Zor İşlenen Parçaların Ön Isıtmalı İşlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zor İşlenen Parçaların Ön Isıtmalı İşlenmesi"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 3, 2012 (1-15) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 3, 2012 (1-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Derleme (Review) Emre Hamamcı ***, Benek Hamamcı **, M. Cengiz Kayacan * *** Süleyman Demirel Üniversitesi,Mim. Fak. End. Tas. Müh. Isparta/TÜRKİYE ** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tek. Eğt. Fak. Isparta/TÜRKİYE * Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh. Fak. Mak. Müh. Isparta/TÜRKİYE GelişTarihi: Kabul Tarihi: Özet Isıl destekli talaşlı imalatta, işlemesi zor (sert) malzemeler dışarıdan bir ısı kaynağı kullanılarak, talaş derinliği kadar mesafede istenilen sıcaklığa kadar ısıtılarak işlenir. Bu yöntem, malzemenin bağ enerjisi ve akma mukavemetinin azalmasıyla sertliğin bir miktar düşmesini sağlar. Sert malzemelerin talaşlı imalatında, ön ısıtmalı işleme geleneksel işlemeye alternatif olarak geliştirilmiş ve metaller, seramik alaşımları, plastikler ve kompozitler dâhil çeşitli malzemelerin işlenmesinde kullanılabilmektedir. Ön ısıtmalı işleme geleneksel işleme yöntemlerine göre; takım aşınması, takım kırılması, tırlama, işleme sapmaları ve mekanik malzeme hasarları gibi kritik konularda, önemli avantaj kazandırmaktadır. Bu çalışmada, imalatı zor parçaların işlenmesindeki yüksek maliyet, kalite ve verimlilikteki olumsuzluklarla ilgili yapılan çalışmalar incelenerek elde edilen sonuçlar irdelenmiştir. Ön ısıtmalı işleme ile talaş kaldırma oranı arttıkça maliyetlerin düştüğü, kesme kuvvetlerinin küçüldüğü ve zor işlenen malzemelerin yüzey pürüzlülüğünün azaldığı belirlenmiştir[1]. Zor işlenen malzemelerde ısıl destekli talaşlı imalat yapılarak özgül kesme enerjileri, takım aşınma miktarı, malzeme yüzey pürüzlülüğü, kalıcı gerilmeler, talaş kaldırma oranı, talaş kaldırma mekanizması, işleme maliyeti ve yüzey tamlığına etkileri araştırılmıştır. Bahsedilen parametrelerle ilgili bulunan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: İşleme, ön ısıtma, talaşlı imalat, takım ömrü Preheat Machining Of Hard Material Workpieces Abstract Heat-assisted machining, hard machining materials using an external heat source, up to depth of cut is machined by heating up to the desired temperature. This method, yield strength of the material and reduction of bonding energy which helps reduce the amount of hardness. Machining of hard materials, pre-heating machining was developed as an alternative to the traditional machining, and metals, ceramics alloys, plastics and composites, including the machining of various materials can be used. According to the traditional machining methods of preheating machinings; tool wear, tool breakage, chatter, machining deviations and mechanical material damage as critical issues, gives a significant advantage. In this study, the high cost of machining of hard materials, quality, and productivity studies examining the obtained results are interpreted on negativity. Pre-heating machining costs decreased with increasing metal removal rate, surface roughness and cutting forces reduced [1]. Hard machined materials with heat-assisted machining spesific cutting forces, the amount of tool wear, material surface roughness, residual stresses, material removal rate, chip removal mechanism, the machining cost and surface flatness effect were investigated. On the parameters mentioned in the results were compared. Keywords: Machining, pre-heat, machining, tool life Bu makaleye atıf yapmak için Emre Hamamcı, Benek Hamamcı, M. Cengiz Kayacan A., Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2012, (9)1-15 How to cite this article Emre Hamamcı, Benek Hamamcı, M. Cengiz Kayacan A Preheat Machining Of Hard Material Workpieces Electronic Journal of Machine Technologies, 2012,(9)1-15

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) GİRİŞ Sert işleme, işlenecek malzemenin sertliğinin 45 RC den daha fazla olan malzemelerin işlenmesine denir[2]. Son yıllarda sert malzemelerin kullanım alanları önemli oranda artmaktadır bundan dolayı da sert işleme gittikçe önemi kazanmıştır. Önemi artan bu alan araştırmacılar tarafından yoğun olarak çalışılmaktadır. Sert malzemelerin yüksek gerilme, düşük ısıl iletkenlik gibi fiziksel ve mekaniksel özelliklerinden dolayı, kesme kuvvetleri ve kesme sıcaklıkları çok yüksektir. Bahsedilen bu özellikler takım ömrünü azaltır [3]. Ön ısıtma ile malzeme yüzeyi ısı etkisiyle yumuşar, böylelikle kesme sırasında sünek deformasyondan ziyade gevrek deformasyon meydana gelir [4]. Yüksek sertlikteki malzemelerin işlenmesi esnasında, takımlarda çıtlama, kırılma vb aşınmalar oluşmaktadır. Kesici takımlarda oluşan bu tip kusurlar iş parçasında kalitesiz yüzey elde edilmesine sebebiyet vermektedir. Sert malzemelerin işlenmesinde ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesi için yapılan çalışmaların başında ön ısıtmalı işleme yöntemleri gelmektedir. Sert malzemelerde, talaş derinliği kadar kısmın belli bir ısı kaynağından yararlanılarak hedeflenen sıcaklığa yükseltilmesi ile akma mukavemeti kopma mukavemeti değerine kadar düşmesi[5], gerilme sertleşmesi ve malzeme sertliği azalacağından ve sünekliği artacağından dolayı işleme kolaylaşmaktadır[6]. Çekme dayanımının, akma gerilmesinin ve sertliğin sıcaklığa bağlı değişimleri sırasıyla Şekil 1,2 ve 3 de verilmiştir. Şekil 1. Malzemelerin çekme dayanımının sıcaklığa bağlı değişimi [3] Şekil 1 den de anlaşıldığı gibi malzemelerin çekme dayanımlarının sıcaklığa bağlı değişimlerinde farklılıklar görülmektedir. Bazılarının düşük sıcaklıklarda bile çekme dayanımları düşerken (Ni-Cr-Mo çelik, Ti6Al4V alaşım, stellite6), bazılarında orta derece sıcaklıkta çekme dayanımı düşmeye başlamaktadır (inkonel, ODS (oksit dağılımı ile güçlendirilmiş) alaşımlar), bazı malzemelerde ise çekme dayanımları da çok yüksek sıcaklıklarda azalmaya başlamaktadır (seramik). 2

3 Hamamcı E., Hamamcı B., Kayacan M. C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) 1-15 Şekil 2a-2b. Malzemelerin sertliğinin sıcaklığa bağlı değişimi [7],[8] Malzemelerin çekme dayanımlarının sıcaklıkla değişiminde olduğu gibi, sertliğinin de sıcaklıkla değişiminde farklılıklar göstermektedir. Şekil 2a dan da anlaşıldığı gibi O1 (yağda sertleştirilmiş soğuk iş takım çeliği) malzemesinin sertliği düşük sıcaklıklardan itibaren azalma eğilimi göstermektedir. A2 (hava ile sertleştirilmiş orta alaşımlı soğuk iş takım çeliği) malzemesinin ise sertliği yaklaşık C itibaren düşme eğilimi göstermekle beraber D2 (yüksek karbonlu ve yüksek kromlu soğuk iş takım çeliği) malzemesinde yaklaşık C den sonra bir artış gösterip C den sonra azalma eğilimine girmektedir. Şekil 2b de HSS ve sinterlenmiş karbür malzemelerin sıcaklıkla değişen sertlik değerlerini göstermektedir. Çelik malzemelerde olduğu gibi alüminyum alaşımlarda da olduğu gibi sıcaklığa bağlı olarak akma mukavemetlerinde değişimler görülmektedir (şekil 3). Sıcaklık 0 C Şekil 3. Alüminyum alaşımlar için akma mukavemetinin sıcaklıkla değişimi [9] Alüminyum alaşımlarının akma dayanımları yaklaşık C ye kadar benzer eğimle düşüş gösterirken, C ile C arasında farklı oranlarda azalmakta olup C den sonra akma mukavemetleri yaklaşık eşitlenerek benzer oranda yavaşlayarak azalma göstermektedir. Deneylerde ölçülen malzeme sıcaklıkları, kızılötesi termometre, lazer pirometre ve termal kameralarla ölçülmüştür. Malzeme yüzeyi ve talaş formları incelenirken SEM kullanılmıştır. 3

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) 1-15 Bu çalışmada değişik malzemelerin değişik kesme sıcaklıklarında farklı ısıtma yöntemleri ile ısıtılıp işleme parametrelerinin araştırıldığı çalışmalar incelenmiştir. İncelemeler neticesinde malzemelerin türüne göre, ısıtma yöntemlerine göre, işleme esnasında oluşan kesme kuvveti farklılıkları, takım aşınmaları ve işleme hassasiyetleri ile ilgili karşılaştırmalar yapılmıştır. 2. TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN ÖN ISITMA YÖNTEMLERİ Talaşlı imalatta, işleme yöntemlerine göre değişik ön ısıtma kaynakları kullanılır. Ön ısıtma kaynakları olarak, lazerle, alevle (torç), indüksiyonla, plazmayla, elektrik akımı ile ısıtma yöntemleri kullanılmaktadır. Bu ısıtma yöntemlerinden lazer ışın demeti, alevle ısıtma (torç) tornalama işlemlerinde daha çok tercih edilirken, indüksiyonla ısıtma yöntemi frezeleme işlemlerinde daha çok tercih edilmektedir. Tornalama işlemlerinde malzeme takım ilişkisinden dolayı noktasal ısı kaynağı yeterli olmaktadır. Buna karşın frezeleme işlemlerinde takım iş parçası ilişkisinden dolayı çizgisel/düzlemsel ısı kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda ön ısıtmalı işlemede kullanılan ısıtma yöntemleri şematik olarak verilmiştir (Şekil 4-7). Ön ısıtma işlemlerinden lazerle ve plazma ile ısıtma hızlı, yüksek ve bölgesel sıcaklıklara ulaşabildiğinden dolayı daha çok tercih edildiği literatür çalışmalarından anlaşılmaktadır. Frezeleme işleminin özelliğinden lazerle ön ısıtma da birden fazla lazer ışın demeti kullanılmaktadır [3]. Buda sistemi hem pahallılaştırmakta hem de zorlaştırmaktadır. Fener mili Lazer çubuk Lazer çubuk Takım Yandan görünüş İş parçası Üstten görünüş Şekil 4. Lazerle ön ısıtmalı alın frezeleme işlemi[3] Diğer ön ısıtma yöntemlerinde olduğu gibi, lazer çubuk enerjisi iş parçası yüzeyi tarafından emilir ve ısıya dönüşür sonucunda da sıcaklık kademeli olarak artar. Bölgesel ve geçici olan sıcaklık yüzeyde ilerler ve bundan dolayı kesme derinliğini, en iyi kesmeyi ve lazer çubuk parametrelerini belirlenmesi şarttır. Bunun amacı istenilen talaş kaldırma oranını elde etmektir. Lazerle ön ısıtmada çubuk yoğunluğu ve etkileşim zamanı, sıcaklıkla iş parçası yüzeyine zarar vermeyecek şekilde seçilmelidir [10] 4

5 Hamamcı E., Hamamcı B., Kayacan M. C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) 1-15 Şekil 5. Torçla ön ısıtma yapılmış tornalama işlemi[11] Şekil 6. Çift lazerle ön ısıtma yapılmış tornalama işlemi[12] Lazerle ön ısıtma yapılmış tornalama işlemi[13] İndüksiyonla ısıtmada, ısı kaynağı olarak kullanılan bobinin işlemede kullanılan takım geometrisine benzer şekilde imal edilebilmesinden dolayı ön ısıtmalı frezeleme işlemlerinde daha çok tercih edilmektedir (Şekil 7). Şekil 7. İndüksiyonla ön ısıtma yapılmış frezeleme işlemi 5

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) BULGULAR 3.1 Malzeme Ön Isıtma Sıcaklıkları ve Ön ısıtma Sonucu Bulguları Ön ısıtmalı işleme yapılırken, uzun takım ömrü ve en iyi yüzey kalitesi elde edebilmek için en uygun sıcaklıklarda çalışılmalıdır. Şayet seçilen ön ısıtma sıcaklıkları çok yüksek ise erken kesici takım hasarlarına yol açabilmektedir. Bu durum iş parçası yüzeyinin bozulmasına, işleme maliyetinin yükselmesine sebep olmaktadır. Buna karşın, seçilen düşük ön ısıtma sıcaklığı ile de kesici takım ömründe, oluşan işleme kalitesinde, kesme kuvvetlerine beklenen iyileştirmeler elde edilememektedir[14]. Bütün bunlar dikkate alındığında, ön ısıtma sıcaklığı malzemelerin yenidenkristalleşme sıcaklığının altında olmalıdır [15]. Ön ısıtmada en ciddi dezavantajlardan biriside malzemelerin sertliğinde oluşan azalmadır. Malzemelerin ön ısıtma işleminde yukarda bahsedilen tüm parametreler dikkate alınarak uygun sıcaklıkların seçimi önem arz etmektedir. Örneğin yapılan çalışmalarda tornalama işlemlerinde seramik malzemeler oda sıcaklığı ile C arasında, çelik malzemeler oda sıcaklığı ile 600 0C, inkonel malzemeler oda sıcaklığı ile 550 0C ye kadar ve titanyum alaşım malzemeler oda sıcaklığı ile 600 0C ye kadar ön ısıtmalı işlenmiştir [1,11-13,15,16]. Frezeleme işlemlerinde ise seramik malzemeler oda sıcaklığı ile C,çelik malzemeler oda sıcaklığı ile 600 0C, inkonel malzemeler oda sıcaklığı ile 600 0C, titanyum alaşım malzemeler oda sıcaklığı ile 500 0C ye kadar ön ısıtmalı çalışmalar yapılmıştır [3,9,10,14,17]. Tornalama işlemlerinde seramik malzemeleri ön ısıtma sıcaklığının C ler de minimum aşınma değerleri elde edildiği, C ve üzerindeki sıcaklıklarda ve C altındaki sıcaklıklarda aşınma değerlerinin ve takım ömrünün giderek azaldığı değişik çalışmalarda belirtilmiştir [17]. Başka bir çalışmada ise 1000 ve C ler de en iyi takım aşınması, yüzey pürüzlülüğü, talaş formu elde edilmiştir [18]. Seramik malzemeler için aşınma değerleri C ler de minimum olduğu [17], yine 960 0C ler de kesme kuvvetlerinin daha düşük sıcaklıklara nazaran en düşük değeri ölçülmüştür [19]. Başka bir seramik malzeme ile yapılan ön ısıtmalı kesmede, sıcaklıkları 1260, 1410, C ler aşınma değerleri, kesme enerjisi ve kesme kuvvetleri en düşük C de oluştuğu belirtilmiştir [20]. Tornalama işlemlerinde çelik malzemeler ön ısıtma işlemine tabi tutulmuş, lpg li üfleç ve lazer ile yapılan çalışmada 6000C de takım ömrü açısında en iyi sonuçlar elde edildiği belirtilmiştir [15,21]. Çelik malzemelerin yeniden kristalleşme sıcaklıkları C aralığında olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı maksimum çelik ön ısıtma sıcaklığı 6000C seçilebilir. Buna karşılık başka bir çalışmada ön ısıtma sıcaklıkları 400 ve 600 0C de yapılan deneylerde takım ömründe dikkate alınabilecek bir değişim olmadığın söylenmiştir (şekil 8). Bu durum dikkate alındığında, malzemenin 400 0C de işlendiğinde, işleme maliyeti en az olacaktır [11]. Bazı çalışmalarda, çelik malzemenin lazerle ön ısıtmalı işlemesinde takım ömrünün konvansiyonel işlemeye göre %100 e kadar artabildiği yazılmıştır [22]. Takım ömrü İlerleme (mm/dev) Şekil 8. Lazerle ön ısıtma yapılmış çelik malzemenin tornalama İşleminde takım ömrü ve ilerleme oranı ilişkisi[11] 6

7 Hamamcı E., Hamamcı B., Kayacan M. C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) 1-15 Lazerle yapılan diğer bir çalışmada C arasında en ekonomik sonuçlar 425 0C de elde edilmiştir [14]. Çelik malzemenin konvansiyonel işleme ile ön ısıtmalı işlenmesinde yaklaşık %50 kadar kar sağladığı ifade edilmektedir (Şekil 9). Şekil 9. P550 çelik malzemenin konvansiyonel ve ön ısıtma tornalama işleminin ekonomik analizi[12] Çelik malzemelere benzer bir çalışmada, inkonel malzeme 540 0C ye kadar ön ısıtmalı tornalama işlemine tabi tutulmuş ve ekonomik analizleri yapılmıştır. Konvansiyonel karbür takım ve ön ısıtmalı seramik takım kullanılarak yapılan çalışma işleme maliyetinde yaklaşık %50 kar sağlamaktadır [23]. Şekil 10. İnkonel malzemenin tornalama işleminde konvansiyonel ve ön ısıtma işlemedeki ekonomik analizi[23] İnkonel malzemelerde spesifik kesme enerjileri konvansiyonel işlemeye göre ön ısıtmalı işlemede düşüş göstermektedir. Fakat 360 ve 540 0C ler de oluşan kesme enerjilerinde çok az fark görülmektedir. Başka bir çalışmada 1500 W lazer ısı kaynağı ile ısıtılarak yapılan işlemeyle konvansiyonel işlem arasında kesme kuvvetlerinde %40 ın üzerinde düşüş ve takım ömründe %25 iyileşme sağlanmıştır [23]. Yine oda sıcaklığında yapılan başka bir tornalama işlemine göre 540 0C deki yüzey pürüzlülük değeri yaklaşık %100 düşüş göstermiştir (şekil 11) [24]. 7

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) 1-15 Şekil 11. İnkonel malzemelerin tornalama işleminde spesifik kesme enerjisinin, yüzey pürüzlülüğünün sıcaklığa göre değişimi[24] Ön ısıtmalı Al2O3/Al kompozit malzemenin tornalama işleminde, kesme kuvvetlerinde konvansiyonel işlemeye göre Fx ve Fy de yaklaşık %50, Fz de ise % 10, kesme kuvvetinde ise %30-50 düşüş olduğu ifade edilmektedir [25]. Şekil 12 den de anlaşıldığı gibi ön ısıtmalı işlemede konvansiyonel işlemeye göre takım aşınma miktarında dikkate değer farklar oluşmuştur. Şekil 12. Al2O3/Al kompozit malzemenin konvansiyonel ve ön ısıtmalı işlenmesinde kesme uzunluğu, aşınma değişimi[25] Grafit esaslı demir şekil 13 de görüldüğü gibi 400 0C ye kadar ısıtıldığında yüzey pürüzlülüğü yaklaşık % 5 artış göstermiştir. Yine aynı koşullarda grafit dökme demir takım ömrü konvansiyonel işlemeye göre %30 artış tespit edilmiştir [26]. Şekil 13. Grafit esaslı demir malzemesinin konvansiyonel ve ön ısıtmalı işlemeye göre yüzey pürüzlülük değerleri[26] 8

9 Hamamcı E., Hamamcı B., Kayacan M. C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) 1-15 Ön ısıtmalı işlemede, tornalama kadar yaygın olmamakla birlikte frezeleme işlemlerinde de hatırı sayılır çalışmalar yapılmıştır. Seramik malzemeler için 8500C de ön ısıtma yapılan frezeleme işleminde yüzey pürüzlülüğü ile ilgili çalışmada seçilen ayrı on noktadan alınan değerler tablo 1 de verilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü ön ısıtmalı işlemede konvansiyonel işlemeye göre 2,5 kat daha iyileşmiştir. Aynı çalışmada ön ısıtmalı işleme konvansiyonel işlemeye oranla takım aşınması değerlerin de daha iyi sonuçlar elde edilmiştir [27]. Tablo 1. Seramik malzemelerin lazerle yapılmış ön ısıtmalı ve ön ısıtmasız frezeleme işleminde yüzey pürüzlülük değerlerinin kıyaslanması[27] Seramik malzemeyle yapılan başka bir çalışmada (1150, 1210, 1280, C) sıcaklıklarında aşınma değerleri ölçülmüş, en iyi aşınma değeri C deki deneylerde elde edilmiştir C nin altındaki ve üzerindeki değerler de aşınma değerlerinin arttığı görülmüştür [28]. Frezeleme işlemlerinde çelik malzemeler için çalışılan ön ısıtma sıcaklık değerlerinden C ler arasında en iyi takım aşınması ve yüzey pürüzlülük sonuçları elde edilmektedir. Sertleştirilmiş çeliğin (AISI D2) yeniden kristalleşme sıcaklığı ( C) göz önüne alınarak maksimum ön ısıtma sıcaklığı 450 0C olarak seçilmiştir. İndüksiyonla ön ısıtmalı işlemenin yapıldığı takımlardaki en iyi aşınma değeri 450 0C de elde edilmiştir [8]. Şekil 14. Sertleştirilmiş çelik malzemenin indüksiyonla yapılmış ön ısıtmalı ve ön ısıtmasız frezeleme işleminde takım aşınmaları[8] 9

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) 1-15 İndüksiyon fırını ile 350 0C de paslanmaz çelik malzemenin frezeleme işlemindeki yüzey pürüzlülük değerleri ve yüzde pürüzlülük azalma oranları tablo2 de verilmiştir. Bu çalışmada ön ısıtmalı işlemenin yüzey pürüzlülük değerlerinde %26,%33 oranlarında azalma ölçülmüştür. Tablo 2. Çelik malzemenin indüksiyon fırını ile yapılmış ön ısıtmalı ve ön ısıtmasız frezeleme işlemlerinde pürüzlülük değerleri [29] Ti-6Al-4V alaşım malzemesi kullanılarak yapılan çalışmada takım ömrü ve kesme kuvveti sıcaklığa bağlı değişimi şekil 15 de verilmiştir. Ti-6Al-4V alaşım malzemesi için takım ömründe oda sıcaklığı ve 315 0C ler de fark yokken 450 0C de yaklaşık %65, 650 0C de ise %300 artış vardır. Kesme kuvvetinde ise 650 0C de oda sıcaklığına göre %25 düşüş gözlenmiştir[30]. Yine aynı malzeme 650 0C de oda sıcaklığına göre kesme kuvvetlerinde %32.5 düşüş olduğu ölçülmüştür [31]. Şekil 15: Ti-6Al-4V alaşım malzemesinin indüksiyon fırını ile ön ısıtmalı frezeleme işleminde takım ömrü ve kesme kuvvetinin sıcaklığa göre değişimi[30] İnkonel malzemenin lazer çubuk yardımıyla 400, 520, C lere kadar ısıtılarak frezeleme işlemine tabi tutulmuştur. Yapılan çalışmada yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüş olup en iyi sonuç 520 0C de elde edilmiştir (Şekil 16). Şekil 16:İnkonel 718 malzemesinin frezeleme işleminde yüzey pürüzlülüğünün sıcaklığa bağlı değişimi [28] 10

11 Hamamcı E., Hamamcı B., Kayacan M. C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) 1-15 Yukarda bahsedilen çalışmalar işleme yöntemlerine göre (tornalama ve frezeleme) sınıflanarak, işlenen malzemeler kullanılan kesici takım ve elde edilen sonuçlar Tablo3 ve 4 te özetlenmiştir. Tablo 3. Ön ısıtmalı tornalama çalışmaları No Çalışma Adı Yazarı Malzeme İşleme Yönt. 1 A Metric For Defining The Energy Efficiency Of Thermally Assisted Machining 2 Cutting Temperature and Laser Beam Temperature Effects on Cutting Tool Deformation in Laser- assisted Machining 3 Deformation Mechanisms And Constitutive Modeling For Silicon Nitride Undergoing Laser-Asissted Machining 4 Evaluation Of Surface Roughness İn Laser-Assisted Machining of Aluminum Oxide Ceramics With Taguchi Metrod F. E. Pfefferkorn J. W. Jung, C.M. Lee S. Lei, Y. Shin, F. P. Incropera C.-W. Chang, C.-P. Kuo 5 Laser Assisted machining: An Overview G. Chryssolouris ve ark. 6 Laser-Assisted Machining of Inconel 718 With Carbide And Ceramic İnserts 7 An Experimental İnvestigation of Hotmachining to Predict Tool Life 8 Laser-Assisted Machining Of An Austenitic Stainless Steel: P550 9 Desing Of Operating Conditions for Crackfree Laser-Assisted Machinig of Mullite 10 Theoretical And Experimental Determination of Tool Life İn Hot Machining of Austenitic Manganese Steel 11 Laser-Assisted Machining of Inconel 718 With An Economic Analysis 12 Laser-Assisted Machining of Compacted Graphite İron 13 High-Power Diode Laser Assisted Hard Turning Of AISI D2 Tool Steel 14 Temperature History For Cutting of Ceramics Preheated By A CO2 Laser 15 Laser-Asisited Machining Of Reaction Sintered Mullite Ceramics 16 An İnvestigation Of Laser-Assisted Machining Of Al2O3 Particle Reinforced Aluminum Matrix Composite 17 Experimental Investigation of Thermo-Mechanical Characteristics in Laser-Assisted Machining of Silicon Nitride Ceramics 18 Heat Transfer Model of Semi-transparent Ceramics Undergoing Laser-assisted Machining 19 Experımental Investıgatıon Of Hot Machınıng Prosses Of Hıgh Manganese Steel Usıng Snmg-Carbıde Inserts By Desıgn Of Experıments Usıng Taguchı Method G. Germain, J.L. Lebrun, T. Braham- Bouchnak, D. Bellett, S. Auger K.P. Maity, P.K. Swain M.C. Anderson ve Y. C. Shin P. A.Rebro, Y. C. Shin, F. P. Incropera L. Özler, a. İnan, c. Özel M. Anderson, R. Patwa,Y. C. Shin S. Skvarenina, Y.C. Shin P. Dumitrescu, P. Koshy, J. Stenekes, M.A. Elbestawi C.Y. Ho, M.Y. Wen, J.E. Ho, D.Y. Chen P. A. Rebro, Y. C. Shin, F. P. Incropera Y. Wang, L. J. Yang, N. J. Wang S. Lei, Y. C. Shin, F. P. Incropera F. E. Pfefferkorn, F. P. Incropera, Y. C. Shin T6 Al ve çelik, PSZ, Seramik Si3N4 Seramik Silikon Nitrat Seramik Al2O3 Seramik Çalışm a yılı Çalışma Türü Sıcaklık Aralığı Isıtma Yöntemi Takım Malzemesi Çalışma Parametreleri Torna 2009 Enerji ve güç 1300K 0 Yag Lazer Seramik V: 0,4 m/sn f: 0,02mm/dev d:1mm Torna 2009 Kesme kuvveti, Deformasyon 197.4, 397.8, C CO2 Lazer CBN F e:440 dev/dak f: 0.013mm/diş d: 3 mm V: 21.7 m/dak Torna 2000 Gerilme 245, 360,W CO2 Lazer PCBN V: 0.4 m/sn f: 0,02, 0,04 mm/dev d: 1 mm Torna 2006 Takım Aşınması 30, 40, 50 khz Yag Lazer CBN F e:1000, 1500, 2000 dev/dak f: 0.01, 0.02, 0.03 mm/dev d: 0.2, 0.5, 1.0mm Torna 1997 İşlenebilirlik Lazer İnconel 46 RC Yüksek Manganlı çelik P550 paslanmaz çelik Torna 2008 Takım aşınması, yüzey pürüzlülüğü 1165W-1975W lazer Karbür Seramik Torna 2008 Takım ömrü 200,600 0 C Lpgli üfleç ATP ISO (M10) Torna 2006 Takım ömrü, aşınma, yüzey pürüz. 120,250, 340,425 0 C CO2 Lazer Kap. karbür, Sermet, kaplamasız karbür ve seramik Seramik Torna 2004 Aşınma C Lazer CBN, Karbür Östenitik manganez çelik İnkonel 718 Garfit Demir (CGI) f: 0.2 mm/dev d: 2.5 mm V: 30 m/sn f: 0.18 mm/dev d: 1.5 mm V: 220m/dak V: 22-43m/dak f: 0.05,0.7mm/dev d: 0.5,1.5 mm V: 2,3,4 m/sn f: 0,1mm/dev d: 0,76 mm F e: 800dev/dak f: 0,012mm/dev d: 0,50mm Torna 2001 Takım ömrü 200,400, C Torch Karbür V: 22, 33, 46, 62, 75 m/dak f: 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 mm/dev d: 0.5, 1.5, 2.5 mm Torna 2005 Aşınma, Yüzey pürüz, ekonomik Analiz Torna 2006 Aşınma, Yüzey pürüz, ekonomik analiz 600,610, 740, ,860, 870,900, 922W Lazer Seramik V: 1, 2.2, 3,4m/dak f: 0.025, 0.05, 0.075, 0.1, 0.15 mm/dev d: 0.5, 0.76, 1mm 550,650, 750 W Lazer Karbür V: 1.7 m/dak f:0.075, 0.1, 0.125, 0.15mm/deV d: 0.5, 0.76, 1mm AISI Çelik Torna 2006 Takım Aşınması 150,200, 250W Lazer Karbür V: 20,30,40m/dak f: 0.05mm/dev d: 0.5mm Seramik Torna 2007 Sıcaklık 150,200, 250W Lazer Sinterlenmi ş mulite seramik Al2O3/Al Kompozit J. Goudhaman Yüksek manganlı çelik Torna 2002 Yüzey pürüzlülüğü,aşınma, talaş form Torna 2002 Kesme kuvveti, aşınma, takım ömrü, yüzey pürüzlülüğü Seramik Torna 2001 Aşınma, kesme enerjisi, kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü 821, 921, 1012, C Lazer Karbür f: 9.6 mm/dak F e: 800 dev/dak d: 0.75 mm 150W Lazer Karbür V: m/dak f: 0.1 mm/dev d: 0.38 mm 1260, 1410, C Lazer PCBN V: 0.4m/dak f: 0.02 mm/dev d: 1 mm tp: 12,11,9 dak Searmik Torna 2005 Sıcaklık dağılımı 200W Lazer --- d = 0.5 mm, f = 16 mm/dak N = 800 rpm, tp = 6 sn Torna 2007 Aşınma, Takım ömrü O.S., 200, 400, C Torch Karbür V: 19.55, 32.58, m/dak f: 0.05, 0.1, 0,5 mm/sn d: 0.5, 1.0, 1.5 mm 11

12 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) 1-15 TABLO 4. Ön ısıtmalı frezeleme çalışmaları No Çalışma Adı (FREZELEME) 1 A Study Of Tool Life İn Hot Machining Using Artificial Neural Networks And Regression Analysis Method 2 An İnvestigation Of Laser-Assisted Machining Of Al2O3 Cermics Planing 3 Hot Machining Of Hardened Steels With Coated Carbide Insert 4 Temperature History For Cutting Of Ceramics Preheated By A CO2 Laser 5 Laser-Assisted Milling of Silicon Nitride Ceramic: A Machinability Study 6 Improved Tool Life in End Milling Ti- 6Al-4V Through Workpiece Preheating 7 Pulsed Laser Assisted Micromilling for Die/Mold Manufacturing 8 Laser Assisted Machining of Hard-to- Wear Materials 9 Thermally Enhanced Machining of Hard- To-Machine Materials----A Review 10 Effect of Laser Preheating the Workpiece on Micro End Milling of Metals Yazarı Malzeme İşleme Yönt. N. Tosun, L. Özler C. W. Chang, C.- P. Kuo M. A. Lajis ve ark. C.Y. Ho, M.Y. Wen, J.E. Ho, D.Y. Chen B. Yang, S. Lei T. L. Ginta ve ark. T. Özel, F. Pfefferkorn Kelly Armitage ve ark. S.Sun, M. Brandt, M.S. Dargusch Yongho Jeon, Frank Pfefferkorn Yüksek manganlı çelik Al2O3 Seramik AISI D2 Sertleş. Çelik Çalış ma yılı Çalışma Türü Sıcaklık Aralığı Isıtma Yöntemi Takım Malzemesi Çalışma Parametreleri Freze 2002 Takım ömrü O.S., 200, 400, C Torç Karbür V :22, 33, 46, 62, 75 m/dak f: 0.1, 0.2, 0,4 mm/devir d: 0.5, 1.5, 2.5 mm Freze 2006 Takım ömrü, Yüzey pürüz Freze 2009 Aşınması ve Takım Ömrü O.S., C CO2 Lazer CBN d: 0.05 mm f: 1.0, 0.5 m/dak 30, 250, 335, C İndüksiyon Fırını PVD karbit kaplamalı V: 40, 56.7, 80 m/dak f: 0.02, 0.044, 0.1 mm/diş d: 5mm Seramik Freze 2007 Sıcaklık 150,200, 250 W CO2 lazer f:8, 16, 32 mm/dak Silikon nitrat seramik Freze 2008 İşlenebilirlik O.S.,868, 1172, 1349, 1480, C Ti-6Al-4V Freze 2009 Takım ömrü O.S., 315, 450, 650 o C İndüksiyon Fırını AISI 4340 Çelik Freze 2007 Yüzey pürüzlülüğü ve aşınması Genel Freze 2002 Aşınma, yüzey pürüzlülüğü Süperalaşım, Çelik, Kompozit, Seramik Freze- Torna 2010 Aşınma, işlenebilirlik Lazer PCBN V: 1m/sn f: 0.02 mm/diş d: 0.2 mm PCD V: 127 m/min f: mm/diş d: 1 mm O.S., 350, C Lazer Karbür V: 79.8, 119.7, m/dak f:1.27, d: Lazer CBN Lazer Al 6061-T6 Freze 2008 Kesme kuvveti, 27, C Lazer Karbür f: 500mm/dak Kesme enerjisi d: 0.1mm 1018 Çelik 27, C 11 The Effect of Preheating of Work Material on Chatter During End Milling of Medium Carbon Steel Performed on a Vertical Machining Center (VCM) A.K.M.N. Amin, M. Abdelgadir 12 Laser Assisted Machining: An Overview G..Chryssolo uris ve ark. 13 Machinability Improvement in End T. L.Ginta, Milling A.K.M. N. Titanium Alloy TI-6AL-4V Amin 14 Laser-Assisted Milling of Silicon Nitride Ceramics and Inconel An İnvestigation of Laser-Assisted Machining Of Al2O3 Ceramics Planing Y. Tian, B. Wu, M. Anderson, Y. C. Shin C.-W. Chang, C.-P. Kuo AISI 1040 Çelik Freze 2003 Tırlama, yüzey pürüzlülüğü, aşınması 29, C İndüksiyon Fırını Karbür V: 300m/dak f: 0.2mm/diş d:1, 2mm Genel Torna- Freze 1997 İşlenebilirlik Lazer TI-6AL-4V Freze 2010 Takım ömrü, Kesme O.S., 315, 450, C İndüksiyon Karbür V: 70m/dak alaşım hızı, tırlama Fırını f: mm/diş d:1 mm Seramik Freze 2008 Aşınma, Yüzey O.S., Lazer TiAl d = 0.4 mm, f = pürüzlülüğü 1150,1210,1280,1360 Karbür 3.3mm/dak 0 C N = 6 rpm, tp = 6 sn İnkonel 718 O.S., 400,520, Alüminyum d = 0 C oksit 0.22,0.28,.0.25,0.38 mm, f = mm/dak V = 6.76m/sn tp = 6 sn Seramik Freze 2007 Aşınma, Yüzey pürüzlülüğü O.S., 500,1000, 1200,1400, C Lazer CBN d: 0.1mm f: 1, 0.5nm/dak 3. SONUÇ Sert malzemelerin, yüksek sertlik ve yüksek gerilmeleri işlenmelerini zorlaştırmaktadır. Sert malzemelerin işlenmesini kolaylaştırmak için sadece iyi takım ve uygun işleme parametrelerini seçmek yeterli faydayı sağlayamamaktadır. İşlemeyi kolaylaştırmanın en başarılı ve en çok tercih edilen yöntemlerden birisi ön ısıtma ile işleme olduğu anlaşılmıştır. Ön ısıtmanın takım ömrüne, yüzey pürüzlülüğüne, işleme ekonomisine, kesme kuvvetlerine, kesme enerjilerine önemli oranda etki ettiği tespit edilmiştir. Bütün bu kazanımlara ilaveten çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır. Ön ısıtmalı işleme yapılacağında ısıtma sıcaklıkları işlenecek malzemeye göre seçilmesinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Ön ısıtmalı işlemelerde ön ısıtma yönteminin çok önemli olduğu bu yüzden işleme yöntemine uygun ön ısıtma yönteminin seçilmesi gerekmektedir. 12

13 Hamamcı E., Hamamcı B., Kayacan M. C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) 1-15 Ön ısıtmalı işlemede diğer önemli bir faktörde ısıtma derinliğidir. Bu yüzden ısıtma derinliğinin talaş derinliği kadar olmasına dikkat edilmelidir. 4. KAYNAKLAR [1] F.E. Pfefferkorn, S. Lei, Y. Jeon, G. Haddad A Metric For Defining The Energy Efficiency Of Thermally Assisted Machining International Journal Of Machine Tools & Manufacture, 2009, s [2] J. Paulo Davim Machining: Fundamentals And Recent Advances, 2008 [3] S.Sun, M. Brandt, M.S. Dargusch, Thermally Enhanced Machining Of Hard-To- Machine Materials- _A Review, International Journal Of Machine Tools And Manufacture, 2010, s [4] K. Armitage, A/Prof.S. Masood, A/Prof. M. Brandt, C. Pomat, Laser Assisted Machining Of Hard- To-Wear Materials, Industrial Research Institute Swinburne, Swinburne University Of Technology, 2002 [5] F. E. Pfefferkorn, F. P. Incropera, Y. C. Shin, Heat Transfer Model Of Semi-Transparent Ceramics Undergoing Laser-Assisted Machining, International Journal Of Heat And Mass Transfer, 2005, s [6] C.Y. Ho, M.Y. Wen, J.E. Ho, D.Y. Chen, Temperature History For Cutting Of Ceramics Preheated By A CO2 Laser, Journal Of Materials Processing Technology, 2007, s [7] M.A. Lajis, A.K.M.N. Amin, A.N.M. Karim, H.C.D.M. Radzi And T.L. Ginta, Hot Machining Of Hardened Steels With Coated Carbide Inserts, American J. Of Engineering And Applied Sciences, 2009, s [8] J. Goudhaman, Experımental Investıgatıon Of Hot Machınıng Prosses Of Hıgh Manganese Steel Usıng Snmg-Carbıde Inserts By Desıgn Of Experıments Usıng Taguchı Method, Bachelor Of Technology In Mechanical Engineering Thesis, Department Of Mechanical Engineering National Institute Of Technology Rourkela, 2007 [9] Yongho, P. Frank, Effect Of Laser Preheating The Workpiece On Micro End Milling Of Metals Journal Of Manufacturing Science And Engineering, 2008 [10] G. Chryssolouris, N. Anifantis, S. Karagiannis, Laser Assisted Machining: An Overview, Journal Of Manufacturing Science And Engineering, ASME, 1997, s [11] L. Özler, A. İnan, C. Özel, Theoretical And Experimental Determination Of Tool Life İn Hot Machining Of Austenitic Manganese Steel, International Journal Of Machine Tools And Manufacture, 2001, s [12] M. C. Anderson, Y. C. Shin, Laser-Assisted Machining Of An Austenitic Stainless Steel: P550, J. Engineering Manufacture, 2006, s [13] T. Özel, F. Pfefferkorn, Pulsed Laser Assisted Micromilling For Die/Mold Manufacturing, ASME,

14 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) 1-15 [14] W. Chang, C.P. Kuo, Evaluation Of Surface Roughness İn Laser-Assisted Machining Of Aluminum Oxide Ceramics With Taguchi Method, International Journal Of Machine Tools And Manufacture, 2007, s [15] K.P. Maity, P.K. Swain, An Experimental İnvestigation Of Hot Machining To Predict Tool Life 2008 [16] P.A.Rebro, Y.C. Shin, F.P. Incropera, Desing Of Operating Conditions For Crackfree Laser- Assisted Machinig Of Mullite, International Journal Of Machine Tools And Manufacture, 2004, s [17] B.Yang, S.Lei, Laser-Assisted Milling Of Silicon Nitride Ceramic: A Machinability Study, International Journal Of Machine Tools And Manufacture, 2008, s [18] P.A. Rebro, Y.C. Shin, F.P. Incropera, Laser-Asisited Machining Of Reaction Sintered Mullite Ceramics, Journal Of Manufacturing Science And Engineering, Vol 124, 2002, s [19] J.W. Jung, C.M. Lee, Cutting Temperature And Laser Beam Temperature Effects On Cutting Tool Deformation İn Laser- Assisted Machining, Proceeding Of The İnternational Multi Conference Of Engineers And Computer Scientists, 2009 [20] S. Lei, Y. C. Shin, F. P. Incropera, Experimental Investigation Of Thermo-Mechanical Characteristics İn Laser-Assisted Machining Of Silicon Nitride Ceramics, Journal Of Manufacturing Science And Engineering, ASME, 2001, s [21] N. Tosun, L. Özler, A Study Of Tool Life İn Hot Machining Using Artificial Neural Networks And Regression Analysis Method, Journal Of Materials Processing Technology, 2002, s [22] P. Dumitrescu, P. Koshy, J. Stenekes, M.A. Elbestawi, High-Power Diode Laser Assisted Hard Turning Of AISI D2 Tool Steel, International Journal Of Machine Tools & Manufacture, 2006,s [23] G. Germain, J.L. Lebrun, T. Braham-Bouchnak, D. Bellett, S. Auger, Laser-Assisted Machining Of Inconel 718 With Carbide And Ceramic İnserts, International Journal Of Material Form, Springer, 2008, s [24] M. Anderson, R. Patwa,Y.C. Shin, Laser-Assisted Machining Of Inconel 718 With An Economic Analysis International Journal Of Machine Tools And Manufacture, 2006, s [25] Y. Wang, L. J. Yang, N. J. Wang, An İnvestigation Of Laser-Assisted Machining Of Al 2 O 3 Particle Reinforced Aluminum Matrix Composite, Journals Of Material Processing Technology, 2002, s [26] S. Skvarenina, Y.C. Shin, Laser-Assisted Machining Of Compacted Graphite İron, International Journal Of Machine Tools And Manufacture, 2006, s.7-17 [27] C.-W. Chang, C.-P. Kuo, An İnvestigation Of Laser-Assisted Machining Of Al2O3 Ceramics Planing, International Journal Of Machine Tools And Manufacture, 2007, s [28] Y. Tian, B. Wu, M. Anderson, Y. C. Shin, Laser-Assisted Milling Of Silicon Nitride Ceramics And Inconel 718, Journal Of Manufacturing Science And Engineering, ASME,

15 Hamamcı E., Hamamcı B., Kayacan M. C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2012 (9) 1-15 [29] A.K.M.N. Amin, M. Abdelgadir, The Effect Of Preheating Of Work Material On Chatter During End Milling Of Medium Carbon Steel Performed On A Vertical Machining Center (VCM), ASME, 2003, s [30] T.L. Ginta, A.K.M.N. Amin, M.A. Lajis, A.N.M. Karim, H.C.D.M. Radz, Improved Tool Life İn End Milling Ti-6Al-4V Through Workpiece Preheating, European Journal Of Scientific Research, 2009, s [31] T.L. Ginta, A.K.M.N. Amin, Machinability Improvement in End Milling Titanium Alloy TI-6AL- 4V, SEGi Review, 2010, s

Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi

Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi Sıtkı AKINCIOĞLU 1 *, Hasan GÖKKAYA 2, İlyas UYGUR 3 1* Duzce University, Gümüşova Vocational School of Higher Education,

Detaylı

AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ Nihat PARLAK 1, Latif ÖZLER 2, Mehmet Erbil ÖZCAN 3 1 n.parlak@alparslan.edu.tr Muş Alparslan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Muş

Detaylı

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kesme Hızının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi 1/5 DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı; üretilen parçaların yüzey pürüzlülüğünü belirlemek

Detaylı

Yunus KAYIR a*, Ahmet AYTÜRK a. Geliş Tarihi/Received : 08.12.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 20.02.2012

Yunus KAYIR a*, Ahmet AYTÜRK a. Geliş Tarihi/Received : 08.12.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 20.02.2012 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 1, 2012, Sayfa 61-71 AISI 316Ti Paslanmaz Çeliğin İşlenebilirlik Karakteristiklerinin İncelenmesi Investigation of Machinability Characteristics

Detaylı

The Influence of Cutting Parameters on Surface Roughness and Tool Wear In Milling of AISI D2 Cold Work Tool Steels of Different Hardness

The Influence of Cutting Parameters on Surface Roughness and Tool Wear In Milling of AISI D2 Cold Work Tool Steels of Different Hardness Politeknik Dergisi Cilt:15 Sayı: 1 s. 9-14, 2012 Journal of Polytechnic Vol: 15 No: 1 pp. 9-14, 2012 Farklı Sertlikteki AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliğinin Frezeleme İşleminde Kesme Parametrelerinin Yüzey

Detaylı

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 1 s.13-17, 28 Vol: 11 No: 1 pp.13-17, 28 AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne

Detaylı

ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN İŞLENMESİNDE, SERAMİK VE KARBÜR KESİCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI.

ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN İŞLENMESİNDE, SERAMİK VE KARBÜR KESİCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN İŞLENMESİNDE, SERAMİK VE KARBÜR KESİCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yahya ISIK * * Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, 16059, Bursa, TÜRKİYE,

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler Adı-Soyadı : Ergün EKİCİ Kişisel Bilgiler Unvan: Yrd. Doç. Dr. E-posta: ergunekici@uludag.edu.tr Telefon: Göreve Başlama Tarihi : Uzmanlık Alanları: Kesici takım teknolojileri, Hacim kalıpçılığı, CAD-CAM

Detaylı

KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ *

KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ * KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ * Murat ÇETİN 1, Musa BİLGİN 2, Hasan Basri ULAŞ 3, Ahmet TANDIROĞLU 4 Özet Bu çalışmada

Detaylı

CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT MALZEMENİN İŞLENMESİ ESNASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT MALZEMENİN İŞLENMESİ ESNASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT MALZEMENİN İŞLENMESİ ESNASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE

Detaylı

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Salih KORUCU a, Eylem Satı KANTEMİR

Detaylı

7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi

7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi 7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi Tugay DİŞBUDAK*, Sadri ŞENSOY Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

Detaylı

KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM

KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 1-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ

Detaylı

Invastigation of the Effect Surface Roughness of Cutting Parameters on the Ms 58 Brass Materials by Using Turn-Milling Process

Invastigation of the Effect Surface Roughness of Cutting Parameters on the Ms 58 Brass Materials by Using Turn-Milling Process Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 4, 2009 (65-70) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 4, 2009 (65-70) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

YÜKSEK ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLERİN (Nİ-HARD) TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN MODELLENMESİ

YÜKSEK ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLERİN (Nİ-HARD) TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN MODELLENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye YÜKSEK ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLERİN (Nİ-HARD) TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN MODELLENMESİ Emre Yücel a, Mustafa Günay b a * Düzce

Detaylı

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 295-301

Detaylı

YÜKSEK HIZLI TALAŞLI İŞLEMEDE YÜZEY KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

YÜKSEK HIZLI TALAŞLI İŞLEMEDE YÜZEY KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK HIZLI TALAŞLI İŞLEMEDE YÜZEY KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 1 Mustafa Hamamcı, 2* Eyüp Sabri Topal 1 Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Kayseri, mhamamci@erciyes.edu.tr

Detaylı

AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ. Metin ZEYVELİ 1,*, Halil DEMİR 1

AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ. Metin ZEYVELİ 1,*, Halil DEMİR 1 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 251-261 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ

Detaylı

I. ULUSAL TALAŞLI İMALAT SEMPOZYUMU Yıldız Teknik Üniversitesi 2 3 Ekim 2009

I. ULUSAL TALAŞLI İMALAT SEMPOZYUMU Yıldız Teknik Üniversitesi 2 3 Ekim 2009 I. ULUSAL TALAŞLI İMALAT SEMPOZYUMU Yıldız Teknik Üniversitesi 2 3 Ekim 2009 0/90 Elyaf Oryantasyonuna Sahip Camelyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzemenin Farklı Kesme Yönlerinde Frezelenmesinin Yüzey

Detaylı

AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi

AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi Cilt: 6, 1, 51-59 3-9 Haziran 2015 AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi Ahmet YARDIMEDEN *, Abdullah TURAN Dicle Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 21280,

Detaylı

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 2, 363-372, 2013 Vol 28, No 2, 363-372, 2013 AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA

Detaylı

0,35 0,3 0,25 0, m/min 130 m/min 169 m/min 220 m/min 286 m/min 0,15 0,1 0,05

0,35 0,3 0,25 0, m/min 130 m/min 169 m/min 220 m/min 286 m/min 0,15 0,1 0,05 TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 26 - BALIKESİR METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLERİN İŞLENMESİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMASININ AŞINMAYA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Adem ACIR 1,*, M. Serdar KARAKAŞ

Detaylı

Kriyojenik İşlem Uygulanmış Tungsten Karbür Takımların Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi

Kriyojenik İşlem Uygulanmış Tungsten Karbür Takımların Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 3, 2013 (1-6) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 3, 2013 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması

DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması 170 DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması Hasan Basri ULAŞ a, Fürğan MİHMAT b, Halil DEMİR c a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Beşevler,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Östenitik paslanmaz çelik, Kesme kuvveti, Sonlu elemanlar metodu.

Anahtar Kelimeler: Östenitik paslanmaz çelik, Kesme kuvveti, Sonlu elemanlar metodu. TALAŞLI İMALATTA DEĞİŞİK KESME PARAMETRELERİYLE DENEYSEL VE NÜMERİK KESME KUVVETİ DEĞERLERİNİN UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ Mehmet AYDIN, mehmet.aydin@bilecik.edu.tr, Bilecik Üniversitesi, 11210, Bilecik

Detaylı

St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI

St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI Cebeli ÖZEK a, * Zülküf DEMİR b a Fırat

Detaylı

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

AISI 304 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KAPLANMIŞ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİ ESNASINDA OLUŞAN TAKIM AŞINMASI

AISI 304 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KAPLANMIŞ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİ ESNASINDA OLUŞAN TAKIM AŞINMASI TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 489-495 TEKNOLOJİ ÖZET AISI 304 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KAPLANMIŞ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİ ESNASINDA OLUŞAN TAKIM AŞINMASI İbrahim ÇİFTÇİ Zonguldak

Detaylı

Ç1040 VE 11SMnPb37 ÇELİKLERİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE ÜRETİM MALİYETİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Ç1040 VE 11SMnPb37 ÇELİKLERİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE ÜRETİM MALİYETİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 2A0050 Nurullah Kıratlı 1 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Abdulbaki Ulusoy 2 Received: September 2009 Hakan

Detaylı

AISI 01 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI ÖZET

AISI 01 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0031 ENGINEERING SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231 2009

Detaylı

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s. 211-215, 2004 Vol: 7 No: 3 pp. 211-215, 2004 HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Abdullah DURAN, Adem ACIR Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Uç kalitesi. Basınca dayanıklı. Eğilmeye dayanıklı. Isıya dayanıklı. Sürtüne aşınmasına dayanıklı. Kimyasal reaksiyonlara dayanıklı.

Uç kalitesi. Basınca dayanıklı. Eğilmeye dayanıklı. Isıya dayanıklı. Sürtüne aşınmasına dayanıklı. Kimyasal reaksiyonlara dayanıklı. Uç kalitesi Uç kalitesi Basınca dayanıklı. Eğilmeye dayanıklı. Isıya dayanıklı. Sürtüne aşınmasına dayanıklı. Kimyasal reaksiyonlara dayanıklı. Uç kalitesi Kaplamasız karbür Kaplamalı karbür Kaplamasız

Detaylı

Fen Bilimleri Dergisi

Fen Bilimleri Dergisi GU J Sci, Part C, 5(2): 231-239 (2017) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ dergipark.gov.tr/http-gujsc-gazi-edu-tr Hastelloy X Süper Alaşımının Tornalanmasında Kriyojenik

Detaylı

Ultrasonik ve Geleneksel Silindirik Tornalama İşlemlerinde Takım Tutucu Üzerindeki Yer Değiştirmenin Belirlenmesi

Ultrasonik ve Geleneksel Silindirik Tornalama İşlemlerinde Takım Tutucu Üzerindeki Yer Değiştirmenin Belirlenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 2, 2015 (65-74) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 2, 2015 (65-74) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 765-771 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi AISI 4140 Çeliğinin İşlenmesinde Kesici Uç Geometrisinin Talaş Kırmaya Ve

Detaylı

Ç 5140 Çeliğinin Mekanik Özelliklerinin Takım Aşınması ve Kesme Kuvvetlerine Etkisinin İncelenmesi

Ç 5140 Çeliğinin Mekanik Özelliklerinin Takım Aşınması ve Kesme Kuvvetlerine Etkisinin İncelenmesi Politeknik Dergisi Cilt:15 Sayı: 1 s. 29-34, 2012 Journal of Polytechnic Vol: 15 No: 1 pp. 29-34, 2012 Ç 5140 Çeliğinin Mekanik Özelliklerinin Takım Aşınması ve Kuvvetlerine Etkisinin İncelenmesi Gültekin

Detaylı

KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH OPERATIONS OF DUCTILE IRON

KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH OPERATIONS OF DUCTILE IRON 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 3-5 Mayıs 9, Karabük, Türkiye KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH

Detaylı

AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Ç4140 MALZEMESİNİN TORNALAMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ

Ç4140 MALZEMESİNİN TORNALAMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 3, 2014 (11-26) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 3, 2014 (11-26) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 10- Balıkesir ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ Kubilay ASLANTAŞ*,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 567-573 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Cam Elyaf Takviyeli Plastik Kompozit Malzemenin Kenar Frezelenmesinde Kesme

Detaylı

İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ

İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, 581-586, 2006 Vol 21, No 3, 581-586, 2006 İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE

Detaylı

Geliş Tarihi/Received : 08.08.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 17.11.2011

Geliş Tarihi/Received : 08.08.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 17.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 1, 2012, Sayfa 47-59 CNC Frezelemede Yüzey Pürüzlülüğüne Etki Eden Parametrelerin Matematiksel Olarak Modellenmesi Mathematically Modeling

Detaylı

Kesici Uç Pah Açısının Kesme Kuvvetleri ve Kesici Takım Gerilmelerine Etkisi

Kesici Uç Pah Açısının Kesme Kuvvetleri ve Kesici Takım Gerilmelerine Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 4 s. 291-296, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 291-296, 2004 Kesici Uç Pah Açısının Kesme Kuvvetleri ve Kesici Takım Gerilmelerine Etkisi Abdullah KURT, Ulvi

Detaylı

15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU

15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU 15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU Turgay KIVAK a ve Şerif ÇETİN b a Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Düzce/TÜRKİYE,

Detaylı

HSS alanında etkinlik

HSS alanında etkinlik New Haziran 2017 Talaşlı imalat da yenilikler HSS alanında etkinlik Yeni HSS-E-PM UNI matkabı, HSS ile VHM arasındaki boşluğu dolduruyor TOTAL TOOLING=KALITE x SERVIS 2 WNT Önasya Kesici Takımlar San.

Detaylı

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 59-64

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN: İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ORTA KARBONLU AISI1040 İMALAT ÇELİĞİNE UYGULANAN SICAK DÖVME İŞLEMİNİN MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gültekin

Detaylı

ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI THE EFFECT OF CUTTING PARAMETERS ON CHIP SHAPE IN TEMPERED

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49

Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49 Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : 43-49 Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49 AISI 304 ve AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin İşlenebilirliğinin Değerlendirilmesi Nursel ALTAN ÖZBEK 1, Adem

Detaylı

Investigaton of the Effects of Cutting Parameters on The Surface Roughness, Tool Temperature and Thrust Force in Drilling of AA 7075-T6 Alloy

Investigaton of the Effects of Cutting Parameters on The Surface Roughness, Tool Temperature and Thrust Force in Drilling of AA 7075-T6 Alloy Politeknik Dergisi, 17; (2) : 419-425 Journal of Polytechnic, 17; (2) : 419-425 AA 7075-T6 Alaşımının Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü, Takım Sıcaklığı Ve İlerleme Kuvvetine Etkilerinin

Detaylı

İNCONEL 718 SÜPER ALAŞIMININ CVD KAPLAMALI KESİCİ TAKIM İLE YÜZEY FREZELEMESİNDE, KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

İNCONEL 718 SÜPER ALAŞIMININ CVD KAPLAMALI KESİCİ TAKIM İLE YÜZEY FREZELEMESİNDE, KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ 3 Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye İNCONEL 718 SÜPER ALAŞIMININ CVD KAPLAMALI KESİCİ TAKIM İLE YÜZEY FREZELEMESİNDE, KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

Detaylı

TiN KAPLANMIŞ KESİCİ TAKIMLARDA GERİLME ANALİZİ VE TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEYİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISININ ETKİSİ

TiN KAPLANMIŞ KESİCİ TAKIMLARDA GERİLME ANALİZİ VE TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEYİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISININ ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 9 : : 85-9 TiN KAPLANMIŞ

Detaylı

Silindirik Tornalama İşlemi İçin Yeni Bir Ultrasonik Sistem Tasarımı ve İmalatı

Silindirik Tornalama İşlemi İçin Yeni Bir Ultrasonik Sistem Tasarımı ve İmalatı Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 1, 2015 (13-23) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 1, 2015 (13-23) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ International Iron & Steel Symposium, April 02-04, 2012, Karabük, Türkiye Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Turgay KIVAK a,

Detaylı

Tornalama Operasyonları

Tornalama Operasyonları Tornalama Operasyonları Tornalama Delik İşleme Diş açma Profil işleme Kanal açma Delme Yüzey tornalama Kesme METOD BELİRLEME En iyi prosesi oluşturmak için 3 konuya dikkat edilmelidir; 1. Parça Özelliği

Detaylı

AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması

AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması BAÜ FBE Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 3-12 Aralık 2008 AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması Özgür TEKASLAN 1*, Nedim GERGER 2, Ulvi

Detaylı

Seramikler. Süper alaşım malzemelerin verimli işlenmesi için

Seramikler. Süper alaşım malzemelerin verimli işlenmesi için Seramikler Süper alaşım malzemelerin verimli işlenmesi için Seramik işleme Uygulamalar Seramik kaliteler çok geniş bir malzeme ve uygulama alanında kullanılmaktadır; sıklıkla yüksek hızlı tornalama işlemlerinde,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Halil DEMİR Doğum Tarihi: 01 Ocak 1969 Adres : Karabük, Teknoloji Fakültesi, İmalat Müh. Böl., 78050 Telefon : 0 505 673 30 38 E mail : hdemir@karabuk.edu.tr Öğrenim

Detaylı

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 379-388

Detaylı

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 379-388

Detaylı

ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN SİNTERLENMİŞ KARBÜR KESİCİ TAKIM İLE TORNALAMA İŞLEMİNDE TAKIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN SİNTERLENMİŞ KARBÜR KESİCİ TAKIM İLE TORNALAMA İŞLEMİNDE TAKIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 4, 739-744, 27 Vol 22, No 4, 739-744, 27 ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN SİNTERLENMİŞ KARBÜR KESİCİ TAKIM İLE TORNALAMA

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İŞLEME HASSASİYETİ (İŞ PARÇASI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜMÜ) DERSİN

Detaylı

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2010 (1-21) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (1-21)

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2010 (1-21) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (1-21) Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2010 (1-21) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (1-21) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

316L ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN FREZELENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİ VE TAKIM AŞINMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

316L ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN FREZELENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİ VE TAKIM AŞINMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 316L ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN FREZELENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİ VE TAKIM AŞINMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Yusuf FEDAİ a ve Ali ÜNÜVAR b a, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye

Detaylı

Ti-6Al-4V SÜPER ALAŞIMININ YÜKSEK BASINÇLI SOĞUTMA KULLANILARAK FREZELENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU

Ti-6Al-4V SÜPER ALAŞIMININ YÜKSEK BASINÇLI SOĞUTMA KULLANILARAK FREZELENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU İ. Burcu TOPRAK, M. Fatih ÇAĞLAR, Oğuz ÇOLAK, Kadir KIRAN, Mustafa BAYHAN 30 SDU International Technologic Science pp. 30-39 Mechanical Technology Ti-6Al-4V SÜPER ALAŞIMININ YÜKSEK BASINÇLI SOĞUTMA KULLANILARAK

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 28, 179-187, 2010 Research Article / Araştırma Makalesi AN INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIORS OF DIFFERENT CUTTING TOOLS

Detaylı

HAVA VE GELENEKSEL SOĞUTMA YÖNTEMİ İLE FREZELEMEDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ

HAVA VE GELENEKSEL SOĞUTMA YÖNTEMİ İLE FREZELEMEDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 1, 141-146, 2010 Vol 25, No 1, 141-146, 2010 HAVA VE GELENEKSEL SOĞUTMA YÖNTEMİ İLE FREZELEMEDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ

Detaylı

AISI D2 ve AISI D3 Soğuk İş Çeliklerinin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Çapak Oluşumuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

AISI D2 ve AISI D3 Soğuk İş Çeliklerinin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Çapak Oluşumuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 1 (1), 37-46, 2011 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

Örnekler ve 3 Boyutlu Kesme

Örnekler ve 3 Boyutlu Kesme Örnekler ve 3 Boyutlu Kesme Kayma Düzlemi ve Malzeme Daha önce kesme açısının optimum değeri için = ( ) denklemi verilmişti. Ancak pratikte, kayma açısı işlenen parça malzeme özelliklerine (kompozisyon,ısıl

Detaylı

GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi

GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi * 1 Harun Koçak, 2 Mahmut Gülesin, 2 Gültekin Uzun 1 Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ

CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ Özgür TEKASLAN * & Nedim GERGER ** & Ulvi ŞEKER *** * Kara Harp Okulu, Teknik

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal Talaşlı İmalat Yöntemleri 1 Kapsam Talaşlı imalatın tanımı Talaş kaldırmanın esasları Takımlar Tornalama Frezeleme Planyalama, vargelleme Taşlama Broşlama Kaynak

Detaylı

7075 AL ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE MİNİMUM SOĞUTMA SIVISININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

7075 AL ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE MİNİMUM SOĞUTMA SIVISININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ . Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), - Mayıs 9, Karabük, Türkiye 77 AL ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE MİNİMUM SOĞUTMA SIVISININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ EFFECT OF MINIMUM QUANTITY COOLANT

Detaylı

TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AN INVESTIGATION

Detaylı

SERTLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040 ÇELİĞİNİN SERAMİK KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ METODU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SERTLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040 ÇELİĞİNİN SERAMİK KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ METODU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SERTLEŞTİRİLMİŞ AISI 040 ÇELİĞİNİN SERAMİK KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ METODU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ali Rıza MOTORCU, aliriza@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi, 06500, Ankara Yusuf

Detaylı

İnconel 718 Süper Alaşımının İşlenmesinde Kaplanmış Mikro Takımların Aşınma Davranışları ve Performans Analizi

İnconel 718 Süper Alaşımının İşlenmesinde Kaplanmış Mikro Takımların Aşınma Davranışları ve Performans Analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (47-55) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (47-55) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

AA 7075 VE AA 6013 ALÜMİNYUM MALZEMELERE DELİK DELME OPERASYONU SÜRECİNDE KESME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

AA 7075 VE AA 6013 ALÜMİNYUM MALZEMELERE DELİK DELME OPERASYONU SÜRECİNDE KESME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye AA 7075 VE AA 6013 ALÜMİNYUM MALZEMELERE DELİK DELME OPERASYONU SÜRECİNDE KESME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Ayşegül ÇAKIR a, *, Muammer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Akademik Unvanlar

ÖZGEÇMİŞ. 6. Akademik Unvanlar ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil ÇALIŞKAN 2. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. İlgi alanları : İnce film kaplamalar, sürdürülebilir talaşlı imalat, işlenmesi zor malzemeler, aşınma, deney tasarımı 4. İletişim :

Detaylı

KESİCİ TAKIM AŞINMASI VE İŞ MALZEMESİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİSİ

KESİCİ TAKIM AŞINMASI VE İŞ MALZEMESİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİSİ KESİCİ TAKIM AŞINMASI VE İŞ MALZEMESİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİSİ Yusuf ÖZÇATALBAŞ G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğt. Böl., 06500, Beşevler-ANKARA/TÜRKİYE

Detaylı

Kaynaklı Kesici Takımlar. Kesici Takımlar İ Ç E R İ K. Kaynaklı Takımlar için Teknik Bilgiler. Döner Kaynaklı Takımlar. Madencilik & İnşaat Takımları

Kaynaklı Kesici Takımlar. Kesici Takımlar İ Ç E R İ K. Kaynaklı Takımlar için Teknik Bilgiler. Döner Kaynaklı Takımlar. Madencilik & İnşaat Takımları Kaynaklı Kesici Takımlar Kaynaklı Kesici Takımlar İ Ç E R İ K için Teknik Bilgiler 0 0 KOROY Ultraİnce Kalite : FSerisi Korozyon & Manyetizma Önleyici Kalite : INSerisi Genel Kesici Takımlar 0 0 0 0 0

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2016; 19 (4) : Journal of Polytechnic, 2016; 19 (4) : Emel KURAM *

Politeknik Dergisi, 2016; 19 (4) : Journal of Polytechnic, 2016; 19 (4) : Emel KURAM * Politeknik Dergisi, 2016; 19 (4) : 433-443 Journal of Polytechnic, 2016; 19 (4) : 433-443 AISI 304 Paslanmaz Çeliğinin Frezelenmesinde Farklı Kaplama Malzemelerinin Takım Aşınmasına, Kesme Kuvvetlerine

Detaylı

ORTOGONAL KESME İŞLEMİNDE KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ MORFOLOJİSİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ORTOGONAL KESME İŞLEMİNDE KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ MORFOLOJİSİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir ORTOGONAL KESME İŞLEMİNDE KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ MORFOLOJİSİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Fuat KARA*, Kubilay ASLANTAŞ**,

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN KESİCİ TAKIMLAR

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN KESİCİ TAKIMLAR TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN KESİCİ TAKIMLAR Kesici takımlar, bir takım tezgahına tespit edilerek endüstriyel bir ürüne şekil veren aletlerdir. Bu şekil verme işlemi genellikle malzemeden talaş kaldırılarak

Detaylı

Serkan ATEŞ. Int.J.Eng.Research & Development,Vol.2,No.1,January 2010 28

Serkan ATEŞ. Int.J.Eng.Research & Development,Vol.2,No.1,January 2010 28 Int.J.Eng.Research & Development,Vol.2,No.1,January 2010 28 P20 Çeliğinin CBN ile Yüksek Hızlarda Frezelenmesi Sırasında Kesme Derinliği ve Genişliği Değerinin Aşınma ve Yüzey Pürüzlülüğüne Olan Etkisinin

Detaylı

Kesici Takım Bağlama Uzunluğunun Mikro Frezelemede Takım Aşınması, Kuvvetler ve Çapak Boyutu Üzerindeki Etkileri

Kesici Takım Bağlama Uzunluğunun Mikro Frezelemede Takım Aşınması, Kuvvetler ve Çapak Boyutu Üzerindeki Etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt 19, Sayı 55 No:1-Ocak/ 2017 2017 Dokuz Eylul University-Faculty of Engineering Journal of Science and Engineering Volume Volume

Detaylı

İş parçası malzemeleri

İş parçası malzemeleri Duplex PÇ 42CrMo4 Ca-uygulanmış 316L İş parçası malzemeleri İş parçası malzemesi İşlenebilirlik Karbon çelik - Serbest kesim çelik Karbon çelik Alaşım çelik Ostenitik PÇ Titanyum Alaşımlar Nikel esaslı

Detaylı

INVESTIGATION OF MACHINABILITY IN Co AND Cr CONTAINING HARD MATERIALS HEATED BY PLASMA ARC

INVESTIGATION OF MACHINABILITY IN Co AND Cr CONTAINING HARD MATERIALS HEATED BY PLASMA ARC P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Kaynaklı Kesici. Takımlar. Kesici Takımlar İ Ç E R İ K. Kaynaklı Takımlar için Teknik Bilgiler. Genel Kesici Madencilik & Döner Kaynaklı Takımlar

Kaynaklı Kesici. Takımlar. Kesici Takımlar İ Ç E R İ K. Kaynaklı Takımlar için Teknik Bilgiler. Genel Kesici Madencilik & Döner Kaynaklı Takımlar Kaynaklı Kesici Takımlar Kaynaklı Kesici İ Ç E R İ K için Teknik Bilgiler 0 0 KOROY Ultraİnce Kalite : FSerisi Korozyon & Manyetizma Önleyici Kalite : INSerisi Takımlar Genel Kesici Madencilik & Döner

Detaylı

Frezeleme İşlemlerinde Titreşimi ve Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu

Frezeleme İşlemlerinde Titreşimi ve Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

AISI 1040 Çeliğinin Kuru Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

AISI 1040 Çeliğinin Kuru Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (2), 24-29, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

FREZELEMEDE SERTLİĞİN KESME KUVVETLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE CEVAP YÜZEY METODU KULLANILARAK MODELLENMESİ ÖZET

FREZELEMEDE SERTLİĞİN KESME KUVVETLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE CEVAP YÜZEY METODU KULLANILARAK MODELLENMESİ ÖZET FREZELEMEDE SERTLİĞİN KESME KUVVETLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE CEVAP YÜZEY METODU KULLANILARAK MODELLENMESİ Murat KOYUNBAKAN 1, Ali ÜNÜVAR 2 1 mkoyunbakan@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi, Makine Mühendisliği

Detaylı

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi IV. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 24-25 Kasım 2007 TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net Kapsam Talaşlı imalatın tanımı Talaş kaldırmanın esasları Takımlar Tornalama Frezeleme Planyalama, vargelleme Taşlama

Detaylı

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım.

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım. Talaş oluşumu 6 5 4 3 2 1 Takım Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası 6 5 1 4 3 2 Takım İş parçası 1 2 3 4 6 5 Takım İş parçası Talaş oluşumu Dikey kesme İş parçası Takım Kesme

Detaylı

SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİKLERİN SERT TORNALAMA YÖNTEMİ İLE İŞLENMESİ

SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİKLERİN SERT TORNALAMA YÖNTEMİ İLE İŞLENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİKLERİN SERT TORNALAMA YÖNTEMİ İLE İŞLENMESİ Mehmet BOY a, * ve Ibrahim ÇİFTÇİ b, Halil DEMİR b, Mustafa GÜNAY c,

Detaylı

FARKLI MİKROYAPILARA SAHİP AISI 4140 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ ATILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

FARKLI MİKROYAPILARA SAHİP AISI 4140 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ ATILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ FARKLI MİKROYAPILARA SAHİP AISI 4140 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ ATILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Volkan KILIÇLI, vkilicli@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi, 06500, Ankara

Detaylı

Metrik Vida Açmada Alternatif Kesici Uç Yaklaşımı

Metrik Vida Açmada Alternatif Kesici Uç Yaklaşımı Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 1 s.37-41, 2008 Vol: 11 No: 1 pp.37-41, 2008 Metrik Açmada Alternatif Kesici Uç Yaklaşımı Alaattin KAÇAL, Yakup TURGUT Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

NİKEL ESASLI SÜPERALAŞIMLARIN VE TİTANYUM ALAŞIMLARININ İŞLENEBİLİRLİĞİ 1. BÖLÜM: SİNTERLENMİŞ KARBÜR TAKIMLARIN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

NİKEL ESASLI SÜPERALAŞIMLARIN VE TİTANYUM ALAŞIMLARININ İŞLENEBİLİRLİĞİ 1. BÖLÜM: SİNTERLENMİŞ KARBÜR TAKIMLARIN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 302 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 302-330 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 NİKEL ESASLI SÜPERALAŞIMLARIN VE TİTANYUM ALAŞIMLARININ İŞLENEBİLİRLİĞİ 1. BÖLÜM:

Detaylı