ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..."

Transkript

1

2 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Üniversitemiz Tarafından Sunulan Hizmetler.. 35 a) Anahizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler b)danışma ve Denetim Birimleri tarafından Sunulan Hizmetler.. 35 c)yardımcı Birimler Tarafından Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...71 II-AMAÇ VE HEDEFLER.73 A-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Sonuçlar Mali Denetim sonuçları.90 B-PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgiler. 91 IV-KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER...92 B-ZAYIFLIKLAR...94 C-DEĞERLENDİRME 94 V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 Kurulduğu günden bugüne büyük bir hızla gelişen Üniversitemiz, her geçen yılla beraber fiziki ve akademik yapılanmasını büyütmeye başlamıştır. Üniversitemizde 2006 yılında 400ü öğretim üyesi olmak üzere 1000 i aşkın öğretim elemanı, 2600 civarında idari personel ile öğrenciye eğitim-öğretim ve yılda hastanın teşhis ve tedavi hizmeti gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin bugün geldiği noktada; fakülte sayısı 9 a, yüksekokul sayısı 2 ye, meslek yüksekokulu sayısı 11 e ve araştırma uygulama merkezi sayısı 9 a ulaşmıştır. İnönü Üniversitesi; eğitim-öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini çağdaş standartlarda yürüterek, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Çağdaş, değişime ayak uydurabilen ve akademik yaşamda toplam kalite felsefesini benimsemiş olan Üniversitemiz, 2006 yılında da kısıtlı bütçe olanaklarına rağmen bilgiyi üreten, paylaşan ve hayata dönüştürebilen bireyler yetiştirmek için gösterdiği çabayı arttırarak devam ettirmiştir. Bu çabalar sonucunda öğretim üyesi başına düşen makale sayısı sıralamasında 53 devlet üniversitesi arasında ODTÜ den sonra 2. sıraya yerleşmiştir. Yapılan bilimsel araştırmaların sunulduğu ulusal düzeyde pek çok bilimsel kongre ve sempozyum 2006 yılında gerçekleştirilmiştir. 3

4 Sağlık hizmetlerinde her geçen yıl yükselerek oluşan niteliksel ve niceliksel değişiklikler bu yılda da devam etmiştir. Tüm branşlarda verilen yüksek standarttaki sağlık hizmetlerinin yanı sıra karaciğer naklinde çok önemli gelişmeler sonucunda Turgut Özal Tıp Merkezi, üç büyük kent dışındaki en önemli referans merkezi olmuştur yılında da öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif açıdan gelişmeleri yönünde yoğun çabalar sarfedilmiştir. Üniversitemizin 2006 yılı Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi gereğince bu çerçevede hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporda İnönü Üniversitesinin misyonu ve vizyonu, yetki, görev ve sorumlulukları, idareye ilişkin bilgiler, amaç ve hedefler, mali ve performans çalışmaları hakkındaki bilgilere yer verilmiştir. Saygılarımla Prof.Dr.Fatih HİLMİOĞLU Rektör 4

5 I-GENEL BİLGİLER A - MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, topluma hizmet sunumu ilkesi doğrultusunda, özgür ve bilimsel düşünce gücüne sahip, üretken, insan haklarına saygılı, ulus ve çevre sorunlarına duyarlı, yurt kalkınmasında mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeyde kullanabilen, sanatsal ve kültürel birikime sahip bireyler yetiştirmektir. VİZYONUMUZ Eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet sunumunda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan çağdaş, sanata değer veren, insana hizmet odaklı, üstün nitelikli bireyler yetiştiren, disiplinlerarası sinerji yaratan, yenilikçi, yaratıcı, toplumsal gelişimde öncü, çalışanların memnuniyetini sağlayan ve öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversite olmaktır. 5

6 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, bilim, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ülkenin ilerlemesi ve gelişmesi konusunda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak, bunları öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmektir. İnönü Üniversitesinin amacı: a) Öğrencilerini: ATATÜRK inkılâplarını ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, - İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek, b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulanacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak, c) Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. 6

7 Ana İlkeler İnönü Üniversitesinde ; A-Öğrencilere, ATATÜRK inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır, B-Milli Kültürümüz; örf ve adetlerimize bağlı kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır C- Eğitim-öğretim dalları ile amaçları gözetilerek eğitim-öğretimde birlik ilkesi sağlanır, D-Eğitim-öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak geliştirilir, E-Eğitim-öğretimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır, 7

8 C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Kampus alanı dönüm büyüklüğünde olan İnönü Üniversitesi, Malatya nın 10 km doğusunda 309 no lu karayolu üzerinde kurulmuştur. Fakülte ve yüksekokulların bazılarıyla idari birimler ve sosyal tesislerin önemli kısmı ile Turgut Özal Tıp Merkezi, Üniversite yerleşke alanı içerisinde bulunmaktadır. Malatya Meslek Yüksekokulu il merkezindeki kendi binalarında hizmet vermektedir. Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Yakınca Meslek Yüksekokulu şehir merkezine 7 km, Üniversitemiz kampusuna 19 km uzaklıktadır. Arapkir Meslek Yüksekokulu ve Sürgü Meslek Yüksekokulu ise ilçe merkezlerinde kendi binalarında eğitim hizmetini sürdürmektedir. Kampus Alanı İçinde Bulunan Fakülteler, İdari Binalar, Enstitüler ve Bu Binalarda Görev Yapan Birimler 1-Rektörlük Binası Bu binada Rektörlük Makamı, Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcıları, Basın ve Halkla İlişkiler Birimi bulunmaktadır. 2- İdari Birimler Binası Rektör Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Personel Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma Uzmanlığı, Bilimsel Araştırma Birimi ve Avrupa Birliği Ofisi bu binada yerleşmiş bulunmaktadır. 3-Kütüphane Binası Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Kütüphane Bölümü, Okuma Bölümü, Ödünç Servisi, Danışma Kaynakları Bölümü, Muti-media Odası, Konferans Salonu, Kültürel Yayınlar Bölümü, Rezerve Bölümü, Sağlama Servisi, Kataloglama/Sınıflandırma Servisi, Okuma Salonu, Grup Çalışma Odası, Özel Çalışma Odaları, Gazete Okuma Odası bu binada bulunmaktadır. 8

9 4-İnternet Binası Enformatik Bölümü, Öğrenci İnternet Hizmeti bölümleri, Foto Film Merkezi bu binada bulunmaktadır. 5-Kongre ve Kültür Merkezi Binası Konferans, Konser ve Balo Salonları bu binada bulunmaktadır. 6-Merkezi Araştırma Laboratuarı Üniversite üst düzey Araştırma Laboratuarı ve Birimleri bu binada bulunmaktadır. 7-Tıp Fakültesi Binası Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bu binada bulunmaktadır. 8-Fen Edebiyat Fakültesi Binası ( 4 Blok) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Matematik Bölümü, Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Amfiler, Laboratuar Bölümleri, Kayısı Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Gök Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Derslikler ve İdari Birimler İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Sağlık Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Akçadağ Meslek Yüksekokulu, Battalgazi Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü, Tarih Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Türk Dili Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü bu binadadır. 9-Eğitim Fakültesi Binası ( 2 Blok) Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Matematik Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi, Biyoloji Öğretmeliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği ve İdari Birimler bulunmaktadır. 11-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ( 2 Blok) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, İşletme Bölümü, İktisat Bölümü, Kamu Yönetimi, Ekonometri Bölümü, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sanayi 9

10 İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Osmanlı Devri Adliye Sicil Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İdari Birimler bulunmaktadır. 12-Mühendislik Fakültesi ( 2 Blok) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hekimhan Meslek Yüksekokulu ve İdari Birimler bulunmaktadır. 13-Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Resim Bölümü, Müzik Bölümü, Seramik Bölümü ve İdari Birimler bulunmaktadır. 14-Turgut Özal Tıp Merkezi metre karelik bir alana oturtulmuştur. Toplam kapalı alanı metre karedir. Binanın dışı, ısı yalıtımı yüksek reflektif camlar ile ısı bariyerli giydirme cephelidir. Dışarıya açılan penceresi yoktur. Tüm kapalı alanlarda ısıtma, ameliyathanelerde laminer hava değişimini sağlayan hijyenik klimatizasyon, soğutma ve havalandırma klima santralleri, soğutma grupları ve aspiratörlerden oluşan modern bir iklimlendirme sistemi ile sağlanmaktadır. 16 katlı hasta yatak kulesinde 850 hasta yatak kapasitesi vardır. Dikine kurulu hastanede taşıma 27 adet son derece modern asansörler ile sağlanmaktadır. Merkez 765 hasta yatağı ile hizmet vermekte olup, hasta odaları en rahat ortam içinde hizmet verecek şekilde mevsim şartlarına göre hasta için en iyi iklim ortamını sağlayan, merkezi havalandırma, iklimlendirme ve klimatizasyon sistemiyle projelendirilmiştir. Odalarda çağırma sistemi, merkezi oksijen ve vakum sistemleri ve her hastanın ayrı telefonları, her odanın müstakil tuvalet ve özel banyoları vardır. Projede 130 yoğun bakım yatağı, 26 adet en son teknolojiyi içeren ameliyathane bulunmaktadır. (Yoğun bakım yataklarından 120 tanesi, ameliyathanelerden de ancak 16 tanesi tamamlanabilmiştir.) Her klinikte müstakil derslikler ve her katta hasta sahipleri için özel dizayn edilmiş bekleme ve dinlenme salonları mevcuttur. Polikliniklerde ve tüm hastanede planda mevcut olan, tam otomasyon sistemine geçiş yapılmıştır. Hastanede Slayt-Fotoğraf Merkezi, 10

11 Poliklinik Katında 4 adet toplantı ve Ders Salonu, B1 katında bir Tıp Kütüphanesi mevcuttur. Sıhhi tesisatta, ses yapmayan ve mikrop barındırmayan özel borular kullanılmıştır. Merkeze ait bazı sayısal veriler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ BİRİM SAYI (ADET) ALAN (m²) ACİL SERVİS 2 (Erişkin +Çocuk) m² YOĞUN BAKIM m² AMELİYATHANE m² KLİNİK 25 (Zemin Kat) 4810 LABORATUVAR 8 (ADG + 1.Kat) ECZANE RADYOLOJİ ALANI 1 ( ) 813 m² NÜKLEER TIP ALANI 1 ( ) 235 m² STERİLİZASYON ALANI 1 (480) 480 m² MUTFAK 1 (510) 510 ÇAMAŞIRHANE 1 ( 414) 414 TEKNİK SERVİS 1 ISI MERKEZİ ENERJİ MERKEZİ TRAFO MERKEZİ BOD.+4.KA4+ADG 4.KAT HAST.TOPL. KAPALI ALANI m² m² 11

12 Kampus Alanı Dışındaki Birimlerimiz Sürgü Meslek Yüksekokulu Yüksekokulumuz iki ana binada hizmet vermektedir. Bunlardan birincisi Sürgü Belediye Başkanlığının Yüksekokulumuza tahsis etmiş olduğu ve daha önce Belediye Başkanlık binası olarak kullanılan Belediye binasıdır. İkincisi ise Araştırma ve Uygulama Birimimiz olarak Sürgü Kasabası Takas Mevkiinde bulunan Değirmen Tesisleridir. Ayrıca Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak iki öğrenci (kız ve erkek) yurdu binası da bulunmaktadır. Yakınca Meslek Yüksekokulu Yüksekokulumuzun binası S.S. Özsan Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından, üniversitemizce kullanılmak üzere Üniversitemize geçici süre ile tahsis edilmiş olup Özsan Sanayi Sitesi girişinde yaklaşık 6000 m² alanda kurulmuştur m² kapalı alanı vardır. Aynı zamanda kantin olarak kullanılan yemekhane 150 m², sosyal ve kültürel amaçlı kullanılan kapalı alanlar 120 m², atölye ve laboratuarlar 600 m² sınıflar 500 m², Kütüphane 40 m², bürolar 250 m² alana sahiptir Malatya Meslek Yüksekokulu Yüksekokulumuz şehir merkezine 3 km mesafede olup, m 2 alan üzerine kurulmuştur. 3 ana bina, 3 prefabrik tek katlı bina, spor salonu ve 4 daireli lojman binasından oluşan bina ve tesislerde 32 derslik, 22 atölye ve laboratuar, 1 kütüphane, 1 Internet odası, kantin, ısı santrali, mutfak ve yemekhane bulunmaktadır. Arapgir Meslek Yüksekokulu Yüksekokulumuz Arapgir ilçesindedir m² kapalı alanda 4 ofis, 4 dershane, 2 bilgisayar laboratuarı, 1 kütüphane, 1 yemekhane, 1 kantin, 1 toplantı salonu ve 3 adet atölye bulunmaktadır. 12

13 Kampus Alanı İçinde Bulunan Sosyal Alanlar Olimpik yüzme havuzu Sentetik çim saha Halı sahalar Basketbol sahaları Tenis kortları Kort Kafe Çardak Kafe Küllük Kafe ABC Kafe Tıp Kafe Havuz Kafe Kampus Alanı İçinde Bulunan Öğrenci Yurtları a) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurt binaları b) Özel Mevhibe İnönü Kız Öğrenci Yurdu Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3-4 Yatak Sayısı 5-Üzeri Oda Sayısı Alan m²

14 Eğitim Alanları ve Derslikler EĞİTİM ALANI KAPASİTESİ 0-50 KAPASİTESİ KAPASİTESİ KAPASİTESİ KAPASİTESİ Anfi Sınıf Bil.Lab. 15 Diğ.Lab Toplam KAPASİ TESİ 251- ÜZERİ SOSYAL ALANLAR Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı 4 Adet Kantin Alanı 450 m² Kafeterya Sayısı 4 Adet Kafeterya Alanı 2425 m² Yemekhaneler Öğrenci Yemekhane Sayısı 10 Adet Öğrenci Yemekhane Alanı 3080 m² Öğrenci Yemekhane 1250 Kişi Kapasitesi Personel Yemekhane Sayısı 2 Personel Yemekhane Alanı 230 m² Personel Yemekhane 300 Kişi Kapasitesi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı Misafirhane Kapasitesi 1 Adet 45 Yataklı 14

15 Lojmanlar Lojman Sayısı 376 Adet Lojman Brüt alanı m² Dolu Lojman Sayısı 331 Adet Boş Lojman Sayısı 45 Adet Kampüsümüz de Bulunan Lojmanlar; Üniversite Kampus alanı içerisinde personelimizin daha rahat ortamda yaşaması için lojmanlar inşa edilmiştir. Lojman sayıları ve dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. TOPLAM LOJMAN SAYISI DOLU BOŞ

16 Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı 3 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı m² Açık Spor Tesisleri Sayısı 22 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı m² Toplantı ve Konferans Salonları Kapasitesi 0-50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasit esi 251- Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı 1 Adet Sinema Salonu Alanı 182 m² Sinema Salonu 60 Kişi Kapasitesi 16

17 Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi 1 Adet 50 Kişi Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı 70 Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı 370 m² Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı Mezun Öğrenciler Derneği Alanı Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu alanları Anaokulu Sayısı 1 Anaokulu Alanı 320 m² Anaokulu Kapasitesi 60 Kişi İlköğretim Okulu Sayısı 2 İlköğretim Okulu Alanı 3050 m² İlköğretim Okulu Kapasitesi 481 Kişi 17

18 HİZMET ALANLARI Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası Toplam AMBAR ALANLARI Ambar Sayısı 21 Adet Ambar Alanı 1270 m² 18

19 ARŞİV ALANLARI Arşiv Sayısı 21 Adet Arşiv Alanı 602 m² ATÖLYELER Atölye Sayısı 32 Adet Atölye Alanı 2080 m² GENEL GÖRÜNÜMLER 19

20 TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 20

21 ÇARDAK KAFE 21

22 22

23 2-ÖRGÜT YAPISI Rektör Bilindiği üzere Devlet Üniversitelerinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Görev süresi dört yıldır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör Yardımcıları Rektör yardımcıları, Rektör tarafından atanır. Rektör görevi başında olmadığı zaman yardımcılardan birisini yerine vekil bırakır. Senato Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim biçim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl içinde seçilecek 3 profesörden oluşur. Genel Sekreter Genel Sekreter, rektöre doğrudan bağlı olarak üniversitenin idari işlerinden sorumlu yöneticidir. Personel alımı ve çıkarılması işlemleri, yazışmaların düzenlenmesi, öğrenci kayıt işleri, bütçe hazırlanması ve diğer mali işler, tesislerin işletilmesi ve onarımı, koruma güvenlik ve her türlü malzeme alımı görevleri arasındadır. FAKÜLTE ORGANLARI 23

24 Dekan Fakülte ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Enstitüler Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü müdürü, dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Yüksekokullar Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul kurulu veya yüksekokul yönetim kurulu, fakülte kurulu veya fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri, yüksekokul bakımından yerine getirirler. Daire Başkanlıkları Daire Başkanları sorumluluğundaki başkanlığın gerektirdiği görevlerin ifa edilmesi ve emrindeki personelin çalışma programlarını düzenleyip sevk ve koordinasyon bütünlüğünü sağlamakla görevli ve yetkilidirler. Başta 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname olmak üzere mevzuatta kendilerine verilen görevleri yaparlar. 3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Üniversitemizde yapılan işlerin ve verilen hizmetlerin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Üniversitemiz hizmetlerinin yürütülmesi sırasında Bilgi ve Teknolojik kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Üniversitemiz Fakültelerinin ve diğer birimlerin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Enformatik Bölümü görev yapmaktadır. Üniversitemiz Rektörlüğünün, diğer birimlerin ve öğrencilerimizin proje ve programlarını sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmeleri için kullanılan bilgisayarların ve teknolojik cihazların hizmete sürekli hazır halde bulundurulması ve bakımları yapılmaktadır. Üniversitemiz İnternet portalında; 24

25 Öğrenci Otomasyon Sistemi Notlar Otomasyon Sistemi Danışman Otomasyon Sistemi Akademik birimler Linkleri İdari Birimler Linkleri Personel Web Maili Öğrenci Web Maili Online Bilgi Edinme Servisi Duyuru ve İlanlar Gelecek Etkinlikler Kongre Sempozyum Akademik Faaliyetler FTP Servisi Üniversite Radyomuz sunulan hizmetler arasındadır. DİĞER TEKNOLOJİK KAYNAKLAR CİNSİ İDARİ AMAÇLI EĞİTİM (ADET) AMAÇLI Projeksiyon Slayt Makinesi 8 12 Tepegöz 8 41 Episkop 1 3 Barkot Okuyucu 91 Baskı Makinesi 3 4 Fotokopi Makinesi 38 9 Fax 29 1 Fotoğraf Makinesi 10 2 Kameralar 2 4 Televizyonlar 68 8 Tarayıcılar 13 7 Müzik Setleri 5 Mikroskoplar DVD ler 5 5 ARAŞTIRMA AMAÇLI (ADET) 25

26 4-İNSAN KAYNAKLARI AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK PERSONEL Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE DOLU BOŞ TOPLAM KADROLARIN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE TAM ZAMANLI YARI ZAMANLI Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman YABANCI UYRUKLU AKADEMİK PERSONEL 26

27 YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI UNVAN GELDİĞİ ÜLKE ÇALIŞTIĞI BÖLÜM Profesör Azerbaycan Mühendislik Fak.Elektrik- Elektronik Profesör Azerbaycan Mühendislik Fak.Elektrik- Elektronik Doçent Kırgızistan Eğitim Fak.Güzel Sanatlar Eğitimi Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğt-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Kişi Sayısı AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI üzeri yaş yaş yaş yaş yaş Yüzde 1,29 20,25 21,05 22,25 17,56 17,56 DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL 27

28 DİĞER ÜNİVERSİTELERE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL ÜNVAN ADET BAĞLI OLDUĞU GÖREVLENDİRİLDİ BÖLÜM Ğİ ÜNİVERSİTE Profesör 1 Fen-Edb.Fak.Sosyoloji Adıyaman Üniversitesi Böl. Doçent Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğt.Öğr. Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL ÜNVAN ADET ÇALIŞTIĞI GELDİĞİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM Profesör 1 İktisadi İdari Bil.Fak. Adnan Menderes Ünv. Profesör 1 Eğitim Fak.Dek. Çanakkale Onsekiz mart Ünv. Profesör 1 Güzel Sant.Fak.Dek. Dokuz Eylül Ünv. Profesör 1 İİB Fak.İşletme Böl. Trakya Ünv. Doçent 1 Güzel Sanatlar Fak. Balıkesir Ünv. Yardımcı Doçent 1 Güzel Sanatlar Fak Zonguldak Karaelmas Ünv. Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğt.Öğr.Planlama cısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 6 28

29 İDARİ PERSONEL İdari Personel (Kadroların doluluk oranına göre) İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde 5,65 30,48 36,81 26,46 0,57 İdari Personelin Hizmet Süresi İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ 1-3 YIL 4-6 YIL 7-10 YIL YIL 21 YIL 29

30 YIL ÜZERİ KİŞİ SAYISI YÜZDE 16,39 10,06 25,69 13,32 16,49 18,02 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ 51 ÜZERİ KİŞİ SAYISI YÜZDE 3,83 15,81 22,33 18,60 32,21 6,90 Vizeli işçiler DOLU BOŞ TOPLAM Vizeli Geçici İşçiler

31

32 YILLARA GÖRE PROFESÖR DAĞILIMI YILLARA GÖRE DOÇENT DAĞILIMI

33 YILLARA GÖRE YARDIMCIDOÇENT DAĞILIMI YILLARA GÖRE ÖĞRETİM ELEMANI DAĞILIMI 33

34 YILLARA GÖRE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DAĞILIMI YILLARA GÖRE İDARİ PERSONEL DAĞILIMI 34

35 5 SUNULAN HİZMETLER Tıp Fakültesi Haziran 1987 de kurulmuş bulunan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Akademik Yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır tarihinden beri tahsis edilen yeni binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir yılı eğitim öğretim yılında 83 öğrenci kayıt yaptırmış olup, 73 öğrencimiz mezun olmuştur Mali Yılı bütçesi ile fakültemiz Personel Gideri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, Mal ve Hizmet Alımı giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si harcanmıştır. Eczacılık Fakültesi Fakültemiz, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca tarihinde kurulmuş olup, eğitimöğretim yılında eğitime başlamıştır yılı eğitim öğretim yılında 24 öğrenci kayıt yaptırmış olup, 31 öğrencimiz mezun olmuştur Mali Yılı bütçesi ile fakültemiz Personel Gideri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen Y TL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, Mal ve Hizmet Alımı giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si harcanmıştır. Eczacılık Fakültesi nin Temel Ezacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi Bölümlerinde, sadece örgün eğitim verilmektedir. Eğitim programı 35

36 içerisinde; teorik ve pratik dersler yer almakta ve öğrenci laboratuarlarında güncel bilimsel uygulamalar yapılmaktadır. Öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmekte olup; ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Fakültemize ilişkin DPT projeleri öğretim üyelerimizce yürütülmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi İnönü Üniversitesi nin kurumsal olarak yapılanması sürecinde ilk kurulan fakülte olan Fen-Edebiyat Fakültesi; 28 Şubat 1977 tarihinde Temel Bilimler Fakültesi olarak kurulmuş olup, Eğitim-Öğretim Yılı nda Fizik, Kimya ve Matematik bölümlerine öğrenci alınarak eğitime başlamıştır öğretim yılı itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten Batı Dilleri ve Edebiyatı, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere toplam 8 bölüm bulunmaktadır yılı eğitim öğretim yılında 551 öğrenci kayıt yaptırmış olup, 435 öğrencimiz mezun olmuştur Mali Yılı bütçesi ile fakültemiz Personel Gideri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, Mal ve Hizmet Alımı giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si harcanmıştır. Kurumlarla yapılan yazışmalar, öğretim üyelerinin jüri üyelikleri, öğretim elemanlarının görev sürelerinin takibi, bölümlerden istenen ders dağılımları, akademik, yıllık, mazeret izinlerinin takibi, rapor ve sevkler, öğrencilerin mezuniyet, öğrenci yataydikey geçiş işlemleri, kayıt silme-yenileme işlemleri, öğrenci faaliyetlerine yönelik alınan izinler, dersler için öğretim üyesi görevlendirmelerinin takibi, ek ders ücret formlarının toplanması ve kontrol edilmesi yapılan başlıca idari işlemlerdir. Seminer, konferans, panel ve benzeri akademik faaliyetler için yapılan yazışmalar, mezun olan öğrencilerin bitirme derecelerini bildiren yazılar, öğrencilerin askerlik 36

37 işlemlerinin takibi, öğrenci burslarına yönelik yazışmalar, kayıt yenilemeyen öğrencilerin takibi, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Disiplin Kurulu toplantıları ile ilgili yazışmalar ve personelin terfi-derecelerinin bölümlere iletilmesini içeren işlemlerde yapılmaktadır. Ulak-Net Birimi nde; öğretim elemanlarının internet ortamında akademik çalışmalar yapmasına imkan sağlanmaktadır. Mühendislik Fakültesi Fakültemiz 27 Haziran 1987 tarihinde kurulmuştur. Mühendislik Fakültesi; Kimya, Gıda, Maden, Elektrik-Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği olmak üzere sekiz bölümden oluşmaktadır. Şu anda Kimya, Gıda, Maden, Elektrik- Elektronik ve Makine Mühendisliği Bölümleri açıktır. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde ikinci öğretim mevcuttur. Fakültemizin öğrenci laboratuarlarında güncel bilimsel uygulamalar yapılmaktadır. Öğretim Elemanları ayrıca ulusal ve uluslar arası düzeyde çalışmalar yapmaktadır yılı eğitim öğretim yılında 167 öğrenci kayıt yaptırmış olup, 148 öğrencimiz mezun olmuştur Mali Yılı bütçesi ile fakültemiz Personel Gideri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si,sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si,mal ve Hizmet Alımı giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, Sermaye Giderleri için tahsis edilen YTL nin yıl sonu itibariyle YTL si harcanmıştır. 37

38 Eğitim Fakültesi İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarihinde kabul edilen ve tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1872 sayılı Kanun ile kurulmuş ve 03 Ekim 1983 tarihinde Eğitim Bilimleri Bölümüne öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamıştır.fakültemizde halen İlköğretim, Türkçe Eğitimi ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri nde normal eğitim yanında ikili eğitim de verilmektedir. Eğitim Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor, Yabancı Diller Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ve Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümlerinde de yalnızca normal Eğitim verilmektedir. Orta Öğretim Sosyal alanlar eğitimi bölümünde Lisans Öğrencisi bulunmamaktadır. Programlarımızdaki dersler içerisinde; teorik ve uygulamalı dersler yer almakta ve öğrenci laboratuarlarında güncel uygulamalar yapılmaktadır. Öğretim elemanları ayrıca ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır yılı eğitim öğretim yılında 740 öğrenci kayıt yaptırmış olup, 1087 öğrencimiz mezun olmuştur Mali Yılı bütçesi ile fakültemiz Personel Gideri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si,sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si,mal ve Hizmet Alımı giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, harcanmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakültemiz İnönü Üniversitesi nin kurumsal olarak yapılanması sürecinde 28 Mart 1983 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2809 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Fakültemizde halen, İşletme, İktisat, Kamu Yönetiminde normal ve ikili öğretim, Ekonometri Bölümünde ise normal öğretim eğitimi verilmektedir. Öğretim elemanları ayrıca ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedir. 38

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

ÖNSÖZ GENEL BİLGİLER A-VİZYON VE MİSYON 3 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 4

ÖNSÖZ GENEL BİLGİLER A-VİZYON VE MİSYON 3 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 4 ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER A-VİZYON VE MİSYON 3 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 4 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 5 1-Fiziksel Yapı 5 2-Örgüt Yapısı 12 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 14 4-İnsan Kaynakları 15

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 55 İktisat 5 Tüm İktisat (İÖ) 3 Tüm Maliye 5 Tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları Maliye (İ.Ö) 3 Tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 OKA 0 00 00 00 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 30 2 OKA 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 OKA 0 05 00

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF BİRİMLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF BİRİMLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF BİRİMLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! - 04 05 akademik yılında Üniversitemize bağlı muhtelif birimlerde, servis hizmetlerinde ve geçici

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI.. BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (SAĞLIK YÜKSEKOKULU) İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM 1 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi ULUYAZI KAMPÜSÜ MİSYON Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 4 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 8 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 4 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 8 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 4 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 8 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....11 1-Fiziksel Yapı.......12 2-Örgüt Yapısı.... 19 3-Bilgi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Taban Tavan Puanı Puanı TIP FAKÜLTESİ 543,699 527,246 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 412,719 351,322 Çalışma Ekonomisi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI Fakülte / Yüksekokul / Konservatuar Süresi Kontenjan Özel Koşul Yıllık Ücreti Ceyhan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0 2 0 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3 0 3 0 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0 2 0 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3 0 3 0 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2 1 ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 0 0 0 0 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2015-2016 MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 5 5 5 - Zihin Engelliler Eğitimi 1 1 1 - Zihin Engelliler

Detaylı

Taraf DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ D-35 FARABİ 01

Taraf DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ D-35 FARABİ 01 Taraf DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ D-35 FARABİ 01 Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Banu DURUKAN E-posta: banu.durukan@deu.edu.tr Tel: 0 232 412 10 29 Fax: 0 232 412 10 56 res: Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Cumhuriyet

Detaylı

2 04/03/2009 2009/1 47. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı.

2 04/03/2009 2009/1 47. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince Üniversitemiz Fen Bilimleri

Detaylı

2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Tarihi Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (İÖ) 2

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015 Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.09.05 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 9 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 3 3 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Haz. 1 2 3 4 5 6 Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 1 166

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 1/23 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 15 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) 15 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2014 1 GENEL BİLGİLER 1.1 KURULUŞUMUZ : Üniversitemiz; 03.07.1992 tarihinde kabul edilen, 11.07.1992 tarih

Detaylı

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR. 22726 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Öğr.Gör. 1 1 22727 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğr.Gör. 3 1 22728 İletişim Fakültesi

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ D43 - FARABİ- 01 Prof. Dr. Kaan ERARSLAN Farabi Kurum Koordinatörü Evliya Çelebi Yerleşkesi Rektörlük

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı