2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE"

Transkript

1 2013 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2 İÇİNDEKİLER Sayfa {Page} TABLE OF CONTENTS BAŞVURU TAKVİMİ 3 APPLICATION CALENDAR BAŞVURU SÜRECİ AKIŞ DİYAGRAMI 4 / 5 FLOWCHART OF APPLICATION PROCESS 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 6 1. GENERAL INFORMATION, BASIC PRINCIPLES AND RULES 2. BAŞVURU KOŞULLARI 7 2. APPLICATION REQUIREMENTS 3. BAŞVURU İŞLEMLERİ 8 3. APPLICATION PROCEDURES 4. SINAV 9 4. THE EXAMINATION 5. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE EXAMINATION RESULTS 6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI ANNOUNCEMENT OF THE EXAMINATION RESULTS 7. MÜ PROGRAM KONTENJANLARI QUOTAS FOR MU PROGRAMS 8. TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ PREFERENCES AND PLACEMENT PROCEDURES 9. YERLEŞTİRME SONUÇLARI PLACEMENT RESULTS 10. KAYIT REGISTRATION 11. TÜRKÇE YETERLİK TURKISH LANGUAGE PROFICIENCY 12. KISALTMALAR ABBREVIATIONS 2 / 27

3 BAŞVURU TAKVİMİ APPLICATION CALENDAR Başvuru Tarihi Application Period 19 Mart 19 Nisan 2013 March 19 April 19, 2013 MÜYÖS Sınav Tarihi MÜYÖS Examination Date 11 Mayıs 2013 May 11, 2013 Sınav Sonuçları Examination Results 29 Mayıs 2013 May 29, 2013 Tercih İşlemleri Preferences Haziran 2013 June 03 14, 2013 Özel Yetenek Sınavı Aptitude Examination 24 Haziran 04 Temmuz 2013 June 24 July 04, 2013 Yerleştirme Sonuçları Placement Results 11 Temmuz 2013 July 11, 2013 Kesin Kayıt Registration Eylül 2013 September 02 06, 2013 Boş Kontenjanların İlanı Announcement of Empty Quotas 11 Eylül 2013 September 11, 2013 Yedek Kayıt Registration for Empty Quotas Eylül 2013 September 12 13, 2013 Sınav/Başvuru Ücreti 100 USD (Yüz ABD Doları) 80 Euro (Seksen Avro) 200 TL (İkiyüz Türk Lirası) Banka Adı Denizbank, Fikirtepe Şubesi SWIFT Kodu DENITRIS Hesap/IBAN No USD - TR EUR TR TL TR Alıcı İsmi MARMARA ÜNİVERSİTESİ Application/Examination Fee 100 USD (One hundred United States Dollars) 80 Euro (Eighty Euros) 200 TL (Two hundred Turkish Liras) Bank Denizbank, Branch: Fikirtepe SWIFT Code DENITRIS Account/IBAN No USD - TR EUR TR TL TR Account Name (Beneficiary) MARMARA UNIVERSITESI İletişim Contact Information Tel: (dahili 1308) Phone: (ext. 1308) Faks: (+90) Fax: E-posta: Web: Adres Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Göztepe Kampusu Kadıköy - İstanbul / TÜRKİYE Web: Address Marmara Universitesi Rektorlugu Ogrenci Isleri Daire Baskanligi Goztepe Kampusu Kadikoy - Istanbul / TURKEY 3 / 27

4 2013 MÜYÖS Başvuru Süreci Başvuru Tarihleri: 19 Mart 19 Nisan 2013 Web sitesinde dil seçeneğini (Türkçe/İngilizce) kullanabilirsiniz. muyos.marmara.edu.tr Aday Başvuru Formunu eksiksiz doldurunuz. Elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafınızı ilgili alana yükleyiniz. Kaydet işleminden sonra verilen Aday numaranızı ve şifrenizi not ediniz. MÜ nün hesabına Aday No ve Ad Soyad bilgilerinizle başvuru ücretini yatırınız MÜYÖS e girdiniz mi? Hayır Evet Dilerseniz 2012 MÜYÖS puanıyla başvurabilirsiniz MÜYÖS e girmeniz halinde yüksek olan puanınız esas alınır MÜYÖS e girecek misiniz? Evet 02 Mayıs 2012 tarihinden itibaren adresinden 2013 MÜYÖS Sınav Giriş Belgenizin çıktısını alınız. Hayır Başvuru işlemleriniz tamamlanmıştır. 4 / 27

5 2013 MÜYÖS - Application Process Application Period: 19 March 19 April 2013 Select the page language (Turkish / English) on MU website. muyos.marmara.edu.tr Fill in the Application Form online carefully. Upload your recent passport style photograph to the relevant field. Note your Applicant ID and password after saving the form. Pay the application fee into MU account providing your Applicant ID number, First Name and Surname information. Did you take 2012 MÜYÖS? No Yes You have the option to use your 2012 MÜYÖS result for the application. If you take 2013 MÜYÖS though, the highest of the two results will be taken into account. Will you take 2013 MÜYÖS? Yes Print your 2013 MÜYÖS Exam Entrance Card from 02 May 2013, from No You have completed your application process. 5 / 27

6 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1. GENERAL INFORMATION, BASIC PRINCIPLES AND RULES 1.1. Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (MÜYÖS), üniversitemizde okumak üzere yurt dışından başvuracak adayların girmeleri gereken bir sınavdır. Bu sınav Marmara Üniversitesi (MÜ) tarafından yapılmaktadır. Sınav sonuçları diğer bazı üniversiteler tarafından da lisans ve önlisans programlarına öğrenci kabulü için kullanılabilir. MÜYÖS 11 Mayıs 2013 tarihinde yapılacaktır Bu kılavuz, eğitim-öğretim yılı için Marmara Üniversitesinde veya MÜYÖS sonucunu kabul eden Türkiye deki diğer üniversitelerde öğrenim görmek üzere yurt dışından başvurmak isteyen adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır Marmara University Entrance Examination for Students from Abroad, referred to henceforth as MÜYÖS, is an exam to be taken by students from abroad wishing to study at Marmara University (MU). The examination is administered by MU. The exam results can also be used by some other universities for placing students to associate degree and undergraduate programs. The MÜYÖS will be performed on May 11 th, This guide contains the regulations and procedures which must be followed by students from abroad who wish to take MÜYÖS in 2013 in order to study at MU or another university in Turkey accepting the results of MÜYÖS, starting in academic year MÜYÖS sonuçlarının geçerlilik süresi 2 yıldır MÜYÖS results are valid for 2 years Sınava başvurular 19 Mart - 19 Nisan 2013 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır Üniversitemiz ile adaylar arasındaki haberleşmede, Latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce kullanılır MÜYÖS sonuçları üniversitemizde lisans ve/veya önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kullanılmakta olup transfer ve /veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz MÜ, öğrencilerin barınma, burs, geçim ve Türkiye de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez Adaylardan alınan başvuru ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, MÜ Üniversite Yönetim Kurulu ve MÜ Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, MÜ tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için MÜ Senatosu tarafından verilen 1.4. Applications must be submitted via the Internet between March 19 - April 19, All correspondence between MU and applicants must be in Turkish or English, using Latin letters The results of MÜYÖS are applicable only for students who wish to be enrolled in an associate degree or undergraduate (Bachelor and/or Associate) program at MU. MÜYÖS results cannot be used for transfers and/or graduate programs MU is responsible for neither any accommodation or maintenance problems that students may have nor securing a scholarship or a residence permit The application fee must be paid before the upcoming examination date and may not be credited toward future examination dates. A person who pays the fee, but decides not to apply, or one whose application is considered invalid, or one who does not or cannot take the exam, or one who is not allowed to sit the exam or who is expelled from the exam hall, or who fails the exam, or whose exam paper is invalid for any reason, or who pays for any procedure that does not require payment cannot claim the right to a refund of the fees paid. Applications of those who have not paid the examination fee will not be accepted Upon the publication of this Guide, MU reserves the right to make any such changes in the regulations of the examination that may be deemed necessary, following the rulings of executive, legislative, and/or judicial bodies, and/or of the Higher Education Council (YÖK), the Evaluation Committee, the MU Executive Board or the MU Senate. Any such changes will be put into effect by MU. Furthermore, any 6 / 27

7 kararlara göre işlem yapılır MÜYÖS kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır. contingency not specifically covered in this Guide will likewise be dealt with by MU MÜYÖS Guide will be neither published in paper form nor distributed. 2. BAŞVURU KOŞULLARI 2. APPLICATION REQUIREMENTS 2.1. Adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla; a) Yabancı uyruklu olanların (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil), b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 2.1. All applications will be accepted and evaluated on condition that the applicant is either in the final year of their secondary education or has completed the same (stateless people and refugees may also apply) and a) Is a foreign student (including stateless people and refugees), b) Became Turkish citizen by birth and who expatriate him/herself from Turkish citizenship with the permission of Ministry of Internal Affairs and their underage children registered on these people s citizenship expatriation document, providing evidence of ownership of the document for the usage of the rights given by the law with number 5901, c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), e) KKTC uyruklu olup, KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilecektir Adaylardan; a) T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya c) is a foreign student who has taken Turkish citizenship, d) Has Turkish citizenship and completed his/her secondary education in a foreign country except KKTC (including Turkish Schools in a foreign country except KKTC), e) Is a KKTC citizen living in KKTC and completed his/her secondary education in KKTC having GCE AL examination results, or has/will have GCE AL examination results after registering and receiving education in a college or high school in other countries between Applications for the following individuals will not be accepted. The applicants who; a) Has Turkish citizenship (except the ones who have completed his/her secondary education in a foreign country except KKTC), b) Has KKTC citizenship (except the ones who have completed their secondary education in KKTC having GCE AL examination results, and the ones who have/will have GCE AL examination results after registering and receiving education in a college or high school in other countries between ), 7 / 27

8 sahip olacaklar hariç), c) Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), e) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyrukluların, f) Türkiye deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya MÜ tarafından yapılan sınavlarda sahtekarlık yaptıkları saptananların, g) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu adaylar sınava girseler dahi aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır. c) Has dual citizenship with a birthright Turkish citizenship (except the ones who have completed his/her secondary education in a foreign country - including Turkish Schools in that country- except KKTC), d) Has dual citizenship where one is KKTC citizenship (except the ones who completed his/her secondary education in KKTC having GCE AL examination results and the ones who have/will have GCE AL examination results after registering and receiving education in a college or high school in other countries between ), e) Has Turkish citizenship and has attended foreign high schools or foreign embassy schools in Turkey, f) Has been dismissed from an institution of higher education in Turkey due to a disciplinary action or identified as cheater in an examination accomplished by OSYM or MU in previous years, g) Has acted physically or mentally against T.C. or was stripped of his/her Turkish citizenship as a punishment. Even if these individuals take the examination, the scores they obtain will be invalid. 3. BAŞVURU İŞLEMLERİ 3. APPLICATION PROCEDURES 3.1. Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular MÜ nün internet adresinden (www.marmara.edu.tr) yapılacaktır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmeyecektir. Aday Başvuru Formunun Doldurulması ve Aday Numarasının Edinilmesi 3.2. Adaylar başvuru süresi içinde MÜ nün internet adresinden Aday Başvuru Formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatle doldurup Aday numaralarını online almalıdır Aday Başvuru Formuna girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir Formun üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır Applicants living inside or outside Turkey should apply to the Internet address of MU (www.marmara.edu.tr). Applications are accepted only within the application period. Filling in the Application Form and Obtaining your Applicant ID 3.2. All applicants should carefully fill in the Application Form online and obtain their Applicant ID online from the MU website within the application period Applicants are fully responsible for any negative results that occur due to the errors made while filling in the Application Form. Identity fields of the Application Form should be filled in with the information on the applicant s passports without any abbreviations Applicants should also upload their passport style photograph electronically. Since this photograph will be used on the Exam Entrance Card, on the Examination Result Card, as well as for registration and on the Student Identity Card, it must be taken within last three months by the application date, and 8 / 27

9 must be easily recognizable Başvuru formunu doldurup işlemini tamamlayan adaya sistem tarafından Aday Numarası ve şifre verilecektir Aday Numarası, hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın MÜ ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır. Sınav Ücretinin Yatırılması 3.5. Those applicants who have filled in the Application Form and completed the application procedures will be given an Applicant ID and password As the Applicant ID and password is necessary for all stages of the examination and for all future transactions with MU, applicants should record them in a safe and easily accessible place. Paying the Examination Fee 3.7. Sınav ücreti aşağıdaki bilgilerle ödendikten sonra adayların başvurusu onaylanacaktır: a) Hesap/IBAN No: Dolar Hesabı: TR The application will be approved after payment has been made to the following account: a) Account/IBAN No: USD TR Avro Hesabı: TR EURO-TR TL Hesabı: TR TL - TR b) Alıcı: MARMARA ÜNİVERSİTESİ b) Account name (Beneficiary): MARMARA UNIVERSITESI c) Tutar: 100 USD (Yüz ABD Doları) 80 Euro (Seksen Avro) 200 TL (İkiyüz Türk Lirası) d) Açıklama: Aday no-adı-soyadı Örnek: YU ALBERT-EINSTEIN Ödeme sırasında lütfen bu bilgileri vermeyi unutmayınız! e) Türkiye dışından ödemeler için ek bilgi; SWIFT Kodu: DENITRIS f) Türkiye içinden ödemeler için ek bilgi; Banka: Denizbank c) Amount: 100 USD (One hundred United States Dollars) 80 Euro (Eighty Euros) 200 TL (Two hundred Turkish Liras) d) Explanation: Applicant ID-First Name-Surname Example: YU ALBERT-EINSTEIN Do not forget to provide the bank with this information when making the payment! e) Extra information for payments outside Turkey: SWIFT Code: DENITRIS f) Extra information for payments inside Turkey: Bank: Denizbank 3.8. Adaylar, sınav ücretini Türkiye içinden herhangi bir banka şubesinden yatırabileceklerdir Yurt dışından sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini muhabir bir banka veya uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile yatırabileceklerdir Yurt içinden ve yurt dışından sınav ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar: a) Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Başvuru ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir. b) Bankanın masraf olarak alacağı para sınav ücretinin dışında hesaplanmalıdır. c) Sınav ücreti yatırılmadan başvuru geçerli sayılmaz. d) Sınav ücretini yatıran adayların banka 3.8. Applicants in Turkey can deposit the required fee in any branch of the bank Applicants outside Turkey can deposit the required fee from a correspondent bank or any other internationally active bank Applicants, inside or outside Turkey, should be careful about the following points: a) Applicants are considered to have paid the examination fee only after the funds have been transferred and accredited to MU s account. Personal checks, money orders, travelers checks, postal orders, bank notes or any other form of money transfer are not acceptable; bank checks, postal orders or money enclosed in an envelope should not be sent by post. b) The processing fee that will charged by the bank for the service of depositing the examination fee is not included in the examination fee. c) The application will be invalid unless the examination fee has been paid. 9 / 27

10 şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir Başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınava girecekleri sınav salonları 02 Mayıs 2013 tarihinden itibaren MÜ nün internet adresinden duyurulacaktır. Bu tarihten itibaren adayların adresinden Sınava Giriş Belgesi çıktısı almaları gerekmektedir. Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. d) Applicants should check the information on the confirmation slip to make sure it is accurate before leaving the bank. Any mistakes should be corrected immediately List of applicants, whose applications are approved, and the exam halls will be announced on MU s website from May 02, Following this date, applicants should print their Exam Entrance Card from Applicants who do not have the Exam Entrance Card will not be admitted to take the exam. 4. SINAV 4. THE EXAMINATION 4.1. MÜYÖS 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü saat da yapılacaktır Sınava girerken adayların pasaportlarını, Sınava Giriş Belgesini ve sınav ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu yanlarında bulundurmaları zorunludur Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı ve kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç bulundurmamaları gerekir. Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep telefonu ile gelmemeleri önemle rica olunur Adaylar, sınav günü, saat 09.30'dan itibaren kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Sınav saat da başlayacak ve tek oturum şeklinde tamamlanacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir MÜYÖS te Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorular Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Bu 80 soruluk bir test olup, Genel yetenek (45 soru), Matematik (30 soru) ve Geometri (5 soru) sorularından oluşmaktadır. Bu testte Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya alanlarıyla ilgili soru bulunmayacaktır. Diğer test toplam 60 sorudan oluşan Türkçe testidir. Bu testin amacı, adayların Türkçe düzeylerini ölçmek ve belirlemektir MÜYÖS'te uygulanacak iki teste ait sorular, sınav sırasında iki ayrı kitapçık halinde adaylara verilecektir Soru Kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap Kağıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için 4.1. The 2013-MÜYÖS examination will be held on Saturday, May 11, 2013 at 10:00 a.m Applicants should bring their passports, Exam Entrance Cards and bank receipts showing their payment for the exam to the examination hall Applicants must bring soft lead pencils, an eraser, and optionally a pencil sharpener with them; they must not bring cellular phones into the examination hall Following identification check starting at 9.30 a.m., applicants will be admitted to the examination halls. The exam will start at a.m. and will be held in 1 session; therefore applicants should be ready at least 1 hour before the exam starts MÜYÖS consists of two parts. The first is the Basic Learning Skills Test, which will be prepared and given in four languages including Turkish, English, Arabic and Russian. This test will be an 80- question test including 45 abstract reasoning ability questions, 30 mathematics questions and 5 geometry questions. This test does not consist of questions from the fields of physics, chemistry, biology, or geography. The second part is the Turkish Language Proficiency Test, which assesses the applicant s comprehension of written Turkish The two-part examination of MÜYÖS will be applied in two different booklets All of the questions in the booklets are multiplechoice, and the applicant is required to select the right answer from among five alternatives. The applicant should mark the answer sheet carefully, filling in the alternative of his/her choice. Answers will be counted 10 / 27

11 ayrılan yer gelişigüzel işaretlenmişse o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır Cevapların Cevap Kağıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim edecektir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kağıdı değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir. 5. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ as incorrect if more than one choice is marked or if the applicant s marks overflow the given space for the answer Answers marked anywhere other than on the given answer sheet will not be considered valid. Answers written on the booklet will be invalid It is against the rules for applicants to talk, cheat or assist others during the examination. Applicants found disobeying the rules will be disqualified At the end of the examination, applicants, as instructed, will hand in the question booklet with the answer sheet to the person in charge of the examination hall. The answer sheets of applicants whose examination results have been declared invalid because they have broken the rules of the examination or have not returned the necessary documents at the end of the examination will not be evaluated and an Examination Result Card will not be issued. 5. EVALUATION OF THE EXAMINATION RESULTS 5.1. Adayların, MÜYÖS te uygulanacak iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Her test için ayrı ayrı olmak üzere, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak (yani dört yanlış bir doğruyu götürecektir) ham puanlar bulunur MÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi 100 puan üzerinden değerlendirilir Ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür The totals of correct and incorrect answers in each of these MÜYÖS tests will be counted separately. The raw score of each test is obtained by subtracting 1/4 of the number of incorrect answers from the number of correct answers MUYOS Basic Learning Skills Test is scored on a scale of The raw scores are converted to standard scores, the mean of this is 50 and the standard deviation is SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 6.1. Sınav sonuçları sadece MÜ nün internet sayfasında yayınlanacaktır. 6. ANNOUNCEMENT OF THE EXAMINATION RESULTS 6.1. Examination results will only be published on MU website Adaylar, Aday Numarası ve şifre ile sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecektir. İsteyen adaylar bu belgeyi Yurt Dışından Öğrenci Ofisinden şahsen alabileceklerdir Applicants will be able to find out their examination results by using their Applicant ID and password Examination Result Cards will be issued for applicants who have taken the MÜYÖS provided that their exam is valid. Any applicant who wants to receive an Examination Result Card can get his/her card from the Students from Abroad Office personally. 11 / 27

12 7. MÜ PROGRAM KONTENJANLARI 7. QUOTAS FOR MU PROGRAMS 7.1. Lisans programlarına ilişkin bilgiler Tablo 1 de verilmiştir Önlisans programlarına ilişkin bilgiler Tablo 2 de verilmiştir Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara ilişkin bilgiler Tablo 3 te verilmiştir Information related to Bachelor s Degree programs is given in Table Information related to Associate s Degree programs is given in Table Information related to Bachelor s Degree programs in which students are placed by an Aptitude Exam is given in Table / 27

13 Tablo 1: MÜ LİSANS PROGRAMLARININ YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI {QUOTAS OF MU BACHELOR S DEGREE PROGRAMS FOR STUDENTS FROM ABROAD} PROGRAM ADI NAME OF THE PROGRAM Süre (Yıl) {Duration (Year)} Kontenjan {Quota} Katkı payı (TL)* {Tuition Fee*} Özel koşullar** {Special Conditions**} Atatürk Eğitim Fakültesi Ataturk Faculty of Education Almanca Öğretmenliği German Language Teaching ,00 83 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Computer Education and Instructional Technology ,00 Biyoloji Öğretmenliği Biology Teacher Education ,00 Coğrafya Öğretmenliği Geography Teacher Education ,00 Fen Bilgisi Öğretmenliği Science Teacher Education ,00 Fizik Öğretmenliği Physics Teacher Education ,00 Fransızca Öğretmenliği French Language Teaching ,00 85 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Primary Mathematics Teacher Education ,00 İngilizce Öğretmenliği English Language Teaching ,00 15 Kimya Öğretmenliği Chemistry Teacher Education ,00 Matematik Öğretmenliği Mathematics Teacher Education ,00 Okul Öncesi Öğretmenliği Preschool Teacher Education ,00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Guidance and Psychological Counseling ,00 Sınıf Öğretmenliği Elementary Teacher Education ,00 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Social Studies Teacher Education ,00 Tarih Öğretmenliği History Teacher Education ,00 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Turkish Language and Literature Teaching ,00 Türkçe Öğretmenliği Turkish Language Teaching ,00 Zihin Engelliler Öğretmenliği Mentally Handicapped Teacher Education ,00 13 / 27

14 PROGRAM ADI NAME OF THE PROGRAM Süre (Yıl) {Duration (Year)} Kontenjan {Quota} Katkı payı (TL)* {Tuition Fee*} Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) Mentally Handicapped Teacher Education (EE) ,00 Özel koşullar** {Special Conditions**} Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry ,00 14, 15, 86 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy ,00 11, 14 Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Arts and Sciences Alman Dili ve Edebiyatı German Language and Literature ,00 Bilgi ve Belge Yönetimi Information and Records Management ,00 46 Biyoloji Biology ,00 Coğrafya Geography ,00 Fizik Physics ,00 15, 86 Kimya Chemistry ,00 15, 86 Matematik Mathematics ,00 Sanat Tarihi History of Art ,00 Sosyoloji (İngilizce) Sociology (English) ,00 15, 28 Tarih History ,00 Türk Dili ve Edebiyatı Turkish Language and Literature ,00 Hukuk Fakültesi Faculty of Law ,00 Hukuk Fakültesi (İÖ) Faculty of Law (EE) ,00 Güzel Sanatlar Fakültesi Faculty of Fine Arts Sinema ve Televizyon Cinema and Television , / 27

15 PROGRAM ADI NAME OF THE PROGRAM Süre (Yıl) {Duration (Year)} Kontenjan {Quota} Katkı payı (TL)* {Tuition Fee*} Özel koşullar** {Special Conditions**} İktisat Fakültesi Faculty of Economics Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Labor Economics and Industrial Relations ,00 Ekonometri Econometrics ,00 İktisat Economics ,00 İktisat (İngilizce) Economics (English) ,00 15, 28 Maliye Public Finances ,00 İşletme Fakültesi Faculty of Business Administration İşletme Business Administration ,00 İşletme (İÖ) Business Administration (EE) ,00 İşletme (Almanca) Business Administration (German) ,00 83, 124 İşletme (İngilizce) Business Administration (English) ,00 15, 28 İşletme Enformatiği (Almanca) Business Informatics (German) ,00 83, 124 Siyasal Bilgiler Fakültesi Faculty of Political Sciences Kamu Yönetimi (Fransızca) Political Science (French) ,00 85, 128 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İlahiyat Fakültesi Political Science and International Relations (English) Faculty of Theology ,00 15, 28 İlahiyat Theology ,00 121, 708 İlahiyat (İngilizce) Theology (English) ,00 21, 28 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Primary Religion and Moral Education ,00 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) Primary Religion and Moral Education (EE) ,00 15 / 27

16 PROGRAM ADI İletişim Fakültesi NAME OF THE PROGRAM Faculty of Communication Süre (Yıl) {Duration (Year)} Kontenjan {Quota} Katkı payı (TL)* {Tuition Fee*} Özel koşullar** {Special Conditions**} Gazetecilik Journalism ,00 15, 86 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Public Relations and Publicity ,00 15, 86 Radyo, Televizyon ve Sinema Radio, Television and Cinema ,00 15, 86 Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Computer Engineering (English) ,00 15, 28 Biyomühendislik (İngilizce) Bioengineering (English) ,00 15, 28 Çevre Mühendisliği (İngilizce) Environmental Engineering (English) ,00 15, 28 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Electrical and Electronics Engineering (English) ,00 15, 28 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Industrial Engineering (English) ,00 15, 28 Kimya Mühendisliği Chemical Engineering ,00 15, 86 Makine Mühendisliği (İngilizce) Mechanical Engineering (English) ,00 15, 28 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Metallurgical and Materials Engineering (English) ,00 15, 28 Sağlık Bilimleri Fakültesi Faculty of Health Sciences Beslenme ve Diyetetik Nutrition and Dietetics ,00 46 Ebelik Midwifery ,00 38, 46, 78 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Physiotherapy and Rehabilitation ,00 46 Hemşirelik Nursing ,00 38, 46 Sağlık Yönetimi Health Management ,00 46 Teknoloji Fakültesi Faculty of Technology Makine Mühendisliği Mechanical Engineering ,00 16 / 27

17 PROGRAM ADI NAME OF THE PROGRAM Süre (Yıl) {Duration (Year)} Kontenjan {Quota} Katkı payı (TL)* {Tuition Fee*} Özel koşullar** {Special Conditions**} Mekatronik Mühendisliği Mechatronics Engineering ,00 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metallurgical and Materials Engineering ,00 Tıp Fakültesi (İngilizce) School of Medicine (English) ,00 15, 28 Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu School of Banking and Insurance Aktüerya Actuary ,00 46 Bankacılık Banking ,00 46 Sermaye Piyasası Capital Market ,00 46 Sigortacılık Insurance ,00 46 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu School of Physical Education and Sports Spor Yöneticiliği Sports Management ,00 Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu School of Jewelry Technology and Design Takı Tasarımı Jewelry Design , / 27

18 Tablo 2: MÜ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI {QUOTAS OF MU ASSOCIATE S DEGREE PROGRAMS FOR STUDENTS FROM ABROAD} PROGRAM ADI NAME OF THE PROGRAM Süre (Yıl) {Duration (Year)} Kontenjan {Quota} Katkı payı (TL)* {Tuition Fee*} Özel koşullar** {Special Conditions**} Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice Adalet Justice ,00 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School of Health Services Anestezi Anesthesia ,00 Diş Protez Teknolojisi Dental Prosthesis Technology ,00 14 İlk ve Acil Yardım Paramedic ,00 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Pathology Laboratory Techniques ,00 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Medical Imaging Techniques ,00 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Medical Laboratory Techniques ,00 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Vocational School of Social Sciences Bankacılık ve Sigortacılık Banking and Insurance ,00 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Office Management and Executive ,00 Dış Ticaret Foreign Trade ,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Accounting and Tax Implications ,00 Pazarlama Marketing ,00 Turizm Rehberliği Tourist Guiding ,00 15, 86 Turizm ve Otel İşletmeciliği Hosting ,00 15, 86 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Travel Services ,00 15, 86 Yerel Yönetimler Local Government ,00 18 / 27

19 PROGRAM ADI NAME OF THE PROGRAM Süre (Yıl) {Duration (Year)} Kontenjan {Quota} Katkı payı (TL)* {Tuition Fee*} Özel koşullar** {Special Conditions**} Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Vocational School of Technical Sciences Basım ve Yayın Teknolojileri Printing and Publishing Technologies ,00 Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) Printing and Publishing Technologies (EE) ,00 Bilgisayar Programcılığı Computer Programming ,00 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Computer Programming (EE) ,00 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Computer Programming (DE) , Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biomedical Equipment Technology ,00 Elektrik Electric ,00 Elektrik (İÖ) Electric (EE) ,00 Elektronik Haberleşme Teknolojisi Electronic Communications Technology ,00 Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Electronic Communications Technology (EE) ,00 Elektronik Teknolojisi Electronic Technology ,00 Elektronik Teknolojisi (İÖ) Electronic Technology (EE) ,00 Giyim Üretim Teknolojisi Clothing Production Technology ,00 Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) Clothing Production Technology (EE) ,00 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Jewelry Technology ,00 Makine Machinery ,00 Makine (İÖ) Machinery (EE) ,00 Moda Tasarımı Fashion Design ,00 Su Ürünleri Aquatic Products ,00 Su Ürünleri (İÖ) Aquatic Products (EE) ,00 19 / 27

20 Tablo 3: MÜ ÖZEL YETENEK SINAVI İLE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ ALINACAK LİSANS PROGRAMLARININ KONTENJANLARI {QUOTAS OF MU BACHELOR S DEGREE PROGRAMS WHICH ACCEPT STUDENTS FROM ABROAD BY APTITUDE EXAM} PROGRAM ADI NAME OF THE PROGRAM Süre (Yıl) {Duration (Year)} Kontenjan {Quota} Katkı payı (TL)* {Tuition Fee*} Özel koşullar** {Special Conditions**} Atatürk Eğitim Fakültesi Ataturk Faculty of Education Müzik Öğretmenliği Music Teacher Education ,00 Resim-İş Öğretmenliği Art and Crafts Teacher Education ,00 Güzel Sanatlar Fakültesi Faculty of Fine Arts Endüstri Ürünleri Tasarımı Industrial Product Design ,00 Fotoğraf Photography ,00 Geleneksel Türk Sanatları Traditional Turkish Handicrafts ,00 Grafik Graphics ,00 Heykel Sculpture ,00 İç Mimarlık Interior Architecture ,00 Müzik Music ,00 Resim Painting ,00 Seramik ve Cam Ceramics and Glass ,00 Tekstil Textile Arts ,00 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu School of Physical Education and Sports Antrenörlük Eğitimi Sports Coaching Education ,00 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Education and Sports Teacher Education ,00 * Açıklanan katkı payları eğitim-öğretim yılı için geçerli olan yıllık tutarlardır eğitim-öğretim yılında Türk öğrenciler için Bakanlar Kurulu Kararı ile katkı payı miktarları açıklandıktan sonra yurt dışından öğrenciler için yeni miktarlar belirlenecektir. * The tuition fees are the yearly amounts for the academic year After the amount of fees for the academic year has been decided by the Board of Ministers, the fees for students from abroad will be determined. 20 / 27

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 5 YÖS +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 FAX +90236 201 14 48 yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 15/06/2015-26/06/2015 tarihleri arasında

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS SINAV KILAVUZU / EXAMINATION GUIDE 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI İKÇÜYÖS KILAVUZU BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR? Başvuru Süresi: 7 Nisan 2 Mayıs 2014 2014 İKÇÜYÖS Kılavuzunu http://ikc.edu.tr

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. Niğde Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (NÜYÖS),

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOŞULLARI. Skor 290/350

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOŞULLARI. Skor 290/350 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOŞULLARI Abitur (Alman Bakaloryası) En fazla 4 (1-4) ACT (American College Test) Sınavı Fen (Scientific Reasoning),

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ

2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ 2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1. 1.29 MAYIS-YÖS 2015 BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012)

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) BAŞVURU ve KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı) ŞUBAT, 2012

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Marmara Üniversitesine önlisans

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ)

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 21.01.2010, 17.03.2010, 13.02.2013

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ KILAVUZU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ KILAVUZU YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOġULLARI SINAV TABAN PUAN Abitur (Alman Bakaloryası)

Detaylı

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için)

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 1) BAŞVURU ŞARTLARI B- Başvuracak Adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kodu Adı *Hazırlık/ Eğitim Dili ÖSYM Kılavuz Süre kılavuz Türü Kontenjan En Küçük En Büyük KILAVUZ_ Bakınız. Tanıtım Kitapçıkları Linkleri Atatürk Eğitim Fakültesi 107210014

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012-2013 HAZIRLIK ÖĞRETİMİNİ AMERİKA DA TAMAMLAMA PROGRAMI Öğrenci El Kitapçığı 1 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ile Northern Virginia Community

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) KAPSAM MADDE 1 - (1) Bu esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN A BAŞVURU SÜRESİ Başvuru Süresi : 1 Haziran 2015 1 Temmuz 2015 Adres

Detaylı

IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor.

IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor. IDP IELTS Test Merkezleri- Istanbul IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor. İngilizce dil yeterlilikte nitelik kazanmakta amacınız ister yurt içi ya da yurtdışında

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İLE ORTAÖĞRETİMİN TAMAMINI YURT DIŞINDA TAMAMLAYANLARIN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır:

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır: 2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları Başvuruları Başvuruların Başlangıç Tarihi: 25 Şubat 2015 Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015 Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları,

Detaylı

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU 2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

Detaylı

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları Fakülte/YO/MYO Kontenjan Öğretim Dili Uluslararası Tıp Fakültesi

Detaylı