Kalpten geçen bir kampanya başlattık

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalpten geçen bir kampanya başlattık"

Transkript

1

2 03-ONSOZ 6/16/10 5:10 PM Page 3 BAŞLARKEN Kalpten geçen bir kampanya başlattık Ah kalbim Kalbimiz, yaşadıklarımızı en çok yansıtan organdır. Seviniriz, üzülürüz, coşarız, kızarız Ama ne hissedersek hissedelim, önce göğsümüze taşınır. Duygularımız kalbimize yansıdıkça, kalbimiz de farklılaşır. Bazen heyecandan gümbür gümbür atar, bazen de adeta durmuş gibidir, varlığını bile hissetmeyiz! Duygularımızı yansıtmadaki önemi öylesine açıktır ki, şarkıların, şiirlerin ve belki de pek çok edebi metnin bir yerinde mutlaka çıkar karşımıza. Sevgi olur, aşk olur, özlem olur, dert olur, sevinç olur Ama illa da hayat olur! Çünkü duygularımızın bir ömür boyu yorduğu kalbimizin hiç durmaksızın atması gerekir.. Tabii öncelikle sağlıkla atması şart! Sağlığı iş edinmiş bir grup olarak, kalp sağlığının hem kişisel hem de toplumsal öneminin farkındayız elbette! Biliyoruz ki, tüm dünyada görülme oranı gittikçe artan kalp hastalıklarından ülkemiz insanı da payını alıyor. Ülkemizde en önemli sağlık sorunlarının ve hatta ölüm nedenlerinin başında kalp hastalıkları geliyor. Öyle ki, araştırmalar ölüm nedenlerinin yaklaşık yarısının kalp sağlığıyla ilgili sorunlardan kaynaklandığını gösteriyor.. İşte Acıbadem Sağlık Grubu olarak biz de, kalp sağlığı hakkındaki farkındalığı artırmak için bir kampanya başlattık. İstedik ki yalnızca günümüzün değil, geleceğin de en büyük sağlık sorunu olmaya aday bu duruma dikkati çekelim. Elinizde tuttuğunuz kitap, bu büyük kampanyanın bir parçası. Kampanyamızın önemli bir parçası olan bu kitabı oluşturmaktaki amacımız yalnızca kalp hastalıkları hakkında bilgi vermek değil. Kalp hastalıklarından korunmanın yollarını da aktarmak. Çünkü farkındayız ki, kalp hastalıklarından korunmanın yolu, daha anne karnındaki süreçte başlıyor. Bebeklerimizin kalbinin sağlıklı atmasını sağlamak için hamilelik döneminden itibaren bebeklik ve çocukluk çağında koruyucu önlemler alınması gerekiyor. Tabii bu konuda anne babalara da büyük görevler düşüyor. İşte bu kitapla 7 den 70 e herkese kalp sağlığı hakkında temel bilgileri iletmek istiyoruz. Bilginin en büyük araç olduğu çağımızda, kalp sağlığını koruyacak her türlü bilgiyi paylaşıyoruz sizlerle. İstiyoruz ki, minik ya da büyük tüm kalpler sağlıkla ve sevgiyle atsın!

3 04-05-KALBINTARIHI 6/16/10 5:58 PM Page 4 Geçmişten bugüne... KALP NE ANLATTI, N E ANLATIYOR? Kalbin sevgi, merhamet, cesaret, gurur, ızdırap, hayal kırıklığı, hayat, ölüm gibi kavramlarla ilişkilendirilmiş olduğu ilk yazılı belgelere Sümer-Babil kültüründe rastlanıyor. Duyguların sembolü haline gelen kalbin tarihten günümüze neyi ifade ettiğini biliyor musunuz? İnsan kalbinin mağara resimlerinde ve Mısır kültürüne ait papirüslerde bile günümüzdeki kalp figürüne benzer şekilde resmedilmesi şaşkınlık verici. Tarih boyunca kalbin, farklı toplumlar ve insanlar için neler ifade ettiğinin izini sürdük. İşte geçmişten bugüne kalbin tarihi ve farklı kültürlerdeki yansıması. Hayatın ve canlılığın kaynağı Kalp, vücudumuz oluşurken anne karnında harekete geçen ilk organımızdır. Bebeğin kalbi anne karnında, altıncı haftadan itibaren atmaya başlar. Diğer organlar, kalp ve damar sistemi etrafında şekillenmeye devam eder. Koşma veya tırmanma gibi daha fazla fiziksel efor gerektiren durumlarda, kalbimizin daha kuvvetli ve daha hızlı attığını hissederiz. Böyle fiziksel ve ruhsal durum değişikliklerinde çalışmasında belirgin farklılıklar hissettiğimiz bir organ olarak kalp, hayatın ve canlılığın kaynağı olarak görülmüş, muhtemelen bu nedenle de ruhun kalbe yerleştiğine inanılmıştır. Kalbin sembolü, tüm kültürlerde aynıydı Tüm insanlık tarihi boyunca kalp, mucizevi bir organ olarak algılanmıştır. Kalp, yeryüzündeki tüm kültür ve medeniyetlerde hayatın ve canlılığın kaynağı olduğu kadar sevgi, dostluk, merhamet, vicdan, yardımseverlik, fedakarlık, vefa, birlik-beraberlik, güven ve cesaretin simgesi olarak da kabul edilmiştir. Bu duygu ve düşünceler kalp figürü ile ifade edilmiş ve bir şekilde sembolleşmiştir. Kalbin şeklini mağara duvarlarına çizdiler İnsanlığın ilk ataları olarak kabul edilen ve son Buzul Çağı ndan önce (M.Ö ) yaşamış olan Cro-Magnonlar için kalp, yaşamın ve canlılığın devamını sağlayan en önemli organdı. Cro- Magnonlardan kalan Güney Fransa daki mağara duvarlarındaki resimlerde, bu düşünceyi destekleyen ve günümüzdekine çok benzer kalp figürlerinin bulunmuş olması çok ilgi çekicidir. Avcılıkla geçinen bu ilk insanların, avladıkları hayvanların kalp atışlarının durmasıyla öldüklerini ve kalplerinin atmaya devam ettiği sürece de canlı kaldıklarını gözlemlemiş oldukları düşünülmektedir. Eski Çin ve Uzakdoğu medeniyetlerinde de kalbin ruhsal gücün ve aklın merkezi olduğu inanışı yaygındı. (M.Ö ) Mısır da ölülerin sadece kalbi vücutta bırakılıyordu Tarihin daha sonraki dönemlerinde (M.Ö ), eski Mısır da kalp ruhun ve vicdanın merkezi olarak kabul ediliyordu. Ölümden sonra kalp dışındaki tüm organlar çıkarılıp bir seramik kase içinde ölüyle birlikte gömülüyor, sadece kalp yerinde bırakılıyordu. İnanışa göre ölümden sonra kalp, adalet tanrısı Maat ın huzurunda tartılıyordu. Eğer kalp Maat ın tüyünden hafif gelirse, ölen kişi Osiris (yeraltı tanrısı ile) yaşamaya devam ediyordu. Aksi halde Ammut (şeytan) kalbi yiyor ve böylece o insanın ruhu yokluğa mahkum edilmiş oluyordu. 4

4 04-05-KALBINTARIHI 6/16/10 5:59 PM Page 5 Sümerliler papirüse kalbin kan pompaladığını çizdi Kalbin sevgi, merhamet, cesaret, gurur, ızdırap, hayal kırıklığı, hayat ve ölüm gibi kavramlarla ilişkilendirilmiş olduğu ilk yazılı belgelere Sümer-Babil kültüründe rastlanıyor. Yarı tanrı Gılgamış Destanı nda kalbin bu duygu ve düşüncelerle açıkça ilişkilendirildiği görülmektedir. (M.Ö ) Tarihte ilk yazılı tıp belgesi olarak kabul edilen Ebers papirüsünde kalp ve nabız atışlarından, kalbin kan pompalama fonksiyonundan, vücudun her tarafına yayılmış bir damar ve dolaşım sisteminden bahsedilmiş olması şaşırtıcıdır. (M.Ö. 1550) Hipokrat ve Aristo ya göre kalp: Düşüncenin merkezi Eski Yunan da (M.Ö ) ruhun, kalbin içine yerleştiğine inanılıyordu. Kalbin kan pompalama fonksiyonunun farkında olan Hipokrat ve Aristo, kalbin aynı zamanda duygu ve düşünce yeteneklerinin de merkezi olduğunu düşünüyorlardı. Kuzey Afrika daki Silphium bitkisi günümüzdeki kalp sembolüne çok benziyordu Sevginin kalple ilişkisi konusunda en eski ve ilginç bulgulardan biri de antik çağlarda (M.Ö. 7. yy) Kuzey Afrika da bulunan Cyrene şehir devletinin hikayesinde saklıdır. Günümüzde Libya sınırları içinde kalan Cyrene şehri, civarında yetişen çok değerli Silphium bitkisiyle ünlüydü ve bu bitki nedeniyle dönemin en önemli ticaret merkezi haline gelmişti. Silphium, erkekler için çok güçlü bir afrodizyak etki gösterirken, kadınlar için kontraseptif (doğum kontolü) amacıyla kullanılıyordu. Bu özelliği nedeniyle Silphium bitkisi o kadar değerliydi ki, Cyrene paraları üzerinde Silphium tohumunun şekli resmedilmişti. Günümüzde de kullanılan kalp sembolüne çok benzeyen bu şeklin, kalp ile erotik sevgi arasındaki ilişkinin tarihsel köklerini oluşturduğu düşünülmektedir. Yunan amforalarında kalp-zevk İlişkisi resmedildi Eski bir Yunan amforası üzerinde (M.Ö. 500) şarap ve zevk tanrısı Dionysos un başındaki çelengin kalp şeklindeki yapraklarla oluşturulduğu görülür. Bu bulgu da kalp ile zevk ve mutluluk arasında ilk çağlardan beri bir ilişki kurulduğunu göstermektedir. Antik Yunan düşüncesi Roma İmparatorluğu döneminde de etkisini sürdürmüştür. Büyük Romalı otorite Ovid (M.Ö. 43-M.S. 17) yaşamın devamı için en önemli organ olan kalbin yaralanmalarında ilaçların bir işe yaramayacağını söylemiştir. Klasik tıbbın büyük hekimi olarak kabul edilen Galen (M.S ) kalbi, kan akışını düzenleyen yaşam ruhunun merkezi olarak tanımlamıştır. Galen in, kalpteki kasılma (sistol) ve gevşeme (diyastol) fonksiyonlarından, karıncık ve kapakçıklardan atar ve toplardamarların farklı yapılarından söz etmiş olduğu ileri sürülmektedir. İlk Amerikan kültürlerinde de kalbe büyük önem atfedilmiştir. Antik Meksika medeniyetinde (M.S ) bazı ruhsal güçlerin kalple ilişkili olduğu düşünülmüş ve bu güçlerin ölünceye kadar kalbi terk etmediklerine inanılmıştır. Üç büyük dine göre kalp, sevgi ve merhameti simgeliyor Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman teolojisinde kalbin aynı anlam ve kavramları sembolleştirdiği görülür. Her üç dinde de kalp; sevgi, merhamet, hayırseverlik, derin bir anlayış gücü gibi ruhsal duygu, düşünce ve davranışlarla özdeşleştirilmiştir. Tevrat ta Lev den (kalp) 190 defa bahsedilmektedir. Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta kalp, Tanrı sevgisinin yeri ve ebedi mutluluğun aracı olarak nitelendirilmiştir. Kuran da düşünen kalpten bahsedilir (Sure 22, Ayet 46). Yine İslam mistisizminde (tasavvuf) kalp gözünden bahsedilir. Biyolojik göz, dış dünyayı kalbin gözü (ruhsal göz, basiret) varlık ve olayların iç yüzünü, gerçek mahiyetini, görmeyi ve anlamayı sağlar. Hıristiyanlıkta kutsal kalp kavramı vardır. 17. yy da Azize Margaret Marie Alacoque rüyasında dikenli bir taçla çevrelenmiş, ışık saçan bir kalp görmüştür. Kutsal kalp olarak adlandırılan bu sembol, Katolik kilisesi tarafından kabul edilmektedir. Sevgi ve yardımseverliği temsil eden kutsal kalp aslında 17. yy. dan çok önce de Hıristiyan ikonalarında Hz. İsa nın kalbini temsil etmek için kullanılıyordu. 5

5 06-07-ICINDEKILER 6/16/10 5:15 PM Page 6 içindekiler Kalpte ilklerin tarihi Kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde ilk önemli başarılar ne zaman yaşandı? Kalpte ilkler ve son 50 yılın mihenk taşları 10. Ah kalbim demeden! Bu kitabı neden okunmanız gerekiyor? Kalpte yakın takip hayat kurtarır mesajına kulak verin. 12. KALPTE NEDEN ACIBADEM? Kalp hizmetlerinde Acıbadem in sunduğu 8 büyük avantaj: Kalp Sağlığı Merkezimizle yüksek standartta hizmet veriyoruz. 16. Tecrübeliyiz, deneyimli uzmanlarla güçleniyoruz, başarılıyız! 18. Akredite ediliyoruz. 20. Kalbin tüm dallarında hizmet veriyoruz. 22. Kalbimiz nasıl çalışıyor? Dakikada ortalama kez kasılan ve ortalama 300 gram ağırlığında olan kalbimizin nasıl çalıştığını biliyor musunuz? 24. TANI VE TEDAVİDE İLERİ TEKNOLOJİ CİHAZLAR VE YÖNTEMLER Kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde kolaylık sağlayan son teknoloji cihazlar ve başarısı yüksek uygulamalar 26. Doğru ve kesin tanı için kullanılan cihazlar PET CT, Multislice Bilgisayarlı Tomografi, Kardiyak MR, Flash CT Hangi cihaz ne için kullanılıyor? 34. Doğru ve kesin tanı için girişimsel yöntemler Koroner anjiyografi ve el bileğinden anjiyo hangi durumlarda yapılıyor? 36. Tedavi için sık kullanılan girişimsel yöntemler Koroner anjiyoplasti, stent uygulamaları ve bypass cerrahisi hakkında merak ettikleriniz 40. Tedavi için yeni cerrahi uygulamalar Endoskopik cerrahiden sonra 2000 li yılların yıldızı robotik kalp cerrahisi ve TAVI yöntemi hakkında bilmeniz gerekenler 46. KÜÇÜK KALPLER - ÇOCUK KALP HASTALIKLARI En sık görülen çocuk kalp hastalıkları neler? Bu hastalıkların tanı ve tedavisi nasıl yapılıyor? 50. Çocuk kalp hastalıkları grupları 52. Doğumsal kalp hastalıklarının tanısı nasıl konuyor? 58. Sık görülen doğumsal kalp hastalıkları ve tedavileri 74. Çocuk kalp ameliyatları öncesi ve sonrasında bilmeniz gerekenler 80. Doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda nelere dikkat etmeli? 80. BÜYÜK KALPLER - ERİŞKİN KALP DAMAR HASTALIKLARI Tanısından, tedavisine ve korunma yollarına kadar erişkinlerdeki kalp damar hastalıkları hakkında her şey 84. Koroner arter hastalığı Risk faktörleri neler? Tedavisi nasıl yapılıyor? 90. Kalp krizi Göğüste başlayan ağrı ile gelen hayati tehdit 92. Kalp kapağı hastalıkları Kalp kapağı hastalıkları nasıl ortaya çıkıyor, nasıl tedavi ediliyor? 96. Aritmiler Kalbimizin iletim sisteminde bir aksaklık olursa ne olur? 100. Kardiyomiyopatiler Sonu kalp nakline kadar gidebilen kalp kası hastalıkları 104. Büyük damar hastalıkları Aort damarındaki değişimler kalbi nasıl tehdit ediyor? 110. Periferik damar tıkanıklıkları Organları besleyen damarların daralmasıyla oluşan hastalıklar 114. Varisler Toplamar tıkanıklıkları olarak da bilinen varisler için ne zaman cerrahi işlem uygulanıyor? 132. AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI KALP SAĞLIĞI 128. Kalp ameliyatı sonrası yapmanız gerekenler 132. Kalbinizi koruyacak beslenme ve egzersiz önerileri 6 Bu kitap Acıbadem Sağlık Grubu tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Medikal yönlendirme için doktorunuza başvurunuz. Her hakkı saklıdır. Haziran 2010

6 06-07-ICINDEKILER 6/16/10 5:15 PM Page 7 Kalp atımı dakikada 60 ın altında veya 100 ün üzerindeyse bu tehlike sinyali olabiliyor. info Kalp damar hastalıkları tüm dünyada en önemli ölüm nedenlerinden biri. Dünyada her yıl 17 milyon, ülkemizde de 160 bin kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye de kalp damar hastalarına yine her yıl 260 bin yeni hasta ekleniyor. Nüfusumuzun yaşlanmasıyla birlikte bu hastalıklara bağlı ölümlerin 2020 yılında 400 bine yükselmesi bekleniyor. 400 bin

7 08-09KALPILKLER 6/16/10 5:16 PM Page 8 GİRİŞ ACIBADEM ACIBADEM ACIB KALPTE İLKLERİN TARİHİ Tedavide nereden nereye geldik? Kalp hastalıklarının tedavisinde ilk önemli başarılar 1800 lü yılların sonlarında kaydedilmeye başlandı. Ondan sonra da hızlı bir şekilde tanı ve tedavideki yenilikler birbirini izledi. Ama teşhis ve tedavideki yeniliklerle bugünlere de damgasını vuran kayda değer gelişmeler son 50 yılda yaşandı. İşte geçmişten günümüze kalp hastalıklarının tanı ve tedavisindeki mihenk taşları İlk başarılı kalp operasyonu Dr. Ludwing Rehn, kesici bir aletle kalbinden yaralanan bir askeri başarı ile ameliyat etti. Böylece kalp yaralarının iyileştirilemeyeceği yargısı sona erdi ilk büyük damar ameliyatları Pulmoner embolektomi (akciğer damarından pıhtı çıkarılması) girişiminde bulunan ilk cerrah Frederic Trendelenburg dur. Trendelenburg un öğrencisi olan Kirshner, 1924 te ilk başarılı pulmoner embolektomiyi bildirdi Kalp akciğer makinesi geliştirildi Kalp akciğer makinesinin gelişimi kalbin ve akciğerlerin durdurularak, kalp ve akciğer fonksiyonlarının bir makineye devredilmesini sağladı. Böylece kalp içindeki anomalilerin onarılmasını mümkün kıldı. Gibbon 1937 de ilk kez yaşamın suni bir kalp ve akciğer ile devam ettirilebildiğini açıkladı. Clarence Dennis ilk kez 1951 de kalp-akciğer makinesini klinikte kullandı Doğumsal kalp cerrahisi Doğumsal kalp cerrahisi ilk olarak 1937 de John Streider ın bir duktusu (akciğer damarıyla aort damarı arasında normal olmayan bir bağlantı) başarı ile bağlamasıyla başladı. Bundan sonra müdahale edilen doğumsal hastalık ise aort koarktasyonu oldu. Clarence Crafoord ilk kez 1944 te, İsveç te başarı ile bu darlığın tedavi edilmesini sağladı Koroner bypass cerrahisi Arthur Vineberg 1946 da meme damarını miyokard içindeki bir tünele gömme tekniğini geliştirdi larda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada da birçok merkezde bu girişim uygulandı de selektif koroner arteriografinin ilk kez Cleveland Clinic te Sones ve Shirley tarafından geliştirilmesinden sonra, doğrudan kalp damarı ve bypass üzerine çalışmalar yoğunlaştı. 8

8 08-09KALPILKLER 6/16/10 5:16 PM Page 9 IBADEM ACIBADEM 1956 İlk açık mitral kapak operasyonu Kalp akciğer makinesinin bulunmasından önceki dönemde, açık kalp ameliyatı yapılmasına izin verecek, kalbin durdurulabileceği bir sistem yoktu. Bu dönemde kalp damar cerrahisinde, daralmış bir kapağı açmaya yönelik ilk girişim 1912 de Theodore Tuffier tarafından gerçekleştirildi. Kalp akciğer makinesinin geliştirilmesinden sonra ise Walton Lillehei 1956 da bu cihazı kulanarak ilk açık mitral kapak operasyonunu gerçekleştirdi İlk koroner anjiyografi İlk koroner anjiyografi 1959 yılında M. Stones tarafından gerçekleştirildi. Bu gelişme, modern kardiyolojinin gelişmesine de ışık tuttu. İlk perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (balon yöntemiyle damar açılması işlemi), 16 Eylül 1977 de Zürih te, Andreas Gruentzig tarafından uygulandı İlk kalp nakli İnsandan insana ilk kalp nakli Aralık 1967 de Güney Afrika da Capetown da gerçekleştirildi. Cerrahi takımın liderliğini Christiaan Barnard üstlendi. Ancak Barnard ın hastası ameliyattan 18 gün sonra kaybedildi. Ölüm nedeni akciğer enfeksiyonu olarak açıklandı Klasik stent teknolojisi geliştirildi Kalp damarları için stentler, balon anjiyoplastinin sonrasında tıkanıklık oranının yüksekliği nedeniyle geliştirildi. Stent, 19. yüzyılda diş hekimi olan Charles Stent adı ile anılıyor. Günümüzde kullanılan stent teknolojisi ise 1980 yılında geliştirildi sonrasında koroner arterler için kullanılmak üzere modifiye edildi da, Jacques Puel ve Ulrich Sigwart tarafından wall stent, ilk olarak insanda kalp damarı için kulanıldı İlk robotik kalp cerrahisi ameliyatı Robotik cerrahi ilk olarak 1980 li yılların sonunda Amerikan Uzay Dairesi (NASA) tarafından, yaralanmış olan askerlere uzaktan müdahale etmek üzere dizayn edildi (telesurgery-telemanuplasyon). Ancak dünyada ilk robotik kalp cererahisi ameliyatı Almanya da Leipzig Kalp Merkezi nde 1999 yılında yapıldı. Bu teknolojinin Türkiye ye girmesi çok uzun sürmedi. Türkiye de robotik ilk kapak değişimi operasyonu 2010 da Acıbadem Maslak Hastanesi nde yapıldı TAVI yöntemi tedavide kullanıldı Dünyada 2002 yılından beri deneysel ortamlarda ve 2004 yılından beri klinik uygulamada TAVI (Transkateter aort kapak takılması) işlemleri yapılıyor. Bu işlem, 2010 yılı itibarı ile gerek Amerika'da ve gerekse Avrupa nın büyük bölümünde çok iyi merkezlerde uygulanıyor. Ülkemizde ise bu tedavi, Acıbadem Maslak Hastanesi nde 2010 yılında uygulanmaya başladı. 9

9 10-11-AHKALBIM 6/16/10 5:17 PM Page 10 GİRİŞ eah KALBİM DEMEDEN! linizi yumruk yapın ve rağmen onunla gerçekten sorun yaşadığımız yaratıcılığınızı kullanarak süreçlerde nereye başvurmalıyız? Doğru tıbbi yumruğunuza bakın. İşte desteği nerelerden ve nasıl almalıyız? yaklaşık yumruğunuz Acıbadem in deneyimli kardiyologları ve kalp büyüklüğünde bir organ damar cerrahları bu sorulardan ve kendi kalbiniz. Sadece gram deneyimlerinden hareket ederek kalp hastalıklarının ağırlığında ufacık bir organ. yanı sıra kalbi koruma yolları hakkında birçok Göğsünüzün ortasında atıyor! bilgiyi bir araya getirdi. Böylece merak ettiğiniz pek Tik tak tik tak! 24 saat. Adeta çok konuyu bulabileceğiniz bir kitap doğmuş oldu. saati kıskandırırcasına çalışıyor; Ah Kalbim kitabında, büyük kalpler e yönelik zamanında ve gerektiği kadar, ne eksik ne fazla! kalp kapağı hastalıklarından aritmiye kadar bir çok Eğer olması gerekenden biraz az ya da biraz fazla hastalığa dair konular olduğu gibi, modern tanı ve çalışırsa bazen yavaş yavaş bazen aniden sinyal tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiler de veriyor. İşte o zaman ağzımızdan dökülen iki bulabileceksiniz. küçük kelime, hayatımızın merkezine oturuyor: Elbette minik kalpler i de unutmadık! A dan Ah kalbim! Z ye çocuk kalp hastalıkları hakkında bilgi veren Ah kalbim! dememek için kalbinizin sağlığını bu bölümde anne karnında başlayan süreçten önceden düşünmeniz şart! Yalnızca kendinizinkini itibaren minik kalplerin karşılaşabileceği sorunlar mi? Elbette hayır! Tüm sevdiklerinizin ve ayrıntısıyla ele alınıyor. Ayrıca çocuk kalp çocuklarınızın da kalp sağlığı size emanet. Daha ameliyatı gibi bazı önemli konulara da dikkat anne karnındayken tanıştığınız minicik kalbinin çekiliyor. yaşam boyu sağlıklı çalışması için bilinçli bir anne Kitapta zaman zaman kalp hastalığı nedeniyle baba olarak size düşen görevler var. Bu görevlerden tedavi görmüş çeşitli yaşlardaki kişilerin öykülerine ilki, kalp sağlığını koruyacak bilgiler edinmek... rastlayacaksınız. Hastanemizdeki kalp İşte elinizde tuttuğunuz bu kitap bu ihtiyaçtan uzmanlarımızın tedavi ettiği bu kişilerin öykülerini yola çıkarak hazırlandı. Öncelikle en temel sorulara sizlerle paylaşmak istedik. cevap arandı. Kalbimize ve kalp sağlığımıza dair ne Kitabın sayfalarını çeviren pek çok kişinin biliyoruz? Onu korumak adına yaşamımıza ne dünyada görülme oranı giderek yükselen bu tehlikeli katmalı, ne çıkarmalı, ne yemeli, ne yememeli? Onu duruma karşı hem kendini hem de sevdiklerini korumak işin en önemli kısmı olsa da, her şeye korumak adına harekete geçeceğine inanıyoruz. 10

10 10-11-AHKALBIM 6/16/10 5:17 PM Page 11

11 HASTANNE 6/16/10 5:23 PM Page 12 NEDEN ACIBADEM? 8 kalp sağlığı merkezimizle Yüksek standartta hizmet veriyoruz! Acıbadem olarak 8 hastanemizin bünyesinde bulunan kalp sağlığı merkezlerimizin hepsi, yatak kapasitesi, ameliyathane sayısı, yoğun bakım üniteleri ve konforlu hasta odalarıyla Türkiye nin en modern kalp sağlığı hizmetini sunmak için hem birbiriyle hem de dünya ile yarışıyor. Acıbadem Kalp Damar Sağlığı Merkezleri NEDEN ACIBADEM? Acıbadem Kadıköy Hastanesi Modern mimari ile ileri tıp teknolojilerini bir araya getiren Acıbadem Kadıköy Hastanesi, hem Acıbadem Sağlık Grubu nun ilk hastanesi hem de İstanbul un Anadolu yakasının ilk nitelikli özel hastanesi yılında kurulan hastane, 1998 yılından itibaren tam donanımlı bir hastaneye dönüştü m 2 kapalı alan 132 yatak kapasitesi noktadan kontrollü akıllı bina sistemi Çok kapsamlı tanı ve tedavi üniteleri 24 yataklı 4 yoğun bakım ünitesi 7 modern ameliyathane Erişkin kalp cerrahisi 2x64 Çift Kaynaklı Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile 6 saniyede kalp anjiyosu Endovasküler girişimler Anjiyo ünitesi TANI VE TEDAVİ İÇİN İLERİ TEKNOLOJİ Günümüzde görülme oranı hızla artan, üstelik ölüm nedenlerinin başında gelen kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinin deneyimli uzmanların yanı sıra donanımı yüksek hastaneler ve ileri tıp teknolojisiyle yapılması gerekiyor. Acıbadem, kalp damar hastalıklarının erken tanısı ve tedavisi için ileri teknolojik donanımıyla hizmet veriyor.

12 HASTANNE 6/16/10 5:23 PM Page 13 NEDEN ACIBADEM? NEDEN ACIBADEM? 3. Acıbadem Bakırköy Hastanesi 2. Acıbadem Maslak Hastanesi Mimarisi, teknolojik altyapısı, cihaz parkı, özel birimleri ve deneyimli uzmanlarıyla dünya markası olmaya aday bir hastane. Sağlıkta, Türkiye nin dünyayla yarıştığının bir kanıtı olan Acıbadem Maslak Hastanesi, sağlık alanında 5 yıldızlı hizmet sunuyor. Yaklaşık m 2 kapalı alan Toplam 191 yataklı tedavi ünitesi 9 u ileri seviyede steril ve yüksek teknolojiye sahip toplam 15 ameliyathane Erişkin kalp cerrahisi Son teknoloji tomografi cihazı Flash CT ile kardiyak check-up 2 Koroner anjiyo, 1 DSA olmak üzere toplam 3 anjiyo ünitesi Aritmi kliniği Robotik Kalp Cerrahisi TAVİ (Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu) Hibrid oda Endovasküler girişimler Kapalı ve tek kişilik yoğun bakım odaları Hastanın minimum dolaşımını sağlayan özel sistem Endoskopik kalp cerrahisi Acıbadem in Avrupa yakasındaki ilk hastanesi olan Acıbadem Bakırköy Hastanesi, İstanbul un genel amaçlı en büyük hastanelerinden biri. Artan ihtiyacı karşılamak ve hastalara daha konforlu hizmet sunmak için 2008 ve 2009 yıllarında yatan hasta katları, ameliyathaneler gibi birçok bölümünü yeniledi m 2 kapalı alan noktadan kontrollü akıllı bina sistemi Helikopter ile hasta transferi (Heliport) 130 yatak kapasitesi Tam donanımlı tanı ve tedavi üniteleri 28 VIP odası, 7 ameliyathane ve 4 ayrı yoğun bakım servisi Erişkin ve pediyatrik kalp cerrahisi 2x64 Çift Kaynaklı Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile 6 saniyede kalp anjiyosu Koroner ve DSA olmak üzere 2 anjiyo ünitesi 4. International Hospital Türkiye nin Batılı anlamda ilk özel hastanesi olan International Hospital, hastaları modern sağlık hizmetleriyle tanıştırdı yılında hastalarını kabul etmeye başlayan hastane, 2005 yıında grubumuzun sağlık zincirine yeni bir halka olarak eklendi. 118 hasta yatağı Kapalı, tek kişilik yoğun bakım odaları Erişkin ve pediyatrik kalp cerrahisi Koroner ve DSA olmak üzere 2 anjiyo ünitesi Kardiyak Tomografi MR PET CT Telemetri sistemi Helikopter ile hasta transferi (Heliport) 13

13 HASTANNE 6/16/10 5:23 PM Page 14 NEDEN ACIBADEM? NEDEN ACIBADEM? 5. Acıbadem Bursa Hastanesi Acıbadem in İstanbul dışındaki ve Anadolu daki ilk hastanesi olan Acıbadem Bursa Hastanesi, modern tıbbın her alanında hizmet veriyor; Bursalıların tanı ve tedavi için başka kentlere gitmelerine de gerek bırakmıyor m 2 kapalı alan 157 yatak kapasitesi 60 yoğun bakım yatağı 10 ameliyathane Erişkin ve pediyatrik kalp cerrahisi Koroner ve DSA olmak üzere 2 anjiyo ünitesi 2x 64 Kesitli Çift Kaynaklı Bilgisayarlı Tomografi PET CT cihazı Helikopter ile hasta transferi (Heliport) Acıbadem Kocaeli Hastanesi Grubun altıncı hastanesi olan Acıbadem Kocaeli Hastanesi, Kocaeli ne getirdiği sağlık hizmetleriyle bölgenin en etkili hastanesi. Çünkü İstanbul a en yakın lokasyonda konumlanmasına rağmen sağlık için İstanbul a gitmeye gerek bırakmayan hizmetler sunuyor m 2 kapalı alan 61 yatak kapasitesi 3 ameliyathane 17 yoğun bakım yatağı Erişkin kalp cerrahisi PET CT Anjiyo ünitesi Sintigrafik tetkiklerde gama kamera ile görüntüleme 6. Acıbadem Adana Hastanesi Deneyimli uzman kadrosu ve ileri teknoloji cihazlarıyla sağlık hizmetlerinde Çukurova bölgesinin referans merkezi olarak hizmet sunan Acıbadem Adana Hastanesi, aynı zamanda Kıbrıslılar için de bir çekim merkezi m 2 kapalı alan Toplam 120 yatak kapasitesi Modern mimari, ileri teknoloji Erişkin kalp cerrahisi 2x64 Kesit Çift Kaynaklı Bilgisayarlı Tomografi Tam donanımlı yoğun bakım üniteleri 6 ameliyathane Anjiyo ünitesi 8. Acıbadem Kayseri Hastanesi Sağlık hizmetlerinde sadece Kayseri nin değil, Orta Anadolu nun da yeni çekim merkezi olan Acıbadem Kayseri Hastanesi, tıbbın tüm branşlarında hizmet veriyor. Geçmişi Cumhuriyet in ilk yıllarına uzanan eski Memleket Hastanesi ni de restore ederek büyüyen hastanede, hem tanı hem tedavide ileri teknoloji cihazlarla hizmet veriliyor m 2 kapalı alan Toplam 110 yatak kapasitesi 1400 noktadan kontrollü akıllı bina teknolojisi Erişkin kalp cerrahisi 2x64 Çift Kaynaklı Bilgisayarlı Tomografi ile 6 saniyede kalp anjiyosu 25 yataklı, tam donanımlı yoğun bakım üniteleri Son teknoloji ile donatılmış 6 ameliyathane PET CT Varis Tedavi Merkezi Anjiyo ünitesi

14 HASTANNE 6/16/10 5:23 PM Page 15? Kalbimiz durduktan 3 dakika sonra beyin hasarı başlıyor. info Kalp ortalama olarak dakikada 70, günde ve yılda kez kasılarak, içindeki kanı vücudumuza pompalıyor. Kalbimiz vücudumuza 1 dakikada yaklaşık 5.5 litre kan pompalıyor. Bu da; 1 günde 8 ton, 1 yılda 3 bin ton, 80 yılda ise 240 bin ton anlamına geliyor. İnsan ömrünün ortalama 80 yıl olduğu kabul edildiğinde pompalanan kan, yaklaşık 10 ton kapasiteli tankeri yil dolduracak kadar çok.

15 16-21-NEDENTECRUBE 6/16/10 5:17 PM Page 16 NEDEN ACIBADEM? NEDEN ACIBADEM? Tecrübeliyiz 2 Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi alanında 1999 yılından bu yana elde edilen başarılı veriler, Acıbadem Kalp Merkezlerinin bu alanlardaki birikimini ve tecrübesini ortaya koyuyor dan bugüne Deneyimi başarıya dönüştüren rakamlar Kalp Damar Sağlığı Polikliniklerimize başvuran kişi sayısı KVC ve Kardiyoloji Servislerinde yatarak tedavi olan hasta sayısı Anjiyo yapılan kişi sayısı Balon ve stent uygulaması Açık kalp ameliyatı

16 16-21-NEDENTECRUBE 6/16/10 5:17 PM Page 17 NEDEN ACIBADEM? NEDEN ACIBADEM? DENEYİMLİ UZMAN KADROMUZ ve ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ NİN AKADEMİK YAPISIYLA GÜÇLENİYORUZ 8 hastanemizde ve tıp merkezlerimizde 44 kardiyoloji uzmanımız ve 28 kalp cerrahımızla 7 GÜN 24 SAAT hizmet veriyoruz. Kalp ve Damar Hastalıkları Merkezlerimiz, ulusal ve uluslararası alanda birçok akademik başarıya ulaşmış seçkin hekim kadrosuyla hizmet veriyor. Acıbadem Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası alanda tanınan öğretim üyesi kadrosu, modern laboratuvarları, çağdaş eğitimi, geniş burs olanakları, zengin kütüphanesi ve öğrencilerin her alandaki sosyal aktiviteleri, Acıbadem Sağlık Grubu nun sağlık alanındaki tecrübesini akademik alana taşıyarak toplumumuza yüksek nitelikli ve donanımlı yeni sağlık çalışanları kazandırmayı hedefliyor. Akademik Ödüller Ulusal Kongresi En İyi Sözel Bildiri dalında ikincilik ödülü - TARD (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği) yılı Avrupa da En İyi Genç Kalp Cerrahı Ödülü - ESCVS (European Society for Cardiovascular Surgery) 5 3 İLERİ TEKNOLOJİYLE HİZMET VERİYORUZ Acıbadem Kalp Sağlığı Merkezleri olarak sahip olduğumuz teknolojik imkanlarımız, dünya üzerindeki son teknolojiyle üretilmiş yeni tanı ve tedavi cihazları tüm kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi vakalarında başarıyı artıran en önemli unsurlardan. Kalpte yakın takip hayat kurtarır anlayışıyla hareket eden Acıbadem, erken ve doğru tanının önemine dikkat çekiyor. Bu nedenle ileri teknoloji tanı cihazları Acıbadem Kalp Sağlığı Merkezleri için son derece büyük öneme sahip. 6 saniyede kalp anjiyosu yapan 2x64 Kesit Çift Kaynaklı Bilgisayarlı Tomografi, kalbin detaylı görüntülenmesini sağlayan PET CT, 0.25 saniyede kalp anjiyosu yapan dünyanın en düşük radyasyonlu ve en hızlı tomografi cihazı Flash CT bunlardan sadece bazıları. Başarılıyız Tıbbi performans göstergelerimizi paylaşıyoruz Acıbadem Sağlık Grubu nda tıbbi ve idari süreçlerin performansını ölçmek amacıyla 2002 yılından beri performans göstergeleri izleniyor. Hasta güvenliğini ve memnuniyetini her zaman ön planda tutan Acıbadem, tüm branşlarda olduğu gibi kalp sağlığı hizmetlerinde de elde ettiği sonuçların hastalara daha iyi hizmet vermede yol gösterici olacağına inanıyor. Açık kalp cerrahisinde, Euroscore kriterlerine göre beklenen ortalama mortalite (ölüm) oranı: %3.8 iken ASG de açık kalp cerrahisinde mortalite oranı %1.6. Koroner bypass hastalarında Euroscore kriterlerine göre beklenen ortalama mortalite oranı: %2.7 iken. ASG de koroner bypass hastalarında mortalite oranı %1 dir. Euroscore nedir? İleri yaşta olanlarda, kalp krizi geçirmiş hastalarda, daha öncede kalp ameliyatı olmuş kişilerde, kalbin kasılma ve gevşeme fonksiyonlarında bozukluk olanlarda, böbrek, karaciğer ve akciğer fonksiyon bozuklukları olan hastalarda ve şeker hastası olanlarda ameliyat riski az veya çok artıyor. Hastaları tüm bu açılardan, bu risklerle birlikte objektif olarak değerlendirebilmek üzere çeşitli risk skorları oluşturuldu. Bu skorlamalarda ağırlıklı risk değerleri hesaplanıyor. Genel olarak kullanılan skorlama sistemi ise "Euroscore" dur. 4 17

17 16-21-NEDENTECRUBE 6/16/10 5:17 PM Page 18 NEDEN ACIBADEM? NEDEN ACIBADEM? Akredite ediliyoruz 6 Tedavi sonuçlarımız uluslararası kuruluşların denetiminde ve halka açık olarak raporlanıyor. A cıbadem Sağlık Grubu olarak kardiyovasküler cerrahi veritabanı sonuçlarımız, Avrupa da bilimsel olarak referans kabul edilen veritabanlarından birisi olan European Association of Cardiothoracic Surgery, EACTS veritabanında raporlanıyor. Acıbadem Sağlık Grubu nun hasta odaklı yaklaşımı, hasta güvenliğine yönelik yaptığı çalışmaları ve sunduğu hizmetlerdeki kalitesi uluslararası kalite kuruluşlarınca akredite ediliyor. Joint Commission International (JCI) akreditasyon standartlarıyla hizmet veren Acıbadem, ayrıca sunduğu tüm hizmetlerde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini kullanıyor. İşte Acıbadem in akredite olduğu kuruluşlar: Joint Commission International Akreditasyonu Joint Commission International, kalite iyileştirme ve hasta güvenliği kavramlarının geliştirilmesi ve sağlık bakım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasını hedefleyen, bu amaçla objektif değerlendirme araçları sunan bir organizasyon. JCI, ABD de yaklaşık sağlık kurumunu akredite eden dünyanın en büyük akreditörü JCAHO nun (Joint Commission on the Accrediation of Healthcare Organizations) uluslararası alanda faaliyet gösteren bölümü. Kar amacı gütmeyen JCI ın, 1998 de uluslararası alana uygun standartları geliştirmesinden sonra, bugün 39 ülkede yaklaşık 300 hastane JCI akreditasyonuna sahip. Acıbadem de bunlardan biri. EFQM (European Foundation For Quality Management) Mükemmellik Modeli Acıbadem Sağlık Grubu nun mükemmellik yolculuğu 2002 yılında KalDer ve EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) üyeliklerine kabul edilmesi ile başladı. Acıbadem Sağlık Grubu, Mart 2003 te ilk öz değerlendirmenin gerçekleştirilmesinden sonra KalDer tarafından yapılan saha ziyareti sonucunda, 12 Ocak 2004 tarihinde EFQM Mükemmellikte Kararlılık sertifikasına hak kazandı yılında EFQM Mükemmellik Modeli ne göre ikinci öz değerlendirme çalıştay ile tamamlandı. 18

18 16-21-NEDENTECRUBE 6/16/10 5:17 PM Page 19 NEDEN ACIBADEM? NEDEN ACIBADEM? ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir kuruluşun müşterilerinin beklentilerini ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü veya hizmeti sürekli olarak sağlama yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Acıbadem Kadıköy ve Acıbadem Bakırköy Hastaneleri Merkezi Sterilizasyon Üniteleri ilk kez 15 Ağustos 2003 tarihinde SGS tarafından gerçekleştirilen tetkik ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip oldu. Yeni hastanelerimizin hizmete girmesiyle, 12 Aralık 2005 te Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, 6 Kasım 2006 da Acıbadem Bursa Hastanesi, 5 Aralık 2007 de Acıbadem Kocaeli Hastanesi ve Beylikdüzü Cerrahi Tıp Merkezi, Ekim 2008 tarihlerinde International Hospital Merkezi Sterilizasyon Üniteleri belge kapsamına alındı. 8 Ekim 2009 da Acıbadem Kayseri Hastanesi ve Acıbadem Adana Hastanesi, 9 Ekim 2009 da Acıbadem Maslak Hastanesi ve Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi sertifikalarını aldı. Nükleer Tıp Avrupa Akreditasyonu Avrupa da Nükleer Tıp Merkezleri, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği nin (European Union of Medical Specialists- UEMS) Nükleer Tıp Uzmanlık Bölümü (European Board of Nuclear Medicine- EBNM) tarafından akredite ediliyor. Toplam sayısı 60 olan Avrupa daki akredite Nükleer Tıp Merkezlerinin 11 i Türkiye de olup bunlardan 5 i Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Acıbadem Bursa Hastanesi ve International Hospital Nükleer Tıp Bölümleri. Acıbadem Sağlık Grubu Nükleer Tıp Bölümleri ayrıca 2006 yılı Nisan ayından itibaren ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip. ISO Tıbbi Laboratuvarlar Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Gereklilikler Klinik laboratuvar hizmeti veren Acıbadem Labmed, tüm birimleri ile 20 Ekim 2005 tarihinde DACH (Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie) tarafından ISO standardına göre akredite edildi. Akreditasyonun kazandırdıkları Hasta güvenliği yaklaşımı ile ortaya çıkabilecek tıbbi hatalar önleniyor. Hasta ve hasta yakınlarının hakları doğrultusunda sağlık hizmeti sunuluyor. Hizmet sunumunda multidisipliner bir anlayışla, gerektiğinde, hastalıkla ilgili tüm branşlardan görüşler alınarak varılan ortak kararlarla tedaviye yön veriliyor; ekip çalışması güçlendiriliyor. Sağlık profesyonelleri ile hastalar ve hasta yakınları arasındaki iletişim etkinleştirilerek hasta ve hasta yakınlarının tüm süreçlere katılımı sağlanıyor. Hasta ve hasta yakınlarına yapılacak işlemler hakkında daha çok bilgi veriliyor, uygulanacak tedaviyle ilgili onay alınarak, hastanın tedaviye uyumu yükseltiliyor. Böylece tedavinin başarısı artıyor. Hasta mahremiyeti en üst düzeyde korunuyor. Tüm tıbbi kayıtlara önem verilerek hastanın tedavisinin sürekliliği ve doğruluğu sağlanıyor. Hasta ve çalışan geri bildirimleri ile sistemin sürekli iyileştirilmesi sağlanıyor; riskler azaltılarak maliyetler düşürülüyor. Tüm hastane, tıp merkezi ve polikliniklerde ortak kavramlarla benzer yaklaşımlar sağlanıyor. Uygun fiziksel ortamlarda ve teknolojik olanaklarla sağlık hizmeti sunuluyor, uluslararası standartlarda çalışma olanağı yaratılıyor. 19

19 16-21-NEDENTECRUBE 6/16/10 5:17 PM Page 20 NEDEN ACIBADEM? NEDEN ACIBADEM? KALBİN TÜM ALANLARINDA HİZMET VERİYORUZ 7 ASG olarak, erişkin ve pediatrik kalp ve damar hastalıklarında geniş bir alanda yüksek standartlarda modern tanı, tedavi ve destek hizmeti sunuyoruz. Kalp ve damar sağlığında verdiğimiz hizmetler: Kalp damar tıkanıklığı Efor Testi Koroner BT Anjiyografi Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Pozitron Emisyon Tomografisi Koroner Anjiyografi Koroner Stent ve Balon Anjiyoplasti Uygulamaları Koroner Bypass Robotik Koroner Bypass Küçük kesik Koroner Bypass Kalp kapağı hastalıkları Ekokardiyografi Anjiyografi ve Kateterizasyon Perkütan Valvüloplasti Kateter Yöntemi ile Aort Kapak Takılması (TAVİ) Robotik Kapak Cerrahisi Küçük Kesi ile Kapak Cerrahisi Ritim bozuklukları Holter Moniterizasyonu Tanısal Elektrofizyolojik İşlemler (EPS) Kateter Ablasyon Geçici ve Kalıcı Pace-maker Takılması AICD Takılması Üç Odacıklı Pace-maker Takılması Aort damar hastalıkları Endovasküler Anevrizma Onarımı (EVAR) Torasik Endovasküler Anevrizma Onarımı (TEVAR) Hibrid Tedavi Cerrahi Onarım TAVI Periferik damar tıkanıklıkları Doppler Ultrason BT Anjiyografi Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Dijital Substraction Anjiyografi (DSA) Karotis Artere Stent Uygulama (CAS) Karotis Artere Endarterektomi (CEA) Periferik Cerrahi Bypass Periferik Endoluminal Bypass Varis Transdermal Lazer Skleroterapi Varis Cerrahisi Endovenöz Varis Cerrahisi Kardiyomiyopatiler Girişimsel Tedavi (Ablasyon) Cerrahi Tedavi Doğumsal kalp hastalıkları Pediyatrik Kardiyoloji Pediyatrik Kalp Cerrahisi Doğumsal Kalp hastalıklarında kateter ile tedavi Doğumsal kalp hastalıklarında cerrahi tedavi Kardiyak Rehabilitasyon 20

20 16-21-NEDENTECRUBE 6/16/10 5:18 PM Page 21 bir kalp öyküsü Bayan Jonethen, 29 yaşında, üçüz annesi: Üçüz bebek sahibi olmanın şaşkınlığı ve heyecanıyla geçiyordu günlerim. Sonra göğsümde bir ağırlık, nefes almamda sorunlar oluştu. Hamileliğe bağlı ileri kalp yetersizliği dediklerinde ne söyleyeceğimi bilemedim. Aklıma ilk gelen bebeklerim oldu; onlara kavuşabilecek miydim? Onlara sarılma şansım olacak mıydı? Ya onları büyütme şansım? Allak bullak oldum o an. Ama sonra doktorlar bana olasılıkları anlattılar ve bu sorunu atlatabileceğimi söylediler. İnandım, inanmak istedim, bebeklerim adına yaşamak istedim. Ne derlerse yaptım. İşte şimdi 3 bebek annesiyim. Bundan daha harika bir şey var mı? Üstelik kalbimdeki sorun giderildi. Artık sağlıklı kalbim, bebeklerim için daha çok atacak! Üçüz bekleyen annede ileri kalp yetersizliği tespit edildi. Bayan Jonethen 29 yaşında ve üçüz bebek bekliyordu. Nefes darlığı sorunu nedeniyle yapılan incelemede gebelik kardiyomiyopatisi denilen ciddi kalp yetersizliği durumu tespit edildi. Kalbinde genişleme, ciddi fonksiyon kaybı, kalp kasılma fonksiyonunda yaklaşık yüzde 30 ve orta derecede kapak yetersizliği bulundu. Jonethen, riskli gebelik programına alındı. Kardiyoloji ve Obstetrik Bölümü ile birlikte takip edildi. Doğumu başarıyla gerçekleştirildi ve Jonethen üçüz bebeklerine kavuştu. Bir süre sonra nefes darlığı şikayeti arttı ve yoğun bakım ünitesinde medikal tedavi altına alındı. Taburcu olduktan sonraki aylarda yapılan kontrollerde kalp fonksiyonları tamamen normale döndü. 21

KALPTE YAKIN TAKİP HAYAT KURTARIR. Kalp sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz her şey AH KALBİM.

KALPTE YAKIN TAKİP HAYAT KURTARIR.  Kalp sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz her şey AH KALBİM. KALPTE YAKIN TAKİP HAYAT KURTARIR www.ahkalbim.com Kalp sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz her şey AH KALBİM www.ahkalbim.com 1 BAŞLARKEN Kalpten geçen bir kampanya başlattık Ah kalbim Kalbimiz, yaşadıklarımızı

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Hastanemizde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümlerinde SGK anlaşması geçerli olup, diğer bölümlerimizde özel sağlık sigortanızı kullanabilir veya bireysel ödeme yapabilirsiniz. Özel TOBB ETÜ Hastanesi

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır.

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır. /akayhastanesi /akayhastanesi Hizmetindeyiz Akay Hastanesi hedeflerinin doğrultusunda tıbbın bütün kliniklerinde hizmet vermeyi ve 450 yi aşan personeli ile standartlarını daha da ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ STRES EKOKARDİYOGRAFİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET : Kalp ve Damar Cerrahisi AD, her yaş grubundaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI

11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI 11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI DOLAŞIM SİSTEMİ İki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere kalpler dört odacıktır. Temiz kan ve kirli kan birbirine karışmaz. Vücuda temiz

Detaylı

Koroner Arter Bypass BR.HLİ.90

Koroner Arter Bypass BR.HLİ.90 Arter Bypass BR.HLİ.90 arter bypass ameliyatı, en sık yapılan kalp ameliyatı tipidir. Kalbi besleyen damarlar olan koroner arterler zaman içinde çeşitli risk faktörleri ile etkilenerek daralabilir ya da

Detaylı

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Varis ve venöz yetersizlik toplumda en sık görülen belki de bu nedenle kanıksanabilen ciddi bir hastalıktır.venöz yetersizliğin ana nedeni

Detaylı

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRıZINDE ILK MÜDAHALE Kalp krizi tıbbi bir acil durumdur. Erken tanı ve hızlı tedavi oldukça hayati

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Evde Sağlık

Detaylı

Sigaranın Vücudumuza Zararları

Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın vücudumuza olan zararları ve sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzdaki değişimler burada anlatılmaktadır. Sırt ve Bel Ağrısı: Sigara içmek bel ile ilgili hastalıkların

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Dolaşım Sistemi Dicle Aras

Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Kalbin temel anatomisi, dolaşım sistemleri, kalbin uyarlaması, kardiyak döngü, debi, kalp atım hacmi ve hızı 3.9.2015 1 Kalbin Temel Anatomisi Kalp sağ ve sol olmak üzere ikiye

Detaylı

Anjiyografi Bilgilendirme Formu

Anjiyografi Bilgilendirme Formu Anjiyografi Bilgilendirme Formu BR.HLİ.082 Koroner anjiyografi nedir? Koroner anjiyografi, özel bir kamera ile kalbinizin atar damarlarının röntgen film çekimi ile incelenmesidir. İşleminiz kateter laboratuvarında

Detaylı

I- YAZILI ONAM (RIZA):

I- YAZILI ONAM (RIZA): HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA VE KALP RİTİM BOZUKLUKLARININ KATETER ABLASYON YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:.....

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Kardiyoloji Anabilim Dalı, erişkin ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KALICI KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KALICI KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KALICI KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi (Nörovasküler Cerrahi) BR.HLİ.015 Sinir sisteminin damar hastalıkları ve bunların cerrahi tedavisi beyin ve sinir cerrahisinin spesifik ve zorlu bir alanını

Detaylı

Koroner Arter Hastalıkları ve Tedavisi

Koroner Arter Hastalıkları ve Tedavisi Koroner Arter Hastalıkları Koroner Arter Hastalığı Kalp damarlarında ateroskleroz dediğimiz damar sertliği durumu gelişmesidir. Kalp damarlarının (aslında tüm damarların) iç yüzünü kaplayan endotel dediğimiz

Detaylı

KALP SAĞLI. Prof. Dr. Dilek Ural. Kardiyoloji Anabilim Dalı

KALP SAĞLI. Prof. Dr. Dilek Ural. Kardiyoloji Anabilim Dalı GÜNÜMÜZDE KALP SAĞLI LIĞI Prof. Dr. Dilek Ural Kocaeli Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı XX. YÜZYILY 20. YY Sonunda Doğumdan İtibaren Beklenen Yaşam am SüresiS Kaynak: Healthy People

Detaylı

KARDİYOLOJİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

KARDİYOLOJİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/5 HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:..... Hastaneye Kabul Tarihi:..... Servise Yatış Tarihi:..... Hastalığın Ön Tanısı/Tanısı...

Detaylı

TÜRK HENKEL'DE ÜST DÜZEY ATAMA

TÜRK HENKEL'DE ÜST DÜZEY ATAMA Portal Adres TÜRK HENKEL'DE ÜST DÜZEY ATAMA : www.reklamazzi.com İçeriği : Pazarlama İletişimi Tarih : 26.03.2015 : http://www.reklamazzi.com/turk-henkelde-ust-duzey-atama-145487.htm 1/2 TÜRK HENKEL'DE

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi KALP KRİZİ Kalp krizi (miyokard

Detaylı

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bülent Mutlu Marmara Üniversitesi, Kardiyoloji AbD İstanbul İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2011 Koroner Değerlendirme Anatomik

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ AORT BALON VALVÜLOPLASTİ (AORT KAPAĞINI BALON İLE GENİŞLETME) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ AORT BALON VALVÜLOPLASTİ (AORT KAPAĞINI BALON İLE GENİŞLETME) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ AORT BALON VALVÜLOPLASTİ (AORT KAPAĞINI BALON İLE GENİŞLETME) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:.....

Detaylı

map2heal global health guide

map2heal global health guide map2heal global health guide Online Hasta Takip Sitstemi Remote Patient Monitoring Sağlığınız En Değerli Varlığınızdır Uzaktan hasta takip sistemleri (Remote Patient Monitoring) her geçen gün tüm dünyada

Detaylı

ORGAN NAKLİ: ELLİ YIL ÖNCESİNE KADAR BİR HAYALDİ

ORGAN NAKLİ: ELLİ YIL ÖNCESİNE KADAR BİR HAYALDİ ORGAN NAKLİ: ELLİ YIL ÖNCESİNE KADAR BİR HAYALDİ Son 50 yılda organ nakli hızla gelişti ve Türkiye de 2011 de 3.836 nakil yapıldı. Türkiye de yılda 20 bin, Çin de 2 milyon kişi organ bekliyor. Cerrahinin

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:.....

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündem

Pazartesi İzmir Basın Gündem 21.03.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem İZMİR İN KALBİ İKÇÜ DE ATIYOR! İzmir de kalp nakli gerçekleştiren ikinci merkez olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, iki

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek 2 Egzersiz programına başlamadan önce bireyin aşağıdaki değerlendirmesinin

Detaylı

KALP KRİZİ GEÇİREN, FATİH BOZOĞLU NUN DURUMU İYİ

KALP KRİZİ GEÇİREN, FATİH BOZOĞLU NUN DURUMU İYİ KALP KRİZİ GEÇİREN, FATİH BOZOĞLU NUN DURUMU İYİ Bodrum Gündem gazetesi sahibi ve Kent Tv Sokağın Sesi programının yapımcısı-sunucusu gazeteci arkadaşımız Fatih Bozoğlu, ziyaret için gittiği Bolu da geçirdiği

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 1 FORM-1 TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU ORGAN NAKLİ NEDİR? Vücutta görevini yerine getiremeyen bir organın yerine, canlı vericiden veya ölüden alınan yeni ve sağlam bir organın cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemidir.

Detaylı

.. HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT İN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

.. HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT İN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ .. HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT İN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Değerli Meslektaşlarımız, İki yılda bir düzenlediğimiz 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde Kuşadası

Detaylı

NEJAT İŞLER İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

NEJAT İŞLER İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ NEJAT İŞLER İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Aksoy: HASTAMIZ UÇAK AMBULANS İLE İSTANBUL A TRANSFER EDİLMİŞTİR 17 Ocak 2014 tarihinde Acıbadem Bodrum Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

9. Sigarayı bırakma zamanı

9. Sigarayı bırakma zamanı 9. Sigarayı bırakma zamanı 1 9. Sigarayı bırakma zamanı Dünyada 8 saniyede 1 can alan, yılda 4 milyon kişinin ölümüne neden olan, dünyada her 10 erişkinden birinin ölüm nedeni sayılan sigarayı bırakmak

Detaylı

Güven Platformu, Pıhtı Atmasına Bağlı Ölümlere DUR Diyor!

Güven Platformu, Pıhtı Atmasına Bağlı Ölümlere DUR Diyor! Her gün, bir uçak dolusu insan; pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybediyor. Güven Platformu, Pıhtı Atmasına Bağlı Ölümlere DUR Diyor! Sanofi-aventis in koşulsuz desteğiyle Türkiye de ilk kez 16 uzmanlık

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi AVRUPA BİRLİĞİ NDE SAĞLIK TURİZMİ Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık turizmi nedir? hastaların ihraç edilmesi? tıbbi hizmetlerin ithal edilmesi? sağlığın/sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Endokardit Profilaksisi

Endokardit Profilaksisi ANNE-BABALAR İÇIN KARDIYOLOJI KONUSUNDA BILGILENDIRME Endokardit Profilaksisi Kalp iç zarı (endokard) kalbin neresindedir? Üst ana toplardamar (superior vena kava) Ana atardamar (aort) Kalp, duvarı dıştan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri Bildiri Adı Kodu 6 Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonlar ve El Hijyeni Konusunda Geçerliliği

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU FORM-1 TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU YENİ LİSANS BAŞVURU FORMU

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU YENİ LİSANS BAŞVURU FORMU YENİ LİSANS BAŞVURU FORMU Sporcunun: Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Mesleği Tabiyeti Baba Adı Ana Adı Kimlik Kartı No Telefon No :. :. :.. :.. :. Yabancılar İçin Pasaport No Adres.. Ben aşağıda imza sahibi.

Detaylı

04.04.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem

04.04.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem 04.04.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem İkçü'de Hem Eğitim, Hem Sağlık! Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, oluşturduğu üç aile sağlığı merkezinde bir taraftan

Detaylı

ACİL TIPTA TEKNOLOJİK GELİŞMELER

ACİL TIPTA TEKNOLOJİK GELİŞMELER ACİL TIPTA TEKNOLOJİK GELİŞMELER Yrd. Doç. Dr. Polat DURUKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Kayseri 3. Ulusal Ail Tıp Kongresi, 2007 Sunum Planı Acil Tıp uygulamalarında kullanılan aletlerin

Detaylı

ST SEGMENT ELEVASYONLU MİYOKARD İNFARKTÜSÜ SONRASI GELİŞEN KALP YETMEZLİĞİNİN YENİ PREDİKTORLERİ İSİMLİ YÜRÜRLÜĞE GİREN 114S309 NO LU TUBİTAK

ST SEGMENT ELEVASYONLU MİYOKARD İNFARKTÜSÜ SONRASI GELİŞEN KALP YETMEZLİĞİNİN YENİ PREDİKTORLERİ İSİMLİ YÜRÜRLÜĞE GİREN 114S309 NO LU TUBİTAK ST SEGMENT ELEVASYONLU MİYOKARD İNFARKTÜSÜ SONRASI GELİŞEN KALP YETMEZLİĞİNİN YENİ PREDİKTORLERİ İSİMLİ YÜRÜRLÜĞE GİREN 114S309 NO LU TUBİTAK PROJESİNİN TANITIM VE İLGİLİ PROJE İÇİN BİLGİLENDİRME METNİ

Detaylı

KARDİYOLOJİ FİBRİNOLİTİK TEDAVİ (PIHTI ERİTİCİ TEDAVİ) İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

KARDİYOLOJİ FİBRİNOLİTİK TEDAVİ (PIHTI ERİTİCİ TEDAVİ) İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/6 HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:..... Hastaneye Kabul Tarihi:..... Servise Yatış Tarihi:..... Hastalığın Ön Tanısı/Tanısı...

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı

Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, karaciğer ana

Detaylı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları Sağlık sisteminde verilen eğitimin niteliği, hizmetin niteliğini belirleyen

Detaylı

ADI SOYADI : OKUL NO : SINIFI : 4/ NOTU : FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

ADI SOYADI : OKUL NO : SINIFI : 4/ NOTU : FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI 1. Aşağıdaki iskeletin temel bölümlerinin isimlerini yazınız. İskeletin temel bölümlerinin görevlerini belirtiniz. ( 10 puan) Bölümleri

Detaylı

Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, pankreasımda tümör olduğu

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

Meme Sağlığı Merkezi

Meme Sağlığı Merkezi Meme Sağlığı Merkezi BR.HLİ.100 Sevgili Hanımlar, Meme, sağlıklı neslin devamı için elzem bir organdır. Cinsel gücüyle ve süt yapma yetisiyle bu görevini yerine getirir. Biz kadınlar memelerimiz ile gurur

Detaylı

Katarakt cerrahisinde bıçak yerine lazer

Katarakt cerrahisinde bıçak yerine lazer femtosaniye lazer Yaşa bağlı olarak göz içi merceğinin saydamlığını kaybetmesi anlamına gelen kataraktın cerrahi tedavisinde en son aşama olan ve operasyonun önemli bir kısmının el değmeden bilgisayar

Detaylı

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar,

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar, TPOG İSKİP 2011 Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu Sayın Anne Babalar, Bu bir klinik araştırma çalışmasıdır. Klinik araştırmalar sadece bu çalışmaya katılmayı seçen hastaların dahil edildiği protokollerdir.

Detaylı

ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI

ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI Değerli Sigortalılarımız, Özel Sağlık Sigortanız sayesinde, poliçe teminatı kapsamındaki tedaviler için elde edeceğiniz avantajların yanısıra, Türkiye nin en kapsamlı sağlık

Detaylı

HASTANESİ MİTRAL BALON VALVÜLOPLASTİ (MİTRAL KAPAĞI BALON İLE GENİŞLETME TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ MİTRAL BALON VALVÜLOPLASTİ (MİTRAL KAPAĞI BALON İLE GENİŞLETME TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ MİTRAL BALON VALVÜLOPLASTİ (MİTRAL KAPAĞI BALON İLE GENİŞLETME TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:.....

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

I- YAZILI ONAM (RIZA):

I- YAZILI ONAM (RIZA): .. HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ TRANSKATETER AORT KAPAK REPLASMANI (AORT KAPAĞININ TRANSKATETER YOLLA DEĞİŞTİRİLMESİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol

Detaylı

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, Türkiye nin yerinde sağlık ve bakım çözümleri sunan ilk ve en büyük kuruluşudur.

Detaylı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. Hipertansiyon Nedir? Çoğunlukla yüksek kan basıncı olarak

Detaylı

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI Robotik böbrek ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Her yıl Dünya da 190.000 kişide böbrek kanseri saptanmaktadır. Erkeklerde biraz

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

DR. MESUT GÜL. Beyin Ölümü Ve Organ Bağışı

DR. MESUT GÜL. Beyin Ölümü Ve Organ Bağışı DR. MESUT GÜL Beyin Ölümü Ve Organ Bağışı ÖLÜM... Somatik ölüm: Kalıcı olarak kalp atışının ve solunumun durmasıdır. Beyin ölümü: Beyin sapı da dahil olmak üzere beyin işlevlerinin tam ve geri dönüşümsüz

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU Anabilim Dalı / Klinik Adı: Hastanın Adı, Soyadı: Baba adı: Doğum tarihi: Ana adı: TC Kimlik No: Planlanan girişimin adı: MİRİNGOTOMİ (Kulak zarının çizilmesi) veya VENTİLASYON

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

GENEL ORYANTASYON EĞİ

GENEL ORYANTASYON EĞİ GENEL ORYANTASYON EĞİ ĞİTİMİ JCI (Joint Commission International) Hastane Akreditasyon Süreci Kalite Koordinatörlüğü Akreditasyon Nedir? Sağlık kurumunun önceden belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara

Detaylı

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI Bariatrik ameliyatlar sadece kilo kaybı sağlayarak fiziksel değişim sağlamazlar, asıl önemli olan kilo kaybı sonrası vücudumuz için bu 7 önemli

Detaylı

Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından safra yollarımda tümör

Detaylı

Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, pankreasımda iltihabi kist

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda; 4. SINIF ve 5. SINIF VE Staj kurullarında öğrencilerin farklı kliniklerde, uygun sürelerde gerçekleştireceği stajlarda hastaların öyküsünü alma ve sistemik muayenesini yapma, hekimlik uygulamalarını geliştirme,

Detaylı