ÇANAKKALE DE BİR ECNEBİ MUHABİRİN NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE DE BİR ECNEBİ MUHABİRİN NOTLARI"

Transkript

1 ÇANAKKALE DE BİR ECNEBİ MUHABİRİN NOTLARI BAKİ SARISAKAL

2 ÇANAKKALE DE BİR ECNEBİ MUHABİRİN NOTLARI Gelibolu şube haziresinde yekdiğerinden yirmişer kilometre mesafede bulunan iki noktaya çıkan düşman kuvvetleri Osmanlı askerleri tarafından indirilen müthiş darbelere duçar olmuşlar ve bunların vücudundan arazi öyle mükemmel bir tarzda tezahür edilmiştir ki dağlar, tepeler, yollar ve tarlalar arsında atla ve otomobil ile sağa sola İslam düşmanlarının üç aydan beri neticesiz hücumlarına hedef olan şayan temaşa silsilei cebel arasında kemali serbesti ile gezebildim. Vaktiyle mağrur ve bu gün büyük yangınlar ve İngiliz mermileri ile harap olan Gelibolu ve Maydos köylerini gördüm. Bu küçük şehirler vaktiyle ecnebi sefainiyle buradan geçen yolcuları meftun eder idi. İngilizler, Fransızlar mevki mezkureyi sabit balonlardaki tayyarecilerin işaretleri sayesinde Saros Körfezinden büyük toplarla aşırma suretiyle bu bombardıman ettiler. Bu bombardımanın askeri nokta-i nazarından ne faydası olabileceğini insan kendi kendine beyhude sual eder. Çünkü Osmanlı istihkâmları öyle mükemmel bir tarzda yerleştirilmiştir ki aşırtma indihatları bile onlara isabet edemez. Acaba İngilizler sırf keyf için mi buralarını harap ettiler. Yoksa sadece Arastoraving toplarının gürültülü ağızlarına bir meşgale bulmak mı istediler? Bizce buralarını bombardıman etmekle Müttefikler Çanakkale medhalini zorlamaktaki acizlerinin ihyasını cam kırmakla çıkarmak istemek olsa gerektir. Mamafiye Gelibolu da İngilizlerin ahmakça siperlerine kurban giden dört kişiden başka yalnız maddi hasarat vukua gelmiştir. Lakin Maydos hakkında haklı bir nefret ve infiale kapılmaktan geri kalınamaz. Mahal mezkurede yüksekten ve uzaktan görülebilecek bir tarzda dizilmiş Hilali Ahmer bayrakları bulundukları halde İngilizler Karantina Merkezini bombardıman etmişlerdir. Merkez Hastanesi tabibi ile diğer tabipler canlarını tehlikeye atarak alevler içinde bulunan hastane içindeki diğer yaralıları tahlise gayret etmemiş olsalar idi bu taarruz daha pek mühim zayiata sebebiyet verecekti. Osmanlılar Bu Maydos kelimesini hiçbir vakit unutmayacağız ve size İngilizler insaniyet, medeniyet ve diyanetten bahsederler ise onlara Maydos kelimesi ile mukabele ediniz. (Olay hülasatan şu tarzda cereyan etmiştir: Düşman donanması her gün Arıburnu açıklarından aşırtma mermilerle Nara Burnu, Çanakkale ve Akbaş mevkii arasındaki deniz nakliyat havzasını ateş altına alıyordu. Buna mukabil Barbaros ve Turgut Reis zırhlılarımız da hastane önüne yanaşarak, Arıburnu na aşırtma mermi atıyor ve bir iki salvodan sonra Nara Burnu açıklarına çekiliyorlardı. Balon ve uçaklarla zırhlılarımızı gören düşman, onlara aşırtma mermi yağmuruna tutuyordu. Bu ateş karşısında zırhlılarımızı ricattan başka kurtaracak yol yoktu. Bu müşkül şartlar altında, donanmamızın fırsat buldukça sahile sokularak endirekt atışa başlamasını iftiharla seyrediyorduk. Bir defasında Turgut Reis zırhlısının ateş esnasında bir topu da denize uçmuş ve hayli bahriyelinin telefatına sebep olmuştu. Mamafih, bu endirekt atışlarımızın cepheye çok yardımı olmuştur. Çünkü Arıburnu ndaki düşman donanması sahilimizi kasıp kavuruyor, askerlerimize büyük zayiat verdiriyordu. Mermilerimiz düşman donanması arasına düşünce, zırhlıları biraz geri çekilmek mecburiyetinde kalıyor ve askerlerimiz de biraz soluk alıyorlardı. Esad Paşa defaatle donanmanın bu yardımına teşekkür etmiştir Düşman donanması, sabit balon ve uçaklarla hedef tayin ederken bizim gemiler karaya, dağ tepelerine çıkardıkları bahriyelilerin flama işaretleriyle iş görüyorlardı. Bu fedakâr bahriyeliler uçak hücumlarına maruz kaldıkları halde vazifelerini tamamen yerine getiriyorlardı. Maydos un ve bilhassa hastanemizin üzerinden korkunç ıslıklar çalarak geçen mermilerin altında normal bir surette çalışıyorduk, gürültülere alışmıştık. Yaralı adedi binleri çoktan aşmıştı, aralarında İngilizler Yeni Zelandalılar ve Avustralyalılar vardı, çoktan dolduğu gibi, şehir aştan başa hastane olmuş Şehrin ve her türlü işaretleri sarahatle hastanenin bombardıman edileceği hatırımıza gelmiyordu. Fakat bu kanaatimiz uzun sürmedi, bir gün mermiler kısa düşmeye başladı. Maydos endirekt atışla bombardıman ediliyordu. Bu sırada ameliyathanede bir ere tracheotomie ameliyatı yapıyordum.

3 Boynundan yaralanan askerin hançeresi tıkanmış, nefes alamıyordu. Ameliyat bitmek üzere iken, yakınımızda müthiş gürültü ile bir mermi patlayıverdi. Hastane derhal yanmaya başlamıştı. Mermi eczaneye düştüğünden o sıralarda tekalüf-i harbiye ile topladığımız külliyetli alkol da parlamıştı. Yaralıların, personelin feryat ve kaçışları, yangının her tarafa sirayeti karşısında şaşırmış kalmıştım. Kendimi dışarıya zor attım. Manzara korkunçtu; birçok yaralı aralarında düşman askerleri de olduğu halde, hastanenin demir parmaklıklarına takılarak kebap İngiliz ve Avusturyalı Askerler Türk Hastanesinde oluyorlardı, yerlerde sürünerek canlarını kurtarmaya çalışanlar da çoktu. Hastane personeli dağılmıştı. Ne yapabileceğimi düşünürken yanı başımda patlayan bir merminin çıkardığı kum sağanağının tesiriyle yere yuvarlandım. Güçlükle ayağa kalkarak şehre doğru koşmaya başladım. Şehir içinde dolaşırken yatmakta bulunduğum pansiyonun yandığını gördüm. Bu elim manzaraların uyandırdığı korku ve heyecan geçmeden sokaktan süratle geçen bir topçu alayının beygirlerinin arasına düştüm. Parçalanmam mukadder görünüyordu. Kendimi toparlamaya çalışarak duvara yapışırcasına yaslandım; koşan beygirlerin karınlarıyla duvar arasında sıkışıp kalmıştım. Nefesleri yüzüme çarpıyor, vücutları vücuduma temas ederek geçiyorlardı. Mehmetçik, marş marş emrini almış, hayvanları kamçılıyor, alayın zayiat vermeden şehirden uzaklaşmasını temine çalışıyordu. Gözlerinden alevler saçan, ağızları kanlı köpükler içinde soluyarak koşan beygirlerin altında ezilmemek için duvara yapışmış feci akıbetimi bekliyordum. Ne kadar zaman geçtiğini hatırlamıyorum; alayın sonu geldi, kurtulmuştum. Gene şehre doğru yürümeye başladım, biraz sonra yangından kurtulmuş büyük bir binanın önünde Çanakkale Merkez Hastanedeki Yaralılar idim. Burası yaralı zabıtan hastanesi idi İçeri daldım. Subaylar heyecan ve hararetle karşılayarak bombardımandan kurtulmuş olmamı tebrik ettiler. İçlerinden Hafız Besim Bey isimli bir Yarbay: Arkadaşlar, askeriz, ölüme cephede, geride ve her ne suretle olursa olsun metanetle göğüs gereceğiz, şikâyet askere yakışmaz hitabesini kükreyerek tekrar ediyordu.) 1 İngilizler size hukuktan bahsederlerse onlara Maydos cevabını veriniz. Asırlar İngilizlerin alnından bu ar ve hicabı silemeyecektir. Yaralılar ile dolu olarak Asya sahilinde toplarımızın önünden geçen hastane gemilerini topa tutmak suretiyle kolayca ve hemen intikam almaya tenezzül etmediğimizden İngilizlerin bu hareket diyanetkaranelerini fikirlerimizde zaten muhafaza etmek suretiyle ahzı intikam eyleriz. Hastane sefinelerini topa tutmak İngiliz ahlakına has bir muameledir. Biz ise Türk ahlakına tabiiyetle iftihar ederiz. diyorlar. 1 Hayat Tarih Mecmuası Mart 1967, Sayı: 2

4 Gelibolu da bulunduğumuz müddetçe hukuki meydan muharebeden daha uzakta bulunuyorduk. İlerleyip vadilere girdikçe avarız tabiyeye karşı kuvvetli bulunmak ve kuvveden fiile geçebilmek için ciddi bir ordunun muhtaç olduğu bilumum teşkilat ve tesisata tesadüf ettik. Balkan Muharebesindeki bazı kumandanların o mahut tarihi ve vagonlarından ne kadar uzaktayız. Genç Osmanlı ordusunun hali sefiredeki dimağı başka bir varlıkla inkişaf ediyor. Sakin ve muntazam bir suretle çalışması sayesinde çevik bünye ve azasında büyük bir iktidar ve intizam müşahade ediliyor. Bu intizam düşmanı ve lehe düçar ediyor. Uzun nakliye arabalar silsilesi yollarda İstanbul sokaklarında gördüğümüz aynı şekilde gidip geliyor. Hiçbir çarpışma kazası meydana gelmiyor ve her iki taraftan gelen kafileler yan yana geçip birbirine mani olmayarak, tevkif etmeyerek geçiyor. Bir hayvan düşüyor. Bir ip kopuyor, bir tekerlek çamura batıyor, lakin küçük zabit oradadır. Sarih kısa bazı emir ve talimat veriyor. Mana zail oluyor ve kafile hareketine devam ediyor. Hayvanlarımız son bir tepeyi aştı. Ara sıra aralıklardan görünen mavi deniz karşımızda belirdi. Bu esnada gördüğüm manzara hakikaten sihir amiz idi. Avrupa gazeteleri bu günkü muharebe meydanlarında zahiren hali görülen siperler arkasından uçuşup patlayan mermi fırtınalarını bize çok defa tasvir ettiler. Lakin onlar tasvir ettikleri harp meydanlarında Truva Muharebesi zamanından beri tarihi alemin müşahidi olan tepelerin üzerinden görünen deniz çerçevesi yoktur. 16 İngiliz, 4 Fransız harp gemisi ve hakiki bir nakliye filosu şube hazireyi ihta eden denizin basit nilgununi tezyin etmektedir. Bu manzarayı gece dahi gördüm. Mehtap yoktu zanolunyordu ki ay ın ışığı dağılarak sakin sular şaşırmış ve öteye beriye koşuşan gölge üzerinde indişanak bir tarzda geziniyordu. Elektrik projektörleri topların müthiş ve daimi faaliyetlerine iştirak ediyordu. Mermiler kinli kinli ıslık çalarak müstehzi sesler çıkararak havada cevelan ediyor ve birden bire infilak ederek yüz çocuğun birden ağlamasına müşaba keskin bir inilti, kudurmuş şeytanlar konseri gibi müthiş bir ahenksizlik vücuda getiriyordu. Mamafiye bu müthiş kuvayı muhacemenin inkişafı arasında bulunduğum esnada düşmanın vesait taarruziyesi nazarımda ehemmiyeti git gide kayboldu. Şu hareket tevsi ettir ki, düşman toprağı mermileri ile setre muvaffak olamayacak bazen mevkuf oldukları zannedilen yerde mahvedildikleri tahmin olunan müdafaalar külliyetli miktarda tekrar meydana çıkarak müdafaaya koşuyorlar. Çanakkale de Mehmetçik

5 Bazı noktalarda siperlerimizi düşmandan yirmi metreye kadar yaklaştırdık. Gemiler kendi askerlerini dövmekten korktukları cihetle bizi bombardıman etmiyorlar. Yahut ederlerse de bu da kendi askerlerinin safları arasında beyaz bayraklar kurdukları için oluyor ve bu suretle ve bu suretle galiplerle esrayı bir mezar içine gömmek istiyorlar. Bu hal vuku bulmuştur ki bu da İngilizlere has bir muamele olsa gerektir. Fakat düşmanı kahır ve tenkil etmek azmi şedit ise de alemi akibede bir hayat cevedanı yaşamak arzusu da ondan aşağı kalmıyor. Bu da bahadır askerlerimizin neşelerini arttırıyor. Kurşun, humbara, obüs, yağmurlarının çıkardıkları tarakaların asapta vücuda getireceği ihtilalat başka türlü zapt olunamaz. Evet, his olunur ki nihayet Türk askeri büyük bir iman ve azim ile harbe gidiyor ve teslimgahta imiş gibi indihat ediyor ve süngü tak emrini aldığı esnada bu Çanakkale de Türk Siperleri hissin kendisi için büyük bir iman şeklinde tecelli ettiği görülüyor ve o vakitte düşman bu arslanlara hiç dayanamıyor. Türk Askerleri Siperde

6 Piyade Alayı Saddülbahir, Alay ise Arıburnu nda bunu pek güzel ispat etmişlerdi. Süngü asrı hazırın harbiyesidir. Binaen âliye Türk ün ecdadından kalma silahıdır. Süngü ile insan yaptığını gördüğü gibi istediğini de yapar. Karşımızdaki upuzun Avusturyalılar, cılız Fransızlar karşısında en büyük silahımızı teşkil eder. Bu karmakarışık askerden pençesinin ardını süngü ile deşilmiş olduğunu gördük. Bizim asker ise kahramancasına harbe gittiği gibi, yaralı delik deşik ölüm halinde olduğu halde karamanca avdet ediyoruz. Kendi elimle birçoğunu meydanı harpten kaldırdım. Çanakkale de Yaralı Askerlerimiz Koca Arslanlar Cenabı Hakka mütevekkil hiçbir nida istimdat çıkarmaksızın, inlemeksizin bizi bekliyorlardı. Çoklarını gördüm ki hasta arabalarında pek mübarek bir tevekkül ile gözyaşsız, feryatsız yaralarının acılarını kalplerine içiriyorlardı. Çoklarını da sessiz, hastanede yatarken buldum ve bu geniş salonlarda bir inilti işitmemiştim. Hakikaten bu Türk askeri insanı hayran ediyor. Bunların cidden emsali yok. Evet, bu askere sizde hayran olunuz. İstanbul sokaklarından geçtikleri vakit selamlayınız. Yerden selamlayınız bu kahraman yaralıları düşününüz fakat orada siperler içinde düşmanı bekleyen bir emir üzerine düşman üzerine çullanıp, düşman siperlerini zapt edenleri de düşününüz. Osmanlı askerinin tarzı ve sair hususatına son derecede takdir ve ehemmiyette bulunulmaktadır. Mamafiye bir taraftan bu tarz ihtimama mazhar olmakla beraber milletin kendilerine lazım olduğu kadar sorup düşündüğünü de anlayıp hissetmelidirler. Bunun içindir ki bu dalaverelerin bahş mahzuziyeti olmakla beraber işlerine yarayabilecek kuşak, mendil gibi ufak tefek hediyeler gönderiniz. 2 2 Balkanlar 30 Mayıs 1915

''...Gelen raporları tetkik edince kat'iyyetle hükmettik ki, Türk'ün hakikî halâs güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şa'şaasiyle tulû edecekti!

''...Gelen raporları tetkik edince kat'iyyetle hükmettik ki, Türk'ün hakikî halâs güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şa'şaasiyle tulû edecekti! 30 AĞUSTOS HATIRALARI Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.

Detaylı

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez M.Akif ERSOY

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez M.Akif ERSOY ISSN : 1306-6897 SAYI 5 Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez M.Akif ERSOY ÇANAKKALE ZAFERİ ÖZEL SAYISI M A R T 2 0 0 8 1 3 0 6 6 8 9 7 www.ispartaegd.org

Detaylı

Çanakkale Cephesinde Anadolu Yakası Topları (Anadolu Boğaz Giriş Tabya ve Bataryaları) *

Çanakkale Cephesinde Anadolu Yakası Topları (Anadolu Boğaz Giriş Tabya ve Bataryaları) * Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 10, Bahar 2012, Sayı: 12, ss. 1-34 Çanakkale Cephesinde Anadolu Yakası Topları (Anadolu Boğaz Giriş Tabya ve Bataryaları) * Ahmet ESENKAYA ** Özet Çanakkale Cephesi

Detaylı

Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl

Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları ANKARA GENELKURMAY BASIMEVİ 2010 ISBN : 978-975-409-568-5

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞLARI SÜRECİNDE TÜRK BASINI 1

ÇANAKKALE SAVAŞLARI SÜRECİNDE TÜRK BASINI 1 ÇANAKKALE SAVAŞLARI SÜRECİNDE TÜRK BASINI 1 Ahmet Esenkaya * GİRİŞ Türk basın hayatı, 1 Kasım 1831 de devletin resmi yayın organı olan Takvim-i Vakayi ile başlar. Ardından yarı resmi Ceride-i Havadis (1840),

Detaylı

TÖRE den. TÖRE Marşı Hakan İlhan KURT / 05. ULUCANLAR da Tarih Ahmet Tevfik OZAN / 10. Yetik Ozan Reşat GÜREL / 19. Aqqışka Huşeng CAFERİ / 20

TÖRE den. TÖRE Marşı Hakan İlhan KURT / 05. ULUCANLAR da Tarih Ahmet Tevfik OZAN / 10. Yetik Ozan Reşat GÜREL / 19. Aqqışka Huşeng CAFERİ / 20 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 2 Mart 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın Danışmanı

Detaylı

BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA

BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 8, Sayı: 13, 2007/2 BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA Alev SINAR ÖZET Bursa nın işgal süreci sadece tarih incelemelerine

Detaylı

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Kars 2014

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Kars 2014 ÇANAKKALE DENİZ VE KARA SAVAŞLARI: SEBEPLERİ, GELİŞİMİ VE SONUÇLARI (ÇANAKKALE ZAFERİNİN 99. YILDÖNÜMÜ ANISINA) Bilal GÖK Özet Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı nda Almanya liderliğindeki İttifak Devletleri

Detaylı

Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları

Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 11, Güz 2013, Sayı: 15, ss. 53-76 Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları İsmail SABAH * Özet Bu çalışma Çanakkale Kara Muharebelerinin

Detaylı

Resmi Belgeler ve Basında Menemen Olayı Menemen Incident in the Official Documents and the Press

Resmi Belgeler ve Basında Menemen Olayı Menemen Incident in the Official Documents and the Press ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 157-179, January 2013 Resmi Belgeler ve Basında Menemen Olayı Menemen Incident in the Official Documents and the Press Dr. Barış Ertem İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

SEMPOZYUM AĞRI DAĞI ETEKLERĠNDE ADLĠ BĠLĠMLER GÜNLERĠ 20 21 MAYIS 2009 IĞDIR ĠPA IĞDIR

SEMPOZYUM AĞRI DAĞI ETEKLERĠNDE ADLĠ BĠLĠMLER GÜNLERĠ 20 21 MAYIS 2009 IĞDIR ĠPA IĞDIR SEMPOZYUM AĞRI DAĞI ETEKLERĠNDE ADLĠ BĠLĠMLER GÜNLERĠ 20 21 MAYIS 2009 IĞDIR ĠPA IĞDIR SEMPOZYUM AĞRI DAĞI ETEKLERİNDE ADLİ BİLİMLER GÜNLERİ 20-21 MAYIS 2009 IĞDIR DÜZENLEYENLER: Iğdır Valiliği Iğdır Emniyet

Detaylı

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ Aylık Dergi Mart 2015 Sayı 291 ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET Çanakkale, Osmanlı Devleti nin çöküşünü hızlandıran Birinci Dünya Savaşı içinde kazandığımız

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Bu yıl Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi nin 100. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden

Detaylı

KEMAL Y. AREN OKUDUKLARIM -GÖRDÜKLERİM-DUYDUKLARIM. Medeniyet. Sâmiha Ayverdi

KEMAL Y. AREN OKUDUKLARIM -GÖRDÜKLERİM-DUYDUKLARIM. Medeniyet. Sâmiha Ayverdi KEMAL Y. AREN OKUDUKLARIM -GÖRDÜKLERİM-DUYDUKLARIM Medeniyet Sâmiha Ayverdi A merika yı keşfetmekle, batının eline ge-çen bu yeni dünyâyı îmar etmek gayreti-nin de berâberinde geldiğine şüphe edilemez.

Detaylı

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi ALİ GALİP HADİSESİ Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve

Detaylı

Peyami Safa - Arsen Lupen Istanbulda. www.cepsitesi.net

Peyami Safa - Arsen Lupen Istanbulda. www.cepsitesi.net Peyami Safa - Arsen Lupen Istanbulda www.cepsitesi.net CİNGÖZ İLE BİRLİKTE VE KARŞI KARŞIYA Duvara Gömülen Kadın Arsen Lüpen İstanbul'da!... Bu haber gazetelerde çıktığı gün, bütün şehir, belki bütün memleket

Detaylı

Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı?

Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı? Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 161-193, 100.Yıl Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı? S.

Detaylı

DENİZ MAYINLARI GRUP KOMUTANI BİNBAŞI NAZMİ BEY'İN GÜNLÜĞÜ (1914-1922) ÜZERİNE

DENİZ MAYINLARI GRUP KOMUTANI BİNBAŞI NAZMİ BEY'İN GÜNLÜĞÜ (1914-1922) ÜZERİNE DENİZ MAYINLARI GRUP KOMUTANI BİNBAŞI NAZMİ BEY'İN GÜNLÜĞÜ (1914-1922) ÜZERİNE Günlüğün İçeriği Çanakkale Deniz Müzesi 1/AK-07 Numaralı envanterinde kayıtlı 10x15 ebatlı dört adet ajandadan oluşan günlükler

Detaylı

Halide Edip Adıvar - Türkün Ateşle Imtihanı

Halide Edip Adıvar - Türkün Ateşle Imtihanı Halide Edip Adıvar - Türkün Ateşle Imtihanı www.cepsitesi.net Kurtuluş Savaşı Anıları HAYATI SANATI ve ESERLERİ Halide Edip Adıvar Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerinin tanınmış edebiyatçılarındandır 1882de

Detaylı

İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN'IN LİDERLİK SIRLARI

İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN'IN LİDERLİK SIRLARI Yöneticiler İçin Yeni Bir Bakış İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN'IN LİDERLİK SIRLARI MEHMET AYDIN İÇiNDEKiLER Yayın Sorumlusu Başat Kocaoğlu Sayfa Düzeni ve Tashih Ajans Yalnızkurt Yavın-Dağıtım İzci Ltd. Şti. Kapak

Detaylı

I Yukarı Kaliforniya'nın Carmel misyonu 1776 sıralarında oraya yerleşirken, hıristiyanlığı kabul eden yirmi yerliden mürekkep bir gurup, bir gece,

I Yukarı Kaliforniya'nın Carmel misyonu 1776 sıralarında oraya yerleşirken, hıristiyanlığı kabul eden yirmi yerliden mürekkep bir gurup, bir gece, I Yukarı Kaliforniya'nın Carmel misyonu 1776 sıralarında oraya yerleşirken, hıristiyanlığı kabul eden yirmi yerliden mürekkep bir gurup, bir gece, ansızın bu dini bırakıverdi. O sabah, rahipler yerlilerin

Detaylı

OCAK 2015. ISSN 1300-2015 / Sayı: 621 / 4 ayda bir yayımlanır DENİZ KUVVETLERİ DERGİSİ SAYI: 621 I OCAK I 2015

OCAK 2015. ISSN 1300-2015 / Sayı: 621 / 4 ayda bir yayımlanır DENİZ KUVVETLERİ DERGİSİ SAYI: 621 I OCAK I 2015 OCAK 2015 Anavatanda güvende olmak için, denizde güçlü olmak; dünyada söz sahibi olmak için, tüm denizlerde var olmak... ISSN 1300-2015 / Sayı: 621 / 4 ayda bir yayımlanır 1 2 Deniz Kuvvetleri Dergisi

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri

Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri Her ne kadar komisyonun çalışmalarında dönemin siyasi çatışma ortamı yargılama sürecini

Detaylı

Sunuş. Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Conker, kitabında. Kumandan ile Hasbihal i bastırdı. Hasbihal in bu ilk baskısı 1000 adetti.

Sunuş. Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Conker, kitabında. Kumandan ile Hasbihal i bastırdı. Hasbihal in bu ilk baskısı 1000 adetti. Sunuş Atatürk, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal i 1914 te kurmay yarbay rütbesiyle askeri ataşe olarak görevli bulunduğu Sofya da kaleme aldı. Kitabın adının kaynağı ve büyük ölçüde de yazılış nedeni, çocukluğundan

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları

Sevgili AKİS okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 3, Cilt: XV, Sayı: 253 Yazı İşleri : Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K. 532 - Ankara İdare : Denizeller Caddesi :23/B Rüzgârlı Matbaa Tel:15221 Fiyatı

Detaylı

HALİS [ATAKSOY] DİYARBAKIR TARİHİNDE KOMUK ELİ

HALİS [ATAKSOY] DİYARBAKIR TARİHİNDE KOMUK ELİ HALİS [ATAKSOY] DİYARBAKIR TARİHİNDE KOMUK ELİ Çeltüt Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. İSTANBUL 1988 HALİS [ATAKSOY] DİYARBAKIR KOMUK ELİ TARİHİNDE Yayma Hazırlayan : YILMAZ ATAKSOR Bu memleket, dünyanın

Detaylı

BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ

BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ Dr. Vahdet Keleşyılmaz Türkiye nin Birinci Dünya Savaşına girişi ve bunun nasıl bir süreçte ve hangi koşullarda gerçekleştiği konusu yakın tarih

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı: 72 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Ban, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

8 Reşat Nuri Güntekin

8 Reşat Nuri Güntekin DÖRDÜNCÜ sınıftaydım. Yaşım on iki kadar olmalı. Fransızca muallimimiz Sor Aleksi, bir gün bize yazı vazifesi vermişti. "Hayattaki ilk hatıralarınızı yazmaya çalışın. Bakalım neler bulacaksınız? Sizin

Detaylı

SABAHATTİN ALİ B Ü T Ü N Y A P I T L A R I - R O M A N

SABAHATTİN ALİ B Ü T Ü N Y A P I T L A R I - R O M A N SABAHATTİN ALİ B Ü T Ü N Y A P I T L A R I - R O M A N KURK MANTOLU MADONNA Sabahattin Ali 25 Şubat 1907'de Gümülcine'de doğdu, 2 Nisan 1948'de Kırklareli'nde öldü. İstanbul İlköğretmen Okulu'nu bitiren

Detaylı