KOD MODEL TİP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOD MODEL TİP 3762012-3762016 3762058"

Transkript

1 Montaj Kullanma ve Bakım Kılavuzu Gaz Brülörü İki Kademeli Çalışma KOD MODEL TİP RS5D 922T1 D Bu kılavuz brülörünüzün montajı, kullanılması ve bakımı halında önemli bilgiler içermektedir. Kullanmadan önce dikkatle okunmalıdır. Kılavuzu lütfen çöpe atmayın ve cihazın yanında kolay ulaģılabilecek bir yerde saklayın

2 - 1 -

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BRÜLÖRÜN TANIMI Brülör paketinde bulunan malzeme Aksesuarlar TEKNĠK BĠLGĠLER Teknik bilgiler Genel ölçüler AteĢleme oranı MONTAJ ÇalıĢma pozisyonu Kazana sabitleme Gaz hattı (EN 676 ya göre) Gaz hattı elektrik beslemesi Gaz besleme hattı Elektrik bağlantıları ÇALIġMASI Yanma ayarları Yanma kafası ayarı Servomotor ayarı (bakınız Ģekil 10) Yanma Kontrolleri Prop-Elektrodun yerleģtirilmesi (ġekil 11) Hava presostatı Brülörün çalıģma çevrimi Çevrimi yeniden yapma fonksiyonu Son havalandırma fonksiyonu Kontrol kutusunun resetlenmesi BAKIM Kontrol kutusunun gözle arıza teģhis fonksiyonu ARIZALAR/ÇÖZÜMLERĠ Ġlk ÇalıĢma problemleri ÇalıĢma arızaları EMNĠYET UYARILARI Brülörün tanımı Temel emniyet kuralları KULANIM ÖMRÜ GARANTĠ YETKĠLĠ SERVĠSLER... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ

4 1. BRÜLÖRÜN TANIMI Ġki kademeli gaz brülörü. Brülör IP 40, EN koruma dercesindedir. CE markası Gaz Cihazları Direktifi 90/396/EEC ne göredir; PIN 0085BN0325. Uyumlu olduğu diğer direktifler: EMC 89/336/EEC, DüĢük Voltaj 73/23/EEC ve Makime Direktifi 98/37/EEC. Brülör EN 676 direktifine göre aralıklı çalıģacak Ģekilde onaylanmıģtır. ġekil 1 1. Hava presostatı 2. Gaz hattı için 6 kutuplu soket 3. 7 kutuplu soket ile Kontrol kutusu (röle) 4. Arıza lambası ve reset düğmesi 5. Yanma kafası tutucu grubu 6. Bağlantı flanģı ve contası 7. Servo motor 8. Namlu 9. 2 nci kademe brülör için 4 kutuplu soket 10. Fan motoru 1.1 Brülör paketinde bulunan malzeme 1 ad. FlanĢ ve flanģ contası 1 pk. FlanĢ için vida ve somun 1 ad. Uzaktan reset bağlantısı 4 ad. Kazana montaj flanģı için vida ve somun 1 ad. 7 kutuplu soket 1 ad. 4 kutuplu soket 1.2 Aksesuarlar Arıza durum gösterme için yazılım kiti: PC ye bağlamak için optik bağlantılı bir kit mevcuttu. Yazılım brülörün çalıģma saatini, tipini, arıza saylarını, seri nosunu vb. bilgileri gösterir. TeĢhis kitini görmek için aģağıdaki iģlemleri yapın: - Verilen kiti kontrol kutusu (röle) soketine takın. Kit içindeki yazılım programı çalıģmaya baģlayınca bilgilerin okunması baģlar. Uzaktan resetleme kiti Brülörde uzaktan resetleme sağlayan ve içinde bir bağlantı ve maks. 20 m den çalıģan basmalı bir düğme bulunan bir kit (RS) vardır. Montaj için fabrikada takılan koruyucu kilidi çıkartın ve brülörle verilen kilidi takın. (bak S 7 elektrik Ģeması) - 2 -

5 Multiblok döndürme kiti Brülörü, sayfa 5, mad 5 deki 3.1 ÇalıĢma pozisyonu ile gösterildiği gibi 180 dönmüģ olarak monte etmeye yarayan özel bir kit bulunmaktadır. Bu kit gaz hattının doğru çalıģmasını sağlama üzere tasarlanmıģtır. Kit yerel yasa ve yönetmeliklere uyarak takılmalıdır. 2. TEKNĠK BĠLGĠLER 2.1 Teknik bilgiler TĠP 922 T1 Isıl Güç (1) 160/ kw / kcal/h Doğal gaz (2. Aile) Net ısıl değer: 8 12 kwh/nm 3 = kcal/nm 3 Basınç : min. 20 mbar - max. 100 mbar Elektrik besleme Tek faz: 230V ± 10% ~ 50Hz Motor ÇalıĢma akımı: 1,9A rpm -288 rad/s Kapasitans 8 μf AteĢleme trafosu Primer 230 V / 0.2A Sekonder 8 kv / 12 ma Çektiği güç 0,45 kw (1) Referans Ģartlar: Sıcaklık 20 C- Atmosfer basıncı 1013 mbar- Yükseklik deniz seviyesi 3ncü aile gazlar için özel kit isteyiniz ÜLKE AT - IT - DK - CH GB-IE DE FR NL LU BE Gaz kategorisi II2H3B/P II2H3P II2ELL3B/P II2Er3P II2L3B/P II2E3B/P I 2E(R)B,I3P Gaz basıncı G20 H G25 L G20 E / / Genel ölçüler 3

6 2.3 AteĢleme oranı (EN 676 ya göre) Test kazanı ÇalıĢma alanı EN 676 standardına göre belirlenmiģtir. Ticari kazanlar Brülör-kazan uyuģması kazan EN 303 e uygunsa ve yanma odası ölçüleri EN 676 daki diyagramda görülenlere benzerse garanti edilmiģtir. Kazanın EN 303 e uygun olmadığı veya yanma odası ölçülerinin EN 676 daki diyagramda gösterilenlere uymadığı yerler için uygulamalarda imalatçılarla danıģınız. Gaz basıncı ve brülör çıkıģı arasındaki iliģki Brülörde maksimum çıkıģ gücünü elde etmek için yanma odasında 0 mbar basınç varken ve net ısıl değeri 10 kwh/m3 (8.570 kcal/m3) olan G20 doğal gaz kullanılmaktayken gaz kafasında 10.7 mbar basınç ölçülmelidir. 4

7 3. MONTAJ BRÜLÖR YEREL ġartname VE KURALLARA UYGUN ġekġlde MONTE EDĠLMELĠDĠR. 3.1 ÇalıĢma pozisyonu Brülör sadece 1 pozisyonunda çalıģmak üzere tasarlanmıģtır. 2, 3, 5, 6, 7 pozisyonlarında montaj tavsiye edilmez ve büyük ihtimalle brülörün çalıģmasını engelleyecektir zira brülör standby durumda iken hava damperi kapatması bu pozisyonlarda garanti edilmez. 5 pozisyonunda montaj sadece MULTIBLOC döndürme kiti kullanılması halinde müsaade edilir. Montaj Ģekli 4 emniyet zayıflatıldığı için yasaktır. 3.2 Kazana sabitleme Brülörü kazana monte etmek için aģağıdaki iģlemler uygulanır: Gerekiyorsa flanģ contası deliklerini (3, Ģekil 3) büyütünüz. FlanĢı (5) kazan kapağına araya flanģ contasını (3) koyarak (1) dört adet vida (4) ve somunları (2) (eğer gerekirse) kullanarak takınız fakat üstteki iki vidadan (4) birini gevģek bırakınız (bak Ģekil 2). FlanĢı (5) brülör kafasının üzerine geçirin, flanģı vidalarla (6) sıkıģtırın ve gevģek vidayı (4) sıkıģtırın. Not: Brülör değiģebilen ölçülerde (A) sabitlenebilir (bakın Ģekil 4). Ancak yanma kafasının kazan kapısını et kalınlığını tamamen geçtiğine emin olun. 5

8 3.3 Gaz hattı (EN 676 ya göre) Gaz hattı ayrı olarak verilir, ayarları için gaz hattı ile beraber verilen kitaba bakınız. GAZ HATTI BAĞLANTILAR Kullanıldığı gaz TĠPĠ KOD GĠRĠġ ÇIKIġ MB-ZRDLE 410 B Rp 1 1/4 FlanĢ 3 Doğal gaz 200kW ve LPG kw MB-ZRDLE 412 B Rp 1 1/4 FlanĢ 3 Doğal gaz 300kW MB-ZRDLE 415 B Rp 1 1/2 FlanĢ 3 Doğal gaz 300kW 3.4 Gaz hattı elektrik beslemesi Gaz hattının elektrik besleme kabloları Ģekil 5 deki gibi brülörün soluna veya sağına bağlanabilir. GiriĢ noktasına bağlı olarak, basınç test noktalı (1) kablo kelepçesi ve basit kelepçenin (2) yer değiģtirmesine ihtiyaç olabilir. Buna göre Ģu hususlardan emin olmalısınız: Kablo kelepçesi (1) doğru monte edilmiģ; Plastik hortum doğru yerde ve hava prosestatına giden hava basıncında bir engelleme veya kırılma yok. UYARI Gerekirse keserek hortumun boyunu keserek ayarlayınız. 3.5 Gaz besleme hattı 6

9 3.6 Elektrik bağlantıları Standart elektrik bağlantıları DĠKKAT Faz ve nötr bağlantılarının yerini değiģtirmeyin, Ģamayı dikkatle uygulayın ve toprak hattının iyi yapılmasına emin olun. Bağlantıların çapı (yerel standartlar başka şart getirmedikçe)en az 1mm 2 olmalıdır. Montajcının yaptığı kablolama iç tesisat Ģartlarına uygun olmalıdır 2 nci kademe termostatı (TR) T6-T8 uçlarına köprüyü çıkartarak bağlayın. ġema AÇIKLAMALARI B5-2 nci kademe çalıģma sinyali C - Kapasitans CN1- Ġyonizasyon elektrotu bağlantısı E - Elektrot h1-1 nci kademe çalıģma saati sayacı h2-2 nci kademe çalıģma saati sayacı M - Motor PA - Hava presostatı PG - Min. gaz presostatı RS - Uzaktan rest SM - Servo motor SO - Ġyonizasyon elektrotu S3 - Uzak kontrola arıza sinyali T6A- Sigorta TB - Brülör toprak bağlantısı TL - Limit termostat TS - Emniyet termostatı V10- Emniyet valfı V11-1 nci kademe valfı V12-2 nci kademe valfı X.. - FiĢ XP..- Soket TEST YAPILMASI Brülörün termostatların açılmasıyla durduğunu kontrol edin, Brülörün rölenin dıģında kırmızı kablo ile ateģleme elektrotuna bağlanan CN1 bağlantısının çıkartılmasıyla (alev sinyali yok) arızaya geçtiğini ve durduğunu görün. NOT: Brülör tipi kesintili çalıģma için onay almıģtır. Bunun anlamı brülörün her 24 saat içinde en az bir kez durması ve rölenin çalıģma sırasında kendisini kontrol etmesini sağlamaktır. Kazan limit termostatı (TL) normal olarak brülörün durmasını sağlar ancak bu olmazsa brülörün 24 saatte en az bir kez durmasını sağlayacak bir anahtar seri olarak limit termostat (TL) devresine koyulmalıdır. 7

10 3.6.2 Gaz kaçak kontrol cihazı (DUNGS VPS 504) ile elektrik bağlantıları 2 nci kademe termostatı (TR) T6-T8 uçlarına köprüyü çıkartarak bağlayın. ġekil 7 ġema AÇIKLAMALARI B5-2 nci kademe çalıģma sinyali h1-1 nci kademe çalıģma saati sayacı h2-2 nci kademe çalıģma saati sayacı PG - Min. gaz presostatı S3 - Uzak kontrola arıza sinyali (230V-0,5A max) T6A- Sigorta TL - Limit termostat TR - 2 nci kademe termostat TS - Emniyet termostatı V10- Emniyet valfı V11-1 nci kademe valfı V12-2 nci kademe valfı X4-4 pinli soket X6-6 pinli soket X7-7 pinli soket RÖLE (bak Ģekil 7) Röleyi brülörden çıkartmak için: Bütün bağlantıları, 7 pinli fiģi ve yüksek voltaj kablolarını ve TB toprak hattını sökün; Vidayı çıkartın (ġk. 7 A) ve röleyi ok yönünde çekin. Röleyi yerine takmak için: Vidayı (A) takın ve 1-1,2 Nm torkla sıkın; Önceden çıkarttığınız bütün bağlantıları takın. ĠYONĠZASYON AKIMI Kontrol kutusu (röle) için gereken en az akım 5μA dir Brülör normal olarak daha yüksek bir akım değeri sağlar, bu nedenle herhangi bir kontrole gerek yoktur. Ancak, iyonizasyon akımını ölçmek isterseniz, kablo üzerindeki CN1 bağlantısını açmanız (bakınız sayfa 7 Ģema) ve araya seri bir mikro-ampermetre takmanız gerekir. ġekil 8 Ġyonizasyon akımının ölçülmesi 8

11 4. ÇALIġMASI Ġlk çalıģmadaki güç Ġlk yanma düģük güçte olmalı ve 120 kw üzerine çıkmamalıdır. için yanma kafasının son ayarını kazana göre yapmanızı öneririz. Ġlk yanmadaki gücün ölçülmesi için: Ġyonizasyon elektrotu kablosu üzerindeki bağlantıyı (CN1) ayırın (bakınız elektrik Ģeması S 7); brülör ateģleyecek daha sonra 3 sn içinde alev algılamadığı için arızaya geçecektir. Birbirini takip eden 10 ateģleme yapınız. Gaz sayacından toplam yakılan gazı okuyun. Bu miktar burada verilene eģit veya daha az olmalıdır: 0.10 Nm 3 - G20 (doğal gaz H) 0.10 Nm 3 - G25 (doğal gaz L) 0.03 Nm 3 - G31 (LPG). 4.1 Yanma ayarları 92/42/EEC direktifine uygun olarak brülörün kazana uygulanması, ayarı ve testi, atık gazdaki CO ve CO2 konsantrasyonu, sıcaklıkları ve kazandaki suyun ortalama sıcaklığının da tespiti da dâhil olmak üzere kazan kılavuzuna uygun olarak yapılmalıdır. Gerekli olan cihaz çıkıģ gücüne eriģmek için yanma kafası ve hava damperi açıklığı ayarları uygun Ģekilde seçilmelidir. Brülör fabrikadan minimum güce ayarlı olarak çıkar. 4.2 Yanma kafası ayarı (Ģekil 9) Brülörün kapasitesine (çıkıģ gücüne) bağlıdır ve ayar vidasını (6) ayarlama çubuğu (2) üzerinde markalanmıģ olan ayar noktasının kafa grubu (1) dıģ düzlemiyle aynı hizaya gelecek kadar saat veya saatin aksine çevirerek yapılır. ġekil 9 daki Ģemada yanma kafası diyagramda yanma kafası 230 kw lık bir çıkıģ gücüne göre ayarlanmıģtır. Ayar çubuğu üzerindeki 4 ile iģaretlenen ayar noktası diyagramda gösterildiği gibi kafa grubu dıģ düzlemiyle aynı hizadadır. Örnek Brülör 210 kw lık bir kazana takılıdır. Verim %90 kabul edildiğinde brülörün çıkıģ gücü 230 kw olmalıdır. Diyagram, bu verim için ayarlamanın ayar noktası 4 civarında yapılması gerektiğini iģaret etmektedir. NOT: Diyagram ayarlanabilir özelliktedir; brülörün iyi bir Ģekilde çalıģmasını garanti etmek 9

12 Kafa grubunun çıkartılması, (Bakınız Ģekil 9 Sayfa 9) Yanma kafasını çıkartmak için aģağıdaki iģlemleri yapınız: Kafayı tutan grubu (1) vidaları (7) yerinden çıkarttıktan sonra çıkartın, bağlantıları (3 ve 5) ayırın, küçük boruyu (4) çıkartın ve vidaları (8) gevģetin. Sökerken konsol dirseğinin ayarlandığı pozisyonu değiģtirmeyin. Kafa sisteminin toplanması (Bakınız Ģekil 9, sayfa 9) Uyarı Sistemi toplarken, 7 nolu vidaları tam olarak sıkın (kilitlemeyin); daha sonra vidaları tork anahtarıyla 3-4 Nm. tokla sıkarak kilitleyin. ÇalıĢma sırasında vidalardan gaz kaçağı olmadığını kontrol edin. Eğer yanlıģlıkla basınç test nipeli (9) gevģemiģse, yerinde sıkın ve kafa grubunun (1) dıģ kısmında yer alan (F) deliğinin alt tarafa doğru baktığına emin olun. 4.3 Servomotor ayarı (bakınız Ģekil 10) Birinci kademe KAM I Mikrometrik vidayı ayarlayarak yapılır, kam I 1 ci kademe hava damperinin pozisyonunu ayarlar (fabrikasyon ayarı referans değeri 25 dir). Birinci kademe KAM II ve III Kam II 2 nci kademe hava damperinin pozisyonunu ayarlar (fabrikasyon ayarı referans değeri 50 dir, 65 yi geçmeyin). Kam III 2 nci kademe valfı açmak için kullanılır (fabrikasyon ayarı referans değeri 35 dir). Bu değer daima kam II nin en az 15 önünde olmalıdır). KAM V Kam V fabrikada ayarlanmıģtır (fabrikasyon ayarı referans değeri 90 dir). Herhangi bir nedenle bu değeri değiģtirmeyin. DĠKKAT 1 ci kademe ve 2 nci kademe çıkıģlarını ayarlamak için aģağıdaki talimatları izleyin. 1 ci kademe ve 2 nci kademe arasındaki kapasite oranı 1:2 den fazla olmamalıdır. Örnek: Ġstenen 2 nci kademe kapasitesi 340 kw; Minimum 1 ci kademe kapasitesi 170 kw dan küçük olamaz. Her durumda brülörün minimum 1 ci kademe kapasitesi çalıģma aralığında belirtilen değerin altında olmamalıdır. Örnek: Ġstenen 2 nci kademe kapasitesi 250 kw; Minimum 1 ci kademe kapasitesi 160 kw dan küçük olamaz. (Sayfa 4 min. ateģleme oranı) 4.4 Yanma Kontrolleri Brülörün kullanılan gaza ve aģağıdaki tablo değerlerine göre ayarlanması önerilir. EN 676 FAZLA HAVA: Max.kapasite λ 1.2 min. kapasite λ 1.3 GAZ Max. Teorik CO 2 CO 2 % Ayarı CO NOx %0 O 2 Mg/kWh Mg/kWh G ,7 9, G ,5 8, G ,6 10, G ,4 10,

13 4.5 Prop-Elektrotun yerleģtirilmesi (ġekil 11) 4.6 Hava presostatı Hava presostatını diğer bütün brülör ayarlarını hava presostatı üzerindeki skalanın baģlangıcına ayarlanmıģ olarak yaptıktan sonra ayarla. Brülör istenen kapasitede çalıģırken, skala düğmesini yavaģça brülör arıza gösterip durana kadar saat yönüne çevir. Daha sonra düğmeyi bu noktanın %20si kadar saatin aksi yöne çevir ve akabinde brülörün doğru olarak çalıģtığını kontrol et. Eğer brülör tekrar arıza gösterirse düğmeyi saatin aksine biraz daha çevir. Brülör fabrikadan presostat skalanın baģlangıcına ayarlı olarak çıkar. Dikkat: Kural olarak hava presostatı hava basıncının ayarlanan değerin %80 inin altına düģmesine ve bunun yanında atık gazdaki CO in %1 i ( ppm) aģmasına mani olur. Bunu kontrol etmek için bacaya bir gaz analiz cihazı bağlayın, yavaģça fan emiģini kapatın (örneğin bir karton ile) ve atık gazdaki CO oranı %1 geçmeden brülörün arızaya geçip durduğunu kontrol edin. 4.7 Brülörün çalıģma çevrimi Normal Termostat Motor AteĢleme trafosu Birinci valf Ġlk alev Ġkinci valf Ġkinci alev Arıza nedeni ile durma AteĢleme arızası (alev ıģığının görülmemesi) nedeniyle arızaya geçme A A arıza kontrol kutusu üzerinde yanan bir ıģık ile belli olur (4, ġekil 1 sayfa 2) 11

14 4.8 Çevrimi yeniden yapma fonksiyonu Kontrol kutusu (röle) brülörün çalıģma çevrimini tekrarlamasına imkân verir, Ģöyle ki; ilk çalıģtırma programı baģtan tekrarlanır, çalıģma sırasında alevin kaybolması halinde, maksimum 3 tekrar yapar. 4.9 Son havalandırma fonksiyonu Son havalandırma brülör durduktan sonra dahi havalandırmanın devam etmesidir. Brülör kazanın limit termostatı (TL) kontağı açınca durur, valflara yakıt gidiģini keser. Bu fonksiyonun kullanılması için limit termostat devreye girmeden (brülör durmadan) reset düğmesine basılmalıdır. Son süpürme süresi maksimum 6 dakikaya kadar uzatılabilir. Bunun için aģağıdaki gibi hareket ediniz. LED gösterge kırmızıya dönüģene kadar reset düğmesini en az 5 sn basılı tutunuz. Ġstenilen zamanı düğmeye arka arkaya basarak ayarlayınız: bir kez=son süpürme 1 dk 5 saniye sonra kontrol kutusu otomatik olarak ayarlanan dakikaları kırmızı yanıp sönen LED ile gösterir: 1 yanıp sönme=1 dakika havalandırma Bu fonksiyonu sıfırlamak için, düğmeyi en az 5 sn, LED gösterge kırmızıya dönene kadar, basılı tutun ve daha sonra baģka bir iģlem yapmadan bırakın, daha sonra brülörün çalıģması için 20 sn bekleyin. Eğer son süpürme sırasında yeni bir ısı talebi olursa, son süpürme süresi durdurulur ve yeni çalıģma çevrimi limit termostatın (TL)devreye sokmasıyla baģlar. Kontrol kutusu fabrika çıkıģ ayarı 0 dakika=son süpürme yok Ģeklindedir Kontrol kutusunun resetlenmesi Kontrol kutusunu resetlemek (sıfırlamak) için aģağıdaki iģlem yapınız: Reset düğmesine en az 1 sn basınız. Brülörün tekrar devreye girmemesi halinde limit termostat(tl) nin kapalı olup olmadığını kontrol ediniz. 5. BAKIM Brülöre elektrik beslemesini ana Ģalterden kapatın (üzerine çalıģma var basma uyarı etiketi asın) ve bakım veya kontrole baģlamadan önce gaz besleme valfını kapatın. Brülör planlı olarak yetkili personel tarafından ve yürürlükteki kurallara göre programlanmıģ bakıma ihtiyaç duyar. Programlı bakım yapılması brülörün düzgün Ģekilde çalıģması için çok önemlidir; bakım yakıtın verimli yakılmasını sağlar ve atmosfere zararlı emisyon atılmasını önler. Bakımda yapılacak temel iģlemler Ģunlardır: Düzenli aralıklarla gaz kafasının deliklerinin tıkalı olmadığını kontrol edin. Eğer tıkalıysa yandaki Ģekil 12de görüldüğü gibi uygun bir aletle temizleyiniz. GiriĢ veya dönüģ borularında, hava emiģ kısımlarında ve atık gaz çıkıģ borusunda herhangi bir eğilme veya tıkanıklı olmadığını kontrol edin. Brülör ve gaz hattı elektrik bağlantıların doğru olduklarını kontrol edin. Hava basıncı test noktalarının (9, ġekil 9, sayfa 9) yerlerinin doğru olduklarını kontrol edin. Gaz hattının brülör kapasitesine, kullanılan gaz cinsi ve Ģebeke gaz basıncına uygun olup olmadığını kontrol edin. Yanma kafası mevkiinin doğru olup olmadığını ve kazana uygun Ģekilde sabitlenmesini kontrol edin. Hava damperin doğru yerleģtirilmiģ olduğunu kontrol edin. Ġyonizasyon ve ateģleme elektrotlarının mevkilerinin doğruluğunu kontrol edin (ġekil 11, sayfa11) 12

15 Brülör hava ve gaz prosestatının doğru ayarlanmıģ olduğunu kontrol edin. Brülörü burada belirtilen 1ci ve 2nci kademe değerlerinin uygun ayarda olduklarını kontrol ederek yaklaģık 10 dakika kararlı olarak sabit yükte çalıģtırın. Daha sonra aģağıdaki baca gazı analizlerini yapınız: CO2 yüzdesi (%); CO miktarı (ppm); NOx miktarı (ppm); Ġyonizasyon akımı (μa); Bacadaki atık gaz sıcaklığı. 5.1 Kontrol kutusunun gözle arıza teģhis fonksiyonu Kontrol kutusunun arızaların olası nedenlerini teģhis fonksiyonu vardır (Kırmızı LED gösterge) Bu fonksiyonu kullanabilmek için cihaz durmuģ halde iken (lock out) reset düğmesine en az 3 sn süreyle basınız. Kontrol kutusu 2 sn aralıklarla tekrarlanan bir pals serisi yollar. Kırmızı LED yanar, reset için 3 sn bas Pulslar Aralık 2 sn Pulslar Kontrol kutusunca üretilen ve aģağıda açıklanan palslar arızanın olası nedenini belirtir: SĠNYAL 2 pals 3 pals 4 pals 6 pals 7 pals OLASI NEDEN Emniyet süresi sonunda alev kararlı hale gelmiyor: Ġyonizasyon elektrotu arızalı, Arızalı veya kirli gaz valfı Faz/nötr ters bağlanmıģ AteĢleme trafosu arızalı Yetersiz gaz basıncı Minimum hava presostatı kapatmıyor veya limit termostat kapanmadan önce kapanmıģ durumda: Hava presostatı arızalı Presostat hatalı ayarlanmıģ Brülör devreye girmeden önce veya çıktıktan sonra yanma odasında ıģık var (alev var) Limit termostat devreyi açmadan veya kapatmadan önce veya sonra yanma odasında ıģık var, Ön süpürme sırasında ıģık var (alev algılanıyor) Son süpürme sırasında ıģık var (alev algılanıyor) Havalandırma havası yetersiz Ön süpürme sırasında hava basıncı az Emniyet süresi içinde ve sonrasında hava yok ÇalıĢma sırasında brülör sönüyor Gaz yetersiz Arızalı veya kirli gaz valfı Ġyonizasyon elektrotu ve toprak arasında kısa devre DĠKKAT : Arıza teģhis göstermesinden sonra kontrol kutusunu resetlemek için tekrar reset düğmesine basın. 6. ARIZALAR/ÇÖZÜMLERĠ AĢağıda bazı arıza nedenleri ve brülörün çalıģmasını engelleyecek veya kötü çalıģmasına neden olabilecek bazı problemler için olası çözümler verilmiģtir. 13

16 Bir arıza genellikle kontrol kutusu reset düğmesi içinde bulunan arıza lambasının yanmasına neden olur (4, ġekil 1, sayfa 2) Arıza lambası yandığında brülör ancak reset düğmesine basılınca ateģleme yapacaktır. Bundan sonra eğer brülör doğru çalıģırsa arızanın geçici bir hatadan kaynaklandığı anlaģılabilir. Ancak arıza devam ederse neden tespit edilmeli ve düzeltilmelidir. 6.1 Ġlk ÇalıĢma problemleri ARIZALAR OLASI NEDENLERĠ ÇÖZÜM Limit termostat kapatınca brülör çalıģmıyor Brülör ön süpürme ve ateģleme konumunda iyi çalıģıyor ve yaklaģık 3 sn sonra arızaya geçiyor. Brülör ateģleme gecikmesiyle çalıģıyor Brülör 1 nci kademeden 2 nci kademeye geçerken alevi çekiyor Brülör ön süpürme aģamasından sonra alev arızası nedeniyle arızaya geçiyor. Elektrik beslemesinde arıza var Gaz yok Gaz presostatının kontakları kapatmadığını gör Röledeki bağlantıların doğru olduklarını kontrol et Hava presostatı çalıģma pozisyonuna geçmiģ Faz/nötr ters bağlanmıģ Toprak hattı yok veya yetersiz Ġyonizasyon elektrotu arz yapmıģ veya alevle temas etmiyor veya kontrol kutusuna bağlantıları kopuk veya arza izolasyonunda hata var AteĢleme elektrotu hatalı yerleģtirilmiģ Hava çıkıģı çok fazla Valf freni çok kapalı gaz geçiģi yetersiz 1 nci kademe ile 2 nci kademe arası kapasite oranı 1:2 den büyüktür 1 nci kademede fazla hava var Solenoid valflar çok az gaz geçiriyor Solenoid valflar arızalı AteĢleme kıvılcımı düzensiz veya arızalı Gaz devresindeki hava yeterince tahliye edilmemiģ 7 li soketin L1 ve N uçlarında voltaj var mı? Sigortaları kontrol et Emniyet termostatın kapatmadığını kontrol et Valfı kontrol et Gaz valfının açtığını ve kısa devre olmadığını kontrol et. Ayarla Bütün bağlantıları kontrol et Presostatı değiģtir DeğiĢtir Toprak hattını düzelt Elektrotun doğru pozisyonda olduğunu kontrol et ve gerekiyorsa bu kılavuzda açıklandığı gibi ayarla Elektrik bağlantılarını yenile Hatalı bağlantıyı düzelt Elektrotun doğru pozisyonda olduğunu kontrol et ve gerekiyorsa bu kılavuzda açıklandığı gibi ayarla Hava çıkıģını bu kılavuzda belirtildiği Ģekilde ayarla Ayarla Maksimum oran 1:2 olacak Ģekilde ayarla 1nci kademe kapasitesinin minimum çalıģma kapasitesinin altında olmamasını sağla Doğru fazla hava miktarını ayarla (λ=1.3) bak kısım 4.4 yanma kontrolü. Devredeki gaz basıncını kontrol edin ve/veya solenoid valfı bu kılavuzda belirtildiği gibi ayarlayın DeğiĢtirin Elektrota bağlantıları kontrol edin Elektrotların pozisyonunu bu kılavuzda belirtildiği gibi kontrol edin Gaz besleme hattını tam olarak tahliye edin 14

17 ARIZALAR OLASI NEDENLERĠ ÇÖZÜM Brülör ön süpürme aģamasında arızaya geçiyor Brülör arızaya geçmeden çalıģma çevrimimi tekrarlıyor 6.2 ÇalıĢma arızaları Hava presostatı çalıģma konumuna geçmiyor Alev var Basınç test noktaları (9, Ģekil 9, sayfa 9) kötü yerleģtirilmiģ) ġebeke gaz basıncı, min. gaz presostatının ayarlanmıģ olduğu değere yakın. Brülörün açılmasını takip eden, art arda gerçekleģen basınç düģmeleri, presostatın geçici olarak açılmasına, valfın hemen kapanmasına ve brülörün durmasına neden olur. Basınç tekrar artar, presostat yine kapanır ve ateģleme döngüsü tekrarlanır. Bu iģleyiģ sonsuz olarak tekrarlanır. Hava presostatı arızalı, değiģtirin Valflar arızalı, değiģtirin Sayfa 9, Kısım 4.2 de belirtildiği gibi doğru yerlerine getir. Presostat değerini düģürün ve ayarlayın. ARIZALAR OLASI NEDENLERĠ ÇÖZÜM Brülör çalıģma sırasında arızaya geçiyor Brülör duruyor Topraklama elektrotu Alev 4 kez kayboluyor Hava presostatı açıyor Gaz presostatı açıyor Doğru yerde olduğunu kontrol edin ve gerekirse bu kılavuzda belirtildiği Ģekilde ayarlayın Ġyonizasyon elektrotunu temizleyin veya değiģtirin Devredeki basıncını kontrol edin ve/veya solenoid valfı bu kılavuzda belirtildiği gibi ayarlayın Hava basıncı çok az kafa kötü ayarlanmıģ) Hava presostatı arızalı, değiģtirin Devredeki gaz basıncını kontrol edin ve/veya solenoid valfı bu kılavuzda belirtildiği gibi ayarlayın 7. EMNĠYET UYARILARI Kazan yanma odasının ölçüleri en az kirletme yapıcı gaz salımı sağlamak için özel olarak belirtilen değerlerde olmalıdır. ġirketimiz teknik personeli brülörün kazana uygunluğu konusunda her zaman size bilgi vermeye hazırdır. Bu brülör sadece tasarlanan maksat için kullanılmalıdır. Ġmalatçı firma montaj, ayar ve bakım hataları veya uygun olmayan kullanmadan kaynaklanan sözleģmede yazılı olsun veya olmasın insanlara, hayvanlara ve mala gelebilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir. 7.1 Brülörün tanımı Ürün üzerindeki tanıtma etiketi ürünün seri numarası, modeli, ana teknik ve performans bilgilerini içerir. Eğer tanıtma etiketi silinir veya çıkar veya kaybolursa, ürün açık olarak belirlenemez bu nedenle yapılacak herhangi bir montaj veya bakım iģlemi tehlikeli veya hatalı olabilir. 15

18 7.2 Temel emniyet kuralları Cihazı çocuklar veya ehil olmayan Ģahıslar kurcalamamalıdır. Hiçbir durumda brülörün bulunduğu odadaki giriģ ızgaralar, yayıcı ızgaralar ve havalandırma açıklık ve kanalları kumaģ, kâğıt veya baģka bir madde ile kapatılmamalıdır. Cihazı yetkisiz Ģahıslar onarmaya veya bakım yapmaya teģebbüs etmemelidir. Elektrik kablolarını çekmek veya bükmek tehlikelidir. Cihazın temizlenmesi ana elektrik beslemeden ayrıldıktan (kablosu çıkartılıp veya Ģalteri indirildikten) sonra yapılmalıdır. Brülörü veya herhangi bir parçasını yanıcı (örneğin, petrol, benzin, alkol vb.) maddelerle temizlemeyin.. Brülör muhafazası sabunlu suyla temizlenmelidir. Brülörün üzerine herhangi bir Ģey koymayın. Brülörün koyulduğu odadaki havalandırma açıklıklarını kapatmayın veya daraltmayın Brülörün bulunduğu odada yanıcı madde içeren kaplar olmamalıdır. 8. KULANIM ÖMRÜ Riello Brülörlerinin kullanım ömrü 10 yıldır. 9. GARANTĠ Tüm Riello brülörler imalattan kaynaklanan malzeme ve iģçilik hatalarına karģı 2 (iki) yıl süreyle E-Gaz Malzemeleri Mühendislik MüĢavirlik San. ve Tic. Ltd. ġti. garantisi altındadır. Garanti brülörü n tasarım amacı dıģı kullanılması, brülörün yetkili servis veya firmamızdan eğitim almamıģ kiģilerce çalıģtırılması, yetkili servisçe devreye alınmaması, yetkili servis dıģında ehliyetsiz kiģilerce yapılan müdahaleler ve orijinal olmayan yedek parça kullanılması sonucu meydana gelebilecek arızaları kapsamaz. GENEL EMNĠYET STANDARTLARI ISI CĠHAZLARININ TESĠSATÇILARI, SERVĠSLERĠ, ĠġLETĠCĠLERĠ VE KULLANICILARI ĠÇĠN SIVI VEYA GAZ YAKITLI ÜFLEMELĠ BRÜLÖRLERĠN MONTAJ, KULLANIM VE BAKIMLARINDA UYULACAK GENEL EMNĠYET STANDARTLARI Ġmalatçı firma sözleģme veya sözleģme dıģı yükümlülükleri kapsamında cihazın yanlıģ montajı veya ayarlanması; uygun ve makul olmayan veya hatalı kullanılması; cihaz ile birlikte verilen bu kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyulmamasından veya yetkisiz kiģilerin cihazı çalıģtırmalarından kaynaklanan; kiģilere, hayvanlara veya eģyaya gelebilecek herhangi bir yaralanma veya hasardan dolayı bir sorumluluk yüklenmez. 1. KULLANMA KILAVUZU Brülör ile birlikte verilen kullanma kılavuzu ürünün esas bir parçasıdır ve üründen ayrılmamalıdır. Kılavuzu dikkatle okuyun, içinde brülörün montajı, kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli bilgi ve talimatlar içermektedir. Kılavuz ürünün civarında bir yerde ileride baģvuru için bulundurulmalıdır. 2. AMBALAJ 16

19 Brülörün geldiği ambalaj malzemelerini açtıktan sonra içindeki malzemeleri nakliye sırasında bir hasar olup olmadığını görmek için kontrol edin. Herhangi bir tereddüdünüz varsa brülörü monte etmeyin ve satın aldığınız bayiinizle görüģün. Ambalaj malzemeleri (ağaç kasa, karton kutular, çivi, kelepçe, plastik torba vb.) çevreyi kirletebilir; tüm malzemeleri dikkatle toplayın ve yürürlükteki kurallara göre ortadan kaldırın. 3. BRÜLÖRÜN BULUNDUĞU ODA Brülörü yanma için gerekli havanın alınmasına yetecek ancak daha fazla dıģarı açık kapısı olmayacak bir bölmeye yürürlükteki kurallara uygun olarak monte edin. Brülörün bulunduğu odadaki hava açıklıkları, fan emiģ devresi veya hava kanalları: - kazan veya brülör dairesinde zehirli/patlayabilen gazların toplanmasını önlemek - yetersiz hava ile yanmayı ve sonucunda tehlikeli, ekonomik olmayan ve çevreyi kirleten bir çalıģmayı önlemek için kapanmamalı, engellenmemelidir. Brülörü muhakkak yağmur, kar ve toza karģı koruyun. Brülörün bulunduğu odayı daima temiz ve havada bulunan uçucu maddelerden arınmıģ olarak tutun. Bu maddeler brülörün içine veya kazan yanma baģlığı hava kanallarını tıkayabilir. 4. YAKIT Brülör üzerindeki bilgi etiketi ve kullanım kılavuzunda belirtilen üretici tarafından ayarlanan yakıtla çalıģmalıdır. Brülör ve brülör yanma baģlığına gelen gazın basıncı kılavuzda belirtilen değerlerde olmalıdır. Gaz besleme hattı brülörün maksimum kapasitesine göre seçilmeli ve yürürlükteki iç tesisat Ģartnamesinde belirtilen kurallara uygun olarak donatılmalıdır. Cihaza yakıt göndermeden önce brülör boruları tamamen temizlenmelidir. Cihazın çalıģmasını bozacak kirlere mani olmak için devreye bir filtre bağlayınız. Yakıt besleme devresindeki tüm iç ve dıģ sızmazlık elemanları hava sızmaz olmalıdır. Yakıt tankları su ve diğer kirletici maddelerin girmesine mani olacak Ģekilde olmalıdır. Ya ayarlında nemden oluģacak yoğunlaģmaya mani olmak için tanklar dolu olarak tutulmalıdır. Doldurmadan önce tankı tamamen temizleyin. Yakıt sistemi ve boruları donmaya karģı koruyun. Motorin ve LPG tankları yürürlükteki standartlara uygun monte edilmelidir. 5. ELEKTRĠK BESLEME Brülöre bağladığınız besleme voltajının bilgi etiketi ve kullanım kılavuzunda belirtilen değere uygun oluğundan emin olun. 17

20 Brülörün iyi ve yürürlükteki kurallara uygun bir toprak hattı olduğuna emin olun. Tereddüt halinde ehliyetli ir elektrikçiye kontrol ettirin. Elektrik tesisatını topraklamak için gaz borularını asla kullanmayın. Elektrik sistemi ve tüm kablo kesitleri cihazın bilgi etiketi ve kullanım kılavuzunda belirtilen maksimum kapasitedeki enerjiyi kaldırabilecek özellikte olmalıdır. Brülöre ana elektrik beslemesi için: Adaptör, ikili piriz veya uzatma kablosu kullanmayın, Yürürlükteki emniyet standartlarına uygun çok kutuplu kesici anahtar kullanın. Eğer ana besleme kablosunda arıza, kusur varsa, kabloyu ehliyetli bir elektrikçiye değiģtirtin. Brülöre ıslak elle ve/veya ayakkabı giymeden dokunmayın. Hiçbir zaman elektrik besleme kablolarını germeyin veya brülörü bu kablolarla çekmeyin. 6. BRÜLÖR Brülör sadece tasarlanmıģ olduğu maksat için kullanılmalıdır. Bunun aksi tüm uygulamalar uygun değil ve tehlikeli olarak kabul edilecektir. Brülör sadece su, buhar ve kızgın yağ kazanlarıyla ve imalatçı tarafından açık olarak belirtilen kazanlar için kullanılabilir. Yakıt tipi ve basıncı, elektrik besleme frekansı ve voltajı, minimum ve maksimum kapasite ayarları, yanma odası basıncı ve ölçüsü, çalıģma sıcaklığı tümü kullanma kılavuzunda belirtilen sınırlar içinde olmalıdır. Brülörle beraber opsiyonel parçalar, aksesuarlar veya kit kullanırken mutlaka orijinal yedek parçaları kullanınız. Cihazda tadilat yapayın veya performansını veya uygulama Ģeklini değiģtirmeyin. Bakım yapılacak parçalar dıģında herhangi bir parçasını açmayın veya kurcalamayın. Sadece imalatçı tarafında belirtilen parçalar değiģtirilebilir. Brülörün sıcak parçalarına hiçbir zaman dokunmayın; bu parçalar genellikle aleve yakın yerdedir ve çalıģma sırasında sıcaklıkları yükselir ve brülör kapandıktan sonra dahi bir süre sıcaklıklarını korurlar. Brülör belli bir süre için kullanılmayacaksa, tüm sistemin elektrikli parçalarını kontrol eden besleme devresinin Ģalterini ve brülör yakıt besleme devresindeki el kontrollü valfı kapatın. Brülöre belli bir zaman için ihtiyaç duyulmayacaksa, aģağıda belirtilen iģlemleri ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın. Elektrik besleme kablosunu ana Ģalterden ayırın. Brülöre gelen el kontrollü yakıt valfını kapatıp kilitleyin veya el tutamağını sökün. 7. BRÜLÖRÜN MONTAJI VE AYARI Brülörün montajı ve ayarı ehliyetli tesisatçılara kullanma kılavuzdaki esaslara ve yürürlükte bulunan iç tesisat Ģartnamelerine ve emniyet standartlarına uygun olarak yaptırılmalıdır. Brülör kazana alev sadece yanma odasında oluģacak Ģekilde bağlanmalıdır. 18

KOD MODEL TİP 3761158 BS1 911 T1 3761258 BS2 912 T1 3761358 BS3 913 T1 3761458 BS4 914 T1

KOD MODEL TİP 3761158 BS1 911 T1 3761258 BS2 912 T1 3761358 BS3 913 T1 3761458 BS4 914 T1 Gaz Brülörleri Kullanım, Montaj ve Bakım Kılavuzu Üflemeli(fanlı) gaz brülörü Tek kademeli işletme KOD MODEL TİP 3761158 BS1 911 T1 3761258 BS2 912 T1 3761358 BS3 913 T1 3761458 BS4 914 T1 10/2008 PNS

Detaylı

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ 02... Serisi Gaz yakma ve kontrol röleleri; pilot ateşlemeli yada iki kademeli gaz bekleri için 24 saat içersinde en az bir defa otomatik yapan, veya elle durdurulan

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

MODELLER Spark 18W Spark 26W Spark 26 Spark 35 Spark 35W

MODELLER Spark 18W Spark 26W Spark 26 Spark 35 Spark 35W KULLANMA KILAVUZU Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. Sistemin elektrik

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Vana kontrol sistemi VDK 200 A S02

Vana kontrol sistemi VDK 200 A S02 Vana kontrol sistemi 8.11 Printed in Germany Edition 02.10 Nr. 250 081 1 6 Teknik otomatik kapatma vanaları için EN 1643 normuna uygun kompakt bir vana denetim sistemidir: - Cihaz giriş basıncından bağımsız

Detaylı

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN SERVİS EĞİTİM NOTLARI SERVİS EĞİTİM NOTLARI HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN 2013 GAZ YAKAN CİHAZLAR EĞİTİM NOTLARI ( ŞOFBEN ) HERMETİK ŞOFBEN TEKNİK ÖZELLİKLER AKIŞ TÜRBİNİ AKIŞ TÜRBİNİ

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. GARANTİ 2 YIL Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. Bu ürünün kullanımı süresince bu açıklamalara dikkat edin. Bu açıklamalar,

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 250; VRT 250f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

ABS-20 BIÇAK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABS-20 BIÇAK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABS-20 BIÇAK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU 1 ĠÇERĠK I.ÖNSÖZ 3 II. TANITIM 4 5 III. GÜVENLĠK UYARILARI 5 IV. KURULUM 5 6 V. ÇALIġTIRMA 6 VI. KULLANIM 6 VII. MAKĠNANIN TEMĠZLENMESĠ 7 VIII. TEKNĠK BĠLGĠLERĠ

Detaylı

KONTROL INVIKTA Double

KONTROL INVIKTA Double KONTROL INVIKTA Double PAKET ĠÇERĠĞĠ A) "Temel POOL Double" ph ve REDOKS kontrol cihazı B) Emme cihazlı (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Polietilen dağıtım hortumu (3 m) D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Zemin filtresi

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı. DSLC px Vx

Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı. DSLC px Vx Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı px Vx 8.21 Printed in Germany Edition 07.15 Nr. 253 073 1 9 Teknik sistem sızdırmazlık kontrolleri için EN 1643 e göre kontrol cihazı, bir ya da iki gaz basınç anahtarı

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx

MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx GULLIVER - BS 2M 26-91 kw 50-100 mbar 2,465 GULLIVER - BS 3M 48-195 kw 50-100 mbar 2,735 GULLIVER - BS 4M 68-250 kw 50-100

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için saklayınız. Parça Listesi Seri no İsim adet 1 Ana gövde 1 2 Ön gövde 1 set 3 Şarj aleti 1 4

Detaylı

Gaz Brülörleri. Kullanım, Montaj ve Bakım Kılavuzu. Üflemeli(fanlı) gaz brülörü Progressive Çift kademeli işletme RS 33-34 MZ KOD MODEL TİP

Gaz Brülörleri. Kullanım, Montaj ve Bakım Kılavuzu. Üflemeli(fanlı) gaz brülörü Progressive Çift kademeli işletme RS 33-34 MZ KOD MODEL TİP Gaz Brülörleri Kullanım, Montaj ve Bakım Kılavuzu Üflemeli(fanlı) gaz brülörü Progressive Çift kademeli işletme RS 33-34 MZ KOD MODEL TİP 3789000-3789010 RS 34 MZ 883 T 3789001-3789011 RS 34 MZ 883 T 3789100-3789110

Detaylı

Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı. DSLC px Vx

Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı. DSLC px Vx Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı px Vx 8.21 Tüm program akışına ait optik gösterge Sızdıran valfin gösterilmesi Elektrik kesildiğinde gösterge etkilenmez IP 42 Printed in Germany Edition 04.14 Nr. 253

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

elektrikli ısıtıcılar electric heaters KURULUM TALİMATI PLASTİK ELEKTRİKLİ ISITICI Elektrikli ısıtıcıyı resimde gösterilen şekilde, içerisinde daima su bulunmasını temin etmek üzere, yatay olarak monte

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.6 Baskı Tarihi: 140808 Revizyon: 140808 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.

Detaylı

ENDÜSTRİ BRÜLÖRLERİ İÇİN KOMPAKT ATEŞLEME ve KONTROL SİSTEMİ ERA 04F2 ÖZELLİKLERİ. : Microprocessor Technology. : 220..240 Vac -15 +10 % 50/60 Hz

ENDÜSTRİ BRÜLÖRLERİ İÇİN KOMPAKT ATEŞLEME ve KONTROL SİSTEMİ ERA 04F2 ÖZELLİKLERİ. : Microprocessor Technology. : 220..240 Vac -15 +10 % 50/60 Hz ENDÜSTRİ BRÜLÖRLERİ İÇİN KOMPAKT ATEŞLEME ve KONTROL SİSTEMİ ERA 04F2 ÖZELLİKLERİ Alev Kontrol Rölesi : Microprocessor Technology Mikro-prosesörün dış etkenlerden izole edilmiş süre doğruluğu Operasyon

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz beslemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme vanasını veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol Gaz

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

(TR) Kullanma Kılavuzu

(TR) Kullanma Kılavuzu (TR) Kullanma Kılavuzu SIAL S.p.A. Corso Inghilterra, 15 12084 Mondovì (CN) İtalya M o d e l KID 30 M K o d KID#030MANEUR00017611 1. GENEL KURALLAR Bu kılavuzda adı geçen ısıtıcılar yalnızca açık havada

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Gaz Brülörleri. Kullanım, Montaj ve Bakım Kılavuzu. Üflemeli(fanlı) gaz brülörü Progressive Çift kademeli işletme RS 33-34 MZ KOD MODEL TİP

Gaz Brülörleri. Kullanım, Montaj ve Bakım Kılavuzu. Üflemeli(fanlı) gaz brülörü Progressive Çift kademeli işletme RS 33-34 MZ KOD MODEL TİP Gaz Brülörleri Kullanım, Montaj ve Bakım Kılavuzu Üflemeli(fanlı) gaz brülörü Progressive Çift kademeli işletme RS 33-34 MZ KOD MODEL TİP 3789000-3789010 RS 34 MZ 883 T 3789001-3789011 RS 34 MZ 883 T 3789100-3789110

Detaylı

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun.

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Kullanım Talimatı ECON EC-SERİSİ 1. Uyarı ve Güvenlik Önlemleri Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Bu cihazı tehlikeli bölgelerde

Detaylı

Gösterge. Açıklama. Genel. Takometre. Kalibrasyon

Gösterge. Açıklama. Genel. Takometre. Kalibrasyon Açıklama Açıklama Genel Motor devri ve yağ basıncı için C49 soketine ekran göstergeleri bağlamak mümkündür. Bu bölüm bu bağlantıların nasıl yapılacağını anlatır. Pim 7 bir takometre bağlamak ve pim 8-12

Detaylı

röleler için ) 2

röleler için )  2 ALEV MONİTÖRÜ 03U1 Uygulama 03U1 Alev monitörünün uygulama alanları : Brülörlerde alev denetimi Yangın alarm sistemlerinde Ultra viyole fotoselle ( Bkz. ER 3B ) alev izlemek için. Yüksek gerilim hatlarında

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

4. Ampulü aspiratörünüzün altında bulunan aluminyum kaset filtreleri açarak monte ediniz.

4. Ampulü aspiratörünüzün altında bulunan aluminyum kaset filtreleri açarak monte ediniz. GARANTİ 2 YIL Değerli MüĢterimiz Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Aspiratörümüzü verimli, uzun süreli ve güvenli kullanabilmeniz için montajının doğru yapılması çok önemlidir. Montaj ve kullanımdan

Detaylı

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu SW 138 Beşik Salıncak Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. c Parçalar: 1- Asma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Gaz Kontrol Cihazları PCE-LD 1

Kullanım Kılavuzu Gaz Kontrol Cihazları PCE-LD 1 Gaz Kontrol Cihazları PCE-LD 1 Versiyon 1.1 01/07/2016 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 2 ÖZELLİKLER... 3 3 TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4 CİHAZ... 4 5 KULLANIMA HAZIRLIK... 5 5.1 Pilleri takma... 5 5.2 Soğutucunun

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

ankastre ve setüstü ocak

ankastre ve setüstü ocak ankastre ve setüstü ocak İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri 5 Ocağınızın Kurulumu 6 Elektrik bağlantısı ve güvenlik 8 Gaz bağlantısı ve güvenlik 9 Gazlı Ocakların Gaz Tipine Göre Ayarlanması 10 Kumanda

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00 Kullanım ömrü 10 yıldır ÜRÜN İLE İLGİLİ TANITICI RESİM ÜRÜNE AİT TANITICI VE TEMEL BİLGİLER Bu ürün, 5 tona kadar olan gölet

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

TEKSAN M-BUS CONVERTER

TEKSAN M-BUS CONVERTER TEKSAN M-BUS CONVERTER KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Öncelikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz

Detaylı

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU CĠHAZI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ABA-6 /1 ABA-1 /1 1 I-CĠHAZIN TANIMI Banket arabası, alçak gerilim direktifi kapsamında endüstriyel tip kullanımına

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/05/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Teknik Özellikler...

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı

Vitopend 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir.

Vitopend 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir. VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi, Tip WHKB Yüksek sıcak su konforu Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Yüksek sıcak

Detaylı

Emniyet Ventilleri www.ayvaz.com info@ayvaz.com

Emniyet Ventilleri www.ayvaz.com info@ayvaz.com Emniyet www.ayvaz.com info@ayvaz.com Bronz ve Paslanmaz Çelik Emniyet Farklı akışkanlara ve belli bir basınca göre dizayn edilmiş olan sistemlerin tüm olumsuzluklara karşı korumaya alınması için, dizayn

Detaylı

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın. Ekipmanın

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

RWF50 ORANSAL KONTROL CİHAZI

RWF50 ORANSAL KONTROL CİHAZI RWF50 ORANSAL KONTROL CİHAZI RWF50 nin arkasında kızaklı sıkıştırma aparatı vardır. Bu aparatı üzerinden çıkardıktan sonra, cihazı yuvanın içindne geçirip aparatı arkadan takarak tırtıklı tırnakları sayesinde

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar.

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar. GAZ YAKITLI SICAK HAVA ÜRETİCİLERİ MINIJET SERİLERİ ULTRA-KOMPAKT GAZ YAKITLI HAVA ISITICISI KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı VITODENS 200-W 1/2008 Montajdan sonra atın! Emniyet uyarıları Cana ve

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germany Edition 02.10 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vana DMV, iki manyetik valfin tek bir kompakt armatür içinde

Detaylı

Harmony-D Hermetik Kombi

Harmony-D Hermetik Kombi Harmony-D Hermetik Kombi Dijital ekranlı, yüksek verimli ve kullanıcı dostu Yeni Harmony-D Kombi ALARKO NUN KOMBIDE YENI TASARIM VIZYONUNUN SON ÖRNEĞI... Kontrol paneli çevresinde modern LED ışıklandırma

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

Proteus Premix

Proteus Premix www.eca.com.tr PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir ürün

Detaylı

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı...

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı... Instrucciones generales para instalación, uso y mantenimiento Instructions générales pour l instalation, l utilisation et l entretien General instructions for installation, use and maintenance Allgemeine

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.6 Baskı Tarihi: 101212 Revizyon: 101212 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

ALEVSIZDIRMAZLIK TESTĠ

ALEVSIZDIRMAZLIK TESTĠ REFERANS BASINÇ TESTĠ Testi yapılacak alevsızdırmaz muhafaza içine tüm aksesuar ve iç malzemeleri yerleģtirilir, Cıvatalar belirtilen tork değerinden daha fazla değerde sıkılmak sureti ile flanģ yüzeylerinden

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

Gaz Yakıtlı Brülörler

Gaz Yakıtlı Brülörler oğal Gaz ve LPG için Gaz Yakıtlı Brülörler ALG SERiSi 301.861 KW ALG Serisi Gaz Brülörleri İleri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar tarafından geliştirildi.

Detaylı

TURBO GENEL TALIMATLAR

TURBO GENEL TALIMATLAR ADIM 1: TURBOYU DEĞIŞTIRMEDEN ÖNCE Arızanın gerçekten turboşarjdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için motor sisteminde ayrıntılı bir arıza teşhis kontrolü yapmak önemlidir. Güç yetersizliği,

Detaylı