Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Aralık 2011 Sohbeti,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Aralık 2011 Sohbeti,"

Transkript

1 ALLAH İÇİN ÇALIŞIN Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Aralık 2011 Sohbeti, Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin.. Amin, Amin... Amin... Amin. Fatiha. Buyrunuz cemaatimiz için bir kaç kelime söyleyiniz. İnşa'Allah. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi'ne hamd olsun. Sen'inle vücut bulduk. Ve Sen'in nimetlerinle dolduk. Ve hayırlarınla taştık. Ve biz hepimiz Sen'in ihsanının kullarıyız. Ve bütün iyilikler Sen'dendir.Sen Evvel'sin, Sen'den önce hiçbir şey yok. Ve Sen Ahir'sin. Sen'den sonra hiçbir şey yok. Başlangıcı olmayan ilksin; ve sonu olmayan sonsun. Hiçbir mahluk Sana nisbet olamaz. Ve vaktin geçmesi ile fani olamazsın. Bütün yaratılmışlar Sen'in Azameti'nin kahrı altındadır. Allah'ı zikredin. La İlahe İlla'Allah. Ve emri, Kaf ve Nun arasındadır. Bütün her şeye alimdir. Ve bütün muminlerin günahlarını affetmesi Keremi ve Hilmi'nden dolayıdır. O'nun gibi hiçbir şey yoktur. O Semi ve Basir'dir. Bütün Semalar O'nundur. Güneşiyle ve bütün uzayıyla O'nundur. Yıldızların ve gezegenlerin hepsi O'nundur. Ve bütün yerler O'nundur. Bütün ovalar, dağlar, denizler, ağaçlar hepsi O'nundur. Meyveler ve içindeki bütün hayırlarıyla; insanlar ve cinler hepsi Sen'indir Ya Rabbi. Gökyüzünün temiz pak Melaikeler'i Sen'in hizmetkarlarındır. Ve yeryüzünün taç giymiş Krallar'ı, Melikler'i Sen'in kullarındır. Düzenin ne kadar mükemmeldir. Yaptıkların ne kadar iyidir. Ve Şan'ın ne kadar yücedir. Subhan'sın Rabbim. Gülün kokusu, güzelliği ve gösterişi neredendir? Güneş'in sıcaklığıyla biter ve Ay'ın ışıklarıyla açar. Ve hafif rüzgarla büyür. Hz. Peygamberimiz Muhammed (sav)'in gülü; Peygamberimiz'e Salatu Selam getirin. Salatu Selam getirmek için seslerinizi yükseltin. Ta ki kalbim ferah bulsun ve size konuşayım. Sonra gözüm, gönlüm dolsun. Ve gönlüm de ferah bulsun. Gözün nuru neredendir? Onun ışığı neredendir? Gördüğü şey neredendir? O göz ki bir suyun üzerindeki bir siyah noktadır. Yeşili toprağın içerisinden çıkaran ey Mübarek. Ve insanoğlunu toprak ve sudan yaratan. Toprak ve su Siz'indir. Ne kadar mükemmel bir düzenin var. Subhan'sın. Subhan'sın ey Rabbim. Benim bu dilim neredendir? İnsanoğlunun vücudunun bütün her şeyin başında olması neredendir? Bu tat ve bu hassasiyet neredendir? Saklı mısın ey Rabbim? Sen saklı mısın? Bilinmiyor musun? Ve bu kainat Burhan'ındır; Sen'in isbatındır. Onu yaratan Sen'sin. Ve onu kainata getirensin. Ve delil olsun diye Hz. İsa'yı babasız doğurdun. Ve Hz. Adem'i topraktan, çamurdan yarattın. Ve Havva anamızı da. Ve kendinize bakmıyor musunuz? Siz et ve kemiktensiniz. Tırnak ve yağdansınız. Ondan sonra ey Rabbim, insanda ufak bir mudğa, et parçası Page 1

2 yaptın. Eğer bu düzelirse, salih olursa; bütün vücut salih olur. Eğer bu kötü olursa bütün vücut kötü olur. O ki kalptir. Onun için Allah'ı zikredin. La İlahe İlla'Allah. Bizim Efendimiz Şeyh Efendi ve bizim mürşidimiz ve sevgilimiz, sizin kalplerinize baktı onları canlandırsın diye. Ona hayat versin ve onu nurdan bir parça etsin diye. Hz. Muhammed'in (sav) nurundan bir parça. Ondan sonra ona Salatu Selam getirelim ki o bize bağışlanmış hediyedir ve Siracı Münir olandır. Kıyamet günü toprağı ilk açılacak olandır. Ve başını kaldırıp toprağı, silkeleyince der ki: "Ey Cebrail bu hangi gündür?" Cebrail (as) der ki: "Ey Efendim, ey Muhammed (sav) ilk önce Sen'in üzerinden yer açıldı, başkasına değil. Bu Kıyamet günüdür, bu hesap günüdür." O zaman biliyor musunuz Rahmet'e; Alemler'e Rahmet olan ne der? Sizi sorar. Benim Ümmet'im nerede diye sorar. Maşa'Allah. Onun için Peygamberimiz (sav) dedi ki: "Benim Ümmeti'min alimleri Beniisrail'in Peygamberi gibidir." "Benim Ümmeti'min alimleri beniisrailin Peygamberi gibidir." Bu nimeti muhafaza edin, bu bereketi muhafaza edin. Ve bu Hazreti muhafaza edin. Allah Azze ve Cel Melaikeler'e, Seyyar Melaikeler'e ne diyor biliyor musunuz? Onlar zikir meclislerinde dolaşırlar. Onlara söyler ve onların maksatlarını kendilerinden daha iyi biliyor. Melaikeleri'ne sorar: "Nereden geldiniz?" Onlar da dediler ki: "Biz de geldik. Sen'in kullarından Sen'i zikreden Sen'i tesbih eden, Sen'i tazim edenler. Ve Sen'den isteyen ve Sana sığınanlar." Allah Azze ve Cel der ki: Ey Melaikeler'im ne soruyorlar ne istiyorlar? Cenneti istiyorlar diyorlar. Allah Azze ve Cel der ki: Cenneti gördüler mi? Melaikeler cevap verir: "Hayır ey Rabbimiz, hayır görmediler." Ve Allah Azze ve Cel der ki: "Görseler ne yaparlardı?" "Daha fazla müştak olurlardı. Ve şimdi biz Cennet Ravzalarının birindeyiz. Ve sanki biz Habibullah (sav) ile beraber oturuyoruz." Sonra sorar ki: "Neye sığınıyorlar?" Derler ki: "Sen'in ateşinden Sana sığınırlar." "Ateşimi, Cehennemi gördüler mi?" Melaikeler derler ki: "Hayır Ya Rabbi." "Eğer görseler ne yaparlardı?"derler ki: "Eğer onu görseler, ondan kaçarlar" Allah'ım bizi ateşinden sakla. Ve Allah Azze ve Cel o zaman der ki: "Ey Melaikeler'im şahit olun, Ben onlara mağfiret ettim. Onları affettim. Üzerlerine Rahmeti'mi ve Sekineti'mi indirdim" Bu ne büyük bir makam, ne Azametli bir makam. Bu makam Gökyüzü'ne bağlıdır. Peygamberimiz (sav) der ki: "Eğer bildiğimi bilseniz, ve Melaikeler'in nasıl toplandığını görseniz; bu noktadan Gökyüzüne Yedi Sema'nın üzerinden Arşu Rahman'ın altına kadar onları görseniz dayanamazdınız." Ama Allah Azze ve Cel size Nurdan hicaplar verdi ta ki kalpleriniz mutmain olsun. Ve sizi Şeyh Efendi'ye teslim etti. O ki sizi muhafaza edip bakıyor. Ta ki Allah sizin kalplerinizi açsın. Ya Rabbi hikmetinle kalplerimizi aç. Bize merhamet et.sen merhametlilerin en merhametlisisin.bize azap etme. Ve bizi kaderimize lütfeyle. Bize lütfeyle. Ve bize sıhhat, afiyet; hidayet ve inayet ver. Babalarımıza, annelerimize, Şeyhlerimiz'e ve Hacc'a gidenler; bütün muminler ve muminat ve Sen'in yolunda olanlar Page 2

3 ve Sen'in yolunda cihad edenler. Hepimizi affet. Bizi ve bütün Müslümanları da affet. Her dakika ve her anda. Fatiha. Çok güzel oldu. Çok hoş yaptınız. Salatu Selam Efendimiz'in üzerine olsun. Şeyh Efendi İnşa'Allah sağlığına kavuşup Bahreyn'e bizi ziyarete gelirsin. Ben Şeyh'e sordum. Size konuşsun diyerekten. Sordum. Sizin ihtiyacınız olan konuda konuşsun istedim. Kulların öğrenmesi gereken, en önemli şey kulluktur ey insanlar! Gayret edin ki böyle büyük Şeyhler'den, kulluk yollarını öğrenesiniz. Şeytanın kölesi olmayın. Kul değil, kul değil. Eğer bir kimse şeytanı takip ederse, O zaman kul olmaz. Kulluk insana şeref verir. Şeytan insanı hiçbir zaman kul yapmaz. Şeytanın insana yaptığı; onu köle yapmasıdır, köleliktir. Bundan da daha fazla o, sen çok kötü bir durumdasın ve iyi bir kölesin. O zaman seni başka bir şekle çevirir ve seni eşek yapar. Eşek. Eşek; köle değil. Köleler iki ayak üzerinde yürürler. Şeytan eğer mutlu olmazsa, o seni iki ayaklılıktan çıkartıp dört ayaklı yapar. O zaman senin üzerine, bir semer koyar. Bir semer koyar. Ve senin üstüne biner. Doğu'dan Batı'ya bugün, Güney'den Kuzey'e her yerde herkes eşek olmaya, şeytanın eşeği olmaya çalışır. Üzülerek söylüyorum ki, İslam dünyasında ne olmaktadır? İslam dünyasının liderleri, idarecileri, devlet başkanları; onların hepsi Şeytanı temsil etmektedirler. Şeytan onlara emrediyor ve onları, dört ayak üzerindeki eşek haline getiriyor. Dolaşan eşek haline getirip; onlara binmektedir. Üzülerek söylüyorum. Üzülüyorum. Ve de ben kızgınım. Çünkü bu bir şeref değildir. İslam dünyası için bir şeref değildir. Allah'ın Şeriatı'nı değiştirmek ve demokrasi istemek; demokrasi istemek. İfrit'in, şeytanın eşeği haline gelmek. Bu iyi birşey değildir.insanlar ifritin, şeytanın eşekleri haline gelmiştir. Mısır aşağı gitmektedir, Libya batmaktadır, Tunus batmaktadır. Cezayir batmaktadır, Suudi Arabistan batmaktadır. Yemen batmaktadır, Şam batmaktadır. Onları şeytan o hale getirmektedir ki insanlar şeytanın eşeği olurlar. İnsanlar nasıl yaşayalım diye soruyorlar. Allah Celle Celaluhu, Cenab-ı Allah buyurdu: "Ey insanlar, sizin rızkınız Cenab-ı Allah'ın tarafındandır" Ey insanlar Cenab-ı Allah'tan, rızkınızı isteyin. Allah'tan isteyin. Ve Allah'a ibadet edin. Sizler ey insanlar, "Ey insanlar rızkınızı Cenab-ı Allah'tan isteyin. Kulluğu, işlerinizin en önemlisi haline getirin. Ey Araplar! Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurmadı mı? "Ben insanları ibadet etmekten başka bir sebeple yaratmadım." Demedi mi? Cenab-ı Allah: "Bana ibadet edin." Demedi mi? "Sizin rızkımız Ben'im huzurumdadır, Benim tarafımdan verilir." Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle demedi mi? Sizler bir kişi için çalışsanız, o kişi size öder. Öder tabi ki. Allah Azze ve Cel, Cenab-ı Allah'tan rızkınızı isteyin. Bizler aciz insanlarız. Page 3

4 Biz hükümeti değiştirmek istiyoruz ki, gelen hükümet bize daha fazla saman versin. Çünkü saman eşeklere verilir. Siz öyle bir şahıs için çalışıyorsunuz ki, o zaman o şahış size öder. Siz niçin Allah için çalışmıyorsunuz? Cenab-ı Allah buyurdu: "İnsanları Bana ibadetten başka bir sebeple yaratmadım." "Onları Bana ibadet etmeleri için yarattım." Buyurdu Cenab-ı Allah. "Ben insanı ve cinleri, Benim kulluğum için yarattım." Buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve Benim için çalış diyor Cenab-ı Allah. Benim için çalışırsanız, Ben size öderim. Cenab-ı Allah buyuruyor. Siz birisi için çalışırsanız, o size öder. Niçin Allah için çalışmıyorsunuz? Allah için çalış, Allah size öder. O ödemeye Muktedir'dir. O Rezzak'tır. O size öder. Demokrasiyi niye istiyorsunuz? Allah'ın Şeriatı'nı niye bırakıyorsunuz, atıyorsunuz? İlk önce Araplar. Ey Rabbimiz, La İlahe İlla'Allah. Muhammedun Resulullah. Araplar, Araplar nerede? Cenab-ı Allah'ın emridir bu. "Bana ibadet edin. Ben rızkınıza kefilim." Kulluk. Kulluğu bıraktılar. Cenab-ı Allah onların üzerine kırbaç gönderecektir. Kırbaç onların üzerine gelecektir. Bu hiçbir şey değildir. Eğer doğru yola gelmezlerse o zaman, Cenab-ı Allah onları terbiye edecektir. Bu terbiye önce Araplar'a gelecektir. İlk fitne İslam dünyasına gelecektir; ondan olacaktır. Türkler de İslam Şeriatı'nı bıraktılar. Allah'ın Şeriatı'nı bıraktılar. Araplar birbirlerinin arkasından Allah'ın Şeriatı'nı bıraktılar. Allah Şeriatı'nı gönderdi. Hayvanlara ve dağlara mı yoksa insanlara mı gönderdi Kendi Şeriatı'nı? Sizler zayıf kişilersiniz. Nasıl olur da bu cesareti nereden buluyorsunuz? Başka bir sistem uyduruyorsunuz. Her yerde seçim var. Seçim yapmak haramdır. Vahabiler nerededirler ki söylesinler bu haramdır. İhvanu Müslimin nerededir ki söylesin bu haramdır diye. Ve Selefiler nerededirler? Onlar söylesinler bu haramdır diye. Bütün hepsinin üzerine tükürmek lazımdır. Bunlar şeytandırlar. Şeytandırlar. Benim dilimi anlıyorsunuz değil mi? Onlar benim dilimi anlıyorlar. Onlar ifrittirler. Onların esas gayesi söylemek. Dokunmayın. Efendimiz (sav)'in makamına dokunmayın demektir. Onlar başka birşey bilmiyorlar. Kabe'den ne haber? Cenab-ı Allah'ın evidir o. Niye bu haramdır demiyorsunuz? Kabe'ye dokunmasınlar diye. Peygamber Efendimiz'in evi, makamı haram; Allah'ın evi helal. Çünkü kıblenin nerede olduğunu bilmiyorlar. Selefiler dokunmayın. Selefi. Türbe yapmayın. İnşa'Allah bu türbeler onların başlarına düşer. Onların yolu budur. Niçin demokrasi haramdır demiyorsunuz? Niçin söylemiyorsunuz? Seçim haramdır diye niçin söylemezsiniz? Allah Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Ne için gönderdi onu? Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i türbelerde okumak için mi gönderdi? Bundan dolayı bunlar diğer insanlardan daha fazla cezalandırılacaklar. Selefiler, el öpme. Siz taşı öpüyorsunuz. Kabe'nin taşını öpüyorsunuz. Bu haram değil mi? Niçin Hacerul Esvet'e geliyorsunuz? Bu Efendimiz'in Sünneti'dir. Öpmek. Hacerul Esvet'tir. Hacerul Esvet mükerremdir, mübarektir. İnsandan daha mı mübarektir? Cenab-ı Allah buyurmuştur: "Ademoğlunu mübarek yarattık." diye. Mübarek yarattık, şereflendirdik. Page 4

5 Selefiler ve Vahabiler buraya gelin ben size öğreteceğim. Ben öyle bir kimseyim ki, hiçbir değerim yok benim. Evet. Evet. Efendimiz'in Sahabesi tarafından İslam bize ulaşmıştır. Siz Arap değil misiniz? Allah onlara en kötü cezayı verecek. Benim İngilizce'mi anlıyor musunuz? Arapçam da öyle iyi değil. Şeyh Efendi çok iyi anlıyoruz. Bu Şeyh Bahreyn'dendir. Bahreyn'den. Denizlerden geliyor. Onun şerefi için konuştum. Ben çok yorgundum ve konuşmak istemedim. İnsanlara konuşmak istemedim. Fakat, Bu Bahreynli Şeyh'in, şerefli misafirimizin himmeti ile beraber, konuşmaya muktedir olabildim. Eğer birisi gelip sen yanlışsın derse; o kişi Karun gibi olur. Yer yarılır; içine girer ve yer onu yutar. Evet. Allah bizi affeylesin. Ey Mısır Şeyh'i ben yorgunum. Fakat bu yeter. Himmet geldi Elhamdulillah. İsrailoğulları Cenab-ı Allah'tan Melik istediler. Onlar devlet başkanı demediler; demokrasi, parlemento demediler. Peygamberlerin'den bir Melik istediler. Allah yolunda savaşmak için istediler. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu buyuruyor. Demokrasi, demokrasi de varsa ben devlet başkanı olabilirim. Sen devlet başkanı mı oluyorsun? O zaman senin hanımın da birinci hanım (First Lady) olur. Sen o zaman birinci bey olmayacaksın. Çünkü birinci hanım seni hiçbir zaman kabul etmez. Senin üzerine eşek gibi binmezse seni kabul etmez. Senin hanımın. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah buyurdu: İsrailoğulları Cenab-ı Allah'tan Melik istediler. Bakın ey insanlar. Bakmanız lazımdır. Sultanı arayın. Demokrasi ve seçim, oy verme hepsi Batıldır. Ve de hiçbir zaman, Onu yapan insanlar rahat yüzü görmezler. Bu sistemdeki insanlar rahat yüzü görmezler. Ey Allah'ın kulları, bu bir deryadır. Öp elini. Herkesin istediği, devlet başkanı olmaktır. Bundan dolayı insanlar hile yapıyorlar. Bu hakikat değil, herkesin istediği devlet başkanı olmaktır. Ve herkesin istediği, Sultan'ın soyundan olabilmektir. Kral'ın, Sultan'ın ailesinden olmak. Bunun manası herkes kendi çocuğunu Kral yapmak istiyor. Bundan dolayı bunu biliyorsanız niye Sultan'ı kaldırıyorsunuz? Fatiha. Ezan okunsun. Biat versinler. Biat versinler. Bu küçük bir hediyedir. Bize şeref verdiniz. Sizin desteğinizle biz konuşabildik. Elinizi koyun. Video Link: Page 5

BU DÜNYANIN KIYMETİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti,

BU DÜNYANIN KIYMETİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti, BU DÜNYANIN KIYMETİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi, meded. La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah Seyyidine ve Nebiyuna

Detaylı

RUHANİYETİN GİZLİ GÜCÜ

RUHANİYETİN GİZLİ GÜCÜ RUHANİYETİN GİZLİ GÜCÜ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 28 Nisan 2012 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi. La İlahe ill'allah, La İlahe ill'allah, La İlahe ill'allah Seyyidina ve Nebiyyuna Muhammedun

Detaylı

SAYGI. Şeyh Adnan Efendi nin 16 Mart 2012 Sohbeti,

SAYGI. Şeyh Adnan Efendi nin 16 Mart 2012 Sohbeti, SAYGI Şeyh Adnan Efendi nin 16 Mart 2012 Sohbeti, EuzuBillahimineşşeytanirracim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Resulullah (sav) in Sünnet'ini bırakmayın. Yanınızda her zaman misvak taşıyın. Destur Ya Seyyidi

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

ZAMANIN SONUNA GELMEDEN TÖVBE ET

ZAMANIN SONUNA GELMEDEN TÖVBE ET ZAMANIN SONUNA GELMEDEN TÖVBE ET Şeyh Bahauddin Efendi nin 8 Kasım 2014 Sohbeti, Ya selam! Selam aleykum. MaşaAllah Lefke'de olmak için harika bir gün. Herkesi Lefke'ye davet ediyorum. Mevlana Şeyh'in

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim (Sultan Sultanın n Kulları Güzel, Etkileyici Ve Nurlu Olmalı) Şeyh Nazım Adil El-Hakkani Kıbrıs Esselamun aleyküm!... Hoşgeldiniz! Yüce Allah ın ve Onun Meleklerinin Rahmeti ile,

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, ÇARE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, Euzubillamineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşgeldiniz. Hayırla geldiniz. Türkiye'yi, eskiden Türkiye

Detaylı

SAF ZEHİR. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 06.01.2013 tarihli (194.) Hayat Rehberi dersidir.

SAF ZEHİR. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 06.01.2013 tarihli (194.) Hayat Rehberi dersidir. SAF ZEHİR Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 06.01.2013 tarihli (194.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdüli llahi Rabbi l âlemin ve sallallahu ve selleme âla seyyidina Muhammedin ve

Detaylı

GERÇEK TAKVİM. LEVH-İ MAHFUZ dur. Nureddin YILDIZ ın 23.03.2015 tarihli Sivas Ârifan Külliyesinde yapmış olduğu konferanstır.

GERÇEK TAKVİM. LEVH-İ MAHFUZ dur. Nureddin YILDIZ ın 23.03.2015 tarihli Sivas Ârifan Külliyesinde yapmış olduğu konferanstır. GERÇEK TAKVİM LEVH-İ MAHFUZ dur Nureddin YILDIZ ın 23.03.2015 tarihli Sivas Ârifan Külliyesinde yapmış olduğu konferanstır. Aziz Kardeşlerim, Değerli Mü min İnsanlar, Bu mekânda bayanlar ve erkekler olarak

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER Ahmet ARSLAN SALİHLİ 2009 İnternet adresi www.tevhidderyasi.com Msn adresi: ahmet_efd@hotmail.com Kitap isteme adresi Ahmet ARSLAN Tel: 0236 714 79 44 Ö N S Ö Z Rahman ve rahim

Detaylı

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM!

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM! Allâh-u Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ve senâlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi Vessellem Efendimize, ashâbına ve Yakınlarına salât ve selam olsun. Kıymetli okuyucularım! Tasavvufî

Detaylı

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

KAÇANLAR VE KAÇILANLAR

KAÇANLAR VE KAÇILANLAR KAÇANLAR VE KAÇILANLAR Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 07.10.2012 tarihli (183.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabb'il Âlemin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammed

Detaylı

KENDİ DOKTORUN OL. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir.

KENDİ DOKTORUN OL. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir. KENDİ DOKTORUN OL Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Âlemin ve Sallallahu ve Selleme Ala Seyyidina Muhammed

Detaylı

Hadis Fihristi. Hüseyin Alıcı. Yayınlarından : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları

Hadis Fihristi. Hüseyin Alıcı. Yayınlarından : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları Hadis Fihristi ملفهر ملفهر لا لفا لا لفا حلديث حلديث ملعجم ملعجم تريك- Türkçe-Turkish [ [تريك Hüseyin Alıcı Yayınlarından : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları 2009-1430 1 ملفهر ملفهر لا لفا لا لفا حلديث حلديث

Detaylı

Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır

Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır Emeviye Camisi Şam-ı Şerif 2010 Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym Destur Ya Seyyidi Meded. La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

KAYBOLAN YA DA, ALLAH A GİDEN YOL

KAYBOLAN YA DA, ALLAH A GİDEN YOL Ensarullah Yayınları www.ahmedelhasan.wordpress.com KAYBOLAN YA DA, ALLAH A GİDEN YOL Yazan: Ahmed el Hasan İmam Mehdi a.s ın Elçisi ve Vasisi Bu kitap, Yabancı dilden Türkçeye çevrilmiştir. Kitabın orijinali

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim YA SAHİ B AL İMDAD Şeyh Nazım el-rabbani Lefke Şeyh Mohammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibendi el Rabbani Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Esselam

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı

Adem KORKMAZ ADEM KORKMAZ 5.BOYUTTA İNSAN. Adem Korkmaz

Adem KORKMAZ ADEM KORKMAZ 5.BOYUTTA İNSAN. Adem Korkmaz Adem KORKMAZ ADEM KORKMAZ 5.BOYUTTA İNSAN Adem Korkmaz 2 3 Yazarı Adem Korkmaz 5. Boyutta İnsan 4 5.Boyutta İnsan Yazarı Adem Korkmaz Hicran Yayınları 6 Tefekkür Dizisi 4 Yayın Yönetmeni İsmail Göktepe

Detaylı

BATI BATAKLIĞI. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 06.05.2007 tarihli (7.) Hayat Rehberi Dersi dir.

BATI BATAKLIĞI. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 06.05.2007 tarihli (7.) Hayat Rehberi Dersi dir. BATI BATAKLIĞI Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 06.05.2007 tarihli (7.) Hayat Rehberi Dersi dir. Bismillahirrahmanirrahim. Camide salâvat getirmek kolay. Oğlun öyle tıraş olunca konuşabilecek misin acaba!

Detaylı

EVLAT DEĞİL SERVET. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 23.02.2014 tarihli (14.) Şehzâdebaşı Sohbetidir.

EVLAT DEĞİL SERVET. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 23.02.2014 tarihli (14.) Şehzâdebaşı Sohbetidir. EVLAT DEĞİL SERVET Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 23.02.2014 tarihli (14.) Şehzâdebaşı Sohbetidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabb'il Âlemin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammed

Detaylı

1.6-7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

1.6-7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Fatiha/1.1- Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla. 1.2-3-4 - Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi,Rahman,Rahim, hesap ve ceza gününün sahibi Allah'adır. 1.5 - Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca

Detaylı