ÜLKEMİZDE YAT VE GEZİNTİ TEKNESİ DİZAYNI, ÜRETİMİ VE KULLANIMI 1. GİRİŞ Yat ve gezinti teknesi (tenezzüh teknesi) sektörü, gerek arz oluşumunda yer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜLKEMİZDE YAT VE GEZİNTİ TEKNESİ DİZAYNI, ÜRETİMİ VE KULLANIMI 1. GİRİŞ Yat ve gezinti teknesi (tenezzüh teknesi) sektörü, gerek arz oluşumunda yer"

Transkript

1 ÜLKEMİZDE YAT VE GEZİNTİ TEKNESİ DİZAYNI, ÜRETİMİ VE KULLANIMI 1. GİRİŞ Yat ve gezinti teknesi (tenezzüh teknesi) sektörü, gerek arz oluşumunda yer alan tekne yapımcılarının çokluğu ve dağınık yerleşimi gerekse de talebin belirlenmesinde genel ekonomik göstergeler yerine, alıcıların alım gücünün rol oynaması nedeniyle gemi inşa, gemi bakım-onarım, gemi yan sanayisi ve gemi söküm sektörlerinden büyük farklılıklar göstermektedir. Kişisel tüketim için sunulan bir meta olması itibarıyla gerekli alım gücüne sahip kişi sayısı ve tüketim özellikleri temel değişkenler olarak ortaya çıkmaktadır [3]. Bu sektördeki tekneler için, teknelerin tam boylarına göre aşağıda verildiği gibi dört farklı gruptan oluşan bir sınıflandırma yapılabilir: Yat veya gezinti tekneleri ( m boy aralığındaki tekneler) Süper yatlar (25-50 m boy aralığındaki yatlar) Mega yatlar ( m boy aralığındaki yatlar) Giga yatlar (100 m.den daha büyük yatlar) Dünyada net serveti bir milyon doların üstünde olan gerçek kişi sayısı süper yat talebinin belirlenmesinde, net serveti 30 milyon doların üstündeki kişi sayısı da mega yat talebinin belirlenmesinde temel alınabilecek bir ekonomik değişken olarak kabul edilmektedir. Yine dünyanın ilk 100 deki zengin iş-insanının bir giga yat sahibi olma olasılığının yüksek olduğu da kabul edilebilir. Coğrafi bölgeler itibarıyla Kuzey Amerika ve Avrupa yüksek varlıklı kişilerin fazla olduğu, dolayısıyla süper yat veya mega yat sahibi olma olasılığı yüksek olan kişilerin çokça bulunduğu bölgeler olarak varsayılmaktadır. Dünyada 1970 lerde yeni inşa ya da dönüştürme yoluyla süper veya mega yatların sayısı ve süper veya mega yat sipariş sayısı çok az iken, günümüzde ise bu değerler katlanarak artmıştır [3]. Giga yatlar bakımından da dünya petrol zenginlerinin, dev yazılım şirketi sahiplerinin vs. giga yata sahip oldukları görülmektedir. Uluslararası Deniz Endüstrileri Birlikleri Konseyinin (The International Council of Marine Industry Associations, ICOMIA) istatistiklerine göre, dünyada yat ve gezinti teknesi üretiminde önde gelen ülkeler; ABD, Fransa, Avustralya, İtalya, Finlandiya, Almanya, Polonya vs.dir. Söz konusu bu sıralanma, teknelerin boy sınıflarına, sevk şekillerine ve yıllara göre değişim göstermektedir. Ülkemizin dünya süper yat ve mega yat pazarında aldığı sıra; istatistikleri düzenleyen kurum/kişilerce değişik değerlendirilmekle beraber, dünyada genellikle ilk üçte yer alan İtalya, ABD ve Hollanda dan sonra gelen diğer ülkeler arasında çok önemli farklılıkların olmaması, ülkemizin sıralamadaki yerinin net olarak belirlenmesini zorlaştırmaktadır [3]. Ülkemizde 1960 lı yılların başından itibaren yat inşaatının ve işletmeciliğinin teşvik edilmesi ile yatçılığın gelişmesi hızlanmıştır li yılların ortalarından itibaren, Mavi Yolculuğa talebin yükselmesi de yat ve gezinti teknesi inşa sayısını artırmıştır. Ancak, giderek önemi artan Türkiye turizmi içinde yatçılık geri planda kalmıştır. Yerli yatlar; bazı koylar, balıkçı barınakları ve basit çekek yerlerinde demirlemek ve kışlamak zorunda kalmışlardır. Yabancı yatlar ise kısa süre kalarak, gelişmiş marinalara sahip ülkelere gitmişlerdir. Bu nedenle de ülkemizin turizm gelirlerinde büyük kayıplar olmuştur. Yatçılık alanında ilk özel yasal düzenleme 1983 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile gerçekleşmiştir [35]. Bu kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında verilen teşviklerle yat turizmi [4], [25] ve [26]; hızlı bir şekilde gelişerek, ülkemiz ekonomisine büyük katkılar yapmıştır. Bunun yanında yat turizminin hızlı gelişmesinin diğer nedenleri 1

2 olarak da deniz turizmine uygun hava koşulları, temiz bir deniz, antik çağ ve eski tarihi zenginliklerle dolu doğal bir ortam ve bu ortamın rahatça kullanılabilir olması, yat inşa sektörü ile yat bakım-onarım sektörünün geleneksel ustalıklarla günümüz teknolojisini birleştirmedeki başarısı, yat ve yatçılara sunulan kaliteli hizmetler ve Avrupa Birliği nde uygulamaya konulan yat vergileri vs. sayılabilir. Yat ve gezinti teknesi inşası, gemi inşa sanayisinin hiç şüphesiz özel uzmanlık gerektiren bir koludur. Tekne inşası için gelişmiş bir teknolojiye, uzmanlaşmış teknik elemanlara ve kaliteli üretim yapan yan sanayiye gereksinim vardır. Yat ve gezinti teknesi sektörü; yoğun emek gerektiren bir sanayi dalı olup, ülkemiz ekonomisi için oldukça önemli bir sektördür. Ülkemizde yatlar ve gezinti tekneleri [23] çoğunlukla ahşap [13], [36] ve [37], çelik [18], alüminyum [18], çelik+alüminyum ve kompozit (karma) malzemeden inşa edilmekte olup; bu tekneler İzmir, İstanbul, Çanakkale, Antalya, Muğla-Bodrum, Muğla-Marmaris-Bozburun, Muğla-Fethiye ve Karadeniz bölgesindeki tekne yapım yerlerinde imal edilmektedir. Tekne yapım yerleri genellikle küçük atölyeler şeklinde olup, çalışan sayısı da çoğunlukla beş kişinin altındadır (Şekil 1). Tekne inşa sürecinde mühendislik hizmetlerinin kullanımı oldukça az olup, tekne inşaları daha çok ustalık sistemi altında yürütülmektedir. Bu durum üretimin az ve yetersiz olmasına, yan sanayinin gelişememesine, istenilen malzemeye istenildiği anda ulaşılamamasına neden olmaktadır. Bu tür tekne yapım yerlerinin modern alanlarda faaliyetlerini sürdürmeleri, bu sektörün geleceği bakımından büyük önem arz etmektedir. Şekil 1 Küçük bir ahşap tekne imalat yeri (İzmir-Urla, 2007) [1]. Orta ölçekli üretim tesisleri; İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Muğla-Bodrum, Muğla- Marmaris-Bozburun, Bartın ve Antalya da yer almakta olup, ihracatın büyük çoğunluğu bu tesislerden gerçekleştirilmektedir (Şekil 2-3). Ülkemiz süper yat ve mega yat üretiminde son yıllarda oldukça önemli yollar almıştır. Usta maharetiyle inşa edilen ahşap Türk yatlarının yanında, mühendislik kullanımının önem kazandığı modern yatlar da artık ülkemizde dizayn ve inşa edilmektedirler. Tersanelerimizde son yıllarda görülen diğer önemli bir gelişme de özellikle ihraç edilmek üzere mega yatların inşa edilmesidir. Bununla birlikte aslında başka bir amaç için dizayn ve inşa edilmiş gemilerde büyük tadilat (değişiklikler) gerçekleştirilerek, onların mega yatlara dönüştürülmesi de mümkün olmaktadır. 2

3 Şekil 2 İkiz ahşap gulet inşası (Muğla-Bodrum, 2007) [1]. Şekil 3 İkiz ahşap guletlerin ana güverte ve üst yapı inşaları (Muğla-Bodrum, 2007) [1]. Gemi inşa sanayisine oranla daha zarif olan ve yoğun el emeği gerektiren bu sektör, gittikçe artan bir hızla dış pazarlarda daha etkili olmaktadır. Yeni inşa siparişlerinin yanında, tadilat işleri de artmaktadır. Savarona ile başlayan bu süreç; aslında çok yakında kruvaziyer yolcu gemisi inşası, bakım-onarım işleri ve tadilat işlerinin ülkemizde de yapılabileceğini göstermektedir. Aslında Türk gemi inşa sanayisinde olabilecek bir canlanma, tersanelerimizi daha verimli ve katma değeri daha yüksek işler yapmaya yönlendirecektir. Mega yat inşa eden tersaneler, çok daha küçük organizasyonlarla ve taşeronlarla çalışmaktadırlar. Yat inşasıyla irili ufaklı birçok atölye ve tekne imal yerleri meşgul olurken, mega yat konusunda ise sadece seçkin ve iyi organize olmuş, küçük ölçekli ancak uzmanlaşmış tersaneler faaliyet göstermektedirler. Ülkemizde mega yat inşasını destekleyen diğer bir husus da marinalara verilen önemdir. Ülkemizdeki marinaların büyük çoğunluğu İzmir ile Antalya arasında yer almaktadır [4], [5], [7], [10] ve [26]. Yat ve gezinti teknesi sektörü, dağınık bir yerleşim görüntüsüyle heterojen bir yapıya sahiptir. Sektörün rekabet bileşenleri olarak finans ve kalite oldukça önemli olup, üretim süresi ise özellikle küçük tekneler için stok kullanımı nedeniyle daha düşük önem taşımaktadır. Yat üretim sektörü yoğun emek gerektiren bir sektör olarak kabul edilmektedir. Finansal rekabette temel bileşen olarak işçilik ücreti ortaya çıkmaktadır. Malzeme fiyatlarındaki farklılıklar da finansal rekabetin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Kalite bileşeni ise dizaynda kalite, işçilikte kalite, ürünlerin fonksiyonlarında iyileştirme, müşteri memnuniyeti, ürün çeşitliliği gibi alt başlıklar şeklinde ele alınabilir. Yeni tekne inşa fiyatları tekne büyüklüğünün yanında, tekne sahibinin kişisel isteklerine göre donatım ve konfor seviyesine göre de değişebilecektir. 3

4 Benzer boyutlardaki motoryat veya motorlu-yelkenli teknelerin gezi tipi veya performans tipi (hızlı tip) olmalarına göre de fiyatları değişik olabilecektir. Motoryat üretiminde önde olan ülkeler; ABD, İtalya ve Hollanda dır. Motorlu teknelerde ülkemizin fiyat avantajı net olarak belli olup, yelkenli yatlar için yeterli üretim bulunmadığından benzer bir karşılaştırma yapılamamış olmasına rağmen, motorlu teknelerde elde edilen sonucun yelkenli tekneler için de kullanılmamasını gerektiren herhangi bir neden yoktur. Üretilen teknenin tipine bağlı olarak; ahşap, çelik, alüminyum,, fiber (cam veya karbon) takviyeli plastik (veya kompozit malzeme) gereksinimi ülkeler bazında değişik özellikler göstermektedir. Örneğin çelik için ülkeler veya bölgeler bazında çelik fiyatlarının değişimi % 100 lere varan farklılıklar göstermektedir. Ahşap veya kompozit malzemede [16], [44] ve [46], üretici ülkeler dışında, ithalat sistemi söz konusu olup, hammadde fiyatlarında özellikle ithalat ve nakliye giderlerinden kaynaklanan % 10 - % 20 farklılıkların görülmesi normal karşılanabilir. Ancak önemli bir husus genellikle hammaddenin neredeyse tamamının ithal edilmesi, sonuç olarak üreticilerin toplu alımlara mecbur olmaları ve yüksek stok maliyetleriyle çalışma zorunluluğunda kalmalarıdır. Diğer bir dezavantaj ise yanlış kullanım, bozulma veya herhangi bir nedenden dolayı ek bir gereksinim için, firmaların kendilerini güvende hissetmeleri bakımından güvenlik paylı miktarda malzeme temin etme ve bunu finanse etme zorunluluğunda kalmalarıdır. Yat ve gezinti teknesi için verimlilik tanımları; tekne boyutlarına ve formuna, üretim sistemine ve malzeme türüne göre farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde, rekabet içinde bulunulan Batı Avrupa ülkelerinden % 10 - % 20 daha az verimle çalışıldığı bilinmektedir. Bu verim düşüklüğünün ana nedeni olarak kalifiye (nitelikli) eleman yetersizliği, standartlara uyumun zayıflığı, gereken teknik dokümanların azlığı, kişiye göre iş yapma alışkanlığının yaygın oluşu, hizmet içi eğitime önem verilmemesi vs. sayılabilir. Verimlilik sadece personel kalitesi ve çalışma disipliniyle tarif edilemez. Altyapı ve çalışma koşulları, makineleşme, ölçüm kontrollerinin ciddiyeti, hataların önceden belirlenip tedbir alınması, temiz ve hassas çalışmanın sağlanması vs. verimliliğe doğrudan etki eden unsurlar olarak sıralanabilir. Ülkemiz üretim tesisleri; genellikle finansman darlıkları, öz kaynak yetersizlikleri vs. nedenlerle tesis altyapı ve makineleşme açılarından rakip ülkelerin üretim tesislerinin gerisindedir. 2. ÜLKEMİZ YAT VE GEZİNTİ TEKNESİ SEKTÖRÜ Yat ve gezinti teknesi inşasında hem malzeme seçimi hem de tersane seçimi oldukça önemlidir. İnşa öncesi alınan bu kararlar mutlaka doğru alınmış olmalıdır. Bilindiği üzere tekne imalatında çeşitli malzemeler kullanılmaktadır [45]. Bu malzemeler; ahşap, çelik, alüminyum, fiber takviyeli plastikler (veya kompozitler) vs. gibi çeşitlenebilmektedir (Şekil 4-7). Şüphesiz malzeme seçiminde, en uygun malzemeye teknenin yapılacağı tersanede karar verilebileceği gibi, bir tekne için belirlenmiş malzemenin en iyi şekilde işlenebileceği tersanenin seçimi de söz konusu olabilecektir. Şekil 4 Bir çelik gulet inşası (Muğla-Bodrum, 2007) [1]. 4

5 Şekil 5 Çelik malzemeden bir ayna kıçlı gulet inşası (Muğla-Bodrum, 2007) [1]. Şekil 6 Cam elyaf takviyeli plastikten imal edilmiş bir yat (www.jlyacht.en.alibaba.com). Şekil 7 Kompozit malzemeden yapılmış bir tekne (www.boatsalemarket.com). Yat ve gezinti teknesi inşasında, öncelikle teknenin kullanım amacının özel mi yoksa ticari mi olduğuna karar verilmelidir. Sonra motorlu yat, yelkenli tekne [20], [33] ve [34] vs. tiplerinden hangisi olacağı belirlenmeli ve daha sonra epoksi lamine ahşap, çelik, alüminyum, çelik+alüminyum, kompozit malzeme vs. gibi seçeneklerden birisi tercih edilmelidir. Bir teknenin inşa süreci; teknenin ilk omurga aşmasından itibaren inşaatıyla ilgili yapılacak olan tüm işleri, makinenin montajını, ekipmanların yerleştirilmesini, kamaraların oluşturulmasını, mobilyaların imalatını, direk imalatını ve montajını, yelken ve donanımının yerleşimini ve teknenin denize indirilmesini kapsamaktadır. Tekne omurgasının ilk işlenmeye başlandığı 5

6 anlardan itibaren, teknenin inşası ilerledikçe teknenin doğru bir şekilde oluşturulması noktasında, doğru yerde doğru malzemenin kullanılması, alınan malzemelerin kontrolü, yapılan işlerin kontrolü, iskeleti koruma faktörleri vs. inşanın her aşamasında dikkate alınmalıdır. Tekne yapımında kullanılan başlıca ağaçlar; maun, tik, meşe, ak meşe vs.dir. Yatlarda kullanılan direkler genellikle ahşaptan (ak meşeden) veya alüminyumdan yapılır. Fakat çelik sacdan yapılan direkler de oldukça dayanıklı ve estetik olmalarının yanında daha ağırdırlar. Yatlarda mekanik aksamlar çoğunlukla ithal edilmektedirler. İç dizayn, müşterinin özel veya ticari kullanım amaçlarına uygun olarak yapılmaktadır. Teknenin kullanım amacına ve tipine, boyutlarına ve müşterinin maddi durumuna bağlı olarak, tekne yapımı için ay kadar bir süre gerekmektedir. Ülkemizde tekne yapım faaliyeti çoğunlukla deniz kıyısında yapılmakla birlikte, ahşap tekneler bazı bölgelerde bahçede veya tarlada başka bir deyişle deniz kıyısından oldukça uzak yerlerde de imal edilmektedirler (Şekil 8). Şekil 8 Deniz kıyısından oldukça uzakta inşa edilen ahşap bir aynakıç (Muğla-Marmaris- Bozburun, 2007) [1]. Ahşap, bilinen en eski tekne yapım malzemesidir. Ağacın işleme kolaylığı, hafifliği, sağlamlığı, ısıyı izole edebilmesi, diğer malzemelere oranla yorulmaya karşı mukavemeti, sıcak görüntüsü, yat dizaynerlerine, ustalarına ve müşterilere her zaman çekici gelmiştir. Geleneksel yöntemlerle yapılmış olan ahşap tekneler genellikle yıllık bakım ihtiyacı gerektirseler de günümüzde modern yöntemlerle yapılmış ahşap teknelerin bakım ihtiyacı daha da azalmıştır. Günümüzde bir asrı aşmış ve yenileme (restorasyon) işleminden sonra, bugün eski günlerine nazaran çok daha fazla zorlanan klasik ahşap yarış tekneleri bulunmaktadır. Ahşap tekneler yapım tarzları gereği, tamamen terk edilmedikleri takdirde, oldukça uzun ömürlü kılınabilirler. On yıllar içinde bir teknenin mobilyası, güvertesi, borda kaplaması, destek elemanları, hatta omurgası değişik zamanlarda yenilenerek, tekne hep diri tutulabilir. Ülkemizde tekne kaburgasının oluşturulmasında kullanılan başlıca iki yöntem vardır. Bu yöntemlerden birinde, iskelet için kesilmiş olan özel parçalar epoksi yapıştırıcı ile birbirine yapıştırılarak, 9-10 kat halinde oluşturulan postalar mengeneler yardımıyla eğilip, teknenin salma omurgasına (yatlarda stabiliteyi sağlamak açısından gerekli olan ve omurganın ek ağırlıkla birlikte oluşan uzantı bölümü) monte edilirler (Şekil 9). Postaların kıçtan başa doğru salma omurgaya monte edilmesiyle oluşturulan posta iskelet yapısı, enlemesine ve boylamasına özel kesilmiş ağaçlarla çevrilerek teknenin kaburgası oluşturulur. Özel kesilmiş ağaçlara, eğri şekil mengeneler yardımıyla verilmektedir. Diğer yöntem ise kesilmiş ağaçların salma omurgaya vidalanarak monte edilip, posta iskelet yapısının oluşturulmasıdır. Burada posta iskelet yapısı, özel kesilmiş ağaçlarla enine ve boyuna çevrilerek teknenin kaburgası oluşturulur. 6

7 Başka bir tekne yapım yöntemi de teknenin alt kısmının yukarı döndürülerek, teknenin inşa edilmesidir. Bu yöntem genellikle küçük ve orta büyüklükteki teknelerin inşasında uygulanır. Genel olarak ülkemizde ahşap tekne üretiminde kalite noktasında herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Dolayısıyla ülkemizde ahşap ustalık kalitesi en üst seviyede seyretmektedir. Şekil 9 Postaların omurgaya montajı (Muğla-Fethiye, 2007) [1]. Çelik tekne inşası, tekne üretiminde başka bir önemli uzmanlık alanıdır. Çelik teknelerde bazı farklı inşa ve bakım detayları vardır. Çelik malzeme ile daha büyük tekneler imal etmek mümkündür. Tekne iskelet yapısı tamamlandıktan sonra, iskeletin etrafı çelik sac ile kaplanır. Bazı teknelerde enine stabilite açısından ağırlık merkezinin düşey konumunu (KG) istenilen aralıkta tutabilmek için, teknenin ana gövdesi çelik malzemeden üst binası da alüminyum malzemeden inşa edilir (Şekil 10). Günümüzde alüminyum malzemenin çelik malzemeye birleştirilmesinde, bir ara malzeme kullanılmaktadır. Söz konusu bu ara malzemenin üst yarısı alüminyumdan alt yarısı da çeliktendir. Bu malzemenin çelik kısmı çelik yapıya alüminyum kısmı da alüminyum yapıya kaynakları yapılarak, alüminyum yapının çelik yapıya montajı tamamlanmış olunur (Şekil 11). Daha sonra da teknenin iç kısmı inşa edilir. Tekne sahibinin isteğine bağlı olarak, iç kısım için çelik sac ya da ahşap malzeme kullanılabilir. Şekil 10 Çelik ve alüminyum malzeme birlikte kullanılarak inşa edilen bir gemi [1]. 7

8 Şekil 11 Çelik malzeme ile alüminyum malzemenin bir ara malzeme vasıtasıyla birleştirilmesi [1]. Ülkemizde yat imalatının geçmişi, uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Önceleri çektirme tipi teknelerin yapımı 4-6 yılda tamamlanırdı. Günümüz teknolojisiyle istenilen boyda ve birinci sınıf kalitede bir yatın yapımı, ay aralığında ilk seyahat yolculuğuna hazır bir şekilde tamamlanabilmektedir. Örneğin 24 m boyundaki bir tekne üç kat lamine ve iki kat epoksi elyaf sargılı olarak, dört kabinli ve birinci sınıf işçilikle 14 ay gibi bir sürede tamamlanabilmektedir. Motoryat, süper yat, mega yat, yelkenli tekne, gulet, aynakıç, tirhandil, trol tipi yat vs. tekne yapımında kullanılacak malzeme türü, müşteri talebine göre ahşap, çelik, alüminyum veya bir kompozit malzeme vs. olacaktır. Ülkemizde yat ve gezinti teknesi dizaynı konusunda son yıllarda önemli ilerlemeler olmasına rağmen; genellikle iç ve dış dekorasyon, titreşim, ses yalıtımı, ısı yalıtımı, arma dizaynı, güverte teçhizatlarının dizaynı, ergonomi vs. gibi konularda yeterlilik görülmemektedir. Çoğunlukla teknik çözümler ve birbiriyle ilişkili sistemlerle ilgili kararlar tekne inşa sürecinde yani atölyede verilmekte olup, masa üstünde tekne tamamlama mantığına genellikle geçilememiştir. Bunun sonucunda da gereksiz yere tadilat işi çıkmakta, zaman kaybedilmekte, müşteri memnuniyetsizliği oluşmakta ve üretim kalitesi düşmektedir. Yat ve gezinti teknesi dizayn çalışmaları dört ana başlıkta toplanabilir [3]. Bunlar: i. Ana Dizayn: Teknenin genel görünümünü ortaya koyan çalışmalardır. İşin temeli olan bu çalışmalar, müşteriyi etkileyen ve teknenin tanıtımını ortaya koyan dış ve iç görüntülerle ilgilidir. Ülkemizde ün yapmış bazı tersaneler, yabancı dizaynerler de çalıştırmaktadırlar. ii. Temel Resimler ve Dokümanlar: Tekne formu, teknenin endaze planı, stabilite hesabı, direnç-güç ve sevk hesapları, malzeme listesi, tekne yapı elemanları, tekne sistemleri, teçhizat listesi, inşa şartnamesi, klas kuruluşuyla ilgili temel bilgiler vs. ile ilgili çalışmalardır. Bu gruptaki işlerde, ülkemiz dizayn bürolarının dünya ortalaması üzerinde yer aldıkları söylenebilir. iii. Teçhizat ve Dekorasyon Montaj Resimleri: Bu gruptaki çalışmalar; tüm makineler, güverte donatıları, teknedeki sistemler, elektrikli aletler, yalıtım, titreşim önleyiciler, egzoz, ısıtma-soğutma ve havalandırma sistemleri, iç dekorasyon panoları, duvar elemanları, pencere, kapı ve diğer tüm açılır-kapanır elemanlar, merdivenler, kabinler ve kuzine (mutfak), duş-wc gibi ana bünyeye bağlantılı olan tüm öğelerin imal ve montaj resimleri şeklindedir. Dokümanların doğruluğu, bilgi zenginliği ve kalite düzeyi direkt olarak yatın inşa kalitesini etkileyecektir. Bu konuyla ilgili olarak ülkemizdeki durumun, genellikle yeterli seviyede olduğu söylenemez. 8

9 iv. Teçhizat Dizaynıyla İlgili Teknik Resim Çalışmaları ve Yan Sanayi: Tersane dışı teçhizat ve makinelerin tasarımı, taşınabilir eşyaların teknik resimleri, piyasadaki yat teçhizatı ve yat eşyasının tasarımı ve resimleri vs. gibi yatı tamamlayıcı nesnelerin dizaynıdır. Bu konuda yat tersanelerini destekleyen üretici ve taşeron atölyelerine dolayısıyla ilgili yan sanayiye büyük işler düşmektedir. Reçine katkı malzemeleri ilave edilmiş termoset veya termoplastik reçinelerin, elyaf takviyeleri (cam, karbon, aramid vs.) veya dolgu malzemeleri ile takviye edilmesi ve bu karışımın, belirli bir prosese tabi tutulmasıyla sertleşmesi sonucunda elde edilen ürün kompozit olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle elyaf takviyeli plastik ve kompozit terimleri aslında eş anlamlılık taşımaktadırlar. Cam elyaf takviyeli plastik cam elyafıyla [14], [15] ve [40] takviye edilerek, fiziksel açıdan mukavemet değerleri artırılmış doymamış polyesterden oluşan kompozit bir malzemedir (Şekil 12). Cam elyaf takviyeli plastik; ahşap, metal, beton, cam vs. gibi bir üretim malzemesi olup, kullanım amacına uygun olarak değişik özelliklerin kolayca kazandırılabilmesiyle diğer üretim malzemelerine göre üstünlük gösterir. Şekil 12 Cam elyaf (www.celikpolyester.com). Standart karbon elyaf [19], [41] ve [42] ise çeliğe göre üç kat daha dayanıklı ve beş kat daha hafif bir hammaddedir. Karbon elyaf, ağırlıklı olarak uzay ve havacılık sektöründe, kara ve deniz araçlarında, endüstriyel malzemelerde, bina ve altyapı güçlendirmelerinde, rüzgâr santrallerinde ve spor malzemelerinde kullanılmaktadır. Birçok uçak, uydu ve roket sistemi, kişisel koruyucu ekipmanlar, basınçlı kaplar ve Formula 1 yarış arabalarının iskelet sistemlerinde, teknelerde, yelken direklerinde vs. karbon elyaf tercih edilmektedir (Şekil 13). Şekil 13 Karbon elyaf (www.aksa.com). 9

10 Takviye Edilen Malzeme Kompozit Malzeme Takviye Eden Malzeme Bir Reçine Cam Elyaf Takviyeli Plastik Cam Elyaf Bir Reçine Karbon Elyaf Takviyeli Plastik Karbon Elyaf Kompozitler, denizcilik sektöründe yelkenli ve/veya motorlu tekneler, can kurtarma filikaları, şamandıralar, sallar, kanolar, deniz motosikletleri, sörf tahtaları, yük ve yolcu gemilerinin üst yapıları, dubalar, iskeleler, iç donanımlar ve saniter malzemeler üretilebilir. Kompozit malzemelerin askeri alandaki uygulamaları da miğferler, balistik koruyucu paneller, konteynerler, taşıt araç parçaları, istihkâm malzemeleri, silah ve roket parçaları, mayın avlama gemileri, sahil koruma botları, planörler, helikopter kaportaları, pervaneler, barınaklar vs. şeklinde sıralanabilir. Cam elyaf ya da karbon elyaf takviyeli plastiklerin ya da kompozitlerin sağladığı avantajlar aşağıdaki sıralanabilir [40]: 1. Yüksek Mukavemet: Kompozitler, yüksek mukavemet değerleri sağlayan en etkin malzemelerdir. 2. Hafiflik: Kompozitler, birim alan ağırlığında hem takviyesiz plastiklere göre hem de metallere göre daha yüksek mukavemet değerleri sunmaktadırlar. 3. Tasarım Esnekliği: Kompozitler, bir tasarımcının aklına gelebilecek her türlü basit, karmaşık, küçük, büyük, yapısal, estetik, dekoratif ya da fonksiyonel amaçlı olarak tasarlanabilirler. 4. Boyutsal Stabilite: Çeşitli mekanik ve çevresel baskılar altında termoset kompozit ürünler şekillerini ve işlevselliklerini korumaktadırlar. 5. Yüksek Dielektrik (Yalıtkanlık) Direnci: Kompozitlerin göze çarpan elektrik yalıtım özelliği sayesinde, birçok elemanın üretiminde kompozitlerin kullanımı açık bir tercih sebebidir. 6. Korozyon Dayanımı: Kompozitlerin korozyona uğramamaları, diğer yapı malzemelerinden üstün oldukları önemli bir niteliktir. 7. Kalıplama Kolaylığı: Kompozit ürünler, çelik gibi geleneksel malzemelerde karşılaşılan birçok parçanın birleştirilmesi ve sonradan monte edilmesi işlemini tek parçada kalıplama olanağıyla ortadan kaldırmaktadır. 8. Değişik Renk Uygulamaları: Kompozit malzemelerde kullanılan polyester reçine, özel pigment katkıları ile renklendirilmek suretiyle, kompozitler amaca uygun bir şekilde kendinden renkli olarak da üretilebilirler. 9. Şeffaflık Özelliği: Kompozitler, cam kadar ışık geçirgen özellikte olabilirler. 10. Beton Yüzeylere Uygulanabilirliği: Kompozitler beton yüzeylere mükemmel bir şekilde yapışırlar. Özellikle betonun gözenekli olması nedeniyle, kompoziti oluşturan ana malzemelerden polyester reçinenin beton gözeneklerinden sızması ve beton kütle içinde sertleşmesinden dolayı mükemmel bir yapışma/birleşme sağlanır. 11. Ahşap Yüzeylere Uygulanabilirliği: Kompozitler ahşap yüzeylere yapışma özelliğine de sahiptirler. Ancak ahşabın kuru olması ve stiren ihtiva eden polyester reçine ile iyi bir şekilde penetrasyon yapılmalıdır. 12. Demir Yüzeylere Uygulanabilirliği: Demir yüzeydeki pas, yağ, kir vs. kalıntıları temizlendikten sonra, bu yüzeyler de kompozit bir malzemeyle kaplanabilir. Bu sayede demir ve çelik yüzeyler, kompozitlerle kaplanarak, korozyondan korunmaktadırlar. 13. Yanmazlık Özelliği: Kompozitlerin aleve karşı dayanıklılığı, kullanılan polyesterin tipine bağlıdır. Aleve karşı dayanıklılığın arandığı yerlerde, aleve dayanıklı polyester kullanılmalıdır. 10

11 14. Isıya Dayanım: Kompozit ürünler, termoset plastikler grubundan polyester reçinelerle yapıldığı için, kompozitler yumuşamazlar dolayısıyla şekil değiştirmezler. Kompozitlerin ısıya karşı dayanıklılığı kullanılan polyester reçinenin cinsine bağlıdır. 15. İçine Farklı Malzemelerin Gömülebilirliği: Kompozitlerin içine demir, ahşap, halat, tel, mukavva, poliüretan sert köpük vs. gibi malzemeler gömülerek, kompozitlerin mekanik özellikleri farklılaştırılabilir. 16. Tamir Edilebilirlik Özelliği: Tamir izlerinin görünmemesi için, onarım işleminin bir kalıp üzerinde yapılması ya da onarımdan sonra zımpara veya boya yapılması gerekir. 17. Kesilip Delinebilirliği: Kompozitler tahta gibi kolayca kesilir, delinir ve zımparalanır. Bu amaçla kullanılan aletlerin sert çelik veya elmas uçlu olması halinde daha iyi sonuç alınmaktadır. Tablo 1 de de çelik, alüminyum, cam elyaf takviyeli plastik ve karbon elyaf takviyeli plastik malzemelere ilişkin özgül kütle, elastisite modülü ve mukavemet değerleri verilmiştir: Tablo 1 Çeşitli malzemelerin özgül kütle, elastisite modülü ve spesifik mukavemet değerleri. Malzeme Tipi Özgül Kütle (gr/cm 3 ) Elastisite Modülü (N/mm 2 ) Mukavemet (MPa) Çelik Alüminyum Cam Elyaf Takv. Plastik Karbon Elyaf Takv. Plastik PVC (PolyVinyl Chloride) ve kompozit tekne yapımında, modern üretime yönelik faaliyet gösteren firma sayısı oldukça azdır. Yaygın üretim yöntemi el yatırması denilen yöntemdir. Bilgisayar destekli çok akslı işleme tezgâhları ülkemizde sadece sayılı firmalarda bulunmaktadır. Ülkemizde yaygın usul, kusurların macun çekilerek giderilmesi şeklindedir. Buna rağmen bu tip teknelerde sonuç kalitesi bazı firmalarda yeterli düzeydedir. Çelik ve alüminyum işlerinde detaylı kısımlar hariç diğer şekil verme işleri basit tezgâhlarla yapılmakta olup, oluşan bozukluklar yoğun macunlamayla giderilmeye çalışılmaktadır. Bu teknelerde inşa kalitesi dünya ortalaması civarındadır. En önemli eksiklik yüzey temizliği ve akabinde boyama işlemidir. Özenle yapılması gereken bu boyama işleminde, temel sorun macun-boya kimyasal yapılarını etkileyen atmosferik kontrollü hangarların (kapalı yer) genellikle yetersiz olmalarıdır. Hangar yüzeylerinin sadece toz, güneş ve yağmur-kar vs. önleyici olması yetmemektedir. Isı ve nem farklılıklarıyla boya firmalarının isteği olan iç ısının korunması esası, ülkemizdeki tesislerin çoğunluğunda dikkate alınmamaktadır. Bu konuda ülkemiz firmaları, rakip ülkelere göre düşük performans göstermektedirler. Ülkemizde üretilen yatlar en tanınmış beş ülke sıralamasında üstün kaliteden çok, ucuz ve kabul edilebilir kalitede yat sınıfında görülmektedir. Ülkemizde üretilen yatların zamanında teslimi konusunda 2000 lere kadar yaşanan problemlerle (finansal zorluklar, malzeme ve makinelerin tedarikindeki gecikmeler, kalifiye 11

12 işçi temini, tesislerin tamamlanmadan sipariş alması, yetersiz projelerle başlama durumu ve genel estetik ve ayrıntılardaki kalite mantalitesindeki zayıflıklar vs. gibi) artık günümüzde karşılaşılmamaktadır. Büyük yatların inşasında, genellikle yat sahibinin değişen isteklerinin yeniden karşılanması ve yeni çıkan teçhizatın esas kontrata ilave olarak uygulanması gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir. Zamanında teslim açısından ülkemizdeki yat üretimleri dünya geneliyle uyumludur. Ülkemizde, yat ve gezinti teknesi olarak ürün yelpazesi, teknelerin tam boy değerlerine göre üç farklı grupta toplanabilirler [3]. Bunlar: i. Tam Boyu 12 m.den Küçük Tekneler: Bu gruptaki tekneler ülkemizde az sayıda üretilmekte olup, özellikle ahşap tekneler ülkemizin en uzman olduğu ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Kompozit malzeme daha çok seri tekne üretimi için seçilen bir malzeme tipidir. Ülkemizde 12 metreden küçük tekneler yapılmasına rağmen, bu imalat hemen hemen sadece yurt içi talebe cevap vermeye yöneliktir. Alüminyum tekne yapımı ise yok denecek kadar az sayıdadır. ii. Tam Boyu m Aralığında Olan Tekneler: Özellikle ABD, Kanada, Fransa vs. tarafından seri üretimi yapılan kompozit tekneler, yat ve gezinti teknesi pazarında en büyük grup olarak yer almaktadır. Ülkemizin bu sektörde rekabet edebildiği tek üretim, ahşap tekne üretimidir. Bununla birlikte, bu grupta İstanbul ve Antalya da kompozit tekne üretimi de yapılmaktadır. Ancak tanınmış yabancı firmaların yıllık üretim kapasiteleri göz önüne alındığında, bu grupta ülkemizin henüz başlangıç aşamasında olduğu söylenebilir. iii. Tam Boyu m Aralığında Olan Süper Yatlar ve Tam Boyu m Aralığında Olan Mega Yatlar: Bu grup, dünya ve ülkemiz yat sektörlerinde oldukça aktif olan bir gruptur. Süper yatlar ve mega yatlar olarak; ahşap teknelerde Bodrum-Marmaris- Bozburun, çelik teknelerde de İstanbul ve kompozit teknelerde ise Antalya daki işletmeler ürün yelpazesinin genişliğini sağlamaktadırlar. Ülkemiz yat ve gezinti teknesi sektörü, Batı Avrupa ve Amerika da özellikle sipariş üzerine inşa edilen tekil üretimler olarak tanınmaktadır. İnşa edilen teknelerin büyük çoğunluğu, tam boyu 25 m.den büyük olan süper yatlar ve tam boyu 50 m.den büyük olan mega yatlardır. Bu yatların seri imalatları çok ender gerçekleşmektedir. Yat ve gezinti teknesi sektöründe, tekne sahibinin memnuniyetinin ölçülmesi bazı zorluklar arz etmektedir. Son yıllarda yat ve gezinti teknesi siparişleri incelendiğinde, gerek ürün yelpazesinin genişlemesi ve gerekse tekne sayısının artması, müşteri memnuniyeti açısından ülkemizin iyi bir konumda olduğunun göstergesidir. Yat ve gezinti teknesi sektöründe, ülkemizde ortak ARGE çalışmaları olmayıp, daha çok birkaç önemli firmaların kendi bünyelerinde yaptıkları ARGE çalışmaları olmaktadır. Yat ve gezinti teknesi dizaynında ve üretiminde [32], ülkemizin coğrafi konumunun Avrupa ve Orta Doğudaki pazar ülkelerine yakın olması, şüphesiz ülkemiz için önemli bir avantajdır. Son yıllarda özellikle Ege Denizi ve Akdeniz kıyılarımızdaki turizmin gelişmesi, insanları küçük ya da büyük bir yat sahibi olma konusunda etkilemektedir. Coğrafi konumdan başka, üretim tesislerine ulaşım kolaylığı da bu sektörde önemli bir role sahiptir. Uluslararası havaalanının olması, uluslararası uçuşların çeşitliliği ve sıklığı, havaalanlarına olan uzaklık, özellikle süper yat ya da mega yat müşterileri için oldukça önem taşımaktadır. Ülkemiz için işçilik ücretleri, rakip ülkelere göre kat daha azdır. Bu nedenle ülkemiz İtalya, Fransa, Almanya, ABD vs. ülkelere göre işçilik maliyeti açısından daha avantajlı durumdadır. Fakat verimlilik konusunda söz konusu ülkelerdeki üretim tesislerinin daha fazla 12

TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (BEŞERİ VE İKTİSADİ) ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ HAZIRLAYAN CEYDA (TEKİNCE) ERCANİK ANKARA 2003 T.C. ANKARA

Detaylı

KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU

KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Ozan Arıcasoy Aralık, 2006 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 4 1.1 Kompozit Tarihçesi 4 1.2 Yoğun Olarak Kullanılan

Detaylı

KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI

KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI HAZİRAN 2013 Bu proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın 2012 yılı Doğrudan Faliyet Desteği kapsamında desteklenmektedir. Batı Karadeniz

Detaylı

BALIKESİR DE YAT TURİZMİ

BALIKESİR DE YAT TURİZMİ BALIKESİR DE YAT TURİZMİ GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 Sayfa 0 / 29 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 1 2 Yat Turizmi ile İlgili Temel Kavramlar... 2 3 Dünyada ve Türkiye de Yat Turizmi... 4 4 Balıkesir de Yat

Detaylı

TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ

TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ MAKĐNA FAKÜLTESĐ GEMĐ ĐNŞAATI VE GEMĐ MAKĐNALARI MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ Hasan Kayhan Kayadelen 03043009 Gemi Hidromekaniği Anabilim Dalı nda hazırlanan

Detaylı

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 HAZIRLAYAN SABAHATİN ŞİMŞEK 1 2012 ANKARA İÇİNDEKİLER SAYFA 1.GİRİŞ 4 2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE KAZA RİSKLERİ 4 2.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

Mantolama Sistemleri Kataloğu

Mantolama Sistemleri Kataloğu 2012 Mantolama Sistemleri Kataloğu Kale Mantolama Sistemleri Kataloğu 1 İçindekiler 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 18 23 28 30 36 Kale Grubu Kalekim Binalarda Isı Yalıtımı / Isı Yalıtmının Faydaları Isı Yalıtımı

Detaylı

DAYANIKLI TÜKETİM VE MOBİLYA SEKTÖR RAPORU 2013

DAYANIKLI TÜKETİM VE MOBİLYA SEKTÖR RAPORU 2013 86 DAYANIKLI TÜKETİM VE MOBİLYA SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

27. YIL. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Dergisidir. Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Sayı: 3

27. YIL. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Dergisidir. Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Sayı: 3 27. YIL İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Dergisidir. Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Sayı: 3 Büyük Düşünmek Büyük İzmir Limanını Yaratmak İzmir Limanı, ulaştırma bağlantılarının da gelişmesiyle artık Aliağa,

Detaylı

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr BALCIOĞLU Bugün Plywood ürün grubunun üretiminde dünyada söz sahibi olan Rusya, Finlandiya, Brezilya, Endonezya, Malezya, Çin ve daha birçok ülke ile Balko Plywood Ürün Standardı altında dünyanın hemen

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU Yalova Yatırım Destek Ofisi, Haziran 2013 Yönetici Özeti Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu, gemi inşa sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI

RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI 1 RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI Serhat KARABAĞ 1 ÖZET Bilindiği gibi Rüzgâr Türbinleri, rüzgârda bulunan kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye, daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir.

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 597 ŞUBAT 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ ÜRÜNLERİ Hazırlayan M. Oğuzhan ÖNEN SA-02-2-5 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ GİRİŞ 1 1. AMBALAJ 3 1.1 AMBALAJ NEDİR

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

Tesisatlarda Sismik Koruma

Tesisatlarda Sismik Koruma Tesisatlarda Sismik Koruma Eren KALAFAT, Makine Mühendisi, MBA 1. Deprem Nedir? Depremin sözlük anlamı Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri NevPanel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 15.000 m 2 toplam alan ve 9.250 m 2 kapalı alanda kurulmuş olan 2.250.000 m 2 /yıl üretim kapasitesine

Detaylı

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U KALEL, çevreyolundaki yeni yerinde hizmetinizde... Çatı kaplama, mantolama, ısı ve su yalıtımı sorunlarınızda en kaliteli ürünleri, en ekonomik biçimde hizmetinize sunuyoruz.

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

ısı yalıtım sektör araştırması

ısı yalıtım sektör araştırması ısı yalıtım sektör araştırması Zeynep Kulaksızoğlu İstatistik Şubesi Eylül 2006 İÇİNDEKİLER I - SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI... 1 II - ISI YALITIM ÇEŞİTLERİ.... 6 SICAK İZOLASYON.. 6 SOĞUK İZOLASYON. 6 BİNALARDA

Detaylı

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER AhmetGSelimGKOCATÜRK,GYalçınGÜNSAN RÜZGÂRaENERJİaSANTRALLERİNİNaTARİHSELaGELİŞİMİaVEaAÇIKaDENİZaRÜZGÂRaENERJİ SANTRALLERİNİNaTİPLERİ TolgaGAYCI,GBarışGBARLAS İSTANBULaŞEHİRaHATLARI

Detaylı