CAM ELYAFLA GÜÇLENDİRİLMİŞ DOĞAL ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CAM ELYAFLA GÜÇLENDİRİLMİŞ DOĞAL ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET"

Transkript

1 CAM ELYAFLA GÜÇLENDİRİLMİŞ DOĞAL ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ Mustafa BAKKAL 1, Mehmet SAVAŞ 2 1 Makina Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul ÖZET Çalışmada doğal elyaf malzemesi olarak atık pamuklu kumaştan elde edilen pamuk iplikçiklerinin, düşük yoğunluklu polietilen matris malzemesiyle birlikte oluşturdukları karma malzemenin mekanik özellikleri incelenmiştir. Atık pamuklu kumaşlar şifanöz makinasından geçirilerek pamuk iplikçikleri halini almışlardır. Karma malzemeler tek vidalı ekstrüder makinasında üretilmişlerdir. Malzeme yapısının homojenliğinin arttırılması amacıyla üretilen plakalar kırıcıdan geçirilerek tekrar ekstrüdere beslenmiştir. Bu geri dönüşüm çevrimi her bir yapı için üç kez tekrar edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında oluşturulan bu karma malzemenin, cam elyafın farklı formlarıyla birlikte oluşturdukları tabakalı karma yapıların mekanik özellikleri incelenmiştir. Yapılan tekrarlı testler sonucu tespit edilen dayanım değerleri yine aynı koşullarda testleri gerçekleştirilen Ford Transit Connect marka aracın ön tampon malzemesinin değerleriyle karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Doğal elyaflar, Karma malzemeler, Polimer matrisli karma malzemeler, Elyaflar, Cam elyaf kompozitler ABSTRACT In this study, mechanical properties of composite laminates reinforced with various forms of glass fibers have been investigated. Tensile testing, impact testing and optical microscopy and SEM analysis results were discussed. The results of glass fiber reinforced novel composite material have been compared with the results of a commercial car front bumper material tests performed in same conditions. Study concludes that glass fiber has positive hybridization effect and increased tensile strengths, elastic modules and impact strengths in laminar hybrid composites. Keywords: Natural fibers, polymer matrix composite materials, waste fabric, laminate composites 1. GİRİŞ Azalan doğal kaynaklarla birlikte bu kaynakların verimli kullanımının öneminin artışı ve yükselen çevresel bilinç, sentetik malzemelerin yerlerini çevresel etkileri daha az olan doğal, biyolojik malzemelerin almasını sağlamıştır. Kyoto protokolü başta olmak üzere emisyon oranlarının düşürülmesine yönelik yaptırımların neticesinde doğal malzemelere yönelik ilgi artmıştır. Karma yapılarda kullanılan elyafların, doğal malzemeler kaynaklı kullanılması yönünde bir eğilim mevcuttur. Daha çok otomotiv sanayinde emisyon oranlarının düşürülmesine yönelik olarak araçların hafifletilmesi ve bunun için de dayanım/ağırlık oranları yüksek olan doğal elyaflar kullanımı gelişmektedir. Doğal elyafların mekanik özellikleriyle ilgili olarak bir çok araştırma yapılmaktadır. 379

2 Örneğin, C. A. B. Vieira ve arkadaşları tarafından 2009 yılında yapılan çalışmada, içerisindeki toplam oranı % 25 olan farklı oranlardaki sisal/cam elyaf katkılı karma malzemenin mekanik özellikleri incelenmiştir. Cam elyaf katkısının artışıyla birlikte çekme ve darbe deneylerinde elde edilen dayanım değerleri artış göstermektedir. Sisal elyafın artışıyla birlikte mekanik özelliklerde düşme gözlenirken su emme kabiliyetinde artış gözlemlenmektedir. Bu artış boyut ve ölçü sabitliği özelliğini düşüren bir etki göstermektedir [1] yılında T. M. Schmidt ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada, reçine transfer kalıplama yöntemiyle oluşturulan sisal-cam elyaflı polipropilen matrisli karma malzemenin geçirgenlik özelliği ile mekanik özellikleri incelenmiştir. Sisal elyaf takviyesi karma malzeme yapısının geçirgenlik özelliğini arttırmakta ve ayrıca mekanik özelliklerin gelişmesine yol açtığı görülmüştür [2]. M. Karina ve arkadaşlarının 2008 yılında yapmış oldukları çalışmada ise palmiye meyvesi demeti elyafı (PMD)-cam elyaf ile polyester matrisli karma malzemenin fiziksel ve mekanik özelliklerini, PMD elyafın uzunluğuna ve elyaf yüklenmesine göre incelemişlerdir. PMD elyafların uzunluklarının karma malzemenin eğilme dayanımına ve malzeme yoğunluğuna gözle görülür bir etki yapmadığı fakat kısa PMD elyaflarının uzun elyaflara göre yüksek su emilimine ve boyutsal değişikliğe yol açtığı tespit edilmiştir. PMD elyaf miktarının artmasıyla karma malzeme eğilme dayanımı ve yoğunluk değerleri düşmekle birlikte hacimsel olarak % oranında PMD elyaf miktarı, polyester reçine eğilme dayanımını % 350 arttırmaktadır [3]. Doğal elyafların pozitif katkı yaptığı bir özellik de karma malzemenin çekme karakteristiğidir. G. Kalaprasad ve arkadaşlarının 2004 yılında yapmış oldukları çalışmada, kısa sisal/cam elyaf katkılı düşük yoğunluklu polietilen (DYPE) matrisli karma malzemenin, elyaf uzunlukları ile çeşitli yüzey işlemlerinin elyaf ve matrisin çekme özellikleri üzerine etkilerini incelemişlerdir. İnceleme sonucunda, karma malzemenin oluşturulması sırasında cam elyaflarının kırılganlık özelliğinin yüksek oluşundan dolayı sisal elyaflara nazaran daha yüksek kırılmalara maruz kaldığı tespit edilmiştir. Bu sonuç sisal/cam elyaf katkılı polietilen karma malzemesinin çekme özelliği sisal elyaf uzunluğuna bağlı olduğunu göstermektedir. Elyaflara uygulanan farklı kimyasal uygulamaları karma malzemenin çekme özelliği üzerinde olumlu yönde değişimlere yol açmıştır. Farklı kimyasallar içerisinden benzil peroksit uygulanan elyaflardan oluşan karma malzemeler en yüksek çekme dayanımı ve modülü değerlerini veren malzemeler olmuştur. Çalışmada kullanılan kimyasal uygulamalar arasında fiyat/performans oranı değerleri göz önüne alındığında asetilen uygulaması en iyi sonucu veren kimyasal olarak tespit edilmiştir [4]. C. Z. Paiva Junior ve arkadaşlarının 2004 yılında yapmış oldukları çalışmada, rami/pamuk karma elyaf polyester matrisli çoklu karma malzemelerinin çekme özellikleri incelenmiştir. Çalışmada çekme yönünde sıralanan rami elyafın hacimsel oranı çoklu karma malzemenin çekme karakteristiğini pozitif anlamda etkilediği, kumaşın ve pamuk elyafın çapının çekme mukavemetine etkisinin minimum olduğu görülmüştür. % 45 hacimsel oranındaki rami elyaf katkısının, saf polyester matrisin çekme gerilmesini % 338 oranında arttırdığı tespit edilmiştir [5]. Doğal elyafların diğer bir özelliği de kimyasal ve mekanik işlemlerin karma malzemede yüksek elyafmatris tutunması sağlamasıdır. S. Panthapulakkal ve arkadaşlarının 2005 yılında yayınladıkları çalışmada, kimyasal ve mekanik olarak hazırlanan buğday sapı elyaflarının termoplastik malzeme içerisinde göstermiş olduğu özellikleri incelemişlerdir. Elyaflar kimyasal içeriğine, yüzey morfolojisine, fiziksel, mekanik ve termal özelliklerine göre incelenmiştir. Kimyasal işlemlerle hazırlanan elyafların yüzey düzensizliklerinin giderildiği ve daha iyi mekanik özellikler gösterdiği tespit edilmiştir. Mekanik işlemlerle hazırlanan elyafların, kimyasal işlemlerle hazırlanan elyaflara göre daha dayanım özellikleri gösterdiği görülmüştür. Bunun nedeni olarak aynı koşullar altında kimyasal işlemle hazırlanmış olan elyafların termoplastik malzeme içerisindeki saçılma (dispersiyon) miktarını azaltması gösterilmiştir [6]. A. Haneefa ve arkadaşlarının 2008 yılında yaptıkları çalışmada ise, muz elyaf-cam elyaf takviyeli polistren matrisli karma malzemenin elyaf içeriği, elyaf yüklemesi ve karmalaşma etkisinin, çekme gerilmesi, elastisite modülü, kopma uzaması ve eğilme özellikleri gibi mekanik özelliklerin üzerine etkisi incelenmiştir. Karma malzemenin ara yüz değişiminin mekanik özellikler üzerine etkisi ayrıca incelenmiş, alkali, benzol klorid ve maleik anhidrit uygulanmış polistren gibi kimyasal işlemlerin çekme özelliklerini iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Kimyasal işlemler neticesinde karma malzemede oluşan gelişmiş elyaf dağılımı, muz elyafın su 380

3 emme kabiliyetinin düşürdüğü, elyaf-matris uyumluluğunu geliştirerek mekanik sabitlik, fiziksel ve kimyasal bağlanmanın oluştuğu görülmüştür [7]. S. K. Samal ve arkadaşlarının 2009 yılında yapmış oldukları çalışmada, Haake çift vidalı ekstrüderde üretilen kısa muz elyaf-cam elyaflı polipropilen matrisli karma malzeme daha sonra basınçlı döküm yöntemiyle bağlama kimyasalı olarak maleik anhidrit uygulanmış polipropilen (MAPP) ve saf polipropilen malzemeyle birlikte üretilen karma malzemeler incelenmiştir. Cam elyafın ve bağlama kimyasalı olan MAPP'ın bulunması karma malzemenin su emme kabiliyetini düşürdüğü görülmüştür. Muz elyaf oranının % 30, cam elyaf oranının % 15 ve bağlama kimyasalı MAPP oranının % 2'ye yükseltilmesi neticesinde karma malzemenin çekme, eğilme ve darbe gerilme değerlerinin yükseldiği görülmüştür [8]. Doğal elyaflar karma malzemelerde pozitif yönlü bir rol üstlense de, mühendislik malzemelerine alternatif oluşturabilecek kadar yeterli değillerdir. Sentetik elyafların pozitif hibrit etkisine ihtiyaçları vardır. Örneğin, K. Jarukumjorn ve N. Suppakarn'ın 2009 yılında yaptıkları çalışmada, cam elyafın sisal/propilen karma malzemesi üzerindeki, karmalaşma (hibritleşme) etkisi incelenmiştir. Sisal/propilen karma malzemesi içerisine cam elyafın katılmasıyla çekme ve eğilme modüllerinde bir farklılık yaratmadan çekme, eğilme ve darbe gerilmeleri değerlerini yükseltmiştir. Cam elyafın malzemedeki artış miktarıyla malzemenin su emme kabiliyetinde düşme görülmüştür. Bu düşüş cam elyaf oranının artmasıyla aynı şekilde devam etmiştir [9]. S. Mishra ve arkadaşlarının 2003 yılında yapmış olduğu çalışmada, sisal/cam karma elyaf ve ananas yaprağı elyafı (AYE)/cam elyaflarının polyester matrisle oluşturdukları karma malzemelerin mekanik performansları incelenmiştir. Biyolojik karma malzemelerin çekme, eğilme ve darbe mukavemetleri karma malzemeye cam elyafın değişik oranlarda katılmasıyla pozitif karmalaşma (hibrit) etkisi görülmüş, dayanım değerlerinde artış gerçekleşmiştir. Çeşitli kimyasal işlemlere uğrayan biyolojik elyaflardan, optimum çekme ve darbe dayanımını sağlayan %5 alkali uygulanmış biyolojik elyaf olduğu görülmüştür [10]. M. Idicula ve arkadaşlarının 2005 yılında yayınladıkları çalışmada kısa uzunluklarda rastgele yerleştirilmiş muz ve sisal elyaf/polyester matrisle oluşturdukları karma malzemelerin mekanik özellikleri incelenmiştir. Karma malzemelerin eğilme dayanımlarında ve eğilme modülünde pozitif karmalaştırma (hibrit) etkisi gözlenmiştir. Çekme dayanımında çeşitli hacimsel katılım oranlarındaki elyafların pozitif karmalaşma etkisi görülmüş olup, maksimum çekme dayanımı muz/sisal oranının 4/1 olduğu durumda gerçekleştiği tespit edilmiştir [11]. Selülozik elyaflar, diğer doğal elyaflardan farklı yapıya sahiptirler. Bünyelerinde sıvı fazda yapılar mevcuttur. H. D. Rozman ve arkadaşlarının 2001 yılında yayınladıkları çalışmada, polipropilen matris içerisinde palmiye meyvesi demeti (PMD) elyafı ve cam elyaf katkısı bulunan karma malzemelerin, PMD yağının eğilme ve çekme özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. PMD elyafındaki yağ miktarının çıkarılması, eğilme ve çekme modülü ile kopma uzaması değerlerini bir miktar düşürmesi yanında, eğilme ve çekme dayanımları ile tokluk değerlerini önemli ölçüde arttırdığı görülmüştür. Yapılan ön çalışmalarda matris içerisindeki PMD ve cam elyaflarının her ikisinin de bulunması, elyafların birbirleriyle olan etkileşimi sebebiyle karma malzemedeki polipropilen malzemesinin çekme ve eğilme gerilme değerlerini düşürdüğü tespit edilmiştir [12]. 2. DENEY 2.1 Malzeme Çalışmada doğal elyaf malzemesi olarak kullanılan pamuk iplikçikleri, LİNENS Pazarlama AŞ firması tarafından temin edilen reaktif boyalı, rinbana örgülü, 30 Ne iplikten %100 pamuklu atık kumaşlardan elde edilmiştir. Matris malzemesi olarak PETKİM AŞ marka G03-5 marka DYPE malzeme kullanılmıştır. Tabakalı karma malzeme oluşturulurken, sentetik elyaf olarak METYX Composites firmasının LT 850E10C markalı cam elyafı kullanılmıştır. 381

4 2.2 Yöntem Çalışmada, piyasada kullanılan ön tampon malzemesinin laboratuar ortamında elde edilen çekme ve darbe testleri sonuçları ile yine aynı laboratuar ortamında tespit edilen DYPE malzeme, pamuk elyaf takviyeli karma malzeme, cam elyafın farklı formlarının kullanıldığı tabakalı karma malzemelerin mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır Karma malzeme üretimi Çalışmada karma malzeme, atık pamuklu kumaş ile DYPE malzemesinin, Ün-Mak AŞ firması tarafından özel olarak imal edilen ekstrüzyonda üretilmesiyle elde edilmiştir. Ekstrüderdeki vida kovan arası muhtemel sıkışmaların önlenmesi ve levha kalıbındaki tıkanmaların önlenmesi amacıyla kumaşlar BALKAN DT-10 marka şifanöz makinasında geri dönüşüm işlemine tabi tutularak pamuk iplikçikleri haline getirilmişlerdir. Karma malzemelerin ekstrüderdeki üretim sırasında uygulanan sıcaklıklar Çizelge 1'de gösterilmiştir. Ekstrüderde eriyik haline getirilen karma malzemeler küçük parçalar haline getirilmişlerdir. Bu parçalar daha sonra kırıcıda (granulator) parçalanarak tekrar ekstrüdere beslenecek şekilde granül halini almışlardır. Yapılan bu geri dönüşüm çevrimiyle, takviye malzemesiyle matris malzemesinin homojen şekilde karışması sağlanmıştır. Çalışmada bu geri dönüşüm çevrimi her bir malzeme için 3 kez tekrarlanmıştır. Çizelge 1. Üretim değişkenleri Malzeme Isıtıcı 1 ( C) Isıtıcı 2 ( C) Isıtıcı 3 ( C) Kalıp Isıtıcısı ( C) Ekstrüder Vida Hızı (rpm) Saf DYPE Karma Malzeme Son kırma aşamasından sonra eriyik haldeki karma malzeme merdanelerden geçirilerek preslenmeye hazır hale getirilirler. Merdanelerden çıkan malzeme etüve alınır. Önceden 190 C sıcaklığa getirilmiş olan etüvde yaklaşık 15 dakika bekletilen tabakalı yapılar soğumalarına izin verilmeden hidrolik pres altına konularak 4000 kg kuvvet altında preslenerek plakalar oluşturulmuştur. Malzeme pres altında yaklaşık 20 dakika bekletilerek soğuması sağlanmış ve böylece malzemenin boyutsal kararlılığı sağlanmıştır. Merdaneler arası mesafe 5 mm'ye ayarlanmış olup, pres sonrası elde edilen karma malzeme kalınlıkları 5-7 mm arasında değişmiştir. Çalışmada, saf (takviyesiz) düşük yoğunluklu polietilen (DYPE) G-03 ve ağırlık olarak % 15 oranında pamuk elyaf takviyeli karma malzemelerin, 90 /0 örme cam elyafı ve 3-5 cm boyutlarındaki serbest cam elyafla yaptıkları tabakalı karma malzemeler kullanılmıştır. Pamuk elyaf takviyeli karma malzemesi için özelliklerin homojen bir dağılım göstermesi için 3 kez ekstrüzyon işleminden geçirilmiştir. Çalışmada kullanılan farklı ağırlık oranlarındaki karma malzemelerin yapıları ve ağırlıkça katılım oranları Çizelge 2 de gösterilmektedir. 382

5 Çizelge 2. Deney malzemelerinin ağırlık oranları ve yapıları Kısaltma Malzeme Yapı Ağırlık yüzdeleri DYPE Saf polietilen malzeme % 100 DYPE KM Karma malzeme % 85 DYPE + % 15 Pamuk TKM Tabakalı karma malzeme % 85 DYPE + % 15 Pamuk SCE-TKM ÖCE-TKM Kısa cam elyaflı tabakalı karma malzeme Örme cam elyaflı tabakalı karma malzeme % 77 LDPE + % 13 Pamuk + % 10 Cam elyaf % 77 LDPE + % 13 Pamuk + % 10 Cam elyaf 2.3 Mekanik testler Çalışmada, malzemelere iki farklı tekrarlı test uygulanmıştır. Çekme testi sonucunda, malzemenin çekme gerilmesi ve elastiklik modüllerinin tespit edilmiştir. Darbe testi sonucunda ise malzemenin dinamik yükler karşısındaki davranışları, darbe dayanımı tespit edilerek incelenmiştir Çekme deneyi Malzemelerin çekme deneyi ASTM D standardına uygun olarak Shimadzu Autograph AG-IS 50kN çekme cihazı kullanılarak yapılmıştır. Numune boyutları, numune kalınlıklarının 7 mm ve altında olan değerleri için ilgili standarttaki tip I, 7 mm ile 14 mm arasındaki kalınlıklardaki malzemeler için "tip III" ile ifade edilen boyutlara göre belirlenmiştir. Deneylerde her bir malzeme türü için 5 adet numune kullanılmıştır. Çekme deneyi oda sıcaklığında gerçekleştirilip, şekil değiştirme hızı 50 mm/dk. olarak ayarlanmıştır [13]. Çekme deneyi sonunda elde edilen çekme dayanımı ve elastiklik modülü değerlerinin ortalaması alınıp, standart sapma değerleri ile test sonuçlarının normalleştirilerek karşılaştırabilmek için değişim katsayısı değerleri aşağıdaki denklemler uyarınca elde edilmiştir (Denklem 1-3). x m x (1) n s: Standart sapma v: Değişim katsayısı (%) x m : Değerlerin ortalaması x: Her bir değer n: Değerlerin adedi s v 2 x x m n 1 s ( 100% ) (3) x m (2) 383

6 2.3.2 Darbe testi Malzemelerin darbe testleri EN ISO 179:2010 standardına uygun olarak Alşa darbe deney cihazı kullanılarak yapılmıştır. Test numuneleri ilgili standartta belirtilen boyutlarda imal edilmiştir. Numunelere herhangi bir çentik açılmamıştır. Darbe testinde malzemenin kırılma enerjileri skaladan okunup, darbe dayanımları EN ISO 179:2010 standardında mevcut çentiksiz malzemeler için kullanılan formül yardımıyla kj/m2 biriminde hesaplanmıştır (Denklem 4). a cu : Darbe dayanımı (kj/m 2 ) E c : Kırılma enerjisi (J) h: Malzeme kalınlığı (mm) b: Malzeme genişliği (mm) 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 3.1 Test sonuçları Çekme deneyi a cu = (E c x 10 3 )/(h x b) (4) Çalışmada kullanılan malzemelerden elde edilen mekanik özelliklerin karşılaştırılacağı Ford Transit Connect marka otomobilin polipropilen (PP) ile karbon siyahı malzemelerinden imal edilmiş olan ön tampon malzemesinin laboratuar ortamında elde edilen çekme dayanımı ve elastiklik modülü değerleri Çizelge 3 te gösterilmiştir. Çizelge 3. Tampon malzemesi mekanik özellikleri Malzeme Çekme dayanımı, σ ç (MPa) Değişim katsayısı, σ ç (%) Elastiklik modülü, E (MPa) Değişim katsayısı, E (%) Tampon malzemesi 13,3 3, ,85 Ekstrüzyon işlemi sonrasında Çizelge 2 deki ağırlık oranlarına göre oluşturulan plakalardan elde edilen numunelere ait çekme dayanımı ve elastiklik modülü değerleri ile ilgili değişim katsayısı yüzde değerleri Çizelge 4 te gösterilmiştir. Çizelge 4. Deney malzemelerinin çekme dayanımı ve elastiklik modülü değerleri Malzeme Çekme gerilmesi, σ ç (MPa) Değişim katsayısı, σ ç (%) Elastiklik modülü, E (MPa) Değişim katsayısı, E (%) DYPE 9,04 7, ,23 KM 9,89 3, ,63 TKM 9,63 1, ,9 SCE-TKM 10,9 11, ,9 ÖCE-TKM 19,8 13, ,48 384

7 Şekil 1 : Tabakasız malzemelerin çekme dayanım değerleri Şekil 1 de görüldüğü üzere % 15 pamuk takviyesi ile oluşturulan karma malzemenin çekme dayanımı değeri, düşük yoğunluklu polietilen malzemenin çekme dayanım değerinden yaklaşık % 9 daha yüksek çıkmıştır. Burada, karma malzeme içerisindeki takviyelerle matris malzemesi arasında oluşan ara yüzey tutunması sonucu dayanım değerinde bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu artışın, mevcut kullanılan tampon malzemesinin çekme dayanım değerinin altında kaldığı tespit edilmiştir. Şekil 2 : Tabakalı malzemelerin çekme dayanım değerleri Şekil 2'de, % 15 pamuk takviyeli karma malzeme ile cam elyafın farklı formlarının oluşturduğu tabakalı yapıların çekme dayanımları görülmektedir. Cam elyafın kullanıldığı tabakalı yapıların çekme dayanımının cam elyaf olmama durumundaki değerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Cam elyafların yüzeyler arasındaki tutunmadan dolayı malzemeye gelen yükü taşıması sebebiyle dayanımı arttırdığı tespit edilmiştir. Serbest cam elyafın kullanılmasıyla çekme dayanım değeri % 13 oranında artarken, 90 /0 örme cam elyafın kullanılmasıyla bu değer % 200 den fazla artmaktadır. Örme cam elyaflı durumdaki 2 katı aşan bu yüksek artışın sebebi, uzun ve düzenli dizilmiş elyafların yüzeylerinin tabakalar arasındaki tutunma miktarını arttırması olarak belirlenmiştir. 385

8 Tabakalı malzemelerin deney sırasında hasara uğraması, cam elyaf/karma malzeme ara yüzeyinde oluşturulan tutunmanın aşılması sonucu gerçekleşmiş, cam elyafların her hangi bir hasarı söz konusu olmamıştır. Şekil 2 deki grafikte de görüldüğü üzere, örme cam elyaflı tabakalı karma malzemenin (ÖCE-TKM) çekme dayanımı, tampon malzemesi dayanım değerini aşan tek malzeme olduğu görülmüştür. Şekil 3 : Tabakasız malzemelerin elastiklik modülü değerleri Şekil 3 te görüldüğü üzere, pamuk takviyeli karma malzemenin (KM) elastiklik modülü değeri saf DYPE nin değerinden yaklaşık % 47 oranında yüksek çıkmıştır. Burada takviye olarak kullanılan pamuk elyaflarının karma malzemenin elastiklik modülünü geliştirdiği görülmektedir. Bu artışın sebebi olarak, Kartalis ve arkadaşlarının 2000 yılında yapmış oldukları çalışmada da belirttikleri üzere, malzemelerin geri dönüşüm işleminde tekrar ekstrüderde sıcaklığa maruz bırakılmasıyla oluşan yeni çapraz bağların ve organik takviye olan pamuktaki radikallerin başlattıkları polimer zincir dallanmasının bir sonucu olarak gösterilebilmektedir [14]. Bunun sonucunda daha rijit bir yapı ortaya çıkmaktadır. Şekil 4 : Tabakalı malzemelerin elastiklik modülü değerleri 386

9 Şekil 4 te görüldüğü üzere, cam elyaf takviyesi ile elastiklik modülü değerlerinde bir artış söz konusu olmuştur. Serbest cam elyaflı tabakalı karma malzemenin modül değeri % 32, örme cam elyaflı tabakalı karma malzemenin değeri ise yaklaşık % 322 oranında arttırdığı görülmüştür Darbe testi Çizelge 5 te darbe testi sonucu elde edilen darbe dayanımları gösterilmiştir. Çizelge 5. Deney malzemelerinin darbe dayanımı değerleri Darbe dayanımı (kj/m 2 ) Değişim katsayısı (%) Tampon malzemesi ,3 DYPE 656 9,81 KM ,1 TKM ,0 SCE-TKM 479 4,39 ÖCE-TKM 464 6,06 Şekil 5 te görüldüğü üzere, takviyesiz DYPE nin darbe dayanımı, pamuk takviyeli karma malzemenin dayanımının 4 katından daha fazladır. Burada geri dönüşüm işlemi sırasında oluşan termomekanik bozulmayla birlikte polimer zincirlerin ayrışması sonucu gevrek kırılma eğiliminin arttığı, tokluk miktarının düştüğü, dolayısıyla mekanik ve plastiklik özelliklerini azaldığı görülmektedir. Şekil 5 : Tabakasız malzemelerin darbe dayanımları Şekil 6 daki grafikte görüldüğü üzere, cam elyaf takviyesiyle birlikte malzemenin darbe dayanımının arttığı görülmektedir. Serbest cam elyaf tabakalı karma malzemede % 27 oranında arttığı, örme cam elyaf tabakalı malzemede ise % 23 oranında arttığı görülmektedir. Burada serbest cam elyaflarının, dağınık halde bulunmaları sebebiyle yükü farklı doğrultularda taşıyarak sağladığı malzeme tokluğuna katkısı örme elyafın katkısından daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 387

10 Şekil 6 : Tabakalı malzemelerin darbe dayanımları Tarayıcı elektron mikroskobu görüntüleri (SEM) Çalışmada kullanılan elyafların malzemelerin mekanik özelliklerine etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için, çekme deneyi sırasında kopan parçaların kopma yüzeylerinden farklı büyütmelerdeki SEM (tarayıcı elektron mikroskop) görüntüleri çekilmiştir. Bu görüntüler sayesinde liflerin ve ipliklerin düşük yoğunluklu polietilen malzemeyle etkileşimi ve tutunabilirliği hakkında daha rahat fikir elde edilmiştir. Karma malzeme üretiminde ilk ekstrüder aşamasında katılan pamuklu kumaş kırpıntı takviyeleri, geri dönüşüm işlemiyle birlikte giderek elyaf halini almışlardır. İpliklerin elyaf haline dönüşümü ile beraber matris-elyaf tutunma yüzey alanı daha fazlalaşmakta, böylece geri dönüşüm işlemiyle mekanik özelliklerde de bir iyileşme görülmektedir. Şekil 7 deki görüntüden, plastiğin yük altında elyafa tutunduğu anlaşılmaktadır. 388

11 Şekil 7 : Matris yapı-elyaf tutunmalarının SEM görüntüleri (1000x, 3000x, 7000x) 4. SONUÇ Çalışmada, mevcut ticari bir ürünün mekanik özelliklerini karşılayacak, doğal elyaftan yapılmış bir karma malzeme oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaçla tek vidalı ekstrüderde oluşturulan karma malzeme tabakalarının meydana getirdiği, örme cam elyaf takviyeli tabakalı karma malzeme (ÖCE_TKM) oluşturulmuş ve yapılan testler sonucunda, mevcut ticari ürüne göre çekme dayanımında % 49, elastiklik modülü değerinde % 81 ve darbe dayanımı değerinde % 97 artış elde edilerek başarıya ulaşılmıştır. Test sonuçlarına göre, tabakasız yapılarda pamuk elyafı katkısıyla birlikte malzemenin çekme dayanımı ve elastiklik modülü değerlerinin arttığı, darbe dayanımı değerlerinin düştüğü tespit edilmiştir. Dolayısıyla malzemenin rijitlik değerleri artış, tokluk değerlerinde de azalış söz konusu olmuştur. Tabakalı yapılarda ise cam elyafın karma malzeme üzerindeki pozitif hibritleşme etkisiyle, malzemenin çekme dayanımı, elastiklik modülü ve darbe dayanımı değerlerinin arttığı görülmüştür. TEŞEKKÜR Tarayıcı elektron mikroskobu görüntülerinin elde edilmesine vesile olan, Sn. Dr. Ertan ÖZNERGİZ ve Sn. Edhem KAHRAMAN başta olmak üzere bütün İstanbul Teknik Üniversitesi TEMAG Laboratuarı çalışanlarına teşekkür ederiz. 389

12 5. KAYNAKÇA [1] VIEIRA, C. A. B., SUSIN, S. B. S., FREIRE, E., AMICO, S. C., ZATTERA, A. J., Characterization of hybrid composites produced with mats made using different methods, Materials Research, Vol 12, No.4, [2] SCHMIDT, T. M., GOSS, T. M., AMICO, S. C., LEKAKOU, C., Permeability of hybrid reinforcements and mechanical properties of their composites molded by resin transfer molding, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 28, [3] KARINA, M., ONGGO, H., DAWAM ABDULLAH, A. H. VE SYAMPURWADI, A. (2008). Effect of oil palm empty fruit bunch fiber on the physical and mechanical properties of fiber glass reinforced polyester resin. Journal of Biological Sciences, 8, [4] KALAPRASAD, G., FRANCIS, B., THOMAS, S., KUMAR, C. R., PAVITHRAN, C., GROENINCKX, G., Effect of fiber length and chemical modifications on the tensile properties of intimately mixed short sisal/glass hybrid fiber reinforced low density polyethylene composites, Polymer International, 53, [5] PAIVA JUNIOR, C. Z., DE CARVALHO, L. H., FONSECA, V. M., MONTEIRO, S. N., D'ALMEIDA, J. R. M., Analyses of the tensile strength of polyester/hybrid ramie-cotton fabric composites, Polymer Testing, 23, [6] PANTHAPULAKKAL, S., ZERESHKIAN, A., SAIN, M., Preparation and characterization of wheat straw fibers for reinforcing application in injection molded thermoplastic composites, Bioresource Technology, 97, [7] HANEEFA, A., BINDU, P., ARAVIND, I., THOMAS, S., Studies on tensile and flexural properties of short banana/glass hybrid fiber reinforced polystyrene composites, Journal of Composite Materials, 42, [8] SAMAL, S. K., MOHANTY, S., NAYAK, S. K., Banana/glass fiber-reinforced polypropylene hybrid composites: Fabrication and performance evaluation, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 48, [9] JARUKUMJORN, K., SUPPAKARN, N., Effect of glass fiber hybridization on properties of sisal fiber-polypropylene composites, Composites Part B: Engineering, 40, [10] MISHRA, S., MOHANTY, A. K., DRZAL, L. T., MISRA, M., PARIJA, S., NAYAK, S. K., TRIPATHY, S. S., Studies on mechanical performance of biofiber/glass reinforced polyester hybrid composites, Composites Science and Technology, 63, [11] IDICULA, M., NEELAKANTAN, N. R., OOMMEN, Z., JOSEPH, K., THOMAS, S., A study of the mechanical properties of randomly oriented short banana and sisal hybrid fiber reinforced polyester composites, Journal of Applied Polymer Science, 96, [12] ROZMAN, H. D., TAY, G. S., KUMAR, R. N., ABUSAMAH, A., ISMAİL, H. VE MOHD, Z. A. (2001). The effect of oil extraction of the oil palm empty fruit bunch on the mechanical properties of polypropylene-oil palm empty fruit bunch-glass fiber hybrid composites, Polymer- Plastics Technology and Engineering, 40, [13] BAKKAL, M., BODUR, M. S., BERKALP, O.B., YİLMAZ, S., The effect of reprocessing mechanical properties of the waste fabric reinforced composites. J. Mater. Process Tech. 390

13 [14] KARTALIS, C. N., PAPASPRIDES, C. D., PFAENDNER, R., Recycling of post-used PE packaging film using the restabilization technique, Polymer Degredation and Stability, 70,

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET PROSES PARAMETRELERİNİN VE CAM FİBER ORANININ GERİ KAZANILMIŞ PET/CAM FİBER KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ İLE MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİ Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN KAYNAK KABĠLĠYETĠ VE DAYANIMININ ĠNCELENMESĠ

TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN KAYNAK KABĠLĠYETĠ VE DAYANIMININ ĠNCELENMESĠ TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN KAYNAK KABĠLĠYETĠ VE DAYANIMININ ĠNCELENMESĠ Ümit HÜNER, Dr.E. Selçuk ERDOĞAN Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü/EDİRNE umithuner@trakya.edu.tr,eselcuk@trakya.edu.tr

Detaylı

THE EFFECT OF THE THERMOPLASTIC STARCH ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) BASED POLYMER COMPOSITES

THE EFFECT OF THE THERMOPLASTIC STARCH ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) BASED POLYMER COMPOSITES THE EFFECT OF THE THERMOPLASTIC STARCH ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) BASED POLYMER COMPOSITES İlkay ATAR ¹*, İbrahim Halil BAŞBOĞA¹, Kadir KARAKU޹, Fatih MENGELOĞLU¹,

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES

UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES İlkay ATAR ¹*, İbrahim Halil BAŞBOĞA¹, Kadir KARAKU޹, Fatih MENGELOĞLU¹, ² *1 Kahramanmaraş

Detaylı

Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve Darbe Mukavemeti açısından Enjekiyon Parametrelerinin Etkisi

Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve Darbe Mukavemeti açısından Enjekiyon Parametrelerinin Etkisi 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

ATIK KUMAŞ TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN DARBE VE ÇEKME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

ATIK KUMAŞ TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN DARBE VE ÇEKME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) ATIK KUMAŞ TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN DARBE VE ÇEKME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF IMPACT AND TENSILE BEHAVIOURS OF WASTE FABRIC REINFORCED POLYMER COMPOSITES

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 Kurtköy-Pendik 34906 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 646 01 87 Faks : 0 216 646 18 62 E-Posta

Detaylı

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KOMPOZĠT VE SERAMĠK MALZEMELER ĠÇĠN ÜÇ NOKTA EĞME DENEYĠ FÖYÜ BURSA - 2016 1. GĠRĠġ Eğilme deneyi

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Mekanik Özellikler -Çekme dayanımı - Elastiklik modülü -Uzama değeri -Basma dayanımı -Sürünme dayanımı - Darbe dayanımı -Eğme dayanımı - Burulma dayanımı - Özgül ağırlık

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

DOKUMA E-CAM/POLYESTER NANO SİLİKA KOMPOZİTLERİN EĞİLME ÖZELLİKLERİ

DOKUMA E-CAM/POLYESTER NANO SİLİKA KOMPOZİTLERİN EĞİLME ÖZELLİKLERİ XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu 2 5 Nisan 214 DOKUMA E-CAM/POLYESTER NANO SİLİKA KOMPOZİTLERİN EĞİLME ÖZELLİKLERİ Kadir Bilisik, Gaye Yolacan Erciyes Üniversitesi / Mühendislik

Detaylı

İÇERİK Kompozit malzemeler

İÇERİK Kompozit malzemeler İÇERİK Kompozit malzemeler Kullanım alanları Avantaj ve dezavantajları Sınıflandırılması KOMPOZİT MALZEMELER İki veya daha fazla malzemenin makro- düzeyde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve yeni özelliklere

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur.

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur. Kompozit Malzemeler Kompozit malzeme tanımı, temel olarak iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan ve meydana geldiği malzemelerden farklı özelliklere sahip yeni tür malzemeleri

Detaylı

1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2

1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2 1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2 Termoplastik şekillendirme süreçleri Ekstrüzyon-1 3 Ekstrüzyon-2 4 Ekstrüzyon-3 çift vidalı ekstrüzyon sistemleri (co-rotating,

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

Termoplastik Esaslı Polimer Kompozitlerin Üretilmesinde Orman Budama Atıklarının Değerlendirilmesi a

Termoplastik Esaslı Polimer Kompozitlerin Üretilmesinde Orman Budama Atıklarının Değerlendirilmesi a II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Termoplastik Esaslı Polimer Kompozitlerin Üretilmesinde Orman Budama

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

MEKANİK TEST LABORATUVARI

MEKANİK TEST LABORATUVARI MEKANİK TEST LABORATUVARI Darbe Mukavemeti Cihazı (Impact Resistency) Termoplastik malzemelerin darbeye karşı olan rezilyans değerlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Testler; 0.5-50J aralığında değişim

Detaylı

CAM ELYAF TAKVĐYELĐ POLYESTER MATRĐSLĐ KOMPOZĐT MALZEMELERDE (CTP) ELYAF TABAKA SAYISINA BAĞLI MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐN VE DARBE DAYANIMININ ĐNCELENMESĐ

CAM ELYAF TAKVĐYELĐ POLYESTER MATRĐSLĐ KOMPOZĐT MALZEMELERDE (CTP) ELYAF TABAKA SAYISINA BAĞLI MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐN VE DARBE DAYANIMININ ĐNCELENMESĐ Cam Elyaf Takviyeli Polyester Matrisli Kompozit Malzemelerde (CTP) Elyaf Tabaka Sayısına Bağlı Mekanik Özelliklerin ve Darbe Dayanımının Đncelenmesi C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu MALZEME BİLİMİ 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Bilgisi DERSĠN ĠÇERĠĞĠ, KONULAR 1- Malzemelerin tanımı 2- Malzemelerinseçimi 3- Malzemelerin

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir malzeme olarak düşünülebilir. Bu birleşik etki prensibine

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 Kurtköy-Pendik 34906 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 646 01 87 Faks : 0 216 646 18 62 E-Posta

Detaylı

SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ

SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ Seramik Matrisli Kompozitler Seramik malzemeler, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve hafif oldukları (d= 1,5-3,0 gr/cm3) için oldukça çekicidir. Seramik matrisli

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

Plastik Parçanın Performansı Etkilenir:

Plastik Parçanın Performansı Etkilenir: Mekanik Özellikler -Çekme dayanımı - Darbe dayanımı -Uzama - Elastiklik modülü -Basma dayanımı - Özgül ağırlık -Sürünme - Su absorbsiyonu -Kesme dayanımı - Sürtünme katsayısı -Makaslama dayanımı - Modül

Detaylı

CAM FĠBER TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN FĠZĠKSEL VE MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

CAM FĠBER TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN FĠZĠKSEL VE MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ CAM FĠBER TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN FĠZĠKSEL VE MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Alper CUMHUR 1 1 Hitit Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Çorum, Türkiye Özet Dünyadaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

SÜREKLİ ELYAF TAKVİYELİ PA6 ve PP MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN YAPISAL OTOMOTİV KOMPONENT UYGULAMALARINDA İNCELENMESİ

SÜREKLİ ELYAF TAKVİYELİ PA6 ve PP MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN YAPISAL OTOMOTİV KOMPONENT UYGULAMALARINDA İNCELENMESİ SÜREKLİ ELYAF TAKVİYELİ PA6 ve PP MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN YAPISAL OTOMOTİV KOMPONENT UYGULAMALARINDA İNCELENMESİ Umut YERLEŞEN Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, TÜRKİYE Samet ŞAHİN Marmara

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altında elastik ve plastik davranışını belirlemek amacıyla uygulanır. Çekme deneyi, asıl malzemeyi temsil etmesi için hazırlanan

Detaylı

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Polimer molekülünün genel yapısı ve kimyasal karakteri nelerdir? Polimerin kristal yapısı metal ve seramiklerden nasıl farklıdır? Polimerlerin çekme

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres :Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 Kurtköy-Pendik 34906 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks : : E-Posta: Website : 0 216 646 01 87 0

Detaylı

UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ

UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:3, Sayı:2, 2013,1-17/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:3, No:2,2013,1-17 UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ Faruk ŞEN 1*, Bahadır

Detaylı

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Beton Yol Kalınlık Tasarımı Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Esnek, Kompozit ve Beton Yol Tipik Kesitleri Beton Yol Tasarımında Dikkate Alınan Parametreler Taban zemini parametresi Taban zemini reaksiyon modülü

Detaylı

KAYISI ÇEKİRDEĞİ KABUĞU VE CEVİZ KABUĞU KATKILI POLİSTİREN KOMPOZİT ÜRETİMİ

KAYISI ÇEKİRDEĞİ KABUĞU VE CEVİZ KABUĞU KATKILI POLİSTİREN KOMPOZİT ÜRETİMİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖGRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ-BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 (Çalıştay 2012) GRUP ADI: KOMPOZİT PROJE ADI KAYISI

Detaylı

AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ CAM KEÇE TAKVİYELİ POLİFENİLEN SULFİD MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ

AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ CAM KEÇE TAKVİYELİ POLİFENİLEN SULFİD MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 2012, Hava Harp Okulu, İstanbul AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ CAM KEÇE TAKVİYELİ POLİFENİLEN SULFİD MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN KATI PARTİKÜL EROZYON

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

GRUP KOMPOZİT PROJE DANIŞMANI PROF.DR.MEHMET AY TEKNİSYEN G.DENİZ TURHAN GÖKSU

GRUP KOMPOZİT PROJE DANIŞMANI PROF.DR.MEHMET AY TEKNİSYEN G.DENİZ TURHAN GÖKSU ) GRUP KOMPOZİT PROJE DANIŞMANI PROF.DR.MEHMET AY TEKNİSYEN G.DENİZ TURHAN GÖKSU TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖGRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ-BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır.

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Sudan hafif, Çelikten dayanıklı Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Genel Özellikler ULPOLEN, ortalama molekül ağırlığı 4 milyonun üstünde

Detaylı

Şekil 1. Sarkaçlı darbe deney düzeneği

Şekil 1. Sarkaçlı darbe deney düzeneği DARBE DENEYİ Giriş Ani darbelere karşı dayanımı yüksek olan malzeme seçimi için, malzemenin kopmaya karşı olan direnci darbe testi ile ölçülmelidir. Malzemenin ani darbelere karşı dayanımı tokluğu ile

Detaylı

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1. (2001, 11-19 ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP ve NAYLON 6 (PA6 KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

simplan www.standartizolasyon.com

simplan www.standartizolasyon.com simplan www.standartizolasyon.com Kalite Politikamız Kalite ve başarının temelini, doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne alternatif

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI Kemal Tuşat YÜCEL İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI YIĞMA YAPI MALZEME

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

TİO 2 KULLANIMININ PVA ESASLI BİYOBOZUNUR KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye

TİO 2 KULLANIMININ PVA ESASLI BİYOBOZUNUR KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye TİO 2 KULLANIMININ PVA ESASLI BİYOBOZUNUR KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Cansu BAĞIŞ 1,*, Büşra AVCI 1, Emine Şule YALDIZCİ 1, Fatma BOZKURT 1, İbrahim Halil BAŞBOĞA 1, Fatih MENGELOĞLU

Detaylı

Özet. Abstract. Anahtar Kelimeler: PPS-CE, Polimer Kompozit, Mekanik Özellikler.

Özet. Abstract. Anahtar Kelimeler: PPS-CE, Polimer Kompozit, Mekanik Özellikler. %40 Cam Elyaf Katkılı Polifenilensülfit (PPS-CE) Malzemesine PA46 (Poliamid 46), MoS 2 ve Al 2 O 3 Katılmasıyla Elde Edilen Polimer Kompozitin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi *1 Ferhat YILDIRIM, 1 S.

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr Öz:Kompozit malzemelerin mühendislik yapılarının güçlendirilmesinde ve onarımında kullanılması son yıllarda

Detaylı

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15 YMN15 EPDM BAZLI KARIŞIMLAR İÇERİSİNDE KULLANILAN KARBON SİYAHI PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜN VULKANİZASYONA VE NİHAİ ÜRÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ A.M.Eroğlu 1,G. Albayrak 2, İ. Aydın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon Anabilim Dalı Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu

Detaylı

POLİETİLEN VE POLİPROPİLENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELEMESİ (AN INVESTIGATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE)

POLİETİLEN VE POLİPROPİLENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELEMESİ (AN INVESTIGATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE) 7DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 3 sh. 79-87 Ekim 2000 POLİETİLEN VE POLİPROPİLENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELEMESİ (AN INVESTIGATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF POLYETHYLENE

Detaylı

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti. TEKNİK BİLGİ SAYFASI EPOCYL TM NC R2HM-01- Prepreg İşlemleri için Hazırlanmış Reçine Sistemi Genel Özellikler Tanım: EPOCYL TM NC R2HM-01 epoksi tabanlı bir reçine sistemidir, erimiş sıcak prepreg ve basınçlı

Detaylı

Kürleşme sıcaklığı ve süresinin cam/polyester kompozit kirişlerin serbest titreşim ve burkulma davranışına etkileri

Kürleşme sıcaklığı ve süresinin cam/polyester kompozit kirişlerin serbest titreşim ve burkulma davranışına etkileri Kürleşme sıcaklığı ve süresinin cam/polyester kompozit kirişlerin serbest titreşim ve burkulma davranışına etkileri B. Beylergil* İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Özet Bu çalışmada, kürleşme sıcaklığı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 213 (16-28) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 9, No: 1, 213 (16-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:135-631x

Detaylı

Kompozit Malzemeler Takviye Elemanları ve Özellikleri

Kompozit Malzemeler Takviye Elemanları ve Özellikleri Kompozit Malzemeler Takviye Elemanları ve Özellikleri Takviye Elemanları Parçacık takviye elemanları, süreksiz takviye elemanları ve sürekli (fiber) takviye elemanları olarak sınıflandırmak mümkündür.

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI)

MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI) MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI) Bölüm 10. Kompozitler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR KOMPOZITLER Kompozit, temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya malzeme

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

PARTİKÜL TAKVİYELİ POLYESTER KOMPOZİTLERİN EĞİLME VE BASMA ÖZELLİKLERİ

PARTİKÜL TAKVİYELİ POLYESTER KOMPOZİTLERİN EĞİLME VE BASMA ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDÝSLÝK BÝLÝMLERÝ DERGÝSÝ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CÝLT SAYI SAYFA : 1995 : 1 : 2-3 : 153-159 PARTİKÜL

Detaylı

PETİLEN YY F00556 FİLM İŞLEME ŞARTLARI VE FİLM ÖZELLİKLERİ

PETİLEN YY F00556 FİLM İŞLEME ŞARTLARI VE FİLM ÖZELLİKLERİ PETİLEN YY ŞİŞİRME İLE FİLM EKSTRUZYONU PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN FABRİKASI PETİLEN YY F6 FİLM İŞLEME ŞARTLARI VE FİLM ÖZELLİKLERİ.. PETİLENYY ŞİŞİRME FİLM ÖZELLİKLERİ PETİLEN

Detaylı

RTM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN CAM/POLYESTER KOMPOZİT PLAKALARDA CAM-DOKUMA TİPİ, İSTİFLEME SIRASI VE TABAKA SAYISININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

RTM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN CAM/POLYESTER KOMPOZİT PLAKALARDA CAM-DOKUMA TİPİ, İSTİFLEME SIRASI VE TABAKA SAYISININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ RTM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN CAM/POLYESTER KOMPOZİT PLAKALARDA CAM-DOKUMA TİPİ, İSTİFLEME SIRASI VE TABAKA SAYISININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ Raif SAKİN* 1, Yakup DABAN 2 1 Balıkesir Üniversitesi Edremit

Detaylı

YAY TAKVİYESİNİN PLASTİK DİŞLİLERİN STATİK KOPMA DAYANIMLARINA ETKİSİ

YAY TAKVİYESİNİN PLASTİK DİŞLİLERİN STATİK KOPMA DAYANIMLARINA ETKİSİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 401-405 TEKNOLOJİ YAY TAKVİYESİNİN PLASTİK DİŞLİLERİN STATİK KOPMA DAYANIMLARINA ETKİSİ Hilal CAN* Faruk MENDİ** Mustafa BOZDEMİR* * Pamukkale Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Sigma 5 116-128, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article CAM DOKUMA KUMAŞLA ÜRETİLMİŞ KOMPOZİTLERİN DARBE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

DAYANIM İLE İLİŞKİLİ MALZEME ÖZELİKLERİ

DAYANIM İLE İLİŞKİLİ MALZEME ÖZELİKLERİ DAYANIM İLE İLİŞKİLİ MALZEME ÖZELİKLERİ Dayanım, malzemenin maruz kaldığı yükleri, akmadan ve kabiliyetidir. Dayanım, de yükleme değişebilmektedir. kırılmadan şekline ve taşıyabilme yönüne göre Gerilme

Detaylı

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER Prof.Dr.Ahmet Aran - İ.T.Ü. Makina Fakültesi METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLER KARMA MALZEMELER METAL MATRİSLİ KARMA MALZEMELER MMK ÜRETİM YÖNTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Metal,

Detaylı

FRP Donatı Çekme Testlerinde Numune Başlık Özeliklerinin Çekme Test Sonuçlarına Etkilerinin Araştırılması

FRP Donatı Çekme Testlerinde Numune Başlık Özeliklerinin Çekme Test Sonuçlarına Etkilerinin Araştırılması FRP Donatı Çekme Testlerinde Numune Başlık Özeliklerinin Çekme Test Sonuçlarına Etkilerinin Araştırılması 1 Ferhat AYDIN, 1 Yunus EKİZ, 1 Mehmet SARIBIYIK ve 2 Ali SARIBIYIK * 1 Sakarya Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KOMPOZİT DENEYLERİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KOMPOZİT DENEYLERİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı; plastik matrisli e-camı takviyeli düzlemsel kompozit plakanın çekme dayancı, eğme dayancı ve darbe dayancının saptanması ve kırılma analizinden hareketle delaminasyon (tabaka

Detaylı

Kimyasal, Harçlı ve Mekanik Ankrajların Çekme ve Kesme Yükleri Altındaki Davranışları ' Tablo 6. Yüksek Dayanımlı Betona Ekilen Ankrajların Statik Çekme Yüklemesi Deney Sonuçları Deney Kodu HCH12L04T HCH12L06T1

Detaylı

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008 MAKİNA * ENDÜSTRİ Prof.Dr.İrfan AY Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU Öğr. Murat BOZKURT * Balıkesir - 2008 1 PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ METALE PLASTİK ŞEKİL VERME İki şekilde incelenir. * HACİMSEL DEFORMASYONLA

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ Murat Yavuz SOLMAZ*, İsmail

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

LABORATUAR DENEY ESASLARI VE KURALLARI

LABORATUAR DENEY ESASLARI VE KURALLARI GİRİŞ 425*306 Makine Mühendisliği Laboratuarı dersinde temel Makine Mühendisliği derslerinde görülen teorik bilgilerin uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır. Deneysel çalışmalar, Ölçme Tekniği, Malzeme

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS T E CHAPTER 2 Eksenel MECHANICS OF MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Yükleme Fatih Alibeyoğlu Eksenel Yükleme Bir önceki bölümde, uygulanan yükler neticesinde ortaya çıkan

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 Malzemelerin esnekliği Gerilme Bir cisme uygulanan kuvvetin, kesit alanına bölümüdür. Kuvvetin yüzeye dik olması halindeki gerilme "normal gerilme" adını alır ve şeklinde

Detaylı

YAY TAKVİYELİ PLASTİK DİŞLİLERİN YORULMA ÖZELLİKLERİ

YAY TAKVİYELİ PLASTİK DİŞLİLERİN YORULMA ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 3 : 437-441

Detaylı

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik.

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik. Güncelleme: 06.07.2014 Deney Adı Metod / Standart Standart Adı Fiyatı Kapsam / Kapasite Eğme TS 205-1 EN ISO 7438 Eğme deneyi Metalik Malzemelerde 5173 2010 Kaynak Dikişleri A1 2011 Üzerinde Tahribatlı

Detaylı

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method Method. Doküman TEKSTİL VE DERİ /TEXTİLE AND LEATHER 1 DERİ-01 2 DERİ-02 Deri Leather Deri Leather Deri Çekme Mukavemeti ve uzama yüzdesi tayini/determination of tesile strength and percentage extention

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

MERKEZİ TÜPLÜ ÇİFT KILIFLI ONDÜLE ÇELİK BANT ZIRHLI BORU İÇERİSİNE VEYA DİREKT TOPRAĞA DÖŞENEBİLEN FİBER OPTİK KABLO (IEC )

MERKEZİ TÜPLÜ ÇİFT KILIFLI ONDÜLE ÇELİK BANT ZIRHLI BORU İÇERİSİNE VEYA DİREKT TOPRAĞA DÖŞENEBİLEN FİBER OPTİK KABLO (IEC ) MERKEZİ TÜPLÜ ÇİFT KILIFLI ONDÜLE ÇELİK BANT ZIRHLI BORU İÇERİSİNE VEYA DİREKT TOPRAĞA DÖŞENEBİLEN FİBER OPTİK KABLO (IEC 60794-3-12) 1-Kablo Tipi: Fiber Tipi SM 9/125 (G.652 d ) 1310 nm de zayıflama Max.0,36

Detaylı

Buğday Sapı Unu Katkılı Nişasta Esaslı Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Polikaprolakton (PCL) Oranının Etkisi

Buğday Sapı Unu Katkılı Nişasta Esaslı Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Polikaprolakton (PCL) Oranının Etkisi II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 214 - Isparta Buğday Sapı Unu Katkılı Nişasta Esaslı Kompozitlerin Mekanik Özellikleri

Detaylı