3 Tahribatsız Malzeme Muayenesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 Tahribatsız Malzeme Muayenesi"

Transkript

1 une veya parçalar parafin tipinden olan ve genellikle flüoresanslı kimyasal leler içeren girici bir sıvı içerisine daldırılır. Yüzey çatlakları kılcallık iyle girici sıvıyı emer. Parça girici sıvı içerisinde yeterli bir süre tildikten sonra alınıp, kurulanır. Kurulanan parçanın yüzeyi developer adı en kireç tozu gibi emici beyaz bir madde ile kaplanır. Çatlaklardan tnla dışarı çıkan sıvı emici tozu renklendirir ve böylece yüzey çatlaklarının ını ortaya çıkarır. Yüzey çatlaklarının girici sıvı yöntemiyle enmesine ilişkin şematik resimler Şekil 1O.40 da verilmiştir. Bazı nlarda özel olarak geliştirilmiş ve ultraviyole ışık altında parlayan girici kullanılır ve böylece hatalar daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarılır. k ultraviyole ışığın çok dikkatli kullanılması gerekir. Aksi takdirde deri ve ağlığını olumsuz etkileyebilir. 1 Malzeme Bilgisi ve Muayenesi 3 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Tahribatsız malzeme muayenesi yöntemleri malzemelerin ve bunlardan ıl edilen ürün ve yarı ürünlerin yüzeylerinde ve iç kısımlarında bulunan ;urlann (hata) varlığının ve yerlerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. Bu tenle söz konusu yöntemler yüzeysel kusurların belirlenmesinde kullanılan ıtemler ve iç kusurların belirlenmesinde kullanılan yöntemler olmak üzere ana gruba ayrılabilir. Yüzeysel kusur veya hatalar göz, girici (penetran) sıvı manyetik parçacık (toz) yöntemleriyle; iç kusurlar ise çekiçle vurma, asonik muayene, eddy (girdap) akımıyla muayene ve radyografi (X-ışınları y-ışınları) yöntemleriyle belirlenebilir. Bu yöntemler aşağıda kısaca danmaktadır..i Muayene Yöntemleri.1.1 Gözle Muayene Tahribatsız muayene yöntemlerinin en basit ve en ucuz olanı gözle tyenedir. Bu muayene doğrudan gözle yapılabildiği gibi bir büyüteç veya mikroskobu yardımıyla da yapılabilir. Bu muayene yöntemiyle döküm alarm yüzeylerinde oluşan gözenek, çarpılma ve çatlama gibi hatalar ile ıak dikişlerindeki düzgünsüzlükler belirlenebilir..1.2 Girici (Penetran) Sıvı ile Muayene Bu yöntem gözle görülemeyecek kadar küçük olan çatlak ve çukur gibi [ann ortaya çıkarılması için kullanılan eski bir muayene tekniği olup, tmüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde incelenecek

2 Manyetiklik (manyetizma) esasına dayanan bu yöntem demir ve çelik gibi ıknatıslanabilen (ferromanyetik) malzemelere uygulanır. Bu yöntemde, anyetik alan veya manyetik kuvvet çizgilerinin (manyetik akı) mıknatıslanan trçanın yüzey hatası bulunan bölgelerinde dışarıya doğru zorlanmasından trarlanılır. Bunun için parça Şekil de görüldüğü gibi güçlü bir ıknatısın iki kutbu arasında oluşan manyetik alan içerisine yerleştirilir ve izeyi manyetik parçacıklar (Fe veya Fe304 tozu) içeren parafin veya yağ ile ıplanır. Parça yüzeyine paralel olarak uzanan manyetik alan çizgilerini dik arak kesen çatlak ya da kırık gibi yüzey hataları birer manyetik kutup uşturarak demir veya demir oksit tozunu çeker. Böylece demir veya demir sit tozu manyetik alan veya akı şiddetinin kuvvetli olduğu çatlak veya kırık bi hata bölgelerinde toplanır. Sonuçta manyetik alan veya manyetik akı zgilerine dik olan (enlemesine) çatlak veya kırık gibi hatalar belirgin bir kilde ortaya çıkarılır, Şekil Ancak parça eksenine paralel olarak anan (boylamasına) çatlak veya kırıklar bu yöntemle tespit edilemezler. oyuna hataların belirlenebilmesi için farklı bir manyetikleştirme yöntemi nizlenip kurulanması, (b) parçanın girici sıvıya daldırılması, (c) parça Lzeyimn girici sıvıdan temizlenmesi, (d) yüzeye emici toz (developer) kil Girici sıvı yönteminin şematik resmi (a) parça yüzeyinin Malzeme Muayenesi 335 Çatlak Penetran sıvı ppyj ııııı; Penetran sıvı Çatlak belirtisi Penetran sıvı 1 Developer gulanarak yüzey çatlağının ortaya çıkarılması Manyetik Parçacık (Toz) Yöntemi (c) (d) (a) (1,)

3 Manyetik parçacıklar (toz),.- 7J z: S sz / Çatlak Manyetik alan çizgileri il Parça yüzeyine veya manyetik alan çizgilerine dik olan bir hatanın rlenmesini gösteren şematik resim. 6 Malzeme Bilgisi ve Muayenesi gulamak gerekir. Bunun için, Şekil de görüldüğü gibi parça risinden eksen boyunca kuvvetli bir elektrik akımı geçirilerek akıma dik ğrultuda bir manyetik alan oluşturulur. Oluşan bu manyetik alan sayesinde rça eksenine paralel durumda bulunan hatalar rahatlıkla belirlenebilir. Manyetik alan çizgileri N Elektromıknatıs Bobin İncelenen parça VVVJVVVJVVkJ J\i Yumuşak demir çekirdek Doğru akını güç kaynağı dl Manyetik alan oluşturulmasını gösteren şematik resim.

4 Hata (a) (b) Ultrasonik Muayene Yöntemi Ultrasonik muayene yöntemi eski bir demirci tekniği olan metale çekiçle urup, çıkan sesi dinleme esasına dayanır. Ancak bu yöntemde duyulabilir ses erine ultrases olarak adlandırılan çok yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılır. i1indiği gibi insanlar frekansı 18 khz dan daha düşük olan sesleri duyabilirler. 3u sınır değerinden (18 khz) daha yüksek fcekanslara sahip olan ses [algalarına ultrases veya ultrasonik dalgalar denir. Ultcasonik muayenede :ullanılan ses dalgalarının frekansı genelde 1 15 MHz arasında değişir. meğin çelik parçaların muayenesinde genelde frekansı 1 3 MHz arasında teğişen dalgalar kullanılır. Ayrıca dalga frekansı hata büyüklüğüne bağlı olarak eçilir ve hata boyutu küçüldükçe dalga frekansı artırılır. Ultrases dalgaları netaller içerisinde büyük bir hızla doğrusal olarak yayılırlar. Ancak bu dalgalar naizeme içerisinde bulunan boşluk, gözenek, çatlak ve kalıntı gibi ekil Parça eksenine paralel olan bir hatanm ortaya çıkarılmasını Malzeme Muayenesi 337 Manyetik alan çizgileri Parça yüzeyi zzzz:zzd:::zzz zz Nzz:z Doğru akım kaynağı Manyetik alan çizgileri österen şematik resim.

5 parçanın alt yüzeyindeki hava ortamından, gerekse parçanın içerisinde ıan çatlak, boşluk veya kalıntı gibi süreksizlik ortamlarından yansıyarak ı geri döner. Yansıyarak geri dönen bu dalgalar algılanıp sinyale ştürülerek bir katot ışınları tüpü (ossiloskop) ekranında tepecikler (pik) ade gösterilir. Böylece incelenen parçanın kusurlu olup olmadığı ılabilir. Şöyle ki, parçanın kusursuz olması durumunda ossiloskopun tında yalnız iki sinyal oluşur. Bunlardan biri ultrasonik dalgaların parçaya nde oluşan giriş sinyali, diğeri de parçanın arka yüzeyindeki yansımadan ıklanan arka yüzey sinyalidir, Şekil Parçanın çatlak, boşluk ve :ı gibi kusurlar içermesi durumunda ise ikiden fazla sinyal oluşur. Giriş ve yüzey sinyalleri arasında yer alan sinyaller parça içerisindeki kusurları rir. Giriş ve arka yüzey sinyalleri arasındaki uzaklık parça kalınlığı ile lıdır. Ultrasonik dalganın yayılma hızı sabit olduğundan ossiloskopun 8 Malzeme Bilgisi ve Muayenesi eksizlikler tarafından oluşturulan ara yüzeylerden yansıdıklarından bunların detlerinde azalma meydana gelir. Bu muayene yönteminde hatalardaki ısıma nedeniyle dalgaların şiddetinde meydana gelen azalma, hatasız izemeden elde edilen değerlerle karşılaştırılarak belirlenir. Ultrasonik dalgalar mıknatıslama ve piezoelektrik etkileri adı verilen iki ıtemle elde edilebilir. Mıknatıslama etkisiyle ultrasonik ses dalgası üretimi air gibi ferromanyetik metallerin boyutlarının manyetik alan içerisinde ;işmesi esasına dayanır. Bunun için içerisinden alternatif akım geçen bir in içerisine küçük bir demir çubuğu yerleştirilir. Bobin içerisinde oluşan yetik alanın şiddeti uygulanan alternatif akımın azalıp artmasına göre işir. Manyetik alan şiddetinin değişimi demir çubuğun boyunun işmesine yol açar. Demir çubuğun boyunda, manyetik alanın frekansına lı olarak meydana gelen değişim de titreşime dönüşür ve böylece ultrasonik alar üretilir. Piezoelektrik etki ise mekanik etkinin elektriksel yüke, elektriksel etkinin mekanik tepkiye dönüşmesi anlamına gelir. Orneğin kuartz gibi bazı taller elastik şekil değişimine neden olan mekanik gerilmelerin etkisinde [ıklarrnda elektrikle yüklenirler. Aynı kuartz kristalinin içerisinden natif akım geçirildiğinde boyunda değişim meydana gelir ve bu değişim ılanan alternatif akımın yüksek frekanslı olması durumunda titreşime işür. Piezoelektrik titreşim cihazlarının dalgaları hem yayınlama hem de alma özellikleri vardır. Orneğin piezoelektrik etki ile çalışan dönüştürücü zlar (prob veya transducer) hem alıcı hem de verici olarak kullanılabilir. Ultrasonik muayenenin prensip şeması Şekil lo.44 de görülmektedir. Bu yene için muayene probu parça üzerine takılır. Ancak ultrasonik ses aları hava ortamından geçemedikleri için prob yerleştirilmeden önce parça yine yoğunluğu havanın yoğunluğundan daha yüksek olan su, yağ veya rin gibi maddeler sürülür. Alıcı ve verici görevi yapan problar parçaya ii aralıklarla çok kısa süreli sinyal gönderir. Gönderilen ultrasonik dalgalar

6 Çatlak Ossiloskop ekranı (a) (b) ekil (a) Kusursuz ve (b) kusurlu parçalar üzerinde yapılan ultrasonik nuayenenin şematik gösterimi. roblardan biri ultrasonik dalgaları malzemeye belirli bir açıyla yani eğri olarak nderir, diğeri de hatalardan belirli bir açıyla yansıyan dalgaları alır. Ancak :i prob kullanılması durumunda hata derinliği ölçülemez. Ultrasonik muayene rici, diğeri alıcı olmak üzere iki adet açılı prob kullanmak gerekir. Açılı yorumu oldukça kolaydır. Ancak parça yüzeyine dik yani gönderilen gılanması mümkün olmayabilir. Bu tür hataların belirlenebilmesi için biri trasonik dalgaya paralel konumda bulunan dar ve uzun hataların bu yöntemle arak gösterilmiştir. Alıcı verici görevi yapan tek problu yöntemin kullanımı ob kullanılarak yapılan ultrasonik muayeneler Şekil 1O.45a ve b de şematik Ultrasonik muayene yönteminde bir veya iki prob kullanılır. Bir ve iki asında yer alan sinyalin giriş sinyaline uzaklığı ölçülerek parça içerisinde Ltay ekseni belirli bir birim uzunlukla bölümlenebilir. Böylece iki sinyal Malzeme Muayenesi 339 öntemi hem metal hem de metal olmayan malzemelere uygulanabilir. ılunan kusur veya hatanın yüzeyden uzaklığı (derinlik) belirlenebilir. Kusursuz parça Kusurlu parça Prob Prob Giriş sinyali Arka yüzey sinyali Çatlak sinyali

7 ksiyon akımı oluşmasını andırır. İçerisinde girdap akımı oluşan veya geçen ı etrafında bir manyetik alan meydana gelir. Bu manyetik alanın şiddeti bobinden geçen uyarıcı alternatif akımın hem de parça içerisinden geçen p akımının şiddetine bağlıdır. Parçada oluşan girdap akımının akışı da ının elektriksel özelliklerine bağlıdır. Parçadan geçen girdap akımı niyle meydana gelen manyetik alan bobin etraftnda oluşan manyetik alana tki (tepki) gösterir. Başka bir deyişle parça içerisinde oluşan girdap akımı a etrafındaki manyetik alanı etkiler. Bu muayene için ya bobin parça yinde, ya da parça bobin içerisinde hareket ettirilir. Parçanın kesit alanında kimyasal bileşiminde herhangi bir değişiklik yoksa hareket sırasında ıdan geçen girdap akımın şiddeti sabit kalır. Parça içerisinde çatlak veya ık gibi hatalar varsa girdap akımı geçici olarak kesilir ve bobin içerisinden ı akımın şiddeti değişir. Bu durum girdap akımı tarafından oluşturulan tetik alanın değişmesine yol açar. Parçanın hatalı olup olmaması durumu, Malzeme Bilgisi ve Muayenesi Hata (çatlak) Verici prob Alıcı prob (a) (b) (a) Bir ve (b) iki probla yapılan ultrasonik muayenenin şematik erimi..1.5 Eddy (Girdap) Akımı İle Muayene Bu muayene, içerisinden yüksek frekanslı alternatif akım geçirilen bir nin yanına yerleştirilen bir iletken parçanın içerisinde indüksiyonla girdap ii oluşturulması ve oluşan ilave manyetik alanın ya onu uyaran bobin ya da bir bobin aracılığı ile ölçülmesi esasına dayanır. Bu durum birincil ninden alternatif akım geçirilen bir transformatörün ikincil bobininde

8 sistemi --- Ölçüm Eddy akımı ) Radyasyon (Radyografi) Yöntemi Radyografi yönteminde ya X-ışınları ya da y ışınları kullanılır. Her iki ırumda da incelenen parça radyasyon kaynağından belirli uzaklıkta bir yere )nulup, arkasına radyasyona duyarlı bir film yerleştirilir. Gönderilen dyasyon parçadan geçtikten sonra film üzerine düşer. Film üzerinde siyah ve yaz bölgelerden oluşan görüntü meydana gelir. Malzemenin hatasız ilgelerine göre radyasyonu daha az tutan iç hatalar film üzerinde karanlık ilgeler oluştururlar. Bu yöntemin prensip şeması Şekil de verilmiştir. Laboratuarda yapılan radyografik incelemelerde daha çok X-ışınları tercih lilir. Bu durum da X-ışınlarının şiddetinin büyük oranda kontrol edilebilmesi X-ışınlarıyla daha net görüntü elde edilebilmesinden kaynaklanır. binden geçen akımının şiddetinde meydana gelen farklılıklar parça ya ossiloskopun ekranından sürekli olarak izlenir. Muayene sırasında reket ettirilirken bobin içerisinden geçen akımın şiddeti bir katot ışın tüpü dy akımı tarafından oluşturulan manyetik alanın uyarıcı bobinin ıpedansına ve oluşan gerilim farkı veya bobinden geçen akımın şiddetine risindeki çatlak, boşluk ve süreksizlik gibi hataları ortaya çıkartır. Girdap ptığı etkiler izlenerek belirlenebilir. Bu nedenle, bobin parça yüzeyinde Malzeme Muayenesi 341 ımı ile muayenenin prensip şeması Şekil 1O.46 da gösterilmiştir. [Alternatif akım kil Girdap akımı muayenesinin prensip şeması. 3irincil manyetik alan Bobın - dncil manyetik alan

9 vi yapan bir metal parçası bulunur. Yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılan rrıandan elde edilen elektronlar, filaman (katot) ile anot arasına uygulanan sek gerilim sayesinde hızlandırılırlar. Hızlandırılan elektronlar anoda )tıklarında kinetik enerjilerinin büyük bir kısmı ısıya dönüşür, nispeten daha ük bir kısmı da X-ışınlarının üretimi için harcanır. Üretilen X-ışınlarının tlikleri anot olarak kullanılan metalin cinsine, bileşimine ve elektronların na yani uygulanan yüksek gerilimin seviyesine bağlıdır. X-ışınlarının dalga u (7) görünür ışığın dalga boyundan çok daha küçüktür. Dalga boylarına X-ışınları üç gruba ayrılabilir. Bunlar kısa dalga boyuna sahip (?< 0,7 A) X-ışınları, orta büyüklükte dalga boyuna sahip (2 = 0,7 3,0 A) orta X Ları ve uzun dalga boyuna sahip (X> 3,0 A) yumuşak X-ışınları şeklinde ndırılır. X-ışınları tüpüne uygulanan gerilim farkı arttıkça üretilen X Malzeme Bilgisi ve Muayenesi *- Radyasyon kaynağı Q Parça Boşluk Film Karanlık bölgeler :il Radyografi yönteminin prensip şeması X-Işını Radyografisi Belirli bir gerilim farkı altında hızlandırılan elektronlar bir metal ;asının yüzeyine çarptığmda meydana gelen etkileşim sonucunda X-ışınları :ilir. X-ışını üretmek için X-ışını tüpü kullanılır. Şekil 10.48a da tipik bir X ı tüpünün şematik resmi görülmektedir. Bu şekilde görüldüğü gibi X-ışını inde elektron kaynağı veya katot olarak kullanılan bir filaman ile anot

10 Elektronlar X-ışınları Gözenek (a) - Fotoğraf Gözeneğin görüntüsü kısım (beyaz) (b) rçanın X-ışını görüntüsü. ilime göre adlandırılır. Bir X-ışını cihazı X-ışını tüpü, yüksek gerilim kv-1 MV arasında değişir ve kullanılan X-ışını cihazı da uygulanan fiarının dalga boyu kısalır. Endüstriyel radyografide uygulanan gerilim farkı Malzeme Muayenesi 343 akını kaynağı Filaman için X-ışınlarını tamamen soğuran filmi Deney parçası Yüksek gerilime sahip ekil (a) X-ışını radyografisinin şematik gösterimi, (b) hatalı bir doğru akım kaynağı ynağı ve kontrol birimlerinden oluşur. ir fioresanslı ekran ya da bir fotoğraf filmi üzerinde oluşturduğu görüntünün X-ışını radyografisi, incelenen malzemeden geçen X-ışını demetinin ya eğerlendirilmesi esasına dayanır. Bu yöntemle elde edilen görüntünün ontrastı (zıtlık veya karşıtlık) X-ışınlarının absorpsiyonuna (soğurulma veya utulma) bağlıdır. Malzeme içerisindeki boşluk, çatlak ve porozite gibi hatalar -ışınlarını parçanın kusursuz kısmına göre daha az absorbe ederler. Bu

11 na işini yönteminde X-ışını yöntemine göre daha uzun bir poz süresi kir, ancak daha düşük bir kontrast (netlik) elde edilir. Gama ışını yöntemi :trik ve su gibi madde ve enerji kullanımı gerektirmediği için hem )ratuarda hem de laboratuar dışında rahatlıkla uygulanabilir. Malzemelerdeki iç hataların incelenmesine yönelik çalışmalarda ellikle birden fazla tahribatsız muayene yöntemi uygulanır. Bunun için önce asonik veya girdap akımı yöntemiyle malzeme içerisindeki hataların yerleri rlenir ve daha sonra hata içeren kritik bölgeler X veya y ışını radyografisi muayene edilir. Bazı uygulamalarda bu tür muayeneler periyodik olarak tlarak hataların şekli, büyüklüğü, konumu ve zaman içerisinde bu hatalarda dana gelen değişimler hakkında ayrıntılı bilgi edinilir. 4 Malzeme Bilgisi ve Muayenesi lenle, kusurlu bölgelerden geçen X-ışınları film üzerinde karanlık bölgeler tştururlar, Şekil lo.48b. Elde edilen X-ışını görüntüsündeki beyaz bölgeler elenen numunenin hatasız bölümlerini, karanlık bölgeler ise numune cisindeki kusur veya hataları gösterir Gama İşini Radyografisi Gama (y) işini radyoaktif elementlerin çekirdeklerinin parçalanması mcunda oluşur. Radyoaktif maddeler doğada bulunduğu gibi, yapay olarak üretilebilirler. y işini üretiminde kullanılan radyoaktif izotoplara örnek rak tulyum 170 ( 70Tm), kobalt 60 (60Co), sezyum 137 (137Cs), iridyum ( 921r) ve radyum (Ra) verilebilir. Gama kaynaklarının aktiviteleri ve ayısıyla yayınladıkları y ışınlarının şiddeti zamanla zayıflar. Bir radyoaktif mentin başlangıçtaki aktivitesinin yarıya düşmesi için geçen zamana o ment veya izotopun yarı ömrü denir. Bir radyoaktif kaynaktan yayınlanan y ılarının enerjileri, izafi şiddetleri ve yarı ömürleri kullanılan kaynağın iliklerine bağlıdır. Radyoaktif izotoplar yüksek enerjili radyasyon rınlarlar. Bu nedenle söz konusu izotopların radyasyonu geçirmeyen zırh risine alınmaları gerekir. Bununla birlikte y cihazlarının kullanımında ktrik enerjisine ihtiyaç yoktur ve bu cihazlar X-ışını cihazlarına göre daha edir. Ayrıca arıza yapmamaları, küçük boyutlu olmaları ve ucuz olmaları y azlarının üstünlükleri olarak sayılabilir. Gama ışınlarının dalga boyu X-ışınlarının dalga boyundan daha kısadır. nedenle gama ışınları malzemeye daha fazla nüfuz ederler veya girerler. Bu ıtemle yapılan muayenede, numune radyoaktif izotoptan belirli uzaklıkta bir e konulup, arkasına bir fotoğraf filmi yerleştirilir. Numuneden çıkan gama ları fotoğraf filminin üzerine düşer. Film üzerinde siyah ve beyaz gelerden oluşan görüntü meydana gelir. Bu görüntünün kontrastı, auneden geçerek fotoğraf filmi üzerine düşen gama ışınlarının şiddetleri ;ındaki farktan kaynaklanır. Bu nedenle malzeme içerisindeki hatalar film rinde karanlık, hatasız kısımlar ise aydınlık bölgeler şeklinde görünürler.

Tahribatsız Muayene Yöntemleri

Tahribatsız Muayene Yöntemleri Tahribatsız Muayene Yöntemleri Tahribatsız muayene; malzemelerin fiziki yapısını ve kullanılabilirliğini bozmadan içyapısında ve yüzeyinde bulunan süreksizliklerin tespit edilmesidir. Tahribatsız muayene

Detaylı

ULTRASONİK MUAYENE YÖNTEMİ

ULTRASONİK MUAYENE YÖNTEMİ ULTRASONİK MUAYENE YÖNTEMİ 04.05.2016 1 04.05.2016 2 Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla malzeme kontrol yöntemidir. Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ses yolu üzerinde bir engele çarparlarsa

Detaylı

Paslanmaz Çelik Gövde. Yalıtım Sargısı. Katalizör Yüzey Tabakası. Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot

Paslanmaz Çelik Gövde. Yalıtım Sargısı. Katalizör Yüzey Tabakası. Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot Paslanmaz Çelik Gövde Yalıtım Sargısı Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot Katalizör Yüzey Tabakası Egzoz Gazları: Hidrokarbonlar Karbon Monoksit Azot Oksitleri Bu bölüme kadar, açıkça ifade edilmese

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü TAHRİBATSIZ MUAYENE. DENEYİN ADI: Ultrasonik Muayene

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü TAHRİBATSIZ MUAYENE. DENEYİN ADI: Ultrasonik Muayene DENEYİN ADI: Ultrasonik Muayene MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ DENEYİN AMACI: Bu deneyin amacı; ultrasonik muayene yöntemini ve önemini tanıtmak, ultrasonik muayene yöntemi ile hata saptanması, boyut kontrolü

Detaylı

20.03.2012. İlk elektronik mikroskobu Almanya da 1931 yılında Max Knoll ve Ernst Ruska tarafından icat edilmiştir.

20.03.2012. İlk elektronik mikroskobu Almanya da 1931 yılında Max Knoll ve Ernst Ruska tarafından icat edilmiştir. SERKAN TURHAN 06102040 ABDURRAHMAN ÖZCAN 06102038 1878 Abbe Işık şiddetinin sınırını buldu. 1923 De Broglie elektronların dalga davranışına sahip olduğunu gösterdi. 1926 Busch elektronların magnetik alanda

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 40 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 Test 1 in Çözümleri 1. USG ve MR cihazları ile ilgili verilen bilgiler doğrudur. BT cihazı c-ışınları ile değil X-ışınları ile çalışır. Bu nedenle I ve II.

Detaylı

Malzeme muayene metodları

Malzeme muayene metodları MALZEME MUAYENESİ Neden gereklidir? Malzemenin mikroyapısını tespit etmek için. Malzemelerin kimyasal kompozisyonlarını tesbit etmek için. Malzemelerdeki hataları tesbit etmek için Malzeme muayene metodları

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

ULTRASON İNCELEMESİNİN ABC Sİ. Dr. Semih AYTAÇLAR

ULTRASON İNCELEMESİNİN ABC Sİ. Dr. Semih AYTAÇLAR ULTRASON İNCELEMESİNİN ABC Sİ Dr. Semih AYTAÇLAR SES US 2-20 MHz DOĞA - TEKNİK Piezoelekrik kristal Piezoelektrik Kristal SESİN YAYILIMI Ses enerjisi ortamda hareket eden küçük vurularla oluşturulur

Detaylı

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom KASET Röntgen filmi kasetleri; radyografi işlemi sırasında filmin ışık almasını önleyen ve ranforsatör-film temasını sağlayan metal kutulardır. Özel kilitli kapakları vardır. Kasetin röntgen tüpüne bakan

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL MANYETİK SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Bir tel bobin haline getirilip içinden akım geçirilirse, bu bobinin içinde ve çevresinde manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan gözle

Detaylı

LABORATUVAR I TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENELERİ. Yrd.Doç.Dr. Nilhan ÜRKMEZ TAŞKIN. Giriş:

LABORATUVAR I TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENELERİ. Yrd.Doç.Dr. Nilhan ÜRKMEZ TAŞKIN. Giriş: LABORATUVAR I TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENELERİ Yrd.Doç.Dr. Nilhan ÜRKMEZ TAŞKIN Giriş: Tahribatsız malzeme muayeneleri ile malzemelerin imalat esnasında veya belli bir süre kullandıktan sonra örneğin korozyon

Detaylı

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri TAHRIBATSIZ MUAYENE Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden muayene

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER SEVİYENİN ÖLÇÜLMESİ Seviye Algılayıcılar Şamandıra Seviye Anahtarları Şamandıralar sıvı seviyesi ile yukarı ve aşağı doğru hareket

Detaylı

TMM. Teknik Bilgi TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENE. Giriş. Tahribatsız Malzeme Muayene San.ve Tic.Ltd.Şti Non-Destructive Inspection Co.

TMM. Teknik Bilgi TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENE. Giriş. Tahribatsız Malzeme Muayene San.ve Tic.Ltd.Şti Non-Destructive Inspection Co. Giriş TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENE Yaşantımız boyunca, seyahat ederken, televizyon seyrederken veyahut imalatta sorunsuz çalışan sistemler bekleriz. Çoğu zaman da hayatlarımızı emanet ettiğimiz ve gün geçtikçe

Detaylı

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt tabakalarını etkilemez. Yani su dalgaları yüzey dalgalarıdır.

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

Manyetik Alan. Manyetik Akı. Manyetik Akı Yoğunluğu. Ferromanyetik Malzemeler. B-H eğrileri (Hysteresis)

Manyetik Alan. Manyetik Akı. Manyetik Akı Yoğunluğu. Ferromanyetik Malzemeler. B-H eğrileri (Hysteresis) Manyetik Alan Manyetik Akı Manyetik Akı Yoğunluğu Ferromanyetik Malzemeler B-H eğrileri (Hysteresis) Kaynak: SERWAY Bölüm 29 http://mmfdergi.ogu.edu.tr/mmfdrg/2006-1/3.pdf Manyetik Alan Manyetik Alan

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi Alternatif Akım Devre Analizi Öğr.Gör. Emre ÖZER Alternatif Akımın Tanımı Zamaniçerisindeyönüveşiddeti belli bir düzen içerisinde (periyodik) değişen akıma alternatif akımdenir. En bilinen alternatif akım

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

ULTRASON GÖRÜNTÜLEME

ULTRASON GÖRÜNTÜLEME ULTRASON GÖRÜNTÜLEME Ultrason görüntüleme 50 yıldan uzun zamandır kullanılmaktadır. Tahribastsız, görceli olarak ucuz, mobil ve mükemmel bir çözünürlüğe sahip bir tekniktir. Sadece tıpta değil, tahribatsız

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 3 Dalgalar 3. Ünite 3. Konu (Ses Dalgaları) A nın Çözümleri 1. Sesin yüksekliği, sesin frekansına bağlıdır.

Detaylı

DÖKÜM MALZEMELERE UYGULANAN TEST VE MUAYENELER. Prof.Dr. Ahmet TOPUZ YILDIZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALÜRJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DÖKÜM MALZEMELERE UYGULANAN TEST VE MUAYENELER. Prof.Dr. Ahmet TOPUZ YILDIZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALÜRJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖKÜM MALZEMELERE UYGULANAN TEST VE MUAYENELER Prof.Dr. Ahmet TOPUZ YILDIZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALÜRJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 27 EYLÜL 1991 -QJZ- DÖKÜMLERİN MUAYENESİ 1- Gözle Muayene: Göz

Detaylı

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları 7 Ünite Dalgalar 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları SES DALGALARI 3 Test 1 Çözümleri 3. 1. Verilen üç özellik ses dalgalarına aittir. Ay'da hava, yani maddesel bir ortam olmadığından sesi

Detaylı

Ultrasonografi Giriş Dr. Funda Karbek AKARCA

Ultrasonografi Giriş Dr. Funda Karbek AKARCA Ultrasonografi Giriş Dr. Funda Karbek AKARCA Ege Üniversitesi Acil Tıp AD ATOK 2011 - İZMİR Öğrenim Hedefleri Pratik ultrason fiziği Ultrasesin Yayılımı ve Dokularla Etkileşimi Ultrason Cihazlarının kullanımı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Elektrik ve Elektronik Ölçmeler Laboratuvarı Deney Adı: Sensörler. Deney 5: Sensörler. Deneyin Amacı: A.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Elektrik ve Elektronik Ölçmeler Laboratuvarı Deney Adı: Sensörler. Deney 5: Sensörler. Deneyin Amacı: A. Deneyin Amacı: Deney 5: Sensörler Sensör kavramının anlaşılması, kullanım alanlarının ve kullanım yerine göre çeşitlerinin öğrenilmesi. Çeşitli sensör tipleri için çalışma mantığı anlaşılıp sağlamlık testi

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

ULTRASONİK EĞİTİM ÇALIŞMA NOTLARI

ULTRASONİK EĞİTİM ÇALIŞMA NOTLARI ULTRASONİK EĞİTİM ÇALIŞMA NOTLARI Giriş : Ultrasonik dalgalar ara yüzeylerden kuvvetle yansırlar. Çatlaklar, ince tabaka toplanmaları, büzülmeler, çukurlar, boşluklar, gözenekli kısımlar ve iç yapıda sürekliliği

Detaylı

Genel. Malzeme Kusurları

Genel. Malzeme Kusurları Genel Endüstride üretilen her malzemenin kendine özgü özellikleri vardır. Genel olarak malzemelerin kullanılacağı yerlerde bu özellikleri sağlaması beklenir. Üretim sonrasında parçalar kullanlmaya başlandığında

Detaylı

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU İÇİNDEKİLER X-ışınlarının elde edilmesi X-ışınlarının Soğrulma Mekanizması X-ışınlarının özellikleri X-ışını cihazlarının parametreleri

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Ses Sensörleri (Ultrasonik) Ultrasonik sensörler genellikle robotlarda engellerden kaçmak, navigasyon ve bulunan yerin haritasını çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır.bu

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE DENEY FÖYÜ

TAHRİBATSIZ MUAYENE DENEY FÖYÜ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TAHRİBATSIZ MUAYENE DENEY FÖYÜ Manyetik Parçacık ile Muayene Deneyi (Deney No: 10) Ultrasonik

Detaylı

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi SES FĠZĠĞĠ SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymazlar ve boşlukta da

Detaylı

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma:

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma: KUTUPLANMA (POLARİZASYON). Giriş ve Temel ilgiler Işık, bir elektromanyetik dalgadır. Elektromanyetik dalgalar maddesel ortamlarda olduğu gibi boşlukta da yayılabilirler. Elektromanyetik dalgaların özellikleri

Detaylı

Tahribatlı Tahribatsız Deney Yöntemleri

Tahribatlı Tahribatsız Deney Yöntemleri Tahribatlı Tahribatsız Deney Yöntemleri Tahribatlı Tahribatsız Deney Yöntemleri TAHRİBATLI YÖNTEM 1.Yapıya zarar verebilir. 2.Tekrar edilmez. 3.Tek başına sonuç verir. 4.Maliyetlidir. 5.Standard sapması

Detaylı

AC Devrelerde Ölçme OSİLOSKOP Elektriksel gerilimlerin zamana ve birbirlerine göre değişimlerini grafik olarak gösteren cihaza osiloskop denilmektedir. Osiloskopta tek gerilim şekli

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI TÜPÜ X-IŞINI TÜPÜ PARÇALARI 1. Metal korunak (hausing) 2. Havası alınmış cam veya metal tüp 3. Katot 4. Anot X-ışın

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

Sürünme ; Yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerde görülen hasar dır. Yük veya gerilme altında zamanla meydana gelen plastik deformasyona sürünme

Sürünme ; Yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerde görülen hasar dır. Yük veya gerilme altında zamanla meydana gelen plastik deformasyona sürünme SÜRÜNME HASARLARI 1 Sürünme ; Yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerde görülen hasar dır. Yük veya gerilme altında zamanla meydana gelen plastik deformasyona sürünme denir. 2 Günümüzde yüksek sıcaklık

Detaylı

GEÇĐRĐMLĐ ELEKTRON MĐKROSKOBU

GEÇĐRĐMLĐ ELEKTRON MĐKROSKOBU GEÇĐRĐMLĐ ELEKTRON MĐKROSKOBU GĐRĐŞ TEM (Transmission Electron Microscope) Büyütme oranı 1Mx Çözünürlük ~1Å Fiyat ~1000 000 $ Kullanım alanları Malzeme Bilimi Biyoloji ÇALIŞMA PRENSĐBĐ Elektron tabancasından

Detaylı

MESAFE VE KONUM ALGILAYICILARI

MESAFE VE KONUM ALGILAYICILARI MESAFE VE KONUM ALGILAYICILARI Mesafe (veya yer değiştirme) algılayıcıları birçok farklı türde ölçüm sistemini temel alabilir. Temassız tip mesafe algılayıcıları imalat sanayinde geniş kullanım alanına

Detaylı

u E M 1 UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ TEKNIK r d AMMINIERiMiZ AWAINIFi 6i1615A r VAR CE5TcKL KONIRCQ TAHRMA.I.Sq MVA YINE VORW tim res x VF ANA ERi

u E M 1 UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ TEKNIK r d AMMINIERiMiZ AWAINIFi 6i1615A r VAR CE5TcKL KONIRCQ TAHRMA.I.Sq MVA YINE VORW tim res x VF ANA ERi UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ u E M 1 TEKNIK r d AMMINIERiMiZ AWAINIFi 6i1615A r VAR CE5TcKL KONIRCQ TAHRMA.I.Sq MVA YINE VORW tim res x VF ANA ERi MALA..11 ı w:91. "' D erçi T NIMOS. MfJiIMA heohendisi.e

Detaylı

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını ile şekil verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını Elektron ışını, bir ışın kaynağından yaklaşık aynı hızla aynı doğrultuda hareket eden elektronların akımıdır. Yüksek vakum içinde katod

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

Elektrik ve Magnetizma

Elektrik ve Magnetizma Elektrik ve Magnetizma 1.1. Biot-Sawart yasası Üzerinden akım geçen, herhangi bir biçime sahip iletken bir tel tarafından bir P noktasında üretilen magnetik alan şiddeti H iletkeni oluşturan herbir parçanın

Detaylı

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1 şığın Mdülasynu 008 HSarı 1 Ders İçeriği Temel Mdülasyn Kavramları LED şık Mdülatörler Elektr-Optik Mdülatörler Akust-Optik Mdülatörler Raman-Nath Tipi Mdülatörler Bragg Tipi Mdülatörler Magnet-Optik Mdülatörler

Detaylı

SEM İncelemeleri için Numune Hazırlama

SEM İncelemeleri için Numune Hazırlama SEM İncelemeleri için Numune Hazırlama Giriş Taramalı elektron mikroskobunda kullanılacak numuneleri, öncelikle, Vakuma dayanıklı (buharlaşmamalı) Katı halde temiz yüzeyli İletken yüzeyli olmalıdır. Günümüzde

Detaylı

Enerji Verimliliği ve İndüksiyon Ocaklarının Değerlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Halil Murat Ünver Kırıkkale Üniversitesi

Enerji Verimliliği ve İndüksiyon Ocaklarının Değerlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Halil Murat Ünver Kırıkkale Üniversitesi Enerji Verimliliği ve İndüksiyon Ocaklarının Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Halil Murat Ünver Kırıkkale Üniversitesi Giriş İndüksiyonla Isıtma Prensipleri Bilindiği üzere, iletken malzemenin değişken

Detaylı

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 7 Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet Hedef Öğretiler Manyetik Kuvvet Manyetik Alan ve Manyetik Akı Manyetik Alanda Yüklerin hareketi Yarıiletkenlerde Manyetik Kuvvet hesabı Manyetik Tork Elektrik Motor

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

: Bilgisayar Mühendisliği. Genel Fizik II

: Bilgisayar Mühendisliği. Genel Fizik II Ad Soyadı Şube No : Fahri Dönmez : TBIL-104-03 Öğrenci No : 122132151 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Genel Fizik II HIZLI TRENLERİN YAVAŞLAMASINI VE DURMASINI SAĞLAYAN FREN SİSTEMİNDE MANYETİK KUVVETLERİN

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 9 Mekanik ve Elektromanyetik Dalga Hareketi TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Mekanik dalgalar Temelde taneciklerin boyuna titreşimlerinden kaynaklanırlar. Yayılmaları için mutlaka bir ortama

Detaylı

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER Eyleyiciler (Aktuatörler) Bir cismi hareket ettiren veya kontrol eden mekanik cihazlara denir. Elektrik motorları ve elektrikli sürücüler Hidrolik sürücüler Pinomatik sürücüler

Detaylı

HASAR ANALİZİ. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

HASAR ANALİZİ. Prof. Dr. Akgün ALSARAN HASAR ANALİZİ Prof. Dr. Akgün ALSARAN 11 Giriş Hasar nedir? Teknolojik hatalar Hasar Sebepleri Hasar Mekanizmaları Hasar analiz raporu Tahribatlı ve Tahribatsız Muayeneler Ana Hatlar 22 Haftalar Konular

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL İçerik Algılama Teknolojisi Algılama Mekanizması Uygun Sensör SENSÖR SİSTEMİ Ölçme ve Kontrol Sistemi Transdüser ve Sensör Kavramı Günlük hayatımızda ısı, ışık, basınç

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksandokuz terdir. Thomas Alva Edison İçerik TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI Transdüser ve Sensör

Detaylı

X-Işınları. 4. Ders: X-ışını sayaçları. Numan Akdoğan.

X-Işınları. 4. Ders: X-ışını sayaçları. Numan Akdoğan. X-Işınları 4. Ders: X-ışını sayaçları Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi (NASAM) X-ışını sayaç çeşitleri 1. Fotoğraf

Detaylı

Danışman: Yard. Doç. Dr. Metin Özgül

Danışman: Yard. Doç. Dr. Metin Özgül Hazırlayan:Nida EMANET Danışman: Yard. Doç. Dr. Metin Özgül 1 ELEKTROSERAMİK NEDİR? Elektroseramik terimi genel olarak elektronik, manyetik ve optik özellikleri olan seramik malzemeleri ifade etmektedir.

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK DURGUN ELEKTRİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında

Detaylı

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLMELERİ. X-ışınları Alman fizikçi Wilhelm RÖNTGEN tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir.

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLMELERİ. X-ışınları Alman fizikçi Wilhelm RÖNTGEN tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir. X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLMELERİ X-ışınları Alman fizikçi Wilhelm RÖNTGEN tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir. X-ışınlarının oluşum mekanizması fotoelektrik olaya neden olanın tam tersidir.

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI OLUŞUMU Hızlandırılmış elektronların anotla etkileşimi ATOMUN YAPISI VE PARÇACIKLARI Bir elementi temsil eden en küçük

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI KONDANSATÖR Kondansatör iki iletken plaka arasına bir yalıtkan malzeme konarak elde edilen ve elektrik enerjisini elektrostatik enerji olarak depolamaya

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG 5.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2017 1.BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ Daha önce söz edildiği gibi basınçlı kaplardan dolayı meydana gelen iş

Detaylı

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin dış ortamdan ısı absorblama kabiliyetinin bir göstergesi

Detaylı

1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları

1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları 1 1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları A nın Yanıtları 1. Fizik bilimini kendisine iş edinen bilim insanlarına... fizikçi adı verilir. 2...., Mekanik kuvvet, hareket

Detaylı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı MURAT EVYAPAN *, RİFAT ÇAPAN *, HİLMİ NAMLI **, ONUR TURHAN **,GEORGE STANCİU *** * Balıkesir

Detaylı

İmalat Mühendisliğinde Deneysel Metotlar

İmalat Mühendisliğinde Deneysel Metotlar İmalat Mühendisliğinde Deneysel Metotlar 3. Hafta 1 YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇÜMÜ 1. DENEYİN AMACI Malzemelerin yüzey pürüzlülüğünün ölçümü, önemi ve nerelerde kullanıldığının belirlenmesi. 2 2.TEORİK BİLGİ

Detaylı

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi ELEKTROLİTİK PARLATMA VE DAĞLAMA DENEYİN ADI: Elektrolitik Parlatma ve Dağlama DENEYİN AMACI: Elektrolit banyosu içinde bir metalde anodik çözünme yolu ile düzgün ve parlatılmış bir yüzey oluşturmak ve

Detaylı

Theory Tajik (Tajikistan)

Theory Tajik (Tajikistan) Q3-1 Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Bu probleme başlamadan önce ayrı bir zarfta verilen genel talimatları lütfen okuyunuz. Bu görevde, CERN de bulunan parçacık hızlandırıcısının LHC ( Büyük Hadron Çarpıştırıcısı)

Detaylı

GÜNEŞİMİZ. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi

GÜNEŞİMİZ. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi GÜNEŞİMİZ Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi Genel Özellikleri Çapı ~ 700000 km Yer in çapının 109 katı Kütlesi: 1.99x10 33 gram Yer in kütlesinin 333000 katı Gaz yapılıdır (Ort. yoğunluk = 1.4 g/cm

Detaylı

Rev MANYETİK AKI VE ENERJİ TRANSFERİ

Rev MANYETİK AKI VE ENERJİ TRANSFERİ Rev. 001 16.01.2017 MANYETİK AKI VE ENERJİ TRANSFERİ Bir iletken üzerinden akan elektrik akımı, akım yönüne dik ve dairesel olacak şekilde bir manyetik akı oluşturur. Oluşan manyetik akının yönü sağ el

Detaylı

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON Hedef Öğretiler Faraday Kanunu Lenz kanunu Hareke bağlı EMK İndüksiyon Elektrik Alan Maxwell denklemleri ve uygulamaları Giriş Pratikte Mıknatısın hareketi akım oluşmasına

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bahar Yarıyılı 9.Bölümün Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bahar Yarıyılı 9.Bölümün Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 9.Bölümün Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY Bölüm 9: Manyetik Alan Kaynakları 1. Biot-Savart Kanunu 1.1 Manyetik Alan

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel kavramlar Atomsal yapı İçerik Temel kavramlar Atom modeli Elektron düzeni Periyodik sistem 2 Temel kavramlar Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur.

Detaylı

Hazırlayan: Tugay ARSLAN

Hazırlayan: Tugay ARSLAN Hazırlayan: Tugay ARSLAN ELEKTRİKSEL TERİMLER Nikola Tesla Thomas Edison KONULAR VOLTAJ AKIM DİRENÇ GÜÇ KISA DEVRE AÇIK DEVRE AC DC VOLTAJ Gerilim ya da voltaj (elektrik potansiyeli farkı) elektronları

Detaylı

AKARSULARDA DEBİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

AKARSULARDA DEBİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ AKARSULARDA DEBİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Akım Ölçümleri GİRİŞ Bir akarsu kesitinde belirli bir zaman dilimi içerisinde geçen su parçacıklarının hareket doğrultusunda birçok kesitten geçerek, yol alarak ilerlemesi

Detaylı

RADYASYON FİZİĞİ 2. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

RADYASYON FİZİĞİ 2. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu RADYASYON FİZİĞİ 2 Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu 1800 lü yıllarda değişik ülkelerdeki fizikçiler elektrik ve manyetik kuvvetler üzerine detaylı çalışmalar yaptılar Bu çalışmalardan çıkan en önemli sonuç;

Detaylı

DALGALAR. Dalgalar titreşim doğrultusuna ve Taşıdığı enerjiye göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

DALGALAR. Dalgalar titreşim doğrultusuna ve Taşıdığı enerjiye göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. DALGALAR Dalga hareketi Nedir? Durgun bir su birikintisine bir tas attığımızda, tasın suya düştüğü noktadan dışarıya doğru daireler seklinde bir hareketin yayıldığını görürüz. Bu hareket bir dalga hareketidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... viii -BÖLÜM / 1- GİRİŞ... 1 -BÖLÜM / 2- ÖZEL GÖRELİLİK... 13 2.1. REFERANS SİSTEMLERİ VE GÖRELİLİK... 14 2.2. ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ... 19 2.2.1. Zaman Ölçümü

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri 7 Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 225 Test 1 in Çözümleri 1. Elektrikçe yüksüz parçacıklar olan fotonların kütleleri yoktur. Işık hızıyla hareket ettikleri için atom içerisinde bulunamazlar. Fotonlar

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL MANYETİK SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Bir tel bobin haline getirilip içinden akım geçirilirse, bu bobinin içinde ve çevresinde manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan gözle

Detaylı

Kaynak Hataları Çizelgesi

Kaynak Hataları Çizelgesi Kaynak Hataları Çizelgesi Referans No Tanıtım ve Açıklama Resimli İzahı 1 2 3 Grup No: 1 Çatlaklar 100 Çatlaklar Soğuma veya gerilmelerin etkisiyle ortaya çıkabilen katı halde bir mevzii kopma olarak meydana

Detaylı

Endüstriyel Ölçme ve Kontrol

Endüstriyel Ölçme ve Kontrol TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yüzey Pürüzlülüğünün Tanımı Bir parçanın yüzey özellikleri, parçanın ilgili bir yüzeyinin dik kesitinin büyültülerek çizilmiş resmi üzerinde incelenir. Endüstriyel Ölçme

Detaylı

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 5 Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU İÇİNDEKİLER X-ışınları Görüntüleme Teknikleri Bilgisayarlı Tomografi (BT) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Nükleer

Detaylı

ANATEST Kalite Kontrol ve NDT Cihazları Ltd. Şti. NİLTİM ZER Plaza 638. Sk. No: 1/C Nilüfer/BURSA.

ANATEST Kalite Kontrol ve NDT Cihazları Ltd. Şti. NİLTİM ZER Plaza 638. Sk. No: 1/C Nilüfer/BURSA. ANATEST EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ GÜVENLİĞİNİZ VE BAŞARINIZ İÇİN PROFESYONEL HİZMETLER ANATEST Kalite Kontrol ve NDT Cihazları Ltd. Şti. NİLTİM ZER Plaza 638. Sk. No: 1/C Nilüfer/BURSA Tel: +90 224 441 02

Detaylı

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI T.C. TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI İKİ ELEKTROMIKNATIS ARASINDA BULUNAN BİR DEMİR PARÇACIĞIN HAREKETİ HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri. Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez

Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri. Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez Süreksizlik Malzemenin form bütünlüğünü bozucu herhangi bir kusur anlamına

Detaylı

2. HAFTA MİKROSKOPLAR

2. HAFTA MİKROSKOPLAR 2. HAFTA MİKROSKOPLAR MİKROSKOPLAR Hücreler çok küçük olduğundan (3-200 µm) mikroskop kullanılması zorunludur. Soğan zarı, parmak arası zarlar gibi çok ince yapılar, kesit almadan ve mikroskopsuz incelenebilir.

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı