Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları İle İletişim Komitesi`nce

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları İle İletişim Komitesi`nce"

Transkript

1 BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARI İLE İLETİŞIM KOMİTESİ GÖREVİ Sekreter ADI SOYADI AYDAN ÇAKMAK FATMA YAPAN SADİYE BAŞAK DOĞAN YILMAZ ÖZTOPRAK ALİ ALTAN ALİ ÖNDER BİTER ALİCAN KAYVAR ASLI ZEYNEP YILDIZ AYLA TURAN AYSEL KIZILDAĞ ÇİÇEK SERİN ELİF DEMİRCİ ERCAN GÜLLER FİGEN SEMERCİ FİKRİ YILMAZ FUNDA KARABULUT HASAN KALAFAT HÜLYA BENLİ İBRAHİM SERHAT ÖZDEMİR İLKNUR BİLGİÇ KADRİYE TOPÇU KENAN YILDIZ MERAL ÇAKMAKÇIOĞLU ERDOĞAN NESLİHAN KALEM NİHAL AYDIN NURTEN GÜRDAL ÖZLEM KÖSTAK PERİHAN ÇİMEN RIZA ÇIPLAK SAİT AKDOĞAN SEDA SAK SEMRA KİLERCİ SİBEL KOÇ ŞENER YALÇINKAYA YASEMİN TARIM `nce 2014 yılı çalışma programının oluşturulması adına 4 Ocak 2014 Cumartesi günü saat 13.00`de düzenlenen ve 19 ilçeden ilçe temsilci yardımcılarının katılımıyla Yayın Kurulu si Ali Haydar Tunç başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Bir kez daha gördük ki mesleğimize duyulan ihtiyacın sürekli artmakta olduğu ve tüm otoritelerce muhasebe ve denetim mesleğinin önemi nin her platformda dile getirildiği vurgulanmıştır. Bu farkındalıkla, Bağımlı Meslek Mensupları İle İletişim Komitesi olarak öncelikle geçmiş komite dönemlerinde yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar gözden geçirilmiş ve meydana gelen olumlu gelişmeler değerlendirilmiştir. Öncelikle geçmiş komite çalışmalarının değerlendirilmesi neticesinde bilhassa bundan önceki dönemler de İSMMMO tarafından yapılan bağımlı çalışan meslek mensuplarının ihtiyaçlarını araştıran Anket Formu çalışmaları ve anket sonuçları tekrar gözden geçirilmiş ve özellikle yine konusunda uzman kişi veya kişilerin danışmanlığında hazırlanacak daha geniş kapsamlı bir anket çalışmasının yapılmasının, bağımlı çalışan meslek mensuplarının ihtiyaçlarını ve yaşadıkları mesleki sorunlara ilişkin çözüm yollarını belirlemede izlenecek yol haritasında isabetli olacağı hususunda görüş birliğine varılmıştır. Yine İFAK bünyesindeki Bağımlı Çalışan Muhasebeciler Komitesi ile iletişim içerisinde ve PAIB (Bağımlı Çalışan Muhasebeciler Komitesi) - İSMMMO TÜRMOB işbirliği ile Türkiye`de ortaklaşa Uluslararası Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları Kongresinin düzenlenmesinin bilhassa bağımlı çalışan meslek mensuplarımız için küresel bilgi paylaşımına uygun ortamı yaratma açısından oldukça verimli olacağı hususunda da görüş birliğine varılmıştır. Ayrıca 4 Ocak 2014 günü toplantıya katılan toplam 19 ilçeden temsilci yardımcısı olarak, 37 ilçede de bağımlı 191

2 çalışan meslek mensuplarına yönelik mesleki sorunlar ve çözüm önerileri başlığı altında konunun tekrar görüşülmesinin ve her ilçedeki geri dönüşlerin de İSMMMO yönetimine sunulmasının sağlanması yönünde karar alınmıştır. Dolayısıyla bağımlı çalışan meslek mensuplarına yönelik mesleki sorunlar ve çözüm önerileri başlığı altında ilçelerden gelen öneriler aşağıda kısaca özet halinde sunulmuştur. 1- Bağımlı çalışan meslek mensuplarına yönelik de serbest çalışan meslek mensuplarında olduğu gibi standart bir hizmet sözleşmesi oluşturulabilir mi? Ayrıca sözkonusu sözleşme için meslek odasına bildirim yükümlülüğü getirilebilinir mi? Zira bu şekilde Bağımlı çalışan meslek mensuplarının meslek odası nezdinde iletişim bilgileri de güncellenmiş olacaktır Sayılı Meslek Yasasının Yasaklar başlıklı 45.Maddesinin 1.paragrafında Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler bu unvanlarla, Yeminli Mali Müşavirler bu unvan ve tasdik yetkisiyle 2.maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar ibaresi yer alırken, aynı kanunun Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmeliğin Hizmet Akdi ve Çalışamama Başlıklı 44.Maddesinde ise Serbest Muhasebeciler,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar ibaresi yer almıştır. Dolayısıyla yönetmelikte hizmet akdi ile çalışma, unvan ya da tasdik yetkisi kullanma veya kullanmama koşuluna bağlanmadığından, ilgili yönetmelik bu haliyle 3568 sayılı yasa ile çelişmektedir. Dolayısıyla kanun ile yönetmelik arasındaki çelişki nasıl düzeltilir? 3- Bağımlı çalışan meslek mensupları için gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışırken, mesleki unvanlarını kullanabilmeleri sağlanmalıdır. Bir başka deyişle bir hizmet akdi ile çalışırken, mesleki unvanlarını kullanma yasağının kaldırılması gerekmektedir. Meslek odası bu konuda gerekli yasal değişikliklerin hükümet ve meclis düzeyinde yapılması hususunda konunun takipçisidir. 4- Bağımlı çalışan meslek mensupları, ancak bir gerçek ya da tüzel kişiye bağlı olarak sigortalı çalışmaları durumunda yalnızca o gerçek ya da tüzel kişiye ait beyannameleri imzalama yetkisine sahiptirler. Peki, bağımlı statüde çalışan meslek mensuplarının birden fazla firmada sigortalı olarak çalışmaları durumunda bu firmaların her birinde ayrı, ayrı beyanname gönderme yetkisine haiz olacaklar mıdır? Mesela bağımlı statüde çalışan bir meslek mensubu birden fazla şirketi olan bir grupta çalışıyor olsun ve her bir şirkette 10 gün süreyle çalıştığını beyan etsin. Bu durumda her bir firma için ayrı, ayrı şifre müracaatı yapıldığında, gelir idaresinden her firma için ayrı, ayrı beyanname gönderme şifresi alınabilir mi? Gelir İdaresi e-beyanname gönderme şifresi verirken bu hususa dikkat ediyor mu? 5- Bağımlı çalışan meslek mensupları da serbest çalışan meslektaşları gibi Sermaye Tespit Raporu düzenleyebilmektedirler. Ancak ticaret sicil memurlukları, sermaye tespit raporu ile birlikte oda faaliyet belgesi talep etmektedirler. Oysaki bağımlı çalışan meslek mensuplarına, yönetmeliklere göre Oda Kayıt Belgesi verilmektedir. Dolayısıyla da bağımlı çalışan meslek mensubunun düzenlemiş olduğu raporun ticaret sicil memurluklarınca kabulünde problemler 192

3 yaşanmaktadır. Zira Oda Kayıt Belgesi, Faaliyet belgesi yerine geçmemektedir. Uygulamada yaşanılan bu problemin meslek odasınca ticaret sicil nezdinde çözülmesi gerekir. 6- Bağımlı çalışan meslek mensuplarının da mesleki risklere karşı korunabilmeleri için Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırabilmeleri sağlanmalıdır. Hatta meslek mensupları bu hususta teşvik edilmelidir. Meslek mensupları için mesleki sorumluluk sigortasının yaptırılması bilhassa gelişmiş ülkelerde zorunlu iken, ülkemizde ise mesleki sorumluluk sigortası henüz serbest çalışan meslek mensupları için bile yeterince yaygınlaşmamıştır. 7- Bağımlı çalışan meslek mensuplarına yönelik mesleki deneyime göre artan oranlı Asgari Ücret tarifesi olmalıdır. Böylelikle bağımlı çalışan meslek mensuplarının mesleki liyakata uygun olmayan koşullar ve ücretlerle çalıştırılmalarının önüne geçilecektir. 8- Bağımlı çalışan meslek mensupları çalıştıkları şirketlerde, muhasebe iş ve işlemlerinin dışında şirket içi raporlamalar v.s.dâhil birden çok işle uğraştıklarından dolayı yoğun iş ortamında meslek odalarıyla olan tek bağlantıları odanın web sitesi ve düzenlenen eğitim faaliyetleridir. Dolayısıyla da buradan hareketle, birebir görüşmek ve iletişim sağlamak bir meslek odasının önceliklerinin başında gelmelidir. 9- Meslek mensuplarına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenirken de, bilhassa ilçelerde, Finansal Tabloların Analizi, Bütçe Eğitimi, Teknoparklar, Serbest Bölgeler, Borsa ve Sigorta Brokerlığı, Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı v.s. gibi daha bağımlı çalışan meslek mensuplarına yönelik ve çalıştıkları şirketlerde fark yaratacak tarzda ve daha spesifik eğitimlerin düzenlenmesi ve bu eğitimlerin de bağımlı çalışan meslek mensuplarının çalışma saatleri göz önünde bulundurularak özellikle hafta sonları yapılması gerekmektedir. Örneğin her ilçe kendi bölgesinin sektörel durumuna göre de eğitimler düzenleyebilir. Ayrıca verilen mesleki eğitimlerin yanı sıra meslek ahlakına ve etiğine yönelik eğitimler de verilmelidir. 10- İlçelerde bilhassa bağımlı çalışan meslek mensuplarına yönelik yerel bazlı projeler olduğunda, söz konusu projelerin meslek odası tarafından maddi ve manevi desteklenmesi, ilçe temsilciliklerine gerekli yetkinin verilmesi sağlanmalıdır. Zira her ne kadar ilçelerdeki meslek odasına yönelik faaliyetler, gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülüyorsa da, gönüllü olarak ilgili faaliyetlere katılan meslek mensuplarının da motivasyonlarının yüksek tutulması gerekmektedir. 11- Mesleki formasyon konularında ve bilhassa meslek odasının sponsorluğunda akademik eğitim çalışmaları için yurtdışına meslek mensubu gönderilmesi sağlanabilir. 12- Bağımlı çalışan meslek mensuplarının özlük hakları ve nitelikleri konusunda bir bilgi bankasının kurulması sağlanabilir. Örneğin İstanbul genelinde ve bilhassa ilçeler bazında işsiz kalan meslek mensupları için çözüm odaklı bir nevi iş portalı (havuz) oluşturulabilmesi sağlanabilir. Böylelik de işsiz kalan meslek mensuplarına meslek odasınca gerekli destek sağlanmış olur. 13- Bağımlı çalışan meslek mensuplarında, Meslek odasının serbest çalışan meslek mensuplarına daha yakın durduğu algısı bulunmaktadır. Bilhassa bu algının bertaraf edilebilmesi için ilk adım olarak oda başkanının her yıl yaptığı büro ziyaretlerine, bağımlı çalışan meslek mensuplarının çalıştıkları işyerlerinin de ziyaretleri eklenebilir. Zira bir kez daha ifade et- 193

4 mek gerekirse, bağımlı çalışan meslek mensupları ile iletişim kurabilmenin en önemli noktası, birebir iletişim ve insan psikolojisi gereği özel ilgi beklentisidir. Bu nedenle de bilhassa birden fazla sayıda bağımlı meslek mensubunun çalıştığı işyerlerine öncelik tanınabilir. 14- Yine bağımlı çalışan meslek mensupları ile birebir iletişim adına, Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları İle İletişim Komitesi`nce ilk toplantıda konuşulduğu üzere, her ilçede en az 5 kişilik çalışma grupları oluşturulabilir ve ilgili çalışma gruplarının kendi ilçelerindeki bağımlı çalışan meslek mensuplarını ziyaret etmeleri sağlanabilir. 15- İlçeler bazında bağımlı çalışan meslek mensuplarına yönelik mesleki, hukuki v.b. her konuda bilgi alabilecekleri danışmanlar belirlenebilir. 16- Bağımlı çalışan meslek mensupları ile birebir iletişimde, iletişim kanallarının da çoğaltılması gerekir. Bunun için sosyal mecradan da fazlasıyla yararlanılmalıdır. 17- Mesleki yayınların güncel ve de düzenli olarak gönderilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca odanın iki ayda bir yayınladığı Yaşam dergisinde bağımlı çalışanların da kendilerini her konuda ifade edebilecekleri şekilde bir köşenin olması sağlanabilir. Bağımlı meslek mensuplarınca ekonomik, siyasi, toplumsal, kültürel v.b her konuda gönderilen yazıların bir süzgeçten geçirildikten sonra ilgili köşede yayınlanması sağlanabilir. 18- Bağımlı çalışan meslek mensuplarının bilhassa eş ve çocukları ile birlikte katılabilecekleri sosyal etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve de etkinlik sayısının artırılması sağlanabilir. 19- Belli konularda ödüllü yarışmalar düzenlenebilir. 20- Farklı komitelerin çalışma alanlarına giren meslek mensuplarının varlığı nedeni ile diğer komitelerle iletişimin de yakın olması gerekir. Örneğin özellikle sosyal etkinliklere yönelik olarak Sosyal Etkinlikler Komitesi ile birebir iletişim içerisinde olunması gerekir. 21- Kent yönetimi ile ilgili alanlarda rol alınmasını sağlamaya yönelik sivil ve idari kesimlerle ortak platformlar oluşturulması sağlanabilir. Bu platformların ilçe bazında örgütlendirilmesi ile de ileriye dönük olarak yerel ve genel yönetime yönelik aday insan kaynağı oluşturulabilir. 22- Meslek odasının Cumartesi günü de en azından yarım gün hizmet vermesi sağlanabilir. 23- Bağımlı çalışan meslek mensuplarının da oda çalışmalarına bilfiil katılmaları sağlanarak, meslek mensuplarının bağlı oldukları meslek odasına yönelik aidiyet duygularının güçlendirilmesi sağlanmış olur. 24- Bağımlı çalışan meslek mensuplarının da, serbest çalışan meslek mensupları gibi meslek odası ve TÜRMOB yönetiminde temsil edilebilmeleri sağlanmalıdır. 25- Başarılı çalışmalar yapabilmesi için 37 ilçe temsilci yardımcılarından oluşan bundan sonraki toplantılarına tam katılım sağlanılmalıdır. Toplantılara katılamayacak İlçelerden mazeret bildirimi yerine ilçe temsilcisinin katılım sağlanmalıdır. Bağımlı çalışan meslek mensuplarının karşı karşıya kaldıkları mesleki sorunlara yönelik çözüm önerileri yukarıda kısaca belirtilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak bağımlı çalışan meslek mensupları ile birebir iletişime geçildiğinde görülmüştür ki en belirgin nokta ilk etapta meslek odası ile bağımlı çalışan meslek mensupları arasındaki iletişimin daha da güçlü kılınmasıdır. 194

5 Bu nedenledir ki ne yapılırsa yapılsın meslek odasının ilk önce birebir iletişim için sıcak ortamlar yaratıp, bugüne kadar meslek adına yapılanlar dâhil olmak üzere bundan sonrasında da yapılacak olanların, bağımlı meslek mensuplarına anlatılması noktasında, bir kitle örgütü olarak, kendisini en iyi şekilde ifade etmesi gerekmektedir. 195

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

STAJYER EL K TABI Ankara 2014

STAJYER EL K TABI Ankara 2014 STAJYER EL K TABI Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks : (0312) 231 71 17 web: www.asmmmo.org.tr e-posta: asmmmo@asmmmo.org.tr

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Aralık 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Banka Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ........

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/KDN Son

Detaylı

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 77 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2010 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.07.2013/144-1 SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 6102

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Gündemde Öne Çıkanlar

Gündemde Öne Çıkanlar 1 Yıl : 2 Sayı : 31 TÜRMOB Haftalık Haber Bülteni 06.06.2014 5. MUHASEBE UZMANLIĞI KONGRESİ YAPILDI 5. MUHASEBE UZMANLIĞI KONGRESİ YAPILDI TÜRMOB Genel Başkanı Ymm. Nail Sanlı ve TÜRMOB Genel Saymanı Ülkü

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES 5. TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES MESLE M ZDE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YEN YAKLAfiIMLAR 04 NİSAN 2014 / Kuşadası-AYDIN TÜRMOB YAYINLARI - 472 ISBN : 978-605-4880-16-4 Yayıncı : MU-DEN A.Ş. Muhasebe

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ I. PROJENİN ADI KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ (KADİM) Projesi II. PROJENİN ÖZETİ Bu proje Türkiye de kayıt dışı istihdama ve yabancı kaçak işçi istihdamına neden olan faktörlerin ortadan

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı