T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler. Kapsam Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü nde uygulanır. Tanımlar Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında; Belediye Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Nilüfer Belediyesi ni, lık; Nilüfer Belediye lığı nı, Müdürlük; Veteriner İşleri Müdürlüğü nü, Harcama Yetkilisi; bölüm müdürünü, gerçekleştirme görevlisi müdürün tanımladığı kişiyi, 1/ Yardımcısı

2 Harcama Talimatı; Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi, Gerçekleştirme Görevlisi; harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi ifade eder. Dayanaklar Madde - Bu yönetmelik yürürlükteki Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakillerine Dair Yönetmelik ve Hayvan Sağlığı ve Hayvan Zabıtası Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Organizasyon Yapısı Madde 5 - Veteriner İşleri Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur. a) Salgın Hastalıklarla Mücadele Hizmetleri Bürosu b) Çevre Zararlıları İle Mücadele Hizmetleri Bürosu c) Hayvan Hastalıkları Tedavi Hizmetleri Bürosu d) Barındırma ve Rehabilitasyon Hizmetleri Bürosu 2/ Yardımcısı

3 Madde 6 - Müdürlüğün organizasyon şeması aşağıda verildiği gibidir: Veteriner İşleri Müdürlüğü Salgın Hastalıklarla Mücadele Hizmetleri Bürosu Çevre Zararlıları İle Mücadele Hizmetleri Bürosu Hayvan Hasalıkları Tedavi Hizmetleri Bürosu Barındırma ve Rehabilitasyon Hizmetleri Bürosu 3/ Yardımcısı

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Veteriner İşleri Müdürlüğü nün Temel Görevi Madde 7 - Nilüfer ilçesi sınırları içerisinde hayvan sağlığını koruyarak sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ihtiyaç talebine göre otel ve konaklama hizmetlerini sağlayacak mekânların hazırlanması ve kullanılması ile gerek sahipli olup sahiplendirilmek için bırakılan gerekse sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini Başta kuduz olmak üzere insan sağlığını tehdit eden tüm zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele edilmesi, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması için uygar yöntemler geliştirilmesi ve uygulanması, çevre zararları ile mücadele hizmetleri kapsamında açık-kapalı alanlarda yürüyen haşere, kemirgen ve kene mücadelesinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini nün Görevleri Madde 8 - Madde 9 - Madde 10 - Madde 11 - İlçe sınırları içerisinde tespit edilen salgın ve bulaşıcı hastalılarla mücadele konusunda Belediye içindeki ve dışındaki diğer birim/kurumlar ile gerekli koordinasyonu Başta kuduz olmak üzere hayvanlardan insanlara bulaşan çeşitli zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele için gereken faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesini Sahipsiz hayvanlar ile yürütülecek mücadele planının hazırlanmasını ve gerçekleştirilmesini Günümüz koşullarına uygun, insancıl ve modern yakalama, toplama ve gözlem sistemlerini geliştirmek ve uygulanmasını / Yardımcısı

5 Madde 12 - Madde 13 - Madde 1 - Madde 15 - İlçe hıfzısıhha komisyonunda veya veteriner hekimlik mesleği ve görevlerinin gerektirdiği toplantı ve komisyonlarda Veteriner İşleri Müdürlüğü nü temsil ederek görüş bildirmek ve sağlıklı çözümler üretilmesini İnsektisit mücadelesinde kullanılacak ilaçların seçimi ve kullanımı sırasında dikkat edilecek unsurların belirlenmesi ve uygulanmasını Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda veya sorunlu bölgelerde; kamuya ait olmayan açık-kapalı alanlarda yürüyen haşere, kemirgen ve kene mücadelesi çalışmalarının planlanması ve gerçekleştirilmesini Çevre zararlıları ve her türlü kemirgenlerle mücadele ederek çevre ve ortamın sağlıklaştırılmasını Madde 16 - Açık kapalı alanlarda yürüyen haşere, kemirgen ve kene mücadele çalışmalarında ilgili kayıtların tutulmasını Madde 17 - Madde 18 - Madde 19 - Madde 20 - Madde 21 - Sahipsiz veya sahiplendirilmek üzere tesislerimize bırakılan sahipli hayvanların bakım, beslenme ve sağlıklaştırılmasını Sahipsiz ya da talepte bulunulduğu taktirde sahipli hayvanların belediye ilan panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer yayın organlarında duyuru yapılarak sahiplendirilmesi için ilgili çalışmaların yürütülmesi ve gereken kayıtların tutulmasını Sahipsiz veya sahipli olup sahiplendirilmek üzere tesislerimize bırakılan hayvanların aşılarının yapılması ile ilgili çalışmaların planlanması ve gerekli aşılama çalışmalarının yapılmasını Gerek sahipli gerekse sahipsiz hayvanların izleneceği chip uygulamasının kullanılması ve yaygınlaştırılmasını Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılmaları ile ilgili olarak planlamalar yapmak ve bu planlar çerçevesinde kısırlaştırma çalışmalarının yürütülmesini 5/ Yardımcısı

6 Madde 22 - Madde 23 - Madde 2 - Hayvanları Koruma Derneği, sivil toplum örgütleri ve bu konuda 5199 sayılı yasada yer alan kişi, kuruluş ve oluşumlarla her türlü koordinasyon içinde hayvan sağlığı için gerekli olan iletişim ve ortak çalışma organizasyonları ile yasada yer alan sorumlulukların yerine getirilmesini Güncel Hayvan Hakları Koruma Kanunu kapsamında ilçede yaşayan sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve her türlü işlemler için kontrol ve takibini Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ilçe içi nakillerinde, nakil belgesinin mühürlenip onaylandıktan sonra hayvan sahibine verilmesini Madde 25 - Kurban bayramlarında ilçe halkının sağlıklı kurban kesmesi için gerekli kontrol, koordinasyon ve organizasyonu Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi olarak Madde 26 - Madde 27 - Madde 28 - Madde 29 - Madde 30 - Sahipli hayvanların Müdürlüğe ait tesislerde belirli bir süre barındırılması için gereken faaliyetlerin yürütülmesini Tesislerin günlük temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasını, belirlenen saatlerde hayvanların beslenmelerinin sağlanmasını takip ve koordine etmek. Hayvanların yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması konusunda dış kuruluşlar ile gerekli görüşmeleri yapmak ve yiyeceklerin teminini koordine etmek. Hafta sonu, tatil ve bayramlarda tesislerin günlük temizliği ve hayvanların yiyecek ihtiyacının karşılanması için gereken çalışmaların yürütülmesini Hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarının aşılı, karneli, chipli olmasını temin ederek çevreye zarar ve rahatsızlık vermeden hayvan bakmalarını Uygun olmayan durumlarda ve gerektiğinde diğer resmi kurumlarla birlikte uyarılmasını sağlamak ve yasal tedbirleri uygulamak. 6/ Yardımcısı

7 Madde 31 - Madde 32 - Sahipsiz hayvanların insanlara zarar vermeden, kısırlaştırılıp sağlıklaştırıldıktan sonra doğal bir ortamda yaşamını sürdürebileceği, her türlü ihtiyacını en uygun ve doğal bir şekilde karşılayabileceği doğal yaşam alanları oluşturulmasını Sokak hayvanlarının güncel Hayvanları Koruma Kanununda yer alan, insanlarla ortak paylaştığı park, yürüyüş yolu ve yeşil alanlarda bilgilendirme amacıyla hayvan sağlığını ilgilendiren tabelalar, uyarıcı levhalar, dışkılarla oluşacak kirlenmenin önlenmesini sağlamak için pet atık üniteleri oluşturmak ve bunların yerleştirilmesini Madde 33 - Güncel Hayvanları Koruma Kanununda yer alan maddeler gereği kısırlaştırılarak alındığı yere veya doğaya geri bırakılan hayvanların beslenmelerini sağlamak amacıyla yeşil alanlarda beslenme odakları kurmak. Madde 3 - Madde 35 - Madde 36 - Madde 37 - Güncel Hayvanları Koruma Kanunu gereği sokak hayvanlarının kendilerine ayrılmış özel alanlarda veya insanlarla beraber sağlıklı ve yararlı bir şekilde yaşamalarını sağlayacak ortak projeler geliştirmek. Doğal ortam, park ve yeşil alanlarda sokak kedilerinin sağlıklı yaşamasını ve korunmasını sağlamak amacıyla kedi bakım üniteleri yerleştirmek. Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde ; kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama 7/ 15 bırakıldığında insan ve çevre sağlığı önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesini Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan ve geçici bakımevlerinde ölen hayvanların, belirlenecek yerlerdeki derin çukurlara gömülerek üzeri sıkıştırılmış toprak ile kapatılması veya yakma ünitesinde yakılmasıyla ve Yardımcısı

8 16/05/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre enfeksiyon geçirmiş ve zoonoz hastalıktan ölen hayvanların ise bünyesinde bulunan yakma fırınında yakılması veya usulüne uygun olarak kireç ile gömülmesini Madde 38 - Madde 39 - Madde 0 - Madde 1 - Madde 2 - Madde 3 - Madde - Madde 5 - Madde 6 - Madde 7 - Madde 8 - Müdürlük web sayfasının güncellenmesini Çevre sağlığı ile ilgili sorumlulukları yerine getirmek. Her türlü doğal afette ilçe kriz merkezi ile koordinasyon halinde çalışmak, Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak diğer ilçe belediyeler, Büyükşehir Belediyesi ve diğer resmi kuruluşlar ile koordinasyonu Müdürlük bünyesindeki stokların takip edilmesini ve uygun şartlarda korunarak ve uygulama alanlarına aktarılmasını Müdürlük faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlamak ya da hazırlanmasını temin ederek onaylamak. Müdürlük bünyesinde görev alan çalışanların puantajlarının takip edilerek ilgili birimlere bildirilmesini Müdürlük faaliyetleri ile ilgili istatistiklerin oluşturulmasını Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur. Harcama Yetkilisi bütçede öngörülen ödenekleri kadar harcama yapmakla sorumlu olup; yetkinin devredilmesi durumunda idari sorumluluğu devam eder. Harcama talimatlarında hizmet gerekçeleri yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkini bilgileri tanımlamakla sorumludur. 8/ Yardımcısı

9 Madde 9 - Madde 50 - Madde 51 - Madde 52 - Madde 53 - Madde 5 - Madde 55 - Madde 56 - Madde 57 - Gerçekleştirme görevlileri işin yaptırılması mal veya hizmetin alınması teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme ile ilgili gerekli belgelerin hazırlanmasını sağlar. Kalite / Çevre politikasına ve stratejik plana uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin ve yatırımın / cari projelerinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini sağlamak Bölümünde kalite / çevre politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini sağlamak, Belediye içi ve dışı görüşmelerde kurumu temsil etmek. Bölümü ile ilgili Kalite / Çevre Yönetim Sistemleri dokümantasyonunun hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulama sonrası etkinliğini izleyerek gerekli revizyonların yapılmasını Bölüm ile ilgili kuruluş içi / dışı denetimlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve denetim raporuna göre gerekli düzeltici faaliyet planını hazırlamak. Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımını Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek, astlarının arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli koordinasyonu kurmak. Hiyerarşik kademelere uymak, kademe atlamamak ve atlanmasını önlemek. Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasını Bölümünde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı koordinasyonunda yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yasal uygulamaları ile bu uygulamalara 9/ Yardımcısı

10 paralel olarak kurulmuş olan OHSAS Yönetim Sistemi'nin sürekliliğinin sağlanması ve İSG İç Yönetmeliğine uygun davranılması ve takibinden sorumludur Madde 58 - TKY yaklaşımını benimseyen yönetim sistemine entegre olabilecek çalışmalara destek vermek. (ISO 9001, ISO 1001, EFOM Özdeğerlendirme, Kıyaslama vb) Madde 59 - Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını Salgın Hastalıklarla Mücadele Hizmetleri Sorumlusu nun Görevleri Madde 60 - Madde 61 - Madde 62 - Madde 63 - Madde 6 - İlçe sınırları içinde varlığı saptanan salgın ve bulaşıcı hastalıkları İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğü ne bildirmek/bildirilmesini Başta kuduz olmak üzere çeşitli zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele için gereken faaliyetleri planlayarak gerçekleştirilmesini takip, koordine etmek ve gerekli resmi kurulumlarla iletişim, yazışma ve ortak çalışmalar planlamak. Sahipsiz hayvanlar ile yürütülecek mücadeleyi planlayarak gerçekleştirilmesini takip etmek. Kuduz teşhisi amacı ile tesislerde karantinaya alınan sahipli ve sahipsiz hayvanların müşahede sonuna kadar bakım, beslenme ve diğer koşulların düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak ve kontrol etmek. Günümüz koşullarına uygun, insancıl ve modern yakalama, toplama ve gözlem sistemlerini geliştirmek ve uygulanmasını 10/ Yardımcısı

11 Madde 65 - İl Hayvanları Koruma Kurulunda Veteriner Hekimliğini ilgilendiren konularda görüş bildirmek ve sağlıklı çözümler üretilmesini Madde 66 - Sahipsiz hayvanların talep gelmesi durumunda sahiplendirilmek veya kısırlaştırılmak üzere toplanarak Müdürlük tesislerinde barındırılmasını ve ilgili kayıtların tutulmasını Madde 67 - Madde 68 - Madde 69 - Salgın hastalıklarla mücadele ekipleri ve vatandaş tarafından getirilen tüm sahipsiz hayvanların fotoğrafını çekerek her hayvan için sahipsiz hayvan kayıt formu düzenleyerek, kısırlaştırılan, sahiplendirilen, alındığı ortama bırakılan ve hasta hayvanların takibini yapmak, ilgili kayıtları tutmak ve arşivlenmesini Hizmet Masası ndan gelen şikâyetler doğrultusunda sahipsiz hayvanlar ile mücadele çalışmalarını yönlendirmek, gerekli kayıtların tutulmasını ve Hizmet Masası aracılıyla vatandaşa geribildirimde bulunulmasını Bölümündeki stokları takip etmek ve uygun şartlarda korunmasını Çevre Zararlıları İle Mücadele Hizmetleri Sorumlusu nun Görevleri Madde 70 - Madde 71 - Madde 72 - Yürüyen haşere ve kemirgen mücadelesinde kullanılacak ilaçların seçimi ve kullanımı sırasında dikkat edilecek unsurları belirlemek ve uygulamasını takip etmek. Temin edilen ilaçların, giriş kontrol işlemlerini yaparak üretici firma ve etiket üzerindeki tavsiyeler doğrultusunda uygun şartlarda stoklanması ve kullanımını temin etmek. Mücadelede kullanılan ilaçların stoklarını takip etmek. 11/ Yardımcısı

12 Madde 73 - Madde 7 - Madde 75 - Madde 76 - Madde 77 - Hizmet Masası ndan gelen şikâyetler doğrultusunda yürüyen haşere, kemirgen ve kene ile mücadele çalışmalarını yönlendirmek, gerekli kayıtların tutulmasını ve Hizmet Masası üzerinden vatandaşa geribildirimde bulunulmasını Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda veya sorunlu bölgelerde kamuya ait olmayan açık-kapalı alanlarda yürüyen haşere kemirgen ve kene ile mücadele çalışmalarını planlayarak, gerçekleştirilmesini takip ve koordine etmek. Kene kontrolü amacıyla bölgede yapılan taramalar sonucunda alınan numunelerin U.Ü. Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalına tür tayini amacıyla gönderilmesini sağlamak, raporlama sonuçları ile ilgili vatandaşı bilgilendirmek. Çevre zararlıları ile mücadele çalışmaları konusunda diğer ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinasyonu Çevre Zararlıları ile Mücadele Hizmetlerinde oluşan atıkların Tehlikeli Atık Sahasına gönderilmesini Hayvan Hastalıkları Tedavi Hizmetleri Sorumlusu nun Görevleri Madde 78 - Madde 79 - Madde 80 - Sahipsiz ya da sahiplendirilmek üzere bırakılan sahipli hayvanların aşılarının ve antiparaziter ilaçlarının yapılması ile ilgili çalışmaları planlamak, gerekli aşılama ve antiparaziter çalışmalarını yapmak/yapılmasını Kullanılan aşıların ve antiparaziterlerin temin edilmesi, uygun koşullarda depolanması ve uygulamaya hazır bulundurulmasını Müdürlük bünyesindeki aşı ve antiparaziter stoklarını takip ederek gereken hallerde alımı için önerilerde bulunmak. 12/ Yardımcısı

13 Madde 81 - Sahipsiz veya sahiplendirilmek üzere bırakılan sahipli hayvanların kısırlaştırılmaları ile ilgili olarak planlamalar yapmak, Müdürlük tarafından onaylanan planlar çerçevesinde kısırlaştırma çalışmalarını yürütmek. Madde 82 - Aşılama, antiparaziter ilaçlama ve kısırlaştırma konularında yürütülen çalışmalar konusunda diğer ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinasyonu Madde 83 - Madde 8 - Madde 85 - Madde 86 - Madde 87 - Madde 88 - Madde 89 - İl genelinde Hayvanları Koruma Kanunu hükümler gereğince, sahipsiz sokak hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyonu için yürütülecek ortak projelerde yer almak. Bölümündeki çalışma alanlarında iş ve işçi güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını Tedavi amacı ile gerek vatandaş gerekse ekiplerimiz tarafından getirilen sahipsiz hayvanların her türlü muayene teşhis, tedavi, operasyon ve bakımlarını yapmak. Hayvan Hastalıkları Tedavi Hizmetleri Bürosuna ait laboratuar malzemeleri spektrofotometre, mikroskop ve diğer cihaz ve aletler ile röntgen cihazı, kan sayım cihazı ve diğer tıbbi teçhizatın gerekli bakımlarını yaparak düzenli olarak kalibrasyonlarının yapılmasını Hayvan Hastalıkları Tedavi Bürosunun teşhis ve tedavi amacı ile yeni alet ekipman ve malzemenin ihtiyacını belirlemek, temin için talebini yapmak. Gerek tesisler gerekse hayvan hastalıkları tedavi merkezine sahipleri tarafından getirilen sahipli veya sahipsiz hayvanlar ile ilgili olarak etik kurallar çerçevesinde araştırma yapmak veya bilimsel yayın hazırlayıp sunmak. Hayvan Hastalıkları Tedavi Hizmetleri Bürosundan çıkan tıbbi atıkların haftalık olarak ilgili lisanslı firmaya verilmesini 13/ Yardımcısı

14 Madde 90 - Hayvan Hastalıkları Tedavi Hizmetleri Bürosundan çıkan kullanılmış röntgen banyo solüsyonlarının ilgili lisanslı firmaya verilmesini Barındırma ve Rehabilitasyon Hizmetleri Sorumlusu nun Görevleri Madde 91 - Madde 92 - Madde 93 - Madde 9 - Madde 95 - Madde 96 - Madde 97 - Madde 98 - Sahipli hayvanların Müdürlüğe ait tesislerinde belirli bir süre barındırılması için vatandaşlardan gelen taleplerin alınması, değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesini ilgili prosedüre uygun olarak gerçekleştirmek. Sahipsiz ya da talepte bulunulduğu takdirde sahipli hayvanların belediye ilan panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer yayın organlarında duyuru yapılarak sahiplendirilmesi için ilgili çalışmaların yürütülmesini ve bunlarla ilgili kayıtların tutulmasını Konaklama ve otel amacı ile tesislere gelen sahipli hayvanların tesislerden ayrılıncaya kadar beslenme, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile gerekli düzenlemeyi yapmak ve eksiksiz uygulanmasını Sahipsiz ve sahipli hayvanların barındırıldığı tesislerin günlük temizliklerinin ve periyodik dezenfeksiyonunun yapılmasını Tesislerde barındırılan tüm hayvanların yiyecek ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak ve belirlenen zamanlarda beslenmelerini Hafta sonu, tatil ve bayramlarda tesislerin günlük temizliği ve hayvanların yiyecek ihtiyacının karşılanması için gereken çalışmaları yürütmek. Otel hizmetleri için tatil, bayram ve diğer günlerde otelde barındırılacak hayvanlara bu süre zarfında kalmaları için kafes ve yer temin edilmesini Kafes bilgilendirme tabelalarının güncellenmesini 1/ Yardımcısı

15 Madde 99 - Yürütülen faaliyetler konusunda diğer ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi ile gereken koordinasyonu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yetki ve sorumluluk Madde ; Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili, Belediye Yardımcısı ve a karşı sorumludur. Madde Veteriner İşleri Müdürlüğü ne bağlı Büro Sorumluları; Kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve Müdüre karşı sorumludur. Madde Diğer Personel; Müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili Büro Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. BEŞİNCİ BÖLÜM Yürürlük Madde Bu yönetmelik Nilüfer Belediye Meclisi nin kabulü ve mahalli gazetede yayımı ile yürürlüğe girer. Madde 10 - Yürütme Madde Bu yönetmelik hükümleri Nilüfer Belediye ı adına Veteriner İşleri Müdürü tarafından yürütülür. 15/ Yardımcısı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmelik Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, a) Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2013 SANCAKTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 03.09.2010 Karar No 158 Özü: Sağlık İşleri

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı