ölçülendirme yapmak 18- Mahal yazı ve bilgilerini yazmak 19- Sabit eşya mahal tefrişi yapmak 20- Diğer eşya mahal tefrişlerini yapmak 1- Yönetmelik ve Şartnameler a- İmar Yönetmeliği b- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnamesi 2- Kolon Çizimler a- Aks çizimi b- Kolon çizimi 3- Duvar ve Sıva Çizimler a- İç duvar b- Dış duvar 4- İç merdiven dengelendirme a- Rıht b- Basamak c- Çıkış Hattı d- Korkuluk e- Kesme düzlemi 5- Dış merdiven dengelendirme a- Rıht b- Basamak c- Çıkış Hattı d- Korkuluk 6- Kapı Çizimler a- İç kapı b- Dış kapı c- Topal kasa 7- Asansör çizimler 8- Pencere çizimler 1- Çizim yapmak 2- Ölçülendirme yapmak 3- Yazı yazmak 4- Tarama yapmak 1- Hassas ve dikkatli olma 2- İş önlüğü giyme 3- Temiz ve düzenli olma

25 21- Tarama yapmak 22- Çizim paftasını çinilemek 23- Çizim paftasını temizlemek 24- Çizimi kontrol etmek a- Oda pencereleri b- Banyo, WC, Havalandırma pencereleri 9- Ölçülendirmeler a- İç ölçülendirme b- Dış ölçülendirme c- Kotlu ölçülendirme 10- Yazılar a- Yazı şablonları b- 2 lik yazı şablonu c- 3 lük yazı şablonu d- 5 lik yazı şablonu 11- Tefriş çizimler a- Sabit eşya mahal tefrişi a.1. Mutfak a.2. Banyo a.3. WC b- Diğer eşya mahal tefrişleri çizimi b.1. Salon b.2. Çalışma odası b.3. Yatak odası b.4. Hol-Antre 12- Tarama çizimler a- Islak mekan taraması b- Oda taramaları NOT : İşin yapılış süresi : 7 Saat Öğrenim süresi : 14 Ders saati

26 MESLEĞİN ADI : RESTORASYON İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 33-2 İŞLEMİN ADI: Normal kat planı çizmek YETERLİK : BİNA PLANLARI ÇİZMEK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Şartname ve yönetmeliklere göre doğru ve eksiksiz olarak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Normal kat planı çizimi için ilgili yönetmelik ve şartname bilgilerini kullanmak 2. Çizim alanını belirlemek 3. Kat planı akslarını çizmek 4. Kolonları çizmek 5. Duvarları çizmek 6. İç merdiven dengelendirmesi yapmak 7. Asansör çizmek 8. Kapı boşluklarını oluşturmak 9. Pencere boşluklarını oluşturmak 10. Kapıları çizmek 11. Pencereleri çizmek 12. İç ölçülendirme yapmak 13. Dış ölçülendirme yapmak 14. Kotlu ölçülendirme yapmak 15. Mahal yazı ve bilgilerini yazmak 16. Sabit eşya mahal tefrişi yapmak 17. Diğer eşya mahal tefrişlerini yapmak 18. Tarama yapmak 19. Çizim paftasını çinilemek 20. Çizim paftasını temizlemek 21. Çizimi kontrol etmek 1- Yönetmelik ve Şartnameler a- İmar Yönetmeliği b- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnamesi 2- Kolon Çizimler a- Aks çizimler b- Kolon çizimi 3- Duvar ve Sıva çizimler a- İç duvar b- Dış duvar 4- İç merdiven dengelendirme a- Rıht b- Basamak c- Çıkış Hattı d- Korkuluk 6- Asansör çizimi 7- Kapı Çizimler a- İç kapı b- Topal kasa 8- Pencere çizimler a- Oda pencereleri b- Banyo, WC pencereleri 9- Ölçülendirmeler a- İç ölçülendirme b- Dış ölçülendirme c- Kotlu ölçülendirme 10- Yazılar 1- Çizim yapmak 2- Ölçülendirme yapmak 3- Yazı yazmak 4- Tarama yapmak 1- Hassas ve dikkatli olma 2- İş önlüğü giyme 3- Temiz ve düzenli olma

27 NOT : İşin yapılış süresi : 6 Saat Öğrenim süresi : 10 Ders saati a- 2 lik yazı şablonu b- 3 lük yazı şablonu c- 5 lik yazı şablonu 11- Tefriş çizimler a- Sabit eşya mahal tefrişi a.1. Mutfak a.2. Banyo a.3. WC b- Diğer eşya mahal tefrişleri çizim b.1. Salon b.2. Çalışma odası b.3. Yatak odası b.4. Hol-Antre 12- Taramalar a- Islak mekan taraması b- Oda taramaları

28 MESLEĞİN ADI : RESTORASYON İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 33-3 İŞLEMİN ADI: Bodrum kat planı çizmek YETERLİK : BİNA PLANLARI ÇİZMEK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Şartname ve yönetmeliklere göre doğru ve eksiksiz olarak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Normal kat planı çizimi için ilgili yönetmelik ve şartname bilgilerini kullanmak 2. Çizim alanını belirlemek 3. Kat planı akslarını çizmek 4. Kolonları çizmek 5. Duvarları çizmek 6. Kuranglez çizmek 7. İç merdiven dengelendirmesi yapmak 8. Asansör çizmek 9. Kapı boşluklarını oluşturmak 10. Pencere boşluklarını oluşturmak 11. Kapıları çizmek 12. Pencereleri çizmek 13. İç ölçülendirme yapmak 14. Dış ölçülendirme yapmak 15. Kotlu ölçülendirme yapmak 16. Mahal yazı ve bilgilerini yazmak 17. Sabit eşya mahal tefrişi yapmak 18. Diğer eşya mahal tefrişlerini yapmak 19. Tarama yapmak 20. Çizim paftasını çinilemek 1- Yönetmelik ve Şartnameler a- İmar Yönetmeliği b- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnamesi 2- Kolon Çizimler a- Aks çizimi b- Kolon çizimi 3- Duvar ve Sıva çizimler a- İç duvar b- Dış duvar c- Kuranglez duvarı 4- İç merdiven dengelendirme a- Rıht b- Basamak c- Çıkış Hattı d- Korkuluk 5- Asansör çizim 6- Kapı Çizimler a- İç kapı b- Sığnak kapısı 7- Pencere çizimleri a- Kömürlük pencereler b- Banyo, WC pencereler 8- Ölçülendirmeler a- İç ölçülendirme b- Dış ölçülendirme 1- Çizim yapmak 2- Ölçülendirme yapmak 3- Yazı yazmak 4- Tarama yapmak 1- Hassas ve dikkatli olma 2- İş önlüğü giyme 3- Temiz ve düzenli olma

29 21. Çizim paftasını temizlemek 22. Çizimi kontrol etmek c- Kotlu ölçülendirme 9- Yazılar a- 2 lik yazı şablonu b- 3 lük yazı şablonu c- 5 lik yazı şablonu 10- Tefriş çizimler a- Sabit eşya mahal tefrişi a.1. Sığnak a.2. Su deposu b- Diğer mahal tefrişler b.1. Kapıcı dairesi b.2. Hol-Antre 11- Tarama çizimler a- Islak mekan taraması b- Diğer mahal taramaları NOT : İşin yapılış süresi : 5 Saat Öğrenim süresi : 8 Ders saati

30 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK/ DAL : RESTORASYON DERS : RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL : ÇATI ÇİZİMLERİ KODU : SÜRE : 40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Çatı planı, kesitlerini, makas ve detayları çizmek için, gerekli ortamlar, araç ve gereçler sağlanmalı, araştırma yapılacak kuruluşlar için yol gösterilmeli, teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci, okul içi gerekli ortam, okul dışı araştırma yapabileceği kuruluşlar belirtildiğinde çatı plan, kesit, makas ve detay çizimlerini standartlara uygun yapabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1- Çatı makası ve detayı çizimlerini yapabilecektir. 2- Çatı planı çizimi yapabilecektir. 3- Çatı kesiti çizimi yapabilecektir. İÇERİK A- ÇATI MAKAS VE DETAYLARI 1- Çatı a-tanımı b-çeşitleri c-elemanları d-eğimi e-kaplamaları f- Örtüleri 2- Çatı tanzim çizimler 3- Çatılarda makas ve detay çizimleri a- Oturtma çatı makas ve detay b- Askılı çatı makas ve detay c- Konsol çatı makas ve detay d- Tenekecilik,oluk ve iniş boruları 4-Çatıda tenekecilik çizimleri 5- Yağmur olukları ve iniş boru çizimler 6- Yazı a- 2 lik yazı şablonu b- 3 lük yazı şablonu c- 5 lik yazı şablonu 7- Tarama çizimleri a- Çatı kaplaması b- Diğer taramalar

31 B- BEŞİK ÇATI PLAN VE ÇİZİMİ 1- Yönetmelik ve Şartnameler a- İmar Yönetmeliği b- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnamesi 2- Çatı tanzimi 3- Çatı planı elemanları çizimi a-kalkan duvar b-saçak c- Aşık d- Mertek e- Kuşak f- Dikme g- Baca h- Baca kasnağı 4- Çatı kesiti elemanları çizimi a- Döşeme b- Aşık c- Dikme b- Mertek c- Kuşak d- Göğüsleme e- Baca f- Kaplama g-oluk 5- Ölçülendirme a- İç ölçülendirme b- Dış ölçülendirme c- Kotlu ölçülendirme 6- Yazı a- 2 lik yazı şablonu b- 3 lük yazı şablonu c- 5 lik yazı şablonu 7- Tarama çizimleri a- Çatı kaplaması b- Diğer taramalar C- KIRMA ÇATI PLAN VE ÇİZİMİ 1- Çatı tanzimi 2- Çatı planı elemanları çizimi a- Aşık b- Mertek c- Kuşak d- Dikme e- Baca f- Baca kasnağı g-saçak 3- Çatı kesiti elemanları çizim a- Döşeme b- Aşık c- Dikme b- Mertek c- Kuşak d- Göğüsleme

32 e- Baca f- Kaplama g-oluk 4- Ölçülendirme a- İç ölçülendirme b- Dış ölçülendirme c- Kotlu ölçülendirme 5- Yazı a- 2 lik yazı şablonu b- 3 lük yazı şablonu c- 5 lik yazı şablonu 6- Tarama çizimler a- Çatı kaplaması b- Diğer taramalar

33 MESLEĞİN ADI : RESTORASYON İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 34-1 İŞLEMİN ADI: Çatı makas ve detayları çizmek YETERLİK : ÇATI ÇİZMEK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Çizimi doğru ve eksiksiz olarak yapmak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR Oturtma çatı detayları çizmek; 1. Çatı tanzimleri yapmak 2. Oturtma çatı makası çizmek 3. Mesnet-damlalık aşığı-mertek birleşim detayı çizmek 4. Mertek-kuşak-dikme-orta aşık birleşim detayı çizmek 5. Mahya aşığı-mertek-dikme birleşim detayı çizmek 6. Kuşak-dikme birleşim detayı çizmek 7. Döşeme-dikme birleşim detayı 8. Detaylarda düz bindirme ve zıvana geçme çizimi yapmak Askılı çatı detayları çizmek; 9. Askılı çatı makası çizmek 10. Mesnet bırakma kirişi-damlalık aşığı-mertek birleşim detayı çizimi 11. Mertek-mahya aşığı-dikme-kuşakyanlama-göğüsleme birleşim detayı çizimi 12. Mertek-dikme-orta aşık-gergi kirişiyanlama birleşim detayı çizmek 13. Bırakma kirişi-dikme-payanda birleşim detayı çizmek Tenekecilik,oluk ve iniş boruları ; 14. Çatıda tenekecilik çizimleri yapmak 15. Yağmur olukları ve iniş boruları 1- Çatı a-tanımı b-çeşitleri c-elemanları d-eğimi e-kaplamaları f- Örtüleri 2- Çatı tanzim çizimler 3- Çatılarda makas ve detay çizimleri a- Oturtma çatı makas ve detay b- Askılı çatı makas ve detay c- Konsol çatı makas ve detay d- Tenekecilik,oluk ve iniş boruları 4-Çatıda tenekecilik çizimleri 5- Yağmur olukları ve iniş boru çizimler 6- Yazı a- 2 lik yazı şablonu b- 3 lük yazı şablonu c- 5 lik yazı şablonu 7- Tarama çizimleri a- Çatı kaplaması b- Diğer taramalar 1- Tanzim yapmak 2- Çizim yapmak 3- Ölçülendirme yapmak 4- Yazı yapmak 5- Tarama yapmak 1. Hassas ve dikkatli olmak 2. İş önlüğü giymek 3. Temiz çalışmak

34 çizimi yapmak 16. Yazı ve bilgilerini yazmak 17. Tarama yapmak 18. Çizim paftasını çinilemek 19. Çizim paftasını temizlemek 20. Çizimi kontrol etmek NOT : İşin yapılış süresi : 6 Saat Öğrenim süresi : 10 Ders saati

35 MESLEĞİN ADI : RESTORASYON İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 34-2 İŞLEMİN ADI: Beşik Çatı planı ve kesitleri çizmek YETERLİK : ÇATI ÇİZMEK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Çizimi doğru ve eksiksiz olarak yapmak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Çatı planı çizimi için ilgili yönetmelik ve şartname bilgilerini kullanmak 2. Çizim alanını belirlemek 3. Çatı tanzimi yapmak 4. Bacaları çizmek 5. Kalkan duvarı çizmek 6. Tepe mahyayı çizmek 7. Mertek aralıklarını belirlemek 8. Mertekleri çizmek 9. Baca kasnaklarını çizmek 10. Makasları çizmek 11. Mertek birleşim yerlerini çizmek 12. Kesit çizgilerini göstermek 13. Kesitlerin geçtiği yere göre çatı kesiti çizmek 14. İç ölçülendirme yapmak 15. Dış ölçülendirme yapmak 16. Kotlu ölçülendirme yapmak 17. Mahal yazı ve bilgilerini yazmak 18. Tarama yapmak 19. Çizim paftasını çinilemek 20. Çizim paftasını temizlemek 21. Çizimi kontrol etmek 1- Yönetmelik ve Şartnameler a- İmar Yönetmeliği b- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnamesi 2- Çatı tanzimi 3- Çatı planı elemanları çizimi a-kalkan duvar b-saçak c- Aşık d- Mertek e- Kuşak f- Dikme g- Baca h- Baca kasnağı 4- Çatı kesiti elemanları çizimi a- Döşeme b- Aşık c- Dikme b- Mertek c- Kuşak d- Göğüsleme e- Baca f- Kaplama g-oluk 5- Ölçülendirme a- İç ölçülendirme b- Dış ölçülendirme 1- Tanzim yapmak 2- Çizim yapmak 3- Ölçülendirme yapmak 4- Yazı yapmak 5- Tarama yapmak 1. Hassas ve dikkatli olmak 2. İş önlüğü giymek 3. Temiz çalışmak

36 NOT : İşin yapılış süresi : 6 Saat Öğrenim süresi : 10 Ders saati c- Kotlu ölçülendirme 6- Yazı a- 2 lik yazı şablonu b- 3 lük yazı şablonu c- 5 lik yazı şablonu 7- Tarama çizimleri a- Çatı kaplaması b- Diğer taramalar

37 MESLEĞİN ADI : RESTORASYON İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 34-3 İŞLEMİN ADI: Kırma Çatı planı ve kesitleri çizmek YETERLİK : ÇATI ÇİZMEK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Çizimi doğru ve eksiksiz olarak yapmak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1. Çizim alanını belirlemek 2. Çatı tanzimi yapmak 3. Bacaları çizmek 4. Tepe mahyayı çizmek 5. Eğik ve Dere mahyaları çizmek 6. Mertek aralıklarını belirlemek 7. Mertekleri çizmek 8. Baca kasnaklarını çizmek 9. Makasları çizmek 10. Mertek birleşim yerlerini çizmek 11. Kesit çizgilerini göstermek 12. Kesitlerin geçtiği yere göre çatı kesiti çizmek 13. İç ölçülendirme yapmak 14. Dış ölçülendirme yapmak 15. Kotlu ölçülendirme yapmak 16. Mahal yazı ve bilgilerini yazmak 17. Tarama yapmak 18. Çizim paftasını çinilemek 19. Çizim paftasını temizlemek 20. Çizimi kontrol etmek 1- Çatı tanzimi 2- Çatı planı elemanları çizim a- Aşık b- Mertek c- Kuşak d- Dikme e- Baca f- Baca kasnağı g-saçak 3- Çatı kesiti elemanları çizim a- Döşeme b- Aşık c- Dikme b- Mertek c- Kuşak d- Göğüsleme e- Baca f- Kaplama g-oluk 4- Ölçülendirme a- İç ölçülendirme b- Dış ölçülendirme c- Kotlu ölçülendirme 5- Yazı a- 2 lik yazı şablonu b- 3 lük yazı şablonu c- 5 lik yazı şablonu 1- Tanzim yapmak 2- Çizim yapmak 3- Ölçülendirme yapmak 4- Yazı yapmak 5- Tarama yapmak 1. Hassas ve dikkatli olmak 2. İş önlüğü giymek 3. Temiz çalışmak

38 NOT : İşin yapılış süresi : 6 Saat Öğrenim süresi : 12 Ders saati 6- Tarama çizimler a- Çatı kaplaması b- Diğer taramalar

39 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK/ DAL : RESTORASYON DERS : RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL : MERDİVEN ÇİZİMLERİ KODU : 581/582 SÜRE : 40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Bina iç merdivenlerinden iki kollu düz sahanlıklı, iki kollu yarım döner merdiven planı ve kesitleri, dış merdiven plan ve görünüşleri çizmek için, gerekli ortamlar, araç ve gereçler sağlanmalı, araştırma yapılacak kuruluşlar için yol gösterilmeli, teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci, okul içi gerekli ortam, okul dışı araştırma yapabileceği kuruluşlar belirtildiğinde bina iç ve dış merdiven çizimlerini standart ve yönetmeliklere uygun yapabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1- Ortada sahalıklı düz merdiven plan ve kesit çizimlerini doğru yapabilecektir. 2- Yarım döner merdiven plan ve kesit çizimlerini doğru yapabilecektir. 3- Dış merdiven plan ve görünüş çizimlerini doğru yapabilecektir. İÇERİK A- ORTADA SAHANLIKLI DÜZ MERDİVEN ÇİZİMİ 1- Bölge İmar yönetmeliği,bayındırlık işleri genel ve teknik şartnameleri 2- Düz kollu merdiven elemanlarının hesaplanması a- Basamak b- Rıht c- Kol genişliği d- Sahanlık genişliği e- Çıkış hattı uzunluğu f- Yuva 3- Düz kollu merdiven planı çizimi işlem sırası 4- Düz kollu merdiven kesiti çizimi işlem sırası 5- Düz kollu merdiven elemanlarının çizimi 6- Kapı ve pencere çizimi 7- Kat yükseklikleri 8- Ölçülendirme a- Çizgisel ölçülendirme b- Kotlu ölçülendirme 9- Yazı şablonu ile yazılar a- 2 lik şablon b- 3 lük şablon c- 5 lik şablon

40 10- Tarama çizimler B- YARIM DÖNER MERDİVEN ÇİZİMİ 1- Yarım döner merdiven elemanlarının hesaplanması a- Basamak b- Rıht c- Kol genişliği d- Sahanlık genişliği e- Çıkış hattı uzunluğu f- Yuva 2- Yarım döner merdiven planı çizimi işlem sırası 3- Yarım döner merdiven kesiti çizimi işlem sırası 4- Yarım döner merdiven elemanlarının çizimi 5- Kapı ve pencere çizimi 6- Kat yükseklikleri 7- Ölçülendirme a- Çizgisel ölçülendirme b- Kotlu ölçülendirme 8- Yazı şablonu ile yazılar a- 2 lik şablon b- 3 lük şablon c- 5 lik şablon 9- Tarama çizimler C- DIŞ MERDİVEN ÇİZİMLERİ 1- Dış merdiven dengelendirme hesapları 2- Dış merdiven plan çizimi işlem sırası 3- Dış merdiven görünüş çizimi işlem sırası 4- Kotlu ölçülendirme 5- Tarama çizimler

41 MESLEĞİN ADI : RESTORASYON İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 32-1 İŞLEMİN ADI: İki Kollu ortada sahanlıklı düz merdiven plan ve kesiti çizmek YETERLİK : MERDİVEN ÇİZİMLERİNİ YAPMAK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Şartname ve yönetmeliklere göre doğru ve eksiksiz olarak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1- Çizim kağıdını masaya bağlamak 2- Çizim alanını belirlemek Plan çizimi için; 3- Kolon akslarını belirlemek 4- Kolon akslarını çizmek 5- Kolonları çizmek 6- Duvarları çizmek 7- Sıvaları çizmek 8- Merdiven boşluğunun orta noktasını bulmak 9- Sahanlık genişliklerini belirlemek 10- Merdiven kol genişliklerini belirlemek 11- Merdiven yuvası sınırlarını çizmek 12- Kat yüksekliğine göre rıht sayısını, rıht yüksekliğini ve basamak sayısını belirlemek 13-Çıkış hattını çizmek 14- Basamakları iki kolda merdivenin bulunduğu konuma göre paylaştırmak ve çizmek 15- Rıhtları çizmek 16- Korkuluğu çizmek 17- Kapı ve pencere boşluklarını oluşturmak 18- Kapıları çizmek 1- Bölge İmar yönetmeliği,bayındırlık işleri genel ve teknik şartnameleri 2- Düz kollu merdiven elemanlarının hesaplanması a- Basamak b- Rıht c- Kol genişliği d- Sahanlık genişliği e- Çıkış hattı uzunluğu f- Yuva 3- Düz kollu merdiven planı çizimi işlem sırası 4- Düz kollu merdiven kesiti çizimi işlem sırası 5- Düz kollu merdiven elemanlarının çizimi 6- Kapı ve pencere çizimi 7- Kat yükseklikleri 8- Ölçülendirme a- Çizgisel ölçülendirme b- Kotlu ölçülendirme 9- Yazı şablonu ile yazılar a- 2 lik şablon b- 3 lük şablon c- 5 lik şablon 1- Çizim yapmak 2- Ölçülendirme yapmak 3- Yazı yazmak 4- Tarama yapmak 5-Paftayı çinilemek 1- Hassas ve dikkatli olma 2- İş önlüğü giyme 3- Temiz ve düzenli olma

42 19- Pencereleri çizmek Kesit çizimi için: 20- Kesit çizgisini çizmek 21- Kesilen elemanların plandan kesit çizilecek yere yardımcı çizgiler vasıtasıyla taşımak 22-Zemin kotunu tespit etmek 23-Zemin kotuna göre subasman yüksekliğini tespit etmek 24- Zemin kat yüksekliğini belirlemek 25- Normal kat yüksekliğini belirlemek 26- Bodrum kat yüksekliğini belirlemek 27- Düşey elemanları çizmek ( duvar, kolon, perde vb.) 28- Kat döşemelerini çizmek 29- Kirişleri çizmek 30- Merdiven kesit ve görünüşü çizmek ( Basamakların, rıhtların bulunduğu katlara ve kesilen yere göre) 31- Merdiven korkuluğunu çizmek 32- Merdiven kaplaması çizmek 33- Kapıları çizmek 34- Pencereleri çizmek Kesit ve plan için; 35- Çizgisel ölçülendirme yapmak 36- Kotlu ölçülendirme yapmak 37- Merdiven elemanlarının bilgilerini ve diğer yazılarını yazmak 38- Taramaları yapmak 39- Paftayı çinilemek 40- Çizimi kontrol etmek NOT : İşin yapılış süresi : 4 Saat Öğrenim süresi : 10 Ders saati 10- Tarama çizimler

43 MESLEĞİN ADI : RESTORAYON İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ : RÖLEVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ ÇİZMEK İŞLEM NO : 32-2 İŞLEMİN ADI: Yarım döner merdiven plan ve kesiti çizmek YETERLİK : MERDİVEN ÇİZİMLERİNİ YAPMAK ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Eskiz kağıdı,aydınger kağıdı,cetvel, Kurşun kalem,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini kalemleri ve çini mürekkebi,imar Yönetmelikleri,Genel ve Teknik şartnameler,meslek ile ilgili uygun kuruluşlar İŞLEMİN STANDARDI : Şartname ve yönetmeliklere göre doğru ve eksiksiz olarak İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR 1- Çizim kağıdını masaya bağlamak 2- Çizim alanını belirlemek Plan çizimi için; 3- Kolon akslarını belirlemek 4- Kolon akslarını çizmek 5- Kolonları çizmek 6- Duvarları çizmek 7- Sıvaları çizmek 8- Merdiven boşluğunun orta noktasını bulmak 9- Sahanlık genişliklerini belirlemek 10- Merdiven kol genişliklerini belirlemek 11- Merdiven yuvası sınırlarını çizmek 12- Kat yüksekliğine göre rıht sayısını, rıht yüksekliğini ve basamak sayısını belirlemek 13-Çıkış hattını çizmek 14- Pergeli merdiven yuvası yarıçapı kadar açıp merkezden yuvaya yarım daire oluşturmak 15- Pergeli merdiven yuvası yarıçapı+ kol genişliğinin yarısı kadar açıp çıkış hattı yarım dairesini oluşturmak 16- Yuva merkezinden yardımcı bir çizgi çizmek 17- Çizilen yardımcı çizginin çıkış hattı yarım dairesi merkezinden basamak genişliğinin yarısı kadar pergel açılarak her iki yönde 1- Yarım döner merdiven elemanlarının hesaplanması a- Basamak b- Rıht c- Kol genişliği d- Sahanlık genişliği e- Çıkış hattı uzunluğu f- Yuva 2- Yarım döner merdiven planı çizimi işlem sırası 3- Yarım döner merdiven kesiti çizimi işlem sırası 4- Yarım döner merdiven elemanlarının çizimi 5- Kapı ve pencere çizimi 6- Kat yükseklikleri 7- Ölçülendirme a- Çizgisel ölçülendirme b- Kotlu ölçülendirme 8- Yazı şablonu ile yazılar a- 2 lik şablon b- 3 lük şablon c- 5 lik şablon 9- Tarama çizimler 1- Çizim yapmak 2- Ölçülendirme yapmak 3- Yazı yazmak 4- Tarama yapmak 5-Paftayı çinilemek 1- Hassas ve dikkatli olma 2- İş önlüğü giyme 3- Temiz ve düzenli olma

44 işaretlemek 18- Yuva merkezi ile yardımcı çizgi merkezine pergel yardımı ile merdiven dar kenarının yarısı kadar pergel ile işaretlemek Basamak ortada dengelendirme; 19- Pergel ile işaretlenen noktaları merkezin her iki tarafında ayrı ayrı birleştirerek ortadaki basamağı oluşturmak 20- Pergeli basamak genişliği kadar açıp merkezin her iki yanına çıkış hattı üzerine basamak sayısı eşit olacak şekilde işaretleme yapmak 21- Çıkış hattı başlangıç noktasından iki yada üç basamağı düz olarak çizmek 22- İkinci yada üçüncü basamaktan itibaren dengelendirme işlemi için basamak çizgisini diğer yöne uzatmak 23- İlk çizilen ortadaki basamak çizgileri uzatılan çizgiye kadar devam ettirilerek ( a ) mesafesini belirlemek 24- Uzatılan basamak çizgisi üzerine (a) mesafesi dengelendirilecek rıht sayısı kadar işaretlemek 25- Çıkış hattı üzerindeki işaretlerle uzatılan basamak çizgisi üzerindeki noktalar sondan başa doğru çizmek maddeden itibaren aynı işlem basamakları uygulanarak diğer taraftaki dengelendirme yapmak 27- Rıhtları çizmek 28- Korkuluğu çizmek 29- Kapı ve pencere boşluklarını oluşturmak 30- Kapıları çizmek 31- Pencereleri çizmek Kesit çizimi için: 32- Kesit çizgisini çizmek 33- Kesilen elemanların plandan kesit çizilecek yere yardımcı çizgiler vasıtasıyla

MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ. Taslak çizimleri incelemek. Zemin kat planı çizmek. Asma ve teras kat planı çizmek. Vaziyet ve merdiven planı çizmek

MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ. Taslak çizimleri incelemek. Zemin kat planı çizmek. Asma ve teras kat planı çizmek. Vaziyet ve merdiven planı çizmek MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Taslak Çizim ve Dökümanlar Zemin Kat Planı Çizme Kat Planı Çizme Asma ve Teras Planı Çizme Kesitleri Çizme Vaziyet ve Merdiven Planı Çatı Plan ve Detayı Ön

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ

BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizimi Röleve Yerleşim proje Kazandırılan Yeterlikler Bina ve yerleşimlerin röleve ölçülerini almak Rölevesi alınan

Detaylı

PVC MONTAJ DERSİ. PVC kapı ve pencere montaj yapmak. PVC Diğer imalatların montajını yapmak

PVC MONTAJ DERSİ. PVC kapı ve pencere montaj yapmak. PVC Diğer imalatların montajını yapmak PVC MONTAJ DERSİ Dersin Modülleri PVC kapı pencere montajı Diğer imalat montajları Kazandırılan Yeterlikler PVC kapı ve pencere montaj yapmak PVC Diğer imalatların montajını yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

BİLGİSAYARLA MİMARİ PROJE ÇİZİMİ DERSİ. Katman oluşturarak kapı ve pencere çizmek Bilgisayarla merdivenleri çizmek

BİLGİSAYARLA MİMARİ PROJE ÇİZİMİ DERSİ. Katman oluşturarak kapı ve pencere çizmek Bilgisayarla merdivenleri çizmek BİLGİSAYARLA MİMARİ PROJE ÇİZİMİ DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayarla Kapı ve Pencere Bilgisayarla Merdiven Çizimi Bilgisayarla Bodrum Kat Planı Bilgisayarla Zemin Kat Planı Bilgisayarla Normal Kat Planı

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

CAM (CNC) PROGRAMLAMA. Otomatik üretim 1. parçası üretmek

CAM (CNC) PROGRAMLAMA. Otomatik üretim 1. parçası üretmek CAM (CNC) PROGRAMLAMA Dersin Modülleri Otomatik üretim 1 Otomatik üretim 1 Kazandırılan Yeterlikler CAM programı kullanarak CNC ile iş parçası üretmek DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI DÖNEM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MALİYET HESAPLARI DERSİ. Şantiye kurup ihale işlemlerini yapmak

MALİYET HESAPLARI DERSİ. Şantiye kurup ihale işlemlerini yapmak MALİYET HESAPLARI DERSİ Dersin Modülleri Program ve Yönetmelik Şantiye ve İhale Metraj ve Keşif Fiyat Teklifi ve Sözleşme Hak Ediş ve İş Teslimatı Kazandırılan Yeterlikler Mevzuat ve teknik bilgiler vermek

Detaylı

ÇELİK YAPI İMALATLARI DERSİ. Çelik parça skeçlerini hazırlamak ve kesimini yapmak Çelik parça boyama ve nakliyesini yapmak

ÇELİK YAPI İMALATLARI DERSİ. Çelik parça skeçlerini hazırlamak ve kesimini yapmak Çelik parça boyama ve nakliyesini yapmak ÇELİK YAPI İMALATLARI DERSİ Dersin Modülleri Çelik Parça Hazırlık ve Nakliye 1 Çelik Parça Hazırlık ve Nakliye 2 Çelik Yapı İmalat Giydirme Cephe İmalatı Çelik Yapı İmalat Kontrol Kazandırılan Yeterlikler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ Dersin Modülleri Genel Mikrobiyoloji Personel Hijyeni İşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon Gıda muhafaza İlkeleri 1 Gıda Muhafaza İlkeleri 2 Gıda Üretiminde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM373

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM373 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM373 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Teknik Resim Devre Şemaları Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 1 Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 2 Kazandırılan Yeterlikler Dizel motorları yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını Dizel

Detaylı

BİLGİSAYARLA STATİK PROJE ÇİZİMİ (1) DERSİ. Katman oluşturarak kapı ve pencere çizmek Bilgisayarla merdivenleri çizmek

BİLGİSAYARLA STATİK PROJE ÇİZİMİ (1) DERSİ. Katman oluşturarak kapı ve pencere çizmek Bilgisayarla merdivenleri çizmek BİLGİSAYARLA STATİK PROJE ÇİZİMİ (1) DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayarla Kapı ve Pencere Bilgisayarla Merdiven Çizimi Bilgisayarla Zemin Kat Planı Çizimi Bilgisayarla Normal Kat Planı Çizimi Bilgisayarla

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

ÜRETİM PLANLAMASI YAPMAK DERSİ

ÜRETİM PLANLAMASI YAPMAK DERSİ ÜRETİM PLANLAMASI YAPMAK DERSİ Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Cam üretim planlaması 40/16 Cam üretiminde yöntemleri belirlemek İşletme organizasyonu 40/16 İşletme l lorganizasyonu k yapmak

Detaylı

HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ

HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Hasar Tespiti Sigorta ve Müşteri İşlemleri Kazandırılan Yeterlikler Hasar tespit yöntemlerini kullanarak belirlediği hasara göre onarım yöntemine karar verebilecektir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 2 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Üç Boyutlu Takı Formları Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimler yapmak Görünüş çıkarmak Takının üç boyutunu tasarlayıp

Detaylı

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak TEKSTİLDE KALİTE DERSİ Dersin Modülleri Kalite Güvence I Kalite Güvence II Kalite prosedörleri I Kalite prosedörleri II Reklamasyon İstatistik Kazandırılan Yeterlikler Kalite güvence sistemini hazırlamak

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ Dersin Modülleri F Klavye 1 F Klavye 2 Yazı Biçimleme Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayarda yazı yazmak Bilgisayarda resmî yazı hazırlamak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK

Detaylı

PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ. Yerleşim röleve ölçüsü almak. Çalışma sahalarında emniyet tedbirleri almak. Beton üretmek ve bakımını yapmak

PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ. Yerleşim röleve ölçüsü almak. Çalışma sahalarında emniyet tedbirleri almak. Beton üretmek ve bakımını yapmak PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ Dersin Modülleri Yerleşim Röleve Ölçüsü Alma Zemin Sıkıştırma Saha Emniyet Tedbirleri Beton Üretim Ve Bakım Kaldırım Ve parklarda Kaplama Yeşil Alan Ve Bina Dışı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI MERDİVEN ÇİZİMLERİ 582YIM294

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI MERDİVEN ÇİZİMLERİ 582YIM294 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI MERDİVEN ÇİZİMLERİ 582YIM294 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BİLGİSAYARLI AYAKKABI MODELLEME DERSİ

BİLGİSAYARLI AYAKKABI MODELLEME DERSİ BİLGİSAYARLI AYAKKABI MODELLEME DERSİ Dersin Modülleri Çizim Programını Kurma ve Çalıştırma Bilgisayarda Gova Modeli Bilgisayarda Molyer Modeli Bilgisayarda Çizme Modeli Bilgisayarda Rok Modeli Üç Boyutlu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PLAN ÇİZİMLERİ 582YIM208

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PLAN ÇİZİMLERİ 582YIM208 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PLAN ÇİZİMLERİ 582YIM208 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BAKIM PLANLAMASI DERSİ

BAKIM PLANLAMASI DERSİ BAKIM PLANLAMASI DERSİ Dersin Modülleri Atölye Planlaması İş Planlaması Kazandırılan Yeterlikler Atölye Planlaması Yapmak İş Planlaması Yapmak 1 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI

Detaylı

BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ

BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayar Rezervasyon Programları 1 Bilgisayar Rezervasyon Programları 2 Kazandırılan Yeterlikler Acente rezervasyon otomasyon programlarını kullanmak Acente

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 482BK0053

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 482BK0053 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 482BK0053 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BİLGİSAYARDA OPERASYON DERSİ

BİLGİSAYARDA OPERASYON DERSİ BİLGİSAYARDA OPERASYON DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayar Operasyon Programları 1 Bilgisayar Operasyon Programları 2 Kazandırılan Yeterlikler Acente operasyon otomasyon programlarını kullanmak Acente operasyon

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞEİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞEİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞEİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞÜ ÇİZME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

AKILLI EV ALETLERİ. Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü Akıllı Ev Aletlerinin Mikro Denetleyiciler ile Kontrolü

AKILLI EV ALETLERİ. Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü Akıllı Ev Aletlerinin Mikro Denetleyiciler ile Kontrolü AKILLI EV ALETLERİ Dersin Modülleri Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü Akıllı Ev Aletlerinin Mikro Denetleyiciler ile Kontrolü Kazandırılan Yeterlikler Elektrikli ev aletlerinin uzaktan kontrolünü

Detaylı

CAM SÜSLEME DERSİ. Soğuk cam boyama tekniği uygulamak Kompresörle boya uygulamaları yapmak. Soğuk Cam Boyama. Kompresörle Boyama

CAM SÜSLEME DERSİ. Soğuk cam boyama tekniği uygulamak Kompresörle boya uygulamaları yapmak. Soğuk Cam Boyama. Kompresörle Boyama CAM SÜSLEME DERSİ Dersin Modülleri Cam üzerine Ebru Ultraviole Yapıştırma Soğuk Cam Boyama Kompresörle Boyama Kazandırılan Yeterlikler Cam üzerine ebru yapmak Ultraviole yapıştırma yapmak Soğuk cam boyama

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SERTER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL OKBAZ Arş.Gör.

Detaylı

MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ

MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ MESLEKİ YABANCI DİL 2 DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ MESLEKİ YABANCI DİL 1 (SEYAHAT-İNGİLİZCE) 40/32 MESLEKİ YABANCI DİL 2 (SEYAHAT-İNGİLİZCE) 40/32 MESLEKİ YABANCI DİL 1 (SEYAHAT- ALMANCA) 40/32 MESLEKİ YABANCI

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Ahşap Dekorasyon Ağaç işleri Doğramacılık. 5. ve 6. dönem / 3.yıl

DERS BİLGİ FORMU Ahşap Dekorasyon Ağaç işleri Doğramacılık. 5. ve 6. dönem / 3.yıl İN ADI ALAN MESLEK/DAL İN OKUTULACAĞI DÖNEM /SINIF/YIL SÜRE İN AMACI İN TANIMI İN ÖN KOŞULLARI İLE KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ YÖNTEM VE TEKNİKLER EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIMI ÖLÇME VE

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM VE SAYISAL KOD TÜRETİMİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM VE SAYISAL KOD TÜRETİMİ ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM VE SAYISAL KOD TÜRETİMİ Dersin Modülleri Üç Boyutlu Model Oluşturma ve Düzenleme Katı-Yüzey Modelleme ve Görsellik Hesaplama, Sorgulama ve Boyut Geçişleri Kazandırılan Yeterlikler Üç boyutlu

Detaylı

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir.

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. BÜRO VE ŞANTİYE Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. İmalat öncesi yapılacak işler İmalat öncesi yapı projeleri hazırlanır. Yapı Projeleri;

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ VAZİYET VE MERDİVEN PLANI ÇİZME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ

SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ Dersin Modülleri İş İçin Hazırlık Rezervasyon Sistemleri Rezervasyon İşlemleri Kazandırılan Yeterlikler İş için hazırlık yapmak Rezervasyon sistemlerini tanımak

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI ÇİZİMLER Vaziyet Planı (1/100 veya 1/50) Detaylar Paftası (1/5 veya 1/2) Yarım Çerçeve (1/10 veya

Detaylı

TOPRAKSIZ KÜLTÜR. Topraksız Tarıma Hazırlık Topraksız tarım hazırlığı yapmak

TOPRAKSIZ KÜLTÜR. Topraksız Tarıma Hazırlık Topraksız tarım hazırlığı yapmak TOPRAKSIZ KÜLTÜR Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Topraksız Tarıma Hazırlık Topraksız tarım hazırlığı yapmak Hidroponik Sistemler Hidroponik sistemleri kurmak DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN

Detaylı

ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ. Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi. Diğer alkollü içkileri servis etmek.

ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ. Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi. Diğer alkollü içkileri servis etmek. ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ Dersin Modülleri Şaraplar ve Servisi Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi Kazandırılan Yeterlikler Şarapların servisini yapmak Diğer alkollü içkileri servis

Detaylı

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI BELGELERİN ÇOĞALTILMASI VE SUNULMASI : MİMAR, hazırladığı çizili ve yazılı belgeleri özenle düzenler ve düzgün, dayanıklı ve içindekilerin yıpranmasını ve dağılmasını

Detaylı

ÇATI KESİT VE DETAY ÇİZİMİ

ÇATI KESİT VE DETAY ÇİZİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI KESİT VE DETAY ÇİZİMİ ANKARA,2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

VEKTÖREL ÇİZİM DERSİ. Antetli Kâğıt/Zarf Röprodüksiyonu yapmak. Antetli Kâğıt/Zarf. Takvim röprodüksiyonu yapmak. Fatura/İrsaliye

VEKTÖREL ÇİZİM DERSİ. Antetli Kâğıt/Zarf Röprodüksiyonu yapmak. Antetli Kâğıt/Zarf. Takvim röprodüksiyonu yapmak. Fatura/İrsaliye VEKTÖREL ÇİZİM DERSİ Dersin Modülleri Antetli Kâğıt/Zarf Röprodüksiyonu Fatura/İrsaliye Röprodüksiyonu Takvim Röprodüksiyonu Broşür Röprodüksiyonu Kazandırılan Yeterlikler Antetli Kâğıt/Zarf Röprodüksiyonu

Detaylı

8. METRAJ VE MALİYET HASAPLARI

8. METRAJ VE MALİYET HASAPLARI 8. METRAJ VE MALİYET HASAPLARI Projesi hazırlanan çelik çatı sisteminin imalatı için gerekli malzeme miktarının belirlenmesi metraj olarak adlandırılır. Ancak çelik eleman boyutlarının standart olması

Detaylı

ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMI

ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMI TANIM Çelik yapıların tasarım ve plan, görünüş, kesitlerini, çelik yapı konstrüksiyon detaylarını, çelik prefabrik yapı plan, görünüş, kesitlerini, çelik uzay kafes sistemlerini, detaylarını çizen ve şantiyede

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KESİTLERİ ÇİZME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Geçiş Kontrol Sistemlerinin Bağlantıları Geçiş Kontrol Sistemleri Keşfi Geçiş Kontrol Sistemleri Montajı Geçiş Kontrol Sistemlerinde Arıza ve Bakım Kazandırılan

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Cilt Bakımı ve Güzellik. Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre

DERS BİLGİ FORMU. Cilt Bakımı ve Güzellik. Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI

MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca yapılacak veya onanacak projelerin, inceleme

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ 2 ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Tablo 2: Farklı çizgi gruplarında çizgi tipleri için kalınlıklar (mm olarak) [4].

Tablo 2: Farklı çizgi gruplarında çizgi tipleri için kalınlıklar (mm olarak) [4]. MIM 244 Yapı Elemanları Tasarımı Mimari Teknik Çizim İlkeleri 1. Giriş Mimari teknik çizimde, nesnelere ilişkin verilerin ölçekli olarak ifade edilmesi gereken gerek çoğu uzmanlık alanında olduğu gibi;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI PLAN VE DETAYI ÇİZME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI PLAN VE DETAYI ÇİZME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI PLAN VE DETAYI ÇİZME ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. 1. ÇİZGİSEL ÖLÇÜLENDİRME 1.1. Ölçülendirme. 1.1.1. Tanımı. 1.1.2. Önemi. 1.1.3. Çeşitleri 1.1.3.1. Çizgisel Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. 1. ÇİZGİSEL ÖLÇÜLENDİRME 1.1. Ölçülendirme. 1.1.1. Tanımı. 1.1.2. Önemi. 1.1.3. Çeşitleri 1.1.3.1. Çizgisel Ölçülendirme 1 ÖLÇÜLENDİRME 1. ÇİZGİSEL ÖLÇÜLENDİRME 1.1. Ölçülendirme 1.1.1. Tanımı Tasarımı yapılan bir yapının planı çizilirken kolon, kiriş, döşeme, merdiven, kapı, pencere, duvar, balkon, mahaller vb. gibi yapı

Detaylı

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ Dersin Modülleri İnternet Programcılığı 1 İnternet Programcılığı 2 İnternet Programcılığı 3 İnternet Programcılığı 4 İnternet Programcılığı 5 Kazandırılan Yeterlikler Programlama

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ. Ders Kredisi. (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 4 DERSİN AMACI

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ. Ders Kredisi. (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 4 DERSİN AMACI DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI EV CİHAZLARI BÖLÜM ELEKTRONİK VE OTOMASYON PROGRAM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 2 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ

Detaylı

ORGANİK TARIM Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

ORGANİK TARIM Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler ORGANİK TARIM Dersin Modülleri Organik Tarım Hazırlığı Organik Tarımda Toprak Hazırlığı Organik Tarımda Üretim Organik Tarımda Mücadele Kazandırılan Yeterlikler Organik tarım hazırlığı yapmak Organik tarımda

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ASMA TERAS KAT PLANI ÇİZME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

40/32 Ofis işlemlerini yapmak

40/32 Ofis işlemlerini yapmak . GÜN İÇİ HİZMETLER DERSİ Dersin Modülleri Genel Alan Temizliği Ofis İşlemleri Süre Kazandırılan Yeterlikler 40/32 Genel alan temizliği yapmak 40/32 Ofis işlemlerini yapmak Konuk Hizmetleri 40/32 Konuk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2006 ANKARA İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI İnşaat alanındaki

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Uygulamalar-1 2/38 Genel Uygulamalar-1 Bina Projesi Mimari Proje Statik-Betonarme Projesi Elektrik Tesisat Projesi Genel Uygulamalar-1

Detaylı

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Merdivenler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK PLAN VE KESİTLERİ 582YIM404

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK PLAN VE KESİTLERİ 582YIM404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI İNŞT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YPI PREFBRİK PLN VE KESİTLERİ 582YIM404 nkara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

AHŞAP ÜST YÜZEY TEKNİKLERİ DERSİ. Boyama ve Vernikleme Hataları. Boyama ve vernikleme hatalarını gidermek Kimyasallarla renk açmak

AHŞAP ÜST YÜZEY TEKNİKLERİ DERSİ. Boyama ve Vernikleme Hataları. Boyama ve vernikleme hatalarını gidermek Kimyasallarla renk açmak AHŞAP ÜST YÜZEY TEKNİKLERİ DERSİ Dersin Modülleri Boyama Yüzeyi Renk Numunesi Lekeleri Çıkarma Yüzeyi Onarma Boyama Yapma Boyama ve Vernikleme Hataları Renk Açma Dekoratif İşlemler Dolgu Verniği Son Kat

Detaylı

ELEK BASKI (SERİGRAFİ) DERSİ. yapmak. Elek bezi ile hazırlanan tamburla baskı. yapmak

ELEK BASKI (SERİGRAFİ) DERSİ. yapmak. Elek bezi ile hazırlanan tamburla baskı. yapmak ELEK BASKI (SERİGRAFİ) DERSİ Dersin Modülleri Elek Baskı 1 (Serigrafi) Elek Baskı 2 (Serigrafi Tambur Baskı Tambur Baskı 2 Tambur Baskı 3 İndirekt Baskı 1 İndirekt Baskı 2 Kazandırılan Yeterlikler Elek

Detaylı

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK KAPI AÇILIŞLARI _YANLIŞ KAPI AÇILIŞLARI _DOĞRU KAPI AÇILIŞLARI I. DOĞRU II.YANLIŞ

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ. YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ. YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051 Ankara, 11 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Tohumla Üretim Çelikle Üretim Aşıyla Üretim Daldırmayla Üretim Ayırma-Bölmeyle Üretim Kazandırılan Yeterlikler Tohumla üretim yapmak Çelikle üretim yapmak Aşıyla üretim

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler

Detaylı

Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek

Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek ÇATILAR Binayı üstten gelen kar, yağmur, rüzgâr, sıcak, soğuk gibi dış tesirlere karşı korumak, estetik bir güzellik ve bütünlük kazandırmak amacıyla inşa edilen yapı elemanlarına çatı denir. Çatılar,

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU ÖĞR. GÖR. BERİVAN POLAT 1) Taban alanı: Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI TEMEL ÇİZİMLERİ 582YIM405

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI TEMEL ÇİZİMLERİ 582YIM405 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI TEMEL ÇİZİMLERİ 582YIM405 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR ÇATILAR Bir binanın en üst kısmını teşkil eden, binayı üstten kar, yağmur, rüzgar, soğuk ve sıcak gibi tesirlere karşı koruyan, güzelliğini ve sağlamlığını etkileyen yapı

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ STATĠK YAPI TEKNĠK RESSAMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ STATĠK YAPI TEKNĠK RESSAMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ STATĠK YAPI TEKNĠK RESSAMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ DERS NOTU ÖĞR. GÖR. BERİVAN POLAT 1) Taban alanı: Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ LENTO, RÖGAR VE DRENAJ ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇİZİM ANKARA 07 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı