ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..."

Transkript

1

2 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Üniversitemiz Tarafından Sunulan Hizmetler.. 35 a) Anahizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler b)danışma ve Denetim Birimleri tarafından Sunulan Hizmetler.. 35 c)yardımcı Birimler Tarafından Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...71 II-AMAÇ VE HEDEFLER.73 A-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Sonuçlar Mali Denetim sonuçları.90 B-PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgiler. 91 IV-KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER...92 B-ZAYIFLIKLAR...94 C-DEĞERLENDİRME 94 V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 Kurulduğu günden bugüne büyük bir hızla gelişen Üniversitemiz, her geçen yılla beraber fiziki ve akademik yapılanmasını büyütmeye başlamıştır. Üniversitemizde 2006 yılında 400ü öğretim üyesi olmak üzere 1000 i aşkın öğretim elemanı, 2600 civarında idari personel ile öğrenciye eğitim-öğretim ve yılda hastanın teşhis ve tedavi hizmeti gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin bugün geldiği noktada; fakülte sayısı 9 a, yüksekokul sayısı 2 ye, meslek yüksekokulu sayısı 11 e ve araştırma uygulama merkezi sayısı 9 a ulaşmıştır. İnönü Üniversitesi; eğitim-öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini çağdaş standartlarda yürüterek, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Çağdaş, değişime ayak uydurabilen ve akademik yaşamda toplam kalite felsefesini benimsemiş olan Üniversitemiz, 2006 yılında da kısıtlı bütçe olanaklarına rağmen bilgiyi üreten, paylaşan ve hayata dönüştürebilen bireyler yetiştirmek için gösterdiği çabayı arttırarak devam ettirmiştir. Bu çabalar sonucunda öğretim üyesi başına düşen makale sayısı sıralamasında 53 devlet üniversitesi arasında ODTÜ den sonra 2. sıraya yerleşmiştir. Yapılan bilimsel araştırmaların sunulduğu ulusal düzeyde pek çok bilimsel kongre ve sempozyum 2006 yılında gerçekleştirilmiştir. 3

4 Sağlık hizmetlerinde her geçen yıl yükselerek oluşan niteliksel ve niceliksel değişiklikler bu yılda da devam etmiştir. Tüm branşlarda verilen yüksek standarttaki sağlık hizmetlerinin yanı sıra karaciğer naklinde çok önemli gelişmeler sonucunda Turgut Özal Tıp Merkezi, üç büyük kent dışındaki en önemli referans merkezi olmuştur yılında da öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif açıdan gelişmeleri yönünde yoğun çabalar sarfedilmiştir. Üniversitemizin 2006 yılı Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi gereğince bu çerçevede hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporda İnönü Üniversitesinin misyonu ve vizyonu, yetki, görev ve sorumlulukları, idareye ilişkin bilgiler, amaç ve hedefler, mali ve performans çalışmaları hakkındaki bilgilere yer verilmiştir. Saygılarımla Prof.Dr.Fatih HİLMİOĞLU Rektör 4

5 I-GENEL BİLGİLER A - MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, topluma hizmet sunumu ilkesi doğrultusunda, özgür ve bilimsel düşünce gücüne sahip, üretken, insan haklarına saygılı, ulus ve çevre sorunlarına duyarlı, yurt kalkınmasında mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeyde kullanabilen, sanatsal ve kültürel birikime sahip bireyler yetiştirmektir. VİZYONUMUZ Eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet sunumunda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan çağdaş, sanata değer veren, insana hizmet odaklı, üstün nitelikli bireyler yetiştiren, disiplinlerarası sinerji yaratan, yenilikçi, yaratıcı, toplumsal gelişimde öncü, çalışanların memnuniyetini sağlayan ve öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversite olmaktır. 5

6 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, bilim, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ülkenin ilerlemesi ve gelişmesi konusunda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak, bunları öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmektir. İnönü Üniversitesinin amacı: a) Öğrencilerini: ATATÜRK inkılâplarını ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, - İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek, b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulanacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak, c) Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. 6

7 Ana İlkeler İnönü Üniversitesinde ; A-Öğrencilere, ATATÜRK inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır, B-Milli Kültürümüz; örf ve adetlerimize bağlı kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır C- Eğitim-öğretim dalları ile amaçları gözetilerek eğitim-öğretimde birlik ilkesi sağlanır, D-Eğitim-öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak geliştirilir, E-Eğitim-öğretimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır, 7

8 C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Kampus alanı dönüm büyüklüğünde olan İnönü Üniversitesi, Malatya nın 10 km doğusunda 309 no lu karayolu üzerinde kurulmuştur. Fakülte ve yüksekokulların bazılarıyla idari birimler ve sosyal tesislerin önemli kısmı ile Turgut Özal Tıp Merkezi, Üniversite yerleşke alanı içerisinde bulunmaktadır. Malatya Meslek Yüksekokulu il merkezindeki kendi binalarında hizmet vermektedir. Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Yakınca Meslek Yüksekokulu şehir merkezine 7 km, Üniversitemiz kampusuna 19 km uzaklıktadır. Arapkir Meslek Yüksekokulu ve Sürgü Meslek Yüksekokulu ise ilçe merkezlerinde kendi binalarında eğitim hizmetini sürdürmektedir. Kampus Alanı İçinde Bulunan Fakülteler, İdari Binalar, Enstitüler ve Bu Binalarda Görev Yapan Birimler 1-Rektörlük Binası Bu binada Rektörlük Makamı, Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcıları, Basın ve Halkla İlişkiler Birimi bulunmaktadır. 2- İdari Birimler Binası Rektör Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Personel Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma Uzmanlığı, Bilimsel Araştırma Birimi ve Avrupa Birliği Ofisi bu binada yerleşmiş bulunmaktadır. 3-Kütüphane Binası Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Kütüphane Bölümü, Okuma Bölümü, Ödünç Servisi, Danışma Kaynakları Bölümü, Muti-media Odası, Konferans Salonu, Kültürel Yayınlar Bölümü, Rezerve Bölümü, Sağlama Servisi, Kataloglama/Sınıflandırma Servisi, Okuma Salonu, Grup Çalışma Odası, Özel Çalışma Odaları, Gazete Okuma Odası bu binada bulunmaktadır. 8

9 4-İnternet Binası Enformatik Bölümü, Öğrenci İnternet Hizmeti bölümleri, Foto Film Merkezi bu binada bulunmaktadır. 5-Kongre ve Kültür Merkezi Binası Konferans, Konser ve Balo Salonları bu binada bulunmaktadır. 6-Merkezi Araştırma Laboratuarı Üniversite üst düzey Araştırma Laboratuarı ve Birimleri bu binada bulunmaktadır. 7-Tıp Fakültesi Binası Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bu binada bulunmaktadır. 8-Fen Edebiyat Fakültesi Binası ( 4 Blok) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Matematik Bölümü, Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Amfiler, Laboratuar Bölümleri, Kayısı Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Gök Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Derslikler ve İdari Birimler İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Sağlık Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Akçadağ Meslek Yüksekokulu, Battalgazi Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü, Tarih Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Türk Dili Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü bu binadadır. 9-Eğitim Fakültesi Binası ( 2 Blok) Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Matematik Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi, Biyoloji Öğretmeliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği ve İdari Birimler bulunmaktadır. 11-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ( 2 Blok) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, İşletme Bölümü, İktisat Bölümü, Kamu Yönetimi, Ekonometri Bölümü, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sanayi 9

10 İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Osmanlı Devri Adliye Sicil Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İdari Birimler bulunmaktadır. 12-Mühendislik Fakültesi ( 2 Blok) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hekimhan Meslek Yüksekokulu ve İdari Birimler bulunmaktadır. 13-Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Resim Bölümü, Müzik Bölümü, Seramik Bölümü ve İdari Birimler bulunmaktadır. 14-Turgut Özal Tıp Merkezi metre karelik bir alana oturtulmuştur. Toplam kapalı alanı metre karedir. Binanın dışı, ısı yalıtımı yüksek reflektif camlar ile ısı bariyerli giydirme cephelidir. Dışarıya açılan penceresi yoktur. Tüm kapalı alanlarda ısıtma, ameliyathanelerde laminer hava değişimini sağlayan hijyenik klimatizasyon, soğutma ve havalandırma klima santralleri, soğutma grupları ve aspiratörlerden oluşan modern bir iklimlendirme sistemi ile sağlanmaktadır. 16 katlı hasta yatak kulesinde 850 hasta yatak kapasitesi vardır. Dikine kurulu hastanede taşıma 27 adet son derece modern asansörler ile sağlanmaktadır. Merkez 765 hasta yatağı ile hizmet vermekte olup, hasta odaları en rahat ortam içinde hizmet verecek şekilde mevsim şartlarına göre hasta için en iyi iklim ortamını sağlayan, merkezi havalandırma, iklimlendirme ve klimatizasyon sistemiyle projelendirilmiştir. Odalarda çağırma sistemi, merkezi oksijen ve vakum sistemleri ve her hastanın ayrı telefonları, her odanın müstakil tuvalet ve özel banyoları vardır. Projede 130 yoğun bakım yatağı, 26 adet en son teknolojiyi içeren ameliyathane bulunmaktadır. (Yoğun bakım yataklarından 120 tanesi, ameliyathanelerden de ancak 16 tanesi tamamlanabilmiştir.) Her klinikte müstakil derslikler ve her katta hasta sahipleri için özel dizayn edilmiş bekleme ve dinlenme salonları mevcuttur. Polikliniklerde ve tüm hastanede planda mevcut olan, tam otomasyon sistemine geçiş yapılmıştır. Hastanede Slayt-Fotoğraf Merkezi, 10

11 Poliklinik Katında 4 adet toplantı ve Ders Salonu, B1 katında bir Tıp Kütüphanesi mevcuttur. Sıhhi tesisatta, ses yapmayan ve mikrop barındırmayan özel borular kullanılmıştır. Merkeze ait bazı sayısal veriler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ BİRİM SAYI (ADET) ALAN (m²) ACİL SERVİS 2 (Erişkin +Çocuk) m² YOĞUN BAKIM m² AMELİYATHANE m² KLİNİK 25 (Zemin Kat) 4810 LABORATUVAR 8 (ADG + 1.Kat) ECZANE RADYOLOJİ ALANI 1 ( ) 813 m² NÜKLEER TIP ALANI 1 ( ) 235 m² STERİLİZASYON ALANI 1 (480) 480 m² MUTFAK 1 (510) 510 ÇAMAŞIRHANE 1 ( 414) 414 TEKNİK SERVİS 1 ISI MERKEZİ ENERJİ MERKEZİ TRAFO MERKEZİ BOD.+4.KA4+ADG 4.KAT HAST.TOPL. KAPALI ALANI m² m² 11

12 Kampus Alanı Dışındaki Birimlerimiz Sürgü Meslek Yüksekokulu Yüksekokulumuz iki ana binada hizmet vermektedir. Bunlardan birincisi Sürgü Belediye Başkanlığının Yüksekokulumuza tahsis etmiş olduğu ve daha önce Belediye Başkanlık binası olarak kullanılan Belediye binasıdır. İkincisi ise Araştırma ve Uygulama Birimimiz olarak Sürgü Kasabası Takas Mevkiinde bulunan Değirmen Tesisleridir. Ayrıca Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak iki öğrenci (kız ve erkek) yurdu binası da bulunmaktadır. Yakınca Meslek Yüksekokulu Yüksekokulumuzun binası S.S. Özsan Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından, üniversitemizce kullanılmak üzere Üniversitemize geçici süre ile tahsis edilmiş olup Özsan Sanayi Sitesi girişinde yaklaşık 6000 m² alanda kurulmuştur m² kapalı alanı vardır. Aynı zamanda kantin olarak kullanılan yemekhane 150 m², sosyal ve kültürel amaçlı kullanılan kapalı alanlar 120 m², atölye ve laboratuarlar 600 m² sınıflar 500 m², Kütüphane 40 m², bürolar 250 m² alana sahiptir Malatya Meslek Yüksekokulu Yüksekokulumuz şehir merkezine 3 km mesafede olup, m 2 alan üzerine kurulmuştur. 3 ana bina, 3 prefabrik tek katlı bina, spor salonu ve 4 daireli lojman binasından oluşan bina ve tesislerde 32 derslik, 22 atölye ve laboratuar, 1 kütüphane, 1 Internet odası, kantin, ısı santrali, mutfak ve yemekhane bulunmaktadır. Arapgir Meslek Yüksekokulu Yüksekokulumuz Arapgir ilçesindedir m² kapalı alanda 4 ofis, 4 dershane, 2 bilgisayar laboratuarı, 1 kütüphane, 1 yemekhane, 1 kantin, 1 toplantı salonu ve 3 adet atölye bulunmaktadır. 12

13 Kampus Alanı İçinde Bulunan Sosyal Alanlar Olimpik yüzme havuzu Sentetik çim saha Halı sahalar Basketbol sahaları Tenis kortları Kort Kafe Çardak Kafe Küllük Kafe ABC Kafe Tıp Kafe Havuz Kafe Kampus Alanı İçinde Bulunan Öğrenci Yurtları a) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurt binaları b) Özel Mevhibe İnönü Kız Öğrenci Yurdu Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3-4 Yatak Sayısı 5-Üzeri Oda Sayısı Alan m²

14 Eğitim Alanları ve Derslikler EĞİTİM ALANI KAPASİTESİ 0-50 KAPASİTESİ KAPASİTESİ KAPASİTESİ KAPASİTESİ Anfi Sınıf Bil.Lab. 15 Diğ.Lab Toplam KAPASİ TESİ 251- ÜZERİ SOSYAL ALANLAR Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı 4 Adet Kantin Alanı 450 m² Kafeterya Sayısı 4 Adet Kafeterya Alanı 2425 m² Yemekhaneler Öğrenci Yemekhane Sayısı 10 Adet Öğrenci Yemekhane Alanı 3080 m² Öğrenci Yemekhane 1250 Kişi Kapasitesi Personel Yemekhane Sayısı 2 Personel Yemekhane Alanı 230 m² Personel Yemekhane 300 Kişi Kapasitesi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı Misafirhane Kapasitesi 1 Adet 45 Yataklı 14

15 Lojmanlar Lojman Sayısı 376 Adet Lojman Brüt alanı m² Dolu Lojman Sayısı 331 Adet Boş Lojman Sayısı 45 Adet Kampüsümüz de Bulunan Lojmanlar; Üniversite Kampus alanı içerisinde personelimizin daha rahat ortamda yaşaması için lojmanlar inşa edilmiştir. Lojman sayıları ve dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. TOPLAM LOJMAN SAYISI DOLU BOŞ

16 Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı 3 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı m² Açık Spor Tesisleri Sayısı 22 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı m² Toplantı ve Konferans Salonları Kapasitesi 0-50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasit esi 251- Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı 1 Adet Sinema Salonu Alanı 182 m² Sinema Salonu 60 Kişi Kapasitesi 16

17 Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi 1 Adet 50 Kişi Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı 70 Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı 370 m² Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı Mezun Öğrenciler Derneği Alanı Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu alanları Anaokulu Sayısı 1 Anaokulu Alanı 320 m² Anaokulu Kapasitesi 60 Kişi İlköğretim Okulu Sayısı 2 İlköğretim Okulu Alanı 3050 m² İlköğretim Okulu Kapasitesi 481 Kişi 17

18 HİZMET ALANLARI Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası Toplam AMBAR ALANLARI Ambar Sayısı 21 Adet Ambar Alanı 1270 m² 18

19 ARŞİV ALANLARI Arşiv Sayısı 21 Adet Arşiv Alanı 602 m² ATÖLYELER Atölye Sayısı 32 Adet Atölye Alanı 2080 m² GENEL GÖRÜNÜMLER 19

20 TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 20

21 ÇARDAK KAFE 21

22 22

23 2-ÖRGÜT YAPISI Rektör Bilindiği üzere Devlet Üniversitelerinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Görev süresi dört yıldır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör Yardımcıları Rektör yardımcıları, Rektör tarafından atanır. Rektör görevi başında olmadığı zaman yardımcılardan birisini yerine vekil bırakır. Senato Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim biçim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl içinde seçilecek 3 profesörden oluşur. Genel Sekreter Genel Sekreter, rektöre doğrudan bağlı olarak üniversitenin idari işlerinden sorumlu yöneticidir. Personel alımı ve çıkarılması işlemleri, yazışmaların düzenlenmesi, öğrenci kayıt işleri, bütçe hazırlanması ve diğer mali işler, tesislerin işletilmesi ve onarımı, koruma güvenlik ve her türlü malzeme alımı görevleri arasındadır. FAKÜLTE ORGANLARI 23

24 Dekan Fakülte ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Enstitüler Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü müdürü, dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Yüksekokullar Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul kurulu veya yüksekokul yönetim kurulu, fakülte kurulu veya fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri, yüksekokul bakımından yerine getirirler. Daire Başkanlıkları Daire Başkanları sorumluluğundaki başkanlığın gerektirdiği görevlerin ifa edilmesi ve emrindeki personelin çalışma programlarını düzenleyip sevk ve koordinasyon bütünlüğünü sağlamakla görevli ve yetkilidirler. Başta 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname olmak üzere mevzuatta kendilerine verilen görevleri yaparlar. 3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Üniversitemizde yapılan işlerin ve verilen hizmetlerin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Üniversitemiz hizmetlerinin yürütülmesi sırasında Bilgi ve Teknolojik kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Üniversitemiz Fakültelerinin ve diğer birimlerin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Enformatik Bölümü görev yapmaktadır. Üniversitemiz Rektörlüğünün, diğer birimlerin ve öğrencilerimizin proje ve programlarını sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmeleri için kullanılan bilgisayarların ve teknolojik cihazların hizmete sürekli hazır halde bulundurulması ve bakımları yapılmaktadır. Üniversitemiz İnternet portalında; 24

25 Öğrenci Otomasyon Sistemi Notlar Otomasyon Sistemi Danışman Otomasyon Sistemi Akademik birimler Linkleri İdari Birimler Linkleri Personel Web Maili Öğrenci Web Maili Online Bilgi Edinme Servisi Duyuru ve İlanlar Gelecek Etkinlikler Kongre Sempozyum Akademik Faaliyetler FTP Servisi Üniversite Radyomuz sunulan hizmetler arasındadır. DİĞER TEKNOLOJİK KAYNAKLAR CİNSİ İDARİ AMAÇLI EĞİTİM (ADET) AMAÇLI Projeksiyon Slayt Makinesi 8 12 Tepegöz 8 41 Episkop 1 3 Barkot Okuyucu 91 Baskı Makinesi 3 4 Fotokopi Makinesi 38 9 Fax 29 1 Fotoğraf Makinesi 10 2 Kameralar 2 4 Televizyonlar 68 8 Tarayıcılar 13 7 Müzik Setleri 5 Mikroskoplar DVD ler 5 5 ARAŞTIRMA AMAÇLI (ADET) 25

26 4-İNSAN KAYNAKLARI AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK PERSONEL Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE DOLU BOŞ TOPLAM KADROLARIN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE TAM ZAMANLI YARI ZAMANLI Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman YABANCI UYRUKLU AKADEMİK PERSONEL 26

27 YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI UNVAN GELDİĞİ ÜLKE ÇALIŞTIĞI BÖLÜM Profesör Azerbaycan Mühendislik Fak.Elektrik- Elektronik Profesör Azerbaycan Mühendislik Fak.Elektrik- Elektronik Doçent Kırgızistan Eğitim Fak.Güzel Sanatlar Eğitimi Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğt-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Kişi Sayısı AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI üzeri yaş yaş yaş yaş yaş Yüzde 1,29 20,25 21,05 22,25 17,56 17,56 DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL 27

28 DİĞER ÜNİVERSİTELERE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL ÜNVAN ADET BAĞLI OLDUĞU GÖREVLENDİRİLDİ BÖLÜM Ğİ ÜNİVERSİTE Profesör 1 Fen-Edb.Fak.Sosyoloji Adıyaman Üniversitesi Böl. Doçent Yrd.Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğt.Öğr. Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL ÜNVAN ADET ÇALIŞTIĞI GELDİĞİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM Profesör 1 İktisadi İdari Bil.Fak. Adnan Menderes Ünv. Profesör 1 Eğitim Fak.Dek. Çanakkale Onsekiz mart Ünv. Profesör 1 Güzel Sant.Fak.Dek. Dokuz Eylül Ünv. Profesör 1 İİB Fak.İşletme Böl. Trakya Ünv. Doçent 1 Güzel Sanatlar Fak. Balıkesir Ünv. Yardımcı Doçent 1 Güzel Sanatlar Fak Zonguldak Karaelmas Ünv. Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğt.Öğr.Planlama cısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 6 28

29 İDARİ PERSONEL İdari Personel (Kadroların doluluk oranına göre) İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde 5,65 30,48 36,81 26,46 0,57 İdari Personelin Hizmet Süresi İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ 1-3 YIL 4-6 YIL 7-10 YIL YIL 21 YIL 29

30 YIL ÜZERİ KİŞİ SAYISI YÜZDE 16,39 10,06 25,69 13,32 16,49 18,02 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ 51 ÜZERİ KİŞİ SAYISI YÜZDE 3,83 15,81 22,33 18,60 32,21 6,90 Vizeli işçiler DOLU BOŞ TOPLAM Vizeli Geçici İşçiler

31

32 YILLARA GÖRE PROFESÖR DAĞILIMI YILLARA GÖRE DOÇENT DAĞILIMI

33 YILLARA GÖRE YARDIMCIDOÇENT DAĞILIMI YILLARA GÖRE ÖĞRETİM ELEMANI DAĞILIMI 33

34 YILLARA GÖRE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DAĞILIMI YILLARA GÖRE İDARİ PERSONEL DAĞILIMI 34

35 5 SUNULAN HİZMETLER Tıp Fakültesi Haziran 1987 de kurulmuş bulunan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Akademik Yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır tarihinden beri tahsis edilen yeni binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir yılı eğitim öğretim yılında 83 öğrenci kayıt yaptırmış olup, 73 öğrencimiz mezun olmuştur Mali Yılı bütçesi ile fakültemiz Personel Gideri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, Mal ve Hizmet Alımı giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si harcanmıştır. Eczacılık Fakültesi Fakültemiz, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca tarihinde kurulmuş olup, eğitimöğretim yılında eğitime başlamıştır yılı eğitim öğretim yılında 24 öğrenci kayıt yaptırmış olup, 31 öğrencimiz mezun olmuştur Mali Yılı bütçesi ile fakültemiz Personel Gideri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen Y TL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, Mal ve Hizmet Alımı giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si harcanmıştır. Eczacılık Fakültesi nin Temel Ezacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi Bölümlerinde, sadece örgün eğitim verilmektedir. Eğitim programı 35

36 içerisinde; teorik ve pratik dersler yer almakta ve öğrenci laboratuarlarında güncel bilimsel uygulamalar yapılmaktadır. Öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmekte olup; ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Fakültemize ilişkin DPT projeleri öğretim üyelerimizce yürütülmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi İnönü Üniversitesi nin kurumsal olarak yapılanması sürecinde ilk kurulan fakülte olan Fen-Edebiyat Fakültesi; 28 Şubat 1977 tarihinde Temel Bilimler Fakültesi olarak kurulmuş olup, Eğitim-Öğretim Yılı nda Fizik, Kimya ve Matematik bölümlerine öğrenci alınarak eğitime başlamıştır öğretim yılı itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten Batı Dilleri ve Edebiyatı, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere toplam 8 bölüm bulunmaktadır yılı eğitim öğretim yılında 551 öğrenci kayıt yaptırmış olup, 435 öğrencimiz mezun olmuştur Mali Yılı bütçesi ile fakültemiz Personel Gideri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, Mal ve Hizmet Alımı giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si harcanmıştır. Kurumlarla yapılan yazışmalar, öğretim üyelerinin jüri üyelikleri, öğretim elemanlarının görev sürelerinin takibi, bölümlerden istenen ders dağılımları, akademik, yıllık, mazeret izinlerinin takibi, rapor ve sevkler, öğrencilerin mezuniyet, öğrenci yataydikey geçiş işlemleri, kayıt silme-yenileme işlemleri, öğrenci faaliyetlerine yönelik alınan izinler, dersler için öğretim üyesi görevlendirmelerinin takibi, ek ders ücret formlarının toplanması ve kontrol edilmesi yapılan başlıca idari işlemlerdir. Seminer, konferans, panel ve benzeri akademik faaliyetler için yapılan yazışmalar, mezun olan öğrencilerin bitirme derecelerini bildiren yazılar, öğrencilerin askerlik 36

37 işlemlerinin takibi, öğrenci burslarına yönelik yazışmalar, kayıt yenilemeyen öğrencilerin takibi, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Disiplin Kurulu toplantıları ile ilgili yazışmalar ve personelin terfi-derecelerinin bölümlere iletilmesini içeren işlemlerde yapılmaktadır. Ulak-Net Birimi nde; öğretim elemanlarının internet ortamında akademik çalışmalar yapmasına imkan sağlanmaktadır. Mühendislik Fakültesi Fakültemiz 27 Haziran 1987 tarihinde kurulmuştur. Mühendislik Fakültesi; Kimya, Gıda, Maden, Elektrik-Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği olmak üzere sekiz bölümden oluşmaktadır. Şu anda Kimya, Gıda, Maden, Elektrik- Elektronik ve Makine Mühendisliği Bölümleri açıktır. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde ikinci öğretim mevcuttur. Fakültemizin öğrenci laboratuarlarında güncel bilimsel uygulamalar yapılmaktadır. Öğretim Elemanları ayrıca ulusal ve uluslar arası düzeyde çalışmalar yapmaktadır yılı eğitim öğretim yılında 167 öğrenci kayıt yaptırmış olup, 148 öğrencimiz mezun olmuştur Mali Yılı bütçesi ile fakültemiz Personel Gideri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si,sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si,mal ve Hizmet Alımı giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, Sermaye Giderleri için tahsis edilen YTL nin yıl sonu itibariyle YTL si harcanmıştır. 37

38 Eğitim Fakültesi İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarihinde kabul edilen ve tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1872 sayılı Kanun ile kurulmuş ve 03 Ekim 1983 tarihinde Eğitim Bilimleri Bölümüne öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamıştır.fakültemizde halen İlköğretim, Türkçe Eğitimi ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri nde normal eğitim yanında ikili eğitim de verilmektedir. Eğitim Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor, Yabancı Diller Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ve Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümlerinde de yalnızca normal Eğitim verilmektedir. Orta Öğretim Sosyal alanlar eğitimi bölümünde Lisans Öğrencisi bulunmamaktadır. Programlarımızdaki dersler içerisinde; teorik ve uygulamalı dersler yer almakta ve öğrenci laboratuarlarında güncel uygulamalar yapılmaktadır. Öğretim elemanları ayrıca ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır yılı eğitim öğretim yılında 740 öğrenci kayıt yaptırmış olup, 1087 öğrencimiz mezun olmuştur Mali Yılı bütçesi ile fakültemiz Personel Gideri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si,sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si,mal ve Hizmet Alımı giderleri için tahsis edilen YTL ödeneğin yıl sonu itibariyle YTL si, harcanmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakültemiz İnönü Üniversitesi nin kurumsal olarak yapılanması sürecinde 28 Mart 1983 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2809 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Fakültemizde halen, İşletme, İktisat, Kamu Yönetiminde normal ve ikili öğretim, Ekonometri Bölümünde ise normal öğretim eğitimi verilmektedir. Öğretim elemanları ayrıca ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedir. 38

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1. Fiziksel Yapı 12 2. Örgüt Yapısı 20 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 31 4. İnsan

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir.

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2014 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUŞU. 2008 Yılı Performans Programı

REKTÖRÜN SUNUŞU. 2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Programı REKTÖRÜN SUNUŞU Bilginin hızla çoğaldığı, yayıldığı ve tüketildiği yüzyılımızda bilgiye ulaşma ve değerlendirme önem kazanmıştır. Alvin Toffler'in de söylediği gibi cehalet artık "okuma

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel Merkez

Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel Merkez CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı... İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...6 2. Örgüt Yapısı... 10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı