BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ"

Transkript

1 BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÖZEL BOR KİMYASALLARI TOPLANTISI 06 Ağustos 2003 ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

2 BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ Bor mineral ve ürünleri, seramik kaplama, süs ve sofra malzemeleri üreticilerine yarı mamul olan frit i sunan frit sektöründe önemli bir hammadde ve maliyet unsurudur. Dolayısı ile yukarıdaki sektörleri ve rekabet ettikleri pazarlardaki konumlarını etkilemektedir. Bor : Frit Üretimindeki Önemi, Kullanım Miktarı ve Maliyete Etkisi Seramik ve emaye sırlarının ana hammaddesi olan fritte kullanılan bor mineralleri (Kolomanit-Uleksit-Tinkal) ve ürünleri (Borax (penta-deka), Asit borik), sırın camsı görünümünü geliştirdiği gibi, yüzeyde oluşacak çatlama ve kavlama gibi yüzey hatalarına mani olur. Aynı zamanda genleşme değeride düşük olduğundan sırın bisküvi ile uyuşumuna önemli katkıda bulunur. Frit üretiminde teorik olarak Bor ürünleri yerine belirli oranlarda Bor mineralleri de kullanılabilirse de iki nedenden dolayı günümüzde bu olasılık mümkün değildir. 1. Uleksit, Kolomanit ve Tinkal da önemli kalite problemleri bulunmaktadır. Bu minerallerin Boroksit yüzdeleri önemli değişimler göstermekte, dolayısı ile frit kalitesini etkilemektedir. 2. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere kalite problemi çözülmüş dahi olsa, birim tenöre tekabül eden fiyat hesabı yapıldığında söz konusu hammaddelerin Bor ürünlerinden daha pahalı olduğu anlaşılmaktadır. Eti Holding, bu fiyat rakamları ile adeta Bor ürünlerinin kullanımını teşvik etmektedir. Tablo I : Bor Mineral Ve Ürünlerinin Tenör Hesabı İle Fiyat Karşılaştırmaları B2O3 Na2O CaO B2O3 Tenör Oranı Fiyat * DM/Ton Tenöre göre değeri DM/ton Borik Asit Boraks (P) Uleksit Kolomanit Tinkal * Değerler satışların Mark ile yapıldığı dönemdeki satış değerleridir Seramik Federasyonu 2

3 Borik Asit ve Boraks şu anda frit üretiminde hem kalite hem de uygulanan fiyat politikası sebebiyle alternatifsiz hammaddeler durumundadır. Türkiye de seramik ve emaye frit üretiminde kullanılan Bor miktarları aşağıdaki tabloda özetle verilmiştir. Tablo II : Frit Ve Seramik Sektörlerinde Kullanılan Toplam Bor Miktarı Bor Ürünleri (Ton/Yıl) Bor Mineralleri (Ton/Yıl) Seramik Frit Üreticileri Emaye Frit Üreticileri Seramik Kap. Malz. Üreticileri Toplam Türkiye seramik ve emaye yıllık frit üretiminin kapasiteleri : Seramik frit : Ton/yıl. Emaye frit : Ton/yıl. Toplam : Ton/yıl dır. Seramik frit üretiminde değişik amaçlara hizmet eden çok sayıda ve özellikte frit üretilmektedir. Aşağıdaki Tablo III de söz konusu fritlerin frit içindeki Boroksit ağırlık oranları ile Bor Oksit in toplam maliyetteki etki oranları minimum ve maksimum değerler olarak özetlenmiştir. Tablo III : Bor Oksit in (B2o3) Çeşitli Fritlerdeki Ağırlık Oranları Ve Maliyete Etki Oranları Proses / Tip B2O3 Ağırlık Oranları B2O3 in Maliyete Etki Oranı Min. Max. Min. Max. Tek pişirim fritleri Çift pişirim fritleri Mat fritler Özel fritler Seramik Federasyonu 3

4 ton olan toplam frit kapasitesinin yaklaşık ton u (% 53) tek pişirim, ton u (% 47) çift pişirim için kullanılmaktadır. Tablo III den görüleceği üzere özellikle çift pişirim fritlerinde Bor oksit in maliyete etkisi yüzde 41 lere kadar çıkabilmektedir. Önemli bir diğer hususta özel nitelikli fritlerdir. Miktar bazında az gibi görünürlerse de hem fiyatlarının yüksekliği hem de özel kullanım yerleri sebebiyle kritik etkileri olan bu tip fritlerde Bor oksitlerin maliyete etkileri yüzde 67 lere yükselebilmektedir. BOR ÜRÜNLERİ İHRACATI VE SATIŞ FİYATLARI Eti Holding in Bor ürünleri ihracatı ve yurtiçi, yurtdışı satış fiyat bilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığı verileri ve yurtiçi alıcılarından alınan bilgiler doğrultusunda Tablo IV ve Tablo V de özetle sunulmuştur. Tablo IV Yılları Türkiye'nin Borik Asit İhracatı Miktar (Kg) Değer ($) 2000 Yılı Yılı Yılı Yılı Ocak Mayıs Kaynak: DTM Verileri Türkiye 2000 yılında 23.7 milyon USD değerinde 65.8 bin ton, 2001 yılında 27.4 milyon USD değerinde 76.4 bin ton, 2002 yılında 25.9 milyon USD değerinde 70.1 bin ton 2003 yılın ilk beş ayı içinde de 10.6 milyon USD değerinde 27.3 bin ton borik asit ihracatı gerçekleştirmiştir. Tablo V. Borik Asit İhracat ve Yurtiçi Satış Fiyatları (USD/ton) İhracat Fiyatı Yurtiçi Satış Fiyatı Fark 2000 Yılı % 2001 Yılı % 2002 Yılı % 2003 Yılı (Ocak Mayıs) % Kaynak: DTM Verileri Seramik Federasyonu 4

5 Tablodan görüleceği üzere 2003 yılına kadar seramik frit üreticileri borik asit i yurtdışındaki rakiplerine göre daha yüksek bir fiyattan kullanmışlardır yılındaki fiyat farkı %14, 2001 yılındaki fiyat farkı %11, 2002 yılı fiyat farkı ise %6 dır. Yerli sanayii destekleme konusundaki gayretleri sayesinde Eti Holding 2002 yılı içinde Borik asit kullanan seramik frit üreticilerinin üretim ve satış programlarını, borik asit ihtiyaçlarını aylık terminler halinde isteyerek tarihinden itibaren Borik Asit satışlarında indirimli fiyat uygulamasını başlatmıştır. Buna göre Kristal Asit borik fiyatı 390 USD dan 375 USD ye, Toz Asit Borik fiyatı 400 USD dan 385 USD ye düşürülmüştür. Yurtiçi Alıcılarına Uygulanan Fiyat İndirimli Satışında Uygulanacak Fiyat Kristal Asitborik 390 USD/ton Kristal Asitborik 375 USD/ton Toz Asitborik 400 USD/ton Toz Asitborik 385 USD/ton Mevcut durumda ihraç fiyatları ile yurtiçi satış fiyatları arasındaki fark kapanmış, yerli üreticiler Borik Asit i ihraç fiyatından %4 düşük bir fiyatla kullanır duruma gelmişlerdir. Bunun birinci nedeni üstte bahsedilen Eti Holding in indirimli fiyat uygulamasıdır. Diğer bir nedeni ise Borik Asit ihraç fiyatının 2003 yılının Ocak-Mayıs döneminde 2002 yılına göre %5.6 oranında yükselmesidir yılı ortalama ihraç fiyatı 369 USD iken 2003 yılının ilk beş ayında 390 USD olarak gerçekleşmiştir. Bunun da sebebi Euro/USD paritesindeki artıştır yılı ortalama USD/Euro paritesi iken 2003 yılının ilk beş ayındaki ortalama parite dür. Euro/USD paritesindeki %13.7 oranındaki artış, Borik Asit ihracat gelirlerini artırarak dolar cinsinden fiyatların yükselmesine neden olmuştur. Tablo VI (Ocak-Mayıs) Euro/USD Paritesi 2002 Yılı 2003 Yılı (Ocak Mayıs) Değişim Euro/Usd Paritesi 0,9444 1, ,7% Kaynak: TCMB Verileri Konjektürel nedenlerden dolayı ihraç fiyatı ile yurtiçi satış fiyatı arasındaki farkın azalmış olması sektörümüz adına önemli bir gelişmedir. Ancak uzun vadede, daha önceki yıllarda olduğu gibi kendimizi rekabette geri düşüren bir hammadde Seramik Federasyonu 5

6 fiyatlaması ile karşı karşıya kalmamamız için, uzun vadede yabancı rakiplerimize göre rekabette üstünlük sağlayan bir fiyatlama modeli benimsenmelidir. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin tamamı, kendi sınırları dahilinde üretilen hammadde ve enerjiyi yerli sanayisine ihracat yaptıkları ülkelere göre daha düşük bir fiyattan kullandırmaktadır 2001 Eylül ünde TUBİTAK tarafından düzenlenen Kritik Teknolojiler sempozyumunda, detaylı olarak sunulan bildiride frit üretiminin, seramiğin önemli stratejik bir halkası olduğu ve Türk seramik sektörünün, marka olarak ortaya çıkmasında bir numaralı etken olacağı gibi, ihracatı ile de önemli döviz getirisine sebep olacağı rakamlarla belirtilmiştir. Frit sektörünün rekabet edebilir hale gelmesinde ve yaklaşık 2 Milyar USD lık dünya pazarında pay almasında Eti Holding in önemli bir katkısı olabilir. Halen dünyanın en büyük frit üreticisi konumundaki İspanya da benzer dolaylı desteklerin itina ile yapıldığı bilinmektedir. Eti Holding in 2000 ve 2001 yıllarını ağır bir krizin içinde geçiren Türk Seramik üreticilerine sattığı Borik Asit miktarı (yaklaşık) sırasıyla ve ton/yıl civarındadır. Halbuki ihracat miktarları sırasıyla ve ton/yıl dır. Görüleceği üzere yerli satış toplamının ihracata oranları % 8.4 ve % 5.2 mertebelerindedir Tablo VII. Seramik Üreticilerine Satılan ve Toplam Borik Asit İhracatı (Miktar : Kg) Toplam Borik Asit İhracat Miktarı Seramik Üreticilerine Satılan Borik Asit Miktarı Oran 2000 Yılı ,4% 2001 Yılı ,2% Eti Holding in seramik sektörüne vereceği destek (gerek fiyat gerekse ödeme koşullarında) Eti Holding için dikkate değer bir rakam olmamasına rağmen, seramik sektörünün rekabet edebilirliğinde hem maddi hem de moral açısından önemli katkıları olacaktır. Enerji, nakliye, teknoloji transferi gibi kalemlerde rakiplerimize göre önemli dezavantajlarımızın olduğu, yoğun rekabetle baş etmeye çalışan ve Türk sanayisinin önemli lokomotiflerinden olan Seramik Sektörünün, bor gibi önemli ürünümüzün stratejik özelliğinden ülke menfaatleri doğrultusunda faydalanılması gerektiğine inanılmaktadır. Seramik Federasyonu 6

7 Seramik sektörü, 4 Haziran 2003 tarihinde kabul edilen kanun ile kurulacak olan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ile işbirliği yaparak, yapılacak araştırmalara her türlü katkıyı sağlamaktan memnuniyet duyacaktır. Seramik Federasyonu 7

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

BÖLGEDEKİ İHRACAT VE ÖNEMİ

BÖLGEDEKİ İHRACAT VE ÖNEMİ Küresel düşünmek, dünyayı bir pazar olarak algılamaktır. Dünyanın bir ucundaki kasabada yer alan işletmenin ihracat yaparak dünya markası haline gelmesi üzerine anlatılan başarı öykülerindeki gibi bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey)

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 150-185 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) Doç. Dr.

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU Yalova Yatırım Destek Ofisi, Haziran 2013 Yönetici Özeti Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu, gemi inşa sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU 1. TANIMLAR Tersane: Her cins ve boyda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya birkaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü. Samsun da Kanatlı Eti Sektörü

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü. Samsun da Kanatlı Eti Sektörü T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü Samsun da Kanatlı Eti Sektörü Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi Samsun / 2010 Dizgi/Baskı Refik YILMAZ Çiftçi Eğitimi ve Yayım

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi Muammer ZERENLER Selçuk Üniversitesi Özet Otomotiv sanayii gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı. Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı. Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 26 Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı İçindeki

Detaylı

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Sanayi Odası Odası Meslek Meslek Komiteleri Sektör Sektör Stratejileri Projesi Projesi Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK ARALIK 2011 2 SERKA IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSI IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TOBB-ETÜ Yerleşkesi, TEPAV Binası Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü Ankara Telefon: +90 (312) 292 5500 Faks: +90 (312) 292 5555 www.tepav.org.tr tepav@tepav.org.tr

Detaylı

Artenius Firmasının Avrupa daki Üretim Kapasiteleri. PET RESİN TON / YIL Portekiz 70.000 PREFORM ADET / YIL

Artenius Firmasının Avrupa daki Üretim Kapasiteleri. PET RESİN TON / YIL Portekiz 70.000 PREFORM ADET / YIL PAGEV, DTM nın 2011 / 4 sayılı tebliği uyarınca, 39076020 GTİP no lu PET ithalatına korunma önlemi alınma kararına ; plastik sektörümüze, sektör alt gruplarına ve mamul ve ara malı ürettiğimiz ihracatçı

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI Sermaye piyasası fon arz ve talep edenlerin şeffaflık ve güven içinde buluştuğu bir platformdur. Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar finanse edilebilmekte,

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 YILINA AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 YILINA AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 YILINA AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi Bu rapor, EİS Eczacıbaşı

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR BİTKİSEL SIVI YAĞLAR SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa TOSUN GA/03-1-2 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2003 Ankara İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı