2. Peygamberimiz bir arada yaşamak zorunda olan insanları neye benzetmiştir? a) Ormana b) Bir vücudun organlarına c) Yıldızlara d) Orduya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Peygamberimiz bir arada yaşamak zorunda olan insanları neye benzetmiştir? a) Ormana b) Bir vücudun organlarına c) Yıldızlara d) Orduya"

Transkript

1 A: ZEKÂT VE SADAKA 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı. 1. Aşağıdakilerden hangisi sadaka verme sebebimiz olmalıdır? a) İnsanlar arasında mertebemizin yükselmesi b) Kazaya ve belaya karşı korunmak c) Zengin olmamız d) Fakirlere yardım etmek ve durumlarını düzeltmek 2. Peygamberimiz bir arada yaşamak zorunda olan insanları neye benzetmiştir? a) Ormana b) Bir vücudun organlarına c) Yıldızlara d) Orduya 3. Veren el, alan elden üstündür. sözünde peygamberimizin ne demek istediği hangi şıkta açıklanmıştır? a) Bazı insanlar başkalarına yardım etmeyi çok sever. b) Muhtaçlara yardımda bulunmak çok güzel bir davranıştır. c) Zenginler mallarından zekat vermelidirler. d) Çalışmalı ve kimseye muhtaç olmamalıyız. 4. Aşağıdakilerden hangisi paylaşmanın sonuçlarından biri olamaz? a) Cimrilik gibi olumsuz davranışları azaltır b) Sevgi, saygı ve sorumluluk gibi güzel özellikleri geliştirir c) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sağlamlaşmasını sağlar d) İnsanların birbirinden uzaklaşmasına neden olur 5. Paylaşmakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Bir toplumda paylaşma ne kadar fazlaysa toplumsal barış o kadar sağlam olur b) Paylaşma olmadan yaşamımızı devam ettiremeyiz c) Her insan başkalarıyla paylaşmaya mecburdur d) Paylaşma sadece zenginlerle fakirler arasında olur 6. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. sözünde peygamberimiz neyi anlatmak istemiştir? a) Sadaka vermenin güzel bir davranış olduğunu. b) Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini. c) Zengin müslümanlara zekat vermenin farz olduğunu. d) Yatmadan önce çok yemememiz gerektiğini. 2. İslâm ın Paylaşma ve Yardımlaşma Verdiği Önem. 1. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmayı öne çıkaran ibadettir? a) Namaz kılmak. b) Oruç tutmak. c) Zekat vermek. d) Hacca gitmek. 2. Dinimizce, zekat ve sadaka niçin emredilmiştir? a) Temizlik alışkanlığı b) Cezalandırma c) Zamanı iyi kullanma d) Yardımlaşma 8.SINIF 2.ÜNİTE ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3. Aşağıdakilerden hangisi zekatın nasıl bir ibadet olduğu hakkında doğru bir yargıdır? a) Zenginlerin servetlerini azaltır. b) Zenginlerin gurur vesilesidir. c) Fakirleri hazır yiyiciliğe alıştırır. d) Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar. 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Zekat zenginle fakir arasındaki sevgi ve saygıyı artırır b) Zekat insanı bencillikten kurtarır. c) Zekat vermekle malımızda eksilme olur. d) Zekatı verilen mal manevi kirlerden arınmış olur 5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Dinimiz, Müslümanları bir bütün olarak görür b) Peygamberimiz, Müslümanları bir bedenin organlarına benzetmiştir c) Dinimiz, insanlara yardımlaşmayı ve dayanışmayı emreder d) Sadece müslümanlara yardım etmemiz emredilmiştir 6. I - İnsanlar bir bedenin farklı organları gibidirler; bir organ rahatsızlanırsa diğerleri de rahatsız olur II - Komşusu açken tok yatan bizden değildir III - Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz IV - Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir Yukarıda verilen hadislerden hangileri dinimizin yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi gösterir? a) I, II ve III b) II, III ve IV c) I, III ve IV d) I, II, III ve IV açken tok yatan bizden değildir Yukarıda verilen hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a) Akrabası b) Arkadaşı c) Ailesi d) Komşusu 8. Bir ayette yardım yapacağımız zaman bir sırayı takip etmemiz emredilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde bu sıra doğru olarak verilmiştir? a) Akraba - Anne baba Yakın komşu- Öksüzler- Yoksullar b) Anne baba Yakın komşu - Yoksullar- Öksüzler- Akraba c) Yakın komşu - Yoksullar- Öksüzler - Akraba Anne baba d) Anne baba Akraba- Öksüzler-Yoksullar-Yakın komşu 9. Dinimizde Hac farz, Umre sünnettir. Böyle bir ilişki aşağıdaki hangi iki ibadetimizde vardır. a) Zekat-Fidye b) Zekat-Fitre c) Zekat-Sadaka d) Namaz-Oruç

2 3. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekat Zekât Nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi zekât kelimesinin anlamlarından biri a) Arınma b) Çoğalma c) Bereket d) Güzellik 2. Sözcük olarak temizlik, çoğalma artma bereket anlamlarına gelen farz ibadet aşağıdakilerden hangisidir? a) Namaz b) Oruç c) Zekat d) Gusül 3. Zengin bir Müslüman ın, zenginliğinin belli bir oranını senede bir defa dinin emrettiği yerlere vermesine ne denir? a) Namaz b) Sadaka c) Zekat d) Fitre 4. Belli bir malı, belli oranda Allah rızası için emredilen yerlere vermeye ne denir? a) Sadaka b) Zekat c) Fıtır d) Vergi 5. Maddi durumu iyi olan müslümanların yerine getirmesi gerekir Mal veya paranın kırkta biri verilir Yılda bir defa verilir Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden a) Sadaka b) Fitre c) Fidye d) Zekat 6. İslam dininde ibadetler bedenle, malla, hem beden hem de malla yapılmaktadır.aşağıdaki ibadet çeşitlerinden hangisi sadece mal ile yapılmaktadır? a) Namaz kılmak b) Oruç tutmak c) Zekat vermek d) Hacca gitmek 7. Zekat yapılışı bakımından nasıl bir ibadettir? a) Beden b) Hem mal hem beden c) Dil d) Mal 8. Zekat vermenin dini hükmü nedir? a) Sünnet b) Farz c) Vacip d) Mübah 9. Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin sonuçlarından biri olamaz? a) Kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini düşünme alışkanlığı kazandırır b) İnsanlar arasında kardeşlik duygularının geliştirir c) Toplumdaki gelir dağılımında denge oluşmasını sağlar d) Zekat veren kişilerin zarara uğramasına neden olur 10. Aşağıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Zekât insandaki cimrilik ve bencillik gibi duygularını temizler b) Zekât malın azalmasına sebep olur c) Toplumda ekonomik dengeyi sağlar d) Fakirlerde kıskançlık duygularını giderir. 11. Zekatla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) İslam ın beş şartından biridir b) Malla yapılan bir ibadettir c) Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere karşılık bir şükür ifadesidir d) Sadece ramazan ayında verilir 3.2. Zekâtı Kimler Verir? 1. Zekatı kimler verir? a) Herkes b) Çocuklar c) Zenginler d) Müslümanlar 2. Aşağıdakilerden hangisi zekat veremez? a) Müslüman olan b) Akıllı ve ergen olan c) Zengin olan d) Müslüman olmayan 3. Akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve Allah ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kişiye ne ad verilir? a) Müezzin b) Müctehid c) Müderris d) Mükellef 4. Kişinin dinen zengin sayılabilmesi için bazı özellikleri taşıyor olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri a) Zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması gerekir b) En az 85 gram altına veya bunun değerinde mala sahip olmalıdır c) Zekâtı verilecek olan para veya malın bir yıl boyunca o kişide kalması gerekir d) En az kırk milyar paraya sahip olmak gerekir 5. Dinimizce aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıyan bir kişinin zekat verme yükümlülüğü yoktur a) Zenginlerin b) Borçluların c) Ergenlerin d) Akıllıların 6. Aşağıdakilerden hangisi zekat vermekle mükellef olan kimselerdir? a) Memurlar b) İş adamları c) Zenginler d) Fakirler 7. Zekât verebilmek için aşağıdaki koşullardan hangisini taşımak zorunlu a) Ergin olmak b) Akıllı olmak c) 30 yaşını geçmiş olmak d) Zengin olmak 3.3. Zekât Nelerden Verilir? 1. Zekat verebilmek için ne kadar mal gerekir? a) İhtiyaç fazlası (80.18gr)96 gr altın b) İşi Olmak c) Oturduğu evi Olmak d) Arabası olmak 2. Nisab aşağıdaki ibadetlerimizden hangisini doğrudan ilgilendirmez. a) Fitre b) Kurban c) Hac d) Zekat 3. Aşağıdakilerden hangisi asli(temel) ihtiyaçlardandır?

3 a) Ev eşyası b) Ticaret malı c) Arazi ürünleri d) Birden fazla evi 4. Aşağıdakilerden hangisinde bir malın zekatının ne zaman verileceğini doğru olarak belirtilmiştir? a) Malın üzerinden bir kameri yıl geçince b) Üç yılda bir c) Her yıl Ramazan ayında d) Malın üzerinden miladi takvime göre bir yıl geçince 5. Zekat aşağıdaki mallardan hangisinden verilir. a) Oturduğumuz evden b) Bindiğimiz arabadan. c) Ev eşyalarımızdan d) Tarım ürünlerimizden 6. Toprak ürünlerinden verilen zekata ne ad verilir? a) Fıtır sadakası b) Fitre c) Bağış d) Öşür 7. Aşağıdakilerden hangisinin zekatının verilmesi gerekir? a) Günlük hayatta kullanılan eşyalar c) Ev b) Sanat ve meslek aletleri d) Altın 8. Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilmez? a) Toprak ürünleri b) Hisse senedi c) Altın, para d) Yiyecek ve İçecekler 9. Aşağıdaki maddelerin hangisinden zekat verilir? a) Okul kitaplarından b) İş araçlarından c) Altından d) Giyilen elbiselerden 10. Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilmez? a) Para,altın ve gümüş b) Ev eşyaları c) Koyun,keçi, sığır d) Ticaret malları 11. Aşağıdakilerden hangisinden zekat verilmez? a) Toprak ürünlerinden b) Oturulan evden c) Ticari mallardan d) Keçi, manda ve deveden 12. Zekat aşağıdaki hayvanlardan hangisinden verilmez. a) Koyun b) Deve c) İnek d) Tavuk 13. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Toprak ürünlerinden 1/10 oranında zekât verilir b) Ticaret mallarından 1/40 oranında zekât verilir c) Küçükbaş hayvanlardan 1/40 oranında zekât verilir d) Büyükbaş hayvanlardan 1/20 oranında zekât verilir 14. Aşağıdakilerden hangisinde zekata tabi olan ticari mallardan, para ve para cinsinden olan şeylerden ne kadarının zekat olarak verileceği doğru olarak belirtilmiştir? a) Yirmide bir b) Onda bir c) Kırkta bir d) Yüzde bir 15. Altın ve gümüşün zekat oranı ne kadardır? a) 1/10 b) 1/20 c) 1/40 d) 1/ Susuz tarım ürünlerinde zekat oranı ne kadardır? a) 1/10 b) 1/20 c) 1/40 d) 1/ Zekâtı Kimlere, Nasıl Vermeliyiz? 1. Aşağıdakilerden hangisine zekat verilebilir. a) Anne-baba b) Oğul-kız c) Dede-nine d) Kardeş 2. Zekatın aşağıdakilerden hangisine verilmesi dinimizce uygun görülmüştür? a) Varlıklı kişilere b) Yoksul babaya c) Geliri olan yaşlılara d) Borçlu olanlara 3. Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez a) Toruna b) Yoksula b) Kardeşe d) Amcaya 4. Aşağıdakilerden hangisine zekat verilir? a) Yoksullara b) Borçlulara c) Yolculara d) Hepsi 5. Aşağıdaki kimselerden hangisine zekat verilmez? a) Zenginlere b) Borçlulara c) Fakirlere d) Yolda kalmışlara 6. Aşağıdakilerden hangi guruba zekat verilmez? a) Yolda kalmışlara b) Borçlulara c) Ana-Babaya d) Fakirlere 7. Zekat aşağıdakilerden hangisine verilmeyebilir. a) Fakirlere b) Sakatlara c) Düşkünlere d) Borçlulara 8. Bazı kişiler vardır ki fakir olsalar dahi onlara zekat verilemez. Hangisi bu kişilerden biri a) Ana-Baba b) Çocuklar c) Büyük anne d) Fakir komşular 9. Bazı kişiler vardır ki fakir olsalar dahi onlara zekat verilemez. Hangisi bu kişilerden biri a) Büyük baba b) Torunlar c) Eş d) İhtiyaç sahibi öğrenciler 10. Aşağıdakilerden hangisi zekatın faydaları arasında yer almaz? a) İnsanlar arası eşitliği güçlendirir. b) İnsanlar arası dayanışmayı artırır. c) İnsanlar arası yardımlaşma duygusunu artırır. d) İnsanlardaki cimrilik hastalığını giderir. 11. Zekat verirken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz? a) Kendi çevremizdeki yoksul akraba ve komşulardan başlamalıyız b) Kime verileceği iyice araştırılmalı, ihtiyacı olanlara verilmelidir c) Zekat verilen kişilerin onurları zedelenmemelidir d) Zekat verdiğimizi herkes görmelidir

4 12. I- Geçim sıkıntısı çeken yoksullar ve hiçbir geliri olmayan düşkünler II- Borçlu durumda olan ve borcunu ödemekte zorluk çekenler III- Kendi ülkesinden uzakta kalan ve parasız duruma düşen yolda kalmışlar IV Allah yolunda olanlar. Örneğin vatanı korumak için savaşan askerle ve maddi sıkıntı çeken öğrenciler Yukarıda verilen kişilerden hangisine zekat verilebilir? a) I, II ve III b) II III ve IV c) I III ve IV d) I, II, III ve IV 13. Zekat verirken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz? a) Zekat gizli bir şekilde ve gösteriş yapılmadan verilmelidir b) Zekat malın iyisinden verilmelidir c) Zekat verecek olduğumuz kişinin ihtiyacı olup olmadığını araştırmalıyız d) Zekat verecek olduğumuz parayla cami, okul, hastane vb. eserler yaptırabiliriz 14. Zekatın aşağıdaki hangi tarzda verilmesi uygun olur? a) Kimseye belli etmeden gizlice verilmelidir. b) Zekat verilen kimse minnet altında bırakılmalıdır. c) Herkesin içinde açıktan verilmelidir. d) Verilen zekat karşılığında fakirler ücretsiz olarak çalıştırılmalıdır. 15. Zekat verirken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiz gerekmez. a) Verilecek miktarı iyi hesaplamak. b) Yardımı gösterişten uzak yapmak. c) Verdiğimiz kişiye, bunun zekat olduğunu söylemek. d) Malımızın değersiz bölümünden vermemek. 16. Zekat ve Fitre verirken dikkat etmesi gereken hususlardan en önemsizi hangisidir? a) Akrabalara vermek b) Yaşlılara vermek c) Malın iyisinden vermek d) Ramazanda vermek 17. Zekat ve Fitre verirken nelere dikkat etmeliyiz? a) Yaşadığı yerdekilere vermek b) Borçlulara vermek c) Malın iyisinden vermek d) Ramazan ayında vermek 4. Toplumsal Dayanışma Ibadeti Olarak Sadaka 18. Allah Rızası için yaptığımız yardımlara ne denir? a) Fitre b) Fidye c) Zekat d) Sadaka 19. Dinimizde her türlü iyilik ne olarak isimlendirilir? a) Sevap b) Sadaka c) Sıla d) Helal 20. Dinimizde herkesin yararlanacağı; okul, cami, yol, hastane gibi hayır kurumlarını yaptırmak veya yapılmasına katkıda bulunmak aşağıdaki sadaka türlerinden hangisi içerisinde yer alır? a) Fıtır sadakası b) Sadaka-i cariye c) Zekat d) Normal sadaka 21. Peygamberimiz insanın öldükten sonra amel defterinin kapanacağını; ancak üç sınıfın amel defterinin kapanmayacağını, bu kişilere sevap yazılmaya devam edeceğini bildirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu üç sınıftan biri a) Hayırlı bir evlat bırakan kişi b) İnsanlığa faydalı bir ilim bırakan kişi c) İnsanların yararına olacak bir eser yaptıran kişi d) Çocuklarına miras bırakan kişi 22. Zekat dışında sevap kazanmak amacıyla yapılan yardımlara ne ad verilir? a) Sadaka b) Fıtır sadakası c) Fidye d) Borç 23. Karşılıksız yapılan her türlü yardıma, güzel ve yararlı davranışa ne ad verilir? a) Zekat b) Bağış c) Fitre d) Sadaka 24. Aşağıdakilerden hangisi sadakaya örnek olamaz? a) Bir hastayı ziyaret etmek b) İnsanlara güler yüzlü davranmak c) Yoldan karşıya geçmekte zorlanan bir yaşlıya yardımcı olmak d) Çalışan işçiye maaşını vermek 25. Aşağıdakilerden hangisi sadakaya örnek olamaz? a) Toplu taşıma araçlarında yaşlılara ve hamile olanlara yer vermek b) Yoldaki bir taşı alıp kenara koymak c) Arkadaşımıza ders çalıştırmak d) Para karşılığında bir yaşlıya bakmak 26. Sabah ve akşam olmak üzere iki öğünlük yiyecek miktarı verilir. Ramazan bayramında, bayram namazından önce verilir. Ailedeki her birey için verilir. Ramazan ayına ulaşmış olmanın bir şükrü olarak verilir Yukarıda özellikleri verilen yardıma ne ad verilir? a) Hayır b) Fidye c) Bağış d) Fıtır sadakası 27. Ramazan Ayında verilmesi gereken sadakaya ne denir a) Fitre b) Fidye c) Zekat d) Adak 28. Ramazan ayında verilmesi vacip olan sadakaya ne denir? a) Zekat b) Fıtır Sadakası c) Fidye d) Hepsi

5 29. Aşağıdakilerden hangisinde fıtır sadakasının (fitre) ne zaman verileceği doğru olarak belirtilmiştir? a) Kurban bayramından önce b) Ramazan bayramından sonra c) Ramazan ayında Ramazan bayram namazından önce d) Her zaman 30. Aşağıdakilerden hangisi fitre için söylendiğinde yanlış olur? a) Fitre miktarı, bir insanı bir gün doyuracak kadar olmalıdır. b) Zengin Müslümanların fitre vermeleri vaciptir. c) Ergenlik çağına gelmeyen çocukların fitresi verilmez. d) Fitre Ramazan Bayramı'ndan önce verilir. 31. Fıtır sadakasının verilmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Kurban bayram namazından önce verilir. b) Yılın her günü verilebilir c) Ramazanın ilk gününden bayram sabahı namaz kılınmadan önce verilmesi gerekir. d) Fıtır sadakasını vermek sünnettir ve ramazan ayında verilmelidir. 32. Aşağıdakilerden hangisinde fıtır sadakasının en az ne kadar verilebileceği doğru olarak belirtilmiştir? a) Kırkta bir b) Bir kişiyi üç gün boyunca doyuracak kadar c) İki milyon d) Bir kişinin bir günlük yemek bedeli 33. Aşağıdakilerden hangisinde fıtır sadakasının en az ne kadar verilebileceği doğru olarak belirtilmiştir? a) Bir kişiyi bir öğün doyuracak kadar b) Bir kişiyi sabah-akşam doyuracak miktarda c) Bir kişiyi üç öğün doyuracak kadar d) Bir kişiyi üç gün boyunca doyuracak kadar 34. Aşağıdakilerden hangisi sadece zengin Müslümanlara ait bir ibadet değildir. a) Sadaka b) Zekat c) Fitre d) Kurban 5. Zekât ve Sadaka Verecek Duruma Gelmeye Çalışmalıyız 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Çalışarak elde edilen kazanç kutsaldır b) Çalışan insanları Allah sever c) Zekat verecek duruma gelmek için çok çalışmamız gerekir d) Dinimiz sadece ahiret için çalışmamızı emretmiştir 2. Zekat ve sadaka verecek duruma gelmek için... a) Çok çalışmalıyız. b) Çokça ibadet etmeliyiz. c) Hesabımızı iyi yapmalıyız d) Hırsızlık yapmalıyız 6. Yardımlaşma Kurumlarımız 1. Aşağıdakilerden hangisi Yardımlaşma Kurumlarımızdandır? a) Belediyeler b) Muhtarlıklar c) Hastaneler d) Kızılay 2. Aşağıdakilerden hangisi Yardımlaşma Kurumlarımızdan a) Çocuk esirgeme kurumu b) Yeşilay c) Sosyal yardımlaşma vakfı d) Kızılay 3. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumlarımızdan a) Çocuk Esirgeme Kurumu. b) Kızılay. c) Deniz Feneri. d) Kızılhaç. 4. Kimsesiz çocuklara ve yaşlılara yardım etmek amacıyla hizmet eden kuruluş aşağıdakilerden a) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı b) Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu c) Kızılay d) Aşevleri 5. Devletimizin kurmuş olduğu bir yardımlaşma kurumumuzdur. Amacı, yurt içinde ve yurt dışındaki doğal afet ve felâketlere karşı yardım etmektir. Sağlık hizmetleri verir, sosyal dayanışmayı destekler Yukarıda özellikleri verilen yardımlaşma kurumumuz aşağıdakilerden a) Türk Hava Kurumu b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı d) Kızılay 6. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun temel amacı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? a) Korunma ve bakıma muhtaç çocuklara yardım etmek b) Havacılığın önemini kavratmak c) Savaşta ve olağanüstü durumlarda askere yardım etmek d) Eğitim kurumlarına ve öğrencilere yardım etmek B: HAC 7. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? 1. Aşağıdakilerden hangisi İslam ın şartlarındandır? a) Allah a inanmak b) Meleklere inanmak c) Kitaplara inanmak d) Hacca gitmek 2. Hac ibadetinin dini hükmü nedir? a) Farz b) Sünnet c) Vacib d) Mübah

6 3. Hac ibadeti ne zaman yapılır? a) Her yıl Aralık ayında b) Her yıl ocak ayında c) Zilhiccenin 9 ve 10 unda d) Muharremin 9 ve Hacla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İslâm ın farz kıldığı beş temel ibadetten biridir. b) Kişinin ömründe bir kez gitmesi yeterlidir. c) Belirli koşulları taşıyan müslümanlara farzdır. d) Ramazan bayramı zamanında yapılır. 5. Hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Kutsal sayılan yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmektir. Kurban bayramının arife günü başlar ve kurban bayramı günlerinde devam eder Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden a) Umre b) Namaz c) Zekat d) Hac 6. İbadetlerin yapılış şekillerine göre, Hac ibadeti nasıl yapılır? a) Malla yapılır b) Mal ve Bedenle yapılır c) Bedenle yapılır d) Parayla yapılır 7. Hem mal hem de bedenle yapılan ibadet hangisidir? a) Namaz b) Oruç c) Hac d) Zekat 8. Peygamberimizin usulüne göre yapıldığı takdirde kişinin annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz, günahsız olacağını söylediği ibadet hangisidir? a) Namaz b) Zekat c) Oruç d) Hac 9. Belirli bir vakitte ihrama girip Arafat ta bir süre durmak ve Kabe yi tavaf etmekle yapılan ibadet a) Vakfe b) Umre c) Hac d) Tavaf 10. Hacla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Kişi ömründe, hac ibadetini bir kez yapmakla yükümlüdür b) Herhangi bir özrü sebebiyle gidemeyenler yerlerine başkalarını gönderebilirler c) Hacca gidebilmek için hac giderlerini karşılayacak ekonomik gücün olması gerekir d) Hac ibadeti kişiye yaşlılık döneminde farz olur 11. Yılın belirli günlerinde dinimizce önemli sayılan Kabe, Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyetiyle ziyaret edilmene ne denir? a) Umre b) Hac c) Sa y d) Rida 12. İbadet maksadıyla, belirlenmiş bir zamanda, Arafat ta vakfe yapıp, Kabe yi usulüne uygun olarak tavaf etmek suretiyle yapılan ibadete ne ad verilir? a) Kurban b) Umre c) Tavaf d) Hac 13. Zengin Müslümanların ömürlerinde en az bir kere yapmak zorunda oldukları ibadet hangisidir? a) Oruç b) Hac c) Namaz d) Zekat 14. Hac Hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır? a) 6 b) 9 c) 5 d) Hac ne zaman yapılır? a) Ramazan ayında b) Kurban bayramında c) Üç aylarda d) İstenilen bir zamanda 16. Hac Hangi günlerde yapılır? a) Ramazan ayı b) Ramazan bayramı c) Cuma günü d) Kurban bayramı günlerinde 17. Hac ne zaman (hangi günlerde) yapılır? a) Zilhicce b) Zilhicce c) Zilhicce d) Zilhicce Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Hac ibadeti günahların bağışlanmasına vesile olur. b) Hac Ramazanda yapılır. c) Hacca gidemeyenler yerlerine vekil tayin ederler. d) Hac ömründe bir defa farzdır. 19. Aşağıdakilerden hangisi hacla ilgili olarak söylenemez? a) İhrama girmek haccın şartlarından birisidir. b) Arabistan da yaşayanlar hacla sorumlu değildir. c) Hac ibadeti Kurban bayramı günlerinde yapılır. d) Hac esnasında şeytan da taşlanır. 20. Aşağıdakilerden hangisi nedeniyle hacca gitmemiz gerekir? a) Kutsal mekanları ziyaret etmek için b) Zengin olduğumuz için c) Allah emrettiği için d) Halk arasında itibarımızın arması için Hac kimlere farzdır? 1. Hac kimlere farzdır? a) Müslüman olanlara b) Akıllı ve ergen olanlara c) Hür ve sağlıklı d) Hepsi 2. Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin Hacca gidebilmesi için bulunması gereken şartlardan biri a) Müslüman olmak b) Sağlıklı ve gücü yerinde olmak c) Akıllı, yetişkin ve hür olmak d) 40 yaşının üzerinde olmak.

7 3. Aşağıdakilerden hangisi hacca gidecek olan bir kişide aranan koşullardan biri a) Hür olmak b) Zengin olmak c) Evli olmak d) Akıllı olmak 4. Hac ibadeti aşağıdakilerden hangisine farz a) Yeterli vakti olanlara b) Daha önce hacca gitmiş olanlara c) Yeterince parası olanlara d) Zorluklara katlanacak durumda olanlara 5. Hac ibadeti aşağıdakilerden hangisine farz a) Daha önce hacca gitmiş olanlara b) Akıllı olanlara c) Parası ve sağlığı yerinde olanlara d) Müslüman olanlara 6. Hac aşağıdakilerden hangisine farz değildir? a) Akıllı olanlara b) Ergenlik çağına gelenlere c) Hapiste olanlara d) Zengin olanlara 7. Hacca gitmekle sorumlu olmak için bazı özellikleri taşımak gereklidir. Hangisi bu şartlardan biri a) Akıllı olmak b) Ergenlik çağına girmek c) Müslüman olmak d) Erkek olmak 8. Aşağıdakilerden hangisi Haccın Farz olmasını gerektiren şartlardan biri a) Akıllı-Ergin olmak b) Yaşlı olmak c) Yeterli vakti bulunmak d) Hac yollarının güvenli olması 9. Hac üzerine farz olduğu halde çeşitli sebeplerden dolayı hacca gidemeyenler ne yaparlar? a) 61 gün oruç tutarlar b) Kurban keserler c) 60 fakiri sabah ve akşam doyururlar. d) Başka birisini gönderirler 10. Hacca gitmeye engel durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz? a) Yol güvenliğinin olmaması b) Hacca gidecek olan kişinin ailesini zor durumda bırakacak olması c) Özgürlüğünün olmaması d) Hacca gidecek kişinin evli olması 11. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır? a) Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek b) Müzdelife de vakfe yapmak c) Şeytan taşlamak d) Kabe yi tavaf etmek 12. Seçeneklerden hangisinde haccın bir farzı doğru olarak verilmiştir? a) Müzdelife Vakfesi b) Şeytan Taşlama c) Sa y d) Arafat ta Vakfe 13. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından a) Kabe yi tavaf etmek b) İhram giymek c) Arafat ta vakfe yapmak d) Şeytan taşlamak 14. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından birisi değildir? a) İhrama girmek b) Arafatta vakfe c) Mescid-i Nebiyi ziyaret d) Ziyaret tavafı 15. Aşağıdakilerden hangisi haccın şartlarından a) Sağlıklı ve gücü kuvveti yerinde olmak b) Müslüman, akıllı, ergen ve hür olmak c) Bir defa hacca gitmiş olmak d) Hacca gidip gelecek ve bu müddette ailesini geçindirecek kadar zengin olmak 16. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır? a) Kabe'yi tavaf etmek b) Safa ve Merve arasında say etmek c) Şeytan taşlamak d) Mescidi Nebi yi ziyaret etmek 17. Hacda bayramdan önceki son geceyi hacı adayları nerede geçirirler? a) Müzdelife de b) Arafat Dağı nda c) Kâbe de d) Mina da 18. Haccın farzlarından olmayan hangisidir? a) Abdest almak b) Arafat'ta Vakfe yapmak c) İhrama girmek d) Kabe yi tavaf etmek 19. Aşağıdakilerden hangisi yapılmasa dahi Hac ibadeti geçerli olur? a) Vakfe b) Sa y c) İhram d) Tavaf 20. Hacla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İslam'ın şartıdır b) Zenginlere farzdır c) Hacca gidenlere hacı denir d) Hac her zaman yapılabilir. 21. Hac ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Şartlarını taşıyan her Müslüman'ın hacca gitmesi farzdır b) Hac hem beden hem malla yapilan bir ibadettir c)hacı memleketine dönünce günah işlerse yeniden hacca gitmesi gerekir d) Hacca gitmek İslam'ın beş şartından biridir

8 22. İkinci defa hacca giden için aşağıdakilerden hangisi doğrudur. a) Gitmesi gereksizdir. b) Gitse de boşuna gitmiş olur. c) Gitmeyip parasını fakirlere dağıtmalıdır. d) Sorumlu değildir ama sevaptır. 23. Hacca gidecek kadar zengin olup da, vücudunda hacca gitmeye engel bir hastalığı olan kişi ne yapmalıdır. a) Yerine birini gönderir. b) Hacca gitmez. Umre ye gider. c) Hacca gitmez. Parayı fakirlere dağıtır. d) Haccın parasını cami gibi hayır kurumlana verir. 24. Hacca gidip gelenlere ne denir? a) Sofu b) Hacı c) Hoca d) Turist 8. Hac ve Umre ile Ilgili Kavramlar ve Mekanlar Kâbe 1. Yeryüzünde Allah için yapılan ilk mabed aşağıdakilerden a) Mescid-i Nebi b) Mescid-i Kuba c) Kabe d) Mescid-i Kıbleteyn 2. Kabenin içerisi daire şeklinde çevrilmiştir. Bu daire içerisinde bulunan yere ne denir? a) Mescid-i Nebi b) Mescid-i Haram c) Beytullah d) Hiçbiri 3. Tavaf ibadetini ilk olarak kim yapmıştır? a) Hz. Adem b) Hz. Nuh c) Hz. İbrahim d) Hz. Muhammed 4. Kabe kimler tarafından inşa edilmiştir. a) İbrahim-İsmail b) Musa-Harun c) Yakup-Yusuf d) Davut-Süleyman 5. Kâbe hangi amaçla yapılmıştır? a) İbadet b) Ticaret c) Siyaset d) Turizm 6. Mekke deki kıblemiz olan kutsal mekanın ismi nedir? a) Mescidi Haram b) Mescidi Aksa c) Mescidi Nebevi d) Mescidi Kuba 7. Yeryüzünde ilk yapılan mescit neresidir? a) Mescidi Haram b) Mescidi Aksa c) Mescidi Nebevi d) Mescidi Kuba 8. Yeryüzünde yapılan ilk mabettir. Mekke deki Mescid-i Haram denilen büyük mescidin ortasında yer alan binadır. Bu özellikleri verilen bina aşağıdakilerden a) Mescidi Nebevi b) Mescidi Aksa c) Mescidi Küba d) Kabe 9. Kabe ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Kabe nin doğu köşesinde Hacer-ül Esved denilen siyah bir taş bulunur b) Kabe nin çevresinde zemzem suyunun çıktığı kuyular vardır c) Kabe, namaz kılarken yöneldiğimiz kıblemizdir d) Kabe Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır 10. İçinde Kabe nın bulunduğu mescid aşağıdakilerden a) Mescidi Nebevi b) Mescidi Aksa c) Mescidi Küba d) Mescid-i Haram 11. Zemzem suyunu ilk olarak kim bulunmuştur? a) Hz. Adem b) Hz İsmail c) Hz İbrahim d) Hz Nuh 12. Zemzem suyunu ikinci defa kim bulunmuştur? a) Hz. Adem b) Abdulmuttalip c) Hz İbrahim d) Hz Nuh İhram, 1. Beyaz elbiseler örtünerek hac ve umreyi yapmaya niyet etmeye ne denir? a) Tavaf b) İhram c) Sa y d) Umre 2. Hacıların giydikleri özel dikişsiz elbiseye ne ad verilir? a) Tavaf b) Say c) İhram d) Vakfe 3. Hacla ilgili hangi işi yapınca geçici olarak bazı özgürlükler kısıtlanır? a) Vakfe yapınca b) İhrama girince c) Kurban kesince d) Tavaf edince 4. Hac ve umre için ihrama girilen yerlere ne denir? a) Arafat b) Müzdelife c) Mina d) Mikat 5. Hacda ihrama girme yeri, sınırı vardır. Bu sınıra ne isim verilir? a) Mik at b) Umre c) Müzdelife d) Şavt 6. Hacca giden hacı adayları belirli bölgelerde ihram denilen kıyafetlerini giymek zorundadırlar. İhrama girilen bu yerlere ne ad verilir? a) Vakfe b) Cemre c) Mikat d) Cebel-i Rahme 7. Hac veya umre yapacak olan kimsenin diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre kendisine haram kılmasına ne denir? a) Rida b) İhram c) İzar d) İfrad 8. İhramla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) İhram elbisesini giyerken hacca niyet edilir b) İhrama girildikten sonra kötü söz söylemekten uzak durulur c) İhrama giren kişiye bazı davranışlar yasak olur d) İhram elbisesi Mekke de giyilir

9 9. İhrama girerken niyet ettikten sonra okunan duaya ne ad verilir? a) Salat b) Salavat c) Teşrik tekbiri d) Telbiye 10. Aşağıdakilerden hangisi İhram yasaklarından birisi değildir? a) Erkekler ve kadınlar dikişli elbise giyemezler b) Vücuttan saç. Sakal. Tırnak vb. kesilemez c) Bitki ve hayvanlara zarar verilemez d) Kadınlar koku süremezler. 11. "Lebbeyk! Allahümme Lebbeyk! Lebbeyke la şerike leke lebbeyk! inne'l-hamde ve'nni'mete leke ve'l-mülke. La şerike lek."cümlesi aşağıdaki hangi terimle ifade edilir? a) Kelime-i Şehadet b) Terbiye c) Kelime-i tevhit d) Telbiye 12. Hac vazifesi tamamlandığında hacılar ihramdan çıkmak için ne yapmak zorundadırlar? a) Abdest alırlar b) Bir şey yapmadan ihramlarını çıkarırlar c) Mekke dışına çıkıp ihramlarını öyle çıkarırlar d) Saçlarını tıraş eder veya kısaltırlar 13. Hac'da hacıların ayaklarının çıplak, başlarının açık ve iki parçadan oluşan ihrama girmeleri İslam dininin hangi yönünü simgeler? a) İnsanlar arasındaki sevgiyi b) İnsanlar arasındaki yardımlaşmayı c) İnsanlar arasındaki eşitliği d) İnsanlar arasındaki dayanışmayı Tavaf 1. Hacer-i Esvet ten başlayıp Kâbe nin etrafında yedi defa dönmeye ne denir? a) Tavaf b) Say c) İhram d) Vakfe 2. Şartlarına uygun olarak Kabenin etrafında dönmeye ne denir? a) Sa y b) Tavaf c) Vakfe d) İhram 3. Kâbe nin etrafında bir defa dönmeye, yedi defa dönmeye, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye denir. Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? a) Tavaf Sa y Vakfe b) Şavt Tavaf Sa y c) Sa y Şavt Tavaf d) Vakfe Tavaf Şavt 4. Bir Tavaf kaç şavttan oluşur a) 11 b) 7 c) 4 d) 3 5. Yedi şavttan oluşan ibadete ne denir? a) İhram b) Tavaf c) Sa y d) Vakfe 6. Kabenin etrafında 7 kere dönmeye ne denir? a) Tavaf b) Vakfe c) Say d) Şavt 7. Kabenin etrafında bir kere dönmeye ne denir? a) Tavaf b) Vakfe c) Say d) Şavt 8. Kabe nin etrafında bir tur dönmeye ve Kabe nin etrafında 7 defa dönmeye ne denir.? a) Say Tavaf b) İhram Vakfe c) Tavaf Umre d) Şavt Tavaf 9. Tavafa nereden başlanılır? a) Hacer-i Esvetten b) Safa Tepesinden c) Mina'dan d) Arafat'tan 10. Tavafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tavaf abdestli bir şekilde yapılır b) Kabe yürüyerek tavaf edilir c) Kabe nin etrafı 7 defa dolaşılır d) Tavaf koşarak yapılır 11. Cennetten geldiğine inanılan kutsal taşa ne denir? a) Hacer-i Esved b) Oltu c) Lüle d) Nazar Boncuğu 12. I-Tavaf II- Sa y III- Tavaf namazı IV- İhramdan çıkma Yukarıdakilerden hangi sıralama doğrudur? a) IV-I-III-II b) II-I-IV-III c) I-II-III-IV d) I- III-II-IV Sa y - Safa ve Merve 1. Kabe'nin 200 m doğusunda Mescidi Haram içerisinde yer alan iki küçük tepenin adıdır. Bu tepeler birbirlerine 350 metre uzaklıktadır. Hz. İbrahim in eşi Hz. Hacer oğlu Hz. İsmail e su bulma ümidiyle iki tepe arsında gidip gelmiştir. Hac ibadetini yerine getirenler Safa ve Merve tepeleri arasında hızlı bir yürüyüşle yedi kez gider gelirler. Yukarıda özellikleri verilen tepeler aşağıdakilerden a) Sa y ve Merve b) Arafat- Müzdelife c) Safa ve Mekke d) Safa ve Merve 2. Safa ve Merve tepeleri arasında sa y kaç defa yapılır? a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 3. Safa ve merve tepeleri arasında çocuğu Hz. İsmail e su bulma ümidiyle yedi kez gidip gelen peygamber eşi aşağıdakilerden a) Hz. Sare b) Hz. Havva c) Hz. Meryem d) Hz. Hacer 4. Sa y İbadetini tarihte ilk kez kim yapmıştır? a) Hz. İbrahim b) Hz. Muhammed c) Hz. Hacer d) Hz. Adem

10 5. Sa y yapmak kimin davranışlarını sembolize eden bir ibadettir? a) Hz Muhammed e b) Hz Hacer e c) Hz İbrahim d) Hz İsmail e 6. Kabe yi çevreleyen duvar içerisinde yer alan Safa ve Merve adlı iki tepe arasında, hızlı adımlarla yedi kez gidip gelmeye ne ad verilir? a) İhram b) Tavaf c) Telbiye d) Sa y 7. Hac ve umre sırasında Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmeye ne denir? a) Tavaf b) Say c) İhram d) Vakfe Vakfe - Arafat Dağı 1. Arafat tepesinde hangi gün bulunmak zorunludur? a) Zilhiccenin 10. günü b) Zilhiccenin 11. günü c) Zilhiccenin 12. Günü d) Zilhiccenin 9. Günü 2. Haccın farzı olan vakfe nerede yapılır? a) Müzdelife b) Safa c) Merve d) Arafat 3. Farz Vakfe nerede yapılır? a) Mina b) Müzdelife c) Arafat d) Mikat 4. Hacı adaylarının belli bir müddet bekledikleri (vakfe yaptıkları) ve dua ettikleri yerler neresidir? a) Arafat- Kâbe b) Kâbe-Mina c) Safa-Merve d) Arafat-Müzdelife 5. Vakfe ibadeti nerelerde yapılır? a) Arafat ve Müzdelife b) Arafat ve Mina c) Müzdelife ve Mina d) Kabe 6. Haccın farzlarından olan Vakfe yapma aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde yapılır? a) Kâbe nin etrafında b) Uhud Dağı nda c) Arafat Dağı nda d) Medine de 7. I- Arafat ta vakfe II- İhram III- Kurban kesme; İfadelerin doğru sıralanışı a) II-I-III b) I-II-III c) I II-I-II d) II-III-I 8. Hac sırasında belirli bir yerde bir süre beklemeye ne ad verilir? a) Şavt b) Tavaf c) Sa y d) Vakfe 9. Hacıların, Arife günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar bir süre Arafat ta bulunmasına ne denir? a) Vakfe b) Sa y c) Telbiye d) Tavaf 10. Hacı adaylarının belli bir müddet bekledikleri (vakfe yaptıkları) ve dua ettikleri yerler neresidir? a) Arafat- Kâbe b) Safa-Merve c) Kâbe-Mina d) Arafat-Müzdelife 11. Arafat ta vakfe ne zaman yapılır? a) Kurban bayramının arife günü akşamdan sabaha kadar b) Kurban bayramının ilk dört günü c) Kurban bayramının ilk günü d) Kurban bayramının arife günü gün doğumundan gün batımına kadar yapılır 12. Hac da ; Kurban bayramı arifesinde (Bayramdan bir önceki gün) Arafat ta bir süre durmaya ne denir? a) Vakfe b) Tavaf c) Sa'y d) İhram 13. Haccın farzlarından olan vakfe, aşağıdaki günlerden hangisinde yerine getirilir? a) Kurban Bayramı günleri b) Ramazan Bayramı günleri c) Ramazan Bayramının arefe günü d) Kurban Bayramı nın arefe günü 14. Arafat vakfesi, Müzdelife vakfesi ise Boşluklara hangileri gelmelidir? a) Sünnet Farz b) Farz Vacib c) Vacib Farz d) Farz Sünnet 15. Aşağıdakilerden hangisi Hacla ilgili kavramlardan a) Vakfe b) Tavaf c) İhram d ) Kabe 16. Aşağıdakilerden hangisi hacla ilgili bir kavram değildir. a) Safa b) Mina c) Merve d) Minber 17. Aşağıdakilerden hangisi hacla ilgili terimlerden biri a) Vakfe b) Tavaf c) Münker-Nekir d ) Beyt-i Şerif 18. Hac ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Müzdelife'de vakfe yapmak farzdır. b) İhrama girmek farzdır. c) Telbiye getirmek sünnettir. d) Sa'y yapmak vaciptir Müzdelife ve Mina 1. Vakfe ibadeti, Arafat tan başka nerede de yapılır? a) Kâbe de b) Müzdelife de c) Mina da d) Hiçbiri 2. Müzdelife de vakfe ne zaman yapılır? a) Kurban bayramının arife günü akşama kadar b) Kurban bayramının ilk dört günü c) Kurban bayramının ilk günü d) Kurban bayramının arife günü akşamından bayram sabahına kadar 3. Bayram sabahında yapılan vakfenin ismi nedir? a) Mik at b) Umre c) Müzdelife d) Şavt

11 4. Vacip Vakfe nerede yapılır? a) Mina b) Müzdelife c) Arafat d) Mikat 5. Hacıların şeytan taşlamak için taş topladıkları ve akşam ile yatsı namazını birleştirerek kıldıkları yer a) Mekke b) Müzdelife c) Mina d) Kabe 6. Müzdelife 'de ne yapılır? a) Tavaf b) Vakfe c) Mikat d) Sa y 7. Mina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Şeytan taşlama yerleri buradadır b) Haccedenler kurbanlarını burada keserler c) Taşlama yapılan üç tane taş vardır d) Farz olan vakfe burada yapılır 8. Hacda kurban nerede kesilir? a) Arafat ta b) Mina da c) Müzdelife de d) Medine de 9. Arafat ile Mina arasıdaki bölgeye ne denir? a) Müzdelife b) Safa c) Merve d) Mina 10. Mina 'da ne yapılır? a) Tavaf b) Şeytan Taşlama c) Mikat d) Sa y 11. Hacıların Şeytan taşladıkları ve Kurban kestikleri yerin adı nedir? a) Arafat b) Müzdelife c) Mikat d) Mina 12. Kurban kesme ve Şeytan taşlama ibadeti nerede yapılır? a) Mekke b) Medine c) Mina d) Taif 13. Aşağıdakilerden hangisi Hacla ilgili mekanlardan a) Arafat Dağı b) Müzdelife c) Safa ve Merve Tepeleri d) Şeytan Taşlama 14. Hac ve Umre ibadetini tamamlayan bir kimse hangisini yapar? a) Evine dönmek için yola çıkar. b) Saç traşı olur ve ihramdan çıkar. c) Çevresinde kimselerle helalleşir d) Son bir tavaf daha yapar ve şeytan taşlar. Umre 1. Yılın herhangi bir zamanında şartlara uygun bir şekilde Kabeyi ziyaret edip tavaf yapmaya ne denir? a) Umre b) Hac c) İhram d) Ziyaret 2. Hac mevsimi dışında ihramlı olarak Kabe yi tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında sa y etmek suretiyle yapılan ibadete ne denir? a) Hac b) İhram c) Tavaf d) Umre 3. Belirli bir zaman bağlı olmadan usulüne göre ihrama girdikten sonra tavaf etmek, sa y yapmak ve traş olmaktan ibaret olan ibadete ne denir? a) Umre b) Hac c) Kurban d) Oruç 4. Umre ne zaman yapılır? a) Kurban Bayramında b) Sadece Ramazan bayramında c) Sadece Recep Ayında d) Hac zamanı dışında her zaman 5. Umre ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Hac zamanı dışında yapılır. b) Umre yapmak sünnettir. c) Kabe'yi tavaf umrenin şartlarından biridir. d) Umrede ihrama girilmez. 6. Umre yapmanın hükmü nedir? a) Müstehab b) Farz c) Vacip d) Sünnet 7. Aşağıdakilerden hangisi umrede yoktur? a) Kabe'yi tavaf b) İhrama girme c) Sa'y d) Arafat'ta vakfe 8. Umrede aşağıdaki ibadetlerden hangisi yoktur a) Vakfe b) Şeytan Taşlama c) Kurban kesmek d) Hepsi 9. Umre aşağıdaki günlerden hangisinde yapılamaz? a) Ramazan Bayramı b) Kurban Bayramı c) Muharremin ilk 5 günü d) Hiçbiri 10. Hac, Umre ise boşluğa hangileri gelmelidir? a) Sünnet Farz b) Farz Sünnet c) Vacib Farz d) Farz Vacib 11. Aşağıdakilerden hangisi hac ile umre arasındaki farklardan a) Hac belirli günlerde, umre ise her zaman yapılı b) Hac farz, umre sünnettir. c) Hacda Arafat ta vakfe farz, umrede değildir. d) Hacda ihram vardır, umrede yoktur. 12. Umre sırasında Hac dan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) İhrama girilir b) Şeytan taşlanır c) Kabe tavaf edilir d) Sa y yapılır Medine'yi ve Mescid-i Nebi'yi Ziyaret 1. Yeryüzünde ziyaret edilmesi sevap olan mescit a) Mevlana b) Süleymaniye c) Mescidi Nebevi d) Hacı Bayram Veli

12 2. Yeryüzünde ziyaret edilmesi sevap olan mescid a) Ayasofya b) Mescidi Haram c) Mevlana d) Mescidi Şam 3. Yeryüzünde ziyaret edilmesi dini bir görev olmayan mescid hangisidir? a) Mescidi Aksa b) Mescidi Haram c) Selimiye d) Mescidi Nebevi Peygamberimizin hayatının son 10 yılını geçirdiği ve vefat ettiği şehir neresidir? a) Mekke b) Mina c) Medine d) Taif 5. Peygamberimiz vefat ettiği zaman nereye defnedilmiştir? a) Kabe ye b) Kuba Mescidine c) Cennetü l-baki ye d) Hz. Aişenin odasına 6. Hz. Muhammed (SAV) in Medine ye hicretten sonra yaptırdığı mescid a) Hacı Bayram b) Mescidi Nebevi c) Sultan Ahmed d) Mescidi Şam 7. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Medine'ye hicretten sonra yaptırdığı ilk mescit hangisidir? a) Mescid-i Haram b) Mescid-i Nebi c) Mescid-i Aksa d) Kabe 8. Peygamberimiz Medine ye hicret ettiğinde ilk iş olarak ne yapmıştır? a) Mescid-i Nebiyi yaptı b) Savaş ilan etti b) Hristiyanlarla görüştü d) Anlaşma yaptı 9. İslam tarihinde yapılan ilk mescid a) Mescid-i Nebi b) Kabe c) Şam mescidi d) Mescid-i Kuba 10. Peygamberimizin Medine ye göç ettikten sonra yaptırmıştır. Peygamberimizin kabri içinde bulunur. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in mezarları da buradadır. Medine Camisi'nin genişletilmesi sonucunda bu mezarlar şu anda bu caminin içinde yer almaktadır Yukarıda özellikleri verilen mescid aşağıdakilerden a) Mescidi Aksa b) Mescidi Haram c) Kuba Mescidi d) Mescidi Nebi 11. Medine yakınlarındadır. Peygamberimiz hicreti esnasında yaptırmıştır. İslam tarihindeki ilk mescittir. Yukarıda özellikleri verilen mescid aşağıdakilerden a) Mescidi Aksa b) Mescidi Haram c) Mescidi Nebi d) Kuba Mescidi 12. Peygamberimiz Kudüs e doğru namaz kılarken Kabe ye dönerek namaz kılmasını bildiren ayetin indirildiği mescidin ismi nedir? a) Mescid-i Nebi b) Mescid-i Kıbleteyn c) Şam mescidi d) Mescid-i Kuba 13. Medine de sahabilerin kabirlerinin bulunduğu ve Peygamberimizin vefat etmeden önce de ziyaret ettiği kabirliğin ismi nedir? a) Uhut şehitliği b) Cennetü l Baki c) Müzdelife d) Rida İzar 14. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yere ne denir? a) Cennetü'l-Baki b) Ravza-i Mutahhara c) Cennetu'l-Firdevs d) Mezar-i Şerif 8. Haccın insan davranışları üzerindeki etkisi. 1. Haccın insan davranışları üzerindeki etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? a) İnsanların dini duygularının gelişmesini sağlar b) Hacda mal, mülk ve makam üstünlüğü yoktur c) Allah katında tüm insanların eşit olduğu anlaşılır d) Hac insan davranışlarını etkilemez 2. Haccın insan davranışları üzerindeki etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? a) Şefkat ve merhamet gösterme alışkanlığı kazandırır b) İnsanlar arasındaki kardeşlik duyguları artar c) Zorluklara sabretme alışkanlığı kazandırır d) Hac insanların davranışlarını olumsuz bir şekilde etkiler 3. Aşağıdakilerden hangisi haccın bir faydası değildir a) Fakirlerin durumu daha iyi anlaşılır. b) İnsanlar arası eşitliği vurgular. c) Kıyamet gününü hatırlatır. d) Dünya müslümanlarının birlikteliğini vurgular. 4. Aşağıdakilerden hangisi haccın faydalarından biri a) Dünyadaki diğer toplumları tanımamıza yardımcı olur b) İnsanda şükür duygusunu artırır b) Hacdaki ibadetler insanı olgunlaştırmaz d) Tevhid inancı ve dini duyguları artırır 5. Aşağıdakilerden hangisi haccın toplumsal yararlarından a) Toplumsal dayanışmaya katkıda bulunur. b) Müslümanların kardeşçe duygular beslemesine katkıda bulunur. c) Kişinin toplumda daha ölçülü davranışlar sergilemesine katkıda bulunur. d) Allah ın rızasını kazandırmaz.

13 6. Aşağıdakilerden hangisi Haccın insan davranışları üzerindeki etkilerinden a) Farklı kültürden insanlar aynı amaç için toplanırlar. b) Hac insan davranışlarını etkilemez. c) Allah katında tüm insanların eşit olduğu anlaşılır. d) Hacda mal mülk ve makam üstünlüğü yoktur. C: KURBAN 9. Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? Kurban İbadeti 1. Allah a yakınlaşmak amacıyla kesilen hayvanlara ne denir? a) Kurban b) Yemin c) Adak d) Akika 2. Allah a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak amacıyla belli bir zamanda belli nitelikleri olan hayvanı Allah rızası için kesmeye ne denir? a) Kurban b) Adak c) Akika d) Şükür 3. İbadet amacıyla belli özelliklere sahip bir hayvanı, belli bir zamanda Allah'ın rızası için kesmeye ne denir? a) Sadaka b) Adak c) İbadet d) Kurban 4. Kurban denilince ilk akla gelen peygamber ve oğlu aşağıdakilerden a) Hz. İbrahim-Hz. Yakup b) Hz. Yakup- Hz. Yusuf c) Hz. Hz. İshak - Hz. Yakup d) Hz. İbrahim Hz. İsmail 5. Kurban kesmenin hükmü nedir? a) Farz b) Sünnet c) Vacip d) Haram 6. Kurban kesmenin dinimizce hükmü nedir? a) Sünnet b) Farz c) Vacip d) Mustehap 7. Aşağıdakilerden hangisi kurbanın vacip olmasının şartlarından a) Hür olmak b) Zengin olmak c) Erkek olmak d) Akıl-Baliğ olmak 8. Kurbanı kimler keser? a) Kasaplar b) Zenginler c) Çocuklar d) Kadınlar 9. Kurban kesmekle yükümlü olmak için bazı şartları taşımak gereklidir. Hangisi bu şartlardan a) Müslüman olmak b) Yolcu olmamak c) Ergenlik çağına girmiş olmak d) Erkek olmak 10. Kurban kesmekle yükümlü olmak için bazı şartları taşımak gereklidir. Hangisi bu şartlardan a) Akıllı olmak b) Özgür olmak c) Maddi durumu iyi olmak d) Yolcu olmak 11. Aşağıdakilerden hangisi kurban kesmeyebilir? a) Daha önce kesmiş olanlar b) Zengin olanlar c) Adak kurbanı kesenler d) Yolcu olanlar 12. Kurban ne zaman kesilir? a) Kurban bayram sabahı namazdan önce b) Bayramın 1. Gününden başlayıp 2.Günü akşamına kadar c) Bayram sabahı başlayıp 4. Günü akşam güneş batıncaya kadar d) Bayramın 1. Günü başlayıp 3. Günü akşamına kadar. 13. Vacip olan kurban ne zaman kesilir? a) Kurban Bayramının 1. Günü b) Kurban Bayramının Günü c) Kurban Bayramının ve 4. Günü d) Kurban Bayramının ve 3. Günü 14. Kurban, Kurban bayramının hangi gününde kesilmez? a) 1. Gününde b) 2. Gününde c) 3. Gününde d) 4. Gününde 15. Hangi hayvanlar kurban olabilir? a) Kümes Hayvanları b) Balıklar c) Vahşi Hayvanlar d) Koyun-Sığır 16. Kurban edilecek hayvanlardan sığır en az kaç yaşında olmalıdır? a) 1 b) 2 c) 3 d) Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kurban olabilir? a) Horuz b) Hindi c) Deve d) Kedi 18. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kurban edilemez? a) Tavuk b) Sığır c) Deve d) Koyun 19. Aşağıdakilerden hangisi kurban olmaz? a) İki yaşındaki sığır b) Bir yaşındaki koyun c) Beş yaşındaki deve d) Bir yaşındaki sığır 20. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi birden fazla kişi tarafından kurban edilebilir? a) Deve b) Koyun c) Keçi d) Hindi 21. I. deve II. sığır III. koyun IV. keçi Yukarıdakilerden hangileri birden fazla kişi tarafından kurban edilebilir? a) I-II b) I-III c) II-III d) II-IV 22. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kurban olmaz? a) Koyun b) Sığır c) Keçi d) Hindi 23. Deve ve sığır kaç hisseye kadar ortaklaşa kesilebilmektedir? a) 5 b) 2 c) 8 d) Koyun ve keçi kaç kişi tarafından kurban edilebilir? a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

14 25. Koyun ve keçinin kurban edilebilme şartları aşağıdakilerden hangisidir? a) 1 kişi adına kurban edilir En az 2 yaşında olmalı b) 1 kişi adına kurban edilir - En az 1 yaşında olmalı c) 2 kişi adına kurban edilir - En az 2 yaşında olmalı d) Hiçbiri 26. Sığır ve Mandanın Kurban edilebilme şartları aşağıdakilerden hangisidir? a) 1-7 kişi adına kesilir En az 2 yaşında olmalıdır b) 1-8 kişi adına kesilir En az 3 yaşında olmalıdır c) 1-7 kişi adına kesilir En az 1 yaşında olmalıdır d) 1-7 kişi adına kesilir En az 5 yaşında olmalıdır 27. Devenin kurban edilebilme şartı nedir? a) 1-7 kişi adına kesilir En az 7 yaşında olmalıdır b) 1-7 kişi adına kesilir En az 6 yaşında olmalıdır c) 1-9 kişi adına kesilir En az 7 yaşında olmalıdır d) 1-7 kişi adına kesilir En az 5 yaşında olmalıdır Dinlerde kurban.hz. İbrahim ve Kurban 1. Her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık. anlamındaki ayetten anlaşılan nedir? a) Eski insanlar kurban kesmezdi. b) Kurban Hz.İbrahim le başlamıştır. c) Kurban Hz.Muhammet zamanında emredilmiştir. d) Kurban ibadeti ilk insanla başlamıştır. 2. Rüyasında oğlunu kurban etmesi istenen peygamber aşağıdakilerden a) Hz. Muhammed (sav) b) Hz. İsmail c) Hz. İbrahim d) Hz. Adem 3. Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmek isteyişinin sebebi aşağıdakilerden a) Sevap kazanmak b) İnsanların kurban edilmesini istemesi c) Oğlunu sevmeyişi d) Allah a verdiği sözü yerine getirmek 4. Kuran da Allah ın denemek amacıyla oğlunu kurban etmesini emrettiği, fakat sonunda kesmesine izin vermediği Peygamber ve oğlu kimdir? a) Yakup- Yusuf as. b) Davut-Süleyman a s. c) İbrahim-İshak as d) İbrahim-İsmail as. 5. Kurban kesme ibadeti aşağıdaki peygamberlerden hangisi ile başlar. a) Hz. Nuh b) Hz. İsmail c) Hz. İbrahim d) Hz. İsa 6. Islam dinine göre kurban ibadeti aşağıdaki peygamberlerden hangisiyle başlamıştır? a) Hz. Musa b) Hz. Süleyman c) Hz. İbrahim d) Hz. İsa 7. İlk kurbanı hangi peygamber kesmiştir? a) Hz. Adem b) Hz. İbrahim c) Hz. Muhammed d) Hz. Musa 8. Kurban edilmek istenen peygamber kimdir? a) Hz. Adem b) Hz. İbrahim c) Hz. İsmail d) Hz. Musa Kurban Nasıl Kesilir? Kurban, Allah a yakınlaşmanın bir aracıdır. 1. Kurban keserken hangi sözcüğü kullanırız? a) Elhamdülillah b) Bismillah c) Suphanallah d) Lailaheillallah 2. Kesilen kurban neticesinde Allah a ulaşan nedir? a) Takva b) Et c) Kan d) Kurbanlık koç 3. Kurbanı keserken aşağıdakilerden hangisi söylenir? a) Bismillahirrahmanirrahim b) Allahu ekber c) Sübhanallah d) Bismillahi allahu ekber 4. Kurban keserken hangi sözcüğü kullanırız? a) Eyvallah b) Maşallah c) İnşallah d) Bismillah 5. Kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Hangisi bu kurallara uymayan bir davranıştır? a) Kurbanlık hayvanın bilen kişiler tarafından kesilmesi b) Kurbanlık hayvana eziyet edilmemesi c) Çevre temizliğine dikkat edilmesi d) Kurban atıklarının ortada bırakılması 6. Kurbanın etiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Kurbanın 1/3 ü fakirlere verilir b) Kurbanın 1/3 ü evde bırakılır c) Kurbanın 1/3 ü eşe ve dosta verilir d) Kurbanın etinden kesen kişi yiyemez 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. a) Kurbanın etinin bir bölümü evde bırakılır. b) İhtiyacı olanlar hiç dağıtmayabilir. c) Kurbanın etinin bir bölümü fakirlere verilir. d) Kurbanın etinin tamamı dağıtılmalıdır. 8. Kurban etiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. a)fakirlere dağıtılabilir. b)sahibi yiyebilir. c)kesenin çocukları yiyemez d)komşu ve akrabalarla yenebilir. 9. Kurban kesildikten sonra ne yapılmalıdır? a) Eti satılmalıdır b) Sucuk yapılmalıdır c) Fakirlere dağıtılmalıdır d) Gömülmelidir 10. Kurban kesildikten sonra ne yapılmalıdır? a) Mangal yapılmalıdır b) Sucuk yapılmalıdır c) Fakirlere dağıtılmalıdır d) Saklanmalıdır

15 11. Kurban derisi hangisine verilmez? a) Yardım Kuruluşlarına b) Fakirlere c) Zenginlere d) Yoksullara 12. Kurbanın derisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kurbanın derisi özenle kesilmelidir. b) Derisini kurban kesen kişinin kullanması yasaktır. c) Kurbanın derisi fakirlere veya hayır kurumlarına verilmelidir. d) Kurban kesen kişi deriyi satıp parasını kullanabilir. 7. Adak kurban etinden fakir sayılan aşağıdaki kimselerden hangisi yiyemez? a) Adak kurban kesenin kardeşi b) Adak kurbanı kesenin kaynanası c) Adak kurbanı kesenin oğlu d) Adak kurbanı kesenin amcası 8. Aşağıdaki hangi kurbanın etinden, onu kesen ve ailesi yiyemez? a) Şükür Kurbanı b) Akika Kurbanı c) Adak Kurbanı d) Hiçbiri Kurban, insanlar arasında dayanışmayı sağlar. 1. Kurbanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Kurban kesmek insanı Allah a yakınlaştırır b) Kurban bize başkalarını düşünme alışkanlığı kazandırır c) Toplumda dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunur d) Kurban kesen kişi kurban etinin hepsini dağıtmak zorundadır. 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi adak kurbanı için doğru a) Adak kurbanının etinden kesen yiyemez. b) Adak Kurbanı Kurban bayramında kesilir. c) Adak kurbanının eti fakirlere dağıtılır. d) Adak kurbanının etinden kesenin aile efradı yiyemez. 3. Bir işin veya isteğin olması halinde kesilmesi istenilen kurbana ne ad verilir? a) Şükür Kurbanı b) Akika Kurbanı c) Nafile Kurban d) Adak Kurbanı 4. İnsanlar kendilerini mutlu edecek bir haber, yeni bir ev veya araba aldıklarında Allaha teşekkür etmek maksadıyla kestikleri Kurbana ne denir? a) Şükür Kurbanı b) Akika Kurbanı c) Adak Kurbanı d) Hiçbiri 5. Çocuk sahibi olan anne ve babanın Allaha teşekkür etmek maksadıyla kestikleri Kurbana ne denir? a) Şükür kurbanı b) Akika Kurbanı c) Adak Kurbanı d) Hiçbiri 6. Adak kurbanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Adak kurbanının etinden kesenin ailesi yiyemez. b) Adak kurbanının eti fakirlere dağıtılır. c) Adak kurbanının etinden kesen yiyemez. d) Adak Kurbanı Kurban bayramında kesilir.

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir.

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. Zekât Terim Olarak İse; Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının ya da parasının belli bir miktarını Allah

Detaylı

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1. İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı - İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. - İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başka

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3 I-Arafatta vakfe II-İhram III-Kurban kesme 1- Hac esnasında yapılanları düşünerek, yukarıdakilerin yapılış sırası aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

Yardımlaşma Kurumlarımız. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi

Yardımlaşma Kurumlarımız. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Yardımlaşma Kurumlarımız Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? BÖLÜM:

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ H A C 1. Aşağıdakilerden hangisi hac görevini yaparken yapılması zorunlu olan görevlerden biri değildir? a) İhrama girmek b) Tavaf etmek c) Şeytan taşlamak d) Telbiye getirmek

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler? 1. Üzerinde yaşadığımız dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi, kendilerine takdir edilmiş bir yörüngede hareket eder. Dünyamız, ne diğer gezegenlere çarpar, ne de onlardan uzaklaşır. Yeryüzünde de

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi zekât vermesi gereken kişide aranması gereken özelliklerden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi zekât vermesi gereken kişide aranması gereken özelliklerden birisi değildir? D İ N K Ü LT Ü R Ü V E A H L A K B İ L G İ S İ D E R S İ 1. D Ö N E M 2. S I N AV H A Z I R L I K S O R U L A R I 1 HAZIRLAYAN: ABDURRAHMAN UÇAR Aşağıdakilerden hangisi zekât vermesi gereken kişide aranması

Detaylı

2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ

2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1- İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı: İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz.

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi [Ünite Çalışma Kitapçığı] 8 1. ÜNİTE : ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 2. ÜNİTE: KAZA VE KADER Alperen ÇELİK Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni 2013 KAVRAMLAR KAZANIMLAR 2.

Detaylı

1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 2. İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 2. İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 8. SINIF 2. ÜNİTE ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir HAC İBADETİ NEDİR Hac ibadeti; İslamın şartlarından beşincisi olup, Kameri aylardan Zilhicce ayında İslam kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım, kendisine yardımcı olanlara eytullah a yüz sür evladım! diye

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09 VEDA (Sader) TAVAFI Mekke den ayrılmayı isteyince, yedi şavt olarak, remil ve sa y olmaksızın tavafı sader (ved a tavafı) yapar. Bu, Mekke de mukim olmayanlara vaciptir. Sonra zemzemden içer, sonra Kabe

Detaylı

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI 34 HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI İhrama girdikten sonra birtakım yasaklar başlar ki bunlara uyulmaması hâlinde hem haccın sevabında bir eksilme, hem de birtakım dünyevi cezalar söz konusu olur. İhramlının

Detaylı

BÖLÜM: 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka

BÖLÜM: 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

Ne Kadar Verilir. 1/40 -- % 2,5 30 1/30. 1 Adet Koyun veya Keçi. -- 1/10 veya 1/20

Ne Kadar Verilir. 1/40 -- % 2,5 30 1/30. 1 Adet Koyun veya Keçi. -- 1/10 veya 1/20 İNSANIN YARDIMLAŞMAYA İHTİYACI Yaratılıştan gelen farklılıklarla hayatın içinde yoğrulan insanlar muhakkak birbirleriyle yardımlaşma ihtiyacı duyarlar. Yardım anlayışının özünde fedakârlık vardır. Maldan

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 28 KSIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. şağıdaki hadislerden hangisi İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi en iyi açıklar? 3. ) Sadaka

Detaylı

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI 1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI İhrama nasıl girilir? Umre ya da hac yapmak isteyen kişi, niyet ettikten sonra telbiye yaparsa muhrim olur. Yani ihrama girmiş olur. Niyet eder telbiye yapmazsa ya da telbiye

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır FİZİKİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Yeşil Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler Gri Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler HUKUKİ Bedenimizi Hazırlama Yürüyüş Egzersiz Yanımıza Alacaklarımız İlaçlarımız

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

ÇİÇEK TURİZM 2012 UMRE REHBERİ Çiçek Turizm güvencesiyle, tecrübeli görevliler refakatinde, kutsal topraklara, huzura yolculuk. Aşkla yanan kalpleri yumuşatacak, unutulmaz bir hatıraya doğru. 27 YILLIK

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

İMAN İBADET AHLAK. SALİH AMEL İyi, güzel, faydalı, iyi bir niyet ile yapılmış olan iş ve davranışlardır.

İMAN İBADET AHLAK. SALİH AMEL İyi, güzel, faydalı, iyi bir niyet ile yapılmış olan iş ve davranışlardır. İMAN İBADET AHLAK Allah a çağıran, salih amelde bulunan ve: Gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? (Fussilet, 41/33) Bizim katımızda sizi (bize) yaklaştıracak olan, ne mallarınız,

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Kurbanla ilgili merak edilen sorulara cevaplar

Kurbanla ilgili merak edilen sorulara cevaplar On5yirmi5.com Kurbanla ilgili merak edilen sorulara cevaplar Diyanet İşleri Başkanlığının fetva hattı, istismarı önlemek için bir süre önce kapatılırken, Kurban Bayramı'nın yaklaştığı günlerde merak edilen

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac UMRE PROGRAMI 1993 yılının sonbaharında Türkiye de Umre ve Hac yapmak isteyenlere daha kaliteli hizmet sunmak maksadıyla dört ortak tarafından, İstanbul'da kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. O yıllarda,

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

KURBAN REHBERİ (SÜNNETE UYGUN ŞEKİLDE KURBAN ALIM-KESİM- HİSSELEMEK-İNFAK ETMEK-VEKALET VERMEK GİBİ HUSUSLAR) 2017 / İstanbul

KURBAN REHBERİ (SÜNNETE UYGUN ŞEKİLDE KURBAN ALIM-KESİM- HİSSELEMEK-İNFAK ETMEK-VEKALET VERMEK GİBİ HUSUSLAR) 2017 / İstanbul KURBAN REHBERİ (SÜNNETE UYGUN ŞEKİLDE KURBAN ALIM-KESİM- HİSSELEMEK-İNFAK ETMEK-VEKALET VERMEK GİBİ HUSUSLAR) 2017 / İstanbul MÜCEDDİD VAKFININ HEDİYESİDİR İRTİBAT SE-DA MESCİDİ MÜCEDDİD VAKFI 0212 558

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE 2012 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: > Usulune Uygun İbadet, > İrşad ve Rehberlik, > Güven ve Huzur, > Sağlıklı İntikal ve İkamet, > Zaman ve Mali

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DENEME SINAV SORULARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DENEME SINAV SORULARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DENEME SINAV SORULARI 1. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biri de seçme ve yapma gücüdür. İnsanda sınırlı da olsa bulunan bu özelliğe ne ad verilir?

Detaylı

5.SINIF 2. SINAV ÖNCESİ SORU BANKASI 11-Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece mal ile yapılır? a) Namaz b) Zekat c) Dua d) Hac

5.SINIF 2. SINAV ÖNCESİ SORU BANKASI 11-Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece mal ile yapılır? a) Namaz b) Zekat c) Dua d) Hac 1-Allah'ın emirlerini yerine getirip, kulluk yapmaya ne denir? a) Namaz b) İbadet c) Niyet d) Secde 2-Allah a karşı kulluk görevini yerine getirmek için, onun emir ve yasaklarına uygun yapılan iş ve davranışlara

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK ÜNİTE : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU 5.SINIF 1- Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? A) İnsanlara güven vermek

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI 1. İNANÇ A. ALLAH İNANCI Tevhit: Bütün kâinatın yaratıcısı olan Allah ın bir tek ilah olduğuna, onun ne zatında, ne fiillerinde, hiçbir ortağı olmadığına

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar Başlıca İbadetler Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 İbadet, Arapça kökenli bir kelime İbadetin sözlük anlamı: Kulluk

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?...

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... 102 Dinsel Ve Tarihsel Bir Tespit...103 Vahiy Nedir?... 105

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ ??? ????? ???? ???? Besinler

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Kurban hayvan katliamı demek değildir

Kurban hayvan katliamı demek değildir On5yirmi5.com Kurban hayvan katliamı demek değildir Müslümanların yardım kuruluşları aracılığıyla kurbanlarını başka ülkelerde kestirmesinin hiçbir sakıncasının olmadığını belirten Prof. Dr. Beşir Gözübenli,

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Telbiye (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve n-ni mete leke ve l mülk lâ şerike lek) demektir.

Telbiye (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve n-ni mete leke ve l mülk lâ şerike lek) demektir. Haccın Eda Şekilleri Hac, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir. Hac ayları Hicrî takvime göre Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac, bu aylar içinde umresiz

Detaylı

UMRE SUNUMU 2014. www.safahacumre.com

UMRE SUNUMU 2014. www.safahacumre.com UMRE SUNUMU 2014 www.safahacumre.com ALİ BİN MUVAFFAK HZ. LERİ; Ali bin Muvaffak hazretleri, bir zaman Kâbe-i muazzamayı tavaf ettikten sonra Altın oluğun hizâsında oturup tefekküre daldı. "Acabâ Allahü

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Muhterem Hacılarımız, Kutsal yolculuğumuz hayırlı olsun Bu imkânı ve fırsatı veren Allah a şükürler olsun.

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur.

Detaylı

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2013 HAC PROGRAMLARI HAKKIMIZDA Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile de hizmet vermektedir. Şirketimiz A grubu olarak 3735

Detaylı

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI I. KUR ÂN BİLGİLERİ (A) KİTAPÇIĞI 1. Aksâmü l-kur ân ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? a) Kur ân ın kıssaları b) Kur ân ın kısımları c) Kur ân daki

Detaylı

HACCIN YAPILIŞI. Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne lhamde ve n-ni mete leke ve l-mülk, lâ şerîke lek!

HACCIN YAPILIŞI. Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne lhamde ve n-ni mete leke ve l-mülk, lâ şerîke lek! HACCIN YAPILIŞI Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne lhamde ve n-ni mete leke ve l-mülk, lâ şerîke lek! Hacca ilişkin görevlerinizi benden öğreniniz. (Nesâî, Menasîk, 220) Hac,

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Ramazan Ayı ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan, bu zamanlarda

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı