DEHA EĞİTİM KURUMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEHA EĞİTİM KURUMLARI"

Transkript

1 GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) 6. ( Yanıt D ): Bu ödüllerden sonra yazdığı kitaplar öncekileri aratır oldu cümlesinde aratır oldu ifadesi bir beğenmeyiş durumunu ifade ettiği için öznel bir ifadedir. Yorum, kişisel bir görüş olduğundan öznel olacaktır. 7. ( Yanıt E ): TÜRKÇE ( 1 7 ) ( Yanıt B ): "eylemi gerçekleştirmede yetersiz kalma" durumunu YETERLİK kurallı bileşik fiilinin olumsuzu sağlar. Bütün vücudu uyuşmuştu; doğrulmak istedi, başını yastıktan kaldıramadı. Olumlu: kaldır-a+bil-di, Olumsuz: kaldır-a+ma-dı Geçişsiz eylem, nesne almayan eylemdir. Bir cümlenin nesne alıp almadığını yükleme neyi? sorusunu sorarak anlayabiliriz. Yanıt bulabiliyorsak bu soruya, nesne vardır ve cümle geçişli olur. ( Yanıt C ): Bu romanın kahramanı, gelişme çağında kentli ailelerin yanına evlatlık verilen bir köylü kızıdır. Bu cümlede gelişme çağı ifadesi kentli ailelerin niteleyicisi gibi kullanılmış. Halbuki köylü kızı nın niteleyicisi olmalıydı. Altı çizili bölüm, bir köylü kızı sözlerinden önce gelmelidir. A) Dünden beri okul çantasını bulamıyor. Bulamıyor (neyi?) çantasını B) Çocukluğumdaki keyifli aile toplantılarını özlüyorum. Özlüyorum (neyi?) aile toplantılarını ( Yanıt C ): O, bugüne dek bir başka ozanın bağına dalmamıştır; (kimseyi taklit etmemiştir) bununla birlikte şairliği gösteriyor ki birçok ozan, onun meyvelerinden çokça beslenecektir. (ondan yararlanacaktır) C) Kimseye belli etmeden usulca gözlerini sildi. sildi (neyi?) gözlerini D) Arda'yı halı sahada futbol oynarken gördüm. Gördüm (neyi?/kimi?) Arda yı ( Yanıt B ): Düş düşebilirsen yitip giden anıların peşine. cümlesi olumlu bir cümle görünümündeyken yitip giden anıların peşine düşemezsin. anlamında olumsuz bir cümledir. E seçeneğindeki Annem yeğenimin ölümüne günlerce ağladı. ağladı (neyi?) yanıt yok ( Yanıt A ): İnsan, bu yeteneği sayesinde madde ve enerjiyi kendi yararına kullanmış, en gelişmiş teknolojileri üretmeyi başarmıştır. Ne var ki bu özellik, insanoğlunun yalnızlığı duyumsamasına; korku, kaygı, üzüntü gibi duyguları öteki canlılara göre çok daha derinden yaşamasına yol açmıştır. Yukarıdaki cümlelerin ilkinde olumlu; ikincisinde olumsuz durum söz konusu edilmiştir. sayesinde olumlu anlamlarla birlikte, ne var ki ifadesi de kendinden önceki yargının tersini kurmak için kullanılır. A seçeneğindeki ifade doğrudur. Yaşamı, olumlu ve olumsuz yönden etkilediği 1

2 12. ( Yanıt D ) : Küçük olan sayıyı 4x alalım. Büyük olan sayıyı 7y alalım. İki sayının toplamı 4x + 7y = 48 Küçük olanın 1/4 ü x bulunur. Büyük olanın 2/7 si 2y bulunur. x 2y = -3 verilmiş. Bulduğumuz iki denklem ortak çözülürse; MATEMATİK ( 8 15 ) 8. ( Yanıt E ) : b nin hangi aralıkta olduğunu bulmak için a nın uç değerleri verilen denklemde yerine yazılır. a = -4 için 3.(-4) b + 2 = 0 a = -2 için 3.(-2) b + 2 = 0 b = -10 bulunur. 4x + 7y = 48 x 2y = -3 b = -4 bulunur. -4 te eşitlik olduğu için kapatılır, -2 de eşitlik olmadığı için açık şekilde gösterilir. Çözüm aralığı [ - 10, -4) bulunur. 9. Sayıların farkı = 8 bulunur. 13. ( Yanıt A ) : Soruyu kutu yöntemiyle çözebiliriz. ( Yanıt A ) : Bir denklem sisteminin sonsuz çözümünün olması için bütün katsayılar birbirine eşit olmalıdır. 3 m n olmalıdır Paranın tamamı 9000 liradır. buradan m = -12 ve n = 21 bulunur. m + n = = ( Yanıt D ) : Bileşik faiz formülünü kullanırsak; F = Faiz miktarı A = Anapara P = Faiz yüzdesi N = Süre 10. ( Yanıt C ) : 3x 2 5 xy 8 y 2 3x x x = 5 ve y = 4 bulunur. Küçük sayı = 4.5 = 20 Büyük sayı = 7.4 = 28 A F A.(1 P) n 8y -y (1 Buna göre çarpanlar (3x + 8y).(x y) bulunur. Seçeneklerde 3x + 8y olduğu için cevap C seçeneğidir ( )t t ) 100 her iki tarafın logaritması alınırsa süre 20 yıl olarak bulunur. 15. ( Yanıt B ) : %30 karla liraya satılan bu malın alış fiyatı 11. ( Yanıt B ) : Verilen bölümlü ifadelerin hepsinin eşit olması için ortak bir sayıda eşitlemeye çalışalım. Mesela hepsini bir yapmaya çalışalım. Bunun için; a = 0,2, b = 0,3 ve c = 0,25 alınabilir. Soru kökünde sayılar negatif verildiği için; a = -0,2, b = -0,3 ve c = -0,25 alınır. Buna göre sayıların sıralaması b < c < a şeklinde olur liradır. Bu mala alış fiyatının %20 si kadar indirim yani lira indirim yapılırsa bu mal liraya satılır liralık bir malı liraya satarsak %10 karla satılmış olur. 2

3 ALAN BİLGİSİ TESTİ SORU İ ( ).TARİH ( 16 20) 16. ( Yanıt C ) : I. Dünya savaşı öncesi devletler; sömürge toprak arayışı ve silahlanma yarışına girmişler buda bloklaşmayı beraberinde getirmiştir. Rusyanın panslavizm politikası milliyetçilik fikrinin etkisi altında kaldığını göstermektedir. FİNANSAL MUHASEBE ( ) 21. ( Yanıt A ): 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının İşleyişi: Gelecek döneme ait olduğu halde peşin olarak tahsil edilen bir yıldan uzun vadeli gelirler, ait oldukları döneme kadar bu hesaba alacak olarak kaydedilirler. Hesapta bekleyen gelirler, kısa vadeli duruma düştüğünde 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı'na aktarılarak bu hesaba borç kaydedilir. 17. ( Yanıt D ) : Padişah ve istanbul hükümeti mustafa kemal paşayı 9. Ordu müfettişi olarak anadoluya gönderirken; karadeniz bölgesindeki olayları yatıştırmak, asayiş ve güvenliği sağlayarak yeni işgallerin önüne geçmek, orduları terhis edip silah ve cephaneyi toplamayı, itilaf devletlerini kızdırmamayı amaçlamışlardır. Müdafaa-i hukuk cemiyetlerini birleştirip işgalalre karşı milli bir mücadele başlatma mustafa kemal paşanın gizli amaçıdır. Peşin tahsil edilen kira bedeli / 100 Kasa Hesabı 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı / 18. ( Yanıt A ) : Dönemin sonunda 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabında yer alan tutarlarda 1 yılın altına düşeceği için 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına aktarılır. TBMM, Halkın seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu meclistir. Ulusun iradesini devlet yönetimine yansıtmıştır. / GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI / 19. ( Yanıt E ) : Bugünkü Türkiye-Yunanistan antlaşmasında çizilmiştir. sınırı Lozan NOT: A SEÇENEĞİNDEKİ ALACAKLI HESAP GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI OLARAK DÜZELTİLMİŞTİR. 20. ( Yanıt A ) : İzmir ve çevresi gizli antlaşmalarla İtalya ya verilen yerlerdir. Paris Barış Konferansında İngilizler diğer itilaf devletlerinde desteğini alarak bu toprakları Yunanlılara verilmesi kararını aldırmıştır. Alınan bu karar doğrultusunda İzmir, Yunanlılar tarafından 15 Mayıs 1919 da işgal edilmiştir. 3

4 22. ( Yanıt D ): 23. ( Yanıt A ): HAKLAR: MALİ KAR (VERGİ MATRAHI) KURUMLAR VERGİSİ = MALİ KAR * %20 Patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK. KARŞ. HS. 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK. KARŞ. HS. Vergi karşılığının ayrılması kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar. XXX XXX ŞEREFİYE: Bir işletmenin iyi bir kuruluş yerinin olması, iyi üne Hesaplanan Vergi sahip bulunması ile alıcılarında güven ve emniyet yaratması sonucu, rakip işletmelerden daha fazla kar 193 PEŞİN ÖD. VER. VE FON. HS. XXX elde etmesini sağlayan değere şerefiye denir. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ: İşletmenin kuruluşu veya yeni bir şubenin açılması veya işletmenin genişletilmesi sırasında yapılan 371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖD. VER. VE DİĞ. YAS. YÜK. HS. 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS. Dönem içinde ödenen verginin mahsubu noter, harç, vb giderlere kuruluş ve örgütlenme giderleri denir. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ: İşletmenin yeni ürün ve teknolojiler oluşturmak veya XXX XXX Dönem içinde ödenen vergi geliştirmek amacıyla yaptığı giderlere araştırma ve geliştirme giderleri denir. 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK. KARŞ. HS. 371 DÖN. KARI PEŞİN ÖD. VER. VE DİĞ. YAS. YÜK. HS. 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS. Vergi borcunun kesinleşmesi ÖZEL MALİYETLER: İşletmelerin uzun vadeli sözleşmelerle kiraladıkları gayrimenkullerde normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, faaliyetlerini yürütmek amaçlarıyla yaptıkları değişikliklere ve eklere ilişkin giderler 690 DÖNEM KARI / ZARARI HS. 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK. KARŞ. HS. 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS. Dönem karının netleştirilmesi gayrimenkulün ekonomik değerini artırır. Bu giderler özel maliyet bedeli denir XXX XXX XXX

5 24. ( Yanıt C ): 25. ( Yanıt C ): AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: İşletme uzun vadeli yatırım amacıyla HİSSE SENEDİ satın aldığında; NORMAL AMORTİSMAN Bu yönteme; eşit tutarlar yöntemi adı da verilir. Toplam amortismanlar duran varlıkların hizmet sürelerine eşit tutarlar şeklinde dağıtır. Bu yöntemde duran varlığın hurda değeri maliyetinden düşülür. Normal amortisman yöntemini uygulayan işletmeler azalan bakiyeler yöntemine geçiş yapamazlar. %10 daz az; / 240 BAĞLI MEN.KIY 100 KASA HS / En az %10 en fazla %50 ; / 242 İŞTİRAKLER 100 KASA HS / AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİ Normal amortisman oranın iki katı ( Yasal üst sınır %50), uygulanacak oran olarak kabul edilir. Bu oran her yıl maddi duran varlığın itfa edilmemiş maliyetine ( muhasebe değerine) uygulanır. Amortisman süresi normal amortisman oranı dikkate alınarak belirlenir. Son yıl itfa edilmemiş tutarın tamamı amortisman payı olarak kaydedilir. Bu yöntemde genellikle duran varlığın hurda değeri hesaplamalarda göz önünde bulundurulmaz. İlk yıllarda çok sonraki yıllarda az amortisman payı ayrılır. %50 den fazla; / 245 BAĞLI ORTAKLIK 100 KASA HS / Temettü geliri tahsil edildiğinde; %10 daz az; / KASA DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR / En az %10 en fazla %50 ; / KASA İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ / 26. ( Yanıt E ): DEĞERLEME: Geçici yatırım amacı ile satın alınan hisse senetleri dönem sonunda BORSA RAYİCİ ile değerlenir. Söz konusu değerlemede 3 durum söz konusudur. %50 den fazla; / KASA BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR / Alış Değeri = Borsa Rayici ( İşlem yapmaya gerek yok.) Alış Değeri < Borsa Rayici ( Nazım Hesaplarda izlenebilir.) Alış Değeri > Borsa Rayici ( İhtiyatlılık Kavramı gereğince karşılık ayrılır.) / 654 KARŞILIK GİDERLERİ HS 119 MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS / 5

6 29. ( Yanıt D ): DÖNEN VARLIKLAR İÇERİSİNDE YER ALAN HESAP GRUPLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: 10 HAZIR DEĞERLER 11 MENKUL KIYMETLER 12 TİCARİ ALACAKLAR 13 DİĞER ALACAKLAR 15 STOKLAR 17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 27. ( Yanıt D ): Mal Satışları (Aralıklı / Aralıksız Envanter Yönteminde ) / 100 KASA HESABI ( Peşin satılmış ise) 101 ALINAN ÇEKLER HS ( Müşterinin çek ciro veya keşide etmesi durumunda) 102 BANKALAR HESABI ( Mal bedelinin hesaba aktarılması durumunda ) 120 ALICILAR HESABI ( Kredili mal satışı) 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ( Müşterinin senet / bono ciro veya keşide etmesi durumunda) 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS 391 HESAPLANAN KDV HS / 30. ( Yanıt A ): ÖNEMLİ 28. ( Yanıt C ): NOT: Arazi Arsa ya da Bina alımında ödenen Noter, Tapu harcı, Mahkeme Harcı, Komisyon vb. masaraflar ya maliyete eklenir yada dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. Ya Maliyete Eklenir; 252 BİNALAR HS 191 İNDİRİLECEK KDV. HS. 100 KASA HS Ya da Dönem Gideri Olarak Muhasebeleştirilir; 760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ HS. 191 İND. KDV HS. 100 KASA HS İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve borçlarını saymak,ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ayrıntılı olarak saptanması işlemine ENVANTER ÇIKARMAK denir. İşletmenin varlıkları ve borçlarının fiziki sayımının yapılarak muhasebe kayıtlarında yer alan ekonomik değerler ile işletme kaynaklarının gerçek durumu yansıtıp yansıtılmadığına bakılması ve muhasebe kayıtları ile gerçek durum arasındaki farkların ortaya konması işlemine MUHASEBE DIŞI ENVANTER denir. A) Ticari malların sayım ve değerlemesi Muhasebe dışı envanterin yapılmasından sonra,belirlenen durumlara göre muhasebe kayıtlarında gerekli düzeltmelerin yapılması ve düzeltme kayıtlarından sonra, gelir ve gider hesaplarının kar/zarar hesabı ile karşılaştırılarak ilgili döneme ilişkin faaliyet sonuçlarının saptanması işlemine MUHASEBE İÇİ ENVANTER denir. B) Satılan malın maliyetinin kaydı C) Gelir hesaplarının Dönem Karı veya Zararı Hesabına devri D) Alacak senetlerinin tasarruf değeriyle değerlemesine bağlı olarak yapılan kaydı E) Gider hesaplarının Dönem Karı veya Zararı Hesabına devri Bir işletmenin belli bir dönemine ilişkin büyük defter hesaplarının borç ve alacak tutarlarına ilişkin toplamlar ile bunlara ilişkin kalanları düzenli bir şekilde gösteren cetvele MİZAN denir.

7 31. ( Yanıt E ): Değerleme: TL ile ihraç edilenler İTİBARİ DEĞER(Nominal Değer) ile Yabancı para üzerinden MÜŞTERİDEN AVANS ALINDIĞINDA; ihraç edilenler ise o günkü kur ile değerlenir. / 100 KASA HS. 306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER (Avans peşin alındığında) 102 BANKALAR HS. HESABI: Kar zarar ortaklığı belgesi ve diğer çeşitli menkul ( işletmenin banka hesabına yatırılan paralar) kıymetler bu hesaba ihraç edilip satıldığında 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ALACAK kaydedilir. / NOT: Kar zarar ortaklığı belgesi başa başfiyatı Malın teslimi ile birlikte yapılacak kayıt; üzerinden satılırsa aradaki olumlu fark 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ HS. Alacak kaydedilir. / ALINAN ÇEKLER HS Buna göre yapılacak kayıt; ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HS YURT İÇİ SATIŞLAR HS / KASA / ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 32. ( Yanıt E ): Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği ve YEDEKLERİ stok devir hızı düşüklüğü nedeniyle işletmede bulunan ve DİĞER SERMAYE işletmenin bir yıllık / dönemde kullanabileceğinden fazla olan stok kalemlerinin 34. ( Yanıt B ): izlendiği hesap 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR kesabıdır. Gelir hesapları dönem içinde ilgili hesapların alacağına kaydedilir ve dönem sonunda 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABININ 33. ( Yanıt C ): alacağına devredilerek kapatılır. Bu sorunun çözümünde aşağıdaki iki hesap karşılaştırılarak bu iki hesabın ayrımının nasıl / yapılacağı anlatılmıştır. 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI 646 KAMBİYO KARLARI HESABI 305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI HESABI: 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR Finansman bonosu, banka garantili bonolar, varlığa HESABI dayalı menkul kıymetler gibi kısa vadeli bono ve. senetler ihraç edilip satıldığında bu hesaba ALACAK. kaydedilir. 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI Ödendiğinde BORÇ kaydedilir. / 7

8 Gider hesapları dönem içinde ilgili hesapların MALİYET MUHASEBESİ ( ) borcuna kaydedilir ve dönem sonunda 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABININ borcuna 36. ( Yanıt B ) : devredilerek kapatılır. Maliyetlerin saptanma zamanına göre; / 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI 610 SATIŞTAN İADELER HESABI 621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ HESABI Fiili maliyet Tahmini maliyet Standart maliyet olmak üzere üç şekildedir. 37. ( Yanıt C ) : İşletmenin faaliyetini ve varlığını sürdürebilmesi ve ekonomik yarar ( gelir elde etmesi) sağlaması için belli bir dönemde kullandığı ve tükettiği girdilerin faydası tükenmiş maliyetlerin hasılattan düşülen kısmına gider denir. 631 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 38. ( Yanıt B ) : 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR. Genel. üretim yüklenemeyip / giderleri dağıtım mamullere anahtarları doğrudan aracılığı ile yüklenebilir. 39. ( Yanıt E ) : Gerçekleşmiş fakat henüz ödenmemiş olan ve genel hizmetlerde kullanılan elektrik giderleri tutarı Genel Yönetim Giderleri Hesabı nın borcuna, Gider Tahakkukları Hesabı nın alacağına kaydedilir. Yapılacak yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 35. ( Yanıt D ): Kişilik kavramı, işletme kişiliğinin işletme sahip ve ortaklarından faklı bir kişiliğe sahip olduğunu ifade / etmektedir. 770 GENEL YÖNETİM GİD. Yani borcu ödeyen her ne kadar işletme sahibi olsa 381 GİDER TAHAKKUKLARI da, işletme kişilik kavramı gereğince işletme / sahibine borçlanmıştır. İşletme sahibi, işletmenin vadesi gelen ( Yanıt E ) : TL lik borç senedini ödediğine göre işletme Üretime gönderilen toplam miktar aşağıdaki kaydı yapmaktadır. = =9000 br. / BORÇ SENETLERİ HS. Üretime sevk maliyeti ORTAKLARA BORÇLAR HS x 40= TL / x 20= TL x 30 = TL Stok maliyeti x 30 = TL 8

9 41. ( Yanıt A ) : birimli faaliyet hacmi için bütçelenmiş 44. ( Yanıt D ) : Maliyet Muhasebesinin amaçları şunlardır. Üretilen mamullerin birim maliyetlerinin hesaplanması Başarı değerleme amacıyla kullanılması Planlama ve kontrol amacıyla kullanılması Yönetim kararlarının alınmasında temel oluşturması Performans değerleme amacıyla kullanılması değişken genel üretim gideri TL ise; Birim değişken genel üretim gideri = Toplam değişken genel üretim gideri / faaliyet hacmi Birim değişken G Ü G = TL / br. = 20 TL/ BR BR için Gelir kontrolünün sağlanması maliyet muhasebesinin amaçlarından birisi değildir. Çünkü maliyet muhasebesi gelirle değil giderle (maliyetlerle )ilgilenir. Toplam değişken maliyet= BR x 20 TL/ BR. = TL Toplam değişken maliyet = +Toplam sabit maliyet Toplam maliyet TL = TL = TL 45. ( Yanıt B ) : 42. Yanıt C ) : Toplam sabit maliyetin tanımı: Üretim miktarı ne olursa olsun toplamda sabit kalan ancak birim başına Başabaş değişen giderlere denir. Tanımından da anlaşılacağı noktası satış miktarı= Toplam Sabit Maliyetler Br.satış Fiyatı Br. Değişken maliyetler gibi sabit maliyetler TOPLAMDA SABİTTİR. Soru kökünde toplam sabit maliyeti istediğinden üretim Başabaş miktarına göre değişmeyeceği için; Toplam sabit maliyeti TL olur TL noktası satış miktarı= = birim 42 TL 26 TL 43. ( Yanıt B ) : DİMM GİD =15 TL DİG = 5 TL FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ ( ) GÜG ( SABİT+ DEĞİŞKEN) = 9 TL TOPLAM BR MALİYET = 29 TL TOPLAM BR MALİYET = 29 TL - Piyasa birim fiyatı =(27 TL) Birim maliyetlerdeki farklılık 46. ( Yanıt D ) Analiz sonucu elde edilen veriler yorumlanırken Denetim Standartları ile karşılaştırılması anlamsız olur. 2 TL Bütçe Standartları Sanayi ve Sektör Standartları İdeal veya Hedef Standartlar Tarihi Standartlar Oranlar ile karşılaştırılması anlamlıdır. İşletmenin bu parçalardan yıllık gereksinimi birimdir. İşletmenin parçayı piyasadan satın alması durumunda bu parçanın işletmenin toplam karına olan etkisi birim x 2 TL= TL kar artacaktır. Piyasadan alması durumunda daha karlı olacaktır, çünkü birim maliyetten daha düşük fiyattan alınacaktır. 9

10 47. ( Yanıt B ) : 50. ( Yanıt D ) : Ticari alacaklar Stoklar Kasa Gelecek aylara ait giderler Dönen varlık kalemleri arasında yer alır Bağlı menkul Kıymetler, Mali duran varlıklar arasında yer alır. - - Kardan yedek ayrılması nakit giriş-çıkışı gerektirmeyen işlemler arasında yer alır. Amortisman ayrılması nakit giriş-çıkışı gerektirmeyen işlemler arasında yer alır. Peşin mal satılması nakit çıkışı değildir. Nakit girişidir. Karşılık ayrılması, nakit girişçıkışı gerektirmeyen işlemler arasında yer alır. Alacakların tahsil edilmesi ; nakit girişidir. 48. ( Yanıt A ) : Brüt Satışlar Satış İndirimleri (-) Net Satışlar Satışların Maliyeti (-) Brüt Satış Karı Veya Zararı Faaliyet Giderleri (-) Faaliyet Kar Veya Zararı Diğer Faaliyet. Olağ. Gelir Ve Kar Diğer Faaliyet. Olağan Gider Ve Zarar(-) Finansman Giderleri (-) Olağan Kar Veya Zararı Olağandışı Gelir Ve Kârlar Olağandışı Gider Ve Zararlar (-) Dönem Karı Veya Zararı D.Kârı Vergi Ve Diğ. Yasal Yük.Karş.(-) Dönem Net Karı Veya Zararı 51. ( Yanıt D ) : Brüt Satışlar Satış İndirimleri (-) Net Satışlar Satışların Maliyeti (-) Brüt Satış Karı Veya Zararı Faaliyet Giderleri (-) Faaliyet Kar Veya Zararı Diğer Faaliyet. Olağ. Gelir Ve Kar Diğer Faaliyet. Olağan Gider Ve Zarar(-) Finansman Giderleri (-) Olağan Kar Veya Zararı Olağandışı Gelir Ve Kârlar Olağandışı Gider Ve Zararlar (-) Dönem Karı Veya Zararı D.Kârı Vergi Ve Diğ. Yasal Yük.Karş.(-) Dönem Net Karı Veya Zararı Satılan malın maliyeti tablosu ; Gelir Tablosunun bir bölümü olarak kabul edilmektedir. Satış iskontoları, Satış indirimlerinde yer alır. 49. ( Yanıt B ) : Karşılık Giderleri Amortisman Giderleri Reeskont Faiz Gelirleri Gelecek Aylara Ait Giderlerin Döneme İlişkin Payları 52. ( Yanıt D ) : Kaldıraç oranı = Toplam Yab. Kaynak ( Borç ) Gerçek anlamda fon çıkışı gerektirmeyen giderler arasında yer alır. Toplam Pasif Olarak ifade edilir. Araştırma Geliştirme Giderleri ; fon çıkışı ( kullanımı ) gerektirir. 10

11 53. ( Yanıt A ) : MUHASEBE DENETİMİ ( 56 70) Faiz karşılama oranı = Faiz ve vergi öncesi kar Faiz Giderleri Bu oranın 56. ( Yanıt B ): Bağımsız denetim kanıtının kalitesinin ölçümü uygunluk ve miktarının ölçüsü ise yeterliliktir. 1 in altında olması durumunda, Faiz giderlerini karşılayamama riski artar. 1 in üstünde 57. ( Yanıt C ): olması durumunda faiz giderlerini karşılayamama Pür denetim faaliyetinden farklı olarak bir yönetsel danışmanlık şeklinde nitelendirilen riski azalır. denetim türü faaliyet denetimidir. Faaliyet ( Verimlilik - Performans ) Denetimi: Bir işletmenin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlemek ve denetlemek amacıyla, bu faaliyetlere ilişkin belirlenen yöntem ve uygulamaların gözden geçirilmesidir. 54. ( Yanıt E ) : Stok bağımlılık =K.V.Y.K. (Hazır değ. + Menkul kıymet.) oranı Faaliyet denetimi sonuçları verimlilik standartları ile karşılaştırılarak, işletmenin belirlemiş olduğu faaliyet hedeflerine ya da sektör standartlarına ulaşılıp ulaşılmadığı ölçüldüğünde bu denetime verimlilikperformans denetimi de denir. Vergi inceleme elamanlarının imalat işletmelerinde randıman oranı dikkate alınarak yaptıkları denetim örnek verilebilir. Stoklar olarak ifade edilir. İşletmenin stok bağımlılık oranı yüksek ise ; - Kâr marjlarının düşürülmesi - Pazarlama etkinliğinin arttırılması - Satışların arttırılması - Stok devir hızının arttırılması 58. (Yanıt C ): Sürekli denetim çalışmasında denetçi, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun düzenlendiği konusunda bir denetim görüşüne ulaşabilmek için iç kontrol sistemini kuramaz ve çalıştıramaz. Gerekir. Daha çok stok almaya yönelmesi, stoklarına bağımlılığı artırır. 59. (Yanıt E ): Pazar fiyatları faaliyet risklerinden biri değildir. Pazar fiyatları finansal risklerden biridir. İşletme riskleri dört alt başlıkta toplanabilir.bunlar; 55. ( Yanıt A ) : Hisse başına kar = Net kar ( Vergi sonrası kar ) GENEL FAALİYET FİNANSAL Kurumlaşama DIŞSAL RİSKLERİ RİSKLER ma Riskleri Yasal Politik Pazar Örgütlenme Yükümlülükler Gelişmeler Fiyatları Riskleri Teknolojik Satış Müşterilerin Yönetim Riskleri Değişiklikler Riskleri Kredibiliteleri Doğal Afetler Üretim Likidite Riskleri Riskleri RİSKLER Hisse senedi sayısı Olarak ifade edilir. 11 Politik Tedarik Gelişmeler Riskleri - İletişim Yapısı İletişim Kültürü

12 60. (Yanıt D ): Denetim planının yapılması denetimi tamamlama çalışmalarından biri değildir. 65. (Yanıt C ): Müşteri seçimi ve işin kabulü, denetim anlaşmalarının yürütülmesi ve bulgulara bağlı olarak denetçi görüşünün açıklanması şeklindeki işlemler dizisine denetim süreci adı verilir. Denetimi tamamlama çalışmaları şunlardır; 1. Bilanço tarihinden sonraki önemli olayların gözden geçirilmesi (Yanıt B ) İşletmenin geleceğiyle ilgili muhtemel belirsizlikleri değerlendirme (Şarta bağlı borç ya da Zaraların değerlendirilmesi) 3. İşletmeyle ilişkili kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemleri belirleme ve inceleme 4. Genel analitik testlerin yapılması 5. Denetim programının son kez gözden geçirilmesi 6. Yönetim teyit mektubunun alınması İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde, denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı kanaatine varması sonucu oluşan riske alfa riski adı verilir. DENETİM RİSKLERİ Denetlenen müşterinin mali tablolarının önemli ölçüde hata ve düzensizlik içermesine rağmen denetçinin bunlar hakkında olumlu görüş verme veya isabetsiz görüş verme olasılığıdır. 61. (Yanıt B ): Geçmiş yıllara ilişkin bağımsız denetim ücretinin, geçerli bir nedenden dolayı, müşteri tarafından ödenmemesi bağımsız denetçinin bağımsızlığını ortadan kaldıracak hallerden biri değildir. Denetim riski 3 tür risk sonucu ortaya çıkar; DR = YR x KR x BR ( TR) 62. (Yanıt C ): Yeterli ve kaliteli denetim kanıtlarının toplanması amacıyla izlenen yollara genel olarak denetim 1. Yapısal Risk: İyi bir muhasebe ve iç kontrol sistemi olmadan doğabilecek hataların toplamıdır.iç kontrol sisteminin devrede olmadığı ya da çalışmadığı varsayımı altındaki risktir. İşletmenin dış çevresinin faaliyetlerinin ve işletmenin kontrol yapısının neden olabileceği risklerdir. Yapısal Riski Arttıran Unsurlar: işlemleri adı verilir. 63. (Yanıt E ): Denetçinin mesleki deneyimi denetim raporunun türünü ve kapsamını belirleyen faktörlerden biri değildir. 64. (Yanıt B ): Tespit riski ( Bulgu ) denetim riskinin unsurlarından biridir. Denetim riskinin unsurları şunlardır; DR = YR x KR x BR ( TR) Muhasebeleştirme ve değerleme yöntemlerinde farklı muhasebe politikası uygulayabilme olanakları. Hesaplama ve sayısallaştırma olanakları açısından zorluklar veya karmaşıklıklar. Hesap kalemlerinin büyüklüğü ve diğer hesaplarla ilişkisi. Varlıkların kolayca çalınabilir, işletme dışına kolay çıkarılabilir olma gibi özellikleri arttıkça bu risk de 2. Kontrol Riski: İyi bir muhasebe ve iç kontrol sistemi sayesinde önlenenler çıktıktan sonra, hala kalan risklerdir.iç kontrol ve muhasebe sistemi sayesinde de önlenemeyen veya fark edilemeyen hatalardan kaynaklanan risklerdir. İç kontrol sistemi ne denli iyi ise bu riskler azalır. İç kontrol sisteminin etkinliği azaldığı sürece bu risk de artar. DR= Denetim Riski YR= Yapısal Risk KR= Kontrol Riski BR= Bulgu Riski (Tespit Riski-Tespit Edememe riski) 12

13 Denetim çalışmalarında hedefler şunlardır; 1. Gerçeklik (Varolma): Bilançoda gösterilen YR x KR = THİ ( Toplam Hatalı İşlem) varlıklar veya borçların gerçekten var olup olmadıklarına yönelik tespittir. Fiilen mevcut olmayan varlıklar veya hukuken ödenmeyecek borçlar bilançoda yer almazlar.olmayan borçlar veya varlıklar bilançoda yer almazlar. (Mevcut mu?) 3. Bulgu Riski: Kontrol sistemleri sayesinde önlenemeyen veya bulunamayan hatalardan kalan ve denetçinin de denetim teknikleri uygulayarak ortaya çıkaramadığı hata ve hilelerden doğan risktir. Mali tablolardaki hata ve hilelerin denetçi tarafından bulunamama riskidir. 1. Örneklem riski : Denetçinin oluşturduğu örneklemi inceleyerek elde ettiği sonuçların gerçek durumdan farklı olma olasılığına örnekleme riski adı verilir. Örnekleme riski ise dört alt başlıkta toplanır. 2. geçmeyen hiçbir hesap kaleminin olmadığını, tüm varlık ve yükümlülüklerle birlikte, tüm gelir ve giderlerin de mali tablolara yansımış olduğunu araştırır. Bunu kanıtlayabilmek için kanıt toplar. Kanıt toplama çalışmalarının hedefi mali tablolarda gereken her unsurun yer aldığını ortaya çıkarmaktır. (Kayıtdışı işlemler ve Gizli hesaplar var mı?) Alfa riski: İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde, denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı kanaatine varması sonucu oluşan risktir. Beta riski: Denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrol yeterince güvenilir olmadığı halde, güvenilir olduğu kanısına varması sonucu oluşan risktir. Yanlış ret riski: Örneklem sonuçları hesap kalanlarında maddi bir hata olduğunu desteklemekle birlikte, maddi bir hata olmaması riskine yanlış ret riski adı verilir. Yanlış kabul riski: Örneklem sonuçları hesap kalanlarında bir maddi hata olmadığını desteklemekle birlikte, maddi bir hata olması riskine yanlış kabul riski adı verilir. 2. Örneklem dışı risk: Denetçinin yanlış planlama yapması, örnekleme yöntemini yeterince iyi uygulamaması veya zaman baskısı gibi nedenlerle oluşan risktir. 3. Mülkiyet ( Sahiplik ve yükümlülükler- Hak Sahibi - Mükellef Olma): Bilanço tarihi itibariyle sadece işletmeye ait varlık unsurları ve borçlar bilançoda yer alabilir. Mülkiyete konu olmayan veya mülkiyeti işletmeye ait olmayan kalemler bilanço da yer almaz. (Ait mi? konsinye mallar gibi) 4. Açıklama : Mali tablolarda veya dipnotlarda yer alan ( Yanıt E ): Bir vergi denetçisinin yapmış olduğu denetim amaç yönünden Bütünlük (Tamamını Kapsama Tamlık):Denetçi bilançoya veya gelir tablosuna uygunluk denetimidir (Yanıt C ): Bilanço tarihi itibariyle varlıkların ve borçların var olup olmadığının belirlenmesi gerçeklik( vaarolma) kapsamına girmektedir. Genel Denetim Amaçları / Hedefleri bilgiler işletmenin finansal durumunu gerektiği şekilde göstermelidir. Geçmişteki Bir Olaydan Kaynaklanma: Mali tablo kalemleri hesap dönemi içindeki olayların veya işlemlerin birer yansımasıdır. Doğru Değerleme: Denetçinin hedefi, mali tablolarda yer alan bir varlık veya yükümlülüğün doğru değerlendiğinin ortaya çıkarılmasıdır. SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, Uluslar arası Muhasebe Standartları, Bankalar Tekdüzen Muhasebe Sistemi ne belirlenen değerleme ölçüleridir. Dönemsellik ( Zamanlılık) : Bir işlemin doğru rakamlarla kayda alındığı ve raporlandığı, gelir ve giderlerin ise dönemsellik ilkesine uygun olarak mali tablolara yansıdığının ortaya çıkarılması ile ilgilidir. Standartlara Uygun Sınıflama: Hesap kalemlerinin mali tablolarda doğru sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını, dipnotların standartlara uygun ve yeterli olup olmadığını araştırır. Denetçi işletme hangi muhasebe sistemine bağlı kalarak mali tabloları düzenlemek zorunda ise denetçi de belirlenen veya işletmeye uygun formata uygun bir mali tablo sınıflaması yapılıp yapılmadığını araştırır. Kayıtsal Doğruluk: İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilmesini, hesapların doğru tarafına ve doğru tutarda kaydedilmesini ifade eder.

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2008 Dağhan Alpman Kıdemli Denetçi Deloitte Türkiye * Bu çalışma 2008 yılında Bilgi Üniversitesi tarafından, en başarılı

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 20. EKLER Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 01 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Euro Yatırım

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 Konular-1 1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

Detaylı