BETON KATKILARI KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BETON KATKILARI KILAVUZU"

Transkript

1 BETON KATKILARI KILAVUZU

2 ÝÇÝNDEKÝLER Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký...2 BK02 Eski-Yeni Beton Aderans ve Su Geçirmezlik Katkýsý...8 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katlý...14 ÝÇÝNDEKÝLER BK05-C Erken ve Nihai Dayanýmý Arttýran Süper Akýþkanlaþtýrýcý Katký...16 BK05-D Yüksek Oranda Su Azaltýcý / Hiper Akýþkanlaþtýrýcý Katký...18 BK05-F BK05-J Antifiriz Özellikte Yüksek Oranda Su Azaltýcý / Süper Akýþkanlaþtýrýcý Katký...20 Yüksek Oranda Su Azaltýcý / Süper Akýþkanlaþtýrýcý Katký...22 BK05-HB Hazýr Beton Santralleri Ýçin Su Azaltýcý / Akýþkanlaþtýrýcý Katký...24 Belgeler, Raporlar

3 ÜRÜN TANIMI Çimentonun inorganik kimyasýna uygun metal kimyasal içeren; çimento, kum ve su ile reaksiyona girerek sertleþmeyi hýzlandýran kimyasal katkýdýr. Kullaným Alanlarý Temellerde Bodrum katlarda Arýtma tesislerinde Asansör çukurlarýnda Barajlarda Son kat tabliyelerde Tuz ve aside dayanýklý zeytin ve turþu kuyularýnda Yüksek ve erken mukavemet istenen betonlarda Erken kalýp sökümü istenen yerlerde Yüzme ve termal havuzlarýn betonlarýnda Su Depolarýnda Tünellerde Kanallarda Beton Menhollerde (Kanalizasyon giriþleri) Daha kýsa sürede trafiðe açýlmasý istenen beton yollarýnda kullanýlýr. Özellikleri Betonu fiziksel ve kimyasal olarak etkiler. Katalizör etkisi ile erken priz ve hýzlý sertleþme saðlar. Süper akýþkanlaþtýrýcýlarla dizayn edilmiþ betonlarda uyumsuzluk görülmemiþtir. Özellikle kýþ aylarýnda harcýn karma suyunun donma ivmesini etkiler. Akýþkanlaþtýrýcý, süper akýþkanlaþtýrýcý katkýlarý ilave edilen betonda da uygulanýr. Katkýsýz betonun karma suyunun ~ %10 civarýnda eksilmesini saðlar. Katkýsýz betonun slamp deðerini mm arasý etkiler. Kristalize özelliði ile kapileriteyi önemli ölçüde azaltarak su geçirimsizliði saðlar. Gereðinden fazla akýþkanlaþmýþ taze betona girildiðinde kývamlýlýk ve plastiklik saðlayarak su ayrýþmasýný önler. Su buharýný yoðunlaþtýrýr ve difüzyon kabiliyetine sahiptir. Ýçme suyu ile temasa uygundur. Antibakteriyeldir. Rayiç No ve Açýklamasý /B06 - Sertlesmeyi Hýzlandýrýcý Kimyasal Katký (Sývý) Deneyler / Raporlar Ege Üniversitesi Rapor Tarihi: Rapor No: Ýlgili Standart: TS EN 934-2:2011+A1:2013, Çizelge 7 Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký 2

4 UYGULAMA PROSEDÜRÜ VE TALÝMATLARI Yüzey Hazýrlýðý Uygulamaya baþlamadan önce yüzeydeki her türlü kir, toz, yað, zayýf ve oynak parçacýklar, kalkan, kabaran eski uygulamalar, çimento þerbeti gibi kalýntýlar temizlenmelidir. Tozsuz ve ýslak yüzeye beton uygulanmalýdýr. Beton dökümü için en olumsuz ortam, aþýrý sýcak, kuru ve rüzgârlý havalardýr. Yeni yerleþtirilmiþ taze betonda, hýzlý buharlaþma sonucu aþýrý su kaybý olur. Bunun sonucunda çökme kaybý, priz hýzlanmasý, hava boþluklarý ve yüzeyde plastik rötre çatlaklarý meydana gelir. Buda betonun dayanýklýlýðýný olumsuz yönde etkiler. Beton dökerken hava sýcaklýðýnýn 30 C' den fazla olmasý beton için önlemler alýnmasýný gerektirir. Uygulama Koþullarý Yüzey ve ortam sýcaklýðý En az +5 C En fazla +35 C +35 C üzeri sýcaklýklarda su kürü uygulanmalýdýr. Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký Sarfiyat Yaþ betona, çimento oranýnýn % 0,5'i (yüzde 0,5) ile %1,5 ( yüzde 1,5) arasý ilave edilmesi uygundur. Akýþkanlaþtýrýcýlarla dizayn edilmiþ yaþ betona çimento oranýnýn % 0, 5'i (yüzde 0,5) ile % 1'i (yüzde 1) arasý ilave edilir. Dozaj arttýkça priz süresi kýsalýr, su geçirmezlik deðeri artar. Yaþ Beton Sýnýfý 5 m³ için 7 m³ için 10 m³ için 12 m³ için C8/10 En az 2 kg. En çok 6 kg. En az 2,80 kg. En çok 8,40 kg. En az 4 kg. En çok 12 kg. En az 4,80 kg. En çok 14,40 kg. C12/15 En az 3 kg. En çok 9 kg. En az 4,20 kg. En çok 12,60 kg. En az 6 kg. En çok 18 kg. En az 7,20 kg. En çok 21,60 kg. C16/20 En az 4 kg. En çok 12 kg. En az 5,60 kg. En çok 16,80 kg. En az 8 kg. En çok 24 kg. En az 9,60 kg. En çok 28,80 kg. C20/25 En az 5 kg. En çok 15 kg. En az 7 kg. En çok 21,00 kg. En az 10 kg. En çok 30 kg. En az 12 kg. En çok 36 kg. C25/30 En az 6,25 kg. En çok 18,75 kg. En az 8,75 kg. En çok 26,25 kg. En az 12,50 kg. En çok 37,50 kg. En az 15 kg. En çok 45 kg. 3

5 Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký C30/37 En az 7,50 kg. En çok 22,50 kg. En az 10,50 kg. En çok 31,50 kg. En az 15 kg. En çok 45 kg. En az 18 kg. En çok 54 kg. C35/45 En az 8,75 kg. En çok 26,25 kg. En az 12,25 kg. En çok 36,75 kg. En az 17,50 kg. En çok 52,50 kg. En az 21 kg. En çok 63 kg. C40/50 En az 10 kg. En çok 37,50 kg. En az 14 kg. En çok 42 kg. En az 20 kg. En çok 45 kg. En az 24 kg. En çok 72 kg. Demirli Grobeton Tasarlanmýþ Beton 150 Doz 5 m³ için En az 3,75 kg. En çok 11,25 kg. 7 m³ için En az 5,25 kg. En çok 15,75 kg. 10 m³ için En az 7,50 kg. En çok 22,50 kg. 12 m³ için En az 9 kg. En çok 27 kg. 200 Doz En az 5 kg. En çok 15 kg. En az 7 kg. En çok 21 kg. En az 10 kg. En çok 30 kg. En az 12 kg. En çok 36 kg. 250 Doz En az 6,25 kg. En çok 18,75 kg. En az 8,75 kg. En çok 26,25 kg. En az 12,50 kg. En çok 37,50 kg. En az 15 kg. En çok 45 kg. 300 Doz En az 7,50 kg. En çok 22,50 kg. En az 10,50 kg. En çok 31,25 kg. En az 15 kg. En çok 45 kg. En az 18 kg. En çok 54 kg. Demir Þap Betonu 5 m³ için 7 m³ için 10 m³ için 12 m³ için 200 Doz En az 5 kg. En çok 15 kg. En az 7 kg. En çok 21 kg. En az 10 kg. En çok 30 kg. En az 12 kg. En çok 36 kg. 300 Doz En az 7,50 kg. En çok 22,50 kg. En az 10,50 kg. En çok 31,50 kg. En az 15 kg. En çok 45 kg. En az 18 kg. En çok 54 kg. 350 Doz En az 8,75 kg. En çok 26,25 kg. En az 12,25 kg. En çok 36,75 kg. En az 17,50 kg. En çok 52,50 kg. En az 21 kg. En çok 63 kg. 400 Doz En az 10 kg. En çok 30 kg. En az 14 kg. En çok 42 kg. En az 20 kg. En çok 60 kg. En az 24 kg. En çok 72 kg. 500 Doz En az 12,50 kg. En çok 37,50 kg. En az 17,50 kg. En çok 52,50 kg. En az 25 kg. En çok 75 kg. En az 30 kg. En çok 90 kg. 4

6 Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký Akýþkanlaþtýrýcý Ýlaveli Demirli Grobeton Tasarlanmýþ Beton 150 Doz 5 m³ için En az 3,75 kg. En çok 7,50 kg. 7 m³ için En az 5,25 kg. En çok 10,50 kg. 10 m³ için En az 7,50 kg. En çok 15 kg. 12 m³ için En az 9 kg. En çok 18 kg. 200 Doz En az 5 kg. En çok 10 kg. En az 7 kg. En çok 14 kg. En az 10 kg. En çok 20 kg. En az 12 kg. En çok 24 kg. 250 Doz En az 6,25 kg. En çok 12,50 kg. En az 8,75 kg. En çok 17,50 kg. En az 12,50 kg. En çok 25 kg. En az 15 kg. En çok 30 kg. 300 Doz En az 7,50 kg. En çok 15,00 kg. En az 10,50 kg. En çok 21 kg. En az 15 kg. En çok 30 kg. En az 18 kg. En çok 36 kg. Akýþkanlaþtýrýcý Ýlaveli Yaþ Beton Sýnýfý 5 m³ için 7 m³ için 10 m³ için 12 m³ için C8/10 En az 2 kg. En çok 4 kg. En az 2,80 kg. En çok 5,60 kg. En az 4 kg. En çok 8 kg. En az 4,80 kg. En çok 9,60 kg. C12/15 En az 3 kg. En çok 6 kg. En az 4,20 kg. En çok 8,40 kg. En az 6 kg. En çok 12 kg. En az 7,20 kg. En çok 14,40 kg. C16/20 En az 4 kg. En çok 8 kg. En az 5,60 kg. En çok 11,20 kg. En az 8 kg. En çok 16 kg. En az 9,60 kg. En çok 19,20 kg. C20/25 En az 5 kg. En çok 10 kg. En az 7 kg. En çok 14,00 kg. En az 10 kg. En çok 20 kg. En az 12 kg. En çok 24 kg. C25/30 En az 6,25 kg. En çok 12,50 kg. En az 8,75 kg. En çok 17,50 kg. En az 12,50 kg. En çok 25 kg. En az 15 kg. En çok 30 kg. C30/37 En az 7,50 kg. En çok 15,00 kg. En az 10,50 kg. En çok 21,00 kg. En az 15 kg. En çok 30 kg. En az 18 kg. En çok 36 kg. C35/45 En az 8,75 kg. En çok 17,50 kg. En az 12,25 kg. En çok 24,50 kg. En az 17,50 kg. En çok 35,00 kg. En az 21 kg. En çok 42 kg. C40/50 En az 10 kg. En çok 20,00 kg. En az 14 kg. En çok 28 kg. En az 20 kg. En çok 40 kg. En az 24 kg. En çok 48 kg. 5

7 Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký Akýþkanlaþtýrýcý Ýlaveli Demirli Þap Betonu 5 m³ için 7 m³ için 10 m³ için 12 m³ için 200 Doz En az 5 kg. En çok 10 kg. En az 7 kg. En çok 14 kg. En az 10 kg. En çok 20 kg. En az 12 kg. En çok 24 kg. 300 Doz En az 7,50 kg. En çok 15 kg. En az 10,50 kg. En çok 21 kg. En az 15 kg. En çok 30 kg. En az 18 kg. En çok 36 kg. 350 Doz En az 8,75 kg. En çok 17,50 kg. En az 12,25 kg. En çok 24,50 kg. En az 17,50 kg. En çok 35 kg. En az 21 kg. En çok 42 kg. 400 Doz En az 10 kg. En çok 20 kg. En az 14 kg. En çok 28 kg. En az 20 kg. En çok 40 kg. En az 24 kg. En çok 48 kg. 500 Doz En az 12,50 kg. En çok 25 kg. En az 17,50 kg. En çok 35 kg. En az 25 kg. En çok 50 kg. En az 30 kg. En çok 60 kg. Karýþtýrma Kullanmadan önce mutlaka karýþtýrýnýz. Bidon içerisinde karýþtýrma süresi ~dakikadýr. Miksere ilave edilmesinden sonra harç ile birlikte ortalama ~5 dakika homojen bir þekilde karýþtýrýlmalýdýr. Uygulama Þekli Yaþ betona þantiyede boþaltma öncesi ilave edilir. Beton dökümden sonra ilk yarým saatten baþlayarak 72 saat boyunca su kürü uygulanmalý, buharlaþma ve su kaybýna karþý yüzeyler su geçirmez örtüler ile rüzgara karþý da rüzgar koruyucularla örtülmelidir. +30 C sýcak havalarda 1 saat sonra sulanmaya baþlanmalýdýr ve bu sulama en az 5 gün uygulanmalýdýr. Sýcak havalarda kürleme yapýlmasý yararlýdýr. Yaþ beton þiþlenerek veya vibrasyon yardýmý ile sýkýþtýrýlmalýdýr. Kullanýlacak Ekipmanlar ve Ekipmanlarýn Temizliði Kullanýlan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Molümer kuruyup sertleþtikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. 6

8 GÜVENLÝK TAVSÝYELERÝ Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký Uygulama esnasýnda, Ýþ ve iþçi saðlýðý kurallarýna uygun iþ elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanýlmalýdýr. Gözlere ve cilde sýçramasý durumunda derhal temiz su ile yýkayýnýz. Yutulmasý durumunda derhal doktora baþvurulmalýdýr. Çocuklarýn ulaþamayacaklarý yerlerde depolanmalýdýr. Ürünlere ait malzeme güvenlik formu (MSDS) için Molümer'e baþvurunuz. TEKNÝK BÝLGÝLER Kimyasal Yapý: Sodyum aluminat esaslý Görünüm: Karýþtýrýldýðýnda homojenleþen kahverengi likit ph: 12±1 Yoðunluk: 1,25 ± 0,05 kg/lt Klorür: Max %0,005'ten küçüktür Alkali: Max %5 Ambalaj Þekli: 25 kg'lýk plastik bidon Depolama Þekli ve Ömrü: Serin ve kuru ortamda, direkt güneþ ýþýðý ve dondan koruyarak üst üste en fazla 3 adet olarak istiflenip depolanmalýdýr. Ürünün tamamýnýn kullanýlamamasý durumunda, bir sonraki kullaným için bidon kapaðý sýkýca kapatýlmalý ve ürünün hava almasý engellenmelidir. Depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydýr. 7

9 BK02 Eski- Yeni Beton Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkýsý ÜRÜN TANIMI Eski beton ile yeni beton arasýnda kaynaþmasýna uygun kimyasal içeren ve reaksiyona girerek elastik conta görevi gören, aralarýnda bulunan kapiler boþluk ve gözenekleri dolduran, kullanýma hazýr, klorür içermeyen, aderans ve su geçirimsizlik saðlayan katkýdýr. Kullaným Alanlarý Demirsiz temel grebeton ve tesviye þaplarda Az rötre yapan su geçirmez hazýr þaplarda Toprak altýnda kalacak perde duvarý ve temel birleþimlerinde Bodrum kat perde ve temel izolasyon birleþimlerinde Yüzme havuzu, su deposu, arýtma tesisi perde ve temel birleþimlerinde Yeni betonun eski betona baðlanmasý ve kaynaþmasýný saðlamada Fabrika zemin betonlarýnýn üzerine þap öncesinde Katkýlý betonlarýn kür iþlemlerinde Gaz beton yüzeylerinde kullanýlýr. Özellikleri Tozuyan, ufalanmýþ sýva ve þap yüzeylerinin performansýný arttýrýr. Kireci pasifleþtirir. Süper akýþkanlaþtýrýcýlarla dizayn edilmiþ betonlarda uyumsuzluk görülmemiþtir. Akýþkanlaþtýrýcý, süper akýþkanlaþtýrýcý katkýlarý ilave edilen betonda da uygulanýr. Kristalize özelliði ile kapileriteyi önemli ölçüde azaltarak su geçirimsizliði saðlar. Gereðinden fazla akýþkanlaþmýþ taze betona girildiðinde kývamlýlýk ve plastiklik saðlayarak su ayrýþmasýný önler. Su buharýný yoðunlaþtýrýr ve difüzyon kabiliyetine sahiptir. Ýçme suyu ile temasa uygundur. Antibakteriyeldir. Rayiç No ve Açýklamasý /B07 - Su Geçirimsizlik Katkýsý (Sývý) /A01 - Normal Priz Alan su geçirimsizlik katkýsý(sývý) /C02 - Akrilik Esaslý Kür Malzemesi (Sývý) 8

10 Ýlgili Standart: TS EN 934-2:2011+A1:2013, Çizelge 9 BK02 Eski- Yeni Beton Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkýsý UYGULAMA PROSEDÜRÜ VE TALÝMATLARI Yüzey Hazýrlýðý Uygulamaya baþlamadan önce yüzeydeki her türlü kir, toz, yað, zayýf ve oynak parçacýklar, kalkan, kabaran eski uygulamalar, çimento þerbeti gibi kalýntýlar temizlenmelidir. Tozsuz ve nemli yüzeye beton uygulanmalýdýr. Uygulama Koþullarý Yüzey ve ortam sýcaklýðý En az +5 C En fazla +35 C Sarfiyat Rahat uygulanabilecek þap, beton yüzeylere fýrça ile uygulamalarda m² 'de ~ 1 Kg Eski ve yeni beton arasýna birleþim yerine m2'de 2-3 kg dökülerek sarfedilir Yaþ betona, çimento oranýnýn % 1'i (yüzde 1) ile % 2 (yüzde 2) arasý ilave edilmesi uygundur. Karýþým oraný Eski ve yeni beton arasýna, birleþim uygulamalarýnda, kür iþlemlerinde aþaðýdaki çimento karýþýmý oranýnda kaynaþtýrma amacý ile uygulanýr. Aþaðýda belirtilen çimento oraný, kova içine dökülerek uygulamaya hazýr hale getirilir. Karýþýmda kullanýlacak çimentonun TS EN standardýna göre 32,5 R veya 42,5 R özelliðinde kullanýlmasý önerilmektedir. El ile veya makine ile hazýrlanan þaplarda, 200 litre varil karma su içerisine 5 kg ile10 kg arasýnda Molümer BK02 eklenir. Molümer BK02 Çimento Oraný 20 Kg için 6 kg 10 kg için 3 kg Yaþ beton, demirsiz grebeton ve demirsiz þaplar için Molümer BK02 miksere direk aþaðýdaki oranlarda ilave edilir. 9

11 BK02 Eski- Yeni Beton Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkýsý Yaþ Beton Sýnýfý 5 m³ için Molümer BK02 7 m³ için Molümer BK02 10 m³ için Molümer BK02 12 m³ için Molümer BK02 C8/10 En az 4 kg. En çok 8 kg. En az 5,60 kg. En çok 11,20 kg. En az 8 kg. En çok 16 kg. En az 9,60 kg. En çok 19,20 kg. C12/15 En az 6 kg. En çok 12 kg. En az 8,40 kg. En çok 16,80 kg. En az 12 kg. En çok 24 kg. En az 14,40 kg. En çok 28,80 kg. C16/20 En az 8 kg. En çok 16 kg. En az 11,20 kg. En çok 22,40 kg. En az 16 kg. En çok 32 kg. En az 19,20 kg. En çok 38,40 kg. C20/25 En az 12,50 kg. En çok 25 kg. En az 14 kg. En çok 28 kg. En az 20 kg. En çok 40 kg. En az 24 kg. En çok 48 kg. C25/30 En az 15 kg. En çok 30 kg. En az 17,50 kg. En çok 35 kg. En az 25 kg. En çok 50 kg. En az 30 kg. En çok 60 kg. C30/37 En az 17,5 kg. En çok 35 kg. En az 21 kg. En çok 42 kg. En az 30 kg. En çok 60 kg. En az 36 kg. En çok 72 kg. C35/45 En az 20 kg. En çok 40 kg. En az 24,50 kg. En çok 49 kg. En az 35 kg. En çok 70 kg. En az 42 kg. En çok 84 kg. C40/50 En az 25 kg. En çok 50 kg. En az 28 kg. En çok 56 kg. En az 40 kg. En çok 80 kg. En az 48 kg. En çok 96 kg. Demirsiz Grobeton Tasarlanmýþ Beton 5 m³ için Molümer BK02 7 m³ için Molümer BK02 10 m³ için Molümer BK02 12 m³ için Molümer BK Doz En az 7,50 kg. En çok 15 kg. En az 10,50 kg. En çok 21 kg. En az 15 kg. En çok 30 kg. En az 18 kg. En çok 36 kg. 200 Doz En az 10 kg. En çok 20 kg. En az 14 kg. En çok 28 kg. En az 20 kg. En çok 40 kg. En az 24 kg. En çok 48 kg. 250 Doz En az 12,50 kg. En çok 25 kg. En az 17,50 kg. En çok 35 kg. En az 25 kg. En çok 50 kg. En az 30 kg. En çok 60 kg. 300 Doz En az 15 kg. En çok 30 kg. En az 21 kg. En çok 42 kg. En az 30 kg. En çok 60 kg. En az 36 kg. En çok 72 kg. 10

12 BK02 Eski- Yeni Beton Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkýsý Demirsiz Þap Betonu 5 m³ için Molümer BK02 7 m³ için Molümer BK02 10 m³ için Molümer BK02 12 m³ için Molümer BK Doz En az 10 kg. En çok 20 kg. En az 14 kg. En çok 28 kg. En az 20 kg. En çok 40 kg. En az 24 kg. En çok 48 kg. 300 Doz En az 15 kg. En çok 30 kg. En az 21 kg. En çok 42 kg. En az 30 kg. En çok 60 kg. En az 36 kg. En çok 72 kg. 350 Doz En az 17,50 kg. En çok 35 kg. En az 24,50 kg. En çok 49 kg. En az 35 kg. En çok 75 kg. En az 42 kg. En çok 84 kg. 400 Doz En az 20 kg. En çok 40 kg. En az 28 kg. En çok 56 kg. En az 40 kg. En çok 80 kg. En az 48 kg. En çok 96 kg. 500 Doz En az 25 kg. En çok 50 kg. En az 35 kg. En çok 70 kg. En az 50 kg. En çok 100 kg. En az 60 kg. En çok 120 kg. Karýþtýrma Kullanmadan önce mutlaka karýþtýrýnýz. Bidon içerisinde karýþtýrma süresi ~2 dakikadýr. Miksere ilave edilm esinden sonra harç ile birlikte ortalama ~ 5 dakika homojen bir þekilde karýþtýrýlmalýdýr. Uygulama Þekli Rahat uygulanabilecek þap, beton yüzeylere fýrça ile; donatýlý, kalýp ve demirli yüzeyler dökülerek uygulanýr. Perde beton dökümlerinde uygulama için plastik boru, huni, tas gibi aparatlar kullanýlarak birleþim yüzeyinin Molümer BK 02' li karýþým ile iyice kaplanmasý saðlanmalýdýr. Temel perde birleþimlerinde dökülme ile kalýp içinde 1 3 mm arasý bir kalýnlýk eldeedilir. Hava sýcaklýðýna baðlý olarak; Eski beton yüzeye uygulanacak olan Molümer BK02, yeni beton atýlmadan önce kurumadan, beton döküm iþlemi baþlamadan 1 2 saat önce uygulanmalýdýr. Yaþ betona þantiyede boþaltma öncesi ilave edilir. Beton dökümden sonra ilk yarým saatten baþlayarak 72 saat boyunca su kürü uygulanmalý, buharlaþma ve su kaybýna karþý yüzeyler su geçirmez örtüler ile rüzgâra karþý da rüzgar koruyucularla örtülmelidir C sýcak havalarda 1 saat sonra sulanmaya baþlanmalýdýr ve bu sulama en az 5 gün uygulanmalýdýr. 11

13 BK02 Eski- Yeni Beton Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkýsý Sýcak havalarda kürleme yapýlmasý yararlýdýr. Kullanýlacak Ekipmanlar ve Ekipmanlarýn Temizliði Kullanýlan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Molümer sertleþtikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. BK02 kuruyup GÜVENLÝK TAVSÝYELERÝ Uygulama esnasýnda, Ýþ ve iþçi saðlýðý kurallarýna uygun iþ elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanýlmalýdýr. Gözlere ve cilde sýçramasý durumunda derhal temiz su ile yýkayýnýz. Yutulmasý durumunda derhal doktora baþvurulmalýdýr. Çocuklarýn ulaþamayacaklarý yerlerde depolanmalýdýr. Ürünlere ait malzeme güvenlik formu (MSDS) için Molümer'e baþvurunuz. TEKNÝK BÝLGÝLER Kimyasal Yapý: Akrilik dispersiyon esaslý Görünüm: Homojen beyaz likit ph: 12±1 Yoðunluk: 1,03±0.02 kg/lt Klorür: %0,005' ten küçüktür Alkali: Max % 5 Ambalaj Þekli: 20kg'lýk plastik bidon, 200 kg'lýk varil, 1000 kg'lýk IBC Depolama Þekli ve Ömrü: Serin ve kuru ortamda, direkt güneþ ýþýðý ve dondan koruyarak üst üste en fazla 3 adet olarak istiflenip depolanmalýdýr. Ürünün tamamýnýn kullanýlamamasý durumunda, bir sonraki kullaným için bidon kapaðý sýkýca kapatýlmalý ve ürünün hava almasý engellenmelidir. Depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydýr. 12

14 13

15 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katký ÜRÜN TANIMI Betonun inorganik kimyasýna uygun metal tuzlar ihtiva eden, su kaçaklarýna karþý tampon yapýlmasýný saðlayan priz hýzlandýrýcý katkýdýr. Yaþ sistem püskürtme betonlarda priz hýzlandýrýcý katký olarak da kullanýlmaktadýr. Kullaným Alanlarý Püskürtme harç ve beton kaplamalarýnda, Temeller, tüneller, bodrum katlarý, su depolarý gibi yeraltý su seviyesinin altýnda inþa edilmiþ yapýlarýn taban ve yan duvarlarýndan sýzmakta olan sularý kesmek ve basýnçlý sularýn durdurulmasýnda, Sýzýntý olabilecek zayýf yüzey ve köþelere takviye ve pah yapmak veya bir yüzeyi hemen kurutmak için kullanýlýr. Özellikleri Sadece çimentoyu etkiler. Çimentonun saniyede priz yapmasýný saðlar. Çimentoyu dondurma hýzý, suyun betondan sýzma hýzýný geçer. Rayiç No ve Açýklamasý /G04 - Alkali içermeyen sývý püskürtme beton katkýsý Ýlgili Standart TS EN 934-2:2011+A1:2013, Çizelge 6 UYGULAMA PROSEDÜRÜ VE TALÝMATLARI Yüzey Hazýrlýðý Uygulamaya baþlamadan önce yüzeydeki her türlü kir, toz, yað, zayýf ve oynak parçacýklar, kalkan, kabaran eski uygulamalar, çimento þerbeti gibi kalýntýlar temizlenmelidir. Su Akýntýsý olan delik, su basýncýný azaltmak amacýyla en az 3 x 3 cm boyutunda açýlmalýdýr. Derinliðin geniþliðe oranýnýn 2/1 olmasýna dikkat edilmelidir. Islak nemli yüzeye uygulanabilir. Uygulama Koþullarý Yüzey ve ortam sýcaklýðý En az +5 C En fazla +35 C Katlar arasý bekleme süresi +10 C'de ~10 dakika +20 C'de ~5 dakika +30 C'de ~1 dakika Sarfiyat Su kaçaklarýna karþý tampon yapmak için yüzey durumuna, uygulama kalýnlýðýna, dökülme ve boþluk gibi kayýplara göre sarfiyat deðiþir. En uygun karýþým oraný, iþlenebilirlik ve priz süresi için deneme karýþýmlarý yapýlmasý önerilir. Yaþ sistem püskürtme betonlar için genel olarak tek seferde uygulanacak 20 cm kalýnlýðýndaki tabakalar için baðlayýcý aðýrlýðýnýn %3'ü ile %6'sý arasý kadar kullanýlmasý önerilir. Karýþým oraný Molümer BK03 ile karýþýmda kullanýlacak çimentonun TS EN standardýna göre sadece taze Porland Çimentosu 32,5 R veya 42,5 R özelliðinde kullanýlmasý gerekmektedir. 14

16 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katký Belirsiz sýzýntýlar için 1-5 misli sulandýrýlarak donma süreci ayarlanabilir. Karýþtýrma Molümer BK03 temiz plastik bir kaba koyunuz Çimentoyu, sývý malzemenin yüzeyini tamamen kaplayacak þekilde döküp (ortalama 1 sývý 3 çimento oranýnda) olacak þekilde Molümer BK03 ve ilave edilen çimento hýzlýca karýþtýrýlarak hamur kývamýna getirilir. Hazýrlanan hamur kývamýndaki harç hemen kullanýlmalýdýr. Hýzlýca kullanýlabilecek kadar karýþým hazýrlanmalýdýr. Sertleþen harcý tekrar kullanýlamaz. Uygulama Þekli: Küçük kaplarda çimento ile seri þekilde karýþtýrýlýp uygulamakla baþarý saðlanýr. Þok priz almaya baþlar baþlamaz (ýsý yükselmesi ile belirlenir) tek hamlede deliði kapatacak þekilde bastýrýlmalý ve en az 2-3 dakika beklenmelidir. Takip eden dakikada yüzey mala ile düzeltilmelidir. Çapý büyük olan deliklerde ise özellikle merkezde daha küçük bir delik býrakacak þekilde ilk olarak deliðin çevresi þok piriz yapýlarak kapatýlmalý, daha sonra da küçük deliðe yukarýdaki þekilde uygulama yapýlmalýdýr. Güçlü sýzýntýlar için küçük kaplarda avuç ile taþýnabilecek kadar çimento ile Molümer BK 03 süratle karýþtýrýlýp tampon yapýlýp 20 saniye hareketsiz beklenir. Su sýzan ya da terleme yapan yüzeylerde, yüzeye saf þekilde Molümer BK03 sürülür ve üzerine vakit kaybetmeden kuru saf çimento serpilerek eldiven kullanýlýp el ile yüzey sývazlanýr. Yüzey durumuna göre bu iþlem birkaç defa uygulanabilir. Kullanýlacak Ekipmanlar ve Ekipmanlarýn Temizliði Uygulamada sadece eldiven ve el yardýmýyla kullanýlýr. Kullanýlan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Molümer BK03 kuruyup sertleþtikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. GÜVENLÝK TAVSÝYELERÝ Uygulama esnasýnda, Ýþ ve iþçi saðlýðý kurallarýna uygun iþ elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanýlmalýdýr. Gözlere ve cilde sýçramasý durumunda derhal temiz su ile yýkayýnýz. Yutulmasý durumunda derhal doktora baþvurulmalýdýr. Çocuklarýn ulaþamayacaklarý yerlerde depolanmalýdýr. Ürünlere ait malzeme güvenlik formu (MSDS) için Molümer'e baþvurunuz. TEKNÝK BÝLGÝLER Kimyasal Yapý: Sodyum aluminat esaslý Görünüm: Karýþtýrýldýðýnda homojenleþen þeffaf likit ph : 12±1 Yoðunluk: 1,30±0,05 kg/lt Klorür: %0,005' ten küçüktür Alkali: Max %5 Ambalaj: 25 kg' lýk plastik bidon Depolama Ömrü: Serin ve kuru ortamda, direkt güneþ ýþýðý ve dondan koruyara üst üste en fazla 3 adet olarak istiflenip depolanmalýdýr. Ürünün tamamýnýn kullanýlamamasý durumunda, bir sonraki kullaným için kova kapaðý sýkýca kapatýlmalý ve ürünün hava almasý engellenmelidir. Depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydýr. 15

17 ÜRÜN TANIMI Çimentonun karma suyu ihtiyacýný yüksek oranda azaltarak erken ve son mukavemetini arttýran, çimentoya yüksek oranda akýþkanlýk kazandýran naftalin sülfonat esaslý beton katký malzemesidir. Kullaným Alanlarý Temellerde, Bodrum katlarda, Arýtma tesislerinde, Su depolarýnda, Su/Çimento oraný düþük beton hazýrlanmasýnda, Barajlarda, Tünellerde, Kanallarda, Beton Menhollerde (Kanalizasyon giriþleri), Sýk ve ince demir donatýlý beton imalatýnda, Prefabrik betonlarda, Pompalý ve pompasýz hazýr beton üretiminde kullanýlabilir. Rayiç No ve Açýklamasý /B02 - Yüksek Oranda Su Azaltýcý/Süper Akýskanlastýrýcý (Sývý) Deneyler Raporlar Ege Üniversitesi Rapor Tarihi: Rapor No: Ýlgili Standart: TS EN 934-2:2011+A1:2013, Çizelge 3.1/3.2 BK05-C Erken ve Nihai Dayanýmý Arttýran Süper Akýþkanlaþtýrýcý Karký Avantajlarý Katkýsýz betona göre, daha düþük su/çimento oranýnda yüksek iþlenebilirlik ve kolay pompalanabilirlik saðlar. Az vibrasyonla bile iyi yerleþme saðlar. Betona düzgün yüzey kazandýrýr. Vibrasyon, þiþleme ve iþçilik maliyetlerinden tasarruf saðlar. Betonun geçirimsizliðini, erken ve nihai dayanýmlarýný arttýrýr. Klorür veya korozyona neden olabilecek baþka bir bileþen içermemektedir. UYGULAMA PROSEDÜRÜ VE TALÝMATLARI Yüzey Hazýrlýðý Uygulamaya baþlamadan önce yüzeydeki her türlü kir, toz, yað, zayýf ve oynak parçacýklar, kalkan, kabaran eski uygulamalar, çimento þerbeti gibi kalýntýlar temizlenmelidir. Tozsuz ve ýslak yüzeye beton uygulanmalýdýr. Beton dökümü için en olumsuz ortam, aþýrý sýcak, kuru ve rüzgârlý havalardýr. Yeni yerleþtirilmiþ taze betonda, hýzlý buharlaþma sonucu aþýrý su kaybý olur. Bunun sonucunda çökme kaybý, priz hýzlanmasý, hava boþluklarý ve yüzeyde plastik rötre çatlaklarý meydana gelir. Buda betonun dayanýklýlýðýný olumsuz yönde etkiler. Beton dökerken hava sýcaklýðýnýn 30 C'den fazla olmasý beton için önlemler alýnmasýný gerektirir. 16

18 BK05-C Erken ve Nihai Dayanýmý Arttýran Süper Akýþkanlaþtýrýcý Karký Uygulama Koþullarý Yüzey ve ortam sýcaklýðý En az +5 C En fazla +35 C +35 C üzeri sýcaklýklarda su kürü uygulanmalýdýr. Sarfiyat Genel olarak çimento miktarýnýn % 0,5'i (yüzde 0,5) ile % 1,5 (yüzde 1,5) arasý ilave edilmesi önerilir. Kullaným dozajý, beton sýnýfý ve özelliklerine göre önceden yapýlacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Karýþtýrma Ýlk olarak Molümer BK05-C, karýþým suyuna katýlýr ve homojen bir karýþým elde edilinceye kadar karýþtýrýlýr. Molümer BK05-C ilave edilmiþ karýþým suyu, taze hazýrlanmýþ ve çökme özelliði düþük betona eklenir ve ~ 3 dakika süresince karýþtýrýlarak döküme hazýr hale getirilir. Uygulama Þekli Yaþ betona þantiyede boþaltma öncesi ilave edilir. Beton dökümden sonra ilk yarým saatten baþlayarak 72 saat boyunca su kürü uygulanmalý, buharlaþma ve su kaybýna karþý yüzeyler su geçirmez örtüler ile rüzgara karþý da rüzgar koruyucularla örtülmelidir. +30 C sýcak havalarda 1 saat sonra sulanmaya baþlanmalýdýr ve bu sulama en az 5 gün uygulanmalýdýr. Kullanýlacak Ekipmanlar ve Ekipmanlarýn Temizliði Kullanýlan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Molümer BK05 - C kuruyup sertleþtikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. GÜVENLÝK TAVSÝYELERÝ Uygulama esnasýnda, Ýþ ve iþçi saðlýðý kurallarýna uygun iþ elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanýlmalýdýr.gözlere ve cilde sýçramasý durumunda derhal temiz su ile yýkayýnýz. Yutulmasý durumunda derhal doktora baþvurulmalýdýr. Çocuklarýn ulaþamayacaklarý yerlerde depolanmalýdýr. Ürünlere ait malzeme güvenlik formu (MSDS) için Molümer'e baþvurunuz. TEKNÝK BÝLGÝLER Kimyasal Yapý: Naftalin sülfonat esaslý Görünüm: Kahverengi homojen sývý ph: 8±1 Yoðunluk: 1,18 ± 0,04 kg/lt Klorür: %0,005' ten küçüktür Alkali: Max %6 Ambalaj Þekli: 25kg'lýk plastik bidon, 250 kg'lýk varil, 1200 kg'lýk IBC Depolama Þekli ve Ömrü: Serin ve kuru ortamda, direkt güneþ ýþýðýndan ve dondan koruyarak depolanmalýdýr. Ürünün tamamýnýn kullanýlamamasý durumunda, bir sonraki kullaným için bidon kapaðý sýkýca kapatýlmalý ve ürünün hava almasý engellenmelidir. Depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydýr. 17

19 ÜRÜN TANIMI Çimentonun karma suyu ihtiyacýný %30 oranýnda azaltarak çimentoya yüksek oranda akýþkanlýk kazandýran naftalin sülfonat esaslý modifiye polimer beton katký malzemesidir. Kullaným Alanlarý Temellerde, Bodrum katlarda, Arýtma tesislerinde, Su depolarýnda, Su/Çimento oraný düþük beton hazýrlanmasýnda, Barajlarda, Tünellerde, Kanallarda, Beton Menhollerde (Kanalizasyon giriþleri), Sýk ve ince demir donatýlý beton imalatýnda, Prefabrik betonlarda, Pompalý ve pompasýz hazýr beton üretiminde kullanýlabilir. Rayiç No ve Açýklamasý /B04 - Süper Akýskanlastýrýcý-Priz Geciktirici(Sývý) Deneyler Raporlar Ege Üniversitesi Rapor Tarihi: Rapor No: Ýlgili Standart TS EN 934-2:2011+A1:2013, Çizelge 3.1/3.2 Avantajlarý Katkýsýz betona göre, daha düþük su/çimento oranýnda yüksek iþlenebilirlik ve kolay pompalanabilirlik saðlar. Az vibrasyonla bile iyi yerleþme saðlar. Betona düzgün yüzey kazandýrýr. Vibrasyon, þiþleme ve iþçilik maliyetlerinden tasarruf saðlar. Betonun geçirimsizliðini, erken ve nihai dayanýmlarýný arttýrýr. UYGULAMA PROSEDÜRÜ VE TALÝMATLARI Yüzey Hazýrlýðý Uygulamaya baþlamadan önce yüzeydeki her türlü kir, toz, yað, zayýf ve oynak parçacýklar, kalkan, kabaran eski uygulamalar, çimento þerbeti gibi kalýntýlar temizlenmelidir. Tozsuz ve ýslak yüzeye beton uygulanmalýdýr. Beton dökümü için en olumsuz ortam, aþýrý sýcak, kuru ve rüzgârlý havalardýr. Yeni yerleþtirilmiþ taze betonda, hýzlý buharlaþma sonucu aþýrý su kaybý olur. Bunun sonucunda çökme kaybý, priz hýzlanmasý, hava boþluklarý ve yüzeyde plastik rötre çatlaklarý meydana gelir. Buda betonun dayanýklýlýðýný olumsuz yönde etkiler. Beton dökerken hava sýcaklýðýnýn 30 C' den fazla olmasý beton için önlemler alýnmasýný gerektirir. 18 BK05-D Yüksek Oranda Su Azaltýcý / Hiper Akýþkanlaþtýrýcý Katký

20 BK05-D Yüksek Oranda Su Azaltýcý / Hiper Akýþkanlaþtýrýcý Katký Uygulama Koþullarý Yüzey ve ortam sýcaklýðý En az +5 C En fazla +35 C +35 C üzeri sýcaklýklarda su kürü uygulanmalýdýr. Sarfiyat Genel olarak çimento miktarýnýn % 0,5'i (yüzde 0,5) ile % 1,5 (yüzde 1,5) arasý ilave edilmesi önerilir. Kullaným dozajý, beton sýnýfý ve özelliklerine göre önceden yapýlacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Tavsiye edilen dozaj aralýðýndan daha fazla oranda kullanýldýðýnda, betonun priz süresi uzar. Karýþtýrma Ýlk olarak Molümer BK05-D, karýþým suyuna katýlýr ve homojen bir karýþým elde edilinceye kadar karýþtýrýlýr. Molümer BK05-D ilave edilmiþ karýþým suyu, taze hazýrlanmýþ ve çökme özelliði düþük betona eklenir ve ~ 3 dakika süresince karýþtýrýlarak döküme hazýr hale getirilir. Uygulama Þekli Yaþ betona þantiyede boþaltma öncesi ilave edilir. Beton dökümden sonra ilk yarým saatten baþlayarak 72 saat boyunca su kürü uygulanmalý, buharlaþma ve su kaybýna karþý yüzeyler su geçirmez örtüler ile rüzgara karþý da rüzgar koruyucularla örtülmelidir. +30 C sýcak havalarda 1 saat sonra sulanmaya baþlanmalýdýr ve bu sulama en az 5 gün uygulanmalýdýr. Kullanýlacak Ekipmanlar ve Ekipmanlarýn Temizliði Kullanýlan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Molümer BK05 - D kuruyup sertleþtikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. GÜVENLÝK TAVSÝYELERÝ Uygulama esnasýnda, Ýþ ve iþçi saðlýðý kurallarýna uygun iþ elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanýlmalýdýr. Gözlere ve cilde sýçramasý durumunda derhal temiz su ile yýkayýnýz. Yutulmasý durumunda derhal doktora baþvurulmalýdýr. Çocuklarýn ulaþamayacaklarý yerlerde depolanmalýdýr. Ürünlere ait malzeme güvenlik formu (MSDS) için Molümer'e baþvurunuz. TEKNÝK BÝLGÝLER Kimyasal Yapý: Naftalin sülfonat esaslý modifiye polimer Görünüm: Kahverengi homojen likit ph: 7±1 Yoðunluk: 1,20 ± 0,04 kg/lt Klorür: Max %1 Alkali: Max % 8 Ambalaj Þekli: 25kg'lýk plastik bidon, 250 kg'lýk varil, 1200 kg'lýk IBC Depolama Þekli ve Ömrü: Serin ve kuru ortamda, direkt güneþ ýþýðýndan ve dondan koruyarak depolanmalýdýr. Ürünün tamamýnýn kullanýlamamasý durumunda, bir sonraki kullaným için bidon kapaðý sýkýca kapatýlmalý ve ürünün hava almasý engellenmelidir. Depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydýr. 19

21 BK05-F Antifiriz Özellikle Yüksek Oranda Su Azaltýcý / Süper Akýþkanlaþtýrýcý Katký ÜRÜN TANIMI Çimentonun karma suyu ihtiyacýný %30 oranýnda azaltarak çimentoya yüksek oranda akýþkanlýk kazandýran lignin sülfonat esaslý modifiye polimer beton katký malzemesidir. Kullaným Alanlarý Temellerde, Bodrum katlarda, Arýtma tesislerinde, Su depolarýnda, Su/Çimento oraný düþük beton hazýrlanmasýnda, Barajlarda, Tünellerde, Kanallarda, Beton Menhollerde (Kanalizasyon giriþleri), Sýk ve ince demir donatýlý beton imalatýnda, Prefabrik betonlarda, Pompalý ve pompasýz hazýr beton üretiminde kullanýlabilir. Rayiç No ve Açýklamasý /B02 - Yüksek Oranda Su Azaltýcý / Süper Akýþkanlaþtýrýcý (Sývý) /B09 - Soðuk Havada Beton Dökümü Ýçin Katký (Sývý) Ýlgili Standart TS EN 934-2:2011+A1:2013, Çizelge 3.1/3.2 Avantajlarý Katkýsýz betona göre, daha düþük su/çimento oranýnda yüksek iþlenebilirlik ve kolay pompalanabilirlik saðlar. Az vibrasyonla bile iyi yerleþme saðlar. Betona düzgün yüzey kazandýrýr. Vibrasyon, þiþleme ve iþçilik maliyetlerinden tasarruf saðlar. Klorür veya korozyona neden olabilecek baþka bir bileþen içermemektedir. UYGULAMA PROSEDÜRÜ VE TALÝMATLARI Yüzey Hazýrlýðý Uygulamaya baþlamadan önce yüzeydeki her türlü kir, toz, yað, zayýf ve oynak parçacýklar, kalkan, kabaran eski uygulamalar, çimento þerbeti gibi kalýntýlar temizlenmelidir. Tozsuz ve ýslak yüzeye beton uygulanmalýdýr. Beton dökümü için en olumsuz ortam, aþýrý sýcak, kuru ve rüzgârlý havalardýr. Yeni yerleþtirilmiþ taze betonda, hýzlý buharlaþma sonucu aþýrý su kaybý olur. Bunun sonucunda çökme kaybý, priz hýzlanmasý, hava boþluklarý ve yüzeyde plastik rötre çatlaklarý meydana gelir. Buda betonun dayanýklýlýðýný olumsuz yönde etkiler. Beton dökerken hava sýcaklýðýnýn 30 C'den fazla olmasý beton için önlemler alýnmasýný gerektirir. Uygulama Koþullarý Yüzey ve ortam sýcaklýðý En az +5 C En fazla +35 C +35 C üzeri sýcaklýklarda su kürü uygulanmalýdýr. 20

22 BK05-F Antifiriz Özellikle Yüksek Oranda Su Azaltýcý / Süper Akýþkanlaþtýrýcý Katký Sarfiyat Genel olarak çimento miktarýnýn % 0,5'i (yüzde 0,5) ile %1,5 (yüzde 1,5) arasý ilave edilmesi önerilir. Kullaným dozajý, beton sýnýfý ve özelliklerine göre önceden yapýlacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Tavsiye edilen dozaj aralýðýndan daha fazla oranda kullanýldýðýnda, betonun priz süresi uzar. Karýþtýrma Ýlk olarak Molümer BK05-D, karýþým suyuna katýlýr ve homojen bir karýþým elde edilinceye kadar karýþtýrýlýr. Molümer BK05-D ilave edilmiþ karýþým suyu, taze hazýrlanmýþ ve çökme özelliði düþük betona eklenir ve ~ 3 dakika süresince karýþtýrýlarak döküme hazýr hale getirilir. Uygulama Þekli Yaþ betona þantiyede boþaltma öncesi ilave edilir. Beton dökümden sonra ilk yarým saatten baþlayarak 72 saat boyunca su kürü uygulanmalý, buharlaþma ve su kaybýna karþý yüzeyler su geçirmez örtüler ile rüzgara karþý da rüzgar koruyucularla örtülmelidir. +30 C sýcak havalarda 1 saat sonra sulanmaya baþlanmalýdýr ve bu sulama en az 5 gün uygulanmalýdýr. Kullanýlacak Ekipmanlar ve Ekipmanlarýn Temizliði Kullanýlan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Molümer BK05-D kuruyup sertleþtikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. GÜVENLÝK TAVSÝYELERÝ Uygulama esnasýnda, Ýþ ve iþçi saðlýðý kurallarýna uygun iþ elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanýlmalýdýr. Gözlere ve cilde sýçramasý durumunda derhal temiz su ile yýkayýnýz. Yutulmasý durumunda derhal doktora baþvurulmalýdýr. Çocuklarýn ulaþamayacaklarý yerlerde depolanmalýdýr. Ürünlere ait malzeme güvenlik formu (MSDS) için Molümer'e baþvurunuz. TEKNÝK BÝLGÝLER Kimyasal Yapý: Lignin Sülfonat esaslý modifiye polimer Görünüm: Kahverengi homojen likit ph: 10±1 Yoðunluk: 1,18 ± 0,04 kg/lt Klorür: %0,005' ten küçüktür Alkali: Max %6 Ambalaj Þekli: 25kg'lýk plastik bidon, 250 kg'lýk varil, 1200 kg'lýk IBC Depolama Þekli ve Ömrü: Serin ve kuru ortamda, direkt güneþ ýþýðýndan ve dondan koruyarak depolanmalýdýr. Ürünün tamamýnýn kullanýlamamasý durumunda, bir sonraki kullaným için bidon kapaðý sýkýca kapatýlmalý ve ürünün hava almasý engellenmelidir. Depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydýr. 21

23 ÜRÜN TANIMI Çimetonun karma suyu ihtiyacýný yüksek oranda azaltarak betona yüksek oranda akýþkanlýk kazandýran, melamin sülfenat esaslý modifiye polimer beton katký malzemesidir. Kullaným Alanlarý Temellerde, Bodrum katlarda, Arýtma tesislerinde, Su depolarýnda, Su/Çimento oraný düþük beton hazýrlanmasýnda, Barajlarda, Tünellerde, Kanallarda, Beton Menhollerde (Kanalizasyon giriþleri), Sýk ve ince demir donatýlý beton imalatýnda, Prefabrik betonlarda, Pompalý ve pompasýz hazýr beton üretiminde kullanýlabilir. Rayiç No ve Açýklamasý /B02 - Yüksek Oranda Su Azaltýcý/Süper Akýskanlastýrýcý (Sývý) Ýlgili Standart TS EN 934-2:2011+A1:2013, Çizelge 3.1/3.2 Avantajlarý Katkýsýz betona göre, daha düþük su/çimento oranýnda yüksek iþlenebilirlik ve kolay pompalanabilirlik saðlar. Az vibrasyonla bile iyi yerleþme saðlar Betona düzgün yüzey kazandýrýr. Vibrasyon, þiþleme ve iþçilik maliyetlerinden tasarruf saðlar. Hava sürükleyici özelliði ile betonun geçirimsizlðini arttýrýr. UYGULAMA PROSEDÜRÜ VE TALÝMATLARI Yüzey Hazýrlýðý Uygulamaya baþlamadan önce yüzeydeki her türlü kir, toz, yað, zayýf ve oynak parçacýklar, kalkan, kabaran eski uygulamalar, çimento þerbeti gibi kalýntýlar temizlenmelidir. Tozsuz ve ýslak yüzeye beton uygulanmalýdýr. Beton dökümü için en olumsuz ortam, aþýrý sýcak, kuru ve rüzgârlý havalardýr. Yeni yerleþtirilmiþ taze betonda, hýzlý buharlaþma sonucu aþýrý su kaybý olur. Bunun sonucunda çökme kaybý, priz hýzlanmasý, hava boþluklarý ve yüzeyde plastik rötre çatlaklarý meydana gelir. Buda betonun dayanýklýlýðýný olumsuz yönde etkiler. Beto dökerken hava sýcaklýðýnýn 30 C' den fazla olmasý beton için önlemler alýnmasýný gerektirir. Uygulama Koþullarý Yüzey ve ortam sýcaklýðý En az +5 C En fazla +35 C +35 C üzeri sýcaklýklarda su kürü uygulanmalýdýr. 22 BK05-J Yüksek Oranda Su Azaltýcý / Süper Akýþkanlaþtýrýcý Katký

24 BK05-J Yüksek Oranda Su Azaltýcý / Süper Akýþkanlaþtýrýcý Katký Sarfiyat Genel olarak çimento miktarýnýn % 0,5'i (yüzde 0,5) ile %1,5 (yüzde 1,5) arasý ilave edilmesi önerilir. Kullaným dozajý, beton sýnýfý ve özelliklerine göre önceden yapýlacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Tavsiye edilen dozaj aralýðýndan daha fazla oranda kullanýldýðýnda, betonun priz süresi uzar. Karýþtýrma Ýlk olarak Molümer BK05-J, karýþým suyuna katýlýr ve homojen bir karýþým elde edilinceye kadar karýþtýrýlýr. Molümer BK05-J ilave edilmiþ karýþým suyu, taze hazýrlanmýþ ve çökme özelliði düþük betona eklenir ve ~ 3 dakika süresince karýþtýrýlarak döküme hazýr hale getirilir. Uygulama Þekli Yaþ betona þantiyede boþaltma öncesi ilave edilir. Beton dökümden sonra ilk yarým saatten baþlayarak 72 saat boyunca su kürü uygulanmalý, buharlaþma ve su kaybýna karþý yüzeyler su geçirmez örtüler ile rüzgara karþý da rüzgar koruyucularla örtülmelidir C sýcak havalarda 1 saat sonra sulanmaya baþlanmalýdýr ve bu sulama en az 5 gün uygulanmalýdýr. Kullanýlacak Ekipmanlar ve Ekipmanlarýn Temizliði Kullanýlan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Molümer BK05-J kuruyu sertleþtikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. GÜVENLÝK TAVSÝYELERÝ Uygulama esnasýnda, Ýþ ve iþçi saðlýðý kurallarýna uygun iþ elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanýlmalýdýr. Gözlere ve cilde sýçramasý durumunda derhal temiz su ile yýkayýnýz. Yutulmasý durumunda derhal doktora baþvurulmalýdýr. Çocuklarýn ulaþamayacaklarý yerlerde depolanmalýdýr. Ürünlere ait malzeme güvenlik formu (MSDS) için Molümer'e baþvurunuz. TEKNÝK BÝLGÝLER Kimyasal Yapý: Melamin sülfonat esaslý modifiye polimer Görünüm: Sarý homojen likit ph: 8±1 Yoðunluk: 1,16 ± 0,04 kg/lt Klorür: Max %1 Alkali: Max %8 Ambalaj Þekli: 25kg'lýk plastik bidon, 250 kg'lýk varil, 1200 kg'lýk IBC Depolama Þekli ve Ömrü: Serin ve kuru ortamda, direkt güneþ ýþýðýndan ve dondan koruyarak depolanmalýdýr. Ürünün tamamýnýn kullanýlamamasý durumunda,bir sonraki kullaným için bidon kapaðý sýkýca kapatýlmalý ve ürünün hava almasý engellenmelidir. Depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydýr. 23

25 BK05-HB Hazýr Beton Santralleri Ýçin Su Azaltýcý / Akýþkanlaþtýrýcý Kimyasal Katký ÜRÜN TANIMI Çimentonun karma suyu ihtiyacýný yüksek oranda azaltarak erken ve son mukavemetini arttýran, çimentoya yüksek oranda akýþkanlýk kazandýran naftalin sülfonat esaslý beton katký malzemesidir. Kullaným Alanlarý Su/Çimento oraný düþük beton hazýrlanmasýnda, Sýk ve ince demir donatýlý beton imalatýnda, Kendinden yerleþen ve sýkýþan beton imalatýnda, Prefabrik betonlarda, Pompalý ve pompasýz hazýr beton üretiminde kullanýlabilir. Rayiç No ve Açýklamasý /B01 - Su Azaltýcý/Akýskanlastýrýcý (Sývý) Ýlgili Standart: TS EN 934-2:2011+A1:2013, Çizelge 2 Avantajlarý Katkýsýz betona göre, daha düþük su/çimento oranýnda yüksek iþlenebilirlik ve kolay pompalanabilirlik saðlar. Az vibrasyonla bile iyi yerleþme saðlar. Betona düzgün yüzey kazandýrýr. Vibrasyon, þiþleme ve iþçilik maliyetlerinden tasarruf saðlar. Klorür veya korozyona neden olabilecek baþka bir bileþen içermemektedir. UYGULAMA PROSEDÜRÜ VE TALÝMATLARI Uygulama Koþullarý Yüzey ve ortam sýcaklýðý En az +5 C En fazla +35 C +35 C üzeri sýcaklýklarda su kürü uygulanmalýdýr. Sarfiyat Genel olarak çimento miktarýnýn % 0,5'i (yüzde 0,5) ile %1,5 (yüzde 1,5) arasý ilave edilmesi önerilir. Kullaným dozajý, beton sýnýfý ve özelliklerine göre önceden yapýlacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Tavsiye edilen dozaj aralýðýndan daha fazla oranda kullanýldýðýnda, betonun priz süresi uzar. Karýþtýrma Molümer BK05-HB, karýþým suyuna katýlýr ve homojen bir karýþým elde edilinceye kadar karýþtýrýlýr. 24

26 BK05-HB Hazýr Beton Santralleri Ýçin Su Azaltýcý / Akýþkanlaþtýrýcý Kimyasal Katký Molümer BK05-HB ilave edilmiþ karýþým suyu, taze hazýrlanmýþ ve çökme özelliði düþük betona eklenir ve ~ 3 dakika süresince karýþtýrýlarak hazýr hale getirilir. Kullanýlacak Ekipmanlar ve Ekipmanlarýn Temizliði Kullanýlan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Molümer BK05-HB kuruyup sertleþtikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. GÜVENLÝK TAVSÝYELERÝ Uygulama esnasýnda, Ýþ ve iþçi saðlýðý kurallarýna uygun iþ elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanýlmalýdýr. Gözlere ve cilde sýçramasý durumunda derhal temiz su ile yýkayýnýz. Yutulmasý durumunda derhal doktora baþvurulmalýdýr. Çocuklarýn ulaþamayacaklarý yerlerde depolanmalýdýr. Ürünlere ait malzeme güvenlik formu (MSDS) için Molümer'e baþvurunuz. TEKNÝK BÝLGÝLER Kimyasal Yapý: Naftalin sülfonat esaslý Görünüm: Kahverengi homojen sývý ph: 7,5 ± 1,0 Yoðunluk: 1,05 ± 0,02 kg/lt Klorür: %0,005' ten küçüktür Alkali: Max %5 Ambalaj Þekli: 20 kg'lýk plastik bidon, 200 kg'lýk varil, 1000 kg'lýk IBC ve Þantiye Dökme Depolama Þekli ve Ömrü: Serin ve kuru ortamda, direkt güneþ ýþýðýndan ve dondan koruyarak depolanmalýdýr. Ürünün tamamýnýn kullanýlamamasý durumunda, bir sonraki kullaným için kova kapaðý sýkýca kapatýlmalý ve ürünün hava almasý engellenmelidir. Depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydýr. 25

27 Molümer Beton ve Çimento Katkýlarý, insana ve doðaya zarar vermeyen güvenilir hammaddelerden, kullaným amacý ve ruhsat mecburiyetlerine uygun þekilde Kalite Güvence Sistemleri ile üretilmektedir. Molümer Kimyasal Katkýlar grubu, 1982'den beri yeni yapýlarýn inþaatý, bakým ve onarýmý iþlemlerinde ihtiyaç duyulan çözümleri, Ar-Ge çalýþmalarý doðrultusunda inþaat sektörüne baþarýyla sunmaktadýr. 26

28 Notlar

29 Notlar

30 ÝZOTAÞ ÝZOLASYON TUR. TÝC. VE SAN. LTD.ÞTÝ. Ýnönü Mah. Fatih Sultan Cad. No:40 Ayrancýlar-Torbalý / ÝZMÝR (0232) (4 Hat) (0232) molumer molumer molumer

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr

Detaylı

BituGrout Bitümlü Dolgu Harcý Bostik BituGrout, solvent içermeyen, Avrupa Birliði Normlarý na göre üretilen, sýcak uygulamalý, sürekli yüksek elastikiyete sahip, bitümlü dolgu malzemesidir. Kullanýldýðý

Detaylı

TEKNOLATEX 500. Bayındırlık Poz No: /1-i. Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı. Ürün Tanımı:

TEKNOLATEX 500. Bayındırlık Poz No: /1-i. Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı. Ürün Tanımı: TEKNOLATEX 500 Bayındırlık Poz No: 04.613/1-i Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı Ürün Tanımı: Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı. Kullanım

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

Dürüst Geleneksel İnovatif Doğaya Önem Veren Mütevazı Uyumlu

Dürüst Geleneksel İnovatif Doğaya Önem Veren Mütevazı Uyumlu ÜRÜN KATALOĞU Dürüst Geleneksel İnovatif Doğaya Önem Veren Mütevazı Uyumlu Hakkımızda Hakkımızda 1981'den 1981'den beri... beri... 1981 den beri sektörde birçok yalıtım sorununu çözmüş, emin adımlarla

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Enjeksiyon Malzemesi

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Enjeksiyon Malzemesi Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tardigrade ERIR 980 Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Enjeksiyon Malzemesi Tanımı Tardigrade ERIR 980, epoksi esaslı, iki

Detaylı

Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı.

Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı. TEKNOLATEX 500 Bayındırlık Poz No: 04.613/1-i Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı Ürün Tanımı: Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı.

Detaylı

DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI

DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI 30 KG. ( % ) Stoklama Þekli ve Kullaným Süresi: Ahþap palet veya takozlar üzerinde ve kuru ortamlarda maksimum 4 aya kadar stoklanabilir. Kullaným Talimatý: Su / Alçý oraný yaklaþýk

Detaylı

Bitümento BT2K 600. Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

Bitümento BT2K 600. Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Bitümento BT2K 600 Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Kullanım Yerleri Temel, perde duvar ve bodrum gibi zemin altı

Detaylı

Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı.

Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı. TEKNOLATEX 500 Bayındırlık Poz No: 04.613/1-I Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı Ürün Tanımı: Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı.

Detaylı

KATKI MADDELERİ. Günümüzde KATKISIZ BETON ÜRETİMİ ENDER! DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

KATKI MADDELERİ. Günümüzde KATKISIZ BETON ÜRETİMİ ENDER! DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: KATKI MADDELERİ KATKI MADDELERİ Günümüzde KATKISIZ BETON ÜRETİMİ ENDER! DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: KATKI MADDELERİ İLAÇ DEĞİLDİR. KÖTÜ HAZIRLANMIŞ BETONU DÜZELTMEZ. KATKI MADDELERİ HER TİP ÇİMENTO, AGREGA

Detaylı

MasterSeal P 625. Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kuru, Nemli ve Islak Yüzey Astarı TANIMI

MasterSeal P 625. Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kuru, Nemli ve Islak Yüzey Astarı TANIMI TANIMI MasterSeal P 625, epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, kuru, nemli, ıslak beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde de kullanılabilen astar malzemesidir. TS EN 13813 ve TS EN 1504-2,

Detaylı

UYGULAMA ŞARTNAMESİ. POZ NO. BT-003/-004 DÜZENLEME 2011 ÖLÇÜ BİRİMİ m 2 DETAY BETOCRETE C-16 /-C-17/-C-21 UYGULAMA METODU (Syf.1)

UYGULAMA ŞARTNAMESİ. POZ NO. BT-003/-004 DÜZENLEME 2011 ÖLÇÜ BİRİMİ m 2 DETAY BETOCRETE C-16 /-C-17/-C-21 UYGULAMA METODU (Syf.1) UYGULAMA ŞARTNAMESİ POZ NO. BT-003/-004 DÜZENLEME 2011 ÖLÇÜ BİRİMİ m 2 DETAY BETOCRETE C-16 /-C-17/-C-21 UYGULAMA METODU (Syf.1) Genel: BETOCRETE C-Serisi katkılar (BETOCRETE C-16/C-17 ve C-21) kullanıma

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Zemin ve Duvar Boyası

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Zemin ve Duvar Boyası Sayfa: 1 / 6 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tardigrade ECSP 260 Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Zemin ve Duvar Boyası Tanımı Tardigrade ECSP 260, epoksi esaslı, iki

Detaylı

Antifriz, çimentonun hidratasyonunu hızlandırıp, dona karşı direnç kazandıran sıva, şap, beton katkı maddesidir. ASTM C Tip C ye uygundur.

Antifriz, çimentonun hidratasyonunu hızlandırıp, dona karşı direnç kazandıran sıva, şap, beton katkı maddesidir. ASTM C Tip C ye uygundur. TEKNOANTİFİRİZ %20 Bayındırlık Poz No: 04.613/ 7 Dondan Koruyucu Priz Hızlandırıcı Katkı Ürün Tanımı: Antifriz, çimentonun hidratasyonunu hızlandırıp, dona karşı direnç kazandıran sıva, şap, beton katkı

Detaylı

MasterFlow 960 TIX. Düşük Sıcaklıklarda Bile Kullanılabilen, Yapısal Sabitlemeler İçin Geliştirilmiş, Çok Hızlı Priz Alan, Çimento Esaslı Ankraj Harcı

MasterFlow 960 TIX. Düşük Sıcaklıklarda Bile Kullanılabilen, Yapısal Sabitlemeler İçin Geliştirilmiş, Çok Hızlı Priz Alan, Çimento Esaslı Ankraj Harcı TANIMI MasterFlow 960 TIX, çimento esaslı, tek bileşenli, macun kıvamlı, ağır yüklere maruz kalan donatıların sabitlenmesi için kullanılan, hazırlanışı ve uygulaması kolay, ankraj ve montaj malzemesidir.

Detaylı

Tasarım Aşaması. TS EN 934-2 Beton Katkıları

Tasarım Aşaması. TS EN 934-2 Beton Katkıları Tasarım Aşaması TS EN 934-2 Beton Katkıları 1 Tasarım Aşaması TS EN 934-2 Beton Katkıları Betonun karışımına giren ve betona istenilen yönde yön veren hammaddelerdir. TS EN 934-2 göre, Tanım: Taze ve/veya

Detaylı

Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kendinden Yayılan, Yarı Elastik Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi

Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kendinden Yayılan, Yarı Elastik Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tardigrade PCSE 250 Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kendinden Yayılan, Yarı Elastik Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi Tanımı Tardigrade PCSE 250, poliüretan esaslı,

Detaylı

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir.

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. İKİ BİLEŞENLİ ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. KULLANIM ALANLARI

Detaylı

HİPER AKIŞKANKANLAŞTIRICI. Aralık, 2017 Kütahya Devrim Mehmet Pattabanoğlu

HİPER AKIŞKANKANLAŞTIRICI. Aralık, 2017 Kütahya Devrim Mehmet Pattabanoğlu HİPER AKIŞKANKANLAŞTIRICI Aralık, 2017 Kütahya Devrim Mehmet Pattabanoğlu Kendiliğinden yerleşen beton; kimyasal katkı ve özel reçeteler kullanılarak yüksek akıcı kıvamda üretilen bir betondur. Yasal

Detaylı

Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı

Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı TEKNOREP 300 Bayındırlık Poz No: 04.613/3b Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, elyaf takviyeli, polimer katkılı,

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

ARFEN İNŞAAT TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mahallesi Hakkı İleri Caddesi Gülce Sokak No:22 Hadımköy-Arnavutköy / İSTANBUL

ARFEN İNŞAAT TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mahallesi Hakkı İleri Caddesi Gülce Sokak No:22 Hadımköy-Arnavutköy / İSTANBUL www.arfen.com Üç Bileşenli Darbe Dayanımlı Epoksi Tamir Harcı Ürün Tanımı: Solvent içermeyen, 3 bileşenli, özel gradasyonlu agregalar ve yüksek dayanımlı epoksi reçinelerin birleşiminden oluşan tamir harcıdır.

Detaylı

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOSELF Bayındırlık Poz No: 04.613/3-c Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı Ürün Tanımı: Tek bileşenli, sentetik polimer katkılı, yapışma gücü arttırılmış ince uygulamalar için özel formüle

Detaylı

POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION

POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION INSULEX SU B2X POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION MORTAR TANIMI Polimer bitüm esaslı, iki bileşenli, çok elastik, su bazlı, elyaf takviyeli,

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) Çok Hızlı Priz Alan, Stiren İçermeyen Ankraj Harcı ETA Tanımı MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki biieşenili, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kendinden Yayılan, Anti Statik Kaplama Malzemesi

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kendinden Yayılan, Anti Statik Kaplama Malzemesi Sayfa: 1 / 6 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tardigrade ECAS 290 Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kendinden Yayılan, Anti Statik Kaplama Malzemesi Tanımı Tardigrade ECAS

Detaylı

EKOKAT -IS 101- YALITIMLI İÇ SIVA

EKOKAT -IS 101- YALITIMLI İÇ SIVA EKOKAT -IS 101- YALITIMLI İÇ SIVA 1 EKOKAT IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - IS 101 Yalıtımlı İç Sıva, perlit esaslı iç cephe yalıtım sıvasıdır. KULLANIM ALANLARI : Yalıtımın dış cepheden

Detaylı

MasterTile 700 (Eski Adı Epofuga )

MasterTile 700 (Eski Adı Epofuga ) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Kimyasallara ve Bakterilere Dayanıklı Derz Dolgusu ve Seramik Yapıştırıcısı Tanımı MasterTile 700, epoksi reaksiyon reçine esaslı, seramik, mermer, granit, antiasit seramik,

Detaylı

EKOKAT -DS 101- YALITIMLI DOLGU SIVASI

EKOKAT -DS 101- YALITIMLI DOLGU SIVASI EKOKAT -DS 101- YALITIMLI DOLGU SIVASI 1 EKOKAT DS 101 YALITIMLI DOLGU ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - DS 101 Yalıtımlı Dolgu Sıvası, perlit esaslı dış cephe yalıtım sıvasıdır. KULLANIM ALANLARI : Yapıların dış

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

MasterSeal M 800 (Eski Adı Conipur M 800)

MasterSeal M 800 (Eski Adı Conipur M 800) TANIMI MasterSeal M 800, poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, çatlak örtme (crack bridging) özelliğine sahip, su yalıtım membranıdır. Reaksiyonu çok hızlı olduğundan ancak özel makineler yardımı

Detaylı

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı:

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı: TEKNOMER 600 1K Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, kullanıma hazır, sıvı olarak tatbik edilen, kalitesi yükseltilmiş, sürekli elastik

Detaylı

Yalıtım Çözümleri. inovatif yapı çözümleri

Yalıtım Çözümleri. inovatif yapı çözümleri Yalıtım Çözümleri inovatif yapı çözümleri Bodrum, Temel ve Perde Yal t m 13 Hızlı sertleşen, lifli, 3 mm ile 50 mm arasında uygulanabilen su yalıtım sıvası Yasal onay belgeli Özellikler INTRASIT RZ1 55HSP

Detaylı

BT2K 600 PLUS. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak,

BT2K 600 PLUS. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak, BT2K 600 PLUS Polimer modifiye, Bitüm Kauçuk esaslı, iki bileşenli, su yalıtım malzemesi Kullanım yerleri Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi

Detaylı

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER 2000 EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM Epocell PR, çift bileşenli solventsiz epoksi astarıdır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve epoksi kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur.

Detaylı

Isı, ses ve su yalıtımında devrim yaratan çözüm! Seranit ten...

Isı, ses ve su yalıtımında devrim yaratan çözüm! Seranit ten... Isı, ses ve su yalıtımında devrim yaratan çözüm! Seranit ten... Su geçirmez Isı geçirmez Ses geçirmez Yanmaz İNDEKS SERAMONT 4 SERAMONT BİNA MANTOLAMA ISI-SES-SU YALITIM HARCI 6 SERAMONT U-BİNA MANTOLAMA

Detaylı

Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Yarı Elastik, Self Levelling Kaplama

Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Yarı Elastik, Self Levelling Kaplama TANIMI MasterTop BC 375 N, poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, endüstriyel self levelling zemin kaplama malzemesidir. KULLANIM YERLERİ MasterTop BC 375 N, MasterTop 1324 serisi poliüretan kaplama

Detaylı

HAVAALANI ZEMİN BETONLARI ONARIMI ŞARTNAMESİ

HAVAALANI ZEMİN BETONLARI ONARIMI ŞARTNAMESİ HAVAALANI ZEMİN BETONLARI ONARIMI ŞARTNAMESİ Yüzey Hazırlığı Malzemelerin Seçimi Uygulama Kürleme Ekipmanlar 1. HASARLAR Havaalanı zemin betonunda tespit edilen hasarlar aşağıdaki resimlerde görülmektedir.

Detaylı

TEKNOFAY. Seramik Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY. Seramik Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY Bayındırlık Poz No: 04.013/1 Seramik Yapıştırıcısı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, polimer katkılı yapışma gücü arttırılmış, kullanıma hazır, seramik ve fayans yapıştırma harcıdır.ts EN 12004 e uygun

Detaylı

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri Baumit, ve Su Yalıtım Ürünleri Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler İleriye yönelik fikirler. Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler Her Yüzey İçin Farklı Ürün Baumit, karo yapıştırıcıları ve derz

Detaylı

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI:

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI: SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOSU SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Doğal zemine oturan veya tabliyeye oturan teras tipi havuzlarda, depolarda, su gören betonarme yüzeylerin İZOTEX markalı Su Yalıtım Membran

Detaylı

3- ÇİMNETONUN KIVAMI VE PRİZ SÜRESİ (TS EN 196-3)

3- ÇİMNETONUN KIVAMI VE PRİZ SÜRESİ (TS EN 196-3) 3- ÇİMNETONUN KIVAMI VE PRİZ SÜRESİ (TS EN 196-3) Deneyin amacı: Deneyde amaç çimento kıvamını sağlayan su miktarını saptamaktır. Çimentonun kıvamı, vikat (vicat) aletinin sondasının serbest bırakıldığı

Detaylı

Baumit ArtlinePutz. Kaplama

Baumit ArtlinePutz. Kaplama Baumit ArtlinePutz Kaplama Ürün Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan, kullanıma hazır, kıvamlı, organik bağlayıcılı, ince kat örtücü bir kaplamadır. Dış ve iç cepheler için tane dokuya sahip bir

Detaylı

ARSECOL. 20 kg Torba göre Açık Gri. Gri. 25 kg Torba Gri. 25 kg Torba uygulandığında Gri. 18 kg Kova Gr / m Beyaz. Yapı Kimyasalları.

ARSECOL. 20 kg Torba göre Açık Gri. Gri. 25 kg Torba Gri. 25 kg Torba uygulandığında Gri. 18 kg Kova Gr / m Beyaz. Yapı Kimyasalları. ASIR 001 - DERZ DOLGU Çimento esaslı, polimer katkılı elastik özellikli, yüksek performanslı geniş ve derin uygulanabilen derz dolgusudur. Suya ve dona dayanıklıdır, ısı farklılıklarının yoğun olduğu yerlerde

Detaylı

Beton zeminler için su dispersiyonlu kür ve kaplama malzemesi

Beton zeminler için su dispersiyonlu kür ve kaplama malzemesi Product Data Sheet Edition 04.03.2008 Revision no: 0 Identification no: 01 08 03 04 005 0 000003 Sikafloor -ProSeal W Beton zeminler için su dispersiyonlu kür ve kaplama malzemesi Ürün Tanımı Sikafloor

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

BT2K PU ELAST. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak,

BT2K PU ELAST. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak, BT2K PU ELAST Bitüm-Poliüretan Esaslı Çift Komponentli Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı Bitüm-Poliüretan esaslı, çift bileşenli, hızlı kürlenen, kalıcı ve yüksek esnekliğe sahip, soğuk uygulanan su yalıtım

Detaylı

Yapı Malzemeleri Karma Suyu ve Katkılar

Yapı Malzemeleri Karma Suyu ve Katkılar Yapı Malzemeleri Karma Suyu ve Katkılar 6.10 Karma Suyu İçilebilir herhangi bir su kullanılabilir Eğer içilebilir su bulunamazsa, eğer kabul edilebilir bir beton karışımı elde edebiliyorsak bazı yabancı

Detaylı

MasterTile 700 (Eski Adı Epofuga )

MasterTile 700 (Eski Adı Epofuga ) TANIMI MasterTile 700, epoksi reaksiyon reçine esaslı, seramik, mermer, granit, antiasit seramik, cam mozaik ve cam tuğla gibi malzemelerin yapıştırılması ve derzlerinin doldurulmasında kullanılan, kimyasallara

Detaylı

MasterLife WP Beton ve harçlar için kristalize etki oluşturarak geçirimliliği azaltan beton katkısı

MasterLife WP Beton ve harçlar için kristalize etki oluşturarak geçirimliliği azaltan beton katkısı TANIMI, betondaki su geçirimliliğini azaltan ve toz olarak kullanılan kristalize kapiler geçirimsizlik katkısıdır., çimento, çok ince işlenmiş silika kumu ve çeşitli özel kimyasallardan oluşmaktadır. Bu

Detaylı

MasterCast 125. Akrilik Dispersiyon Esaslı, Sıva ve Șaplar için Aderans ve Geçirimsizlik Artırıcı Katkı Malzemesi

MasterCast 125. Akrilik Dispersiyon Esaslı, Sıva ve Șaplar için Aderans ve Geçirimsizlik Artırıcı Katkı Malzemesi TANIMI MasterCast 125, akrilik dispersiyon esaslı, sıva ve șaplarda aderans ile geçirimsizliğin artırılması için kullanılan katkı malzemesidir. UYGULAMA ALANLARI İç-dıș mekanlarda, düșey ve yatay uygulamalarda,

Detaylı

IMPERMO SATIŞ KAMPANYASI

IMPERMO SATIŞ KAMPANYASI Kampanya No: 1902.06 FIRSATI KAÇIRMA IMPERMO SATIŞ KAMPANYASI IMPERMO Sodyum Bentonit Esaslı Su ile Şişen Bant IMPERMO ACRYL-300 Akrilik Esaslı Su ile Şişen Bant 1,99 /mt 2,99 /mt Net Fiyat Net Fiyat :

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI

EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI 1 EKOKAT SP 201 YALITIMLI TERAS ŞAPI ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - SP 201 Yalıtımlı Teras Şapı, perlit esaslı, ısı ve ses yalıtımı sağlayan, yanmaz, hafif teras şapıdır. KULLANIM

Detaylı

-Teknoser 100, yapısında bulunan kuvars agregadan dolayı yük ve trafik durumuna göre aşınma direnci istenen mahallerde uygulanır.

-Teknoser 100, yapısında bulunan kuvars agregadan dolayı yük ve trafik durumuna göre aşınma direnci istenen mahallerde uygulanır. TEKNOSER 100 Bayındırlık Poz No: 4.613/F04 gri Yüzey Sertleştirici Ürün Tanımı: Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert kuvars agrega, kimyasal katkılar, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan

Detaylı

Çimento esaslı, tek bileşenli, beton yüzeylere uygulanan, kristalize yapı oluşturan, su ile reaksiyona giren, su yalıtım malzemesidir.

Çimento esaslı, tek bileşenli, beton yüzeylere uygulanan, kristalize yapı oluşturan, su ile reaksiyona giren, su yalıtım malzemesidir. TEKNOMER 100 Bayındırlık Poz No: 04.477/3 Kristalize Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Çimento esaslı, tek bileşenli, beton yüzeylere uygulanan, kristalize yapı oluşturan, su ile reaksiyona giren, su yalıtım

Detaylı

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası Baumit PRIMO 1 Kalın Dokulu Makine Sıvası Ürün Đç ve dış mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Đç mekanlarda son kat olarak kullanılabilir. Dış mekanlarda

Detaylı

MAKİNELERİN VE KAZANLARIN TEMELE MONTAJI. Makine ve Temelin Hazırlanması Malzemelerin Hazırlanması Grout Uygulaması Kürleme

MAKİNELERİN VE KAZANLARIN TEMELE MONTAJI. Makine ve Temelin Hazırlanması Malzemelerin Hazırlanması Grout Uygulaması Kürleme MAKİNELERİN VE KAZANLARIN TEMELE MONTAJI Makine ve Temelin Hazırlanması Malzemelerin Hazırlanması Grout Uygulaması Kürleme 1. MAKİNE VE TEMELİN HAZIRLANMASI 1.1. Ekipmanlar 1- Su jeti 2- Hava kompresörü

Detaylı

Baumit DuoContact. Yapıştırma ve Sıva Harcı

Baumit DuoContact. Yapıştırma ve Sıva Harcı Baumit DuoContact Yapıştırma ve Sıva Harcı Ürün Baumit EPS Isı Yalıtım Sistemleri, taşyünü ve XPS ürünleri için uygun, mineral esaslı toz formda hazır yapıştırma ve sıva harcıdır. Bileşimi Çimento, organik

Detaylı

Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, elyaf takviyeli, polimer katkılı, dayanımı ve esnekliği arttırılmış yapısal ince tamir harcı.

Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, elyaf takviyeli, polimer katkılı, dayanımı ve esnekliği arttırılmış yapısal ince tamir harcı. TEKNOREP 200 Bayındırlık Poz No: 04.613/3a Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Yapısal İnce Tamir Harcı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, elyaf takviyeli, polimer katkılı, dayanımı ve

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI 1 ISIDAÇ 40 ISIDAC 40 Türkiye nin ilk ve tek kalsiyum aluminat çimentosudur 2002 yılından beri sadece Çimsa Mersin fabrikasında

Detaylı

İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME

İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME THERMOMEX ISI,SES YALITIMI ile SU İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME TEMEL ÖZELLİKLER TANIM Yapısında bulunan özel hafif agregalar ve polimerler sayesinde her koşulda kolayca hazırlanıp rahatlıkla uygulanabilen

Detaylı

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir.

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir. Kazan Kimyasalları FINEAMIN 06 Demineralize su kullanlan, yüksek basınçlı buhar sistemleri için korozyon ve kireçlenmeyi önleyici kimyasal Kullanıcı ve Çevre Dostu: FINEAMIN 06, doğada hemen hemen tümüyle

Detaylı

KOROZYON ONARIM ŞARTNAMESİ

KOROZYON ONARIM ŞARTNAMESİ KOROZYON ONARIM ŞARTNAMESİ Hasar Tespiti Yüzey Hazırlığı Malzemelerin Seçimi Uygulama Kürleme Ekipmanlar 1. YÜZEY HAZIRLIĞI Ekipmanlar 1- Mastar / Cetvel 2- Beton kalemi 3- Kırıcı 4- Tel fırça 5- Spiral

Detaylı

TEKNODEKO STANDART. Bayındırlık Poz No: /d. Dekoratif Sıva. Ürün Tanımı:

TEKNODEKO STANDART. Bayındırlık Poz No: /d. Dekoratif Sıva. Ürün Tanımı: TEKNODEKO STANDART Bayındırlık Poz No: 04.476/d Dekoratif Sıva Ürün Tanımı: Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı olup, su itici özelliğine sahip, binaların dış duvar ve ısı yalıtım sistem

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

BAĞLAYICILAR. Alçı harcı, Kireç harcı, Takviyeli kireç harcı, Çimento harcı, Kuru harç, Şap ve sıva harcıdır.

BAĞLAYICILAR. Alçı harcı, Kireç harcı, Takviyeli kireç harcı, Çimento harcı, Kuru harç, Şap ve sıva harcıdır. Yapısal peyzaj unsurlarının oluşturulmasında doğal taş, tuğla, karo, beton plak gibi döşeme, kaplama ve duvar malzemelerinin; Birbiriyle bağlanmasında, Yatay bir zemin üzerine döşenmesinde, Düşey bir zemin

Detaylı

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. SIVA İMALATI... 3 1.1. Sıva harcının hazırlanması... 3 1.2. Sıva harcının tatbik edilmesi... 3 1.3. Sıvamada yardımcı makine ve aletler...

Detaylı

RULO ÜZERİ AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

RULO ÜZERİ AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ RULO ÜZERİ AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ Rulo üzeri akrilik zemin kaplama özellikle tenis kortları, basketbol, voleybol saha zeminleri için geliştirilmiş zemin kaplama sistemidir. Açık hava şartlarında

Detaylı

TEKNOİZOFİX. Bayındırlık Poz No: Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı:

TEKNOİZOFİX. Bayındırlık Poz No: Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı: TEKNOİZOFİX Bayındırlık Poz No: 04.480 Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, polimer katkılı, ısı yalıtım levhalarını (EPS,XPS,taşyünü vb..) beton, tuğla, gaz beton gibi zeminlere

Detaylı

Baumit Vorspritzer. Ön Serpme. Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç.

Baumit Vorspritzer. Ön Serpme. Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç. Baumit Vorspritzer Ön Serpme Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç. Bileşimi Çimento, sıva kumu, katkı maddeleri Özellikler Uygulandığı yüzeyin tutucu

Detaylı

TEKNOFAY FLEX. Bayındırlık Poz No:04.013/1. Esnek ve Yüksek Performanslı Seramik ve Granit Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY FLEX. Bayındırlık Poz No:04.013/1. Esnek ve Yüksek Performanslı Seramik ve Granit Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY FLEX Bayındırlık Poz No:04.013/1 Esnek ve Yüksek Performanslı Seramik ve Granit Yapıştırıcısı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, polimer takviyeli, seramik, porselen, granit, mermer, doğal taş, cammozaik

Detaylı

8+5/8+7/10+5/20+10/1176-1177 TSE BELGESİ SADECE ŞİRKETİMİZDE BULUNMAKTADIR

8+5/8+7/10+5/20+10/1176-1177 TSE BELGESİ SADECE ŞİRKETİMİZDE BULUNMAKTADIR TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 788/245/*4854/978/4787/44/828-245/-./ /201 Talep etmiş Olduğunuz 10 Yıl Garantili YOĞUN SPOR VE YAYA TARAFİĞİ KULLANIM AKREDİTASYONLU TEST RAPORLARI Bulunan

Detaylı

AQUAMAT. Çimento esaslı, fırça ile uygulanabilen sulu sızdırmazlık harcı. Teknik broşür. Açıklama. Renkler: gri, beyaz, açık mavi

AQUAMAT. Çimento esaslı, fırça ile uygulanabilen sulu sızdırmazlık harcı. Teknik broşür. Açıklama. Renkler: gri, beyaz, açık mavi Teknik broşür AQUAMAT Çimento esaslı, fırça ile uygulanabilen sulu sızdırmazlık harcı Açıklama AQUAMAT, çimento esaslı, fırça ile uygulanabilen sulu sızdırmazlık harcıdır. DIN 48'e göre 7 atm'e kadar su

Detaylı

Epoksi akrilat esaslı, çift bileşenli, tiksotropik, kartuşlu, hızlı kürlenen, ankraj epoksisi.

Epoksi akrilat esaslı, çift bileşenli, tiksotropik, kartuşlu, hızlı kürlenen, ankraj epoksisi. TEKNOBOND 400 S Kartuşlu Ankraj Malzemesi Ürün Tanımı: Epoksi akrilat esaslı, çift bileşenli, tiksotropik, kartuşlu, hızlı kürlenen, ankraj epoksisi. Kullanım Alanları: Donatıların ve bağlantı rotlarının;

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi TEKNOMER 400 ASTAR Bayındırlık Poz No: 04.615/1 Su Bazlı, Bitüm Kauçuk Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Alfa Hibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda, ıslak zeminlere

Detaylı

TEKNOMER 400 2K (PP) Bayındırlık Poz No: Polimer Bitüm Esaslı, Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı:

TEKNOMER 400 2K (PP) Bayındırlık Poz No: Polimer Bitüm Esaslı, Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı: TEKNOMER 400 2K (PP) Bayındırlık Poz No: Polimer Bitüm Esaslı, Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: İki bileşenli, polimer bitüm esaslı elyaf katkılı, yüksek elastikiyete sahip, çatlak örtücü,

Detaylı

TEKNOSER BASKI. Baskı Beton. Bayındırlık Poz No: Ürün Tanımı:

TEKNOSER BASKI. Baskı Beton. Bayındırlık Poz No: Ürün Tanımı: TEKNOSER BASKI Bayındırlık Poz No: Baskı Beton Ürün Tanımı: Kuvars agrega ve diğer katkı maddelerinden oluşan, aşınmaya ve tozumaya dayanıklı, taze beton üzerine monolitik olarak kullanılan, kullanıma

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

TEKNOMER 400 2K. Bayındırlık Poz No: Polimer Bitüm Esaslı, Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı:

TEKNOMER 400 2K. Bayındırlık Poz No: Polimer Bitüm Esaslı, Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı: TEKNOMER 400 2K Bayındırlık Poz No: Polimer Bitüm Esaslı, Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: İki bileşenli, polimer bitüm kauçuk esaslı, elyaf fiber takviyeli, yüksek elastikiyete sahip,

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 109 Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SERACARE Çimento Sökücü SERACARE Leke Çıkartıcı SERACARE Derz Temizleyici SERACARE Yüzey Koruyucu 110 Kalekim Yüzey Temizlik

Detaylı

MasterLife WP Beton ve harçlar için kristalize etki oluşturarak geçirimliliği azaltan beton katkısı

MasterLife WP Beton ve harçlar için kristalize etki oluşturarak geçirimliliği azaltan beton katkısı TANIMI MasterLife WP 3760, betondaki su geçirimliliğini azaltan ve toz olarak kullanılan kristalize kapiler geçirimsizlik katkısıdır. MasterLife WP 3760, çimento, çok ince işlenmiş silika kumu ve çeşitli

Detaylı

FOX INJECTION PUR FC 410 INNO-CRETE. Tanımı. Kullanım Yerleri. Avantajları. Pol üretan Esaslı, Yüksek Performanslı Enjeks yon Malzemes

FOX INJECTION PUR FC 410 INNO-CRETE. Tanımı. Kullanım Yerleri. Avantajları. Pol üretan Esaslı, Yüksek Performanslı Enjeks yon Malzemes Düzenleme Tarihi : 04.05.2015 Revizyon No : 2 INNO-CRETE Pol üretan Esaslı, Yüksek Performanslı Enjeks yon Malzemes FOX INJECTION PUR FC 410 Tanımı, Poliüretan esaslı, suyu kesmek ve çatlakları doldurmak

Detaylı

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su.

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su. Baumit ArtlineFarbe Dekoratif Tasarım Boyası Ürün Dış ve iç cepheler için, organik bağlayıcılı, kullanıma hazır bir boyadır. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı

Detaylı

ISI YALITIM VE INNOVATIVE ÇÖZÜMLER 2016-1 Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr Not: Ürün Kataloðu üzerinde belirtilmiþ bütün öneri ve talimatlar genel olarak kendi deney ve tecrübelerimizin

Detaylı

ADERTEK GENEL TANIM. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda ANA ÖZELLİKLER. Yapıştırma Alçısı. n Konutlar. n Ofis ve yönetim binaları

ADERTEK GENEL TANIM. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda ANA ÖZELLİKLER. Yapıştırma Alçısı. n Konutlar. n Ofis ve yönetim binaları ADERTEK Yapıştırma Alçısı GENEL TANIM TANIM ALLEV alçı levha, EPS (genleştirilmiş polistren), XPS (haddelenmiş polistren), mineral yünler (camyünü, taşyünü) ve yalıtımlı kompozit levhaları; tuğla, beton,

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

Baumit MPA 35 L. Perlitli Makine Sıvası

Baumit MPA 35 L. Perlitli Makine Sıvası Baumit MPA 35 L Perlitli Makine Sıvası Ürün Đç ve dış cephelerde kullanılabilen, makine ile ve elle uygulanabilen, fabrikada karıştırılmış hazır kuru çimento bağlayıcılı bir sıvadır. Özellikle gazbeton

Detaylı

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY EX Bayındırlık Poz No: 04.013/1-04.013/4 Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı Ürün Tanımı: Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip C2TE sınıfı porselen, seramik, granit seramik, cotto,

Detaylı

2-bileşenli epoksi esaslı emdirme reçinesi ve astar

2-bileşenli epoksi esaslı emdirme reçinesi ve astar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 09/08/2006 Identification no: 01 08 01 02 021 0 000001 Sikafloor -2420 2-bileşenli epoksi esaslı emdirme reçinesi ve astar Construction Ürün Tanımı Sikafloor -2420 iki bileşenli,

Detaylı

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı Asfalt yüzeyler için dekoratif renkli kaplama Genel Bilgi : KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı asfalt ve beton yüzeylere uygulanan, dekoratif renkli yüzey kaplama sistemidir. Paket

Detaylı

Dekoratif Püskürtme Boya

Dekoratif Püskürtme Boya Dekoratif Püskürtme Boya ADI: Armoni TANIMI: Dekoratif Püskürtme Boya ÜSTÜNLÜKLERİ: Armoni Dekoratif Püskürtme boya çeşitli grenlerde, iç yüzeylere püskürtme yolu ile uygulanan kullanıma hazır bir boya

Detaylı