26 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28719 YÖNETMELİK"

Transkript

1 26 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ VE PARÇACIK HALİNDEKİ KİRLETİCİ EMİSYONLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (97/68/AT) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/6/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT) nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (o) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. c) Bakanlık: Bu Yönetmelik kapsamındaki motor tipinin veya motor grubunun tip onay belgelerini veren, gerektiğinde geri çeken, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşları ile muhatap olan, bunlarla temasları yürüten, teknik servisleri görevlendiren, imalatçının imalatının uygunluğu düzenlemelerini onaylayan, bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu ve yetkili onay kuruluşu olarak görev yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (d) bendinde yer alan Müsteşarlık ibareleri Ekonomi Bakanlığı şeklinde değiştirilmiş ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. e) Demiryolu aracı ve iç suyolu teknelerinin tahrikinde kullanılandan başka kullanım amaçlı sıkıştırma ateşlemeli motorlar, (a) bendinden (d) bendine kadar olan hükümlere ilave olarak Ek XIII te belirtilen prosedüre uygun esneklik planı ile de piyasaya arz edilebilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c), (3d) ve (4a) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 3c) Faz IIIB motorların tip onayı (motor kategorileri L, M, N ve P) Bakanlık, motorların bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaması durumunda ve motordan çıkan parçacık ve gaz halindeki kirletici emisyonlarının Ek I in madde inde belirtilen çizelgedeki sınır değerlere uygun olmaması halinde, aşağıdaki motor tiplerine veya motor gruplarına tip onayını, Ek VII de belirtilen dokümanı ve henüz piyasaya arz edilmemiş motor yerleştirilmiş olan karayolu dışı makinalara başka bir tip onayını vermeyi reddeder: - L: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 130 kw P 560 kw olan motorlar için 1/1/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak, - M: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 75 kw P < 130 kw olan motorlar için 1/10/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak, - N: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 56 kw P < 75 kw olan motorlar için 1/10/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak tip onayı verilir. - P: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 37 kw P < 56 kw olan motorlar için 1/10/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak, anılan tarihten sonra ise zorunlu olarak tip onayı verilir. 3d) Faz IV motorların tip onayı (motor kategorileri Q ve R) Bakanlık, motorun bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaması durumunda ve motordan çıkan parçacık ve gaz halindeki kirletici emisyonlarının Ek I in madde sında belirtilen çizelgedeki sınır değerlere uygun olmaması halinde, aşağıdaki motor tiplerine veya motor gruplarına tip onayını, Ek VII de belirtilen dokümanı ve henüz piyasaya arz edilmemiş motor yerleştirilmiş olan karayolu dışı makinalara başka bir tip onayını vermeyi reddeder: - Q: Güç çıkışı; 130 kw P 560 kw olan (sabit devirli motorlar hariç) motorlar için 31/12/2014 ten sonra, - R: Güç çıkışı; 56 kw P < 130 kw (sabit devirli motorlar hariç) motorlar için 30/9/2015 ten sonra. 4a) 10 uncu madde ve birinci fıkranın (a) bendinin (3g) ve (3h) numaralı alt bentlerinin hükümlerine dokunmaksızın, üçüncü ülkelere ihracat için tasarlanan makina ve motorlar hariç olmak üzere, bu makina ve motorlar sadece bu Yönetmeliğin şartlarını sağlıyor ve sadece motor bu maddenin (a) bendinin (2), (3) ve (3a) dan (3i) ye kadar alt bentlerinde belirtilen kategorilere uygun olarak onaylanıyorsa, makinaya yerleştirilmiş olsun veya olmasın her bir motor kategorisi için aşağıda yer alan tarihlerden itibaren ancak belirtilen kategoriye uygun motorların piyasaya arzına izin verilir. Faz III A (sabit devirli motorlar hariç) - H kategorisi: 1/1/ I kategorisi: 1/1/ J kategorisi: 1/1/2011

2 - K kategorisi: 1/1/2011 Faz III A İç suyolu teknesi motorları - V1:1 kategorisi: 31/12/ V1:2 kategorisi: 31/12/ V1:3 kategorisi: 31/12/ V1:4 kategorisi: 31/12/ V2 kategorileri: 31/12/2009 Faz III A (sabit devirli motorlar) - H kategorisi: 1/1/ I kategorisi: 1/1/ J kategorisi: 1/1/ K kategorisi: 1/1/2011 Faz III A Demiryolu aracı motorları RC A kategorisi: 31/12/2009 Faz III A lokomotif motorları - RL A kategorisi: 31/12/ RH A kategorisi: 31/12/2009 Faz III B (sabit devirli motorlar hariç) - L kategorisi: 1/1/2011 (İsteğe bağlı uygulama) - M kategorisi: 1/1/2012 (İsteğe bağlı uygulama) - N kategorisi: 1/1/2012 (İsteğe bağlı uygulama) - P kategorisi: 1/10/2015 Faz III B Demiryolu aracı motorları - RC B kategorisi: 31/12/2011 Faz III B Lokomotif motorları - R B kategorisi: 31/12/2011 Faz IV (sabit devirli motorlar hariç) - Q kategorisi: 1/1/ R kategorisi: 1/10/2016 Faz III A dan itibaren, her bir kategori için yukarıdaki şartlar, bahsedilen tarihten önceki imalat tarihli motorlar için iki yıla kadar ertelenir. Emisyon sınır değerlerinin bir fazı için verilen izin, sınır değerlerin bir sonraki fazının zorunlu uygulamasından itibaren yürürlüğe girmesiyle sona erer. Ancak, sabit devirli motorlar hariç Faz III A daki H, I ve 56 kw üzerindeki J kategorisi motorlar ve isteğe bağlı olarak uygulanan; sabit devirli motorlar hariç Faz III B deki L, M ve N kategorisi motorlar için bir sonraki faz, Faz IV tür. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a1) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (a1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (a2) ve (a3) bentleri eklenmiştir. a1) 10 uncu madde ve 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3g) ve (3h) numaralı alt bentlerinin hükümlerine dokunmaksızın, demiryolu aracı, lokomotif ve iç suyolu teknesi tahrik motorları hariç olmak üzere, yedek (değiştirilebilir) motorlar, orijinal olarak piyasada yer aldığında değiştirilecek motorun sağlamak zorunda olduğu sınır değerlere uygun olmalıdır. f) Bakanlık, Ek I madde 1.A nın (i), (ii) ve (v) bentlerinde belirtildiği gibi, Ek XIII teki hükümlere uygun olarak esneklik planına göre motorların piyasaya arz edilmesine müsaade eder. a2) Bakanlık, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3g), (3i) ve (4a) alt bentleri istisna olmak üzere, aşağıda belirtilen demiryolu aracı ve lokomotiflere takılan motorların piyasaya arzına izin verebilir. 1) Demiryolu araçları ve lokomotiflere takılan motorların yerine kullanılacak, Faz 3A sınırlarını karşılayan yedek motorlar: i) Faz 3A standardını karşılamayan veya ii) Faz 3A standardını karşılayan ancak Faz 3B standardını karşılamayan; 2) Aynı tipteki mevcut demiryolu araçlarına takılmış motorlar tarafından sağlanan standartlardan daha düşük bir standardı karşılamamak koşuluyla, sürüş kontrolü ve bağımsız hareket etme kabiliyeti olmayan demiryolu araçları ve lokomotiflere takılan motorların yerine kullanılacak, Faz 3A sınırlarına uymayan yedek motorlar. Bu fıkra kapsamındaki izinler ancak Bakanlığın, söz konusu demiryolu araçları veya lokomotiflere ilişkin yürürlükteki emisyon sınırlarına ait şartları taşıyan motorların kullanımının önemli teknik zorluklar içerdiğini kabul etmesi durumunda verilir. a3) YEDEK MOTOR metnini ve ilgili istisnaya ilişkin benzersiz referans taşıyan bir etiket, (a1) veya (a2) bentleri kapsamındaki motorlara iliştirilir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan Müsteşarlık

3 ibaresi Ekonomi Bakanlığı şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan motorların piyasa gözetimi ve denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 2/10/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince, motorlarda 19 uncu maddede belirtilen piyasa denetimi sonucu olumsuz bir durumun ortaya çıkması halinde, bu durum motorlar için getirilen her türlü sınırlama, yasaklama ve tedbirin alınmasını gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlıkça en kısa süre içinde ilgili taraflara ve Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona ve diğer onay kuruluşlarına bildirilir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin Ek I ine aşağıdaki ve maddeleri eklenmiştir Emisyon Faz ının roma rakamları ile parantez içine alınmış numarası, tip onay numarasının yakınında konumlandırılmalı ve kolaylıkla görülebilir olmalıdır Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen küçük kapasite istisnası çerçevesinde; küçük kapasiteli (az sayıda üretilen) motor imalatçısı anlamına gelen parantez içindeki SV harfleri, piyasaya sürülen her motorda tip onay numarasının yakınında konumlandırılmalı ve kolaylıkla görülebilir olmalıdır. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin Ek I inin maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Faz IIIB ve Faz IV için geçerli olan kontrol koşulları şunlardır: (a) Faz IIIB motorlar için kontrol koşulları: (i) metreyi geçmeyen bir yükseklik (veya 90 kpa a eşdeğer atmosferik basınç), (ii) 275 K ila 303 K (2 C ila 30 C) arasında bir ortam sıcaklığı, (iii) 343 K (70 C) üzerinde motor soğutucusu sıcaklığı. (i), (ii) ve (iii) noktalarında belirtilen kontrol koşulları içinde çalışan bir motorda, yardımcı emisyon kontrol stratejisinin harekete geçirilmesi durumunda, strateji sadece istisna olarak çalıştırılmalıdır. (b) Faz IV motorlar için kontrol koşulları: (i) 82,5 kpa veya üstü atmosfer basıncı, (ii) aşağıdaki aralıkta ortam sıcaklığı: 266 K (-7 C) veya üstü, belirtilen atmosfer basıncında şu denklem ile belirlenen sıcaklıktan düşük veya buna eşit: T c = 0,4514 (101,3 pb) + 311, burada: T c hesaplanmış ortam hava sıcaklığı (K) ve Pb atmosfer basıncı (kpa); (iii) 343 K (70 C) üzerinde motor soğutucusu sıcaklığı. (i), (ii) ve (iii) noktalarında belirtilen kontrol koşulları içinde çalışan bir motorda, yardımcı emisyon kontrol stratejisinin harekete geçirilmesi durumunda, strateji sadece madde te tanımlanan amaçlar için gerekli olduğu gösterildiğinde çalışmalı ve tip onay kuruluşu tarafından onaylanmalıdır. (c) Soğuk sıcaklıkta çalışma Bu maddenin (b) bendindeki gereksinimlere istisna olarak, ortam sıcaklığı 275 K (2 C) altında olduğunda ve aşağıdaki iki kriterden bir tanesi sağlandığında, egzoz gazı devridaimi (EGR) ile donatılmış bir Faz IV motorda, bir yardımcı emisyon kontrolü stratejisi uygulanabilir: (i) Emme manifoldu sıcaklığı, şu denklem ile belirlenen sıcaklıktan az veya buna eşit olduğunda: IMT c = PIM/15, ,4; burada IMT c : hesaplanmış emme manifoldu sıcaklığı (K) ve PIM : mutlak emme manifold basıncıdır (kpa). (ii) Motor soğutucusu sıcaklığı, şu denklem ile belirlenen sıcaklıktan az veya buna eşit olduğunda: ECTc = PIM /14, ,8; burada ECT c : hesaplanmış motor soğutucusu sıcaklığı (K) ve PIM : mutlak emme manifold basıncıdır (kpa). MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin Ek I inin maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (b) çalışma güvenliği nedenleri için; MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin Ek I inin 8.4 maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Faz IIIB motorlar için NO x kontrol önlemlerinin gereksinimleri MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin Ek I inin maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Tip onayı, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendine uygun olarak, karayolu dışı makinanın her bir operatörüne aşağıdakileri içeren yazılı talimatların sağlanması şartına bağlı olmalıdır: (a) İlgili düzeltme önlemleriyle birlikte, yerleştirilen motorun yanlış çalıştırılmasından, kullanımından veya bakımından meydana gelen olası arızaları açıklayan detaylı uyarılar,

4 (b) İlgili düzeltme önlemleriyle birlikte, motorun olası arızalarıyla sonuçlanan, makinanın yanlış kullanımı hakkında detaylı uyarılar, (c) Normal bakım aralıkları arasında ayıracın yeniden doldurulması ile ilgili bir talimatla birlikte ayıracın doğru kullanımı hakkında bilgi, (d) İlgili motor tipi için düzenlenen tip onay belgesinin, aşağıdaki bütün şartlar karşılandığında geçerli olduğuna dair açık bir uyarı: (i) Motor, sağlanan talimatlara uygun olarak çalıştırılır, kullanılır ve motora bu talimatlara göre bakım yapılır, (ii) Yanlış çalıştırılma, kullanım veya bakımı düzeltmek için (a) ve (b) bentlerindeki uyarılarla belirtilen düzeltme önlemlerine uygun olarak derhal harekete geçilmiştir, (iii) Motor, özellikle EGR nin veya ayıraç dozajlama sisteminin çalışmasını durdurmak veya bakımını yapmamak amacıyla, bilinçli olarak yanlış kullanılmamıştır. Talimatlar, karayolu dışında kullanılan hareketli makina veya motor için operatörün el kitapçığı ile aynı dilde, açık bir şekilde ve teknik olmayan bir dille yazılmalıdır. MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin Ek 1 ine, bu Yönetmeliğin Ek 1 inde yer alan 8.5, 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.2 maddeleri eklenmiştir. MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin Ek 1 ine, bu Yönetmeliğin Ek 1 inde yer alan Ek I İlave 1 ve Ek I İlave 2 eklenmiştir. MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin Ek 2 sinin İlave 1 inin 3 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. DİZEL MOTORLAR İÇİN YAKIT BESLEMESİ MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin Ek 2 sinin İlave 1 inin 4 üncü maddesi bu Yönetmeliğin Ek II sinde belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin Ek III ünde belirtildiği şekilde 5, 6 ve 7 nci maddeler eklenmiştir. MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin Ek II sinin İlave 2 sinin 1.8 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Egzoz iyileştirme sistemi(2) :. MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin Ek II sinin İlave 2 sinin 2.2 maddesi, bu Yönetmeliğin Ek IV ünde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin Ek III ünün 1.2 maddesi, bu Yönetmeliğin Ek V inde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin Ek III ünün İlave 5 i, bu Yönetmeliğin Ek VI sında belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve Ek III ünün İlave 5 inden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin Ek VII sinde yer alan Ek III İlave 6 ve Ek III İlave 7 eklenmiştir. MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin Ek VI sının 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere, bu Yönetmeliğin Ek VIII inde yer alan madde eklenmiştir. MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin Ek VII sinin İlave 1 i, bu Yönetmeliğin Ek IX unda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin Ek XI i, bu Yönetmeliğin Ek X unda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 26 Aynı Yönetmeliğin Ek XII si, bu Yönetmeliğin Ek XI inde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 27 Aynı Yönetmeliğin Ek XIII ünün 1 inci maddesi, bu Yönetmeliğin Ek XII sinde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 28 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. Uygulama GEÇİCİ MADDE 3 (1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c) ve (3d) numaralı alt bentlerinde yer alan Faz IIIB ve Faz IV uygulama tarihleri; L kategorisi motorlar ile ilk defa tip onayı alacak Q ve P kategorisi motorlar için, 1/1/2013 tarihinden bu değişikliğin yayımı tarihine kadar ihtiyari olarak uygulanır. Ulusal Tip Onayı Belgesi GEÇİCİ MADDE 4 (1) Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar AT Tip Onayı Belgesi yerine Ulusal Tip Onayı Belgesi verilir. Bildirme zorunluluğu olmaması GEÇİCİ MADDE 5 (1) AT başlığı taşımayacak olan Ulusal Tip Onayı Belgesi ile ilgili bilgilerin, Komisyona ve AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirilme zorunluluğu yoktur. MADDE 29 Bu Yönetmeliğin 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddeleri 1/1/2014 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 30 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 20/6/

5 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 1-31/12/ (5. Mükerrer) 2-11/11/ /6/ Ek I 8.5- Faz IV motorlar için NO x kontrol önlemlerinin gereksinimleri İmalatçı, Ek II'nin İlave 1'inin 2 nci maddesinde ve Ek II'nin İlave 3'nün 2 nci maddesinde belirtilen belgeleri kullanarak, NO x kontrol önlemlerinin fonksiyonel çalışma özelliklerini tam olarak tanımlayan bilgileri sağlamalıdır Motor emisyonu kontrol stratejisi, Avrupa Birliği bölgesine ilişkin düzenli olarak gerçekleşmekte olan tüm çevresel koşullar altında, özellikle düşük ortam sıcaklıklarında yürürlükte olmalıdır. Bu gereksinim, madde 'de belirtilen şekilde bir temel emisyon kontrol stratejisi kullanılmasını gerektiren koşullar ile sınırlı değildir Bir ayıraç kullanıldığında, imalatçı, tip onay işlemleri sırasında, sıcak NRTC veya NRSC üzerindeki amonyak emisyonunun 10 ppm ortalama değerini geçmediğini göstermelidir Eğer ayıraç kapları bir karayolu dışında kullanılan hareketli makineye yerleştirilmiş veya bağlanmışsa, ayıracın bir örneğinin kaplar içine alınması için gerekli araçlar makineye dâhil edilmiş olmalıdır. Numune alma noktası, bir özelleştirilmiş alet veya cihazın kullanılmasına gerek kalmadan kolaylıkla erişilebilir olmalıdır Tip onayı, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendine uygun olarak, aşağıdaki şartlara bağlı olmalıdır: (a) Karayolu dışında kullanılan hareketli makinenin her operatörüne yazılı bakım talimatlarının sağlanması; (b) OEM e, onaylanan motor tipinin parçası olan emisyon kontrol sistemini de içerecek şekilde, motor için kurulum dokümanlarının sağlanması; (c) OEM e, bir operatör uyarı sistemi, bir yönlendirme sistemi ve (uygulanabilir olduğunda) ayıraç donma koruması için talimatların sağlanması; (d) Operatör talimatı, kurulum dokümanları, operatör uyarı sistemi, yönlendirme sistemi ve ayıraç donma koruması hakkında, bu Ek in İlave 1'inde belirtilen hükümlerin uygulanması Faz IV için kontrol alanı Bu Ek in maddesine uygun olarak, Faz IV motorları için Ek I İlave 2'de tanımlanan kontrol alanı içinde örneklenmiş emisyonlar, bu Ek in maddesinde yer alan tablodaki emisyon sınır değerlerini %100'ün üzerinde aşmamalıdır Gösterim şartları

6 Teknik servis, test amacıyla, kontrol alanı içinde üç taneye kadar rasgele yük ve hız noktası seçmelidir. Teknik servis ayrıca, test noktalarına yönelik rasgele bir çalışma sıralaması belirlemelidir. Test, NRSC'nin temel gereksinimlerine uygun olarak gerçekleştirilmeli, ancak her test noktası ayrı olarak değerlendirilmelidir. Her test noktası, madde 8.6'da tanımlanan sınır değerlerini sağlamalıdır Test şartları Test, Ek III'te tanımlanan ayrık mod test çevrimlerinden hemen sonra gerçekleştirilmelidir. Ancak imalatçının, Ek III'ün maddesine uygun olarak, UNECE Regülasyonu No düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin prosedürünü kullanmayı tercih etmesi durumunda test şu şekilde gerçekleştirilmelidir: (a) Test, UNECE Regülasyon No düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin maddesinin (a)'dan (e)'ye kadar olan bentlerinde belirtilen şekilde ayrık mod test çevrimlerinden hemen sonra, ancak test sonrası prosedürlerinden (f) önce ya da UNECE Regülasyon No düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin maddesinin (a)'dan (d)'ye kadar olan bentlerindeki Artırımlı Modal Çevrim (RMC) test çevrimlerinden sonra ancak ilgili test sonrası prosedürlerinden (e) önce gerçekleştirilmelidir; (b) Testler, UNECE Regülasyon No düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin maddesinin (b)'den (e)'ye kadar olan bentlerinde gerekli görülen şekilde, seçilen üç test noktasının her birisi için çoklu filtre yöntemi (her test noktası için bir filtre) kullanılarak gerçekleştirilmelidir; (c) Her test noktası için belirli bir emisyon değeri hesaplanmalıdır (g/kwh cinsinden); (d) Emisyon değerleri, UNECE Regülasyon No 96 nın İlave A.7 si kullanılarak molar bazda veya İlave A.8 kullanılarak kütlesel bazda hesaplanabilir, ancak bunlar ayrık mod veya RMC testinde kullanılan yöntem ile uyumlu olmalıdır; (e) Gaz toplama hesaplamaları için N mode değeri 1 olarak ayarlanmalı ve ağırlık faktörü olarak 1 kullanılmalıdır; (f) Parçacık hesaplamaları için çoklu filtre yöntemi kullanılmalı ve toplam hesaplamaları için N mode değeri 1 olarak ayarlanıp ağırlık faktörü 1 olarak kullanılmalıdır Faz IV motorların karter gazları için emisyonların doğrulanması Madde 8.7.3'te verilen durum haricinde hiç bir karter emisyonu doğrudan atmosfere salınmamalıdır Motorlar, tüm çalışma boyunca, karter emisyonlarını herhangi bir iyileştirici cihazın egzoz girişine tahliye edebilir Hava emilmesi amacıyla turboşarj, pompa, üfleyici veya süperşarj ile donatılmış motorlar karter emisyonlarını ortama salabilirler. Bu durumda, bu bölümün maddesine

7 uygun olarak tüm emisyon testleri boyunca karter emisyonları (fiziksel veya matematik olarak) egzoz emisyonlarına eklenmelidir Karter emisyonları Hiç bir karter emisyonu ortamdaki atmosfere doğrudan salınmamalıdır, şu durum istisnadır: hava emilmesi amacıyla turboşarj, pompa, üfleyici veya süperşarj ile donatılmış motorlar karter emisyonlarını, eğer bu emisyonlar egzoz emisyonlarına (fiziksel veya matematiksel olarak) tüm emisyon testleri boyunca ekleniyorsa, ortama salabilirler. Bu istisnadan faydalanan imalatçılar bu motorları, tüm karter emisyonları, emisyon örnekleme sistemi içine yönlendirilebilecek şekilde kurmalıdır. Bu paragrafın amacı doğrultusunda, tüm süreç boyunca, iyileştiricinin egzoz girişine yönlendirilen karter emisyonları doğrudan ortama salınmış olarak değerlendirilmeyecektir. Açık karter emisyonları, emisyonların ölçümü amacıyla egzoz sistemine, şu şekilde yönlendirilmelidir: (a) Boru materyalleri, düzgün cidarlı, elektriksel iletken ve karter emisyonlarına reaksiyon göstermeyen şekilde olmalıdır. Boru uzunlukları mümkün olduğunca en azda tutulmalıdır; (b) Laboratuvarda bulunan karter borularındaki bükülmelerin sayısı en aza indirgenmelidir ve kaçınılamayan herhangi bir bükülmenin yarıçapı olabilen en yüksek değere çıkarılmalıdır; (c) Laboratuvar karter egzoz borulaması, motor imalatçısının karter geri basınç spesifikasyonlarını sağlamalıdır; (d) Karter egzoz boruları, herhangi bir iyileştirici sistemin çiğ egzoz çıkışına, kurulu herhangi bir egzoz kısıtlamasının çıkışına ve örnekleme öncesinde motorun egzozu ile tam karışımı temin etmek üzere herhangi bir örnekleme sondasının girişine olabildiğince yakın bağlanmalıdır. Karter egzoz borusu, sınır tabaka etkilerinden kaçınmak ve karışmayı sağlamak için egzozun serbest akışının içine uzanmalıdır. Karter egzoz borusunun çıkışı, çiğ egzoz akışına göre herhangi bir yöne verilebilir. 9- MOTOR GÜÇ KATEGORİSİNİN SEÇİMİ 9.1- Bu Ek te yer alan madde 1.A nın (i) ve (iv) bentleriyle tanımlanan değişken devirli motorlar ile yine bu Ek in madde 4'ünde verilen emisyon sınırları arasındaki uyumluluğu sağlamak açısından söz konusu motorlar, Ek I'in madde 2.4'e uygun olarak ölçülen net gücün en yüksek değeri bazındaki güç aralıklarına atanmalıdır Diğer motor tipleri için nominal net güç kullanılmalıdır.

8 Ek I İlave 1 NO x KONTROL ÖNLEMLERİNİN DOĞRU ÇALIŞTIRILMASINI SAĞLAMAK İÇİN GEREKSİNİMLER 1- Giriş Bu Ek NO x kontrol önlemlerinin doğru işletilmesini sağlamak için gereksinimleri belirlemektedir. Ek içerisinde, emisyonu azaltmak için bir ayıraç kullanımına dayanan motorlara yönelik gereksinimler yer almaktadır Tanımlar ve kısaltmalar "NO x Kontrol Tanı Sistemi (NCD)" motorun üzerinde, şu kabiliyetlere sahip bir sistem anlamına gelir: (a) Bir NO x Kontrol Arızasını tespit etmek; (b) Bilgisayar belleğinde depolanmış bilgi ve/veya bu bilginin kart dışına aktarılması yoluyla NO x kontrol arızalarının olası nedenlerini belirlemek. "NO x Kontrol Arızası (NCM)", bir motorun NO x kontrol sistemi ile onaysız bir biçimde değişiklik girişiminde bulunulduğuna veya onaysız değişiklikler nedeniyle sistemi etkileyen bir arıza olduğu anlamına gelmektedir. Bu Yönetmelik, böyle bir durum tespit edildiğinde bir uyarı veya yönlendirme sisteminin harekete geçirilmesini gerekli kılmaktadır. "Tanı Sorun Kodu (DTC)" bir NO x Kontrol Arızasını tanımlayan veya etiketleyen bir sayısal veya alfa numerik tanımlayıcı anlamına gelmektedir. "Doğrulanmış ve aktif DTC" NCD sisteminin bir arıza olduğuna karar verdiği sürede kaydetmiş olduğu bir DTC anlamına gelmektedir. "Tarama aracı" NCD sistemi ile kart dışı iletişim kurmak için kullanılan bir harici test ekipmanı anlamına gelmektedir. "NCD motor grubu" NCM ler için ortak gözlemleme/tanılama yöntemlerine sahip motor sistemlerinin bir imalatçı tarafından gruplanması anlamına gelmektedir. 2- Genel gereksinimler Motor sistemi, bu Ek tarafından ele alınan NO x kontrol arızalarını (NCM'ler) tespit edebilecek bir NO x Kontrol Tanı sistemi (NCD) ile donatılmış olmalıdır. Bu bölümde kapsanan herhangi bir motor sistemi, normal kullanım koşulları altında motorun normal ömrü boyunca bu gereksinimleri karşılayabilecek şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve yerleştirilmelidir. Bu hedefe ulaşmak maksadıyla, Ek III İlave 5'in madde 3.1'inde belirtilen şekilde faydalı ömür süresi aşılarak kullanılmış motorlar için, bu Ekte belirtilen sınır değerlerin, uyarı ve/veya yönlendirme sistemleri aktif hale gelmeden önce aşılması şeklinde NO x Kontrol Tanı sistemine (NCD) ait performans ve hassasiyet azalması göstermesi kabul edilebilir.

9 2.1- Gerekli bilgiler Eğer emisyon kontrol sistemi bir ayıraç gerektiriyorsa, ayıracın tipi, ayıraç çözeltide olduğunda yoğunluk bilgisi, çalışma sıcaklığı koşulları ile bileşim ve kalite açısından uluslararası standartlara referans da dahil olmak üzere bu ayıracın özellikleri imalatçı tarafından Ek II İlave 1'in madde 'ünde ve Ek II İlave 3'ün madde 'ünde belirtilmelidir Madde 4'te belirtilen operatör uyarı sisteminin ve madde 5'teki operatör yönlendirme sisteminin fonksiyonel çalışma özelliklerini tam olarak tanımlayan detaylı bilgi, tip onayı sırasında onay kuruluşuna sunulmalıdır İmalatçı, motorun OEM tarafından kullanıldığında, onaylanan motor tipinin bir parçası olan emisyon kontrol sistemini de kapsayan, makineye takıldığında gerekli makine parçaları ile bir arada, bu Ek in gereksinimlerine uyacak bir şekilde çalışacağını garanti edecek kurulum belgelerini sunacaktır. Bu dokümantasyon, motor sisteminin makine içine doğru takılması için gerekli olan, motor sisteminin detaylı teknik gereksinimlerini ve koşullarını (yazılım, donanım ve iletişim) içermelidir Çalışma koşulları NO x kontrol tanı sistemi aşağıdaki koşullarda çalışabilir olmalıdır: (a) 266 K ila 308 K (-7 C ila 35 C) arasında ortam sıcaklığı, (b) m aşağısı tüm yükseklikler, (c) 343 K (70 C) üzerinde motor soğutucu sıcaklıkları. Bu bölüm, depolama tankındaki ayıraç seviyesinin gözlemlenmesi durumu için, ölçümün teknik olarak yapılabilir olduğu tüm koşullar altında, uygulanmamalıdır (örneğin, bir sıvı ayıracın donmuş olmadığı tüm koşullar altında) Ayıraç donma koruması Isıtılan veya ısıtılmayan bir ayıraç tankının ve dozaj sisteminin kullanılmasına izin verilmektedir. Isıtılan bir sistem madde 2.3.2'nin gereksinimlerini karşılamalıdır. Isıtılmayan bir sistem ise madde 2.3.3'ün gereksinimlerini karşılamalıdır Isıtılmayan bir ayıraç tankının ve dozaj sisteminin kullanımı yazılı talimatlarla makinenin sahibine belirtilmelidir Ayıraç tankı ve dozaj sistemi Eğer ayıraç donmuşsa, motorun 266 K (-7 C) ortam sıcaklığında çalıştırılmasından maksimum 70 dakika sonra ayıraç kullanıma hazır olmalıdır Isıtılan sistem için tasarım kriterleri Isıtılan bir sistem, tanımlanmış olan prosedür kullanılarak test edildiğinde, bu bölümde belirlenen performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.

10 Ayıraç tankı ve dozaj sistemi 72 saat boyunca 255 K (-18 C) sıcaklıkta veya ayıraç katı hale gelene kadar (önce hangisi gerçekleşirse) bekletilmelidir Madde 'deki bekletme süresinin ardından makine/motor çalıştırılmalı ve 266 K (-7 C) veya daha düşük ortam sıcaklığında aşağıdaki şekilde çalıştırılmalıdır: (a) 10 ila 20 dakika rölantide, (b) ardından 50 dakikaya kadar en fazla yüzde 40 nominal yükte Madde 'de belirtilen test prosedürünün tamamlanmasının ardından, ayıraç dozajlama sistemi tamamen işlevsel hale gelmelidir Tasarım kriterlerinin değerlendirilmesi, tüm makine veya makineye takılacak olanları temsil eden parçalar kullanılarak bir soğuk oda test hücresinde gerçekleştirilebilir veya saha testlerine dayandırılabilir Isıtılmayan bir sistem için operatör uyarı ve yönlendirme sisteminin aktifleştirilmesi Madde 4'te belirtilen operatör uyarı sistemi, 266 K ( 7 C) ortam sıcaklığında herhangi bir ayıraç dozajı meydana gelmezse aktifleştirilmelidir Madde 5.4'te belirtilen etkili yönlendirme sistemi, 266 K ( 7 C) ortam sıcaklığında, motor çalıştırıldıktan sonra en fazla 70 dakika içerisinde herhangi bir ayıraç dozajı meydana gelmezse aktifleştirilmelidir Tanılama gereksinimler NO x Kontrol Tanı Sistemi (NCD) bu Ek tarafından ele alınan NO x kontrol arızalarını (NCM'ler), bilgisayar belleğinde saklanan Tanısal Sorun Kodları (DTC'ler) aracılığı ile tanımlayabilecek ve bu bilgiyi talep üzerine kart dışına aktarabilmelidir Tanısal Sorun Kodlarının (DTC'ler) kaydedilmesi gereksinimleri NCD sistemi, farklı her NO x Kontrol Arızası (NCM) için bir DTC kaydetmelidir NCD sistemi, motorun çalıştığı ilk 60 dakika içinde tespit edilebilir bir arıza olup olmadığını ortaya çıkarmalıdır. Bu noktada, "doğrulanmış ve aktif" bir DTC saklanmalı ve uyarı sistemi madde 4 e uygun olarak aktifleştirilmelidir İzleyicilerin, bir NCM'yi hassas bir şekilde tespit edip doğrulaması için 60 dakikadan fazla zamanın gerektiği durumlarda (örn. istatistik modelleri kullanan veya makinedeki sıvı tüketimini takip eden izleyiciler), imalatçının daha uzun bir süre gerekliliğini gerekçelendirmesi durumunda onay kuruluşu daha uzun bir gözlemleme süresine izin verebilir (örneğin teknik gerekçe, deneysel sonuçlar, şirket içi deneyim vb.) Tanısal Sorun Kodlarının (DTC'ler) silinmesi için gereksinimler: (a) Söz konusu DTC ile ilgili hata giderilene kadar, DTC'ler NCD sistemi tarafından bilgisayar belleğinden silinmemelidir;

11 (b) NCD sistemi, özel bir taramanın istenmesi üzerine veya motor imalatçısı tarafından sağlanan bir bakım cihazı tarafından talep edilmesi durumunda veya motor imalatçısı tarafından verilen bir parola kullanılarak tüm DTC'leri silebilir Bir NCD sistemi, motorun gerçek ömrü boyunca makinenin yaşına bağlı olarak kısmen veya tamamen devre dışı kalacak şekilde programlanmamalı veya tasarlanmamalı, ya da sistem NCD sisteminin zaman içinde etkinliğinin azalmasına neden olacak şekilde tasarlanmış herhangi bir algoritma veya strateji içermemelidir NCD sisteminin yeniden programlanabilir tüm bilgisayar kodları veya çalışma parametreleri onaysız değişikliklere karşı dayanıklı olmalıdır NCD motor grubu Bir NCD motor grubunun bileşimini belirlemekten imalatçı sorumludur. Bir NCD motor grubu içinde motor sistemlerinin gruplanması iyi mühendislik muhakemesine dayandırılmalı ve onay kuruluşunun onayına tabi olmalıdır. Aynı motor grubuna ait olmayan motorlar yine de aynı NCD motor grubuna ait olabilirler Bir NCD motor grubunu tanımlayan parametreler Bir NCD motor grubu, grup içindeki motor sistemleri için ortak olacak olan temel tasarım parametreleri ile karakterize edilmektedir. Motor sistemlerinin aynı NCD motor grubuna ait olarak görülmesi için, aşağıdaki temel parametreler listesi benzer olmalıdır: (a) Emisyon kontrol sistemleri; (b) NCD izleme yöntemleri; (c) NCD izleme kriterleri; (d) İzleme parametreleri (örn. frekans). Bu benzerlikler imalatçı tarafından ilgili mühendislik gösterimi veya diğer uygun prosedürler aracılığı ile gösterilmelidir ve onay kuruluşunun onayına tabi olmalıdır İmalatçı, motor konfigürasyon çeşitliliğinden kaynaklanan NCD sistemi izleme/tanılama yöntemlerindeki ufak değişiklikler için, bu yöntemler imalatçı tarafından benzer olarak değerlendirildiğinde ve yalnızca dikkate alınan bileşenlerin belirli özelliklerine uymak için farklılık gösteriyorlarsa (örneğin boyut, egzoz akışı vb.) veya benzerlikleri iyi mühendislik muhakemesine dayandığında, onay kuruluşundan onay isteyebilir. 3- Bakım gereksinimleri 3.1- İmalatçı, yeni motorların veya makinelerin sahiplerini emisyon kontrol sistemi hakkında ve bu sistemin doğru şekilde çalıştırılması konusunda yazılı talimatlarla donatmalı veya donatılmalarını sağlamalıdır. Bu talimatlar, emisyon sistemi doğru çalışmadığında operatörün bir operatör uyarı sistemi aracılığı ile bilgilendirileceğini ve bu uyarının dikkate alınmaması sonucunda operatör

12 yönlendirme sisteminin harekete geçmesinin makinenin işlevini yerine getiremez olması ile sonuçlanacağını belirtmelidir Talimatlar, emisyon performanslarının korunması için motorların düzgün kullanımları ve bakımları için gereksinimlerini, ilgili olduğu durumlarda tüketilebilen ayıraçların düzgün kullanımı da dahil olmak üzere belirtmelidir Talimatlar yazılı olarak açık ve teknik olmayan bir şekilde, yol dışı makine veya motorun operatör kılavuzunda kullanılan dille aynı dilde olmalıdır Talimatlar, tüketilebilen ayıraçların normal bakım aralıkları arasında operatör tarafından doldurulmaları gerekip gerekmediğini belirtmelidir. Talimatlar aynı zamanda, gereken ayıraç kalitesini de belirtmelidir. Talimatlar, operatörün ayıraç tankını nasıl doldurması gerektiğini belirtmelidir. Bilgiler ayrıca, motor tipine göre olası ayıraç tüketim hızını ve ne sıklıkla yenilenmesi gerektiğini de belirtmelidir Talimatlar, o motor tipi için gerekli tip onayının verilmesinin gereksinimleri ile uyum sağlanabilmesi için doğru özelliklere sahip bir ayıraç kullanılması ve bu ayıraç ile yeniden doldurulması gerektiğini belirtmelidir Talimatlar operatör uyarı ve yönlendirme sistemlerinin nasıl çalıştığını açıklamalıdır. Buna ek olarak, uyarı sistemini dikkate almamanın ve ayıracı yeninden doldurmama veya sorunun giderilmemesinin performans ve arıza kayıt açısından sonuçları da açıklanmalıdır. 4- Operatör uyarı sistemi 4.1- Makine, zamanında düzeltilmediğinde operatör yönlendirme sisteminin aktifleşmesine yol açacak bir düşük ayıraç seviyesi, yanlış ayıraç kalitesi, madde 9'da belirtilen tipten bir dozaj kesimi veya arıza tespit edildiğinde operatörü bilgilendiren görsel alarmlar kullanan bir operatör uyarı sistemi içermelidir. Uyarı sistemi, madde 5'te anlatılan operatör yönlendirme sistemi aktifleştirildiğinde aktif olarak kalmalıdır Uyarı, bir arıza veya başka bir motor bakımını işaret etme amacı ile kullanılan uyarı ile aynı olmamalıdır, ancak aynı uyarı sistemi kullanılabilir Operatör uyarı sistemi bir veya daha fazla lambadan oluşabilir veya kısa mesajlar görüntüleyebilir; örneğin bu mesajlar açıkça şunları belirten mesajlar içerebilir: - Düşük seviye ve/veya etkili yönlendirmelerin aktifleştirilmesinden önce kalan süre, - Düşük seviye ve/veya etkili yönlendirme miktarı, örneğin tork düşürme miktarı, - Makinenin iş göremez konumdan kurtarılabileceği koşullar. Mesajların görüntülendiği durumlarda, bu mesajları görüntülemek için kullanılan sistemler, diğer bakım amaçları için kullanılanla aynı olabilir İmalatçının tercihine bağlı olarak, uyarı sistemi operatörü uyarmak için sesli bir bileşen de içerebilir. Operatör tarafından sesli uyarıların iptal edilmesine izin verilmektedir Operatör uyarı sistemi sırasıyla madde , 6.2, 7.2, 8.4 ve 9.3'te belirtilen şekilde aktifleşmelidir.

13 4.6- Operatör uyarı sistemi, aktivasyon koşulları ortadan kalktığı zaman devre dışı kalmalıdır. Operatör uyarı sistemi, aktifleşme nedeni giderilmeden otomatik olarak devre dışı kalmamalıdır Uyarı sistemi, güvenlik ile ilgili önemli mesajlar ileten diğer uyarı sinyalleri tarafından geçici olarak kesintiye uğratılabilir Operatör uyarı sisteminin aktifleşmesi ve devre dışı kalması prosedürlerinin detayları madde 11'de anlatılmıştır İmalatçı, bu Yönetmelik altındaki tip onayı başvurusu kapsamında, operatör uyarı sisteminin çalışmasını, madde 11'de belirtilen şekilde göstermelidir. 5- Operatör yönlendirme sistemi 5.1- Makine aşağıdaki ilkelerden birisine dayanan bir operatör yönlendirme sistemi bulundurmalıdır: Düşük seviye yönlendirme (performans kısıtlaması) ile başlayan ve bunu etkili yönlendirme (makine çalışmasının efektif olarak iptal edilmesi) olarak takip eden biçimde iki fazlı bir yönlendirme sistemi Madde 6.3.1, 7.3.1, ve 9.4.1'de belirtilen şekilde bir düşük seviye yönlendirme sisteminin koşulları altında aktifleşen, tek aşamalı bir etkili yönlendirme sistemi (makine çalışmasının efektif olarak iptal edilmesi) Tip onay kuruluşunun önceden onayı ile motor, ulusal veya yerel bir yönetimin, bunların acil durum hizmetlerinin veya askeri güçlerinin ilan ettiği bir acil durum sırasında operatör yönlendirmesini devre dışı bırakma yöntemi ile donatılabilir Düşük seviye yönlendirme sistemi Düşük seviye yönlendirme sistemi, madde 6.3.1, 7.3.1, ve 9.4.1'de belirtilen koşullardan herhangi birisi meydana geldiğinde aktifleşmelidir Düşük seviye yönlendirme sistemi, motor hız aralığı boyunca mevcut olan motor torkunu azami tork hızı ve hız kontrol birimi kesim noktası arasında en az yüzde 25 olmak üzere kademeli olarak, Şekil 1'de gösterilen şekilde azalmalıdır. Tork azaltma hızı minimum dakikada %1 olmalıdır Tip onay kuruluşuna gösterilen, aynı veya daha yüksek etki seviyesine sahip diğer yönlendirme önlemleri kullanılabilir.

14 5.4- Etkili yönlendirme sistemi Şekil 1 - Düşük seviye yönlendirme tork azaltma şeması Etkili yönlendirme sistemi madde , 6.3.2, 7.3.2, ve 9.4.2'de belirtilen koşullardan herhangi birisi meydana geldiğinde aktifleşmelidir Etkili yönlendirme sistemi makinenin kullanılabilirliğini, operatörün madde 6'dan 9'a kadarki herhangi bir sorunu gidermesini sağlamaya yetecek bir seviyeye düşürmelidir. Aşağıdaki stratejiler kabul edilebilir: Azami tork seviyesi ve regülatör kesme noktası arasındaki motor torku, kademeli olarak Şekil 1'deki düşük seviye yönlendirme torkundan dakika başına minimum yüzde 1 olarak maksimum torkun yüzde 50'sine veya daha aşağısına düşürülecektir ve motor hızı tork azaltması ile aynı zaman diliminde, Şekil 2'de gösterilen şekilde kademeli olarak nominal hızın yüzde 60'ına veya daha altına düşürülmelidir. Şekil 2- Etkili yönlendirme tork azaltma şeması Tip onay kuruluşuna gösterilen, aynı veya daha yüksek etki seviyesine sahip diğer yönlendirme önlemleri kullanılabilir Güvenlik konularını açıklamak ve kendi kendine iyileşen tanılara izin vermek maksadıyla, tam motor gücünün serbest bırakılması için bir yönlendirme geçersiz kılma sisteminin kullanılmasına aşağıdaki şartları sağlaması durumunda izin verilmektedir:

15 - 30 dakikadan uzun süre aktif kalmaması ve - Operatör yönlendirme sisteminin aktif olduğu her dönemde üç aktivasyonla sınırlandığı sürece Operatör yönlendirme sistemi, aktivasyon koşulları ortadan kalktığı zaman devre dışı kalmalıdır. Operatör yönlendirme sistemi, aktifleşme nedeni giderilmeden otomatik olarak devre dışı kalmamalıdır Operatör yönlendirme sistemi aktifleşmesi ve devre dışı kalması prosedürlerinin detayları madde 11'de anlatılmıştır İmalatçı, bu Yönetmelik altındaki tip onayı başvurusunun parçası olarak, operatör yönlendirme sisteminin çalışmasını madde 11'de belirtilen şekilde göstermelidir. 6- Ayıraç elverişliliği 6.1- Ayıraç miktarı göstergesi Makine, ayıraç depolama tankındaki ayıraç seviyesi konusunda operatörü açıkça bilgilendirecek bir gösterge içermelidir. Ayıraç göstergesi için minimum kabul edilebilir performans düzeyi şu şekilde olmalıdır: madde 4'te atıfta bulunulan operatör uyarı sistemi harekete geçmiş iken sürekli olarak ayıraç seviyesi gösterilmelidir. Ayıraç göstergesi, analog ya da dijital bir gösterge şeklinde olabilir ve tam dolu tank kapasitesine orantılı olarak ayıraç seviyesini, kalan ayıraç miktarını veya kalan tahmini çalışma süresi olarak gösterebilir Operatör uyarı sisteminin aktifleşmesi Madde 4'te belirtilen operatör uyarı sistemi, ayıraç seviyesi ayıraç tankı kapasitesinin %10'una veya imalatçının tercihi olan daha yüksek bir yüzdeye indiği zaman aktifleşmelidir Verilen uyarı, ayıraç göstergesi ile birlikte, operatörün ayıraç seviyesinin düşük olduğunu anlaması için yeteri kadar açık olmalıdır. Uyarı sistemi, bir mesaj gösterge sistemi içerdiğinde, görsel uyarı düşük ayıraç seviyesini belirten bir mesaj görüntülemelidir (örneğin "üre seviyesi düşük", "AdBlue seviyesi düşük", veya "ayıraç düşük") Operatör uyarı sisteminin başlangıçta sürekli olarak aktif halde olması gerekmemektedir (örneğin bir mesajın sürekli gösterilmesi gerekmez), ancak aktifleşme tekrarını giderek artırılmalı ve ayıraç seviyesi boşa yaklaştığında ve operatör yönlendirme sisteminin devreye girmeye yaklaştığı noktada sürekli olmalıdır (örneğin bir lambanın yanıp sönme sıklığı). Ancak bu uyarı sistemi, madde 6.3'teki operatör yönlendirme sisteminin devreye ilk girdiği noktadan yeterli şekilde daha belirgin bir seviyede, imalatçının seçimine bağlı olarak, bir operatör bildirimi ile sonuçlanmalıdır Sürekli uyarı, kolaylıkla iptal edilememeli veya göz ardı edilememelidir. Uyarı sitemi, bir mesaj görüntüleme sistemi içerdiğinde, net bir mesaj görüntülenmelidir (örneğin "üre doldurun", "AdBlue doldurun" veya "ayıraç doldurun"). Sürekli uyarı, güvenlik ile ilgili önemli mesajlar ileten diğer uyarı sinyalleri tarafından geçici olarak kesmeye uğratılabilir Ayıraç, operatör uyarı sisteminin aktifleşmesini gerektirmeyen bir seviyeye yeniden doldurulana kadar, operatör uyarı sistemini kapatmak mümkün olmamalıdır.

16 6.3- Operatör yönlendirme sisteminin aktifleşmesi Madde 5.3'te belirtilen düşük seviye yönlendirme sistemi, ayıraç tank seviyesi, nominal dolu kapasitesinin %2,5 seviyesi veya imalatçının seçimi olan daha yüksek bir yüzdenin altına indiğinde aktifleştirilmelidir Madde 5.4'te anlatılan etkili yönlendirme sistemi, ayıraç tankı boş olduğunda (yani, dozaj sistemi tanktan daha fazla ayıraç çekemediğinde) veya imalatçının tercihi doğrultusunda nominal dolu kapasitenin %2,5'inin altındaki herhangi bir seviyede aktifleşmelidir Madde 5.5'te izin verilen kapsam hariç olmak üzere, ayıraç aktifleşmesini gerektirmeyen bir seviyeye kadar doldurulana dek, düşük seviye veya etkili ayıraç sistemini kapatmak mümkün olmamalıdır. 7. Ayıraç kalitesinin izlenmesi 7.1- Motor veya makine, makine üzerinde yanlış bir ayıracın varlığını belirlemeye yönelik bir yöntem içermelidir İmalatçı, 0,9 g/kwh eşiğini geçmeyen egzoz NO x emisyonları ile sonuçlanan minimum kabul edilebilir bir ayıraç konsantrasyonu (CDmin) belirlemelidir Doğru CDmin değeri, tip onayı sırasında madde 12'de belirtilen prosedür ile gösterilmeli ve Ek I'in madde 8'inde belirtilen şekilde genişletilmiş dokümantasyon paketinde kayıtlı olmalıdır CDmin in altındaki herhangi bir ayıraç konsantrasyonu tespit edilmeli ve madde 7.1'in amacı doğrultusunda, yanlış ayıraç olarak değerlendirilmelidir Ayıraç kalitesine yönelik belirli bir sayaç ("ayıraç kalite sayacı") atanmalıdır. Ayıraç kalite sayacı, motorun yanlış ayıraç ile çalıştığı saatleri saymalıdır İmalatçı ayıraç kalite hatasını, tercihen, madde 8 ve 9'da belirtilen hatalardan bir veya daha fazlası ile birlikte tek bir sayaçta gruplayabilir Ayıraç kalitesi sayacının aktifleşmesi ve devre dışı kalması kriterleri ve mekanizmalarına dair detaylar madde 11'de anlatılmıştır Operatör uyarı sisteminin aktifleşmesi İzleme sistemi, ayıraç kalitesinin yanlış olduğunu doğruladığında, madde 4'te tanımlanmış olan operatör uyarı sistemi aktifleşmelidir. Uyarı sistemi bir mesaj gösterge sistemi içerdiğinde, uyarının nedenini belirten bir mesaj görüntülemelidir (örneğin "yanlış üre tespit edildi", "yanlış AdBlue tespit edildi", veya "yanlış ayıraç tespit edildi") Operatör yönlendirme sisteminin aktifleşmesi

17 Madde 5.3'te anlatılan düşük seviye yönlendirme sistemi, eğer ayıraç kalitesi madde 7.2'de belirtilmiş olan operatör uyarı sisteminin aktif hale geçmesinden maksimum 10 motor çalışma saati sonra düzeltilmezse aktif hale geçmelidir Madde 5.4'te anlatılan etkili yönlendirme sistemi, eğer ayıraç kalitesi madde 7.2'de belirtilmiş olan operatör uyarı sisteminin aktif hale geçmesinden maksimum 20 motor çalışma saati sonra düzeltilmezse aktif hale geçmelidir Yönlendirme sistemlerinin aktifleşmesinden önce geçen saatlerin sayısı, madde 11 de tanımlanan mekanizmaya uygun olarak, tekrarlanan bir arıza meydana gelmesi durumunda azaltılmalıdır. 8- Ayıraç dozajlama aktivitesi 8.1- Motor, dozajın kesildiğini belirleme yöntemine sahip olmalıdır Ayıraç dozajlama aktivitesi sayacı Dozajlama aktivitesine belirli bir sayaç atanmalıdır ("dozajlama aktivite sayacı"). Sayaç, ayıraç dozajının kesilmesinin meydana geldiği motor çalışma saatlerinin sayısını hesap etmelidir. Bu, söz konusu kesmenin motor ECU'su tarafından talep edildiği durumlarda gerekli değildir çünkü makine çalışma koşullarına göre, makine emisyon performansının, ayıraç dozajı gerektirmeyeceği durumlar olacaktır İmalatçı tercihen, ayıraç dozajlama hatasını madde 7 ve 9'da belirtilen hatalardan bir veya daha fazlası ile birlikte tek bir sayaçta gruplayabilir Ayıraç dozajlama aktivitesi sayacının aktifleşmesi ve devre dışı kalmasına ilişkin kriterlerin ve mekanizmaların detayları madde 11'de anlatılmıştır Operatör uyarı sisteminin aktifleşmesi Madde 4'te anlatılan operatör uyarı sistemi, madde e uygun olarak dozajlama aktivitesi sayacının ayarlandığı dozaj kesilmesi durumunda aktif hale gelmelidir. Uyarı sistemi bir mesaj gösterge sistemi içerdiğinde, uyarının nedenini belirten bir mesaj görüntülemelidir (örneğin "üre dozaj arızası", "AdBlue dozaj arızası", veya "ayıraç dozaj arızası") Operatör yönlendirme sisteminin aktifleşmesi Madde 5.3'te anlatılan düşük seviye yönlendirme sistemi, ayıraç dozajlamasındaki bir kesilme, madde 8.3'de belirtilmiş olan operatör uyarı sisteminin aktif hale geçmesinden maksimum 10 motor çalışma saati sonra düzeltilmezse aktif hale geçmelidir Madde 5.4'te anlatılan etkili yönlendirme sistemi, ayıraç dozajlamasındaki bir kesilme, madde 8.3'de belirtilmiş olan operatör uyarı sisteminin aktif hale geçmesinden maksimum 20 motor çalışma saati sonra düzeltilmezse aktif hale geçmelidir Yönlendirme sistemlerinin aktifleşmesinden önce geçen saatlerin sayısı, madde 11 de tanımlanan mekanizmaya uygun olarak, tekrarlanan bir arıza meydana gelmesi durumunda azaltılmalıdır.

18 9- Yapılan onaysız değişikliklerden kaynaklanabilen izleme hataları 9.1- Ayıraç tankındaki ayıraç seviyesi, ayıraç kalitesi ve dozajlamanın kesilmesine ek olarak, onaysız değişikliklere işaret edebilecek aşağıdaki hatalar da izlenmelidir: (i) Engellenmiş EGR valfi; (ii) Madde 9.2.1'de açıklanan şekilde NO x Kontrol Tanı (NCD) sistemindeki hatalar, 9.2- İzleme gereksinimleri NO x Kontrol Tanı (NCD) sistemi, elektriksel hatalar ve madde 6'dan 8'e kadar (bileşen gözlemleme) belirtilen diğer herhangi bir hatanın tanısının konmasını engelleyecek şekilde herhangi bir algılayıcının çıkartılmasına veya devre dışı bırakılmasına karşı izlenmelidir. Tanı kabiliyetini etkileyen algılayıcıların kısmi listesi: NO x konsantrasyonunu doğrudan ölçenler, üre kalitesi algılayıcıları, ortam algılayıcıları ve ayıraç dozajlama aktivitesi, ayıraç seviyesi veya ayıraç tüketimini izlemekte kullanılan algılayıcılar EGR valfi sayacı Engellenmiş bir EGR valfine özel bir sayaç atanmalıdır. EGR valfi sayacı, engellenmiş bir EGR valfi ile ilişkili olan DTC'nin aktif olduğunun doğrulandığı motor çalışma saatlerinin sayısını saymalıdır İmalatçı, tercihen, engellenmiş EGR valfi hatasını, madde 7, 8 ve 9.2.3'te belirtilen hatalardan bir veya daha fazlası ile birlikte tek bir sayaçta gruplayabilir EGR valfi sayacının aktifleşmesi ve devre dışı kalmasına ilişkin kriterlerin ve mekanizmaların detayları madde 11'de anlatılmıştır NCD sistem sayacı/sayaçları Madde 9.1 in (ii) fıkrasında dikkate alınan izleme hatalarının her birisi için özel bir sayaç atanmalıdır. NCD sistem sayaçları, NCD sisteminin bir arızasına atanmış olan DTC'nin aktif olduğunun doğrulandığı motor çalışma saatleri sayısını saymalıdır. Birden çok hatanın tek bir sayaçta toplanmasına izin verilmektedir İmalatçı, tercihen, NCD sistem hatasını, madde 7, 8 ve 9.2.2'de belirtilen hatalardan bir veya daha fazlası ile birlikte tek bir sayaçta gruplayabilir NCD sistem sayacının/sayaçlarının aktifleşmesi ve devre dışı kalmasına ilişkin kriterlerin ve mekanizmaların detayları madde 11'de anlatılmıştır Operatör uyarı sisteminin aktifleşmesi Madde 4'te anlatılan operatör uyarı sistemi, madde 9.1'de belirtilen hataların herhangi birisinin meydana gelmesi durumunda aktif hale geçmeli ve acil bir tamiratın yapılması gerektiğini belirtmelidir. Uyarı sistemi, bir mesaj gösterge sistemi içerdiğinde, uyarının nedenini belirten bir mesaj görüntülemelidir (örneğin "ayıraç dozaj valfinin bağlantısı kesildi" veya "kritik emisyon hatası").

19 9.4- Operatör yönlendirme sisteminin aktifleşmesi Madde 5.3'te anlatılan düşük seviye yönlendirme sistemi, madde 9.1'de belirtilen bir hata, madde 9.3'de belirtilmiş olan operatör uyarı sisteminin aktif hale geçmesinden maksimum 36 motor çalışma saati sonra düzeltilmezse aktif hale geçmelidir Madde 5.3'te anlatılan etkili yönlendirme sistemi, madde 9.1'de belirtilen bir hata, madde 9.3'de belirtilmiş olan operatör uyarı sisteminin aktif hale geçmesinden maksimum 100 motor çalışma saati sonra düzeltilmezse aktif hale geçmelidir Yönlendirme sistemlerinin aktifleşmesinden önce geçen saatlerin sayısı, madde 11 de tanımlanan mekanizmaya uygun olarak, tekrarlanan bir arıza meydana gelmesi durumunda azaltılmalıdır İmalatçı, madde 9.2'deki gereksinimlere bir alternatif olarak, egzoz gazına yerleştirilmiş bir NO x sensörü kullanabilir. Bu durumda, - NO x değeri 0,9 g/kwh eşiği değerini aşmamalıdır, - Yalnızca "yüksek NO x - kaynak neden bilinmiyor" hatası kullanılabilir, - Madde "10 motor saati içinde" olarak okunmalıdır, - Madde "20 motor saati içinde" olarak okunmalıdır, 10. Gösterim gereksinimleri Genel Bu Ek in gereksinimlerine olan uyumluluk, tip onayı sırasında, Tablo 1'de gösterildiği biçimde ve bu maddede belirtilen şekilde uygulanarak gösterilmelidir: (a) Uyarı sistemi aktifleşmesinin bir gösterimi; (b) Düşük seviye yönlendirme sistemi aktivasyonunun bir gösterimi, eğer uygulanabiliyorsa; (c) Etkili yönlendirme sistemi aktivasyonunun bir gösterimi. Tablo 1- Gösterim süreci içeriğinin bu İlavenin madde 10.3 ve madde 10.4 e göre açıklaması Mekanizma Bu İlavenin madde 10.3'ünde belirtilen uyarı sistemi aktivasyonu Bu İlavenin madde 10.4'ünde belirtilen şekilde düşük seviye yönlendirme aktivasyonu Bu İlavenin madde 'sında belirtilen etkili yönlendirme aktivasyonu Gösterim unsurları İki aktivasyon testi (ayıraç eksikliği dahil) Gerektiği şekilde, destekleyici gösterim unsurları İki aktivasyon testi (ayıraç eksikliği dahil) Gerektiği şekilde, destekleyici gösterim unsurları Bir tork azaltma testi İki aktivasyon testi (ayıraç eksikliği dahil) Gerektiği şekilde, destekleyici gösterim unsurları

20 10.2- Motor grupları ve NCD motor grupları Madde 10 nun gereksinimlerine sahip olan bir motor grubu veya bir NCD motor grubunun uyumluluğu, bahsi geçen grupların bir üyesinin test edilmesi ile gösterilebilir; imalatçının onay kuruluşuna bu Ek in gereksinimlerine uyum sağlamak için gerekli olan izleme sistemlerinin grup içinde benzer olduğunu göstermesi gerekmektedir NCD grubunun diğer üyeleri için izleme sistemlerinin benzer olduğunun gösterilmesi, onay kuruluşlarına algoritmalar, işlevsel analizler vb. gibi unsuların sunulması ile gerçekleştirilebilir Test motoru, imalatçı tarafından onay kuruluşu ile anlaşılarak seçilir. Bu motor, bahsi geçen grubun ana motoru olabilir veya olmayabilir Bir motor grubunun motorlarının daha önceden madde 'e tip onayı alınmış bir NCD motor grubuna ait olması durumunda (Şekil 3), o motor grubunun uyumluluğu daha fazla test yapılmadan gösterilmiş sayılır, ancak imalatçının bu Ek in gereksinimlerine uyum sağlamak için gerekli olan izleme sistemlerinin, söz konusu motor ve NCD motor grupları içinde benzer olduğunu onay kuruluşuna göstermesi gerekmektedir. Şekil 3- Bir NCD motor ailesinin uyumluluğunun önceden gösterilmiş olması Uyarı sistemi aktivasyonunun gösterilmesi Uyarı sistemi aktivasyonunun uyumluluğu iki test gerçekleştirilerek gösterilmelidir: ayıraç eksikliği, ve bu Ek in madde 7'den 9'a kadar olan kısmında dikkate alınan bir arıza kategorisi Test edilecek arızaların seçimi Yanlış bir ayıraç kalitesi durumunda, uyarı sisteminin aktivasyonunu göstermek amacıyla, bu Ek in madde 7'sindeki gereksinimlere uygun olarak, en az imalatçı tarafından bildirilen ayıraç kadar seyreltilmiş olan aktif bileşenin seyrekliğinde bir ayıraç seçilmelidir Yapılan onaysız değişiklikler ile ilgili olabilecek ve bu Ek in madde 9'unda tanımlanmış olan arızalar durumunda, uyarı sisteminin aktivasyonunun gösterilmesi için seçim, aşağıdaki gereksinimlere göre gerçekleştirilmelidir:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:3) NDE

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:3) NDE 20 Aralık 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28503 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:3) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT İŞLEMLERİ)

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu v 3.20 Son gözden geçirme 2 Kasım 2010 Sahibi: Michel Papaiconomou Yazar: Malcolm Gooding Gözden Geçirenler: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130726-23.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130726-23.htm Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130726-23.htm Sayfa 1 / 7 26.07.2013 26 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28719 Bilim, Sanayi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14

SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14 SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14 Konu : K Türü Yetki Belgesinin Alımında İndirimli Süre 31.12.2009 Tarihinde Bitiyor. Özü : 11.06.2009 tarih ve 27255 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 29.12.2015 Karar No : 2015/DK-PGM/553 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

DİZEL FORKLİFTİN MOTORUNA İLİŞKİN İTHALAT DENETİM REHBERİ

DİZEL FORKLİFTİN MOTORUNA İLİŞKİN İTHALAT DENETİM REHBERİ DİZEL FORKLİFTİN MOTORUNA İLİŞKİN İTHALAT DENETİM REHBERİ Dizel forkliftlere yönelik ithalat aşamasında yapılacak denetimlerde, forkliftin dizel motorunun Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara

Detaylı

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır. 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE GENEL GENEL 17.02.2006 Tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği yapılan düzenlemelerle, format, başlıklar

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 1- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 26 27 MAYIS BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Özgür Palaz, Eksen Mühendislik opalaz@ex-en.com.tr Burak Erdal,

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI 24.12.2003 TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI EN 45004 (ISO 17020) standartı nedir? EN 45004 (ISO 17020) standartı, muayene

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER 5.5.1 (Silindi) 5.5.2 Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359) 5.5.2.1 Genel 5.5.2.1.1 Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş kargo taşıma

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Not: Yönetmeliğin 2nci maddesinde yer alan 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 ibaresi, 21nci maddesinin 1nci fıkrasının ve 22nci maddesinde yer alan 25412 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı