Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 10 Ocak 2013 Sohbeti,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 10 Ocak 2013 Sohbeti,"

Transkript

1 SULTANIN HİZMETKÂRI Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 10 Ocak 2013 Sohbeti, Esselamun Aleykum ey Allah'ın kulları. İnsanlar iki sınıftır. Yolumuz sohbet yoludur. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Ne şeref Cenab-ı Hakk'ın İsmi Celili'ni anmak, ne şereftir. Ne büyük şereftir. Haddi hesabı yok. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah'ımız. Bizi yarattın Ya Rabbi. Bizi eğitmek için de Peygamberler gönderdi. Bir çam ağacı veyahut okalüptüs ağacı veyahut çınar ağacı. Bir kütüktür. Lakin bıçkının altına girdiğinde tertemiz tahta çıkar, ağaç; kereste çıkar. Yoksa yüz sene o ağaç, ağaçtır. Lakin bu bıçkı makinesine girdi mi, tertemiz kerestesi çıkar. Ve onu istediğin surette kullanırsın. İnsanlar da Cenab-ı Hak onları halk eyledi. Ağaçlar gibi mesela, ağaçlar gibi diyelim. Terbiye görürlerse ağaçlar gibi bıçkıya razı olurlarsa, ne işe yararlar. İşimiz nedir? Bu dünyadaki işimiz Allah'a kulluktur. Bismillahirrahmanirrahim de. Allah'ın, Allahu Zül Celal'in İsmi Celili'ni an, sonra korkma. Bugüne çıktık, ne yapalım? İki hizmet vardır. Ya Rabbi bize ne güzel Peygamberler gönderdin. Ne güzel Evliyalar gönderdin, Enbiyalar gönderdin. Bize her şeyi talim etmek için. Bir talim söyleyeceğim. Söyleyene değil, söyletene bak. İnsanlar iki sınıftır. Birisi, bir sınıf şeytanın hayvanıdır. Şeytana işler, şeytanın hayvanıdır. Bir kısım Rahman'a hizmet eder, şereflidir. Hoştur hali; şikayeti yoktur. Çünkü Sultan'a işler. Sultan'a işledikten sonra insanın hali nasıl olacak? En düzgün olan Sultan'ın kapısında ona hizmet eden insanların hali Maşa'Allah. Tertemizdir; ne ahları var, ne vahları var. Her şeyleri hazırdır, muntazamdır. Bir ağaç Subhan Allah bir ağaç tarlada biter, bitiren Kim? Rabbi'si, Celle ve Ala. İnsanoğlu bir çubuk diker tarlaya. Ondan başka birşey yapamaz. Bundan ötesi onu terbiye eden köklendiren, dallandıran, budaklandıran, çiçeklendiren meyvelerle, çeşit türlü meyvelerle ziynetleyen kimdir? İnsanoğlunun yaptığı yalnız bir çubuktur. Ondan öteye neredesin ey insanoğlu? Ey insanoğlu ne söylemezsin? Bir çubuk dikersin sen oraya. Veyahut bir tohum atıverirsin, tohumu açtıran Kim'dir? Ne tohumu olursa, o tohum kaybolur. Bir buğday tanesi yere düşer. Bir müddet sonra açılır. Çayır olur, ekin olur. Bir tane kaybolur. Ucunda bir başak verir, birden ona kadar; birden yüze kadar dilerse Cenab-ı Hak o bir taneyi kardeşlendirir. Kardeşlendirir, kaç böyle buğdaylar ve arpalar bir kardeşler halinde böyle çıkıverirler. Page 1

2 Bir tane atar, bir tane vermez Cenab-ı Allah; o bir tanenin yerine, bir tane kaybolur. Yedi başak verdirir Cenab-ı Allah kudretiyle. Her başakta isterse on, isterse yüz tane o kaybolan buğday veya arpa tanesi zuhur eder. Kim yapar? Allah Celle Celaluhu yapar. İnsan Rabbi'sine kulluk yaparsa o insan şereflidir. Şerefi var. Her şeyini Cenab-ı Hak tekebbür eder. Evvel zamanda çiftlik sahipleri vardı. Köy sahipleri vardı. Oradaki köylüler onun tarlalarını sürerler, ekerler. Hem o ağanın tarlaları sürülmüş olur. Hem o kimselerin nasibi gelmiş olur. Çünkü ağaya çalıştı. Ağa onları boş bırakmıyor. İnsanlar aynı tertip. İki sınıf insan. Birisi şeytanın hayvanı, ikincisi Sultan'ın hizmetkarı. Başka üçüncüsü var mı? Yok. Bugünkü insanların hepsi şeytanın hayvanı olmuş. Hayırlı bir işi yoktur bu insanların, bugünkü 21. asır derler. Daha evvelisi de var da onu söylemezler. Dünya kurulalı bu dünyanın nizamı budur. İnsanlar ya Allah'ın kulu veya şeytanın hayvanıdır. Üçüncü sınıf var mı? Yok, iki sınıf. Rahman'ın kulu hizmetiyle şereflenen. İkincisi şeytanın hayvanı olan sınıf. Ne karınları doyar, ne gözleri doyar. Ne rahat bulurlar, ne hayatları tatlı geçer. Bir kavganın içerisine bir rezillik içerisine düşenler birbirlerini yerler. Birbirlerini öldürürler. Birbirlerini kırarlar. Birbirlerinin şerefini bitirirler. Bunlar kimdir? Şeytanın hayvanlarıdır. Maalesef bugünkü günde bütün dünya şeytanın hayvanı olmuş. Şeytan emrediyor vur, öldür, ez, elindekini al. Eskilet, herşeyini al. Ne dinini bırak, ne imanını bırak, ne ırzını ne namusunu bırakma diyor şeytan insanların birbirine. Sensin bunların Tanrısı dedirtiriyor şeytan. Böyle söyletiyor. Bunlar da sahih zannediyor. Ve şeytanın talimatının içinde yürüyorlar. Yani şeytan bugünkü dünyanın insanlarını hayvan yapmış. Şeytanın hayvanı olmuşlar. Her işleri şeytanidir. Hayırlı işleri yok 21. asrın insanlarının. Hayırla işleri yoktur. Hepsi berbat, bednam, müsibet, adi; böyle ne insana benzemezler zaten. Hayvana da benzemezler. Hayvan yapacağını bilir. Bugünkü insanlar ne yapacağını bilmez. Ve bugünkü bütün dünyanın belası şeytana hayvan oldukları için. 21. asrın insanları, kâffesi/tamamı şeytanın hayvanıdır. Rahman'a kulluk yapmıyor. Yazıklar olsun! Tüh! Rahmanı bırakıp, şeytana hayvan olanlara. Bugünkü dünyada şeytan at oynatıyor. Bütün insanları şeytan kendisine hayvan yapmış. Ey insanlar! Aklınızı başınıza toplayın. Olanlara bakınız; insanlık mı bu? Yok. Bu dünyanın gidişatı, insanlığın gidişatı mı? Hayır. Allah'ın emrettiği temiz hayat mı? Hayır. Nedir? Şeytana hayvanlıktır. Bütün insanlar, kadın erkek, çoluk çocuklu bile hepsi şeytana hayvanlık yolunda yürüyor. Şeytana hayvanlığı talim ediyor. Bundan ibaret. Onun için dikkat et. Ya Rahman'a kul veyahut şeytana hayvan olacaksın. Başka yolu yok. Bilsin insanlar. Rahman'a kul olsalar, el üstünde tutulur. Her şeyleri hazır ve güzel olur. Bugünkü şiddet ve dehşet neyin emridir? Allah böyle hayat mı bize emretti? Haşa. Page 2

3 Temiz, nezih bir hayat bize takdim ediyor Cenab-ı Allah. Şeytan insanlara hayır diyor. O'nu dinleme. Benim arkamdan gel, benim hayvanım ol. Size öyle bir hayat vereyim ki şaşıp kalasın. Nedir be o hayatın adı? Sosyete hayatı. Sosyete. Şeyh Efendi sen bilmiyor musun sosyete? Ne sosyetesi be? Türkçe'si ne? Şeytanın hayvanı. Şeytanın insanları hayvanlaştırdığı sınıftır sosyete. Ne güzel tarif, ne güzel tabirdir. Sosyeteyi icat eden kim? Şeytandır. Ve şeytan insanları böyle aldatıyor. Sosyete efendim, sosyete. Müstesna. Evet siz müstesna şeytanın hayvanlarısınız. Yazıklar olsun size ki alnınız secde görmez. Dilinizde bir Allah'ın besmelesi yok. Besmelesiz şeytanın sosyetik dediği hayatın hayvanları yapmış. İsmini koymuş şeytan; sosyete. Böyle emreder diyor. Sosyetik hayat. E sosyetik. Ne sosyetik hayat? Sosyetik hayatta herşey mübahtır. İstediğimizi yaparız, hürriyettir. Demokrasidir, bir de demokrasi var. Demokrasi var. Demokrasi zamanıdır. Herkes hürdür. İsterse donunu çıkarır, sarayın meydanında abdest bozar. E sosyetik hayattır, hürriyeti var. Saray meydanını bildin mi? E ne bileyim. Yani sizin Taksim'deki meydan gibi. Çıkarır, desturla abdestini bozar. Ne yaparsın be herif diyemezsin. Nasıl ne yaparım? Hürriyet zamanıdır bre. Sıkıntım geldi, burasını abdesthane gibi kullanacağım. Sosyetik hayat bu. Şeytanın hayvanlarına alıştırdığı hayattır. Maalesef bugünkü insanların yüzde doksan dokuzunu söyle, şeytanın hayvanlarıdır. Şeytanın emrettiğini yapar. Allahu Zül Celal'in emrettiği bir emri tutmaz. Bırak dedi. Gökyüzünün emri. Bırakın. Madem ki bunlar sosyetik oldu. Birbirlerini yesinler, işte yiyorlar. Bugün yirmi birinci asrın insanı birbirini yiyor, öldürüyor. Ne ettiğini, ne yaptığını bilemiyor. Bu insanlık mı? Hayır değildir. Nedir? Şeytana hayvanlıktır. Cenab-ı Hak insanı, insan yaratmış. En şerefli mahluk yaratmış. Şeref vermiş. Şeytan diyor, hayır dinleme onu. Gel benim arkamdan. Ben size öyle bir sosyetik hayat yapayım ki burnunuzdan gelsin. Demek insanlar, bugünkü dersimiz böyle iki sınıf; ya şeytanın hayvanı, ya Rahman'ın kullarıdır. Allah bizi şeytanın hayvanı yapmasın. Her pislik yeryüzünde şeytanın işidir. Alıştıran kim insanoğlunu? Şeytandır. Şeytanın öğrettiğini öğrenirler. Cenab-ı Hakk'ın öğrettiğini öğretmezler. Öğrenmezler de. Aman Ya Rabbi. Tövbe Ya Rabbi. Tövbe Estağfirullah. Lakin dikkat edin ey insanoğlu! "İnne batşe Rabbike le şedid." Rabbiniz'in tutumu çok şiddetlidir. Gelirse sizi dümdüz eder. Birbirinize kırdırır. Yeryüzünü çöl gibi yapar. İsterse gökyüzünden indirir bir bela. Allah muhafaza eylesin. İsterse deryaları taşırır. İsterse gökyüzünü açar. Yukarıdan yüzler, binler, tonlar kar iner. Nereden iner bu kar? Kar. Page 3

4 İçinden çıkamıyorlar. Sakınamıyorlar. Barınamıyorlar. Evleri başlarına çöküyor. Yenilecekleri tükenmiş oluyor. Ey insanlar! Ey 21. asrın insanı düşün! Şeytana hayvan olma. Rahman'ın kulu ol. İşte nasihat budur. Tevfik Cenab-ı Hak'tan. Allah bizi kötü nefsin eline, şeytanın eline bırakmasın. Demokrasi dedikleri şeytanın talim ettiği hayattır. Saltanat dediği Cenab-ı Hakk'ın emridir ki; Sultan Cenab-ı Hakk'ı yeryüzünde temsil eden has kuldur, temiz insanlardır. Ya Rabbi Sen bilirsin, Sen bizi affeyle Allah'ım. Sen bizi affeyle. Bu yolları bize öğretecek kullarını gönder Ya Rabbi. Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Estağfirullah. Ey şanlı Nebi, bize şefaat buyur. En güzel yolları bize talim eyledin. Hepsini bıraktık, şeytanın gösterdiği yola koşturuyoruz. Affeyle ey şanlı Resül! Tövbeler olsun. Söyle Tövbe et, şeytana hayvan olmayacağım de. Her gün söyle. Senin zikrin bu olsun. Ya Rabbi ben şeytana, şeytanın hayvanı olmayacağım. Daha açıkçası eşeği olmayacağım. Sen'in kulluğunu isterim Ya Rabbi. Sana kulluk yapayım. Müyesser kıl ey Rabbim, kabul eyle beni kulluğuna. Şeytanın hayvanı olmaklıktan beni kurtar Ya Rabbi, de kurtulursun. Demediler birbirlerini yiyecekler. Birbirlerini tüketecekler. Günden güne daha belalısı gelecek. Çünkü şeytan tam temkin ile oturmuş enselerine. Demokrasi bir, sosyete hayatı iki. Bitirdi milleti; berbat, bednam etti. İnsanlar da sarhoş. Hiç haberleri yok. Bu söylediğimiz sözlere.. gelsin, gelmesin. Beni ödeyen mi var? İnsanlardan birşey istemem. Söylediğimiz Hakk'tır. Ya Rabbi affet, Habibi Ekrem hürmetine. Habibin hürmeti, Sancakları dikilsin. Onun yolunda bizi sabit, kadem eyle. Temiz kullarından eyle Ya Rabbi. Şeytanın üzerlerine ettiği pis kimselerden etme. Şeytanın hayvanları olmaktan bizi kurtar Ya Rabbi. Allah Allah, Ey şanlı Resül bize şefaat buyur. Ey Ümmü Han Sultanımız bize de imdat eyle. Ey Allah'ın Evliyaları bize yetişin. Bu şeytanın hayvanlığından bizi kurtaracak sizden imdat talep ederiz. Sizin de Allah derecenizi âli eylesin. Sizde o kuvvet var. Bizim hayatımızı nizama sokacak bir kuvvet bize gönderin. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha. İyi geldi bu. Allah bizi şeytana hayvan olmaktan kurtarsın. Doğru mu Mehmet? Öyle. Allah size hayırlı gün göstersin. Günümüz hayır olsun. Allah'a secdeyle başlayın gününüze ki günümüz şen olsun, ferahlı olsun. Her türlü belalardan Allah sizi saklasın. Hadi. Okudun mu bana Mehmet? Hak selamet versin. Allah'a şükür. Ya Rabbi bizi kurtaracak Mehdi (as)'ı gönder. Evliyalar'ın gelsin, kurtarsın. Kaldık şeytanların ellerinde. Aman Ya Rabbi, Tövbe Ya Rabbi. Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Estağfirullah. Page 4

5 Kahvelerde bütün gün otururlar. Oturun der şeytan. Ezan okunur, kalk git iki rekat kıl. Yok. Şeytan koymuyor. Bre camiler kimin içindir? Hayvanlar için mi, insanlar için mi? İnsanlar içinse kalksana gidesin, iki rekat kılasın. Ya Rabbi Sen bizi yolumuzu, sokağımızı öğretecek Habibi'nin müjdeleri olan Evliyalar'ından gönder Ya Rabbi. Fatiha. Allah razı olsun. Güle güle. Karnımız da acıktı söyleye söyleye. Yaşa Hacı Mehmet. Sağlam bas. Ey şanlı hünkar! Öyle söylerdi, Padişahlar. Sefere çıkarken binek taşına çıktığında küheylanı getirirler de ahali öyle çağırır. Ey şanlı hünkar! Rikabu küheylana sağlam bas. Allah seninle beraberdir. Sür. Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber. Alkışla gider. Bu, Allah o günleri tekrar bize ihsan eylesin. Hadi oğlum selametle. Video Link: Page 5

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 31 Temmuz 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 31 Temmuz 2013 Sohbeti, NİKAB NEDİR? Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 31 Temmuz 2013 Sohbeti, As-salamu Alaikum. Ey Yaran Şah-ı Merdan, selam olsun. Sizdeki selamet bize de geçsin. Masha Allahu kana,

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Aralık 2011 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Aralık 2011 Sohbeti, ALLAH İÇİN ÇALIŞIN Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Aralık 2011 Sohbeti, Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin.. Amin, Amin... Amin... Amin. Fatiha. Buyrunuz cemaatimiz için bir kaç

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 12 Mayıs 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 12 Mayıs 2013 Sohbeti, İNSANIN TARİFİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 12 Mayıs 2013 Sohbeti, Meded Meded Ya Rical'Allah meded. A'udhu Billahi Min ash-shaitan ir-rajeem Bismillahi r-rahmani r- Rahim.

Detaylı

ILLA-L MAWADDATA FI-L QURBA (42:23)

ILLA-L MAWADDATA FI-L QURBA (42:23) ILLA-L MAWADDATA FI-L QURBA (42:23) Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 23 Mayıs 2013 Sohbeti, Assalamu Alaikum. Ey yaran Şahı Merdan Destur. Meded. Biz zayıf kullarız. "Qawwi dha'fana

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 25 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 25 Şubat 2013 Sohbeti, BAL Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 25 Şubat 2013 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi meded, meded. Meded. Esselamu Aleykum ey hadirun, hazır olan ihvanlarımız, Allah'ın kulları; size

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 22 Ocak 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 22 Ocak 2013 Sohbeti, DOLAP BEYGİRİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 22 Ocak 2013 Sohbeti, Destur ya Sâdâtinel Kiram. İzin talep ediyorum. Bize yarayacak, insanlara ilahi emirler Efendimiz'in sünnetlerini

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 29 Haziran 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 29 Haziran 2013 Sohbeti, MÜHÜRLÜ KAĞIT Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 29 Haziran 2013 Sohbeti, Ey yaran Şahı Merdan. Buyur. Ey Şahı Merdan'ı seven mübarek kimseler. Selam olsun. Habibullah'a salatu

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Mart 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Mart 2013 Sohbeti, ALLAH IN EVLI YALARI Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Mart 2013 Sohbeti, Aksi yola gitmeyelim. Rabbimizi sevelim. Sevelim ve sayalım. İstediği o Cenab-ı Hakk'ın. Beni sayınız,

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 23 Ocak 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 23 Ocak 2013 Sohbeti, YANGIN! Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 23 Ocak 2013 Sohbeti, Esselamu Aleykum ey muminler! Mumin temiz insandır. İman insana hem temizlik verir, hem güzellik verir, hem dünyaları

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah Muhammed Resulullah aleyhi salatullah ve selamu.

La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah Muhammed Resulullah aleyhi salatullah ve selamu. NAZİK BİR HUSUS Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 3 Mart 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi Meded. La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah Muhammed Resulullah aleyhi salatullah

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

SEMADA DA RIZKINIZ VARDIR

SEMADA DA RIZKINIZ VARDIR SEMADA DA RIZKINIZ VARDIR Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 27 Mart 2013 Sohbeti, Merhaba ey yârân Şahı Merdan merhaba. Assalamu Alaikum ey Şahı Merdan'ın yolunu tutmak isteyen,

Detaylı

ŞİKAYET ETMEYİN. Şeyh Bahauddin Efendi nin 13 Mayıs 2012 Sohbeti,

ŞİKAYET ETMEYİN. Şeyh Bahauddin Efendi nin 13 Mayıs 2012 Sohbeti, ŞİKAYET ETMEYİN Şeyh Bahauddin Efendi nin 13 Mayıs 2012 Sohbeti, Selamu Aleykum. Geri dönmek güzel. Bu benim sandalyem şimdi. Şu an için. Destur Ya Seyyidi meded, destur Ya Seyyidi meded, destur Ya Sultanul

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Şubat 2013 Sohbeti, ALTIN DAĞI Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Şubat 2013 Sohbeti, Şeyh Mehmet Efendi aslan. İyisin İnşa'Allah? Ş.M:Allah'a şükür iyi. Ş.E: Aşkı şevkiniz artsın. Şerefiniz artsın.

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 17 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 17 Şubat 2013 Sohbeti, GÖLGENİZİN ARKASINDA Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 17 Şubat 2013 Sohbeti, Soğukla güreşme. Yaramaz. Yaramaz. İğneyle girer, çuvaldızla çıkmaz soğuk. Ey lütfu kerem sahibi Rabbimiz.

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 10 Haziran 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 10 Haziran 2013 Sohbeti, TALIBU-L ILMI Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 10 Haziran 2013 Sohbeti, Hoşgeldiniz ey yaran Şahı Merdan. Allah'ın arslanının meclisine hazır olan yaran Şahı Merdan. Şahı Merdan'ın

Detaylı

MALAYANİ. Şeyh Bahuddin Efendi nin 15 Eylül 2012 Sohbeti,

MALAYANİ. Şeyh Bahuddin Efendi nin 15 Eylül 2012 Sohbeti, MALAYANİ Şeyh Bahuddin Efendi nin 15 Eylül 2012 Sohbeti, Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed Aleyhi Selam. Salaten tedumu ve tuhda ileyh me marel le yali ve tuled devam. Allahümme salli ve sellim

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 23 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 23 Şubat 2013 Sohbeti, TAŞLAR Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 23 Şubat 2013 Sohbeti, Merhaba hazır olan ihvanlarımız, ahbaplarımız, evlatlarımız, kardeşlerimiz, iman eden saadet sahipleri. Diyelim

Detaylı

ÖZGÜRLÜK ALLAH IN LÜTFU

ÖZGÜRLÜK ALLAH IN LÜTFU ÖZGÜRLÜK ALLAH IN LÜTFU Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 3 Şubat 2010 Sohbeti, Destur ya Seyyidi Meded. La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah Seyyidina ve Nebiyyina

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 21 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 21 Şubat 2013 Sohbeti, DÜNYA BİR PAZARDIR Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 21 Şubat 2013 Sohbeti, Esselamu Aleykum. Ey Müslümanlar! Size selam olsun. Muminler buluştuğu vakitinde biri ifade eylesin;

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

BİR TÖREN GECESİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 22 Şubat 2010 Sohbeti,

BİR TÖREN GECESİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 22 Şubat 2010 Sohbeti, BİR TÖREN GECESİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 22 Şubat 2010 Sohbeti, La ilahe ill'allah Seyyidina Muhammedun Resulullah (sav), aleyhi efdalu selamu ve ettemmü teslim Ya Seyyidil

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 19 Haziran 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 19 Haziran 2013 Sohbeti, ÇOK BÜYÜK AYI Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 19 Haziran 2013 Sohbeti, Assalamu alaikum ey Şahı Merdan. Sizin selamınız gökyüzünden iner. O selama muhatap olmak, şereflerin şerefidir.

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim (Sultan Sultanın n Kulları Güzel, Etkileyici Ve Nurlu Olmalı) Şeyh Nazım Adil El-Hakkani Kıbrıs Esselamun aleyküm!... Hoşgeldiniz! Yüce Allah ın ve Onun Meleklerinin Rahmeti ile,

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 14 Mayıs 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 14 Mayıs 2013 Sohbeti, KİMLİK Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 14 Mayıs 2013 Sohbeti, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ne güzel başlangıç. Ey Şahı Merdan. Sahibi Meydan. Esedullahil galip,

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 5 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 5 Şubat 2013 Sohbeti, YANLIŞ YOLLAR Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 5 Şubat 2013 Sohbeti, Arslan gibidir. Köpek şeytanla tabilerini berbat edeceğim. Bi'iznillah. Esselamu Aleykum ey Mübarek dinleyicilerimiz.

Detaylı

ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR

ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR Şeyh Bahauddin Efendi nin 13 Ekim 2014 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

DEPRESYON VE İNKAR. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti

DEPRESYON VE İNKAR. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti DEPRESYON VE İNKAR Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah,

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 23 Haziran 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 23 Haziran 2013 Sohbeti, KLEOPATRA Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 23 Haziran 2013 Sohbeti, Assalamu alaikum. Ey Şahı Merdan. Ey Allah'ın arslanı. Selamınız bize yetişsin. Siz ki Allah'ın arslanısınız.

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 4 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 4 Şubat 2013 Sohbeti, GÖKTEN SOFRA Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 4 Şubat 2013 Sohbeti, Esselamu Aleykum Ya İbad'Allah. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Kibriya'nın ismini analım. Allah

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 22 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 22 Şubat 2013 Sohbeti, SANCAK ALTINDA Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 22 Şubat 2013 Sohbeti, Aziz Allah. Allah Allah Kerim Allah. Allah Allah Latif Allah. Esselamu Aleykum. Eyyuhel hadirun. Destur

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 25 Ocak 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 25 Ocak 2013 Sohbeti, EBU CEHİL İN KUYUSU Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 25 Ocak 2013 Sohbeti, Esselamu Aleykum ya hadirun. Hazır olanlara selamlar olsun. Gökyüzü'nden selam iner. O selamdan bize

Detaylı

RIZA MAKAMI. Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti,

RIZA MAKAMI. Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti, RIZA MAKAMI Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti, "Şeyh olmak güzel" diyoruz. Tabii, çok hürmet var. Ve tabii nefis için de güzel. Hiç şansı yok! Şeyhimiz selam yolluyor. Gerçek Şeyh odur. Bizimki

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

ŞEYTANLARIN İNTİŞAR ETTİĞİ ZAMAN

ŞEYTANLARIN İNTİŞAR ETTİĞİ ZAMAN ŞEYTANLARIN İNTİŞAR ETTİĞİ ZAMAN Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 29 Aralık 2012 Sohbeti, Allahu Ekber Allahu Ekber Velillah İlhamd. Allahu Ekberul Kebira Vel Hamdulillahi Kesira.

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 5 Nisan 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 5 Nisan 2013 Sohbeti, ALLAH TAN KORK Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 5 Nisan 2013 Sohbeti, Dastur ya Rijal'Allah. Destursuz yürüme. Destur dediğin vakitinde Mübarek zatlar seni güzel yola götürürler.

Detaylı

BU DÜNYANIN KIYMETİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti,

BU DÜNYANIN KIYMETİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti, BU DÜNYANIN KIYMETİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi, meded. La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah Seyyidine ve Nebiyuna

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 25 Mart 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 25 Mart 2013 Sohbeti, GÜ ZELLİ K Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 25 Mart 2013 Sohbeti, Destur ya RicalAllah Meded ya Şeyhimiz ya RasulAllah Ya Rabbi Ente Rabbuna Ente Hasbuna Ente Veliyyuna Ente Mevlana

Detaylı

Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012

Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül

Detaylı

YÜKSEK GÖRÜNTÜ KALİTELİ İMAN

YÜKSEK GÖRÜNTÜ KALİTELİ İMAN YÜKSEK GÖRÜNTÜ KALİTELİ İMAN Şeyh Bahauddin Efendi nin 4 Ekim 2014 Sohbeti, Ya selam, opera! Elhamdulillah. Yüce Allah, O bizi ulaştırır Kurban Bayramı'na. Hac Bayramı. Bu, en mübarek bayrama. Yüce Allah'ın

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 13 Mart 2010 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 13 Mart 2010 Sohbeti, HAKİKÎ GÜNEŞ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 13 Mart 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi, meded. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Aziz Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 9 Nisan 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 9 Nisan 2013 Sohbeti, ŞEYTANIN MEZHEBİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 9 Nisan 2013 Sohbeti, Meded meded, meded meded meded meded ya Sahibel İmdad. Assalamu Alaikum Ayyuhal Hadirun ey hazır olan yârân

Detaylı

ALLAH İÇİN SADIK DURUN (2:238)

ALLAH İÇİN SADIK DURUN (2:238) ALLAH İÇİN SADIK DURUN (2:238) Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 2 Ağustos 2013 Sohbeti, Destur. Hoşgeldiniz. Hayır ile geldiniz. Şahı Merdan'ın meclisinden hayır bulursunuz. Hayır

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 29 Eylül 2012 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 29 Eylül 2012 Sohbeti, ANAYASA Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 29 Eylül 2012 Sohbeti, Destur ya Rical Allah. Ne kadar ibareler var, İslam Aleminde olan olaylar ve hadiseler hakkında. Allah Müslümanları

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

HİCRİ YILBAŞI. Şeyh Bahauddin Efendi nin 2 Ekim 2016 Sohbeti,

HİCRİ YILBAŞI. Şeyh Bahauddin Efendi nin 2 Ekim 2016 Sohbeti, HİCRİ YILBAŞI Şeyh Bahauddin Efendi nin 2 Ekim 2016 Sohbeti, Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah

Detaylı

İNSANLIK İÇİN EŞİTLİK

İNSANLIK İÇİN EŞİTLİK İNSANLIK İÇİN EŞİTLİK Şeyh Bahauddin Efendi nin 5 Eylül 2015 Sohbeti Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu Allah. Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu Allah. Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu Allah. Allah Hu, Allah Hu, Allah

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 21 Haziran 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 21 Haziran 2013 Sohbeti, KÜHEYLAN Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 21 Haziran 2013 Sohbeti, Bismillahi r-rahmani r-rahim. Ey yaran Şahı Merdan. Marhaban, marhaban ey Şahı Merdan merhaba. Merhabanız bize

Detaylı

Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı

Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı ABD nin Kansas Üniversitesinden matematikçi Prof.Dr. Jeffrey H. Lang, İslam a giriş hikâyesini yazmış olduğu Melekler Soruncaya Kadar [Even Angels Ask: A Journey

Detaylı

TARİKAT EDEPTEN İBARETTİR

TARİKAT EDEPTEN İBARETTİR TARİKAT EDEPTEN İBARETTİR Şeyh Mehmed Efendi nin 4 Mayıs 2012 Sohbeti, Selamu Aleykum ve Rahmetullahu ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ves Selamu ala Resulina

Detaylı

DRAMA İÇİN OKSİJEN. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Ocak 2015 Sohbeti,

DRAMA İÇİN OKSİJEN. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Ocak 2015 Sohbeti, DRAMA İÇİN OKSİJEN Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Ocak 2015 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah.

Detaylı

ŞEYHİNİZE TABİ OLUN. Şeyh Mehmet Efendi Hz. nin 20 Temmuz 2012 Tarihli Sohbeti, Türk Cemaate yaptığı Sohbet:

ŞEYHİNİZE TABİ OLUN. Şeyh Mehmet Efendi Hz. nin 20 Temmuz 2012 Tarihli Sohbeti, Türk Cemaate yaptığı Sohbet: ŞEYHİNİZE TABİ OLUN Şeyh Mehmet Efendi Hz. nin 20 Temmuz 2012 Tarihli Sohbeti, Türk Cemaate yaptığı Sohbet: Ramazan mübarek olsun İnşa'Allah. Şeyihimizi Allah nice senelere yetiştirsin. Ramazan mübarek,

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 22 Mart 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 22 Mart 2013 Sohbeti, YÜ RÜ YEN KALE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 22 Mart 2013 Sohbeti, Meded ey Evliyalar. Elhamdulillahillezi âhyânâ Bâ'de Mâ Emâtenâ ve İleyhinnuşûr. Bizi uykudan kaldıran Mevla'ya

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 16 Nisan 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 16 Nisan 2013 Sohbeti, KEMİK VE SAMAN Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 16 Nisan 2013 Sohbeti, Assalamu alaykum wa Rahmatullahi wa barakatuhu. Bu meclis Şahı Devran Şahı Merdan'ın yaranının meclisidir.

Detaylı

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun.

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Otur, hanım otur. Allah aşkına bir otur. Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Allah aşkına bir otur hanım. Sabahtan beri dolaşmaktan ayaklarımın

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 18 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 18 Şubat 2013 Sohbeti, RUHUN GÜCÜ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 18 Şubat 2013 Sohbeti, Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Hazır olan cemaatimiz. İnsanımız, Müslümanlar. Allah'ın rızalığını arayanlar.

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 7 Mart 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 7 Mart 2013 Sohbeti, KENDİNİ KURTARAMADI Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 7 Mart 2013 Sohbeti, Hamd-u Senalar Rabbimiz Allah Celle ve Ala'ya olsun. Bütün Salatu Selamlar yer Gök ehlinden Efendimiz'e,

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1 Şubat 2013 Sohbeti, RENKLERİN TECELLİSİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1 Şubat 2013 Sohbeti, Bismillahirrahmanirrahim. Mevlamız'ın İsm-i Celilini analım. Besmele-i Şerife'nin heybeti vardır. Azameti

Detaylı

Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah.

Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. BAL YOLU Şeyh Bahauddin Efendi nin 11 Ekim 2015 Sohbeti Es-selamu aleykum. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu

Detaylı

RUHANİYETİN GİZLİ GÜCÜ

RUHANİYETİN GİZLİ GÜCÜ RUHANİYETİN GİZLİ GÜCÜ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 28 Nisan 2012 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi. La İlahe ill'allah, La İlahe ill'allah, La İlahe ill'allah Seyyidina ve Nebiyyuna Muhammedun

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

GERÇEK AŞK İLE BİR YIL

GERÇEK AŞK İLE BİR YIL GERÇEK AŞK İLE BİR YIL Şeyh Bahauddin Efendi nin 26 Nisan 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 19 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 19 Şubat 2013 Sohbeti, Ü Ç GÜ NLÜ K HAYAT Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 19 Şubat 2013 Sohbeti, Bismillahirrahmanirrahim ile başlayalım. Entu Rabbun Celil Rabbımız. Güzel Mevlamız. Cemal bahirlerinden

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 16 Haziran 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 16 Haziran 2013 Sohbeti, ADEM İÇİN SECDE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 16 Haziran 2013 Sohbeti, Assalamu alaikum. Ey yaran Şahı Merdan. Maşa'Allah. Şahı Merdan. Arslanların arslanı. Onun yaranı. Onu

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Maneviyat etin kemiğidir Şeyh Eşref Efendi Berlin 2013 Destur ya Seyyidi meded! Esselamu Aleykum. Size selam olsun. Merhaba deyelim. Merhaba!

Detaylı

MODERN HAYATIN AVARACILIĞI

MODERN HAYATIN AVARACILIĞI MODERN HAYATIN AVARACILIĞI Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 11 Ağustos 2012 Sohbeti, Esselamu Aleykum, dinleyiciler diyor. Kim kime dinler? Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Hacı, kimse

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 27 Mart 2010 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 27 Mart 2010 Sohbeti, KÖR GÖREMEZ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 27 Mart 2010 Sohbeti, Destur Ya Sayyidi meded, Ya Rical Allah meded. Allah Allah Allah Allah, Allah Allah Aziz Allah. Allah Allah

Detaylı

ŞAM IN TAHTI KİMİN. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 8 Nisan 2012 Sohbeti,

ŞAM IN TAHTI KİMİN. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 8 Nisan 2012 Sohbeti, ŞAM IN TAHTI KİMİN Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 8 Nisan 2012 Sohbeti, Meded ya RicalAllah. Meded ya İbad'Allahis Salihin. Meded ya Büdelâ-u Şam. Büdelâ, Nücebâ, Nükebâ, ve Evtâd-ı

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Temmuz 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Temmuz 2013 Sohbeti, KİMİN ADINA? Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Temmuz 2013 Sohbeti, Her türlü fen Şah-ı Merdan da var. Destur ey Şah-ı Merdan. Yaranınız size hayran. Şükür Allah'a asbahna wa

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 13 Haziran 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 13 Haziran 2013 Sohbeti, MA RİFATU-LLAHİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 13 Haziran 2013 Sohbeti, Allah. Destur ya Rijal'Allah. Destur ya Sahibal Maqam. Ey yaran. Şahı Merdan'ın yaranı. Allah'ım. Senin

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

ZARAR VERMEYİN VE ZARAR VERENLERDEN OLMAYIN

ZARAR VERMEYİN VE ZARAR VERENLERDEN OLMAYIN ZARAR VERMEYİN VE ZARAR VERENLERDEN OLMAYIN Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Mayıs 2013 Sohbeti, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar WaLillahi'l Hamd. Subhan al-qadirul

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak:

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak: Cenab-ı Hak: En iyi işleri yaparak kendini büsbütün Allah a teslim eden ve daima doğru yoldan giden İbrahim in dinine uyan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim i kendine dost

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Şubat 2013 Sohbeti, TERBİ YE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Şubat 2013 Sohbeti, Esselamu Aleykum. Ya hadirun, hazır olanlar! Biz de hazır olalım. Rabbimiz'den, O'nun lütfu kereminden nasib Efendimiz

Detaylı

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT 1 1. PERDE Haydi Harun! Acele edelim. Ama, Murad bizden çok geride... Murad, bize katılmak istemiyor Sanki, özellikle ağırdan

Detaylı

Nefse köle olma, Allah a kul ol

Nefse köle olma, Allah a kul ol Bismillahirrahmanirrahim Nefse köle olma, Allah a kul ol Şeyh Nazım Adil El-Hakkani Kıbrıs Nefsin sıkılması, ruhun ferahlanması demektir. Ruh sıkıldığı zaman nefsimiz ferahlar ama, nefsimiz sıkıldığı zaman

Detaylı

ŞEYH EFENDİ HZ NİN HALVETİ

ŞEYH EFENDİ HZ NİN HALVETİ ŞEYH EFENDİ HZ NİN HALVETİ Şeyh Adnan Efendi nin 16 Şubat 2012 Tarihli Sohbeti, Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Destur ya Seyyidi Meded, meded ya Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Hakkani.

Detaylı

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM 1 1. PERDE Haydi Hatice! Acele edelim. Ama, Meryem bizden çok geride... Meryem, bize katılmak istemiyor

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 8 Nisan 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 8 Nisan 2013 Sohbeti, IBN ARABİ HAZRETLERİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 8 Nisan 2013 Sohbeti, Bizi sağ selamet sabahlandıran Mevlamıza şükürler olsun. Mevlamızın şerefini taşıyan Nebiyyi Muhterem,

Detaylı

Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah.

Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. MEHDİ Yİ BEKLEMEK Şeyh Bahauddin Efendi nin 20 Kasım 2016 Sohbeti, Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah.

Detaylı

SAMİMİ OLUN. Şeyh Bahauddin Efendi nin 25 Kasım 2014 Sohbeti,

SAMİMİ OLUN. Şeyh Bahauddin Efendi nin 25 Kasım 2014 Sohbeti, SAMİMİ OLUN Şeyh Bahauddin Efendi nin 25 Kasım 2014 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah.

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 31 Mart 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 31 Mart 2013 Sohbeti, BOŞ TÜPLER Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 31 Mart 2013 Sohbeti, Assalamu Alaikum ey yârân Şahı Merdan. Günümüz hayır olsun. İşimiz hayır olsun. Akıbetimiz hayır olsun. İmanımız

Detaylı

İSLAM DA KADIN VE ERKEK

İSLAM DA KADIN VE ERKEK İSLAM DA KADIN VE ERKEK Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 21 Mart 2010 Sohbeti,...Aziz Allah. Allah Allah Allah Allah La ilahe ill'allah, Kerim Allah. Allah Allah Allah Allah Allah

Detaylı

SADECE AKILLILAR GÖ RÜ R

SADECE AKILLILAR GÖ RÜ R SADECE AKILLILAR GÖ RÜ R Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 18 Eylül 2013 Sohbeti, Destur ey Şahı Merdan. Yaranınız size hayran. Kötü dünyaya bakan kötü olur. Niye kötü olasın?

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ SON GÜN için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ Ezan Mucizesi 1 Burada, yüce Al-lah tarafından hz. Muhammede (a.s.) öğretilip hediye edilmiş olan o mübarek Ezanda saklı olan 19 kodlu, en muazzam Simetrik

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

KALPLERİMİZ KİLİTLİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 6 Mart 2010 Sohbeti,

KALPLERİMİZ KİLİTLİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 6 Mart 2010 Sohbeti, KALPLERİMİZ KİLİTLİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 6 Mart 2010 Sohbeti, Allah Allah Allah Allah Allah Allah Kerim Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sultan Allah. İlahi leke

Detaylı

İlahi Haber ve Uyarı

İlahi Haber ve Uyarı Bismillahirrahmanirrahim İlahi Haber ve Uyarı Şeyh Nazım Adil El-Hakkani Kıbrıs Ya Rabbi, sallimna, ya Rabbi, sallimna, ya Rabbi, sallimna, fi-l Dünya ve fi-l Ahiret! Eşhedü en la ilahe ill-allah, ve eşhedü

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Mart 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Mart 2013 Sohbeti, YENİ PAPA YA Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Mart 2013 Sohbeti, Rical Allah. Rahat oturunuz Şeyh Mehmet Efendi, rahat otur. Resmi oturma, ne yapalım. Resmiyette külfet var.

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 16 Mart 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 16 Mart 2013 Sohbeti, HAYDARU-L KARRAR Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 16 Mart 2013 Sohbeti, Bugünün bereketi hasıl olsun. Esselamu Aleykum ey yârân. Yârânu Habib. Maşa'Allah. Yârân. Hayder-i Kerrar?

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı