SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi Yayın Tarihi Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI"

Transkript

1 Tanım: Bilgi güvenliği, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını sağlar. Bilgi güvenliği temelde aşağıdaki üç unsuru hedefler: 1. Gizlilik 2. Bütünlük 3. Kullanılabilirlik Bu kavramları şu anlama gelirler, 1. Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişilerin erişimine kapalı olması şeklinde tanımlanabilir. Bir diğer tarif ile gizlilik bilginin yetkisiz kişilerce açığa çıkarılmasının engellenmesidir. 2. Bütünlük: Bilginin yetkisiz kişilerce değiştirilmesi, silinmesi ya da herhangi bir şekilde tahrip edilmesi tehditlerine karşı içeriğinin korunmasıdır. Bütünlük için kısaca kazara veya kasıtlı olarak bilginin bozulmaması diyebiliriz. 3. Kullanılabilirlik: Bilginin her ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır durumda olması demektir. Herhangi bir sorun ya da problem çıkması durumunda bile bilginin erişilebilir olması kullanılabilirlik özelliğinin bir gereğidir. Bu erişim kullanıcının hakları çerçevesinde olmalıdır. Kullanılabilirlik ilkesince her kullanıcı erişim hakkının bulunduğu bilgi kaynağına, yetkili olduğu zaman diliminde mutlaka erişebilmelidir.

2 1. Amaç: Kurumun bilgi sistemleri kaynakları üzerindeki tüm bilgilerin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. Kapsam: Bu talimat, kurum Bilgi Sistemleri altyapısını kullanmakta olan tüm birimleri, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını kapsamaktadır. 3. Sorumlular: Genel Müdür Yardımcısı Bilgi Sistemleri Müdürü Bilgi Sistemleri Çalışanları Seçkin Onur Bilgi Sistemleri Alt Yapısına ve Bilgi Kaynaklarına Erişenler ve Kullananlar 4. Uygulama: 4.1 Kurum bilgi sistemleri kaynakları, T.C. yasalarına ve kurum menfaatlerine aykırı faaliyetler amacıyla kullanılamaz. 4.2 Kurum içi bilgi kaynakları (e-posta, duyuru, doküman, her türden raporlar, basılı halde her türden bilgi vs.) yetkisiz olarak üçüncü kişilere iletilemez. 4.3 Kurum içi bilgi kaynakları (e-posta, duyuru, doküman, her türden raporlar vs.) yetkisiz olarak taşınabilir yada sabit disk ortamına, ağ üzerindeki paylaşım ortamlarına yada internet üzerindeki paylaşım ortamlarına kopyalayamaz yada taşıyamaz. 4.4 Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde kuruma ait bilginin gizliliğini sağlamak zorundadır. 4.5 Kurumun güvenlik sistemleri kişilere makul seviyede mahremiyet sağlasa da kurumun bünyesinde oluşturulan tüm veriler kurumun mülkiyetindedir.

3 4.6 Bilgi Sistemleri sorumluları güvenlik ve ağ bakımı için cihazları, sistemleri ve ağ trafiğini gözlemleyebilirler. 4.7 Kurum, bu madde 4.5 de belirtilen çerçevede ağları ve sistemleri periyodik olarak denetleme ve her türden değişiklik yapma hakkına sahiptir. 4.8 Sisteme erişim kontrolü, bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi Sistemleri Müdürü ortak onayı tarafından kişilerin yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak düzenlenir. Bu şartlar uzaktan erişim için de geçerlidir. 4.9 Kurum bilgi işlem altyapısını kullanan ve bilgi kaynaklarına erişen herkes; kendilerine tanımlanan domain kullanıcı hesap bilgileri, bilgisayar giriş bilgileri, cihaz giriş bilgileri, e-posta hesap bilgileri ve otomasyon programlarında kullanılan şifreleri güvenli şekilde saklar, görünür şekilde kağıt yada şifrelenmemiş elektronik dosya(lar)da tutamaz ve Bilgi Sistemleri sorumluları haricinde başkalarıyla paylaşamaz Kullanıcı şifrelerini en geç 42 günde bir değiştirmek zorundadır. Kullanıcı şifreleri belirlerken basit şifreler yerine şifre verme politikasına uygun olarak şifreler; en az 7 karakter, bir adet büyük harf, bir adet küçük harf, bir adet sayı ve bir adet özel karakter içermek zorundadır Yerel ağa bağlı tüm bilgisayarlar 10 dakika içerisinde şifre kilitli ekran korumasına geçecek şekilde ayarlanır Otomasyon sistemleri haricinde kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi günlük olarak yedeklemek zorundadır Otomasyon sistemleri haricinde kritiklik düzeylerine göre işlenen verilerin kaybından personel sorumludur Kurum içinde kullanılan cep telefonu ve PDA cihazlarını şifre korumaları aktif halde olmalı, kullanılmadıkları durumlarda kablosuz erişim özellikleri aktif halde olmamalıdır.

4 4.14 Bilgiler dijital ortamlarda yada basılı halde ve cihazlar ve yazılımlar kurum dışına çıkarılamaz Bağlı olunan Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi Sistemleri Müdürü onayı dışında, Mobil bilgisayarlar ve cihazlar haricindeki bilgisayarlarda ve cihazlarda bulunan yazılımlar ve veriler izinsiz olarak kurum dışına taşınamaz yada elektronik olarak kopyalanamaz Bilgi güvenliği ihlal olaylarını Bilgi Sistemleri Departmanına ivedilikle bildirilmek zorundadır Domaine bağlı olmayan bilgisayarlar yada cihazlar hiçbir surette kullanılamaz. Bu durumda olduğu görülen bilgisayarlar yada cihazlar Bilgi Sistemleri Departmanına bildirilir Bilgi Sistemleri Müdürünün onayı alınmaksızın yetki verilmeyen ağlara, sistemlere, paylaşımlara ve otomasyon sistemlerine giriş yapılamaz Bilgi Sistemleri sorumluları bilgisi dışında bilgisayarlar üzerindeki ağ ayarları, kullanıcı tanımları, kaynak profilleri, virüs koruma uygulaması ayarları, uzaktan bağlantı uygulamaları ayarları, kurulu uygulamalar vb. gibi ayarlarda mevcut yapılan düzenlemeler hiçbir suretle değiştirilemez yada kullanımdan kaldırılamaz Virüs koruma uygulaması olan bilgisayarların ve ilgili cihazların otomatik güncelleştirmelere açık olarak çalışması sağlanır ve ayarlarında değişiklik yapılamaz Virüs koruma uygulaması olmayan bilgisayarlarda ve cihazlarda Bilgi Sistemleri sorumlularının izni olmaksızın herhangi bir çalışma yapılmaz Virüs koruma uygulaması olmayan bilgisayarları ve cihazları Bilgi Sistemleri sorumlularına ivedilikle bildirir E-posta yoluyla gelen istenmeyen (spam) e-postalar açılamaz yada bir başkasına gönderilemez.

5 4.24 Kurum dışından yada içinden gelen herhangi bir disk ortamını bilgisayara bağlamadan önce virüs korumasından geçirir Virüs içerdiği tespit edilen yada güvenli olmayan disk, ağ paylaşım ve internet ortamlarına bağlanamaz ve dosya alışverişi yapamaz Şirket bilgisayar ağına bağlı olunmasına bakılmaksızın, internet görüntüleyici (web browser) programlarla yasaklı sitelere yada erişime izin verilmeyen siteler haricinde giriş yapılamaz Bilgi Sistemleri Departmanı, iş kaybının önlenmesi için çalışanların internet kullanımı hakkında gözlemleme ve istatistik yapabilir. Gerekli durumlarda internet üzerinde kısıtlamalar yapabilir. Bu işlemin yapılması itiraz edilemez ve engellenemez İnternet erişimlerini kısıtlayıcı tedbirler getiren internet kullanım profillerine uyulması zorunludur Hiçbir kullanıcı internet üzerinden işin zorunlulukları haricinde video, mp3 vb. gibi eğlence içerikli programları indiremez ve canlı olarak web üzerinden takip edemez Hiçbir kullanıcı internet üzerinden program kurulum dosyası vb. gibi büyük boyutlu dosyaları indiremez ve canlı olarak web üzerinden takip edemez. Zorunlu hallerde Bilgi Sistemleri Departmanından destek talep eder İnternet üzerinden kurum tarafından onaylanmamış yazılımlar indirilemez ve kurum sistemleri üzerine bu yazılımlar kurulamaz ve kullanılamaz. Bilgisayarlar üzerinden genel ahlak anlayışına aykırı internet sitelerine giremez ve bu türden dosyaları indiremez ve canlı olarak web üzerinden takip edemez Çalışma saatleri içerisinde aşırı bir şekilde iş ile ilgili olmayan sitelerde gezinemez, paylaşımda bulunamaz ve kullanamaz. Buna yönelik alınan tedbirlere ve kararlara itiraz edilemez.

6 4.33 E-posta adresine ve sistemlere giriş izinlerine sahip kullanıcı herhangi bir sebepten birim değiştirme ya da işten ayrılma nedeniyle oluşan değişikliğin İnsan Kaynakları tarafından Bilgi Sistemleri Departmanına en kısa sürede bildirir Kullanıcılar kendilerine ait e-posta adresi ve/veya sistemlere giriş şifre(ler)sinin güvenliğinden sorumludurlar. Böyle bir durumda Bilgi Sistemleri Departmanına ivedilikle bilgi vermek zorundadırlar Bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı bilgisi dışında, sosyal paylaşım ağlarında kurum hakkında özel ya da genel nitelikte bilgi ve görsel paylaşımında bulunulamaz Kurumun bilgi sistemleri alt yapı kaynaklarına ve her türden bilgi kaynaklarına erişim ve kullanım öncesinde, Seçkin Onur personeli olsun ya da olmasın herkes bu dokümanda yazılı politika ve ilkeler kabul etmiş ve onaylamış sayılır. Bu dokümanı kabul eden ve onaylayan kişi, bu politika ve ilkelere aykırı davranışları sonucunda doğacak zararları karşılamayı ve hukuki ve idari ceza ve yaptırımları kabul eder.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI KONYA SANAYİ ODASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 1.Tanım, Bilgi güvenliği; odadaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Doküman No: BİL.YD.01 Yayın Tarihi:18.06.2012 Revizyon Tarihi: 09.01.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 Hastanemiz teşhis tedavi hizmetlerinde; yasal mevzuat şartların karşılanmasından, hizmet sunumunda

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Kurumun otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. KAPSAM: Bu talimat,

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠNĠ SAĞLAMAYA YÖNELĠK PROSEDÜRÜ

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠNĠ SAĞLAMAYA YÖNELĠK PROSEDÜRÜ Doküman Kodu: BĠL.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:1/6 1. Amaç: Kurumun otomasyon sistemi üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimi, korunması, dağıtımı düzenleyen kuralları

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR, İNTERNET VE AĞLARIN KURULUM, KULLANIM VE YÖNETİM ESASLARINA DAİR YÖNERGE (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR, İNTERNET VE AĞLARIN KURULUM, KULLANIM VE YÖNETİM ESASLARINA DAİR YÖNERGE (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR, İNTERNET VE AĞLARIN KURULUM, KULLANIM VE YÖNETİM ESASLARINA DAİR YÖNERGE (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI A. SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET POLİTİKALARI 1- e-posta, Alan Adı ve Web Alanı Tahsisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, üniversitemizde görev yapan kadrolu

Detaylı

DOK-004 BGYS Politikası

DOK-004 BGYS Politikası DOK-004 BGYS Politikası 1/7 Hazırlayanlar İsim Şule KÖKSAL Ebru ÖZTÜRK Döndü Çelik KOCA Unvan Defterdarlık Uzmanı Defterdarlık Uzmanı Çözümleyici Onaylayan İsim Mustafa AŞÇIOĞLU Unvan Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası

ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası İlk Yayın Tarihi: 02.09.2014 ISO REFERANSLARI ISO27001 Ref. Madde No 5.2 Politika Rev. No Tarih Hazırlayan DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Değişiklik Nedeni /Sayfa No 0

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİ KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU ÖNSÖZ

BİLGİ SİSTEMLERİ KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU ÖNSÖZ ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGYS-0007 BİLGİ SİSTEMLERİ KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI OLUŞTURMA SÜRÜM 1.00 18.04.2008 Hazırlayan: Doğan Eskiyörük P.K. 74, Gebze,

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

Shell Uygulamaları: Genel Kullanım Şartları ve Koşulları

Shell Uygulamaları: Genel Kullanım Şartları ve Koşulları Shell Uygulamaları: Genel Kullanım Şartları ve Koşulları Lütfen bu mobil uygulamayı (bundan böyle Uygulama olarak anılacaktır) kullanmadan önce işbu kullanım şartları ve koşullarını dikkatlice okuyun.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç Şirketimizin Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. nin ( Akenerji veya Şirket ) temel kamuyu bilgilendirme politikası, tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde,

Detaylı

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Yeni Nesil WiFi Kullanıcı Yönetimi ve 5651 Sayılı Yasa 1 Çözümü Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log

Detaylı

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme, hizmet ve faaliyetlerini www.indexsis.com internet sitesi üzerinden gerçekleştiren, www.indexsis.com internet sitesi üzerinden hizmet alan hizmet alan

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26643 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

Detaylı

Bilgisayar Kullanım Talimatname ve Taahhütnamesi

Bilgisayar Kullanım Talimatname ve Taahhütnamesi Bilgisayar Kullanım Talimatname ve Taahhütnamesi 1/9 AMAÇ Bu talimatname ve taahhütnamenin amacı aşağıdaki gibidir: Çalışanlara kurum bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi sağlamak.

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı