Ağ Temelleri. Bilgisayar ağı gelişiminin tarihçesini öğrenmek. Farklı ağ çeşitlerini öğrenmek ve tanımlayabilmek.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ağ Temelleri. Bilgisayar ağı gelişiminin tarihçesini öğrenmek. Farklı ağ çeşitlerini öğrenmek ve tanımlayabilmek."

Transkript

1 Ağ Temelleri 2/66 Bilgisayar ağı gelişiminin tarihçesini öğrenmek. Farklı ağ çeşitlerini öğrenmek ve tanımlayabilmek. Gerekli ortam sağlandığında, ağ kurmak için hangi ağ cihazlarının kullanılması gerektiği ve seçiminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 2 1

2 3/ lerde bilgisayarlar aşağıdaki özellikleri içeren oda büyüklüğünde makinelerdi: Bir CPU Düşük miktarda RAM İkinci depolama cihazları (kasetler) Çıktı cihazları (delikli kartlar) Giriş cihazları (delikli kart okuyucuları) 3 4/66 Zamanla bilgisayarlar küçüldü ve daha komplike cihazlar oldular. Fakat endüstriye hala daha büyük ve çok daha güçlü makineler hükmediyordu. Hesaplama gelişti, bilgisayarlar birden fazla uygulamayı işleyebilir hale geldiler ve geniş merkezi mainframe bilgisayarlar oldular. Bu bilgisayarlar, pek çok terminal ve cihaz bağlı olan merkezi bilgisayarlardı. 4 2

3 5/66 Bağlı olan terminallere dump (etkileşimsiz) terminaller deniyordu. Diğer bir deyişle giriş ve çıkış cihazları (ekran ve klavye gibi) ve depolama yerine sahiptiler. Ancak kendileri için işlem yapamazlardı. Günümüzdeki modern ağ teknolojisinin yanında bu tip ortamlar halen kullanılmaktadır. 5 6/66 Merkezi Mainframe Bilgisayar Örneği 6 3

4 7/66 Yerel terminaller sıradan düşük hız bir seri arabirim ile makineye bağlıydılar. Uzaktaki terminaller, modemler ve sıradan dial-up telefon hatlarıyla makineye bağlanıyorlardı. Bu ortamda 1200, 2400 ve 9600 bps transfer hızları sunulabiliyordu.bu dijital ağ standartları için düşük fakat pek çok uygulama için uygundu. 7 8/66 Mainframe host/terminal ortamında işlemler küme ya da etkileşimli (interaktif) olabilir. Küme işleme ile veriler daha sonrası için depolanır ve hep birlikte işleme tabi tutulur. Yüksek hızlarda işlemeye izin verir. İnteraktif işlemlerde ise veriler girer girmez işlenir. Daha yavaştır ama yine de belirli avantajları vardır. 8 4

5 9/66 Merkezi mainframe bilgisayar sistemlerinin çeşitli dezavantajları vardı. İşlenmemiş bilgiye ve raporlarına sınırlı sayıda insanın kontrol erişimi vardı. Bakım ve destek harcamaları yüksekti. Doğal evrim dağınık işleme yönündeydi ve minibilgisayarlar mainframelerden işlemin çoğunu almaya başladılar. 9 10/66 Dağınık hesaplama ile geleneksel host/terminal ortamlarda kullanılandan daha komplike ağlara ihtiyaç duyulmaya başlandı. Dağınık minibilgisayar tabanlı ortamlarda, dumb terminallere seri bağlantılar yine desteklenmektedir. Fakat bağımsız çalışma istasyonlarının gelişimiyle Ethernet gibi gerçek ağ arabirimlerine doğru bir eğilim başlamaktadır. 10 5

6 11/66 Dağınık minibilgisayar tabanlı ortam 11 12/66 Dağınık işlemeyi yönetmek merkezi işlemeyi yönetmekten daha zordur fakat pek çok avantajı vardır. Büyük bir işin iş yükünün çeşitli makineler arasında paylaştırılabilmesini sağlar. Örneğin bir bilgisayar çeşitli işlemciler üzerinde işin küçük parçalarını başlatabilir ve tüm işlemi bitirmek için çıktıları kullanabilir. Büyük işleri hızlandırır ve işlemcilerin işin kendileri için uygun bölümlerinde kullanılmasına izin verir. 12 6

7 13/66 Minibilgisayarlar, bağımsız iş istasyonları ortamındaki dağınık işleme günümüzde bildiğimiz bilgi ağlarının oluşumuna yol açtı. Bu evrimdeki diğer bir safha ise entegre devrelerin keşfi idi. Bu daha küçük ve daha güçlü makinelere fakat hepsinin farklı yazılım kullanabilmesine yol açtı /66 Otomasyon adaları arasındaki haberleşmeyi mümkün kılabilmek için çeşitli üreticiler kendi ağ mimarilerini geliştirmeye başladılar. Bunlardan ikisi DECnet (Digital Equipment Corporation) ve SNA (System Network Architecture - IBM) dir. DECnet ve SNA kuruluş (enterprise) ağlarıdır. Kendi organizasyonlarına hizmet vermekte fakat diğer ağlarla aynı ortamda çalışamıyorlardı. 14 7

8 15/66 Çalışabilirlik (interoperability) konusunu çözmede ilk çalışan packet-switched ağ, Amerikan hükümetinin ARPANET idir. ARPANET, 1960 larda geliştirildi ve bilgisayar donanımı seçimlerine bağlı kalmaksızın pek çok organizasyonu birbirine bağladı. Modern küresel geniş alan ağ yapısına atılan ilk adımdı /66 PC ler bağımsız makineler olmasına karşın dumb terminal olarak da kullanılabilir ve bu yolla host/dumb terminal ortamının bir parçası gibi işleyebilir. Benzer olarak bağımsız olduklarından, mini/iş-istasyonları ortamında bağımsız iş istasyonları olarak çalışabilirler. 16 8

9 17/66 Bir yerel alan ağı (LAN) ya da PC LAN ı kurmak için çeşitli PC ler birbirlerine bağlanabilir. Bir yerel ağ genelde küçük bir kampüs yada bina gibi sınırlı bir alan içerisindedir. Eğer bağlantıların daha uzak noktalara yapılması gerekirse, PC LAN herkese açık geniş alan ağlarına bağlanabilir /66 LAN, dosya sunucusu, disk depolama ya da yazıcılar gibi kaynakların paylaşılmasını mümkün kılar. PC iş istasyonunda, yerel kaynaklara gelen çağrıları yakalayan ve paylaşılmış kaynaklara yönlendiren yazılımlar kullanılır. Netware ya da Windows NT gibi yüksek performans sunucu çalıştığında, kullanıcıya kaynaklar yerelmiş gibi görünebilir. 18 9

10 19/66 Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu, donanım ve yazılımların da paylaşılmasına izin veren bilgisayar ağları, veri haberleşmesini veri ağları üzerinden yapmaktadır /66 Bilgi iletimine en güzel örnek evlerimizde kullandığımız telefonlardır. Telefonlarda ses bilgisi kablolar ile santrale gönderilir, santrallerden diğer santrallere ve oradan da hedef telefona çağrı iletilir. Her telefonun kendisine ulaşmakta kullanılan bir numarası bulunmaktadır

11 21/66 Bu sistem incelendiğinde bir ağın nasıl çalıştığı daha kolay anlaşılabilir. Sistem bilgisayarlara uyarlandığında her bilgisayarın bir numarasının bulunduğu, çeşitli kablolama teknolojileri ve ağ elemanlarıyla bilginin hedefe ulaştırıldığı görülecektir. Bilgisayar ağları da bir veri ağıdır. Ağ sistemi iki kişisel bilgisayardan oluşabileceği gibi binlerce iş istasyonundan da oluşabilir /66 Seri iletişim bilginin tek bir iletim yolu üzerinden n-bit sıra ile aktarılmasıdır. Bilgisayar ağları üzerindeki iletişim seri iletişimdir. Seri iletişim zamanlama bakımından asenkron, senkron ve isokron olmak üzere üçe ayrılır

12 23/ /66 Senkron iletişimde saat sinyalinden faydalanılır. Gönderici alıcıya saat işaretini veri ile birleştirerek gönderir. Alıcı, gelen bu saat frekansını kullanarak kendi içerisinde bu frekansa eşit bir frekans oluşturur

13 25/66 Veri transferi gönderici ve alıcı arasındaki senkronizasyon sonlanıncaya kadar sürer /66 Senkron iletimde bilginin bir katarının başına ve sonuna özel kodlar konularak alıcının bilginin başını ve sonunu anlamasını sağlar. Ön ve son ekler bilgi içerisinde olmayacak şekilde kodlanmış olmalıdır

14 27/66 Gönderici ve alıcının ayrı saatler kullandıkları seri iletim şeklidir. Bu iletimde gönderilecek bilgi karakter denilen bloklara ayrılır. Karakterin başına başlangıç ve sonuna da eğer istenirse hata sezme biti eklenir. Sonlandığını anlamak için de dur biti eklenmektedir /66 Şekilde görüldüğü gibi her karakter başlangıç biti ile başlar. Böylece alıcı karakteri hemen alır. Karakterin bitişini ise dur biti belirler

15 29/66 Senkron iletimin bir türevi gibidir. Bu sistemde bilgisayarların haberleşmesi periyodik olarak yapılır. Bu periyotlar ile iletimde kullanılan yol kapasitesi garanti altında tutulur. Bu iletim genellikle gerçek zamanlı uygulamalar için kullanılır (ses, video aktarımı vb.) /66 Seri iletimde kullanılan sayısal bilginin iletildiği ortamlarda veri iletilirken bazı sorunlarla karşılaşılır. Bunlardan birisi hattın band genişliğinin dar olması, diğeri de hattın kapasitesinin sınırlı olmasıdır. Genelde iletim hattı üç tipte incelenir: Simpleks, Half-dubleks ve Full-dubleks

16 31/66 Simpleks Bir gönderici ve bir alıcının olduğu sistemlerdir. İletişim sadece göndericinin yayın yapmasına izin verir, alıcı göndericiden gelen bilgiyi dinleyebilir. Alıcı göndericiye mesaj gönderemez. Örneğin; TV yayınlarını alıcı izlerken aynı hat üzerinden yanıt gönderemez /66 Half Dupleks Hattı ilk olarak gönderici kullanır. Cevap istendiği zaman, karşı taraf yani alıcı hattı kullanır. Örneğin; telsiz konuşmaları

17 33/66 Full Dupleks Bir yandan hatta veriler gönderilirken bir yandan da hattan cevap niteliği taşıyan veriler alınabilir. Örneğin telefon görüşmelerinde, aynı hat hem alıcı hem de verici tarafından kullanılır /66 Dijital olarak kodlanmış bilginin tüm bitleri aynı anda transfer ediliyorsa buna paralel veri iletimi denir. Paralel veri iletiminde iletilecek bilginin her biti için ayrı bir kablo bağlantısı sağlanır. Paralel veri iletiminde, bir karakterin tüm bitleri aynı anda iletildiği için başla-bitir (start-stop) bitlerine ihtiyaç yoktur. Doğruluğu daha yüksektir

18 35/ /66 Bilgisayar ağı birden çok bilgisayar sisteminin herhangi bir yolla birbirlerine elektriksel olarak bağlanması ve bir protokol altında iletişimde bulunmasını sağlayan bir yapıdır. Protokol, üzerinde önceden anlaşılan kurallar topluluğunu ifade etmektedir

19 37/66 Bilgisayar ağı içerisinde, gerekli protokollerin bir kısmına veya tamamına sahip sisteme düğüm (node) denir. Örneğin, bilgisayarlar veya ağ cihazları birer düğümdür. Bilgisayar ağındaki bir düğüm, ağın kurallarına uyarak veri alışverişinde bulunabilir ve ağda bulunan kaynaklardan yararlanabilir /66 Ağ çeşitleri genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Yerel Alan Ağları (LAN) Metropol Alan Ağları (MAN) Geniş Alan Ağları (WAN) Özel Sanal Ağlar (VPN) Depolama Alan Ağları (SAN) 38 19

20 39/66 Yerel alan ağları (Local Area Network) adından da anlaşılabileceği gibi bir yerleşke veya bir kurum içerisinde oluşturulan, dışa kapalı ağlardır. Bilgisayarlar arası uzaklık birkaç kilometreden fazla değildir. İstasyonlar küçük bir coğrafi alan içerisindedir. Yerel ağlar diğerlerine göre daha hızlı çalışırlarken gigabit gibi hızlara erişirler /66 Örnek olarak, evlerde veya işyerlerinde oluşturulan ağlar yerel alan ağlarına girer. Genellikle internet paylaşımının gerçekleştirilmesi, çok kullanıcılı basit programların kullanılması veya çok kullanıcılı oyunların oynandığı ağlardır

21 41/66 Yerel Alan Ağları (LAN) 41 42/66 Metropolitan ağlar (Metropolitan Area Network) yerel alan ağlarından biraz daha büyük ağlardır. Üniversitelerde, büyük iş yerlerinde oluşturulan ağlar bu kategoriye girer. Ülke çapına yayılmış organizasyonların belirli birimleri arasında sağlanan veri iletişimi ile oluşan ağlardır

22 43/66 Metropol Alan Ağları (MAN) 43 44/66 Birbirine coğrafi olarak uzak yerel ağların bir araya gelerek oluşturduğu geniş ağlardır. WAN (Wide Area Network) ağlar arası bağlantı fiber optik bir kablo ile olabileceği gibi uydular üzerinden de sağlanabilir

23 45/66 Dünyada birçok WAN kullanımdadır. Bunlardan en çok bilinenlerden biri Internet, diğeri de EARN dür. EARN (Europe Academic Research Network) Avrupa ülkelerinde bulunan bilimsel ve araştırma kurumlarının bağlanabileceği bir geniş alan ağıdır /66 Geniş Alan Ağları (WAN) 46 23

24 47/66 Özel sanal ağlar (Virtual Private Network), yerel internet servis sağlayıcı ve kurumsal yerel ağlar arasında güvenli bir tünel üzerinden veri iletimi gerçekleştirerek çalışır. Birçok ağ donanımı üretici firma, paylaşılmış veri ağları üzerinden kapsülleme ve şifreleme yapabilme yeteneğine sahip donanımları piyasaya sunmaktadır. Kurumsal ağlarını daha önceden bir takım güvenlik problemleri nedeni ile internete bağlamayan şirketler yeni VPN teknolojileri ile güvenli bağlantılar sağlayabilecekler /66 Özel Sanal Ağları (VPN) 48 24

25 49/66 Sunucular, saklama ortamı olarak üzerlerine düşen görevi yapmasına karşılık, kapasiteleri sınırlıdır ve aynı bilgiye birçok kişi erişmeye çalıştığında darboğaz oluşabilir. Bu yüzden birçok kuruluşta teyp üniteleri, RAID diskler ve optik saklama sistemleri gibi çevrebirimi saklama aygıtları kullanılmaktadır. Bu tür aygıtlar verinin çevrimiçi yedeklenmesinde ve büyük miktarlarda bilginin saklanmasında etkin yol oynarlar /66 Sunucu boyutları ve yoğun uygulamalar arttıkça geleneksel saklama ortamı stratejileri iflas etmektedir. Çünkü bu çevrebirimi aygıtlarına erişim yavaştır ve her kullanıcının bu saklama aygıtlarına bir şekilde erişimi mümkün olmayabilir. Depolama alan ağları (Storage Area Network) verilere daha hızlı erişim ve daha fazla seçenek sunmaktadır

26 51/66 Veri depolama ağları, her bir sunucunun veri depolama sistemi ile bir teyp yedekleme kütüphanesi arasında yüksek hızlı ve doğrudan fiber kanal bağlantısı sağlayabilir. Bunun anlamı, yerel ağın bundan böyle yedekleme ve geri yükleme sürecinde verileri taşımak için kullanılmayacağı, böylece yerel ağ üzerindeki hizmetler ve kullanıcılar için performansın artırılmasıdır /66 Depolama Alan Ağları (SAN) 52 26

27 53/66 Başlıca ağ cihazları aşağıdaki gibi sıralanabilir: Ağ Kartı (Network Interface Card) Hub Anahtar Cihazı (Switch) Yönlendirici (Router) Access Point (Erişim Noktası) Modem 53 54/66 Bilgisayarları ve diğer cihazları ağa bağlamak için kullanılan kartlardır. Veriler bilgisayarda ikilik sistemde işlenirler. Ağ kartları bu verileri elektrik, ışık veya radyo sinyalleri ile diğer bilgisayarlara iletir

28 55/66 Ağ kartları hız ve bağlantı yolları bakımından da farklılık gösterir. ISA, PCI, USB, PCMCIA gibi bağlantı yuvalarını kullanan ağ kartları vardır. Günümüzde en çok PCI ve USB bağlantı yuvaları kullanılmaktadır /66 Kablosuz USB ağ kartı PCI ağ kartı 56 28

29 57/66 PCMCIA bağlantı yuvası PCMCIA ağ kartı 57 58/66 Her bir ağ kartının kendine özgü, dünyada başka bir kartta olmayan 48 bitlik fiziksel adresi (Physical Address) vardır. Fiziksel adres, MAC (Media Access Control) adresi olarak da adlandırılır. MAC adresi 2 adet 24 bitlik adresten oluşur. İlk 24 bit IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) isimli kurum tarafından üretici firmaya verilen kısımdır. İkinci 24 bit ise, üretici firmanın her ürettiği karta verdiği adres kısmıdır. Bu adres o ağ kartı üzerindeki ROM a, üretildiği firma tarafından kaydedilir ve bir daha değiştirilemez

30 59/66 MAC adresi 59 60/66 Ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu bir bağdaştırıcıdır. En basit ağ elemanıdır. Hub kendisine gelen bilgiyi gitmesi gerektiği yere değil, portlarına bağlı bütün bilgisayarlara yollar. Bilgisayarlar gelen bilgiyi analiz ederek kendisine gelmişse kabul eder. Hublar 4, 8, 12, 16, 24 portlu olarak üretilir. Hub a UTP kablo ile bağlanılır ve her bir bağlantı 100 metreden daha uzun olamaz

31 61/66 Hub Hubın işleyişi 61 62/66 Ağ kurulduktan sonra ortaya çıkan problemlerden biri de ağın genişlemesidir. Ağ genişledikçe mevcut hub ın port sayısı yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda hublar birbirine bağlanarak ağın daha da genişlemesi sağlanabilir. Hubların birbirine bağlanması için hubların çoğunluğunda bulunan uplink portu kullanılır

32 63/66 Birbirine bağlanacak iki hub dan birinin uplink portuna ağ kablosunun bir ucu, diğer hub ın ise normal bir portuna kablonun diğer ucu takılmalıdır. Ayrıca uplink portunun yanında bir düğme bulunuyorsa bu düğmeye basılmalıdır. Eğer Hub ların üzerinde uplink portu yoksa çapraz kablo yardımıyla iki hub birbirine bağlanabilir. Bu işlem için iki hubda da herhangi bir port kullanılabilir /66 Hub ların bağlanması 64 32

33 65/66 Anahtar, akıllı bir hub cihazıdır. Hub ın yaptığı görevin aynısını yapar, ancak ağı yormaz. Aynı anda birden fazla iletim yapma imkanı sağlar. Örneğin, aynı anda bir bilgisayar yazıcıyı kullanırken diğer ikisi kendi aralarında dosya transferi yapabilirler. Anahtar (Switch) 65 66/66 Anahtar, portlarına bağlanan bilgisayarları MAC adreslerine bakarak tanır. Anahtarlama işlemini gerçekleştirmek için MAC adreslerinin hangi porta bağlı olduğu bilgisini bulur. Kendisine ulaşan veri paketlerinin MAC adresini inceler ve her bir porta dağıtmak yerine, sadece hedef MAC adresine sahip olan bilgisayarın bağlı olduğu porta bırakır. Böylelikle veri paketi sadece hedef bilgisayara ait portu ve kabloyu meşgul eder. Ağ performansı artar. Anahtarın işleyişi 66 33

34 67/66 LAN ve WAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır. Temel olarak yönlendirme görevi yapar. Yönlendiricinin üzerinde LAN ve WAN bağlantıları için ayrı ayrı portlar bulunur. Bu portlar arasında bağlantı sağlanır /66 Yönlendirici (Router) 68 34

35 69/66 Yönlendirici görevini yaparken şu sırayı izler: Bir veri paketini okumak. Paketin protokollerini çıkarmak. Gideceği ağ adresini yerleştirmek. Dolaşım (routing) bilgisini eklemek. Paketi alıcısına en uygun yolla göndermek. Yönlendiricinin işleyişi 69 70/66 Access point, kablolu bir ethernet ağına kablosuz erişim sağlar. Hub a, switch e veya kablolu router e takılır ve kablosuz iletişim sinyalleri gönderir. Böylece, bilgisayarların ve aygıtların kablolu ağa kablosuz olarak bağlanmasını sağlar. Kablosuz iletişim özelliği sağlayan bir router (yönlendirici) varsa, access point e gerek yoktur

36 71/66 Modemler bilgisayardaki dijital sinyali analog sinyale çevirerek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihazlardır. Bilgi transferinin bir zorunluluk haline gelmesi ile birlikte mevcut telefon hatları üzerinden birbirine çok uzak bilgisayarların modemler aracılığı ile bağlantı kurmaları da kaçınılmaz olmuştur /66 Standart telefon hatları sadece ses transferi yapabilir. İşte bu noktada modem devreye girmektedir. Modem bilgisayardaki dijital bilgiyi analog bilgiye çevirir ve buna modülasyon denir. Karşı taraftaki modem ise hattan aldığı analog bilgiyi dijitale yani bilgisayarın anlayacağı dile çevirir ve buna da demodülasyon denir. Modem, bu kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşmuş bir kelimedir

37 73/ /66 Modemler türlerine göre aşağıdaki gibi adlandırılırlar: Dial up modem Dahili modem Harici modem ADSL modem VDSL modem 74 37

38 75/66 Bu modemler internet servis sağlayıcılarının belirledikleri telefon numaralarını çevirerek bağlantılarını sağlarlar. Bu bağlantıya çevirmeli ağ da denir. Dial up modemlerin en büyük dezavantajı, bağlantı halindeyken telefon hattını meşgul etmeleridir /66 Dial Up modemler 2400, 9600, 14400, 28800, ve bps hızlara ulaşabilirler. Şu anda piyasada satılan Dial up modemler 56 Kbps hızındadır

39 77/66 Modemler bağlantıyı gerçekleştirebilmek için çeşitli iletişim yöntemleri kullanırlar. Bağlantı sağlamaya çalışan karşılıklı iki modem önce kendilerini tanıtmakla işe başlarlar. Bu işleme el sıkışma (handshaking) denir. El sıkışma sırasında modemler farklı tiz sesler çıkartarak kullanıcıyı uyarırlar. Bu işlemden sonra modemler iletişim sağlayacakları ortak hızı belirlerler /66 Dial up modemler dahili (internal) ve harici (external) olmak üzere iki çeşittir. Dahili modemler bilgisayar içine takıldığı için yer kaplamaz ve güçlerini ana karttan alır. Harici modemler bilgisayar kasasından ayrı bir cihaz olarak kullanılır. Gücünü harici bir adaptör ile elektrik şebekesinden alır

40 79/66 Harici Modem Dahili Modem 79 80/66 ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line (Asimetrik Sayısal Abone Hattı) Günümüzde internet bağlantısı için en çok kullanılan bağlantı tekniğidir. Asimetrik kelimesi, veri transfer hızının, gönderim ve alım için eşit olmadığını belirtir. Bağlantı sağlandığında ayırıcı (splitter) adlı cihaz sayesinde telefon hattını meşgul etmez

41 81/66 Ayırıcı (Splitter) ADSL Modem 81 82/66 Bağlantı Şekillerine Göre ADSL Modemler: Ethernet modemler: Bilgisayarlarla olan bağlantılarını üzerinde bulunan Ethernet portları ile sağlar. USB modemler: Bilgisayarla olan bağlantısını USB portu üzerinden gerçekleştirir. Gücünü USB üzerinden aldığı için bilgisayarın kapanması durumunda modem de kapanır. PCI modemler: Kart halinde PCI yuvalarına takılan dahili modemlerdir. Kablosuz modemler: Aynı anda hem kablo ile hem de ortamdaki kablosuz ağ kartına sahip bilgisayarlara bağlanarak ağ oluşturabilir

42 83/66 VDSL Very high data rate Digital Subscriber Line (Yüksek hızlı Sayısal Abone Hattı) Telefon hatları üzerinden çok yüksek hızlarda veri alışverişi sunabilen bir DSL teknolojisidir. VDSL teknolojisi ADSL teknolojilerinden daha yüksek veri hızlarında ancak daha kısa hatlar üzerinde asimetrik bir veri iletimi sağlar. En uzun mesafe 1200m olmalıdır

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Donanımı Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Tarihçesi 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik noktalarına

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği... 5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri... 7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır.

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır. NETWORK Network nedir? Network birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Network insanların bireyselce

Detaylı

T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Burak KARTAL

T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Burak KARTAL T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VOICE OVER IP BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN Burak KARTAL Bitirme Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin BALIK ELAZIĞ 2005 T.C MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KABLOSUZ AĞLAR 523EO0320 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bilgisayar Ağları Ders Notları

Bilgisayar Ağları Ders Notları Bilgisayar Ağları Ders Notları Cemal TANER Fatih ÖCAL 2014 Manisa İçindekiler İçindekiler... 2 Bilgisayar Ağlarının Temelleri... 6 Ağ Sistemlerinin Yararları... 6 Ağ Bileşenleri... 6 Ağ İşletim Sistemleri...

Detaylı

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Bilgisayar Ağlarına Giriş BTÖ 306 Bilgisayar Ağlarına Giriş Öğr. Gör. Dr. Şirin Karadeniz http://www.bote.gazi.edu.tr/boteabd/bto306/ Mainframe BTÖ 306 OS yoktu Batch Systems (Toplu İşlem) Birden fazla işin arka arkaya çalıştırılması

Detaylı

CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1

CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1 BİTİRME ÖDEVİ YÖNETEN Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin BALIK HAZIRLAYAN Saib ATAY ELAZIĞ, 2006

Detaylı

A.EKRAN KARTLARI. 1.Yapısı. Ekran kartları, görüntüyü oluşturmak ve görüntü birimine aktarmakla görevlidir.

A.EKRAN KARTLARI. 1.Yapısı. Ekran kartları, görüntüyü oluşturmak ve görüntü birimine aktarmakla görevlidir. A.EKRAN KARTLARI Ekran kartları, görüntüyü oluşturmak ve görüntü birimine aktarmakla görevlidir. 1.Yapısı a.grafik İşlemcisi (GPU): Grafik işlemcisi görüntü hesaplamalarını ve görüntü işlemlerini ekran

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi İçindekiler Temel Network Kavramları...5 Network lerde Veri Aktarımı... 5 Veri Paketleri... 6 Network Tipleri...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Temel Ağ (Network) Kavramları

Temel Ağ (Network) Kavramları Temel Ağ (Network) Kavramları Ağ (network) kavramı, var olan kaynakların kullanıcılar tarafından beraber kullanılması, bilgiye ortak ulaşmaları ve buna bağlı olarak da maliyet ve zaman tasarrufu sağlanılması

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNTERNET

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNTERNET HEDEFLER İÇİNDEKİLER İNTERNET İnternet Nedir? İnternetin Yapısı ve İşleyişi İnternet Servis Sağlayıcıları İnternet Adresleri İnternete Bağlantı Şekilleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 Bu dersin amacı; bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesi konusunda genel bir yaklaşım oluşturacak şekilde gerekli bilgileri

Detaylı

Kablosuz Ağlar. Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak.

Kablosuz Ağlar. Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak. Kablosuz Ağlar 2/66 Kablosuz yerel alan ağlarını tanımlamak. Büyüklüklerine göre kablosuz ağları sıralamak. Kablosuz LAN ve PAN standartlarını tanımlamak. 2 1 3/66 Kablosuz Yerel Alan Ağlar (Wireless Local

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

Erkan ÖZHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Erkan ÖZHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ PAKET VE PORT ANALİZİ İLE AĞ SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİ Erkan ÖZHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR EDİRNE - 2006 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı