GÖRÜNÜRLÜK REHBERĐ ĐÇĐNDEKĐLER. Amaç Kapsam Yasal Dayanak Tanımlar Sorumluluk Görünürlük... 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRÜNÜRLÜK REHBERĐ ĐÇĐNDEKĐLER. Amaç... 2. Kapsam... 2. Yasal Dayanak... 2. Tanımlar... 3. Sorumluluk... 3. Görünürlük... 4"

Transkript

1 PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.5 GÖRÜNÜRLÜK REHBERĐ ĐÇĐNDEKĐLER Amaç... 2 Kapsam... 2 Yasal Dayanak... 2 Tanımlar... 3 Sorumluluk... 3 Görünürlük... 4 AB Bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti Bayrağının Birlikte Kullanımı... 6 Görünürlük Giderleri... 6 Yasal Uyarı... 6 Ekler... 7 Sayfa 1 / 9

2 Amaç MADDE 1 Bu rehberin amacı; Destek Faydalanıcılarının, Avrupa Birliği finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanının görünürlüğünü sağlaması amacıyla gereklilikleri ortaya koymaktır. Kapsam MADDE 2 Bu rehber, IPARD Programında yer alan tedbirler/alt-tedbirler kapsamında; Avrupa Birliği finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanıyla gerçekleşecek yatırımlarda, tüm faydalanıcıların görünürlük ile ilgili tedbirleri almasını kapsar. Yasal Dayanak MADDE 3 Bu rehberin oluşturulmasında; a) IPA Konsey Tüzüğü No:1085/2006, b) IPA Uygulama Tüzüğü No 718/2007, c) IPA Çerçeve Anlaşması, d) IPARD Sektörel Anlaşma, e) AB Tüzüğü No:1974/2006, f) IPARD Programı, g) 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun h) Avrupa Birliği Görünürlük Rehberi temel alınmıştır. Yasal dayanakların içeriği hakkında detaylı bilgi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun internet adresinden ve faydalanıcı rehberlerinden temin edilebilir. Sayfa 2 / 9

3 Tanımlar MADDE 4 Bu Görünürlük Rehberinin uygulanmasında; AB: Avrupa Birliğini, Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu, IPA: Katılım Öncesi Yardım Aracını, IPARD: Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşenini, Program: IPARD kapsamında hazırlanan Kırsal Kalkınma Programını, Çerçeve Anlaşma: AB Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan, IPA nın tüm bileşenlerine ilişkin ve IPA Uygulama Tüzüğü temelinde taraflar arasındaki işbirliği prensiplerini ortaya koyan anlaşmayı, Sektörel Anlaşma: AB Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan ve Kırsal Kalkınma bileşeni ile ilgili Çerçeve Anlaşma ve Mali Anlaşma da düzenlenmeyen hususları içeren anlaşmayı, Nihai Faydalanıcı (Faydalanıcı): IPARD Programı çerçevesinde, Kurum a uygun yatırım ile başvuru yapmış ve yatırımı desteklenmek üzere seçilmiş olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Sorumluluk MADDE 5 Görünürlük faaliyetlerin yürütülmesi faydalanıcıların sorumluluğundadır. Faydalanıcılar, AB finansmanı ve eş-finansmanın görünürlüğünü sağlamak için gerekli tedbirleri almalıdırlar. Bu tür tedbirler, AB tarafından düzenlenmiş olan faaliyetlerin görünürlüğü ile ilgili kurallara uygun olmalıdır. Bu kurallar AB Görünürlük Rehberi nde yer almaktadır (EK-1 AB Görünürlük Rehberi). Ayrıca elektronik olarak internet adresinden temin edilebilir. Bu rehberde belirtilen hususlar faydalanıcı tarafından ödeme talep paket/paketleri teslim tarihinden önce yerine getirilmiş olacaktır. Yapılacak yerinde kontrollerde faydalanıcı tarafından bu rehberde belirtilen görünürlük kurallarına uyulmadığının tespiti durumunda faydalanıcıya Sayfa 3 / 9

4 ödeme yapılmayacaktır. Ödeme yapılmış olsa dahi (geri ödemenin süresi içinde yapılıp yapılmadığına bağlı olarak gecikme zammı ile birlikte) geri alınır. Görünürlük MADDE 6 Faydalanıcı aşağıdaki kurallara uyacaktır. Yatırım kapsamında yapılması gereken görünürlük faaliyetleri, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla yürütülecektir. Görünürlüğün diğer bir amacı ise, AB kırsal kalkınma desteklerinin bilincini artırmaktır. Faydalanıcı görünürlüğünü sağlamak için; AB mali katkısına ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansman katkısına atıfta bulunmalı, AB bayrağını ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yatırımının görünürlüğünü sağlamada kullanmalıdır. Bu amaçla; I. Uygun harcama tutarı Avro ve üzerinde olan faydalanıcılar, örneği Ek 2 de verilen ve AB Görünürlük Rehberi nde yer alan bir adet panoyu, yatırım uygulama sahasının en görünür kısmına, örneğin ön cephesine veya girişine yerleştirmelidir. Pano, yoldan gelip geçenlerin okuyabileceği ve faaliyetin amacını anlayabilecekleri şekilde görünür olmalıdır. Pano üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 1. Faydalanıcının adı 2. Tedbir-Alt tedbirin adı 3. Yatırımın adı 4. Destekteki AB Katkısı yüzdesi ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı yüzdesi 5. Yatırım Uygulama Süresi 6. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir cümlesi 7. AB ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları 8. Uygulanabilir olması durumunda faydalanıcının logosu Pano, yatırımın 1.ödeme talep paketi teslim tarihinden önce yerleştirilmiş olmalı ve yatırımın mali kapanışı süresince yerinde kalmalıdır. Sadece 1 adet pano alımı Görünürlük giderleri ile ilgili proje bütçesi içerisinde yer almalıdır. Sayfa 4 / 9

5 II. IPARD Programı kapsamında desteklenecek toplam uygun harcama tutarı Avro arasında olan faydalanıcılar, örneği Ek 3 te verilen ve AB Görünürlük Rehberi nde yer alan bir adet tabelayı, yatırım uygulama sahasının en görünür kısmına, örneğin ön cephesine veya girişine yerleştirmelidir. Bu tabela ayaklı olabileceği gibi ofisin duvarına da monte edilebilir ve yoldan gelip geçenlerin okuyabileceği ve faaliyetin amacını anlayabilecekleri şekilde görünür olmalıdır. Tabela üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 1. Faydalanıcının adı 2. Tedbir-Alt tedbirin adı 3. Yatırımın adı 4. Destekteki AB Katkısı yüzdesi ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı yüzdesi 5. Yatırım Uygulama Süresi 6. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir cümlesi 7. AB ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları 8. Uygulanabilir olması durumunda faydalanıcının logosu Pano, yatırımın 1.ödeme talep paketi teslim tarihinden önce yerleştirilmiş olmalı ve yatırımın mali kapanışı süresince yerinde kalmalıdır. Sadece 1 adet pano alımı Görünürlük giderleri ile ilgili proje bütçesi içerisinde yer almalıdır. III. IPARD Programı kapsamında desteklenecek toplam uygun harcama tutarı Avro altında olan faydalanıcılar, örneği Ek 3 te verilen ve AB Görünürlük Rehberi nde yer alan bir adet tabelayı, yatırım uygulama sahasının en görünür kısmına, örneğin ön cephesine veya girişine yerleştirmelidir. Bu tabela ofisin duvarına da monte edilebilir ve yoldan gelip geçenlerin okuyabileceği ve faaliyetin amacını anlayabilecekleri şekilde görünür olmalıdır. Tabela üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 1. Faydalanıcının adı 2. Tedbir-Alt tedbirin adı 3. Yatırımın adı 4. Destekteki AB Katkısı yüzdesi ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı yüzdesi Sayfa 5 / 9

6 5. Yatırım Uygulama Süresi 6. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir cümlesi 7. AB ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları 8. Uygulanabilir olması durumunda faydalanıcının logosu Tabela, yatırımın 1.ödeme talep paketi teslim tarihinden önce yerleştirilmiş olmalı ve yatırımın mali kapanışı süresince yerinde kalmalıdır. Sadece 1 adet tabela alımı Görünürlük giderleri ile ilgili proje bütçesi içerisinde yer almalıdır. AB Bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti Bayrağının Birlikte Kullanımı MADDE 7 AB bayrağı, Avrupa görsel kimliğinin ana öğesini oluşturur. Ayrıca faydalanıcılar, AB Görünürlük Rehberi nde verilen temel özelliklere uymalıdır. IPARD yatırımları için AB ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları görünürlük kanallarında birlikte kullanılmalıdır. AB bayrağı AB Görünürlük Rehberi nde, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ise tarih ve sayılı Türk Bayrağı Tüzüğü nde belirtilen orijinal renklerinde olmalıdır. Görünürlük Giderleri MADDE 8 Görünürlük giderleri, toplam uygun harcama tutarına dahil edilmeli ve iş planında gösterilmelidir. Görünürlük bütçesi, faaliyetin boyutunu, gerçek etkisini ve sonuçta (istenen) muhtemel etkisini sağlayabilecek yeterlilikte olmalıdır. Toplam uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir. Yasal Uyarı MADDE 9 Faydalanıcı tarafından hazırlanan tüm bildiri ya da yayınlar, aşağıdaki beyanı taşımalıdır: Sayfa 6 / 9

7 Bu belge Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece <Faydalanıcı Adı> sorumludur ve bu içeriğin herhangi bir şekilde Avrupa Birliği nin ve Türkiye Cumhuriyeti nin görüş veya tutumunu yansıttığı ileri sürülemez. Ekler Ek 1: AB Görünürlük Rehberi Ek 2: Pano Örneği Ek 3: Tabela Örneği Sayfa 7 / 9

8 Ek 1: AB Görünürlük Rehberi AB Görünürlük Rehberi ayrı bir dosya olarak ekte yer almaktadır. Ek 2: Pano Örneği Pano, yatırım tutarı avro ve üzerinde olan faydalanıcılar tarafından yerleştirilmelidir; Uygulanabilir ise faydalanıcının logosu Uygulanabilir ise TKDK nın logosu Faydalanıcının ismi Tedbir-Alt tedbirin ismi Yatırımın ismi Destekteki AB Katkısı yüzdesi ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı yüzdesi Yatırımın Süresi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Finanse Edilmiştir. Bu panonun boyutları en az 100 santimetre x 150 santimetre olmalıdır. Panonun yerden yüksekliği en az 150 santimetre olacaktır. Faydalanıcı, metal, plastik gibi yeterince dayanıklı olmak şartıyla panoyu herhangi bir materyalden üretebilir. Sayfa 8 / 9

9 Ek 3: Tabela Örneği Uygulanabilir ise faydalanıcının logosu Uygulanabilir ise TKDK nın logosu Faydalanıcının ismi Alt tedbirin ismi Yatırımın ismi Destekteki AB Katkısı yüzdesi ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı yüzdesi Yatırımın Süresi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Finanse Edilmiştir. Uygun Harcama tutarı Avro arasında olduğu durumlarda, yerleştirilecek tabelanın boyutları en az 50 santimetre x 75 santimetre olmalıdır, Uygun Harcama tutarı Avro altında olduğu durumlarda yerleştirilecek tabelanın boyutları en az 30 santimetre x 50 santimetre olmalıdır, Faydalanıcı, metal, plastik gibi yeterince dayanıklı olmak şartıyla panoyu herhangi bir materyalden üretebilir. Sayfa 9 / 9

ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ. Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ. Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 2011 Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2015 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2015 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2015 - V 3.5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 5 1. Amaç 5 2. Kapsam 5 3.

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2014 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2014 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2014 - V 3.4 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 5 1. Amaç 5 2. Kapsam 5 3.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ İçindekiler 1. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI... 2 2. PROJELERDE UYGULANACAK GENEL GÖRÜNÜRLÜK

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 2014 Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Ağustos 2014 KISALTMALAR AB: IPA: Avrupa

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ BAŞVURU ÇAĞRI

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3.5 REHBERİN AMACI GİRİŞ Bu İş Planı Hazırlama Rehberinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI REHBERİ

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI REHBERİ T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI REHBERİ İÇİNDEKİLER I II III A A1 A2 A3 A4a A4b A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 IV V V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 GİRİŞ GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI İLETİŞİM

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ Bu rehber, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu EK II de yer alan Sözleşmelerin Genel Koşulları nın Görünürlük Kuralları başlıklı 6 ncı maddesine dayanılarak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ İZMİR KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ Kasım 2012 1. AMAÇ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 46. maddesi uyarınca, yararlanıcılar ve alt yükleniciler hizmet, mal alımı ve

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ. İlan Tarihi: 14 Şubat 2014

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ. İlan Tarihi: 14 Şubat 2014 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR22/14/LEDTD İlan Tarihi: 14 Şubat 2014 KAYS Üzerinden Son başvuru tarihi ve

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ ANKARA-2014 1 Giriş Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ. 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1

PROJE UYGULAMA SÜRECİ. 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1 PROJE UYGULAMA SÜRECİ 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1 İlinde Yürütülecek Projeler İçin Sorumlu İzleme Uzmanı: İzleme ve Değerlendirme Birimi Tel: (274) 271 77 61 113, 114, 116, 117, 136 E-posta:

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ ÜCRETSİZDİR AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ 2012 Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2009 yılı Mali Destek Programları. Görünürlük Rehberi

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2009 yılı Mali Destek Programları. Görünürlük Rehberi ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 yılı Mali Destek Programları Görünürlük Rehberi ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERĐ 1. AMAÇ Görünürlük Rehberi, mali destek programları çerçevesinde

Detaylı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Bu belge, proje teklif çağrısının gayriresmi tercümesidir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Hibe

Detaylı

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum ĐÇĐNDEKĐLER 1 1 1 2 2 Fasıl 1- Genel Hükümler Madde 1 Konu Madde 2 Đzlenecek Hedefler Madde 3 Hukuki Çerçeve Madde 4 Konvansiyonel Çerçeve Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı