ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu Not: Modeminizin Kablosuz fonksiyonu fabrikasyon olarak şifreli gelmektedir. Bu şifre modeminizin altındaki etikette belirtilmektedir. ÇAĞRI MERKEZİ Servis Merkezi: Magis Teknoloji Hiz.Tic.Ltd.Şti. Atatürk Mah. Vedat Günyol Cad. No:2A Zümrüt-1 Blok D:8 Ataşehir / İstanbul

2 Sınırlı Garanti ZTE, garanti Ģartlarına uygun olarak, tercih hakkı saklı olmak koģuluyla, kusurlu veya uygun olmayan kalemleri onarmayı veya değiģtirmeyi, (a) satın alan/son kullanıcı yukarıda belirtilen garanti süresi içerisinde kusura veya uygunsuzluğa iliģkin olarak ZTE ye bildirimde bulunduktan sonra ivedilikle ZTE ye de yazılı ihbarda bulunduğu, ve (b) Son kullanıcı ayıplı ürünü teslim masraflarını üstlenerek ZTE nin tayin edilmiģ MüĢteri Servis Departmanına uygun olarak ulaģtırdığı, takdirde taahhüt etmektedir. Bu garanti aģağıda belirtilen Ģart ve koģullar sonucu meydana gelen kusur ve hatalara uygulanmaz: (a) cihazların kabul edilebilir boyuttaki aģınması; (b) Son kullanıcının modemin kurulum, çalıģtırma veya bakım yönergelerine veya prosedürlerine uymaması; (c) Son kullanıcının Cihazı hor kullanması, yanlıģ kullanması, ihmali, veya uygun olmayan Ģekilde kurması, kaldırması, depolaması, bakımı veya çalıģtırması; (d) ZTE den onaylı kimseler tarafından yapılmayan tadilat veya onarımlar; (e) elektrik kesintileri, elektrik dalgalanmaları, yangın, su baskını, kazalar, üçüncü Ģahısların fiilleri veya ZTE nin makul kontrolü dıģında olan diğer olaylar; (f) üçüncü Ģahısların ürünlerinin kullanımı, veya üçüncü Ģahısların ürünlerinin beraber kullanımı, ki kusurun bu beraber kullanım sonucu ortaya çıkması; (g) cihazların normal kullanım alanı dıģında bir sebeple kullanılması. Son kullanıcı Cihazın ZTE nin veya ZTE sertifikasyon prosedürlerine uygun olarak alınmıģ ZTE den onaylı kimseler tarafından kurulduğunu ve bakımının yapıldığını temin edecektir; Son Kullanıcı ZTE tarafından onaylanmamıģ kimseler tarafından bu hizmetlerin verilmesini sağlar veya izin verirse, Garanti bu hükümün ihlal edildiği tüm hizmet verilen Cihazlar için geçersiz kılınacaktır. Son Kullanıcının, ZTE tarafından sağlanan herhangi bir Cihaz için kabul etmeme, iade etme, veya para iadesi alma gibi bir hakkı yoktur. ZTE tarafından onarılmıģ veya değiģtirilmiģ herhangi bir parça veya cihaz, orijinal garanti süresinin dıģında OnarılmıĢ veya değiģtirilmiģ parçanın taģıyıcıya tesliminden itibaren 36 ay kadar daha garanti kapsamında değerlendirilecektir. 1

3 ZTE Istanbul Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Adres: Eski Üsküdar Cd. Çayır Yolu Sk. Partaş Center No: 1/ İçerenköy/İstanbul Tel: Fax: Kurulum ve Uygulama Sırasında Paket içinde yer alan güç adaptörünü kullanınız. Diğer güç adaptörleri aygıtın normal bir Ģekilde çalıģmasını engelleyebilir ya da aygıta zarar verebilir. Güç fiģi ve güç kablosunun güç yükünü dikkate alınız. Güç soketine fazla yük bindirmek ya da bozuk güç kabloları elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir. Periyodik olarak kabloların kontrol edilmesi ve bozuk olanların hemen değiģtirilmesi önerilir. Ürünün aģırı ısınmasını önlemek üzere ısı dağılımı için uygun bir yer gerekmektedir. Ürünü ısı kaynaklarından uzak tutun. Ürünü yüksek sıcaklığa saihp ya da doğrudan güneģ ıģığına maruz kalan ortamlarda çalıģtırmayın. Ürünü nem ya da buhardan uzak tutun. Ürüne herhangi tipteki bir sıvının dökmeyin. Ürünü sabit olmayan bir yüzeye koymayın. Kullanılmadığında ya da temizlik öncesinde ürünü dikkatlice kapatın ve kablolarını sökün. Transformatör yüzeyindeki yüksek sıcaklığa dikkat edin. Aygıtın gücünü kestikten ve yeniden güç verdikten sonra en az 15 saniye bekleyiniz. Ürünün ısı yayma boģluğunu tıkamayın. Ürün uzun süre kullanılmayacaksa güç kablosunu çıkarın. 2

4 Servis için Ürünü sökmeye, onarmaya ya da açmaya çalıģmayın, aksi takdirde garanti servislerinden yararlanamazsınız. Problem oluģtuğunda ve özellikle aģağıdaki durumlarda yetkili servis personelini arayın: Güç soketi ya da kablosu hasarlı ise. Ürüne bir sıvı dökülmüģse. Ürün yağmur ya da suya maruz kalmıģsa. ÇalıĢma talimatları takip edilmesine rağmen ürün normal bir Ģekilde çalıģmıyorsa. Ürün düģmüģse ya da ürüne bir Ģey çarpmıģsa ve bundan ötürü hasar görmüģse. 3

5 Ġçindekiler BÖLÜM 1 GÜVENLĠK KILAVUZU GÜVENLĠK KONTROLÜ GÜVENLĠK UYARILARI... 6 BÖLÜM 2 GENEL AÇIKLAMALAR ÖZELLĠKLER ÜRÜNÜN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE GEREKSĠNĠMLERĠ ÜRÜN PAKETĠNĠN ĠÇERĠK KONTROLÜ... 8 BÖLÜM 3 KURULUMA HAZIRLANMA DONANIM AÇIKLAMALARI DONANIM BAĞLANTISI...11 BÖLÜM 4 KOLAY KURULUM PROGRAMI ĠLE KURULUM 14 BÖLÜM 5 WEB ARAYÜZÜ ĠLE KURULUM BÖLÜM 6 KABLOSUZ AĞ AYARLARI BÖLÜM 7 MODEMĠ FABRĠKA AYARLARINA DÖNDÜRME. 27 BÖLÜM 8 SIK SORULAN SORULAR SORU-1: KURULUM PROGRAMI ÇALIġMIYOR SORU-2: KURULUM PROGRAMI KENDĠLĠĞĠNDEN KAPANIYOR SORU-3: KURULUM PROGRAMINDA ĠNTERNET VE KABLOSUZ AYARLARINDAN SONRA AYNI EKRAN GÖRÜNTÜLENĠYOR.. 28 SORU-4: TEST PROGRAMI DÜZGÜN OLARAK ÇALIġMIYOR SORU-5: BĠLGĠSAYAR, MODEMĠN WEB YAPILANDIRMA SAYFASINA ERĠġEMĠYOR SORU-6: INTERNETE ERĠġĠLEMĠYOR SORU-7: BĠLGĠSAYAR MODEMĠN KABLOSUZ AĞINI BULAMIYOR SORU-8: BĠLGĠSAYARIM MODEMĠN KABLOSUZ AĞINI GÖRÜYOR FAKAT BAĞLANAMIYOR SORU-10: AĞ KABLOSU TAKILIYKEN YEREL BAĞLANTI DURUMU 4

6 BAĞLANTI YOK ġeklġnde GÖRÜNÜYOR SORU-11: MODEM ÜZERĠNDE SADECE GÜÇ (POWER) LED Ġ YANIYOR SORU-12: MODEM AÇILDIKTAN SONRA GÜÇ (POWER) GÖSTERGESĠ KAPALI SORU-13: MODEME ETHERNET KABLOSU TAKILDIKTAN SONRA LAN LED Ġ YANMIYOR SORU-14: DSL IġIĞI SÜREKLĠ YANIP SÖNÜYOR SORU-15: MODEMĠN DSL BAGLANTISI SIK SIK KOPUYOR SORU-16: MODEMDE PORT YÖNLENDĠRME YAPAMIYORUM SORU-17: MODEMĠN WEB ARAYÜZÜNE UZAKTAN ERĠġĠM YAPAMIYORUM SORU-18: MODEM AYARLARINI NASIL SIFIRLARIM BÖLÜM 9 ARIZALI ÜRÜN PROSEDÜRÜ

7 BÖLÜM 1 GÜVENLĠK KILAVUZU 1.1 GÜVENLĠK KONTROLÜ ADSL2 cihazını kurmadan önce, aģağıda listelenen tüm maddeleri kontrol ediniz: 1 Elektrik güvenliği Cihazın çevresinde kolay tutuģan, iletken veya nemli herhangi bir nesne ve yıpranmıģ kablolar olmadığından emin olunuz. Tüm elektrik tertibatını düzgünce yerleģtiriniz. 2 Cihazın Pozisyonu Cihazı yakınında elektrikli cihazların olmadığı, havalandırılan bir ortama kurunuz. Cihazı sabit, sağlam ve düz bir yüzey üzerine yerleģtiriniz. Cihazın doğrudan güneģ ıģığından korunması gerekmektedir. Kuvvetli elektromanyetik etkileģimden uzak tutulmalıdır. Cihaz ısı ve nem kaynaklarından sakınılmalıdır. Güç kaynağının kullanılır olduğundan emin olunuz. GiriĢ voltajının dalgalanma toleransı ±%10 aralığındadır. Cihazı bağladığınız elektrik prizini diğer elektrikli aletler için kullanmayınız. 1.2 GÜVENLĠK UYARILARI Lütfen aģağıdaki uyarıları dikkate alınız: Cihazı kullanmaya baģlamadan önce kullanıcı el kitabını dikkatlice okuyunuz. Kullanıcı el kitabında ve ürün kılavuzunda yer alan tüm uyarıları not ediniz. Yangın çıkarma riski taģıdığından veya cihaza zarar verebileceğinden, cihaza ait olmayan aksesuarlar veya parçaları kullanmayınız. Ürün paketinden çıkan güç adaptörünü kullanınız. 6

8 Telefon ile ADSL2 hattını doğrudan bağlamayınız. ÇıkıĢ hattını splitter ın (splitter) telefon arayüzünden alınız. Cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayınız. Cihaz temiz ve kuru tutulmalıdır. Cihazın bulunduğu ortamın havalandırıldığından ve yağmurdan korunduğundan emin olunuz. Cihazı yıldırım ve fırtınaya karģı korumak için, elektrik kablosunu ve tüm bağlantı kablolarını çıkarınız. Cihazı temizlemek için yumuģak ve kuru bir bez kullanınız. Temizliğe baģlamadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. Cihazınız atıl durumda ise kapatınız. Havalandırma deliğini temiz ve açık tutunuz. Aksi takdirde, kısa devreye, yangına veya cihazda zarara yol açabilir. Cihaz yüzeyine sıvı püskürtmeyiniz. Cihazı özellikle çalıģır durumdayken açmayınız. Elektrik bağlantı kablosunu takarken/çıkarırken cihazın OFF (kapalı) konumunda olduğundan emin olunuz. Elektrik bağlantısını çıkarırken dikkatli olunuz; transformatör sıcak olabilir. Cihazın tüm parçalarını ve aksesuarlarını çocuklardan uzak tutunuz. Not: Lütfen cihazı kullanmadan önce yukarıdaki kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kullanıcılar üstteki talimatlara uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek kazalara karģı dikkatli olmalıdır. 7

9 BÖLÜM 2 GENEL AÇIKLAMALAR ZXV10 W300, çok hatlı transmisyon modunu (multiple line transmission) destekleyen bir ADSL2+ eriģim cihazıdır. Kullanıcı terminalinde 10/100Base-T Ethernet arabirimi vardır. Ek olarak IEEE802.11b/g/n standardına uyumlu kablosuz eriģim olanağı da sağlar. ZXV10 W300, kullanıcılara geniģ band internet servisi veya kurumsal bilgisayar ağı eriģim servisini, yüksek hızlı ADSL eriģimi vasıtası ile mümkün kılar. 2.1 ÖZELLĠKLER ZXV10 W300 bir ADSL2 modemidir. Bridge (köprü) fonksiyonunu tam olarak sağlar ve aģağıdaki özelliklere sahiptir: ITU-T G (ADSL2) ADSL2 standardını destekler. LAN protokolünü destekler. IEEE802.3 ve IEEE802.3u destekler. MDI/MDIX auto-negotiation ı destekler. Hızlı auto-negotiation ı destekler. Half duplex/full duplex modlarını destekler. 150Mbit/s kablosuz kullanıcı eriģimini destekler. Kimlik köprülemesini (bridging identity) destekler. Kendi öğrenen köprü (IEEE 802.1D Transparent Bridging) yapısını destekler. Encapsulation protokolünü destekler. ATM Encapsulation destekler. 7

10 2.2 ÜRÜNÜN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE GEREKSĠNĠMLERĠ Çevre koģulları gereksinimleri Çevre ısısı: 0 C-40 C (32 F-104 F) Nem: %20-%90 (yoğunlaģma yok) Güç özellikleri Güç adaptörü: GiriĢ: AC 100V-240V,50Hz/60Hz ÇıkıĢ: DC 12V, 500mA Enerji Sarfiyatı: <10W Sertifikasyon: CE Anten Kazancı :-3dB, 2.3 ÜRÜN PAKETĠNĠN ĠÇERĠK KONTROLÜ ZXV10 W300 ADSL2 MODEM 1 Splitter 1 Güç Adaptörü 1 RJ-11 Telefon Kablosu 2 RJ-45 Ethernet Kablosu 1 Kullanıcı El Kitabı 1 Garanti Kartı 1 CD 1 Not: Bu bilgi yalnızca referans amacı ile verilmektedir. Lütfen gerçek ürün paketine baģvurunuz. Not: Lütfen ZXV10 W300 paketinde sunulan güç adaptörünü kullanınız. 8

11 BÖLÜM 3 KURULUMA HAZIRLANMA 3.1 DONANIM AÇIKLAMALARI Ön panel ġekil ZXV10 W300 in ön paneli Tablo Ön Paneldeki LED lerin açıklamaları Madde Adı Giriş Güç Kırmızı, güç bağlantısının durumunu gösterir. DSL Yeşil, DSL hat durumunu gösterir. Gösterge İnternet Yeşil, dahili PPPoE durumunu gösterir. WLAN Yeşil, kablosuz durumunu gösterir. WPS Yeşil, WPS durumunu gösterir. LAN1-LAN4 Yeşil, Ethernet durumunu gösterir. LINE Splitter in telefon hattına ya da ADSL portuna bağlanır. Düz geçiş ağ kablosu ile PC ağ kartına bağlanır, LAN1-LAN4 Arayüz Ayrıca, Hub, Switch ya da Router a bağlanmak için kros kablosu kullanır. Wi-Fi / WPS Wi-Fi/WPS i açmak ve kapatmak için SWITCH Gücü açmak ve kapatmak için POWER Güç arayüzü, güç adaptörü ile bağlantı. 9

12 Arka panel ġekil ZXV10 W300 in arka paneli GiriĢ: 1. Splitter in LINE portunu duvardaki RJ-11 portuna (telefon prizi) bağlamak için bir telefon kablosu kullanınız. 2. Splitter in ADSL portunu Ağ Geçidinin LINE portuna bağlamak için diğer bir telefon kablosu kullanınız. 3. Telefon aygıtını splitterin PHONE portu ile bağlamak için diğer bir telefon kablosu kullanınız. 4. Ağ Geçidinin Ethernet portunu, modemle birlikte gelen ağ kablosunu kullanarak bilgisayarın 10/100BASE-T portuna bağlayınız. 5. Güç kablosunu takınız ve gücü açınız. Ġnternet hizmetlerini telefon ses hizmetleriyle aynı anda kullanmak istemiyorsanız, sadece bir telefon kablosu kullanarak Ağ geçidinin LINE portunu duvardaki RJ-11 (telefon prizi) portuna bağlayınız. Bu durumda, splitter gerekli değildir. Durum Power AÇIK Normal ÇalıĢma YavaĢ yanıp sönme Hızlı yanıp sönme Kesintili KAPALI YOK YOK Güç yok 10

13 DSL DSL test edildi DSL boģta DSL test ediliyor YOK DSL hazır değil Ġnternet LAN1- LAN4 WLAN WPS PPPoE linki kuruldu Ethernet bağlı Ethernet ÇALIġIYOR WPS eģi bulunmuģ YOK YOK YOK WPS eģini arıyor PPPoE trafiği akıyor Ethernet trafiği akıyor Kablosu z trafiği akıyor YOK Herhangi bir PPPoE linki oluģmadı Ethernet bağlı değil KABLOSUZ ÇALIġMIY OR WPS ÇalıĢmıyor 3.2 DONANIM BAĞLANTISI Bağlantı Önerilen bağlantı yöntemi aģağıdaki yöntemdir. ġekil 3.2-1, ZXV10 W300, bilgisayar, splitter ve telefonların birbirine bağlantısı göstermektedir. ġekil ZXV10 W300 Bağlantı ġematik Diyagramı (Telefon setlerinin kurulumları splitter ın önüne yapılmıģtır.) 11

14 Not: Splitter kurulumundan hemen önce telefonun kurulumunu yapınız. Aksi takdirde ZXV10 W300 ve merkez ofis bağlantı hatasına yol açar, internet eriģim hatasına sebep olur veya düģük bağlantı hızıyla sonuçlanır. Splitter ın önüne bir telefon seti eklemek gerektiğinde, telefon setinden önce splitter kurulumunu yapınız. Splitter ayarından önce birden çok telefon bağlamayınız. Bağlantı Prosedürü 1- Diğer tüm cihazlar bağlanmadan önce, cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. 2- Ağ kablolarını bağlayınız: RJ-45 Ethernet kablosunun konnektörünü ZXV10 W300 in Ethernet arayüzüne takınız. Diğer terminalleri kullanıcı bilgisayarlarının Ethernet adaptörlerine veya diğer ağ cihazlarının portlarına bağlayınız. 3- Splitter ı bağlayınız. Splitter ın aģağıda açıklandığı gibi üç tane arayüzü vardır: LINE: Kullanıcının telefon kablosu (RJ11 arayüzü) bağlanır. MODEM (veya ADSL): ZXV10 W300 in LINE arayüzüne bağlanır. PHONE (veya TEL): Telefon setleri bağlanır. Kurulum iģlemi müteakip anlatıldığı Ģekilde olur: RJ-11 telefon kablosunu kullanarak ZXV10 W300 in LINE arayüzünü Splitter ın MODEM arayüzüne bağlayınız. Splitter ın PHONE arayüzüne telefon setlerini bağlayınız. Kullanıcının telefon hattının kablosunu splitter ın LINE arayüzüne bağlayınız. 4- Elektrik bağlantısını yapınız. Güç adaptörünün bir ucunu ZXV10 W300 in POWER arayüzüne ve diğer ucunu da duvardaki prize takınız. Bu iģlem sonrasında ZXV10 W300 cihazını elektrik düğmesinden açınız. 12

15 Tüm Bağlantı Kablolarının Kontrolü Tüm bağlantı kablolarının kontrolü aģağıdaki adımları izleyerek yapınız. 1- ADSL2 kablo bağlantısının kontrolü Eğer bağlantı LED i normal olarak yanıyorsa, bu ADSL2 hattının doğru takılmıģ olduğunu gösterir (Genelde ADSL2 bağlantısının kurulması bir ila iki dakika kadar sürebilir). 2- Bilgisayar bağlantısının kontrolü Eğer hem bilgisayar bağlantı LED i yanıyor hem de ZXV10 W300 LAN LED i yeģil gösteriyorsa, bu bilgisayar ve ZXV10 W300 cihazının doğru bağlandıklarını iģaret eder. 3- Telefon kablo bağlantısının kontrolü Eğer alınan telefon sinyalleri normal ve gürültüsüz ise, telefon kablosu doğru bağlanmıģ demektir. ZXV10 W300 cihazının açık ya da kapalı olması telefonu etkilemeyecektir. 13

16 BÖLÜM 4 KOLAY KURULUM PROGRAMI ĠLE KURULUM Önceki sayfalarda gösterildiği gibi modemin bağlantılarını doğru Ģekilde yaptıktan sonra ZXV10 W300 ADSL2 modem kutusunda bulunan Kolay Kurulum Sihirbazı CD sini bilgisayarınıza takın. Program otomatik olarak baģlatılacaktır. Program otomatik olarak çalıģmaması durumunda CD içeriğinde bulunan Kolay Kurulum Programı isimli dosyayı çalıģtırınız. Kurulum programı sesli anlatım ile rehberlik edecektir bu nedenle hoparlörünüzün sesini açınız. 1. Program çalıģtığında çıkan pencerede Yükle butonunu tıklayın ve devam ediniz. 2. Ayrıntılı kullanım kılavuzunu okumak için Kılavuza Bakınız butonunu tıklayın. Kuruluma devam etmek için Kurulum ĠĢlemi butonunu tıklayın. 14

17 3. Kurulum ĠĢlemi butonunu seçtikten sonra Yeni pencerede Modem kutu içinde bulunan parçalar tanıtılacaktır. Modeminizin kutusunda bu parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olunuz. Eğer kutu içeriği eksik ise lütfen satıcınız ile irtibata geçin Modeminizi yapılandırmak için modemle bilgisayarınızın arasında kurulan bağlantı türünü seçin. Program bilgisayar ayarlarınızı kontrol edecektir. 15

18 6. Kablosuz bağlantı ile Kurulumu seçtiyseniz modeminizin kablosuz ağı fabrikasyon olarak Ģifreli durumda olduğundan manüel olarak kablosuz ağınızın Ģifresini girmeniz gereklidir. Modeminizin fabrika ayarındaki kablosuz güvenlik Ģifresi, modeminizin altında Wireless ġifresi etiketinde belirtilmektedir. 7. Kablosuz Ģifrenizi girdikdikten sonra butonuna basarak sonraki adıma geçiniz. 8. ADSL modeminize POTS ayracının nasıl takılması gerektiğini ve diğer bağlantı animasyonları gösterilirken animasyonu atlamak istediğinizde butonuna tıklayıp sonraki adıma devam edebilir ya da geçiniz yazısına tıklayarak doğrudan modem ayarları sayfasına geçebilirsiniz. 16

19 9. 9.adımda modeminizin internet ayarını yapmanız için Türk Telekom tarafından size verilen kullanıcı kısmı olmadan girin. Eğer size verilen servis den farklı ise Diğer seçeneğini seçerek açılan yeni bölüme alan adınızı manüel olarak giriniz. 17

20 10. Kullanıcı adınızı ve Ģifrenizi girdikten sonra Kablosuz yapılandırma sayfası karģınıza gelecektir, bu sayfada modemin fabrikasyon olarak belirlenmiģ olan Kablosuz ağ adı (SSID) ve Ģifre görüntülenir, ağ adını ve ağ Ģifresini değiģtirebilir ya da varsayılan ayarlarda bırakabilirsiniz. butonuna tıklayarak ayarlarınızı modeminize kaydedin. Kablosuz Ağ Anahtarı alanına büyük, küçük harf ve rakamlardan oluģan bir Ģifre giriniz. 11. Kolay Kurulum Programı yapmıģ olduğunuz ayarları modeminize yükleyecektir. ve modemin kablosuz ağ ayarlarını masaüstünde ve C:/ Sürücüsünde Kablosuz Güvenlik ġifresi adlı dosyaya kaydedecektir. Not: Modeminizin Kablosuz fonksiyonu aktif durumda ve Ģifresiz ise, internet ayarınız doğru yapılandırılmıģ olsa bile modem internet eriģiminizi bloke edecektir. Lütfen güvenliğiniz ve internete eriģmek için Kablosuz ağınızı Ģifreleyin. 18

21 BÖLÜM 5 WEB ARAYÜZÜ ĠLE KURULUM Modem arayüzü üzerinden internet ayarlarını yapmak için öncelikle modeminizi Ethernet kablosu ile bilgisayarınıza bağlayınız daha sonra BaĢlat/Ayarlar/Ağ Bağlantıları/Yerel Ağ Bağlantısı nı tıklayarak. Destek tabının altında adres türünün DHCP tarafından atanan olduğundan ve IP adres bölümünde x li bir IP adresi verildiğinden emin olun. Varsayılan ağ geçidi modeminizin IP adresidir. IP adresinizde sorun varsa lütfen Onar butonunu tıklayın. Yukarıdaki iģlemler gösterildiği gibiyse arayüze girmek için lütfen bir internet Explorer penceresi açarak adres alanına yazarak enter tuģuna basın karģınıza aģağıdaki gibi arayüz eriģim Ģifre paneli çıkacaktır. 19

22 Fabrika ayarları olarak Kullanıcı adı: admin ġifre: ttgalaksi olarak belirlenmiģtir. Güvenliğiniz için Lütfen arayüze girdikten sonra karģınıza çıkan Ģifre değiģtirme ekranından Ģifrenizi değiģtiriniz ve yeni Ģifrenizi unutmamak için not ediniz. Ġnternet ayarlarınızı yapmak için ekranın üst bölümünde bulunan Arayüz Ayarı sekmesinde Ġnternet bölümüne VPI:8 VCI:35 değerini girin ve PPPOE/PPPOA bölümünde Kullanıcı adı ve Ģifre alanına Ġnternet servis sağlayıcınızın vermiģ olduğu kullanıcı adı ve Ģifresini girin. 20

23 Resim-10 Eğer size verilen servis den farklı ise Diğer seçeneğini seçerek açılan yeni bölüme alan adınızı manüel olarak giriniz ve kaydet butonuna basarak ayarlarınızı kaydedin. Modem kablo bağlantısı doğru olarak yapıldıysa artık internete eriģebilirsiniz. Alan adı bölümü büyük-küçük harf duyarlıdır. Büyük harf ve özel karakterler girilmesi durumunda modem ayarlarınızı kaydetmeyecektir.. 21

24 BÖLÜM 6 KABLOSUZ AĞ AYARLARI Modeminizi kablosuz ağ olarak da yapılandırabilir internete kablosuz olarak da bağlanabilirsiniz. Resim 11 de modem arayüzünden kablosuz ağ ayarlarını görebilirsiniz Resim-11 Bu arayüz ile; EriĢim Noktası (AP): Bu seçenek ile modeminizin Kablosuz fonksiyonunu EtkinleĢtirip/Devre dıģı bırakabilirsiniz. SSID Yayınlama: Kablosuz ağ adınızı gizlemenizi sağlar. Böylelikle kablosuz ağ taraması yapan kullanıcılar tarafından görüntülenemez. SSID: Kablosuz ağınızın ismidir. Fabrikasyon olarak Lokum dur. Ġstediğiniz bir isimle değiģtirebilirsiniz. Kablosuz ağınızı Ģifreleyerek güvenliğinizi sağlamak için ġifre Doğrulama Türü bölümünden istediğiniz bir Ģifreleme metodunu seçin, WPA-PSK/WPA2-PSK seçeneğini kullanmanız önerilir. 22

25 Not: Modeminiz fabrikasyon olarak WPA-PSK bir Ģifreye sahiptir ve bu Ģifre modeminizin kasasının altındaki etikette belirtilmiģtir. WPA-PSK ġifreleme: Resim-12 ġifre Doğrulama Türü bölümünde WPA-PSK/WPA2-PSK metodunu seçtikten sonra Resim-12 de ki arayüz açılacaktır. Bu ekranda ġifre bölümünde ağ kartınızın desteklediği metoda göre TKIP ve/veya AES olarak seçin ve ÖnpaylaĢımlı Anahtar bölümüne ağınıza vermek istediğiniz bir en az 8 karakterden oluģan bir Ģifre girin ve kaydedin. WEP ġifreleme: WEP64-bit veya WEP128-bit seçeneğinden birini seçin, 64-bit ile 128-bit arasındaki fark kullanılan Ģifrenin uzunluğudur. WEP ġifreleme metodunu seçtikten sonra Resim-13 teki ekran açılacaktır. Bu ekran üzerinde Anahtar#1 den Anahtar#4 alanlarının hepsinde 0X in sağ tarafına 64-bit için özel semboller içermeyen 5 haneli bir Ģifre girin ya da 0~9 ile a,b,c,d,e,f. kombinasyonuna sahip 10 karakterli bir Ģifre girin. 128-bit için 13 ile 26 hane arasında karakter girin, kaydet tuģuna basarak kaydedin. 23

26 WPA2-PSK ġifreleme: Resim-13 Not: Bilgisayarınızın kablosuz ağ kartının bu Ģifreleme metodunu desteklediğinden emin olun aksi durumda Bilgisayarınız modem ile kablosuz bağlantı kuramayacaktır. ġifre Doğrulama Türü bölümünde WPA2-PSK metodunu seçtikten sonra Resim-12 de ki arayüz açılacaktır. Bu ekranda ġifre bölümünde ağ kartınızın desteklediği metoda göre TKIP ve/veya AES olarak seçin ve PSK Anahtarı bölümüne ağınıza vermek istediğiniz bir en az 8 karakterden oluģan bir Ģifre girin ve kaydedin. Kablosuz Ağa, WPS özelliğini kullanarak bağlanma (Bu özelliği sadece Windows 7 iģletim sistemi desteklemektedir): WPS özelliğini, modeminizin arka tarafındaki Wi-Fi butonuna 1-5 sn arasında basarak veya modem arayüzünün kablosuz ayarlar kısmında bulunan WPS kullan seçeneğini kullanarak aktifleģtirebilirsiniz. 24

27 Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde modemin ön yüzünde bulunan WPS LED i yanıp sönmeye baģlayacaktır. 2 dakika içinde bilgisayarınızdan kablosuz ağa bağlanma talebinde bulunmanız gerekmektedir. Eğer iģletim sisteminiz ve ağ kartınız bu özelliği destekliyorsa aģağıda görülen Ģekilde bir uyarı çıkacak ve bilgisayarınız kablosuz ağ ayarlarını otomatik olarak almaya baģlayacaktır. Bir kullanıcı kablosuz ağa bağlandığında WPS LED inin yanıp sönmesi duracaktır. Güvenlik nedeniyle WPS yöntemiyle bir seferde sadece bir kullanıcının ağa bağlanmasına izin verilmektedir. WPS özelliğinin modemin arkasında bulunan buton ile tekrar aktif hale getirilebilmesi için 5 dakika geçmesi gerekmektedir. Ön yüzdeki WPS LED i bu süre içinde yanık kalacaktır. LED sönünce butona tekrar basarak WPS özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. 25

28 KABLOSUZ AĞ LĠSTESĠNDE MODEMĠNĠZĠ GÖREMĠYORSANIZ Modeminizin ön panelinde Resim -13a da gösterildiği gibi WLAN LED inin yandığından emin olun. Resim -13a Eğer WLAN LED i yanmıyorsa modeminizin kablosuz yayını çalıģmıyor demektir. Kablosuz yayını çalıģtırmak için modeminizin arka tarafında bulunan (ġekil 3.1) Wi-Fi butonuna 10 sn.den uzun süre basın ve bırakın. WLAN LED i sürekli yanmaya baģladığında modeminizin kablosuz fonksiyonu çalıģıyor demektir. Artık Bilgisayarınızdan Kullanılabilir Kablosuz Ağları Göster penceresinden kendi kablosuz ağ adınızı seçerek bağlanın, sizden Ģifre girmenizi isteyen bir pencere açılacaktır. Ağınıza vermiģ olduğunuz Ģifreyi girerek bağlanabilirsiniz. 26

29 BÖLÜM 7 MODEMĠ FABRĠKA AYARLARINA DÖNDÜRME Modem in alt bölümünde yer alan Resim-14 te gösterilen DONANIM (RESET) SIFIRLAMA butonu Ağ Geçidini fabrika varsayılan ayarlarına döndürür. Yapılandırma değiģtirilmiģ ise, web arayüzü ile Ağ Geçidine eriģim yeteneğini kaybettiğinizde, ya da bir yazılım güncellemesinden sonra Ağ Geçidine eriģim yeteneğini kaybettiğinizde, Ağ Geçidini orijinal fabrika varsayılan ayarlarına döndürmeye ihtiyacınız olabilir, Ağ Geçidi sıfırlamak için, sıfırlama butonuna 10 saniye basılı tutunuz. Ağ Geçidi fabrika ayarlarına dönecek ve yaklaģık 30 saniye sonra, Ağ Geçidi çalıģabilir olacaktır. Resim-14 27

30 BÖLÜM 8 SIK SORULAN SORULAR SORU-1: KURULUM PROGRAMI ÇALISMIYOR Bilgisayarınızın CD-ROM için otomatik çalıģtır fonksiyonu kapalı durumda olabilir, eğer ZXV10 W300 Kurulum CD si CD-ROM sürücüsüne taktığınızda kendiliğinden çalıģmıyorsa bilgisayarınızın masaüstünde bulunan Bilgisayarım ikonuna tıklayın ve CD Sürücünüzün AutoRun.exe isimli dosyaya açın. içindeki SORU-2: KURULUM PROGRAMI KENDILIGINDEN KAPANIYOR ZXV10 W300 Kolay kurulum programı ekranı açılır açılmaz kapanıyor veya hata veriyorsa, Bilgisayarınızda Flash Player yüklü olduğundan emin olun. Flash Player yüklemek için ziyaret ediniz. SORU-3: KURULUM PROGRAMINDA INTERNET VE KABLOSUZ AYARLARI YAPTIKTAN SONRA TEKRAR AYNI EKRAN GÖRÜNTÜLENIYOR Kolay Kurulum Programında Modem yapılandırması için Kablosuz Ağ üzerinden modem kurulumunu seçtiyseniz ve aģağıdaki adımları yaptıktan sonra Resim-2 deki ekrandan sonra tekrar Resim-1 deki ekran ile karģılaģıyorsanız. 28

31 Resim-1 Resim-2 Modem ile bilgisayarınız arasında Kablosuz olarak fiziksel bir bağlantı sağlanamamıģtır, Bunun nedeni kullanmıģ olduğunuz Kablosuz ağ kartınızın modeli kurulum programı tarafından desteklenmemekte ya da üçüncü parti bir kablosuz ağ yazılımı buna engel olmaktadır. Sorunu aģmak için lütfen modeminize manuel olarak kablosuz bağlantı kurun ya da kurulumu tamamlamak için modeminizi bilgisayarınıza Ethernet kablosu ile bağlayın. 29

32 SORU-4: TEST PROGRAMI DÜZGÜN OLARAK ÇALISMIYOR Test programı modem ile iletiģim kuramıyor ve Resim-3 deki gibi uyarı veriyorsa; Resim-3 1. Modeminiz ile bilgisayarınız arasındaki fiziksel bağlantı sağlanamamıģtır. Modeminizi ile bilgisayarınız arasında kablo ya da kablosuz olarak bir bağlantı kurulmuģ olduğundan emin olun. Modeminizi yeniden baģlatın ve tekrar deneyin. 2. Modeminizin Firmware versiyonu ile KullanmıĢ olduğunuz Test Programı versiyonu uyumlu değil. Lütfen adresinden en güncel yazılım (firmware) ve test programını yükleyin ve kurun. 30

33 SORU-5: BILGISAYAR, MODEMIN WEB YAPILANDIRMA SAYFASINA ERISEMIYOR Modeminizin WEB arayüzünde girmek için öncelikle modem ile tüm kablo bağlantılarınızın doğru Ģekilde yapıldığından ve modeminizin çalıģtığından emin olun, daha sonra bilgisayarınızda bir internet Explorer penceresi açın ve adres alanına (modemin IP adresi) girerek enter tuģuna basın. Resim-4 KarĢınıza modem arayüzüne girmek için sizden kullanıcı adı ve parolası istenecek. Resim-4a Fabrika verisi olarak modem arayüzü eriģimi Kullanıcı Adı:admin ġifre:ttgalaksi olarak belirlenmiģtir. Eğer modem arayüz Ģifresini bir baģka Ģifre ile değiģtirmediyseniz bu bilgileri girerek modem arayüzüne girebilirsiniz. Modem arayüzü Ģifre sorgu penceresi (Resim-4a) görüntülenmiyor ve modem arayüzüne eriģemiyorsanız; 31

34 1-) Bilgisayarın IP adresi yanlıģ Bilgisayarınızın IP bilgilerini kontrol etmek için XP iģletim sisteminde BaĢlat/Ayarlar/Ağ Bağlantıları bölümünde ağ kartı simgesine sağ klik Durum seçeneğini seçin. Resim-5 Açılan pencerenin (Resim-6) üst bölümündeki Destek tabına girin ve IP Adresi nin x ve Varsayılan Ağ Geçidi nin olduğundan emin olun. Eğer IP ayarları bu Ģekilde değilse ağ kartınıza elle IP adresi verilmiģ olabilir ya da Bilgisayarınız modeminizden IP alamamıģ olabilir. Ağ Kartınıza Elle IP adresi verilmiģse Resim-6 daki Adres türü alanında Elle YapılandırılmıĢ Olarak görüntülenir. 32

35 Resim-6 daki ekranda Genel tabında Özellikler butonunu tıklayın ve Resim-7 de gösterilen ekranda Ġnternet ĠletiĢim Kuralları(TCP/IP) seçeneğini seçip Özellikler butonuna tıklayın ve tüm seçimleri Resim-8 de gösterildiği gibi yapın ve Tamam butonuna tıklayarak ayarları tamamlayın. Artık Bilgisayarınız modeminizden otomatik olarak bir IP Adresi alacaktır. Otomatik IP adresi alma fonksiyonu etkin ise Resim-6 daki Adres türü alanında DHCP Tarafından Atanan olarak görüntülenir DHCP tarafından atanan olarak görüntüleniyor ve IP adres bilgileriniz yanlıģ ise Bilgisayarınız modeminizden doğru Ģekilde IP adresi alamamıģ; Bunun için Modeminizi ve bilgisayarınızı kapatıp yeniden açın ve tekrar kontrol edin. Eğer sorun devam ediyorsa, modeminizi Fabrika ayarlarına döndürün. 33

36 Resim-6 Resim-7 34

37 Resim-8 Vista ve Win 7 iģletim sisteminde Masaüstünde sol alt bölümde Görev çubuğu üzerinde bulunan Ağ Kartı ikonuna farenizle sağ tıkayın. Resim-9 Açılan seçeneklerden Ağ ve PaylaĢım Merkezi ni Aç seçeneğini tıklayın (Resim-10) ve Ağ paylaģım ekranı (Resim-11) görüntülenir. Resim-10 35

38 Resim-11 Yukarıdaki ekranda (Resim-11) Yerel Ağ Bağlantısı linkine tıklayarak bağlantı durum penceresini açın (Resim-12) ve Ayrıntılar butonuna tıklayarak IP adres bilgilerinin doğruluğunu kontrol edin. Ağ kartınıza elle IP adresi vermek veya Elle verilmiģ IP ayarını otomatik IP almaya çevirmek için Özellikler butonuna tıklayarak Ġnternet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4) seçeneğine tıklayarak Resim-13 deki pencereyi açın. Resim-12 36

39 Resim-13 Ağ kartınızın modemden otomatik IP adresi alması için ayarlar Resim-13 te gösterildiği gibi seçin ve Tamam butonu ile kaydederek çıkın. Elle IP adresi vermek için; AĢağıdaki IP adresini kullan ve AĢağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan seçeneği seçilmeli ve modeminizin fabrikasyon IP ayarları olarak aģağıdaki örnekte olduğu gibi bir IP adresleri verin. IP adres : Alt ağ maskesi : Varsayılan ağ geçidi : Tercih edilen DNS sunucusu : Bilgisayarınıza elle IP adresi vermenize rağmen modeminize hala ulaģamıyorsanız, modemi ve Bilgisayarınızı kapatıp tekrar açın, sorun devam ediyorsa modeme kablo ile bağlıysanız kullanmıģ olduğunuz kablonun sağlam olduğundan emin olun. 37

40 SORU-6: INTERNETE ERISILEMIYOR 1-) Ġnternet Kullanıcı adı ve/veya ġifresi yanlıģ olabilir TÜRK TELEKOM tarafından size verilen kullanıcı adı ve Ģifresinin doğruluğunu kontrol etmek için Kolay Kurulum Programını ya da modem arayüzünü kullanabilirsiniz. Modem arayüzünden kontrol etmek için; Ġnternet Explorer tarayıcınızın adres satırına yazın ve enter tuģuna basın. Resim-14 Modem arayüzüne ulaģmak için modem arayüzü kullanıcı adı: admin Ģifresi: ttgalaksi girin ve Arayüz Ayarı bölümünün altında Ġnternet sekmesinde (Resim-15) Kullanıcı adı ve ġifre alanına PPPoE kullanıcı adınızın ve Ģifrenizin doğru girilip girilmediğini kontrol edin (Resim-16). 38

41 Resim-15 Resim-16 Önemli: Kullanıcı adınızın bölümünü eklemeyin, modeminiz bunu otomatik olarak ekleyecektir. 2-) Modemin DSL kablosu doğru Ģekilde takılmamıģ olabilir Telefon ve Splitter bağlantısının doğru Ģekilde yapılmıģ olduğunu kontrol edin.(resim-17) 39

ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanıcı Kılavuzu

ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanıcı Kılavuzu ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanıcı Kılavuzu Döküman versiyonu: R1.0 Copyright 2008 ZTE Corporation Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun, önceden SENTİM BİLİŞİM İN yazılı izni alınmadan herhangi

Detaylı

ZXHN H168N VDSL2/ADSL2+ ve IPTV Destekli Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu

ZXHN H168N VDSL2/ADSL2+ ve IPTV Destekli Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu ZXHN H168N Kullanıcı Kılavuzu ZXHN H168N VDSL2/ADSL2+ ve IPTV Destekli Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu Not: Modeminizin Kablosuz fonksiyonu fabrikasyon olarak şifreli gelmektedir. Bu şifre modeminizin

Detaylı

ZXDSL 931WII Kullanıcı El Kitabı

ZXDSL 931WII Kullanıcı El Kitabı ZXDSL 931WII Kullanıcı El Kitabı Doküman versiyonu: 2008-08-06 R1.2 Copyright 2008 ZTE Corporation Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun, önceden SENTİM BİLİŞİM in yazılı izni alınmadan herhangi bir

Detaylı

ZXHN H108N Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu

ZXHN H108N Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu ZXHN H108N Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu Not: Modeminizin Kablosuz fonksiyonu fabrikasyon olarak şifreli gelmektedir. Bu şifre modeminizin arkasındaki etikette belirtilmektedir. ÇAĞRI MERKEZİ www.zte-modem.com

Detaylı

TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router

TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router İdeal Telekomünikasyon Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Dereboyu Cad. Naci Kasım Sok. No:7 Kat:5 Mecidiyeköy / İSTANBUL Çağrı Merkezi:0216 444 86 47 Tel : 0212 217 50 80 Fax

Detaylı

Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1

Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Bu döküman Elkotek Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Ürünlerin bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattı, 4 Ethernet) WAV-180 Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Air 5340: 150 Mbps Kablosuz ADSL2+Kablosuz Modem yaşam Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım

Detaylı

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 5450

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 5450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri

Detaylı

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341 Kablosuz yaşam Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5341 7/24 destek hattı 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri 4 1.2 Kutu

Detaylı

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies WAV-140 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem cihazının kurulması

Detaylı

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router Kullanım kılavuzu Air 4450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GIRIŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway Kullanım kılavuzu Air 6372 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri 4 1.2 Kutu içeriği 4

Detaylı

Kurulum, Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi. P-660W-T1 Kablosuz 1 Port Modem. ADSL 2+ Kablosuz 802.11 b/g

Kurulum, Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi. P-660W-T1 Kablosuz 1 Port Modem. ADSL 2+ Kablosuz 802.11 b/g 444 11 50 P-660W-T1 Kablosuz 1 Port Modem ADSL 2+ Kablosuz 802.11 b/g Kurulum, Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi TEKNİK SERVİS ADRESİ: ZyXEL İletişim Teknolojileri A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet)

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1

Detaylı

Sayfa 1 / 57. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Sayfa 1 / 57. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com WDS-540 Kablosuz AP-Router Sayfa 1 / 57 Sayfa 2 / 57 İçindekiler Bölüm 1 Giriş... 4 1.1 Hoşgeldiniz... 4 1.2 Bu Kılavuz Hakkında... 4 1.3 Telif Hakkı Bildirisi... 4 Bölüm 2 Kablosuz Ağınızın Tasarımı...

Detaylı

TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router

TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router Rev: 1.1.1 1910010732 TELİF HAKKI ve MARKALAR Özellikler, herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. bir TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD tescilli

Detaylı

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem AR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının kurulması

Detaylı

GİRİŞ 3 PAKET İÇERİĞİ 3 ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 3 PLB-500 TUŞLAR VE LED GÖSTERGELERİ 4 PWE-500 TUŞLAR VE LED GÖSTERGELERİ 5

GİRİŞ 3 PAKET İÇERİĞİ 3 ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 3 PLB-500 TUŞLAR VE LED GÖSTERGELERİ 4 PWE-500 TUŞLAR VE LED GÖSTERGELERİ 5 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 PAKET İÇERİĞİ 3 ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 3 PLB-500 TUŞLAR VE LED GÖSTERGELERİ 4 PWE-500 TUŞLAR VE LED GÖSTERGELERİ 5 POWERLINE DONANIM KURULUMU 7 POWERLINE KABLOSUZ BAĞLANTI

Detaylı

İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum... WEB Arayüzü Üzerinden Internet

İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum... WEB Arayüzü Üzerinden Internet İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum.... WEB Arayüzü Üzerinden Internet Bağlantı Ayarları... IPTV Bağlantı Kontrolü... WEB Arayüzü

Detaylı

1. GIRIŞ... 3 ÖZELLIKLER... 3 SISTEM GEREKSINIMLERI... 3 PAKET İÇERIĞI... 3 GÜVENLIK UYARILARI... 3 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 2.

1. GIRIŞ... 3 ÖZELLIKLER... 3 SISTEM GEREKSINIMLERI... 3 PAKET İÇERIĞI... 3 GÜVENLIK UYARILARI... 3 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 2. İÇİNDEKİLER 1. GIRIŞ... 3 ÖZELLIKLER... 3 SISTEM GEREKSINIMLERI... 3 PAKET İÇERIĞI... 3 GÜVENLIK UYARILARI... 3 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 2.1 ÖN PANEL & LED GÖSTERGELERI... 5 2.2 ARKA PANEL VE DONANIM

Detaylı

İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum... WEB Arayüzü Üzerinden Internet

İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum... WEB Arayüzü Üzerinden Internet İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum.... WEB Arayüzü Üzerinden Internet Bağlantı Ayarları... IPTV Bağlantı Kontrolü... WEB Arayüzü

Detaylı

ADSL2+ Kablosuz G Modem Yönlendirici Kullanım Kılavuzu

ADSL2+ Kablosuz G Modem Yönlendirici Kullanım Kılavuzu ADSL2+ Kablosuz G Modem Yönlendirici Kullanım Kılavuzu F5D7632tu4A 2 İçindekiler 1. Giriş 1 Ürün Özellikleri 1 Ev Ağının Faydaları 3 Belkin Kablosuz Ağının Avantajları 3 2. Aşağıdakilere Sahip Olduğunuzdan

Detaylı

Teknotel. NetMASTER. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu ADSL MODEM ROUTER IP505A V2 KABLOSUZ ADSL MODEM ROUTER IP806GA V2

Teknotel. NetMASTER. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu ADSL MODEM ROUTER IP505A V2 KABLOSUZ ADSL MODEM ROUTER IP806GA V2 Teknotel NetMASTER ADSL MODEM ROUTER IP505A V2 KABLOSUZ ADSL MODEM ROUTER IP806GA V2 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Dökümantasyon Telif Hakkı Duyurusu Teknotel Enerji Telekomünikasyon İnşaat Sanayi

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 5650 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 AIRTIES NETWORK ASSISTANT 1 Minimum Sistem Gereksinimleri 1 Yükleme 2 AirTies Network Assistant Uygulamasının

Detaylı

2011PW 1 Ethernet Port 802.11g Wireless ADSL2+ Router Modem. Kullanma Kılavuzu. Teknotel Bilişim Ürünleri Ltd.Şti.

2011PW 1 Ethernet Port 802.11g Wireless ADSL2+ Router Modem. Kullanma Kılavuzu. Teknotel Bilişim Ürünleri Ltd.Şti. 2011PW 1 Ethernet Port 802.11g Wireless ADSL2+ Router Modem Kullanma Kılavuzu Teknotel Bilişim Ürünleri Ltd.Şti. Netmaster, Teknotel Bilişim Ürünleri Ltd nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2925 VIGOR 2925n VIGOR 2925n+ VIGOR 2925Vn+ VIGOR 2925Fn VIGOR 2925ac VIGOR 2925Vac AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR DRAYTEK

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use yaşam Air 5050 ADSL2+ Kablosuz 4 Port Modem Kullanım kılavuzu Air 5050 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hattı 7/24 people 0 212 444 0 0239 +90 212 444 239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı