ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu Not: Modeminizin Kablosuz fonksiyonu fabrikasyon olarak şifreli gelmektedir. Bu şifre modeminizin altındaki etikette belirtilmektedir. ÇAĞRI MERKEZİ Servis Merkezi: Magis Teknoloji Hiz.Tic.Ltd.Şti. Atatürk Mah. Vedat Günyol Cad. No:2A Zümrüt-1 Blok D:8 Ataşehir / İstanbul

2 Sınırlı Garanti ZTE, garanti Ģartlarına uygun olarak, tercih hakkı saklı olmak koģuluyla, kusurlu veya uygun olmayan kalemleri onarmayı veya değiģtirmeyi, (a) satın alan/son kullanıcı yukarıda belirtilen garanti süresi içerisinde kusura veya uygunsuzluğa iliģkin olarak ZTE ye bildirimde bulunduktan sonra ivedilikle ZTE ye de yazılı ihbarda bulunduğu, ve (b) Son kullanıcı ayıplı ürünü teslim masraflarını üstlenerek ZTE nin tayin edilmiģ MüĢteri Servis Departmanına uygun olarak ulaģtırdığı, takdirde taahhüt etmektedir. Bu garanti aģağıda belirtilen Ģart ve koģullar sonucu meydana gelen kusur ve hatalara uygulanmaz: (a) cihazların kabul edilebilir boyuttaki aģınması; (b) Son kullanıcının modemin kurulum, çalıģtırma veya bakım yönergelerine veya prosedürlerine uymaması; (c) Son kullanıcının Cihazı hor kullanması, yanlıģ kullanması, ihmali, veya uygun olmayan Ģekilde kurması, kaldırması, depolaması, bakımı veya çalıģtırması; (d) ZTE den onaylı kimseler tarafından yapılmayan tadilat veya onarımlar; (e) elektrik kesintileri, elektrik dalgalanmaları, yangın, su baskını, kazalar, üçüncü Ģahısların fiilleri veya ZTE nin makul kontrolü dıģında olan diğer olaylar; (f) üçüncü Ģahısların ürünlerinin kullanımı, veya üçüncü Ģahısların ürünlerinin beraber kullanımı, ki kusurun bu beraber kullanım sonucu ortaya çıkması; (g) cihazların normal kullanım alanı dıģında bir sebeple kullanılması. Son kullanıcı Cihazın ZTE nin veya ZTE sertifikasyon prosedürlerine uygun olarak alınmıģ ZTE den onaylı kimseler tarafından kurulduğunu ve bakımının yapıldığını temin edecektir; Son Kullanıcı ZTE tarafından onaylanmamıģ kimseler tarafından bu hizmetlerin verilmesini sağlar veya izin verirse, Garanti bu hükümün ihlal edildiği tüm hizmet verilen Cihazlar için geçersiz kılınacaktır. Son Kullanıcının, ZTE tarafından sağlanan herhangi bir Cihaz için kabul etmeme, iade etme, veya para iadesi alma gibi bir hakkı yoktur. ZTE tarafından onarılmıģ veya değiģtirilmiģ herhangi bir parça veya cihaz, orijinal garanti süresinin dıģında OnarılmıĢ veya değiģtirilmiģ parçanın taģıyıcıya tesliminden itibaren 36 ay kadar daha garanti kapsamında değerlendirilecektir. 1

3 ZTE Istanbul Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Adres: Eski Üsküdar Cd. Çayır Yolu Sk. Partaş Center No: 1/ İçerenköy/İstanbul Tel: Fax: Kurulum ve Uygulama Sırasında Paket içinde yer alan güç adaptörünü kullanınız. Diğer güç adaptörleri aygıtın normal bir Ģekilde çalıģmasını engelleyebilir ya da aygıta zarar verebilir. Güç fiģi ve güç kablosunun güç yükünü dikkate alınız. Güç soketine fazla yük bindirmek ya da bozuk güç kabloları elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir. Periyodik olarak kabloların kontrol edilmesi ve bozuk olanların hemen değiģtirilmesi önerilir. Ürünün aģırı ısınmasını önlemek üzere ısı dağılımı için uygun bir yer gerekmektedir. Ürünü ısı kaynaklarından uzak tutun. Ürünü yüksek sıcaklığa saihp ya da doğrudan güneģ ıģığına maruz kalan ortamlarda çalıģtırmayın. Ürünü nem ya da buhardan uzak tutun. Ürüne herhangi tipteki bir sıvının dökmeyin. Ürünü sabit olmayan bir yüzeye koymayın. Kullanılmadığında ya da temizlik öncesinde ürünü dikkatlice kapatın ve kablolarını sökün. Transformatör yüzeyindeki yüksek sıcaklığa dikkat edin. Aygıtın gücünü kestikten ve yeniden güç verdikten sonra en az 15 saniye bekleyiniz. Ürünün ısı yayma boģluğunu tıkamayın. Ürün uzun süre kullanılmayacaksa güç kablosunu çıkarın. 2

4 Servis için Ürünü sökmeye, onarmaya ya da açmaya çalıģmayın, aksi takdirde garanti servislerinden yararlanamazsınız. Problem oluģtuğunda ve özellikle aģağıdaki durumlarda yetkili servis personelini arayın: Güç soketi ya da kablosu hasarlı ise. Ürüne bir sıvı dökülmüģse. Ürün yağmur ya da suya maruz kalmıģsa. ÇalıĢma talimatları takip edilmesine rağmen ürün normal bir Ģekilde çalıģmıyorsa. Ürün düģmüģse ya da ürüne bir Ģey çarpmıģsa ve bundan ötürü hasar görmüģse. 3

5 Ġçindekiler BÖLÜM 1 GÜVENLĠK KILAVUZU GÜVENLĠK KONTROLÜ GÜVENLĠK UYARILARI... 6 BÖLÜM 2 GENEL AÇIKLAMALAR ÖZELLĠKLER ÜRÜNÜN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE GEREKSĠNĠMLERĠ ÜRÜN PAKETĠNĠN ĠÇERĠK KONTROLÜ... 8 BÖLÜM 3 KURULUMA HAZIRLANMA DONANIM AÇIKLAMALARI DONANIM BAĞLANTISI...11 BÖLÜM 4 KOLAY KURULUM PROGRAMI ĠLE KURULUM 14 BÖLÜM 5 WEB ARAYÜZÜ ĠLE KURULUM BÖLÜM 6 KABLOSUZ AĞ AYARLARI BÖLÜM 7 MODEMĠ FABRĠKA AYARLARINA DÖNDÜRME. 27 BÖLÜM 8 SIK SORULAN SORULAR SORU-1: KURULUM PROGRAMI ÇALIġMIYOR SORU-2: KURULUM PROGRAMI KENDĠLĠĞĠNDEN KAPANIYOR SORU-3: KURULUM PROGRAMINDA ĠNTERNET VE KABLOSUZ AYARLARINDAN SONRA AYNI EKRAN GÖRÜNTÜLENĠYOR.. 28 SORU-4: TEST PROGRAMI DÜZGÜN OLARAK ÇALIġMIYOR SORU-5: BĠLGĠSAYAR, MODEMĠN WEB YAPILANDIRMA SAYFASINA ERĠġEMĠYOR SORU-6: INTERNETE ERĠġĠLEMĠYOR SORU-7: BĠLGĠSAYAR MODEMĠN KABLOSUZ AĞINI BULAMIYOR SORU-8: BĠLGĠSAYARIM MODEMĠN KABLOSUZ AĞINI GÖRÜYOR FAKAT BAĞLANAMIYOR SORU-10: AĞ KABLOSU TAKILIYKEN YEREL BAĞLANTI DURUMU 4

6 BAĞLANTI YOK ġeklġnde GÖRÜNÜYOR SORU-11: MODEM ÜZERĠNDE SADECE GÜÇ (POWER) LED Ġ YANIYOR SORU-12: MODEM AÇILDIKTAN SONRA GÜÇ (POWER) GÖSTERGESĠ KAPALI SORU-13: MODEME ETHERNET KABLOSU TAKILDIKTAN SONRA LAN LED Ġ YANMIYOR SORU-14: DSL IġIĞI SÜREKLĠ YANIP SÖNÜYOR SORU-15: MODEMĠN DSL BAGLANTISI SIK SIK KOPUYOR SORU-16: MODEMDE PORT YÖNLENDĠRME YAPAMIYORUM SORU-17: MODEMĠN WEB ARAYÜZÜNE UZAKTAN ERĠġĠM YAPAMIYORUM SORU-18: MODEM AYARLARINI NASIL SIFIRLARIM BÖLÜM 9 ARIZALI ÜRÜN PROSEDÜRÜ

7 BÖLÜM 1 GÜVENLĠK KILAVUZU 1.1 GÜVENLĠK KONTROLÜ ADSL2 cihazını kurmadan önce, aģağıda listelenen tüm maddeleri kontrol ediniz: 1 Elektrik güvenliği Cihazın çevresinde kolay tutuģan, iletken veya nemli herhangi bir nesne ve yıpranmıģ kablolar olmadığından emin olunuz. Tüm elektrik tertibatını düzgünce yerleģtiriniz. 2 Cihazın Pozisyonu Cihazı yakınında elektrikli cihazların olmadığı, havalandırılan bir ortama kurunuz. Cihazı sabit, sağlam ve düz bir yüzey üzerine yerleģtiriniz. Cihazın doğrudan güneģ ıģığından korunması gerekmektedir. Kuvvetli elektromanyetik etkileģimden uzak tutulmalıdır. Cihaz ısı ve nem kaynaklarından sakınılmalıdır. Güç kaynağının kullanılır olduğundan emin olunuz. GiriĢ voltajının dalgalanma toleransı ±%10 aralığındadır. Cihazı bağladığınız elektrik prizini diğer elektrikli aletler için kullanmayınız. 1.2 GÜVENLĠK UYARILARI Lütfen aģağıdaki uyarıları dikkate alınız: Cihazı kullanmaya baģlamadan önce kullanıcı el kitabını dikkatlice okuyunuz. Kullanıcı el kitabında ve ürün kılavuzunda yer alan tüm uyarıları not ediniz. Yangın çıkarma riski taģıdığından veya cihaza zarar verebileceğinden, cihaza ait olmayan aksesuarlar veya parçaları kullanmayınız. Ürün paketinden çıkan güç adaptörünü kullanınız. 6

8 Telefon ile ADSL2 hattını doğrudan bağlamayınız. ÇıkıĢ hattını splitter ın (splitter) telefon arayüzünden alınız. Cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayınız. Cihaz temiz ve kuru tutulmalıdır. Cihazın bulunduğu ortamın havalandırıldığından ve yağmurdan korunduğundan emin olunuz. Cihazı yıldırım ve fırtınaya karģı korumak için, elektrik kablosunu ve tüm bağlantı kablolarını çıkarınız. Cihazı temizlemek için yumuģak ve kuru bir bez kullanınız. Temizliğe baģlamadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. Cihazınız atıl durumda ise kapatınız. Havalandırma deliğini temiz ve açık tutunuz. Aksi takdirde, kısa devreye, yangına veya cihazda zarara yol açabilir. Cihaz yüzeyine sıvı püskürtmeyiniz. Cihazı özellikle çalıģır durumdayken açmayınız. Elektrik bağlantı kablosunu takarken/çıkarırken cihazın OFF (kapalı) konumunda olduğundan emin olunuz. Elektrik bağlantısını çıkarırken dikkatli olunuz; transformatör sıcak olabilir. Cihazın tüm parçalarını ve aksesuarlarını çocuklardan uzak tutunuz. Not: Lütfen cihazı kullanmadan önce yukarıdaki kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kullanıcılar üstteki talimatlara uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek kazalara karģı dikkatli olmalıdır. 7

9 BÖLÜM 2 GENEL AÇIKLAMALAR ZXV10 W300, çok hatlı transmisyon modunu (multiple line transmission) destekleyen bir ADSL2+ eriģim cihazıdır. Kullanıcı terminalinde 10/100Base-T Ethernet arabirimi vardır. Ek olarak IEEE802.11b/g/n standardına uyumlu kablosuz eriģim olanağı da sağlar. ZXV10 W300, kullanıcılara geniģ band internet servisi veya kurumsal bilgisayar ağı eriģim servisini, yüksek hızlı ADSL eriģimi vasıtası ile mümkün kılar. 2.1 ÖZELLĠKLER ZXV10 W300 bir ADSL2 modemidir. Bridge (köprü) fonksiyonunu tam olarak sağlar ve aģağıdaki özelliklere sahiptir: ITU-T G (ADSL2) ADSL2 standardını destekler. LAN protokolünü destekler. IEEE802.3 ve IEEE802.3u destekler. MDI/MDIX auto-negotiation ı destekler. Hızlı auto-negotiation ı destekler. Half duplex/full duplex modlarını destekler. 150Mbit/s kablosuz kullanıcı eriģimini destekler. Kimlik köprülemesini (bridging identity) destekler. Kendi öğrenen köprü (IEEE 802.1D Transparent Bridging) yapısını destekler. Encapsulation protokolünü destekler. ATM Encapsulation destekler. 7

10 2.2 ÜRÜNÜN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE GEREKSĠNĠMLERĠ Çevre koģulları gereksinimleri Çevre ısısı: 0 C-40 C (32 F-104 F) Nem: %20-%90 (yoğunlaģma yok) Güç özellikleri Güç adaptörü: GiriĢ: AC 100V-240V,50Hz/60Hz ÇıkıĢ: DC 12V, 500mA Enerji Sarfiyatı: <10W Sertifikasyon: CE Anten Kazancı :-3dB, 2.3 ÜRÜN PAKETĠNĠN ĠÇERĠK KONTROLÜ ZXV10 W300 ADSL2 MODEM 1 Splitter 1 Güç Adaptörü 1 RJ-11 Telefon Kablosu 2 RJ-45 Ethernet Kablosu 1 Kullanıcı El Kitabı 1 Garanti Kartı 1 CD 1 Not: Bu bilgi yalnızca referans amacı ile verilmektedir. Lütfen gerçek ürün paketine baģvurunuz. Not: Lütfen ZXV10 W300 paketinde sunulan güç adaptörünü kullanınız. 8

11 BÖLÜM 3 KURULUMA HAZIRLANMA 3.1 DONANIM AÇIKLAMALARI Ön panel ġekil ZXV10 W300 in ön paneli Tablo Ön Paneldeki LED lerin açıklamaları Madde Adı Giriş Güç Kırmızı, güç bağlantısının durumunu gösterir. DSL Yeşil, DSL hat durumunu gösterir. Gösterge İnternet Yeşil, dahili PPPoE durumunu gösterir. WLAN Yeşil, kablosuz durumunu gösterir. WPS Yeşil, WPS durumunu gösterir. LAN1-LAN4 Yeşil, Ethernet durumunu gösterir. LINE Splitter in telefon hattına ya da ADSL portuna bağlanır. Düz geçiş ağ kablosu ile PC ağ kartına bağlanır, LAN1-LAN4 Arayüz Ayrıca, Hub, Switch ya da Router a bağlanmak için kros kablosu kullanır. Wi-Fi / WPS Wi-Fi/WPS i açmak ve kapatmak için SWITCH Gücü açmak ve kapatmak için POWER Güç arayüzü, güç adaptörü ile bağlantı. 9

12 Arka panel ġekil ZXV10 W300 in arka paneli GiriĢ: 1. Splitter in LINE portunu duvardaki RJ-11 portuna (telefon prizi) bağlamak için bir telefon kablosu kullanınız. 2. Splitter in ADSL portunu Ağ Geçidinin LINE portuna bağlamak için diğer bir telefon kablosu kullanınız. 3. Telefon aygıtını splitterin PHONE portu ile bağlamak için diğer bir telefon kablosu kullanınız. 4. Ağ Geçidinin Ethernet portunu, modemle birlikte gelen ağ kablosunu kullanarak bilgisayarın 10/100BASE-T portuna bağlayınız. 5. Güç kablosunu takınız ve gücü açınız. Ġnternet hizmetlerini telefon ses hizmetleriyle aynı anda kullanmak istemiyorsanız, sadece bir telefon kablosu kullanarak Ağ geçidinin LINE portunu duvardaki RJ-11 (telefon prizi) portuna bağlayınız. Bu durumda, splitter gerekli değildir. Durum Power AÇIK Normal ÇalıĢma YavaĢ yanıp sönme Hızlı yanıp sönme Kesintili KAPALI YOK YOK Güç yok 10

13 DSL DSL test edildi DSL boģta DSL test ediliyor YOK DSL hazır değil Ġnternet LAN1- LAN4 WLAN WPS PPPoE linki kuruldu Ethernet bağlı Ethernet ÇALIġIYOR WPS eģi bulunmuģ YOK YOK YOK WPS eģini arıyor PPPoE trafiği akıyor Ethernet trafiği akıyor Kablosu z trafiği akıyor YOK Herhangi bir PPPoE linki oluģmadı Ethernet bağlı değil KABLOSUZ ÇALIġMIY OR WPS ÇalıĢmıyor 3.2 DONANIM BAĞLANTISI Bağlantı Önerilen bağlantı yöntemi aģağıdaki yöntemdir. ġekil 3.2-1, ZXV10 W300, bilgisayar, splitter ve telefonların birbirine bağlantısı göstermektedir. ġekil ZXV10 W300 Bağlantı ġematik Diyagramı (Telefon setlerinin kurulumları splitter ın önüne yapılmıģtır.) 11

14 Not: Splitter kurulumundan hemen önce telefonun kurulumunu yapınız. Aksi takdirde ZXV10 W300 ve merkez ofis bağlantı hatasına yol açar, internet eriģim hatasına sebep olur veya düģük bağlantı hızıyla sonuçlanır. Splitter ın önüne bir telefon seti eklemek gerektiğinde, telefon setinden önce splitter kurulumunu yapınız. Splitter ayarından önce birden çok telefon bağlamayınız. Bağlantı Prosedürü 1- Diğer tüm cihazlar bağlanmadan önce, cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. 2- Ağ kablolarını bağlayınız: RJ-45 Ethernet kablosunun konnektörünü ZXV10 W300 in Ethernet arayüzüne takınız. Diğer terminalleri kullanıcı bilgisayarlarının Ethernet adaptörlerine veya diğer ağ cihazlarının portlarına bağlayınız. 3- Splitter ı bağlayınız. Splitter ın aģağıda açıklandığı gibi üç tane arayüzü vardır: LINE: Kullanıcının telefon kablosu (RJ11 arayüzü) bağlanır. MODEM (veya ADSL): ZXV10 W300 in LINE arayüzüne bağlanır. PHONE (veya TEL): Telefon setleri bağlanır. Kurulum iģlemi müteakip anlatıldığı Ģekilde olur: RJ-11 telefon kablosunu kullanarak ZXV10 W300 in LINE arayüzünü Splitter ın MODEM arayüzüne bağlayınız. Splitter ın PHONE arayüzüne telefon setlerini bağlayınız. Kullanıcının telefon hattının kablosunu splitter ın LINE arayüzüne bağlayınız. 4- Elektrik bağlantısını yapınız. Güç adaptörünün bir ucunu ZXV10 W300 in POWER arayüzüne ve diğer ucunu da duvardaki prize takınız. Bu iģlem sonrasında ZXV10 W300 cihazını elektrik düğmesinden açınız. 12

15 Tüm Bağlantı Kablolarının Kontrolü Tüm bağlantı kablolarının kontrolü aģağıdaki adımları izleyerek yapınız. 1- ADSL2 kablo bağlantısının kontrolü Eğer bağlantı LED i normal olarak yanıyorsa, bu ADSL2 hattının doğru takılmıģ olduğunu gösterir (Genelde ADSL2 bağlantısının kurulması bir ila iki dakika kadar sürebilir). 2- Bilgisayar bağlantısının kontrolü Eğer hem bilgisayar bağlantı LED i yanıyor hem de ZXV10 W300 LAN LED i yeģil gösteriyorsa, bu bilgisayar ve ZXV10 W300 cihazının doğru bağlandıklarını iģaret eder. 3- Telefon kablo bağlantısının kontrolü Eğer alınan telefon sinyalleri normal ve gürültüsüz ise, telefon kablosu doğru bağlanmıģ demektir. ZXV10 W300 cihazının açık ya da kapalı olması telefonu etkilemeyecektir. 13

16 BÖLÜM 4 KOLAY KURULUM PROGRAMI ĠLE KURULUM Önceki sayfalarda gösterildiği gibi modemin bağlantılarını doğru Ģekilde yaptıktan sonra ZXV10 W300 ADSL2 modem kutusunda bulunan Kolay Kurulum Sihirbazı CD sini bilgisayarınıza takın. Program otomatik olarak baģlatılacaktır. Program otomatik olarak çalıģmaması durumunda CD içeriğinde bulunan Kolay Kurulum Programı isimli dosyayı çalıģtırınız. Kurulum programı sesli anlatım ile rehberlik edecektir bu nedenle hoparlörünüzün sesini açınız. 1. Program çalıģtığında çıkan pencerede Yükle butonunu tıklayın ve devam ediniz. 2. Ayrıntılı kullanım kılavuzunu okumak için Kılavuza Bakınız butonunu tıklayın. Kuruluma devam etmek için Kurulum ĠĢlemi butonunu tıklayın. 14

17 3. Kurulum ĠĢlemi butonunu seçtikten sonra Yeni pencerede Modem kutu içinde bulunan parçalar tanıtılacaktır. Modeminizin kutusunda bu parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olunuz. Eğer kutu içeriği eksik ise lütfen satıcınız ile irtibata geçin Modeminizi yapılandırmak için modemle bilgisayarınızın arasında kurulan bağlantı türünü seçin. Program bilgisayar ayarlarınızı kontrol edecektir. 15

18 6. Kablosuz bağlantı ile Kurulumu seçtiyseniz modeminizin kablosuz ağı fabrikasyon olarak Ģifreli durumda olduğundan manüel olarak kablosuz ağınızın Ģifresini girmeniz gereklidir. Modeminizin fabrika ayarındaki kablosuz güvenlik Ģifresi, modeminizin altında Wireless ġifresi etiketinde belirtilmektedir. 7. Kablosuz Ģifrenizi girdikdikten sonra butonuna basarak sonraki adıma geçiniz. 8. ADSL modeminize POTS ayracının nasıl takılması gerektiğini ve diğer bağlantı animasyonları gösterilirken animasyonu atlamak istediğinizde butonuna tıklayıp sonraki adıma devam edebilir ya da geçiniz yazısına tıklayarak doğrudan modem ayarları sayfasına geçebilirsiniz. 16

19 9. 9.adımda modeminizin internet ayarını yapmanız için Türk Telekom tarafından size verilen kullanıcı kısmı olmadan girin. Eğer size verilen servis den farklı ise Diğer seçeneğini seçerek açılan yeni bölüme alan adınızı manüel olarak giriniz. 17

20 10. Kullanıcı adınızı ve Ģifrenizi girdikten sonra Kablosuz yapılandırma sayfası karģınıza gelecektir, bu sayfada modemin fabrikasyon olarak belirlenmiģ olan Kablosuz ağ adı (SSID) ve Ģifre görüntülenir, ağ adını ve ağ Ģifresini değiģtirebilir ya da varsayılan ayarlarda bırakabilirsiniz. butonuna tıklayarak ayarlarınızı modeminize kaydedin. Kablosuz Ağ Anahtarı alanına büyük, küçük harf ve rakamlardan oluģan bir Ģifre giriniz. 11. Kolay Kurulum Programı yapmıģ olduğunuz ayarları modeminize yükleyecektir. ve modemin kablosuz ağ ayarlarını masaüstünde ve C:/ Sürücüsünde Kablosuz Güvenlik ġifresi adlı dosyaya kaydedecektir. Not: Modeminizin Kablosuz fonksiyonu aktif durumda ve Ģifresiz ise, internet ayarınız doğru yapılandırılmıģ olsa bile modem internet eriģiminizi bloke edecektir. Lütfen güvenliğiniz ve internete eriģmek için Kablosuz ağınızı Ģifreleyin. 18

21 BÖLÜM 5 WEB ARAYÜZÜ ĠLE KURULUM Modem arayüzü üzerinden internet ayarlarını yapmak için öncelikle modeminizi Ethernet kablosu ile bilgisayarınıza bağlayınız daha sonra BaĢlat/Ayarlar/Ağ Bağlantıları/Yerel Ağ Bağlantısı nı tıklayarak. Destek tabının altında adres türünün DHCP tarafından atanan olduğundan ve IP adres bölümünde x li bir IP adresi verildiğinden emin olun. Varsayılan ağ geçidi modeminizin IP adresidir. IP adresinizde sorun varsa lütfen Onar butonunu tıklayın. Yukarıdaki iģlemler gösterildiği gibiyse arayüze girmek için lütfen bir internet Explorer penceresi açarak adres alanına yazarak enter tuģuna basın karģınıza aģağıdaki gibi arayüz eriģim Ģifre paneli çıkacaktır. 19

22 Fabrika ayarları olarak Kullanıcı adı: admin ġifre: ttgalaksi olarak belirlenmiģtir. Güvenliğiniz için Lütfen arayüze girdikten sonra karģınıza çıkan Ģifre değiģtirme ekranından Ģifrenizi değiģtiriniz ve yeni Ģifrenizi unutmamak için not ediniz. Ġnternet ayarlarınızı yapmak için ekranın üst bölümünde bulunan Arayüz Ayarı sekmesinde Ġnternet bölümüne VPI:8 VCI:35 değerini girin ve PPPOE/PPPOA bölümünde Kullanıcı adı ve Ģifre alanına Ġnternet servis sağlayıcınızın vermiģ olduğu kullanıcı adı ve Ģifresini girin. 20

23 Resim-10 Eğer size verilen servis den farklı ise Diğer seçeneğini seçerek açılan yeni bölüme alan adınızı manüel olarak giriniz ve kaydet butonuna basarak ayarlarınızı kaydedin. Modem kablo bağlantısı doğru olarak yapıldıysa artık internete eriģebilirsiniz. Alan adı bölümü büyük-küçük harf duyarlıdır. Büyük harf ve özel karakterler girilmesi durumunda modem ayarlarınızı kaydetmeyecektir.. 21

24 BÖLÜM 6 KABLOSUZ AĞ AYARLARI Modeminizi kablosuz ağ olarak da yapılandırabilir internete kablosuz olarak da bağlanabilirsiniz. Resim 11 de modem arayüzünden kablosuz ağ ayarlarını görebilirsiniz Resim-11 Bu arayüz ile; EriĢim Noktası (AP): Bu seçenek ile modeminizin Kablosuz fonksiyonunu EtkinleĢtirip/Devre dıģı bırakabilirsiniz. SSID Yayınlama: Kablosuz ağ adınızı gizlemenizi sağlar. Böylelikle kablosuz ağ taraması yapan kullanıcılar tarafından görüntülenemez. SSID: Kablosuz ağınızın ismidir. Fabrikasyon olarak Lokum dur. Ġstediğiniz bir isimle değiģtirebilirsiniz. Kablosuz ağınızı Ģifreleyerek güvenliğinizi sağlamak için ġifre Doğrulama Türü bölümünden istediğiniz bir Ģifreleme metodunu seçin, WPA-PSK/WPA2-PSK seçeneğini kullanmanız önerilir. 22

25 Not: Modeminiz fabrikasyon olarak WPA-PSK bir Ģifreye sahiptir ve bu Ģifre modeminizin kasasının altındaki etikette belirtilmiģtir. WPA-PSK ġifreleme: Resim-12 ġifre Doğrulama Türü bölümünde WPA-PSK/WPA2-PSK metodunu seçtikten sonra Resim-12 de ki arayüz açılacaktır. Bu ekranda ġifre bölümünde ağ kartınızın desteklediği metoda göre TKIP ve/veya AES olarak seçin ve ÖnpaylaĢımlı Anahtar bölümüne ağınıza vermek istediğiniz bir en az 8 karakterden oluģan bir Ģifre girin ve kaydedin. WEP ġifreleme: WEP64-bit veya WEP128-bit seçeneğinden birini seçin, 64-bit ile 128-bit arasındaki fark kullanılan Ģifrenin uzunluğudur. WEP ġifreleme metodunu seçtikten sonra Resim-13 teki ekran açılacaktır. Bu ekran üzerinde Anahtar#1 den Anahtar#4 alanlarının hepsinde 0X in sağ tarafına 64-bit için özel semboller içermeyen 5 haneli bir Ģifre girin ya da 0~9 ile a,b,c,d,e,f. kombinasyonuna sahip 10 karakterli bir Ģifre girin. 128-bit için 13 ile 26 hane arasında karakter girin, kaydet tuģuna basarak kaydedin. 23

26 WPA2-PSK ġifreleme: Resim-13 Not: Bilgisayarınızın kablosuz ağ kartının bu Ģifreleme metodunu desteklediğinden emin olun aksi durumda Bilgisayarınız modem ile kablosuz bağlantı kuramayacaktır. ġifre Doğrulama Türü bölümünde WPA2-PSK metodunu seçtikten sonra Resim-12 de ki arayüz açılacaktır. Bu ekranda ġifre bölümünde ağ kartınızın desteklediği metoda göre TKIP ve/veya AES olarak seçin ve PSK Anahtarı bölümüne ağınıza vermek istediğiniz bir en az 8 karakterden oluģan bir Ģifre girin ve kaydedin. Kablosuz Ağa, WPS özelliğini kullanarak bağlanma (Bu özelliği sadece Windows 7 iģletim sistemi desteklemektedir): WPS özelliğini, modeminizin arka tarafındaki Wi-Fi butonuna 1-5 sn arasında basarak veya modem arayüzünün kablosuz ayarlar kısmında bulunan WPS kullan seçeneğini kullanarak aktifleģtirebilirsiniz. 24

27 Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde modemin ön yüzünde bulunan WPS LED i yanıp sönmeye baģlayacaktır. 2 dakika içinde bilgisayarınızdan kablosuz ağa bağlanma talebinde bulunmanız gerekmektedir. Eğer iģletim sisteminiz ve ağ kartınız bu özelliği destekliyorsa aģağıda görülen Ģekilde bir uyarı çıkacak ve bilgisayarınız kablosuz ağ ayarlarını otomatik olarak almaya baģlayacaktır. Bir kullanıcı kablosuz ağa bağlandığında WPS LED inin yanıp sönmesi duracaktır. Güvenlik nedeniyle WPS yöntemiyle bir seferde sadece bir kullanıcının ağa bağlanmasına izin verilmektedir. WPS özelliğinin modemin arkasında bulunan buton ile tekrar aktif hale getirilebilmesi için 5 dakika geçmesi gerekmektedir. Ön yüzdeki WPS LED i bu süre içinde yanık kalacaktır. LED sönünce butona tekrar basarak WPS özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. 25

28 KABLOSUZ AĞ LĠSTESĠNDE MODEMĠNĠZĠ GÖREMĠYORSANIZ Modeminizin ön panelinde Resim -13a da gösterildiği gibi WLAN LED inin yandığından emin olun. Resim -13a Eğer WLAN LED i yanmıyorsa modeminizin kablosuz yayını çalıģmıyor demektir. Kablosuz yayını çalıģtırmak için modeminizin arka tarafında bulunan (ġekil 3.1) Wi-Fi butonuna 10 sn.den uzun süre basın ve bırakın. WLAN LED i sürekli yanmaya baģladığında modeminizin kablosuz fonksiyonu çalıģıyor demektir. Artık Bilgisayarınızdan Kullanılabilir Kablosuz Ağları Göster penceresinden kendi kablosuz ağ adınızı seçerek bağlanın, sizden Ģifre girmenizi isteyen bir pencere açılacaktır. Ağınıza vermiģ olduğunuz Ģifreyi girerek bağlanabilirsiniz. 26

29 BÖLÜM 7 MODEMĠ FABRĠKA AYARLARINA DÖNDÜRME Modem in alt bölümünde yer alan Resim-14 te gösterilen DONANIM (RESET) SIFIRLAMA butonu Ağ Geçidini fabrika varsayılan ayarlarına döndürür. Yapılandırma değiģtirilmiģ ise, web arayüzü ile Ağ Geçidine eriģim yeteneğini kaybettiğinizde, ya da bir yazılım güncellemesinden sonra Ağ Geçidine eriģim yeteneğini kaybettiğinizde, Ağ Geçidini orijinal fabrika varsayılan ayarlarına döndürmeye ihtiyacınız olabilir, Ağ Geçidi sıfırlamak için, sıfırlama butonuna 10 saniye basılı tutunuz. Ağ Geçidi fabrika ayarlarına dönecek ve yaklaģık 30 saniye sonra, Ağ Geçidi çalıģabilir olacaktır. Resim-14 27

30 BÖLÜM 8 SIK SORULAN SORULAR SORU-1: KURULUM PROGRAMI ÇALISMIYOR Bilgisayarınızın CD-ROM için otomatik çalıģtır fonksiyonu kapalı durumda olabilir, eğer ZXV10 W300 Kurulum CD si CD-ROM sürücüsüne taktığınızda kendiliğinden çalıģmıyorsa bilgisayarınızın masaüstünde bulunan Bilgisayarım ikonuna tıklayın ve CD Sürücünüzün AutoRun.exe isimli dosyaya açın. içindeki SORU-2: KURULUM PROGRAMI KENDILIGINDEN KAPANIYOR ZXV10 W300 Kolay kurulum programı ekranı açılır açılmaz kapanıyor veya hata veriyorsa, Bilgisayarınızda Flash Player yüklü olduğundan emin olun. Flash Player yüklemek için ziyaret ediniz. SORU-3: KURULUM PROGRAMINDA INTERNET VE KABLOSUZ AYARLARI YAPTIKTAN SONRA TEKRAR AYNI EKRAN GÖRÜNTÜLENIYOR Kolay Kurulum Programında Modem yapılandırması için Kablosuz Ağ üzerinden modem kurulumunu seçtiyseniz ve aģağıdaki adımları yaptıktan sonra Resim-2 deki ekrandan sonra tekrar Resim-1 deki ekran ile karģılaģıyorsanız. 28

31 Resim-1 Resim-2 Modem ile bilgisayarınız arasında Kablosuz olarak fiziksel bir bağlantı sağlanamamıģtır, Bunun nedeni kullanmıģ olduğunuz Kablosuz ağ kartınızın modeli kurulum programı tarafından desteklenmemekte ya da üçüncü parti bir kablosuz ağ yazılımı buna engel olmaktadır. Sorunu aģmak için lütfen modeminize manuel olarak kablosuz bağlantı kurun ya da kurulumu tamamlamak için modeminizi bilgisayarınıza Ethernet kablosu ile bağlayın. 29

32 SORU-4: TEST PROGRAMI DÜZGÜN OLARAK ÇALISMIYOR Test programı modem ile iletiģim kuramıyor ve Resim-3 deki gibi uyarı veriyorsa; Resim-3 1. Modeminiz ile bilgisayarınız arasındaki fiziksel bağlantı sağlanamamıģtır. Modeminizi ile bilgisayarınız arasında kablo ya da kablosuz olarak bir bağlantı kurulmuģ olduğundan emin olun. Modeminizi yeniden baģlatın ve tekrar deneyin. 2. Modeminizin Firmware versiyonu ile KullanmıĢ olduğunuz Test Programı versiyonu uyumlu değil. Lütfen adresinden en güncel yazılım (firmware) ve test programını yükleyin ve kurun. 30

33 SORU-5: BILGISAYAR, MODEMIN WEB YAPILANDIRMA SAYFASINA ERISEMIYOR Modeminizin WEB arayüzünde girmek için öncelikle modem ile tüm kablo bağlantılarınızın doğru Ģekilde yapıldığından ve modeminizin çalıģtığından emin olun, daha sonra bilgisayarınızda bir internet Explorer penceresi açın ve adres alanına (modemin IP adresi) girerek enter tuģuna basın. Resim-4 KarĢınıza modem arayüzüne girmek için sizden kullanıcı adı ve parolası istenecek. Resim-4a Fabrika verisi olarak modem arayüzü eriģimi Kullanıcı Adı:admin ġifre:ttgalaksi olarak belirlenmiģtir. Eğer modem arayüz Ģifresini bir baģka Ģifre ile değiģtirmediyseniz bu bilgileri girerek modem arayüzüne girebilirsiniz. Modem arayüzü Ģifre sorgu penceresi (Resim-4a) görüntülenmiyor ve modem arayüzüne eriģemiyorsanız; 31

34 1-) Bilgisayarın IP adresi yanlıģ Bilgisayarınızın IP bilgilerini kontrol etmek için XP iģletim sisteminde BaĢlat/Ayarlar/Ağ Bağlantıları bölümünde ağ kartı simgesine sağ klik Durum seçeneğini seçin. Resim-5 Açılan pencerenin (Resim-6) üst bölümündeki Destek tabına girin ve IP Adresi nin x ve Varsayılan Ağ Geçidi nin olduğundan emin olun. Eğer IP ayarları bu Ģekilde değilse ağ kartınıza elle IP adresi verilmiģ olabilir ya da Bilgisayarınız modeminizden IP alamamıģ olabilir. Ağ Kartınıza Elle IP adresi verilmiģse Resim-6 daki Adres türü alanında Elle YapılandırılmıĢ Olarak görüntülenir. 32

35 Resim-6 daki ekranda Genel tabında Özellikler butonunu tıklayın ve Resim-7 de gösterilen ekranda Ġnternet ĠletiĢim Kuralları(TCP/IP) seçeneğini seçip Özellikler butonuna tıklayın ve tüm seçimleri Resim-8 de gösterildiği gibi yapın ve Tamam butonuna tıklayarak ayarları tamamlayın. Artık Bilgisayarınız modeminizden otomatik olarak bir IP Adresi alacaktır. Otomatik IP adresi alma fonksiyonu etkin ise Resim-6 daki Adres türü alanında DHCP Tarafından Atanan olarak görüntülenir DHCP tarafından atanan olarak görüntüleniyor ve IP adres bilgileriniz yanlıģ ise Bilgisayarınız modeminizden doğru Ģekilde IP adresi alamamıģ; Bunun için Modeminizi ve bilgisayarınızı kapatıp yeniden açın ve tekrar kontrol edin. Eğer sorun devam ediyorsa, modeminizi Fabrika ayarlarına döndürün. 33

36 Resim-6 Resim-7 34

37 Resim-8 Vista ve Win 7 iģletim sisteminde Masaüstünde sol alt bölümde Görev çubuğu üzerinde bulunan Ağ Kartı ikonuna farenizle sağ tıkayın. Resim-9 Açılan seçeneklerden Ağ ve PaylaĢım Merkezi ni Aç seçeneğini tıklayın (Resim-10) ve Ağ paylaģım ekranı (Resim-11) görüntülenir. Resim-10 35

38 Resim-11 Yukarıdaki ekranda (Resim-11) Yerel Ağ Bağlantısı linkine tıklayarak bağlantı durum penceresini açın (Resim-12) ve Ayrıntılar butonuna tıklayarak IP adres bilgilerinin doğruluğunu kontrol edin. Ağ kartınıza elle IP adresi vermek veya Elle verilmiģ IP ayarını otomatik IP almaya çevirmek için Özellikler butonuna tıklayarak Ġnternet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4) seçeneğine tıklayarak Resim-13 deki pencereyi açın. Resim-12 36

39 Resim-13 Ağ kartınızın modemden otomatik IP adresi alması için ayarlar Resim-13 te gösterildiği gibi seçin ve Tamam butonu ile kaydederek çıkın. Elle IP adresi vermek için; AĢağıdaki IP adresini kullan ve AĢağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan seçeneği seçilmeli ve modeminizin fabrikasyon IP ayarları olarak aģağıdaki örnekte olduğu gibi bir IP adresleri verin. IP adres : Alt ağ maskesi : Varsayılan ağ geçidi : Tercih edilen DNS sunucusu : Bilgisayarınıza elle IP adresi vermenize rağmen modeminize hala ulaģamıyorsanız, modemi ve Bilgisayarınızı kapatıp tekrar açın, sorun devam ediyorsa modeme kablo ile bağlıysanız kullanmıģ olduğunuz kablonun sağlam olduğundan emin olun. 37

40 SORU-6: INTERNETE ERISILEMIYOR 1-) Ġnternet Kullanıcı adı ve/veya ġifresi yanlıģ olabilir TÜRK TELEKOM tarafından size verilen kullanıcı adı ve Ģifresinin doğruluğunu kontrol etmek için Kolay Kurulum Programını ya da modem arayüzünü kullanabilirsiniz. Modem arayüzünden kontrol etmek için; Ġnternet Explorer tarayıcınızın adres satırına yazın ve enter tuģuna basın. Resim-14 Modem arayüzüne ulaģmak için modem arayüzü kullanıcı adı: admin Ģifresi: ttgalaksi girin ve Arayüz Ayarı bölümünün altında Ġnternet sekmesinde (Resim-15) Kullanıcı adı ve ġifre alanına PPPoE kullanıcı adınızın ve Ģifrenizin doğru girilip girilmediğini kontrol edin (Resim-16). 38

41 Resim-15 Resim-16 Önemli: Kullanıcı adınızın bölümünü eklemeyin, modeminiz bunu otomatik olarak ekleyecektir. 2-) Modemin DSL kablosu doğru Ģekilde takılmamıģ olabilir Telefon ve Splitter bağlantısının doğru Ģekilde yapılmıģ olduğunu kontrol edin.(resim-17) 39

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 / 22 Kutu Đçeriği 1-) Smartnet PRO-W Kablosuz Adsl2+ 1Port Modem 2-) Güç adaptörü 3-) Sesli görüntülü interaktif kurulum CD si 4-) Türkçe Kulanım kitapçığı ve Garanti Belgesi 5-) Ayırıcı Splitter.

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kurulumu

Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kurulumu Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kurulumu A. Cihazın Fiziksel Bağlantısı Kuruluma başlamadan önce bağlantıları aşağıdaki topolojide gösterildiği gibi yapınız. B. LED Işıkları Tanımlama Sabit: Modeme elektrik

Detaylı

N300 WiFi Yönlendirici (N300R)

N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

KURULUM. Cihazın Bağlanması. Not Lütfen router ayarları için yanlızca kablolu ağ bağlantısını kullanınız.

KURULUM. Cihazın Bağlanması. Not Lütfen router ayarları için yanlızca kablolu ağ bağlantısını kullanınız. KURULUM Cihazın Bağlanması Lütfen router ayarları için yanlızca kablolu ağ bağlantısını kullanınız. Bilgisayar ve Modem Router da dahil tüm ağ aygıtlarını kapatınız. Mevcut bir modeminiz varsa bağlantısını

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

N150 WiFi Yönlendirici (N150R)

N150 WiFi Yönlendirici (N150R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N150 WiFi Yönlendirici (N150R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU

KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU Modem Web Ara yüzü ile Kurulum UYARI: ZXDSL 931WII VDSL2 modemi Kolay Kurulum Programı kullanmadan kurduğunuz takdirde, mutlaka kablosuz ağınıza şifre veriniz aksi halde modem

Detaylı

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu 09-2012 / v2.0 0 Başlarken Bu Access Point i kullanmaya başlamadan önce lütfen paket içeriğini kontrol ediniz. Eğer eksik parça var ise satın aldığınız

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Hızlı Kurulum Kılavuzu Hızlı Kurulum Kılavuzu SG-1400 ADSL2+ Router Rev:1.0.0 710903642 1. Modem i bağlama Aygıtı kurmadan önce, lütfen mevcut İnternet Servis Sağlayıcınız aracılığıyla geniş bantlı hizmetinizin sağlandığından

Detaylı

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu 06-2016 / v1.0 I. Ü rün Bilgileri I-1. Paket İçeriği - RE11S x 2 - Çok Dilli Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKR) ve Kullanım Kılavuzu

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

KURULUM. Cihazın Bağlanması. Not Lütfen router ayarları için yanlızca kablolu ağ bağlantısını kullanınız.

KURULUM. Cihazın Bağlanması. Not Lütfen router ayarları için yanlızca kablolu ağ bağlantısını kullanınız. KURULUM Cihazın Bağlanması Lütfen router ayarları için yanlızca kablolu ağ bağlantısını kullanınız. Kablo bağlantılarını yapmadan önce ellerinizin ıslak olmadığından emin olun. Mevcutta kullanılan bir

Detaylı

CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu

CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu 09-2017 / v1.0 İÇİNDEKİLER I Ü rün Bilgileri... 3 I-1 Paket İçeriği... 3 I-2 Sistem Gereksinimleri... 4 I-3 Donanım Genel Özeti... 4 I-4 LED Durumu... 4 I-5 Sıfırlama...

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu Firewall Log Server Kurulum Kılavuzu 1 Kurulum Seri Port Adaptör Girişi OPT Port WAN Portu LAN Portu 1 Bağlantı: - Kutu içerisinden çıkan Coslat cihazınızı çalıştırdıktan sonra ilk kurulum için bilgisayarınızın

Detaylı

AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri

AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu Vodafone Teknoloji Servisleri 1.Adım 3.Adım Web Ara Yüzünden Kurulum Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. İnternet tarayıcınızın

Detaylı

Lütfen router ayarları için yanlızca kablolu ağ bağlantısını kullanınız.

Lütfen router ayarları için yanlızca kablolu ağ bağlantısını kullanınız. KURULUM 1 Cihazın Bağlanması Lütfen router ayarları için yanlızca kablolu ağ bağlantısını kullanınız. Eğer kullanmakta olduğunuz bir modem varsa, lütfen bağlantısını kesiniz, Modem router mevcut cihazınızın

Detaylı

D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU CİHAZIN BAĞLANTILARINI YAPMAK Cihazınızı aşağıdaki şekilde gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve cihazınızın arkasında

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

Erişim Noktası Ayarları

Erişim Noktası Ayarları Erişim Noktası Ayarları Değerli Müşterimiz, Cihazınızı erişim noktası cihazı olarak kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir. Statik IP Tanımlama AirTies Kablosuz Erişim Noktası

Detaylı

DSL 2520U ALL IN ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

DSL 2520U ALL IN ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU DSL 2520U ALL IN ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU Paket İçeriği DSL-2520U ALL-IN-ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER CD-ROM (D-Link Click n Connect, Kullanım Kılavuzu) Ethernet

Detaylı

NBG416N. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N

NBG416N. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N NBG416N Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N Ürün Bakım ve Muhafaza Ürünü sadece orijinal adaptörü ile çalıştırınız. Ürünün kasasını hiçbir koşulda açmayınız, herhangi bir parçasını sökmeyiniz. Arıza

Detaylı

KABLOSUZ-N MİNİ YÖNLENDİRİCİ

KABLOSUZ-N MİNİ YÖNLENDİRİCİ KABLOSUZ-N MİNİ YÖNLENDİRİCİ Kullanma Kılavuzu DN-70182 Açık Kaynak Kodu Bu ürün, üçüncü taraflarca geliştirilmiş yazılım kodları içerir. Bu yazılım kodları GNU General Public License'a (GPL), Sürüm 2,

Detaylı

WTR-300 Wireless Repeater Hızlı Kurulum Kılavuzu

WTR-300 Wireless Repeater Hızlı Kurulum Kılavuzu WTR-300 Wireless Repeater Hızlı Kurulum Kılavuzu LED Göstergeleri NetMASTER WTR-300 Wireless Repeater ürününün ön yüzünde LED göstergeleri bulunmaktadır. Güç göstergesi WPS/İnternet göstergesi Kablosuz

Detaylı

ZXHN H168N VDSL2/ADSL2+ ve IPTV Destekli Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu

ZXHN H168N VDSL2/ADSL2+ ve IPTV Destekli Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu ZXHN H168N Kullanıcı Kılavuzu ZXHN H168N VDSL2/ADSL2+ ve IPTV Destekli Kablosuz Modem Kullanım Kılavuzu Not: Modeminizin Kablosuz fonksiyonu fabrikasyon olarak şifreli gelmektedir. Bu şifre modeminizin

Detaylı

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ YÖNLENDİRİCİ AYARLARI

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ YÖNLENDİRİCİ AYARLARI INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ YÖNLENDİRİCİ AYARLARI Not: Bu klavuza geçmeden önce, ürününüzün paketinden çıkan Hızlı Kullanım Klavuzu nda açıklanan adımları gerçekleştiriniz. Internet Bağlantısının

Detaylı

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihaz n durumunu belirten ve LED ad verilen ş klar bulunmaktad r. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR AirTies

Detaylı

Universal Repeater Mod Kurulumu

Universal Repeater Mod Kurulumu Universal Repeater Mod Kurulumu A. Kurulum Öncesi 1. Statik IP Tanımlama Cihazın ayarlarını yapılandırabilmeniz için cihazda varsayılan olarak tanımlı IP adresi (ör:192.168.1.254) ile aynı network bloğundan

Detaylı

ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanıcı Kılavuzu

ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanıcı Kılavuzu ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanıcı Kılavuzu Döküman versiyonu: R1.0 Copyright 2008 ZTE Corporation Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun, önceden SENTİM BİLİŞİM İN yazılı izni alınmadan herhangi

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu 2 VoIP Portlu

Detaylı

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router BİLGİ NOTU SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router SpeedTouch 585 Kablolu Ethernet Kurulumu (MS Windows 98) 1. 2. SpeedTouch Kurulum CD sini taktıktan sonra lütfen bekleyiniz. SpeedTouch Kurulum Sihirbazı

Detaylı

ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi

ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi Bu rehber yalnızca en sık rastlanan durumları kapsamaktadır. Eğer LAN ınızda aşağıdakilerden herhangi

Detaylı

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R 3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R Ürün Beraberinde Gelenler: 1 adet 3G Modem İstasyonu 1 adet DC5V 1.2A Adaptör 1 adet USB Kablo 1 adet RJ45 Ethernet Kablo 1 adet CD-ROM (Kullanım

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manual MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

Safety and Certifications

Safety and Certifications 007-07-003.qxd 5.03.004 9:37 Uhr Seite (,) xxxx Başlamadan önce: Aşağıdaki parçaların da DSL kitinizle birlikte verildiğinden emin olun: SpeedStream SpeedStream Safety and Certifications Safety and Certifications

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Pakette şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Pakette şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 K U L L A N I M 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA P I L A N D I R M

Detaylı

DSL 2600U (Ver. A1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

DSL 2600U (Ver. A1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU DSL 2600U (Ver. A1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU ADIM 1: Cihazın bağlantıları yapmak, Cihazınızı aşağıdaki şekilde gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve cihazınızın arkasında bulunan switch butonuna

Detaylı

Safety and Certifications

Safety and Certifications 600QSG.qxd 05.04.2004 0: Uhr Seite (,) xxxx Başlamadan önce: Aşağıdaki parçaların da DSL kitinizle birlikte aşağıdaki verildiğinden emin olun: SpeedStream SpeedStream Safety and Certifications Safety and

Detaylı

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 580. Kablosuz ADSL Modem

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 580. Kablosuz ADSL Modem BİLGİ NOTU SpeedTouch 580 Kablosuz ADSL Modem SpeedTouch 580 Kablolu USB Kurulumu (MS Windows 98) 1. 2. SpeedTouch Kurulum CD sini taktıktan sonra lütfen bekleyiniz. SpeedTouch Kurulum Sihirbazı ekranı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. ZXV10 W300S 1 Port Kablosuz Modem ÇAĞRI MERKEZİ 0216 554 8 554 0 216 444 0 294

Kullanım Kılavuzu. ZXV10 W300S 1 Port Kablosuz Modem ÇAĞRI MERKEZİ 0216 554 8 554 0 216 444 0 294 Kullanım Kılavuzu ZXV10 W300S 1 Port Kablosuz Modem ÇAĞRI MERKEZİ 0216 554 8 554 0 216 444 0 294 SENTİM BİLİŞİM TEKN. A.Ş Adres Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35 Üsküdar/İstanbul Sınırlı Garanti SENTİM,

Detaylı

Bir Bilgisayar Bağlanıyor Diğeri Bağlanmıyor

Bir Bilgisayar Bağlanıyor Diğeri Bağlanmıyor Bir Bilgisayar Bağlanıyor Diğeri Bağlanmıyor Değerli Müşterimiz, Ağınızda bir bilgisayarda internet bağlantısı mevcut, diğerinde mevcut değilse bazı ayarları kontrol etmeniz gerekebilir. Kontrol etmeniz

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Eternet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Network Kamerayı televizyon ya da fırın gibi ısı kaynaklarının

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Paket İçeriği. AC1200 WiFi Router Model R6100 Kurulum Kılavuzu

Paket İçeriği. AC1200 WiFi Router Model R6100 Kurulum Kılavuzu Ticari markalar NETGEAR, NETGEAR logosu ve Connect with Innovation NETGEAR, Inc.in ve/veya bağlı şirketlerinin ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları ve/ veya kayıtlı ticari markalarıdır. Bilgiler,

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. USB Disk Paylaşımı Değerli Müşterimiz, AirTies desteklediği USB Tak&Paylaş özelliği ile hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan yaygın olarak kullanılan standart USB disk sürücülerinizi tüm ağınıza paylaştırmanıza

Detaylı

Hızlı Başlangıç. NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hızlı Başlangıç. NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hızlı Başlangıç NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Başlarken NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender PR2000

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

GÜÇ HATTI YÜKSEK HIZLI AĞ KÖPRÜSÜ

GÜÇ HATTI YÜKSEK HIZLI AĞ KÖPRÜSÜ GÜÇ HATTI YÜKSEK HIZLI AĞ KÖPRÜSÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Talimatları Bu ürünün, AC güç hattına bağlanması amaçlanmıştır. Ürün kullanılırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır: Ürünü kurmadan

Detaylı

www.oncuguvenlik.com.tr

www.oncuguvenlik.com.tr BİLGİSAYARDAKİ YEREL AĞ IP ADRES (LAN IP) AYARLARI Bu kitapçık; 3 farklı işletim sisteminde, bilgisayarınızın otomatik aldığı ip adresini öğrenmeyi ve bilgisayarınıza sabit ip verme işlemlerini göstermektedir.

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

Ürün Bakım ve Muhafaza

Ürün Bakım ve Muhafaza NBG4615 NBG4615 Ürün Bakım ve Muhafaza Ürünü sadece orijinal adaptörü ile çalıştırınız. Ürünün kasasını hiçbir koşulda açmayınız, herhangi bir parçasını sökmeyiniz. Arıza durumunda 4441150 no lu ZyXEL

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Doğru Adaptor soket kutuplaması.

Doğru Adaptor soket kutuplaması. 1. Tanıtım Next YE-11G WiFi Bridge satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu portatif cihaz ile, IP Kamera ve internet teknolojilerini kullanan Ethernet RJ45 portlu cihazların kablosuz ağlara kolayca erişimi

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR.

www.airties.com 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR. www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR.D00REV01102010 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu

Detaylı

AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi

AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

5014 PW. Hızlı Kurulum Kılavuzu

5014 PW. Hızlı Kurulum Kılavuzu 5014 PW WIRELESS ADSL MODEM ROUTER Hızlı Kurulum Kılavuzu adsl.teknotel.net Donanım Kurulumu LED Göstergeleri LED ADI READY ADSL LAN 1-4 Durumu Yanıyor: ADSL modem hazır Yanmıyor: ADSL modem hazır değil

Detaylı

D Link DSL 2640U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

D Link DSL 2640U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU D Link DSL 2640U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU WEB ARAYÜZÜNÜ KULLANARAK MODEMİNİZE ERİŞİM ve AYARLARIN YAPILMASI Cihazınızın ışıklarını kontrol ettikten sonra, Internet

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Linksys PLEK500. Elektrik Hattı Ağ Adaptörü

Kullanıcı Kılavuzu. Linksys PLEK500. Elektrik Hattı Ağ Adaptörü Kullanıcı Kılavuzu Linksys PLEK500 Elektrik Hattı Ağ Adaptörü İçindekiler Genel Bakış 2 Özellikler 2 Elektrik Hattı ağı nasıl çalışır 3 Örnek kurulum 3 Elektrik Hattı Ağını Kurma 4 Kuruluma genel bakış

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ

300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ 300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-7059-2 İçindekiler Paket İçeriği... Sayfa 1 Ağ Bağlantılarını Oluşturma... Sayfa 2 Ağ Kurulumu... Sayfa 3 Paket İçeriği Bu yönlendiriciyi

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

Kablosuz 802.11N USB Adaptör

Kablosuz 802.11N USB Adaptör Kablosuz 802.11N USB Adaptör Hızlı Kurulum Kılavuzu ve Garanti Belgesi NWD-270N Kablosuz 802.11n USB Adaptör Genel Bakış NWD-270N, WPS (Kablosuz Gu venlik Yapılandırması) destekli USB arayu zu ne sahip

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manuel MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

R6200v2 Akıllı WiFi Router Kurulum Kılavuzu

R6200v2 Akıllı WiFi Router Kurulum Kılavuzu Ticari markalar NETGEAR, NETGEAR logosu ve Connect with Innovation; NETGEAR, Inc. ve/veya bağlı şirketlerinin ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları ve/veya kayıtlı ticari markalarıdır. Bilgiler,

Detaylı

KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ

KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-70591 ÜRÜN TANITIMI DN-70591, özellikle küçük iş, ofis ve ev ağ gereksinimleri için tasarlanmış kombine bir kablolu/kablosuz ağ

Detaylı

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 530v6 ADSL Router

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 530v6 ADSL Router BİLGİ NOTU SpeedTouch 530v6 ADSL Router SpeedTouch 530v6 USB Kurulumu (MS Windows 2000/XP/ME) 1. 2. SpeedTouch Kurulum CD sini taktıktan sonra lütfen bekleyiniz. SpeedTouch Kurulum Sihirbazı ekranı geldiği

Detaylı

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s ELKITABI N I - 7 0 7 5 3 2 T Ü R K Ç E b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Öncelikle bu yönlendiriciyi satın aldığınız

Detaylı

Wireless Coaxial Modem / Router

Wireless Coaxial Modem / Router Wireless Coaxial Modem / Router 1.1 Ürün Açıklaması 1. Kısım - Ürün Özeti Astracom Kablosuz Koaksiyel Modem i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu 802.11n stadardındaki cihaz, 802.11g standardına göre

Detaylı

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU)

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) Tekrarlayıcı modu var olan bir kablosuz bağlantıyı tekrarlayarak daha uzak mesafelere genişletmek ve yaymak amacıyla kullanılır. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI Uyarı:Aşağıdaki satırlarda bahsi geçen ayarlar TTnet servis sağlayıcı baz alınarak anlatılacak olup farklı ülkelerdeki farklı internet servis

Detaylı

AirTies Rt-204. Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri

AirTies Rt-204. Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri AirTies Rt-204 Modem Kurulum Kılavuzu Vodafone Teknoloji Servisleri 1.Adım Web Ara Yüzünden Kurulum Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. İnternet tarayıcınızın adres

Detaylı

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender PR2000 Kurulum Kılavuzu NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB İçindekiler Başlangıç............................................. 3 Seyahat Ederken

Detaylı

BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu

BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu Ambalajın içindekiler... Sayfa 1 Ağ bağlantılarını oluşturmak... Sayfa 2 Ağın kurulması... Sayfa 3 Ambalajın içindekiler Bu

Detaylı

İnternet Bağlantı Ayarları. Kablosuz Bağlantı Ayarları. Pirelli DRG A226G. Modem Kurulum Kılavuzu. VodafoneNET

İnternet Bağlantı Ayarları. Kablosuz Bağlantı Ayarları. Pirelli DRG A226G. Modem Kurulum Kılavuzu. VodafoneNET İnternet Bağlantı Ayarları Kablosuz Bağlantı Ayarları Pirelli DRG A226G Modem Kurulum Kılavuzu VodafoneNET 1.Adım Web Arayüzünden kurulum yapmak için, tarayıcınızı açarak adres çubuğuna http://192.168.1.1

Detaylı

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz;

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz; Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz; Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Ethernet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

Huawei HG655d Teknik Döküman

Huawei HG655d Teknik Döküman Huawei HG655d Teknik Döküman GENEL BİLGİLER Modem ile beraber verilecek olan Türkçe sesli interaktif kolay kurulum CD' si olacaktır. CD ile de kurulum yapılabilmektedir. Kolay Kurulum cd si, kurulum dökümanı

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

MODELLER D6330, D6530

MODELLER D6330, D6530 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D6330, D6530 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

Huawei HG552e ADSL/Ses Kablosuz Modem Hızlı Kurulum Kılavuzu

Huawei HG552e ADSL/Ses Kablosuz Modem Hızlı Kurulum Kılavuzu Huawei HG552e ADSL/Ses Kablosuz Modem Hızlı Kurulum Kılavuzu 1. Önemli Uyarılar Lütfen tüm talimatları okuyunuz ve uygulayınız. Ürün üzerindeki bütün uyarıları ve talimatları izleyiniz. Cihazınızı verimli

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları 1 BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI KABLOSUZ YEREL ALAN AĞ KURULUMLARI Kablosuz Ağ Teknolojileri

Detaylı

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 546v6 ADSL Router

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 546v6 ADSL Router BİLGİ NOTU SpeedTouch 546v6 ADSL Router SpeedTouch 546v6 Kablolu Ethernet Kurulum Adımları (MS Windows 98) 1. 2. SpeedTouch Kurulum CD sini taktıktan sonra lütfen bekleyiniz. SpeedTouch Kurulum Sihirbazı

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu AE6000. Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant

Kullanıcı Kılavuzu AE6000. Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant Kullanıcı Kılavuzu AE6000 Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant a İçindekiler Ürüne Genel Bakış Özellikler 1 Kurulum Kurulum 2 Kablosuz Ağ Yapılandırması Wi-Fi Protected Setup 3 Kablosuz ağ yapılandırma

Detaylı

SP-1101W/SP-2101W Hızlı Kurulum Kılavuzu

SP-1101W/SP-2101W Hızlı Kurulum Kılavuzu SP-1101W/SP-2101W Hızlı Kurulum Kılavuzu 05-2014 / v1.0 1 I. Ü rün Bilgisi I-1. Paket İçeriği Akıllı Priz Anahtarı Hızlı Kurulum Kılavuzu Hızlı kurulum kılavuzu ile CD I-2. Ön Panel Güç LED i Durum Butonu

Detaylı

7/24 destek hattı 444 0 239. AirTouch. Üç yıl garanti. Üç yıl garanti. www.airties.com YM.AP.4410.UM.TR.D01REV22092011

7/24 destek hattı 444 0 239. AirTouch. Üç yıl garanti. Üç yıl garanti. www.airties.com YM.AP.4410.UM.TR.D01REV22092011 www.airties.com AirTouch 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 Tüm teknik destek telefon numaralarının listesi için www.airties.com adresini ziyaret edin. Üç yıl garanti

Detaylı

2MP Mini Bullet Kamera. Hızlı Kurulum Kılavuzu

2MP Mini Bullet Kamera. Hızlı Kurulum Kılavuzu 2MP Mini Bullet Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu 0 Hızlı Kurulum Kılavuzu 2MP Mini Bullet IP kamerayı kurmak için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. Paket içerik listesini kontrol ediniz. (Sayfa 1) Fiziksel

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Huawei HG658c Fiber/Ses Kablosuz Modem Hızlı Kurulum Kılavuzu

Huawei HG658c Fiber/Ses Kablosuz Modem Hızlı Kurulum Kılavuzu Huawei HG658c Fiber/Ses Kablosuz Modem Hızlı Kurulum Kılavuzu 1. Önemli Uyarılar Lütfen tüm talimatları okuyunuz ve uygulayınız. Ürün üzerindeki bütün uyarıları ve talimatları izleyiniz. Cihazınızı verimli

Detaylı

Full HD Dome Kamera. Hızlı Kurulum Kılavuzu MODEL D6210 UYARI!

Full HD Dome Kamera. Hızlı Kurulum Kılavuzu MODEL D6210 UYARI! Full HD Dome Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODEL D6210 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden haber

Detaylı

MODELLER D8210, D8220, D8520

MODELLER D8210, D8220, D8520 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D8210, D8220, D8520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

Huawei HG532s ADSL Kablosuz Modem Hızlı Kurulum Kılavuzu

Huawei HG532s ADSL Kablosuz Modem Hızlı Kurulum Kılavuzu Huawei HG532s ADSL Kablosuz Modem Hızlı Kurulum Kılavuzu 1. Önemli Uyarılar Lütfen tüm talimatları okuyunuz ve uygulayınız. Ürün üzerindeki bütün uyarıları ve talimatları izleyiniz. Cihazınızı verimli

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Video Kayıt Cihazından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt

Detaylı

FOUR FAITH ROUTER LAR İÇİN BACKUP WAN KILAVUZU

FOUR FAITH ROUTER LAR İÇİN BACKUP WAN KILAVUZU FOUR FAITH ROUTER LAR İÇİN BACKUP WAN KILAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com Tel: +90 312 417

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcı yükleme. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcı yükleme. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 5 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server

Detaylı

A B C D E F. F: LAN bağlantı noktası 4 için LED göstergesi G: Şebeke güç temini için. Bağlantı

A B C D E F. F: LAN bağlantı noktası 4 için LED göstergesi G: Şebeke güç temini için. Bağlantı Ürün bilgileri A B C D E F G H I J K L M A: Güç LED göstergesi B: WAN bağlantı noktası için LED göstergesi C: LAN bağlantı noktası için LED göstergesi D: LAN bağlantı noktası için LED göstergesi E: LAN

Detaylı