ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI"

Transkript

1 ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI Uygunol 1, S.S.Durduran 2 1 Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2 Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Konya, ÖZET 21. Yüzyılda yaşamakta olduğumuz yerlerde çevre ve gürültü kirliliği gibi sorunların yanına bir de elektromanyetik kirlilik eklenmiştir. Son yıllarda cep telefonlarının kullanımındaki hızlı artış, her yıl çok sayıda yeni baz istasyonunun planlanmasını ve kurulmasını gündeme getirmektedir. Bunun sonucu olarak çeşitli tartışmalar ve şikayetler ortaya çıkmıştır. Son zamanlarda bölgesel bazda elektromanyetik kirliliği belirlemek ve ciddi bir problemin olduğu bölgelerde bu kirliliği uygun bir yöntemle kontrol altına almak amacıyla elektromanyetik kirlilik haritaları oluşturulmaya başlanmaktadır. Bu amaçla, genellikle bölgenin haritası üzerinde önem arz eden noktalar tespit edilmekte ve ölçümler yapılarak o noktalardaki kirlilik düzeyleri belirlenmektedir. Ayrıca kirlilik düzeyleri sınıflandırılarak her bir kirlilik düzeyine farklı bir renk verilebilmekte ve harita üzerindeki bu renklendirmeler kirliliğin yoğun olduğu bölgeleri daha net bir şekilde ifade edebilmektedir. Böylece, az, orta, çok kirlilikteki alanlar, belirlenebilmekte ve gelecekte bu alanlarda uygulanacak önlem çalışmalarının alt yapısı oluşturulabilmektedir. Bu çalışma, CBS yardımı ile problem kaynaklarının ortaya konulması, çözüm yollarının üretilmesi ve elektromanyetik kirliliğin haritalar üzerinde gösterilmesini amaçlamaktadır. Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemi, Elektromanyetik kirlilik, Analiz, Harita, Çevre sorunları 1. GİRİŞ Son yıllarda cep telefonlarının kullanımındaki hızlı artış, her yıl çok sayıda yeni baz istasyonunun planlanmasını ve kurulmasını gündeme getirmektedir. Apartman çatılarına, bina yan yüzlerine, okul ve hastane bahçelerine baz istasyonu anteni kurulması insanların kişisel istekleri dışında kalmış bunun sonucu olarak çeşitli tartışmalar ve şikayetler ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, baz istasyonlarının kurulduğu yerlerde oluşturduğu elektromanyetik alan şiddetinin belirlenmesi ve bu alanların olası etkileri ile korunma yolları konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Son zamanlarda bölgesel bazda elektromanyetik kirliliği belirlemek ve ciddi bir problemin olduğu bölgelerde bu kirliliği uygun bir yöntemle kontrol altına almak amacıyla, elektromanyetik kirlilik haritaları oluşturulmaya başlanmaktadır. Bu amaçla genellikle bölgenin haritası üzerinde önem arz eden noktalar tesit edilmekte ve ölçümler yapılarak o noktalardaki kirlilik düzeyleri belirlenmektedir. Ayrıca kirlilik düzeyleri sınıflandırılarak her bir kirlilik düzeyine farklı bir renk verilebilmekte ve harita üzerindeki bu renklendirmeler kirliliğin yoğun olduğu bölgeleri daha net bir şekilde ifade edebilmektedir. Böylece, gelecekte elektromanyetik kirlilik sorunu yaratacak kullanımlar için yerleşim kararı verilmesinin ve planlamasının kentin yerleşimini bozmayacak biçimde yapılmasında da bu haritalardan yararlanıla bilinmektedir. 306 HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

2 2. ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK Elektromanyetik kirlilik, yaşadığımız alanlarda bulunan elektrik akımı taşıyan kablolar, radyo frekans dalgaları yayan radyo ve televizyon vericileri, cep telefonu baz istasyonları, yüksek gerilim hatları, trafolar, mikrodalga yayan ev aletleri vb.nin yarattığı, insanın ve diğer canlıların üzerinde bozucu etkiler yaratan elektromanyetik alanlar dır.[4] Elektromanyetik alan kirliliği yaratacak kaynaklar aşağıda sıralanmıştır. Doğal EM kaynakları; Güneş Bazı uzak yıldızlar Atmosferik deşarj yani yıldırımlar. Doğal olmayan EM kaynakları; Elektrik akımı taşıyan yeraltı ve yerüstü elektrik hatları, TV ve bilgisayarlar, Elektrikli ev aletleri (Elektrikli süpürge, saç kurut ma, traş makinesi vb.) Mikro dalga fırınlar Radyo ve TV vericileri Telsiz haberleşme sistemleri, Kordonsuz telefonlar Hücresel telefon sistemleri ( GSM Baz istasyonları.) 2.1 Cep Telefonu Antenleri (Baz İstasyonları) Çok sayıda aboneye aynı sınırlı frekans bandında hizmet vermenin tek yolu kapsama alanını küçük küçük hücrelere bölmek ve aynı frekansları değişik bölgelerde tekrar kullanmaktır. Bir bölgede hücrelerin belirlenmesi abone sayısına ve yerleşim özelliklerine (arazi yapısına, bina sıklığına, yüksekliğine, vb.) bağlıdır ve genelde Şekil 1 deki gibi ideal geometrik özellik göstermez.[2] Şekil 1: Hücresel GSM sistemi HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 307

3 Üstelik bir de bu bölgelerde nüfus yoğunluğunun çok yüksek, abone sayısının da çok fazla olması hemen her sokakta, bina çatılarında, cephelerinde çok sayıda baz istasyonu görmemize neden olacaktır. Baz istasyonları, bir GSM hücresinde abonelerle iletişimi sağlayan verici/alıcı sistemleridir. Baz istasyonları genellikle 4m boyunda dolap biçimi iki çubuk antenle bir çanak antenden ibarettir. Çubuk antenler MD ları toplayıp çanak antene verir, o da bu dalgaları çevreye gönderir. Çanak anten 16 farklı kanaldan (frekanstan) yayın yapabilir. Her hücrede bir baz istasyonu bulunur. Bunlar hem abonelerle hem de komşu hücre baz istasyonları ile sürekli iletişim halindedirler. (Sevgi L, 2000) Yapılan ölçümler, normal bir baz istasyonu yerleşimi seçildiğinde elektrik alan değerinin 5 10 V/m üstüne çıkmayacağını göstermektedir. Ancak, yanlış yer seçimi ve hatalı yerleşim ile verilen sınır değerlerinin aşılması söz konusu olabilmektedir. (Bold, A 2003) Şekil 2: Baz istasyonu kulesi 3. ELEKTROMANYETİK ALAN ÖLÇÜMLERİ Türkiye'de EMO, TÜBITAK ve değişik üniversiteler, hatta çevre müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarınca ölçümler yapılmaktadır. EMO tarafından, İstanbul un değişik bölgelerinde okul, hastane, park, kalabalık alış veriş merkezleri ve sokakları, bina cepheleri ve çatıları ile bina içlerinde son zamanlarda ölçmeler yapılmaktadır. Bu ölçmeler seçilen tipik bölgelerde, günün değişik saatlerinde tekrarlanmaktadır. Baz istasyonu yerleşimi olarak kötü sayılabilecek tipik yerler saptanmış ve buralarda tekrarlı ölçümler gerçekleştirilmektedir. Ölçümler, baz istasyonları civarında, sokak aralarında, bina çatılarında ve evlerde yapılmaktadır. Ölçümlerin tamamında ICNIRP' nin belirlediği sınır değerler baz alınmaktadır. Tekrarlı yapılan ölçüler telefon konuşmalarının en yoğun ve en az olduğu düşünülen saatlerde tekrarlanmaktadır. Elektromanyetik radyasyon konusunda her ülke kendi standartlarına göre limit değerler belirlemiştir. Avrupa Birliği ne üye ülkeler ve ABD dâhil olmak üzere birçok Dünya ülkesinde ortak olarak kabul gören ve uygula- 308 HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

4 nan sınır değerler bulunmaktadır. Bu sınır değerler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da tanınan ve uluslararası bir komisyon olan ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection- İyonize olmayan radyasyondan koruma komisyonu) tarafından genel halk için günde 24 saat maruz kalındığı kabulüyle belirlenmiştir. Sınır değerler yayılan radyasyonun frekansına bağlı olarak değişmekte olup, güç frekanslarında (YGH ve trafolar için) Tablo1 deki gibidir. Tablo 1: YGH ve trafolar için kabul edilen sınır değerler (ICNIRP) EMK Kaynağı Elektrik Alan Şiddeti (V/m) Manyetik Alan Şiddeti (A/m) YGH ve Trafolar Tablo 2: GSM Şebekeleri için kabul edilen sınır değerler (ICNIRP) Sınır Değerler E (V/m) E (V/m) S (µw/cm 2 ) S (µw/cm 2 ) 900 MHz 1800 MHz 900 MHz 1800 MHz Türkiye ABD Rusya İtalya İsveç Telekomünikasyon Kurumu tarafından tarihli resmi gazetede yayınlanan 10 KHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Türkiye de geçerli olan sınır değerleri belirlenmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon- Elektromanyetik Kirlilik adı altında tarihli ve 2000/56 sayılı bir genelge yayımlamıştır. Bu genelgede insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkiler ve riskler açısından, bunların uygun yer seçimlerinin yapılması, kurulmaları, işletilmeleri ve kullanımlarında gerekli tedbirlerin alınması ve tedbirlerin kontrolünün yapılması gerektiği vurgulanmıştır. HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 309

5 Şekil 3 : Sınır değerlerini benimseyen ülke sayıları 4. ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS); konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir bütünlük içinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir (Yomralıoğlu, 2000). Grafik veriler, konuma bağlı olarak ölçülen ya da çeşitli yazılımlar aracılığı ile üretilen, görüntü ya da tablosal veriler olabilir. Grafik olmayan veriler ise, varlıklara ilişkin öznitelik bilgileri olabileceği gibi, ekonomik, sosyal ve yönetsel yapıya ilişkin veriler olabilir. Sonuçta CBS, grafik ve grafik olmayan verileri bütünleştiren, konumsal sorgulama, görüntüleme ve modelleme yaparak karar verme analizleri üretebilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin çevre problemlerinin çözümünde kullanımı, en güçlü ve en başarılı uygulama alanlarından biridir. Dünya daki teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak, ülkemizde de Coğrafi Bilgi Teknolojileri ne olan eğilim sürekli olarak artmaktadır. Özellikle, aynı coğrafyada bulunan farklı içerikli konumsal bilgilerin hızlı analiz gereksinimi, kamu kurum ve kuruluşlar yanında artık bireyler için de etkin bir karar-destek aracı olarak önemsenmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemi nde depolanan veriler üzerinde konuma dayalı kararlar verebilme coğrafi verinin sorgulanması, görüntülenmesi ve analizler ile mümkün olmaktadır. Konumsal analiz işlemlerinde, mevcut girdilerden yararlanılarak, yeni bilgi kümeleri üretilmektedir. Elektromanyetik kirliliğin tespiti amacıyla; Coğrafi Bilgi Sistemi, konumsal ve konumsal olmayan bilgilerin veritabanında depolanması, işlenmesi ve sunulması fonksiyonlarını içermekte çeşitli sorgulamalar ve analizler yaparak, kirliliğin izlenmesinde önlem alıcı ve karar verici durumunda olan ilgili kuruluşlara yararlı olmaktadır. 310 HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

6 Şekil 4: Oluşturulan Konya baz istasyonları haritası 5. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE VERILERIN TOPLANMASI Bu çalışma kapsamında, Konya şehrinde elektromanyetik kirlilik yoğunluğunun yüksek olabileceği ve GSM baz istasyonlarının yoğun olarak bulunduğu birçok farklı bölgede, elektromanyetik alan ölçüm cihazı ile ölçümler yapılacaktır. Konya kent merkezinde elektromanyetik kirlilik haritasının hazırlanması amacıyla, çalışma alanı olarak Selçuklu, Karatay ve Meram merkez ilçeleri seçilmiştir. Bu alandaki tüm GSM şirketlerine ait baz istasyonları, önceden tespit edilerek yaklaşık 300 ayrı noktada ölçümler gerçekleştirilecektir. Bu ölçümler günlük pik saatlerde ve cep telefonu kullanımımın yoğun olabileceği düşünülen saatlerde ayrı ayrı yapılması planlanmaktadır. Ölçümler baz istasyonlarının bulunduğu bölgeye yakın yerlerde 3 farklı açıdan olacak şekilde 6 şar dakikalık periyotlar halinde gerçekleştirilecektir. Ölçümler esnasında SPECTRAN HF-6080 marka portatif bir elektromanyetik alan ölçüm cihazı kullanılarak, belirlenen noktalarda elektromanyetik alanlar ölçülecek ve koordinatları el GPS i ile tespit edilecektir. Elde edilen veriler ArcGIS 9.2 yazılımında noktasal veri olarak tablolar halinde girilecek ve uygun olan interpolasyon yöntemi kullanılarak elektromanyetik kirliliğin yoğun olduğu bölgeleri gösteren raster veriler elde edilecektir. Oluşturulan bu veriler Konya kent merkezine ait sayısal harita HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 311

7 ile birleştirilerek elektromanyetik alanların yoğun olarak tespit edildiği alanlar belirlenecektir. Elde edilen veriler sayesinde radyasyondan kaynaklanan kirlilik seviyelerini de farklı renklerde gösteren haritalar oluşturulacaktır. Elde edilecek olan elektromanyetik alan kirliliğine ait haritalar vasıtasıyla, hem mahalle bazında hem de sağlık açısından riskli bölgeler tespit edilebilecektir. Şekil 5 : Arcgis 9.2 Ekran görüntüsü Şekil 6: SPECTRAN HF-6080 marka portatif bir elektromanyetik alan ölçüm cihazı 312 HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

8 6. SONUÇLAR Günümüzde bilgi artık önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Bu nedenle bilgi teknolojisinde çok hızlı gelişmeler kaydedilmekte ve bu alanda birçok yatırımlar toplumlar tarafından yapılmaktadır. Özellikle bilgisayar alanındaki yazılım-donanım sektöründe yapılan milyonlarca dolarlık yatırımlar, bireylerden kurumlara kadar birçok alanda görülmektedir. Tüm bu yatırımların amacı bilginin optimum şekilde kullanılması için gerekli araçlara sahip olma arzusundandır. Bilgi toplumlarındaki bireylerin diğerlerine nazaran çok daha refah yaşamalarındaki etkenlerden biride elbette ki bilginin bu toplumlarca çok daha yoğun ve aktif kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bugün, konuma dayalı bilgilerin istenen formatlarda toplanması ve yeniden üretilmesi hatta paylaşılması gelişen tekniklerle mümkün hale gelmiştir. Başta coğrafi bilgi sistemleri olmak üzere birçok konumsal bilginin temel amacı, konuma dayalı gözlemler neticesinde elde edilen verilerin, toplanması, saklanması ve kullanıcıya sunulması için gerekli düzeneklerin kurulmasıdır. Coğrafi bilgi sistemleri, bu amaçlarını başta kurumlar olmak üzere bireylerin özel amaçlı araziye-dayalı problemlerinin çözümünde kullanır. Bunun için yazılım-donanım yanında, gerekli veri-tabanlarının oluşturulmasına da ihtiyaç vardır. CBS yi ülkeler, genelde doğal-kaynak potansiyellerini tanımak ve tespit etmekte; yerel yönetimler beldelerine ilişkin alt ve üst yapılarını tanımak, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek için kullanıyor olabilmektedir, ancak bunların yanında herhangi bir mekânda, elektromanyetik kirlilik değerlerine bağlı olarak ta bilgi sistemini pekâlâ tasarlayıp bir elektromanyetik kirlilik haritası oluşturulabilir. Ülkemizde elektromanyetik kirliliğin araştırılması konusunda kısmen yeni yeni çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. İnsan sağlığı açısından da oldukça önem teşkil eden elektromanyetik radyasyonu tespit etmek amacıyla oluşturulacak olan elektromanyetik kirlilik haritaları ile; hangi bölgelerin ne tur risk altında olduklarının belirlenmesi doğrultusunda hem Üniversite-Sanayi işbirliği hem de bilimsel anlamda değeri olan bir projenin Konya daki kurumlara da yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu hususta Konya ilinde bu kirliliğin meydana getirdiği olumsuz etkiler tespit edilebilecek ve insan sağlığı için gerekli önlemlerin alınması amacı doğrultusunda, ilgili kuruluşlar tarafından bir karar verme aracı olarak kullanılabilecektir. Dolayısıyla bu gibi çalışmalar yapılarak çalışma yapılan bölgede Elektromanyetik kirlilik düzeyi tespit edilebilir Yapılan tespit ve ölçüm sonuçlarına göre risk değerlendirmesi yapılabilir Elektromanyetik kirlilik düzeyini geriletecek önlemlerin hayata geçirilmesi sağlanabilir Elde edilecek sonuçların sınır değerlerini aşıp aşmadığı kontrol edilerek, sınır değerlerini aşan yerlerde gerekli önlemlerin alınmasını sağlanabilir Baz istasyonlarının okul bahçeleri, kreşler, hastaneler, parklar gibi toplu yaşama ve kullanım alanlarına kurulmasının sakıncası olup olmadığını tespit edilebilir ve risk haritaları oluşturulabilir Oluşturulacak harita, bölgede daha sonra yapılabilecek çalışmalara altlık olarak kullanılabilir Baz istasyonlarının kurulduğu yerlere, oluşturduğu elektromanyetik alan şiddetine göre değişik uyarı işaretleri konmasını sağlanabilir ve açık alanlardaki istasyonların çevresini uyarı işaretleri ile sınırlandırılmak gibi düzenlemelere yardımcı olunabilir. HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 313

9 Sonuç olarak, CBS ile Elektromanyetik Kirlilik Haritaları oluşturulabilecek ve böylelikle risk değerlendirilmesi yapılması konusunda bizlere büyük kolaylıklar sağlayacağı düşünülmektedir. KAYNAKLAR Ada N., (2007) Örgütsel İletişim ve Yeni Bilgi Teknolojileri Bold, A., Toros, H. ve Şen O., (2003). Manyetik alanın insan sağlığı üzerindeki etkisi Bursa Nilüfer İlçesi Elektromanyetik Kirlilik Raporu 2007 Güler, Ç., (2004).Çobanoğlu, Z. Elektromanyetik Radyasyon Kamil Ç.,(2006) Elektromanyetik alan,bilim ve Teknik Ağustos Sayısı Ramiz, H., (2004) Elektromanyetik Kirlilik, GSM Baz İstasyonları ve Işınımların Ölçülmesi, Sevgi, L., (2000) Elektromanyetik Uyumluluk Elektromanyetik Kirlilik, Aralık Sevgi, L., (2000), EM Kirlilik, Cep Telefonları ve Baz İstasyonları, EMO İstanbul Şube Bülteni Haziran. Sabuncu, H., (2005) Elektromanyetik Radyasyonlar ve Elektromanyetik Alanlar İle İlgili Tanımlar Sağlığa Olumsuz Etkileri, Tübitak-bülten, (2001), Elektromanyetik Dalgalar ve İnsan Sağlığı Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları Tübitak Yomralıoğlu, T., (2000) Coğrafi Bilgi Sistemleri-Temel Kavramlar ve Uygulamalar Yomralıoğlu, T. (1996) Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans Ders Notları Gazi Üniversitesi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 314 HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

10 OTURUM 6 İNOVASYON VE TASARIM ÇALIŞMALARI Oturum Başkanı: Doç. Dr. Çetin Cömert Web Tabanlı CBS Uygulamalarına Google Maps Yaklaşımı Dinçer, N. G. Ayhan, K, Seyrek (DSİ) Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları İçin Yazılım Geliştirme: Amerika Yeniden Keşfedilmeli Mi? T. Akbulut (İşlem GIS) Coğrafi Bilgi Sistemlerine Bina Vektör Verisinin Sağlanmasında Yeni Bir Yaklaşım: Genetik Algoritma Uygulaması E. Sümer (Başkent Ü), M. Türker (HÜ) Meta Veri Uygulama Arayüzleri G. Yalçın, S. Bakıcı (TKGM) Yer altı Madenciliği Emniyetiyle İlgili CBS Tabanlı Bir İzleme ve İşletme Sisteminin Geliştirilmesi S. Salap, M. O. Karslıoğlu, N. Demirel (ODTÜ) Portal Tabanlı Bir UKVA Gerçekleştirilmesi İçin Yapılması Gerekenler Akıncı (OMÜ), Ç. Cömert (KTÜ) HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 315

11 316 HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

12 WEB TABANLI CBS UYGULAMALARINA GOOGLE MAPS YAKLAŞIMI A. Dinçer, N.G. Ayhan, K. Seyrek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Etüd ve Plan Daire Başkanlığı, CBS Şube Müd., Ankara, ÖZET Gün geçtikçe teknolojinin geliştiği dünyamızda, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) de bu gelişimden faydalanmaktadır. İnternetin yaygınlaşması ile bilginin erişilebilirliği sınırları kaldırmış, bir noktadaki gelişmelerden tüm dünya faydalanabilir hale gelmiştir. CBS konusunda da bilgi erişilebilirliği yaygınlaşmış, bu yaygınlaşmada da en önemli etmen Google ın çıkarmış olduğu Google Maps uygulaması ve Uygulama Geliştirme Arayüzü (API) olmuştur. Devlet Su İşleri (DSİ) olarak önceleri Google Maps i altlık olarak kullanırken sonrasında 1/250000, 1/ ve 1/25000 ölçekli raster haritaları ve 1/ ölçekli vektör verileri kullanarak kendi altlıklarımızı oluşturma ve Google Maps e alternatif olarak geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. İşte bu noktada isteyen kullanıcılara raster haritaları, isteyen kullanıcılara da Google ya da Microsoft katmanları arasında tercih yapabilecekleri bir altyapı hazırlanmıştır. Teknoloji olarak masaüstü tarafında ArcMap kullanılarak haritalar üretilmiş, sonra da bunlara uygun bir şekilde veri hazırlanarak sunucu tarafına aktarılmıştır. Sunucu tarafında ise açık kaynaklı yazılımlar olan Apache, PHP ve MySQL çalıştırılarak uygulamanın her yerde kullanılabilirliği arttırılmıştır. İstemci tarafında ise açık kaynak olan OpenLayers JavaScript uygulaması kullanılmıştır. Bu uygulama kapsamında pilot bölge olarak Büyük Menderes Havzası seçilerek, bu pilot bölgede çalışan web uygulamamız tüm DSİ ye yaygınlaştırılabilir olup, yüksek yatırım gerektiren CBS sunucu yazılımlarına ve donanımlarına ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Anahtar Sözcükler: E-devlet, Web/Internet CBS, Açık Kaynak, Yazılım Geliştirme 1. GİRİŞ Gün geçtikçe gelişen teknoloji ve teknoloji ile birlikte ivme kazanan web dünyası ile birlikte Coğrafi Bilgi Sistemleri de önem kazanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin gelişmesinde web dünyasındaki yeniliklerin önemli bir yer kapladığı ise yeterince ortadadır. Web dünyası geliştikçe, kendisine yeni sınırlar çizdikçe CBS dünyası da bundan payını almakta, kendini geliştirmektedir. Gün geçtikçe masaüstü ortamından uzaklaşan CBS dünyası web servisleri ile sunucu tarafında kendisine daha özgür bir ortam yakalamaktadır. Bu özgür ortam da CBS nin daha fazla kişiye ulaşmasına, daha fazla tanınmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca web servisleri ve web tabanlı uygulamalar ile kullanıcı tarafında yazılım lisansı satın alma, yazılım kurma ve bakımı gibi konular da tarihe karışmaktadır. Web tabanlı CBS nin mevcut durumuna gelmesindeki en büyük katkı 2005 yılında Google ın harita sitesi olan Google Maps i ve sonrasında da Uygulama Geliştirme Arayüzünü (API) herkesin kullanımına açması olmuştur. Uygulama Geliştirme Arayüzü ile Google tarafından sağlanan sokak haritaları, uydu görüntüleri ve adres bulma gibi servislere erişim sağlanmış, geliştiriciler bu servisleri kendi servislerine entegre ederek mashup adı verilen melez uygulamalar geliştirilmeye başlanmıştır. HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 317

13 DSİ bünyesinde de bu gelişmelere paralel olarak uygulamalar geliştirilmeye başlanmış ve ilk mashup örneği 2007 yılında ortaya çıkmıştır. Bu uygulamada Google Maps API ile DSİ Akım Gözlem İstasyonları (AGİ) verileri entegre edilerek bir uygulama geliştirilmiş ve kurum içerisinde kullanılmaya başlanmıştır. Google Maps in altlıkları yeterli gibi görünse de zaman içerisinde kurumun kendi altlıklarının da bu uygulamaya entegrasyonu gündeme gelmiş ve bu konuda araştırmalara başlanmıştır. Bu araştırmalarda Google Maps, Microsoft Virtual Earth ve DSİ nin kendi altlıklarını bir ortamda birleştirmek için gereken yazılım(lar) incelenmiş ve sonucunda Açık Kaynak olarak geliştirilen OpenLayers isimli JavaScript tabanlı web uygulama geliştirme arayüzü uygun görülmüştür. Gerekli alt yapı için programlar bulunduktan sonra uygulamanın bir havza/bölge kapsamında geliştirilip sorunlarını ve uygulanabilirliğini test etmek hem geliştirme sürecini hızlandırmak hem de sorunları hızlı çözmek için uygun görülmüştür. Bu kapsamda Büyük Menderes Havzası için örnek bir uygulamanın geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu makalede bu uygulamanın veri hazırlanmasından internet üstünde yayınlanmasına kadar geçen süredeki adımlardan bahsedilmektedir. 2. VERİLERİN HAZIRLANMASI DSİ Genel Müdürlüğü bilindiği üzere ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi ve yönetiminden sorumlu en yetkin kuruluş olup, günümüze kadar ülkemiz bazında kurulması düşünülen Ulusal CBS Altyapısı kurulması çalışmalarında Hidroloji katmanı (Su Kuyuları, Hidroelektrik Santralleri, Göller, Göletler, Baraj Gölleri, Su Kaynakları, Akarsular, Akarsu Havzaları, Su Kalitesi, Hidrojeoloji Haritaları, Sulama alanları, Sulama kanalları vb.) verilerinin üretilmesinden sorumlu kuruluş olarak öngörülmektedir. Bu kapsamda bu verilerin elde edilmesi ve üretilmesi kurumumuz adına büyük önem taşımaktadır. Söz konusu verilerin temin edilmesi amacıyla verilerin bir kısmı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından sayısal ortama aktarılmış, temel altlık veriler ise ilgili kurumlardan temin edilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğünde, planlama ve proje çalışmaları ile Coğrafi Bilgi Sisteminin Altyapısının kurulması amacıyla ihtiyaç duyulan 1: ölçekli katmanların bir kısmı Askeri Coğrafya Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında Harita Genel Komutanlığından alınmıştır. Ancak, HGK ile yapılan koordinasyon çalışmaları sonucu, ölçekli sayısal hidrografya bilgilerinde HGK da mevcut olmadığı tespit edilen katmanların 1: ölçekli topoğrafik haritalardan 94/5856 sayılı Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde telif ve iktibas hakkı HGK da kalmak ve söz konusu bilgilerin sadece DSİ Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için kullanılması kaydıyla sayısallaştırılarak elde edilmesi hususunda HGK dan uygun görüş alınmıştır. DSİ Hidroloji Katmanı Oluşturmak Üzere 1: Ölçekli Sayısallaştırma işi HGK dan temin edilen 1/ ölçekli dönüşümü yapılmış raster haritalar kullanılarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hizmet alımı yoluyla yaptırılmıştır; 318 HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

14 Akarsular (Şekil 1), Göller, Su Kaynakları (Kaptaj, Düden, Pınar, Kuyu), Gölet ve Barajlar, Sulak Alanlar (Sazlık ve Bataklıklar), Kirletici Noktalar (Fabrikalar, Madenler) (Şekil 2), Yerleşim Yerleri, Yollar katmanları CBS ortamında sayısal ortama aktarılmıştır. Söz konusu sayısal haritalar, veri kontrolleri yapılmasına müteakip Askeri Coğrafya Hizmet Yönetmeliği kapsamında Harita Genel Komutanlığına gönderilmiştir. Şekil 1: Türkiye nin 1: Ölçekli Akarsu Katmanı Şekil 2: 1: Ölçekli Fabrika-Maden Katmanı DSİ tarafından temin edilen 1/ / ölçekler arasındaki haritalar kullanılarak Genel Müdürlüğümüz genelinde kullanılacak bir model oluşturma amacıyla Şekil 3 te gösterilen Büyük Menderes Havzası nda web tabanlı bir uygulama geliştirilmiştir. Şekil 3 : Havza Sınırları Haritasında Büyük Menderes Havzasının Yeri HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 319

15 3. UYGULAMA GELİŞTİRME Önceki kısımlarda verilerin uygulama geliştirme ortamına uygun bir şekilde nasıl hazırlandığını inceledikten sonra bu kısımda bu hazırlanan verilerin internet ortamına aktarılmasını ve bunların internet üstünden ulaşılabilmesi için gereken web arayüzünün geliştirilmesi anlatılacaktır. Öncelikle elimizdeki hem raster hem de vektör formatında olan verileri internet ortamına aktarmamız ve veri formatlarını internet ortamına taşımak için farklı dönüşüm işlemleri yapılması gerekmektedir. Web arayüzünde görsel sunum için gerek raster gerekse vektör verileri Google Maps in temeli olan tile sistemine çevirmemiz gerekmektedir. Böylelikle gerek intranet gerekse internet ortamında çok kullanıcının eriştiği Web Tabanlı CBS uygulamalarında en büyük dar boğazı oluşturan grafik oluşturulması sorununun üstesinden gelmiş olacağız. Böyle bir avantajı olan sistemin tek handikapı ise oluşturduğunuz tile sistemini anlık güncelleyememeniz ki şu an için altlık veri oluşturduğumuz düşünülür ise bunun büyük bir problem olmadığı ortaya çıkmaktadır. ArcMap masaüstü uygulaması ile hazırlanan veriler, Arc2Earth genişleme paketi ile tile sistemine çevrilerek Google Maps üstünde gösterilmeye hazır hale getirilmektedir. Katmanlarımızın dönüştürülmesi tamamlandıktan sonra internete sunulması için Google App Engine (GAE) e yükleyeceğiz. GAE Google tarafından hizmet veren bir barındırma hizmeti gibi düşünülebilir, fakat diğer barındırma hizmetlerinden farklı olarak Google altyapısını ve Google ın yük eşitleme (Load-Balancing) desteğini kullandığınız için ölçeklenebilir bir servis olarak görülmektedir. Yani oluşturduğunuz sistem bir kişi için de bir milyon kişi için de aynı şekilde çalışacaktır, geliştiricinin ekstra bir çaba harcamasına gerek yoktur. Ayrıca Google App Engine yönetici arayüzü ile anlık performans yüklerine ve diğer önemli ayrıntılara ulaşabilirsiniz. (bkz. Şekil 4) Web uygulaması sadece görsellik için kullanılmayacağından vektör tabanlı sorguları da aktif hale getirmek için elimizdeki vektör tabanlı verileri de veritabanına aktarmamız gerekmektedir. Uygulamanın geliştirilebilirliğini arttırmak için mümkün olduğunca açık kaynak uygulamalar kullanmaya gayret ettiğimizden dolayı veritabanı olarak internette yaygın olarak kullanılan MySQL veritabanını tercih ettik. Örnek veri seti olarak da noktasal bazda Akım Gözlem İstasyonlarını kullandık. Veri setini önce XML formatına çevirip, mekansal sorgulara uygun geliştirilmiş MySQL Spatial üzerine aktardık. Veritabanını hazırladıktan sonra istemci-sunucu arasında iletişimi sağlamak için PHP ile gereken ara bağlantıyı yazdık. Bu bağlantıda işlemleri hızlandırmak için JavaScript ortamına uygun olan JSON formatını tercih ettik. JSON formatı XML formatına göre insanlar tarafından okunabilirliği zor olsa da JavaScript tarafından direk desteklendiği ve transfer boyutunu düşürdüğü için tercih edilmiştir. Sunucu tarafında gerek grafik gerekse sorgu kısımlarını çözdükten sonra OpenLayers ın geliştirme arayüzünü Yahoo User Interface (YUI) JavaScript çatısı ile birleştirerek istemci tarafındaki uygulamayı yazdık. Uygulama hazırlandıktan sonraki örnek ekran görüntülerini de Şekil 5 ve 6 da görebilirsiniz. 320 HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

16 Şekil 4 : Google App Engine Yönetici Arayüzü Şekil 5 : 1/ Ölçekli Raster Haritaların Altlık Olarak Seçildiği Uygulama Ekran Görüntüsü. HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 321

17 Şekil 6 : Google Maps ın Altlık Olarak Seçildiği Uygulama Ekran Görüntüsü. 4. SONUÇ Yukarıda da yazıldığı üzere Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarında GeoWeb 2.0 ın ve Google Maps in getirdiği yenilikler ile hızlı bir gelişme süreci başlamıştır. Bu süreçte hız ve kullanıcılar ile etkileşim ön plana çıkmış, uygulamaların geliştirilmesi bu yönde hız kazanmıştır. Bu makale kapsamında geliştirilen uygulama aslında Mashup a örnek verilebilecek bir uygulama olup, GeoWeb 2.0 a kamu kurumlarının yaklaşımını göstermesi açısından da yeni açılımlar getirecektir. Böylelikle mevcut CBS verileri, Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği ne uygun olarak ilk etapta DSİ Genel Müdürlüğü İntraneti içinde, daha sonraki aşamalarda ise verilere erişim yetkileri tanımlanarak internet ortamında kullanıcılara açılacaktır. Her uygulamada olduğu gibi bu uygulamadaki tiling yaklaşımının da avantajlarının yanında dezavantajları da vardır. Bunların başında verinin tile olarak oluşturulmasından doğan bir durağanlık söz konusudur. Eğer verileriniz sık sık güncelleniyorsa bu yaklaşım yerine başka bir yaklaşım denemeniz gerekebilir. Ama genel için yorumlanırsa uzun vadede güncellenen verileri tile sisteminde hazırlayıp, sık güncellenen verileri de WMS/WFS gibi servisler ile sunarak hem performans hem de güncelleme sorunlarının aşılabileceği görülmektedir. TEŞEKKÜR Uygulamamızın geliştirilmesinde verilerin kaynağı olan DSİ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürü borç biliriz. 322 HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

18 KAYNAKLAR Dinçer A., Yüksel E., Seyrek K & Elcek S. (2007) Google Maps veya Microsoft Virtual Earth Kullanılarak Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamalarının Geliştirilmesi. Proceedings Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (MakaleID:130). Trabzon 30 Ekim 02 Kasım URL1, OpenLayers Web Site, 21 Ekim 2008 URL2, Charlie Savage's Blog, Google Maps Revisited, 23 Ekim 2008 URL3, Google, Google Maps Anahtar Temin Adresi, 23 Ekim 2008 URL4, Google, Google App Engine, 24 Ekim 2008 URL5, Google, Google Maps Dökümantasyonu, 26 Ekim 2008 URL6, Microsoft, Microsoft Virtual Earth Dökümantasyonu, 26 Ekim 2008 HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 323

19 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME: AMERİKA YENİDEN KEŞFEDİLMELİ Mİ? T. Akbulut 1 1 ISLEM GIS, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi & Yazılım Uzmanı, Ankara ÖZET Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konumsal ve konumsal olmayan verilerin depolandığı bir veritabanı ile veritabanı ve kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayan, verilerden bilgi çıkarımına olanak veren işlemleri gerçekleştiren uygulama yazılımından oluşur. Uygulama yazılımları çok farklı yelpazedeki kullanıcılara hitap etmekte ve yazılımı geliştiren(ler) tarafından tasarlanan ihtiyaçlara çözüm üretebilmektedir. Kullanıcının uygulamada karşılaşabilceği karmaşık problemlerin çözümü için uygulama yazılımının esnek bir şekilde değiştirilmesi gerekir. Bu esnekliği sağlamak amacıyla yine uygulama yazılımını üretenlerce paket yazılımlar üzerinde bağımsız uygulama geliştirme araçları üretilmiştir. Bu alanda en yaygın olarak bilinen uygulama yazılımları ESRI ve MapInfo dur. Bu ticari yazılımların dışında açık kaynak kodlu GRASS, AvisMAP, SharpMAP, SAMT (Spatial Analysis and Modelling Tool) gibi bir çok yazılım bulunmaktadır. Bu çalışmada ticari ve ticari olmayan dış kaynaklı yazılımlara ne kadar bağımlı kalınmalı, ne amaçla ve ne kadar kullanılmalı sorusundan yola çıkarak yeni bir CBS yazılımı ve buna bağlı kütüphaneleri oluşturmak için yapılması gerekenler konusunda öneriler getirilmiştir. ArcObjects (ESRI), AvisMAP ve SharpMAP yazılımları incelenmiş, mimarileri hakkında bilgi verilmiştir. İncelenen yazılımların mantıksal yapı anlamında birbirlerine benzemekle birlikte farklı yazılımsal yetenek ve kapsamlara sahip olduğu gözlemlenmiştir. Örnek olarak her üç yazılım veriyi görüntüleme ve üzerinde gezinme imkanı sunmaktadır. Ancak sundukları veri tiplerinde farklılıklar bulunmaktadır. İncelenen yazılımların kütüphaneleri karşılaştırıldığında ArcObjects in geniş kapsamlı olduğu, AvisMAP CBS geliştirme aracının ArcObjects e göre dar kapsamlı ancak orta düzey ihtiyaçları karşılayabilecek bir kapasitede olduğu tespit edilmiştir. SharpMAP ile en basit düzeyde ihtiyaçlar rahatlıkla çözülebilmektedir. Yeni bir CBS yazılım kütüphanesi ve yazılımı geliştirirken söz konusu yazılımlardan ArcObjects in kütüphanesini, kullanıcı kontrollerinde AvisMAP ve SharpMap i başlangıç için örnek almak, nesne ve cephe yönelimli yazılım mantığı izlemek gerekmektedir. Günümüzde karşılaştığımız problemlerin çözümünde mevcut CBS yazılımlarının gücü ve yetenekleri yadsınamaz. Ancak bu yazılımları kullanırken elde edilecek tecrübe sadece problem çözmek için değil yazılım geliştirmek için de kullanılmalıdır. Böylelikle kendi coğrafyamızda karşılaştığımız bize özgü problemleri çözmek için özgün yazılımlar geliştirme yönünde bir adım atılmış olacaktır. Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), ArcObjects, AvisMap, SharpMap, Yazılım Geliştirme Araçları 1. GİRİŞ Bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin genel olarak yapısı, Coğrafi Bilgi Sistemleri için kullanılan bazı (yetenekleri açısından farklı seviyelerde olmasından dolayı seçilen) yazılım geliştirme araçları hakkında bilgi ve kendimize ait yazılım geliştirme araçları hazırlarken yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulunulmuştur. 324 HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

20 2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konumsal ve konumsal olmayan verilerin depolandığı bir veritabanı ile veritabanı ve kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayan, verilerden bilgi çıkarımına olanak veren işlemleri gerçekleştiren uygulama yazılımından oluşan sistem olarak tanımlamayabiliriz. Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) yapısal olarak ayırmak, bu kavramı açıklamakta faydalı olacaktır. Bu ayrımı (C+ BS) Coğrafi ve Bilgi Sistemleri şeklinde yapacak olursak, başlı başına Bilgi Sistemleri ve Coğrafya ayrı bilimlerdir, ancak CBS çatısı altında bu kavramlar birbirilerini genişletmektedirler(extend etmektedirler). Bu kavramsal ayrımın CBS üzerindeki yapısal ilişkisi Şekil 1 de gösterilmiştir. Şekil 1: Bilgi Sistemleri ve Coğrafi veri yada konumsal veri ilişkisi Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan Coğrafi Veri Tabanı (GeoDatabase) Veri Tabanından (DataBase) türemiştir. Şekil 1 için Bilgi Sistemlerinin Coğrafi Bilgi Sistemine dönüşümüne, veritabanındaki bir satır (Row)ın coğrafi veritabanındaki bir detay(feature)a dönüşümünü göstermektedir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde ve Bilgi Sistemlerinde kullanılan yazılımların ortak yönleri veritabanı üzerindeki yaptıkları işlemlerdir diyebiliriz yine bu durum için Bilgi Sistemlerini Coğrafi Bilgi Sistemlerini extend etmesi olarak görebiliriz. Şekil 2: Bilgi Sistemlerinde veritabanı işlemleri HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 325

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI Uygunol 1, S.S.Durduran 2 1 Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri

ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri 19. Esri Kullanıcıları Konferansı 22-23 Ekim 2014 ODTÜ, Ankara ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri Mehmet BURSALI Amaç Esri Ürün ve Teknolojileri kullanarak oluşturulan yazılım geliştirme çözümleri

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Arc/Info 9.3? ArcGIS Desktop o ArcView: çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine odaklanır. o o ArcEditor: ArcView

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Eğitim Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Genel Esri yazılımları

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ BİLGİ

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY 18 MART 2014 ANKARA

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları 19. Esri Kullanıcıları Konferansı 22-23 Ekim 2014 ODTÜ, Ankara Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları Mustafa BOZDAĞ Esri UC 2014 Demo Niğde Niğde İli ülkemizin iç Anadolu bölgesinin güneydoğusundadır. Rakımı

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖĞR.GÖR.VOLKAN ALTINTAŞ 26.9.2016 Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ

Detaylı

EGO ULAŞTIRMA PORTALI

EGO ULAŞTIRMA PORTALI EGO ULAŞTIRMA PORTALI PROJENİN TEMELİ Ø Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere imzalanan protokol çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğü

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TOPOĞRAFİK VERİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU Mühendis Yüzbaşı Mustafa CANIBERK 08 Ekim 2013 TAKDİM PLANI TOPO25 Veritabanı Tanıtımı Topoğrafik Verilerin Hazırlanması Topoğrafik

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat

Detaylı

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov. Sanal Küre K Üzerinde Yürüyüş Analizi Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Feyzi KANTAR, feyzi.kantar@hgk.msb.gov.tr

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Arzu Çöltekin Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. Araştırma Görevlisi 1/5 Özet Günümüzde

Detaylı

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL SBE16 / Akıllı Metropoller 13-15 Ekim 2016 / İSTANBUL TAKDİM PLANI Teknolojik Gelişim ve 3 Boyuta Geçiş : 2B gösterim tekniği haritacılığın doğuşundan beri kullanılmaktadır. Bu temsil şekli yerleşmiş alışkanlıklar

Detaylı

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Eğitim Süresi: 4 gün (28 Saat) /esriturkey /company/esri-turkey /EsriTurkiye egitim@esriturkey.com.tr Genel 3D Analyst, Spatial Analyst ve ModelBuilder

Detaylı

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI Ülkemiz Biyolojik Çeşitlilik Zenginliği Açısından

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS

TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS SIEMENS TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS TEAMBASE 5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ Her geçen gün hızla değişen ve gelişen teknoloji, kurumların ve vatandaşların birbirleriyle olan iletişimlerine

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar:

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU Hazırlayanlar: İbrahim Emrah BORHAN Bilişim Uzmanı Kemal ASLAN Bilişim Uzman Yardımcısı

Detaylı

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI LAB DA İŞLENECEK KONULAR: 1 Cbs nedir ve cbs ile ilgili karşilaşilabilecek temel kavramlar nelerdir? 2 Cbs yazilimlari / quantum cbs yazilimi üzerinden örneklendirme

Detaylı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı 1. Haritalama Özellikleri: Ana sayfada yer alan işletmeye ait genel katmanların görüntülendiği ve temel sorguların bulunduğu harita tüm birim ve kullanıcılar

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

112 Acil Yardım Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi

112 Acil Yardım Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi 112 Acil Yardım Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi Mehmet Şenol Ergenç Sistem Tasarım Mühendisi, Aselsan A.Ş. msergenc@aselsan.com.tr Aselsan ve Faaliyet Alanları Hakkında Genel Bilgi Aselsan

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması

İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması 2012 İçerik Sayfa 1. Sistem Gereksinimleri...1 2. Esri Hesabı Oluşturma 3 3. Esri Hesabınız

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayarın Yapısı Donanım (Hardware): Bir bilgisayara genel olarak bakıldığında; Kasa, Ekran, Klavye, Fare, Yazıcı, Hoparlör,

Detaylı

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış Kepware Veritabanı Ürünleri Teknolojiye Genel Bir Bakış Gündem Veritabanı Client API teknolojisinin gözden geçirilmesi ODBC istemci sürücüsü- bir KEPServerEX Plug-In Haberleşme Sürücüsüdür. DataLogger-

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

Bilgi Nedir? İnsan aklının erişebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümü. Bilginin Sınıflandırılması

Bilgi Nedir? İnsan aklının erişebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümü. Bilginin Sınıflandırılması Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı 2015-2016 / Bahar Dönemi HKP212 Coğrafi Bilgi Sistemleri Dersi Yardımcı Notları

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş)

ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş) 18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş) Fatih OCAK Erhan YILDIRIM İçerik ArcGIS Viewer for Silverlight Nedir? Öne Çıkan Özellikleri

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ SUNUM KAPSAMI 1. TUCBS ÖN ANALİZ FORMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ 2. BAKANLIĞIMIZIN TUCBS KAPSAMINDA SORUMLULUKLARI 3. TAŞRA BİRİMLERİNİN (VALİLİK-İL ÖZEL İDARE) YÜRÜTTÜKLERİ CBS PROJE BİLGİLERİ (NİSAN-2008

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 İçerik Web Tabanlı Veri Tabanı Sistemleri.! MySQL.! PhpMyAdmin.! Web tabanlı bir veritabanı tasarımı. R. Orçun Madran!2 Web Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri

Detaylı

İnceleme!Değerlendirme!Raporu!

İnceleme!Değerlendirme!Raporu! TÜRKİYE DEKİMEVCUTGEO1PORTALLAR İncelemeDeğerlendirmeRaporu Mayıs2013 BuRaporTÜBİTAK111Y281NoluAraştırmaProjesi KapsamındaHazırlanmıştır. 1" Türkiye deki*mevcut*geo2portallar*inceleme*değerlendirme*raporu

Detaylı

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara Dünya CBS Günü 2015 19 Kasım 2015, Ankara Amaç Projenin amacı; kentsel analiz, planlama, tasarım ve karar destek süreçlerinin iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla 3 Boyutlu Kent Veri Modelinin ve örnek

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6)

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) Bu iş paketi kapsamında, İP1, İP2 ve İP3 iş paketlerinden elde edilen bilgiler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli bir veri

Detaylı

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001 2011 Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ISO 27001 AŞAMA 1 BGYS Organizasyonu BGYS kapsamının belirlenmesi Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması BGYS

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı

Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı Edabis, İM/DM/Trafodan Sayaca Kadar tüm Elektrik Şebekesinin gerçek durum ve kurallara uygun akıllı şebeke (SmartGrid, SmartCity)

Detaylı

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE Buğra Çakır bugra@ibrahimcakir.com Seminer İçeriği 1. İki ve üç katmanlı yazılım mimarileri 2. Java ve J2EE platformu 3. Özgür yazılımlar ile J2EE 4. Eclipse, Lomboz ve JBoss

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

ile Uygulama Geliştirme Teknikleri

ile Uygulama Geliştirme Teknikleri ile Uygulama Geliştirme Teknikleri Ajanda SENTORA Kimdir? Application Express (APEX) Nedir? APEX özellikleri APEX kullanım alanları Geliştirme Ortamı Örnek Proje Soru - Cevap SENTORA Kimdir? SENTORA 5

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI İhtiyaç; Araziye yönelik Coğrafi Konum Bilgilerin; hızlı, hassas, güvenilir ve ekonomik biçimde toplanması amacıyla anlık arazi konum bilgisinin (koordinatlarının) elde edilmesi gerekmektedir. Böylece,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building Geodatabase Eğitimi

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building Geodatabase Eğitimi COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building Geodatabase Eğitimi Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building

Detaylı

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015 1 Temel Haritacılık Bilgisi Taha Sözgen İzmir, 2015 2 İçerik Tarihçe Harita Türleri Topoğrafya Haritaları Hidrografya Haritaları Ortofoto Haritaları Ölçek Kavramı Bir Haritada Bulunması Gerekenler Küresel

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI İçindekiler ÖNSÖZ SUNUŞ GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI I 1 - GİRİŞ 1 2 - TÜRKİYE SÜRECİ 3 3 - İDARİ YAPILANMA 4 4 - MEVZUAT YAPILANMASI 4 5 - PERSONEL YAPILANMASI 5 6 - KAMU YÖNETİMİNİN

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

SEKTÖREL ÇÖZÜM GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

SEKTÖREL ÇÖZÜM GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ SEKTÖREL ÇÖZÜM GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ 1C:İŞLETME SİSTEMİNİN YAPISI 1C.İŞLETME PLATFORMU + 1TÇ:STANDART UYGULAMA + UYARLAMALAR 1TÇ Ürünleri ÜRÜNLER 2010 2011 2012 2013 1 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi 2 1TÇ:Ticari

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

JetSMS Direct Çözümü

JetSMS Direct Çözümü JetSMS Direct Çözümü Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım JetSMS Direct Nedir? JetSMS Direct gelişkin özellikleri ile güvenilir ve stabil çözümler sağlar JetSMS Direct son derece kapsamlı bir SMS yönetim

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI VE 3 BOYUTLU KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU SEMİH SADIÇ DOÇ.DR.SELÇUK REİS

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI VE 3 BOYUTLU KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU SEMİH SADIÇ DOÇ.DR.SELÇUK REİS AKSARAY ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI VE 3 BOYUTLU KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU SEMİH SADIÇ DOÇ.DR.SELÇUK REİS AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray üniversitesi, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen

Detaylı

18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye. ArcGIS for Mobile. Kürşad Demirer

18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye. ArcGIS for Mobile. Kürşad Demirer 18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye for Mobile Kürşad Demirer Özet Mobil çözümlerin yeri ve önemi Esri Mobil Stratejisi Soru Cevap Vizyonu Platform çözümü Uygulamalar

Detaylı

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL Mustafa KADIOĞLU Mehmet UYSAL Projenin Konusu Okullarımızda karşılaşılan çeşitli problemlere Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak çözümler üretilmesi. Günümüzde pek çok devlet kurumu ve özel sektör için

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar:

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU Hazırlayanlar: İbrahim Emrah BORHAN Bilişim Uzmanı Rami URFALIOĞLU Bilişim Uzman Yardımcısı

Detaylı

O P C S T A N D A R D I

O P C S T A N D A R D I O P C S T A N D A R D I ASP OTOMASYON LTD. Sadık ŞENOL İsmail YAKIN 12/08/2008 OPC Standardı İnsan gücüne dayalı üretimden otomasyona dayalı, daha kontrollü bir üretime geçiş endüstride üretim hızını ve

Detaylı

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü TCMB Deneyim Raporu Kurumsal Java Uygulama Platformu Sacit Uluırmak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü 2007 TCMB made available under the EPL v1.0 30.04.2007 Gündem

Detaylı

MAM ENERJİ ENSTİTÜSÜ ANKARA

MAM ENERJİ ENSTİTÜSÜ ANKARA Güç Sistemleri Planlaması için Elektrik Şebekelerinin Coğrafi Haritalar Üzerinde Görselleştirilmesi Simulation of Electrical Networks on Geographic Maps for Power System Planning Mehmet DEMİRCİOĞLU Araştırmacı

Detaylı

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı