ÜLKEMİZDE YAT VE GEZİNTİ TEKNESİ DİZAYNI, ÜRETİMİ VE KULLANIMI 1. GİRİŞ Yat ve gezinti teknesi (tenezzüh teknesi) sektörü, gerek arz oluşumunda yer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜLKEMİZDE YAT VE GEZİNTİ TEKNESİ DİZAYNI, ÜRETİMİ VE KULLANIMI 1. GİRİŞ Yat ve gezinti teknesi (tenezzüh teknesi) sektörü, gerek arz oluşumunda yer"

Transkript

1 ÜLKEMİZDE YAT VE GEZİNTİ TEKNESİ DİZAYNI, ÜRETİMİ VE KULLANIMI 1. GİRİŞ Yat ve gezinti teknesi (tenezzüh teknesi) sektörü, gerek arz oluşumunda yer alan tekne yapımcılarının çokluğu ve dağınık yerleşimi gerekse de talebin belirlenmesinde genel ekonomik göstergeler yerine, alıcıların alım gücünün rol oynaması nedeniyle gemi inşa, gemi bakım-onarım, gemi yan sanayisi ve gemi söküm sektörlerinden büyük farklılıklar göstermektedir. Kişisel tüketim için sunulan bir meta olması itibarıyla gerekli alım gücüne sahip kişi sayısı ve tüketim özellikleri temel değişkenler olarak ortaya çıkmaktadır [3]. Bu sektördeki tekneler için, teknelerin tam boylarına göre aşağıda verildiği gibi dört farklı gruptan oluşan bir sınıflandırma yapılabilir: Yat veya gezinti tekneleri ( m boy aralığındaki tekneler) Süper yatlar (25-50 m boy aralığındaki yatlar) Mega yatlar ( m boy aralığındaki yatlar) Giga yatlar (100 m.den daha büyük yatlar) Dünyada net serveti bir milyon doların üstünde olan gerçek kişi sayısı süper yat talebinin belirlenmesinde, net serveti 30 milyon doların üstündeki kişi sayısı da mega yat talebinin belirlenmesinde temel alınabilecek bir ekonomik değişken olarak kabul edilmektedir. Yine dünyanın ilk 100 deki zengin iş-insanının bir giga yat sahibi olma olasılığının yüksek olduğu da kabul edilebilir. Coğrafi bölgeler itibarıyla Kuzey Amerika ve Avrupa yüksek varlıklı kişilerin fazla olduğu, dolayısıyla süper yat veya mega yat sahibi olma olasılığı yüksek olan kişilerin çokça bulunduğu bölgeler olarak varsayılmaktadır. Dünyada 1970 lerde yeni inşa ya da dönüştürme yoluyla süper veya mega yatların sayısı ve süper veya mega yat sipariş sayısı çok az iken, günümüzde ise bu değerler katlanarak artmıştır [3]. Giga yatlar bakımından da dünya petrol zenginlerinin, dev yazılım şirketi sahiplerinin vs. giga yata sahip oldukları görülmektedir. Uluslararası Deniz Endüstrileri Birlikleri Konseyinin (The International Council of Marine Industry Associations, ICOMIA) istatistiklerine göre, dünyada yat ve gezinti teknesi üretiminde önde gelen ülkeler; ABD, Fransa, Avustralya, İtalya, Finlandiya, Almanya, Polonya vs.dir. Söz konusu bu sıralanma, teknelerin boy sınıflarına, sevk şekillerine ve yıllara göre değişim göstermektedir. Ülkemizin dünya süper yat ve mega yat pazarında aldığı sıra; istatistikleri düzenleyen kurum/kişilerce değişik değerlendirilmekle beraber, dünyada genellikle ilk üçte yer alan İtalya, ABD ve Hollanda dan sonra gelen diğer ülkeler arasında çok önemli farklılıkların olmaması, ülkemizin sıralamadaki yerinin net olarak belirlenmesini zorlaştırmaktadır [3]. Ülkemizde 1960 lı yılların başından itibaren yat inşaatının ve işletmeciliğinin teşvik edilmesi ile yatçılığın gelişmesi hızlanmıştır li yılların ortalarından itibaren, Mavi Yolculuğa talebin yükselmesi de yat ve gezinti teknesi inşa sayısını artırmıştır. Ancak, giderek önemi artan Türkiye turizmi içinde yatçılık geri planda kalmıştır. Yerli yatlar; bazı koylar, balıkçı barınakları ve basit çekek yerlerinde demirlemek ve kışlamak zorunda kalmışlardır. Yabancı yatlar ise kısa süre kalarak, gelişmiş marinalara sahip ülkelere gitmişlerdir. Bu nedenle de ülkemizin turizm gelirlerinde büyük kayıplar olmuştur. Yatçılık alanında ilk özel yasal düzenleme 1983 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile gerçekleşmiştir [35]. Bu kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında verilen teşviklerle yat turizmi [4], [25] ve [26]; hızlı bir şekilde gelişerek, ülkemiz ekonomisine büyük katkılar yapmıştır. Bunun yanında yat turizminin hızlı gelişmesinin diğer nedenleri 1

2 olarak da deniz turizmine uygun hava koşulları, temiz bir deniz, antik çağ ve eski tarihi zenginliklerle dolu doğal bir ortam ve bu ortamın rahatça kullanılabilir olması, yat inşa sektörü ile yat bakım-onarım sektörünün geleneksel ustalıklarla günümüz teknolojisini birleştirmedeki başarısı, yat ve yatçılara sunulan kaliteli hizmetler ve Avrupa Birliği nde uygulamaya konulan yat vergileri vs. sayılabilir. Yat ve gezinti teknesi inşası, gemi inşa sanayisinin hiç şüphesiz özel uzmanlık gerektiren bir koludur. Tekne inşası için gelişmiş bir teknolojiye, uzmanlaşmış teknik elemanlara ve kaliteli üretim yapan yan sanayiye gereksinim vardır. Yat ve gezinti teknesi sektörü; yoğun emek gerektiren bir sanayi dalı olup, ülkemiz ekonomisi için oldukça önemli bir sektördür. Ülkemizde yatlar ve gezinti tekneleri [23] çoğunlukla ahşap [13], [36] ve [37], çelik [18], alüminyum [18], çelik+alüminyum ve kompozit (karma) malzemeden inşa edilmekte olup; bu tekneler İzmir, İstanbul, Çanakkale, Antalya, Muğla-Bodrum, Muğla-Marmaris-Bozburun, Muğla-Fethiye ve Karadeniz bölgesindeki tekne yapım yerlerinde imal edilmektedir. Tekne yapım yerleri genellikle küçük atölyeler şeklinde olup, çalışan sayısı da çoğunlukla beş kişinin altındadır (Şekil 1). Tekne inşa sürecinde mühendislik hizmetlerinin kullanımı oldukça az olup, tekne inşaları daha çok ustalık sistemi altında yürütülmektedir. Bu durum üretimin az ve yetersiz olmasına, yan sanayinin gelişememesine, istenilen malzemeye istenildiği anda ulaşılamamasına neden olmaktadır. Bu tür tekne yapım yerlerinin modern alanlarda faaliyetlerini sürdürmeleri, bu sektörün geleceği bakımından büyük önem arz etmektedir. Şekil 1 Küçük bir ahşap tekne imalat yeri (İzmir-Urla, 2007) [1]. Orta ölçekli üretim tesisleri; İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Muğla-Bodrum, Muğla- Marmaris-Bozburun, Bartın ve Antalya da yer almakta olup, ihracatın büyük çoğunluğu bu tesislerden gerçekleştirilmektedir (Şekil 2-3). Ülkemiz süper yat ve mega yat üretiminde son yıllarda oldukça önemli yollar almıştır. Usta maharetiyle inşa edilen ahşap Türk yatlarının yanında, mühendislik kullanımının önem kazandığı modern yatlar da artık ülkemizde dizayn ve inşa edilmektedirler. Tersanelerimizde son yıllarda görülen diğer önemli bir gelişme de özellikle ihraç edilmek üzere mega yatların inşa edilmesidir. Bununla birlikte aslında başka bir amaç için dizayn ve inşa edilmiş gemilerde büyük tadilat (değişiklikler) gerçekleştirilerek, onların mega yatlara dönüştürülmesi de mümkün olmaktadır. 2

3 Şekil 2 İkiz ahşap gulet inşası (Muğla-Bodrum, 2007) [1]. Şekil 3 İkiz ahşap guletlerin ana güverte ve üst yapı inşaları (Muğla-Bodrum, 2007) [1]. Gemi inşa sanayisine oranla daha zarif olan ve yoğun el emeği gerektiren bu sektör, gittikçe artan bir hızla dış pazarlarda daha etkili olmaktadır. Yeni inşa siparişlerinin yanında, tadilat işleri de artmaktadır. Savarona ile başlayan bu süreç; aslında çok yakında kruvaziyer yolcu gemisi inşası, bakım-onarım işleri ve tadilat işlerinin ülkemizde de yapılabileceğini göstermektedir. Aslında Türk gemi inşa sanayisinde olabilecek bir canlanma, tersanelerimizi daha verimli ve katma değeri daha yüksek işler yapmaya yönlendirecektir. Mega yat inşa eden tersaneler, çok daha küçük organizasyonlarla ve taşeronlarla çalışmaktadırlar. Yat inşasıyla irili ufaklı birçok atölye ve tekne imal yerleri meşgul olurken, mega yat konusunda ise sadece seçkin ve iyi organize olmuş, küçük ölçekli ancak uzmanlaşmış tersaneler faaliyet göstermektedirler. Ülkemizde mega yat inşasını destekleyen diğer bir husus da marinalara verilen önemdir. Ülkemizdeki marinaların büyük çoğunluğu İzmir ile Antalya arasında yer almaktadır [4], [5], [7], [10] ve [26]. Yat ve gezinti teknesi sektörü, dağınık bir yerleşim görüntüsüyle heterojen bir yapıya sahiptir. Sektörün rekabet bileşenleri olarak finans ve kalite oldukça önemli olup, üretim süresi ise özellikle küçük tekneler için stok kullanımı nedeniyle daha düşük önem taşımaktadır. Yat üretim sektörü yoğun emek gerektiren bir sektör olarak kabul edilmektedir. Finansal rekabette temel bileşen olarak işçilik ücreti ortaya çıkmaktadır. Malzeme fiyatlarındaki farklılıklar da finansal rekabetin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Kalite bileşeni ise dizaynda kalite, işçilikte kalite, ürünlerin fonksiyonlarında iyileştirme, müşteri memnuniyeti, ürün çeşitliliği gibi alt başlıklar şeklinde ele alınabilir. Yeni tekne inşa fiyatları tekne büyüklüğünün yanında, tekne sahibinin kişisel isteklerine göre donatım ve konfor seviyesine göre de değişebilecektir. 3

4 Benzer boyutlardaki motoryat veya motorlu-yelkenli teknelerin gezi tipi veya performans tipi (hızlı tip) olmalarına göre de fiyatları değişik olabilecektir. Motoryat üretiminde önde olan ülkeler; ABD, İtalya ve Hollanda dır. Motorlu teknelerde ülkemizin fiyat avantajı net olarak belli olup, yelkenli yatlar için yeterli üretim bulunmadığından benzer bir karşılaştırma yapılamamış olmasına rağmen, motorlu teknelerde elde edilen sonucun yelkenli tekneler için de kullanılmamasını gerektiren herhangi bir neden yoktur. Üretilen teknenin tipine bağlı olarak; ahşap, çelik, alüminyum,, fiber (cam veya karbon) takviyeli plastik (veya kompozit malzeme) gereksinimi ülkeler bazında değişik özellikler göstermektedir. Örneğin çelik için ülkeler veya bölgeler bazında çelik fiyatlarının değişimi % 100 lere varan farklılıklar göstermektedir. Ahşap veya kompozit malzemede [16], [44] ve [46], üretici ülkeler dışında, ithalat sistemi söz konusu olup, hammadde fiyatlarında özellikle ithalat ve nakliye giderlerinden kaynaklanan % 10 - % 20 farklılıkların görülmesi normal karşılanabilir. Ancak önemli bir husus genellikle hammaddenin neredeyse tamamının ithal edilmesi, sonuç olarak üreticilerin toplu alımlara mecbur olmaları ve yüksek stok maliyetleriyle çalışma zorunluluğunda kalmalarıdır. Diğer bir dezavantaj ise yanlış kullanım, bozulma veya herhangi bir nedenden dolayı ek bir gereksinim için, firmaların kendilerini güvende hissetmeleri bakımından güvenlik paylı miktarda malzeme temin etme ve bunu finanse etme zorunluluğunda kalmalarıdır. Yat ve gezinti teknesi için verimlilik tanımları; tekne boyutlarına ve formuna, üretim sistemine ve malzeme türüne göre farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde, rekabet içinde bulunulan Batı Avrupa ülkelerinden % 10 - % 20 daha az verimle çalışıldığı bilinmektedir. Bu verim düşüklüğünün ana nedeni olarak kalifiye (nitelikli) eleman yetersizliği, standartlara uyumun zayıflığı, gereken teknik dokümanların azlığı, kişiye göre iş yapma alışkanlığının yaygın oluşu, hizmet içi eğitime önem verilmemesi vs. sayılabilir. Verimlilik sadece personel kalitesi ve çalışma disipliniyle tarif edilemez. Altyapı ve çalışma koşulları, makineleşme, ölçüm kontrollerinin ciddiyeti, hataların önceden belirlenip tedbir alınması, temiz ve hassas çalışmanın sağlanması vs. verimliliğe doğrudan etki eden unsurlar olarak sıralanabilir. Ülkemiz üretim tesisleri; genellikle finansman darlıkları, öz kaynak yetersizlikleri vs. nedenlerle tesis altyapı ve makineleşme açılarından rakip ülkelerin üretim tesislerinin gerisindedir. 2. ÜLKEMİZ YAT VE GEZİNTİ TEKNESİ SEKTÖRÜ Yat ve gezinti teknesi inşasında hem malzeme seçimi hem de tersane seçimi oldukça önemlidir. İnşa öncesi alınan bu kararlar mutlaka doğru alınmış olmalıdır. Bilindiği üzere tekne imalatında çeşitli malzemeler kullanılmaktadır [45]. Bu malzemeler; ahşap, çelik, alüminyum, fiber takviyeli plastikler (veya kompozitler) vs. gibi çeşitlenebilmektedir (Şekil 4-7). Şüphesiz malzeme seçiminde, en uygun malzemeye teknenin yapılacağı tersanede karar verilebileceği gibi, bir tekne için belirlenmiş malzemenin en iyi şekilde işlenebileceği tersanenin seçimi de söz konusu olabilecektir. Şekil 4 Bir çelik gulet inşası (Muğla-Bodrum, 2007) [1]. 4

5 Şekil 5 Çelik malzemeden bir ayna kıçlı gulet inşası (Muğla-Bodrum, 2007) [1]. Şekil 6 Cam elyaf takviyeli plastikten imal edilmiş bir yat (www.jlyacht.en.alibaba.com). Şekil 7 Kompozit malzemeden yapılmış bir tekne (www.boatsalemarket.com). Yat ve gezinti teknesi inşasında, öncelikle teknenin kullanım amacının özel mi yoksa ticari mi olduğuna karar verilmelidir. Sonra motorlu yat, yelkenli tekne [20], [33] ve [34] vs. tiplerinden hangisi olacağı belirlenmeli ve daha sonra epoksi lamine ahşap, çelik, alüminyum, çelik+alüminyum, kompozit malzeme vs. gibi seçeneklerden birisi tercih edilmelidir. Bir teknenin inşa süreci; teknenin ilk omurga aşmasından itibaren inşaatıyla ilgili yapılacak olan tüm işleri, makinenin montajını, ekipmanların yerleştirilmesini, kamaraların oluşturulmasını, mobilyaların imalatını, direk imalatını ve montajını, yelken ve donanımının yerleşimini ve teknenin denize indirilmesini kapsamaktadır. Tekne omurgasının ilk işlenmeye başlandığı 5

6 anlardan itibaren, teknenin inşası ilerledikçe teknenin doğru bir şekilde oluşturulması noktasında, doğru yerde doğru malzemenin kullanılması, alınan malzemelerin kontrolü, yapılan işlerin kontrolü, iskeleti koruma faktörleri vs. inşanın her aşamasında dikkate alınmalıdır. Tekne yapımında kullanılan başlıca ağaçlar; maun, tik, meşe, ak meşe vs.dir. Yatlarda kullanılan direkler genellikle ahşaptan (ak meşeden) veya alüminyumdan yapılır. Fakat çelik sacdan yapılan direkler de oldukça dayanıklı ve estetik olmalarının yanında daha ağırdırlar. Yatlarda mekanik aksamlar çoğunlukla ithal edilmektedirler. İç dizayn, müşterinin özel veya ticari kullanım amaçlarına uygun olarak yapılmaktadır. Teknenin kullanım amacına ve tipine, boyutlarına ve müşterinin maddi durumuna bağlı olarak, tekne yapımı için ay kadar bir süre gerekmektedir. Ülkemizde tekne yapım faaliyeti çoğunlukla deniz kıyısında yapılmakla birlikte, ahşap tekneler bazı bölgelerde bahçede veya tarlada başka bir deyişle deniz kıyısından oldukça uzak yerlerde de imal edilmektedirler (Şekil 8). Şekil 8 Deniz kıyısından oldukça uzakta inşa edilen ahşap bir aynakıç (Muğla-Marmaris- Bozburun, 2007) [1]. Ahşap, bilinen en eski tekne yapım malzemesidir. Ağacın işleme kolaylığı, hafifliği, sağlamlığı, ısıyı izole edebilmesi, diğer malzemelere oranla yorulmaya karşı mukavemeti, sıcak görüntüsü, yat dizaynerlerine, ustalarına ve müşterilere her zaman çekici gelmiştir. Geleneksel yöntemlerle yapılmış olan ahşap tekneler genellikle yıllık bakım ihtiyacı gerektirseler de günümüzde modern yöntemlerle yapılmış ahşap teknelerin bakım ihtiyacı daha da azalmıştır. Günümüzde bir asrı aşmış ve yenileme (restorasyon) işleminden sonra, bugün eski günlerine nazaran çok daha fazla zorlanan klasik ahşap yarış tekneleri bulunmaktadır. Ahşap tekneler yapım tarzları gereği, tamamen terk edilmedikleri takdirde, oldukça uzun ömürlü kılınabilirler. On yıllar içinde bir teknenin mobilyası, güvertesi, borda kaplaması, destek elemanları, hatta omurgası değişik zamanlarda yenilenerek, tekne hep diri tutulabilir. Ülkemizde tekne kaburgasının oluşturulmasında kullanılan başlıca iki yöntem vardır. Bu yöntemlerden birinde, iskelet için kesilmiş olan özel parçalar epoksi yapıştırıcı ile birbirine yapıştırılarak, 9-10 kat halinde oluşturulan postalar mengeneler yardımıyla eğilip, teknenin salma omurgasına (yatlarda stabiliteyi sağlamak açısından gerekli olan ve omurganın ek ağırlıkla birlikte oluşan uzantı bölümü) monte edilirler (Şekil 9). Postaların kıçtan başa doğru salma omurgaya monte edilmesiyle oluşturulan posta iskelet yapısı, enlemesine ve boylamasına özel kesilmiş ağaçlarla çevrilerek teknenin kaburgası oluşturulur. Özel kesilmiş ağaçlara, eğri şekil mengeneler yardımıyla verilmektedir. Diğer yöntem ise kesilmiş ağaçların salma omurgaya vidalanarak monte edilip, posta iskelet yapısının oluşturulmasıdır. Burada posta iskelet yapısı, özel kesilmiş ağaçlarla enine ve boyuna çevrilerek teknenin kaburgası oluşturulur. 6

7 Başka bir tekne yapım yöntemi de teknenin alt kısmının yukarı döndürülerek, teknenin inşa edilmesidir. Bu yöntem genellikle küçük ve orta büyüklükteki teknelerin inşasında uygulanır. Genel olarak ülkemizde ahşap tekne üretiminde kalite noktasında herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Dolayısıyla ülkemizde ahşap ustalık kalitesi en üst seviyede seyretmektedir. Şekil 9 Postaların omurgaya montajı (Muğla-Fethiye, 2007) [1]. Çelik tekne inşası, tekne üretiminde başka bir önemli uzmanlık alanıdır. Çelik teknelerde bazı farklı inşa ve bakım detayları vardır. Çelik malzeme ile daha büyük tekneler imal etmek mümkündür. Tekne iskelet yapısı tamamlandıktan sonra, iskeletin etrafı çelik sac ile kaplanır. Bazı teknelerde enine stabilite açısından ağırlık merkezinin düşey konumunu (KG) istenilen aralıkta tutabilmek için, teknenin ana gövdesi çelik malzemeden üst binası da alüminyum malzemeden inşa edilir (Şekil 10). Günümüzde alüminyum malzemenin çelik malzemeye birleştirilmesinde, bir ara malzeme kullanılmaktadır. Söz konusu bu ara malzemenin üst yarısı alüminyumdan alt yarısı da çeliktendir. Bu malzemenin çelik kısmı çelik yapıya alüminyum kısmı da alüminyum yapıya kaynakları yapılarak, alüminyum yapının çelik yapıya montajı tamamlanmış olunur (Şekil 11). Daha sonra da teknenin iç kısmı inşa edilir. Tekne sahibinin isteğine bağlı olarak, iç kısım için çelik sac ya da ahşap malzeme kullanılabilir. Şekil 10 Çelik ve alüminyum malzeme birlikte kullanılarak inşa edilen bir gemi [1]. 7

8 Şekil 11 Çelik malzeme ile alüminyum malzemenin bir ara malzeme vasıtasıyla birleştirilmesi [1]. Ülkemizde yat imalatının geçmişi, uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Önceleri çektirme tipi teknelerin yapımı 4-6 yılda tamamlanırdı. Günümüz teknolojisiyle istenilen boyda ve birinci sınıf kalitede bir yatın yapımı, ay aralığında ilk seyahat yolculuğuna hazır bir şekilde tamamlanabilmektedir. Örneğin 24 m boyundaki bir tekne üç kat lamine ve iki kat epoksi elyaf sargılı olarak, dört kabinli ve birinci sınıf işçilikle 14 ay gibi bir sürede tamamlanabilmektedir. Motoryat, süper yat, mega yat, yelkenli tekne, gulet, aynakıç, tirhandil, trol tipi yat vs. tekne yapımında kullanılacak malzeme türü, müşteri talebine göre ahşap, çelik, alüminyum veya bir kompozit malzeme vs. olacaktır. Ülkemizde yat ve gezinti teknesi dizaynı konusunda son yıllarda önemli ilerlemeler olmasına rağmen; genellikle iç ve dış dekorasyon, titreşim, ses yalıtımı, ısı yalıtımı, arma dizaynı, güverte teçhizatlarının dizaynı, ergonomi vs. gibi konularda yeterlilik görülmemektedir. Çoğunlukla teknik çözümler ve birbiriyle ilişkili sistemlerle ilgili kararlar tekne inşa sürecinde yani atölyede verilmekte olup, masa üstünde tekne tamamlama mantığına genellikle geçilememiştir. Bunun sonucunda da gereksiz yere tadilat işi çıkmakta, zaman kaybedilmekte, müşteri memnuniyetsizliği oluşmakta ve üretim kalitesi düşmektedir. Yat ve gezinti teknesi dizayn çalışmaları dört ana başlıkta toplanabilir [3]. Bunlar: i. Ana Dizayn: Teknenin genel görünümünü ortaya koyan çalışmalardır. İşin temeli olan bu çalışmalar, müşteriyi etkileyen ve teknenin tanıtımını ortaya koyan dış ve iç görüntülerle ilgilidir. Ülkemizde ün yapmış bazı tersaneler, yabancı dizaynerler de çalıştırmaktadırlar. ii. Temel Resimler ve Dokümanlar: Tekne formu, teknenin endaze planı, stabilite hesabı, direnç-güç ve sevk hesapları, malzeme listesi, tekne yapı elemanları, tekne sistemleri, teçhizat listesi, inşa şartnamesi, klas kuruluşuyla ilgili temel bilgiler vs. ile ilgili çalışmalardır. Bu gruptaki işlerde, ülkemiz dizayn bürolarının dünya ortalaması üzerinde yer aldıkları söylenebilir. iii. Teçhizat ve Dekorasyon Montaj Resimleri: Bu gruptaki çalışmalar; tüm makineler, güverte donatıları, teknedeki sistemler, elektrikli aletler, yalıtım, titreşim önleyiciler, egzoz, ısıtma-soğutma ve havalandırma sistemleri, iç dekorasyon panoları, duvar elemanları, pencere, kapı ve diğer tüm açılır-kapanır elemanlar, merdivenler, kabinler ve kuzine (mutfak), duş-wc gibi ana bünyeye bağlantılı olan tüm öğelerin imal ve montaj resimleri şeklindedir. Dokümanların doğruluğu, bilgi zenginliği ve kalite düzeyi direkt olarak yatın inşa kalitesini etkileyecektir. Bu konuyla ilgili olarak ülkemizdeki durumun, genellikle yeterli seviyede olduğu söylenemez. 8

9 iv. Teçhizat Dizaynıyla İlgili Teknik Resim Çalışmaları ve Yan Sanayi: Tersane dışı teçhizat ve makinelerin tasarımı, taşınabilir eşyaların teknik resimleri, piyasadaki yat teçhizatı ve yat eşyasının tasarımı ve resimleri vs. gibi yatı tamamlayıcı nesnelerin dizaynıdır. Bu konuda yat tersanelerini destekleyen üretici ve taşeron atölyelerine dolayısıyla ilgili yan sanayiye büyük işler düşmektedir. Reçine katkı malzemeleri ilave edilmiş termoset veya termoplastik reçinelerin, elyaf takviyeleri (cam, karbon, aramid vs.) veya dolgu malzemeleri ile takviye edilmesi ve bu karışımın, belirli bir prosese tabi tutulmasıyla sertleşmesi sonucunda elde edilen ürün kompozit olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle elyaf takviyeli plastik ve kompozit terimleri aslında eş anlamlılık taşımaktadırlar. Cam elyaf takviyeli plastik cam elyafıyla [14], [15] ve [40] takviye edilerek, fiziksel açıdan mukavemet değerleri artırılmış doymamış polyesterden oluşan kompozit bir malzemedir (Şekil 12). Cam elyaf takviyeli plastik; ahşap, metal, beton, cam vs. gibi bir üretim malzemesi olup, kullanım amacına uygun olarak değişik özelliklerin kolayca kazandırılabilmesiyle diğer üretim malzemelerine göre üstünlük gösterir. Şekil 12 Cam elyaf (www.celikpolyester.com). Standart karbon elyaf [19], [41] ve [42] ise çeliğe göre üç kat daha dayanıklı ve beş kat daha hafif bir hammaddedir. Karbon elyaf, ağırlıklı olarak uzay ve havacılık sektöründe, kara ve deniz araçlarında, endüstriyel malzemelerde, bina ve altyapı güçlendirmelerinde, rüzgâr santrallerinde ve spor malzemelerinde kullanılmaktadır. Birçok uçak, uydu ve roket sistemi, kişisel koruyucu ekipmanlar, basınçlı kaplar ve Formula 1 yarış arabalarının iskelet sistemlerinde, teknelerde, yelken direklerinde vs. karbon elyaf tercih edilmektedir (Şekil 13). Şekil 13 Karbon elyaf (www.aksa.com). 9

10 Takviye Edilen Malzeme Kompozit Malzeme Takviye Eden Malzeme Bir Reçine Cam Elyaf Takviyeli Plastik Cam Elyaf Bir Reçine Karbon Elyaf Takviyeli Plastik Karbon Elyaf Kompozitler, denizcilik sektöründe yelkenli ve/veya motorlu tekneler, can kurtarma filikaları, şamandıralar, sallar, kanolar, deniz motosikletleri, sörf tahtaları, yük ve yolcu gemilerinin üst yapıları, dubalar, iskeleler, iç donanımlar ve saniter malzemeler üretilebilir. Kompozit malzemelerin askeri alandaki uygulamaları da miğferler, balistik koruyucu paneller, konteynerler, taşıt araç parçaları, istihkâm malzemeleri, silah ve roket parçaları, mayın avlama gemileri, sahil koruma botları, planörler, helikopter kaportaları, pervaneler, barınaklar vs. şeklinde sıralanabilir. Cam elyaf ya da karbon elyaf takviyeli plastiklerin ya da kompozitlerin sağladığı avantajlar aşağıdaki sıralanabilir [40]: 1. Yüksek Mukavemet: Kompozitler, yüksek mukavemet değerleri sağlayan en etkin malzemelerdir. 2. Hafiflik: Kompozitler, birim alan ağırlığında hem takviyesiz plastiklere göre hem de metallere göre daha yüksek mukavemet değerleri sunmaktadırlar. 3. Tasarım Esnekliği: Kompozitler, bir tasarımcının aklına gelebilecek her türlü basit, karmaşık, küçük, büyük, yapısal, estetik, dekoratif ya da fonksiyonel amaçlı olarak tasarlanabilirler. 4. Boyutsal Stabilite: Çeşitli mekanik ve çevresel baskılar altında termoset kompozit ürünler şekillerini ve işlevselliklerini korumaktadırlar. 5. Yüksek Dielektrik (Yalıtkanlık) Direnci: Kompozitlerin göze çarpan elektrik yalıtım özelliği sayesinde, birçok elemanın üretiminde kompozitlerin kullanımı açık bir tercih sebebidir. 6. Korozyon Dayanımı: Kompozitlerin korozyona uğramamaları, diğer yapı malzemelerinden üstün oldukları önemli bir niteliktir. 7. Kalıplama Kolaylığı: Kompozit ürünler, çelik gibi geleneksel malzemelerde karşılaşılan birçok parçanın birleştirilmesi ve sonradan monte edilmesi işlemini tek parçada kalıplama olanağıyla ortadan kaldırmaktadır. 8. Değişik Renk Uygulamaları: Kompozit malzemelerde kullanılan polyester reçine, özel pigment katkıları ile renklendirilmek suretiyle, kompozitler amaca uygun bir şekilde kendinden renkli olarak da üretilebilirler. 9. Şeffaflık Özelliği: Kompozitler, cam kadar ışık geçirgen özellikte olabilirler. 10. Beton Yüzeylere Uygulanabilirliği: Kompozitler beton yüzeylere mükemmel bir şekilde yapışırlar. Özellikle betonun gözenekli olması nedeniyle, kompoziti oluşturan ana malzemelerden polyester reçinenin beton gözeneklerinden sızması ve beton kütle içinde sertleşmesinden dolayı mükemmel bir yapışma/birleşme sağlanır. 11. Ahşap Yüzeylere Uygulanabilirliği: Kompozitler ahşap yüzeylere yapışma özelliğine de sahiptirler. Ancak ahşabın kuru olması ve stiren ihtiva eden polyester reçine ile iyi bir şekilde penetrasyon yapılmalıdır. 12. Demir Yüzeylere Uygulanabilirliği: Demir yüzeydeki pas, yağ, kir vs. kalıntıları temizlendikten sonra, bu yüzeyler de kompozit bir malzemeyle kaplanabilir. Bu sayede demir ve çelik yüzeyler, kompozitlerle kaplanarak, korozyondan korunmaktadırlar. 13. Yanmazlık Özelliği: Kompozitlerin aleve karşı dayanıklılığı, kullanılan polyesterin tipine bağlıdır. Aleve karşı dayanıklılığın arandığı yerlerde, aleve dayanıklı polyester kullanılmalıdır. 10

11 14. Isıya Dayanım: Kompozit ürünler, termoset plastikler grubundan polyester reçinelerle yapıldığı için, kompozitler yumuşamazlar dolayısıyla şekil değiştirmezler. Kompozitlerin ısıya karşı dayanıklılığı kullanılan polyester reçinenin cinsine bağlıdır. 15. İçine Farklı Malzemelerin Gömülebilirliği: Kompozitlerin içine demir, ahşap, halat, tel, mukavva, poliüretan sert köpük vs. gibi malzemeler gömülerek, kompozitlerin mekanik özellikleri farklılaştırılabilir. 16. Tamir Edilebilirlik Özelliği: Tamir izlerinin görünmemesi için, onarım işleminin bir kalıp üzerinde yapılması ya da onarımdan sonra zımpara veya boya yapılması gerekir. 17. Kesilip Delinebilirliği: Kompozitler tahta gibi kolayca kesilir, delinir ve zımparalanır. Bu amaçla kullanılan aletlerin sert çelik veya elmas uçlu olması halinde daha iyi sonuç alınmaktadır. Tablo 1 de de çelik, alüminyum, cam elyaf takviyeli plastik ve karbon elyaf takviyeli plastik malzemelere ilişkin özgül kütle, elastisite modülü ve mukavemet değerleri verilmiştir: Tablo 1 Çeşitli malzemelerin özgül kütle, elastisite modülü ve spesifik mukavemet değerleri. Malzeme Tipi Özgül Kütle (gr/cm 3 ) Elastisite Modülü (N/mm 2 ) Mukavemet (MPa) Çelik Alüminyum Cam Elyaf Takv. Plastik Karbon Elyaf Takv. Plastik PVC (PolyVinyl Chloride) ve kompozit tekne yapımında, modern üretime yönelik faaliyet gösteren firma sayısı oldukça azdır. Yaygın üretim yöntemi el yatırması denilen yöntemdir. Bilgisayar destekli çok akslı işleme tezgâhları ülkemizde sadece sayılı firmalarda bulunmaktadır. Ülkemizde yaygın usul, kusurların macun çekilerek giderilmesi şeklindedir. Buna rağmen bu tip teknelerde sonuç kalitesi bazı firmalarda yeterli düzeydedir. Çelik ve alüminyum işlerinde detaylı kısımlar hariç diğer şekil verme işleri basit tezgâhlarla yapılmakta olup, oluşan bozukluklar yoğun macunlamayla giderilmeye çalışılmaktadır. Bu teknelerde inşa kalitesi dünya ortalaması civarındadır. En önemli eksiklik yüzey temizliği ve akabinde boyama işlemidir. Özenle yapılması gereken bu boyama işleminde, temel sorun macun-boya kimyasal yapılarını etkileyen atmosferik kontrollü hangarların (kapalı yer) genellikle yetersiz olmalarıdır. Hangar yüzeylerinin sadece toz, güneş ve yağmur-kar vs. önleyici olması yetmemektedir. Isı ve nem farklılıklarıyla boya firmalarının isteği olan iç ısının korunması esası, ülkemizdeki tesislerin çoğunluğunda dikkate alınmamaktadır. Bu konuda ülkemiz firmaları, rakip ülkelere göre düşük performans göstermektedirler. Ülkemizde üretilen yatlar en tanınmış beş ülke sıralamasında üstün kaliteden çok, ucuz ve kabul edilebilir kalitede yat sınıfında görülmektedir. Ülkemizde üretilen yatların zamanında teslimi konusunda 2000 lere kadar yaşanan problemlerle (finansal zorluklar, malzeme ve makinelerin tedarikindeki gecikmeler, kalifiye 11

12 işçi temini, tesislerin tamamlanmadan sipariş alması, yetersiz projelerle başlama durumu ve genel estetik ve ayrıntılardaki kalite mantalitesindeki zayıflıklar vs. gibi) artık günümüzde karşılaşılmamaktadır. Büyük yatların inşasında, genellikle yat sahibinin değişen isteklerinin yeniden karşılanması ve yeni çıkan teçhizatın esas kontrata ilave olarak uygulanması gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir. Zamanında teslim açısından ülkemizdeki yat üretimleri dünya geneliyle uyumludur. Ülkemizde, yat ve gezinti teknesi olarak ürün yelpazesi, teknelerin tam boy değerlerine göre üç farklı grupta toplanabilirler [3]. Bunlar: i. Tam Boyu 12 m.den Küçük Tekneler: Bu gruptaki tekneler ülkemizde az sayıda üretilmekte olup, özellikle ahşap tekneler ülkemizin en uzman olduğu ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Kompozit malzeme daha çok seri tekne üretimi için seçilen bir malzeme tipidir. Ülkemizde 12 metreden küçük tekneler yapılmasına rağmen, bu imalat hemen hemen sadece yurt içi talebe cevap vermeye yöneliktir. Alüminyum tekne yapımı ise yok denecek kadar az sayıdadır. ii. Tam Boyu m Aralığında Olan Tekneler: Özellikle ABD, Kanada, Fransa vs. tarafından seri üretimi yapılan kompozit tekneler, yat ve gezinti teknesi pazarında en büyük grup olarak yer almaktadır. Ülkemizin bu sektörde rekabet edebildiği tek üretim, ahşap tekne üretimidir. Bununla birlikte, bu grupta İstanbul ve Antalya da kompozit tekne üretimi de yapılmaktadır. Ancak tanınmış yabancı firmaların yıllık üretim kapasiteleri göz önüne alındığında, bu grupta ülkemizin henüz başlangıç aşamasında olduğu söylenebilir. iii. Tam Boyu m Aralığında Olan Süper Yatlar ve Tam Boyu m Aralığında Olan Mega Yatlar: Bu grup, dünya ve ülkemiz yat sektörlerinde oldukça aktif olan bir gruptur. Süper yatlar ve mega yatlar olarak; ahşap teknelerde Bodrum-Marmaris- Bozburun, çelik teknelerde de İstanbul ve kompozit teknelerde ise Antalya daki işletmeler ürün yelpazesinin genişliğini sağlamaktadırlar. Ülkemiz yat ve gezinti teknesi sektörü, Batı Avrupa ve Amerika da özellikle sipariş üzerine inşa edilen tekil üretimler olarak tanınmaktadır. İnşa edilen teknelerin büyük çoğunluğu, tam boyu 25 m.den büyük olan süper yatlar ve tam boyu 50 m.den büyük olan mega yatlardır. Bu yatların seri imalatları çok ender gerçekleşmektedir. Yat ve gezinti teknesi sektöründe, tekne sahibinin memnuniyetinin ölçülmesi bazı zorluklar arz etmektedir. Son yıllarda yat ve gezinti teknesi siparişleri incelendiğinde, gerek ürün yelpazesinin genişlemesi ve gerekse tekne sayısının artması, müşteri memnuniyeti açısından ülkemizin iyi bir konumda olduğunun göstergesidir. Yat ve gezinti teknesi sektöründe, ülkemizde ortak ARGE çalışmaları olmayıp, daha çok birkaç önemli firmaların kendi bünyelerinde yaptıkları ARGE çalışmaları olmaktadır. Yat ve gezinti teknesi dizaynında ve üretiminde [32], ülkemizin coğrafi konumunun Avrupa ve Orta Doğudaki pazar ülkelerine yakın olması, şüphesiz ülkemiz için önemli bir avantajdır. Son yıllarda özellikle Ege Denizi ve Akdeniz kıyılarımızdaki turizmin gelişmesi, insanları küçük ya da büyük bir yat sahibi olma konusunda etkilemektedir. Coğrafi konumdan başka, üretim tesislerine ulaşım kolaylığı da bu sektörde önemli bir role sahiptir. Uluslararası havaalanının olması, uluslararası uçuşların çeşitliliği ve sıklığı, havaalanlarına olan uzaklık, özellikle süper yat ya da mega yat müşterileri için oldukça önem taşımaktadır. Ülkemiz için işçilik ücretleri, rakip ülkelere göre kat daha azdır. Bu nedenle ülkemiz İtalya, Fransa, Almanya, ABD vs. ülkelere göre işçilik maliyeti açısından daha avantajlı durumdadır. Fakat verimlilik konusunda söz konusu ülkelerdeki üretim tesislerinin daha fazla 12

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii ÖZET Ahşap konstrüksiyonlu gezi tekneleri ve yatların iç mekan tasarımı isimli çalışmanın konusu,kısıtlı ve dar hacimlere sahip, 30 metre boyutlarının altındaki gezi teknelerinin iç mekan biçimlenmesiyle

Detaylı

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir.

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. ULTRALAM LVL ağaçlardan tabakalar halinde soyularak yapıştırılmış

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi M.Faruk OKUYUCU İMEAK DTO Deniz Turizmi & Kaynakları Birim Yetkilisi İpek BAYRAKTAR SAPMAZ 26-27 Şubat 2016

Detaylı

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap...

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap... Durusu Park Çatı Strüktürü Yapısal Lamine Ahşap... Ahşap Kubbe - Türkmenistan Tarihi Eser - Sultantepe, Üsküdar Yapısal Lamine Ahşap Yüksek teknoloji ürünü Yapısal lamine ahşap, büyük budaklar, reçine

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ 11 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı

Detaylı

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Çatı kaplaması için kullanılan malzemeler şunlardır.

Detaylı

KOREL KOMPOZİT TANITIM KİTAPÇIĞI

KOREL KOMPOZİT TANITIM KİTAPÇIĞI KOREL KOMPOZİT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 2015 KOREL KOMPOZİT TANITIM KİTAPÇIĞI Cam Takviyeli Plastiğin (CTP) tasarım esnekliği sayesinde hayal gücünüzü serbest bırakın. KEREM KARAKAYA & OĞUZHAN M. BOSTANCI

Detaylı

Neden Ahşap? Doğaldır Uzun Ömürlüdür

Neden Ahşap? Doğaldır Uzun Ömürlüdür Aduro Ahşap, 20 yılı aşkın süredir tasarım ve yapı sektöründe faaliyet gösteren Yeni Güney İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. nin bir uzantısı olarak 1998 yılından beri faaliyet göstermekte olup, 2007 yılından

Detaylı

GAZBETONLU. HAFİF ÇELiK YAPI. SiSTEMLERİ

GAZBETONLU. HAFİF ÇELiK YAPI. SiSTEMLERİ GAZBETONLU HAFİF ÇELiK YAPI SiSTEMLERİ Patentli Sistemimiz PACKET Gazbetonlu ÇELİK YAPI MESKEN Çelik Yapı nın kendine ait patentli yapı sistemi olan PACKET, çelik yapının bildiğiniz tüm avantajlarından

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

BODRUM INTERNATIONAL OPTIMIST REGATTA

BODRUM INTERNATIONAL OPTIMIST REGATTA BODRUM INTERNATIONAL OPTIMIST REGATTA Bodrum International Optimist Regatta ( BIOR ) Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Yelken Şubesi tarafından, dünyanın önde gelen turizm kenti olan Bodrum'da düzenlenmektedir.

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi son dönemde

Detaylı

PLASTİK YOLCU UÇAĞI GERÇEKTEN PLASTİK Mİ?

PLASTİK YOLCU UÇAĞI GERÇEKTEN PLASTİK Mİ? PLASTİK YOLCU UÇAĞI GERÇEKTEN PLASTİK Mİ? Yeni nesil yolcu uçakları evlerdeki basit plastikten yapılmadı. Gövdeleri, fiberglasa benzeyen fiber takviyeli plastik kompozitlerden üretildi. Uçak Gövdesinde

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

Hafif çelik yapı sisteminin raporu

Hafif çelik yapı sisteminin raporu Hafif çelik yapı sisteminin raporu Yapısal çeliğin inşaat sektöründe kullanımı, Avrupa'da özellikle İngiltere'de 18. yüzyıl sonlarında, ABD de 19. yy ortalarına doğru başlamıştır. 2. Dünya Savası nın ardından

Detaylı

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları Çelik Izgara Sistem Donanım Ltd. Şti.,ızgara döşeme, geçit ızgara, kanal ızgara, hendek ızgara, platform ızgara ve çelik yapılar, inşaat metal kalas,

Detaylı

GAZAL TUG AND TRAWLER LEADING IN NEWDESIGN VESSELS

GAZAL TUG AND TRAWLER LEADING IN NEWDESIGN VESSELS GAZAL TUG AND TRAWLER LEADING IN NEWDESIGN VESSELS 1 GAZAL TEKNECİLİK / GAZAL ( GAZAL TUG AND TRAWLER ) GENEL MÜDÜR / PAZARLAMA ÜRETİM MÜDÜRÜ / KALİTE FİNANS / KALİTE YÖNETİM GEMİ İNŞA MÜHENDİSİ / TAŞERON

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

Çatılarda Tam Koruma CONIROOF

Çatılarda Tam Koruma CONIROOF Çatılarda Tam Koruma CONIROOF En Tepeden Başlayın Bir binanın en önemli bölümlerinden biri çatısıdır. Yetersiz çatılar, yapının yalnızca işlevselliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda bakım zorunluluğuyla

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2023 YAPI MALZEMESİ I AHŞAP Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter Canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli,

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

Beton Yapılar için Kompozit Çubuk Donatı. Beton Yapılarda Devrim.

Beton Yapılar için Kompozit Çubuk Donatı. Beton Yapılarda Devrim. Beton Yapılar için Kompozit Çubuk Donatı Beton Yapılarda Devrim 1 Korozyon Dayanımı Sağlamlık Dayanıklılık Kolay yerleştirme & Kolay kesim Elektromanyetik nötrlük Hafiflik 2 Ulaştırma Tüneller Madencilik

Detaylı

Masif Mutfak Tezgahları - Masif Kapaklar - Masif Lavabolar

Masif Mutfak Tezgahları - Masif Kapaklar - Masif Lavabolar Masif Mutfak Tezgahları - Masif Kapaklar - Masif Lavabolar Decomass ın temelleri, 1974 yılından beri mağazacılık, mobilya ve mutfak konusunda faaliyet gösteren Yüce Dekorasyon ile atılmıştır. Doğanın

Detaylı

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür.

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür. Fibercement nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır. Selüloz

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

Alüminyum Honeycomb Panel

Alüminyum Honeycomb Panel Alüminyum Honeycomb Panel Alüminyum Honeycomb Panel Nedir? Petekli panel yapılar, yüksek mekanik dayanım gerektiren konstrüksiyonlarda kullanılır. Oldukça hafif sistemler elde etmek için, sandviç yapıların

Detaylı

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı.

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı. EREN ENERJİ ÇATALAĞZI 1360 MW TERMİK SANTRAL PROJESİ LİMAN İNŞAATIN DA KULLANILACAK FARKLI ÇELİK BORULAR DURATEK ÜRÜNLERİ Liman iskele ayağı olarak kullanılacak çelik borular, farklı çap, boru et kalınlığı

Detaylı

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU İçindekiler 1.DÜNYA AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 2 1.1.DÜNYA TİCARETİ... 2 2.TÜRKİYE AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 4 2.1.Üretim... 4 2.1.1.Endüstriyel Odun (Kereste) Üretimi... 4 2.1.2.Ahşap Kaplama

Detaylı

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen BÖLÜM 11 AHŞAP Ahşap İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden olan ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli, heterojen ve anizotrop bir yapı malzemesidir. Ahşap 2 Ahşabın Yapıda Kullanım Alanları

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

FRAMESCAFF Uyumlu Cephe Sistemi Broşürü FRAMESCAFF. Uyumlu Cephe İskele Sistemi. v2014/12tr

FRAMESCAFF Uyumlu Cephe Sistemi Broşürü FRAMESCAFF. Uyumlu Cephe İskele Sistemi. v2014/12tr FRAMESCAFF Uyumlu Cephe Sistemi Broşürü FRAMESCAFF Uyumlu Cephe İskele Sistemi v2014/12tr Çok sayıda faydalı ekipman ve ek bileşenlerle FRAMESCAFF cephe yapı iskele sistemi, her şart altında değerini kanıtlar.

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir?

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir? FIBERCEMENT 1. Fibercement Nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır.

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

Doğru adres. Doğru zaman. Doğru işçilik

Doğru adres. Doğru zaman. Doğru işçilik Doğru adres Doğru zaman Doğru işçilik 2 3 S e d e f S e r i s i Sedef Serisinde kullanılan aksesuarlar birinci sınıf Eloksallı Alüminyum olup kullanılan tüm bağlantı vidaları 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Detaylı

Korkmaz İskele, 2005 yılında iskele-kalıp sektöründe ticari faaliyetine başlayarak, üretimini yaptığı

Korkmaz İskele, 2005 yılında iskele-kalıp sektöründe ticari faaliyetine başlayarak, üretimini yaptığı Karadeniz in Öncüsü Hakkımızda Korkmaz İskele, 2005 yılında iskele-kalıp sektöründe ticari faaliyetine başlayarak, üretimini yaptığı sistemlerin satış ve kiralamasını yapmaktadır. Korkmaz İskele, Kaliteli

Detaylı

.goldentel.com.tr www

.goldentel.com.tr www HAKKIMIZDA Golden Tel A.Ş. İvedik Organize Sanayi Bölgesinde toplamda 1100 m 2 alana kurulu 3 ayrı yerleşkesinde, tel örgü, panel çit, ferforje ve kapı sistemleri üretimini gerçekleştirmektedir. Tel örgü,

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Hasyiğit Isıcam Malzemeleri 2013 Katalogu

Hasyiğit Isıcam Malzemeleri 2013 Katalogu Hasyiğit Isıcam Malzemeleri 2013 Katalogu Adres: Doğu Sanayi Sitesi 83. Sokak No:88 Kocasinan Kayseri PRIMER MASTİK (BUTİL) Son derece düşük nem buhar geçiş hızına sahip olan ve cam, alüminyum, galvanize

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

Pheri Yatçılık Turizm Ltd. Şti. www.pheriyatcilik.com

Pheri Yatçılık Turizm Ltd. Şti. www.pheriyatcilik.com Pheri Pheri Yatçılık Turizm Ltd. Şti. www.pheriyatcilik.com Marmara da ay ışığında dans Pheri Yatçılık adından sıkça söz ettirmiş ve dizayn ödülü almış tekneleriyle, İstanbul Boğaz'ının eşsiz güzelliğini

Detaylı

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır.

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır. FİYAT LİSTESİ Rockwool Fiyat si Sayfa Teras Çatılar Dachrock...3 Durock.....4 Roofrock...5 Yüzer Döşemeler Steprock ( Steprock ND, HD )...........6, 7 Floorrock ( Floorrock C )....... 8 Ara Bölme Duvarları

Detaylı

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR KALIP VE İSKELE Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Betonun mimari ve statik açıdan gerekli formu almasını sağlayan ve beton yeterli dayanım kazanıncaya kadar onu taşıyan yardımcı yapı elemanlarına KALIP denir.

Detaylı

TEFLON KAPLAMA ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

TEFLON KAPLAMA ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI 1 HAKKIMIZDA AG Kauçuk, AGmet Metal olarak uzun yıllardır makine, kalıp ve aparat üretimi üzerine yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz tecrübe ile piyasanın değişik alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

CoroMill Plura. Kompozit malzemeler için optimize edilmiş frezeler

CoroMill Plura. Kompozit malzemeler için optimize edilmiş frezeler CoroMill Plura Kompozit malzemeler için optimize edilmiş frezeler Katman ayrılması, elyaf çekilmesi, kesilmemiş elyaflar ve hızlı yanak aşınması kompozit malzemelerin aşındırıcı ve kararsız yapısının neden

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com.

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com. www.endustriyelyapi.com.tr İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 500.000 m² yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve

Detaylı

YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON. Solar Enerji ve Otokorkuluk Montajı

YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON. Solar Enerji ve Otokorkuluk Montajı YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON Solar Enerji ve Otokorkuluk Montajı YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON 2011 yılında; bariyer montajı, solar enerji montajı ve çelik konstrüksiyon üzerine faaliyet göstermek amacıyla

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

15 yıllık kompozit malzemelerdeki deneyimimizi, 2007 yılı itibari Fiberpull çatısı altında topladık.

15 yıllık kompozit malzemelerdeki deneyimimizi, 2007 yılı itibari Fiberpull çatısı altında topladık. 15 yıllık kompozit malzemelerdeki deneyimimizi, 2007 yılı itibari Fiberpull çatısı altında topladık. Fabrikamız 2000 m 2 si kapalı olmak üzere toplam 10.000 m 2 alanda kurulmuştur. Ülkemizde gelişen sanayimiz

Detaylı

Yavaş Kapanma / Kolay Açılma

Yavaş Kapanma / Kolay Açılma ÇEKMECE SİSTEMLERİ Stil ve Konfor Modern mobilya dünyasının dekorasyona katacağı farklılık, yaratıcı vizyonla tasarlanmış fonksiyonlardır. SAMET, sahip olduğu tecrübe ve yüksek teknoloji olanaklarını SAMET

Detaylı

Hexapan Honeycomb Hakkında

Hexapan Honeycomb Hakkında www.hexapan.com Hexapan Honeycomb Hakkında Üretimimiz temel olarak termoplastik HoneyComb Core ve termoplastik HoneyComb Sandwich panellerdir. Hafiflik, yüksek basma dayanımı ve çevreye dost olması gibi

Detaylı

simplan www.standartizolasyon.com

simplan www.standartizolasyon.com simplan www.standartizolasyon.com Kalite Politikamız Kalite ve başarının temelini, doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne alternatif

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

mayatech ÜRÜN KATALOĞU mayatech kompozit profiller

mayatech ÜRÜN KATALOĞU mayatech kompozit profiller 1 ÜRÜN KATALOĞU t 0 312 467 10 12-13 e info@mayaglobal.com.tr w www.mayaglobal.com.tr a Tunus Cadesi Mimoza Apt. No:70/9 Kavaklidere-Ankara-Türkiye mayatech 2 mayatech kompozit profiller MAYA TECH 15 yıllık

Detaylı

Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık...

Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık... Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık... Isı Yangın Ses Su Yalıtımı Yalıtımı Yalıtımı Yalıtımı İnşaat yapı sektörüne, yeni bir soluk ve yeni nesil bir anlayışıyla, duvar yapı elemanları üretimi ile hizmet vermekteyiz.

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

Şirketimiz haddelemeyle kaplama teknolojisi kullanarak plastize edilmiş PVC membran ürünleri konusunda uzmanlaşmıştır.

Şirketimiz haddelemeyle kaplama teknolojisi kullanarak plastize edilmiş PVC membran ürünleri konusunda uzmanlaşmıştır. Ruvitex İndustry AD şirketi, anonim ortaklık olarak 2011 yılında Ruse şehrinde kurulmuştur. Orta ve Doğu Avrupa nın en büyük plastize edilmiş polivinil klorür (PVC) fabrikalarından biri olan Ruvitex İndustry

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

DÖRT MEVSİM SORUNSUZ YALITIM KEYFİ

DÖRT MEVSİM SORUNSUZ YALITIM KEYFİ www.altuninsaat.com.tr bilgi@altuninsaat.com.tr DÖRT MEVSİM SORUNSUZ YALITIM KEYFİ SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK NEDİR? Sprey Poliüretan Köpük; Mobil izolasyon aracı içerisinde bulunan özel donanımlı makine

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

DOĞRAMA ÜRÜNLERİ. DOĞRAMA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ve ÖZELLİKLERİ MALZEME TÜRÜ OLUMLU ÖZELLİKLER OLUMSUZ ÖZELLİKLER

DOĞRAMA ÜRÜNLERİ. DOĞRAMA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ve ÖZELLİKLERİ MALZEME TÜRÜ OLUMLU ÖZELLİKLER OLUMSUZ ÖZELLİKLER DOĞRAMA ÜRÜNLERİ AHŞAP METAL PLASTİK CAM BETON ALÇI DOĞRAMA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ve ÖZELLİKLERİ MALZEME TÜRÜ OLUMLU ÖZELLİKLER OLUMSUZ ÖZELLİKLER AHŞAP Masif ahşap Lamine ahşap Yapay ahşap levha

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ KÜÇÜK TEKNELER VE YAT PROJELERİ ASGARİ ÇİZİM ESASLARI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ KÜÇÜK TEKNELER VE YAT PROJELERİ ASGARİ ÇİZİM ESASLARI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ KÜÇÜK TEKNELER VE YAT PROJELERİ ASGARİ ÇİZİM ESASLARI Murat ERZAİM Yönetim Temsilcisi İmza Sinem DEDETAŞ Yönetim

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz. Vizyonumuz

HAKKIMIZDA. Misyonumuz. Vizyonumuz HAKKIMIZDA Doğan Tel Örgü olarak 1968 yılında Ankara da kurulduk. Kurulduğumuz yıl itibariyle, müşteri memnuniyeti ve bu doğrultuda firmamızı geliştirme anlayışını benimseyerek, kalifiyeli ve tecrübeli

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İtalyanca da pişmiş toprak anlamına gelen Terra Cotta, M.Ö 5000 yıllarından günümüze dünyanın farklı yerlerindeki uygarlıklar tarafından çoğunlukla

Detaylı

EGETEK. Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri

EGETEK. Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri EGETEK Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri Zeminlere sadece üzerinde yürünen bir alan olarak bakılmamalıdır, zira onlar operasyonel altyapının temel elemanıdır. Bunlardan dolayı zemine üretim hattının

Detaylı

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleşim noktasını örten

Detaylı

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Faydalı Eni Minimum boy Maksimum boy 1000 mm 3 metre Nakliye Koşullarına Bağlıdır Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel

Detaylı

yalıtımı sağlama alın... /akggazbeton

yalıtımı sağlama alın...  /akggazbeton yalıtımı sağlama alın... www.akg-gazbeton.com /AKG.Gazbeton @AKG_Gazbeton /akggazbeton Yeni Nesil Yalıtım Plağı Minepor Minepor, mineral esaslı yapısı sayesinde, yangın güvenliği sağlayan A1 sınıfı hiç

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS)

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tanımı Plywood, yoğun olarak inşaat sektöründe kullanılan suya dayanıklılığı ve yüksek mukavemetli özellikle beton kalıplarının hazırlanmasında

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A25 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 10 16 18 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu : LGBF

Detaylı

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. ZENON PANEL DUVAR SİSTEMİ AÇIKLAMALARI... 4 2.1. Zenon Panel duvar sisteminin esasları... 4 2.2. Zenon Panel

Detaylı

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL ÖZELLİKLER 1. Set içeriğinde yer alan tüm aletlerin taşıyıcı ana gövdeleri Ø 168 mm. çapında ve 5-4 mm. et kalınlığında metal malzemeden imal edilmiştir. 2. Ana

Detaylı

Mühendislik hizmetlerimizi taleplerinize özel olarak geniş bir yelpazede sizlere sunmaktayız:

Mühendislik hizmetlerimizi taleplerinize özel olarak geniş bir yelpazede sizlere sunmaktayız: Novosim, bünyesindeki uzmanlık alanlarında denizcilik sektöründe özellikle yat ve mega yat sınıfındaki ürünlere mühendislik proje ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Oldukça tecrübeli ve konusunda uzman

Detaylı

SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ" için. EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ" tasarlıyoruz

SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ için. EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ tasarlıyoruz SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ" için EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ" tasarlıyoruz KİMAR - DURATEK 1973 KİMAR kuruldu. Mümessillik firması. 1976 KİSTAB markasıyla nontoksik kalay stabilizatörleri imalatı

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. HAKKIMIZDA Firmamız, "Yeni nesil yalıtım sistemleri" sloganıyla yüksek teknolojiye sahip çözümleri ile sektöründeki öncü firmalardan bir tanesidir. Firmamız, Türkiye'de yalıtım bilincinin gelişmesi ile

Detaylı

PAKSOY KİMYEVİ DURATEK

PAKSOY KİMYEVİ DURATEK 1973 te kurulduk. Mümessillik firması. PAKSOY KİMYEVİ DURATEK 1976 KİSTAB markasıyla nontoksik kalay stabilizatörleri imalatı başladı. 1982 SCHERING Industrie Chemikalien lisansı ile epoksi reçine ve sertleştiricileri

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN 02.06.2009 Sayfa 1 / 11 İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A22 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 8 10-12 16 20 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

Hitit Prefabrik Hakkında

Hitit Prefabrik Hakkında İÇERİK Hitit Prefabrik ile ilgili kurumsal bilgiler, ürün ve hizmetler için özet bilgilere bu dokümanda bulabilirsiniz. Detaylı bilgiler için doküman üzerindeki bağlantıları izleyerek web sitemizin ilgili

Detaylı

NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar.

NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar. www.panelium.com.tr KULLANIM ALANLARI NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar. matris malzemelerinin arasına yerleştirilen

Detaylı

Hakkımızda LAVİSER olarak 2003 yılında; gayrimenkul, dekorasyon, mobilya ve tadilat sektöründe ilk adımı attık. 2014 yılında bünyemize kattığımız Laviser markamızla dekorasyon sektöründe inovatif düşünce

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Malzeme Seçiminin Temelleri... 1 1.1 Giriş... 2 1.2 Malzeme seçiminin önemi... 2 1.3 Malzemelerin sınıflandırılması... 3 1.4 Malzeme seçimi adımları... 5 1.5 Malzeme seçiminde dikkate

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı