T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU"

Transkript

1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SORU 1- E-ödenek programı nedir? CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için, Kurumumuzla anlaşmalı özel ve resmi sağlık tesislerince düzenlenen geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının işverenlere ve Kuruma elektronik ortamda gönderilmesi, iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması ve sigortalıya ödenmesi için MOSİP sistemi aracılığı ile T.C. Ziraat Bankasına aktarılmasına dair bilgisayar programını ifade etmektedir. SORU2- E-ödenek programının hazırlanmasındaki temel amaç nedir? CEVAP-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesine göre kısa vadeli sigorta kollarından verilmekte olan geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi için gerekli olan ve anlaşmalı sağlık hizmet sunucularınca düzenlenip Kuruma ve işverene gönderilmesi gereken istirahat raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesi, Kuruma ve işverene gönderilmesi, ödeneğin hesaplanması, ödenmesi ve bu şekilde bürokrasinin azaltılmasıdır. SORU 3- E-ödenek programına nereden ulaşılabilmektedir? CEVAP- Programa, Kurum ünitelerinin kısa vadeli sigortalar servislerinde çalışan personeller tarafından MEYES şifresi ile Intra/Uygulamalar/Emeklilik Hizmetleri/İş Göremezlik e- Ödeme Projesi ekranından ulaşılacaktır. SORU 4- E-ödenek programı hangi sigortalıları kapsamaktadır? CEVAP- Program 4/a ve 4/b kapsamında yer alan sigortalılar için kullanılabilecek olup, ilk aşamada yalnızca 4/a sigortalılarının rapor işlemleri için kullanılacaktır. SORU 5- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılar için iş göremezlik ödeneğine esas istirahat raporları Kurumumuza nasıl gönderilecektir? CEVAP- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılar için düzenlenen istirahat raporlarının elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi uygulamasına başlanana kadar söz konusu raporlar yine manuel ortamda düzenlenip Kuruma gönderilmesi ve ödenmesi uygulamasına devam edilecektir.

2 SORU 6- E-ödenek programı ne zaman uygulamaya açılmıştır? CEVAP sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesine göre kısa vadeli sigorta kollarından verilmekte olan geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi için anlaşmalı sağlık hizmet sunucularınca düzenlenip Kuruma gönderilen istirahat raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesine dair programın 2 nci ve 3 üncü basamak sağlık kuruluşlarını kapsayan birinci versiyonu 1 Ağustos 2012 tarihinde işyeri hekimleri, aile hekimleri, bazı sağlık ocakları, askeriye ve belediye hastanelerini kapsama alan ikinci versiyonu 1 Ağustos 2013 tarihinde uygulamaya açılmış olup buna ilişkin sağlık tesislerinde görev yapan hekimlerin, işverenler ve Kurumun yapacağı iş ve işlemlere ait iş süreçleri yeniden belirlenmiştir. SORU 7- E-ödenek programı ile hangi tür raporlar düzenlenerek işverenlere ve Kuruma gönderilebilecektir? CEVAP- E-ödenek programı ile sigortalılara tek hekim ve sağlık kurulu tarafından verilen tüm istirahat raporları gönderilebilecektir. E-Ödenek Programı ikinci versiyonunun devreye girmesiyle birlikte işyeri hekimleri, aile hekimleri, toplum sağlığı merkezleri, belediye ve askeri hastaneleri hekimleri tarafından da elektronik ortamda istirahat raporu düzenlenebilmekte ve aynı anda Kurum ve işverenlere elektronik ortamda gönderilebilmektedir. SORU 8- E-ödenek programının işleyişine hangi kurumlar dâhildir? CEVAP- E-ödenek programının tarafları; tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları, işverenler ve Sosyal Güvenlik Kurumu dur. SORU 9- Birinci, İkinci ve Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları kimlerdir? CEVAP Sayılı Kanun gereği sağlık hizmet sunucuları Sağlık Bakanlığınca aşağıdaki şekilde basamaklandırılmıştır: Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları: Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlık merkezi ile Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, belediyelere ait poliklinikler. İkinci basamak sağlık hizmet sunucuları: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp merkezleri ve dal merkezleri, İstanbul Valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi. Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları: Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, üniversite hastaneleri ile bu hastanelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, enstitüler ve semt poliklinikleri, üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

3 SORU 10- Program hangi basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından kullanılabilecektir? CEVAP- Programın birinci versiyonunda sadece ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları kapsama alınmışken; tamamlanan ikinci versiyonda birinci basamak sağlık hizmet sunucuları, işyeri hekimleri, kurum hekimlikleri, aile hekimleri, belediye hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sağlık kuruluşları ve Kurumla anlaşması olan özel sağlık hizmet sunucuları da sisteme dahil edilmiş, söz konusu kurum hekimlerinin elektronik ortamda istirahat raporu hazırlamaları ve aynı anda Kuruma ve işverene gönderebilmeleri sağlanmıştır. SORU 11- Ödeneğe müstahak olmayan 4/a sigortalılarının istirahat raporları E-ödenek programı üzerinden Kuruma gönderilecek midir? CEVAP- E-ödenek programı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapıldığında sistemde sigortalının ödeneğe müstahak olmadığı görünen sigortalıların raporları da, istatistiki bilgiler için Kuruma, sigortalının istirahatlı olduğunun bilinmesi için de işverene gönderilecektir. Ancak bu sigortalılara ödenek ödenmeyecektir. SORU 12- Ödeneğe müstahak olmayan 4/a sigortalılarının istirahat raporları için işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılacak mıdır? CEVAP- Ödeneğe müstahak olmayan 4/a sigortalılarının istirahat raporları için işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. İşveren ve Kurum ekranlarına düşen bu tür raporlar işveren ve Kurum personeli tarafından arşive kaldır butonu kullanılarak arşivlenecektir. SORU 13- Sonlanmamış raporu bulunan sigortalıya yeni rapor düzenlenebilecek midir? CEVAP- Evet. Raporu sonlanmadan sağlık tesisine giden sigortalıya, mevcut raporu devam etse dahi aynı veya farklı bir hekimce yeni rapor verilebilecektir. Bu durumda, sigortalının sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihte yeni rapor verilmesine karar verilmesi halinde önceki rapor sistem tarafından bir gün önceki tarih itibariyle sonlandırılmış olacaktır. SORU 14- Kontrollü raporu bulunan ve kontrol tarihinden sonra sağlık hizmet sunucusuna başvuran sigortalıya nasıl işlem yapılacaktır? CEVAP- İstirahatin kontrol tarihi geçmiş olsa dahi, mevcut rapor linkinden sigortalının daha önce verilmiş olan raporu ekrana getirilir ve daha önce verilmiş olan kontrollü rapor, kontrol tarihi itibariyle hekim tarafından hastanın durumuna göre, çalışır a çevrilerek sonlandırılabilir. Veya yeni bir rapor öngörülecekse, eski kontrol tarihinden başlamak üzere (raporun bittiği tarihten sonraki gün kontrol tarihi kabul edilecektir.) ikinci bir rapor verilebilir. SORU 15- Hastane tarafından emzirme ödeneğine esas olmak üzere verilen bir doğum raporu, sigortalının aynı döneme ait başka bir raporunu keser mi? CEVAP- Hayır. Söz konusu rapor, istirahat raporu niteliğinde değildir. Bu nedenle alınacak doğum raporu, başka bir istirahat raporuna engel oluşturmaz. SORU 16- Programın işveren tarafında, istirahat raporları nasıl ve ne zaman görüntülenecektir? CEVAP- Raporlar, sağlık hizmet sunucusu başhekimi, tesis kodu olmayan hekimler ve işyeri hekimleri tarafından onaylandığı zaman elektronik ortamda işverene ait çalışılmadığına dair bildirim ekranında görüntülenebilecektir.

4 SORU 17- İstirahat raporları posta yoluyla yazılı olarak ayrıca Kuruma gönderilmeye devam edilecek midir? CEVAP- E-ödenek programı uygulamaya açılmadan önce, sağlık hizmet sunucuları tarafından kâğıt ortamında düzenlenen raporların bir nüshası sigortalıya verildiği gibi, e- Ödenek programının uygulamaya açıldığı tarihten sonra, aşağıda belirtilen nedenler ile hekimlerin kâğıt ortamında düzenlenmek zorunda kaldıkları raporların bir nüshası da düzenlendiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde Kuruma gönderilecektir. E- Ödenek programın devreye girmesiyle birlikte, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda düzenlenen raporlar aynı gün veya kağıt ortamında düzenlenen raporlar ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükmü gereği en geç 3 iş günü içerisinde başhekim tarafından onaylanarak Kuruma ve işverene gönderilecektir. Elektronik ortamda düzenlenerek Kuruma ve işverene gönderilen raporların ayrıca kâğıt ortamında düzenlenerek Kuruma gönderilmesine gerek yoktur. Ancak E-Ödenek programında meydana gelen teknik sıkıntılar nedeniyle elektronik ortamda rapor düzenlenememesi veya Kuruma ve işverene gönderilememesi halinde raporlar eskiden olduğu gibi kâğıt ortamında düzenlenerek Kuruma gönderilmeye ve Kurum tarafından da ödenmeye devam edilecektir. SORU 18- Çalışılmadığına dair bildirim ekranına düşen raporlara işveren nasıl bir işlem yapacaktır? CEVAP- Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince; Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalının; a) İstirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının, b) Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemelerin, c) Viziteye çıktığı/istirahatin başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediğinin, işveren tarafından Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 12/5/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ de değişiklik yapılmasına ilişkin 2/3/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ in 5 inci maddesinde bu hususta düzenleme yapılmış olup, (1) Bildirimin, internet adresinde İŞVEREN menüsü, Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi, Kullanıcı Şifre Ekranı, Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri, Giriş bölümünde yer alan bilgiler (çalışmadı veya çalıştı bildirimi) kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur. (2) Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer. Hükmü getirilmiştir.

5 SORU 19- İşverenin kağıt ortamında düzenlenen raporlar için çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmaması halinde karşılaşacağı müeyyide nedir? CEVAP- Çalışılmadığına dair bildirimin yapılması için gönderilen yazılı Tebligata rağmen tebligatın tebellüğünü takip eden 5 iş günü içinde çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmayan işverene Kanunun 102 nci maddesinin (i) bendi gereği idari para cezası uygulanacaktır. SORU 20-Analık sigortasından istirahat raporu hangi süreler için verilir? CEVAP- 1)Doğum öncesi 8 (çoğul gebelik halinde 10) haftalık süre için 2) Doğum sonrası 8 haftalık süre için SORU 21- Tek hekim tarafından bir defada en fazla kaç güne kadar rapor verilebilmektedir? CEVAP- Sigortalılara tek hekim tarafından bir defada en fazla 10 güne kadar rapor verilebilmektedir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise, hekim, bunu bir defa daha tekrarlayabilmekte ve yine en fazla 10 güne kadar olmak kaydı ile toplamda en çok 20 gün istirahat verebilmektedir. (SSİY Madde 39/1) SORU 22- Tek hekimin verdiği ikinci rapordan sonraki rapor kim tarafından verilebilmektedir? CEVAP- İkinci rapordan sonraki raporlar tek hekim tarafından verilememekte, sağlık kurulu tarafından verilmektedir. (SSİY. Madde 39/2) SORU 23 -Bir sigortalıya bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından en fazla kaç gün rapor verilebilmektedir? CEVAP- Bir sigortalıya bir takvim yılı içerisinde tek hekim (aynı veya farklı hekimler) tarafından değişik zamanlarda en fazla 40 gün rapor verilebilmektedir. (KVSK Uygulama Tebliği Madde 14/VI) SORU 24- Sigortalıya sağlık hizmet sunucusu tarafından düzenlenen tek hekim raporlarının, bir takvim yılı içerisinde 40 günü aşması durumunda ne olacaktır? CEVAP- Tek hekim tarafından verilen raporların, bir takvim yılında 40 günü aşması durumunda, sistem tarafından, hekimin karşısına raporun sağlık kurulu raporuna dönüştürülmesi için uyarı çıkacak olup 40 günü aşan raporlar sağlık kurulu tarafından verilecektir. (KVSK Uygulama Tebliği Madde 14/VI) SORU 25- Program istirahat raporlarında hangi ayrımları esas almaktadır? CEVAP-Program istirahat raporlarında; 1) Tek hekim raporları, 2) Sağlık kurulu raporları, 3) Emzirme ödeneğine esas doğum raporları, ayrımını esas almaktadır. SORU 26- Programda hangi vaka türlerinde istirahat raporu düzenlenebilmektedir. CEVAP- Programda iş kazası, hastalık, analık ve emzirme raporu düzenlenebilmektedir. Meslek hastalığı raporları; Sağlık Kurulu tarafından tespit yapılana kadar hastalık sigortası kolundan düzenlenmekte, Sağlık Kurulu tarafından rahatsızlığın meslek hastalığı nedeniyle olduğunun tespit edilmesi halinde Tahsil Tediye Ekranından güncelleme yapılarak, hastalık sigortası kolundan düzenlenen rapor meslek hastalığına çevrilmektedir.

6 SORU 27- E-ödenek Programı menülerinde sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından ne tür işlemler yapılabilmektedir? CEVAP- Programdaki menülerde sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından; 1) Tek hekimin birinci 10 güne kadar vereceği istirahat raporlarında sigortalının iyileştiğine ve artık çalışabileceğine; ya da rapor sonu itibariyle sigortalının hala iyileşmediğine ve tekrar sonu kontrol veya çalışır ile biten 10 günlük süre ile istirahatinin devam edeceğine, 2) Kontrollü raporlarda kontrol süresi sonunda istirahatin son bulacağına ve sigortalının çalışmaya başlayabileceğine; ya da ikinci bir kontrol süresi öngörülmesi gerektiğine veyahut da sigortalının sağlık kuruluna sevk edilmesine, 3) Sağlık Kurulu tarafından sigortalılara en fazla altı aya kadar rapor verilebilir. Altıncı aydan sonra hastalığın durumuna göre, rapor süresi sonunda istirahatin son bulacağına ve sigortalının çalışmaya başlayabileceğine; ya da sigortalının maluliyete sevk edilmesi gerektiğine veyahut da tedaviye devam edilmesi halinde maluliyet halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği gerekçesiyle raporunun devam etmesi gerektiğine karar verilmesi mümkün bulunmaktadır. E-Ödenek sistemi ikinci versiyonda, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisi doktorları tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporları kesintisiz altı aylık süreyi geçmesi halinde sistem rapor düzenlenmesine izin vermemektedir. Altı aylık süreyi aşan tedavilerde sigortalıya rapor düzenlenebilmesi için altı aylık sürenin sonunda sigortalının maluliyete sevki veya maluliyetinin önemli oranda azaltılabileceği hükmünün rapora işlenmesi gerekmektedir. Raporların süresi altı ayı geçtiğinde doktor tarafından kayıt tuşuna basıldığında, sistem maluliyete sevki uygundur veya maluliyeti önemli oranda azaltılabileceği yönünde uyarı vermektedir, yine doktor rapor sürelerini altı ayın altına çekip kayıt tuşuna bastığında yukardaki iki ibarenin yerine Kontrol, Çalışır veya Maluliyete Sevk butonları yeniden aktif hale gelmektedir. SORU 28- E- ödenek programının Kurum modülünde hangi menüler görüntülenebilmektedir? CEVAP- Sigortalıların bağlı bulunduğu il müdürlüklerinin kısa vadeli sigortalar servislerinde, sigortalıların istirahat raporlarına ilişkin olarak 9 (dokuz) adet menü görüntülenebilmektedir. Bunlardan birincisi Kullanıcı İşlemleri, ikincisi Yetki işlemleri, üçüncüsü Emzirme Ödemesi İşlemleri, dördüncüsü İşveren Onaylı Ödeme İşlemleri, beşincisi İşveren Onaysız Ödeme İşlemleri altıncısı Onay İşlemleri menüsü, yedincisi muhasebe işlemleri menüsü, sekizincisi tahsilat/tediye işlemleri menüsü ve dokuzuncusu görüntüleme işlemleri menüsüdür. 1-Kullanıcı İşlemleri: Bu menü kullanıcılar için bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmış olup programın kullanımı ile ilgili bilgiler içeren alt menülerden oluşmaktadır. 2-Yetki İşlemleri: Programı kullanmak isteyen sağlık hizmet sunucuları hekimlerine yetki verilen menüler içermektedir. 3- Emzirme Ödemesi İşlemleri: Hastaneler tarafından düzenlenen emzirme ödeneğine esas doğum raporları ünitelerde bu menüde görüntülenmekte ve ödenmesi için onay işlemleri menüsüne gönderilmektedir. Bu ödemeler için talep dilekçesi alınmasına devam edilecektir.

7 4-İşveren Onaylı Ödeme İşlemleri: Bu menüde işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmış raporlar görüntülenebilmekte ve ödenek miktarı sistemce hesaplanan raporlar servis personelleri tarafından kontrol edildikten sonra şef ve harcama yetkilisince onaylanmak üzere Onay İşlemleri menüsüne gönderilebilmektedir. 5-İşveren Onaysız Ödeme İşlemleri menüsü altında yer alan; a- İşveren Onaysız Ödeme; çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmayan istirahat raporlarının rapor bitim tarihi itibariyle iş göremezlik ödeneklerinin ödendiği menüdür. b- TC Kimlik no ile Ödeme; sigortalılara ait TC Kimlik Numaraları ile ödeme yapılabilen menüdür. c- Ceza Uygulanacak Raporlar; çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılması gereken süreyi aşan raporların yer aldığı menüdür. d- Cezaya Sevk Edilen Raporlar; operatörler tarafından ceza uygulanacak raporların ceza tebligatlarının döküldüğü yerdir. e- Ceza Listesinden Çıkarılan Raporlar; sehven ceza listesine düşen raporların söz konusu listeden çıkarıldıktan sonra düştüğü menüdür. f- İşveren Onaysız Rapor Listesi; sağlık hizmet sunucusu başhekimlerince onaylanarak gönderilen ve istirahat süreleri sona ermemiş raporların görüldüğü ekrandır. g- İşveren Onaysız Tebligat İşlemleri; çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılması için işverenlere tebligat gönderilen menüdür. h- Tebligat/Ceza listesi; işveren onaysız raporlardan tebligat gönderilenlerin listesini yer aldığı bu ekranda tebligat gönderilen fakat işverence yasal süre içinde bildirim yapmayan işverenlere uygulanacak İPC işlemlerinin takip edildiği ekrandır. 6- Onay İşlemleri menüsü; operatörler tarafından gönderilen raporların şef tarafından onaylandıktan sonra MOSİP sistemine aktarıldığı menüdür. 7- Muhasebe İşlemleri menüsü; a-muhasebe işlemleri; bu menüde MOSİP Sistemine aktarılacak kayıtlar yer almaktadır. b-günlük mutabakat listesi; MOSİP Sistemine aktarılan kayıtların listeler halinde görüntülenebildiği menüdür. c- MOSİP e Aktarılan Rapor Listesi; MOSİP Sistemine aktarılan sigortalı kayıtlarına ait bilgilerin tarih aralıkları itibariyle görüntülenebildiği menüdür. 8- Tahsilat/Tediye İşlemleri menüsü; bu menü vaka türlerinin (hastalık-iş kazası, iş kazası-hastalık) birbirine geçişini sağlayan, ayrıca elektronik ortamda düzenlenen raporların müstehak olmasına rağmen değişik sebeplerden dolayı ödenememesi durumunda bu menü altında yer alan MANUEL ÖDEME sisteminden ödeme yapılan menüdür. 9-Görüntüleme işlemleri; a-tc Kimlik no İle Sorgulama ve Arşivleme; sigortalıların almış oldukları istirahat raporlarına yapılan işlemlerin görüntülenebildiği menüdür. b-arşiv Listesi; işlem yapılmadan arşive kaldırılan raporların yer aldığı menüdür. c-rapor Sil; sağlık hizmet sunucusu tarafından yanlış veya eksik düzenlenen raporların silinebildiği menüdür. SORU Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendine tabi sigortalıları için eski sistemin uygulanmasına devam mı edilecektir? CEVAP- Evet. Kanunun 4(b) bendine tabi sigortalılar için programda gerekli düzenleme yapılıncaya kadar manuel ortamda (kâğıt ortamında) rapor düzenlenmesine ve 4/b iş göremezlik programı üzerinden ödenmesine devam edilecektir. Yukarıdaki kapsamda belirtilen sigortalılardan 4/(c) bendine tabi olan sigortalılar kısa vadeli sigorta kolları

8 kapsamında olmadıklarından, bu kişilere ait elektronik ortamda rapor düzenlenemeyecek ve Kuruma gönderilmeyecektir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan ve hastalanan memurlar için kâğıt ortamında düzenlenen raporlar Kurumun ilgili birimlerine gönderilebilecektir. SORU 30- Sigortalının, kontrol muayenesi için farklı bir ildeki sağlık hizmet sunucusuna başvurması mümkün müdür? CEVAP- Evet. Sigortalı sağlık hizmet sunucusuna başvurması sonucu almış olduğu rapora ait rapor takip no ve sıra no bilgileri, programın veri tabanında tutulduğu için, sigortalı kontrol muayenesine hangi ilde giderse gitsin T.C. kimlik numarası girildiği zaman, kontrol öngörülen rapor, hekimin karşısına tekrar çıkmaktadır. Örneğin İzmir de çalışmakta olan ve ilk raporunu buradan alan sigortalı, Amasya da kontrol muayenesine giderse, almış olduğu ilk rapor, Amasya da kontrole gittiği hekimin karşısına T.C kimlik numarası girildiği zaman sistem tarafından aynı rapor takip ve sıra numarası bir arttırılmış şekilde çıkacaktır. Amasya daki doktor, söz konusu raporu, hastanın durumuna göre çalışır a çevirebileceği gibi, sonu kontrol veya çalışır ile biten yeni bir rapor tanzim edebilir. SORU 31- Ücretsiz izin alan sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği verilecek midir? CEVAP sayılı İş Kanununun 56 ncı maddesinde, yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren tarafından toplam dört güne kadar ücretsiz izin verileceği, 74 üncü maddesinde ise, isteği halinde doğum yapan kadın işçiye tek gebelikte on altı, çoğul gebelikte on sekiz haftalık sürenin tamamlanmasından sonra, altı aya kadar ücretsiz izin verileceği öngörülmüş ve Kanunda bu sürelerin haricinde ücretsiz izin düzenlenmesine yer verilmemiştir. Buna göre 4-a kapsamındaki sigortalıların yukarıda belirtildiği şekilde ücretsiz izinli sayıldıkları dönemde sağlık hizmet sunucuları tarafından kendilerine istirahat raporu verilmesi halinde iş göremezlik ödeneği ödenecektir. Bu iki durumun dışında kalan sigortalıların, eksik gün bildirim nedenlerine ait belge türleri incelendiğinde, kısa vadeli sigorta primlerinin yatırılmamış olduğu görülebilecektir. Ayrıca kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişiler, 5510 sayılı Kanunda sadece genel sağlık sigortası kapsamına alındığı, kısa vadeli sigorta kolu kapsamında bulunmadıkları için, sigortalılık niteliği yitirilecek şekilde kısa çalışma uygulamasına tabi tutulmaları halinde bu kişilere geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemektedir. SORU 32- E- ödenek programı (Birinci ve İkinci Versiyon) ile önceki programda yaşanan hangi sorunlar ortadan kalkmıştır? CEVAP- Kanunun gerek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, gerekse (b) bendi kapsamında sigortalılar için hazırlanan geçici iş göremezlik ödeme programlarında iş göremezlik ödemelerinin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda (statü değişikliği nedeniyle Kanunda ödeneklerin ödenebilmesi için aranan 90 gün şartının tamamlanamaması, zorunlu sigortalı iken sigortalılığın sona ermesi fakat istirahat raporu nedeniyle genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü olarak sağlık yardımı alması vb. nedenlerle) ödemeler ancak manuel olarak hesaplanıp MOSİP sistemine atılmak suretiyle yapılmaktaydı. E- ödenek programı ile bu sorunlara meydan verilmemektedir. Çünkü yeni sistem SPAS sistemine entegre olduğundan kısa vadeli sigorta kollarına tabi farklı statülerdeki hizmetleri

9 birleştirmekte, kapsam değiştikçe yeni kapsama otomatik olarak geçmekte ve ödeneğin ödenmesinde problem yaşanmamaktadır. Ayrıca, eski sistemde tek hekim tarafından verilen raporların 40 gün kontrolü, raporların Kuruma intikal etmesinden sonra yapıldığından ve rapor düzenlenmesi aşamasında 40 günü geçip geçmediği tespit edilemediğinden ancak Kurumda ödeme aşamasında tespit edilebildiğinden, bu raporların hastanelere geri gönderilip sağlık kurulu raporuna çevrilmesi istenmekte, bazı ünitelerce sağlık tesisleri tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporları ile birlikte geçici iş göremezlik belgelerinin de yeniden düzenlenmesini istenmekte, özel sağlık hizmet sunucusu tarafından düzenlenip resmi sağlık hizmet sunucusu tarafından fenne uygun, usule uygun değildir şeklinde onaylanan raporlar nedeniyle sigortalıların mağduriyetlerine yol açılmaktaydı. Program ile bu sorunlar bertaraf edilmiş durumdadır. SORU 33- Sigortalılar, geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmek için hangi durumlarda işverenlerinden Ek Prim Hizmet Belgesi veya Sigortalı Hesap Fişi doldurmalarını isteyebileceklerdir? CEVAP- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara; 1- Geçici iş göremezlik veya emzirme ödeneklerinin ödenebilmesi için gerekli olan geriye dönük son bir yıl içerisinde 90 veya 120 gün şartlarının, henüz bildirimi yapılmamış bir önceki aya ait primlerle tamamlandığı durumlarda, 2- Sigortalının ilk defa işe başladığı işyerindeki işe girişinin veya toplam hizmet süresi ve kazançlarının sistem tarafından görülemediği veya çalışılmadığına dair bildirim giriş işleminin yapılamadığı durumlarda, 3- Sigortalının ilk işyerinde ilk defa işe girdiği gün iş kazası geçirdiği ve istirahat raporu verildiği durumlarda, emsal kazancın veya asgari kazancın girilmesi gereken durumda, Söz konusu işe giriş ile gün ve kazançların sistemde görülebilmesi, çalışılmadığına dair bildirim giriş işleminin yapılabilmesi için, işverenlerce E-Bildirge sisteminde yer alan ve yukarda belirtilen belge veya fişin doldurulup Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca; Kanuna göre geçici iş göremezlik ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Mevzuata göre, işveren sigortalıya ait aylık prim hizmet belgesini elektronik ortamda, sigortalının çalıştığı dönemi takip eden ayın 7/23 üne kadar yapabilmektedir. Sigortalının raporunun söz konusu tarihten önce sona ermesi yada ödeneğini on ar günlük sürelerde talep etmesi halinde, yani bildirimin yapılmayan dönemde, Kurum modülünde işveren onaylı ödeme işlemleri ekranında sigortalıya ait rapor bir önceki ay kazancı ve girişi olmadığı için düşmemektedir. Bu durumda da sigortalı, işvereninden önceki aya ait aylık prim hizmet belgesini veya sigortalı hesap fişini elektronik ortamda girmesini talep edebilir. Kazanç hesabı sırasında ayın 23 ü geçtiği halde işveren APHB sini süresinde vermemiş ise sigortalının son 3 aya ait (90 günlük süreye ait) eksiği varsa, işveren modülünde bu sigortalı için sigortalı hesap fişi girişinin yapılmasına dair program tarafından uyarı verilmektedir.

10 SORU 34- E- Ödenek programında, çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmayan ya da gecikmeli yapan işverenlere verilecek idari para cezaları ve cezaya ilişkin tebligat işlemleri hangi usul ve yöntemlerle uygulanacaktır? İstirahat raporları elektronik ortamda gönderilen ve ödenekleri ödenen sigortalılar için işverenlerce 01-İstirahat, Çalışmadı veya Çalıştı bildirimlerini yapmayanlar ya da süresinde yapmayanlar E-Ödenek programı tarafından tespit edilmekte olup bildirimleri yapmayan ya da süresinde yapmayanlara ait liste Kurum modülünde Ceza uygulanacak raporlar menüsünden alınabilmektedir. Alınan listede; 1-Aylık prim hizmet belgesinde düzenlenen sütundan Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişini Çalışmadı olarak, 2- Manuel veya elektronik Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş ekranından sigortalının istirahatli olduğu dönemde çalışıp çalışmadığını Çalışmadı veya Çalıştı olarak, bildirmeyen işverenlere Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen asgari ücretin yarısı, geç bildirenlere ise asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Eksik gün nedeni 01-İstirahat bildirimini yapmayan ya da geç yapan işverenlere eksik gün nedeni bildirimi ile ilgili sigorta primleri mevzuatı gereği idari para cezası uygulandığından ayrı bir ceza uygulanmayacaktır. Yukarıda açıklandığı şekilde aylık prim hizmet belgesinde, sigortalıya ait kazanç bildirilmeyen dönemde, eksik gün nedeni olarak 01-İstirahat de bildirilmeyen ya da istirahatli olduğu dönemde kazanç bildirilen, fakat yeni açılan sütundan Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Çalışmadı olarak veya Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen adresten çalıştı ya da çalışmadı olarak bildirim yapılmayan sigortalıya ödenen ödenekler sigortalılardan tahsil edilmeyecek, bu sigortalılara rapor verildiği yönünde işverenlerine Kurumca elektronik mesaj yollandığı da göz önüne alınarak çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılması yönünde Tebligat gönderilmeden idari para cezası uygulanacaktır. Kurum tarafından çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmayan işverenlere gönderilen asgari ücretin yarısı tutarındaki idari para cezası Tebligatı, işverene tebliğ edilmeden önce işveren tarafından Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi yapılması halinde, bildirim Kanunda belirtilen süreden geç yapıldığından asgari ücretin yarısı tutarında uygulanan idari para cezası, onda biri tutarına düşürülerek yeniden uygulanacaktır. SORU 35- İşveren modülünde hangi işlemler yapılabilmektedir? CEVAP- E-ödenek programının işveren modülü, istirahat raporu alan sigortalıların işverenleri tarafından çalışılmadığına dair bildirimlerinin yapılacağı modülü ifade etmektedir. Bu modüle her işveren kendi kullanıcı adı ve şifresi (e-bildirge şifresi) ile adresine giriş yaptıktan sonra, çalışılmadığına dair bildirim girişine ait iş ve işlemleri yürüteceği ekrana ulaşacaktır. Bu ekrandaki; Rapor işlemleri menüsü; istirahat raporlarının E-Ödenek programı yoluyla elektronik ortamda işverenin çalışılmadığına dair bildirim ekranına gönderilen ve bu ekranda görüntülenen sigortalılar için çalışılmadığına dair bildirim girişinin yapılması gereken ekrandır. İş kazası ve meslek hastalığı bildirim işlemleri, söz konusu bildirimin yapıldığı ekrandır. Çalışılmadığına dair bildirim işlemleri ekranı; sigortalılar için kağıt ortamında düzenlenen istirahat raporları için çalışılmadığına dair bildirimin yapılacağı ekrandır, bu ekrandan yapılan bildirimlere ait ödenekler eski iş göremezlik programından ödenecektir.

11 Sağlık hizmet sunucuları tarafından aynı sigortalı için hem elektronik ortamda rapor düzenlenerek Kuruma ve işverene gönderilmesi hem de kâğıt ortamındaki çıktısı sigortalının eline verilmesi ve sigortalının da bu raporu işverenine ibraz etmesi halinde şayet ödeneğin ödenmesi için mevzuatta aranan şartlar bakımından herhangi bir sakınca bulunmaması durumunda işveren tarafından çalışılmadığına dair bildirimin elektronik ortamda yapılması ve ödeneğin de E-Ödenek programından ödenmesi gerekmektedir. İşverenlerin aylık prim hizmet belgesinde sigortalıların istirahatli oldukları günler için 01 İstirahat kodu ile eksik gün bildiriminde bulunmaları halinde ayrıca çalışmadığına dair bildirim girişi yapmalarına gerek kalmayacaktır. SORU 36- E- ödenek programı Kurum modülünde yetki bakımından kullanıcı grupları nelerdir? CEVAP-Modülü kullanacak olan kısa vadeli sigortalar servislerinde çalışan personeller, yetki bakımından aşağıdaki kullanıcı gruplarına ayrılmaktadır: a) IGOR_OPERATOR: Program içerisindeki tüm ödeme kontrol ve hesap işlemlerini yapmaktan sorumlu personel yetkisi. b) IGOR_SEF: I. Onay yetkilisi. SORU 37- İş göremezlik ödeneklerine ilişkin iş ve işlemler hangi menüler üzerinden yürütülecektir? CEVAP-İş göremezlik ödeneklerine ilişkin iş ve işlemler, modüle giriş yapıldıktan sonra sağlık geri ödeme sistemi üzerinde açılan iş göremezlik online rapor uygulama ekranında yer alan; Yetki İşlemleri Emzirme Ödemesi İşlemleri, İşveren Onaylı Ödeme İşlemleri, İşveren Onaysız Ödeme İşlemleri Onay İşlemleri, Muhasebe İşlemleri, Tahsilat/Tediye İşlemleri Görüntüleme İşlemleri, menüleri üzerinden yürütülecektir. SORU 38- Emzirme Ödeneğine esas doğum raporlarında hangi bilgiler yer alacaktır? CEVAP-Emzirme ödeneği işlemleri için, modülde Emzirme Ödemesi İşlemleri ekranına tıklanıp, işlem tarihi girilmek suretiyle emzirme ödeneğine esas doğum raporu sorgulanacaktır. Sorgulama sonucunda, belirtilen tarihe kadar ünite tarafından henüz işlem görmemiş raporların listesi gelecektir. Bu listede; Raporun işlem tarihi, Rapor tipi, Rapor takip ve sıra numarası,

12 Sigortalı adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, Bebek doğum tarihi ve canlı çocuk sayısı, bilgileri yer alacaktır. SORU 39 Emzirme ödeneğine esas raporlara ait ödeme işlemleri yetkili personel tarafından nasıl gerçekleştirilecektir? CEVAP-Emzirme ödeneği, canlı doğum gerçekleşmesi durumunda; sigortalı kadına veya sigortalı erkeğin doğum yapan sigortalı olmayan eşine, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin doğum yapan sigortalı olmayan eşine verilen ödenektir. Bu ödeme için çalışılmadığına dair bildirim aranmayacaktır. Emzirme ödemesi bilgilerini makbuzlaştırmak için sigortalıya ait kayıt seçilerek ödeme tuşuna basılacak ve sigortalı bilgileri ve rapor bilgileri ni gösteren ekranda bilgiler kontrol edildikten sonra kaydet tuşuna basılarak ödeme bilgileri kesinleştirilecektir. SORU 40 İş Göremezlik ödeneğine esas raporlarda hangi bilgiler yer alacaktır? CEVAP-İşveren onaylı ödeme işlemleri menüsünün altında işlem tarihi girilmek suretiyle rapor kaydı sorgulaması yapılacaktır. Açılan ekranda, belirtilen tarih itibarıyla ünite tarafından henüz işlem yapılmamış olan işveren onaylı raporların listesi gelecektir. Listede yer alan raporlar açıldığında; Raporun işlem tarihi, Rapor tipi (hastalık/analık/meslek hastalığı/iş kazası gibi), Rapor takip ve sıra numarası, Düzenleyen tesis kodu ve tesisin adı, İş başı/ Kontrol Tarihi, Ayakta ve yatarak tedavi olunan süreler, Sigortalı T.C. kimlik numarası ile adı ve soyadı, Ödeme tarihlerine ilişkin bilgiler, yer alacaktır. SORU 41- İşveren onaylı ödeme ekranında yetkili personel tarafından ödeme işlemleri nasıl gerçekleştirilecektir? CEVAP-Söz konusu menüye ait listeden ilgili sigortalının kaydı seçilerek ödeme tuşuna basılacak ve sigortalı bilgileri ile rapor bilgileri ni gösteren ekranda bilgiler kontrol edildikten sonra, ödeme hesapla tuşuna basılarak ödeme hesaplanacaktır (ödenekte kesintiye tabi hallerden biri bulunuyorsa ekranın altında kesintiye mahsus alana bilgi girişi yapıldıktan sonra ödeme hesaplanacaktır). Ödeme tutarının belirlendiği gelen ekranda bilgiler kontrol edildikten sonra onayla tuşuna basılacak ve açılan ekranda rapor takip numaralı ödeme başarıyla kaydedilmiştir uyarısının alınmasıyla ödeme kesinleşmiş olacaktır. SORU 42- SORU 42- E-ödenek sisteminde elektronik ortamda Kuruma ulaşan raporların ödeme ve kontrol işlemlerinin yapıldığı İşveren Onaysız Ödeme İşlemleri ekranından ödemesi yapılan sigortalı için, işverenin çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranında çalışmadı, çalıştı veya APHB de üzerinden 01 istirahat eksik gün bildirimi veya çalışmadı bildirimi yapmaması halinde uygulanacak işlemler (idari para cezası) nelerdir?

13 Sağlık tesislerince manuel (kağıt) ortamında gönderilen raporlarda uygulanacak tebligat ve ceza süreci nasıl işlemektedir? CEVAP-İşveren kendi kullanıcı adı ve şifresi (e-bildirge şifresi) ile adresinden mevzuatta belirtilen süre dâhilinde (takip eden ayın 7/23 üne kadar) çalışılmadığına dair bildirim girişi yapmadığı zaman söz konusu raporlardan istirahat süresi sona erenler otomatik olarak Kurum modülünde Ceza Uygulanacak Raporlar ekranında görülecektir. Ünitenin kısa vadeli sigortalar servis personellerince anılan ekranda oluşan rapor listesi her gün takip edilmeli ve yeni gelen kayıtlar için en kısa zamanda Ceza Formu dökülerek Cezaya Sevk Edilen Raporlar ekranına gönderilmelidir. E-Ödenek programında işveren onaysız ödeme işlemleri menüsü altında Ceza Uygulanacak Raporlar Menüsü içinde, Cezadan Çıkar, Cezaya Sevk Et, Ceza Formu Dök bölümleri yer almaktadır. Söz konusu menülere ait uygulamalar aşağıda açıklanmıştır. Cezadan Çıkar: Bu bölümde istirahatli bırakılan sigortalıların işverenleri tarafından eski manuel çalışmadığına dair bildirim ekranından çalıştı yada çalışmadı bildirimi veya E-Ödenek programı üzerinden yeni elektronik çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından bildirimi yapılan, diğer taraftan Aylık Prim Hizmet Belgesinde 01 (İstirahat) kodu veya 12 (Birden Fazla) seçeneklerinden birinin veya Sigortalı İstirahatli Sürelerde Çalışmamıştır kutucuğunun işaretlenmiş olmasına rağmen, proğramsal nedenlerle ceza listesine düşen, ayrıca işten çıkan, ücretsiz izinli olan, yatarak tedavi gören sigortalılar için bildirim yapılmamış olması sebebiyle ceza listesine düşen raporların ceza listesinden çıkarılması amacıyla konulan bir menüdür. Cezaya Sevk Et: Yukarıda açıklanan çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılma seçeneklerinden herhangi biri kullanılarak bildirimi yapılmayan sigortalıları çalıştıran işverenler için uygulanacak cezanın İşveren Prim Tahsilat Servislerine intikal ettirmek için, kullanılan bir menüdür. Ceza Formu Dök: Cezaya sevk edilmesine karar verilen işverenler için uygulanacak ceza tebligat formunun oluşturulabileceği bir menüdür. Ceza uygulanmasına karar verilen işverenler için öncelikle Ceza Tebligat Formu oluşturulacak ve bir üst yazı ekinde İşveren Prim Tahsilat Servislerine gönderilecektir. Kısa Vadeli Sigorta Servis personellerince ceza uygulanacak rapor listesine düşen raporlar için gerekli kontroller yapıldıktan sonra cezadan çıkarılmasına karar verilen raporlar Cezadan Çıkar butonuna basılarak ceza listesinden düşürülecektir. Ceza uygulanmasına karar verilen işverenler için ise öncelikle Ceza Tebligat Formu oluşturulacak ve bir üst yazı ile İşveren Prim Tahsilat Servislerine gönderilecektir. Son işlem olarak Cezaya Sevk Et butonuna basarak ceza uygulanan işverenler listeden kaldırılacaktır. Sağlık tesislerince manuel (kağıt) ortamında gönderilen raporlar için ise rapor bitim tarihi itibariyle sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek ancak, raporun içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son tarih itibariyle çalışılmadığına dair bildirim girişinin işveren tarafından kendiliğinden yapılmaması halinde, kağıt ortamında düzenlenen raporun bir nüshasının işverene ulaşmamış olabileceği düşünülerek, işverene çalışılmadığına dair bildirim girişini yapması için tebligat çekilecek, işvereninin tebligatı aldığı tarihi takip eden 5 iş günü içinde bildirim girişi yapması beklenecek, bildirimin yapılmaması halinde idari para cezası uygulanması için işveren servisine gönderilecektir. İş veren servisince sigortalının işverenine idari para cezası tebligatı gönderilerek asgari ücretin

14 yarısı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Ancak Kurum tarafından gönderilen İPC tebligatı işveren ulaşmadan önce işverenin çalışılmadığına dair bildirim girişini yapması halinde bu ceza asgari ücretin onda biri tutarında uygulanacaktır. SORU 43- Onay aşamasına gelmiş ödeneğe esas raporlara ait işlemler nasıl gerçekleştirilecektir? CEVAP-Onay işlemlerine dair süreç aşağıdaki şekilde işleyecektir: Rapora ait ödeme operatör tarafından kontrol edilip kaydedildikten sonra sistem tarafından otomatik olarak şef onayına düşecektir. Şef, gerekli kontrolleri yapıp onay verdiğinde, sistemce ödeme bilgileri, ikinci onay yetkilisi olan müdür onayına sunulacaktır. Ödemenin muhasebeleştirilebilmesi ve MOSİP sistemine aktarılabilmesi için mutlaka müdür (harcama yetkilisi veya yetki devrettiği kişi) onayının yapılması gerekecektir. Sistem, onay kullanıcıları ve işlem tarihine ait tüm bilgileri arka planda tutmaktadır. Bu şekilde sistemce tutulan bilgilere ileride gerekli görüldüğünde, yapılan ödeme işlemi hakkında erişilebilecektir. İhtiyaç duyulması halinde onay iptal mekanizması da çalıştırılabilecek ve böylece henüz muhasebeye aktarılmadan ödeme üzerinde güncelleme yapılması mümkün olabilecektir. Müdür tarafından yapılan iptal kaydı IGOR_Şef ekranına düşecek, şef de yaptığı kontrolde işlemin yanlış olduğuna karar vermesi halinde IGOR_Operatör ekranına gönderebilecektir. Söz konusu bilgilere, onay işlemleri menüsünden ulaşılabilecektir. Bu menünün altındaki günlük onay listeleri menüsüne girildiğinde açılan ekranda yine rapor takip ve sıra no, sigortalı T.C. kimlik numarası bilgilerinin yanı sıra onaylayan kişiler (operatör/şef/müdür), onay tarihleri ve onay ver veyahut onay iptal tuşları yer alacak ve onaya ilişkin iş süreçleri bu menülerden yürütülecektir. Onay ve iptal mekanizması en alt basamaktan başlayarak, en üst yetki grubuna doğru işleyecektir. Rapor üzerinde gerekli tüm onaylar yapıldığında, ekranda rapora ait tüm onaylar tamamlanmıştır. Ödeme MOSİP e aktarılabilir ibaresi yer alacaktır. Müdür (harcama yetkilisi veya yetki devrettiği kişi) onay işlemini yaptıktan sonra gerekirse, aynı gün MOSİP tarafına düşen kaydı da iptal edebilecektir. Eğer onayın iptali için onay iptal tuşuna basılırsa, onayın iptal gerekçesi açılan ekrana yazılarak kaydedilecektir. SORU 44- Sigortalıya ait ödenekler muhasebeleştirilmek üzere MOSİP sistemine nasıl aktarılacaktır? CEVAP-Rapora ait tüm ödeme işlemleri tamamlandıktan sonra sigortalıya ait ödenekler muhasebeleştirilmek üzere MOSİP sistemine aktarılacaktır. Aktarma işlemleri ikinci onay yetkilileri (il müdürleri ya da yetki devettiği) tarafından gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Sistemde muhasebe işlemleri menüsü altındaki, Muhasebe işlemleri,

15 Günlük mutabakat listesi, MOSİP e aktarılan rapor listesi, MOSİP SİL menüleri ile muhasebe süreçlerine ilişkin iş ve işlemler takip edilebilecektir. Bu menülerde, işlem tarihi ile sorgulama yapılarak, şube bazında günlük onay listelerine ve günlük olarak muhasebeye aktarılacak kayıtların listesine ulaşılabilecektir. Bu listelerde rapor takip ve sıra numarası, sigortalı T.C. kimlik numarası, ödeneğe esas vaka türü, ödeme tutarı ve ödeme detayları görüntülenebilecektir. SORU 45- Uzun süreli istirahatlerde işveren tarafından çalışılmadığına dair bildirim nasıl yapılacaktır? CEVAP-Uzun süreli istirahatlerde sigortalının talebi halinde raporun belli aralıklarla mevzuata uygun olarak ödenebilmesini sağlamak için, program, işveren tarafından çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmasına olanak sağlayacak, ancak bu bildirim, mutlaka talep edilen sürenin son gününden hemen bir sonraki tarihte yapılacaktır. Örneğin 2/3/ /4/2013 tarihleri arasında istirahatli bırakılan ve özel sektörde çalışan bir sigortalının ödeneğini, rapor sona erme tarihinden önce en az onar günlük veya birer aylık süreler halinde talep etmesi durumunda, talep edilen günlerin tamamlanmış olması şartıyla ödenek, 10 günlük süreler halinde talep edilmesi durumunda ilk on günlük süre için 13/3/2013 tarihinde, aylık olarak talep edilmesi halinde ilk ay için 1/4/2013 tarihinde, ikinci ay için 1/5/2013 tarihinde Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişinin işveren tarafından Tebliğin 5/1 maddesinde belirtilen adresten sigortalının talep ettiği süreler için yapılması şartıyla hemen ödenecektir. Bu şekilde ödenen Mart/2013 ödeneği için eksik gün nedeninin, anılan aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verileceği en son tarihe kadar bildirilmeyen primlerin izahı açısından ayrıca bildirilmesi gerekmektedir. SORU 46- Sigortalıya geçici iş göremezlik ödemesi nasıl ve hangi merkez müdürlüğü tarafından yapılacaktır. CEVAP- Sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından hastane modülünde verilen istirahat raporlarına T.C. kimlik numarası ile girildiğinde, sistem arka planda sigortalının sigorta sicil numarasına, işveren sicil numarasına ve işverenin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine ulaşmaktadır. Bu yolla raporun hangi üniteye gönderileceği sistemce belirlenmiş olmaktadır. Bu nedenle istirahat raporlarına ait iş ve işlemler, sigortalı hizmet bildirimlerinin yapıldığı ve işveren dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince yapılacaktır. Ancak işveren işlemleri yapılmayan, fakat kısa vadeli sigorta işlemleri yapılan sosyal güvenlik merkezlerince, kendi personellerine işveren işlemleri yapılan birime ait ödeme yetkisi almaları halinde merkezlerine ait sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerini ödeyebileceklerdir. Örneğin Ankara İl Müdürlüğüne bağlı Çubuk Sosyal Güvenlik Merkezinde işveren işlemleri yapılmaktadır. Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren işverenlerin dosyaları Çubuk Sosyal Güvenlik Merkezinde işlem gördüğünden Akyurt Sosyal Güvenlik Merkezi kısa vadeli sigorta servisinde çalışan personellere Çubuk Sosyal Güvenlik Merkezine ait ödeme yetkisinin verilmesi halinde Akyurt Sosyal Güvenlik Merkezine bağlı sigortalılara ait geçici iş göremezlik ödenekleri adı geçen sosyal güvenlik merkezince ödenebilecektir.

16 Diğer taraftan, kısa vadeli sigorta ödeme işlemleri il müdürlükleri uhdesinde yapılan ünitelerimizde il müdürünün takdirine göre il müdürlüklerine bağlı sosyal güvenlik merkezlerinin kısa vadeli sigorta işlemlerini yapacak personellerine il müdürlüğüne ait ödeme yetkisinin verilmesi halinde adı geçen merkezlerce işlem yapılabilecektir. SORU 47- E-Ödenek programında sigortalıya ait raporun ödemesi yapılırken, ihbar kaydı oluşturulacak mı? CEVAP-Hayır, Eski sistemde, T.C kimlik numarası girilerek ihbar kaydı oluşturularak ve dosya açılması suretiyle yapılmaktaydı. Ancak E-Ödenek programında ise birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından gönderilen rapor Kurum kayıtlarına intikal ettiğinde SGK veri tabanı tarafından atılan rapor takip numarası ve rapor sıra numarasına göre ödeme iş ve işlemleri ilgili merkez müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, ödeme işlemleri, ilgili ekranların kullanımıyla ihbar kaydı oluşturmaya gerek kalmadan otomatik olarak yapılabilmektedir. SORU 48- Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödemeleri nasıl yapılacaktır? CEVAP- E-ödenek sisteminin önceki sistemden farkı, analık halinde sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, doğumdan önceki 8/10 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta olmak üzere ayrı ayrı ödenme imkanı olmasıdır. Hekimin düzenlemiş olduğu doğum öncesi ve doğum sonrası raporlarına istinaden, kişiye doğum gerçekleşmeden önce geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilecektir. Sigortalının aktarma raporunun olması, erken ya da geç doğumun gerçekleşmesi hallerinde, hekim tarafından, e-ödenek sistemine dahil olan sigortalılara verilen raporlarda yer alan takvim üzerinde yapılabilecek değişikliklerle, doğum öncesi ve doğum sonrası ödenebilecek olan süreler kesin olarak saptanarak, ödemelerdeki karışıklıkların önüne geçilmektedir. SORU 49- Fiilen işyerlerinin şubelerinde çalışmalarına rağmen sigorta iş ve işlemleri işyerinin genel merkezinde yürütülen sigortalılar için çalışılmadığına dair bildirim giriş işlemleri nereden ve nasıl yapılacaktır? CEVAP- Bazı işyerleri sigortalılarını fiilen işyerinin şubelerinde çalıştırırken sigortalıya ait aylık prim hizmet belgesi, işe giriş ve işten ayrılış bildirim ve benzeri sigortacılık iş ve işlemlerini işyerinin genel merkezinden yapabilmektedirler. Bu durumda E-Ödenek programı aracılığı ile sağlık hizmet sunucularından iş yerlerine elektronik ortamda gönderilen iş göremezlik raporları ve sağlık kurulu raporları sigortalıya ait sigortalama iş ve işlemlerinin yapıldığı işveren numarasına ait çalışılmadığına dair bildirim ekranında yani iş yerinin genel merkezinde görüleceğinden işveren tarafından çalışılmadığına bildirim girişinin yapılmasında ve sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğini almasında zorluklar yaşanabilecektir. İşverenler sigortalıların yaşayabilecekleri bu tür mağduriyetlerin engellenmesi için genel müdürlükçe yapılan sigortalama iş ve işlemlerini şubelere devrini ya da söz konusu girişler elektronik ortamda şifre ile yapıldığından, anılan şifrelerin şubede çalışan yetkili personellere devrini tercih edebilirler. SORU 50- E-Ödenek programının yazılım çalışmaları tamamen bitene kadar istirahat raporlarının kağıt ortamında Kuruma ve işveren gönderilmesi uygulamasına devam edilecektir. İşverenler tarafından sigortalının istirahatli olduğu dönemde iş yerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirim adresinden yapılacaktır. Adı geçen elektronik adreste Rapor İşlemleri ve Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş İşlemleri olmak üzere iki menü bulunmaktadır. İşverenler hastanelerden kağıt ortamında gelen

17 raporlara ait bildirimi hangi ekrandan, elektronik ortamda E-Ödenek programından gelen raporlara ait çalışılmadığına dair bildirim girişini hangi ekrandan yapacaktır? CEVAP - E-Ödenek programının yazılım çalışmaları tamamen bitene kadar istirahat raporları kağıt ortamında Kuruma ve işverene gönderilen raporlar için çalışılmadığına dair bildirim girişi yukarda belirtilen adresten ulaşılan Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş İşlemleri menüsünden, istirahat raporları elektronik ortamında E-Ödenek programı üzerinden Kuruma ve işverene gönderilen raporlar için ise çalışılmadığına dair bildirim girişi Rapor İşlemleri menüsünden yapılacaktır. SORU 51- Bir iş yerinden ayrılıp başka bir işyerine geçen sigortalının almış olduğu raporun eski işyerinin çalışılmadığına dair bildirim girişi ekranına düşmesi durumunda nasıl bir yol izlenecektir? CEVAP- İşten ayrılan ve yeni bir iş yerine giren sigortalıların aldıkları iş göremezlik raporları, istirahat başlangıç tarihinden bir önceki aya ait aylık prim hizmet belgesini bildiren işveren ekranına, yani sigortalının işten çıktığı işvereninin ekranına düştüğünden ve yeni işveren rapordan haberdar olmadığından çalışılmadığına dair bildirim girişini yapamamakta ve raporlar idari para cezası listesine düşmektedirler. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için sağlık hizmet sunucularınca sigortalılar için iş göremezlik raporları düzenlendiğinde, işveren ve kurum ekranlarına düşmesi esnasında E-Ödenek programınca okunan aylık prim hizmet belgesine ek olarak sigortalı işe giriş-çıkış bildirgesinin de okunması da sağlanmıştır. Ancak işverenlerin sigortalının işe giriş bildirgesini sehven vermemesi, idari para cezasına uğramamak için vermemekte ısrar etmesi durumunda raporlar eski işverenin ekranına düşmeye devam etmekte, eski işveren sigortalı çalışanım değildir butonu ile bildirim yapsa bile rapor yeni işverenin ekranına düşmemektedir. Bu konuda yeni düzenleme yapılana kadar eski işverenin bilgilendirilmesi, "çalışanım değildir" butonunun kullandırılması, yine de rapor yeni işveren düşmüyorsa yeni işverene idari para cezası uygulanmaması, uygulanmış olanlar var ise cezanın kaldırılması ve tahsil edilmiş ceza bedeli var ise iade edilmesi gerekmektedir. SORU 52- E-ödenek programında hangi raporların silinmesi gerekmektedir? CEVAP-Sağlık hizmet sunucusunca elektronik ortamda hazırlanıp Kuruma gönderilen raporlarda bulunması elzem olan ancak raporda bulunmayan herhangi bir bilginin var olması veya raporda düzeltilemeyecek bariz bir hatanın olması durumunda rapor silinmelidir. Rapor Kurum kayıtlarından silindiği zaman sağlık hizmet sunucusunun veri tabanından da silinecektir. Bu durumda hastanenin raporu tekrar yazması gerekmektedir. Örneğin; rapor başlangıç-bitiş tarihi olmayan raporlar ve test amaçlı gönderilen raporlar silinebilir. SORU 53- E-ödenek programında hangi raporların arşivlenmesi gerekmektedir? CEVAP- Hastalıktan verilen iki günlük raporlar, 90 gün prim gün sayısının olmaması nedeniyle ödeneğe müstahak olmayan sigortalının almış olduğu raporlar, Eski sistemde ödenip dosyası kapatılan ancak yeni sisteme de düşen raporlar, açıklama hanesi doldurularak arşive kaldırılmalıdır. Şu anda programın tüm menülerinde bu buton bulunmakta ve arşive kaldırılan bir rapor arşivden geri çağırılabilmektedir. SORU 54- Vaka türünün yanlış olduğunun anlaşılması durumunda (önce iş kazası veya meslek hastalığı vakası olmasına rağmen hastalık vakası olarak düzenlenen veya tersi bir durumun söz konusu olduğu durumda) yapılması gereken işlem nedir?

18 CEVAP- Vaka türünün yanlış olduğunun anlaşılması durumunda E-Ödenek programında bulunan tahsil-tediye ekranlarından eksik ödenmiş olan iki günlük tutar sigortalıya ödenir veya fazla ödenmiş olan tutarlar sigortalıdan tahsil edilir. Vaka türünün değiştirilmesi amacıyla hastaneye başvurulmaz. SORU 55- Yatarak tedavilerde ve işten çıktıktan sonra alınan istirahat raporları için işverenin çalışılmadığına dair bildirim girişinde bulunması gerekir mi? CEVAP- Yatarak tedavilerde kişinin hastanede yatıyor olması ve çalışamayacağı göz önünde bulundurularak sigortalın almış olduğu istirahat raporu için işverenden ayrıca çalışılmadığına dair bildirim girişi yapması istenmez. Ayrıca işten çıkan bir sigortalı için de çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmasına gerek yoktur. SORU 56- E-ödenek programı üzerinden yapılan hesaplama ile eski program üzerinden yapılan hesaplama arasında tutarsızlık olması durumunda nasıl bir işlem yapılmalıdır? CEVAP-E-ödenek programı ile eski program tarafından yapılan hesaplama arasında 1 liranın üzerinde bir farklılığın olması durumunda raporun bir çıktısı alınıp geçici iş göremezlik ödeneği eski program üzerinden ödenecektir. Bu durum ayrıca ilgili sigortalının TC Kimlik Numarası ve şube kodu ile gerekli açıklamalar yazılarak programcıya mail atılması gerekmektedir. Ayrıca eski sağlık ödeme sisteminde ödenek hesaplanırken sistem virgülden sonraki 2 rakamı alırken e-ödenek sisteminde virgülden sonraki 4 hane alınmaktadır. Ancak ödeme yapılırken virgülden sonraki iki rakam göz önünde bulundurulmaktadır. örnek: Ödeme Tutarı : 20,90 TL SORU 57- Kontrollü raporlarda kontrol tarihinin resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi durumunda sağlık hizmet sunucusunca nasıl bir işlem yürütülmelidir? CEVAP- Kontrollü raporlarda kontrol tarihinin hafta sonuna veya resmi tatillere denk gelmesi durumunda sigortalı kontrole kontrol tarihini takip eden iş gününde gitmek zorundadır. Sağlık hizmet sunucusuna başvuran sigortalıya bu durumda hekim tarafından ya ikinci rapor verilecek ya da kontrol tarihi itibariyle çalışır a çevrilerek rapor kapatılabilecektir. SORU 58- Kontrole gitmeyen sigortalıya iş göremezlik ödeneği ödenir mi? CEVAP- Sigortalı, doktorun çalışır kararı olmadan hekim tavsiyesine uymayarak işyerinde çalışmaya başlamış ve çalıştığı tarihten sonra hekime başvurmuş ise söz konusu rapor hekim tarafından kapatılmayacak ve sigortalıya 5510 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin (d) bendine göre söz konusu rapora ait ödenek ödenmeyecektir. Sehven ödenmiş olanlar da geri alınacaktır. SORU 59- Hastane tarafından kapatılmıştır. uyarısı neyi ifade etmektedir? CEVAP- Bu uyarı kontrole gitmeyen sigortalı için verilen bir uyarıdır. Kontrole gitmeyen sigortalı için bu uyarı sigortalı kontrole gitmemiştir. Ödenmez şeklindedir. Sigortalının bir ay içinde doktora başvurarak kontrollü raporunu çalışır a çevirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Kanunun 22 inci maddesinin (d) bendine göre söz konusu rapora ait ödenek ödenmeyecektir. Kontrol tarihi bir ayı geçtikten sonra sigortalıya yeni bir rapor

19 düzenlendiğinde program arka planda kontrollü raporu hastane kapattı uyarısı vererek sonlandırmaktadır. SORU 60- Hastalıktan verilen kontrollü raporlarda ikinci rapor için 2 günlük kesinti yapılır mı? CEVAP-Kontrollü rapor bir önceki raporun devamı niteliğinde olan bir rapor olduğundan 2 günlük kesinti yapılmaz. Ancak E-ödenek programının yazılımından kaynaklanan bir nedenle ikinci rapor için bir kesinti yapılması durumunda raporun bir çıktısı alınarak ödeme eski sistem üzerinden yapılmalı veya eski tahsil-tediye ekranlarından bu iki günlük kesinti sigortalıya ödenmelidir. SORU 61- Uzun süreli istirahatlerde sigortalının ödeneğini kısa sürelerle alabilmesi mümkün müdür? CEVAP- Sigortalının uzun süreli rapor ödemelerini en az on günlük veya 20 ya da 30 günlük sürelerde talep etmesi ve işvereninden çalışılmadığına dair bildirim girişini yapması yönünde talepte bulunması ve işverenin de o sürelere ait çalışılmadığına dair bildirim girişini yapması halinde sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği onar, yirmişer veya otuzar günlük periyodlarla ödenebilir. SORU 62- E-ödenek sistemi ile eski manuel sistemin aynı anda uygulanmasına ne zamana kadar devam edilecektir? CEVAP- Şu anda birinci ve ikinci basamak sağlık hizmet sunucuları olan devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve Kurumla anlaşması olan sağlık hizmet sunucuları ile iş yeri hekimleri ve aile hekimleri E-ödenek programı üzerinden elektronik ortamda rapor gönderilebilmektedir. E-Ödenek Programı ikinci versiyon yazılım ve iyileştirme çalışmaları devam ettiği, anlaşmasız özel hastanelerin kağıt ortamında düzenlediği ve anlaşmalı hekimlerce onaylanan raporların ödendiği eski sistem ve elektronik ortamda rapor düzenlenen yeni sistemin aynı anda uygulanmasına bir süre daha devam edilecektir. SORU 63- Doğum öncesi raporun tek seferde ve doğumdan sonra ödenmesi gibi bir zorunluluk var mıdır? CEVAP- Doğum iznine ayrılmış kadın sigortalı, doğum öncesi raporuna ait istirahat parasını talep edebilir. Bu durumda işverenin sigortalının talep ettiği güne kadar geçen süre için çalışılmadığına dair bildirim girişini yapması halinde sigortalının iş göremezlik ödeneği onar, yirmişer veya otuzar günlük periyodlarla ödenebilir. Doğum gerçekleşmeden doğum öncesine ait raporların ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Doğum öncesi rapor illaki tek seferde talep ediliyorsa o zaman doğum veya erken doğum tarihinin beklenmesi gerekmektedir. SORU Haftada doğum iznine ayrılan kadın sigortalının erken doğum yapması durumunda sağlık hizmet sunucusu tarafından nasıl bir işlem yapılmalıdır? CEVAP- Hastane normal doğum öncesinde 32 inci haftada hastaneye gelen kadın sigortalıya 56 veya 70 günlük doğum öncesi raporu düzenler. Doğum iznine ayrılmış olan kadın sigortalının, erken doğum yapması durumunda, sağlık hizmet sunucusu tarafından ön kayıt ekranında yeni rapor düzenlenir. Yeni rapor düzenlenirken erken doğum tarihi ve erken doğumun olduğu doğum haftası rapora işlenir. Bu güncelleme işleminden sonra program erken doğum tarihine kadar geçen süreler için ödeneğin doğum öncesi rapor parası olarak

20 ödenmesini, erken doğumdan sonraki 56 veya 70 günlük süreden eksik kalan günleri doğum sorası rapora ilave ederek ödenmesini sağlar. SORU 65-İşverenin ısrarla çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmaması durumunda sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilir mi? CEVAP- 12/5/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ de değişiklik yapılmasına ilişkin 2/3/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ in 5 inci maddesinde bu hususta düzenleme yapılmış olup, (1) Bildirimin, internet adresinde İŞVEREN menüsü, Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi, Kullanıcı Şifre Ekranı, Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri, Giriş bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur. (2) Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer. Hükmü getirilmiştir. Dolayısıyla rapor bitim tarihinden sonra sigortalının rapor ücretinin ödenmesi için işverenin çalışılmadığına dair bildirim girişi yapması beklenmeyecektir. Sigortalının ödeneği ödendikten sonra işverene idari para cezası uygulanması için işlemler başlatılacaktır. SORU 66-E-ödenek programında ve eski sağlık ödeme sisteminde farklı ya da aynı sağlık hizmet sunucusunca aynı tarih aralığı için mükerrer istirahat raporu düzenlenebilir mi? CEVAP- Şu anda e-ödenek sistemi ve eski sağlık ödeme sistemi birbirini görmemektedir. Dolayısıyla aynı tarih aralığı için aynı kişiye farklı ya da aynı sağlık hizmet sunucusunca istirahat raporu düzenlense bile ödemelerin MOSİP e aktarılması sırasında oluşturulan kontrol mekanizması sayesinde aynı tarih aralığı için sistemce ödemeye izin verilmemektedir. SORU 67-Kontrollü raporlarda, elektronik ortamda hazırlanan ilk raporun ardından ikinci raporun hazırlanması esnasında programın hata vermesi ve rapor düzenlenememesi durumunda nasıl bir işlem yapılmalıdır? CEVAP- Bu durumda sağlık hizmet sunucusu tarafından söz konusu sigortalı için ikinci rapor manuel ortamda hazırlanacak ve eski sistem üzerinden ödemesi yapılacaktır. SORU 68- DİKKAT! Rapor kontrol durumunda iken ödeme yapıldı. uyarısı ile karşılaşıldığında nasıl bir yol izlenmelidir? CEVAP-Bu uyarı uzun süreli istirahat raporu alan sigortalıya talep etmesi halinde ödeneğinin onar, yirmişer veya otuzar günlük periyodlarla ödendiğini gösteren uyarıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki durum mevcuttur. Birincisi; uzun süreli istirahatinin sonunda kontrol verilen sigortalının rapor parasını periyodlar halinde alması ancak kontrol tarihinde kontrole gitmemesi durumunda sistem son periyodun ödemesinin yapılmasına izin vermemektedir. Sigortalı sağlık hizmet sunucusuna 1 ay içince başvurup kontrol olan rapor durumunu çalışır a çevirmezse daha önce almış olduğu ödenek 5510 sayılı Kanunun 22

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SORU 1- E-ödenek programı nedir? CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 25029274-1093/37-237/436 06/04/2013 Konu : Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi A- GENEL AÇIKLAMALAR GENELGE 2013/19 Bilindiği

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SORU 1- E-ödenek programı nedir? CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.07.2012 Sayı: 2012/175 Ref: 4/175

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.07.2012 Sayı: 2012/175 Ref: 4/175 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.07.2012 Sayı: 2012/175 Ref: 4/175 Konu: S.G.K. TARAFINDAN E-ÖDENEK PROGRAMI HAKKINDA SIK SORULAN SORULARIN CEVAPLANDIRILDIĞI BĐR DUYURU YAYINLANMIŞTIR S.G.K. tarafından, istirahat

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SORU 1- E-ödenek programı nedir? CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2013/108 Ref: 4/108

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2013/108 Ref: 4/108 SĐRKÜLER Đstanbul, 16.04.2013 Sayı: 2013/108 Ref: 4/108 Konu: S.G.K. TARAFINDAN ĐSTĐRAHATLĐ SĐGORTALILAR ĐÇĐN ÇALIŞILMADIĞINA DAĐR BĐLDĐRĐM GĐRĐŞĐ HAKKINDA GENELGE YAYINLANMIŞTIR Sosyal Sigorta Đşlemleri

Detaylı

(SİRKÜLER 2012 63) Anılan Genelgede belirtilen süre 30/09/2012 tarihli duyuru ile 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

(SİRKÜLER 2012 63) Anılan Genelgede belirtilen süre 30/09/2012 tarihli duyuru ile 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmıştır. 04.10.2012 (SİRKÜLER 2012 63) Konu: İşverenlerin E-posta Adreslerini Kuruma Bildirmeleri Hakkında. Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 03/08/2012 tarihinde 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmış

Detaylı

AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDE EKSİK GÜN NEDENİ OLARAK BİLDİRİLEN İSTİRAHAT ARTIK ÇALIŞMAZLIK BİLDİRİMİ YERİNE GEÇECEK

AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDE EKSİK GÜN NEDENİ OLARAK BİLDİRİLEN İSTİRAHAT ARTIK ÇALIŞMAZLIK BİLDİRİMİ YERİNE GEÇECEK AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDE EKSİK GÜN NEDENİ OLARAK BİLDİRİLEN İSTİRAHAT ARTIK ÇALIŞMAZLIK BİLDİRİMİ YERİNE GEÇECEK Süleyman TUNÇAY* 1-Giriş: Ülkemizde bireylerin sosyal güvenliğe ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

İSTİRAHATLI OLAN İŞÇİLERİN SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ YAPTIRIMA TABİ Mİ?

İSTİRAHATLI OLAN İŞÇİLERİN SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ YAPTIRIMA TABİ Mİ? İSTİRAHATLI OLAN İŞÇİLERİN SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ YAPTIRIMA TABİ Mİ? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ İşyerlerinde istihdam edilen sigortalıların hekim muayenesi neticesinde sağlık sorunları nedeniyle istirahat

Detaylı

Mustafa CERİT SGK Başmüfettişi İstanbul SGK İl Müdür Yardımcısı

Mustafa CERİT SGK Başmüfettişi İstanbul SGK İl Müdür Yardımcısı SGK DA E-DEVLET E-TEBLİGAT UYGULAMASI (ÇALIŞAMAZLIK GİRİŞİ) Mustafa CERİT SGK Başmüfettişi İstanbul SGK İl Müdür Yardımcısı E-Devlet Kapsamında Sunulan Hizmetler https://www.turkiye.gov.tr/ https://www.kamu.turkiye.gov.tr/

Detaylı

ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI

ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ: 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre,

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DAVUT EKER KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DAVUT EKER KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DAVUT EKER KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ İşgöremezlik raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesine dair programın yazılım çalışmaları tamamlanmış

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.09.00/X-1093-52-76-40257 A n k a r a Konu : Geçici İş Göremezlik Ödeneği 16.01.2008 ve Emzirme Yardımı Ödemeleri GENELGE 2008/7 Kurumumuza devredilen SSK na tabi sigortalılarının

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2010/66

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2010/66 T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2010/66 Tarih : 25.05.2010 Konu : ĠĢ göremezlik programları ve çalıģılmadığına dair bildirim giriģi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 28.05.2010 Sayı: 2010/66 Ref: 4/66

SĐRKÜLER Đstanbul, 28.05.2010 Sayı: 2010/66 Ref: 4/66 SĐRKÜLER Đstanbul, 28.05.2010 Sayı: 2010/66 Ref: 4/66 Konu: ĐŞ GÖREMEZLĐK PROGRAMLARI VE ÇALIŞILMADIĞINA DAĐR BĐLDĐRĐM KONULU 2010/66 SAYILI SGK GENELGESĐ YAYINLANMIŞTIR 18.05.2010 tarih ve 2010/57 sayılı

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ EKİM 2008 AYINDAN SONRA İLK DEFA SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYACAK

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53 KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. 17 Nisan 2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete de Sosyal Sigorta İşlemleri

Detaylı

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Resul KURT* I- GİRİŞ Sigortalının işe başlama, işten ayrılma tarihi ile çalışılan ayın kaç gün çektiği, Prim ödeme gün

Detaylı

SGK İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR

SGK İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR 2013 SGK İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR SGK DAN BEKLEDİĞİMİZ PROGRAM DEĞİŞİKLİKLERİ SGK, Dünyada E-Bildirge sistemine geçen üçüncü sıradaki ülkedir. Buna rağmen halen

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2017/11

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2017/11 Sayı : B.13.2.SGK.0.02.05.00/X- Konu : 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2017/11 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi ile süresinde

Detaylı

AYLIK PİRİM VE HİZMET BELGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ

AYLIK PİRİM VE HİZMET BELGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ AYLIK PİRİM VE HİZMET BELGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ GENELGE 16-347 Ek I-GENEL AÇIKLAMALAR: Bilindiği gibi, 2004/Mayıs ayı ile takip eden aylara ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 19/9/2016 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalılık Statüsünden Kaynaklanan Emekli

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN EV HİZMETLİSİNİN PRİM ÖDEMESİ %30 ZAMLANDI

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN EV HİZMETLİSİNİN PRİM ÖDEMESİ %30 ZAMLANDI 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN EV HİZMETLİSİNİN PRİM ÖDEMESİ %30 ZAMLANDI EV HİZMETLİSİ OLUP 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN 5510/ Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar ; Ø

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

2) PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLME ŞEKLİ, SÜRESİ VE ÖDENMESİ

2) PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLME ŞEKLİ, SÜRESİ VE ÖDENMESİ CEZA İNFAZ KURUMLARINDA 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLARAK GÖREV YAPAN KADROLU PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

GENELGE 16-380 EK I- GENEL AÇIKLAMALAR:

GENELGE 16-380 EK I- GENEL AÇIKLAMALAR: SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (devredilen) Sigorta Đşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/614114 ANKARA KONU

Detaylı

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM SİRKÜLER (2012/23) KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükmleri uyarınca kesilen İdari Para Cezalarında İndirim. Bilindiği üzere yukarıda bahsi geçen kanunun 102. Maddesinin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun 48

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU Zorunlu BES Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu BES Bilgi

Detaylı

SİRKÜLER 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU

SİRKÜLER 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU SİRKÜLER Sayı: Ağustos 2015 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU 1. Kıdem Tazminatı Tavanı Değişen Mevzuat: 27.08.2015 Tarih ve 29458 sayılı resmi gazetede yayınlanan 22.08.2015 tarihli ve 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

TOBB. r~ ~ı TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ. Tarih : İ.3./04/2012 Sayı : 0546/82-1^ Konu : Sigorta Primleri

TOBB. r~ ~ı TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ. Tarih : İ.3./04/2012 Sayı : 0546/82-1^ Konu : Sigorta Primleri r~ ~ı ÇARŞAMBA TİCARET VE SAKAYI ODASİ GENEL SEKRETERLİSİNE ÇAY M&HALLE3Í KÜÇÜK HÂMAM SÖK. NO:6/A TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN 362-8335280 V I Tarih : İ.3./04/2012 Sayı : 0546/82-1^

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021 Sirküler Tarihi : 05.01.2015 Sirküler No : 2015/021 2015 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Asgari Ücret Tespit komisyonu, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTALAR

KISA VADELİ SİGORTALAR KISA VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Kısa Vadeli Sigortalar (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Modülleri

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Madde -a/1 -a/2 -a/3 -a/1 Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni işe giriş bildirgesi

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI)

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI) 5510 - SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI) Ġlgili Madde 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 102-b/2 102-b/3 Uygulanacak Ġdari Para Cezasının

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

BÜTÇE İNTERNET SİTESİ KULLANICI REHBERİ

BÜTÇE İNTERNET SİTESİ KULLANICI REHBERİ 2013 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BÜTÇE İNTERNET SİTESİ KULLANICI REHBERİ sgk NKR YAZILIM DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 21/11/2013 İçindekiler Tablosu 1. Giriş... 2 2. MOSİP EK KARŞILIK GİRİŞ EKRANI... 3

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

/38-1. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge de belirtilen hususlar aşağıdaki şekildedir:

/38-1. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge de belirtilen hususlar aşağıdaki şekildedir: 04.08.2016/38-1 667 VE 668 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE KAPATILAN İŞYERLERİ İLE İLGİLİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 2016/16 SAYILI GENELGE YAYIMLANMIŞTIR. ÖZET : 667 ve 668 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 Konu: Dosya Düzeni GENELGE 2009/ 136 Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde Kurumumuz sigortalıları ve hak sahiplerinin

Detaylı

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Eyüp Sabri DEMİRCİ * 1- Giriş Bilindiği gibi, aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi için uygulanacak asgari ücret tutarı : 1.647,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER UYGULANACAK CEZA 1)

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 25029274-1093-37-287/ 447 01/09/2015 Konu : 6645 Sayılı Kanunda yer alan Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları GENELGE 2015/22 23/4/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI.

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine tıklanır. Açılan sayfada KBS GİRİŞ butonuna tıklanır.

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR 20.02.2017/35-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR ÖZET : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE

Detaylı

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2017 Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 19.04.2017/54-1 İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ÖZET : 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR

Detaylı

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Md. ÖngörülenTeşvik 687 KANUN NOLU TEŞVİK 2 Yararlanma Şartları: Sigortalılar Yönünden: İş-Kur a kayıtlı işsizler arasından 01.02.2017

Detaylı

Sürüm 0.1 2008 Sosyal Güvenlik Kurumu

Sürüm 0.1 2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Sürüm 0.1 2008 Sosyal Güvenlik Kurumu GİRİŞ SSK İşgöremezlik Ödemeleri Sistemi ne giriş yapmadan önce aşağıda belirtilen tarayıcı (örn. İnternet Explorer, FireFox gibi) ayarlarını yapmak sistemin sağlıklı

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5921 Kabul Tarihi: 11/8/2009 MADDE 1 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

İŞVERENLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

İŞVERENLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR? İŞVERENLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR? Berna Gökçe AYAN Sosyal Güvenlik Uzmanı Giriş Küresel istatistiklere göre dünyada iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle

Detaylı

SİRKÜLER 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SİRKÜLER 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SİRKÜLER SAYI: ARALIK 2015 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1. 6111 Sayılı Kanun Teşvikinin Uygulama Süresi Uzatıldı Değişen Mevzuat: 08.09.1999 Tarih ve 23810 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU 23.05.2012 E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. Konu ile ilgili olarak SGK nın yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Elektronik reçetelerin oluşturulacağı

Detaylı

MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR

MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA 102-a/1 102-a/2 102-a/3 SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi,

Detaylı