ÖZEL ENTEGRASYON MÜŞTERİSİ OLUŞTURMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL ENTEGRASYON MÜŞTERİSİ OLUŞTURMA"

Transkript

1 İZİBİZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ÖZEL ENTEGRASYON MÜŞTERİSİ OLUŞTURMA OPR-DIS-0001 Uygulama Prosedürü DOKÜMAN VERSİYONU İZİBİZ Bilişim Teknolojileri A.Ş. nin yazılı izni olmadan doküman üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz, başka bir amaçla bütünüyle kullanılamaz ve referans gösterilemez.

2 İçindekiler 1. GİRİŞ BAYİ YAPI AĞACININ KURULMASI Genel Bayi Kaydının Açılması Bayi İşlemleri MÜŞTERİ TARAFINDAN SİSTEME GEÇİŞ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Gelirler İdarisi Başkanlığına E-Fatura Sistemi Kullanım Başvurusu Mali Mühür Tedariği Mali Mühür Yazılımlarının Kurulumu Özel Entegratör Firma İle Sözleşme Yapılması MÜŞTERİ KAYITLARI VE SİSTEM KURULUMU Müşteri Kaydının Açılması Müşterinin GİB Nezdinde Kullanıcı Aktivasyonu E-Fatura Özel Entegrasyon Sisteminin Portal Üzerinden Test Edilmesi Bilgi Sistemi Entegrasyonu Bilgi Sistemi Entegrasyon Testi DOKÜMAN TARİHÇESİ A-i S a y f a

3 1. GİRİŞ Özel Entegrasyon Müşterisi Oluşturma Uygulama Prosedürü, E-Fatura Özel Entegratör Hizmeti almaya istekli bir mükellefin (müşteri) başvuru, müşteri kaydı, E-Fatura Sistemi kullanıcı kaydı açılması ve canlı sistemde kullanıma başlaması süreçlerinde izlenecek prosedür adımlarını belirlemektedir Prosedür, gerek Portal gerekse de bilgi sistemi üzerinden entegrasyon hizmeti alacak müşterileri tanımlayacak ve ilk kurulumlarını gerçekleştirilecek dağıtıcı ve/veya bayiler tarafından kullanılacaktır Prosedür üzerindeki değişiklikler, versiyon numarası ile takip edilecektir Dokümana konu olan işlemler aşağıda belirtilen adres bağlantısı üzerinden ve bilgi sisteminden yapılacaktır. https://efatura.izibiz.com.tr:9033/efaturaportal A-1 S a y f a

4 2. BAYİ YAPI AĞACININ KURULMASI 2.1. Genel İZİBİZ E-Fatura Özel Entegrasyon Sistemine müşteri kabulü hiyerarşik bir yapıda yapılır Müşteri kabulüne yetkili roller dağıtıcı ve bayi rolleridir İZİBİZ E-Fatura Özel Entegrasyon Sisteminde en üstte KANAL yapısı tanımlanır. Kanallar doğrudan İZİBİZ ile iletişim içerisinde olan kurumsal öğelerdir. Aynı zamanda da İZİBİZ Özel Entegrasyon Sistemi ile ERP Sistemleri arasında iletişimi sağlayan yazılım ve/veya servis sağlayıcılarıdır Her bir KANAL içerisinde çeşitli DAĞITICILAR yapılandırılır. DAĞITICILAR, kanal yapısı içerisinde BAYİ ler ile iletişim kuran ve onlara servisleri sağlamakta yardımcı olan bölgesel ana unsurlardır. Kanal yapısı içerisinde DAĞITICI rolünü üstlenen KANAL lara da bir DAĞITICI tanımı yapılır Her Bir DAĞITICI içerisinde çeşitli BAYİLER yapılandırılır. BAYİLER, kanal yapısı içerisinde doğrudan müşteri ile yüzyüze ilişkide bulunan, bilgi sistemi entegrasyonu ara yazılımlarını müşteri lokasyonunda kuran ve 1. Seviye bakımı veren unsurlardır Her bir DAĞITICI, aynı zamanda bir BAYİ gibi davranış sergileyebilir ve BAYİ rolünü de üstlenebilir DAĞITICI ve BAYİ ler her biri birbirinden bağımsız olarak müşteri kabulü yapar, müşteri ile birebir sözleşme ilişkisine girerler Bayi Kaydının Açılması Her bir dağıtıcı, dokümanın Giriş bölümünde verilen bağlantı adresinden kullanıcı kodu ve şifre ile girerek kendilerine bağlı bayi kayıtlarını oluştururlar Dağıtıcı, her bir bayi için Ticari Ünvan, Vergi Kimlik Numarası ve Vergi Dairesi, adres bilgilerini girdikten sonra bayi için bir kullanıcı kodu tahsis ederek bayinin iletişim için kullanılacak E-posta adresini belirler. A-2 S a y f a

5 Tahsis edilen kullanıcı kodu bayi tarafına gönderilir Bayi İşlemleri Bayiler kendilerine otomatik eposta ile gönderilen bağlantı adresini tıklayarak ya da tarayıcı üzerine kopyala-yapıştır yöntemi ile aktararak aktivasyon ekranına yönlendirilirler Aktivasyon ekranında her bir bayi kendi şifresini belirler Her bir DAĞITICI ya da BAYİ rolündeki kişi veya işletme, kendi şifreleri ile Özel Entegrasyon sistemine giriş yaparak Hesap İşlemleri menüsünüden müşterilerini ve ve kendi hesaplarını yönetebilir. A-3 S a y f a

6 3. MÜŞTERİ TARAFINDAN SİSTEME GEÇİŞ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 3.1. Gelirler İdarisi Başkanlığına E-Fatura Sistemi Kullanım Başvurusu Müşteri, mevcut durumda GİB Portal ortamını kullanıyor ve özel entegrasyon hizmeti almak istiyor ise; Bütün gereksinimler tamamlanmış olup 3.4 maddesine doğrudan geçilebilir Müşteri, mevcut durumda GİB Portal ortamını kullanmıyor, GİB Portalini kullanacağı yönde başvuruda bulunmuş ve özel entegrasyon hizmeti almak istiyor ise; Öncelikle GİB Başkanlığına e-posta ile e-fatura uygulamasından özel entegrasyon yöntemini kullanacağına dair bir dilekçe ile başvurulur Özel entegrasyon yöntemi ile e-fatura gönderme ve alma onayını aldıktan sonra diğer gereksinimler için madde 3.2. maddesine geçilebilir Müşteri, mevcut durumda GİB Portal ortamını kullanmıyor, Özel Entegrasyon hizmeti alacağına yönelik başvuruda bulunmuş ve özel entegrasyon hizmeti almak istiyor ise; Diğer gereksinimlerin kontrolü için 3.2 maddesine geçilebilir Müşteri, mevcut durumda hiçbir hizmet almamış ve GİB nezdinde bir başvurusu bulunmuyor ve özel entegrasyon hizmeti almak istiyor ise; Öncelikle GİB Başkanlığına e-fatura uygulamasından özel entegrasyon yöntemini kullanacağı belirtilerek elektronik ortamda başvurulur. Başvuru adresi aşağıda belirtilmiştir. Bu başvuru ile aynı zamanda mali mühür başvurusu da yapılmış olunur. https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go Başvuru sonrası 3.2. maddesine geçilebilir Mali Mühür Tedariği Mali mühür başvurusu yapıldıktan sonra mükellefe ait mali mühür müşteriye gönderilir Mali mühür, E-Fatura imzalama, kullanıcı kaydı açma, kullanıcı kaydı sonlandırma süreçlerinde kullanılır Özel Entegrasyon Sisteminde özel entegratör mali mührünün kullanılmasının tercih edildiği durumda faturaların imzalanmasında mali mühür gerekmez Müşteri kendi mührünü imzalama fonksiyonlarında tercih ettiği durumda, her fatura gönderiminde mutlaka mali mühür kullanılır Mali Mühür Yazılımlarının Kurulumu Gönderilem mali mühürü kullanabilmek amacıyla gönderilen zarf içeriğinde belirtilen yazılım ve sürücüler KAMUSM sayfalarından indirilir ve sistemlere yüklenir. A-4 S a y f a

7 3.4. Özel Entegratör Firma İle Sözleşme Yapılması Bayi aracılığı ile özel entegratör ile sözleşme imzalanır. A-5 S a y f a

8 4. MÜŞTERİ KAYITLARI VE SİSTEM KURULUMU 4.1. Müşteri Kaydının Açılması Müşteri kaydının açılması, DAĞITICI veya BAYİ rolüne sahip kişi veya firmalarca yapılır Yeni müşteri ekranında kurumsal ya da bireysel müşteri tipi seçilir. Kurumsal müşteriler için Vergi Kimlik Numarası kayıtta kullanılır iken bireysel müşterilerde TC Kimlik numarası kullanılır Kurum tipi özel ya da kamu olabilir. Tüm firmalar veya bireysel müşteriler için Özel kurum tipi, devlet kurumları için ise Kamu kurum tipi seçilir İmzalama yönteminde kullanılacak yöntemler aşağıda belirtilmiştir Faturaların ve uygulama cevaplarının imzalanmasında müşterinin mali mühürü kullanılacak ise Müşteri İmzası, entegratör mali mühürü kullanılacak ise Entegratör İmzası seçilir. Diğer seçimler müşterinin HSM e özel diğer yapılandırılmasında kullanılmaktadır Müşteri ile ilgili bilgiler tamamlandıktan sonra Adres bilgileri doldurulur. Adres bilgisi, PORTAL ortamında fatura oluşturma süreçlerinde kullanılmaktadır. A-6 S a y f a

9 Kullanıcı tanımları kısmında ise müşteri için bir kullanıcı tahsis edilir ve kullanıcının entegratör sistem ile ilişkisini sağlamak üzere e-posta adresi belirlenir Yaratılan müşteri kaydınon aktifleştirilmesi için kullanıcıya e-posta üzerinde bir aktivasyon postası gönderilir Müşterinin GİB Nezdinde Kullanıcı Aktivasyonu Aktivasyon e-postası ile gönderilen bağlantı adresi tıklanarak müşteri tarafından yeni bir şifre değeri oluşturulur Müşteri kendisine tahsis edilen kullanıcı kodu ve oluşturduğu yeni şifresi ile sisteme girer. (https://portal.izibiz.com.tr:2443/efaturaportal/login Hesaplarım menüsünü görüntülediğinde, kendi firması ile ilgili hesabın Yeni Hesap kodu ile Efatura Sistem Onayı Bekliyor durumunda beklediğini görür. A-7 S a y f a

10 Kaydın üzerine tıkladığında Düzenle düğmesi görüntülenir. Bu düğme basılarak müşteri tarafından kayıt tekrar düzenlenebilir Müşteri PORTAL ortamını fatura gönderim amacıyla kullanacak ise bu ekranda fatura koçan ve seri numarasını belirler. PORTAL üzerinden fatura gönderimlerinde bu seri numarası başlangıç olarak kullanılır Hesaplarım bölümünde görüntülenen kayıt tıklandığında hesabın GİB üzerinde aktifleştirilmesine yönelik bir düğme gözükür Hesap aktifleştirme isteği bulunulduğunda aşağıdaki bilgiler kullanılarak GİB nezdinde kullanıcı yaratma isteği oluşturulur ve entegratör tarafından imzalanarak müşteriye APPLET ortamında gönderilir Müşteri VKN/TCKN Müşteri Gönderici Birim Adresi Müşteri Posta Kutusu Adresi APPLET üzerinden müşteri mali mührünü kullanarak ve şifresini girerek bu isteği onaylar Onaylanan kullanıcı yaratma isteği GİB Başkanlığına gönderilir. A-8 S a y f a

11 Olumlu sonuçlanan kullanıcı yaratma isteği ile ekranda hesap durumu aktif (Yeşil) duruma geçer E-Fatura Özel Entegrasyon Sisteminin Portal Üzerinden Test Edilmesi Aktifleştirilen hesap ile müşteri, E-Fatura özel entegrasyon yöntemiyle fatura gönderebilir duruma anında geçer E-Fatura Uygulaması kullanıcı listesi GİB tarafından günlük yayınlandığı için kendisine kesilecek faturaları en erken 1 gün sonra görebilir Sürecin doğru yapılandırıldığını test etmek için müşteri, bilinen bir mükellefe 1 TL tutarında bir TEMEL FATURA oluşturur ve gönderir. Faturanın karşıya başarılı şekilde ulaştığı görülür Sürecin doğru yapılandırıldığını test etmek için müşteri, bilinen bir mükellefe 1 TL tutarında bir TİCARİ FATURA oluşturur ve gönderir. Faturanın karşıya başarılı şekilde ulaştığı görülür Bilgi Sistemi Entegrasyonu Bilgi sistemi yapılandırmasında aşağıda belirtilen parametreler kullanılır Özel Entegratörün web servis bağlantı adresi https://efatura.izibiz.com.tr:2443/efaturaoib Müşteriye tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifresi Müşteriye tahsis edilen gönderici birim adresi Müşteriye tahsis edilen posta kutusu adresi 4.5. Bilgi Sistemi Entegrasyon Testi Sürecin doğru yapılandırıldığını test etmek için müşteri bilgi sistemi üzerinden, bilinen bir mükellefe 1 TL tutarında bir TEMEL FATURA oluşturur ve gönderir. Faturanın karşıya başarılı şekilde ulaştığı görülür Sürecin doğru yapılandırıldığını test etmek için müşteri bilgi sistemi üzerinden, bilinen bir mükellefe 1 TL tutarında bir TİCARİ FATURA oluşturur ve gönderir. Faturanın karşıya başarılı şekilde ulaştığı görülür. A-9 S a y f a

12 5. DOKÜMAN TARİHÇESİ Versiyon Dokümanı Oluşturan Değişiklik Değişiklik Nedeni Numarası Tarihi M Akif İZGİ İlk Oluşturma A-10 S a y f a

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12 4.1 GENEL... 12 4.1.1 Şirket Tanımları... 12 4.1.2 Kullanıcı Tanımları... 18 4.1.3 Şifre Değişikliği... 19

Detaylı

e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu

e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu Tarih: 25.02.2014 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR VE KISALTMALAR... 6 1 Giriş... 8 2 E-Fatura... 8 1.1 E-Fatura

Detaylı

E-FATURA PORTAL KULLANICI KULAVUZU ARALIK 2013

E-FATURA PORTAL KULLANICI KULAVUZU ARALIK 2013 E-FATURA PORTAL KULLANICI KULAVUZU ARALIK 2013 izibiz 2013 page 1 / 19 İçindekiler 1 TANIMLAMALAR, SEMBOLLER VE KISALTMALAR... 3 2 KULLANICI İŞLEMLERI... 4 2.1 KULLANICI AKTIFLEME... 4 2.2 GIRIŞ... 4 2.3

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209. Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209. Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209 Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından www.gib.gov.tr internet sitesinde

Detaylı

E-FATURA PORTAL ÇÖZÜMÜ KULLANICI KILAVUZU

E-FATURA PORTAL ÇÖZÜMÜ KULLANICI KILAVUZU E-FATURA PORTAL ÇÖZÜMÜ KULLANICI KILAVUZU Ver 1.2 MART 2014 İçindekiler E-FATURA PORTAL ÇÖZÜMÜ... 1 TANIMLAMALAR, SEMBOLLER VE KISALTMALAR... 3 1. GIRIŞ... 4 2. PORTAL HAKKINDA... 4 2.1 GENEL... 4 2.2

Detaylı

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 13

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 13 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 13 4.1 GENEL... 13 4.1.1 Şirket Tanımları... 13 4.1.2 Kullanıcı Tanımları... 33 4.1.3 Şifre Değişikliği... 35

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

E-FATURA SUNUCUSU ENTEGRASYON TEST ÇALIŞMASI

E-FATURA SUNUCUSU ENTEGRASYON TEST ÇALIŞMASI E-FATURA SUNUCUSU ENTEGRASYON TEST ÇALIŞMASI Gelir İdaresi Başkanlığına BİS ve Test tanım formu gönderildikten sonra, Entegrasyon lisansı alan firmalar Entegrasyon çalışmalarına başlayabileceği Gelir İdaresi

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

E-Fatura sistemi hazırlanan elektronik faturaların taraflar arasında sağlıklı ve güvenli bir biçimde dolaşımını sağlamak için geliştirilmiştir.

E-Fatura sistemi hazırlanan elektronik faturaların taraflar arasında sağlıklı ve güvenli bir biçimde dolaşımını sağlamak için geliştirilmiştir. İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Aktivasyon... 5 3 Kullanici Girişi Ekranı... 10 4 Yönetim... 10 4.1 Genel... 11 4.1.1 Şirket Tanımları... 11 4.1.2 Kullanıcı Tanımları... 13 4.1.3 Şifre Değişikliği... 13 4.1.4

Detaylı

e-fatura LOGO Mart 2013

e-fatura LOGO Mart 2013 e-fatura LOGO Mart 2013 İçindekiler e-fatura yapısı... 5 e-fatura Kullanım Şekilleri... 7 e-fatura Belgeleri... 9 1. Belge Türü ve Zarf Yapıları... 9 2. Senaryolar (Süreçler)... 9 Logo Ürünleri ile e-fatura

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında SMS

Detaylı

E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR e-fatura ile ilgili sorularınız için http://forum.efatura.gov.tr adresini kullanabilirsiniz! E-FATURA UYGULAMASINI GİB-PORTAL YÖNTEMİ İLE KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. E-Fatura

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 Versiyon : 1.

e-fatura UYGULAMASI (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 Versiyon : 1. e-fatura UYGULAMASI (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA Versiyon : 1.4 1/21 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.4 2/21 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

e-fatura Başvuru Açıklamalar

e-fatura Başvuru Açıklamalar e-fatura Başvuru Açıklamalar Ocak 2014 e-fatura Başvuru Açıklamalar Versiyon: 11 ANKARA Ocak 2014 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı e-fatura Başvuru Açıklamalar (I) Ocak

Detaylı

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme...

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme... İçerik Tablosu Radore ID nedir?... 5 1. Giriş Ekranı... 5 1.1 Şifremi Unuttum... 5 1.2 Kayıt Ol... 6 1.2.1 Bireysel Müşteri Kaydı Oluşturmak... 6 1.2.2 Kurumsal Müşteri Kaydı Oluşturmak... 9 1.2.3 Üyelik

Detaylı

E - FATURA E-FATURA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

E - FATURA E-FATURA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER E - FATURA Amaç ve Fayda Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin e-fatura uygulaması, 2010 yılında çıkarılan tebliğ ile isteğe

Detaylı

LogoConnect Nasıl Çalışır?

LogoConnect Nasıl Çalışır? LogoConnect Nasıl Çalışır? LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır. LogoConnect B2B

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr E-Fatura ve E-Defter uygulamaları İçerik 1. Genel Bakış 2. E-Fatura 3. Elektronik Mali Mühür 4. E-Defter 5. E-Arşiv 6. İzin / Başvuru Süreçleri 7. Sonuç 8. Yaklaşımımız 2 Genel Bakış 3 E

Detaylı

(Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013 Versiyon : 1.5 1/41

(Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013 Versiyon : 1.5 1/41 e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA Versiyon : 1.5 1/41 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.5 2/41 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar...

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER 1.1. BAŞVURU... 4 1.2. Hesap Oluşturma... 5 1.3. Kurum Bilgileri... 6 1.4. Hesap, Tarife, Paket Seçimi... 7 1.5. Başvuru Sırasında E-Tebligat Hizmeti Seçimi... 9 1.6. Ödeme Ekranı... 10 2.

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1.

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1. e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Versiyon : 1.0 Şubat 2013 ANKARA 1/28 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/28 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

E-DEFTER UYGULAMASI. LOGO e-defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

E-DEFTER UYGULAMASI. LOGO e-defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı? E-DEFTER UYGULAMASI E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TASLAK ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI (Taslak EBYS Talimatı) Hazırlayan: Fatih AYDOĞAN Melih ÇİNKAYA Erhan MERZİFON 1

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU 1. Giriş... 2 2. Tanımlar... 2 3. Ekran Standartları... 3 3.1. Düğmeler ve İkonlar... 6 3.2. Uyarılar... 8 3.3. Menüler... 9 3.4. Listeler... 11 3.5. Detay Ekranları...

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu Şubat 2012 ANKARA Versiyon : 1.1 / 23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Yazılım Uyumluluk Uygulama Onayı ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Şubat 2012 Versiyon :

Detaylı