BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011"

Transkript

1 1. Müşrik kime denir? A. Đslam dininin bir kısmını veya tamamını inkâr eden kimse. B. Müslüman olduktan sonra dinden çıkan kimse. C. Allah a ortak koşan kimse. D. Đslam dininin tamamına kalbiyle inanan, diliyle ve uygulamasıyla tasdik eden kimse. 4. Yüce Allah, insanlara yol gösterici olarak toplumlara peygamberler göndermiştir. Gönderdiği o zamanın peygamberine kitap veya sahifeler indirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu peygamberlerden biri değildir? A) Hz. Đbrahim B) Hz. Yunus C) Hz. Đsa D) Hz. Musa 2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Toprak ürünlerinden 1/10(onda bir) oranında zekât verilir B) Ticaret mallarından 1/40(Kırkta bir) oranında zekât verilir C) Küçükbaş hayvanlardan 1/40(kırkta bir) oranında zekât verilir D) Büyükbaş hayvanlardan 1/20(yirmide bir) oranında zekât verilir 3. Hangisi Aşere-i Mübeşşere den değildir? A) Hz. Osman B) Sa d bin Ebi Vakkas C) Hz. Hamza D) Zübeyr bin Avvam 5. Yüce Allah ın dinini tebliğ ederken insanların şiddetli eziyet ve işkencelerine daha fazla sabır ve tahammül gösteren faziletli peygamberlere Ulul-Azm Peygamberler denir. Yukarıda anlatılan Ulul-Azm Peygamberler hangi şıkta doğru verilmiştir? A) Hz. Muhammed Hz. Đbrahim Hz. Eyyüp Hz. Salih - Hz. Nuh B) Hz. Muhammed Hz. Harun Hz. Musa Hz. Hud - Hz. Nuh C) Hz. Muhammed Hz. Yunus Hz. Musa Hz. Đsa - Hz. Şuayb D) Hz. Muhammed Hz. Đbrahim Hz. Musa Hz. Đsa - Hz. Nuh 1

2 6. Hac veya Umre yapmak için niyet edip ihrama giren kimseye bazı şeyler haram olur. Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından biri değildir? 8. Belli farklılıkları sembolize eden ve insanlar arasında ayrımcı davranışlara neden olabilen elbise, süs eşyaları gibi şeylerin çıkarılıp hacda sade bir ihramla kalınması insanların gösterişten uzak giyinmesine yardımcı olur. A) Güzel koku sürmek B) Tıraş olmak C) Ağaç kesmek ve ot koparmak D) Yıkanmak Đhram bu yönü ile tüm insanlar arasında nasıl bir bilincin oluşmasına katkıda bulunur? 7. Helal ve haram hakkında aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? A) Sevmek bilincinin B) Eşitlik bilincinin C) Yardımlaşma bilincinin D) Dayanışma bilincinin A) Erkeklerin; ipek elbise giymeleri helaldir. B) Erkeklerin altın yüzük kullanmaları haramdır. C) Erkeklerin; gümüş yüzük takmaları sünnettir. D) Hem erkek hem de kadın için; altın veya gümüş ev eşyası edinmek ve kullanmak haramdır. 9. Aşağıdakilerden hangisi Đslam ın Rükünleri nden biri değildir? A) Namaz kılmak B) Oruç tutmak C) Zekat vermek D) Kitaplara inanmak 2

3 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 13. Aşağıdakilerden hangisi Đmanın rükünlerini bildirir? A) Cennete giren bir daha çıkmaz. B) Müminlerin amel defterleri sağ ellerine verilecektir. C) Đslam ın Rükünleri altı tanedir. D) Kainattaki her şey Levh-ül- Mahfuz da yazılmıştır. 11. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozar? A) Birinci teşehhüd için oturmamak B) Rüküdan kalkınca ellerini göğüs hizasına kadar kaldırmamak. C) Niyet getirmemek D) Secdeyi uzatmak. A) Amentü B) Tehiyyat C) Asr süresi D) Fatiha süresi 14. Yüce Allah ın varlığının devamı için hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacının olmaması.. sıfatı ile açıklanır. Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangi ifade yazılmalıdır? A) Kıyamühü bi-nefsihi B) Kıdem C) Beka D) Basar 12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Guslün iki farzı vardır: Niyet etmek ve Bedenin tamamına suyu ulaştırmak. B) Namazda niyet getirmek farzdır. C) Hacc da sa y Mekke ile Medine arasında olur. D)Abdestte tertibe riayet etmek gerekir. 15. Günde beş vakit namaz kılarız. Bu namazların sadece ilk rekâtında Veccehtu duası okunur. Aşağıdakilerden hangisi, bütün namazların her rekâtında mutlaka okunması gereken suredir? A) Đhlâs B) Kevser C) Nas D) Fatiha 3

4 16. Sehiv secdesi nedir? A) Şükür secdesidir B) Okuma secdesidir C) Kabe de yapılan bir secdedir D) Namazda yanılmadan dolayı namazın sonunda yapılan secdedir 18. Namaz, kandil gecelerinin hangisinde farz kılınmıştır? A) Regaip Kandili B) Kadir Gecesi C) Mevlit Kandili D) Miraç Kandili 17. Bazen dudaklarımız kıpır kıpır dua eder. Allah ı ve Peygamberimizi hatırlarız. Güzel şeyler üretmek için düşünürüz. Hakkı, doğru ve gerçek olanı söyleriz veya savunuruz. Kur'an ı okuruz ve anlamak için çaba gösteririz. Bunların hepsinin de belirli bir zamanı yoktur. Yeri de yoktur. Her zaman ve her yerde bunlardan birisini yapıyor olabiliriz. O hâlde her zaman ve her yerde ibadet edebiliriz. Yukarıdaki cümlelerden hangi yargı aşağıdaki bir seçenekte çıkarım olarak yanlış verilmiştir? A) Güzel şeyler üretmek için düşünmeliyiz B) Her zaman ve her yerde ibadet edebiliriz C) Kur'an ı okuyup anlamak için çaba göstermeliyiz D) Sadece namazlardan sonra dua edilir. 19. Aşağıdakilerden hangisi namazın sıhhati ile ilgili olarak namaza başlamadan önceki şartlardan biri değildir? A) Vaktin girmiş olduğunu bilmek B) Niyet getirmek C) Temiz bir elbise ile avret yerlerini örtmek D) Kıbleye yönelmek 20. Müslüman mısınız? diye sorana nasıl cevap verilir? A) Herhalde Müslüman ım yani! B) Çok şükür Allah a (el-hamdü lillah) Müslüman ım C) Benim Müslüman olduğumdan şüpheniz mi var! D) Müslüman olduğumu herkes biliyor! 4

5 21. Maddi durumu iyi olan Müslümanların yerine getirmesi gerekir, Mal veya paranın kırkta biri verilir, Yılda bir defa verilir Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? A) Sadaka B) Fitre C) Fidye D) Zekât 22. I-Geçim sıkıntısı çeken yoksullar ve hiçbir geliri olmayan düşkünler II-Borçlu durumda olan ve borcunu ödemekte zorluk çekenler III-Kendi ülkesinden uzakta kalan ve parasız duruma düşen yolda kalmışlar IV-Allah yolunda olanlar. Örneğin Allah rızası için savaşan askerler ve maddi sıkıntı çeken öğrenciler Yukarıda zekât verilebilen guruplar belirtilmiştir. Hangi seçenekte zekat verilebilen guruplar bir arada verilmiştir? A) I, II ve III B) I, II, III ve IV C) I III ve IV D)II III ve IV 23. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi zekât ibadetinin amacına ve uygulamasına ters olur? A) Zekât ile dindarlığımızı başka insanlara ispatlamış oluruz. B) Đnsanlar arasında yardımlaşmayı artırır C) Fakirlerin, kıskançlığını ve hasetliliğini önler. D) Kişinin dünya malına bağlanmasını engeller. 24. Lügatta: teslim olmak, boyun eğmek anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Đman B) Đslam C) Namaz D) Đhsan 25. Oruç bir kalkandır hadisinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Oruç, savaşlarda kalkan yerine geçer. B) Oruç, insanı kalkan gibi sağlam yapar. C) Oruç, açlığa karşı kalkan gibi bizi korur. D) Oruç, günahlara karşı bir kalkan gibidir. 5

6 26.. Sürekli devam eden ağır bir hastalık nedeniyle oruç tutamayan kimse, imkânı varsa ne yapar? 29. Peygamber Efendimizi görmüş olan ve iman üzerine ölmüş olan müslümanlar kimlerdir? A) Orucunu tutar. B) Yarım gün tutar. C) Tutamadığı gün sayısınca fakirlere fidye vermelidir. D) Kendi yerine çocuklarından birine tutturmalıdır. A) Havariler B) Sahabeler C) Tabiinler D) Evliyalar 30. Münafıkların azap görecekleri cehennem tabakası aşağıdakilerden hangisidir? 27. Hacca giden hacı adayları belirli bölgelerde ĐHRAM denilen kıyafetlerini giymek zorundadırlar. A) Laza B) Hutame C) Sakkar D) Haviye Đhrama girilen bu yerlere ne ad verilir? A) Vakfe B) Cemre C) Mikat D) Müzdelife 31. Namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlardan olan Setr-i Avret ne demektir? 28. Ölüye, kabir suallerini sormakla görevli olan melekler kimlerdir? A) Münker ve Nekir B) Cebrail C) Rakıb ve Atid D) Rıdvan A) Elbiseyi namaza engel tüm pisliklerden temizlemek. B)Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek. C) Namaza niyet getirmek. D) Kıbleye doğru namaz kılmak. 6

7 32. I.Müslüman olmak II. Hür olmak III.Akıl sahibi olmak IV. Baliğ olmak Yukarıda verilenden hangileri namazın şartlarındandır? A) I-II-III B) I-III -IV C) I-II-IV D) II-III-IV 34. Hac ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Đslâm ın farz kıldığı beş temel ibadetten biridir. B) Kişinin ömründe bir kez gitmesi yeterlidir. C) Belirli koşulları taşıyan müslümanlara farzdır. D) Ramazan bayramı zamanında yapılır. 33. Namaz kılarken ayakta durmaya kıyam, okunması gereken dua ve surelerin okunmasına kıraat adı verilir. Ellerimizi dizlerimize koyarak eğilmeye ise rükû adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi rükûda üç defa söylediğimiz dua cümlesidir? A) Elhamdülillah B) Sübhâne Rabbiye'l a'lâ C) Allahuekber D) Sübhane Rabbiye'l azîm 35. Aşağıda hac ibadeti ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Hac müslümanların birbirleriyle kaynaştıkları ve sorunlara çözüm aradıkları yıllık genel kongreleri gibidir B) Hac ibadeti Hz. Muhammed zamanından önce yaşamış Müslümanlarda yoktur. C) Hac insanlar arasındaki ırk, renk ve statü (makam mevki) farklarının ortadan kalktığı bir ibadettir D) Hac kutsal toprakların ziyaret edilerek kulluk bilincinin güçlendirildiği bir ibadettir 7

8 36. Aşağıdakilerden hangisi Đhram yasaklarından biridir? 39. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hac ile ilgili değildir? A) Tıraş olmak B) Diş fırçalamak C) Su ürünlerini avlamak D) Vücudun tamamını Yıkamak A) Misat B) Mina C) Mikat D) Müzdelife 37. Bir kimsenin bir mescide ibadet niyetiyle kapanıp bir süre kendisini Allah a adaması, tefekkür ve ibadetle meşgul olmasına ne denir? 40. I.Allahü tealanın zatına, isimlerinden veya sıfatlarından birine yemin etmek gerekir. A) Teravih B) Đ tikaf C) Nafile D) Đhtikâr 38. Aşağıdakilerden hangisi Đhrama girmenin en önemli şartıdır? A) Hacca etmeye niyet etmek B) Đhram namazı kılmak C) Şeytan taşlamak D) Kabeyi 7 defa tavaf etmek II. Çocuğun, uyku veya hastalık sebebiyle şuurunu kaybetmiş kimsenin yemini sahih değildir. III. Yemin etmeye zorlanmış olan kimsenin yemini geçerli değildir. IV. Allahü tealanın zatı, isimleri ve sıfatlarının haricindeki bir şeye yapılan yemin geçerlidir Yukarıda yemin ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) II-III B) I- IV C) I-II-IV D) I-II-III 8

9 41. Aşağıdakilerden hangisi haccın rükünlerinden biri değildir? 43. Aşağıda verilen namazlardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) Safa ile Merve arasında gidip gelmek B) Arafat ta vakfe yapmak C) Đhram D) Arafat ta kurban kesmek A) Öğle namazı B) Sabah namazı C) Cuma namazı D) Teravih namazı 42. I. Kör II. Topal III. Süt vermesi IV.Kuyruğun kesik olması Hayvanın kurbanlık olabilmesi için kurban olmasına mani bir kusurunun bulunmaması gerekir. Buna göre kurbanlık hayvanda olmaması gereken kusurlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir? A) I ve II B) I,II ve III C) I, II ve IV D) I,II,III ve IV 44. Aşağıdaki alış-veriş ile ilgili hükümlerden hangisi yanlıştır? A) Alıcı ve satıcının akıllı ve baliğ(ergen) olması gerekir. B) Saz, kemençe, zurna, tanbur, ud ve kanun gibi müzik aletlerinin satışı batıldır. C) Karaborsacılık yani gıda maddelerini ihtiyaç duyulduğu bir zamanda satın alıp stok etmek ve öylece piyasada mal kıtlığına sebebiyet vererek fiyatların yükselinceye kadar malı saklamak haramdır. D) Malın kusur ve ayıpları saklanarak müşteriye satılabilir 9

10 45. Aşağıdaki günahlardan hangisi yapılırsa ölü kardeşinin etini yemiş gibi olunur? A) Gıybet etmek B) Yalan söylemek C) Haset etmek D) Đftira atmak 46. Bir gün önünüzden kısa boylu bir insan geçerse ve siz de yanınızdakilere: Şu kişi kısa boyludur. deyip arkasından konuşursanız hangi günahı işlemiş olursunuz? 48. Aşağıda tanımı verilen kelimelerden hangisi yanlıştır? A)Savm: Herhangi bir şeyden uzak durmak yani oruç. B) Sa y:hacda, Safa ve Merve tepeleri arasında 7 kere gidip-gelmektir. C) Keffaret: Dinimizin yasakladığı yani yapılmamasını emrettiği şeylerdir. D) Mehr: Erkeğin nikah akdi sebebiyle hanımına vermek zorunda olduğu maldır. A) Đftira atmak B) Yalan söylemek C) Alay etmek D) Gıybet etmek 49. Namaz kılmak için en önemli şartlardan biri temizliktir. Çünkü namaz kılmak, Rabb imizin huzurunda durmak demektir. 47. Allahü tealanın bir kimseye verdiği nimeti çok görüp o nimetin, o kimsenin elinden çıkmasını istemektir. Namazı kılmak için yerine getirilmesi gereken ve bizi maddi manevi kirlerden arındıran bu şart aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda özellikleri anlatılan kötü ahlak aşağıdakilerden hangisidir? A) Beddua etmek B) Riya etmek C) Hased etmek D) Kin ve nefret etmek A) Kelime-i şehadet B) Abdest C) Teyemmüm D) Gusül 10

11 50. Yüce Allah ın o güzel sıfatlarının açıklanmasında hangisi yanlış yapılmıştır? A) Hayy: Her zaman diri olan. B) Kadir: Her şeye gücü yeten. C) Semi: Her şeyi gören. D) Alim : Her şeyi bilen 54. I. Cebrail, vahiy getirmekle görevlidir. II. Malik, cennete bakmakla görevlidir. III. Đsrafil, tabiat olaylarını düzenlemek ile görevlidir. IV. Azrail, insanların ruhlarını almakla görevlidir. 51. Aşağıda verilen hayvan cinslerinden hangisinin eti yenilebilir? A) Leylek B) Kaplumbağa C) Kirpi D) Yengeç Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır? A) I-III B) II-IV C) II-III D) Yalnız I 52. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin zekatı olmaz? A) Pirinç B) Hurma C) Elma D) Üzüm 55. Allah Teala tarafından peygamberlere indirmiş olduğu suhuf ve kitaplarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 53. Kulun Rabbine, O nu görüyormuş gibi ibadet etmesine ne denir? A) Oruç B) Đhsan C) Sahabe D) Tevekkül A) Hz. Đdris e 10 sahife gönderilmiştir. B) Hz. Musa ya Đncil gönderilmiştir. C) Hz. Adem e 10 sahife gönderilmiştir. D) Hz. Davut a 50 sahife gönderilmiştir 11

12 56. Hangisi Cennet isimlerinden biri değildir? 59. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? A) Adn B) Naim C) Meva D) Leza 57. Kur an-ı Kerim de isimleri geçtiği halde; alimler tarafından peygamber mi yoksa evliya mı oldukları konusunda ihtilaf olan üç zatın isimleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Hz. Ömer Hz. Ali Hz.Nuh B) Hz. Üzeyr Hz. Lokman Hz.Zülkarneyn C) Hz. Yusuf Hz. Đsmail Hz.Zülkifl D) Hz. Süleyman Hz. Lokman Hz.Đlyas A) Niyet getirmek. B)Yüzü yıkamak C) Başın bir kısmını meshetmek D) Enseyi yıkamak 60. Suyun olmadığı yerde; toprakla alınan abdeste ne denir? A) Taharet B) Tavaf C) Teyemmüm D) Gusül 58. Hangisi tüm peygamberlerin sıfatlarından biri değildir? A) Emanet B) Đsmet C) Tebliğ D) Hükümdarlık 61. Yüce Allah ın Elestü bi Rabbiküm hitabının anlamı nedir? A) Alemlerin Rabbi. B) Ben Sizin Rabbiniz değil miyim? C) Rabbinin adıyla oku. D) Ya Rabbi bizi affet. 12

13 62. Yüce Allah ın bir olması, eşi ve benzerinin olmaması hangi sıfat ile tanımlanır? 65. Beş vakit namazın dışında cemaat halinde kılınması daha efdal olan namazlar vardır. A) Vahdaniyet B) Kıdem C) Beka D) Muhalefetühu lil-havadis 63. Mürted kime denir? A) Đslam dininin bir kısmını veya tamamını inkar eden kimse. B) Müslüman olduktan sonra dinden çıkan kimse. C) Allah a ortak koşan kimse. D) Đslam dininin tamamına kalbiyle inanan, diliyle ve uygulamasıyla tasdik eden kimse. 64. Aşağıdakilerden hangisi ezanı okuyacak olanın taşıması gereken şartlardan biri değildir? A) Müslüman olmak B) Erkek olmak C) Abdestli olmak D) Tertibe dikkat etmek Bu namazlar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? A) Duha namazı- Cuma namazı- Evvabin namazı B) Cuma namazı-bayram namazı- Duha namazı C) Teravih namazı-cenaze namazı- Bayram namazları D) Evvabin namazı-teravih namazı- Bayram namazları 66. Müslümanları namaza davet etmek ve namaz vaktinin girdiğini bildirmek için camilerden günde beş defa okunan sözlere ne ad verilir? A) Ezan B) Salâ C) Tekbir D) Marş 13

14 67..dinin direğidir. Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? 70. Zekât ibadetinin farz olması için kişinin bazı özellikleri taşıyor olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? A) Zekat B) Kur an C) Namaz D) Hac A) Müslüman olmak B) Zengin olmak C) Hür olmak D) Erkek olmak 68. Aşağıdakilerden hangisi namazın sevabının daha çok artmasına vesile olur? A) Camide ve cemaatle kılmak B) Evimizin en güzel odasında kılmak C) Namazı yüksek yerde kılmak D) Bahçede kılmak 71. Müslümanlar farzları inkâr edemez veya yok sayamazlar, Farzları yerine getirmek için müslümanlar var güçleriyle çaba gösterirler, Müslümanlar, hayatlarını farzları kolayca yapabilecek şekilde düzenlerler, müslümanlar plânlarını öncelikle farzlara göre yaparlar 69. Aşağıdakilerden hangisi bayram namazı için doğru değildir? A) Cemaatle kılınır B) Yılda iki defa kılınır. C) Kamet ve Ezan getirilir D) Hutbe okunur Yukarıdaki ifadelere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz? A) Farzlar inkar edilemez B) Öncelikle farzları yerine getirmeliyiz C) Farzlar yalnızca sevap kazanmak için yapılan ibadetlerdir D) Farzlar yaşamımızı planlamada zorunlu olduğumuz hükümlerdir 14

15 72. Aşağıdakilerden hangisi zekât ibadetinin sonuçlarından biri olamaz? 74. Aşağıdakilerden hangisinin zekâtı verilmez? A) Kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini düşünme alışkanlığı kazandırır B) Đnsanlar arasında kardeşlik duygularının geliştirir C) Toplumdaki gelir dağılımında denge oluşmasını sağlar D) Sosyal dayanışmayı yok eder. A) Ticaret malları B) Büyükbaş hayvanlar C) Altın ve gümüş D) Ev eşyaları 73. Sabah ve akşam olmak üzere iki öğünlük yiyecek miktarı verilir, Ramazan bayramında, bayram namazından önce verilir, Ailedeki her birey için verilir, Ramazan ayına ulaşmış olmanın bir şükrü olarak verilir Yukarıda özellikleri verilen yardıma ne ad verilir? A) Hayır B) Fidye C) Bağış D) Fıtır sadakası 75. Oruçla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? A) Oruç, imsak vaktinden akşam namazı vaktine kadar tutulur. B) Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar yoksullara fidye verirler. C) Oruç, sağlıklı olmak için tutulur. D) Ramazan ayında hasta olanlar oruçlarını sonra tutabilirler 15

16 76. Peygamberimiz insanın öldükten sonra amel defterinin kapanacağını; ancak üç sınıfın amel defterinin kapanmayacağını, bu kişilere sevap yazılmaya devam edeceğini bildirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu üç sınıftan biri değildir? A) Hayırlı bir evlat bırakan kişi B) Đnsanlığa faydalı bir ilim bırakan kişi C) Đnsanların yararına olacak bir eser yaptıran kişi D) Çocuklarına miras bırakan kişi 78. Ramazan ayında niyet getirmemiş ve sahura kalkmamış bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A) Sabah uyandığında niyet getirip orucuna devam etmesi B) Oruçlu olmadığını düşünerek yiyip içmesi C) Ramazan ayı başında getirdiği niyetle yetinmesi D) Vaktin hürmeti için gündüz boyunca yeme ve içmeyi terk etmesi. 77. Aşağıdakilerden hangisi ramazan orucunu bozmaz? A) Bilerek bir şey yemek-içmek B) Vakit girdi zannederek orucunu açmak C) Unutarak yemek içmek D) ilaç içmek 79. I-Arafatta vakfe II-Đhram III-Kurban kesme Hac esnasında yapılanları düşünerek, yukarıdakilerin yapılış sırası aşağıdakilerden hangisidir? A) II-I-III B) I-II-III C) III-I-II D) II-III-I 16

17 80. Hz. Peygamber: "Birçok oruçlu vardır ki, tuttuğu oruçtan ona sadece açlığı ve susuzluğu kalmıştır." Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak bir sonuç değildir? A) Oruçlu bir kimsenin insanlara diliyle veya eliyle eziyet etmesi, tuttuğu orucun sevabını azaltır. B) Oruçlu kimse, haramlardan her zamankinden daha çok uzak durmalıdır. C) Bir kimse günah işliyorsa onun oruç tutmasına gerek yoktur. D) Oruç yalnızca yemeden içmeden kesilmek değil, aynı zamanda kötülüklerden de uzaklaşmaktır 82. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayının Müekked Sünneti (Peygamberimizin sürekli yaptığı nafile ibadeti) dir? A) Sadaka vermek B) Misvak kullanmak C) Hacca gitmek D) Đ tikaf yapmak 83. Aşağıdakilerden hangisi Umre de vardır? A) Şeytan taşlamak B) Kurban kesmek C) Arafat ta vakfe yapmak D) Sa y yapmak 81. Aşağıdakilerden hangisi Hacca gitmeye engel durumlar arasında yer almaz? 84. Yeminini bozan kimse günah işlemiş olur. Günahının silinmesi için yemin kefareti vermesi gerekir. A) Yol güvenliğinin olmaması B) Hacca gidecek olan kişinin ailesini zor durumda bırakacak olması C) Özgürlüğünün olmaması D) Hacca gidecek kişinin evli olması Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti değildir? A) Kurban kesmek B) Bir köle azat etmek C) On miskini yani fakiri doyurmak D) On fakiri orta halli giydirmek. 17

18 85. Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini birleştirerek yapılan hac çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 88. Bebeği doğan kimsenin bu bebeği için doğumunun yedinci gününde kurban kesmesi sünneti müekkededir. A) Kıran haccı B) Temettü haccı C) Đfrad haccı D) Arafat haccı 86. Bir kimse, yemin etmeyi kast etmediği halde, ağzından yemin kaçırırsa, yemini geçerli olmadığı gibi bundan sorumlu da değildir, Yukarıdaki özellikleri anlatılan yemin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Lagiv yemini B) Gamus yemini C) Münakide yemini D) Siga yemini Yukarıda özellikleri anlatılan ve yeni doğan bebekler için kesilen kurban çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Akika kurbanı B) Adak kurbanı C) Çocuk kurbanı D) Şükür kurbanı 89. Sirkenin balı bozduğu gibi,. ameli bozar. hadisinde boş bırakılan yere gelecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Kötü ahlak da B) Kumar da D) Đçki de D) Yalan söylemek de 87. Aşağıdaki hangi cins hayvandan kurban olmaz? A) Koyun B) Deve Kuşu C) Keçi D) Sığır 90. Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti türlerinden biridir? A) 3 gün oruç tutmak B) 5 gün oruç tutmak C)7 gün oruç tutmak D) 10 gün oruç tutmak 18

19 91. Peygamberimiz buyurdu ki: Birbirinize haset etmeyin, birbirinize karşı kin beslemeyin, almayacağınız malın fiyatını yükseltmek için müşteri gibi davranmayın, birbirinize sırt çevirmeyin, bazınız bazınızı gıybet etmesin! Ey Allah ın kulları, kardeş olunuz. Yukarıdaki hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Müslüman kardeşimizi arkasından çekiştirmenin kötü olduğu B) Bütün Müslümanların birbirlerine kardeş olması gerektiği C) Müslümanlar arasında kin ve nefretin yerinin olmadığı D) Müslüman ın diğer Müslüman kardeşlerine karşı kibirlenmemesi gerekir. 93. Deve, sığır ve koyunlara zekat düşmesinin nisap miktarları hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir? A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzları içerisinde yer almaz? A) Niyet getirmek B) Yüzü mesh etmek C) Dirseklerle beraber kolları mesh etmek D) Başın bir kısmını mesh etmek 95. Eshab-ı Kiram ı gören kimselere ne denir? A) Tabiin B) Ensar C) Muhacir D) Ehl-i Beyt 92. Đslam dininde emredilen ya da tavsiye edilen zekât, sadaka, kurban, fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir. A) Yardımlaşma ve dayanışma B) Doğruluk ve adalet C) Çalışkanlık ve mutluluk D) Sabır ve bereket 96. Aşağıdakilerden hangisi haccın insan davranışları üzerindeki etkilerinden değildir? A) Đnsanlar aynı amaç için toplanır B) Đnsanların eşit olduğu anlaşılır C) Zenginlik ve makam üstünlüğü yoktur D) Davranışlara etkisi yoktur 19

20 97.. Kâbe ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 99. Aşağıda evlilikle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kâbe nin köşesinde Hacer-ül Esved denilen siyah bir taş bulunur B) Kâbe nin çevresinde zemzem suyunun çıktığı kuyular vardır C) Kâbe, namaz kılarken yöneldiğimiz kıblemizdir D) Kâbe ilk kez Hz. Muhammed(sav) tarafından yapılmıştır A) Evlenecek olan şahısların hac veya umre için ihramda bulunmamaları gerekir. B) Evlenecek olan hanımın, başkasının nikâhı altında bulunmaması gerekir. C) Müslüman bir kadın müslüman olmayan bir erkekle evlenebilir. D) Müslüman bir erkek ehli kitap olan hıristiyan veya yahudi kadınla evlenebilir. 98. Aşağıdakilerden hangisi haccın bir insana farz olmasının şartlarından değildir? A) Baliğ olmak B) Erkek olmak C) Hacca gidebilecek imkâna sahip olmak D) Müslüman olmak 100. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin kişiye ve topluma kazandırdığı faydalarından birisi değildir? A) Đrademizi güçlendirir B) Davranışlarımızı güzelleştirir C) Toplumda yardımlaşmayı artırır D) Fakirlerin zengin olmasını sağlar TEST BĐTTĐ CEVAPLARINIZI KONTROL EDĐNĐZ. 20

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011 1. Peygamber Efendimizi görmüş olan ve iman üzerine ölmüş olan Müslümanlar kimlerdir? 4. Hac veya Umre yapmak için niyet edip ihrama giren kimseye bazı şeyler haram olur. A) Havariler B) Sahabeler C) Tabiinler

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir.

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. Zekât Terim Olarak İse; Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının ya da parasının belli bir miktarını Allah

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

bağlanmak anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

bağlanmak anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? TEMEL DİNİ BİLGİLER ID Questions Question Image 1 Barış, esenlik, selamet, teslim olmak, boyun eğmek ve bağlanmak anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? A. İslam B. İman C. İsmet D. İzzet

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI 34 HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI İhrama girdikten sonra birtakım yasaklar başlar ki bunlara uyulmaması hâlinde hem haccın sevabında bir eksilme, hem de birtakım dünyevi cezalar söz konusu olur. İhramlının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?...

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... 102 Dinsel Ve Tarihsel Bir Tespit...103 Vahiy Nedir?... 105

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler? 1. Üzerinde yaşadığımız dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi, kendilerine takdir edilmiş bir yörüngede hareket eder. Dünyamız, ne diğer gezegenlere çarpar, ne de onlardan uzaklaşır. Yeryüzünde de

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1. İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı - İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. - İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başka

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

İMAN İBADET AHLAK. SALİH AMEL İyi, güzel, faydalı, iyi bir niyet ile yapılmış olan iş ve davranışlardır.

İMAN İBADET AHLAK. SALİH AMEL İyi, güzel, faydalı, iyi bir niyet ile yapılmış olan iş ve davranışlardır. İMAN İBADET AHLAK Allah a çağıran, salih amelde bulunan ve: Gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? (Fussilet, 41/33) Bizim katımızda sizi (bize) yaklaştıracak olan, ne mallarınız,

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ H A C 1. Aşağıdakilerden hangisi hac görevini yaparken yapılması zorunlu olan görevlerden biri değildir? a) İhrama girmek b) Tavaf etmek c) Şeytan taşlamak d) Telbiye getirmek

Detaylı

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR..

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR.. NAMAZ NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR.. Namaz, kelime olarak dilimize Farsçadan geçmiştir. Arapçası salat tır. Salat; dua etmek, hayır duada bulunmak,ibadet yapmak, bağışlanma dilemek ve rahmet gibi anlamlara gelir.

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı hakkında yanlıştır?

13. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı hakkında yanlıştır? 1. Öğretmenin Ramazan ayını önemli yapan nedir sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? a) Hümeyra: Kur'an, ramazan ayında indirilmeye başlandı. b) Sadık: Farz olan oruç bu ayda

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 Ramazan 11 Ayın Sultanıdır Kur an Ayıdır Oruç Ayıdır Rahmet Ayıdır Kur an ın indirildiği aydır. Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidayeti, doğruyu

Detaylı

DENİZ BİNBOĞA 6- D 296

DENİZ BİNBOĞA 6- D 296 DENİZ BİNBOĞA 6- D 296 ÖNSÖZ Bu kitap namaz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çocuklar ve büyük yaştaki insanlar için güzel bir bilgi kaynağıdır. Kitapta namaz hakkında her bilgi yer almaktadır. İnternet

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3 I-Arafatta vakfe II-İhram III-Kurban kesme 1- Hac esnasında yapılanları düşünerek, yukarıdakilerin yapılış sırası aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI 1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI İhrama nasıl girilir? Umre ya da hac yapmak isteyen kişi, niyet ettikten sonra telbiye yaparsa muhrim olur. Yani ihrama girmiş olur. Niyet eder telbiye yapmazsa ya da telbiye

Detaylı

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09 VEDA (Sader) TAVAFI Mekke den ayrılmayı isteyince, yedi şavt olarak, remil ve sa y olmaksızın tavafı sader (ved a tavafı) yapar. Bu, Mekke de mukim olmayanlara vaciptir. Sonra zemzemden içer, sonra Kabe

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar Başlıca İbadetler Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 İbadet, Arapça kökenli bir kelime İbadetin sözlük anlamı: Kulluk

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة ] تر [ Türkçe Turkish Bir Grup Âlim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة» باللغة

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve Soyadı

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

2. Peygamberimiz bir arada yaşamak zorunda olan insanları neye benzetmiştir? a) Ormana b) Bir vücudun organlarına c) Yıldızlara d) Orduya

2. Peygamberimiz bir arada yaşamak zorunda olan insanları neye benzetmiştir? a) Ormana b) Bir vücudun organlarına c) Yıldızlara d) Orduya A: ZEKÂT VE SADAKA 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı. 1. Aşağıdakilerden hangisi sadaka verme sebebimiz olmalıdır? a) İnsanlar arasında mertebemizin yükselmesi b) Kazaya ve belaya karşı korunmak

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011 1. 2. I.Öğlen namazı için kerahet vakti yoktur II. Akşam namazı için fazilet ve ihtiyar vakti birdir III. Öğlen namaz için ihtiyar ve cevaz vakti ayrıdır IV. Sabah Namazı Cem edilmediğinden zaruret vakti

Detaylı

Birinci Bölüm Đ T Đ K A T SORU VE CEVAPLARI

Birinci Bölüm Đ T Đ K A T SORU VE CEVAPLARI Birinci Bölüm Đ T Đ K A T SORU VE CEVAPLARI A) DĐN, ĐMAN ve ĐSLÂM S. 1- Din neye denir? C. 1- Din; akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştırmak amacıyla Allah

Detaylı

5.SINIF 2. SINAV ÖNCESİ SORU BANKASI 11-Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece mal ile yapılır? a) Namaz b) Zekat c) Dua d) Hac

5.SINIF 2. SINAV ÖNCESİ SORU BANKASI 11-Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece mal ile yapılır? a) Namaz b) Zekat c) Dua d) Hac 1-Allah'ın emirlerini yerine getirip, kulluk yapmaya ne denir? a) Namaz b) İbadet c) Niyet d) Secde 2-Allah a karşı kulluk görevini yerine getirmek için, onun emir ve yasaklarına uygun yapılan iş ve davranışlara

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK ÜNİTE : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU 5.SINIF 1- Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? A) İnsanlara güven vermek

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI 1. İNANÇ A. ALLAH İNANCI Tevhit: Bütün kâinatın yaratıcısı olan Allah ın bir tek ilah olduğuna, onun ne zatında, ne fiillerinde, hiçbir ortağı olmadığına

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Teravih Namazı Namazı Bozan Durumlar Namazın İnsana Kazandırdıkları Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 o Teravih namazı ramazan ayında kılınır. o Yatsı namazının son

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ ??? ????? ???? ???? Besinler

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır FİZİKİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Yeşil Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler Gri Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler HUKUKİ Bedenimizi Hazırlama Yürüyüş Egzersiz Yanımıza Alacaklarımız İlaçlarımız

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir HAC İBADETİ NEDİR Hac ibadeti; İslamın şartlarından beşincisi olup, Kameri aylardan Zilhicce ayında İslam kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Ramazan Ayı ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan, bu zamanlarda

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur.

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İÇİNDEKİLER بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖNSÖZ... 7 İLİM ÖĞRENMEK... 9 İLMİN

Detaylı

Yardımlaşma Kurumlarımız. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi

Yardımlaşma Kurumlarımız. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Yardımlaşma Kurumlarımız Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? BÖLÜM:

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 2. DÖNEM NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AYLARINA AİT VA'Z İRŞAD PROGRAMI

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 2. DÖNEM NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AYLARINA AİT VA'Z İRŞAD PROGRAMI ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 2. DÖNEM NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AYLARINA AİT VA'Z İRŞAD PROGRAMI ADI SOYADI ÜNVANI Haftalar GÖREV TARİHİ VAKTİ VA'Z-IN YERİ VA'Z-IN KONUSU Yavuz KARABAYIR İl Müftüsü Öğle Yenişehir

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım, kendisine yardımcı olanlara eytullah a yüz sür evladım! diye

Detaylı

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ S.N. ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAP CAMİ TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ 1 Ahmet ERDEM İl Müftüsü ALİPAŞA C. MERKEZİ 2 Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Öğr. Gör. BEHZAT C.

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI I. KUR ÂN BİLGİLERİ (A) KİTAPÇIĞI 1. Aksâmü l-kur ân ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? a) Kur ân ın kıssaları b) Kur ân ın kısımları c) Kur ân daki

Detaylı

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ 2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 2 " Diyanet Đlmihali 1. Cilt" Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ S1- Abdesti bozan durumlardan üç tanesini

Detaylı

Ramazan aynı zamanda Kur'an'ın indirilmeye başlandığı aydır. Kur'an, 27 Ramazan 610 tarihinde (Kadir gecesi) indirilmeye başlamıştır.

Ramazan aynı zamanda Kur'an'ın indirilmeye başlandığı aydır. Kur'an, 27 Ramazan 610 tarihinde (Kadir gecesi) indirilmeye başlamıştır. İslam da oruç tutmanın farz olduğu ay Ramazan dır. Mübarek üç ayların üçüncüsüdür. Kamerî/Hicrî aylar arasında dokuzuncu sıradadır. 11 Ayın Sultanıdır. Ramazan ayına yetişen akıllı ve bâliğ (ergen, evlenecek

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı