KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar"

Transkript

1 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v kalityi yüksltmk, tohumluklara kalit güvncsi sağlamak, tohumluk ürtim v ticarti il ilgili düznlmlri yapmak v tohumculuk sktörünün ynidn yapılandırılması v gliştirilmsi için grkli olan düznlmlri grçklştirmktir. Kapsam MADDE 2 Bu Kanun; tarla bitkilri, bağ-bahç bitkilri, orman bitki türlri v diğr bitki türlri çoğaltım matryalin ait çşitlrin v gntik kaynakların kayıt altına alınması, tohumlukların ürtimi, srtifikasyonu, ticarti, piyasa dntimi v kurumsal yapılanmalar il ilgili düznlmlri kapsar. Tanımlar MADDE 3 Bu Kanunda gçn; a) Alt birlik: Faaliyt konularına gör bitki ıslahçıları, tohum sanayicilri v ürticilri, fid ürticilri, fidan ürticilri, tohum ytiştiricilri, tohum dağıtıcıları, süs bitkilri ürticilri v tohumculukla ilgili konularda iştigal dn grçk vya tüzl kişilr tarafından oluşturulan, tüzl kişiliğ sahip, kamu kurumu nitliğind mslk kuruluşunu, b) Araştırma kuruluşu: Bitki çşitlrinin ıslahı vya bulunması v gliştirilmsi il ilgili faaliyt göstrn, nitliklri v çalışma usul v sasları Bakanlıkça blirlnn kamu kurum v kuruluşlarını vya özl kuruluşları, c) Bakanlık: Tarım v Köyişlri Bakanlığını, d) Birlik: Türkiy Tohumcular Birliğini, ) Çşit: Bir vya birdn fazla gnotipin birlşmsindn ortaya çıkan v kndin has özlliklrl tanımlanan, sözü diln özlliklrdn n az biriyl diğr hrhangi bir bitki grubundan ayrılan, dğişmksizin çoğaltılmaya uygunluğu bakımından bir bütün olan, botanik taksonomi içind yr alan gntik yapıyı, f) Çşit listsi: Kayıt altına alınan v ticarti yapılan çşitlrin yayımlandığı listyi, g) Durulmuşluk: Çşidin, tkrarlanan ürtimlrdn sonra vya blirli çoğaltım dönmlri sonunda ilgili özlliklri dğişmksizin aynı kalmasını, h) Farklılık: Bir çşidin, müracaatının yapıldığı tariht hrksç bilinn çşitlrdn, tscil sas özlliklrdn, n az bir tansi bakımından farklılık göstrmsini,

2 ı) Gntik kaynak: Bitki ıslahçıları v bilim adamlarının ihtiyacı olan gnlrin sağlandığı, bitki yapılarında gntik farklılık v farklı özlliklr içrn potansiyl populasyon, bir ülkd vya bir bölgd doğal olarak bulunan bitkilrin yabanî türlri v bunların gçiş formları, yrl çşitlr, özl amaçlarla gliştirilmiş çşitlr v bazı önmli karaktrlr sahip ıslah matryallrini, i) Islah: Eld bulunan çşitlrin korunmasını v dvamlılığını sağlama, bunların üzrind çalışarak özlliklrini daha da iyilştirm, gntik kaynak v stoklardan yararlanarak çşit vya çşitlr ld tm amacıyla yapılan çalışmaları, j) Islahçı: Bir çşidi ıslah dn ya da bulan v gliştirn grçk vya tüzl kişilri, k) Kütük: Bu Kanun kapsamında kayıt altına alınan çşitlrin v gntik kaynaklar kapsamına girn matryallrin kayıtlı olduğu sicillri, l) Özl ürtim alanları: Tohumluk ürtimi yapılması amacıyla, sınırları Bakanlık tarafından blirlnn alanları, m) Standart tohumluk: Kayıt altına alınan çşitlr ait v Bakanlık tarafından blirlnn bitki türlrind, sadc laboratuvar kontrollriyl ticart arz diln tohum vya çoğaltım matryalini, n) Tavsiy listsi: Kayıt altına alınan çşitlrin, ytiştirilmlrinin uygun olduğu bölglrin blirlndiği listyi, o) Tscil: Yurt içind vya yurt dışında ıslah diln vya bulunan v gliştiriln bitki çşitlrinin farklı, yknsak v durulmuş olduğunun v/vya biyolojik v tknolojik özlliklri il hastalık v zararlılara dayanıklılığının v tarımsal dğrlrinin tspit dilrk kütüğ kayddilmsini, p) Tohumculuk sktörü: Bitki çşitlrini ıslah dn, tohumlukları ürtn, ytiştirn, işlyn, satan, dağıtan, satışa vya dağıtıma arz dn, ithal vya ihraç dn ya da tohumculuk il ilgili diğr faaliytlrd bulunan kamu kurum v kuruluşları vya özl kuruluşlar il bu kuruluşların oluşturduğu birlik vya drnklrdn mütşkkil yapıyı, r) Tohumluk: Bitkilrin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fid, fidan, çlik gibi gnratif v vgtatif bitki kısımlarını, s) Tohumluk kontrolörü: Tohumluk srtifikasyonuna ilişkin kontrollri yapan, numun alan v piyasa dntimlrini yaparak bu konularda blg düznlyn kamu görvlilrini vya özl kişilri, t) Tohumluk kontrolü: Fiziksl v biyolojik durumları tspit diln tohumlukların, standartlara uygunluğunun kontrol dilmsini, u) Tohumluk srtifikasyonu: Tohumlukların tarla v laboratuvar kontrollri sonucunda gntik, fiziksl, biyolojik v sağlıkla ilgili dğrlrinin standartlara uygunluğunun tspit dilmsi v bunun blglndirilmsi işlmini, ü) Tohumluk sınıfı: Tohumlukların ürtilmsind takip diln döl sırası vya gnrasyonunu, v) Tohumluk standardı: Tohumluğun fiziksl v biyolojik nitliklrini blirlyn kalit ölçülrini, y) Ürtim izni: Yurt içind vya yurt dışında ıslah diln vya bulunan v gliştiriln bitki çşitlrinin biyolojik v tknolojik özlliklri il hastalık v zararlılara dayanıklılığının v tarımsal özlliklrinin tspit dilrk, çşit tscil dilincy kadar vriln sürli izni, z) Yknsaklık: Çşidin çoğaltımı snasında, çoğaltma mtoduna bağlı olarak bklnn varyasyonun dışındaki diğr özlliklr yönündn bir örnklik göstrmsini vya ytrinc homojn olmasını, ifad dr. Kayıt altına alma İKİNCİ BÖLÜM Tohumlukların Kaydı, Ürtimi, Srtifikasyonu, Ticarti v Piyasa Dntimi MADDE 4 Bitki çşitlrinin tscili, ürtim izni v standart tohumluk çşit kaydı il gntik kaynakların kütüğ kayddilmsi Bakanlık tarafından yapılır. Islah dilmiş çşitlr farklılık, yknsaklık v durulmuşluk v/vya biyolojik, tknolojik özlliklri il tarımsal

3 dğrlri blirlnmk surtiyl; gntik kaynaklar is morfolojik v/vya molkülr karaktrizasyonu yapılarak kayıt altına alınır. Süs bitkilri il çiçk tohumlarında kayıt şartı aranmaz. Tarımsal bitki türlrin ait çşitlrin; kayıt altına alınması, kütükt kalış sürsi, kayıt altına almanın ynilnmsi, kütüktn silinmsi, dvamlılığın sağlanması, katalog oluşturulması il ilgili hususlar yöntmlikl blirlnir. Ayrıca tscil, ürtim izni v standart tohumluk çşit kaydı il ilgili usul v saslar bitki gruplarına gör yöntmlikl düznlnir. Tohumluk ürtimi MADDE 5 Bakanlık tarafından, bitkisl v tarımsal özlliklri blirlnrk sadc kayıt altına alınan çşitlr ait tohumlukların ürtimin izin vrilir. Tohumlukların ytiştirilcği özl ürtim alanlarının özlliklri il sınırları içrisind tohumluk ürtimi yapan v bitkisl ürün ytiştirn grçk vya tüzl kişilrin uyması grkn hususlar yöntmlikl blirlnir. Özl ürtim alanlarının sınırları içrisind, Bakanlıkça izin vrilmyn tohumluk vya bitkisl ürün ytiştirilmz. Tohumculuk sktörü, yurt içind yatırım yapmak kaydıyla, Avrupa Birliği standartlarında v uluslararası rkabt uygun bir şkild glişmsi amacıyla Bakanlıkça blirlnck tşvik v dstklrdn yararlandırılır. Dstklm usul v sasları, Bakanlık tarafından çıkarılacak tbliğ il düznlnir. Tohumluk srtifikasyonu MADDE 6 Yurt içind ürtiln, 4 üncü maddy gör tscil diln vya ürtim izni vriln çşitlrdn, tohumluk sınıflarına gör ytiştiriln v ürtiln tohumluklar, srtifikasyon işlmin tâbi tutulur. Tarla v laboratuvar kontrollri yapılarak, tohumluk standartlarına uygun olarak srtifikalandırılan tohumluklar, usulün gör ambalajlanarak tiktlnir. Tohumluk srtifikasyon sasları il ambalajlama v tiktlmd uyulacak hususlar, bitki gruplarına gör yöntmlikl blirlnir. Tohumluk ticarti MADDE 7 Yurt içind sadc kayıt altına alınmış çşitlr ait tohumlukların ticartin izin vrilir. Bu tohumluklar, Bakanlık tarafından blirlnmiş nitlik v standartlara uygun, srtifikalı vya kütüğ kayddilmk üzr kabul dilmiş vya standart tohumluk olarak ambalajlı v tiktli olarak ticart arz dilir. Tohumlukların ithal dilmsi v ihracı Bakanlığın iznin tâbidir. İthal dilck tohumluklarda yurt içi standartlara uygun olma şartı aranır. Tohumluk ithalatı v ihracatına ilişkin usul v saslar, ilgili kurum v kuruluşların görüşlri alınarak Bakanlıkça blirlnir. Piyasa dntimi MADDE 8 Tohumlukları ytiştirn, işlyn v satışa hazırlayan, dağıtan v satan grçk vya tüzl kişilr, Bakanlık tarafından ytkilndirilir v dntlnir. Ytkilndirm v dntim il ilgili usul v saslar yöntmlikl blirlnir. Ticart arz diln tohumlukların standartlara uygunluğu il tikt v ambalaj bilgilrinin doğruluğu Bakanlıkça dntlnir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ücrt, İlân, Tazminat v Cza Hükümlri Ücrt MADDE 9 Sunulan hizmtlr il onaylanan v düznlnn blglr karşılığında, aşağıda blirtiln ücrtlr alınır:

4 a) Başvuru inclm ücrti. b) Tscil ücrti. c) Ürtim izni ücrti. d) Standart tohumluk kayıt ücrti. ) Gntik kaynaklar kayıt ücrti. f) Srtifikasyon hizmtlri ücrti: 1. Tarla kontrollri ücrti. 2. Laboratuvar kontrollri ücrti. 3. Blglndirm ücrti. 4. Etikt ücrti. g) Yayın ücrtlri. h) Diğr ücrtlr. Bu ücrtlr, hr yıl ocak ayında Bakanlık tarafından blirlnrk ilân dilir. Ücrtlr il ilgili usul v saslar yöntmlikl düznlnir. İlân MADDE 10 4 üncü madd hükümlrin gör kayıt altına alınan çşitlr il tavsiy listsind yr alan çşitlr, Bakanlıkça sürli olarak çıkarılacak bültnd ilân dilir. Bültnd; kütüktn silinn vya tavsiy listsindn çıkarılan çşitlr il tohumculukla ilgili düznlmlr hakkındaki bilgilr yayımlanır. Bültnd ayrıca yr alacak hususlar, Bakanlık tarafından blirlnir. Tazminat MADDE 11 Fiillrinin ayrıca suç sayılma hâli saklı kalmak üzr, zarara ndn olan kusurlu tohumluğu ürtn, satan, dağıtan, ithal dn vya başka şkild piyasaya sürn grçk vya tüzl kişilr, mydana gln zararı mütslsiln tazmin tmkl yükümlüdür. Bunlar zararı, kusurları oranında birbirlrin rücu dbilirlr. Dava, zarara uğrayanın zarara uğradığının tspit dilmsindn itibarn altı ay içind, hr hâld zararın mydana glmsindn itibarn iki yıl içind açılabilir. Cza hükümlri MADDE 12 4 üncü madd grğinc kayıt altına alınan çşitlr ait tohumlukları; a) Srtifikasyon işlmin tâbi tutulmadan v standart tohumluk şartlarına uygun olarak kontrol dilip tohumluk analiz raporu alınmadan, b) Bakanlıkça blirlnmiş asgarî tohumluk standardının altına düşürülmüş olarak vya tağşiş dilrk, c) Yöntmliğ uygun şkild ambalajlamadan vya tiktlmdn ya da taklit ambalajlar vya taklit tiktlrl isim v marka taklidi yaparak vya isim v marka dışında da olsa iltibasa mahal vrck şkild ibarlr kullanarak, d) Yöntmliğin uygun hazırlandığı v ilaçlandığı bilindiği hald, amacı dışında ymlik vya ymklik olarak, ) Srtifika işlmin tâbi tutulmadığı vya kontrol dilmdiği hâld, srtifikalandırılmış vya kontrol dilmiş gibi göstrrk, f) Çşidin kayıt altına alınmasında blirlnn nitliklr uygun olmayacak şkild yanıltıcı tanıtım v rklam

5 yaparak, Satanlar, dağıtanlar, satışa v dağıtıma arz dnlr vya şahsî ihtiyacından fazlasını ticart konu olacak kadar lind bulunduranlara onbin Yni Türk Lirası idarî para czası vrilir. Fiilin tkrarı halind bş yıl süryl faaliyttn mn dilir. Bu tohumluklara Bakanlık tarafından l konulur v bu tohumlukların müsadrsin sulh cza mahkmsinc karar vrilir. Müsadr diln tohumlukların imha dilmsin karar vrildiği takdird, imha işlmi masrafları bu fiillri işlynlr ait olmak üzr, Bakanlık tarafından grçklştirilir. Bakanlıktan ytki almadan tohumluk ytiştirn, işlyn, satışa hazırlayan, dağıtan vya satan kişi vya kuruluşlara, onbin Yni Türk Lirası idarî para czası vrilir. Fiilin tkrarı halind para czası iki kat olarak uygulanır. Bu tohumluklara Bakanlık tarafından l konulur v bu tohumlukların müsadrsin sulh cza mahkmsinc karar vrilir. Müsadr diln tohumlukların imha dilmsin karar vrildiği takdird, imha işlmi masrafları bu fiillri işlynlr ait olmak üzr, Bakanlık tarafından grçklştirilir. Bakanlıkça grkli izni vrilmyn v kontrollri yapılmayan tohumlukları, ithal v ihraç dnlr il ithal v ihraç işlmlrind grçğ aykırı bilgi v blg vrnlr vya blglr üzrind tahrifat yaptıkları tspit dilnlr, yirmibşbin Yni Türk Lirası idarî para czası vrilir. Fiilin tkrarı halind bş yıl süryl faaliyttn mn dilir. Bu tohumluklara Bakanlık tarafından l konulur v bu tohumlukların müsadrsin sulh cza mahkmsinc karar vrilir. Müsadr diln tohumlukların imha dilmsin karar vrildiği takdird, imha işlmi masrafları bu fiillri işlynlr ait olmak üzr, Bakanlık tarafından grçklştirilir. Bakanlıkça blirlnn tohumluk özl ürtim alanları sınırları içrisind kurallara uymadan tohumluk vya bitkisl ürün ytiştirn kişilr üçbin Yni Türk Lirası idarî para czası vrilir. Bu kilişlr, masrafları ürtimi yapanlara ait olmak üzr, Bakanlıkça söktürülür v grktiğind imha dilir. Bu maddd blirtiln idarî para czaları, o yrin n büyük mülkî amiri tarafından vrilir. Vriln idarî para czalarına dair kararlar ilgililr, 11/2/1959 tarihli v 7201 sayılı Tbligat Kanunu hükümlrin gör tbliğ dilir. Bu czalara karşı tbliğ tarihindn itibarn n gç ydi gün içind ytkili idar mahkmsin itiraz dilbilir. İtiraz, idarc vriln czanın yrin gtirilmsini durdurmaz. İtiraz üzrin vriln karar ksindir. İtiraz, zarurt görülmyn hâllrd vrak üzrind inclm yapılarak n kısa sürd sonuçlandırılır. Bu Kanuna gör vriln idarî para czaları, 21/7/1953 tarihli v 6183 sayılı Âmm Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlrin gör tahsil olunur. Hükmün ilânı MADDE 13 Tohumlukların müsadrsin ilişkin dava sonucunda haklı çıkan tarafın mnfaatinin vya haklı bir sbbin bulunması hâlind, masrafları karşı tarafa ait olmak üzr, ksinlşmiş kararın günlük gazt vya bnzri vasıtalarla tamamn vya özt olarak ilân dilmsini talp tm hakkı vardır. İlânın şkli v kapsamı il cza vya tazminat bdli il orantılı olarak tayin dilck ilân bdli kararda blirlnir. İstisna DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İstisna v Ytki Dvri MADDE 14 İhracat amacıyla ithal dilip ürtiln bitkisl ürün vya tohumluklarda kayıt altına alınma şartı aranmaz. Bu madd kapsamındaki bitkisl ürünlrin ticarti Bakanlıkça blirlnn usul v saslara gör düznlnir. Ayrıca, ticart konu olmamak v şahsî ihtiyaç miktarı il sınırlı kalmak kaydıyla, çiftçilr arasında yapılacak tohumluk mübadllri il dnm v dntim amacıyla kullanılan v miktarları Bakanlıkça blirlnn tohumluklar, bu Kanun hükümlrindn müstsnadır. Ytki dvri MADDE 15 Bakanlık, grkli gördüğü hâllrd, 5 inci, 6 ncı, 7 nci v 8 inci maddlrd blirtiln ytkilrini, kısmn vya tamamn Birliğ, kamu kurum v kuruluşlarına, özl hukuk tüzl kişilrin vya ünivrsitlr; şartları blirlnmk kaydıyla, sürli vya sürsiz olarak dvrdbilir. Ytkiyi alanın, blirlnn şartlara uymaması hâlind, dvrdiln ytkilr Bakanlıkça gri alınır. Ytki dvrdiln kişilrin, kastî olarak rsmî kontrollrdki kuralları ihlâl ttiği blirlndiğind, ilgili tohumlukların blirlnn standartları karşıladığı durumlar haricind, bunların düznldiklri srtifikalar hükümsüz kılınır. Blirli bir süryl dvrdiln ytkilr sür bitimind Bakanlıkça gri alınabilir vya blirlnn şartlarla ynidn dvrdilbilir. Ytki dvrinin şartları, ytki dvrdilck Birlik, kamu kurum v kuruluşları, özl hukuk tüzl kişilri v

6 ünivrsitlrl ilgili tknik v fizikî şartlara ilişkin usul v saslar il ytki dvrinin gri alınmasında uygulanacak hususlar yöntmlikl blirlnir. Alt birliklrin kuruluşu BEŞİNCİ BÖLÜM Alt Birliklr v Türkiy Tohumcular Birliği MADDE 16 Alt birliklr, tohumculuk sktörünün gliştirilmsi il sktörd faaliyt göstrn grçk vya tüzl kişilr arasında mslkî dayanışma sağlayarak mslkî faaliytlri kolaylaştırmak, tohumculuk faaliytind bulunanların konomik v sosyal haklarının korunmasını sağlamak v mvzuatla vriln görvlri yrin gtirmk amacıyla bitki ıslahçıları, tohum sanayicilri v ürticilri, fid ürticilri, fidan ürticilri, tohum ytiştiricilri, tohum dağıtıcıları, süs bitkilri ürticilri v tohumculukla ilgili diğr konularla iştigal dn n az ydi grçk vya tüzl kişi tarafından faaliyt konularına gör kurulan, tüzl kişiliğ sahip kamu kurumu nitliğind mslk kuruluşlarıdır. Alt birlik, kuruluş v çalışma saslarını blirlyn tüzük il Bakanlığa başvurur. Tüzükt v kurucuların hukukî durumlarında mvzuata aykırılık v noksanlık yoksa, alt birliğin kuruluşu Bakanlıkça onaylanır v durum alt birliğ n gç onbş gün içind bildirilir. Alt birlik tüzüğü, alt birliğ yapılan yazılı bildirimdn sonra onbş gün içind yrl bir gaztd ilân dilir. Alt birlik, tüzüğünün ilân dildiği günü izlyn üç ay içrisind, ilk gnl kurulunu toplamak v organlarını oluşturmak zorundadır. Tüzük dğişikliği kuruluş işlmlrin tâbidir. Kuruluş bildirisind, birlik tüzüğünd v kurucuların hukukî durumlarında mvzuata aykırılık vya noksanlık tspit dildiği takdird, bunların gidrilmsi gçici yöntim kurulundan yazı il istnir. Bu yazının tbliğindn itibarn otuz gün içind blirtiln noksanlıklar tamamlanmaz vya mvzuata aykırılık gidrilmz is Bakanlığın ihbarı üzrin Cumhuriyt Savcılığı, birliğin fshi için ytkili mahkmy başvurur. Cumhuriyt Savcılığı birliğin faaliytlrinin durdurulmasını da istybilir. Aynı konuda faaliyt göstrn birdn fazla alt birlik kurulamaz. Tohumculukla iştigal dn grçk vya tüzl kişilr faaliyt konularına gör birdn fazla alt birliğ üy olabilirlr; ancak, aynı anda birdn fazla yöntim kurulunda görv alamazlar. Alt birliklrin faaliyt konuları il ilgili çalışma mrkzlri Bakanlıkça tspit dilir. Üylik MADDE 17 Tohumculukla ilgili faaliytt bulunan grçk vya tüzl kişilr, faaliyt konuları il ilgili alt birliğ üy olmak zorundadır. Üylik il ilgili usul v saslar alt birliğin tüzüğünd blirlnir. Grçk vya tüzl kişi alt birlik üylri, alt birliğ giriş sırasında giriş aidatı v hr yıl için yıllık aidat ödmkl yükümlüdür. Giriş aidatı il yıllık aidat, onaltı yaşından büyüklr için uygulanan aylık asgarî ücrtin brüt tutarının yüzd onundan az, dört katından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Sürsind ödnmyn aidatlar alt birlikç kanunî faizi il tahsil dilir. Alt birliğin görvlri MADDE 18 Alt birliğin görvlri şunlardır: a) Üylri arasında iltişim v dayanışma sağlamak. b) Üylrinin v tohumculuk sktöründ faaliyt göstrn kişilrin, mslkî bilgi v görgülrini gliştirmk üzr konfrans, panl, kurs, sminr v bnzri ğitim faaliytlrind bulunmak, kitap v sürli yayınlar hazırlamak vya hazırlatmak. c) Faaliyt göstrdiklri tohumculuk alt sktörünün gliştirilmsi için konuları il ilgili yatırım yapmak, inclm v araştırma yapmak vya yaptırmak v raporlar düznlmk. d) Tohumculuk sktörüyl ilgili kararların oluşmasına yardım tmk üzr önrilr v raporlar hazırlamak v bunları Birliğ sunmak. ) Birliğ üy olarak ülk tohumculuğunun glişmsin katkı sağlamak. f) Mvzuatla vrilck görvlri yrin gtirmk.

7 Alt birlik organları MADDE 19 Alt birliğin organları; gnl kurul, yöntim kurulu, dntim kurulu v disiplin kurulundan oluşur. Alt birlik gnl kurulu MADDE 20 Alt birlik gnl kurulu, alt birlik üylrindn oluşur. Yılda bir dfadan az olmamak üzr v yöntim kurulunun çağrısı üzrin üy tam sayısının salt çoğunluğu il toplanır. Yöntim kurulunun vya dntim kurulunun kararı yahut gnl kurul üylrinin bşt birinin yazılı istmi üzrin olağanüstü toplantıya çağrılır. İlk toplantıda ytrli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üy sayısı; yöntim, dntim v disiplin kurulları asıl üylrinin toplamının iki katından az olamaz. Bu toplantıda da grkli çoğunluk sağlanamazsa alt birlik fshdilmiş sayılır. Toplantılarda kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğu il alınır. Alt birliklr, iki yıllık bir dönm için Birlik gnl kurul toplantılarına katılmak üzr, on asıl v on ydk tmsilci sçr. Gnl kurulun toplantıya çağrılması, toplanma v Birlik gnl kurulu tmsilcilrinin blirlnmsi il ilgili usul v saslar alt birliğin tüzüğünd blirlnir. Alt birlik gnl kurulunun görv v ytkilri şunlardır: a) Alt birlik organlarını sçmk. b) Üylik şartları, üyliktn çıkma v çıkarılma konusunda karar vrmk. c) Giriş aidatı v yıllık aidatı blirlmk. d) Mslklri il ilgili tohumculuk alt sktörünün gliştirilmsi için tml ilklri blirlmk. ) Yöntim kurulu v dntim kurulu raporlarını görüşmk v ibra dilip dilmmsin karar vrmk. f) Yöntim kurulunca hazırlanan bütçyi görüşmk v onaylamak. g) Alt birliğin çalışmaları v yöntilmsi il ilgili gnl ilklri blirlmk. h) Alt birlik adına taşınır v taşınmaz mal almak, satmak, ipotk tmk v bunlar üzrind hr türlü aynî hak tsis tmk konusunda yöntim kuruluna ytki vrmk. ı) Birlik gnl kurulu v hakm kuruluna tmsilci sçmk. i) Tohumculuk faaliytlri il ilgili tsis, laboratuvar, işltm, ğitim mrkzi kurulması v bu yrlrin alt, kipman v diğr ihtiyaçlarının gidrilmsi konusunda yöntim kuruluna ytki vrmk. j) Gnl kurul toplantı kararlarının birr surtini Birliğ göndrmk. k) Tohumculuk sktörünün güncl konularını görüşmk. Alt birlik yöntim kurulu MADDE 21 Alt birlik yöntim kurulu iki yıllık bir dönm için gnl kurul üylri arasından sçiln n az bş asıl v aynı sayıda ydk üydn oluşur. Yöntim kurulu asıl üylri, ilk toplantılarında yöntim kurulunun vrcği görvlri yürütmk üzr gizli oyla, kndi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı v bir sayman üy sçrlr. Yöntim kurulunun vrcği görvlr il alt birliğin işlrini yürütmk üzr bir gnl skrtr tayin dilir. Gnl skrtrin nitliklri il görvlri, alt birlik tüzüğünd blirlnir. Yöntim kurulu başkanı; yöntim kuruluna başkanlık v alt birliği tmsil dr. Alt birliğin malî işlrindn v bu konu il ilgili dftr v kayıtların tutulmasından sayman üy il birlikt, diğr dftrlr v yazışmalarla ilgili olarak da gnl skrtrl birlikt sorumludur. Başkanın yokluğunda kndisin başkan yardımcısı vkalt dr. Üst üst iki dönm başkanlık yapanlar aradan iki sçim dönmi gçmdikç aynı görv ynidn sçilmzlr. Yöntim kurulu ayda bir dfadan az olmamak üzr başkanın çağrısı il salt çoğunlukla toplanır. Katılanların salt çoğunluğu il karar alınır; şitlik halind kararı, başkanın oyu blirlr. Yöntim kurulu toplantılarına ilişkin usul v saslar, alt birlik tüzüğü il blirlnir.

8 Yöntim kurulunun görv v ytkilri şunlardır: a) Gnl kurul gündmini hazırlamak v gnl kurulu toplantıya çağırmak. b) Alt birliğin dönm bilançosunu, faaliyt raporunu v tahmini bütçsini hazırlayıp gnl kurula sunmak. c) Gnl kurul kararlarını uygulamak. d) Üylr arasında iltişim v dayanışmayı sağlamak. ) Üylrin v tohumculuk sktöründ faaliyt göstrn kişilrin mslkî bilgi v görgülrinin artırılması v gliştirilmsi için konfrans, sminr, kurs, smpozyum v bnzri ğitim işlrini düznlmk. f) Tohumculuk sktörünün gliştirilmsi için grkli çalışmaları yapmak, sktörl ilgili inclm v araştırma yapmak vya yaptırmak. g) Üylr hakkında disiplin czasını grktirn vya suç tşkil dn fiillrin varlığı hâlind, disiplin kurulunu görv çağırmak. h) Alt birlik adına taşınır v taşınmaz mal almak, satmak, ipotk tmk v bunlar üzrind hr türlü aynî hak tsis tmk. ı) Gnl kurulca vrilck diğr görvlri yapmak. Alt birlik dntim kurulu MADDE 22 Dntim kurulu, gnl kurul tarafından iki yıllık bir dönm için alt birlik üylri arasından sçiln üç asıl v üç ydk üydn oluşur. Dntim kurulu yılda n az iki dfa toplanır v üylr ilk toplantılarında kndi aralarından gizli oyla bir başkan sçrlr. Dntim kurulunun toplanma usul v sasları alt birlik tüzüğü il blirlnir. Dntim kurulunun görvlri şunlardır: a) Alt birliğin tüm hsap v işlmlrini inclmk. b) Hsap v işlmlrd gördüğü aksaklıkları n gç onbş gün içind yöntim kuruluna sunmak. c) İki yıllık dntim sonuçlarını bir rapor hâlind gnl kurula sunmak. d) Grktiğind gnl kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. Alt birlik disiplin kurulu MADDE 23 Disiplin kurulu, gnl kurulca iki yıllık bir dönm için alt birlik üylri arasından sçiln üç asıl v üç ydk üydn oluşur. Disiplin kurulu, yöntim kurulunun çağrısıyla toplanır. Disiplin kurulu üylri ilk toplantılarında gizli oyla kndi aralarından bir başkan v bir d raportör sçrlr. Toplanma v disiplinl ilgili usul v saslar alt birlik tüzüğü il blirlnir. Disiplin kurulunun görvlri şunlardır: a) Yöntim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzrin inclm yaparak disiplinl ilgili kararları uygulamak v czaları vrmk. b) Yöntim kurulunun vrcği diğr görvlri yapmak. Alt birlik glir v gidrlri MADDE 24 Alt birliklrin glirlri şunlardır: a) Giriş aidatı v yıllık aidat.

9 b) Üylrin tohumculukla ilgili ürün, mal v hizmt satışlarından bind üç oranında ksilck komisyon. c) Yatırım, ortaklık v işltm glirlri il laboratuvar v bnzri tsis glirlri. d) Fuar, organizasyon, rklam, tanıtım v yayıncılık glirlri. ) İsim hakkı, logo, tohumluk tikti, sözlşm ücrtlri, hakmlik, arabuluculuk, danışmanlık, ğitim v toplantı glirlri. f) Taşınır v taşınmaz mallardan ld diln glirlr. g) Alt birlik ytkisind bulunan işlmlrl ilgili izin, ytki blgsi v tasdik ücrtlri. h) Faaliyt konuları il ilgili diğr glirlr. Alt birliğin gidrlri, bu Kanun kapsamında vriln görvlr il kuruluş amaçları çrçvsind yürütüln görvlrin ifasına yönlik faaliytlrl ilgili gidrlrdir. Fsih MADDE 25 Alt birlik gnl kurulu, gnl kurula katılma hakkına sahip tüm üylrin üçt iki çoğunluğu il fsih kararı alabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması hâlind ikinci toplantıda yöntim, dntim v disiplin kurulu üy sayısının iki katından az olmamak üzr katılan üylrl toplantı yapılabilir. Bu durumda fsih kararı, toplantıya katılanların üçt iki çoğunluğuyla alınır. Fsihl ilgili usul v saslar alt birlik tüzüğü il blirlnir. Türkiy Tohumcular Birliği MADDE 26 Türkiy Tohumcular Birliği; alt birliklr arasındaki işbirliği v dayanışmayı tmin tmk, tohumculuk sktörünün gliştirilmsi il sktörd faaliyt göstrnlr arasında mslkî dayanışma sağlamak v mvzuatla vriln görvlri yrin gtirmk amacıyla alt birliklrc kurulan, tüzl kişiliğ sahip, kamu kurumu nitliğind mslk üst kuruluşudur. Birliğin kuruluşundan sonra alt birliklr, Birliğ üy olmak zorundadır. Birliğin görvlri MADDE 27 Birlik, ülknin tohumculuk sktörünün gliştirilmsini sağlamak amacıyla aşağıda blirlnn görvlri yapar: a) Tohumculuk sktörünün gliştirilmsi v tohumculuk politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak için Bakanlığa önrilrd bulunmak. b) Ülkd ticarti yapılan tohumlukların kalit güvncsinin sağlanması için sistm oluşturmak. c) Tohumculuk konusunda hazırlanan düznlmlr ilişkin görüş bildirmk. d) Üylriyl, kamu kurum v kuruluşları v diğr mslkî kuruluşlar arasında işbirliği v koordinasyon sağlamak. ) Üylri arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, tarafların talbi üzrin arabuluculuk yapmak. f) Ulusal v uluslararası mslk örgütlri il tknik işbirliği yapmak v grktiğind bu örgütlr üy olmak. g) Tohumculuk sktöründ araştırıcı v ıslahçılara burs, hib v dstk sağlayarak tknik kadroların oluşmasını sağlamak. h) Üylrinin v tohumculuk sktöründ faaliyt göstrnlrin uymaları grkn mslkî tik kurallarını blirlmk. ı) Tohumluk ürtim sözlşmlri düznlmk v uygulanmasını izlmk. i) Tohumculuk sktörü il ilgili yatırım yapmak, mnkul v gayrimnkul almak, satmak, rhntmk, ödünç para almak, kuruluş amaçları doğrultusunda sosyal yardımlarda bulunmak. j) Bakanlıkça bu Kanun kapsamında vrilck diğr iş v işlmlri yapmak.

10 k) Mvzuatla vrilck diğr iş v işlmlri yapmak. Birliğin organları MADDE 28 Birliğin organları; Gnl Kurul, Yöntim Kurulu, Dntim Kurulu, Disiplin Kurulu v Hakm Kuruludur. Birlik Gnl Kurulu v görvlri MADDE 29 Birlik Gnl Kurulu, alt birliklrin kndi üylri arasından iki yıl için sçcklri tmsilcilrdn oluşur. Tmsilcilrin alt birliklrdn çıkması, çıkarılması, ölümü, istifası hâllrind yrlrin ydk tmsilcilr Gnl Kurula katılırlar. Tmsilcilrin Gnl Kurula katılma masrafları, tmsil ttiklri alt birlik tarafından karşılanır. Gnl Kurul, yılda bir dfadan az olmamak üzr yöntim kurulunun çağrısı üzrin toplanır. Yöntim kurulunun vya dntim kurulunun kararı yahut gnl kurul üylrinin bşt birinin yazılı istmi üzrin olağanüstü toplantıya çağrılır. İlk toplantıda ytrli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan tmsilci sayısı; yöntim, dntim v disiplin kurulları asıl üylrinin toplamının iki katından az olamaz. Gnl Kurul, tmsilci tam sayısının salt çoğunluğu il toplanır v toplantılarda kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğu il alınır. Gnl Kurulun toplantıya çağrılması v toplantılarla ilgili usul v saslar Birlik Tüzüğünd blirlnir. Gnl Kurulun görv v ytkilri şunlardır: a) Alt birliklr arasında işbirliği kurmak v bunların glişimi için grkli tdbir v kararları almak. b) Tohumculuk alt sktörünün gliştirilmsi için tml ilklri blirlmk. c) Birlik organlarını sçmk. d) Birliğin çalışmaları v yöntilmsi il ilgili gnl ilklri blirlmk. ) Yöntim Kurulunca hazırlanan bütçyi görüşmk v onaylamak. f) Yöntim Kurulu v Dntim Kurulu raporlarını görüşmk v ibra dilip dilmmsin karar vrmk. g) Alt birliklrc hazırlanan gnl düznlmlri onaylamak. h) Grkli gördüğü hâllrd komisyonlar kurmak. ı) Birlik adına taşınır v taşınmaz mal almak, satmak, ipotk tmk v bunlar üzrind hr türlü aynî hak tsis tmk konusunda Yöntim Kuruluna ytki vrmk. i) Tohumculuk faaliytlri il ilgili tsis, laboratuvar, işltm, ğitim mrkzi kurulması v bu yrlrin alt, kipman v diğr ihtiyaçlarının gidrilmsi konusunda Yöntim Kuruluna ytki vrmk. j) Tohumculuk sktörünün güncl konularını görüşmk. k) Alt birliğin glirlrindn Birlik için ayrılacak katkı payını blirlmk. l) Mvzuatla vriln diğr görvlri yrin gtirmk. Birlik Yöntim Kurulu v görvlri MADDE 30 Birlik Yöntim Kurulu, iki yıllık bir dönm için tmsilcilr arasından Birlik Gnl Kurulunca hr alt birliktn n az bir tmsilci olmak üzr sçiln asgarî bş asıl v aynı sayıda ydk üydn oluşur. Asıl üylr ilk toplantılarında, Yöntim Kurulunun vrcği görvlri yürütmk üzr gizli oyla, kndi aralarından bir Başkan, bir BaşkanYardımcısı v bir Sayman sçrlr. Yöntim Kurulu Başkanı aynı zamanda Birliğin d başkanıdır. Yöntim Kurulunun vrcği görvlr il Birliğin işlrini yürütmk üzr bir Gnl Skrtr tayin dilir. Gnl Skrtrin nitliklri il görvlri, Birlik Tüzüğünd blirlnir. Yöntim Kurulu Başkanı; Yöntim Kuruluna başkanlık v Birliği tmsil dr. Birliğin malî işlrindn v bu konu il ilgili dftr v kayıtların tutulmasından Sayman üy il birlikt; diğr dftrlr v yazışmalarla ilgili olarak da Gnl Skrtrl birlikt sorumludur. Başkanın yokluğunda kndisin Başkan Yardımcısı vkalt dr. Üst üst iki dönm

11 Başkanlık yapanlar aradan iki sçim dönmi gçmdikç aynı görv ynidn sçilmzlr. Yöntim Kurulu ayda bir dfadan az olmamak üzr Başkanın çağrısı üzrin salt çoğunlukla toplanır v katılanların salt çoğunluğu il karar alır. Eşitlik halind kararı, Başkanın oyu blirlr. Yöntim Kurulu toplantılarına ilişkin usul v saslar Birlik Tüzüğü il blirlnir. Yöntim Kurulunun görv v ytkilri şunlardır: a) Gnl Kurul gündmini hazırlamak v toplantıya çağırmak. b) Birliğin dönm bilançosunu, faaliyt raporunu v tahminî bütçsini hazırlayıp Gnl Kurula sunmak. c) Gnl Kurul kararlarını uygulamak. d) Alt birliklr arasında iltişim v dayanışmayı sağlamak. ) Üylrin v tohumculuk sktöründ faaliyt göstrn kişilrin mslkî bilgi v görgülrinin artırılması v gliştirilmsi için konfrans, sminr, kurs, smpozyum v bnzri ğitim işlrini düznlmk. f) Tohumculuk sktörünün gliştirilmsi için grkli çalışmaları yapmak, sktörl ilgili inclm v araştırma yapmak vya yaptırmak. g) Üylr hakkında disiplin czasını grktirn vya suç tşkil dn fiillrin varlığı hâlind, Disiplin Kurulunu görv çağırmak h) Birlik adına taşınır v taşınmaz mal almak, satmak, ipotk tmk v bunlar üzrind hr türlü aynî hak tsis tmk. ı) Alt birliklrin aidatlarını sürsi içind yatırmalarını sağlamak v bu konuda grkli dntimlri yapmak. i) Gnl kurulca vrilck diğr görvlri yapmak. Birlik Dntim Kurulu v görvlri MADDE 31 Birlik Dntim Kurulu, Birlik Gnl Kurulunca iki yıllık bir dönm için tmsilcilr arasından sçiln iki asıl v iki ydk üy il Bakanlık tarafından blirlnn bir asıl v bir ydk üydn oluşur. Dntim Kurulu yılda n az iki dfa toplanır, üylr ilk toplantılarında, kndi aralarından gizli oyla bir başkan sçrlr. Dntim Kurulunun toplanma usul v sasları Birlik Tüzüğü il blirlnir. Dntim Kurulunun görvlri şunlardır: a) Birliğin tüm hsap v işlmlrini inclmk. b) Hsap v işlmlrd gördüğü aksaklıkları, n gç onbş gün içind Yöntim Kuruluna sunmak. c) İki yıllık dntim sonuçlarını, bir rapor hâlind Gnl Kurula sunmak. d) Grktiğind Gnl Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. Birlik Disiplin Kurulu v görvlri MADDE 32 Birlik Disiplin Kurulu, Gnl Kurul tarafından iki yıllık bir dönm için tmsilcilr arasından sçiln üç asıl v üç ydk üydn oluşur. Disiplin Kurulu, Yöntim Kurulunun çağrısı üzrin toplanır. İlk toplantılarında gizli oyla kndi aralarından bir başkan v bir d raportör sçrlr. Toplanma v disiplinl ilgili usul v saslar Birlik Tüzüğü il blirlnir. Disiplin Kurulunun görvlri şunlardır: a) Yöntim Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzrin inclm yaparak disiplinl ilgili

12 kararları uygulamak v czaları vrmk. b) Yöntim Kurulunun vrcği diğr görvlri yapmak. Birlik Hakm Kurulu v görvlri MADDE 33 Birlik Hakm Kurulu, alt birliklrin kndi üylri arasından iki yıl için sçcklri, konu uzmanı n az ikişr tmsilcidn oluşur. Sçiln tmsilci sayısı kadar da ydk tmsilci sçilir. Tmsilcilrin birliklrdn çıkması, çıkarılması, ölümü, istifası hâllrind yrlrin ydk tmsilcilr Hakm Kuruluna katılır. Hakm Kurulu asıl üyliğin sçiln tmsilcilr, Birlik v alt birlik organlarında görv alamazlar. Hakm Kurulunun görvlri şunlardır: a) Birlik v alt birliklr, alt birliklr v üylri il alt birlik üylri v üçüncü kişilr arasında ortaya çıkacak ihtilafları uzlaşma, arabuluculuk v hakmlik yoluyla çözmk. b) Birliğin uluslararası uzlaşma, arabuluculuk v hakmlikl ilgili yükümlülüklri çrçvsindki görvlrini yürütmk. c) Çalışma raporlarını Gnl Kurula sunmak. Birliğin glir v gidrlri MADDE 34 Birliğinin glirlri şunlardır: a) Gnl Kurul tarafından 17 nci madddki sınırlar çrçvsind blirlnck giriş aidatı v yıllık aidatlar il alt birliklrin hr yıl brüt glirlrindn ayıracakları n az yüzd onu oranında ödycklri katılım payı. b) Yatırım, ortaklık v işltm glirlri il laboratuvar v bnzri tsis glirlri. c) Fuar, organizasyon, rklam, tanıtım v yayın glirlri. d) İsim hakkı, logo, tohumluk tikti, sözlşm ücrtlri, hakmlik, arabuluculuk, danışmanlık, ğitim v toplantı glirlri. ) Taşınır v taşınmaz mallardan ld diln glirlr. f) Ytkisind bulunan işlmlrl ilgili izin, ytki blgsi v tasdik ücrtlri. g) Faaliyt konuları il ilgili diğr glirlr. (a) bndi hükmü uyarınca; Birlik Gnl Kurulu tarafından blirlnn n az yüzd on oranındaki katılım payı, Birlik Yöntim Kurulunun blirlycği bankalardan birin Birlik adına, alt birlik tarafından yatırılır. Katılım payları, bir öncki yıl brüt glirlri üzrindn hsap dilrk izlyn yılın mart, haziran, ylül v aralık aylarında şit dört taksitt ödnir. Zamanında ödnmyn katılım payları kanunî faizi il birlikt tahsil dilir. Birliğin gidrlri, bu Kanun kapsamında vriln görvlr il kuruluş amaçları çrçvsind yürütüln görvlrin ifasına yönlik faaliytlrl ilgili gidrlrdir. Alt birlik v Birlik organları sçimlrin katılma nitliklri MADDE 35 Alt birlik v Birliğ kayıtlı, onskiz yaşını bitirmiş grçk kişilrl, tüzl kişilrin tscilli ana sözlşmlrind tmsil v bağlayıcı işlmlr yapma ytkisi vriln grçk kişi tmsilcilri, bu Kanun hükümlrin gör alt birlik v Birlik organlarının sçimlrind oy kullanabilirlr. Alt birlik v Birlik organlarına sçilbilmk için; a) Türk vatandaşı olmak, b) En az iki yıldır alt birliğ kayıtlı olmak, c) Sçim tarihind yirmibş yaşını doldurmuş olmak,

13 d) İflas tmmiş ya da iflas tmiş olsa bil itibarını ynidn kazanmış olmak, ) Taksirli suçlar hariç olmak üzr ağır hapis vya iki yıldan fazla hapis czasıyla czalandırılmamış olmak yahut affa uğramış vya tcil dilmiş olsalar bil basit v nitlikli zimmt, irtikâp, rüşvt, hırsızlık, dolandırıcılık, vrakta sahtkarlık, inancı kötüy kullanma, yalan yr tanıklık, kaçakçılık, hilli iflas, görvi kötüy kullanma, rsmî ihal v alım satımlara fsat karıştırma, kara para aklama, Dvlt sırlarını açığa vurma, trör, vrgi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymmiş olmak, f) Ticart v sanat icrasından hükmn yasaklanmamış olmak, g) Ticarî, ziraî v sınaî kazanç dolayısıyla glir vya kurumlar vrgisi mükllfi olmak, h) Okur, yazar olmak, şartları aranır. Yrli v yabancı tüzl kişilrin, tscilli ana sözlşmlrind tmsil v bağlayıcı işlmlr yapma ytkisi vriln v yukarıdaki özlliklri taşıyan grçk kişi tmsilcilri, bu Kanun hükümlrin gör alt birlik v Birlik organlarına sçilbilirlr. Sçilm ytrliliğini kaybdnlrin alt birlik v Birliktki görvlri sona rr. Organların sçimlrin katılma nitliklrin ilişkin diğr hususlar Birlik Tüzüğünd blirlnir. Alt birlik v Birlik üylrinin haklarının kullanılabilmsi için tüzl kişilrin; sahibi, ortağı, yöntim kurulu üysi, gnl müdürü, murahhas azası sviysind üst düzy yönticisi v şirkti tmsil, ahzu kabza ytkili olması v bu hâlinin sçimdn n az altı ay öncsini kapsaması şarttır. Üy tüzl kişinin münfsih olması hâlind, üyliği il birlikt sçilmiş olduğu alt birlik v Birlik organlarındaki görvi sona rr. Alt birlik v Birlik organlarının sçim sasları MADDE 36 Alt birlik v Birliğin organlarının bu Kanunda blirtiln sçimlri, yargı göztimi altında, gizli oy v açık tasnif sasına gör aşağıdaki fıkralarda blirtiln şkild grçklştirilir. Sçim yapılacak gnl kurul toplantılarından n az onbş gün önc sçim katılacak üy vya tmsilcilri blirlyn listlr iki nüsha olarak o yr ilç sçim kurulu başkanı olan hâkim tvdi dilir. Ayrıca, toplantıların gündmi, yri, günü, saati il çoğunluk olmadığı takdird yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da blirtilir. Toplantı tarihlrinin, gündmd yr alan konular da göz önünd bulundurularak görüşmlrin bir cumartsi günü akşamına kadar sonuçlanması v mütakip pazar gününün dokuz-onydi saatlri arasında sçimlrin yapılmasını sağlayacak şkild düznlnmsi zorunludur. Birdn fazla ilç sçim kurulu bulunan yrlrd görvli hâkim il sçim kurulunca blirlnir. Hâkim, grktiğind ilgili kayıt v blglri d gtirtip inclmk surtiyl varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra sçim katılacak üy vya tmsilcilri blirlyn list il yukarıda blirtiln diğr hususları onaylar. Onaylanan list il toplantıya ilişkin diğr hususlar görvli ilç sçim kurulu binası il ilgili alt birlik vya Birliğin ilân yrind asılmak surtiyl üç gün sür il ilân dilir. İlân sürsi içind listy yapılacak itirazlar hâkim tarafından inclnir v n gç iki gün içind ksin karara bağlanır. Bu surtl ksinlşn listlr il toplantıya ilişkin diğr hususlar ilgili alt birlik vya Birliğ göndrilir. Hâkim, kamu görvlilri vya aday olmayan üylr arasından bir başkan v iki üydn oluşan bir sçim sandık kurulu atar. Aynı şkild ayrıca üç ydk üy d blirlr. Sçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula n yaşlı üy başkanlık dr. Sçim sandık kurulu, sçimlrin Kanunun öngördüğü saslara gör yürütülmsi, yöntimi v oyların tasnifi il görvli olup bu görvlri sçim v tasnif işlmlri bitincy kadar aralıksız dvam dr. Dörtyüz kişidn fazla üysi bulunan alt birlik vya Birlikt hr dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur v hr sçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüz kadar olan üy fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Sçimlrd kullanılacak araç v grçlr ilç sçim kurulundan sağlanır v sandıkların konacağı yrlr hâkim tarafından blirlnir. Gnl kurullarda yapılacak sçimlrd toplantıya katılma hakkı olanlar imzalı yazı il aday olabilir vya göstrilbilir. Sçimlrd aday olanların listlri organlara gör ayrı ayrı olmak üzr tk list hâlind vya hr organ için ayrı listlr hâlind gnl kurul başkanlık divanınca adayların soyadı alfabtik sırasına gör sıralanıp ytri kadar çoğaltılarak o sçimd görvli hâkim mühürlnmk üzr vrilir. Listdki isimlrin yanına hrhangi bir unvan vya işart konulmaz. Gnl kurul toplantılarına katılma hakkı olanları göstrn listd adı bulunmayan üy oy kullanamaz. Oylar, oy vrnin kimliğinin alt birlik, Birlik vya rsmî kuruluşlarca vrilmiş kimlik kartı il ispat dilmsindn v listdki isminin karşısındaki yrin imzalanmasından sonra, oy vrm sırasında sandık sçim kurulu başkanı tarafından vriln ilç sçim kurulu mührünü taşıyan v adayları göstrir listdki isimlrin karşısına sçilck organın asıl üylri kadarı işartlnip ilç sçim kurulu mührünü taşıyan zarflara konularak kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan vya sçilck organı oluşturan üy sayısından fazla adayın işartlndiği oy pusulaları il mühürsüz zarflardan çıkan

14 pusulalar gçrsiz sayılır. Sayım v döküm sırasında n fazla oy alanlar asıl üyliklr diğrlri d aldıkları oy sırasına gör ydk üyliklr sçilir. Oylarda şitlik hâlind kura çkilir. Sçim sürsinin sonunda sçim sonuçları tutanakla tspit dilip sçim sandık kurulu başkan v üylri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örnği sçim yrind asılmak surtiyl gçici sçim sonuçları ilân dilir. Kullanılan oylar v diğr blglr, tutanağın bir örnği il birlikt üç ay sür il saklanmak üzr ilç sçim kurulu başkanlığına tvdi dilir. Sçimin dvamı sırasında yapılan işlmlr il tutanakların düznlnmsindn itibarn iki gün içind sçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün inclnir v ksin olarak karara bağlanır. İtiraz sürsinin gçmsi v itirazların karara bağlanmasından hmn sonra hâkim, yukarıdaki hükümlr gör ksin sonuçları ilân dr v ilgili alt birlik vya Birliğ bildirir. Hâkim, sçim sonuçlarını tkilyck ölçüd usulsüzlük vya Kanuna aykırı uygulama ndniyl sçimlrin iptalin karar vrdiği takdird, bir aydan az v iki aydan fazla bir sür içind olmamak üzr sçimin ynilncği pazar gününü tspit drk ilgili alt birlik vya Birliğ bildirir. Blirlnn günd yalnız sçim yapılır v sçim işlmlri bu madd il Kanunun öngördüğü diğr hükümlr gör yürütülür. Görvli hâkim v sçim sandık kurulu başkanı il üylrin 26/4/1961 tarihli v 298 sayılı Sçimlrin Tml Hükümlri v Sçmn Kütüklri Hakkında Kanunda blirtiln saslara gör ödnck ücrt v diğr sçim gidrlri ilgili alt birlik vya Birlik bütçsindn karşılanır. Sçimlr sırasında sçim sandık kurulu başkanı v üylrin karşı işlnn suçlar Dvlt mmurlarına karşı işlnmiş gibi czalandırılır. Czaî takibat MADDE 37 Alt birliklr v Birliğin paraları il para hükmündki vrak, snt v sair malları alyhin suç işlyn v bilanço, zabıtnam, rapor v diğr hr çşit kâğıt v dftrlr üzrind suç mahiytind dğişiklik yapan vya bunları kastn yok dn organlara dahil üylr il prsonl hakkında Dvlt mmurları hakkındaki czalar uygulanır. Muafiyt MADDE 38 Alt birliklr v Birlik, 24/4/1969 tarihli v 1163 sayılı Koopratiflr Kanununa gör kurulan koopratiflr sağlanan hr türlü vrgi v harç muafiytindn aynı koşullarla yararlanırlar. Dntim MADDE 39 Bakanlık, alt birliklr v Birliğin organları üzrind idarî v malî yöndn göztim v dntim hakkına sahiptir. Amaçları dışında faaliyt göstrn alt birlik v Birliğin sorumlu organlarının görvlrin son vrilmsin v yrlrin ynilrinin sçilmsin, Bakanlığın vya bulundukları yr Cumhuriyt Başsavcılığının istmi üzrin o yrdki asliy hukuk mahkmsinc basit usul gör yargılama yapılarak karar vrilir v dava n gç üç ay içind sonuçlandırılır. Ancak, millî güvnliğin, kamu düzninin, suç işlnmsini vya suçun dvamını önlmnin yahut yakalamanın grktirdiği hâllrd gcikmd sakınca varsa, alt birlik il Birlik, vali tarafından faaliyttn mn dilbilir. Faaliyttn mn kararı, yirmidört saat içind görvli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırkskiz saat içind açıklar, aksi hâld, bu idarî karar kndiliğindn yürürlüktn kalkar. Orman bitki türlrin ilişkin hükümlr ALTINCI BÖLÜM Çşitli Hükümlr MADDE 40 Bu Kanun hükümlri çrçvsind orman bitki türlrin ilişkin olarak gntik kaynakların kaydı, tohumlukların ürtilmsi, srtifikasyonu, ticarti v piyasa dntimi iş v işlmlri bir protokol çrçvsind Çvr v Orman Bakanlığına dvrdilir. Yürürlüktn kaldırılan hükümlr MADDE 41 21/8/1963 tarihli v 308 sayılı Tohumlukların Tscil, Kontrol v Srtifikasyonu Hakkında Kanun yürürlüktn kaldırılmıştır. Diğr mvzuatla 308 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

15 GEÇİCİ MADDE 1 Bu Kanunun yürürlüğ girdiği tarihtn önc 308 sayılı Kanun il ilgili mvzuat hükümlrin gör tscil diln, ürtim izni vriln v ticarî sbz çşit kayıt listsin alınan çşitlr, bu Kanun kapsamında kayıt altına alınmış sayılır. Bu Kanunun yürürlüğ girdiği tarihtn önc, 308 sayılı Kanun il ilgili mvzuat hükümlrin gör özl sktör tarımsal araştırma kuruluşu olarak tscil diln kuruluşların, araştırma v ıslah ytkilri dvam dr. 5 inci maddnin birinci fıkrası hükmü il 7 nci maddnin birinci fıkrası hükmü, kayıtlı çşidi bulunmayan bitki türlri il kayıtlı çşidi bulunmakla brabr Bakanlığın grkli görcği tohumluk çşitlri hakkında bu Kanunun yürürlüğ girdiği tarihtn itibarn bş yıl sür il uygulanmaz. Bu Kanunun uygulanması il ilgili yöntmliklr, Kanunun yürürlüğ girdiği tarihtn itibarn bir yıl içind, Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğ konulur. Bu yöntmliklr yürürlüğ konuluncaya kadar, bu Kanunun yürürlüğ girdiği tariht 308 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğ konulan yöntmliklrin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlrinin uygulanmasına dvam dilir. GEÇİCİ MADDE 2 Bu Kanuna gör sçilmy ngl bir hâli olmayan grçk v tüzl kişilr, alt birlik kurucusu olmak istdiklri takdird, bu Kanunun yürürlüğ girdiği tarihtn itibarn bir yıl içind Bakanlığa başvurarak birr kuruculuk blgsi alırlar. Başvuru tarihindn itibarn bir ay içind kurucu üylr, Bakanlığın tspit dcği mrkzlrd bş üydn oluşan birr gçici yöntim kurulu sçrlr. Başvurularda Bakanlık, bu Kanunun yürürlüğ girdiği tariht faaliyt göstrn drnk v mslk kuruluşlarına önclik tanır. Bakanlıkça blirlnn mrkzlrdki gçici yöntim kurulları, gçici yöntim kuruluna sçildiklri tarihi takip dn bir ay içind üy kayıt işlmlrini tamamlayarak 20 nci maddy uygun olarak ilk gnl kurullarını toplantıya çağırarak, organlarının sçimini grçklştirirlr. 35 inci maddnin ikinci fıkrasının (b) bndi, organların ilk sçimlrind uygulanmaz. Bu madd kapsamındaki alt birliklr, sçim sonuçlarını Bakanlığa bildirmkl tüzl kişilik kazanırlar. En az üç alt birlik tüzl kişilik kazandıktan sonra Bakanlık, alt birliklrc sçiln Birlik Gnl Kurulu tmsilcilrini, Birlik organlarını sçmk üzr Ankara da toplantıya çağırır. Birlik, organ sçimlrinin ksinlşmsiyl tüzl kişilik kazanır. Bu madd kapsamına girn alt birliklr tüzl kişilik kazanıncaya kadar, alt birlik kurmak için grkli olan v bu Kanunda öngörüln hazırlık çalışmalarında v tmaslarda bulunabilir. GEÇİCİ MADDE sayılı Kanun Hükmünd Kararnam kapsamında olup, kayıt altına alınmış çşitlr ait tohumlukları ürtn kamu kuruluşunun mmur v sözlşmli prsonlin; bir yıllık tutarı onaltı yaşını doldurmuş işçilr için gçrli olan bir aylık brüt asgarî ücrt tutarının üç katını gçmmk kaydıyla ürtimi tşvik primi ödnbilir. Bu ödm, kuruluşun tohumluk ürtimin dvam ttiği sürc ödnir v damga vrgisi hariç hrhangi ksintiy tâbi tutulmaz. Bu şkild ödnck ürtimi tşvik priminin ödm dönmiyl bu ödmdn yararlanmaya ilişkin usul v saslar; prsonlin unvanı, görv mahalli v ld diln tohumluk satış hasılatına katkısı dikkat alınarak Yüksk Planlama Kurulu tarafından blirlnir. Yürürlük MADDE 42 Bu Kanun yayımı tarihind yürürlüğ girr. Yürütm MADDE 43 Bu Kanun hükümlrini Bakanlar Kurulu yürütür. 7/11/2006 ******** ( EK 1 ) T.C.. VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM v HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

16 İDARİ PARA CEZASI KARARI PARA CEZASININ MUHATABI İşyrinin Unvanı : Bağlı Bulunduğu Vrgi Dairsi: : Vrgi Numarası Adrsi : İşyri Ytkilisi Adı - Soyadı T.C. Kimlik Numarası : : Sorumlu Tknik Prsonl Adı - Soyadı T.C. Kimlik Numarası : : KESİLEN PARA CEZASININ Ndni: : Yasal Dayanağı: 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu nun 12 nci maddsi. fıkrası hükümlrin gör; Miktarı Ödnck Yr Son Ödm Tarihi :.. Mal / Muhasb Müdürlüğü : Tbliğ tarihindn itibarn 1(bir) ay içrisind KESİLEN PARA CEZASINA İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE Kararın tbliği vya tfhimi tarihindn itibarn n gç 7 (ydi) gün içind, ytkili idar mahkmsin başvurulabilir. İtiraz, idarc vriln czanın yrin gtirilmsini durdurmaz. İtiraz Mrci Son İtiraz Tarihi :. İdar Mahkmsi : Tbliğ tarihindn itibarn 7 (ydi) gün sonraki tarih Ytkili idar mahkmsi tarafından aksi bir karar alınmadığı takdird tahsil işlmlri tarih v 6183 sayılı Amm Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çrçvsind yrin gtirilcktir. Kararı Düznlynlr: Adı- Soyadı : Adı- Soyadı : Adı- Soyadı :

17 Tohumluk Kontrolörü Tohumluk Kontrolörü Şub Müdürü İmza: İmza: İmza: Olurlarınıza Arz Edrim. /. /. Adı - Soyadı İl Müdürü OLUR../../.. Adı - Soyadı Vali İmza Paraf: İl Md. Yrd:

18 ( EK 2 ) T.C.. VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM v HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : / /. Konu : (İşyri Adı v Adrsi)..... Müdürlüğümüz kontrol v dntim kibinc / / tarihind işyrinizd yapılan dntimd, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu nun 12 nci maddsinin. fıkrasına aykırı olarak faaliyt sürdürdüğünüz tspit dilmiştir. Bu ndnl tarafınıza Valilik Makamının...tarihli Olur u il..... TL idari para czası vrilmiştir sayılı Kanunun 12 nci maddsi son fıkrasına gör idari para czasını tbliğ tarihindn itibarn 7 (ydi) gün içrisind. İdar Mahkmsin itiraz dbilirsiniz. Bu itirazınız vriln czanın yrin gtirilmsini durdurmaz. İdari para czasının indirimli olarak ödnbilmsi için ödmnin Kanun yoluna başvurmadan önc yapılması grkmktdir. İdari para czasını tbliğ tarihindn itibarn n gç 15 gün içrisind ödmniz halind 1/4 oranında pşin ödm indirimindn yararlanabilirsiniz. Ekonomik durumunuzun müsait olmaması v idari para czasının taksitl ödnmk istnmsi halind Müdürlüğümüz başvurmanız grkmktdir. Talbinizin uygun görülmsi halind idari para czasının ilk taksitinin tbliğ tarihindn itibarn bir ay içrisind Müdürlüğün ödnmsi koşuluyla, para czası bir yılı aşmamak üzr dört şit taksit halind ödnbilmktdir. Taksitlndirmnin uygulandığı durumlarda pşin ödm indirimi yapılmayacaktır.

19 Ödm yapıldıktan sonra ödnti makbuzunun mutlaka İl Müdürlüğümüz ibraz dilmsi grkmktdir. Makbuzların ibraz dilmmsi durumunda ödm yapılmamış sayılacaktır. Tohumculuk Kanununa gör vriln v sürsind ödnmyn idari para czalarının takip v tahsilind tarihli v 6183 sayılı Amm Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlri uygulanacaktır. Bilgilrinizi v grğini rica drim... İl Müdürü Eki: İdari Para Czası Kararı (1 adt)

20 EK:3 Örnk No: tbllüğdn imtina ttiğindn Adrst kims bulunmaması üzrin Tbliğ yapacak kims sbbiyl imtina ttiğindn huzurunda Tbligat yapılanın Tbliğ tarihi (imza vya parmak izi) imza Tbliğ mmurunun imzası : Tbliği çıkaran TEBLİĞ MAZBATALI ZARF Mrciin adı :... T A A H H Ü T L Ü Dosya No :... Tbliği davti d tazammun diyorsa, hazır bulunulması No. lazım gln :... Yr :... Tarih :... Gün :... Saat :...

21 ( Ek - 4 ) T.C.. VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM v HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : / /. Konu : Para Czası...VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE../ Vrgi Numaralı. adrsind faaliytt bulunan.. n, 5553 sayılı Kanun un 12 maddsinin fıkrası grğinc,././20.. tarihli Valilik onayı il. TL idari para czası kararı vrilmiştir. İdari para czası kararının tbliğ tarihindn itibarn 1 (bir ) aylık sürnin bitimind czanın Muhasb Müdürlüğün / Mal Müdürlüğün yatırılmadığı anlaşıldığından söz konusu cza ksinlşmiştir. Sözü diln işltmy yazılan tbliğ yazısı, para czası kararı v dntim raporunun onaylı birr fotokopisi yazımız kind göndrilmktdir. Bilgilrinizi v grğini rica drim.

22 İl Müdürü EKLER: 1. Tbliğ Yazısı 2. Tbliğ Alındısı 3. Para Czası Kararı 4. Dntim Raporu ****** Anayasa Mahkmsi 'tohumculuk kanunu' iptal tti. Anayasa Mahkmsi'nin tohum kürsl tkllrin lin gçmsin v Türkiy'nin bağımsızlığını thdit dn tohumculuk yasasının iptal tmsi bklniyordu. Ancak yüksk mahkm kısmi iptall ytindi. Anayasa Mahkmsi, Tarım v Köyişlri Bakanlığı`nın, Tohumculuk Kanunu'ndaki bazı ytkilrini "özl hukuk tüzl kişilrin" dvrdbilcğin ilişkin hükmü, "dntim" ytkisinin dvri yönündn iptal tti. Bu hükmün uygulanmasından doğacak sonradan gidrilmsi güç vya olanaksız durum v zararların önlnmsi v iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Rsmi Gazt'd yayımlanacağı gün kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar vrdi. Anayasa Mahkmsi`nin CHP`nin, "5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu'nun bazı maddlrinin Anayasa`nın Başlangıç maddsi il bazı maddlrin aykırılığı savıyla iptallrin v yürürlüklrinin durdurulması" talbiyl yaptığı başvuruyu karara bağladı. Mahkmnin 13 Ocak`ta aldığı karar, Rsmi Gazt`nin bugünkü sayısında yayımlandı. Oybirliği il alınan 2011/1 (Yürürlüğü Durdurma) kararına gör, Tohumculuk Kanunu`nun, 15. maddsinin birinci fıkrasında yr alan v bakanlığın kanundaki bazı ytkilrini, "kısmn vya tamamn birliğ (Türkiy Tohumcular Birliği-TTB), kamu kurum v kuruluşlarına, özl hukuk tüzl kişilrin vya ünivrsitlr; şartları blirlnmk kaydıyla, sürli vya sürsiz olarak dvrdbilcğin" ilişkin hükümdki "... özl hukuk tüzl kişilrin..." ibarsini, kanunun 8. maddsind yr alan "dntim" ytkisinin dvri yönündn iptal dildi. Bu hükmün, uygulanmasından doğacak sonradan gidrilmsi güç vya olanaksız durum v zararların önlnmsi v iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Rsmi Gazt`d yayımlanacağı gün kadar yürürlük durduruldu. Mahkm, CHP`nin Tohumculuk Kanunu`nun iptalini istdiği diğr maddlrinin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin talplrind is yürürlüğün durdurulması talbini rddtti. Tohumculuk Kanunu`nun 15. maddsind, "Bakanlık, grkli gördüğü hallrd, kanunun 5`inci, 6`ncı, 7`nci v 8`inci maddlrind blirtiln ytkilrini, kısmn vya tamamn birliğ (TTB), kamu

TOHUMCULUK KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TOHUMCULUK KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar TOHUMCULUK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti

Detaylı

(2) Bu Tüzük te; Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Alt Birlik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bakanlık olarak anılacaktır.

(2) Bu Tüzük te; Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Alt Birlik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bakanlık olarak anılacaktır. TOHUM SANAYİCİLERİ ve ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ (TSÜAB) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Faaliyet Merkezi, Dayanak ve Alt Birliğin Görevleri Amaç Madde 1- (1) Tohum endüstrisi ve üretimi alanında faaliyet gösteren

Detaylı

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Emk Taşınmaz Dğrlm v Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Kamuoyuna, Ektki rapor Bankacılık Düznlm v Dntlm Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih v 26333 sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Bankalara Dğrlm Hizmti

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisel üretimde

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

f) Çeşit listesi: Kayıt altına alınan ve ticareti yapılan çeşitlerin yayımlandığı listeyi, g) Durulmuşluk: Çeşidin, tekrarlanan üretimlerden sonra

f) Çeşit listesi: Kayıt altına alınan ve ticareti yapılan çeşitlerin yayımlandığı listeyi, g) Durulmuşluk: Çeşidin, tekrarlanan üretimlerden sonra 9981 TOHUMCULUK KANUNU Kanun Numarası : 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/2006 Sayı : 26340 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR BİRİMİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR BİRİMİ MALİ İZMTLR MÜDÜRLÜĞÜ-GLİR BİRİMİ DAİR İÇİ MÜDÜRLÜKLR ARASI BORCU YOKTUR İŞ AKIŞ ŞMASI İŞYRİ RUSATI ALMAK İÇİN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RUSAT BÖLÜMÜN BAŞVURAN VATANDAŞLARIN BORCU YOKTUR KAŞ V İMZASI İÇİN MALİ

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında görev

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/14)

TEBLİĞ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/14) 14 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28647 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1 : (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi önlisans, lisans ve

Detaylı

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YAPTIĞI DEĞERLENDİRME SONUCUNDA, BORSA İSTANBUL A.Ş. DE İŞLEM GÖREN PAYLAR A, B, C v D GRUBU OLMAK ÜZERE DÖRT GRUBA AYRILMIŞ OLUP, GRUPLAR İLE

Detaylı

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28624 YÖNETMELİK Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU

YARDIM TOPLAMA KANUNU 5871 YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YÖNETMELİK. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 31 Ocak 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27832 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

ORGANİK TARIM KANUNU

ORGANİK TARIM KANUNU 9085 ORGANİK TARIM KANUNU Kanun Numarası : 5262 Kabul Tarihi : 1/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875 TOHUMLUKLARIN YETİŞTİRİLECEĞİ ÖZEL ÜRETİM ALANLARININ ÖZELLİKLERİ VE BU ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 13/5/2008 tarihli

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

YÖNETMELİK. d) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,

YÖNETMELİK. d) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü, 24 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29215 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu düzenlemenin amacı; Sosyal Güvenlik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren

Detaylı

03.12.2004 / 25659 ORGANİK TARIM KANUNU. Kanun Numarası : 5262. Kabul Tarihi : 1/12/2004. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659

03.12.2004 / 25659 ORGANİK TARIM KANUNU. Kanun Numarası : 5262. Kabul Tarihi : 1/12/2004. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659 03.12.2004 / 25659 ORGANİK TARIM KANUNU Kanun Numarası : 5262 Kabul Tarihi : 1/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Tunceli Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 31/03/1996 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Sayısı: 22597 Tarım

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Bursa Orhangazi Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge ile Bilecik Üniversitesinde kayıtlı bulunan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin

Detaylı

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KURULUŞ MEVZUATI

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KURULUŞ MEVZUATI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KURULUŞ MEVZUATI -5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, -Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, -Üretici Birliği Tüzüğüne göre

Detaylı

Güvence Hesabı Yönetmeliği

Güvence Hesabı Yönetmeliği Güvence Hesabı Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) (Değişik: RG-05.03.2013-28578) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılısigortacılık Kanununun

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri.

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri. 5174 Sayılı Kanun ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca, yargı gözetiminde 04 Ekim 2017 Çarşamba günü yapılacak olan borsamızın meclis asil ve yedek üyeleri seçimlerinde, aşağıdaki

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/46) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/46) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/46) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 Kanun Numarası : 3160 Kabul Tarihi : 28/2/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

ESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç. Öğrenci. Kapsam. Öğrenci. Dayanak. Tanımlar. öğrencilerin. her bir 1 / 14

ESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç. Öğrenci. Kapsam. Öğrenci. Dayanak. Tanımlar. öğrencilerin. her bir 1 / 14 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; İzmirr Yüksek Teknoloji T Enstitüsü Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor s ve

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No: 4691 Kabul Tarihi : 26/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24454 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum

Detaylı

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu :

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu : T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ GERİ ÖDEME TALEP FORMU B-1 T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, 1416 Sayılı Kanuna gör MEB (... Ünivrsitsi) adına rsmi burslu statüd öğrnim görmk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.Ü. SENATOSU 06 MAYIS 2014/16 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Trakya Üniversitesi ön

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

verilen Hasret Daşlı cinayetinin davası Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. BİR NUMARALI KATİL ELİNİ KOLUNU SALLIYOR

verilen Hasret Daşlı cinayetinin davası Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. BİR NUMARALI KATİL ELİNİ KOLUNU SALLIYOR NIsan da scim var Dmir in ynidn Başkan olabilmsi için Abdulkadir Dmir in Ak Parti milltvkili aday adaylığı için istifa ttiği BATSO Başkanlığı için sçim hycanı başladı. Milltvkili aday listlrinin açıklanması

Detaylı

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1)

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1) 6611 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 3160 Kabul Tarihi : 28/2/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

a) Birim Amiri: Dekan, Müdür, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını,

a) Birim Amiri: Dekan, Müdür, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını, AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Çarşamba, 13 Ekim 2010 15:08

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Çarşamba, 13 Ekim 2010 15:08 Yayımlandığı Resmi Gazete: 01.07.2008 26923 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam 06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU Kanun No. 5200 Kabul Tarihi : 29.6.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1. Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Kulübü, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri Yönergesine dayanarak

Detaylı

ORGANİK TARIM KANUNU

ORGANİK TARIM KANUNU ORGANİK TARIM KANUNU Kanun No: 5262 Kabul Tarihi : 1.12.2004 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin

Detaylı

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI 1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BĐRĐMLERĐ YASASI

ULUSLARARASI BANKACILIK BĐRĐMLERĐ YASASI R.G. 146 05.08.2008 ULUSLARARASI BANKACILIK BĐRĐMLERĐ YASASI 41/2008 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası

Detaylı

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde 3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV ye karşılık olmak üzere alınan teminatın çözümü

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatına 1/11/1984

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN - 2012/21 25 Aralık 2012 SÜRYAY A.Ş. Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2012/21 25 ARALIK 2012 SÜRYAY A.Ş.

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN - 2012/21 25 Aralık 2012 SÜRYAY A.Ş. Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2012/21 25 ARALIK 2012 SÜRYAY A.Ş. SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2012/21 25 ARALIK 2012 SÜRYAY A.Ş. SERBEST MUHASEBECİLİK YÖNETMELİKLERDEN ÇIKARILDI Meslek dünyasını düzenleyen yönetmeliliklerde değişiklik yaparak, serbest muhasebeciler,

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı