BİREYSEL PAKET SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NÜSHASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİREYSEL PAKET SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NÜSHASI"

Transkript

1 PAKET ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Şubesi (BANKA) ile (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki koşullarla akdedilmiştir. 1) İşbu Sözleşme'nin amacı BANKA tarafından MÜŞTERİ'ye sunulacak olan (Paket Adı) (PAKET) ile BANKA'nın MÜŞTERİ'ye sağlayacağı bankacılık içi ve dışı faydaları ile PAKET'e ilişkin tüm koşulların düzenlenmesidir. 2) BANKA tarafından MÜŞTERİ'ye sunulacak PAKET'in içeriğini, sunulan bankacılık ve bankacılık dışı faydaları belirlemek ve değiştirmek, PAKET'ten yararlanmayla ilgili olarak, aktiflik esaslarını belirlemek, PAKET aktif kullanılmadığında PAKET faydalarını kesmek, PAKET'in fiyatını ve senelik PAKET yenileme şartlarını belirlemek ve değiştirmek, PAKET'in sunulacağı MÜŞTERİ gruplarını belirlemek ve değiştirmek tamamen BANKA'nın inisiyatifinde olup BANKA, PAKET içeriğinde dilediği zaman değişiklik yapma ve programı sona erdirme hakkına ve sorumluluğuna sahiptir. 3) MÜŞTERİ'nin PAKET'e üye olabilmesi için, PAKET dahilinde belirlenmiş zorunlu ürünlere sahip olması, bunları alması veya bunlara başvurması, PAKET fiyatını tamamen veya fiyatının ilk taksidini ödemiş olması ve BANKA içinde başka bir paket veya bağlılık programına üye olmaması gerekmektedir. Bu şartlara uymayan MÜŞTERİ'lerin üyeliği geçersizdir. 4) MÜŞTERİ'nin, söz konusu PAKET'ten faydalanabilmesi için BANKA tarafından takdir edilecek PAKET ücretini ödemesi gerektiğini, kredi kartından, Vadesiz Mevduat Hesabı'ndan veya Esnek Hesap'ından bu ücretin alınması yönünde şubeden, Telefon Bankacılığı'ndan, İnternet Şubesi'nden veya başvuru formuyla talimat verebileceğini, ancak PAKET ücreti ödemediği takdirde PAKET'ten yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5) MÜŞTERİ, sözleşme ekinde yer alan Vadesiz Mevduat Hesabı, Çalışan Hesap, Yapı Kredi kredi kartı, TLcard, İnternet Şubesi ve/veya Telefon Bankacılığı, ödeme talimatı ürün/hizmetleri için ürün talep formunun ilgili bölümlerinde belirttiği bilgilerin doğru olduğunu, bu ürünlerden yararlanmak istediğini, bu formda Esnek Hesap bölümünde belirttiği bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu, BANKA'nın gerekli göreceği bilgileri almak üzere bankasına, işverenine ve diğer kaynaklara başvurabileceğini, BANKA'nın hiçbir neden göstermeden bu başvuruyu reddetme hakkını saklı tuttuğunu ve MÜŞTERİ'nin talep etmiş olduğu Esnek Hesap limitini BANKA'nın belirlediği şartlarla ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder. 6) MÜŞTERİ, PAKET ücretinin ve yıllık yenileme ücretinin vadesiz TL hesabından, varsa Esnek Hesap'ından veya hamili olduğu kredi kartlarından ayrıca herhangi bir yazılı talimatının alınmasına gerek olmaksızın BANKA tarafından işbu Sözleşme hükümlerine istinaden re'sen tahsil edileceğini gayrikabili rücu surette kabul, beyan ve taahhüt eder. 7) MÜŞTERİ, işbu Sözleşme'nin ekinde yer alan Ücret Tarifesi'ni kabul etmiştir. Ücret Tarifesi'nin değişmesi halinde, Alternatif Dağıtım Kanalları vasıtasıyla MÜŞTERİ'ye duyurulan yeni Ücret Tarifesi, bildirildiği tarihten sonraki bir yıllık dönem için hüküm ifade eder. MÜŞTERİ'nin, yeni Ücret Tarifesi'ni kabul etmemesi halinde, bu sözleşme konusu hizmet sona erecektir. MÜŞTERİ'nin yeni Ücret Tarifesi'ni kabul etmesi halinde, bu yeni tarife üzerinden ücret ödenecektir. 8) PAKET ücretinin ödenmemesi ve/veya işbu Sözleşme'de düzenlenmiş olan PAKET'e üyelik şartları ortadan kalktığı takdirde, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın PAKET üyeliği sona erecek olup MÜŞTERİ o güne kadar ödediği PAKET ücretinin iadesini talep edemez. 9) PAKET dahilinde bankacılık ve bankacılık dışı avantajlardan yararlanmak için PAKET dahilinde sahip olunan ürün ve hizmetlerin tümünün aktif olarak kullanılması gerekmektedir. PAKET ürün ve hizmetlerinin aktif olarak kullanılmaması durumunda, bankacılık ve bankacılık dışı avantajlar geri alınacaktır. Ürün kullanımı aktiflik kriterleri MÜŞTERİ ile önceden paylaşılmak suretiyle BANKA tarafından belirlenmektedir. 10) BANKA, PAKET ödül tutarı ve kriterlerinde değişiklik yapma usul ve esaslarını yeniden belirleme hakkına sahiptir. 11) PAKET'in ürünleri ve sağladığı avantajları içeren Paket Ürün ve Hizmet Bilgi Formu ve Paket Ürün Talep formu işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Mersis No: /6

2 12) Kredi kartı ve Esnek Hesap Kredi Limiti tahsisleri için BANKA'nın kredi politikaları geçerlidir. Kredi kartı başvurusu onaylanmadığı takdirde ise MÜŞTERİ, PAKET üyeliğini kalan diğer PAKET ürün/hizmetleriyle beraber geçerli olmak üzere kabul eder. 13) PAKET'in sağladığı avantajlar ve bu avantajların sona erdirileceğine ilişkin bilgilendirmeler BANKA Alternatif Dağıtım Kanalları vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. MÜŞTERİ PAKET'in sağladığı avantajlarla ilgili olarak Alternatif Dağıtım Kanalları dışında bir bildirim yapılmasının gerekmediğini peşinen kabul eder. Taraflar bu hususta tam bir mutabakat içindedir. 14) MÜŞTERİ, işbu Sözleşme'nin akdedilerek PAKET üyesi olduğu tarihten itibaren gün içinde ve PAKET'in sağladığı herhangi bir bankacılık avantajından yararlanmadan PAKET üyeliğini sona erdirdiği takdirde, BSMV tutarı haricindeki ödediği PAKET ücreti MÜŞTERİ'ye iade edilecektir. 15) MÜŞTERİ, PAKET üyesi olduğu tarihten itibaren gün sonra ve/veya PAKET'in sağladığı herhangi bir bankacılık avantajından yararlandıktan sonra, PAKET üyeliğini sona erdirdiği takdirde PAKET ücretini iade alamayacağını kabul ve beyan eder. 16) PAKET üyeliğinin sonlandırılması durumunda, MÜŞTERİ'ye PAKET üyeliği dahilinde BANKA tarafından verilmiş puan ödülleri geri alınacaktır. 17) PAKET üyelik avantajlarından; Yapı Kredi Yayınları'nda indirim ve tüm puan ödülleri sadece üyelik başlangıcında geçerli olup PAKET yenilemelerinde geçerli değildir. 18) Taraflar, PAKET programından doğan hak ve yükümlülüklerini tamamen veya kısmen herhangi bir kişiye temlik veya tahsis edemez, devredemez. 19) MÜŞTERİ, PAKET PROGRAM'ı kapsamında; unvanının, yetkililerinin ad ve soyadının, vergi numarasının, telefon ve adres bilgilerinin, BANKA'nın PAKET PROGRAM uygulaması kapsamında BANKA tarafından, gerek yurt içi, gerekse yurt dışında mukim kurum, kuruluş ve finansal kuruluşlar ile resmî dairelere ve TCMB, SPK, BDDK, Tapu Müdürlükleri, yeminli mali müşavirler, TTK'ya göre denetçilik görevini yürüten bağımsız denetim kuruluşları, Vergi Daireleri, Borsalar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Trafik Tescil Şube Müdürlükleri gibi resmî kuruluşlar ile Türkiye'de faaliyet gösteren resmî ve özel bankalara verilebileceğini ve BANKA'nın da MÜŞTERİ'yle ilgili bilgi ve belgeleri talep edip almaya yetkili olduğunu, bu hususlara muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ AD-SOYADI : TARİH : BANKA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Şube Kaşesi ve Yetkili İmzalar "Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım." Beyanını aşağıdaki alana EL YAZINIZ ile YAZINIZ ve İMZALAYINIZ. İmzalanan Sözleşme ile aynı metni içeren örnektir. Boşluklar asıl nüsha üzerinde doldurulmuştur. Mersis No: /6

3 ÜRÜNE AİT BİLGİLER: ÜRÜNÜN ADI : SÜRESİ : PAKET ÜRÜN VE HİZMET BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: TAHSİL YÖNTEMİ MASRAFIN ADI MASRAF TUTARI TAHSİLAT PERİYODU TAHSİLAT KANALI Paket Giriş Ücreti: / Paket Yenileme Ücreti Hesap/Kredi Kartı PAKET VE ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER - Ana Ürün: Paketi satın alabilmek ve avantajlarından faydalanabilmek için bankaca belirlenen ürünlerin en az birine sahip olunması gereken ürünlerdir. Ana ürün olmadan, ana ürün taahhüt edilerek, paket beklemede statüde açılabilecektir. En fazla gün boyunca ana ürün sahipliği kontrol edilecek, bu süre sonunda ürün sahipliği olmaması durumunda paket otomatik olarak iptal edilecektir. - Sahip Olunması Gereken Ürün: Bankaca belirlenen bu ürünlerin satışı gerçekleşmeden müşteri paketi satın alamayacaktır. - Paket iptali, paket açılışından sonra gün içerisinde yapıldı ise, paket ücret iadesi yapılabilecektir. Paket iptali, paket yenilemeden sonra en fazla gün içerisinde yapılmış ise paket ücret iadesi yapılabilecektir. - Paket yenileme ücret tahsilatı gün boyunca yapılamazsa, paket blokajlı statüye geçecek ve müşteri avantajlardan yararlanamayacaktır. - Paket blokajlı statüde iken gün boyunca tahsilat yapılmaya çalışılır, tahsilat yapılamazsa müşterinin paketi iptal edecektir. - Paketin ana ürününün iptalinden itibaren gün içerisinde müşteri yeniden ana ürüne sahip olamaz ise müşterinin paketi iptal edilecektir. - Ürün açılışı taahhüt edilerek, paket beklemede açıldığında en fazla gün boyunca ürün sahipliği kontrol edilecek, bu süre sonunda ürün sahipliği olmaması durumunda paket iptal edilecektir. - Paket Giriş Ücreti, müşterinin tercihine göre paket satış anında sahip olduğu Vadesiz TL Hesap bakiyesinden, Esnek Hesap limitinden veya Kredi Kartı limitinden tahsil edilir. - Paket Yenileme Ücreti ise öncelikli olarak Paket Giriş Ücreti'nin tahsil edildiği kanaldan (Vadesiz TL Hesap bakiyesinden veya Kredi Kartı limitinden) tahsil edilir. Paket Giriş Ücreti, müşterinin tercihine göre seçtiği Vadesiz TL Hesap bakiyesinden tahsil edildi ise paket yenileme ücreti de yenileme tarihi geldiğinde öncelikle bu hesaptan tahsil edilir. İlgili hesapta bakiye yoksa ve müşterinin başkaca Vadesiz TL Hesap/ları varsa bu hesap bakiyelerinden tahsil edilir. Müşterinin vadesiz TL hesap/larından tahsilat sağlanamadığı takdirde müşterinin varsa Yapı Kredi Kredi Kart/larından tahsil edilir. Paket Giriş Ücreti, müşterinin tercihine göre seçtiği Yapı Kredi Kredi Kartı limitinden tahsil edildi ise paket yenileme ücreti de yenileme tarihi geldiğinde öncelikle bu kredi kartından tahsil edilir. İlgili kartta limit yoksa ve müşterinin başka Yapı Kredi Kredi Kart/ları varsa bu kart limitlerinden tahsil edilir. Müşterinin Yapı Kredi Kredi Kart/larından tahsilat sağlanamadığı takdirde müşterinin Vadesiz TL hesap/larından tahsil edilir. Paket yenileme ücreti için müşterinin Esnek Hesap limiti olsa bile tahsilat bu limitten yapılmaz. Her hesap için yalnızca artı bakiye var ise tahsilat yapılır. Mersis No: /6

4 MEŞE PAKETİ ÜRÜN VE AVANTAJLARI Ana Ürün/ler - Vadesiz TL Hesap Sahip Olunması Gereken Ürünler - Çalışan Hesap - Yapı Kredi Banka Kartı - Bireysel İnternet Bankacılığı & Mobil Bankacılık Üyeliği - Otomatik fatura ödeme talimatı* Paket Avantajları - Kredi Kartı Yıllık Ücreti'nden %100 muafiyet** - Hesap İşletim Ücreti'nde %100 muafiyet*** - ATM'lerden TL günlük para çekme limiti - Ücretsiz Medline Acil Sağlık Hizmeti Üyeliği ( ) - Yapı Kredi Yayınları'nda 1 yıl boyunca %25 İndirim**** * Vadesiz hesaptan ve/veya kredi kartından verilen otomatik fatura ödeme talimatları dahildir. ** Asıl kart hamili olduğunuz Yapı Kredi kredi kartınız için paket üyeliğiniz boyunca yıllık üyelik ücreti ödemezsiniz. ***Sahibi olduğunuz Çalışan Hesabınız için paket üyeliğiniz boyunca hesap işletim ücreti ödemezsiniz. ****Yapı Kredi Yayınları indirimi paket satışında 1 defa verilecektir. ARDIÇ PAKETİ ÜRÜN VE AVANTAJLARI Ana Ürün/ler - Vadesiz TL Hesap Sahip Olunması Gereken Ürünler - Minimum TL Varlık Bakiyesi - Yapı Kredi Banka Kartı - Bireysel İnternet Bankacılığı & Mobil Bankacılık Üyeliği Paket Avantajları - Kredi Kartı Yıllık Ücreti'nden %100 muafiyet* - Hesap İşletim Ücreti'nde %100 muafiyet** - ATM'lerden TL günlük para çekme limiti - BES alan müşterilere 20 TL WP*** - İnternet Bankacılığından yapılan havalelerde 100% muafiyet - İnternet Bankacılığından yapılan EFTlerde 25% muafiyet - Int. Bankacılığı üzerinden yapılan hisse senedi işlemlerinde hediye WP - Ücretsiz Medline Acil Sağlık Hizmeti Üyeliği ( ) - 3 ay boyunca Borsacepte hizmeti - Medline - Yapı Kredi Yayınları'nda 1 yıl boyunca %25 İndirim*** Mersis No: /6

5 * Asıl kart hamili olduğunuz Yapı Kredi kredi kartınız için paket üyeliğiniz boyunca yıllık üyelik ücreti ödemezsiniz **Sahibi olduğunuz tüm vadesiz hesaplarınız için paket üyeliğiniz boyunca hesap işletim ücreti ödemezsiniz. *** Ödül Worldpuanlar ve Yapı Kredi Yayınları indirimi paket satışında 1 defa verilecektir ÇINAR PAKETİ ÜRÜN VE AVANTAJLARI Ana Ürün/ler - Konut Kredisi - Vadesiz TL Hesap Sahip Olunması Gereken Ürünler - Yapı Kredi Banka Kartı - Bireysel İnternet Bankacılığı & Mobil Bankacılık Üyeliği - Çalışan Hesap Paket Avantajları - Kredi Kartı Yıllık Ücreti'nden %100 muafiyet* - Hesap İşletim Ücreti'nde %100 muafiyet** - Konut Kredisi Tahsis Ücreti'nde %15 İndirim*** - BES alan müşterilere 20 TL WP*** - Ücretsiz Medline Acil Sağlık Hizmeti Üyeliği ( ) - Yapı Kredi Yayınları'nda 1 yıl boyunca %25 İndirim*** * Asıl kart hamili olduğunuz Yapı Kredi kredi kartınız için paket üyeliğiniz boyunca yıllık üyelik ücreti ödemezsiniz. ** Sahibi olduğunuz tüm vadesiz hesaplarınız için paket üyeliğiniz boyunca hesap işletim ücreti ödemezsiniz. *** Ödül Worldpuanlar ve indirimler paket satışında 1 defa verilecektir. ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ: İlgili sözleşme kapsamında her bir yıllık sürenin sonunda paket ilişkisinin taraflarca sona erdirilmeyerek devam etmesi durumunda, ücret de dahil, bu formda düzenlenmiş şartlar dahilinde Form kendiliğinden birer yıllık sürelerle uzayacaktır. Bu formdaki yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerde 30 gün önceden tarafınıza eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir faiz, ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için ayrıca talebiniz alınacaktır. Mersis No: /6

6 TAHSİLAT ŞEKLİ: Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartı hesabına borç kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır. Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme'de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla... Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. MÜŞTERİ AD-SOYADI : TARİH : BANKA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Şube Kaşesi ve Yetkili İmzalar "Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım." Beyanını aşağıdaki alana EL YAZINIZ ile YAZINIZ ve İMZALAYINIZ. İmzalanan Sözleşme ile aynı metni içeren örnektir. Boşluklar asıl nüsha üzerinde doldurulmuştur. Mersis No: /6

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU MEVDUAT TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU İŞLEM TÜRÜ UYGULAMA ŞEKLİ ÜCRET ÜCRET - HESAP İŞLETİM ÜCRETİ Hesap İşletim Ücreti (TL)- Bireysel Hesap İşletim Ücreti (TL)- Dernek, Vakıf, Apt. Yönetimi,

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri tarafından DenizBank A.Ş. (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) nezdinde açılacak Kıymetli Maden Hesabı (bundan böyle Hesap olarak anılacaktır), aşağıda yer alan

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ Hamillerine

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 3 Ekim 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye T. Sicil No: 272902

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 05/2014-1 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinde (BBHS) nde yer verilen hükümler

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KRTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : Müşteri Numarası : dı Soyadı-Unvanı : T. Garanti Bankası.Ş. Mersis No: 0879 0017 5660 0379 Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. ytar Cad. 2, Beşiktaş, 34340,

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ 1. AMAÇ İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile düzenlenen tüketici kredisi, müşterinin

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

Model 4 Versiyon No:7 Versiyon Tarihi: 28.05.2015 Baskı Tarihi: 01.06.2015

Model 4 Versiyon No:7 Versiyon Tarihi: 28.05.2015 Baskı Tarihi: 01.06.2015 Sözleşme'nin altında imzası bulunan gerçek veya tüzel kişi/kişileri, MÜŞTERİ NUMARASI: Banka tarafından üretilen ve Müşteri tarafından değiştirilemeyen ve Müşteri'nin Banka'daki hesaplarının taşıdığı numarayı,

Detaylı

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL Finansör Sözleşmesi Sayfa 1 of 21 1. TANIMLAR FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre

Detaylı