Kumandasız Yıkama Üniteli Susuz Pisuvar Kullanım Kılavuzu User's Manual for Sensor based Watersmart Urinal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kumandasız Yıkama Üniteli Susuz Pisuvar Kullanım Kılavuzu User's Manual for Sensor based Watersmart Urinal. www.vitra.com.tr 314953 140506-01"

Transkript

1 Kumandasız Yıkama Üniteli Susuz Pisuvar Kullanım Kılavuzu User's Manual for Sensor based Watersmart Urinal

2 STANDART MOD Kullanıcı ECO MOD,5-5 sn arası Yıkama Süresi Kullanıcı.Sensör modülü kullanım esnasında oluşan sıvı akışını algılar ve elektronik modüle yıkama yapılması için sinyal gönderir.,5-5 sn arası Yıkama Süresi.Yıkama süresi,5-5sn. arasında ayarlanabilir. Yıkama süresi ayarı ana kontrol modülünden yapılabilmektedir..yıkama süresi,5-5sn. arasında ayarlanabilir. Yıkama süresi ayarı ana kontrol modülünden yapılabilmektedir. h.yıkama yapıldıktan sonra yeni yıkama için -0sn. süre geçmelidir. h Sifon Tıkanması.Ürün saat boyunca hiç kullanılmaz ise, sifon bölgesinde koku oluşmasını önlemek için hijyenik yıkama otomatik olarak devreye girer. 5.Sigara, tuvalet kağıdı gibi sifon tıkayıcı atıklar ile meydana gelen sifon tıkanmalarını sensör modülü algılar ve pisuar kullanılsa dahi yıkama yapılmasına izin vermez, böylece pisuarın haznesindeki suyun yükselerek taşması önlenir. Sifon temizlendiğinde sistem normal şekilde çalışmaya devam eder. Sifon Tıkanması 5.Sık kullanım durumlarında elektronik modül kullanım sıklığını algılar; - Sık kullanım moduna giriş: dk. içinde 5 veya daha fazla kullanımda=> yıkama/dk. - Sık kullanım modundan çıkış: dk. içinde kullanım olmazsa=>normal kullanım moduna geçer..sensör modülü kullanım esnasında oluşan sıvı akışını algılar ve elektronik modüle yıkama yapılması için sinyal gönderir..ürün saat boyunca hiç kullanılmaz ise, sifon bölgesinde koku oluşmasını önlemek için hijyenik yıkama otomatik olarak devreye girer..sigara, tuvalet kağıdı gibi sifon tıkayıcı atıklar ile meydana gelen sifon tıkanmalarını sensör modülü algılar ve pisuar kullanılsa dahi yıkama yapılmasına izin vermez, böylece pisuarın haznesindeki suyun yükselerek taşması önlenir. Sifon temizlendiğinde sistem normal şekilde çalışmaya devam eder. ECO mod Eco mod aktifken pisuvar aşağıdaki şekilde yıkama yapar. Elektronik modül sensör yardımıyla kullanımları sayar * saatten az bir süre içerisinde 0 kullanım olursa, pisuvar yıkama yapar * saat içerisinde pisuvar en azından bir kez kullanılır fakat 0 kullanım tamamlanmazsa,saat dolduğunda pisuvar yıkama yapar * saat içerisinde hiç kullanım olmazsa, saat dolduğunda pisuvar yıkama yapar. Pisuvar hiç kullanılmadığında saatte bir hijyen yıkaması yapar. Sifon tıkayıcı atıklar ile meydana gelen sifon tıkanmalarını sensör modülü algılar ve pisuar kullanılsa dahi yıkama yapılmasına izin vermez, böylece pisuarın haznesindeki suyun yükselerek taşması önlenir. Sifon temizlendiğinde sistem normal şekilde çalışmaya devam eder.

3 Su Taşma Koruması Elektronik modül Sisteme pisuvarda oluşacak herhangi bir arıza ya da tıkanma durumunda su taşmasını engellemek üzere su taşmasını engelleyici koruma sitemi entegre edilmiştir. Sistemde belirli bir sıvı birikmesi tespit edildiğinde, sistem yıkama fonksiyonunu engellemektedir, sistemdeki tıkanma giderilene kadar hijyenik yıkama da dahil olmak üzere yıkama yapılmamaktadır. Sensör hassasiyet ayarı Pisuvarın farklı kullanım şartlarında kullanılabilmesi için iki adet hassasiyet seviyesi tanımlanmıştır. (düşük hassasiyet / yüksek hassasiyet). Sistem Güvenlik ve Uyarı bilgilendirmeleri -İlk enerji verildiğinde selenoid vana açık ise otomatik olarak kapanır. -Enerji kesintisinde ya da düşük voltaj durumunda selnoid vana kapatılır. -Düşük voltaj ya da pil voltajı düşmesi durumunda LED yanıp sönerek uyarı verir. Teknik Bilgiler: Çalışma Prensibi: 5.8 GHz HF sensör Güç Kaynağı: Giriş 0V +/- 0% 50-0 Hz çıkış s: V DC 0 ma adaptör Bekleme modu gücü:. W V pil (x,5v AAA) Pil ömrü: En fazla yıl/ yıkama (Kullanım şartlarına gore değişebilir) Ayarlanabilir Arayüz: Potansiyometre, DIP switch Bilgi Arayüzü: Led Yıkama Süresi:,5-5 sn arasında ayarlanabilir, Standart.5 sn : Düşük, yüksek IP Koruması: IP (Toz koruması, her yönden su sıçramasına karşı korumalı) Pil Değişimi:. Pil gücü zayıfladığında elektronik modülde bulunan LED yanıp söner, vana kapanır ve piller değiştirilene kadar yıkama yapılamaz.. Adet,5V Mignon AAA pil yenileri ile değiştirilmelidir. Yıkama Süresi Ayarı :,5-5sn. arasında ayarlanabilir, saat yönünde çevrildiğinde yıkama süresi arttırılır. Saat yönünün tersine çevrildiğinde yıkama süresi azaltılır. - + Sensör Kablosu 5sn.,5sn. Ayarı +- Düşük Yüksek SSOR Ayarı Pilin gücü azaldığında LED ler yanıp söner, bu durumda piller değiştirilmelidir. Standart Mod Aktif ECO Mod Aktif Sensörsüz Kullanım 0 dk. Düşük Yüksek 0 dk. Standart ECO Sensörsüz Kullanım CONOL UNIT GÜÇ KAYNAĞI 0 dk. 0 dk. Susuz pisuvar sensörlü sistem kullanım kılavuzu. Sensörlü yıkama sistemi elektronik bileşenleri aşağıda listelenmiştir. -Elektronik modül, Sensor modülü, Elektrik adaptorü ya da pil kutusu. Sistem aşağıdaki özellikleri içermektedir -Su taşma engelleme mekanizması -İki farklı sensör hassasiyet seviyesi -Akıllı su tasarrufu (ECO-Mod) kullanım fonksiyonu ve her kullanımda yıkama yapan Standart mod. VALVE SELOİD

4 Sensörlü sistem arıza tespiti Sistem bileşenlerinin montaj öncesi işlevselliğini kontrol edilmek istenirse, elektronik modül, solenoid, sensör ve güç kaynağı (pil ya da adaptör) bağlantısı yapılabilir. Bu durumda elektronik modül üzerindeki led defa yanıp sönecektir. Sensör algılamasını kontrol etmek için elinizi sensöre yakın şekilde hareket ettirdiğinizde, hareket algılandıktan yaklaşık 8 sn sonra led saniye süresince yanıp sönecektir. Enerjiyi kestikten sonra sistemi tekrar kontrol etmek için en azından 0 sn boyunca kapasitörün enerjisini boşaltmasını beklemek gerekecektir. Sistem kullanım olmaması durumunda yıkama yapıyorsa hijyenik yıkama ya da ECO modda zaman bağlı yıkama yapıyor olabilir. Eğer yıkama kullanım dışında sık aralıklarla yenileniyorsa sensör bağlantıları ve sensör konumu kontrol edilmelidir. User's Manual for Sensor based Watersmart Urinal 5

5 STANDARD MODE User ECO MODE User,5-5 s long.the sensor module detects the fluid flow Washing Duration,5-5 s long.the sensor module detects the fluid flow Washing Duration which occurs during use and sends a signal to the electronic module so washing can be performed. which occurs during use and sends a signal to the electronic module so washing can be performed... Washing duration can be adjusted between,5-5 seconds. Washing duration setting can be made on the main control module..washing duration can be adjusted between,5-5 seconds. Washing duration setting can be made on the main control module. h.after washing is completed, -0 s. must pass before new washing can be started. h Sifon Tıkanması.If the product is not used at all for hours, the hygienic washing automatically actives to prevent odor occurrence in the siphoner area 5.The sensor module detects siphon congestions occurring due to wastes such as cigarette butts or toilet paper and doesn't allow washing even if the urinal is used, thus prevents the water in the urinal basin from rising and overflowing. When the siphon is cleaned the system resumes normal operation. Siphon Congestion 5 7.During frequents use conditions the electronic module detects the usage frequency; - Switching to frequent use mode: When 5 or more uses occur within min. => washing/min. - Switching off frequent use mode: If it's not used for a whole minute =>Switches to normal use mode..if the product is not used at all for hours, the hygienic washing automatically actives to prevent odor occurrence in the siphoner area..the sensor module detects siphon congestions occurring due to wastes such as cigarette butts or toilet paper and doesn't allow washing even if the urinal is used, thus prevents the water in the urinal basin from rising and overflowing. When the siphon is cleaned the system resumes normal operation ECO mode When Eco mode is enabled, the urinal performs washing as follows. The electronic module counts uses through the help of the sensor *If 0 uses occur within less than hour the urinal performs washing *If the urinal is used at least once within hour, but the number of uses do not total 0, the urinal performs washing at the end of the hour. *If the urinal is not used at all for hours the urinal performs washing at the end of the hour period. When the urinal is not used at all, it performs hygiene washing every hours. The sensor module detects siphon congestions occurring due to wastes that congest the siphon and doesn't allow washing even if the urinal is used, thus prevents the water in the urinal basin from rising and overflowing. When the siphon is cleaned the system resumes normal operation. 8

6 Water Overflow Protection Electronic module A water overflow preventing protection system has been integrated in the system in order to prevent water overflows in case of a malfunction or congestion that may occur in the urinal. When a significant fluid accumulation is detected in the system, the system prevents the washing function from activating. No washing is performed, including hygienic washing, until the congestion in the system is remedied. Sensor sensitivity adjustment Two sensitivity levels have been defined for the urinal's operation under different use conditions. (low sensitivity / high sensitivity). System Safety and Warning Notifications -When the system is first powered on, if the solenoid valve is open it automatically closes. -The solenoid valve is closed during power failures and low voltage situations. -The LED issues a warning by flashing during low voltage situations or when the battery voltage decreases Technical Specifications: Operation Principle: 5.8 GHz HF sensor Power Supply: Input 0V +/- 0% 50-0 Hz Output s: V DC 0 ma adapter Standby mode power:. W V battery (x,5v AAA) Battery life: Maximum years/ washes (May vary depending on usage conditions) Adjustable Interface: Potentiometer, DIP switches Notification Interface: Led Washing Duration: Adjustable between.5-5 s. Standard is.5 s. IP Protection: IP (Dust protection, protection against water splatter from all directions) Sensitivity: Low, high Battery replacement:. When the battery power is low, the LED on the electronic module begins flashing, The valve closes and no washing is allowed until the batteries are replaced.. x,5v Mignon AAA should be installed instead of old ones. Washing Duration Setting: It can be adjusted between.5-5s., the duration is increased by turning it clockwise. Washing duration is decreased by turning counter-clockwise - + Sensor cable 5sn.,5sn. Sensitivity Setting +- Low When the battery power is low the LEDs flash, in that case the batteries should be replaced. High SSOR Sensitivity Setting Standard ECO Sensorless Use 0 min. Low High 0 min. Standard ECO Sensorless Use CONOL UNIT Power Supply Waterless urinal sensor system user's manual. The electronic components of the sensor washing system are listed below. -Electronic module, Sensor module, Electrical adapter or battery box. The system comprises the following features -Water overflow prevention mechanism -Two different sensor sensitivity levels -Smart water saving (ECO-Mod) operation function and Standard mode that performs washing at each use. 0 min. 0 min. VALVE Selenoid 0

7 Sensor system trouble shooting If it is desired to check the functionality of the system components before installation, electronic module, solenoid valve and power supply (battery or adapter) connections can be made. In this case the LED on the electronic module will flash times. In order to check the sensor detection, move you hand close to the sensor and approximately 8 seconds after detection the LED will flash for seconds. When you disconnect power you will need to wait for at least 0 seconds before checking the system again, so that the capacitor's energy discharges. If the system is performing washing although it is not in use it can be performing hygienic washing or time-dependent washing in ECO mode. If the washing is repeated with short intervals when not in use the sensor connections and the sensor positions should be checked

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Değerli müşterimiz, Bu kullanım kılavuzu UFO MICATRONIC, T23EN ve T19EN modelleri için hazırlanmıştır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty ufotr.com 1 Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi ufotr.com 1 2 İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİK UYARILARI 2. MONTAJ 3. ÖZELLİKLER 4. KULLANIM

Detaylı

MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Armatürlerin Genel Özellikleri 03 Tek Kumandalı Armatürler ve Kullanım Özellikleri 03 Salmastra Sistemine Sahip Armatürler ve Kullanım Özellikleri 03 Perlatörler,

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 DISHWASHER (500500 BASKET) INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUAL 2012 TLM 020 0046 ED. NO: 1 1 D w P: Güç girişi (power input)

Detaylı

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual S Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine SMART 2000 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 SMART 2000SP 21.03.2014 Rev. 00 2-24 25-47 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

Plazma Güç Kaynağı EPP-450

Plazma Güç Kaynağı EPP-450 Plazma Güç Kaynağı EPP-450 Kullanım Kılavuzu TR 0558008001 06/2012 BU BILGILERI MUHAKKAK OPERATÖRE ULAŞTIRINIZ. EK KOPYALARI SATICINIZDAN TEMIN EDEBILIRSINIZ. DIKKAT Bu TALİMATLAR deneyimli operatörler

Detaylı

DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE AUTO DSE 7320 AMF

DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE AUTO DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL DSE DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 AUTO DSE 7320 AMF AUTO DSE DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE 7320 AMF KONTROL

Detaylı

EKM 1500. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

EKM 1500. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual K Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine EKM 1500 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 EKM 1500 21.03.2014 Rev. 00 2-23 24-44 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Enerji, her zaman, her yerde Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ. www.neoenerji.com

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ. www.neoenerji.com Enerji, her zaman, her yerde ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual

APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual Original instructions WARNING: Do not use the machine without reading the instruction sheet. Item Description 1. mobile adapter bracket with wheel 2. Water

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Enerji, her zaman, her yerde Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

SMART ACS. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

SMART ACS. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual E Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine SMART ACS Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 EKM AC 21.03.2014 Rev. 00 2-21 22-40 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 TR Türkçe, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Installation and Assistance,

Detaylı

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 2 İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...1 Teknik Özellikler...2 Desteklenen PC Girişi Tipik Ekran Modları...2 Adım 1 Uzaktan Kumandaya

Detaylı

Ditec Alimax. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. Installation manual, maintenance, use. 0DT850. rev. 2015-05-08. (Orijinal talimatral)

Ditec Alimax. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. Installation manual, maintenance, use. 0DT850. rev. 2015-05-08. (Orijinal talimatral) Ditec Alimax Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) 0DT850 rev. 2015-05-08 TR EN www.ditecentrematic.com İÇİNDEKİLER

Detaylı

DL-22 DL-33 DL-55 KULLANICI KILAVUZU USER GUIDE LASER SHOW SYSTEM DOUBLE LASER SERIES. w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m.

DL-22 DL-33 DL-55 KULLANICI KILAVUZU USER GUIDE LASER SHOW SYSTEM DOUBLE LASER SERIES. w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m. LASER SHOW SYSTEM DOUBLE LASER SERIES Türkiye Yetkili Temsilcisi & Ithalatcı Firma: MODEL DL- KARA ELEKTRONIK.LTD.STI. KONYA - TÜRKİYE DL-22 DL-33 DL-55 w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m. t r KULLANICI

Detaylı

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter.

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. NEXT YE-220 DIGITAL SATLOCK TR KULLANIM KILAVUZU Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. İÇİNDEKİLER :

Detaylı

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name.

LAL. Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name. LAL Reverse Osmosis User Manual Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu Innovation has a name. Dear customer, Thank you for purchasing a "Waterclinic by A.O. Smith" branded water purifier! You are now the owner

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Değerli Daxom Tita Kullanıcısı, 1. ÇALIŞTIRMA GENEL BİLGİLERİ

Değerli Daxom Tita Kullanıcısı, 1. ÇALIŞTIRMA GENEL BİLGİLERİ Değerli Daxom Tita Kullanıcısı, Termosifonunuzu çalıştırmadan önce lütfen kullanma ve montaj kitabını bütünüyle okuyunuz. Termosifon, elektrik enerjisi ile sıcak su üreten basınçlı bir su ısıtıcısıdır.

Detaylı

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Instructions for use and installation Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Kullanım ve montaj talimatları 8 programlı çok fonksiyonlu ankastre fırın GL 6 M XS Contents Introduction... Switching

Detaylı

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310 tr en İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK TEDBİRLERİ 4 Ambalaj İçin Uyarı! 4 Pil İçin Uyarı! 4 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı 4 Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

HERCULES. Kullanım Kılavuzu Cam Vücut Analiz Baskülü. Instruction Manual Glass Body Analysis Scale

HERCULES. Kullanım Kılavuzu Cam Vücut Analiz Baskülü. Instruction Manual Glass Body Analysis Scale HERCULES İmalatçı / İthalatçı Firma: Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş. Meşrutiyet Cad. No:43 Tepebaşı-İstanbul TÜRKİYE Tel:(212) 249 70 69 (pbx) Fax:(212) 251 51 42 TR GB Kullanım Kılavuzu Cam

Detaylı

Ditec Smart Reset. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions)

Ditec Smart Reset. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) Ditec Smart Reset Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) 0DT833 rev. 2014-06-13 TR EN www.ditecentrematic.com İçindekiler

Detaylı

LiftMedia. Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts

LiftMedia. Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts LiftMedia Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts KULLANICI KILAVUZU USER MANUAL TR/EN Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik

Detaylı