Benzer Sistemler ve Kavramlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Benzer Sistemler ve Kavramlar"

Transkript

1 COMPUTER II

2 Bulut bilişim Bulut bilişim (Cloud computing) veya işlevsel anlamıyla çevrim içi bilgi dağıtımı; bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen genel addır. Bulut bilişim bu yönüyle bir ürün değil, hizmettir; temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımı sağlanarak, mevcut bilişim hizmetinin; bilgisayarlar ve diğer aygıtlardan elektrik dağıtıcılarına benzer bir biçimde bilişim ağı (tipik olarak İnternet ten) üzerinden kullanılmasıdır. Bulut sözcüğü dosyaların sağlandığı konumu işaret etmektedir. Klasik bir algı olarak işlemleme ve saklama konumlarının aynı aygıtta bulunması durumu klişeleşmiştir. Ancak saklama boyutu bulutlara yani saklama ve altyapı hizmeti barındıran hizmetlere doğru kaymaktadır. Bu gidişin ilk öncü uygulamaları, İnternet sağlayıcıları tarafından, yedekleme amacıyla sunulan bulutlardır. Örneğin, Türkiye de hizmet veren bir İnternet sağlayıcısı olan TTNET; TTNET Bulutu adlı hizmetle Türkiye piyasasına girmiştir. Google gibi uluslararası bilişim şirketleri ise; Google Docs gibi çevrim içi bilgi işleme özelliği sunan uygulamalar geliştirmiştir. Ayrıca; Microsoft ve Intel gibi büyük teknoloji firmaları da; bu teknolojiyi bilişim tüketicisine sunmuştur. Bilgisayar kuramcıları tarafından İnternet in geleceğinin bulut bilişimden geçtiği iddia edilmektedir. Buna göre gelecekte, bilgisayar hard disklerinin yerine çevrim içi bulutların kullanılacağı ön görüsü hakimdir. Bu bilişim aygıtlarında her hangi bir altyapı hazırlamadan, tamamen çevrim içi ağ vasıtasıyla işlevsel uygulamalara ulaşmak anlamına gelmektedir. Bu sektörün gelişmesiyle, özellikle bilişim teknolojisi tüketen toplumlarda birçok bilgi dağıtımı sağlayan firmanın önemli bir konuma geleceği, hatta sektördeki rekabetin hukuksal sorunlara neden olabileceği tartışılmaktadır. Çünkü tüm bilgi-işlem uygulamalarının çevrim içi altyapıya kaydırılmasına giden yol; kişisel bilgilere istenilmeyen erişimleri doğurabilme tehlikesini taşımaktadır. Bulut bilişim, kullanıcıların yerel konumlarında; herhangi bir işlem, yazılım, veri erişimi veya servis altyapısı gerekmeksizin; alınacak hizmetin sağlanabilmesini konu alan bilişim servisidir. Bu hizmetin kullanım kuramlaması elektrik dağıtıcılarıyla paralellik göstermekte, böylece kullanıcılar diledikleri hizmetten kendi aygıtlarında herhangi bir altyapı oluşturmadan yararlanabilmektedir. Bu kuram bilişim teknolojilerindeki sürekli bir gerekliliğin yerini doldurmuştur. Bilişim ürünlerinin yazılım boyutlarındaki artışlar dikkate alınırsa: yeni altyapı ve yeni personel eğitimleri gibi faktörlerin ortadan kalkmasını sağlayan bu sistem, abonelik veya birim başı ödeme mantığıyla; İnternette gerçek zamanlı işlem yapabilme yeteneğinin sınırlarını genişletmiştir. Bulut bilişim, internet teknoloji servisleri için temeli internet protokollerine dayanan; yeni bir tamamlayıcı, hizmet dağıtıcı olarak tanımlanmaktadır. Bu sistem sayesinde programlarla yapılan birçok bilişimsel işlem; artık internet üzerinden sanal olarak yapılabilmektedir. Bu İnternet le birikte uzak bilgisayarlara erişebilmek ve bu bilgisayarlar üzerinden veri işleyebilme tekniğinin bir getirisidir. Çevrim içi olarak yapılandırılan ağ tabanlı araçlar ve uygulamalar sayesinde, ağ tarayıcıları birçok programın bir araya toplandığı ve bilgisayarlar arası işlem yapılabilen bir alana dönüşmüştür. 2

3 Bulut bilişim, ağ tarayıcılarıyla erişilen siteler sayesinde uygulamaların İnternet üzerinden kullanılmasını sağlar. Bu yazılımlar ve verilerin uzak bir konumda bulunan sunucularda erişime açılmasıyla mümkün olur. Bu kullanım iki genel çerçeveye sahiptir. Bunlardan ilki yaygın olarak kullanılan programlarla oluşturulan dosyaların herhangi bir konumda görüntülenebilmesini sağlayan çevrim içi uygulamalardır. Örneğin Microsoft Ofis ile yazılan bir metin belgesinin bu yazılımın kurulu olmadığı bir konumda, internet üzerinden ön izlemeye alınabilmesi bu tür bir gelişimdir. Sistemin ikinci boyutu ise çevrim içi işlevsel yaratımların oluşturulabilmesidir. Bunun için sayfa yinelemesi gerektirmeyen ve konum dinamikliğini sağlayan bir sistem olan AJAX geliştirilmiştir. Böylece işlevsel etkinin izdüşümü anında sayfaya yansıtılabilmiş, internet üzerinden program kullanımının önü açılmıştır. Günümüzde birçok bulut bilişim sağlayıcısı; birçok sistem için gerekli altyapıyı temel bir veri sisteminden aktarmakta, kullanıcıların bilişim aygıtlarında bu programların yüklü olması ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte, gelişen bu yeni sektörde ticari hakların korunumu önemli bir durum olarak belirmektedir, bunun için hizmet derecelendirme anlaşmaları olsa da; küçük şirketler patentli özel adalandırmalardan kaçınarak, sektörde yer almaktadır. Benzer Sistemler ve Kavramlar Bulut bilişim aşağıdakilerle benzer özellikler taşır: Otonom(özerk) bilgi işleme: Bilgisayar sistemleri kendini yönetme kabiliyetlidir. İstemci-sunucu modeli: İstemci-sunucu bilgi işleme genel olarak hizmet sağlayıcıları(sunucu) ile hizmet talep edenler(istemci) arasında tanılanan herhangi bir dağıtık uygulamayı kapsar. Grid Computing: Ağ tabanlı birbirine gevşek bağlı bilgisayar kümelerinin birbirleriyle uyumlu olarak çok büyük görevleri gerçekleştirmek üzere birleşimi olan süper sanal bilgisayarlar vasıtasıyla yapılan dağıtık ve paralel bilgi işleme formudur. Anabilgisayarlar: Çok güçlü bilgisayarlardır, örneğin nüfus, endüstri ve tüketici istatistikleri, polis ve gizli istihbarat servisleri, kurumsal kaynak planlanması ve mali işlemlerdeki gibi çok büyük hacimli veri işleme amacıyla veya büyük organizasyonlar tarafından kritik uygulamalar için kullanılırlar. Hizmet Bilgi İşleme: Bilgi işleme kaynaklarının paketlenmesi, örneğin bilgi işlem(berim) ve depolama gibi kaynakların geleneksel elektrik hizmetine benzer şekilde kullanım miktarını ölçülendiren bir hizmet olarak sunulmasıdır. Peer to Peer: Merkezi bir koordinasyona ihtiyaç duymayan iki veya daha fazla bilgisayar arasında veri kopyası oluşturmak için kullanılan dağıtık mimaridir, kullanıcılar aynı anda hem sağlayıcı hem talep eden olabilmektedir(bu yönüyle klasik istemci-sunucu modelinden farklıdır). Bulut oyun: Aynı zamanda on demand oyunda denir, oyunları bilgisayara iletmenin bir yöntemidir. Oyun bilgisi oyun sağlayıcılarının sunucusunda depolanacaktır böylece oyun istemci bilgisayardan bağımsız olacaktır. Özellikler Bulut bilişim aşağıdaki ana özellikleri sağlar. Hızlı kullanım, kullanıcıların teknolojik altyapı kaynaklarını tekrar tekrar sağlama kabiliyeti ile gelişir. Uygulama Programlama Ara yüzü (API) bulut yazılımı ile bilgisayarların etkileşmesine izin veren tıpkı bilgisayar ile kullanıcısı arasındaki iletişimi sağlayan kullanıcı ara yüzü gibi bir tanımlamalar bütünüdür. Bulut bilişim sistemleri genel olarak REST tabanlı API leri kullanır. 3

4 Daha az masraflıdır, genel bulut dağıtım modelinde sermaye masraşarı işletimsel masraşara dönüşmüştür. Bulut özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için imkânlarının yetmeyeceği bilgi teknolojileri altyapı masraşarını ortadan kaldırmıştır. Hizmet bilgi işleme temelinde yapılan ücretlendirme şekline göre ayrıntılı kullanım seçenekler vardır, bu hizmet bilgi işleme kullanımı ile şirket içinde daha az bilgi teknolojileri konusunda yetişmiş eleman ile işler yürütülür. E-FISCAL projesinin son teknoloji(state of the art) veri havuzunda maliyet konularının daha detaylı incelendiği birçok yazı vardır, yazılar genellikle maliyet tasarruşarının desteklenen aktivite tipine ve kurum içinde kullanılabilen altyapı tiplerine bağlı olduğu sonucunu belirtmiştir. Cihaz ve yer bağımsızlığı kullanıcılara bir web tarayıcısı kullanarak bulundukları yer ve kullandıkları cihazdan bağımsız olarak sistemlere erişebilme imkanı tanır. Altyapı dışarıdan sağlanıyorsa(üçüncü parti tarafından) ve internetten erişim varsa, kullanıcılar herhangi bir yerden bağlanabilirler. Sanallaştırma teknolojisi sunucuların ve depolama cihazlarının paylaşımının ve kullanımının artırılmasına izin vermektedir. Uygulamalar bir fiziksel sunucudan diğerine kolayca transfer edilebilmektedir. Çoklu kullanıcılık kaynakların ve masraşarın büyük bir kullanıcı havuzunda paylaşımına izin vermektedir, ayrıca diğer faydaları şunlardır: Daha az masraşı yerlerde altyapının merkezileştirilmesi(örneğin gayrimenkul, elektrik gibi) Yük kapasitesinin tepe noktası artar(müşteriler mümkün olan en yüksek yük seviyeleri için endişe duymazlar). Sistemlerden yararlanma ve verimlilik gelişmeleri çoğunlukla %10-20 lik bir fayda artışı sağlar. Eğer çoklu yedekli alanlar kullanılırsa, güvenirlik gelişir. İş devamlılığı ve felaket kurtarma için yedekli planlar daha uygundur. Ölçeklenebilirlik ve esneklik özelliği, dinamik(talep üzerine) kaynakların hazırlığı sayesinde detaylı, self servis temelli, gerçek zamanlıya yakın hizmetler kullanıcılara sunulur. Performans monitörlenir, tutarlı ve gevşek bağlı mimariler web hizmetleri kullanılarak sistem ara yüzü gibi kurulurlar. Verinin merkezileştirilmesi sayesinde güvenlik gelişmiştir, artırılmış güvenlik odaklı kaynaklar gibi fakat bazı hassas veriler üzerindeki kontrol kaybı ile ilgili ve depolanmış çekirdekler için güvenlik eksikliği ile ilgili endişeler sürmektedir. Güvenlik çoğu durumda geleneksel sistemlerden çok daha iyidir çünkü sağlayıcılar müşterilerinin gücünün yetmediği güvenlik sorunlarına kaynak ayırabilecek durumdadırlar. Bununla birlikte, veri geniş bir alan üzerinde veya çok sayıda cihaz üzerinde dağıtıldığında ve çok kullanıcılı sistemler bağlantısız kullanıcılar tarafından paylaşıldığı durumlarda güvenliğin karmaşıklığı inanılmaz bir şekilde artar. Ek olarak, güvenlik denetim günlüklerine kullanıcı erişimi çok zorlaşır veya imkânsızlaşır. Özel bulut kurulumları, kısmen müşterilerin altyapı üzerindeki kontrolü elinde bulundurma arzusu ve bilgi güvenliğinin kontrolünü kaybetmekten sakınmalarından kaynaklanmaktadır. Bulut bilişim uygulamalarının bakımı kolaydır, çünkü her kullanıcının bilgisayarında kurulması gibi bir gereksinim yoktur ve farklı yerlerden erişilebilir. Hizmet Modelleri Bulut bilişim sağlayıcıları üç temel modele göre hizmetlerini sunarlar: Altyapı hizmeti(iaas), Yazılım hizmeti(saas), Platform hizmeti(paas). Altyapı hizmeti(iaas) en temelidir ve her yükselen model bulut hizmeti alan kuruluşlara daha az iş bırakmaktadır. Altyapı hizmeti(iaas) Bu en temel bulut hizmet modelinde, bulut sağlayıcıları, sunucuları, fiziksel veya sanal makinalar olarak sunarlar. Sanal makinalar hipervizör tarafından konuklar gibi çalıştırılırlar, örneğin Xen veya KVM. Bulut işletimsel destek sistemi tarafından hipervizörler havuzlarının yönetimi çok fazla sayıda sanal makinaya destek sağlanmasının ölçeklendirilmesi kabiliyetine öncülük etti. Altyapı hizmeti(iaas) bulutları içinde bulunan diğer kaynaklar sanal makine imaj kütüphanesindeki imajlar, raw(block) veya dosya tabanlı depolama, güvenlik duvarları, yük dengeleyiciler, IP adresler, sanal yerel alan ağları(wlans) ve yazılım demetleridir. 4

5 Amies, Alex; Sluiman, Harm; Tang IaaS bulut sağlayıcıları veri merkezlerinde kurulu bulunan büyük bilgi teknolojileri havuzlarından talep üzerine bu kaynakları sağlarlar. Geniş alan bağlantıları için, internet kullanılabilir veya telekomünikasyon şirketi bulutlarına adanmış sanal özel ağlar(vpn) konfigüre edilebilir. Uygulamaları yerleştirebilmek için bulut hizmeti alan müşteriler makinalara işletim sistem imajlarını yüklediği gibi uygulama yazılımlarını da yükler. Bu modelde işletim sistemleri ve uygulama yazılımlarının onarımından, sürdürülmesinden bulut hizmeti alan sorumludur. Bulut sağlayıcıları genellikle Altyapı hizmetini(iaas) hizmet bilgi işleme temeli üzerinde; yani ayrılan ve tüketilen kaynak miktarının ücrete yansıtılması olarak faturalandırırlar. Altyapı hizmeti(iaas) temel olarak müşterilerin bulut sağlayıcılarının bilgi teknolojileri altyapısından kendilerine daha uygun şartlarda faydalanmasıdır. Platform hizmeti(paas) Platform hizmeti(paas) modelinde, bulut sağlayıcıları genellikle işletim sistemi, programlama dili yürütme ortamı, veri tabanı ve web sunucularını içeren bir bilgi işleme platformunu dağıtmaktadır. Uygulama geliştiricileri bir bulut platformunda kendi yazılım çözümlerini satın alma masraşarını, zorluklarını çekmeden ve temelinde bulunan donanım ve yazılım katmanlarını yönetmesine gerek olmadan geliştirebilir ve çalıştırabilir. Bazı Platform hizmetleri, elinde bulundurduğu sunucu ve depolama kaynaklarını otomatik olarak uygulama talebini karşılayacak şekilde yani bulut hizmeti alanların manuel olarak kaynak ayırma yapmasına gerek olmadan kaynak kullanımının ölçeklenmesine izin verir. Platform hizmeti sağlayıcılarına örnek olarak; Amazon Elastic Beanstalk, Cloud Foundry, Heroku, Force.com, EngineYard, Mendix, Google App Engine, Microsoft Azure ve OrangeSpace verilebilir. Yazılım Hizmeti(SaaS) Bu modelde, bulut sağlayıcıları bulutta uygulama yazılımını yüklemeyi ve işletmeyi yapar, bulut kullanıcıları bulut hizmeti alanlardan yazılıma erişirler. Bulut kullanıcıları uygulamanın üzerinde çalıştığı bulut altyapısı ve platformunu yönetmezler. Bu sayede uygulamanın bulut kullanıcısının kendi bilgisayarında kurulu olma ve çalıştırılma gereği kalmamış olur. Bakım ve destek kolaylaşmış olur. Bulut uygulamasını diğerlerinden farklı kılan esnekliğidir. Esneklik çalışma süresi zarfında değişen iş taleplerini karşılamak için görevlerin çoklu sanal makinelerde klonlanmasıyla yapılır. Yük dengeleyiciler sanal makineler kümesi üzerinde işi dağıtır. Bu işlem tek bir giriş noktası gören bulut kullanıcısı tarafından fark edilmez bile. Çok sayıdaki bulut kullanıcısına yer sağlayabilmek için, uygulamalar çok sayıda kişi tarafından kullanılabilirdir, herhangi bir makine birden fazla bulut kullanıcı organizasyonuna hizmet verebilir. Bulut tabanlı uygulama yazılımlarının özel tiplerine benzer şekilde isimlendirme yapılması yaygındır: Masaüstü hizmeti, iş süreci hizmeti, test ortamı hizmeti, iletişim hizmeti gibi. Yazılım hizmeti(saas) uygulamaları için fiyatlandırma modeli genellikle aylık ve yıllık bazda kullanıcı başına toptan fiyatlandırmadır, böylece kullanıcılar eklenir veya çıkarılırsa fiyat ölçeklenebilir ve ayarlanabilirdir. Yazılım hizmeti(saas) örnek olarak Google Apps, innkeypas, Quickbooks online, Limelight Video platform, Salesforce.com, Microsoft Office

6 Yerleştirme Modelleri Genel Bulut Genel bulut uygulamaları, depolama ve diğer kaynaklar bir hizmet sağlayıcı tarafından genel kullanıcılara sunulurlar. Bu hizmetler ücretsiz erişimlidir veya kullanım başına ödeme modeliyle ücretlendirilirler. Genel olarak, Amazon AWS, Microsoft ve Google gibi genel bulut sağlayıcıları kendi altyapılarını işletir ve sadece internet aracılığıyla erişim sunarlar(doğrudan bağlantı sunulmaz). Topluluk Bulutu Topluluk bulutu aynı alaka ve endişeleri(güvenlik, uyum, yargı gibi) taşıyan özel bir topluluktaki çeşitli organizasyonlar arasında altyapının paylaşılmasıdır. Dâhili olarak yönetilebilir veya üçüncü parti tarafından yönetilebilir ve dâhili veya harici şekilde barındırılabilir. Masraşar genel buluta göre daha az kullanıcıya çıkar(fakat özel buluttan daha fazla kullanıcıya çıkar) böylece sadece bulut bilişimin masraf kısıtlayıcı potansiyelinin bazıları gerçekleştirilir. Örnek olarak devlet kuruluşları ortak bir bulut kullanarak bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Hibrit(Karma) Bulut Hibrit bulut iki veya daha fazla bulutun(özel, topluluk veya genel) birleşimidir, bu farklı bulutlar müstakil olarak bulunmaktadır fakat birbirlerine bağlıdırlar, böylece çoklu yerleştirme modellerinin imkânlarını sunarlar. Hibrit bulut mimarisi, şirketlerin ve bireylerin internet bağlantısına gerek olmadan yerel olarak acil kullanılabilme kabiliyeti ile hata tolerans derecesini yükseltmeyi başarır. Hibrit bulut mimarisi hem şirket içi kaynaklara hem de dışarıdan(uzak) sunucu tabanlı bulut altyapısına gereksinim duyar. Hibrit bulutlarda kurum içi uygulamalar esnek, güvenli ve belirli olmalıdır. Hibrit bulut sağlayıcıları bu ihtiyacı(şirket içi uygulamaların esnekliğini) bulut tabanlı hizmetlerin hata toleransı ve ölçeklendirilebilirliği ile sağlar. Yani işletme normal işleyişte özel bulutunu kullanırken yüksek/tepe yük gereksinimlerinde genel buluttan ani kapasite artışlarını karşılayabilmektedir. Hibrit bulutun özel bulut kısmında kritik uygulamalar, genel bulut kısmında ise daha az güvenlik kaygısı duyulan uygulamalar yerleştirilebilir. Özel Bulut Özel bulut sadece tek bir organizasyon için işletilen bulut altyapısıdır, dâhili olarak veya üçüncü parti tarafından yönetilebilir ve yine dâhili veya harici olarak barındırılabilir. Bir özel bulut projesi gerçekleştirilirken iş ortamının sanallaştırılması için belirli bir seviye ve sözleşme derecesi belirlenmelidir ve organizasyonun var olan kaynaklar hakkında kararlarını yeniden değerlendirmesi gerekir. Doğru yapıldığı zaman, iş üzerinde pozitif bir etkiye sahip olabilir, fakat projedeki adımların her biri ciddi hasar görebilme ihtimallerinin engellenmesi adına ele alınması gereken güvenlik meselelerini ortaya koyar. Özel bulutlar eleştirilere sebep olmaktadır çünkü kullanıcılar hala bunları almak, kurmak ve yönetmek zorundalar hatta daha az aktif katılımlı yönetim modellerinden faydalanamamaktalar, esasında bulut bilişimi bu kadar merak uyandırıcı yapan ekonomik modele olan gereksinimidir. 6

7 Kötü amaçlı yazılım veya malware (İngilizce: malicious software [kötü amaçlı yazılım] kavramının kısaltması), bilgisayar sistemlerine zarar vermek, bilgi çalmak veya kullanıcıları rahatsız etmek gibi amaçlarla hazırlanmış yazılımlara genel olarak verilen ad. Bu yazılımlara örnek olarak virüsler, solucanlar, truva atları, rootkitler verilebilir. Genellikle yazılım (software) olarak tanımlanmalarına rağmen bazen basit kodlar halinde de olabilirler. Bazen scumware (kirli yazılım) olarak da ifade edilen kötücül yazılımlar, hemen hemen her programlama Kötü amaçlı yazılımlar veya betik (script) dili ile yazılabilmekte ve birçok farklı dosya türü içinde taşınabilmektedirler. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile bilgi ve bilgisayar güvenliği konusunda en ciddi tehditlerin başında kötü amaçlı yazılımlar gelmektedir. Bu yazılımlar bulaştığı bir bilgisayar sisteminde veya ağ üzerindeki diğer makinelerde zarara yol açmak veya çalışmalarını aksatmak amacıyla hazırlanmış yazılımların genel adıdır. En genel kötücül yazılım türleri şunlardır: Bilgisayar virüsü Bilgisayar solucanı (worm) Truva atı (bilgisayar) (Trojan horse) Arka kapı (backdoor) Mesaj sağanağı (spam) (Yığın ileti) Kök kullanıcı takımı (rootkit) Telefon çevirici (dialer) Korunmasızlık sömürücü (exploit) Klavye dinleme sistemi (keylogger) Tarayıcı ele geçirme (browser hijacking) Casus yazılım (spyware) Bilgisayar virüsü Bilgisayar virüsü, kullanıcının izni ya da bilgisi dahilinde olmadan bilgisayarın çalışma şeklini değiştiren ve kendini diğer dosyaların içerisinde gizlemeye çalışan aslında bir tür bilgisayar programıdır. Terim genelde kötücül yazılım (malware) denilen geniş bir alanı ifade etmek için kullanılsa da, gerçek bir virüs aşağıda belirtilen iki görevi gerçekleştirmek durumundadır. Kendini çoğaltmalı Kendini çalıştırmalı (yürütmeli) Bilgisayar solucanı (worm) Solucan virüsü genellikle e-posta, kaynağı belirsiz programlar, forum siteleri, korsan oyun dvd ve cd leri gibi farklı yollarla bilgisayarlara bulaşır. Solucan da, virüs gibi, kendisini bir bilgisayardan diğerine kopyalamak için tasarlanmıştır ancak bunu otomatik olarak yapar. İlk olarak, bilgisayarda dosya veya bilgi ileten özelliklerin denetimini ele geçirir. Solucan bir kez sisteminize girdikten sonra kendi başına ilerleyebilir.örneğin bir solucan, e-posta adres defterinizdeki herkese kopyalarını gönderebilir ve sonra aynı şeyi onların bilgisayarları da yapabilir. Bu, domino etkisinin getirdiği yoğun ağ trafiği işyeri ağlarını ve Internet in tümünü yavaşlatabilir. Yeni solucanlar ilk ortaya çıktıklarında çok hızlı yayılırlar. Ağları kilitlerler ve olasılıkla sizin ve başkalarının Internet teki Web sayfalarını görüntülerken uzun süreler beklemenize yol açarlar. 7

8 Solucan, Virüslerin bir alt sınıfıdır. Bir solucan genellikle kullanıcı eylemi olmaksızın yayılır ve kendisinin tam kopyalarını (olasılıkla değiştirilmiş) ağlardan ağlara dağıtır. Bir solucan bellek veya ağ bant genişliği tüketebilir, bu da bilgisayarın çökmesine yol açabilir. Solucanlar yayılmak için bir taşıyıcı programa veya dosyaya gereksinim duymadıklarından, sisteminizde bir tünel de açabilir ve başka birinin uzaktan bilgisayarınızın denetimini eline geçirmesini sağlayabilir. Yakın geçmişteki solucanlara örnek olarak Sasser solucanı ve Blaster solucanı verilebilir. Solucanı Truva atından farklı kılan yönler Truva virüsü bilgisayara girdiğinde hangi programla girmişse o programın açılmasını bekler program açılmazsa truva atı bilgisayarda aktişeşemez. Truva atı direk bilgisayarın işletim sistemine zarar verir. Solucan ise zarar vermez sadece girdiğiniz siteleri, girdiğiniz kullanıcı adı ve şifreleri, indirdiğiniz programları, anlık ileti programlarında konuşmalarınızı yani bilgisayarda yaptığınız her şeyi programcısına rapor olarak bildirir. Truvanın sahibi kendi bilgisayarından sizin bilgisayarınızın ekranını kapatabilir, klavyenizdeki tüm ışıkların yanıp sönmesini sağlayabilir, istediği programları açabilir, monitörünüzü kapatabilir kısacası tüm kontrolü eline alabilir ama solucanın böyle bir özelliği yoktur. Truva atı (Trojan horse) Truva atı (Trojan), Bilgisayar yazılımı bağlamında Truva atı zararlı program barındıran veya yükleyen programdır. (Bazen zararlı yük veya sadece truva ibareleriyle de nitelendirilmektedir.) Terim klasik Truva Atı mitinden türemiştir. Truva atları masum kullanıcıya kullanışlı veya ilginç programlar gibi görünebilir ancak yürütüldüklerinde zararlıdırlar. Truva atlarının iki türü vardır. Birincisi,kullanışlı bir programın bir hacker tarafından tahribata uğrayıp içine zararlı kodlar yüklenip program açıldığında yayılan cinsi. Örnek olarak çeşitli hava durumu uyarı programları, bilgisayar saati ayarlama yazılımları ve paylaşım programları (p2p) verilebilir. Diğer türü ise bağımsız bir program olup başka bir dosya gibi görünür. Örneklemek gerekirse oyun veya kalıp dosyası gibi kullanıcıyı aldatmaya yönelik bir takım yönlendirici karışıklık ile programın harekete geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Truva atları diğer kötücül yazılımlar, bilgisayar virüsleri ve bilgisayar solucanı gibi kendi başlarına işlem yapamazlar. Aynen Yunanların planlarının işleyebilmesi için atın Truvalılar tarafından içeri alınması gerektiği gibi Truva atlarının zararlılığı da kullanıcının hareketlerine bağlıdır. Truva atları kendilerini kopyalayıp dağıtsalar bile her kurbanın programı (Truvayı) çalıştırması gerekir. Bu yüzden Truva atlarının zararlılığı bilgisayar sistem açıklarına veya ayarlarına değil toplum mühendisliğinin başarılı uygulamalarına bağlıdır. Arka kapı (Backdoor) Arka kapı, İngilizce bilinen adıyla Backdoor, bir sisteme dışarıdan sızılabilmesi için o sistemde açık oluşturma işlemidir. Genellikle bazı portları açarak kendi üreticisinin ve/veya başka bir yazılımın sisteme sızmasını sağlayan yazılımlardır. Arka kapı bir Kötü amaçlı yazılım türüdür. Mesaj sağanağı (spam) SPAM mailin en basit tanımı sizin isteğiniz olmadan size gönderilen reklam içerikli maillerdir. Internet üzerinde aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesajı alma talebinde bulunmamış kişilere, zorlayıcı nitelikte gönderilmesi de genelde SPAM olarak adlandırılır. SPAM çoğunlukla ticari reklam niteliğinde olup, bu reklamlar sıklıkla güvenilmeyen ürünlerin, çabuk zengin olma kampanyalarının, yarı yasal servislerin duyurulması amacına yöneliktir. Internet kullanıcıları üzerindeki etkileri incelendiğinde iki tip SPAM vardır. aracılığıyla gönderilen SPAM doğrudan gönderilen mesajlarla bireysel kullanıcıları hedef alır. SPAM listeleri genellikle Google sayfalarının taranması, tartışma gruplarının üye listelerinin çalınması veya web üzerinden adres aramalarıyla oluşturulur. 8

9 Kök kullanıcı (rootkit) Kök kullanıcı takımı ya da rootkit; çalışan süreçleri, dosyaları veya sistem bilgilerini işletim sisteminden gizlemek suretiyle varlığını gizlice sürdüren bir program veya programlar grubudur. Amacı yayılmak değil, bulunduğu sistemde varlığını gizlemektir. Önceleri çok kullanıcılı sistemlerde sıradan kullanıcıların yönetim programlarına ve sistem bilgilerine erişimini gizlemek için geliştirilmiş ve kullanılmış olmasına rağmen, kötü niyetli kullanımına da rastlamak mümkündür. Güvenilir bir kaynaktan geldiğine inanılan bir programın üst düzey yetki ile (root gibi) çalıştırılması zararlı bir rootkitin sisteme kurulmasına sebep olur. Benzer şekilde, çok kullanıcılı bir sistemde kernel vs açıkları kullanılarak sistemde root yetkisi kazanıp rootkit kurulması en yaygın görülen bulaşma şeklidir. Rootkitin gerçekte hangi dosyaları değiştirdiği, kernele hangi modülü yüklediği, dosya sisteminin neresinde kayıtlı olduğu, hangi ağ servisi üzerinde dinleme yaparak uygun komutla harekete geçeceğini tespit etmek güçtür. Yine de, belli zamanlarda en temel komutların ve muhtemel rootkit bulaşma noktalarının öz değerlerinin saklanarak bunların daha sonra kontrol edilmesi gibi metodlar kullanılabilir. Casus yazılım (spyware) Casus yazılım veya spyware (İngilizce spy ve software sözcüklerinden), başlıca kötücül yazılım (malware) türlerinden biridir. Casus yazılımların sanıldığından da yaygın olduğu aşağıdaki birkaç istatistikte de görülmektedir. Geniş bant bağlantısı olan bilgisayarların yaklaşık %90 ında casus yazılım bulunduğu tahmin edilmektedir (Scott Culp, Microsoft). Casus yazılımlar bütün Windows uygulama çökmelerinin üçte birinden sorumludur (Scott Culp, Microsoft) yılında virüslerin iş dünyasına verdiği zarar yaklaşık 55 milyar ABD $ dır. 3 milyon işyeri bilgisayarının ele alındığı bir araştırmada, bilgisayarlar üzerinde 83 milyon casus yazılım saptandı (Gartner Group, Eylül 2004). Casus yazılım, kullanıcılara ait önemli bilgilerin ve kullanıcının yaptığı işlemlerin, kullanıcının bilgisi olmadan toplanmasını ve bu bilgilerin kötü niyetli kişilere gönderilmesini sağlayan yazılım olarak tanımlanır. Bazı kaynaklarda dar manada snoopware (burun sokan yazılım) olarak da adlandırılan casus yazılımlar, diğer kötücül yazılımlara göre özellikle İnternet kullanıcıları tarafından sistemlere farkında olmadan bulaştırılmaktadırlar. Casus yazılımlar, virüs ve solucanlardan farklı olarak hedef sisteme bir kez bulaştıktan sonra kendi kopyasını oluşturarak daha fazla yayılmaya ihtiyaç duymazlar. Casus yazılımın amacı kurban olarak seçilen sistem üzerinde gizli kalarak istenen bilgileri toplamaktır. Bu bilgi kimi zaman bir kredi kartı numarası gibi önemli bir bilgi bile olabilir. Bunun dışında, Ticari firmalar İnternet üzerindeki kullanıcı alışkanlıklarını saptamak amacıyla casus yazılımları İnternet üzerinde yayabilmektedirler. Kullanıcıların haberi olmadan sistemlere bulaşabilen casus yazılımlar, kişisel gizliliğe karşı gerçekleştirilen en önemli saldırılardan biridir. Casus yazılımların sistemlere bulaşma teknikleri kullanıcılar tarafından çok iyi bilinmelidir. Bilgi ve bilgisayar güvenliğini sağlamada en önemli tedbirlerin başında gelen, bilgisayar sisteminin, yama ve güncellemelerle sürekli güncel tutulması ve İnternet üzerinde bilinmeyen programların indirilip, çalıştırılmaması gibi önlemler casus yazılımlara karşı da korunma sağlayacaktır. Bunun dışında nasıl virüslere karşı virüs korunma yazılımları kullanılıyorsa; son zamanlarda gelişme gösteren casussavar yazılım (antispyware) ürünleri de bilgisayarların vazgeçilmez araçları olarak casus yazılımlara karşı sistemlere kurulup en güncel halleri ile kullanılmalıdır. Çok sık rastlanan bir yanılgılardan biri de, virüs korunma programı bulunan bir bilgisayar sisteminin bütün kötücül ve casus yazılımlara karşı da korunma sağlayacağının sanılmasıdır. Virüs korunma programları elbette çok önemlidir ama bu çalışmada gözler önüne serildiği gibi sayısız kötücül ve casus yazılıma karşı ancak casus savar yazılımları ile baş edilebilir. Virüs ve Saldırılardan Korunma Güvenlik Duvarı Güvenlik Duvarı veya Ateş Duvarı, (İngilizce: Firewall), güvenlik duvarı yazılımı, bir kural kümesi temelinde ağa gelen giden paket trafiğini kontrol eden donanım tabanlı ağ güvenliği sistemidir. Birçok farklı filtreleme özelliği ile bilgisayar ve ağın gelen ve giden paketler olmak üzere İnternet trafiğini kontrol altında tutar. IP filtreleme, port filtreleme, Web filtreleme, içerik filtreleme bunlardan birkaçıdır. 9

10 Birçok kişisel bilgisayar işletim sistemleri, Internet ten gelen tehditlerine karşı korumak için yazılım tabanlı güvenlik duvarları içerir.ağlar arasında veri aktaran birçok yönlendirici firewall bileşenleri içerir ve, birçok firewall temel yönlendirme işlevlerini gerçekleştirebilir. İnternet küresel kullanım ve bağlantı açısından oldukça yeni bir teknoloji iken Firewall teknolojisi 1980 lerin sonunda ortaya çıkmıştır. Antivirüsler Antivirüs yazılımlarının virüsleri tespit etmekte kullandığı iki metot bulunmaktadır. İlki ve en yaygın kullanılanı, virüs imza tanımlarını kullanmaktır. Bu yöntemin mahzuru, kullanıcının virüs imza listelerinin sadece tespit edilmiş virüslere ait imzaları içermesinden ötürü yeni türeyen tehditlere karşı savunmasız kalmasıdır. İkinci method ise virüslerin genel davranışlarına odaklanarak tespiti gerçekleştiren buluşsal algoritmaları kullanmaktır. Bu method sayesinde antivirüs şirketlerinin henüz tespit edemedikleri virüslerin sisteminizde var olduklarını bulabilirsiniz. Birçok kullanıcı virüslere ait yürütülebilir dosyalar bilgisayara indirilmesi durumunda tespiti gerçekleştirecek ve dosyaları sistemden temizleyebilecek antivirüs programları kullanmaktadır. Antivirüs yazılımları bilgisayar hafızasını (RAM ve önyükleme sektörleri), sabit ya da çıkarılabilir sürücülerin (sabit diskler ve disketler) dosyalarını inceleyerek ve virüs imzaları veritabanı ile karşılaştırarak çalışırlar. Bazı antivirüs yazılımları aynı usul ile dosyalar açılırken hatta eposta alıp gönderirken tarama yapabilmektedir. Bu uygulamaya on access tarama denilmektedir. Antivirüs yazılımı, konak programların virüsleri yayma zaafiyetlerini (açıklarını) düzeltmezler. Bunu gerçekleştirecek birkaç adım atıldı ancak bu türden antivirüs çözümlerini benimsemek konak yazılımların garantilerini geçersiz kılabilmektedir. Dolayısıyla kullanıcılar sık sık güncelleme yaparak yazılımlara ait güvenlik açıklarını yamamalıdır. Kişi, ek olarak önemli verilerin ve hatta işletim sisteminin düzenli yedeklerini alarak virüslerin neden olacakları muhtemel zararları engelleyebilir. Yedeklerin sisteme sabit bağlanmamış, sadece okunabilir ya da erişim engelli (faklı dosya sistemleri ile formatlanmış) ortamlarda saklanması ise çok önemlidir. Bu yol ile, eğer virüs nedeniyle veri kaybı yaşanırsa en son alınmış yedek kullanılarak zarar telafi edilir. Aynı şekilde bir çalışan disk (livecd) işletim sistemi, asıl işletim sistemi kullanılamaz hale geldiğinde bilgisayarı açmak için kullanılabilir. Bir başka yöntem ise farklı işletim sistemlerine ait yedekleri farklı dosya sistemleri üzerinde saklamak. Bir virüsün tüm dosya sistemlerini etkilemesi pek mümkün değildir. Bu nedenle alınan veri yedeklerinin farklı tipte dosya sistemlerine aktarılması uygundur. Örneğin Linux, NTFS bölümlerine yazabilmek için özel yazılım kullanmak durumundadır, dolayısıyla kişi bu türde yazılımı kurmaz ve yedeğin aktarılacağı NTFS bölümünü yaratmak amacıyla MS Windows kurulumu gerçekleştirir ise, Linux yedeği virüslerinden korunmuş olacaktır. Casussavar yazılım (antispyware) Casussavar yazılım (antispyware), casus yazılım (spyware) ve diğer kötücül yazılım (malware) türlerine karşı etkin koruma sağlayan güvenlik yazılımlarının genel adıdır. Casus savar yazılım oldukça yeni bir olgudur. Piyasada artan sayıda bu konuda iddialı yazılımlar geliştirilmeye başlansa da; gelinen nokta, olması gerekenin gerisindedir. Öyle ki virüs korunma ürünleri üreten firmaların piyasaya virüs yayıp virüs korunmalarını (antivirus) satmaları nasıl abesse; casus yazılım ürünleri 10

11 çıkaran firmaların, aynı zamanda casus savar yazılım ürünlerini üretip satıyor olması da o kadar vahimdir. Birinci durum bilindiği kadarı ile yoktur; fakat ne yazık ki ikinci duruma karşılık gelen birçok üretici bulunmaktadır. Piyasada çok sayıda casus savar yazılımı, paket halinde sunulmaktadır. McAfee ve Norton gibi daha çok virüs koruma yazılımlarıyla ünlenen büyük şirketler de henüz yeterli seviyeye gelmese de casus savar yazılım ürünleri sunmaya başlamışlardır. Casus savar yazılım ürünleri arasında, ilk örnekleri olmasının avantajıyla en başta gelen yazılımlardan, Spybot Search & Destroy yazılımı ve Lavasoft şirketinin çıkartmakta olduğu Ad- Aware yazılımı sayılabilir. Bedava sürümü de bulunan bu yazılımlar, birçok ihtiyacı karşılamaktadır. Kablosuz Ağlarda Güvenlik Kablosuz ağınıza erişmek için çeşitli şifreleme yöntemleri kullanabilirsiniz. Kullanabileceğiniz şifreleme yöntemleri: WEP WEP (Wired Equivalent Privacy), kablosuz ağ bağlantılarında (Wi-Fi) Veri bağ tabakasında çalışan şifreleme yöntemidir. Kabloya Eşdeğer Mahremiyet (KEM) olarak Türkçeye çevirilebilir. Standart olan WEP şifrelemesi WEP-64 olarak bilinir ve 40 bitlik anahtar kullanır. Günümüzde WEP kullanan ağlarda daha çok 104 bitlik anahtar kullanan WEP-128 e rastlanır. Daha güvenli ağlar 232 bitlik anahtarı mümkün kılan WEP-256 kullanıyor olabilir. Günümüzde bu şifreleme yetersiz kaldığından daha güvenli olan WPA şifreleme yöntemi yaratılmıştır. WEP in hala kullanılıyor olmasının nedeni ise kısmen geriye dönük uyumluluk, kısmen kablosuz dağıtım sistemini desteklemesidir. WPA WPA (Wi-Fi Protected Access, Türkçesi: Wi-Fi korumalı erişim), WEP şifreleme sisteminden daha güvenli olduğu söylenen ve WEP şifreleme sisteminden daha yeni bir teknolojidir. WPA, WEP in açıklarını geçici olarak da olsa kapatmaya yönelik bir standarttır. Wi-Fi Alliance tarafından oluşturulmuştur. İki modda çalışır. Birincisi WPA-PSK denilen paylaşımlı anahtar koruması, ikincisi ise yeni protokol olan TKIP in (Temporal Key Integrity Protocol) şifrelemesi ve 802.1X asıllama ile güvenliktir. WPA2 Kablosuz modemlerde yeterli güvenlik sağlanamayınca Wi-Fi ve kablosuz ağları daha iyi korumak için WPA2-PSK koruması geliştirilmiştir. Oluşumu ise 128 Bit HEX şeklindedir. Ayrıca özel karakterler de içerebilir. 11

12 E-Öğrenme e-öğrenme öğretme ve öğrenme süreçlerinde elektronik teknolojilerin kullanımının genel adıdır. 20. yüzyıl başlarından itibaren sinema filmleri, gramofon, ses plakları, radyo, televizyon, manyetik ses bantları gibi sesli ve görüntüye dayalı bilginin kaydedildiği ve iletildiği ortamlara ait bilgi ve iletişim teknolojileri sınıf içi eğitimde ve uzaktan eğitimde sıklıkla kullanılmıştır. Kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte bilgisayar destekli eğitim terimi, İnternet in yay- gınlaşmasıyla birlikte İnternet e dayalı eğitim terimi yaygın olarak kullanılmış olmakla birlikte günümüzde öğrenme ve öğretmede bilgi ve iletişim teknoloji- lerinin her türlü kullanımı elektronik öğrenme ya da kısaca e-öğrenme ile tanımlanmaktadır. Eğitim ve öğretimin temel amacı bilgi, beceri ve tutumların bireylere kazandı- rılmasıdır. Bilgi bu süreçte özel bir öneme sahiptir. Toplumda biriken ve bir son- raki nesle aktarılması öngörülen bilgi sadece yazılı bilgi biçiminde değil, sesli ve görüntülü bilgi biçiminde de bulunmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bilgi teknolojileriyle ilgili bölümü eğitsel bilginin çeşitli formlarda üretilmesi, düzenlen- mesi, saklanması, erişilmesi ve aktarılmasına olanak sağlarken iletişim teknolojile- riyle ilgili bölümü ise öğrenenler ve öğreticiler arasındaki eğitsel iletişime olanak sağlamaktadır. e-öğrenme sınıf içinde yapılan eğitim, uzaktan eğitim, yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yapıldığı harmanlanmış eğitim gibi değişik eğitim türlerinin tü- münde kullanılmaktadır. Ayrıca öğretici eşliğinde çalışma, kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, diploma ve sertifikaya yönelik formel eğitim ya da herhangi bir belgenin amaçlanmadığı kişisel eğitim amacıyla da e-öğrenme etkin bir bi- çimde kullanılabilir. Sanal Sınıflar Sanal sınıf, zamandan ve mekandan bağımsız olarak internet üzerinden (online) olarak belli bir amaç dogrultusunda toplanmış, öğrenciler ve liderden oluşan eş zamanlı eğitimin yapıldığı ortamdır. Özellikleri: Öğretmen ve öğrenciler birbirleri ile ses, görüntü ve chat (metin) yolu ile iletişim kurabilirler. Öğretmen herhangi bir sunuyu ya da çalışan bir uygulamayı kendi bilgisayarı üzerinden öğrencilere öğretebilir. Öğrenciler paylaşılan uygulamaları görmekle kalmayıp aynı zamanda eklemeler de yapabilirler. (metin girme, çizim yapma vb.) Öğretmen ve öğrenciler beyaz tahtayı kullanarak sanal sınıfta grup için açıklamalar bırakabilirler. Öğretmen sınıfı tartışma veya çalışma gruplarına bölebilir. Daha sonra dinlemek amacı ile canlı oturumdan kayıt alınabilir. Öğretici Ders Yazılımı Öğrencilerin bilgisayar ortamında kendi kendilerine ders çalışabilecekleri, etkileşimli ögeler içeren, çok ortamlı yazılımlara öğretici ders yazılımı adı verilir. Öğretici ders yazılımları üniteler ya da modüller şeklinde düzenlenmiştir ve her ünite kendi öğrenme amaçlarına, etkileşimli ve çoklu ortam şeklinde hazırlanmış konu anlatımına, ara sınama ve ünite sonu sınama araçlarına ve ek bilgi kaynaklarına gönderme yapan bağlantılara sahiptir. Bir öğrenme amacını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmış, taşınabilir, tekrar kullanılabilir, diğerleriyle birleştirilebilir, içerik, alıştırma ve değerlendirme araçlarını içeren ve kapsamını tanımlayan gerekli açıklamalara sahip dijital yapılara öğrenme nesnesi adı verilmektedir. Öğretici ders yazılımları öğrenme nesneleri koleksiyonlarından oluşturulmaktadır. Öğretici ders yazılımı hazırlamak için çoğu zaman profesyonel bir yapım ekibine gereksinim duyulur. Bu ekipte konu uzmanlarının yanı sıra öğretim tasarımcıları, yazılım uzmanları, görüntü sesi, video ve canlandırma uzmanları gibi uzmanlar görev alır. Bu ekipler genellikle uzaktan eğitim yapan üniversitelerin e-öğrenme üretim merkezlerinde ya da e-öğrenme içeriği üretiminde uzmanlaşmış firmalarda bulunurlar. 12

13 Günümüzde e-öğrenme içeriğini hızlı geliştirmek için hazırlanmış bazı yazılımlar da bulunmaktadır. Bu yazılımlar aracılığı ile öğreticiler kısa bir eğitim sürecinden sonra kendi ders içeriklerini hazırlayabilir duruma gelebilmektedirler. Hızlı eöğrenme üretimi yazılımlarının başında Microsoft PowerPoint, Adobe Presenter, Articulate, Lectora ve Raptivity gibi programlar gelmektedir. Hazırlanan öğretici ders yazılımları genellikle Adobe Şash ya da HTML5 formatlarında yayınlanmaktadır. Podcast Podcast bir sunucu tarafından yayınlanan ses ya da video içeriğinin abone olan kullanıcıların bilgisayarlarında ya da taşınabilir cihazlarında canlı olarak oynatılması ya da indirilerek çevrimdışı olarak oynatılması yoluyla dinlenmesi, izlenmesidir. Abonelik sistemiyle çalışan dijital medya yayıncılarının başında itunes Store hizmeti ile Apple gelmektedir. Apple ın itunes isimli pod yakalayıcı yazılımı ile kullanıcılar podcast sitelerine bağlanıp içeriğe abone olmakta ve ses-video yayınlarını dinleyip-izleyebilmektedirler. Apple 2007 yılında itunesu ile üniversite derslerini de bu sistemle yayınlamaya başlamıştır. Günümüzde informel öğrenme ortamlarında web videoları ve video paylaşım sitelerinin kullanımı öne geçmiştir. Öğreticiler ders videolarını YouTube ve Vimeo gibi video paylaşım sitelerinde yayınlayarak öğrencilerine kolayca sunabilmektedirler. Benzer şekilde üniversiteler de YouTube Edu üzerinde kendilerine ait bir kanal açarak derslerini yayınlayabilmektedirler. Benzetim Yazılımları Öğrencilerin gerçek-dünya problemlerini fiziksel dünya yerine sanal olarak oluşturulmuş benzetimleri üzerinde deneme yanılma yaparak öğrenmeleri daha denetimli, tehlikesiz ve ekonomik olabilmektedir. Benzetim yazılımları askerî benzetim, uçak, gemi, otomobil benzetimi, fabrika benzetimi, fizik-kimya laboratuvarı benzetimleri, yazılım benzetimleri, sanal gerçeklik gibi değişik düzeylerde olabilmektedir. Karmaşık benzetim yazılımlarının yapımcı firmalardan temin edilmesi gerekmektedir. Fakat yazılım kullanımı öğretimine yönelik benzetimler Camtasia ya da Adobe Captivate gibi ekran yakalama yazılımları kullanılarak öğreticiler tarafından hazırlanabilmektedir. Eğitsel Oyunlar Eğitimde oyun kullanımı eğlenerek öğrenmeyi amaçlamaktadır. Eğitsel oyunlar basit bulmaca ve eşleştirme oyunlarından başlayarak, 3 boyutlu çok kullanıcılı rol oynama oyunlarına kadar değişik düzeylerde olabilmektedir. Eğitsel oyunlar özellikle okul öncesi, ilk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için çekici olmakta ve öğrencilerin öğrenme ortamında daha uzun süreyle vakit geçirmelerini sağlamaktadır. Sözlük, Ansiklopedi, Harita ve Görüntü Kaynakları Öğreticiler Wikipedia gibi İnternet ansiklopedilerini, Türk Dil Kurumuna ait Büyük Türkçe Sözlük gibi online sözlükleri, Google Çeviri gibi bir çok dil arasında çeviri yapabilen araçları, Google Maps, Bing Maps gibi online haritaları, Şickr gibi resim paylaşım sitelerini yardımcı ders malzemeleri olarak kullanabilmektedirler. Açık Eğitsel Kaynaklar Açık eğitsel kaynaklar öğretme, öğrenme ve araştırma gibi amaçlarla kullanılmak üzere bir açık lisans ile lisanslanmış, yayın hakları ile kısıtlanmamış kamuya açık dijital malzemelerdir. Massachusetts Institute of Technology (MIT) kurumuna ait Open CourseWare ve TÜBA Ulusal Açık Ders Malzemeleri açık eğitsel kaynaklara örnek verilebilir. Öğreticiler açık eğitsel kaynaklardan yararlanarak ders programlarını hazırlayabilir ve derslerinde bu kaynakları kullanabilirler. Öğrenciler bu malzemelerden yararlanarak bilgilerini pekiştirebilir ve derinleştirebilirler. Ayrıca öğreticiler derslerinde Google Scholar, Microsoft Academic Search, Google Books gibi akademik içerik barındıran sitelere gönderme yaparak öğrencilerin ödev ve proje yapmalarına olanak sağlayabilmektedirler. 13

14 Etkileşim Etkileşim bir kullanıcı ile bir sistem arasındaki mesaj alışverişinin özel bir türüdür. Eğer bir sistemin ürettiği bir mesaj kullanıcının daha önceki mesajlarıyla ilgili değilse sistem etkileşimsiz, eğer sistemin ürettiği bir mesaj kullanıcının sadece bir önceki mesajla ilgiliyse sistem reaktif, eğer sistemin ürettiği bir mesaj kullanıcının daha önceki çeşitli mesajlarıyla ve bunların arasındaki ilişkilerle ilgiliyse sistem etkileşimlidir. e-öğrenmede etkileşim; öğrenen ile bilgisayar, öğrenen ile öğretici ve öğrenen ile diğer öğrenenler arasında içeriğe ait mesajların ve karşı mesajların aktarılması ile gerçekleşir. Etkileşim birebir, bire-çok ya da bire karşı bilgisayar biçiminde oluşabilir. eöğrenmede birebir etkileşim öğrenen ile öğretmen ya da öğrenen ya da bir öğrenci arasında diğer kişilerin katılımına kapalı olarak gerçekleşir. Bire - çok etkileşim öğrenen ile diğer öğrenenler, ya da öğretici ile öğrenenler arasında birden fazla kişinin katılımına açık kanallar üzerinde oluşur. Bire karşı bilgisayar etkileşimi ise öğrenenlerin ya da öğreticinin bilgisayarla bireysel olarak gerçekleştirdiği etkileşim şeklinde gerçekleşir. e-öğrenme ortamlarında kullanıcıların bilgisayarla olan etkileşimi öğretici ders yazılımlarında yoğun olarak kullanılır. Kullanıcıların kendi aralarındaki etkileşimleri ise ağırlıklı olarak iletişim teknolojilerinin kullanımıyla gerçekleşmektedir. e-öğrenmede kullanılan iletişim teknolojilerinin bir bölümü ile kullanıcılar arasında aynı anda iletişim kurulabilirken, iletişim teknolojilerinin bir bölümü ile sadece farklı anlarda iletişim gerçekleşebilmektedir. Aynı anda iletişim kurmaya izin veren teknolojilere eş zamanlı iletişim araçları, aynı anda iletişim kurmaya izin vermeyen iletişim teknolojilerine ise eş zamansız iletişim araçları adı verilir. Eş Zamansız İletişim Araçları e-öğrenmede kullanılan eş zamansız iletişim araçları arasında forumlar (tartışma panoları), blog siteleri, microbloglar, wiki siteleri, sosyal yer imleri ve RSS okuyucuları bulunmaktadır. Forumlar (tartışma panoları): İnternet te belirli bir konuyla ilgilenen kişilerin bir araya gelerek o konu hakkında bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayan ilk araçlar haber grupları, mektup listeleri ve bülten tahtası uygulamalarıdır. Bu sistemlerin daha pratik kullanımı olarak İnternet forumları (tartışma panoları) geliştirilmiştir. İnternet forumlarında kullanıcılar bir tartışma başlatabilirler, diğer kullanıcılar bu tartışmaya katılabilir ve tartışmayı dallandırabilirler. İnternet forumları eöğrenme uygulamalarında öğretici ve öğrenen ile öğrenen-öğrenen arasında bir konuyu tartışma, geri bildirim alma, bilgi paylaşımı gibi değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Öğreticiler İnternet forumları ile eş zamansız sanal sınışar oluşturarak sınıf için etkinlikler yapabilmektedirler. Forumlarda biriken bilgiler uzun süre kalıcı olduğundan dolayı önemli bir eğitsel bilgi kaynağı durumuna gelmektedirler. Blog siteleri: Bloglar bireyler tarafından oluşturulan, yönetilen ve bireyler tarafından yüklenilen içeriği barındıran web sayfalarıdır. Bireyler blog sitelerine düzenli olarak not, düşünce, haber, yorum, olay, görüntü, ses, video, bağlantı vb. içerikleri yüklerler. Girilen bilgilerin başlıkları en son tarih en üstte olacak şekilde ekranın kenarında listelenir. Bir blog sitesinde konuyla ilgili diğer blog sitelerinin listelenebileceği bir bağlantı köşesi, girdiler üzerinde arama yapma olanağı, diğer kişileri üye yapmak için gerekli yönetim araçları bulunur. Blog siteleri girilen blogları yıllara ve aylara göre arşivleyebilirler. Okuyucular bir RSS okuyucusu ile blog sitesine üye olabilirler ve yeni blog yüklendiğinde siteye uğramaya gerek kalmadan haberdar olabilirler. Blog siteleri ile her birey bir köşe yazarı hâline gelebilmekte ve yazılarını İnternet ortamında yayınlayabileceği online bir dergiye sahip olabilmektedir. Blog sitesi oluşturmak için en kolay yol Blogger ve WordPress gibi ücretsiz blog sitesi oluşturma hizmeti veren sitelere erişerek, hazır şablonlardan birisini se-çerek bir blog sitesi açmaktır. Daha profesyonel blog siteleri hazırlamak için ücretli ya da ücretsiz blog sitesi oluşturma yazılımları kullanmak ve siteleri bir web sitesi yayınlama hizmeti veren bir firma üzerinde yayınlamak gerekir. Öğreticiler derslerine ait bir blog sitesi açarak ders içeriklerini, ders konularıyla ilgili gelişmeleri ve haberleri, ders takvimini, dersle ilgili ek kaynaklara ait bağlantıları paylaşabilirler, tartışma başlatarak öğrencileri ile yorumlar aracılığı ile iletişim kurabilirler, öğrencilerin bireysel projelerini teslim etmelerini ve grup projeleri hazırlamalarını sağlayabilirler. Diğer resmî web sitelerine göre kullanıcıların blog sitelerinde günlük konuşma dilini kullanarak daha informel bir iletişim kurabildikleri gözlenmektedir. 14

15 Microbloglar: Kişilerin genellikle en fazla 140 karakter uzunluğunda kısa ve özet metinlerden oluşan içerikleri herkesin ya da seçili kişilerin görebileceği şekilde yayınlamalarına mikroblog işlemi adı verilir. Bu amaçla hizmet veren sitelerin başında Twitter gelmektedir. Bir mikroblog sitesinde diğer kişilere abone olunduğunda o kişilerin tweet adı verilen mesajları izlenebilir. Benzer şekilde kullanıcılar abone olmak isteyenler diğer kullanıcılara onay vererek kendi tweet lerini başkalarının izlemesini sağlayabilirler. Twitter sitesine cep telefonları ve akıllı telefonlarla kolayca erişilebildiği ve twitter mesajı göndermek bir SMS göndermek kadar kolay olduğu için günün her anında düşünceleri, haberleri, olayları ve bağlantıları paylaşmak mümkün olmaktadır. Aynı şekilde, konu uzmanları izlenerek en yeni haber ve bilgilere erişmek mümkün olmaktadır. Trendler izlenerek sosyal medyada o anda önem kazanan tartışmalardan haberdar olunabilir. Öğreticiler ve öğrenenler twitter mesajları aracı lığı ile öğretim sürecine ait anlık mesaj dağıtımını gerçekleştirebilirler. Wiki siteleri: Wiki siteleri birden fazla kişinin birlikte çalışması ile oluşturulan ve yönetilen online ansiklopedilerdir. Wiki sitelerinde bir sayfa üzerinde birden fazla kişi aynı anda çalışabilir, başkalarının yazdıklarını tekrar düzenleyebilir ve güncelleyebilir. Birlikte öğrenmek, içerik geliştirmek, grup projeleri hazırlamak, bilgi paylaşmak, grup iletişimi ve katılımı amacıyla kullanılırlar. En tanınmış wiki sitesi Wikipedia ansiklopedisidir. Öğreticiler ve öğrenenler WikiSpaces gibi siteler aracılığı ile kendi derslerine ait bir wiki sitesi oluşturabilirler. Sosyal yer imleri: Kişiler İnternet üzerinde sörf yaparken yüzlerce siteye erişirler ve bu sitelerdeki belge, görüntü, video vb. çok sayıdaki içeriğe ait bağlantıya tıklarlar. Daha sonra bu sayfalara ya da içeriklere erişebilmek için bu adresleri web tarayıcısının sık kullanılanlar listesine eklemek zorundadırlar. Sık kullanılan listesi gibi bir listeyi web ortamında oluşturabilmek ve İnternet üzerinden bu listeye erişebilmek amacıyla sosyal yer imleri hizmeti geliştirilmiştir. Sosyal yer imi yöntemi ile İnternet kullanıcıları İnternet teki web sayfalarına ait yer imlerini hatır-latıcı üst bilgiler ve yorumlar ekleyerek İnternet üzerinde saklayabilirler, düzenleyebilirler, erişebilirler ve başkalarıyla paylaşabilirler. Delicious sitesi sosyal yer imi hizmeti veren sitelerin başında gelmektedir. RSS okuyucuları: Kişilerin İnternet üzerinde takip etmek istedikleri yüzlerce siteyi düzenli olarak tarayarak yeni eklenen web sayfalarını, blogları, podcastları, haberleri ve wiki maddelerini bulmaları çok zaman almakta ve yorucu olmaktadır. Bu problemi çözmek için RSS beslemesi adı verilen bir belge türü geliştirilmiştir. Kişiler takip etmek istedikleri sayfalardaki RSS hizmetine abone olduklarında bu sayfalarda oluşan yeni ekleme ve değişikliklere ait bilgileri içeren RSS beslemeleri kişinin RSS okuyucusu tarafından taranarak kişinin bilgisayarına getirilir. Böylece kişiler sitelere erişmeye gerek kalmadan yeni bilgiyi el etmiş olurlar. Sık kullanılan web tabanlı RSS okuyucuları arasında Google Reader bulunmaktadır. AÇIK KAYNAKLAR Yazılım dünyasında açık kaynak kodlu yazılımlar hareketi 70 li yıllarda başlamıştır ve günümüze giderek gelişmektedir. Benzer bir şekilde eğitim içeriklerinin de herkese açık ve erişilebilir olması için 2000 lerin başında MIT de başlatılan açık eğitsel kaynaklar eylemi de giderek yayılmış ve günümüzde kendi kendine öğrenenler ve öz-düzenleyici öğrenme için önemli bir eğitim kaynağı durumuna gelmiştir. Aynı dönemde akademik içeriklere serbest erişim olanağını yaygınlaştırmak amacı yla açık erişim hareketi başlatılmıştır. Özgür ve Açık Kaynak Yazılımları 1983 de Richard Stallman özgür yazılım hareketini başlatmış ve halkın kısıtlama olmadan kullanabileceği, yeniden düzenleyebileceği ve kısıtsız ya da düşük kısıtla tekrar dağıtabileceği yazılımları özgür yazılım olarak tanımlamıştır. Copyright kavramının karşısına copyleft kavramını yerleştiren bu hareket yazılımların kodlarının herkese açık olmasını, diğer programcıların da bu kodları kullanarak yeni yazılımlar geliştirebilmesini ve başkalarının kullanımına sunabilmesini amaçlamaktadır. Bu hareket gönüllü programcıların birlikte çalışarak çoğu Unix ve Linux türevi olan yeni işletim sistemleri, sistem yazılımları, uygulama yazılımları geliştirmelerine ve bu yazılımları ücretsiz kullanıma açmalarına olanak sağlamıştır. 15

16 1998 yılında Netscape firmasının öncülüğünde açık kaynak inisiyatifi başlatılmış ve açık kaynak kodlu yazılım geliştirme sürecinde fikrî mülkiyet haklarını düzenleyen yeni lisans modellerini ortaya atarak, açık kaynak kodlu yazılımın ticarileşmesi ve firmalar nezdinde kabul görmesini sağlamıştır. Günümüzde kullanıcılara herhangi bir ücret ödemeden kopyalama, kullanma, değiştirme ve dağıtma hakkını veren yüzbinlerce açık kaynak kodlu yazılım bulunmaktadır. Bir indirme sitesi olan SourceForge.net den fazla özgür ve açık kaynak kodlu yazılım projesi içermektedir. Açık Eğitsel Kaynaklar Açık kaynak hareketi sadece yazılım dünyasında kalmayarak, toplumun ve ekonominin her alanına yayılmaya başlamıştır. Bunların başında eğitim dünyası gelmektedir. Bir açık lisans altında yayınlanan ve öğrenme, öğretme ve araştırma gibi etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilen dijital eğitsel kaynaklara açık eğitsel kaynaklar (AEK) adı verilmektedir. AEK arasında dersler, ders malzemeleri, içerik modülleri, öğrenme nesneleri, koleksiyonlar ve dergiler gibi öğrenme içeriği; açık öğrenme içeriği oluşturmak, dağıtmak, kullanmak ve geliştirmek için kullanılan yazılım araçları, içeriği taramak ve organize etmek için kullanılan yazılımlar, içerik ve öğrenme yönetim sistemleri ve online öğrenme toplulukları yer almaktadır. Bu alandaki ilk çalışmalardan birisi 1998 yılında David Wiley tarafından ortaya atılan açık içerik kavramıdır yılında MIT te Open- CourseWare Project başlatılmış ve MIT 2000 e yakın ders malzemesini İnternet üzerinde tüm dünyaya açmıştı r. İngiliz Açık Üniversitesi benzer bir çalışmayla Açık Öğrenme sitesini yayınlamaya başlamıştır. Daha sonra bazı özel vakışar, UNESCO ve OECD nin destekleriyle AEK hareketi tüm dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde de AEK nin uzantısı olarak 2007 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 24 üniversitenin katılımıyla Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu oluşturulmuş ve açık ders malzemeleri üretimine başlanmıştır. Açık ders malzemeleri Creative Commons (CC) adı verilen bir fikrî mülkiyet lisansı ile dağıtılmaktadır. Creative Commons 2001 yılında telif hakları alanında esneklik ve paylaşımı yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş, gönüllü bir düşünce ve si-vil toplum hareketidir. Bireylerin İnternet üzerinde bilgiye erişme ve bilgiden yararlanma olanaklarının, telif yasalarıyla kısıtlanmakta olduğunu dikkate alan Creative Commons; sanatçıların ve tüm diğer telif hakkı sahiplerinin yasanın kendilerine tanıdığı kimi haklardan kamu lehine feragatini sağlayan, özel telif lisansı sözleşmeleri hazırlamıştır. Böylelikle, bireylerin özgürce yararlanabilecekleri kamusal bilgi alanının korunması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Creative Commons (CC) nedir? Yaratıcı çalışmaların, bilginin kullanımı ve paylaşımını mümkün kılan, kar amacı gütmeyen bir organizasyon/harekettir. Eserin yaratıcısının dijital ortamda kullanım haklarını kendisinin belirlemesini sağlar. Her hakkı saklı yerine bazı hakları saklı konsepti ile hareket eder. CC lisansları mevcut copyright ve fikri mülkiyet haklarına alternatif değildir, birlikte çalışır. CC ne işe yarar? Internetin tüm potansiyelini kullanmak Dijital ortamda paylaşımı mümkün kılmak Paylaşımın ve kullanımın kontrolünü sağlamak Gelişen, üreten toplumlar yaratmak için araştırma, eğitim ve kültürel kaynaklara global erişim sağlamak Yasal sistemleri bütünlemek/tamamlamak Tekrar kullandırmak, yeniden üretmek, türetmek Kullanım için izin sürecini ortadan kaldırmak 16

17 CC lisansları Attribution (CC-BY): Kullanıcılar eseri kopyalayabilir, dağıtabilir, görüntüleyebilir, kullanabilir ve eser sahibine atıfta bulunmak koşuluyla üzerinde değişiklik yaparak yeni eserler oluşturabilir. Noncommercial (CC BY-NC): Kullanıcılar eseri kopyalayabilir, dağıtabilir, görüntüleyebilir, kullanabilir ve ticari amaçlarla olmamak koşuluyla üzerinde değişiklik yaparak yeni eserler oluşturabilir. No Derivative Works (CC BY-ND): Kullanıcılar eseri kopyalayabilir, dağıtabilir, görüntüleyebilir ve üzerinde değişiklik yapmamak koşuluyla birebir kullanabilir. Share-Alike (CC BY-SA): Kullanıcılar eserin üzerinde değişiklik yaparak yeni eser oluşturabilir ve orijinal eserin sahip olduğu lisansın birebir eş değeri bir lisans ile başkalarına dağıtabilir. 17

İnternet Kullanımı 22.03.2014

İnternet Kullanımı 22.03.2014 İnternet Kullanımı 22.03.2014 İnternet Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek veri alışverişi için oluşturdukları yapıya bilgisayar ağı denir. İnternet: Dünya üzerinde yer alan birbirinden

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ A. Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları... 2 1. Temel Bilgiler 2 a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi... 2 b. Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin tanıtımı...

Detaylı

Internet ve Güvenlik. Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK

Internet ve Güvenlik. Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK Internet ve Güvenlik Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK Giriş Bilgi çağı, insanlar ve kuruluşlar arasında bilgi aktarımının hızlı ve etkin olarak yapılmasını gerektirmektedir. Elektronik ve

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Ders Kitabı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Ders Kitabı 2013 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Ders Kitabı BatuhanCan Bu kitap, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05/09/2012 tarih ve 150 sayılı kararıyla kabul edilen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi

Detaylı

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 BILGISAYARLAR Bilgisayar ya da dijital aletleri kullanabilmek, belirli bir bilgi ve anlayışı gerektirir. Bilgisayar kullanabilme ile ilgili bilinmesi gerekenler,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ ADLİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI. Kasım 2014 PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ ADLİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI. Kasım 2014 PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kasım 2014 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ ADLİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İŞLETİM SİSTEMLERİ DÖNEM ÖDEVİ FATİH BERBER Danışman: Öğr. Gör. Dr. Çelebi ULUYOL

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1. TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA Sürüm 1.0 1. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2010 TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Internet'in Etkin Kullanımı ve İnternet

Internet'in Etkin Kullanımı ve İnternet Internet'in Etkin Kullanımı ve İnternet İNTERNET VE WWW Bu ünitede înternet'e ve Internet'in etkin kullanımına değineceğiz. Konumuz İnternet olunca da kaçınılmaz olarak Internet güvenliği ön plana çıkıyor.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ 482BK0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ: RİSKLER VE ÖNERİLER

BİLGİ GÜVENLİĞİ: RİSKLER VE ÖNERİLER BİLGİ GÜVENLİĞİ: RİSKLER VE ÖNERİLER M. Emin ULAŞANOĞLU Ramazan YILMAZ M. Alper TEKİN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ağustos 2010, ANKARA Bu çalışmada yer alan görüşler yazarlarına aittir, Bilgi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (DONANIM)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (DONANIM) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (DONANIM) ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Belge, Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi

ÖZET. Anahtar kelimeler: Belge, Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi i ÖZET Belge, bilginin belirli bir sistematik içinde depolandığı yer olarak tanımlanabilir. Belge yönetimi, belgelerin tasarımından başlayarak üretilmeleri, korunmaları, düzenlenmeleri, erişilmeleri ve

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com Bilal Akçay 1 http://www.bilalakcay.com Bilgisayar Mühendisi kavramı artık genel bir alanı niteler oldu. Kimse okulu bitirdikten sonra Bilgisayar Mühendisi ünvanıyla çalışmıyor. Üstelik teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

Özet. PowerPoint 2010. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Özet. PowerPoint 2010. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi PowerPoint 2010 Özet Bu bölümde PowerPoint ortamı kısaca tanı@lmış ve sık kullanılan özellik ve işlevlere yer verilmişnr. Sunumlar farklı şekillerde tasarlanabilen slaytların bir araya gelmesiyle oluşur.

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET VE E-TİCARET REHBERİ Hazırlayan Nuray KORKMAZ İstanbul, 2002 Bu kitabın tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Elektronik ticaret özellikle internet

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NING WWW.NİNG.COM TANıM Ning (Çince de barış anlamına gelir) eğitmenler arasında oldukça popülerdir ve istikrarlı, özellikler bakımından zengin bir iletişim platformudur. Dünya genelinden yüz binlerce

Detaylı

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay Sarıtaş Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tuncaysaritas@gmail.com Nalan Üner Balıkesir Üniversitesi

Detaylı