İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI"

Transkript

1 İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI i

2 Yrd. Doç. Dr. Asım ARI İSVİÇRE (BASEL) OKUL SİSTEMİ ISBN , Öğreti* Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Mayıs 2006 Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Baskı: Baran Ofset Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) İnternet: e-posta: * Öğreti Bir Pegem A Yayıncılık Markasıdır. ii

3 ÖNSÖZ İsviçre, Avrupa Birliğine üye olmayan bir orta Avrupa ülkesidir. Güçlü ekonomisi, bir çok alanda olduğu gibi eğitimde de kendisini göstermiştir. Okullarda, demokratik sınıf, demokratik okul, demokratik toplum anlayışı hakimdir. İsviçre toplumunda olduğu gibi okullarda da çok kültürlülük rahatlıkla gözlenebilmektedir. Farklı kültürler, İsviçre vatandaşlığında ortak değer olarak bütünleşmektedir. İlkokuldan itibaren çocuklar, bir üst öğrenim için yönlendirilmeye başlanır. Sürekli geçiş olanaklarının açık tutulduğu okul basamakları, öğrencilerin ilgi, beceri ve başarılarına göre yetiştirilmelerini amaçlar. Farklı okul basamaklarına sahip İsviçre okul yapısı kitabın konusunu oluşturmaktadır. Farklı yaklaşımlara açıklık getirmeye çalışan bu çalışmanın, tüm eğitimci ve akademisyenlere yararlı olması dileğiyle. Yrd. Doç. Dr. Asım ARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi iii

4 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İsviçre ve Basel e Genel Bir Bakış... 1 Basel-Stadt Okul Basamakları... 5 Anaokulu (Die Kindergarten) İlkokul (Die Primarschule) Yönelim okulu (Orientierungsschule) Öğrenim Gelişim Okulu (Weiterbildungsschule) Mesleki Eğitim (Berufslehre) Meslekte Uzmanlaşma Okulları (HMS, IMS, VS, DMS/FMS) Lise (Gymnasium) Yüksek Öğrenim Kaynaklar EKLER EK 1. İlkokulda verilen bilgilendirme kitapçığı (Zeugnis) EK 2. İlkokulda verilen öğrenme raporu (Lernbericht) EK 3. Yönelim Okulunda Her Dönem Verilen Öğrenim Belgesi EK 4. Yönelim Okulu Son Döneminde Verilen Öğrenim Belgesi EK 5. Yönelim Okulundan Geçişleri Gösteren Çizelge v

5 İsviçre Basel Okulları 1 İSVİÇRE VE BASEL E GENEL BİR BAKIŞ Almanya, Fransa ve İtalya ile komşu olan İsviçre, km² (Almanya nın yaklaşık dokuzda biri kadar) yüzölçümlü bir Avrupa ülkesidir. Yaklaşık 7.5 milyon nüfusa sahiptir. Bir orta Avrupa ülkesi olmasına rağmen Avrupa Birliğine üye değildir. İsviçre, bulunduğu coğrafyanın verdiği çeşitlilikle farklı kültürleri bünyesinde barındırır. Ağırlıklı olarak Protestan ve Katolik dinleri görülür. İsviçre de Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşulmaktadır. Bu üç Avrupa dilinin yanında dil olarak %0.5 konuşulma oranıyla Romanca (Rumanstch) görülmektedir. Bu farklı kültür karakteristiği edebiyatta, sanatta, mimaride, müzikte vb. açıkça görülebilir. İsviçre nin başkenti Bern olup, ülke 26 kantondan oluşmaktadır. Kantonlar, bir tür şehir devletleridir. Kantonlardan gelen üyeler Bern de Federal Hükümeti oluşturur. İsviçre nin İki Şehrinden Görünüm Zürih Zürih Bern Aşağıda 2004 yılı sonu itibariyle İsviçre nin genel nüfus sayısı ve bunun içinde yer alan yabancıların ve Türk vatandaşlarının sayıları verilmektedir. Tablo 1. İsviçre de Yaşayan Genel, Yabancı ve Türk Nüfus Genel Yabancı Türk Erkek Kadın Toplam (Kaynak: Zürih Başkonsolosluğu, 2005) Bu tabloda verilen yabancı nüfus sayısında İsviçre vatandaşlığına geçenler ve ilticası kabul edilenler yoktur. Tabloda Türklerin yabancı nüfus içindeki oranı %5 görünmektedir. Ancak, aynı tarih itibariyle İsviçre

6 İsviçre Basel Okulları 5 BASEL-STADT OKUL BASAMAKLARI Okullar, kendini devamlı ve titiz bir şekilde geliştiren, öğrenen kuruluşlar olarak görülür. Okullar, kişisel farkları vurgulayan başarı durumunu esas alarak değişik yetenekleri destekler. Diğer ifadeyle eğitimde, çocukların bireysel farklılıklarının ön planda tutulmasına ağırlık verilir. Basel- Stadt okul basamakları, anaokulu, ilkokul, yönelim okulu, öğrenim gelişim okulu ya da lise, yükseköğrenim basamaklarından oluşur. Aşağıda mevcut okulların adları ve kısaltmaları verilmiştir. Anaokulu: İlkokul: Yönelim Okulu: Öğrenim Gelişim Okulu: A Bölümü: E Bölümü: Lise: Lise Olgunluk Diploması: Meslek Öğrenme: WBS den Liseye Geçiş Sınıfı: Geçiş Olanakları: Diplomalı Orta Öğretim: Diplomalı Orta Öğretim: Ticaret Lisesi: Bilişim Okulu: Trafik Okulu: Yüksek Okul: Sınav ve İş Diplaması Verebilen: Sanat Okulu: Meslek Yüksek Okulu: Meslek Okulu: Eğitmen: Sınav Öğretmeni: Lise Mezunu Olmak: Üniversite: Kindergarten Primarschule Orientierungsschule (OS) Weiterbildungsschule (WBS) WBS A Zug WBS A Zug Gymnasium Maturitätsausweis Berufslehre Übergangsklasse (ÜK) Brückenangebote (SBA) Diplommittelschule (DMS) Fachmaturitätsschule (FMS) Handelsmittelschule (HMS) Informatikmittelschule (IMS) Verkehrsschule (VS) Höhere Fachshule Berufs und Fachprüfungen Berufsmatur Fachhochschule Fachmatur Berufsausbildung Berufsprüfung Maturität Universität Okullar, çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir sonraki okul basmağına yönlendirir. Bu yönlendirme çok katı değildir. Çocuklar gelişimlerine bağlı olarak, okullar arasında geçiş olanaklarına da sahiptirler. Okullar arasındaki bu geçişler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Okulların özellikleri ve okullar arası geçişler her okula ait bölüm içinde ayrı ayrı ele alınarak açıklanmıştır.

7 14 İsviçre Basel Okulları ANAOKULU (DİE KİNDERGARTEN) Anaokulu, devletin sunduğu bir olanak olup zorunlu okul süresi içinde değildir. İsteğe bağlı olan okul öncesi eğitim, zorunlu eğitim süresinden iki yıl önce başlar. Anaokuluna başlayacakları yılın Mayıs ayına kadar dört yaşını doldurmuş olan çocuklar kabul edilir. Sınıf mevcutları en çok 20 çocukla sınırlıdır. Pazartesi-cuma saat 08 den 12 ye kadar kesintisiz ders vardır. Haftada bir defa öğleden sonra 14 ten 16 ya kadar ders vardır. Çocuklar zorunlu öğrenci kaza sigortası çerçevesinde anaokulunda veya okul yolundaki kazalara karşı sigortalanmıştır. Anaokulları organizasyon açısından yerel kurumların kontrolündedir. Her belediye, anaokulu çağına gelmiş çocuklara ücretsiz anaokulu eğitimi olanağı sunmakla yükümlüdür. Çocuklar anaokulunda dili kullanmayı öğrenirler. Almanca, okullarda öğrenim dili olduğundan, ilkokula başladıklarında çocukların Almanca yı konuşup anlamaları okul başarıları için çok önemlidir. Basel okullarında, sonradan öğrendiği dili daha iyi konuşup anlıyor olsa bile çocukların ilk konuştuğu dil anadil olarak kabul edilir. Dolayısıyla yabancı çocuklar için Almanca daima ikinci dil olarak geçer. Basel de yaşayan yabancıların oranı %29 olup okullardaki öğrencilerin %41 i yabancıdır. Bu nedenle okul öncesi dönemde dil eğitimi oldukça önem kazanmaktadır. Almanca dışında farklı anadili olan çocuklara, ders planı içinde ek ders öğretmeni tarafından en az haftada bir, en fazla üç yarım gün küçük gruplar halinde Almanca yı geliştirme kursları verilir. Farklı iki kültürden anaokulu çağındaki iki çocuk. Dilleri farklı olsa da birlikte oynayabiliyorlar. Anaokulunda çocuklar zamanla ortak dil olan Almanca da buluşurlar. Çocuklar anaokulunda oyun oynayabilir, farklı deneyimler yaşayabilir. Ancak anaokulları, sadece öğrenim ve oyun alanı olarak düşünülmez. Oyun esnasında çocuk kendini zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak geliştirir. Burada çok çeşitli deneyimler kazanıp bir topluluğa katılmayı ve toplumda bir arada yaşamayı öğrenir. Anaokulu, ailede eğitimi, çocuklarda yaratıcılığı ve sosyalleşmeyi destekler.

8 16 İsviçre Basel Okulları İLKOKUL (DİE PRİMARSCHULE) İlkokul, zorunlu eğitimin ilk basamağıdır. Okulun amacı, kendine güven kazandırmak, çocukları gelecek okullara ve yaşama hazırlamaktır. İlkokulda verilen derslerle çocuklara anlayabilecekleri bir şekilde temel eğitim kavramlarını, özellikle okumayı, yazmayı ve matematiği öğretmek hedeflenmektedir. Çocuklara ömür boyu kullanabilecekleri bilgiler öğretilir. Çocuklara birlikte yaşamaya alışmasını sağlamak da büyük önem taşır. Öğrenim süresi dört yıl olup en fazla sınıf mevcudu 25 öğrencidir. Haftanın beş günü tüm sınıflarda Pazartesiden Cumaya kadar saat ile arasında ders vardır. Birinci ve ikinci sınıflarda haftada bir gün, üçüncü ve dördüncü sınıflarda haftada iki gün öğleden sonraları saat ile arası ders vardır. Cumartesi ve Pazar günleri okul yoktur. Bir ilkokuldan iki görünüm Yukarıdaki ilk resimde bir ilkokul binası ve diğer resimde ilkokulun bahçesi görülmektedir. Öğrencilerin oynamaları için salıncak, kaydırak, merdivenler vb. konulmuştur. Bahçedeki oyun alanı adeta parkı andırmaktadır. İlkokulda derslerde branşlaşma yoktur, derslerin çoğu sınıf öğretmenince verilir. Özellikle okuma-yazma ve matematiğin öğretildiği ilkokulda dil (Almanca), matematik, sosyal bilgiler, müzik, resim ve spor, el işi dersleri vardır. Öğrenciler, din derslerine gidip gitmemekte serbesttir. Hıristiyan öğrenciler ikinci sınıftan itibaren isteğe bağlı olarak dini eğitim görürler ve bu derslerde kiliseye de gidebilirler. Ayrıca başka kültürden çocukların gidebileceği, birçok dinin tanıtıldığı Etik adı verilen başka bir ders de vardır. Yine isteyen öğrenciler bu dersi alabilirler.

9 İsviçre Basel Okulları 21 YÖNELİM OKULU (ORİENTİERUNGSSCHULE) Yönelim okulu (Orientierungsschule), çocukların yetenek ve başarılarına göre ayrıldığı öğrenim basamağıdır. Beşinci öğrenim yılından yedinci öğrenim yılına kadar üç yıl sürer. Öğrencilerin kendi yeteneklerini ve yönelimlerini tanımaları ve kişisel bir eğitim yolu bulması sağlanır. Öğrencilerin grup çalışması yapmalarına önem verilir. Öğrenciler, kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu taşımayı adım adım öğrenirler. Okuldaki başarıları veya kültürel kökenleri göz önünde bulundurulmadan çocuklar, semt okullarında karışık sınıflara alınır. Farklı yetenekleri olan, başarılı ve başarı düzeyi daha düşük olan öğrencilerin aynı sınıfta bulunması, kişisel başarı için teşvik edici unsur olarak görülür. Kişiye göre tasarlanmış destek olanakları ve kişisel değerlendirmeler, öğrenciye uygun bir öğrenme atmosferi sağlar. Yandaki resimde bir yönelim okulunun koridorları görülmektedir Öğrenciler çok yönlü değerlendirilmektedir. Okullar, zamanın insanını yetiştirmeye çalışıyor. Kendi başına sorumluluk alabilme, zamanı ve eldeki malzemeyi verimli kullanabilme yeteneği, çevresiyle ve arkadaşlarıyla uyum içinde yaşama, yeni dünya sistemine ayak uydurabilecek dakiklikte, kıvraklıkta insanlar yetiştirmek amaçlanıyor. Çocuklardan çok yönlü yetenek bekleniyor. Ezberci değil üreten, öğrendiğini uygulayabilen, günün tekniğini kullanabilen öğrenciler.

10 İsviçre Basel Okulları 27 ÖĞRENİM GELİŞİM OKULU (WEİTERBİLDUNGSSCHULE) Yönelim okulunda dersleri aşırı iyi olanlar liseye diğerleri ise öğrenim gelişim okuluna devam ederler. Öğrenim gelişim okulu, mesleki eğitimin temelini oluşturur. Öğrenim süresi iki yıldır. 8. ve 9. öğretim yılını kapsar. Zorunlu eğitimin son basamağıdır. Öğrenim gelişim okulunu bitiren öğrencilerin okula devam zorunluluğu sona ermiştir. Yönelim okulundan liseye geçenler için zorunlu eğitim liseyle sonlanmaktadır. Haftanın beş günü okul vardır. Okuldan mezun olabilmek için okul bitirme sınavında başarılı olmak gerekir. Aşağıdaki çizelgede, öğrenim gelişim okulundan diğer okullara geçiş olanakları yer almaktadır. Çizelge 2. Öğrenim Gelişim Okulu Geçiş Olanakları Okul Yılı Öğrenim Gelişim Okulu Meslek Öğrenme (Berufslehre) (WBS) A/E Bölümü Öğrenim Gelişim Okulu (WBS) A/E Bölümü Öğrenim Gelişim Okulu (WBS) E Bölümü Öğrenim Gelişim Okulu (WBS) E Bölümü Öğrenim Gelişim Okulu (WBS) E Bölümü Öğrenim Gelişim Okulu (WBS) E Bölümü Öğrenim Gelişim Okulu (WBS) E Bölümü Geçiş Olanakları Meslek Öğrenme (10.Sınıf) (SBA) (Berufslehre) Diplomalı Orta Öğretim (Diplommittelschule/ Fachmaturitätsschule) Ticaret Lisesi (Handelsmittelschule) Bilişim Okulu (Informatikmittelschule) Trafik Okulu (Verkehrsschule) WBS den Liseye Lise Geçiş (ÜK) (Gymnasium) Yukarıdaki çizelge incelendiğinde, öğrenim gelişim okulundan çok yönlü bir üst öğrenime yönlendirme olduğu görülmektedir. Öğrenciler öğrenim gelişim okulundan sonra devam ettikleri okullardan, başarıları ya da başarısızlıklarına göre okullar arasında geçiş olanakları açık tutulmuştur. Öğrenim gelişim okulunda öğrenciler, mesleğe hazırlık dersinde meslek hayatını ve kişisel olanaklarını tanır. Hangi mesleği seçeceklerine,

11 İsviçre Basel Okulları 31 MESLEKİ EĞİTİM (BERUFSLEHRE) İsviçre de yaşayan gençlerin büyük çoğunluğu 2-4 yıl süren bir mesleki eğitim veya 1-2 yıl süren çıraklık eğitim gördükten sonra meslek hayatına atılır. Okuldaki dersler ile mesleki eğitim iç içedir. İki öğrenme yerinin bağlantısı nedeniyle ikili meslek eğitimi diye de tanımlanır. Öğrenciler, sadece okula devam etmezler, aynı zamanda mesleki eğitim yerlerinde çalışırlar. Bir işletmenin nasıl çalıştığını öğrenip, bir iş yerinde ilk deneyimlerini kazanırlar. Çizelge 3. Mesleki Eğitim ve Geçiş Olanakları Okul Yılı Geçişler Öğrenim Meslek Öğrenme Gelişim Okulu (Berufslehre) A/E Böl. Öğrenim Gelişim Okulu A/E Böl. Geçiş Olanakları (10.Sınıf) SBA) Meslek Öğrenme (Berufslehre) Yüksek Okul Sanat Okulu Meslek Yüksek Okulu Yüksek Okul Sanat Okulu Meslek Yüksek Okulu Yukarıdaki çizelgede, mesleki eğitimden sonra öğrencilerin geçiş olanakları görülmektedir. Mesleki eğitimini tamamlayan öğrenciler yüksek okul (Höhere Fachshule), sanat okulu (Berufsmatur), meslek yüksek okuluna (Fachhochschule) devam edebilir ya da meslek yaşamını sürdürür. Meslek eğitimini tamamlayanlar, meslek alanlarında sınav ve iş diploması verebilen (Berufs und Fachprüfungen) kişiler olurlar. Öğrenim gelişim okulu (WBS) A veya E-bölümünün her ikisini de bitiren mesleki eğitime gidebilir. Meslek eğitimi alacak gençler, mesleki eğitim yerlerini kendileri bulmakla yükümlüdürler. Bu amaçla değişik mesleki eğitim ve iş yerlerine başvurmak zorunda kalırlar. Gençler bir iş yerine kendilerini kabul ettirebilmeleri için çok çaba harcamaları gerekebilir. Bu da gençlerin istediği meslekte değil de bulabildiği meslekte eğitim almasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla kişilerin ilgi, istek ve kabiliyetleri doğrultusunda meslek edinmeleri güçleşmektedir. Bunun olumlu yönü de vardır. İşletmeler, ihtiyaçları kadar öğrenci kabul etmektedirler. Bu da meslekte yığılmayı önlemekte, mesleki eğitimini bitiren gençlerin istihdam imkanlarını kolaylaştırmaktadır.

12 İsviçre Basel Okulları 33 MESLEKTE UZMANLAŞMA OKULLARI (HMS, IMS, VS, DMS/FMS) Öğrenim gelişim okulundan sonra (WBS) genel kültürünü derinleştirmek isteyen öğrenciler, birkaç yıllığına tam günlük okullara giderler. Bu okullara girebilmek için belli bir başarı düzeyinin olması istenir. Öğrenim gelişim okulunun E-bölümünü bitiren ve bitirme sınavını veren öğrenciler, meslekte uzmanlaşma okullarına devam edebilirler. Öğrenciler meslekte uzmanlaşma okullarında değişik uzmanlık alanlarını seçebilirler. Bunlar aşağıda verilmiştir. Çizelge 4. Meslekte Uzmanlaşma Okulları ve Geçişler Okul Yılı Geçişler Öğrenim Gelişim Okulu E Böl. Diplomalı Orta Öğretim (Diplommittelschule/ Fachmaturitätsschule) Öğrenim Gelişim Okulu E Böl. Öğrenim Gelişim Okulu E Böl. Öğrenim Gelişim Okulu E Böl. Ticaret Lisesi (Handelsmittelschule) Bilişim Okulu (Informatikmittelschule) Trafik Okulu (Verkehrsschule) Yüksek Okul Meslek Okulu Meslek Yüksek Okulu Sanat Okulu Meslek Yüksek Okulu Sanat Okulu Meslek Yüksek Okulu Sanat Okulu Meslek Yüksek Okulu Yukarıdaki çizelgede meslekte uzmanlaşma okulları ve geçişleri görülmektedir. Bu okulları bitiren gençler yüksek okula (Höhere Fachshule), meslek okuluna (Fachmatur), meslek yüksek okuluna (Fachhochschule), sanat okuluna (Berufsmatur) devam edebilir. Meslekte uzmanlaşma okullarını bitirenler sınav öğretmeni (Berufsprüfung) veya eğitmen (Berufsausbildung) olurlar. Diplomalı Orta Öğretim (DMS/FMS) Öğrenim süresi üç yıldır. Diplomalı orta öğretim okullarında gençler genel kültürlerini derinleştirip değişik altı meslek alanına özgü daha yüksek bir branş okulunda veya yüksek teknik okullarına hazırlanırlar. Branş olgunluk diploması öğrenciye eğer şartları başarıyla yerine getirir ise teknik

13 İsviçre Basel Okulları 35 LİSE (GYMNASİUM) Öğrenim süresi beş yıl olan lise (Gymnasium), üniversiteye hazırlık niteliği taşır. Öğrenim süresi yönelim okulundan sonra beş yıldır. Okul yılları içerisinde öğretim yıllarıdır. Zorunlu temel derslerin sayısı oldukça fazladır. Öğrenci lisede yeni bilgiye kendisi ulaşabilmeli, onları sınıflandırabilmeli, onlara eleştirel bir biçimde bakabilmelidir. Ayrıca liselerde öğrenciler, öğrenim başarısının sorumluluğunu kendileri taşıyabilmelidir. Bu yetenekler üniversitedeki eğitimde ve akademik mesleklerde büyük önem taşır. Liseler, öğrencilerde düşünmeyi sağlamada zorlayıcı ve geliştiren bir okul yapısına sahiptir. Liseye girişte, Almanca, Fransızca, matematik derslerinin en az ikisinin gelişmiş düzeyini yönelim okulunda başarıyla görmüş olmak ön koşuldur. Yönelim okulunun son sınıfında yapılan öğrenim değerlendirmesinde 17 ve üzeri puan alan veya giriş sınavında başarılı olan öğrenciler kesin olarak liseye alınırlar. Öğrenim değerlendirmesinden 16 puan alan öğrenciler geçici olarak kabul edilirler. Bu öğrenciler bir sömestr denenirler. Gerekli şartları yerine getirip başarılı olan öğrenciler liseye devam ederlerken, gerekli şartları yerine getiremeyen öğrenciler öğrenim gelişim okulunun E-bölümüne (WBS) gönderilir. Öğrencilere sömestr sonlarında derslerde aldığı notları gösteren karne verilir. Notlar 1 den 6 ya kadar olup en yüksek not 6 dır. Derslerde 3.5 ve aşağısı zayıf not kabul edilir. İki karne arasında öğrenim raporu verilir. Sınıfı geçmek için gerekli koşulları yerine getiremeyen öğrenci sene sonunda sınıfta kalır. İki notundan fazlası zayıf olan ya da zayıf notlarını yüksek notla telafi edemeyen öğrenci sınıfı geçmek için gerekli koşulları yerine getirememiştir. Örneğin, bir dersteki notu 3 olan öğrenci iki defa 5 alması gerekir. Çizelge 5. Lise ve Geçişler Okul Yılı Geçişler Yönelim Öğrenim Gelişim WBS den Lise Okulu Okulu (WBS) Liseye Geçiş (Gymnasium) (OS) E Böl. (ÜK) Yönelim Okulu (OS) Lise (Gymnasium) Üniversite (Universität) Üniversite (Universität)

14 İsviçre Basel Okulları 39 YÜKSEK ÖĞRENİM Yüksek öğrenim, meslek yüksek okulları ve üniversitelerden oluşur. Meslek lisesi olgunluk sınavını başarmış olanlar meslek yüksek okullarına devam edebilirler. Öğrenciler meslek okullarında bir yıl hazırlık sınıfına giderler. Meslek eğitimi üç ya da dört yıl sürer. Teknisyen ve mühendis yetiştirir. Bitirme sınavını kazananlar mesleki eğitim diploması almaya hak kazanırlar. Üniversiteler bağımsız kurumlardır. Üniversite öğrenimine kabul edilebilmenin ön koşulu, liseyi bitirenlere verilen lise olgunluk diplomasına (Maturitätsausweis) veya buna denk kabul edilebilecek diğer ülkelerde alınan eğitimi gösteren belgelere sahip olmaktır. Alınan lise diploması ile İsviçre deki tüm üniversitelere, pedagojik enstitülere, meslek eğitimi veren yüksek okullara girmek mümkündür. 25 yaşından büyük olanlar üç yıllık mesleki faaliyetlerini belgeledikleri takdirde üniversitelerin birinci sınıflarına kayıt yaptırabilirler. Bu kişiler dosyalarına göre ya da sınavla seçilirler. Lisans eğitimi genellikle dört yıldır, ancak eğitim süresi seçilen bölüme göre değişir. Örneğin, tıp ve edebiyat alanlarında eğitim süresi altı yıldır. Meslek eğitimi ve meslek okullarında olduğu gibi üniversitelerde de istihdam ile okullara alınan öğrenci sayıları paralellik göstermektedir. Bu mezun olan öğrencilerin istihdam sıkıntısını ortadan kaldırmaktadır. Her alanın kabul ettiği öğrenci sayısı farklıdır. Tıp gibi alanlarda eğitim verilecek öğrenci sayısı sınırlı olduğundan, her öğrencinin başvurusu kabul edilmeyebilir. Ayrıca kontenjanı sınırlı alanlarda kabul için bazı özel şartlar da istenebilir. Örneğin, tıp gibi alanlarda öğrenim görmek isteyenler mesleğe uygunluk sınavında başarılı olmaları ya da ilk yıl yoğunlaştırılmış eğitimle seçilirler. Veterinerlik, diş hekimliği, tıp ve eczacılık eğitimi için federal düzeyde matura belgesi gereklidir. Öğretmenlik eğitimi için öğrenciler pedagojik enstitülerde eğitim alırlar. Eğitim verilecek öğrenci sayısı sınırlı olduğundan her öğrencinin başvurusu kabul edilmeyebilir. Öğretmenlik alanına göre eğitim süresi 6-8 sömestr (3-4 yıl) sürmektedir. Ortaokul-ortaöğretim öğretmenliğinin uzmanlık eğitimi 4 sömestrdir. Lisans eğitimi öncesinde bir-iki sömestr ön kurslar verilebilir. Üniversitede dersler 50 ve 100 kişilik sınıflarda görülür. Sınıflar anfi düzeninde önden arkaya doğru yükselmektedir. Teknolojik olarak aynı

15 İsviçre Basel Okulları 43 KAYNAKLAR Bern Büyükelçiliği (2004). İsviçre Baselland Kantonu Eğitim Rehberi. Bern: T.C. Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği Yayını. Erziehungsdepartement, (2005). Gymnasium Leonhard. Basel: Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt. Erziehungsdepartement, (2004). Gymnasium am Münsterplatz. Basel: Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt. Erziehungsdepartement, (2004). Wirtschaftsgymnasium. Basel: Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt. Fachmaturrıtätsschule Basel-Stadt (2004) Basel. ÇSGB (2004) Yılı Raporu. Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Primarschulen Basel-Stadt (2004). User Kind Kommt in die Schule. Basel: Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Ressort Schulen (2000). Vademecum. Basel: Erziehungsdepartement Basel- Stadt. Ressort Schulen (2003). Orientierungsschule Basel. Basel: Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Ressort Schulen (2004). Die Schulen von Basel-Stadt. Basel: Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Ressort Schulen (2004). Nach der Orientierungsschule: die Bildungswege. Basel: Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Ressort Schulen (2005). User Kind Kommt in den Kindergarten. Basel: Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Ressort Schulen (2005). Nach der Weiterbildungsschule: die Bildungswege. Basel: Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Şenel, T. (2004) Basel-Stadt Kantonu nun Okulları, Basel: Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Üstel, F. (Ed.) (2002). Coğrafya 2002 (İkinci Baskı). İstanbul: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yayınları. ( ) Zürih Başkonsolosluğu (2005) Yılı Raporu. Zürih: T.C. Zürih Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.

16 İsviçre Basel Okulları 45 EKLER EK 1. İlkokulda Verilen Bilgilendirme Kitapçığı (Zeugnis)

17 52 İsviçre Basel Okulları EK 2. İlkokulda Verilen Öğrenme Raporu (Lernbericht)

18 54 İsviçre Basel Okulları EK 3. Yönelim Okulunda Her Dönem Verilen Öğrenim Belgesi

19 58 İsviçre Basel Okulları EK 4. Yönelim Okulu Son Döneminde Verilen Öğrenim Belgesi

20 62 İsviçre Basel Okulları EK 5. Yönelim Okulundan Geçişleri Gösteren Çizelge

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları)

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) Yrd.Doç.Dr.Ahmet Atillâ DOĞAN Açıköğretim Fakültesi aadogan@anadolu.edu.tr

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

Avusturya daki Eğitim Yolları

Avusturya daki Eğitim Yolları Avusturya daki Eğitim Yolları 2014 Avusturya Eğitim Sistemi Özel eğitim / kapsayıcı eğitim Sonderpädagogik / Inklusive Bildung Okul öncesi Vorschulstufe Ortaokul** Genel Hauptschule** General ISCED 2 Yeni

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA

AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA I. Eğitim Sisteminin Tanımı AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA 1. Eğitimdeki Nüfus ve Öğrenim dili 2002 yılında 29 yaşındaki ve 29 yaş altındaki insanların sayısı 26,761,235 ti

Detaylı

Özel Sayı: Meslek Eğitimi

Özel Sayı: Meslek Eğitimi Ein Projekt der: ALMANYA DA MESLEK EĞİTİMİ Meslek Eğitimi Türleri Meslek Seçimi ve Başvuru Süreci Kamu Hizmetlerinde Meslek Eğitimi Meslek Eğitimi Alanında Destekler Meslek Diplomasıyla Gelecek Perspektifi

Detaylı

OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ

OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Birol YİĞİT Eğt.Uzm. Mehmet BAYRAKDAR Birol Yiğit Mehmet Bayrakdar Okul Çevre İlişkileri ISBN: 975-8792-79-2 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış

Detaylı

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM 2013 APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM İ Ç İ N D E K İ L E R Giriş... 3 Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı... 5 1. Örgün Eğitim... 5 Okul Öncesi

Detaylı

Üstesinden gelinmesi gereken zorluklar 168 Okul Öncesi Eğitim 170 Okul Sistemi 171 Yönetim

Üstesinden gelinmesi gereken zorluklar 168 Okul Öncesi Eğitim 170 Okul Sistemi 171 Yönetim 165 EĞİTİM Üstesinden gelinmesi gereken zorluklar 168 Okul Öncesi Eğitim 170 Okul Sistemi 171 Yönetim ve Yapı 172 Orta Öğretim 174 Yüksek Öğretim 176 Üniversiteler 179 Kolejler 182 Yetişkin Eğitimi 183

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü 1 G A Z İ O S M A N P A Ş A Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 Merhaba.. Gaziosmanpaşa üniversitesine bağlı olarak Erbaa ilçemizde, 1993 yılında açılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1995 yılında açılan

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ

1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ - 1 - GİRİŞ Yaklaşık 3.000 üniversite ve farklı eğitim kurumuyla Amerika Birleşik Devletleri nde herkesin ihtiyacına ve beklentilerine yanıt verebilecek eğitim olanakları sunulmaktadır. Tüm dünyadan 500.000

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

Almanca Türkçe Rusça. Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü

Almanca Türkçe Rusça. Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü Almanca Türkçe Rusça Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü 2 Okuldan meslek hayatına Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü İçindekiler Belediye başkanının mesajı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ ve TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRMALAR Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri ISBN: 9944-919-30-6 2006, Pegem A

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230 Türkiye, Avusturya ve Almanya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin İncelenmesi Sinem SÖZEN Ayşegül ÇABUK Özet Türkiye de daha önce uygulanmamış

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ Hazırlayan: Ayşegül ÖZDEMİR TOPALOĞLU Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kenan ÖZDİL Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I

Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I İngiltere Almanya Avusturya Fransa GİRİŞ 1990 lı yılların başından itibaren küreselleşmenin ve yeni dünya düzeninin bir sonucu olarak,

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 1 T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 2 Bu kitapçık Uşak Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İsteğe Bağlı İngilizce/Almanca

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı