444 9 BES CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU. Küçük birikimler yarını belirler. 237 vakifemeklilik.com.tr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "444 9 BES CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU. Küçük birikimler yarını belirler. 237 vakifemeklilik.com.tr"

Transkript

1 444 9 BES 237 vakifemeklilik.com.tr CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. :22 Ortaköy Beşiktaş - İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Çağrı Merkezi: (0212) Vakıf Emeklilik bir VakıfBank iştirakidir. Küçük birikimler yarını belirler

2

3 CAN YELEĞİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Başvuru CY En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır. A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER Sigorta Şirketi : Vakıf Emeklilik A.Ş Adresi : Muallim Naci Cad. : 22 Ortaköy Beşiktaş - İstanbul Telefon : Faks : Sözleşmeye Aracılık Eden : Adresi : Telefon : Faks : B. TEMİNATLAR 1. Poliçede yer alan teminatlar : Ölme İhtimaline Karşı Verilen Teminat: Ölme ihtimaline karşı teminat ise, sözleşmede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş şart ve hâller içinde sigortalının ölümünü ifade eder. Tehlikeli Hastalıklar Teminatı: Tehlikeli hastalıklar teminatı bir yıllık bir süre için verilir. Bir yıl süreli olarak verilen bu teminatın primi yenilenebilir. Yenileme işleminin onaylanmasını müteakip, değişiklik tehlikeli hastalıklar teminatının temdit tarihinde uygulanacaktır. Riziko gerçekleştiğinde, poliçe veya zeyilname üzerinde belirtilen teminat tutarı, işbu teminatın özel şartları ile Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, sigortalının teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, aşağıda detaylı olarak tanımlanan tehlikeli hastalıklardan birine, hayatında ilk kez teşhis konulduğuna veya ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sunulduğunda öder. Teminatın başlama tarihi poliçenin başlangıç tarihinden, eğer teminat zeyilname ile verilmiş ise zeyilnamenin başlangıç tarihinden 90 gün sonradır. İşbu teminatın yıllık olarak aynı şartlarla devam ettirilmesi halinde ise 90 günlük süre aranmadan teminat başlar. Teminat tutarı koroner damar hastalığı sonucu yapılan ameliyatta ve organ nakli ameliyatında, ameliyat tarihinden sonraki 60 günün bitiminde, teminat altına alınan diğer hastalıkların ise kesin teşhis tarihinden itibaren geçecek 60 günlük sürenin bitiminde sigortalı halen hayatta ise ödenir. Eğer sigortalı 60 günlük süre içinde vefat ederse tehlikeli hastalık tazminatı ödenmez. Tehlikeli hastalık tazminatının ödenmesini müteakip teminat sona erer. BEKLEME SÜRESİ: 3 ay. (Poliçe başlangıcından itibaren ilk 3 ay içinde yukarıdaki teminatlarda risk gerçekleşirse (büyük yanıklar hariç) hiçbir tazminat ödemesine hak kazanılmaz). ERTELEME SÜRESİ: 1 ay. (Yukarıdaki teminatlarda risk gerçekleşirse, tazminata hak kazanmak için sigortalının yaşaması gereken en az süre) t: Sigortaya ilk giriş yaşı en fazla 55 olup, 65 yaşından sonra bu teminat hiçbir şekilde verilmez. Bu ek teminata giren hastalıklar aşağıda belirtilmiştir. 1. Miyokard Infarktüsü (Kalp Krizi): Kalp kasını (miyokard) besleyen koroner arterdeki kan akımının ani olarak azalmasına bağlı olarak, o damarın beslediği kalp kası (miyokard) alanında ortaya çıkan kansızlığa bağlı (iskemik) doku ölümüdür (nekroz). Akut MI (miyokard infarktüsü) hastalarının %90 ında, önceden kısmi damar sertliğine bağlı (atherosklerotik) darlık bulunan damarın ani (akut) olarak tıkanmasıyla ortaya çıkar. Hastada göğüs ağrısı, EKG (elektrokardiyogram/kalp elektrosu) değişiklikleri, kardiyak (kalple ilgili) enzimlerde artış olması ve radyoaktif maddelerle yapılan perfüzyon sintigrafisi çalışmalarında ölen (az kanlanan) kalp kası alanının görülmesi tanıyı koydurur. 2. Serebrovasküler Olay (İnme): Kafa içi veya dışındaki damarlardan kaynaklanan pıhtı ve diğer nedenlerle oluşan damar tıkanıklığına bağlı infarktüs ya da hipertansiyona bağlı beyin kanaması sonucu ortaya çıkan, 72 saatten fazla süren ve kalıcı ciddi nörolojik sekel bırakan serebrovasküler olaylardır. Bunlar, beyin dokusunun ölümüne, beyin içi veya beyin zarı civarında kanamaya veya beyin dışı bir kaynaktan menşei alan pıhtıların beyin damarlarını tıkamasına bağlıdır. ŞİRKET NÜSHASI

4 CAN YELEĞİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Başvuru CY En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır. A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER Sigorta Şirketi : Vakıf Emeklilik A.Ş Adresi : Muallim Naci Cad. : 22 Ortaköy Beşiktaş - İstanbul Telefon : Faks : Sözleşmeye Aracılık Eden : Adresi : Telefon : Faks : B. TEMİNATLAR 1. Poliçede yer alan teminatlar : Ölme İhtimaline Karşı Verilen Teminat: Ölme ihtimaline karşı teminat ise, sözleşmede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş şart ve hâller içinde sigortalının ölümünü ifade eder. Tehlikeli Hastalıklar Teminatı: Tehlikeli hastalıklar teminatı bir yıllık bir süre için verilir. Bir yıl süreli olarak verilen bu teminatın primi yenilenebilir. Yenileme işleminin onaylanmasını müteakip, değişiklik tehlikeli hastalıklar teminatının temdit tarihinde uygulanacaktır. Riziko gerçekleştiğinde, poliçe veya zeyilname üzerinde belirtilen teminat tutarı, işbu teminatın özel şartları ile Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, sigortalının teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, aşağıda detaylı olarak tanımlanan tehlikeli hastalıklardan birine, hayatında ilk kez teşhis konulduğuna veya ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sunulduğunda öder. Teminatın başlama tarihi poliçenin başlangıç tarihinden, eğer teminat zeyilname ile verilmiş ise zeyilnamenin başlangıç tarihinden 90 gün sonradır. İşbu teminatın yıllık olarak aynı şartlarla devam ettirilmesi halinde ise 90 günlük süre aranmadan teminat başlar. Teminat tutarı koroner damar hastalığı sonucu yapılan ameliyatta ve organ nakli ameliyatında, ameliyat tarihinden sonraki 60 günün bitiminde, teminat altına alınan diğer hastalıkların ise kesin teşhis tarihinden itibaren geçecek 60 günlük sürenin bitiminde sigortalı halen hayatta ise ödenir. Eğer sigortalı 60 günlük süre içinde vefat ederse tehlikeli hastalık tazminatı ödenmez. Tehlikeli hastalık tazminatının ödenmesini müteakip teminat sona erer. BEKLEME SÜRESİ: 3 ay. (Poliçe başlangıcından itibaren ilk 3 ay içinde yukarıdaki teminatlarda risk gerçekleşirse (büyük yanıklar hariç) hiçbir tazminat ödemesine hak kazanılmaz). ERTELEME SÜRESİ: 1 ay. (Yukarıdaki teminatlarda risk gerçekleşirse, tazminata hak kazanmak için sigortalının yaşaması gereken en az süre) t: Sigortaya ilk giriş yaşı en fazla 55 olup, 65 yaşından sonra bu teminat hiçbir şekilde verilmez. Bu ek teminata giren hastalıklar aşağıda belirtilmiştir. 1. Miyokard Infarktüsü (Kalp Krizi): Kalp kasını (miyokard) besleyen koroner arterdeki kan akımının ani olarak azalmasına bağlı olarak, o damarın beslediği kalp kası (miyokard) alanında ortaya çıkan kansızlığa bağlı (iskemik) doku ölümüdür (nekroz). Akut MI (miyokard infarktüsü) hastalarının %90 ında, önceden kısmi damar sertliğine bağlı (atherosklerotik) darlık bulunan damarın ani (akut) olarak tıkanmasıyla ortaya çıkar. Hastada göğüs ağrısı, EKG (elektrokardiyogram/kalp elektrosu) değişiklikleri, kardiyak (kalple ilgili) enzimlerde artış olması ve radyoaktif maddelerle yapılan perfüzyon sintigrafisi çalışmalarında ölen (az kanlanan) kalp kası alanının görülmesi tanıyı koydurur. 2. Serebrovasküler Olay (İnme): Kafa içi veya dışındaki damarlardan kaynaklanan pıhtı ve diğer nedenlerle oluşan damar tıkanıklığına bağlı infarktüs ya da hipertansiyona bağlı beyin kanaması sonucu ortaya çıkan, 72 saatten fazla süren ve kalıcı ciddi nörolojik sekel bırakan serebrovasküler olaylardır. Bunlar, beyin dokusunun ölümüne, beyin içi veya beyin zarı civarında kanamaya veya beyin dışı bir kaynaktan menşei alan pıhtıların beyin damarlarını tıkamasına bağlıdır. SİGORTALI NÜSHASI

5 CAN YELEĞİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 3. Koroner Arter By-Pass Cerrahisi: Kalbin kendisini besleyen koroner damarlarında en az %75 ve daha fazla daralan veya tıkananlardan iki veya daha fazlasında, tıkanık olan kısmın önü ve arkası arasında vücudun başka bir kısmından (bacak, göğüs) alınan damarla bağlantı sağlanmasıdır. Ameliyatın gerekli olduğu, koroner anjiyografi ile kanıtlanmış olmalıdır. Bu tanıma, balon anjiyoplasti, lazer tekniği ve diğer damar içi müdahaleler, yalnız bir damara by-pass uygulanması dahil değildir. 4. Kanser: Kontrolden çıkarak, denetimsiz bir şekilde çoğalan kötü huylu (malign) hücrelerin önce bir doku veya organdan başlayıp sonra diğer doku veya organlara yayıldığı durumu ifade eder. Kanser genel bir isim olup, geliştiği doku ve organlara göre çok çeşitlilik gösterir. Bu hastalık tanımına aşağıdakiler dahil değildir: Habis, yayılmacı melanomlar haricindeki tüm cilt kanserleri, Çok erken döneme özgü, habaset değişiklikleri gösteren tümörler, Hodgkin hastalığının birinci evresi, Hücre içinde (in situ) kalıp, yayılma özelliği bulunmayan (örneğin rahim boynu kanseri vb) kanserler, HIV virüsü mevcudiyeti halinde ortaya çıkan tümörler, Kronik lenfositer lösemi. 5. Böbrek Yetmezliği: Kişinin düzenli olarak ve geçici olmayacak şekilde hemodiyalize (böbreklerin kanı süzme işleminin diyaliz makinası aracılığıyla yapılması) veya periton diyalizine (göbek çevresinde açılan bir delikten serum verildikten sonra atık maddelerin boşaltılması esasına dayanır.) ya da böbrek transplantasyonuna (nakline) gerek duyulan son evre böbrek hastalığıdır. 6. Majör Organ Transplantasyonu: Kişiye kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas ve kemik iliği gibi büyük (majör) organların naklinin (transplantasyonunun) gerçekleştirildiği durumlardır. Bu organ naklinde kişi alıcı konumunda olmalıdır. Kişinin verici olduğu durumlar teminat kapsamı dışındadır. 7. Multipl Skleroz (MS): Merkezi sinir sisteminin (beyin, omurilik) sinirlerdeki elektriksel akımı sağlayan kılıfında hasar ortaya çıkmasıyla ve kol - bacaklardaki uyuşmalardan görme bozukluklarına dek pek çok sinirsel belirtinin görüldüğü yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Nöroloji uzmanları (sinir hastalıkları uzmanı) tarafından koordinasyon, motor (hareketle ilgili) ve duyu fonksiyonlarındaki bozukluklarla birlikte göz siniri, beyin sapı ve omuriliğin tutulduğunu gösteren, kalıcı bulguların eşlik ettiği, birden fazla iyi tanımlanmış, nörolojik (sinirsel) atağın (belirtilerin alevlenmesi) saptanması ile tanı konulur. Kişinin tekerlekli sandalyeye bağımlı olması şart değildir. 8. Kol veya Bacak Kaybı: Hastalık sonucu iki veya daha fazla kol ve bacağın tam ve sürekli olarak kaynı veya iki veya daha fazla kol ve bacağın bilekten yukarı kısımlarının kesilmesi durumudur. 9. Büyük Yanıklar: Vücut yüzeyinin en az %20 sini kapsayan 3. derece yanıklardır. 2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. 3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, terörizm ve deprem risklerinin teminat altına alınmasının talep edilmesi halinde, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilir. 4. Teminat dışı haller için Hayat Sigortası ve hastalık/sağlık sigortaları genel ve Can Yeleği Sigortaları Özel Şartlarına bakınız. C. VERGİ UYGULAMASI 1. Aracı Komisyonu: % Gider Payı: % 10 D. VERGİ UYGULAMASI 1. Hayat sigortası için ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir. Bu konuda sigortacınıza danışınız. 2. Hayat sigortalarının vergilendirilmesi prim ödeme süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 10 yıl süreyle prim ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden %15, 10 yıl süreyle prim ödeyenler ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden, ödeme tutarının %10 u gelir vergisinden istisna edilerek kalan tutar üzerinden %10 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır. E. GENEL BİLGİLER 1. Sigortacının ödeyeceği tazminat, sözleşmenin kurulması sırasında, ilke olarak, herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın taraflarca serbestçe belirlenir. 2. Birden fazla sigortacıya aynı veya değişik bedeller üzerinden sigorta yaptırılabilir. Bu durumda her bir sigortacının tazminat ödeme borcu birbirinden bağımsızdır. 3. Sözleşme süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü hâlinde sigorta bedeli artırılabilir. 4. Küçüklerin (reşit-sezgin olmayanların), mahcurların (kısıtlıların) ve mümeyyiz (ergin) olmayanların ölümü üzerine sigorta geçersizdir. Ancak, bunların yaşama ihtimaline karşı sigorta yapılabilir. Ancak, her iki hâlde de ölüm gerçekleşirse matematik karşılık ödenir

6 CAN YELEĞİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 3. Koroner Arter By-Pass Cerrahisi: Kalbin kendisini besleyen koroner damarlarında en az %75 ve daha fazla daralan veya tıkananlardan iki veya daha fazlasında, tıkanık olan kısmın önü ve arkası arasında vücudun başka bir kısmından (bacak, göğüs) alınan damarla bağlantı sağlanmasıdır. Ameliyatın gerekli olduğu, koroner anjiyografi ile kanıtlanmış olmalıdır. Bu tanıma, balon anjiyoplasti, lazer tekniği ve diğer damar içi müdahaleler, yalnız bir damara by-pass uygulanması dahil değildir. 4. Kanser: Kontrolden çıkarak, denetimsiz bir şekilde çoğalan kötü huylu (malign) hücrelerin önce bir doku veya organdan başlayıp sonra diğer doku veya organlara yayıldığı durumu ifade eder. Kanser genel bir isim olup, geliştiği doku ve organlara göre çok çeşitlilik gösterir. Bu hastalık tanımına aşağıdakiler dahil değildir: Habis, yayılmacı melanomlar haricindeki tüm cilt kanserleri, Çok erken döneme özgü, habaset değişiklikleri gösteren tümörler, Hodgkin hastalığının birinci evresi, Hücre içinde (in situ) kalıp, yayılma özelliği bulunmayan (örneğin rahim boynu kanseri vb) kanserler, HIV virüsü mevcudiyeti halinde ortaya çıkan tümörler, Kronik lenfositer lösemi. 5. Böbrek Yetmezliği: Kişinin düzenli olarak ve geçici olmayacak şekilde hemodiyalize (böbreklerin kanı süzme işleminin diyaliz makinası aracılığıyla yapılması) veya periton diyalizine (göbek çevresinde açılan bir delikten serum verildikten sonra atık maddelerin boşaltılması esasına dayanır.) ya da böbrek transplantasyonuna (nakline) gerek duyulan son evre böbrek hastalığıdır. 6. Majör Organ Transplantasyonu: Kişiye kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas ve kemik iliği gibi büyük (majör) organların naklinin (transplantasyonunun) gerçekleştirildiği durumlardır. Bu organ naklinde kişi alıcı konumunda olmalıdır. Kişinin verici olduğu durumlar teminat kapsamı dışındadır. 7. Multipl Skleroz (MS): Merkezi sinir sisteminin (beyin, omurilik) sinirlerdeki elektriksel akımı sağlayan kılıfında hasar ortaya çıkmasıyla ve kol - bacaklardaki uyuşmalardan görme bozukluklarına dek pek çok sinirsel belirtinin görüldüğü yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Nöroloji uzmanları (sinir hastalıkları uzmanı) tarafından koordinasyon, motor (hareketle ilgili) ve duyu fonksiyonlarındaki bozukluklarla birlikte göz siniri, beyin sapı ve omuriliğin tutulduğunu gösteren, kalıcı bulguların eşlik ettiği, birden fazla iyi tanımlanmış, nörolojik (sinirsel) atağın (belirtilerin alevlenmesi) saptanması ile tanı konulur. Kişinin tekerlekli sandalyeye bağımlı olması şart değildir. 8. Kol veya Bacak Kaybı: Hastalık sonucu iki veya daha fazla kol ve bacağın tam ve sürekli olarak kaynı veya iki veya daha fazla kol ve bacağın bilekten yukarı kısımlarının kesilmesi durumudur. 9. Büyük Yanıklar: Vücut yüzeyinin en az %20 sini kapsayan 3. derece yanıklardır. 2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. 3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, terörizm ve deprem risklerinin teminat altına alınmasının talep edilmesi halinde, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilir. 4. Teminat dışı haller için Hayat Sigortası ve hastalık/sağlık sigortaları genel ve Can Yeleği Sigortaları Özel Şartlarına bakınız. C. VERGİ UYGULAMASI 1. Aracı Komisyonu: % Gider Payı: % 10 D. VERGİ UYGULAMASI 1. Hayat sigortası için ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir. Bu konuda sigortacınıza danışınız. 2. Hayat sigortalarının vergilendirilmesi prim ödeme süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 10 yıl süreyle prim ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden %15, 10 yıl süreyle prim ödeyenler ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden, ödeme tutarının %10 u gelir vergisinden istisna edilerek kalan tutar üzerinden %10 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır. E. GENEL BİLGİLER 1. Sigortacının ödeyeceği tazminat, sözleşmenin kurulması sırasında, ilke olarak, herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın taraflarca serbestçe belirlenir. 2. Birden fazla sigortacıya aynı veya değişik bedeller üzerinden sigorta yaptırılabilir. Bu durumda her bir sigortacının tazminat ödeme borcu birbirinden bağımsızdır. 3. Sözleşme süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü hâlinde sigorta bedeli artırılabilir. 4. Küçüklerin (reşit-sezgin olmayanların), mahcurların (kısıtlıların) ve mümeyyiz (ergin) olmayanların ölümü üzerine sigorta geçersizdir. Ancak, bunların yaşama ihtimaline karşı sigorta yapılabilir. Ancak, her iki hâlde de ölüm gerçekleşirse matematik karşılık ödenir

7 CAN YELEĞİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Başvuru CY 5. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklif, sigorta şirketine ulaştığı andan itibaren 30 gün içinde reddedilmemişse sözleşme kurulmuş olur. Teklifin verilmesi sırasında alınan para, sözleşme kurulmuşsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime mahsup edilir. Teklif reddedilmişse ödenen para iade edilir. 6. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. İlk prim ödenmeden rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacının sorumluluğu başlamaz. 7. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. 8. Sözleşme kurulmadan önce, teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap verilmesi gereklidir. Bu yükümlülüğün ihlali hâlinde sigortacının sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleşmeye devam etme hakları saklıdır. Bu nedenle sözleşmenin her aşamasında sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir. 9. En az 3 yıllık primi ödenen sigortada sigortacı poliçenin iadesi kaydıyla sigortayı satın almaya mecburdur (iştira). Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir. 10. En az 3 yıllık primi ödenen sigortada, sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde ödünç para alma hakkı vardır. Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir. 11. En az 3 yıllık primi ödenen sigortada, daha sonra prim ödenmezse sigortacı ödenen primin ödenmesi gereken prime oranına göre ödeme yapar. Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir. 12. Sigortacının, akdettiği sigorta sözleşmelerinden doğabilecek yükümlülüklerini (ödeyeceği tazminatlar) karşılayabilmek için ayırdığı paranın (matematik karşılık) işletilmesinden doğan kâr, kâr payı olarak adlandırılır. Sigortacı bu kârın sözleşmede gösterilen belli bir yüzdesini lehdara öder. 13. Üstlenilen risk için alınan prim risk primini, birikim amacıyla alınan prim ise birikim primini ifade eder. 14. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Hayat Sigortası Genel Şartlarını ve Hayat Sigortaları Yönetmeliğini dikkatlice okuyunuz. F. ÖDEMENİN YAPILMASI 1. Sigortadan faydalanan kimse sigortalıyı öldürür veya öldürülmesine suç ortaklığı ederse sigorta tazminatını alamaz, ancak sigorta tazminatı sigortalının mirasçılarına ödenir. 2. En az 3 yıl devam eden bir sigortada, sigortalı intihar ya da buna teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelinin tamamını, ilk 3 yıl içerisinde ise sigortanın o andaki matematik karşılığını öder. Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir. 3. Sözleşmede birden fazla lehdar (sigortadan faydalanan) tayini mümkündür. Lehdarların herbiri için ayrı ayrı hisse belirlenmemişse, hepsi eşit oranda pay sahibidir. Mirasçı dışındaki kimseler de lehdar olarak gösterilebilir. 4. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz. 5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz. 6. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. G. DİĞER BİLGİLER 1. Sigortacı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu üyesidir. 2. Bu üründe ödünç para alma hakkı yoktur. 3. Bu üründe birikim primi alınmaz bu nedenle kar payı uygulaması ve iştira hakkı yoktur. H. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunabilirsiniz. Sigorta Şirketi, başvurunun, poliçe özel şartlarında belirtilmiş olan evraklarla birlikte eksiksiz teslim edilmesi halinde kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır. Bu süre yasal düzenlemeler gereği, gerekli araştırmanın yapılmasının Sigorta Şirketi tarafından gerekli görülmesi halinde sürecin sonlandığı tarihinden itibaren başlayacaktır. 3 sayfadan oluşan Bilgilendirme Formu nun bir suretini aldığımı ve tarafıma sunulan Hayat Sigortası Genel Şartları nı okuyarak bilgilendiğimi kabul ve beyan ederim. Adresi Telefon Faks : Muallim Naci Cad : 22 Ortaköy Beşiktaş - İstanbul : 0(212) : 0(212) Sigorta Ettirenin Adı Soyadı Tarih İmza Aracının Adı Soyadı / Ünvanı / Kaşesi Tarih İmza ŞİRKET NÜSHASI

8 CAN YELEĞİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Başvuru CY 5. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklif, sigorta şirketine ulaştığı andan itibaren 30 gün içinde reddedilmemişse sözleşme kurulmuş olur. Teklifin verilmesi sırasında alınan para, sözleşme kurulmuşsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime mahsup edilir. Teklif reddedilmişse ödenen para iade edilir. 6. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. İlk prim ödenmeden rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacının sorumluluğu başlamaz. 7. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. 8. Sözleşme kurulmadan önce, teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap verilmesi gereklidir. Bu yükümlülüğün ihlali hâlinde sigortacının sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleşmeye devam etme hakları saklıdır. Bu nedenle sözleşmenin her aşamasında sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir. 9. En az 3 yıllık primi ödenen sigortada sigortacı poliçenin iadesi kaydıyla sigortayı satın almaya mecburdur (iştira). Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir. 10. En az 3 yıllık primi ödenen sigortada, sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde ödünç para alma hakkı vardır. Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir. 11. En az 3 yıllık primi ödenen sigortada, daha sonra prim ödenmezse sigortacı ödenen primin ödenmesi gereken prime oranına göre ödeme yapar. Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir. 12. Sigortacının, akdettiği sigorta sözleşmelerinden doğabilecek yükümlülüklerini (ödeyeceği tazminatlar) karşılayabilmek için ayırdığı paranın (matematik karşılık) işletilmesinden doğan kâr, kâr payı olarak adlandırılır. Sigortacı bu kârın sözleşmede gösterilen belli bir yüzdesini lehdara öder. 13. Üstlenilen risk için alınan prim risk primini, birikim amacıyla alınan prim ise birikim primini ifade eder. 14. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Hayat Sigortası Genel Şartlarını ve Hayat Sigortaları Yönetmeliğini dikkatlice okuyunuz. F. ÖDEMENİN YAPILMASI 1. Sigortadan faydalanan kimse sigortalıyı öldürür veya öldürülmesine suç ortaklığı ederse sigorta tazminatını alamaz, ancak sigorta tazminatı sigortalının mirasçılarına ödenir. 2. En az 3 yıl devam eden bir sigortada, sigortalı intihar ya da buna teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelinin tamamını, ilk 3 yıl içerisinde ise sigortanın o andaki matematik karşılığını öder. Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir. 3. Sözleşmede birden fazla lehdar (sigortadan faydalanan) tayini mümkündür. Lehdarların herbiri için ayrı ayrı hisse belirlenmemişse, hepsi eşit oranda pay sahibidir. Mirasçı dışındaki kimseler de lehdar olarak gösterilebilir. 4. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz. 5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz. 6. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. G. DİĞER BİLGİLER 1. Sigortacı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu üyesidir. 2. Bu üründe ödünç para alma hakkı yoktur. 3. Bu üründe birikim primi alınmaz bu nedenle kar payı uygulaması ve iştira hakkı yoktur. H. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunabilirsiniz. Sigorta Şirketi, başvurunun, poliçe özel şartlarında belirtilmiş olan evraklarla birlikte eksiksiz teslim edilmesi halinde kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır. Bu süre yasal düzenlemeler gereği, gerekli araştırmanın yapılmasının Sigorta Şirketi tarafından gerekli görülmesi halinde sürecin sonlandığı tarihinden itibaren başlayacaktır. 3 sayfadan oluşan Bilgilendirme Formu nun bir suretini aldığımı ve tarafıma sunulan Hayat Sigortası Genel Şartları nı okuyarak bilgilendiğimi kabul ve beyan ederim. Adresi Telefon Faks : Muallim Naci Cad : 22 Ortaköy Beşiktaş - İstanbul : 0(212) : 0(212) Sigorta Ettirenin Adı Soyadı Tarih İmza Aracının Adı Soyadı / Ünvanı / Kaşesi Tarih İmza SİGORTALI NÜSHASI

9 HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI: A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar: Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye sigorta ettiren ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da lehdar denir. Sigortalı ile sigorta ettiren aynı şahıs olabileceği gibi hayatta kalma şartıyla yapılan sigortalarda lehdar da aynı şahıs olabilir. Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile dilediği bir veya birkaç sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilir, şu kadar ki, üçüncü kişinin o kimsenin hayatının devamında maddi veya manevi menfaatının bulunması sigortanın geçerliliği için şarttır. A.2- Sigortanın Konusu: Sigortacı, bu sigorta ile bir kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta edebilir. Ancak, küçüklerin, mahcurların veya mümeyyiz olmayanların ölümünü şart koyarak sigorta etmek batıl, bunların hayatı üzerine sigorta yapmak geçerlidir. Her iki halde de ölüm gerçekleşirse sigortalının ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatı ödenir. Bu genel şartlara göre riyazi ihtiyat ödenmesi gereken haller de varsa kar payı da ödenir. A.3- Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller: Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır: 3.1- Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortacı, yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür. A.4- Sigorta Bedelinin Artırılması: Sigorta süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü halinde sigorta bedeli artırılabilir. Sigorta özel şartları gereği sigorta bedelini kendiliğinden artıran haller hariç, sigorta ettiren teminat artışı talep ettiğinde durumu sigortacıya yazılı olarak bildirmek ve sigortacının gerekli gördüğü durumlarda yeni bir sağlık raporunu sigortacıya vermek zorundadır. Sigorta bedelinin artırılması halinde yapılacak beyanlar hakkında C.2 hükümleri uygulanır. A.5- Sigortanın Başlangıcı ve Sonu: Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat de başlar ve öğleyin saat de ve herhalükarda rizikonun gerçekleşmesiyle sona erer. A.6- Sigortanın Coğrafi Sınırı: Bu sigorta dünyanın her yerinde geçerlidir. B. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE HAK SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Hak sahipleri, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren durumu beş gün içinde sigortacıya bildirmek zorundadırlar. Hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, aşağıdaki yazılı belgeleri, masrafı kendilerine ait olmak üzere temin ederek sigortacıya verir.

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat)

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nefes Sağlık Sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 25 Mart 2004 A.SİGORTANIN KAPSAMI A.1.Sigortanın Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kişilere, yap lacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli baz hususlarda genel amaçl

Detaylı

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları Benim Güvencem Poliçesi Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, gerek yapılacak sigorta sözleşmesinin müzakeresi sırasında gerekse sigortanın devamı sırasındaki

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, gerek yapılacak sigorta sözleşmesinin müzakeresi sırasında gerekse sigortanın devamı sırasındaki

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu

Detaylı

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ocak 1989 Teminat Kapsamı Madde 1- Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları,

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı