GTİP ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI"

Transkript

1 Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI HAZİRAN 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi Meşrutiyet Caddesi No. 62 Tel.: / 175 Faks: e-posta: 1

2 Genel Bakış GTİP koduna sahip ürün asansörler, skipli yük kaldırıcıları olarak adlandırılmaktadır. GTİP asansörler, skipli yük kaldırıcıları ürün grubu Türkiye de, 1950 lerden sonra hareket kazanmış ve tamamen ithalat yoluyla ihtiyaçların karşılandığı bir sektör yapısından sıyrılarak kademeli olarak montaj ve aksam imalatı alanlarında yerli üretimin arttığı bir sektör yapısına dönüşmüş olup, özellikle 1990 lardan sonra artan talebe paralel olarak büyümeye devam etmiştir. Türk asansör sektörünün cirosu genel olarak diğer sektörlere göre düşük olmakla birlikte, yerine getirdiği işlev, geniş halk kitlelerinin asansörü en yaygın dikey ulaşım aracı olarak tercih etmesi nedeniyle, ülke sanayisi ve ekonomisi açısından önemli bir faaliyet alanıdır. Dünyada gelişen yeni teknolojilerle birlikte, Türk asansör sektörü de büyük bir değişim sürecine girmiş ve dünya ticaretinde önemli pazar paylarına ulaşmış bulunmaktadır. Türk asansör sektörünün doğrudan kentleşme ve buna bağlı olarak gelişim gösteren inşaat sektörü ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde, Türkiye deki kentleşme sürecinin devam edeceği dikkate alındığında, inşaat sektörüne paralel olarak, asansör sektöründe de bir büyüme olacağı kaçınılmazdır. Türkiye 2010 yılında, GTİP Asansörler, Skipli Yük Kaldırıcıları ürün grubunda, toplam 21,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Son verilere göre yılında bu rakam 35,1 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. Türkiye, 2010 yılında bu ürün grubunda 90,5 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiş olması sebebiyle bu ürün grubunda net ithalatçı konumunda olmuştur. yılında dünya genelinde gerçekleştirilen 4,9 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık % 0,7 sini gerçekleştiren Türkiye bu ürün grubu ihracatçıları arasında dünyada 22. sırada yer almıştır. Ürünün yılları arasında dünya pazarı toplam ihracatı yıllık ortalama % 20 göstermiş olup, Türkiye ihracatı ortalama % 61 ile dünya ortalamasının üzerinde göstermiştir. GTİP Dünya ı (000$) Dünya İhracatı (000$) Türkiye İhracatı (000$) Türkiye ı (000$) çı Ülkeler yılında GTİP Asansörler, Skipli Yük Kaldırıcıları ürün grubunun sektörü dünyada toplam 4,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahiptir. Bu ürün grubunda en çok ithalat gerçekleştiren ülkeler incelendiğince en büyük ithalatçıların sırasıyla 249,8 milyon dolar ile Rusya, 203,3 milyon dolar ile İngiltere, 191,4 milyon dolar ile Hollanda, 161,6 milyon dolar ile İsviçre, olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunda ithalat pazar payı arası en fazla büyüyen ülkelerin; %54 ile Hindistan,% 41 ile Türkiye, % 40 ile Kanada, % 39 ile Hollanda olduğu, Çin, Suudi Arabistan, B.A.E. ve Polonya hariç tüm pazarlarda ise büyüme yaşandığı görülmektedir. 2

3 GTİP : Dünya nın en büyük ithalatçıları çılar i ( 000 $ ) ( Ton ) Birim Fiyat ( $ / Ton) Arası Yıllık Artışı ( % ) Arası Yıllık Miktar Artışı ( % ) 2010 Arası Yıllık Artışı ( % ) Dünya ı Payı Dünya Toplamı Rusya İngiltere Hollanda İsviçre Çin Kanada Fransa Almanya Hindistan Suudi Arabistan B.A.E Avustralya Singapur A.B.D Belçika Polonya Malezya Türkiye İsrail Avusturya İhracatçı Ülkeler yılında GTİP Asansörler, Skipli Yük Kaldırıcıları ürün grubunun dünya çapı ticaretine bakıldığında, en büyük ihracat payına sahip olan ülkelerin Çin, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa olduğu görülmektedir. Bu ülkeler, yılında dünyadaki toplam 4,9 milyar dolarlık ihracatın %50 sinden fazla payını gerçekleştirmiştir yılları arasında Çek Cumhuriyeti ihracatını % 160, Singapur % 118, Avusturya % 57 artırmıştır. Pazar payı kaybına uğrayan ülkeler ise Japonya ve Belçika bulunmaktadır. Türkiye bu ürün grubunda, dünya ihracatı 0,7 lik payıyla listede 22. sırada yer almaktadır ve yılı pazar payını % 61 arttırmıştır. Uzun yıllardır durgunluk içinde olan dağılmış Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri, Kuzey Irak ın yeniden yapılanması, AB ülkelerinde eski asansörlerin modernizasyonu (iyileştirilmesi veya güvenlik seviyelerinin arttırılması) gibi var olan mevcut potansiyeller, ihracat girdisi olarak Türk Asansör Sektörünün büyümesinde önemli etken oluşturmaktadır. 3

4 GTİP : Dünya nın en büyük ihracatçıları İhracatçılar İhracat i (000$) İhracat ( Ton ) Birim Fiyat ( $ / Ton ) Yıllık Artışı % 2007 Yıllık Miktar Artışı ( % ) 2010 Yıllık Artışı ( % ) Dünya İhracatında ki Payı ( % ) Dünya Toplamı Çin İtalya İspanya Almanya Fransa Hollanda Tayland Kore A.B.D Japonya İsveç İngiltere Belçika Avusturya Beyaz Rusya Singapur Yunanistan Çek Cumhuriyeti Meksika Finlandiya Türkiye nin İhracatı Dünya ihracatçıları arasında GTİP ürün grubu kapsamında 22. sırada yer alan Türkiye nin yılında yaptığı ihracat toplam 35,1 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği Müktesebatına bire bir uyumla birlikte, asansör sektörü tarafından gerçekleştirilen ihracatın, ithalatı karşılama oranında önemli lar gözlenmiştir döneminde ihracat miktarı % 61 oranında göstermiştir. Türkiye ticaretindeki bu oranı ile dünya ortalamasının da üstünde yer almaktadır ve yılı verilerine göre Türkiye ihracatı payları incelendiğinde en önemli pazarlar arasında sırasıyla İran (%14,5), Irak (%12,4), Rusya (%12) yer almaktadır yılları arasında dünyanın en büyük 1. çısı olan ve %35 lik büyüme gösteren Rusya da, Türkiye pazar payını % 85 arttırmış ve % 12 lik bir ihracat rakamı yakalamıştır yılları arasında %12 oranında büyüme gösteren İran da Türkiye pazar payını % 237 arttırmıştır. Türkiye nin GTİP ürün grubu, Suriye ve Azerbaycan dışında tüm ülkelerde pazar payını iyi derecede arttırdığı görülmektedir. 4

5 GTİP : Türkiye nin en çok ihracat yaptığı ülkeler çılar İhraca t i (000$) Pay İhracat ( Ton ) Birim Fiyat ($/Ton) arası yıllık değer ı ( % ) arası yıllık miktar ı ( % ) arası yıllık değer ı ( % ) Dünya ı Sıra laması Dünya ı Payı ( % ) 2007 arası Partner Ülkelerin ind eki Artış Dünya İran Irak Rusya Kazakistan Gürcistan İsrail Bulgaristan Sırbistan Azerbaycan Cezayir Serbest Bölge Suudi Arabistan Suriye Nijerya Mısır İtalya Ürdün Fas Lübnan Tunus Aşağıda yer alan grafikte, Türkiye nin yılında söz konusu ürün grubunda gerçekleştirdiği ihracatın dünya pazarı yeri gösterilmektedir. Türk ürünleri ihracatı ın dünya genelinden yapılan ithalatın ından daha büyük olduğu (diğer bir deyişle rakip ülkelere nazaran avantaj kazanıldığı) ülkeler mavi olarak gösterilmektedir. Türkiye den yapılan ihracatın oranının dünya genelinden yapılan ithalatın oranından daha düşük olduğu ülkeler ise sarı ile gösterilmiştir. Diğer yandan, dairelerin çapı söz konusu ülkedeki pazarın dünya pazarı payıyla orantılıdır. 5

6 Lübnan, Azerbaycan, Suriye ve Irak dışı tüm ülkelerin Türkiye den gerçekleştirdiği ithalattaki diğer ülkelerden gerçekleştirdiğine göre daha fazladır. Bunlar küçük pazarlar olmasına rağmen, Irak pazarı müthiş bir büyüme görülmektedir. Dünyanın en büyük ithalatçısı Rusya ithalatının, dünya talebi ile aynı oranda, %1 lik bir daralma göstermesine rağmen, pazarın büyüklüğü ve Türk ürünleri ithalatının diğer ülkelere oranla fazla olması göz önüne alındığında, potansiyel pazar olma konumunu korumaktadır ürün grubunda, dünyanın en büyük 10.ithalatçısı konumunda olan Suudi Arabistan yılları arasında % 19 luk ithalat ı göstermiştir ve Türk ürünleri bu pazarda avantajlı konumdadır. Ürdün, İran, İtalya ve Mısır pazarları küçük pazarlar olmasına rağmen, dünya talebinin üzerinde göstermişler ve Türkiye ihracatı bu ülkelerde artmıştır. GTİP Ürün Grubunda Türkiye nin İhracat Yaptığı Ülkelerin Talep Gelişimi Kaynak: Trademap Yukarıda yer alan grafikte bulunan kırmızı yatay çizgi söz konusu ürün grubuna yönelik dünya talebinde dönemlerinde görülen büyümeyi göstermektedir (% -1). Buna göre çizginin altında kalan ülkelerdeki talep dünya ortalamasının altında büyüme göstermişlerdir. Grafikte yatay düzlemde yılları arasında Türkiye ile partner ülke arası ticaretin gelişme oranı, dikey düzlemde ise partner ülkenin aynı ürün grubunda dünyadan yaptığı ithalattaki gelişme gösterilmektedir. 6

7 GTİP Ürün Grubunda Türkiye nin İhracatını Çeşitlendirme Seçenekleri Ülkemizin ihracatında potansiyel arz eden ülkelerin analizini gösteren bu grafikte, Türk ürünlerine olan talebin rakiplerinkine göre daha hızlı büyüdüğü ülkeler mavi olarak gösterilmektedir. Sarı olarak gösterilen ülkelerde bu ürün grubunda Türk ürünlerine talep ithalatı rakip ülkelerden yapılan ithalata göre daha yavaş büyüme göstermiştir. Yatay eksen, Türkiye nin ihracatı içindeki pazar payı; dikey eksende ise ilgili ülkenin yılları arasında bu ürün grubu toplam ithalatı oranını gösterilmektedir. Grafiği incelediğimizde, İsrail in % 310 luk müthiş ithalat ı gözümüze çarpmaktadır. Türkiye bu pazarda % 3,3 lük bir Pazar payına sahiptir. Irak, Türkiye nin ihracatında fazla pay almamış ancak talep ı göreceli olarak yüksek potansiyel sunan ülke olarak öne çıkmaktadır. Bu ülkelerin ithalat yapısına detaylı olarak göz atmak için sitesindeki verileri incelemeniz mümkündür. Bunlardan bazılarının verileri aşağıda verilmektedir. Hedef Pazar Seçimi Aşağıdaki tabloyu 4 ana kritere göre (ithalat rakamları-pazarın büyüme durumu-türkiye nin ihracatı durumu-birim fiyat) incelediğimizde, üç ülke öne çıkmaktadır. Grafiği detaylı incelemeden önce Türkiye nin GTİP ürün grubunda gerçekleştirdiği ihracat günümüzde hızla artarak büyüme eğilimi gösterdiğini söylemekte fayda vardır. İhracat, önceleri komşu ülkelere yapılmış, bugün ise gelişen iletişim ve nakliye imkânlarının da katkısıyla, dünyanın her bölgesine ihracat yapılmaya başlanmıştır. Türkiye bu ürün grubunda, çok yakın coğrafyada ve birçok sektörde yakın ticari ilişkiler içerisinde olduğu ülkelerde- İran, Irak, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, İsrail, Bulgaristan, Sırbistan, Azerbaycan, Cezayir söz sahibidir. Bu bölgelerdeki pazar payını korumak gerekmektedir. 7

8 çılar i ( 000 $ ) ( Ton ) Birim Fiyat ( $ / Ton ) Arası Yıllık Artışı ( % ) Arası Yıllık Miktar Artışı (% 2010 Arası Yıllık Artışı ( % ) Düny a İthala tında ki Payı Türkiye nin ihracatı payı Türkiye nin İhracatı nın ı Payı Türkiye nin İhracatı Sıra laması Dünya Toplamı Rusya İngiltere Hollanda İsviçre Çin Kanada Fransa Almanya Hindistan Suudi Arabistan B.A.E Avustralya Singapur A.B.D Belçika Polonya Malezya Türkiye İsrail Avusturya Uzun yıllardır durgunluk içinde olan dağılmış Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri, Kuzey Irak ın yeniden yapılanması, AB ülkelerinde eski asansörlerin modernizasyonu (iyileştirilmesi veya güvenlik seviyelerinin arttırılması) gibi var olan mevcut potansiyeller, ihracat girdisi olarak Türk Asansör Sektörünün büyümesinde önemli etken oluşturmaktadır. Dünyanın 1.büyük ithalatçısı olan Rusya, Türkiye ihracatının % 12 sini oluşturmaktadır. Türkiye, Rusya pazarında iyi bir konumdadır fakat pazarın büyüklüğü ve yılları arası % 35 büyüme gösterdiği göz önüne alındığında Türkiye nin bu pazarda daha güçlü bir varlık göstermesi gerekmektedir. Ayrıca Rusya, bu ürün grubunda Türkiye nin birim fiyatından (5,25 USD/UNIT) daha üst bir fiyata alım yapmaktadır. Ülkenin yakınlığı da göz önüne alındığında, Rusya nın Türkiye için potansiyel bir pazar olduğunu söylemek yanlış olmaz. 8

9 Dünya nın 10.büyük ithalatçısı olan Suudi Arabistan ın ihracatında Türkiye nin % 2,2 pazar payı bulunmaktadır. Pazarın yıllarında %19 luk büyüme sergilediği görülmektedir. Birim fiyatı da Türkiye nin birim fiyatının üzerindedir. Aynı şekilde ülkenin yakınlığı da, Suudi Arabistan ı potansiyel pazar yapmaktadır. Dünyanın 19.büyük ithalatçısı olan İsrail % 310 luk müthiş bir büyüme göstermiştir. Türkiye nin ülkedeki payı % 3,3 tür. Ülkenin konumu ve birim fiyatı göz önüne alındığında İsrail, Türkiye için girilmesi mutlak pazarlardan biri olarak gözükmektedir. Asansör sektörünün doğrudan kentleşme ve buna bağlı olarak gelişim gösteren inşaat sektörü ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bununla bağlantılı olarak, GTİP ürün grubunda yeniden yapılanma sürecine giren Kuzey Irak ve İran ı hedef pazar olarak belirleyebiliriz yılları arasında %237 ithalat ı gösteren İran ve % 49 ithalat ı gösteren Irak konumları ve birim fiyatları incelendiğinde, bu ürün grubunda Türkiye için avantajlı pazarlar olarak gözükmektedir. çı Analizi: Rusya yılında söz konusu ürün grubunda toplam 249,8 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Rusya, bu miktarla dünya pazarında 1. sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda, ülke pazarı yılları arasında % 35 lik bir büyüme kaydetmiştir. Bu oranlarla Ruya dünya ortalamasından daha hızlı büyüyen bir pazar olarak öne çıkmaktadır. Rusya nın GTİP ürün grubunu tedarik ettiği ilk 10 ülke rakamı (milyon $) Hedef Pazar ın daki Payı Birim fiyat (USD/un it) a yıllık Miktar a yıllık 2010 a Tedarikç inin dünya ihracatı sırası Tedarikçi nin dünya ihracatınd aki payı Hedef Pazar Rusya nın Tedarikçileri Total a Toplam İhracat Artışı Çin Almanya Fransa Çek Cumhuriyeti İspanya Finlandiya Kore Yunanistan İtalya Bulgaristan Türkiye

10 Rusya nın yılında bu ürün grubu başlıca ithalat partneri 48,8 milyon dolar ile Çin olmuştur. Çin bu rakam ile yılında Rusya pazarının %19,5 ine sahip olmuştur. Çin i bu bağlamda 40,8 milyon dolarlık ihracat ve %16,4 payıyla Almanya takip etmiştir. Çin her zamanki gibi fiyatıyla bu pazarda kendine geniş yer bulmuştur. Aşağıda bulunan grafikte Rusya pazarı tedarikçilerin pazar payları ve trendler gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, Türkiye nin bu ürün grubunda dünyadaki pazar payı küçük olmasına rağmen, Rusya ve Dünya pazarında pazarı payı giderek artmaktadır. Türkiye nin toplam ihracat ı, Rusya nın Türkiye den ithalatının ından azdır. Pazarda en güçlü ve istikrarlı olan Çin dir. Ardından Almanya ve Fransa gelmektedir. Almanya ve Fransa nın birim fiyatları arasında yakınlık varken Çin in her zamanki gibi çok düşük fiyatını görmek mümkündür. Türkiye nin bu ürün için birim fiyatı da bu pazar için çok elverişlidir. GTİP Ürün grubunda Rusya pazarı tedarikçi seçenekleri çı Analizi: Suudi Arabistan yılında söz konusu ürün grubunda toplam 131,3 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Suudi Arabistan, bu miktarla dünya pazarında 10.sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda Suudi Arabistan pazarı yılları arasında % 19 büyüme, kriz ortamında % 4 daralma kaydetmiştir. Suudi Arabistan ın yılında bu ürün grubu başlıca ithalat partneri 28,5 milyon dolar ile Tayland olmuştur. Tayland bu rakam ile yılında Suudi Arabistan pazarının % 21,7 sine sahip olmuştur. Tayland ı bu bağlamda 24,8 milyon dolarlık ihracat ve %18,9 payıyla Almanya takip etmiştir. 10

11 Suudi Arabistan ın GTİP ürün grubunu tedarik ettiği ilk 10 ülke Hedef Pazar Suudi Arabistan ın Tedarikçileri rakamı (milyon $) Hedef Pazar ın daki Payı Birim fiyat (USD/un it) a yıllık Miktar a yıllık 2010 a Tedarikç inin dünya ihracatı sırası Tedarikçi nin dünya ihracatınd aki payı a Toplam İhracat Artışı Dünya , Tayland , Almanya , İspanya , Çin , İtalya , Japonya , İsveç , Tayvan , Hollanda , Singapur , Türkiye Aşağıda bulunan grafikte Suudi Arabistan pazarı tedarikçilerin pazar payları ve trendler gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, Türkiye nin bu ürün grubunda, Suudi Arabistan da müthiş bir ihracat ı vardır. Pazarda en güçlü ve istikrarlı olan Tayland dır. Suudi Arabistan ın en büyük tedarikçilerinden olan Tayland ve Almanya nın birim fiyatlarına bakıldığında, Türkiye nin de bu pazarda başarılı olabileceği görülmektedir. GTİP Ürün grubunda Suudi Arabistan pazarı tedarikçi seçenekleri 11

12 çı Analizi: İsrail yılında söz konusu ürün grubunda toplam 77,8 milyon dolar ithalat gerçekleştiren İsrail, bu miktarla dünya pazarında 19 inci sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda İsrail pazarı 2007 yılları arasında % 310 büyüme, 2010 yılı kriz ortamında % 32 büyüme kaydetmiştir. İsrail in yılında bu ürün grubu başlıca ithalat partneri 20,3 milyon dolar ile İspanya olmuştur. İspanya bu rakam ile yılında İsrail pazarının % 26,2 sine sahip olmuştur. İspanya yı bu bağlamda 16,6 milyon dolarlık ihracat ve % 21,4 payıyla İtalya, 10,9 milyon dolarlık ihracat ve % 14,1 payıyla Çin takip etmiştir. İsrail, % 3,3 pazar payıyla, bu ürün grubunda Türkiye nin en fazla ihracat yaptığı 6.pazar konumundadır. İsrail in pazar payı yılları arasında % 310 luk müthiş bir büyüme göstermesine göstermiştir Ülkenin yakınlığı ve birim fiyatlarını da göz önüne alırsak, ilerleyen yıllarda Türkiye nin İsrail de pazar payını daha çok arttıracağı söylenebilir. İsrail in GTİP ürün grubunu tedarik ettiği ilk 10 ülke rakamı (milyon $) Hedef Pazar ın daki Payı Birim fiyat (USD/un it) a yıllık Miktar a yıllık 2010 a Tedarikç inin dünya ihracatı sırası Tedarikçi nin dünya ihracatınd aki payı Hedef Pazar İsrail in Tedarikçileri Dünya İspanya İtalya a Toplam İhracat Artışı Çin Japonya Almanya İsviçre Fransa Tayland İngiltere Kore

13 GTİP Ürün grubunda İsrail pazarı tedarikçi seçenekleri Yukarıda bulunan grafikte İsrail pazarı tedarikçilerin pazar payları ve trendler gösterilmektedir. İspanya, İtalya ve Çin pazarda sağlam bir konumdadır. Hâlihazırda çalıştığımız bir pazar olan İsrail in yakınlığı, bu ürün grubunda ve birim fiyatlarını kıyasladığımızda, bu ülkenin potansiyel olduğu görülmektedir. çı Analizi: Irak yılında söz konusu ürün grubunda toplam 9,1 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Irak, yeniden yapılanmayla birlikte özellikle inşaat sektöründe giderek pazar payını arttırmaktadır. Söz konusu ürün grubunda Irak pazarı 2007 yılları arasında % 72, 2010 yılı kriz ortamında % 61 büyüme kaydetmiştir. Irak ın yılında bu ürün grubu başlıca ithalat partneri 4,3 milyon dolar ile Türkiye olmuştur. Bu rakam ile yılında Irak pazarının %47,5 ine sahip olmuştur. 13

14 Irak ın GTİP ürün grubunu tedarik ettiği ilk 10 ülke rakamı (milyon $) Hedef Pazar ında ki Payı Birim fiyat (USD/un it) a yıllık Miktar a yıllık 2010 a Tedarikç inin dünya ihracatı sırası Tedarikçi nin dünya ihracatınd aki payı Hedef Pazar Irak ın Tedarikçileri Dünya , Aşağıda bulunan grafikte İsrail pazarı tedarikçilerin pazar payları ve trendler gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, Türkiye bu ürün grubunda, Irak pazarında güçlü bir konumdadır. GTİP Ürün grubunda Irak pazarı tedarikçi seçenekleri a Toplam İhracat Artışı Türkiye Almanya Kore İtalya Çin Ürdün İspanya Malezya Yunanistan Hollanda

15 Genel lendirme Dünya Ticaret Merkezi ITC Trademap uygulamasına dayanan veri ve analizlere göre, GTİP ürün grubunda, yılında dünya çapında 4,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunun talebinde dünya çapında yılları arasında %1 lik bir gerileme, döneminde ise % 16 lık bir büyüme kaydedilmiştir. Türkiye ise dünya trendine paralel olarak yılları arasında % 19 luk yılları arasında % 61 lik bir büyüme gerçekleştirmiştir. Yukarıda yapılan analiz sonucunda Türkiye nin bu ürün grubunda dünyadaki en büyük ithalatçı Avrupa ülkelerinde hemen hemen hiç pazar payına sahip olmadığı görülmektedir. Bu yüzden en büyük ithalatçı sıralaması tüm ülkeler Türkiye için potansiyel taşımakla birlikte, bu ülkeleri mesafe-ithalat büyüme oranı-birim fiyatı kriterlerine göre incelediğimizde, daha reel sonuçlara varıldığı görülmektedir. Bu durumda, Türkiye için potansiyel pazarların, Rusya Federasyonu, İsrail, Irak, Suudi Arabistan olduğu görülmektedir. Partner ülke pazarlarının son yıllarda gösterdiği gelişme ve Türkiye ile olan yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda özellikle Rusya nın GTİP Asansörler, Skipli Yük Kaldırıcıları ithalatında Türkiye için en önemli konumda olduğunu görüyoruz. Pazar küçüklüğüyle en büyük ithalatçılar sıralamasına giremese de, yeniden yapılanma süreciyle birlikte hızla büyüyen Irak, yakınlığı ve birim fiyat göz önüne alındığında da hedef Pazar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, GTİP Asansörler, Skipli Yük Kaldırıcıları ürün grubu potansiyel pazarları sayısal veri ve analizler ile incelenmiştir. Bundan sonraki adımda bu ülkelerin politik, sosyoekonomik koşullarının detaylı incelenmesi faydalı olacaktır. Dış ticaret verileri genel bir fikir edinmek ve daha detaylı hedef pazar araştırmalarına yön vermek için doğru bir başlangıç noktası sunuyor olsa da, bu veriler ışığında yapılan tespitlerin doğruluğunun ve gözlemlenen trendlere ilişkin olası sebeplerinin mutlaka ticaret müşavirlikleri (www.musavirlikler.gov.tr), güncel ülke raporları vb. başka kaynaklar aracılığıyla da araştırılarak teyit edilmesi önemlidir. 15

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Şubat 2010 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN

Detaylı

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahiptir. Geliştirilen her teknolojik malzemenin

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ 2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 30.12.2013, ANKARA S.BAVLI,

Detaylı

Orta Doğu, Petrol ve ABD

Orta Doğu, Petrol ve ABD Orta Doğu, Petrol ve ABD Mustafa ATİKER KTO Etüd-Araştırma Servisi Müdür V. Çalışma 14 Haziran 2006 tarihinde yayınlanan BP 2006 Enerji İstatistikleri Raporu temel alınarak hazırlanmıştır. Güvenilir veri

Detaylı

TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI

TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI Hazırlayan : Kimya Müh. Neslihan ERGÜN Teknik Uzman neslihan.ergun@pagev.org.tr İÇİNDEKİLER A ) YAŞAMIMIZI

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 üyesidir içindekiler ÖNSÖZ 9 1. DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 12 1.1. HAYVAN VARLIĞI 12 1.1.1. Büyükbaş

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-64-2 YAYIN NO: KB: 2869 - ÖİK: 719 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu GİRİŞ İngiliz düşünür Francis Bacon un daha 17. yüzyılın başlarında dile getirdiği "Bilgi güç kaynağıdır" deyişi, bilimin insanlığın refah ve gelişmesi

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.281110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Zafer KÖGMEN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış Mayıs 2012 Yönetici özeti Türkiye nin ekonomik görünümü 2041 yılında oldukça farklı bir konuma gelecek. Uzun vadeli ekonomik büyümeyi sağlamak için sayısı

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

Türkiye Katılım Bankacılığı Büyüme yolundaki önemli adımlar

Türkiye Katılım Bankacılığı Büyüme yolundaki önemli adımlar Türkiye Katılım Bankacılığı Büyüme yolundaki önemli adımlar Ocak 2014 İçindekiler 1.Bölüm: 2 Dünya da katılım bankacılığı ve Türkiye nin konumu 2. Bölüm: 8 Türkiye de katılım bankacılığı değerlendirme

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI Hazırlayan: İbrahim Hilmi KOÇAK Denizcilik Uzman

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü Av.Hakan YILDIRIMOĞLU Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Endüstri Đlişkileri Müdür Yard. Giriş: Türkiye den Almanya ya 1950 li yıllardan itibaren yoğun

Detaylı

ORTA ASYA, G. KORE VE TÜRKĐYE ARASINDA OLASI BĐR GÜMRÜK BĐRLĐĞĐ: TÜRKĐYE'NĐN POTANSĐYEL ĐHRACAT KAZANIMLARI

ORTA ASYA, G. KORE VE TÜRKĐYE ARASINDA OLASI BĐR GÜMRÜK BĐRLĐĞĐ: TÜRKĐYE'NĐN POTANSĐYEL ĐHRACAT KAZANIMLARI Yıl: 25 Sayı: 93 Ekim 2011 9 Makaleler ORTA ASYA, G. KORE VE TÜRKĐYE ARASINDA OLASI BĐR GÜMRÜK BĐRLĐĞĐ: TÜRKĐYE'NĐN POTANSĐYEL ĐHRACAT KAZANIMLARI Emine Nur Özkan GÜNAY 1 - Barış CAN Özet Küresel kriz

Detaylı

DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI SEKTÖRÜ

DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI SEKTÖRÜ DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 K. BÜYÜKKOL GİRİŞ Bu bölümde kullanılan

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ Hazırlayan: Murat ÖZDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Roubini'nin Kusursuz Fırtına sına Doğru. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Roubini'nin Kusursuz Fırtına sına Doğru. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Roubini'nin Kusursuz Fırtına sına Doğru Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Temmuz 2012 Temmuz 2012 ÖZETİN ÖZETİ 2013'te yaşanacak olan Ekonomik Kusursuz Fırtına 2008 krizini gölgede bırakabilir. Prof. Nouriel

Detaylı

A - gelişmekte olan ülkeler. B - gelişmiş ülkeler

A - gelişmekte olan ülkeler. B - gelişmiş ülkeler TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ÖDEMELER DENGESİNDE NET HATA VE NOKSAN KALEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hazırlayan: Uğur Çıplak Ekonomist Yardımcısı Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Yapısal

Detaylı

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN BATI AVRUPA YA OLAN İHRACATININ SEKTÖREL ANALİZİ

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN BATI AVRUPA YA OLAN İHRACATININ SEKTÖREL ANALİZİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(1) 2007: 239 250 GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN BATI AVRUPA YA OLAN İHRACATININ SEKTÖREL ANALİZİ SECTORAL ANALYSES OF TURKISH EXPORT TO THE WEST EUROPE AFTER

Detaylı

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.253-268. ÇİN İN DÜNYA EKONOMİSİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİ VE TÜRK SANAYİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME CHINA S INTEGRATION

Detaylı