TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Onur CİVELEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Onur CİVELEK"

Transkript

1 TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Onur CİVELEK Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç. Dr. Murat SAYILI 2011 Her Hakkı Saklıdır

2 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Onur CİVELEK TOKAT 2011 Her Hakkı Saklıdır

3

4 TEZ BEYANI Tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğu, tezin içerdiği yenilik ve sonuçların başka bir yerden alınmadığını, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığı beyan ederim. Onur CİVELEK

5 ÖZET Yüksek Lisans Tezi TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Onur CİVELEK Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Murat SAYILI Bu çalışmanın amacı; Tokat ili Merkez ilçedeki yaş sebze ve meyve toptancı hallerinin yapısı, işleyişi, hallerde karşılaşılan problemlerin neler olduğunu tespit etmek ve bu problemlerin çözümü konusunda öneriler ortaya koymaktır. Bu amaçlara ulaşmak için birinci aşamada; Tokat ili Merkez ilçede faaliyet gösteren yaş sebze ve meyve toptancı halinde görev yapan 63 komisyoncu ile görüşülmüş, ikinci aşamada ise; araştırma bölgesinde faaliyet gösteren toptancı hallere ürün tedariki sağlayan 19 köyden kümeleme yöntemiyle belirlenmiş üç ayrı gruptaki 76 işletme ile 2011 Ocak-Mart aylarında anket yapılmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, toptancı hallerinde faaliyet gösteren komisyoncular dükkânlarını belediye tarafından kendilerine tahsis edilmiş işyerlerinde alım-satım işlerini gerçekleştirmektedirler. Hal içerisinde üretici birliklerine rastlanmamıştır. Ürünlerin hal içerisinde muhafaza edilmesi amacıyla soğuk hava depoları ve ilaç kalıntılarının belirlenen seviyelerde olup olmadığını belirlemek amacıyla laboratuarların mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Toptancı hallerine en fazla Kazova bölgesinden mal temin edilirken ürün sevkiyatı en fazla komşu illere (Samsun, Amasya, Yozgat, Ordu) yapılmaktadır. Komisyoncular, satın aldıkları ürün bedellerini büyük oranda peşin geriye kalanı ise karışık ve vadeli olarak ödeme yapıldığı belirlenmiştir. Komisyonculara göre, halde ürün fiyatları arz ve talebe göre değer bulmaktadır. Ürün fiyatını etkileyen unsurların en önemlileri kalite ve tazelik, mal miktarı ve hale gelen alıcı sayısıdır. Yeni hal yasasını büyük oranda bildiklerini ifade eden komisyoncular, yasanın aslında olumlu olduğunu ancak denetimlerde yeterli etkinliğin sağlamadığını ifade etmektedirler. 2011, 128 sayfa Anahtar kelimeler: Yaş sebze ve meyve pazarlaması, Toptancı Hali, Tokat. i

6 ABSTRACT Master Thesis STRUCTURE, PROBLEMS AND SOLUTION RECOMMENDATIONS OF WHOLE SALE OF FRESH VEGETABLE AND FRUIT IN TOKAT PROVINCE OF CENTRAL DISTRICT Onur CİVELEK Gaziosmanpaşa University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Agrulcutural Economics Supervisor: Doç. Dr. Murat SAYILI The aim of this work is; the structure of whole sale of fresh vegetables and fruit in Tokat province of central distrıct, problems that come across and recommend solutions fort hem, In order to reach these aims in the first step, had a question narires with 63 commission agents who workp in whole sale of fresh vegatable and fruit in Tokat, and in the second step; had questionnaires with the villagers of 19 village who loring products to the whole sale in Janvary-March The result of these questionnaires show that the commission agents of whole sale do their buying-selling activity in the shop that municipality allocate for them. There isn t any producer group in the whole sale. There isn t any labratuary that exomine the products even they are suitable or not with the determined level of medicine and cold warehouse which protect the products. More products are provided in Kazova district, and more product consignments are mainly to the neighbour cities (Samsun, Amasya, Yocgat, Ordu) commission agents pay mostly in cash, fort he left they have a fixed term for the products they buy. Commission agents think that the prices of products change according to desire. The most important factors that effect the price of product are quality, frehs and quantity and also the number of cumtomer that comes to the whole sale. Commission agents say that they mostly know the law about whole sale, this law is actually positive but enough activity isn t provided in the means of control. 2011, 128 pages Keywords: Marketing of Fresh Vegetable and Fruit, Whole Sale, Tokat ii

7 TEŞEKKÜR Araştırmanın gerçekleştirilmesinde, yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen ve bilgilerinden çok büyük ölçüde yararlandığım sayın hocam Doç. Dr. Murat SAYILI ya ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü ndeki tüm öğretim elemanlarına en içten teşekkürlerimi sunarım Ayrıca araştırma boyunca desteklerini üzerimden eksiltmeyen aileme de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Onur CİVELEK Haziran-2011 iii

8 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET.. i ABSTRACT... ii TEŞEKKÜR... iii ŞEKİLLER DİZİNİ.... vi ÇİZELGELER DİZİNİ vii 1. GİRİŞ Konunun Önemi Konunun Amacı Konunun Kapsamı LİTERATÜR ÖZETLERİ MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Yöntem Verilerin Toplanması Sırasında İzlenen Yöntem Verilerin Analizi Sırasında İzlenen Yöntem DÜNYA, TÜRKİYE VE TOKAT İLİNDE YAŞ SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ VE TİCARETİ Dünyada Yaş Sebze ve Meyve Üretimi Türkiye de Yaş Sebze ve Meyve Üretimi Tokat İlinde Yaş Sebze ve Meyve Üretimi Tokat İlinde Yaş Sebze Üretimi Tokat İlinde Yaş Meyve Üretimi Dünyada ve Türkiye de Yaş Sebze ve Meyve Ticareti Dünyada Yaş Sebze ve Meyve İhracatı Türkiye nin Yaş Sebze ve Meyve İhracatı Dünyada ve Türkiye de Yaş Sebze ve Meyve İthalatı TÜRKİYE DE YAŞ SEBZE VE MEYVE PAZARLAMA SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE TOPTANCI HALLERİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLAR Toptancı Haller İle İlgili Yasal Düzenlemeler Toptancı Hallerin Yapısal Durumu Toptancı Hallerde Yaşanan Sorunlar ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Toptancı Hal Sisteminin Tokat İli Merkez İlçedeki Komisyoncular Açısından Değerlendirilmesi Toptancı Hal Sisteminin Tokat İli Merkez İlçedeki Üreticiler Açısından Değerlendirilmesi İncelenen İşletmeler Hakkında Genel Bilgiler Nüfus ve Eğitim Durumu iv

9 İşletme Yöneticisinin Yaşı ve Öğrenim Durumu İncelenen İşletmelerde Arazi Mevcudu ve Kullanım Durumu Arazi Mevcudu Tasarruf Şekli ve Arazilerin Parçalılık Durumu Arazi Nev ileri ve Dağılışı İşletme Arazisinin Kullanılış Şekli İncelenen İşletmelerde Yetiştirilen Ürünlerin Üretim Durumu ve Üretimin Kullanılış (Değerlendiriliş) Şekli İncelenen İşletmelerde Sınıflandırma İncelenen İşletmelerde Ambajlama İncelenen İşletmelerde Depolama İncelenen İşletmelerde Nakliye İncelenen İşletmelerde Finansman ve Kredi İncelenen İşletmelerde Avans ve Girdi Temini İncelenen İşletmelerde Fiyat ve Ürün Satışı İncelenen İşletmelerde Üreticilerin Satış Yerleriyle İlgili Şikâyetler İncelenen İşletmelerde Üreticilerin Yürürlükteki Kanun Hakkındaki Bilgileri İncelenen İşletmelerde Örgütlenme SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ v

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Sayfa Şekil 5.1. Türkiye de Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kanalları 33 Şekil 5.2. Seçilmiş Ürünlerde Ortalama Fiyatlar 36 Şekil 5.3. Seçilmiş Ürünlerde Ortalama Pazarlama Marjları 37 vi

11 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Sayfa Çizelge 4.1. Dünyadaki Toplam Sebze ve Meyve Üretim Alanları, Miktarları ve Verimi ( ) Çizelge 4.2. Dünyadaki Sebze ve Meyve Üretiminin Ülkelere Göre Miktarları ve Dağılımı (2009) Çizelge 4.3. Dünyadaki Sebze ve Meyve Üretiminde Ağırlıklı Ürünler (2009) Çizelge 4.4. Türkiye de Sebze Meyve Üretim Alanı, Miktarı ve Verimi ( ) Çizelge 4.5. Türkiye de Sebze ve Meyve Üretiminde Ağırlıklı Ürünler (2009). 19 Çizelge 4.6. Tokat İlinde Sebze Üretim Alanı, Miktarı ve Verimi Çizelge 4.7. Tokat İlinde Meyve Üretim Alanı Miktarı ve Verimi Çizelge 4.8. Tokat İlinde Meyve Üretiminde Ağırlıklı Ürünler (2009) Çizelge 4.9. Dünyada ve Türkiye de Yaş Sebze ve Meyve İhracat Miktarı ve Değeri Çizelge Türkiye nin Ürünler İtibariyle Yaş Sebze ve Meyve İhracatı.. 27 Çizelge Dünyada ve Türkiye de Yaş Sebze ve Meyve İthalat Miktarı ve Değeri 28 Çizelge Türkiye de Ürünler İtibariyle Yaş Sebze ve Meyve İthalatı. 29 Çizelge Yılı Temmuz Ayı Yaş Sebze ve Meyve Üreticisi, Hal, Pazar, Market Fiyatları ve Fiyat Farkları Çizelge 6.1. Toptancı Hallerde Büyüklük Kriterleri. 45 Çizelge 6.2. Toptancı Hallerin Satış Kriterine Göre Dağılımı (2009).. 45 Çizelge 7.1. Tokat İli Merkez İlçedeki Toptancı Hallerin Yapısı. 50 Çizelge 7.2. Araştırma Bölgesindeki Toptancı Halinde Faaliyette Bulunan Komisyoncuların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı. 51 Çizelge 7.3. Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Eğitim Düzeyi ve Dağılımı Çizelge 7.4. Araştırma Bölgesinde Toptancı Halleri İçerisinde Faaliyet Gösteren Komisyoncuların Deneyim Süresi Çizelge 7.5. Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Pazarlama Konusunda Eğitim Alma Durumları. 53 Çizelge 7.6. Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Pazarlama Konusunda Eğitimli Eleman Çalıştırma Durumu. 54 Çizelge 7.7. Araştırma Bölgesinde Komisyoncuların Çalıştırdığı Eleman Sayısı. 54 Çizelge 7.8. Araştırma Bölgesindeki Hallerde İşyerlerinin Ortaklık Durumu. 55 Çizelge 7.9. Araştırma Bölgesindeki Hallerde Kış Mevsiminden Yaz Mevsimine Geçişte İş Yoğunluğu ve İşçi Sayılarında Artış Durumu Çizelge Araştırma Bölgesindeki Hallerde Komisyoncuların Hal İçerisinde Kullandıkları İşyeri Sayısı vii

12 Çizelge Komisyoncu Sayısının Pazarda İhtiyaç Duyulan Gerekli Miktarda Ürünü Sunmadaki Yeterliliği Çizelge Araştırma Bölgesindeki Hallerdeki Yükleme-Yaklaşma- Boşaltma Peronlarının İhtiyacı Karşılamadaki Durumu Çizelge Araştırma Bölgesindeki Hallerin Teknik Donanım Durumu 58 Çizelge 7.14 Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Ürünleri Muhafaza Ettiği Depoların Varlığı Çizelge 7.15 Araştırma Bölgesindeki Hallerde Yaş Sebze ve Meyvelerin Muhafazasında Kullanılan Depoların Özellikleri.. 59 Çizelge 7.16 Araştırma Bölgesindeki Hallerde Komisyoncular Tarafından Kullanılan Depoların Kapasite Durumları 59 Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Üretim ve Tüketim Bölgesindeki Hallerle Haberleşme Durumu Çizelge 7.18 Araştırma Bölgesindeki Komisyonculara Göre Toptancı Hal İçerisindeki Hijyen Koşulları 60 Çizelge Araştırma Bölgesindeki Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösteren Komisyoncuların Türleri Çizelge 7.20 Araştırma Bölgesindeki Toptancı Hallerindeki Komisyoncuların Kaynağına Göre Ürün Temin Yerleri.. 61 Çizelge Araştırma Bölgesindeki Toptancı Hallerine Yaş Sebze ve Meyvelerin Getirildiği Yerler Çizelge Araştırma Bölgesindeki Toptancı Hallerindeki Komisyoncuların Ürünlerin Getirildiği Bölgelerde Yoğunlaşma Sebepleri Çizelge Araştırma Bölgesindeki Toptancı Hallerindeki Komisyoncuların Hale Gelen Ürünleri Satın Alma Şekli.. 63 Çizelge Araştırma Bölgesindeki Toptancı Hallerindeki Komisyoncuların Ürün Temin Ederken Karşılaştıkları Zorluklar 64 Çizelge Araştırma Bölgesindeki Toptancı Hallerinde Komisyoncular Tarafından Ürün Bedelini Ödeme Şekli Çizelge Araştırma Bölgesindeki Sadece Vadeli Satılan Ürünlerin Vade Süreleri.. 65 Çizelge Araştırma Bölgesindeki Hallere Yaş Sebze ve Meyvelerin Getirilmesinde Kullanılan Araçlar 65 Çizelge Araştırma Bölgesindeki Ürünleri Sağlamada Kullanılan Araçların Mülkiyet Durumu Çizelge Araştırma Bölgesindeki Hale Ürün Sağlamada Kullanılan Araçların Taşıma Giderlerinin Kime Ait Olduğu Çizelge Araştırma Bölgesindeki Ürünleri Toptancı Haline Getirirken Ürün Kaybı Yaşanma Durumu Çizelge Araştırma Bölgesindeki Toptancı Hallerinden Kanallara Göre Ürün Satış ları Çizelge Araştırma Bölgesinde Ürünlerin Satış Şekli ve Vade Süresi 68 viii

13 Çizelge Araştırma Bölgesinde Alıcılar Tarafından Ürün Bedelinin Ödenmeme Durumu.. 69 Çizelge Araştırma Bölgesindeki Ürün Satım Vade Süresinin Uzunluğu Nedeniyle Komisyoncuların Satıcılara Herhangi Bir İşlemde Bulunulup Bulunmama Durumu Çizelge Araştırma Bölgesindeki Toptancı Hallerine Getirilen Ürünlerin Başka Yerlere Pazarlanıp Pazarlanmama Durumu Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Satış Yaptığı Kişilerle İlgili Şikâyetleri.. 70 Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyonculara Göre Hal Dışı (Kaçak- Korsan) Satışların Sebepleri Çizelge Araştırma Bölgesindeki Hal Dışı Satışların Halde İşlem Gören Ürün Fiyatlarına Etkisi.. 72 Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Hal İçerinde Birbirlerine Mal Alım ve Satım Yapma Durumu Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Üreticilerle İlgili Şikâyetleri Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Uyguladıkları Komisyon ları Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyonculara Uygulanan Yasal Kesintiler Çizelge Araştırma Bölgesindeki Toptancı Halinde Fiyatların Oluşumu Çizelge Araştırma Bölgesinde Komisyonculara Göre Ürünün Satışında ve Fiyatın Belirlenmesinde Etkili Olan Kişiler. 75 Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyonculara Göre Ürün Fiyatını Etkileyen Unsurlar Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Çalıştıkları Üreticilere Avans Verme Durumları ve Nedenleri Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Üreticilere Avans Verilirken Şart Koşma Durumları ve öne Sürülen Şartlar 77 Çizelge Araştırma Bölgesindeki Üreticilere Verilen Avansın Türleri ve Miktarları Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyoncular Tarafından Avans Alan Üreticilere Herhangi Bir İşlemde Bulunup Bulunmama Durumu ve Uygulanan İşlemler Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Yeni Hal Kanunu ndan Haberi Olup Olmama Durumu ve Haber Kaynakları. 79 Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Yeni Hal Kanunu ndan Bilgilerin Olup Olmama Durumu ve Bildikleri Konular Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Toptancı Hali İle İlgili Şikâyetleri Çizelge Araştırma Bölgesindeki Komisyoncuların Üye Olduğu Kurum ve Kuruluşların Varlığı ix

14 Çizelge İncelenen İşletmelerde Nüfusun Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (ortalama ve % olarak) Çizelge İncelenen İşletmelerde Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı (ortalama ve % olarak) ve Faal Nüfus ı. 83 Çizelge İncelenen İşletmelerde 7 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfusun Okur-Yazarlık ı ve Ortalama Öğrenim Süreleri Çizelge İncelenen İşletmelerde İşletme Yöneticisinin Yaşı ve Öğrenim Süresi 84 Çizelge İncelenen İşletmelerde Ortalama Arazi Mevcudu ve Tasarruf Şekli (ortalama ve % olarak) Çizelge İncelenen İşletmelerde İşletme Arazisinin Parçalılık Durumu (ortalama olarak) Çizelge İncelenen İşletmelerde Arazi Nevi leri ve İşletme Arazisi İçerisindeki Dağılımı 86 Çizelge İncelenen İşletmelerde Yetiştirilen Ürünler ve Ekiliş ve Dikiliş Alanları Çizelge İncelenen İşletmelerde Yetiştirilen Ürünler ve Ekiliş ve Dikiliş Alanlarının sal Dağılımı 88 Çizelge İncelenen İşletmelerde Yetiştirilen Ürünlerin Üretim Miktarları ve Verim Durumu. 89 Çizelge İncelenen İşletmelerde Bitkisel Ürünlerin Kullanılış Şekli ve sal Dağılımı Çizelge İncelenen İşletmelerde Sınıflandırma Durumu. 90 Çizelge İncelenen İşletmelerde Sınıflandırma Yapılan Ürünler ve Sınıflandırma Yapan İşletme ı Çizelge İncelenen İşletmelerde Sınıflandırma Yapılmama Nedenleri Çizelge İncelenen İşletmelerde Ambalajlama Durumu. 93 Çizelge İncelenen İşletmelerde Ambalajlama Yapılan Ürünler ve Ambalajlama Yapan İşletme ı Çizelge İncelenen İşletmelerde Ambalajlama Yapılmama Nedenleri Çizelge İncelenen İşletmelerin Ürünleri Depolamama Nedenleri Çizelge İncelenen İşletmelerde Yaş Sebze ve Meyve Nakliyesinde Kullanılan Araçlar. 96 Çizelge İncelenen İşletmeler Ürünlerini Pazarlarken İstenildiği Anda Taşıma Aracı Bulunabilme Durumu. 96 Çizelge İncelenen İşletmelerde Üretilen Ürünleri Toptancı Haline veya Pazara Taşıma Şekli.. 97 Çizelge İncelenen İşletmelerde Taşıma Ücretlerini Ödeme Zamanları. 97 Çizelge İncelenen İşletmelerde Taşıma Ücretlerinin Ödenme Şekli. 97 Çizelge İncelenen İşletmelerde Ürün Taşıma Sırasında Ürün Kaybının Olup Olmama Durumu Çizelge İncelenen İşletmelerin Nakliye Konusunda Problem Yaşayıp Yaşanmama Durumu ve Yaşanan Problemler.. 99 x

15 Çizelge İncelenen İşletmelerin Kredi Kullanma Durumu, Kredi 100 Kaynakları ve Kredi Türleri.. Çizelge İncelenen İşletmelerin Kredi Kullanmama Nedenleri Çizelge İncelenen İşletmeler Girdi Satın Alınırken Kullandıkları Kredi Kaynakları. 101 Çizelge Avans Kullanma Durumu ve Avans Alınan Yerler Çizelge İncelen İşletmelerde Alınan Avansların Cinsi ve Tutarları Çizelge İncelenen İşletmelerde Avans Tutarların Yeterlilik Durumu ve Ortalama İstenilen Tutar Çizelge Avans Alan İşletmelerin Avans Kullanma Nedenleri Çizelge Avans Kullanan İşletmelerde Avansları Geri Ödeme Zamanı. 104 Çizelge İncelenen İşletmelerin Ürünlerini Satmadan Önce Fiyat ve Piyasa Konusunda Bilgilenme Durumu ve Bilgi Kaynakları Çizelge İncelenen İşletmelerde Yaş Sebze ve Meyvelerin Satıldığı Yerler ve Ortalama Satış Miktarları. 105 Çizelge İncelenen İşletmelerin Ürün Satışında Toptancı Hallerini Tercih Etme Nedenleri. 106 Çizelge İncelenen İşletmelerde Ürünlerin Satıldığı veya Teslim Edildiği Kişiler 106 Çizelge İncelenen İşletmelerin Ürün Satışında Komisyoncuları Tercih Etme Nedenleri. 107 Çizelge İncelenen İşletmelerin Komisyoncu Seçiminde Önem Verdikleri Hususlar Çizelge Komisyoncular Ürün Bedellerini Tespit Ederken Göz Önüne Aldıkları Faktörler Çizelge İncelenen İşletmelerin Komisyoncularla Çalışma Süreleri Çizelge İncelenen İşletmelerin Ürün Bedelleriyle İlgili Bir Anlaşma Yapılma Durumu Çizelge İncelenen İşletmelerin Ürettiği Ürünleri Komisyoncuya Sattıklarında Fiyatı Öğrenme Zamanları Çizelge İncelenen İşletmelerde Komisyoncuların Üreticilere Ürün Bedellerini Ödeme Şekilleri Çizelge İncelenen İşletmelerde Komisyoncuların Üreticilere Yaptıkları Ödemelerde Ürünlerin Vade Süresi. 110 Çizelge İncelenen İşletmelerin Komisyoncularla İlgili Bir Sorun Yaşayıp Yaşamama Durumu ve Neler Oldukları. 111 Çizelge İncelenen İşletmelerde Ürün Satışında Aracısız Pazarlama Yapma Nedenleri Çizelge İncelenen İşletmelerde Yerel Pazara Götürülen Ürünlerin Satılma Şekli Çizelge Ürünlerini Pazarda Satan İşletmelerin Pazar Satış Yerleriyle İlgili Şikâyet Durumları ve Bunların Neler Oldukları Çizelge İncelenen İşletmelerin Üretmiş Oldukları Ürünleri Uygun Fiyattan Satabilme Durumu xi

16 Çizelge İncelenen İşletmelerde Ürünlerin Daha İyi Fiyat Bulması İçin Üreticilerce Yapılan Öneriler Çizelge İncelenen İşletmelerde Toptancı Halleriyle İlgili Şikâyet Durumu ve Neler Oldukları Çizelge İncelenen İşletmelerin Komisyoncularla İlgili Şikâyet Durumu ve Neler Oldukları Çizelge İncelenen İşletmelerde Yeni Hal Kanunundan Haberdar Olma Durumu. 116 Çizelge İncelenen İşletmelerde Yeni Hal Kanunu Hakkındaki Bilgilerinin Olup Olmadığı ve Bildikleri Çizelge Yaş Sebze Meyve Kooperatifi Kurulması Durumunda İşletmelerin Üye Olup Olmama Durumu ve Nedenleri 117 xii

17 1. GİRİŞ 1.1. Konunun Önemi Türkiye, sahip olduğu ekolojik özellikleri bakımından bir çok tarım ürünün yetiştirilmesine uygun olan nadir ülkeler arasındadır (Vural, 2006a). Diğer bir ifadeyle Türkiye, birçok meyvenin anavatanı ve meyvecilik kültürünün beşiğidir. Türkiye, içinde bulunduğu enlem ve boylam dereceleri açısından tropik bahçe bitkileri dışında tüm sebze, meyve ve asma türleri yönünden dünyada son derece elverişli bölgelerden biridir. Türkiye, yaş sebze ve meyve üretimi bakımından Çin, Hindistan, ABD ve Brezilya nın ardından beşinci sırada yer almaktadır (Kankaya, 2008). Ekolojik yapısının uygunluğu nedeniyle önemli tarımsal üretim potansiyeline sahip olan Türkiye de 27,7 milyon ha tarım alanının %6,3 ünde meyvecilik, zeytincilik ve bağcılık yapılırken, %1,2 sinde ise sadece sebzecilik faaliyeti sürdürülüp olup yılda yaklaşık 43 milyon ton yaş sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır (Tahhuşoğlu, 2007). İklim ve toprak koşulları yönünden çok çeşitli sebze ve meyve üretimine elverişli olan Türkiye nin dünya yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda yaş sebze ve meyve sektörü tarımsal üretimde önemli bir paya sahip olurken, sektörün milli gelire sağladığı önemli katkı ve oluşturduğu istihdam ile tarım ürünleri ihracatı açısından da önemi büyüktür (Özsu, 2005). Türkiye de çeşitli tarım ürünlerine yönelik müdahale şekillerine rastlanırken, yaş sebze ve meyve üretimine ait özel bir destek bulunmamaktadır. Yaş sebze ve meyve üretim ve pazarlamasına ait böyle bir desteklemenin olmaması ise değişen pazarlama kanalları ve satış şekillerini oluşturmaktadır. Nitekim ürünler, direkt olarak tüketiciye pazarlayabildiği gibi, tüccara ve tüketim merkezlerindeki komisyonculara da pazarlanabilmektedir.

18 2 Yaş sebze ve meyvelerin toptan alım ve satımında toptancı hallerinin özel bir yeri vardır. Türkiye yaş sebze ve meyve pazarlanmasında, toptancı halleri ve bu hallerde görev yapan komisyoncular, semt pazarlarına ve dış satımcıya mal temin eden tüccarlar oldukça etkindir. Toptancılar faaliyet gösterdikleri bölgelerde tüketicilerin ihtiyaçlarını bilmekte, buna göre tüketici taleplerini perakendecilere sunmakta, dolayısıyla toplam pazarlama masraflarını azaltmaktadır. Ayrıca toptancılar çok fazla sayıda üretici ve toplayıcı ile görüşerek gerekli malları satın alabilir ve perakendeciye daha ucuz mal satabilirler. Diğer taraftan, üretici çok sayıda alıcı ile görüşmek zorunda kalmayacağından, toptancının üretici ile karşılaşması pazarlama masraflarını azaltmaktadır. Toptancılar, gerek üreticileri ve gerekse perakendecilere kredi vererek, kredili satışlar yaparak, ürünü zamanında satın alarak, finanse ederek de pazarlamayı da kolaylaştırırlar. Yine toplayıcılar ürünleri depolayarak pazarlamada zaman faydasını yaratırlar. Türkiye de yaş sebze ve meyve pazarlamacılığı, ilk olarak 12 Eylül 1960 tarih ve 80 sayılı Toptancı Halleri Sureti İdaresi Hakkında Kanun ile düzenlenmiş olup, yasaya göre Belediyelerce yürütülmüştür. Bu kanunda toptancı hallerindeki satışlar, kooperatif veya kooperatif birlikleri, üreticiler ve komisyoncular tarafından yapılabilmekte, ancak bunların birbirlerinden mal alıp satmaları yasaktır. Kanunla, haldeki yerlerin önceliklere tabi olarak kimlere ve nasıl tahsil olunacağı, kendilerine tahsisi yapılanlarla, çalışanların ve diğer şahısların ne gibi özellikler taşıyacakları, satış işlemlerinin nasıl yapılacağı, üreticinin ve halden mal alanların hak ve çıkarlarının nasıl korunacağının Belediye Meclislerince kabul edilecek yönetmelikler ile tespiti hükümleştirilmiştir. Yasadaki, ürünlerin kalitesi, standardizasyonu, depo ve koruma koşulları fiyat belirlemesi gibi birçok konudaki eksiklikler 27 Haziran 1995 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile tamamlanmaya çalışılmıştır. Haller Yasası olarak da bilinen 14 Haziran 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete yle yürürlüğe giren 4367 sayılı kanun ise aslında 552 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname nin biraz genişletilmiş halidir. Bu kanunda amaç, yaş sebze ve meyve alanındaki vergi kaçakçılığını önlemektir (Yılmaz, 2008). Bu kanundan sonra 23

19 3 Mayıs 2007 tarihli sayılı Resmi Gazete yle yürürlüğe giren 5652 sayılı kanunda ise, toptancı halleri kuruluşu, belediye ve işletme payları, toptancı hallerinde yer alan dükkânların kiralama, satış ve tahsis koşullarının şartları değiştirilmiş ve daha geniş bir biçimde açıklanmaya çalışılmıştır (Anonim, 2007). En son çıkartılan yasa ise, sebze ve meyve ticaretini düzenlemekteki yetersizliği, sebze ve meyve ticaret hacminin büyüklüğü, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyumun sağlanması ve toptancı halleri ile pazar yerlerinin yeniden yapılandırılması gerekliliği sonucu olarak 26 Mart 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çıkartılmıştır. Üreticiler, tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını eşit ve dengeli bir biçimde koruma amacı taşıyan yasa, hallerin alt yapısının güçlendirilmesinden, denetimlerin yoğunlaştırılmasına, kurallara uymayanlara yönelik yaptırımların arttırılmasına kadar bir bütün olarak kayıtlı ekonomiyi özendirmeye yönelik bir dizi önlem içermesine karşın, Türkiye de milyon ton dolayında bulunan yaş sebze ve meyve üretiminin yaklaşık 1/3 bölümü toptancı hallerine girmekte ve yasal ticaret kapsamında değerlendirilmektedir. Tüm bunlar, toptancı halleri ve hallerle ilgili yasaların çıkarılıp eksiksiz uygulanmasının Türkiye yaş sebze ve meyve üretim pazarlama politikaları için son derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Yılmaz, 2008). Araştırma alanı olarak seçilen Tokat ili, yaş sebze ve meyve üretimi bakımından Türkiye deki üretimin yaklaşık %5 inin gerçekleştiği Karadeniz (özellikle Orta Karadeniz) Bölgesi nin en önemli ili olan Samsun dan sonra 2. sırada yer almaktadır (Anonim, 2011d). Tokat ilinde yapılan söz konusu üretimin önemli bir kısmı iç ve dış pazara yönelik olmasına rağmen pazarlamada büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. Tokat ilinde yaş sebze ve meyve fiyatlarının oluşumu, bir kısmının ambalajlanması ve diğer bölgelere dağıtımı gibi pazarlama hizmetleri toptancı halinde gerçekleştirilmekte, ancak hal yasasının uygulanmasında halen birçok sorunlarla karşılaşılabilmektedir.

20 4 Tokat Belediyesi Toptancı Hali; Tokat Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde, yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak; üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde korumak; ayrıca mülkiyeti Tokat Belediyesi ne ait yaş sebze ve meyve toptancı halinin genel işleyişini düzenlemeyi, fiyat takibini, rüsum tahsilini ve esaslarını halde ticari faaliyet gösteren esnafa uyacakları kuralların düzenlenmesini amaçlamaktadır (Anonim, 2009b). İldeki toptancı haline gelen ürünler, il içinde en fazla merkeze yakın olan Kazova yöresinden olmak üzere, Pazar, Turhal ve Niksar ilçelerinden temin edilmektedir. İl dışından ise, yoğun olarak Akdeniz Bölgesi nden (Çukurova, Mersin, Antalya) olmak üzere Samsun, Amasya ve Niğde illerinden ürün nakliyatı yapılmaktadır (Gündüz, 2005). Yaş sebze ve meyvelerin toptan satışında denetleme, kontrol, fiyat oluşumu gibi görevleri üstlenen toptancı hallerindeki alt yapı ve mevzuattan kaynaklanan eksiklikler ile uygulamadan ve mevzuatın yeterince bilinmemesinden kaynaklanan aksaklıklar toptancı haline yüklenen görevlerin sağlıklı bir şekilde oluşmasına engel olmanın yanında haksız rekabet yaratan uygulamalar (kaçak haller ve kayıt dışı satışlar olması) ile de karşılaşılabilmektedir (Özsu, 2005). Yapılan bu araştırma, Tokat-Merkez ilçedeki yaş sebze ve meyve toptancı hallerinin yapısı, işleyişi, sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini saptanması açısından bir ilk olma niteliği taşımaktadır ve bu yönden orijinaldir. Yapılan araştırma neticesinde elde edilen bulgular; üreticiler, komisyoncular ve tüketiciler açısından önemli yararlar sağlayabilecektir.

21 Konunun Amacı Tokat ili, yaş sebze ve meyve üretimi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. İlde üretilen yaş sebze ve meyveler, tarım işletmelerinde, yerel pazarlarda, ürün toplama merkezlerinde ve/veya toptancı hallerinde satılmaktadır. Ürünlerin üretim ve pazarlaması, pazarlama kanalları, sorunlar ve çözüm önerileri gibi konularda birçok araştırma yapılmakla beraber, özellikle toptancı halleri ile ilgili Türkiye de yapılmış çalışma sayısı çok sınırlı durumdadır. Tokat ilinde ise bu konuda yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılacak araştırma ile bu konudaki önemli bir eksiklik giderilmiş olacaktır. Araştırmanın amacı; Yaş sebze ve meyve toptancı halleri ile ilgili yasal düzenlemelerin, Tokat Belediyesi Toptancı Hali işleyişi üzerine olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi, Hal sisteminin üretici ve komisyoncu açısından değişik yönleriyle irdelenmesi, Mevcut sorunların tespiti ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin ortaya konmasıdır. Araştırma sonucunda, hal yasası, Türkiye de yaş sebze ve meyve pazarlamasında hallerin önemi ve rolü, pazarlamada halin tercih nedenleri (halde ürün satmanın avantaj ve dezavantajları) gibi birçok konuda açıklayıcı bilgilere ulaşılmış olacaktır Konunun Kapsamı Bu araştırma genel olarak 8 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Giriş başlığı altında konun önemi, amacı ve araştırmanın kapsamı yer almaktadır. İkinci bölümde, araştırma konusu ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaların özetleri bulunmaktadır.

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI *

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI * TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI * Yrd. Doç. Dr. Tuna ALEMDAR 1 Yrd. Doç. Dr. Arzu SEÇER 1

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEKĐRDAĞ ĐLĐ ŞARKÖY ĐLÇESĐ BAĞCILIĞININ MEVCUT DURUMU, ÜRETĐCĐLERĐN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE ĐLĐŞKĐN ÖRGÜTLENME OLANAKLARININ BELĐRLENMESĐ Mehmet Ali KĐRACI

Detaylı

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER Doç.Dr.Mevhibe ALBAYRAK 1 Dr.Kemalletin TAŞDAN 2 Doç.Dr.Erdoğan GÜNEŞ

Detaylı

AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ SONUÇ RAPORU

AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI AYDIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç.Dr.Halil KIZILASLAN(Danışman) 2010 Her hakkı

Detaylı

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Dr. A. Ahmet YÜCER Dr. Muhammet DEMİRTAŞ Ahmet ÇELİK Dr. Şevket KALANLAR Dr. Ayla ALTUN Dr. Mustafa

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk EMEKSİZ 1 Mevhibe ALBAYRAK 2 Erdoğan GÜNEŞ 3 Ahmet ÖZÇELİK 4 O. Orkan ÖZER 5 Kemalettin TAŞDAN 6 ÖZET Pazarlama

Detaylı

Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi

Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi a Yusuf ÇELİK*, b Tuğba

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ İHRACATI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma

SÜS BİTKİLERİ İHRACATI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.423-443. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail ÇELİK

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) STRUCTURAL PROBLEMS FACED BY SMEs AND PROPOSED SOLUTIONS (DIYARBAKIR EXAMPLE) Öz Abdulkadir BİLEN 1 Hasan SOLMAZ 2 Ekonominin

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

TÜRKİYE DE KURU KAYISI ÜRETİM VE PAZARLAMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KURU KAYISI ÜRETİM VE PAZARLAMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE KURU KAYISI ÜRETİM VE PAZARLAMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kahraman ÇATI (*) Selami YILDIZ (**) Özet: Çalışmanın teorik kısmında Türkiye de üretilen yaş ve kuru kayısı hakkında genel bilgiler

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜN BORSALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜN BORSALARININ ANALİZİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜN BORSALARININ ANALİZİ Çağlar Tuğrul ÜNVER ve Uğur GÖRECEK Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ferit ÇOBANOĞLU AYDIN

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı