2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu Ekim 2007, zmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir"

Transkript

1 Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun Bölgesel Kalkınma ve Çok Düzlemli Yönetiim isimli sabahki oturumunda oturum bakanı Prof. Dr. Sayın Ayda Eraydın ın çizdii bir çerçeve vardı. Kendisi çok önemli tespitlerde bulunmutu. Paradigmaların deitiinden, devletin deien rolünden, karar verme mekanizmalarında da bunun yansımaları olduundan bahsetmiti. Avrupa Birlii (AB) Sürecinde Bölgesel Politikaların Evrimi isimli bu oturumda biz de Türkiye nin Avrupa Birlii ne uyum sürecini, edinilen tecrübeler ııında deerlendirerek çerçeveyi doldurmaya çalıacaız. zninizle ben kamu gözüyle Türkiye açılımını size sunmaya çalıacaım. Belki Türkiye nin AB ye tam üyelik müzakere süreci oldukça yeni ama özellikle Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı olarak edindiimiz tecrübe küçümsenmeyecek boyutta diye düünüyorum yılından itibaren Türkiye ve Avrupa Birlii nin ortak finansmanıyla desteklenen bölgesel kalkınma programları hayata geçirildi. Bulgaristan ile Sınır Ötesi birlii Programı yürütüldü. talya Ekonomi ve Maliye Bakanlııyla Eletirme Projesi tamamlandı ve AB katılım müzakereleri tarama süreci çalımalarında Müstearlıımız etkin rol oynadı. Bu kapsamda hem döneminde uygulamaya konulacak Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) hazırlıklarında sektörel koordinatör rolüyle Stratejik Çerçeve Belgesinin koordinasyonunu yürüten, hem de Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu isimli 22. Faslın koordinatör kuruluu olarak tarama sürecini yöneten, Müstearlıımız oldu. Oturumumuzun ilerleyen dakikalarında Çek Cumhuriyeti ve talya dan Sempozyuma katılan misafir konumacılar deinecekler; yapısal fonlarla ilgili nasıl bir sistem gerekiyor? Fonları hazmetme kapasitelerini nasıl artırdılar? Ülkelerine salanan büyük miktardaki fon kaynaını nasıl yerel ve bölgesel kalkınma için kullandılar? Bu konuda siyaset bilimi açısından deerlendirmeyi de ODTÜ den katılan deerli konumacımız yapacak. Burada en önemli konu stratejik yaklaım. Ön Ulusal Kalkınma Planı (ÖUKP) 2003 yılında Müstearlıımız koordinasyonunda hazırlandıında 4. ekseni bölgesel gelimeye ayrılmı ve Bölgelerin Ekonomik Gücünün Artırılması, Bölgeler Arasındaki Gelimilik Farklarının Azaltılması ve Kırsal Kalkınmanın Hızlandırılması olarak belirlenmiti. Aslında ÖUKP nin uygulamaya konulan tek ekseni de 4. eksen oldu diyebilirim. Çok iddialı balamıtı Türkiye; bu eksende ülkenin yarısına yakın bir bölümünün, özellikle sosyo-ekonomik gelimilik endeksi açısından görece az gelimi bölgelerinin AB Katılım Öncesi birlii kapsamında salanan ve ulusal e finansman katkısıyla oluturulan kaynakla hibe mekanizmalarını yönetmesi öngörüldü. Geçen yıl Ankara da gerçekletirilen Sempozyumda, Prof. Dr. sayın lhan Tekeli en geri kalmı yöreleri AB ile bouturmanın doru olup olmadıından bahsetmiti. Bu konuyu sizin deerlendirmenize bırakarak ben gerçekletirilenler üzerinde durmak ve gelinen aamayı sizlerle paylamak istiyorum. Ülkemizin sosyo-ekonomik açıdan görece geri kalmı bölgelerinde uygulamaya konulan bölgesel kalkınma programlarında illerimizin kalkınma konusunda ihtiyaç duyduu projelerin hazırlanması ve uygulanması için yerelde kapasite oluturulması; küçük ama odaklı projelerle gelime dinamiklerinin harekete geçirilmesi ve uzun vadede ülkemizdeki gelimilik farklarının azaltılabilmesi için gerekli ortamın ve altyapının hazırlanması hedeflenmitir. 1

2 Müstearlıımız koordinasyonunda yönetilen bölgesel kalkınma programları merkezi ve yerel proje yönetim yapısıyla ibirlii, ortaklık ve yetki paylaımını esas alan, yerinden etkin proje yönetimine güzel bir örnek tekil etmektedir. Çok yıllı programlamanın uygulandıı bu programlar, iki aamalı (ulusal düzey ve nihai faydalanıcı düzeyi) finansman katkısını gerektiren; farklı yönetim düzeylerinde yetki ayrımını, sorumluluk paylaımını art koan; Avrupa Birliinin katılımcılık anlayıını tecrübe eden, uygulamalarında AB satın alma kurallarının arandıı, izleme ve deerlendirme sisteminin kurgulandıı, mali yönetim ve kontrol adı altında hesap verebilirliin öne çıktıı kısaca AB yapısal fon uygulamalarının tüm inceliklerini barındıran bir yapıya sahiptir. Programlar kapsamında yapılan tüm hazırlıklar, Avrupa Komisyonu ile yürütülen müzakereler, Türk ve AB mevzuatına uyumlu olarak üretilen belgeler, düzenlenen protokoller ve dier faaliyetler, Yapısal Fonların çok yıllı programlama, ortaklık, katılımcılık, izleme/deerlendirme ve mali kontrol temel ilkeleri çerçevesinde sonuçlandırılmıtır. Söz konusu programlar, belli bir kaynaın öncelikli alanlarda önceden belirlenmi koullar çerçevesinde kullandırılmasının ötesinde mekân odaklı ve çok sektörlü bir kalkınma programı modelinin hayata geçirildii programlardır. Bu programlar çok yaygın bir corafyada, farklı öncelik alanlarında, çok geni faydalanıcı kitlesiyle uygulamaya konulmutur döneminde Müstearlıımız koordinasyonunda hayata geçirilen bölgesel kalkınma programları; Bitlis, Hakkari, Mu ve Van illerini kapsayan Dou Anadolu Kalkınma Programı (DAKP); Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Tokat olmak üzere toplam 10 ili kapsayan Samsun, Kastamonu, Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı; TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı (Arı, Ardahan, Bingöl, Elazı, Idır, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Sivas, Tunceli ve Yozgat olmak üzere toplam 13 ili kapsamaktadır) ve Artvin, Giresun, Gümühane; Ordu, Rize ve Trabzon u kapsayan Dou Karadeniz Kalkınma Programı (DOKAP) dır. Bu programlarda; 33 ilde, KOB lere destek; küçük ölçekli altyapının iyiletirilmesi ve yerel inisiyatiflerin güçlendirilmesi (Dou Anadolu Kalkınma Programında sosyal kalkınma) konularında 13 teklif çarısı gerçekletirilmitir. Programlar, bölgelerimizde yeni bir örenme sürecini beraberinde getirmitir. Düzenlenen bilgilendirme günleri ve proje hazırlama eitimlerine yaklaık kii katılmı ve bu eitim programları, yerel düzeyde proje hazırlama kapasitesini gelitirmitir. Programlar kapsamında Merkezi Finans ve hale Birimi ne yapılan proje bavurusu bölgelerde programlara duyulan ilginin ve katılımın kanıtı durumundadır. Uygulanan hibe programları yerel paydaların kalkınma çabalarını sahiplenmelerini salamı, ülkemiz baarılı bir bölgesel kalkınma modelini geni bir alanda tecrübe etme imkânı bulmutur. Programlar, önemli miktarda bir kaynaın bölge ve ülke kalkınması açısından baarılı bir ekilde kullanılmasına aracılık etmitir. Uygulamaya konulan proje ile, 232 milyon Avro su AB katkısı, 43 milyon Avro su ülkemiz katkısı olmak üzere toplamda 275 milyon Avro luk kaynak, yüzde 90 ları aan kullanım oranları ile az gelimi bölgelerimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı salamıtır. Bölgesel kalkınma programlarının en önemli özellii Katılım Öncesi Mali birliinin döneminde uygulamaya konulan dier projelerinden farklı olarak sivil toplum kurulularının kapasite gelitirme ve eitim alanındaki projelerinin yanı sıra yerel 2

3 yönetimlerin ve KOB lerin yatırım projelerine de destek salanabilmi olmasıdır. Programlar kapsamındaki en önemli kazanımlardan biri, bölgelerdeki temel küçük ölçekli altyapı ihtiyaçlarının yüzde 90 oranda hibe destei almı olmasıdır. Ayrıca, geri kalmı yörelerimizde altyapı destei alan bu projeler, yürütülen müzakereler sonucunda birtakım AB direktiflerinden de muaf tutulmutur. Yine bu programlar kapsamında; i gelitirme, makine ve ekipman alımı, kapasite gelitirme vb. konularda KOB lere yüzde 50 oranında hibe destei salanabilmitir. Müstearlıımız zleme Bilgi Sistemi verilerine göre (http://ibs.dpt.gov.tr) henüz uygulama sonuçları alınmamı olan DOKAP hariç dier üç bölgesel kalkınma programı kapsamında uygulanan projelerde eitilen kii sayısı e ulamı; bu projelerle kiiye geçici istihdam salanmıtır. Üretim kapasitesi artan KOB sayısı 137 i bulmu, 34 milyon Avro tutarında yeni ekipman alımı gerçekletirilmitir. Uygulamaya konulan altyapı projeleri sonucunda bölgelerde 244 km. uzunluunda içme suyu; 428 km. uzunluunda kanalizasyon sistemi döenmi; 74 km. yol yapımı ve onarımı gerçekletirilmitir. Baarıyla uygulanan hibe programları sonucunda Sivil Toplum Kuruluları (STK) proje hazırlama ve uygulama kapasitelerini gelitirmitir. çlerinden bazılarının dier programlara proje sunması ve kabul görmesi bu kapasiteyi göstermektedir. Baarılı proje uygulamaları programlar kapsamında teklif vermeyen dier STK lar için örnek tekil ederek bölgelerde AB proje ve programları hakkında yüksek farkındalık ve ilgi yaratmıtır. Program uygulamaları STK lar ve kamu kuruluları arasında sosyal katılım ve ibirliinin güçlenmesine de katkıda bulunmutur. Projelerde ortaklıkların tevik edilmesi hem ortaklık kültürüne güzel örnekler katılmasını salamı hem de kalkınmanın temel aktörleri arasında güçlü alar kurulmasını desteklemitir. Program bölgelerinde pek çok kesimin Program Uygulama Birimlerinden (PUB) gelecee yönelik projeleri için bilgi ve teknik destek bavurusunda bulunduu gözlenmitir. Proje faydalanıcılarının benzer programlara katılma isteklilii ve STK lar, kamu kuruluları, üniversiteler arasında kurulan ortaklıklar programın baarısını göstermekte ve sürdürülebilirlik açısından daha imdiden olumlu bir gösterge olmaktadır. Bütün bu kazanımlara ilave olarak iki programda programlama aamasındaki tasarımları nedeniyle hibe programlarına ilave olarak çok çeitli kapasite oluturma faaliyetleri de gerçekletirilmitir. Dou Anadolu Kalkınma Programında (DAKP); Tarım ve Kırsal Kalkınma öncelik alanında, Tarım l Müdürlüü personeline ve çiftçilere yönelik olarak 14 farklı konuda 26 adet eitim çalıtayı düzenlenmi, bu çalıtaylara 349 kii itirak etmitir. Bunun yanı sıra, çiftçilere ve ziraat birliklerine yönelik olarak 4 eitim paketi hazırlanmıtır. Bu eitimler 46 köyde düzenlenmi ve 2903 çiftçi kurslara katılmıtır. 759 çiftçi ise kursları eksiksiz bir ekilde tamamlamıtır. KOB öncelik alanında ise KOB lere yönelik eitim ve danımanlık faaliyetleri yürütülmü ve 237 küçük ve mikro iletme bu imkandan faydalanmıtır. Bitlis, Hakkari, Mu ve Van il merkezleri ile Tatvan ve Yüksekova da pazarlama, mali yönetim, toplam kalite yönetimi, dı ticaret ve ihracat, i danımanlıı gibi konularda toplam 112 günlük 29 adet kurs açılmıtır. Bu kurslara 510 kii itirak etmitir. Yeni i kurma ve giriimcilik eitimlerine ise 115 kii 3

4 katılmıtır. Yaklaık 100 küçük iletme danımanına eitim hizmeti sunulmu, bunlardan 8 i profesyonel akreditasyon sürecini baarıyla tamamlamıtır. Turizm ve Çevre öncelik alanında bölgenin altyapısının iyiletirilmesi için bir çok faaliyet gerçekletirilmitir. lk olarak, Van gölü ve çevresinde oluan kirlilii önlemek amacıyla Gürpınar, Adilcevaz, Bitlis ve Güroymak da atık su arıtma tesisleri kurmak için fizibilite çalımaları yapılmıtır. Bölgenin, mevcut turizm potansiyelinin deerlendirilmesi ve tanıtımının yapılması amacına yönelik olarak Turizm Geliim Stratejisi hazırlanmı ve yayınlanmıtır. Buna ek olarak bölgenin logosunu da içeren turizm tanıtım rehberleri ve broürleri basılmı, bölge için bir Web sayfası hazırlanmıtır. Son olarak Sosyal Kalkınma Bileeni kapsamında uzak bölgelerde halk salıının iyiletirilmesine ve salık bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak amacı ile, her bir il için birer tane olmak üzere toplam dört adet gezici salık birimi uluslar arası ihale yoluyla temin edilmi ve kullanıma sunulmutur. Gezici salık birimlerini daha etkili kullanmak üzere, bölgede istihdam edilmi ilgili personele 5 günlük bir eitim verilmitir. Programın temel öncelik alanlarında gerçekletirilen faaliyetleri özetleyen ve uygulanan hibe programlarına göre baarılı proje örneklerine yer verilen DAKP Tanıtım Kitabı Türkçe ve ngilizce olarak hazırlanmıtır. Müstearlıımızın internet sayfasından ulaılabilen kitapçıın (www.dpt.gov.tr/bgyu/abbp/programlar/dakp_bilgi.html) merkezde ve illerde daıtımı yapılmıtır. TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programında kapasite gelitirme faaliyetleri çerçevesinde ise çok amaçlı ve geni bir payda grubuna hitap eden çalımalar yürütülmütür. Program bölgesindeki çiftçiler ve Tarım ve Köy leri Bakanlıı yayım personelinin kapasitesini artırmak amacıyla farklı konularda uzman personel tarafından eitimler verilmitir. Bu eitimlere 13 ilde 4970 çiftçi ve 324 Bakanlık yayım personeli katılmıtır. Ayrıca çiftçilere ülkemizin deiik yörelerindeki iyi uygulamaları yerinde görme imkanı tanımak üzere teknik geziler düzenlenmitir. Bu gezilere toplam 2684 çiftçi katılmıtır. Program kapsamında yer alan 13 ilde; kurum, kurulu ve ahısların organize olma, proje hazırlama ve uygulama kapasitesini gelitirmeyi amaçlayan farklı konularda eitimler düzenlenmitir. Bu kapsamda: STK lara gelecekteki AB fon fırsatları ve proje döngüsü yönetimi; KOB lere stratejik planlama ve proje hazırlama; yerel yönetimlere ise ihtiyaç analizi, öncelik belirleme, fizibilite, ÇED raporu, ihale belgesi hazırlama ve FIDIC sözleme yönetimi konularında eitimler salanmıtır. Söz konusu eitimler kapsamında ulaılan kii sayısı 1200 ü amıtır. Dier taraftan, her düzey 2 bölgesi için birer adet altyapı projesinin AB standartlarında fizibilite etüdü, Çevresel Etki Deerlendirme (ÇED) raporu ve ihale dosyası hazırlıkları yapılmıtır. Bu kapsamda, DPT Müstearlıı nın koordinasyonu ve ilgili kurumların katılımlarıyla yapılan çalımalar ııında belirlenen Ereli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Kars Atıksu Arıtma Tesisi, Sorgun Atıksu Arıtma Tesisi ve Palu-Kovancılar Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin fizibilite etüdleri, ÇED raporları ve ihale dosyaları hazırlanmıtır. Son olarak Program kapsamında yer alan 13 ilin sosyo-ekonomik koulları, üretim-sevkıyatpazarlama zincirleri, finansman konuları dikkate alınarak belirlenen 26 ürün için pazarlama aratırmaları yürütülmütür. Yapılan çalımalar sonucunda her bir ürün için sektör 4

5 analizlerini, üretim-daıtım-pazarlama süreçlerinde yaanan sorunları ve ürünlerin bölge ekonomisine katkısını artırmaya yönelik pazarlama stratejilerini içeren pazarlama aratırmaları raporları hazırlanmıtır. Söz konusu Program gerek bütçesi gerekse uygulama alanı itibarıyla dönemi Katılım Öncesi birliinin en büyük projesi olup, Programın temel öncelik alanlarında gerçekletirilen faaliyetleri anlatan; uygulanan hibe programlarına göre baarılı proje örneklerine yer verilen Program Tanıtım Kitabı Türkçe ve ngilizce olarak hazırlanmıtır. (www.dpt.gov.tr/bgyu/abbp/programlar/akkm_bilgi.html) internet sayfasında yer alan kitapçıın merkezde ve illerde daıtımı da yapılmıtır. Bu kapsamlı içerikleri ile bölgesel kalkınma programlarında Türkiye, sadece AB fonlarını kullanma ve/veya yerel kalkınma amaçlı proje uygulama konusunda deil bölgesel gelime konusunda aktif rol üstlenmesi gereken tüm aktörleriyle program yönetimi, koordinasyon, paylaım mekanizmaları, bilgi alarının oluumu, izleme yapılarının kurulması konularında da önemli deneyim elde etmitir. Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali birliinin önümüzdeki dönemde ( ) IPA diye adlandırılan Katılım Öncesi Mali Araç çerçevesinde yapılandırılması öngörülmektedir. Bu çerçevede önceki dönemden farklı olarak proje bazlı destek yerine stratejik belgelerde (Stratejik Çerçeve Belgesi ve buna uyumlu hazırlanan operasyonel programlar) yer alacak öncelik alanlarına ve bu alanlarda tanımlanan projelere destek gündeme gelecektir. Bu kapsamda konuları itibarıyla Ulatırma; Çevre ve Orman; Sanayi ve Ticaret; Çalıma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım ve Köy leri Bakanlıklarının yönetim otoriteleri olarak etkin rol üstlenmesi beklenmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bakanlıklar için yeni bir süreç balamaktadır. Bu yeni dönemde söz konusu bakanlıkların Türkiye-AB ortak finansmanı ile hayata geçirilecek operasyonel programları yönetebilmeleri ve kaynakların uygun ekilde kullanımını salayabilmeleri için hibe programlarında Müstearlıımızın (Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü) geçtii akreditasyon sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede döneminde Türkiye-AB e finansmanı ile Müstearlıımız koordinasyonunda yönetilen bölgesel kalkınma programlarında merkezde ve bölgelerde oluan kapasitenin yeni dönemde gerek AB kaynaklarının gerekse ulusal kaynakların harekete geçirilmesinde önemli bir kazanım olduu deerlendirilmektedir. 5

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

KOBİ lerin Türk Ekonomisine Etkileri

KOBİ lerin Türk Ekonomisine Etkileri Zerrin ÖZBEK* Günümüzde KOBİ ler, küreselleşmenin yarattığı şiddetli rekabet ortamında ulusal ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli bir işlev üstlenmektedirler. Türkiye gibi gelişmekte

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr. Hüseyin TUTAR Başak ÖNSAL DEMİR Mart 2013 ISBN 978-605-63661-2-3 Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ...4

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI ISTANBUL TICARET ODASı AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI YAYIN NO: 2007-50 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı