M N ONARIM Leke çıkarma Boya tamiri Boyasız göçük tamiri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M N ONARIM Leke çıkarma Boya tamiri Boyasız göçük tamiri"

Transkript

1 M N ONARIM

2 M N ONARIM Leke çıkarma Koltuk, kap ve tavan gibi aksamlar ndaki deri, vinil, döfleme kumafllar ve hal malzemeler üzerindeki 5 cm çapa kadar lekelerin ç kar lmas ifllemidir. Boya tamiri Arac n z n boyas nda seyir ya da park halindeyken kas tl ya da kaza sonucu meydana gelen sac hasars z çizikler ve s yr klar, know-how içeren ileri estetik tamir tekniklerimizle OTTO ZENITH uzmanl ve garantisi ile tamir edilir. Boyasız göçük tamiri Arac n z n kaportas nda meydana gelen 5 cm çapa kadar boya hasar olmayan göçükler dünya standartlar nda tamir teknikleri ile boya uygulamadan çok k sa sürede düzeltilebilir. Boya ifllemi uygulanmad ndan hem zaman, hem para tasarrufu sa lad gibi arac n z n ikinci el de erinin de korunmas na yard mc olur. Boyas z göçük tamiri iflleminde; hasar n bulundu u panelin arkas n n ulafl labilir olmas, kuflaks z olmas, daha önce boya tamiri ve dolgu macunu uygulanmam fl olmas halinde %85-%90 oran nda sonuç al n r.

3 Tampon ve plastik parça tamiri Arac n z n plastik ön ve arka tamponlar, tampon ç talar, spoiler, ayna kapak ve gövdeleri, torpido, konsol, kol dayama, deri-vinil-vinleks-kumafl koltuk ve tavan döflemeleri, kap içi döflemeleri vb. parçalar nda oluflan y rt k, kopuk, k r k, çatlak gibi hasarlar dünya standartlar nda tamir malzemeleri ve estetik tamir teknikleri ile garantili tamir ettirebilirsiniz. Ön cam tamiri Arac n z n ön cam d fl yüzeyinde seyir ya da park halindeyken meydana gelen k r k ve çatlaklar OTTO ZENITH uzmanl ve dünya standartlar nda estetik tamir teknikleri ile en fazla ölçüde garantili olarak giderilir. Bu sayede; arac n orjinal camı korunur, su alma ve rüzgar sesi ihtimali oluflmaz. Ön camda meydana gelen k r k ve çatlaklar n mümkün olan en k sa sürede tamir edilmesi gerekmektedir. Bu sürenin uzamas halinde k r k bölgeye toz vb. unsurlar tesir edece inden tamir ifllemi baflar s z olabilir. Hasar meydana gelir gelmez üzeri fleffaf bir bant ile kapat l rsa hasarl bölgede tamiri baflar s z hale getirecek kir, toz vb. unsurlar n dolmas önlenmifl olacakt r.

4 ç döfleme tamiri Arac n z n iç mekan nda bulunan deri, kumafl, plastik, vinil, vinleks kaplamal ya da esasl koltuk, torpido, kafal k, kol dayama, orta konsol, günefllik, tavan döflemesi, arka cam önü bakaliti gibi parçalar veya aksamlarda oluflan çizik, k r k, y rt k, çatlak, sigara yan gibi hasarlar, çok k sa sürede OTTO ZENITH uzmanl ve garantisi ile tamir edilerek zaman ve para tasarrufu sa lan r. M N ONARIM H ZMET TEM NATLARI Grup Servis Hizmeti 1 Boya hasarl kaporta göçük düzeltme Boya tamiri Boyas z kaporta göçük tamiri Hasar Tanımı 10 cm ye kadar boya hasarl kaporta hasarlar Kaporta s yr k ve çizikleri 30 cm ye kadar Tampon s yr k ve çizikleri 20 cm ye kadar Boyan n zarar görmedi i 5 cm çapa kadar kaporta göçükleri Onarım Limiti (Adet/Yıl) 4 Adet/Y l 2 ç döfleme tamiri Kumafl, hal velur, deri, vinil, plastik cinsi iç döfleme malzemelerinin 1 cm çapa kadar deri vinileks, kumafl, hal, plastik sigara yan klar 5 cm'ye kadar deri vinileks, kumafl, hal y rt klar, plastik çizik ve çatlaklar 3 cm çapa kadar plastik parça kopuklar 8 Adet/Y l Leke ç karma Ön cam tamiri Koltuk, kap ve tavan gibi aksamlar ndaki deri, vinil, döfleme kumafllar ve hal malzemeler üzerindeki 5 cm çapa kadar lekeler Ön cam yüzeyinde oluflan manda gözü, y ld z kombine gibi k r klar ile 10 cm ye kadar çatlaklar 3 Plastik tampon tamiri Plastik ön ve arka tamponlarda hafif ve orta fliddetli darbeler sonucu oluflan hasarlar Limitsiz TAM R KAPSAMINA G REN TAfiIT ARAÇLARI: Binek otomobiller, MPV s n f otomobiller, 4x4 arazi araçlar kapsam dahilindedir. Panelvan, minibüs ve kamyonet tipi hafif ticari araçlar, motosiklet, motorlu bisiklet, tar msal araçlar, kamyon, otobüs, 2.5 ton Brüt Yüklü A rl k üzerindeki ticari araçlar hizmet kapsam d fl ndad r. Gruplar aras nda de ifliklik yap lamaz, her grup kendi içinde kullan l r. Müflteri letiflim Merkezi'ni aray n, sorununuz çözülsün!

5 Standart Uygulama Noktalar OTTO ZENITH Adana... Seyhan OTTO ZENITH Adana... Yüre ir OTTO ZENITH Afyon... Karahisar OTTO ZENITH Aksaray... Örnek Sanayi OTTO ZENITH Ankara... Ostim OTTO ZENITH Ankara... fiaflmaz OTTO ZENITH Antalya... Alt nova OTTO ZENITH Antalya... fiafak OTTO ZENITH Antalya... Alanya OTTO ZENITH Antalya... Alanya Sanayi OTTO ZENITH Ayd n... Nazilli OTTO ZENITH Ayd n... Zeybek OTTO ZENITH Bal kesir... Edremit OTTO ZENITH Bal kesir... Yenisanayi OTTO ZENITH Batman... Yenisanayi OTTO ZENITH Bursa... Orhangazi OTTO ZENITH Bursa... Osmangazi OTTO ZENITH Bursa... Y ld r m OTTO ZENITH Çorum... Merkez OTTO ZENITH Denizli... Gümüfller OTTO ZENITH Denizli... Sevindik OTTO ZENITH Diyarbak r... Kayap nar OTTO ZENITH Elaz... Merkez OTTO ZENITH Eskiflehir... OSB OTTO ZENITH Gaziantep... Kusget OTTO ZENITH Gaziantep... fiehitkamil OTTO ZENITH Hatay... Antakya OTTO ZENITH Hatay... Güzelburç OTTO ZENITH Hatay... skenderun OTTO ZENITH stanbul... Beylikdüzü OTTO ZENITH stanbul... kitelli OTTO ZENITH stanbul... mes OTTO ZENITH stanbul... Kartal OTTO ZENITH stanbul... Maslak OTTO ZENITH stanbul... Mecidiyeköy OTTO ZENITH stanbul... Ümraniye OTTO ZENITH zmir... Alsancak OTTO ZENITH zmir... Bergama OTTO ZENITH K.Marafl... Yeni Sanayi OTTO ZENITH Kastamonu... Merkez OTTO ZENITH Kayseri... Kocasinan OTTO ZENITH Kayseri... Yeni Sanayi OTTO ZENITH Kocaeli... Kullar OTTO ZENITH Kocaeli... Sanayi OTTO ZENITH Konya... Beyflehir OTTO ZENITH Konya... Ere li OTTO ZENITH Konya... Karatay OTTO ZENITH Konya... Merkez OTTO ZENITH Kütahya... Merkez OTTO ZENITH Malatya... Merkez OTTO ZENITH Manisa... Akhisar OTTO ZENITH Manisa... Laleli OTTO ZENITH Mardin... Merkez OTTO ZENITH Mersin... Portakal OTTO ZENITH Mu la... Bay r OTTO ZENITH Mu la... Bodrum OTTO ZENITH Mu la... Fethiye OTTO ZENITH Ordu... Merkez OTTO ZENITH Osmaniye... Merkez OTTO ZENITH Samsun... Yenimahalle OTTO ZENITH Siirt... Merkez OTTO ZENITH fianl urfa... Merkez OTTO ZENITH Tekirda... Çerkezköy OTTO ZENITH Tekirda... Çorlu OTTO ZENITH Tekirda... Merkez OTTO ZENITH Trabzon... Sö ütlü OTTO ZENITH Uflak... Bireylülsanayi OTTO ZENITH Van... Ercifl OTTO ZENITH Van... Yeni Sanayi OTTO ZENITH Zonguldak... Çaycuma Sanayi Güncel servis verilen illeri ö renmek için numaral telefonu arayabilir veya sayfam zda yer alan hasar bölümünden anlaflmal mini onar m linkini t klayarak görüntüleyebilirsiniz.

Sahip olman n yeni yolu

Sahip olman n yeni yolu Sahip olman n yeni yolu Türkiye de kiralanan her 4 araçtan biri Intercity den %25 Intercity, flirketinizin ihtiyaç duydu u tüm araçlara güvenli, sürekli ve sorunsuz bir flekilde sahip olman z sa lar. Bizi

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: DI T CARET UZMANI Seviye: 5 I Referans Kodu: Standard Haz rlayan

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI

ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI Mustafa Tanı 1, Kemal Selçuk Öüt 2 SUMMARY In this study initially; small, middle, and big size city concepts are explained and

Detaylı

Peugeot 308'in hatlarına baktığınızda tekerlekleri üzerine güvenle oturmuş olduğunu ve bu özellikleriyle yola hükmettiğini keşfedersiniz.

Peugeot 308'in hatlarına baktığınızda tekerlekleri üzerine güvenle oturmuş olduğunu ve bu özellikleriyle yola hükmettiğini keşfedersiniz. SOLUK KESEN HATLAR Yeni Peugeot 308'de her şey tam anlamıyla uyum içerisinde. Hem şehir içi hem de uzun yol için tasarlanan aerodinamik gövdesi, kompakt yapısı ve boyutları arasında mükemmel bir oranı

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU (Kurumlar n Öğrenci ve Akademik Personel,

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU mali ÇÖZÜM 253 DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU Av. Dr. Filiz KESK N I. Girifl darenin taraf oldu u sözleflmelerden do an alacaklar n AATUHK

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı