İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI"

Transkript

1 İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI i

2 Yrd. Doç. Dr. Asım ARI İSVİÇRE (BASEL) OKUL SİSTEMİ ISBN , Öğreti* Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Mayıs 2006 Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Baskı: Baran Ofset Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) İnternet: e-posta: * Öğreti Bir Pegem A Yayıncılık Markasıdır. ii

3 ÖNSÖZ İsviçre, Avrupa Birliğine üye olmayan bir orta Avrupa ülkesidir. Güçlü ekonomisi, bir çok alanda olduğu gibi eğitimde de kendisini göstermiştir. Okullarda, demokratik sınıf, demokratik okul, demokratik toplum anlayışı hakimdir. İsviçre toplumunda olduğu gibi okullarda da çok kültürlülük rahatlıkla gözlenebilmektedir. Farklı kültürler, İsviçre vatandaşlığında ortak değer olarak bütünleşmektedir. İlkokuldan itibaren çocuklar, bir üst öğrenim için yönlendirilmeye başlanır. Sürekli geçiş olanaklarının açık tutulduğu okul basamakları, öğrencilerin ilgi, beceri ve başarılarına göre yetiştirilmelerini amaçlar. Farklı okul basamaklarına sahip İsviçre okul yapısı kitabın konusunu oluşturmaktadır. Farklı yaklaşımlara açıklık getirmeye çalışan bu çalışmanın, tüm eğitimci ve akademisyenlere yararlı olması dileğiyle. Yrd. Doç. Dr. Asım ARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi iii

4 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İsviçre ve Basel e Genel Bir Bakış... 1 Basel-Stadt Okul Basamakları... 5 Anaokulu (Die Kindergarten) İlkokul (Die Primarschule) Yönelim okulu (Orientierungsschule) Öğrenim Gelişim Okulu (Weiterbildungsschule) Mesleki Eğitim (Berufslehre) Meslekte Uzmanlaşma Okulları (HMS, IMS, VS, DMS/FMS) Lise (Gymnasium) Yüksek Öğrenim Kaynaklar EKLER EK 1. İlkokulda verilen bilgilendirme kitapçığı (Zeugnis) EK 2. İlkokulda verilen öğrenme raporu (Lernbericht) EK 3. Yönelim Okulunda Her Dönem Verilen Öğrenim Belgesi EK 4. Yönelim Okulu Son Döneminde Verilen Öğrenim Belgesi EK 5. Yönelim Okulundan Geçişleri Gösteren Çizelge v

5 İsviçre Basel Okulları 1 İSVİÇRE VE BASEL E GENEL BİR BAKIŞ Almanya, Fransa ve İtalya ile komşu olan İsviçre, km² (Almanya nın yaklaşık dokuzda biri kadar) yüzölçümlü bir Avrupa ülkesidir. Yaklaşık 7.5 milyon nüfusa sahiptir. Bir orta Avrupa ülkesi olmasına rağmen Avrupa Birliğine üye değildir. İsviçre, bulunduğu coğrafyanın verdiği çeşitlilikle farklı kültürleri bünyesinde barındırır. Ağırlıklı olarak Protestan ve Katolik dinleri görülür. İsviçre de Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşulmaktadır. Bu üç Avrupa dilinin yanında dil olarak %0.5 konuşulma oranıyla Romanca (Rumanstch) görülmektedir. Bu farklı kültür karakteristiği edebiyatta, sanatta, mimaride, müzikte vb. açıkça görülebilir. İsviçre nin başkenti Bern olup, ülke 26 kantondan oluşmaktadır. Kantonlar, bir tür şehir devletleridir. Kantonlardan gelen üyeler Bern de Federal Hükümeti oluşturur. İsviçre nin İki Şehrinden Görünüm Zürih Zürih Bern Aşağıda 2004 yılı sonu itibariyle İsviçre nin genel nüfus sayısı ve bunun içinde yer alan yabancıların ve Türk vatandaşlarının sayıları verilmektedir. Tablo 1. İsviçre de Yaşayan Genel, Yabancı ve Türk Nüfus Genel Yabancı Türk Erkek Kadın Toplam (Kaynak: Zürih Başkonsolosluğu, 2005) Bu tabloda verilen yabancı nüfus sayısında İsviçre vatandaşlığına geçenler ve ilticası kabul edilenler yoktur. Tabloda Türklerin yabancı nüfus içindeki oranı %5 görünmektedir. Ancak, aynı tarih itibariyle İsviçre

6 İsviçre Basel Okulları 5 BASEL-STADT OKUL BASAMAKLARI Okullar, kendini devamlı ve titiz bir şekilde geliştiren, öğrenen kuruluşlar olarak görülür. Okullar, kişisel farkları vurgulayan başarı durumunu esas alarak değişik yetenekleri destekler. Diğer ifadeyle eğitimde, çocukların bireysel farklılıklarının ön planda tutulmasına ağırlık verilir. Basel- Stadt okul basamakları, anaokulu, ilkokul, yönelim okulu, öğrenim gelişim okulu ya da lise, yükseköğrenim basamaklarından oluşur. Aşağıda mevcut okulların adları ve kısaltmaları verilmiştir. Anaokulu: İlkokul: Yönelim Okulu: Öğrenim Gelişim Okulu: A Bölümü: E Bölümü: Lise: Lise Olgunluk Diploması: Meslek Öğrenme: WBS den Liseye Geçiş Sınıfı: Geçiş Olanakları: Diplomalı Orta Öğretim: Diplomalı Orta Öğretim: Ticaret Lisesi: Bilişim Okulu: Trafik Okulu: Yüksek Okul: Sınav ve İş Diplaması Verebilen: Sanat Okulu: Meslek Yüksek Okulu: Meslek Okulu: Eğitmen: Sınav Öğretmeni: Lise Mezunu Olmak: Üniversite: Kindergarten Primarschule Orientierungsschule (OS) Weiterbildungsschule (WBS) WBS A Zug WBS A Zug Gymnasium Maturitätsausweis Berufslehre Übergangsklasse (ÜK) Brückenangebote (SBA) Diplommittelschule (DMS) Fachmaturitätsschule (FMS) Handelsmittelschule (HMS) Informatikmittelschule (IMS) Verkehrsschule (VS) Höhere Fachshule Berufs und Fachprüfungen Berufsmatur Fachhochschule Fachmatur Berufsausbildung Berufsprüfung Maturität Universität Okullar, çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir sonraki okul basmağına yönlendirir. Bu yönlendirme çok katı değildir. Çocuklar gelişimlerine bağlı olarak, okullar arasında geçiş olanaklarına da sahiptirler. Okullar arasındaki bu geçişler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Okulların özellikleri ve okullar arası geçişler her okula ait bölüm içinde ayrı ayrı ele alınarak açıklanmıştır.

7 14 İsviçre Basel Okulları ANAOKULU (DİE KİNDERGARTEN) Anaokulu, devletin sunduğu bir olanak olup zorunlu okul süresi içinde değildir. İsteğe bağlı olan okul öncesi eğitim, zorunlu eğitim süresinden iki yıl önce başlar. Anaokuluna başlayacakları yılın Mayıs ayına kadar dört yaşını doldurmuş olan çocuklar kabul edilir. Sınıf mevcutları en çok 20 çocukla sınırlıdır. Pazartesi-cuma saat 08 den 12 ye kadar kesintisiz ders vardır. Haftada bir defa öğleden sonra 14 ten 16 ya kadar ders vardır. Çocuklar zorunlu öğrenci kaza sigortası çerçevesinde anaokulunda veya okul yolundaki kazalara karşı sigortalanmıştır. Anaokulları organizasyon açısından yerel kurumların kontrolündedir. Her belediye, anaokulu çağına gelmiş çocuklara ücretsiz anaokulu eğitimi olanağı sunmakla yükümlüdür. Çocuklar anaokulunda dili kullanmayı öğrenirler. Almanca, okullarda öğrenim dili olduğundan, ilkokula başladıklarında çocukların Almanca yı konuşup anlamaları okul başarıları için çok önemlidir. Basel okullarında, sonradan öğrendiği dili daha iyi konuşup anlıyor olsa bile çocukların ilk konuştuğu dil anadil olarak kabul edilir. Dolayısıyla yabancı çocuklar için Almanca daima ikinci dil olarak geçer. Basel de yaşayan yabancıların oranı %29 olup okullardaki öğrencilerin %41 i yabancıdır. Bu nedenle okul öncesi dönemde dil eğitimi oldukça önem kazanmaktadır. Almanca dışında farklı anadili olan çocuklara, ders planı içinde ek ders öğretmeni tarafından en az haftada bir, en fazla üç yarım gün küçük gruplar halinde Almanca yı geliştirme kursları verilir. Farklı iki kültürden anaokulu çağındaki iki çocuk. Dilleri farklı olsa da birlikte oynayabiliyorlar. Anaokulunda çocuklar zamanla ortak dil olan Almanca da buluşurlar. Çocuklar anaokulunda oyun oynayabilir, farklı deneyimler yaşayabilir. Ancak anaokulları, sadece öğrenim ve oyun alanı olarak düşünülmez. Oyun esnasında çocuk kendini zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak geliştirir. Burada çok çeşitli deneyimler kazanıp bir topluluğa katılmayı ve toplumda bir arada yaşamayı öğrenir. Anaokulu, ailede eğitimi, çocuklarda yaratıcılığı ve sosyalleşmeyi destekler.

8 16 İsviçre Basel Okulları İLKOKUL (DİE PRİMARSCHULE) İlkokul, zorunlu eğitimin ilk basamağıdır. Okulun amacı, kendine güven kazandırmak, çocukları gelecek okullara ve yaşama hazırlamaktır. İlkokulda verilen derslerle çocuklara anlayabilecekleri bir şekilde temel eğitim kavramlarını, özellikle okumayı, yazmayı ve matematiği öğretmek hedeflenmektedir. Çocuklara ömür boyu kullanabilecekleri bilgiler öğretilir. Çocuklara birlikte yaşamaya alışmasını sağlamak da büyük önem taşır. Öğrenim süresi dört yıl olup en fazla sınıf mevcudu 25 öğrencidir. Haftanın beş günü tüm sınıflarda Pazartesiden Cumaya kadar saat ile arasında ders vardır. Birinci ve ikinci sınıflarda haftada bir gün, üçüncü ve dördüncü sınıflarda haftada iki gün öğleden sonraları saat ile arası ders vardır. Cumartesi ve Pazar günleri okul yoktur. Bir ilkokuldan iki görünüm Yukarıdaki ilk resimde bir ilkokul binası ve diğer resimde ilkokulun bahçesi görülmektedir. Öğrencilerin oynamaları için salıncak, kaydırak, merdivenler vb. konulmuştur. Bahçedeki oyun alanı adeta parkı andırmaktadır. İlkokulda derslerde branşlaşma yoktur, derslerin çoğu sınıf öğretmenince verilir. Özellikle okuma-yazma ve matematiğin öğretildiği ilkokulda dil (Almanca), matematik, sosyal bilgiler, müzik, resim ve spor, el işi dersleri vardır. Öğrenciler, din derslerine gidip gitmemekte serbesttir. Hıristiyan öğrenciler ikinci sınıftan itibaren isteğe bağlı olarak dini eğitim görürler ve bu derslerde kiliseye de gidebilirler. Ayrıca başka kültürden çocukların gidebileceği, birçok dinin tanıtıldığı Etik adı verilen başka bir ders de vardır. Yine isteyen öğrenciler bu dersi alabilirler.

9 İsviçre Basel Okulları 21 YÖNELİM OKULU (ORİENTİERUNGSSCHULE) Yönelim okulu (Orientierungsschule), çocukların yetenek ve başarılarına göre ayrıldığı öğrenim basamağıdır. Beşinci öğrenim yılından yedinci öğrenim yılına kadar üç yıl sürer. Öğrencilerin kendi yeteneklerini ve yönelimlerini tanımaları ve kişisel bir eğitim yolu bulması sağlanır. Öğrencilerin grup çalışması yapmalarına önem verilir. Öğrenciler, kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu taşımayı adım adım öğrenirler. Okuldaki başarıları veya kültürel kökenleri göz önünde bulundurulmadan çocuklar, semt okullarında karışık sınıflara alınır. Farklı yetenekleri olan, başarılı ve başarı düzeyi daha düşük olan öğrencilerin aynı sınıfta bulunması, kişisel başarı için teşvik edici unsur olarak görülür. Kişiye göre tasarlanmış destek olanakları ve kişisel değerlendirmeler, öğrenciye uygun bir öğrenme atmosferi sağlar. Yandaki resimde bir yönelim okulunun koridorları görülmektedir Öğrenciler çok yönlü değerlendirilmektedir. Okullar, zamanın insanını yetiştirmeye çalışıyor. Kendi başına sorumluluk alabilme, zamanı ve eldeki malzemeyi verimli kullanabilme yeteneği, çevresiyle ve arkadaşlarıyla uyum içinde yaşama, yeni dünya sistemine ayak uydurabilecek dakiklikte, kıvraklıkta insanlar yetiştirmek amaçlanıyor. Çocuklardan çok yönlü yetenek bekleniyor. Ezberci değil üreten, öğrendiğini uygulayabilen, günün tekniğini kullanabilen öğrenciler.

10 İsviçre Basel Okulları 27 ÖĞRENİM GELİŞİM OKULU (WEİTERBİLDUNGSSCHULE) Yönelim okulunda dersleri aşırı iyi olanlar liseye diğerleri ise öğrenim gelişim okuluna devam ederler. Öğrenim gelişim okulu, mesleki eğitimin temelini oluşturur. Öğrenim süresi iki yıldır. 8. ve 9. öğretim yılını kapsar. Zorunlu eğitimin son basamağıdır. Öğrenim gelişim okulunu bitiren öğrencilerin okula devam zorunluluğu sona ermiştir. Yönelim okulundan liseye geçenler için zorunlu eğitim liseyle sonlanmaktadır. Haftanın beş günü okul vardır. Okuldan mezun olabilmek için okul bitirme sınavında başarılı olmak gerekir. Aşağıdaki çizelgede, öğrenim gelişim okulundan diğer okullara geçiş olanakları yer almaktadır. Çizelge 2. Öğrenim Gelişim Okulu Geçiş Olanakları Okul Yılı Öğrenim Gelişim Okulu Meslek Öğrenme (Berufslehre) (WBS) A/E Bölümü Öğrenim Gelişim Okulu (WBS) A/E Bölümü Öğrenim Gelişim Okulu (WBS) E Bölümü Öğrenim Gelişim Okulu (WBS) E Bölümü Öğrenim Gelişim Okulu (WBS) E Bölümü Öğrenim Gelişim Okulu (WBS) E Bölümü Öğrenim Gelişim Okulu (WBS) E Bölümü Geçiş Olanakları Meslek Öğrenme (10.Sınıf) (SBA) (Berufslehre) Diplomalı Orta Öğretim (Diplommittelschule/ Fachmaturitätsschule) Ticaret Lisesi (Handelsmittelschule) Bilişim Okulu (Informatikmittelschule) Trafik Okulu (Verkehrsschule) WBS den Liseye Lise Geçiş (ÜK) (Gymnasium) Yukarıdaki çizelge incelendiğinde, öğrenim gelişim okulundan çok yönlü bir üst öğrenime yönlendirme olduğu görülmektedir. Öğrenciler öğrenim gelişim okulundan sonra devam ettikleri okullardan, başarıları ya da başarısızlıklarına göre okullar arasında geçiş olanakları açık tutulmuştur. Öğrenim gelişim okulunda öğrenciler, mesleğe hazırlık dersinde meslek hayatını ve kişisel olanaklarını tanır. Hangi mesleği seçeceklerine,

11 İsviçre Basel Okulları 31 MESLEKİ EĞİTİM (BERUFSLEHRE) İsviçre de yaşayan gençlerin büyük çoğunluğu 2-4 yıl süren bir mesleki eğitim veya 1-2 yıl süren çıraklık eğitim gördükten sonra meslek hayatına atılır. Okuldaki dersler ile mesleki eğitim iç içedir. İki öğrenme yerinin bağlantısı nedeniyle ikili meslek eğitimi diye de tanımlanır. Öğrenciler, sadece okula devam etmezler, aynı zamanda mesleki eğitim yerlerinde çalışırlar. Bir işletmenin nasıl çalıştığını öğrenip, bir iş yerinde ilk deneyimlerini kazanırlar. Çizelge 3. Mesleki Eğitim ve Geçiş Olanakları Okul Yılı Geçişler Öğrenim Meslek Öğrenme Gelişim Okulu (Berufslehre) A/E Böl. Öğrenim Gelişim Okulu A/E Böl. Geçiş Olanakları (10.Sınıf) SBA) Meslek Öğrenme (Berufslehre) Yüksek Okul Sanat Okulu Meslek Yüksek Okulu Yüksek Okul Sanat Okulu Meslek Yüksek Okulu Yukarıdaki çizelgede, mesleki eğitimden sonra öğrencilerin geçiş olanakları görülmektedir. Mesleki eğitimini tamamlayan öğrenciler yüksek okul (Höhere Fachshule), sanat okulu (Berufsmatur), meslek yüksek okuluna (Fachhochschule) devam edebilir ya da meslek yaşamını sürdürür. Meslek eğitimini tamamlayanlar, meslek alanlarında sınav ve iş diploması verebilen (Berufs und Fachprüfungen) kişiler olurlar. Öğrenim gelişim okulu (WBS) A veya E-bölümünün her ikisini de bitiren mesleki eğitime gidebilir. Meslek eğitimi alacak gençler, mesleki eğitim yerlerini kendileri bulmakla yükümlüdürler. Bu amaçla değişik mesleki eğitim ve iş yerlerine başvurmak zorunda kalırlar. Gençler bir iş yerine kendilerini kabul ettirebilmeleri için çok çaba harcamaları gerekebilir. Bu da gençlerin istediği meslekte değil de bulabildiği meslekte eğitim almasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla kişilerin ilgi, istek ve kabiliyetleri doğrultusunda meslek edinmeleri güçleşmektedir. Bunun olumlu yönü de vardır. İşletmeler, ihtiyaçları kadar öğrenci kabul etmektedirler. Bu da meslekte yığılmayı önlemekte, mesleki eğitimini bitiren gençlerin istihdam imkanlarını kolaylaştırmaktadır.

12 İsviçre Basel Okulları 33 MESLEKTE UZMANLAŞMA OKULLARI (HMS, IMS, VS, DMS/FMS) Öğrenim gelişim okulundan sonra (WBS) genel kültürünü derinleştirmek isteyen öğrenciler, birkaç yıllığına tam günlük okullara giderler. Bu okullara girebilmek için belli bir başarı düzeyinin olması istenir. Öğrenim gelişim okulunun E-bölümünü bitiren ve bitirme sınavını veren öğrenciler, meslekte uzmanlaşma okullarına devam edebilirler. Öğrenciler meslekte uzmanlaşma okullarında değişik uzmanlık alanlarını seçebilirler. Bunlar aşağıda verilmiştir. Çizelge 4. Meslekte Uzmanlaşma Okulları ve Geçişler Okul Yılı Geçişler Öğrenim Gelişim Okulu E Böl. Diplomalı Orta Öğretim (Diplommittelschule/ Fachmaturitätsschule) Öğrenim Gelişim Okulu E Böl. Öğrenim Gelişim Okulu E Böl. Öğrenim Gelişim Okulu E Böl. Ticaret Lisesi (Handelsmittelschule) Bilişim Okulu (Informatikmittelschule) Trafik Okulu (Verkehrsschule) Yüksek Okul Meslek Okulu Meslek Yüksek Okulu Sanat Okulu Meslek Yüksek Okulu Sanat Okulu Meslek Yüksek Okulu Sanat Okulu Meslek Yüksek Okulu Yukarıdaki çizelgede meslekte uzmanlaşma okulları ve geçişleri görülmektedir. Bu okulları bitiren gençler yüksek okula (Höhere Fachshule), meslek okuluna (Fachmatur), meslek yüksek okuluna (Fachhochschule), sanat okuluna (Berufsmatur) devam edebilir. Meslekte uzmanlaşma okullarını bitirenler sınav öğretmeni (Berufsprüfung) veya eğitmen (Berufsausbildung) olurlar. Diplomalı Orta Öğretim (DMS/FMS) Öğrenim süresi üç yıldır. Diplomalı orta öğretim okullarında gençler genel kültürlerini derinleştirip değişik altı meslek alanına özgü daha yüksek bir branş okulunda veya yüksek teknik okullarına hazırlanırlar. Branş olgunluk diploması öğrenciye eğer şartları başarıyla yerine getirir ise teknik

13 İsviçre Basel Okulları 35 LİSE (GYMNASİUM) Öğrenim süresi beş yıl olan lise (Gymnasium), üniversiteye hazırlık niteliği taşır. Öğrenim süresi yönelim okulundan sonra beş yıldır. Okul yılları içerisinde öğretim yıllarıdır. Zorunlu temel derslerin sayısı oldukça fazladır. Öğrenci lisede yeni bilgiye kendisi ulaşabilmeli, onları sınıflandırabilmeli, onlara eleştirel bir biçimde bakabilmelidir. Ayrıca liselerde öğrenciler, öğrenim başarısının sorumluluğunu kendileri taşıyabilmelidir. Bu yetenekler üniversitedeki eğitimde ve akademik mesleklerde büyük önem taşır. Liseler, öğrencilerde düşünmeyi sağlamada zorlayıcı ve geliştiren bir okul yapısına sahiptir. Liseye girişte, Almanca, Fransızca, matematik derslerinin en az ikisinin gelişmiş düzeyini yönelim okulunda başarıyla görmüş olmak ön koşuldur. Yönelim okulunun son sınıfında yapılan öğrenim değerlendirmesinde 17 ve üzeri puan alan veya giriş sınavında başarılı olan öğrenciler kesin olarak liseye alınırlar. Öğrenim değerlendirmesinden 16 puan alan öğrenciler geçici olarak kabul edilirler. Bu öğrenciler bir sömestr denenirler. Gerekli şartları yerine getirip başarılı olan öğrenciler liseye devam ederlerken, gerekli şartları yerine getiremeyen öğrenciler öğrenim gelişim okulunun E-bölümüne (WBS) gönderilir. Öğrencilere sömestr sonlarında derslerde aldığı notları gösteren karne verilir. Notlar 1 den 6 ya kadar olup en yüksek not 6 dır. Derslerde 3.5 ve aşağısı zayıf not kabul edilir. İki karne arasında öğrenim raporu verilir. Sınıfı geçmek için gerekli koşulları yerine getiremeyen öğrenci sene sonunda sınıfta kalır. İki notundan fazlası zayıf olan ya da zayıf notlarını yüksek notla telafi edemeyen öğrenci sınıfı geçmek için gerekli koşulları yerine getirememiştir. Örneğin, bir dersteki notu 3 olan öğrenci iki defa 5 alması gerekir. Çizelge 5. Lise ve Geçişler Okul Yılı Geçişler Yönelim Öğrenim Gelişim WBS den Lise Okulu Okulu (WBS) Liseye Geçiş (Gymnasium) (OS) E Böl. (ÜK) Yönelim Okulu (OS) Lise (Gymnasium) Üniversite (Universität) Üniversite (Universität)

14 İsviçre Basel Okulları 39 YÜKSEK ÖĞRENİM Yüksek öğrenim, meslek yüksek okulları ve üniversitelerden oluşur. Meslek lisesi olgunluk sınavını başarmış olanlar meslek yüksek okullarına devam edebilirler. Öğrenciler meslek okullarında bir yıl hazırlık sınıfına giderler. Meslek eğitimi üç ya da dört yıl sürer. Teknisyen ve mühendis yetiştirir. Bitirme sınavını kazananlar mesleki eğitim diploması almaya hak kazanırlar. Üniversiteler bağımsız kurumlardır. Üniversite öğrenimine kabul edilebilmenin ön koşulu, liseyi bitirenlere verilen lise olgunluk diplomasına (Maturitätsausweis) veya buna denk kabul edilebilecek diğer ülkelerde alınan eğitimi gösteren belgelere sahip olmaktır. Alınan lise diploması ile İsviçre deki tüm üniversitelere, pedagojik enstitülere, meslek eğitimi veren yüksek okullara girmek mümkündür. 25 yaşından büyük olanlar üç yıllık mesleki faaliyetlerini belgeledikleri takdirde üniversitelerin birinci sınıflarına kayıt yaptırabilirler. Bu kişiler dosyalarına göre ya da sınavla seçilirler. Lisans eğitimi genellikle dört yıldır, ancak eğitim süresi seçilen bölüme göre değişir. Örneğin, tıp ve edebiyat alanlarında eğitim süresi altı yıldır. Meslek eğitimi ve meslek okullarında olduğu gibi üniversitelerde de istihdam ile okullara alınan öğrenci sayıları paralellik göstermektedir. Bu mezun olan öğrencilerin istihdam sıkıntısını ortadan kaldırmaktadır. Her alanın kabul ettiği öğrenci sayısı farklıdır. Tıp gibi alanlarda eğitim verilecek öğrenci sayısı sınırlı olduğundan, her öğrencinin başvurusu kabul edilmeyebilir. Ayrıca kontenjanı sınırlı alanlarda kabul için bazı özel şartlar da istenebilir. Örneğin, tıp gibi alanlarda öğrenim görmek isteyenler mesleğe uygunluk sınavında başarılı olmaları ya da ilk yıl yoğunlaştırılmış eğitimle seçilirler. Veterinerlik, diş hekimliği, tıp ve eczacılık eğitimi için federal düzeyde matura belgesi gereklidir. Öğretmenlik eğitimi için öğrenciler pedagojik enstitülerde eğitim alırlar. Eğitim verilecek öğrenci sayısı sınırlı olduğundan her öğrencinin başvurusu kabul edilmeyebilir. Öğretmenlik alanına göre eğitim süresi 6-8 sömestr (3-4 yıl) sürmektedir. Ortaokul-ortaöğretim öğretmenliğinin uzmanlık eğitimi 4 sömestrdir. Lisans eğitimi öncesinde bir-iki sömestr ön kurslar verilebilir. Üniversitede dersler 50 ve 100 kişilik sınıflarda görülür. Sınıflar anfi düzeninde önden arkaya doğru yükselmektedir. Teknolojik olarak aynı

15 İsviçre Basel Okulları 43 KAYNAKLAR Bern Büyükelçiliği (2004). İsviçre Baselland Kantonu Eğitim Rehberi. Bern: T.C. Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği Yayını. Erziehungsdepartement, (2005). Gymnasium Leonhard. Basel: Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt. Erziehungsdepartement, (2004). Gymnasium am Münsterplatz. Basel: Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt. Erziehungsdepartement, (2004). Wirtschaftsgymnasium. Basel: Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt. Fachmaturrıtätsschule Basel-Stadt (2004) Basel. ÇSGB (2004) Yılı Raporu. Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Primarschulen Basel-Stadt (2004). User Kind Kommt in die Schule. Basel: Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Ressort Schulen (2000). Vademecum. Basel: Erziehungsdepartement Basel- Stadt. Ressort Schulen (2003). Orientierungsschule Basel. Basel: Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Ressort Schulen (2004). Die Schulen von Basel-Stadt. Basel: Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Ressort Schulen (2004). Nach der Orientierungsschule: die Bildungswege. Basel: Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Ressort Schulen (2005). User Kind Kommt in den Kindergarten. Basel: Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Ressort Schulen (2005). Nach der Weiterbildungsschule: die Bildungswege. Basel: Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Şenel, T. (2004) Basel-Stadt Kantonu nun Okulları, Basel: Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Üstel, F. (Ed.) (2002). Coğrafya 2002 (İkinci Baskı). İstanbul: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yayınları. ( ) Zürih Başkonsolosluğu (2005) Yılı Raporu. Zürih: T.C. Zürih Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.

16 İsviçre Basel Okulları 45 EKLER EK 1. İlkokulda Verilen Bilgilendirme Kitapçığı (Zeugnis)

17 52 İsviçre Basel Okulları EK 2. İlkokulda Verilen Öğrenme Raporu (Lernbericht)

18 54 İsviçre Basel Okulları EK 3. Yönelim Okulunda Her Dönem Verilen Öğrenim Belgesi

19 58 İsviçre Basel Okulları EK 4. Yönelim Okulu Son Döneminde Verilen Öğrenim Belgesi

20 62 İsviçre Basel Okulları EK 5. Yönelim Okulundan Geçişleri Gösteren Çizelge

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Eğitim Kaç yıldan oluşur? Eğitim 6 yaşından itibaren 16 yaşına kadar zorunlu olup, bölümlere ayrılmıştır: İlkokul 5 yıl Ortaokul 3 yıl Lise 2 yıl 6 yaşından önce

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-318-010-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch

Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch Değerleri Ebeveynler! Değerli Veliler! Kısa zamandır Avusturya da bulunuyorsunuz. Sizin için birçok şey yeni, buna Avusturya daki okul sistemi de dahil. Federal

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Gözden Geçirilmiş 15. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Doç. Dr. Ömay Çokluk Prof. Dr. Nilgün Köklü Sosyal Bilimler İçin İSTATİSTİK ISBN 978-975-6802-33-5 Kitap içeriğinin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü kpss 2013 işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m ta a m ı çö z ü 10 m lü Komisyon KPSS İŞLETME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN- 978-605-364-374-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel etkinliklere meraklı; yabancı dili iyi konuşan, akademik

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ 10.SINIF DERS PROGRAMLARI SEÇMELİ DERSLER YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ SINIF GEÇME A-DOĞRUDAN Tüm derslerden

Detaylı

Okul Türleri Arasında GeçiĢ

Okul Türleri Arasında GeçiĢ Okul Türleri Arasında GeçiĢ Değerli VatandaĢlarım, Almanya daki Türk toplumunun çözüm bekleyen bir çok sorunu vardır. Çözüm bekleyen bu sorunların içinde en önemli ve öncelikli olanı eğitimdir. Bu sorunların

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com

ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com Almanya da yaşayan vatandaşlarımız, Alman ve Türk eğitim sistemleri hakkında genellikle yüzeysel bir bilgiye

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN SİNGAPUR NUFÜSÜ 5,353,494 (haziran 2012 tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ 697 km² YÖNETİMİ Parlamenter Cumhuriyet BAŞKENTİ Singapore KİŞİ

Detaylı

ilköğretim okulu Veliler için Bilgiler Die Volksschule Elterninformation Türkisch

ilköğretim okulu Veliler için Bilgiler Die Volksschule Elterninformation Türkisch ilköğretim okulu Veliler için Bilgiler Die Volksschule Elterninformation Türkisch Luzern kantonunda ilköğretim okulu Herkes için destek Tüm çocuklar ve gençler Luzern kantonunda ücretsiz ilköğretim okuluna

Detaylı

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI)

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI) TANIM Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve

Detaylı

ÖSYM. kpss. yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK DENEME. Gerçek Sınav Tadında...

ÖSYM. kpss. yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK DENEME. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK 30 DENEME Gerçek Sınav Tadında... Komisyon VATANDAŞLIK 30 DENEME ISBN 978-605-364-707-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM İtalya eğitim sisteminde ilköğretim ile orta öğretimin 1. yılı* zorunludur ve 9 yıl sürer. a)

Detaylı

İTALYA. Yüz Ölçümü 312.630 km 2 61.016.804 (Haziran 2011 Tahmini) Zorunlu Eğitim Süresi (Yıl) 10 Eğitim Kademesi 5+3+3/5

İTALYA. Yüz Ölçümü 312.630 km 2 61.016.804 (Haziran 2011 Tahmini) Zorunlu Eğitim Süresi (Yıl) 10 Eğitim Kademesi 5+3+3/5 İTALYA Başkent Roma Yönetim Biçimi Parlamenter Cumhuriyet Yüz Ölçümü 312.630 km 2 Nüfus 61.016.804 (Haziran 2011 Tahmini) Para Birimi Avro (EURO) Eğitim Süresi 33 hafta Eğitim Dili İtalyanca Kişi Başına

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde,

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULUNE İLİŞKİN YÖNERGE Y02-RAI-005

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULUNE İLİŞKİN YÖNERGE Y02-RAI-005 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, Koç Üniversitesi ne yabancı öğrenci kontenjanından başvuracak adaylar ile ilgili koşulları ve yöntemleri belirlemek ve belgelemektir. 2. KAPSAM Bu yönerge Koç

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

AKŞEHİR ŞEHİT ÖZDEN ÇINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

AKŞEHİR ŞEHİT ÖZDEN ÇINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI AKŞEHİR ŞEHİT ÖZDEN ÇINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Nasıl Bir Alandır Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM (Compulsory Education) Zorunlu eğitim 6 yaşında başlar 9 yıl sürer. İlköğretim 1. Kademe

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Konfüçyüs REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

UBC Derecenize Doğru İlk Adımınız BAŞLANGIÇ NOKTANIZ

UBC Derecenize Doğru İlk Adımınız BAŞLANGIÇ NOKTANIZ UBC Derecenize Doğru İlk Adımınız BAŞLANGIÇ NOKTANIZ Uluslararası Birinci Sınıf Öğrencileri İçin Yenilikçi, Entegre Bir Program ULUSLARARASI PROGRAM UBC lisans programınıza İngilizce dil eğitimi ile akademik

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Prati k Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Kapsam: MADDE 1- Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 Öğrenci Seçme ve YerleşBrme Sınavı (ÖSYS) YükseköğreBme Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans YerleşBrme Sınavı ( LYS ) OrtaöğreBm mezunu, üniversite eğibmi

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

28.02.2012 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge nin değiştirilmesi hk.)

28.02.2012 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge nin değiştirilmesi hk.) 28.02.2012 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge nin değiştirilmesi hk.) ANKARA ÜNİVERSİTESİ Karar Tarihi : 28/02/2012 SENATO KARAR ÖRNEĞİ Toplantı

Detaylı

Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler

İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler Der Oberbürgermeister İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri

Detaylı

LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER

LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER Okul-Aile Birliği Yönetmeliği(2004-2005) OAB'nin etkinliği arttı

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Okul Türü Seçimi. T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği E-Bilgilendirme

Okul Türü Seçimi. T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği E-Bilgilendirme Okul Türü Seçimi Değerli Vatandaşlarım, Almanya daki Türk toplumunun çözüm bekleyen bir çok sorunu vardır. Çözüm bekleyen bu sorunların içinde en önemli ve öncelikli olanı eğitimdir. Bu sorunların ortaya

Detaylı

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ TERAKKİ VAKFI OKULLARI T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 9. SINIFLAR EYLÜL, 2010 TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE. Editör

EĞİTİM BİLİMİNE. Editör Editör Prof. Dr. Firdevs Güneş Prof. Dr. Firdevs Güneş Doç. Dr. Çetin Semerci Yrd. Doç. Dr. Aysun Nüket Elçi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya Işık Yrd. Doç. Dr. Cemal Tosun Yrd. Doç. Dr. Cengiz Özmen Yrd Doç.

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışan teknik elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Elektronik

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ. Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ. Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, ön lisans ve lisans programlarına devam eden öğrencilerin

Detaylı

DĠPLOMASIZ YÜKSEK ÖĞRETĠM

DĠPLOMASIZ YÜKSEK ÖĞRETĠM Baden-Württemberg Eyaletinde DĠPLOMASIZ YÜKSEK ÖĞRETĠM (Studieren ohne Hochschulreife) Değerli VatandaĢlarım, Almanya daki Türk toplumunun çözüm bekleyen bir çok sorunu vardır. Çözüm bekleyen bu sorunların

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Veliler için Bilgilendirme. Aargau Okullarında Başarı Değerlendirmesi ve Sınıf Geçme. Haziran 2010 (türkisch)

Veliler için Bilgilendirme. Aargau Okullarında Başarı Değerlendirmesi ve Sınıf Geçme. Haziran 2010 (türkisch) Veliler için Bilgilendirme Aargau Okullarında Başarı Değerlendirmesi ve Sınıf Geçme Haziran 2010 (türkisch) 1 2010/11 öğretim yılından itibaren Aargau okullarında öğrencilerin değerlendirilmesi için yeni

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

ÖABT. Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI.

ÖABT. Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI. ÖABT Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Komisyon ÖABT SINIF ÖĞRETMENLIĞI SORU BANKASI ISBN 978-605-318-124-8

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Bilgisayar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 31/05/2012 Öğrenci İşleri Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal

Detaylı